En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar. 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)?"

Transkript

1 En dag om Validering 2 juni 2014 Enkätsvar 1. Vad är i fokus för validering inom er verksamhet (flera alternativ kan anges)? - Yrkeskompetenser 30 - Kompetenser motsvarande 29 yrkesämnen - Reell kompetens 20 - Kompetenser avseende grund- 17 läggande anställningsbarhet - Kompetenser motsvarande 16 kärnämnen - Branschkompetenser 15 - Generella kompetenser 13 - Sociala kompetenser 8 - Basala kompetenser 7 - Generisk kompetens 4 - Vi bedriver inte validering 3 Akademiska kompetenser Kompetenser som ger förutsättningar att tillgodogöra sig högskolestudier Att lyfta fram individens kompetenser inför matchning mot arbete, ev. via kompl. utbildning Att använda en reell kompetens till en formell kompetens Inom folkhögskolan arbetar vi med att ta reda på ungdomars studiebakgrund för att sätta rätt omfattning på kompletteringen Validera APL i kurser med praktik i vård och omsorg Fokus på det icke-formella lärandet Använder inte validering som begrepp men jobbar med arbetssökande på ett sätt som kan ses som validering Validering av APL VALLE

2 2. Vad är huvudsyftet med validering inom er verksamhet (mer än ett syfte kan anges)? - Förkortad studietid för individen 35 - Stärka och rusta individen 34 (självbild och självrespekt) - Snabbt leda till anställning 33 för individen - Underlätta matchning mellan 19 individ och arbetsgivare - Förbättra kvalitén och värdet 11 av praktik för individen - Annat 5 Långvarig anställningsbarhet Insikt om sig själv och sin livssituation Tillträde till utbildning Kunna jobba under tiden som de andra eleverna går i praktik Deltagaren ska inte behöva läsa mer än nödvändigt Snabbt leda till anställning för individen och trygghet i anställningen Ett främjande lärandefokus hjälper allt för en individ! Många vuxna arbetar redan, men saknar den formella kompetensen. De kan av ekonomiska skäl inte ta ledigt och ta studiestöd. Vill bli färdiga fort.

3 3. Vad menar du lägger hinder i vägen för validering (rangordna gärna)? - Bristande ekonomiska resurser 27 - Avsaknaden av tydliga kriterier, 25 referensramar och regelverk - Bristande kunskap och 24 kompetens - Bristande samverkan mellan 24 den egna organisationen och andra aktörer - Lågt prioriterad fråga 15 - Svårigheter att överföra 15 bekräftade kompetenser från ett system till ett annat - Bristande samverkan inom den 12 egna organisationen - Annat 3 Bristande strategisk styrning Legitimitet Legitimitet Vem är mottagare? Tydligare regelverk och internutbildning av handläggare Om vi arbetar med informella kunskaper, vem är mottagaren? Lärarnas tid ska räcka till reguljära kurser också. Samtliga punkter är hinder för en effektiv och rättsäker validering. Kompetens finns. Det behövs framförallt samverkan och riktlinjer och förmåga att tänka utanför boxen. Lärarna behöver få tydlighet i vad som gäller, hur validering ska gå till och en tidsram. De behöver också få tid till detta! Inom min verksamhet kan jag inte se svårigheter som hindrar validering, utifrån den egna kommunen. Validering ser olika ut i olika kommuner. Vanligtvis sker validering inom helt utbildningsprogram vilket gör att studietiden förkortas enklare för eleven om den redan från början vet hur lång tid valideringen tar.

4 4. Vilka andra aktörer samverkar ni med kring validering (mer än en aktör kan anges)? 4.a. Andra verksamheter inom den egna kommunala organisationen - Kommunal vuxenutbildning 22 - Arbetsmarknadsenhet (mtsv.) 14 - Andra 8 Arbetsplatser inom kommunen Vårdverksamheten i kommunen Branscherna Gymnasieskolor Socialförvaltning Utbildningssamordnare Arbetsplatser Kommunen 4.b. Verksamheter i andra kommuner - Kommunal vuxenutbildning 12 - Arbetsmarknadsenheter (mtsv.) 4 - Andra 3 Arbetsplatser inom vård och omsorg Arbetsplatser Branscherna Vård och omsorgscollege 4.c. Andra än kommunala aktörer - Externa utbildningsanordnare 19 - Arbetsförmedlingen 13 - Universitet och högskola 8 - Aktörer inom folkbildning 5 - Aktörer inom föreningsliv 4 - Andra 3 Region Skåne Försäkringskassan Arbetsgivare

5 Samverkar med andra lärosäten och med kommunalvuxenutbildning (representant för högskola redigerad kommentar) Samverkar med såväl vuxenutbildning som arbetsmarknadsenheter inom kommuner (representant för extern utbildningsanordnare redigerad kommentar) Samverkar med kommunal vuxenutbildning, upphandlade leverantörer samt kompletterande aktörer som erbjuder utbildning (representant för Arbetsförmedlingen redigerad kommentar) Samverkan sker med olika vårdverksamheter Kommunen till viss del. På individnivå ingen. På nätverksnivå kring lärande: Många! (representant för föreningsliv)

6 5. Vad menar du skulle kunna öka möjligheterna till validering (rangordna gärna)? 5.a. Ökad kompetens och erfarenhetsutbyte - Erfarenhetsutbyte kring 37 validering (nätverk) - Kompetensutveckling kring 35 validering (utbildning) 5.b. Samverkan med andra aktörer kring validering, såsom: - Arbetsmarknadsenhet (mtsv.) 17 inom egna kommunen - Arbetsförmedlingen 17 - Kommunal vuxenutbildning 15 i andra kommuner - Universitet och högskola 14 - Kommunal vuxenutbildning 13 inom egna kommunen - Externa utbildningsanordnare 13 - Arbetsmarknadsenheter (mtsv.) 8 i andra kommuner - Andra regioner 8 - Aktörer inom folkbildning 7 - Aktörer inom föreningsliv 6 - Andra aktörer 3 Arbetsgivare (II) Näringslivet - Andra verksamheter inom 2 egna kommunen Arbetsplatser inom vård och omsorg (2) - Andra verksamheter i 1 andra kommuner Arbetsplatser inom vård och omsorg

7 Regional struktur Regional/lokal stödplattform och tydligt uppdrag En regional plattform Marknadsför validering så vanliga Svensson vet vad validering innebär. Regional plattform; gemensam ekonomi, oberoende av den egna kommunens ekonomi Kvalitetssäkring. Regionalt vägledningscentrum Samverkan kommuner emellan Skåne nordost Egentligen alla. Regional samverkan och ett erkännande från område till område. 6. Skulle du kunna tänka dig att ingå i ett nätverk för utveckling av och samverkan kring validering i Skåne? - Ja 45 Absolut! Har nu en tjänst/projekt för att vara med och öka valideringsinsatserna på Af Gällande validering av informella kompetenser En regional samverkan är bra för kompetens- och erfarenhetsutbyte Bra att nätverka! Rätt gjord validering gör en stor samhällsekonomisk nytta Beror på tid och målet med nätverket Framförallt intresserad av informell validering. Något att arbeta med för personer utan erfarenhet av arbete/studier samt nyanlända. Eftersom jag tror på idén och tror att här finns mycket att hämta. Möjlighet som en koppling till Kompetenssamverkan Skåne I mån av tid Om det finns avsatt tid Viktig fråga - Nej 9 Har ej tillräckliga kunskaper. Jag jobbar vanligtvis inte med den här frågan utan är med i dag utifrån ett intresse då jag möter individer i mitt arbete som har både utbildning och arbetslivserfarenhet från andra länder men som inte utnyttjas på rätt sätt (redigerat svar) Tiden räcker inte till utifrån arbetsuppgifterna jag har i dag. Men validering är en viktig fråga. Vill att de som har större bredd skall medverka!

8 7. Vilka av följande områden menar du att nätverket bör fokusera på (rangordna gärna)? - Samverkan 44 - Finansiering 32 - Kompetenshöjande insatser 26 - Yrkes- och bransch 24 -kompetenser - Reell kompetens 19 - Överföring av bekräftade 19 kompetenser från ett system till ett annat - Icke-formellt och informellt 13 Lärande - Ämneskompetenser 12 - Grundläggande anställnings 10 -barhet - Social kompetens 8 - Andra 1 Metodstöd, expertstöd, tydliga accesspunkter för vägledning/validering Samverkan + finansiering. Samverkan + ämneskompetens. Samverkan + transparens Akademiska kompetenser och bedömning av kompetenser som ger behörighet till högskolan Accesspunkt för individen Soft skills 8. Vill du bli kontaktad för ytterligare diskussion kring validerig? - Ja 36 - Nej 13 Varav 7 svarat att man kan tänka sig att ingå i ett nätverk - Ej svar 5 Varav 3 svarat att man kan tänka sig att ingå i ett nätverk

9 9. Vad för typ av verksamhet representerar du? - Kommunal vuxenutbildning 21 - Kommunal arbetsmarknads- 6 enhet (mtsv.) - Arbetsförmedlingen 6 - Vägledningscentrum (mtsv.) 5 - Folkbildning 2 - Universitet och högskola 2 - Extern utbildningsanordnare 3 - Föreningsliv 1 - Annat 7 Socialförvaltning (2) FINSAM Gymnasieskola Svenska ESF-rådet Egen företagare/konsult inom området (f.d. vägledning) Nationell myndighet - Ej svar 1 Totalt 54 Antal deltagare 67 (med inledare, moderator, kommunikatör 74)

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET

REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Avsedd för Tillväxtverket Datum December 2014 REGIONALA TILLVÄXTAKTÖRERS ROLL INOM VALIDERINGSOMRÅDET Datum 2014/12/19 Utfört av Kajsa Rosén och Johannes Henriksson Beskrivning Kartläggning av hinder inom

Läs mer

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och

2013 Josefin Edström. Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad. - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och 2013 Josefin Edström Så kortar vi vägen till svensk arbetsmarknad - Sacos förslag för jobb och integration - Sacos Inför 2012 års forsknings- och Saco efterlyser fler och bättre insatser för Sveriges invandrade

Läs mer

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017

Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 Blekinge Kompetensförsörjningsstrategi 2015 2017 www.regionblekinge.se 2 Innehåll Förord s 4 Bakgrund s 6 ARBETSMETODER Omvärldsbevakning s 8 Handlingsplaner s 8 Lärande s 8 Analys s 8 UTBILDNING Gymnasiekompetens

Läs mer

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna

Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna POSITIONSPAPPER 2013-01-18 Vårt dnr: 1 (6) Positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna Förord Detta är ett positionspapper om utbildning i svenska för nyanlända vuxna. Det omfattar både

Läs mer

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare?

Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Matchad arbetsmarknad 2020!? Validering spännande möjlighet för flera! Hur tar vi steget vidare? Dokumentation från konferensen på Scandic Crown, Göteborg 12 november 2014 1 Matchad arbetsmarknad 2020!?

Läs mer

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling

SRY. En Infrastruktur för Kompetensutveckling Lindesberg juni 2009 SRY En Infrastruktur för Kompetensutveckling Projekt 1 januari - 30 juni 2009 En hållbar infrastruktur för lärande och karriärvägar för morgondagens servicemedarbetare Bengt Storbacka

Läs mer

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA

SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA SYNPUNKTER LÄMNADE VID GRUPPDISKUSSIONERNA Vad är tillsynskompetens? Grunden är offentlighet/sekretess, förvaltningslagen, statstjänstemannarollen. Tillsynskompetens är en expertis i sig. Att vara trygg

Läs mer

Frågor och svar Teknikcollege november 2014

Frågor och svar Teknikcollege november 2014 Frågor och svar Teknikcollege november 2014 BUDSKAP: Svenska teknik- och industriföretag har stor betydelse för vår samhällsekonomi och hög teknisk kompetens är avgörande för svensk tillväxt. Företagen

Läs mer

Utvärdering av ETG Partner

Utvärdering av ETG Partner 1 2 Utvärdering av ETG Partner. 3. Sammanfattning ETG Partner ett utvecklingsprojekt inom EUU och syftar till att sprida utbildningskonceptet med en integrerad lärlingsutbildning i den 3-åriga elteknikutbildningen

Läs mer

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014

Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt. Lennart Svensson 2014 Samverkan som drivkraft - en forskningsöversikt Lennart Svensson 2014 Innehåll Förord... 2 1. Syfte och bakgrund... 3 2. Olika typer av samverkan... 6 3. Om att leda samverkan i nätverk och partnerskap...

Läs mer

Utbildningspolitiskt program

Utbildningspolitiskt program Utbildningspolitiskt program 2014 Ämnespolitiskt program antaget av Centerstudenters förbundsstämma 11-13 april 2014, Växjö. Programmet redogör för Centerstudenters syn på den högre utbildningen och hur

Läs mer

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT

VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT VALIDERINGSDELEGATIONENS SLUTRAPPORT Mot en nationell struktur Titel: Valideringsdelegationens slutrapport Mot en nationell struktur Utgiven av Valideringsdelegationen Omslagsfoto: Scanpix Foto inlaga:

Läs mer

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande

Kommunernas ansvar för vuxnas lärande 2003:10 Kommunernas ansvar för vuxnas lärande Vad bör staten göra? Enheten för styrningsfrågor MISSIV DATUM DIARIENR 2003-02-28 2002/131-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2002-03-21 U2002/1377/V Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn Ale Kommun Diarienr: 2009/008-01 Kungälvs kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsunds och Tjörn

Läs mer

Kompetensförsörjning och matchning

Kompetensförsörjning och matchning Kompetensförsörjning och matchning Arbetslivet behov, utbildningens innehåll och individens kompetens. Hur kan de europeiska verktygen vara ett stöd för samverkan mellan arbetslivet och utbildningsystemet?

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv

Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Datum 110118 Diarienummer Gemensam plattform för ungdomar Projektansökan om insatsstöd från Finsam i Landskrona/Svalöv Problembeskrivning Den roll som kommunerna har att vara "det sista sociala skyddsnätet"

Läs mer

Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630

Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630 Konjunkturpaketet 2015-2018 / projektplan publicerad 20150630 Projektägare: Kontaktpersoner: Gislaveds kommun, Kommunstyrelsekontoret Projektägaransvar: Karin Gustafsson, kommundirektör Projektekonomi:

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

LÄRANDE I LÄNET. Samordning lätt på rätt sätt. Yrkeshögskolan vad vet vi om arbetslivets behov? I detta nummer

LÄRANDE I LÄNET. Samordning lätt på rätt sätt. Yrkeshögskolan vad vet vi om arbetslivets behov? I detta nummer Hösten 2008 Årgång 1 nummer 1 LÄRANDE I LÄNET Ett nyhetsbrev om vuxnas lärande från Kommunförbundet i Västernorrland Samordning lätt på rätt sätt Samordning är ett vackert ord och vinsterna med att arbeta

Läs mer

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen

SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET. En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen SÖKA STÖD TILL KOMPETENSUTVECKLING SÅ FUNKAR DET En skrift om hur man får ekonomiskt stöd för kompetensutveckling inom motorbranschen INLEDNING Motorbranschen är en expansiv bransch i snabb utveckling.

Läs mer

Projektet Strängnäs Växer

Projektet Strängnäs Växer Utvärderingsrapport av : Projektet Strängnäs Växer European Minds Utvärderare: John Gunnarsson www.europeanminds.se INNEHÅLL KAP 1. Sammanfattning 3 KAP 2. Bakgrund till projektet 4 KAP 3. Utvärderarens

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategin

Kompetensförsörjningsstrategin Kompetensförsörjningsstrategin för Kronobergs län 2015-2020 Remiss Remissperiod 1 juli 31 oktober 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Syfte... 5 Det regionala kompetensplattformsuppdraget...

Läs mer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer

Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx - en intensivutbildning för invandrade ingenjörer Sfinx ett gott exempel på samverkan över flera gränser Sfinx är en intensivutbildning för invandrade ingenjörer i Stockholms län. Verksamheten startade

Läs mer

Projekt Nationell Matchning Södertälje

Projekt Nationell Matchning Södertälje Sid: 1 (13) Projekt Nationell Matchning Södertälje Beställare: Karin Ericsson/Ulla-Marie Hellenberg Projektägare: Ingela Andersson/Margareta Tham Projektledare: Soledad Grafeuille/Helén Larsson Diarienummer:

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap

Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Miniskrift Kompetensförsörjning som en grund för bättre förändringsberedskap Skrift fem i en serie om agil verksamhetsutveckling. Innehållet bygger på material som deltagarna i Partsrådets program Förändring

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer