Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare 1 (10)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)"

Transkript

1 Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är unga, fördelade över hela riket. Undersökningen gjordes via en lösenordskyddad webbinloggning, där ett unikt lösenord kopplats till ett direktadresserat utskick. Erbjudande om deltagande gjordes i bilaga utanför tidningen. DEL 1 Sista- års- gymnasister (sid 2-6) Fältperiod: 20 mars 1 juni 2014 Målgrupp: Ungdomar födda år Respondenter: personer har svarat, jämt fördelade över landet. DEL 2 Åk. 9- elever (sid 7-10) Fältperiod: 30 oktober 1 december 2014 Målgrupp: Ungdomar födda år Respondenter: personer har svarat, jämt fördelade över landet. Introduktion Framtidsutveckling har under 20 år skapat förutsättningar för unga att göra väl underbyggda studie- och yrkesval. Detta görs genom publikationerna GymnasieGuiden, YrkeshögskoleGuiden och Framtid.se, med tillhörande webbsidor. Publikationerna skickas årligen direkt hem till ca hushåll. Just denna undersökning gjordes i samband med utskick av Framtid.se. Unga människors behov av studie- och yrkesvägledning bekräftas genom omfattande användning av våra publikationer och webbsidan FrågaSYV.se, där våra vägledare besvarar tusentals frågor varje år. Tyvärr visar våra undersökningar att unga saknar tillräcklig kunskap om vilka utbildningsvägar som leder till jobb och vilka kompetenser som kommer att efterfrågas på framtidens arbetsmarknad. Kunskap om yrken, branscher och vilken kompetens som kommer att efterfrågas i framtiden är nödvändig för att ges möjlighet till ett väl underbyggt val av utbildning och framtida yrke. Unga människor riskerar att hamna utanför arbetsmarknaden om deras utbildningsval inte matchas mot arbetsmarknadens kompetensbehov. Undersöknings innehåll I undersökningen svarar respondenterna att de hade önskat mer omfattande studie- och yrkesvägledning under skoltiden, och att den skulle påbörjats tidigare. Dessutom saknar man information från arbetsgivare och erbjudande om att besöka olika arbetsplatser. Undersökningen visar också att skolans SYV knappt påverkar respondenternas tankar kring yrkes- och studieval. Förmodligen en effekt av den begränsade vägledning som generellt erbjuds av skolan. Via våra kanaler, GymnasieGuiden, YrkeshögskoleGuiden och Framtid.se genomförs fler undersökningar varje år och vi sänder gärna både undersökningar och kataloger om ni mailar till: Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare 1 (10)

2 Undersökning DEL 1 Sista- års- gymnasister Har du läst eller bläddrat i tidningen Framtid.se? 24% Ja 76% Nej Ca. 8 av 10 mottagare har bläddrat eller läst i Framtid.se. Vilken typ av gymnasieprogram studerar du på? 9% Studieförberedande Yrkesförberedande 61% Jag studerar inte på gymnasiet Det är en överrepresentation av personer som studerar på ett studieförberedande program som svarat på denna läsarundersökning. Alltså precis enligt fördelningen av de som studerar på gymnasiet, där antalet studenter på de studieförberedande programmen är överrepresenterade. 2 (10)

3 Undersökning DEL 1 Sista- års- gymnasister Vilka delar av tidningen kändes mest intressant för dig (ange max tre alternativ)? % % 29% Reportage om Informa_on om ungas funderingar hur du söker jobb inför fram_den Informa_on om studier e`er gymnasiet Informa_on om var jobben finns i fram_den Testet 2% Annat du vill läsa om Information om var jobben finns i framtiden och hur man söker jobb ligger mycket högt för hela gruppen läsare. Det innebär att dessa frågor är viktiga redan i gymnasiet, även för dem som planerar att studera vidare efter gymnasiet. Hur viktigt är det att veta vilket yrke som en viss utbildning leder till? % 2 7% 1% Mycket vik_gt Vik_gt Ganska vik_gt Inte så vik_gt Totalt ovik_gt Drygt 9 av 10 av de som läst eller bläddrat i tidningen anser att det är mycket viktigt eller viktigt att veta vilket yrke en viss utbildning leder till. 3 (10)

4 Undersökning DEL 1 Sista- års- gymnasister Behövs det ytterligare information från arbetsgivare (företag) och branscher om vilka utbildningar och kunskaper som kommer att värderas högt i framtiden? % 1% Absolut Troligtvis Kanske Troligtvis inte Absolut inte 9 av sista- års- eleverna på gymnasiet anser att de inte får tillräckligt med information om vilka utbildningar och kunskaper som kommer att värderas högt i framtiden: Red.anm: Detta bekräftar arbetsgivares svårigheter att hitta väl matchad kompetens bland unga. Hur många arbetsgivare (företag) har du träffat genom din gymnasieskola? 32% 27% 27% 2 14% Fler än 5 Ca. 3-5 Ca. 1-2 Inga En tredjedel av sista- års- gymnasisterna har inte träffat något företag alls, under sin gymnasietid 4 (10)

5 Undersökning DEL 1 Sista- års- gymnasister Hade det varit betydelsefullt för dig att få en beskrivning av olika yrken redan när du gick i nian? % Mycket värdefullt Värdefullt 18% Ganska värdefullt 8% Inte så värdefullt 1% Totalt ovik_gt En klar majoritet av gymnasisterna anger att det hade det varit mycket betydelsefullt att få yrkesbeskrivningar redan på högstadiet. Hur många gånger har du träffat din studie- och yrkesvägledare på gymnasiet och diskuterat framtida yrkesval, gällande lönenivåer, utbildningskrav och hur eftertraktat yrket är etc? % 31% 2 8% Fler än 5 Ca. 3-5 Ca. 1-2 Inga Drygt 7 av sista- års- eleverna på gymnasiet har diskuterat yrkesvägledning 0 2 gånger under sin gymnasietid. Ett par månader senare skall många av dem ut på arbetsmarknaden och söka jobb. 5 (10)

6 Undersökning DEL 1 Sista- års- gymnasister Hade det varit värdefullt för dig med online- kontakt med din studie- och yrkesvägledare under skoltiden? 7 Ja Nej Merparten av respondenterna hade gärna kommunicerat med sin SYV via webben. Reds.anm: Detta kan bekräftas utifrån mängden besökare på vår webbsida FrågaSYV.se Vem eller vilka påverkar dina tankar kring yrkes- och studieval (ange max tre alternativ)? % % % 18% SYV Lärare Föräldrar Syskon Kompisar Media Annat Föräldrarna utgör ett mycket viktigt stöd för ungas tankar inför framtiden. Deras SYV (Studie- och yrkesvägledare) verkar dock inte ha någon större påverkan, men detta beror förmodligen på den begränsade mängden vägledning som erbjuds i skolan. Reds.anm: Detta är skälet till varför vi skickar våra kataloger direkt hem till hushållet, samt till SYV på landets högstadie- och gymnasieskolor. HÄR AVSLUTAS UNDERSÖKNINGENS DEL 1 6 (10)

7 Undersökning DEL 2 Åk. 9- elever Har du läst eller bläddrat i tidningen Framtid.se? 22% Ja Nej 78% 8 av 10 årskurs 9- elever har bläddrat eller läst i Framtid.se. Hur viktigt är det att veta vilket yrke som en viss utbildning leder till? % % 2 6% 1% Mycket vik_gt Vik_gt Ganska vik_gt Inte så vik_gt Totalt ovik_gt 93% av 15- åringarna som läst eller bläddrat i tidningen anser att det är mycket viktigt eller viktigt att veta vilket yrke en viss utbildning leder till. 7 (10)

8 Undersökning DEL 2 Åk. 9- elever Behövs det mer information redan på högstadiet om vilka jobb/yrken som finns och hur man får dem? % % 8% 2% Absolut Troligtvis Kanske Troligtvis inte Absolut inte En klar majoritet av de som svarat anser att det redan på högstadiet behövs mer information om utbud och efterfrågan på svensk arbetsmarknad. Hur viktig är information från arbetsgivare (företag) och branscher om vilka utbildningar och kunskaper som kommer att värderas högt i framtiden? % 2% Mycket vik_g Vik_g Ganska vik_g Inte så vik_g Totalt ovik_g Nästan 9 av 10 ungdomarna anser att det är mycket viktigt eller viktigt att få information från arbetsgivare och branscher om vilka kompetenser som värderas högt inför framtiden. 8 (10)

9 Undersökning DEL 2 Åk. 9- elever Hur väl känner du till de yrken, branscher och företag som finns på orten där du bor? 28% 29% 2 11% 7% Mycket bra Bra Ganska bra Inte så bra Ingen aning 6 av 10 har begränsad eller ingen kunskap om företag, yrken och branscher på sin egen hemort. Har din skola hjälpt dig att träffa olika företag där du kan få jobb i framtiden och i så fall hur många? % Fler än 10 olika företag 47% 33% 7% Cirka 10-5 Cirka 5 Färre än 5 Inga företag alls 8 av 10 elever i årskurs 9 anger att de inte har träffat några företag alls eller endast ett fåtal. 9 (10)

10 Undersökning DEL 2 Åk. 9- elever Hur kunnig uppfattar du din SYV när det gäller frågor om yrken, branscher och olika företag? (gällande lönenivå, utbildningskrav, hur eftertraktat yrket är osv.) % % Mycket kunnig Ganska kunnig Inte så kunnig 2% 4% Helt okunnig Hade ingen SYV Knappt en tredjedel av åk. 9- eleverna uppfattar sin SYV som väl insatt i arbetsmarknadsfrågor. Red.anm: Vi tror att SYV (Studie- och Yrkesvägledare) ges begränsad möjlighet till egen kontakt med arbetsgivare och fortbildning, inom området arbetsmarknadskunskap. Dessutom hamnar förmodligen fokus på utbildningsvalet, under det begränsade vägledningsstöd som erbjuds eleven. Här finns ett ansvar hos skolans ledning att tilldela tid och resurser för SYV. Hur säker är du på att få ett arbete efter att du pluggat färdigt? % 24% 2% Mycket säker Säker Ganska säker Inte så säker Mycket osäker Endast en fjärdedel av ungdomarna är mycket säkra på att få ett jobb efter avslutad utbildning. HÄR AVSLUTAS UNDERSÖKNINGEN ARBETSMARKNADSKUNSKAP HOS UNGA 10 (10)

Läsarundersökning Framtid.se

Läsarundersökning Framtid.se Läsarundersökning Framtid.se HÖSTTERMINEN 2012 Läsarundersökning Framtid.se Denna undersökning besvarades under perioden 18 oktober 30 november 2012 via en lösenord- skyddad webbinloggning. Erbjudande

Läs mer

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla

Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Utvärdering av första året med Karriärutveckling för alla Kvalitativ utvärdering av satsningen på karriärutveckling i Nacka kommun 08/09 Klara Palmberg Mementor Ledarskap AB 2009-07-06 Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan

Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5. Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Kvalitetsgranskning Rapport 2013:5 Studie- och yrkesvägledning i grundskolan Skolinspektionens rapport 2013:5 Diarienummer 400-2011:3033 Stockholm 2013 Foto: Monica Ryttmarker Innehåll Sammanfattning 6

Läs mer

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen

Frågor och svar. En bakgrundsbeskrivning. Frågor om beslutsprocessen 2014-03-26 1(5) Frågor och svar En bakgrundsbeskrivning Region Halland äger och driver fyra skolor, varav två är gymnasieskolor, Plönningegymnasiet och Munkagårdsgymnasiet. På de båda skolorna går i dagsläget

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling

YOU. Sammanställning 2013-2015. Emma Linnman och Maria Wretling YOU Sammanställning 2013-2015 Emma Linnman och Maria Wretling Jobba i Västerås ekonomiska förening Yrkesorientering för Unga (YOU) Rapport 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING INLEDNING Bakgrund Bemanning Mål

Läs mer

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja?

INFÖR GYMNASIET. Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Nu & Framtiden INFÖR GYMNASIET Vad händer med ens vänner? ad får man hjälp med? ad ska jag välja? Hur ska jag kunna välja? Tarek Arnaout Vi har alla fått frågor som Vad vill du bli när du blir stor?, Vad

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Valet till Medieprogrammet

Valet till Medieprogrammet Malmö högskola Lärarutbildningen Examensarbete 10 poäng Valet till Medieprogrammet En undersökning om vilka faktorer som påverkar valet Applying to Medieprogrammet A analysis of factors effecting students

Läs mer

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av

Läs mer

Väljer unga fel? grundskoleelevers attityder till gymnasievalet. Av: Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet

Väljer unga fel? grundskoleelevers attityder till gymnasievalet. Av: Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet Väljer unga fel? grundskoleelevers attityder till gymnasievalet Av: Alexandru Panican, Ratio och Lunds universitet Rapport nr 19, juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Syfte... 5 Disposition...

Läs mer

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby

Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Utredningsrapport av undersökningen Attraktivare skolgång i Högsby Projekt Skola Näringsliv Utredare: Niclas Bergeskans/William Vitikainen Augusti 2012 Bergeskans/Vitikainen Consulting Partners (BVCP)

Läs mer

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén

Maria har ordet. Maria Pettersson Kommunalråd & ordförande i Ungdomskommittén 2 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns första LUPP-rapport. LUPP står för Lokal uppföljning av den lokala ungdomspolitiken och är en stor enkät som ungdomar i kommunens samtliga högstadie- och gymnasieklasser

Läs mer

DALABAROMETERN. Dalabarometern. Bygg och anläggning 2013 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn

DALABAROMETERN. Dalabarometern. Bygg och anläggning 2013 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn DALABAROMETERN Dalabarometern Bygg och anläggning 2013 2011 Kompetensförsörjning i byggsektorn FÖRORD DalaBarometern Bygg- och Anläggning är en undersökning som syftar till att ge en övergripande bild

Läs mer

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se

Handledning för studie- och yrkesvägledare. www.påjobbet.se Handledning för studie- och yrkesvägledare www.påjobbet.se 2 Introduktion @Jobbet är ett spel om att vara ung och söka jobb via internet. Spelet finns på www.påjobbet.se och är kostnadsfritt att använda

Läs mer

Tillträdesreglerna till högskolan och dess inverkan på gymnasieskolan. Skolverket/Högskoleverket juni 2000

Tillträdesreglerna till högskolan och dess inverkan på gymnasieskolan. Skolverket/Högskoleverket juni 2000 Tillträdesreglerna till högskolan och dess inverkan på gymnasieskolan juni 2000 Metod 2 Bakgrund och syfte Skolverket och Högskoleverket har fått indikationer om att tillträdesreglerna till högskolan har

Läs mer

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011

UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 UNGDOMSENKÄTEN LUPP KARLSTAD 2011 FÖR KARLSTADS KOMMUN AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 U N G D OM S E N K Ä TE N L U P P 2 0 1 1 SAMMANFATTNING BAKGRUND Karlstads kommun har den 7 november-7 december 2011

Läs mer

Studentenkäten 2015. Synen på examensarbete, examen och eget företagande

Studentenkäten 2015. Synen på examensarbete, examen och eget företagande Studentenkäten 2015 Synen på examensarbete, examen och eget företagande SAMMANFATTNING Sveriges Ingenjörer gjorde under vintern 2014/15 en kvantitativ studie över hur förbundets studerandemedlemmar ser

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

KOMVUX I LUND 2014/15

KOMVUX I LUND 2014/15 KOMVUX I LUND 2014/15 FRAMTIDEN BÖRJAR HÄR När du besöker Komvux i Lund, stanna gärna till i dörren till det stora caféet. För det mesta är det fullt av människor i olika åldrar. Alla med olika bakgrund

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer