1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens."

Transkript

1

2 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande 9 Avslutning 2

3 I den här rapporten presenteras regionalt nedbrutna resultat från. SyvBarometern 2013 är en undersökning som genomförts i samarbete mellan Skolsamverkan, Ungdomsbarometern och Skolverket tillsammans med 19 av landets regioner och fyra större kommuner. Undersökningen är en uppföljning av SyvBarometern 2011 och är tänkt att utgöra ett konkret arbetsverktyg för att utveckla och förbättra studie- och yrkesvägledningen både nationellt, regionalt och lokalt. Stockholm, Januari

4 Målpopulation Undersökningens målpopulation har varit studie- och yrkesvägledare i Sverige. Antal intervjuer 1385 st. (svarsfrekvens totalt: 57%, : 79%) Datainsamling Datainsamlingen har genomförts via en online-enkät som distribuerats till studie- och yrkesvägledare via e-post. Fältperiod 7. November 13. december 2013 Om siffrorna i graferna: Resultaten i denna rapport redovisas på total nivå och/eller nedbrutna på bakgrundsfrågorna. De procenttal som anges över/vid respektive stapel i graferna är avrundade till närmaste heltal (t.ex. 49% istället för 49,3%). Dock bygger graferna på resultat som inte är avrundade, vilket gör att det ibland går att utläsa mindre skiftningar i resultatet via staplarna som inte syns i de avrundade siffrorna. Publiceringsregler Vid publicering av undersökningsresultat eller annat material från denna rapport efter samtycke, ska källan alltid anges. Källa anges med varumärket SyvBarometern Ung. Ungdomsbarometern och Skolsamverkan förbehåller sig rätten att publicera rättelser samt korrekta och/eller kompletterande resultat i lämpliga källor. Ungdomsbarometern och Skolsamverkan reserverar sig för eventuella tryckfel och andra felaktigheter utom vår kontroll. 4

5 5

6 Allt sammantaget, hur bra/effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? (Skala 1-10) Medelvärde: 6,6 Har du en arbetsbeskrivning för vad som ingår i din tjänst? Ja: 20% Anser du att det på din skola finns en röd tråd för studie- och yrkesvägledningen genom elevernas skolår? Ja: 45% Hur stort genomslag tycker du att de "Allmänna råden om studieoch yrkesorientering" (Skolverket, april '09) har haft på din skola? Mycket stort/stort genomslag (4+5): 4% 6

7 7

8 KÖNS- OCH ÅLDERSFÖRDELNING Frågor: Vilket är ditt kön?; Hur gammal är du? Könsfördelning Ålder Över 65 år 2% Kvinna 80% 84% år år 28% 28% 35% 29% Man 20% 16% år år Under 26 år 1% 10% 10% 24% 33% 8

9 ANSTÄLLNINGSFORM Fråga: Hur är du anställt? 88% 93% 11% 6% 0% 1% 1% 1% Anställd av kommunen Anställd av privat företag/enskild huvudman Anställd av landstinget Egenföretagare Annan 9

10 TYP AV SKOLA Fråga: Vilken eller vilka typer av skolor/verksamheter arbetar du på? (Flera val är möjliga) Grundsärskola 9% 11% Grundskola 43% 41% Gymnasieskola 43% 56% Gymnasiesärskola 6% 3% Specialskola 1% 1% Kommunal vuxenutbildning 24% 26% sfi 9% 10% Särskild utbildning för vuxna 4% 4% Högskola 0% 4% Arbetar inte inom skolan Annat 0% 1% 7% 7% 10

11 ORGANISERING AV VÄGLEDNINGEN Frågor: Hur är vägledningen organiserad i kommunen?; Hur många skolor/verksamheter arbetar du på?; Ungefär hur många elever ansvarar du för totalt i din roll som SYV? Hur är vägledningen organiserad i kommunen? Hur många skolor/verksamheter arbetar du på? Samlad vägledning/väglednin gscenter 19% 14% 1,7 1,7 Vägledning på skola med rektor som chef 79% 84% Ungefär hur många elever ansvarar du för totalt i din roll som SYV? Osäker/vet inte 2% 1%

12 UTBILDNINGEN Frågor: Har du gått studie- och yrkesvägledarprogrammet?; Tycker du att utbildningen på ett bra sätt förberedde dig på dina arbetsuppgifter som SYV? Har du gått studie- och yrkesvägledarprogrammet? Ja, tog examen år 84% 94% Förberedde utbildningen dig på ett bra sätt? 85% 82% Följdfråga om ja, Ja, men har inte examen 2% 3% 15% 18% Nej 3% 13% Ja Nej 12

13 DU SOM SVARADE NEJ, VILKA UTVECKLINGSFÖRSLAG VILL DU LYFTA FRAM: Fråga: Du som svarade nej, vilka utvecklingsförslag vill du lyfta fram: Den överenstämde inte alls med verkligheten, utan var insnöad bland stofilerna på instutitionen som hade en maktkamp mellan varandra. För lite praktik och för lite fokus på vad en vägledare egentilgen gör. För att jobba inom skola som SYV behöver man mer kunskaper om betyg och behörigheter samt hur man kan validera utländska betyg.utbildningen skulle även behöva ge mer kunskap om elever med särsklida behov. Mer mot funktionsnesdsättninbgar Mer mot verkligheten tex jobba med studieplaner Mer möjligheter till sammanhållen utbildning tillsammans med lärarprogrammen Mer samtalsmetodik och förberedelse för arbetslivet. Nu är det så länge sedan jag gick så lite svårt att komma ihåg. Det var mycket som var bra i utbildningen som jag har haft nytta av. Det kändes dock som att lärarna hade liten kunskap om hur grundskola/gymnasium fungerar nuförtiden. Jag hoppas att den har blivit mer verklighetes- och nutidsanknuten. 13

14 14

15 TJÄNSTEN SOM SYV Frågor: Vad av följande ingår i din tjänst som SYV? Individuell vägledning/gruppvägledning Information om utbildningssystemet och utbildningsvägar Information om arbetsliv och arbetsmarknad Samverkan med lärare och andra syvar Information till föräldrar, öppet hus, gymnasiemässa etc Samverka med arbetslivet (föreläsare, studiebesök, etc) Administration av intagning, antagning, omval etc. Elevhälsa Skolbesök vidareutbildningar Studieplanering/kursplanering Samarbete med Arbetsförmedlingen APL el. PRAO Marknadsföring av skolan Uppsökande vägledning Utbildning av skolans personal Samarbete med kommunens näringslivsansvarige Validering Schemalagda lektioner Ledningsuppdrag Registrering av betyg Samarbete med t ex Almi för info. om eget företagande Annat 98% 99% 96% 98% 89% 90% 89% 90% 79% 83% 68% 77% 73% 76% 63% 70% 51% 64% 60% 61% 47% 56% 42% 49% 38% 43% 36% 38% 27% 33% 23% 26% 18% 19% 14% 14% 11% 13% 10% 10% 4% 4% 11% 14% 15

16 HAR DU EN ARBETSBESKRIVNING? Har du en arbetsbeskrivning för vad som ingår i din tjänst? Ja 28% Nej 72% Ja 20% Nej 80% 16

17 17

18 FINNS DET TYDLIGA MÅL MED STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: Finns det tydliga mål med studie- och yrkesvägledningen på din skola eller inom din verksamhet? 39% 46% 15% 20% 55% 25% Ja Nej Osäker/vet inte 18

19 INGÅR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN I DET SYSTEMATISKA KVALITETSARBETET? Fråga: Ingår studie- och yrkesvägledningen i det systematiska kvalitetsarbetet på din skola/verksamhet? 37% 35% 28% 33% 30% 36% Ja Nej Osäker/vet inte 19

20 FINNS DET EN RÖD TRÅD FÖR STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: Anser du att det på din skola finns en röd tråd för studie- och yrkesvägledningen genom elevernas skolår? 43% 44% 13% 45% 43% 13% % 44% 12% Ja Nej Osäker/vet inte 20

21 ÄR DU INSATT I "ALLMÄNNA RÅDEN OM STUDIE- OCH YRKESORIENTERING? Frågor: Är du insatt i "Allmänna råden om studie- och yrkesorientering" (Skolverket, april '09)? 10% 13% 90% 87% Ja Nej Ja Nej 21

22 RÅDEN OM STUDIE- OCH YRKESORIENTERING' (SKOLVERKET, APRIL '09)? Fråga: Hur stort genomslag tycker du att de "Allmänna råden om studie- och yrkesorientering" (Skolverket, april '09) har haft på din skola? 31% 22% 28% 26% 25% 22% 25% 28% 20% 17% 16% 16% 9% 8% 4% 1% 3% 1 - Inget genomslag alls Mycket stort genomslag Osäker/vet inte

23 VAD TROR DU SKULLE KRÄVAS FÖR ATT DE SKA FÅ STÖRRE GENOMSLAG I DIN SKOLA/DINA SKOLOR? Fråga: Vad tror du skulle krävas för att de ska få större genomslag i din skola/dina skolor? Att den politiska organisationen tar ett övergripande ansvar för studie-och yrkesvägledningen Att det blir ett ämne som schemaläggs. Att det inte är allmänna råd som rektorerna kan strunta i, utan att det är inskrivet i förordningen eller skollagen. Att det skulle vara "tvingande" och det skulle ge det engagemang hos rektorerna som behövs Att man från förvaltningsledningen tog ett samlat grepp om verksamheten och styrde mot uppdraget. Att rektorerna tar till sig råden och implementerar ute bland lärarna 23

24 UPPLEVER DU ATT DU FÅR DET STÖD OCH DEN HJÄLP DU BEHÖVER I STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN AV SKOLLEDNINGEN? Fråga: Upplever du att du får det stöd och den hjälp du behöver i studie- och yrkesvägledningen av skolledningen? 57% 51% 56% 29% 35% 29% 15% 14% 15% Ja Nej, men är i behov av det Nej, men är inte i behov av det

25 I VILKEN UTSTRÄCKNING SAMVERKAR DU MED LÄRARE I STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN? Fråga: I vilken utsträckning samverkar du med lärare i studie- och yrkesvägledningen? 39% 33% 26% 26% 25% 20% 5% 7% 10% 9% 1 - Ingen utsträckning alls I mycket stor utsträckning 25

26 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun Huvudmannen har system och rutiner för planering, uppföljning och utvärdering samt utveckling av och resursfördelning till studie- och yrkesvägledningsverksamheten. 46% 38% 29% 32% 14% 16% 7% 6% 7% 3% 2% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen 26

27 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun Frågor om studie- och yrkesvägledning ingår i huvudmannens regelbundna uppföljningar av kvaliteten på utbildningen, t.ex. i elev- och föräldraenkäter. 43% 45% 23% 24% 6% 4% 14% 16% 9% 7% 5% 3% Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn Denna indikator kännetecknar kommunen 27

28 SKATTNING AV INDIKATORER FÖR HUVUDMANNEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din kommun Huvudmannen ger rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare kompetensutveckling för att kunna utföra sina uppdrag. 33% 28% 23% 27% 10% 16% 17% 15% 14% 6% 7% 3% 1. Indikatorn kännetecknar inte alls kommunen 2. Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3. Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4. Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5. Kommunen kännetecknas till stor del av indikatorn 6. Denna indikator kännetecknar kommunen 28

29 SKATTNING AV INDIKATORER AV SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din skola eller verksamhet Skolan/verksamheten har riktlinjer med uppsatta mål för studie- och yrkesvägledningen. 37% 29% 28% 26% 12% 10% 13% 12% 13% 9% 7% 4% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten 29

30 SKATTNING AV INDIKATORER AV SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din skola eller verksamhet Rektorn arbetar för att personalen på skolan/verksamheten är aktiv i och samarbetar kring studie- och yrkesvägledningen. 33% 32% 29% 35% 11% 15% 13% 9% 9% 6% 5% 3% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten 30

31 SKATTNING AV INDIKATORER AV SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din skola eller verksamhet Alla som arbetar på skolan/verksamheten vet sitt ansvar i arbetet med att uppnå målen med studie- och yrkesvägledningen. 46% 54% 27% 21% 13% 9% 8% 6% 7% 1% 3% 4% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten 31

32 SKATTNING AV INDIKATORER AV SKOLLEDNINGEN Fråga: Ta ställning till hur väl följande påståenden stämmer in på din skola eller verksamhet Alla lärare är införstådda med hur studie- och yrkesvägledningen kan integreras i deras ämne. 52% 56% 28% 26% 8% 9% 7% 4% 5% 3% 1% 1% 1.Indikatorn kännetecknar inte alls skolan/ verksamheten 2.Tankar/ diskussioner om hur indikatorn ska uppnås har inletts 3.Berörd personal har enats om hur indikatorn ska uppnås 4.Arbetet har påbörjats och vissa kännetecken finns 5.Skolan/ verksamheten kännetecknas till stor del av indikatorn 6.Denna indikator kännetecknar skolan/ verksamheten 32

33 33

34 KUNSKAPER - GANSKA ELLER MYCKET GODA Fråga: Hur skulle du beskriva dina kunskaper om följande i avseendet att kunna möta elevernas vägledningsbehov? Gymnasieutbildningar Jämställdhet/könsbundna yrkesval Universitets- och högskoleutbildningar Generell kunskap om olika yrken och branscher Folkhögskoleutbildningar Vuxenutbildning Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den reg. arb.markn. Möjligheten till att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen Yrkeshögskoleutbildningar Generell kunskap om funktionsnedsättningar Mångkulturalitet Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den nat. arb.markn. Medicinsk studie- och yrkesvägledning Metoder för omvärldsbevakning Vägledningsmetodik, nya metoder och verktyg Eget företagande / entreprenörskap Möjligheter för överg. till arb.livet för unga m. funk.nedsätt. Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den glob. arb.markn. Validering Utbildning och arbete i utlandet Europass 13% 17% 13% 14% 7% 13% 3% 5% 31% 28% 29% 27% 28% 57% 72% 71% 72% 63% 71% 57% 62% 59% 62% 52% 62% 54% 56% 51% 59% 43% 51% 48% 49% 44% 47% 46% 46% 49% 41% 55% 87% 34

35 ÖKA KOMPETENS INOM VILKA OMRÅDEN? Fråga: Inom vilka av följande områden skulle du framförallt vilja öka din kompetens? (välj max 5) Vägledningsmetodik, nya metoder och verktyg Mångkulturalitet Möjligheter för överg. till arb.livet för unga m. funk.nedsätt. Utbildning och arbete i utlandet Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den reg. arb.markn. Medicinsk studie- och yrkesvägledning Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den nat. arb.markn. Generell kunskap om olika yrken och branscher Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den glob. arb.markn. Eget företagande / entreprenörskap Generell kunskap om funktionsnedsättningar Metoder för omvärldsbevakning Europass Yrkeshögskoleutbildningar Jämställdhet/könsbundna yrkesval Möjligheten till att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen Universitets- och högskoleutbildningar Validering Vuxenutbildning Folkhögskoleutbildningar Gymnasieutbildningar 23% 36% 28% 33% 31% 34% 27% 30% 22% 29% 22% 26% 26% 31% 22% 24% 20% 21% 20% 21% 21% 29% 16% 21% 14% 17% 13% 13% 18% 10% 10% 9% 17% 8% 9% 6% 7% 3% 54% 59% 35

36 ÖKA KOMPETENS VS. KUNSKAPER Frågor: Inom vilka av följande områden skulle du framförallt vilja öka din kompetens? (välj max 5) vs. Hur skulle du beskriva dina kunskaper om följande i avseendet att kunna möta elevernas vägledningsbehov? Vägledningsmetodik, nya metoder och verktyg Mångkulturalitet Möjligheter för överg. till arb.livet för unga m. funk.nedsätt. Utbildning och arbete i utlandet Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den reg. arb.markn. Medicinsk studie- och yrkesvägledning Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den nat. arb.markn. Generell kunskap om olika yrken och branscher Efterfrågan på yrken/utb./kompetens på den glob. arb.markn. Eget företagande / entreprenörskap Generell kunskap om funktionsnedsättningar Metoder för omvärldsbevakning Europass Yrkeshögskoleutbildningar Jämställdhet/könsbundna yrkesval Möjligheten till att få ett arbete direkt efter gymnasieexamen Universitets- och högskoleutbildningar Validering Vuxenutbildning Folkhögskoleutbildningar Gymnasieutbildningar 41% 59% 36% 49% 28% 33% 7% 31% 30% 62% 29% 46% 26% 47% 26% 71% 17% 24% 21% 29% 21% 51% 21% 46% 3% 16% 14% 51% 13% 72% 13% 56% 10% 71% 9% 13% 9% 62% 7% 62% 3% 87% Öka kompetens Har god/mycket god kunskap 36

37 HUR SKULLE DU FRAMFÖRALLT VILJA STÄRKA DIN KOMPETENS? Fråga: Hur skulle du framförallt vilja stärka din kompetens? Välj det som är relevant för din skolform. Kurser och utbildningar Lokala/regionala konferenser arrangerade av myndigheter och/eller arbetslivet (både privat och offentlig verksamhet) Nätverksträffar med andra vägledare Nationella konferenser arrangerade av arbetslivet (både offentlig och privat verksamhet) Nationella konferenser arrangerade av myndigheter Kontakt med Arbetsförmedlingen Ämnesövergripande samarbete med lärarkollegor Kontakt med informatörer från branscher och arbetsgivare, t. ex genom mässor eller andra informationstillfällen Distansutbildnig och Webinarier Annat Kontakt med informatörer från utbildningsanordnare, t. ex genom mässor eller andra informationstillfällen 2% 3% 1% 8% 32% 31% 23% 20% 16% 20% 25% 19% 19% 13% 15% 13% 50% 43% 51% 43% 49% 61% 37

38 38

39 INFORMERAS DINA ELEVER OM ARBETSMARKNADENS FRAMTIDA KOMPETENSBEHOV? Fråga: Informeras dina elever om arbetsmarknadens framtida kompetensbehov? Ja, alltid 4% 8% Ja, ofta 53% 62% Nej, sällan 33% 37% Nej, aldrig 1% 39

40 JAG BRUKAR ALLTID DISKUTERA FÖLJANDE MED ELEVERNA NÄR DU VÄGLEDER KRING BRANSCHER, YRKEN OCH ARBETSMARKNAD? Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring branscher, yrken och arbetsmarknad? Vilken utbildning som krävs Arbetsuppgifter Arbetsmarknaden, villkor, tillgång och efterfrågan Möjligheter att arbeta inom regionen Arbetstider Karriärmöjligheter - vad man kan göra på sikt Vilka arbetsgivare som finns Arbetsmiljö Lön Jämställdhet Eget företagande Hållbarhet och socialt ansvar Möjligheter att arbeta utomlands Status 39% 35% 26% 33% 24% 28% 36% 25% 22% 24% 23% 18% 14% 16% 9% 9% 7% 7% 5% 5% 9% 4% 5% 3% 60% 54% 88% 88% 40

41 JAG BRUKAR ALLTID DISKUTERA FÖLJANDE MED ELEVERNA NÄR DU VÄGLEDER KRING UTBILDNINGAR? Fråga: Hur ofta brukar du diskutera följande med eleverna när du vägleder kring utbildningar? Utbildningarnas längd Vilken behörighet som krävs Utbildningarnas innehåll Olika utbildningsformer och vad som skiljer dem åt Antagningspoäng och anmälan Yrkesroller - vad en viss utbildning kan leda till Möjligheter att studera inom regionen Arbetsmarknad hur möjligheterna att få jobb ser ut Karriärmöjligheter vad en viss utbildning kan leda till Olika lärosäten där en viss utbildning ges Olika studieorter där en viss utbildning finns Möjlighet till vidare studier efter avslutad utbildning Alternativa utbildningsformer för en viss typ av kunskap Jämställdhet Vilka studenter brukar söka sig till en viss utbildning Möjligheter till utlandsstudier Hållbarhet och socialt ansvar Status 17% 7% 10% 4% 4% 3% 10% 1% 4% 4% 65% 67% 61% 63% 60% 60% 47% 54% 46% 50% 46% 50% 39% 43% 36% 43% 27% 29% 29% 85% 91% 86% 91% 80% 83% 41

42 42

43 SAMVERKAN MELLAN SKOLA/VERKSAMHET OCH ARBETSLIVET Frågor: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med arbetslivet?; Vem/vilka på din skola/verksamhet är i huvudsak kontaktperson för denna samverkan? 1 - Ingen utsträckning alls 2 4% 1% 22% 12% Kontaktperson för denna samverkan? Skolledningen SYV 31% 26% 66% 77% 3 40% 43% Lärare 52% 48% 4 22% 30% Annan personal 13% 6% 5 - I mycket stor utsträckning 12% 13% Osäker/vet ej 6% 8% 43

44 SAMVERKAN MELLAN SKOLA/VERKSAMHET OCH KOMMUNENS NÄRINGSLIVSANSVARIGE Frågor: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med kommunens näringslivsansvarige? Vem/vilka på din skola/verksamhet är i huvudsak kontaktperson för denna samverkan? 1 - Ingen utsträckning alls % 42% 28% 26% 24% 20% 9% 8% Kontaktperson för denna samverkan? Skolledningen SYV Lärare 41% 41% 47% 49% 21% 24% 5 - I mycket stor utsträckning 4% 3% Annan personal 12% Finns ingen näringslivsansvar ig 4% 2% Osäker/vet ej 19% 27% 44

45 SAMVERKAN MELLAN SKOLA/VERKSAMHET OCH ARBETSFÖRMEDLINGEN Frågor: I vilken utsträckning samverkar din skola/enhet/verksamhet med Arbetsförmedlingen? Vem/vilka på din skola/verksamhet är i huvudsak kontaktperson för denna samverkan? 1 - Ingen utsträckning alls 2 29% 27% 29% 24% Kontaktperson för denna samverkan? Skolledningen SYV 24% 18% 81% 88% 3 23% 31% Lärare 21% 14% 4 14% 15% Annan personal 14% 12% 5 - I mycket stor utsträckning 5% 3% Osäker/vet ej 9% 4% 45

46 VAD KAN GÖRAS LOKALT I DIN REGION/KOMMUN? Fråga: Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 69% 79% 28% 19% 3% 1% Ja Nej Osäker/vet inte 46

47 DU SOM SVARAT JA, GE EXEMPEL PÅ VAD SOM SKULLE KUNNA GÖRAS Fråga: Du som svarat ja, ge exempel på vad som skulle kunna göras Arbetsgivren borde ordna utbildningar riktade till syv på exempelvis studiedagar. Riktad utb. erbjuds lärare på t ex höstlov men inget till syv. Vägledningssamtal som är ett viktigt inslag i jobbet är inget som arbetsgivaren satsat på. Att ansvariga i kommunen blir införstådda med att vägledning är en process som syftar till att den enskilde stärks som person och blir varse sina styrkor och ev svagheter. Information om utbildning och arbetsliv är en sekundär, men dock viktig uppgift i vägledningen. I bästa fall leder vägledningen till att den enskilde efter en väl genomförd vägledning själv hittar sin väg. Att få lärarna att ta mer ansvar när det gäller kontakt med näringslivet och att de jobbar mer mot arbetsmarkenaden. Att studie- och yrkesvägledarna ej ska arbeta på flera skolor. Låta SYV koncentrera sitt arbete på elever och personal på en skola. Att vårat vägledningscentrum inte bara låg vid vuxenutbild ningen utan även centralt. Detta skulle leda till att vi blev lättare att nå för alla kommunens innevånare. Borde finnas som ett ämne på schemat redan från lägre åldrar, framförallt för att stärka eleverna i att göra välgrundade val. Det finns det säkert men just nu har jag suttit så länge med enkäten så jag har inte mer tid just nu! 47

48 HUR SER DU PÅ DINA ELEVERS MÖJLIGHETER ATT FÅ JOBB INOM REGIONEN EFTER DERAS HÖGSTA AVSLUTADE UTBILDNING? Fråga: Hur ser du på dina elevers möjligheter att få jobb inom regionen efter deras högsta avslutade utbildning? 51% 61% 30% 13% 16% 18% 2% 4% 4% 1 - Mycket dåliga - väldigt få kommer att få jobb i regionen Mycket goda - i princip samtliga kommer att få jobb i regionen 48

49 49

50 ÄR DU INVOLVERAD I ARBETET MED ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN? Fråga: Är du involverad i arbetet med entreprenörskap i skolan? Filter: Grund-och gymnasieskolor 24% 16% 76% 84% Ja Nej Ja Nej 50

51 HUR SKULLE DU VÄRDERA DIN EGEN FÖRMÅGA ATT VÄGLEDA ELEVER SOM UTTRYCKER INTRESSE FÖR EGET FÖRETAGANDE? Fråga: Hur skulle du värdera din egen förmåga att vägleda elever som uttrycker intresse för eget företagande? 43% 39% 28% 28% 27% 21% 2% 6% 6% 1 - Saknar helt förmåga Har utmärkt förmåga 51

52 TILLGÅNG TILL INFORMATION OM ATT STARTA EGET FÖRETAG? Fråga: Har du tillgång till, eller kännedom om, relevant information och vidare kontaktvägar för de elever som är intresserade av att starta eget företag? 24% 27% 8% 68% 9% 64% Ja Nej Nej, men skulle vilja ha Ja Nej Nej, men skulle vilja ha 52

53 53

54 ALLT SAMMANTAGET, HUR BRA/EFFEKTIVT TYCKER DU ATT STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNINGEN PÅ DIN SKOLA FUNGERAR? Frågor: Allt sammantaget, hur bra/effektivt tycker du att studie- och yrkesvägledningen på din skola fungerar? (Skala 1-10) Medelvärde 6,7 23% 30% 30% 26% 25% 23% 18% 6,6 15% 11% 10% 11% 9% 10% 9% 8% 8% 7% 5% 5% 4% 2% 2% 2% 3% 2% 2% % 0% 0% 7,

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Om undersökningen. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Om undersökningen 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

Välkommen till SYVBarometern TM

Välkommen till SYVBarometern TM Välkommen till SYVBarometern TM 2013 Finns det något du anser kan göras lokalt i din region/kommun för att stärka studie- och yrkesvägledningen? 28% Ja Nej 3% Osäker/vet inte 69% 2 Finns det något du anser

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens.

1 Nyckeltal. 2 Bakgrundsfrågor. 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare. 4 Måluppfyllelse och kvalitet. 5 Kunskaper och kompetens. 1 Nyckeltal 2 Bakgrundsfrågor 3 Rollen som studie-och yrkesvägledare 4 Måluppfyllelse och kvalitet 5 Kunskaper och kompetens 6 Vägledning 7 Samverkan 8 Företagande, entreprenörskap och eget företagande

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN 7. NYANLÄNDA

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDOST

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE - SYDOST VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE - SYDOST INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL 6. SAMVERKAN

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE)

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE) VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM 2016 SKÅNE OMRÅDE (LUND, LANDSKRONA, SKURUP, ÖSTRA GÖINGE) INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL

VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL VÄLKOMMEN TILL SYVBAROMETERN TM SJUHÄRAD, SKARABORG & FYRBODAL INNEHÅLL 1. OM UNDERSÖKNINGEN 2. BAKGRUND 3. ROLLEN SOM STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE 4. MÅLUPPFYLLELSE OCH KVALITET 5. VÄGLEDNINGENS INNEHÅLL

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning GR SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna

SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Dalarna SYVBarometern 2011: Regional nedbrytning Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Antal respondenter: Kvantitativ enkätstudie via e-post, genom samarbete med 12 regioner, Lärarnas Riksförbund samt kompletterande

Läs mer

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning

Verksamhetsplan Studie- och yrkesvägledning Verksamhetsplan yrkesvägledning Reviderad juni 2013 Innehållsförteckning Inledning... 2 Organisation... 2 Vägledningsverksamhetens övergripande mål och syfte... 2 Bakgrund... 3 yrkesvägledning allt viktigare

Läs mer

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Entris 2.0. 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Entris 2.0 21 mars 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Mål: Kvalitetsutveckling av SYV & SSA Gemensam kunskapsbas för SYV, styrdokument & Skolinspektionen Roller/ansvar Kvalitet

Läs mer

Full fart mot Framtiden

Full fart mot Framtiden Strategidokument gäller from hösten 2013 Studie- och arbetsmarknadsfrågor Grundskola / Gymnasieskola Full fart mot Framtiden Strategi för Studie- och arbetsmarknadsfrågor - för utveckling i Södertäljes

Läs mer

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi

Åstorps kommuns. Kommunikationsstrategi Åstorps kommuns Kommunikationsstrategi 2(15) Innehållsförteckning 1 Styrdokument... 3 1.1 Förskola... 4 1.2 Grundskola/Grundsärskola... 4 3 Ansvarsfördelning förskola/grundskola... 6 5 Handlingsplan för

Läs mer

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans

Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans Utveckling av studie- och yrkesvägledningen på grundskolans senare år Kristofer Fagerström Dnr BUN 2015/182 Oktober 2015 2015-09-28 1 (12) Innehåll SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 2 2. SYFTE... 3 3.

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2015:3908 Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola belägen i Gävle kommun 2(11) Tillsyn i Tallbo gymnasiesärskola har genomfört tillsyn av Gävle kommun under

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Banerportsskolan AB Org.nr. 556606-4001 Beslut för grundskola efter tillsyn i Ban&portsskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i BarArportsskolan har genomfört tillsyn av Banerportsskolan AB (org.

Läs mer

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum

Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Mall för kvalitétsrapport: Lärcentrum Rektor. Nämnd: Bildningsnämnden Senast reviderat: 2015-12-14 2 1. Beskrivning av verksamheten En kort presentation av skolan, t.ex. text från Om skolan på er hemsida.

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-11-26 Sandvikens kommun kommun@sandviken.se Rektorn vid särskolan amia-karrn.brostrom@sandviken.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i särskolan i Sandvikens

Läs mer

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande.

Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Utbildningsinspektion i Kristianstads kommun Centrum för vuxnas lärande Dnr 53-2006:3213 Utbildningsinspektion i vuxenutbildningen, Centrum för vuxnas lärande. Vuxenutbildning Inledning Skolverket har

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Lerums kommun lerums.kommun@lerum.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Lerums kommun Beslut 2(13) Tillsyn i Lerums kommun har genomfört tillsyn av Lerums kommun under våren 2016. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Dnr 44-2014:8241 Norrtelje teknikgymnasium AB Org.nr. 556791-6761 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Norrtelje Teknik- och Naturbruksgymnasium belägen i Norrtälje

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Helsingborgs kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Helsingborgs kommun Skoinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund TeLefon:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Täby Enskilda Gymnasium AB Org.nr. 556568-0112 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Täby Enskilda gymnasium belägen i Täby kommun 2 (6) Tillsyn i Täby Enskilda gymnasium har genomfört tillsyn av Täby

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:7582 Alingsås kommun utbildningsnamnden@alingsas.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Alingsås kommun 2(10) Tillsyn av vuxenutbildningen i Alingsås kommun har genomfört tillsyn av

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9672 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Kungsbacka

Läs mer

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1

Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning. En väg till fortsatta studier och arbete. 1 En väg till fortsatta studier och arbete Så kan vuxenutbildningen stärkas för studerande med funktionsnedsättning En väg till fortsatta studier och arbete. 1 2 En väg till fortsatta studier och arbete.

Läs mer

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016

Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Studie- och yrkesvägledarenkät 2016 Syftet med enkäten är att få veta var, de studenter som tar ut en Studie- och yrkesvägledarexamen på Stockholms universitet, tar vägen efter utbildningen. 2013 gjordes

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:3929 Helixutbildningar AB Org.nr. 556674-7290 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter bastillsyn i Helixgymnasiet Borlänge belägen i Borlänge kommun esiut 2 (8) Tillsyn i Helixgymnasiet

Läs mer

Rapport om läget i Stockholms skolor

Rapport om läget i Stockholms skolor Rapport om läget i Stockholms skolor Enkätstudie om skolans utveckling och lärarnas situation Socialdemokraterna i Stockholms stad 2013:1 Ge lärare förutsättning att vara lärare De senaste åren har svensk

Läs mer

Beslut för vuxenutbildningen

Beslut för vuxenutbildningen Beslut 2013-03-15 Botkyrka kommun Beslut för vuxenutbildningen efter tillsyn i Botkyrka kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Beslut Gävle kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Gävle kommun Beslut 2 (8) Tillsyn i Gävle kommun har genomfört tillsyn av Gävle kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Gysam Verksamhetsplan 2015

Gysam Verksamhetsplan 2015 2014-11-27 Gysam Verksamhetsplan 2015 Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika gymnasieutbildningar! Bakgrund Med anledning av ett radikalt minskande elevunderlag i gymnasieskolan uppdrog MittDalaberedningen

Läs mer

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning

Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Planen fastställd av bildningsnämnden 20 maj 2015 Motala kommuns plan för studie- och yrkesvägledning Entreprenörskap från förskola till vuxenutbildning 2 Vägledning från förskola till vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola en% Now Beslut Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Nygårdsskolans gymnasiesärskola belägen i Köpings kommun 2 (5) Tillsyn i Nygårdsskolan gymnasiesär har genomfört tillsyn av Köpings

Läs mer

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16

Arena för Samverkan Skola Arbetsliv. Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Arena för Samverkan Skola Arbetsliv Skåne 19 april 2013 Gabriella Holm gabriella@skolsamverkan.se 070 615 30 16 Samverkan skola - arbetsliv Är det nödvändigt och betydelsefullt för skolan och eleven? Möjlighet

Läs mer

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant?

Lärdomar. Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Lärdomar Vad lade du märke till som var speciellt intressant? Handledare stötta varandra, utbildade handledare. Det är viktigt att handledarena förstår sig på och tar hand om ungdomarna när de kommer på

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Lärande och kompetensförsörjning

Lärande och kompetensförsörjning 2015-04-21 Lärande och kompetensförsörjning Regionförbundet arbetar med lärande och kompetensförsörjning som ett verksamhetsområde I områdesgruppen ingår förutom handläggare för lärande och kompetensförsörjning,

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö

LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö LOKAL ARBETSPLAN SKA 2015/2016 Vätö GRUNDSKOLA: 1. UNDERLAG Varje skola i Sverige har i uppdrag att beskriva hur det systematiska kvalitetsarbetet (SKA) fungerar under läsåret samt beskriva hur vi tar

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte

Ärende/Föredragande 1. Arbetsplan för samarbete skola-arbetsliv Besök av rektor Per Sandberg och studie- och yrkesvägledare Ola Hjalte KALLELSE Datum Sida 2015-02-02 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 17 februari 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lis Svensson Förhandling

Läs mer

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola

Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola Skolinspektionen 2014-02-28 Ikasus AB susarme.siden@frosunda.se Rektorn vid Ikasus friskola birgitta.krantz@frosunda.se Beslut för grundsärskola och gymnasiesärskola efter tillsyn i Ikasus friskola i Vallentuna

Läs mer

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation

Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation 1 (11) Rektors möjligheter att delegera och skolors organisation Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar reglerna om rektors möjlighet att delegera och skolors organisation, i samband med myndighetens

Läs mer

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning

Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning stockholm.se 1 Grimstaskolans plan för entreprenörskap samt studie och yrkesvägledning Ur Grimstaskolans arbetsplan: Vi behöver motverka

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: NTI Utbildning: El (2 starter) och El-automation (3 starter) Antal utskick: 69 Antal svar: 22 Svarsfrekvens: 32% Här

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2014 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1

LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 LOKAL ARBETSPLAN för år 201 1 1 VISION Vuxenutbildningen är en mötesplats som främjar lärande, reflektion och utveckling utifrån de studerandes förutsättningar och behov. 2 POLICY Verksamheten vid Vuxenutbildningen

Läs mer

Utbildning och kunskap

Utbildning och kunskap Sid 1(9) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Karlstad 215-1-14 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Marie Landegård 54-54 8 15 marie.landegard@karlstad.se Utbildning och kunskap Tematisk månadsrapport

Läs mer

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.

Bilaga 3. Verksamhet i samverkan. http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3. 1(7) Bilaga 3 Verksamhet i samverkan http://rkdhs-kom/yta/a_2014_06/anskningshandlingar mm/194 säffle/överenskommelse/bilaga 3.docx SÄFFLE KOMMUN Postadress Säffle kommun 661 80 Säffle Besöksadress Kanaltorget

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU!

För huvudmän inom skolväsendet. Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! För huvudmän inom skolväsendet Matematiklyftet LÄSÅRET 2015/16 ANSÖK SENAST 16 JANUARI 2015 SISTA CHANSEN ATT DELTA I MATEMATIKLYFTET ANSÖK NU! Innehåll Fortbildning för alla matematiklärare 2 Läraren

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Upplands-Bro kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Dnr 44-2015:4261 Föreningen Fogdaröd Omsorg, Vård & Utbildning Utan Personligt ansvar Org.nr. 742000-2045 Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i LinMaskolan belägen i Höörs kommun

Läs mer

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7

Värsta möjligheten Den röda SYV-tråden VÄRSTA MÖJLIGHETEN. Den röda SYV-tråden. Åk 9. Åk 7 VÄRSTA MÖJLIGHETEN Den röda SYV-tråden Åk 9 Åk 7 1. Inledning s 3 2. Styrdokument s 5 3. Definition av vägledning s 8 4. Minsta gemensamma nämnare för elever i Växjö kommun s 10 5. Mål att uppnå s 11 6.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Beslut Köpings kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (4) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det

Läs mer

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen

fin Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen fin Beslut Dnr 44-2015:9612 Framtidsgymnasiet i Göteborg aktiebolag Org.nr. 556478-1606 sandra.haag@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter tillsyn i Framtidsgymnasiet

Läs mer

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden.

Centerpartiet Vi anser att dessa kurser varit framgångsrika. Vi arbetar för att dessa ska kunna fortsätta även i framtiden. Fem frågor till riksdagspartierna inför valet 2014 1. Anser ni att de studiemotiverande folkhögskolekurserna ska få fortsätta efter 2014 och därmed också satsningen på extra folkhögskoleplatser på allmän

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2014/2015 Verksamhetsberättelse 2 (11) Innehållsförteckning 1 Systematiskt kvalitetsarbete i Uddevalla kommun... 3 2 Verksamheten... 4 3 Förutsättningar för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola 2015-11-03 Dnr 43-2015:4701 Göteborgs kommun angered@angered.goteborg.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Berg ums skola F-3 i Göteborgs kommun 201 5-1 1-03 Tillsyn i Bergums skola

Läs mer

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan

Att förändra framgångsrikt. Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan Att förändra framgångsrikt Exempel på planeringsmatriser till förtydligade och kompletterade områden i förskolans läroplan INNEHÅLL ATT FÖRÄNDRA FRAMGÅNGSRIKT 3 Så fungerar matriserna 3 Exempel förtydligade

Läs mer

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009

1. Pedagogik. Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1 Arbetsplan för NKC Vuxenutbildning i Nynäshamn 2008 2009 1. Pedagogik Livslångt lärande Personalen på NKC ska vara väl förtrogen med begreppet livslångt lärande. Den nya lärplattformen, Fronter, har

Läs mer

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19

Kvalitetsrapport 2012-2013 Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013. Andel som studerar kvällstid: 15 % 0 % Antal sfi-lärare 19 Kvalitetsrapport Perioden 30 juli 2012 28 juli 2013 ANORDNARE Stockholms stad SKOLENHET Skolenhet: SFI Västerort i Tensta Huvudman för utbildningen: Stockholms stad Studievägar: Sfi 1, Sfi 2, Sfi 3 Andel

Läs mer

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen

Bilaga 1. Rapport. 2013-03-21 Dnr 400-2011:3033. Rapport. efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen Bilaga 1 efter kvalitetsgranskning av studie- och yrkesvägledningen vid Ydreskolan i Ydre kommun 1 (14) Innehåll Inledning Bakgrundsuppgifter om Ydreskolan Resultat Syfte och frågeställningar Metod och

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Dnr 43-2014:7781 Forshaga kommun kommungforshaga.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn av vuxenutbildningen i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg 2 (13) Tillsyn

Läs mer

Elever med heltäckande slöja i skolan

Elever med heltäckande slöja i skolan Juridisk vägledning Granskat juli 2012 Mer om Elever med heltäckande slöja i skolan Klädsel är något som normalt bestäms av individen själv. Utgångspunkten är att en skolhuvudman ska visa respekt för enskilda

Läs mer

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com

Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Är behovet av god administration undervärderat? VISa Stockholm 2013-05-06 Dan Fagerlund 0722/269622 dan.fagerlund@telia.com Vart är vi på väg? Skollagen Nya ämnesplaner och kursplaner Ny terminologi Sfi

Läs mer

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt

Beslut. efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen Optimus i Vallentuna kommun. Skolinspektionen. Beslöt Skolinspektionen Beslöt 2014-04-03 Vallentuna kommun kommun@vallentuna.se Rektorn vid den särskilda undervisningsgruppen Optimus kristiii.aabel@vallentuna.se Beslut efter tillsyn i den särskilda undervisningsgruppen

Läs mer

Barn- och elevhälsoplan

Barn- och elevhälsoplan Dokumenttyp: Strategi/Policy/Plan Giltighetstid: Årligen Beslutad av: Gäller från: BUN Dokumentansvarig: Diarienr: Barn- och elevhälsoplan Till ledning för förskolechefer, rektorer och personal vid förskolor

Läs mer

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2)

Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) Redovisning av befintlig verksamhet (bilaga 2) En ny övergripande lokal överenskommelse mellan Älmhults kommun och Arbetsförmedlingen beräknas vara klar i januari 2016. Parterna samarbetar i många frågor

Läs mer

Planera och organisera för Matematiklyftet

Planera och organisera för Matematiklyftet Planera och organisera för Matematiklyftet För huvudman, rektor och förskolechef inom Förskola Förskoleklass Grundskola och motsvarande skolformer Gymnasieskola och gymnasiesärskola Kommunal vuxenutbildning

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ri Skolinspektionen Dnr 44-2014:7673 Cultura Utbildning AB 5567127237 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Cultura Gymnasium i Helsingborgs kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund,

Läs mer

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan

Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan 1 Föräldraorganisationen BARNverkets yttrande över Betänkande SOU 2015:22 Betänkande- Rektorn och styrkedjan Dnr U2015 1888 S A. Sammanfattning av BARNverkets synpunkter Varför rektorernas arbetssituation

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Beslut Dnr 44-2015:9668 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Helsingborg

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2015:1621 Idunstiftelsen för waldorfpedagogik Org.nr. 802478-2230 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik 2 (8) Tillsyn av Idunstiftelsen för waldorfpedagogik

Läs mer

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015

Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Verksamhetsplan Vuxnas lärande 2015 Effektmål - Kompetens för tillväxt Vuxnas lärande ska bidra till Karlskoga-Degerfors kommuners utveckling och tillväxt. All verksamhet ska kännetecknas av hög kvalitet.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram Skolinspektionen Praktiska Sverige AB Org.nr. 556257-5786 Beslut för gymnasieskola med yrkes- och introduktionsprogram efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Halmstad belägen i Halmstad kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10. Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05) Dir. 2013:10 Beslut vid regeringssammanträde den 24 januari 2013 Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Validering Vad, varför och hur

Validering Vad, varför och hur Validering Vad, varför och hur Anna Kahlson Nationell samordnare validering Myndigheten för yrkeshögskolan Myndighetens uppdrag avseende validering Ansvara för att samordna och stödja en nationell struktur

Läs mer

Plan för systematiskt kvalitetsarbete

Plan för systematiskt kvalitetsarbete STORUMANS KOMMUNS SKOLOR OCH FÖRSKOLOR Plan för systematiskt kvalitetsarbete Fritids-, kultur- och utbildningsnämnden Läsåret 2013/14 Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskole-

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Aspero Friskolor AB Org.nr. 556636-3973 Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Aspero Idrottsgymnasium Karlskrona belägen i Karlskrona kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Så här arbetar barn- och utbildningsförvaltningen i Falkenbergs kommun med systematiskt kvalitetsarbete på olika nivåer Mars 2012 1 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 En

Läs mer

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV

SAMVERKAN SKOLA-ARBETSLIV VARFÖR samverkan? Idag kan vi vittna om en relativt hög ungdomsarbetslöshet i åldrarna 18-25 år. Vi har en stor andel elever som inte fullföljer sina gymnasiestudier eller går ut med ett fullständigt gymnasiebetyg.

Läs mer

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet,

1. skolan även i övrigt svarar mot de allmänna mål och den värdegrund som gäller för utbildning inom det offentliga skolväsendet, 1 (7) Författningsbilaga Skollagen Fristående skolor Nedanstående paragraf har ny lydelse från och med den 1 mars 2010. Denna nya lydelse ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2011,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2015:5438 Göteborgs kommun Karin.mickelbo@vastra.goteborg.se Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Kannebäcksskolans grundsärskola belägen i Göteborgs kommun 2 (8) Dnr 43-2015:5438 Tillsyn i

Läs mer

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10

Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 1 Utbildningsinspektion i Stockholms kommun Matteusskolan Dnr 53-2006:962 Utbildningsinspektion i Matteusskolan, förskoleklass, grundskola årskurs 1 9 och obligatorisk särskola årskurs 6 10 Innehåll Inledning...1

Läs mer

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium

Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Revisionsrapport Elevers övergångar från grundskola till gymnasium Katrineholms kommun April 2010 Marie Lindblad 2010-05-06 Marie Lindblad Kerstin Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Bakgrund

Läs mer

EN MODERN SAMVERKANSFORM

EN MODERN SAMVERKANSFORM EN MODERN SAMVERKANSFORM Vad är Vård- och omsorgscollege? Vård- och omsorgscollege (VO-College) är en samverkansform på regional och lokal nivå mellan utbildningsanordnare och arbetsliv inom vård och omsorg.

Läs mer

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun

Rutiner. för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever i Luleå kommun LULEÅ KOMMUN 2015-12-11 1 (14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rutiner för mottagande av nyanlända barn och elever... 2 Inledning... 2 Planeringsmöte

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00, Fax:

Läs mer

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015

Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 1 (9) Elevhälsa på Lekebergsskolan 7-9 läsåret 2014-2015 Förändrad skollag I Lekebergs kommun pågår ett utvecklings- och förändringsarbete av elevhälsan för "att organisera arbetet på ett sätt som gör

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Borlänge kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Borlänge kommun Tillsyn i Borlänge kommun har genomfört tillsyn av Borlänge kommun under Hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun

Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Regelbunden tillsyn i den fristående gymnasieskolan Borås Praktiska Gymnasium i Borås kommun Beslut och rapport Rapport regelbunden tillsyn Dnr 44-2009:2833 Beslut Baggium AB Ängbackevägen 15 428 34 Kållered

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8288 Orusts Montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 716445-1614 ma@orustmontessori.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Orust Montessoriskola belägen i

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1. Lärlingsutbildningen för vuxna

Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1. Lärlingsutbildningen för vuxna Kvalitetsgranskning Rapport K-2013:1 Arbetsplatsförlagt lärande Lärlingsutbildningen för vuxna Skolinspektionens rapport K-2013:01 Diarienummer 400-2011:6490 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll

Läs mer

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld.

Omtanke Genom delaktighet, öppenhet och gemenskap visar vi att vi tar hand om varandra och vår omvärld. Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Våra värderingar Våra värderingar vägleder oss när vi möter våra kunder, det vill säga medborgare, besökare och företagare.

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Sundbybergs kommun Beslut för vuxenutbildning efter ti Isyn i Sundbybergs kommun Tillsyn i Sundbybergs kommun Beslut har genomfört tillsyn av Sundbybergs kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9669 Drottning Blankas Gymnasieskola AB Org.nr. 556566-8794 Ann-Marie.Viiala@academedia.se Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i Drottning Blankas Gymn. Halmstad belägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2015:3983 Nya Tidens Montessoriskola I Täby Aktiebolag Org.nr. 556591-7993 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nya Tidens Montessorisk. Täby belägen i Täby kommun 2 (9) Tillsyn

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning en Stockholms kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Stockholms kommun Tillsyn i Stockholms kommun 2(9) har genomfört tillsyn av Stockholms kommun under våren 2016. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet. Sara Knöfel, undervisningsråd

Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet. Sara Knöfel, undervisningsråd Hur förskolan och skolan kan utveckla verksamhetens kvalitet Sara Knöfel, undervisningsråd BRUK som en del i det systematiska kvalitetsarbetet Systematiskt BRUK Kontinuerligt I olika faser Varför systematiskt

Läs mer