Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?"

Transkript

1 Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet.

2 Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare? Vad söker talanger efter när de väljer jobb? Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av hård konkurrens om rätt kompetens. Talanger har många valmöjligheter och i vissa yrkeskategorier är efterfrågan på specifik kompetens större än utbudet. Det skapar stora utmaningar för arbetsgivare när de ska hitta rätt kompetens. Vad krävs för att attrahera dagens talanger? Vad kräver medarbetare av arbetsgivaren och hur får du dem motiverade att stanna kvar? Vi bestämde oss för att ta reda på det. Varje dag intervjuar Bravura kandidater för olika vakanser inom tjänstemannaområdet. Det ger oss ett unikt tillfälle att undersöka denna målgrupp närmare och lära känna dem djupare. Vi har ställt samman en enkät där våra besökare fått svara på frågor om val av arbetsgivare, karriär, ledarskap och vad de värderar i yrkeslivet. Vår ursprungliga vision med denna undersökning var att få reda på vad som är viktigt för kandidatmålgruppen när de söker jobb. Resultatet blev, som vi hoppats på, värdefulla insikter som kan hjälpa både oss och våra kunder att vara attraktiva på arbetsmarknaden. Bravura förmedlar jobb inom hela tjänstemannaområdet och för olika karriärsnivåer. Därför gör vi antagandet att undersökningen, och de personer som har svarat på vår enkät, i stor utsträckning är representativ för arbetskraften inom tjänstemannaområdet. Genom undersökningen har vi fått värdefulla insikter kring attityder i olika frågor som rör val av arbetsgivare, förhållanden på arbetsplatsen, värderingar och andra omvärldsfaktorer kring karriär och arbetsliv. Den kanske mest värdefulla insikten är att vi kunnat identifiera olika personlighetstyper i respondentgruppen, som går att applicera på dagens talanger. Det har lett till spännande slutsatser som kan hjälpa till i arbetet med att ta reda på vilka din organisation behöver och sätta en strategi för att attrahera dem. I den här undersökningen, som är första delen av fyra, har vi fått in totalt 271 fullföljda enkäter vilket ger en svarsfrekvens på 90 procent. Undersökningen har genomförts under hösten och vintern i samarbete med undersökningsföretaget Kontigo. Av de som svarat är: 52 % kvinnor 36 % har en gymnasieutbildning 64 % en högre utbildning (51 % har en kandidatexamen och 13 % har en magister eller master) % 9% 29% 25% Åldersfördelningen bland respondenterna. Bland respondenterna är något fler 30 år eller äldre och något färre år.

3 Dagens arbetskraft värderar kompetensutveckling, kvalitet på produkt och karriärmöjligheter högst Vi har frågat respondenterna vilka faktorer som är viktigast när de väljer arbetsgivare. Svaren visar att kompetensutveckling, kvalitet på produkt och karriärmöjligheter är viktigast när våra kandidater väljer arbetsgivare. Karriärmöjligheter är viktigast för personer i åldern år; över 90 procent av dem har värderat det som viktigt eller mycket viktigt. Förutom den egna karriären och kompetensutvecklingen värderar våra kandidater en arbetsgivare som tar ansvar för CSR- och hållbarhetsfrågor. Ungefär hälften värderar detta högt vid val av arbetsgivare. Svaren visar dessutom att detta är särskilt viktigt för personer över 30; hela 72 procent av dem vill ha en arbetsgivare som tar ett tydligt miljöansvar och 65 procent säger detsamma om samhällsansvar. De som svarat har rankat möjligheter att arbeta internationellt som minst viktigt. 90% av respondenterna i åldern år värderar karriärmöjligheter högst när de väljer arbetsgivare Medarbetarna och lönen är viktigast vid val av yrke Det viktigaste när vår målgrupp väljer yrke är att de får bra kollegor, följt av lönenivå och stort eget ansvar. Den faktor som har minst betydelse är status. En analys av svaren visar att personer över 30 i högre grad efterfrågar möjlighet till flexibel arbetstid; 75 procent i den åldersgruppen tycker att flexibel arbetstid är viktigt eller mycket viktigt. Samma grupp värderar förmåner och en stor grad av eget ansvar betydligt högre än resten av respondenterna; 70 procent värderar förmåner högt och 83 procent eget ansvar.

4 Den ideala chefen ska vara lyhörd, visionär och coachande För att fånga bilden av den ideala chefen har respondenterna fått betygsätta ett antal egenskaper de gärna ser hos en ledare. Som figuren visar är lyhördhet den egenskap som uppskattas högst hos en chef. På plats nummer två kommer en chef med ambitiösa utvecklingsplaner för företaget, det vill säga en visionär chef, följt av en chef som erbjuder mycket stöd och coaching i arbetet. Hela 96 procent anser det viktigt eller mycket viktigt att chefen är lyhörd. 80 procent vill helst ha en chef med visioner för organisationen och lika många ser gärna att chefen ger mycket stöd och vägledning i arbetet. 50 procent av respondenterna vill ha en chef som ger tydliga och avgränsade uppgifter. De yngsta värderar en empatisk chef högre än andra, två tredjedelar sätter 4 eller 5 på den egenskapen medan drygt hälften i övriga åldersgrupper gör det. En tillåtande chef värderas högre ju äldre man blir, i svaren ser vi att de yngsta värderar denna egenskap lägst. Det omvända förhållandet gäller för chefens kunskap inom arbetsområdet där de yngsta i snitt sätter högst betyg och där detta sedan värderas lägre ju högre upp i åldern man kommer. 96% vill ha en lyhörd chef 80% vill ha en coachande chef

5 Bemannings- och rekryteringsföretag samt personliga nätverk är de viktigaste rekryteringsvägarna Respondenterna har graderat vilka rekryteringsvägar de tycker är viktigast när de söker jobb. Svaren visar att bemannings-/rekryteringsföretag ses som den viktigaste rekryteringskanalen följt av personliga kontakter. I botten hamnar Arbetsförmedlingen och annonser i traditionella medier. Kanske hade man kunnat tro att sociala medier skulle vara en av de viktigaste rekryteringskanalerna idag, men över 50 procent av alla svaranden i åldern sätter bara en 1:a eller 2:a på sociala medier som rekryteringskanal. För personer över 30 år ses däremot sociala medier som en viktigare rekryteringsväg. Mer än 50 procent av dem tycker att det är en viktig eller mycket viktig rekryteringskanal. I övriga åldersgrupper är den siffran procent. >50% av respondenterna över 30 tycker att sociala medier är en viktig kanal för att söka jobb >50% av respondenterna i åldern sätter bara en etta eller tvåa på sociala medier som rekryteringsväg.

6 Entreprenöriella personer som vill leda Utifrån svaren har vi hittat ytterligare värderingar och 81% drivkrafter som är typiska för målgruppen. 66 procent kan se sig själva i en ledningsfunktion inom de kommande fem åren. En lika stor andel prioriterar karriär och löneutveckling framför att göra skillnad i samhället. Mer än 50 procent anger att de har drivit eller driver företag alternativt att de kan tänka sig att av respondenterna i åldern år starta företag. Ingen av åringarna driver eller har drivit företag men 81 procent av dem kan tänka kan tänka sig att starta eget företag sig att starta företag. Bostadssituationen verkar inte vara ett stort hinder för arbete 90 procent svarar nej på frågan om möjligheten att hitta bostad har hindrat en att ta ett arbete de senaste tre åren. Vi frågade vad om är viktigt när man väljer färdsätt till arbetsplatsen. Restiden är den viktigaste faktorn för alla åldersgrupper. En skillnad i svaren som kom fram var att bland kvinnor har transportmedlets klimatpåverkan större betydelse än hos män. Tre personlighetstyper på arbetsmarknaden Vid en analys av svaren i Bravuras kandidatundersökning såg vi att vissa grupper tenderar att dela värderingar och svara lika på frågorna. Vi har kunnat identifiera tre personlighetstyper, personas, som representerar de kandidater som söker jobb hos Bravura. Vi kallar de tre personlighetstyperna Idealisten, Karriäristen och Kompisen. Genom att utgå från dessa personlighetstyper kan du identifiera vilka du vill locka till din organisation och vad du behöver göra för att vara en attraktiv arbetsgivare för just dem. Behöver ni Idealister, Karriärister eller Kompisar för att stärka just er organisation? Genom insikterna kring dessa personlighetstyper kan du lättare formulera ditt budskap så att det blir relevant för din målgrupp. Idealisten tycker att arbetet är viktigt, men sätter samhällsnytta och att hjälpa andra högre på prioriteringslistan än att göra karriär. Idealisten engagerar sig gärna i projekt utanför arbetet ifall inte utrymme finns att ge utlopp för sina värderingar i yrkesrollen. Bland idealisterna finns därför både de som vill ha ett meningsfullt arbete och de som bara vill jobba och istället fyller fritiden med sina livsprojekt. Om du matchar med Idealisten kommer du att få en medarbetare med äkta engagemang och driv. Karriäristen väljer arbetsgivare utifrån karriärmöjligheter och vill dessutom ha ett betydelsefullt arbete. Vad som är betydelsefullt för Karriäristen kan variera; det kan vara att ha ett högstatusyrke, att arbeta på ett välkänt företag/med en välkänd produkt eller att hjälpa andra. Karriäristen är en ambitiös, kompetent medarbetare som hela tiden vill utvecklas och lära sig mer. Kompisen värdesätter den sociala miljön och relationer på en arbetsplats. Precis som Idealisten vill Kompisen göra samhällsnytta och hjälpa andra, att göra karriär är mindre viktigt. Det kan också vara så att Kompisen mest vill ha ett jobb för försörjning, då privatlivet och fritiden är viktigare även detta är något som Kompisen delar med Idealisten. I Kompisen får du en lojal medarbetare som skapar en positiv stämning på arbetsplatsen och som är bra för gruppen.

7 Har du frågor om undersökningen? Kontakta Otto Johansson på eller Bravura Rekrytering och bemanning Bravura är en snabbfotad och personlig organisation som drivs av att leverera rätt person till rätt företag. Från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder vi rekryterings- och bemanningslösningar inom hela tjänstemannaområdet, över hela landet. Ambition in action Med Ambition in action vill vi samla ihop våra värderingar, vårt arbetssätt och vår filosofi under ett och samma tak. Ambition in action är på samma gång hur vi är, vad vi gör och hur vi gör det. Ambition in action är att ha höga ambitioner och agera efter dem. Det handlar om att sätta upp ett mål, ha en dröm och sträva efter en vision med en handlingsplan för att ta sig dit. Vill du veta mer? Vill du ha mer information om hur vi arbetar med rekryterings- och bemanningslösningar? Kontakta oss! Stockholm: Patrick Quinones, Business Area Manager Stockholm, tel eller mejl Göteborg: Johan Ström, Business Area Manager Göteborg, tel eller mejl Malmö: Christoffer Hernius, Business Area Manager Malmö, eller mejl Växel:

Ambition. e-commerce SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU. Engagemang är något som både du och jag är ansvariga för. Lär känna dagens talanger!

Ambition. e-commerce SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU. Engagemang är något som både du och jag är ansvariga för. Lär känna dagens talanger! KISTAMÄSSAN 2015 e-commerce VI VAR DÄR! SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU KUL(TUR) PÅ JOBBET Hanna Mikaelsson, HR-chef, om hur Bravura gör KARRIÄRISTEN, IDEALISTEN OCH KOMPISEN Lär känna dagens talanger! Engagemang

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP

DAGS ATT TA TILLVARA DE ÄLDRES KUNSKAP Tema: Ledarskap/ medarbetarskap Nr 4 2014 Nyheter från Sirius finns också på www.industrisirius.se Hög tid att boka Kompetensforum Diskussionsämne på Kompetensforum Tidiga attityder följer oss genom livet

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat

Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Medarbetarundersökning 2006-07 Redovisning av enkätresultat Organisation, ledarskap, medarbetarskap Författare: Ulrica Killander, QuickSearch Sweden AB Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03

Läs mer

Konsten att behålla personal

Konsten att behålla personal Rapport 2011028 Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Examensarbete i Pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv C, 15 hp Konsten att behålla personal - en utmaning för konsultföretag

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare

Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Jag kan inte men andra borde Mobilitetens status bland svenska forskare Sofie Andersson NATURVETARNA 2012-09-01 Innehåll Varför en rapport om forskarrörlighet?... 2 En undersökning om erfarenheter och

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer