Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor"

Transkript

1 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

2 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Sammanfattning Denna rapport bygger på 144 elevers kommentarer från sex kontaktklasser i Kronobergs län, från årskurs 3 på lågstadiet till årskurs 3 på gymnasiet. Kommentarerna hämtades in från de sex kontaktklasserna i slutet av Frågorna på lågstadiet och mellanstadiet ställdes i en tipsrunda där eleverna fick sätta markeringar som stämde bra med deras åsikter. På högstadiet och gymnasiet besvarade eleverna enkäter. Frågorna handlade om hur eleverna inhämtar information om vilken sjukdom de har fått, hur de ska bli friska och hur de ska hålla sig friska, samt hur de vill få information om hälsofrågor. Resultatet är enbart representativt för dessa elever, men ger en fingervisning kring hur barn i olika åldrar kan använda olika informationskanaler. Eleverna på låg- och mellanstadiet vänder sig i huvudsak till sina föräldrar för att få information om sin sjukdom och hur de ska bli eller hålla sig friska. Eleverna på högstadiet och gymnasiet får också mycket av sin hälsoinformation från föräldrarna. Om de själva fick bestämma så skulle de i ungefär lika stor utsträckning vända sig till sina föräldrar, skolsköterskan och internet, samt vårdcentralerna. Eleverna i undersökningen använder internet och 1177 i mycket begränsad utsträckning och det är inte heller vanligt att man frågar sina kompisar om hälsoråd. Däremot finns en större benägenhet att få information från vårdcentralen eller skolsköterskan. Det finns ingen kunskap om att man kan vända sig till Patientnämnden om man inte är nöjd med vården eller bemötandet. Även här skulle många ungdomar inhämta stöd och information från sina föräldrar. Eftersom föräldrar är den största enskilda informationskällan för barn och ungdomar, enligt denna undersökning, behöver landstinget fundera över hur vi når föräldrar med information som de i sin tur på ett enkelt sätt kan föra vidare till sina barn och ungdomar. Denna rapport inkluderar även praktiska tips till landstinget när man ska skriva hälsoinformation som riktar sig till barn på låg- och mellanstadiet.

3 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Informationskanaler kring hälsofrågor Landstinget Kronoberg har ett antal informationskanaler för att nå ut med information till barn och ungdomar. Bland annat finns webbsidan information som ges vid vårdtillfället och allmän hälsoinformation som främst riktar sig till föräldrarna. Det har dock inte tidigare gjorts någon kartläggning om vart barn och ungdomar i olika åldrar själva hämtar information kring sin hälsa och vilka informationskanaler de föredrar. Frågor ställdes därför till Landstinget Kronobergs kontaktklasser för att få en fingervisning om hur man inhämtade information i olika åldersgrupper. Kontaktklasser i Kronobergs län Landstinget i Kronobergs län har bjudit in länets skolor till att bli kontaktklasser för hälso- och sjukvårdsfrågor. Sammanlagt deltar åtta skolor, fördelade på olika årsklasser och runt om i länet. Kontaktklasserna diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor med landstingets barnrättsstrateg en eller två gånger per termin. Både landstinget och skolorna kan initiera diskussionsämnen. Kontaktklasserna är enbart representativa för sig själva och ger Landstinget Kronoberg en möjlighet att höra hur runt 150 barn tänker kring olika hälsofrågor. Under november-december 2012 träffade landstingets barnrättsstrateg sammanlagt 144 elever som fördelade på följande sex skolor: Hagaskolan, Markaryd åk 3 (36 elever) Björkskolan, Skruv, åk 3-4 (22 elever) Lustigkulla skola, Kosta, åk 3-4 (22 elever) Arabyskolan, Växjö, åk 8 (17 elever) Lammhultsskolan, Lammhult, åk 8 (25 elever) JB Gymnasiet, Växjö, Programmet för idrott- och hälsa, åk 3 (22 elever) Eleverna på högstadiet och gymnasiet besvarade en enkät med sex frågor som rör information om barns och ungdomars hälsa: Om du känner dig sjuk, hur tar du reda på vilken sjukdom du har? Hur får du reda på hur du ska bli frisk igen? Hur får du reda på vad som är bra för din hälsa? Om du fick bestämma, hur skulle du vilja få information om din hälsa? Om du inte är nöjd med den vård eller behandling du har fått på vårdcentralen eller sjukhuset, eller om du vill klaga på något, vem skulle du då prata med? Annat om hur du ser på information om din hälsa Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet fick gå en tipsrunda och besvara fyra frågor som rör information om barns och ungdomars hälsa: Om du känner dig sjuk, hur tar du reda på vilken sjukdom du har? Hur får du reda på hur du ska bli frisk igen? Hur får du reda på vad som är bra för din hälsa? Om du fick bestämma, hur skulle du vilja få information om din hälsa?

4 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Dessutom diskuterade eleverna på lågstadiet och mellanstadiet vad som är viktigt för att informationen till dem ska bli så som de vill ha den. Detta resulterade i en kom-ihåg-lista för alla som ska ta fram informationsmaterial till barn och ungdomar. Hur får man information om sin hälsa? Eleverna fick frågor om hur de tar reda på vilken sjukdom de har fått, hur de ska bli friska igen, vad som är bra för hälsa och hur man skulle vilja få information om sin hälsa. Föräldrarna är viktigaste informationskällan Alla elever angav att de i huvudsak hämtar information om sin hälsa från sina föräldrar. Andra familjemedlemmar än föräldrarna (t.ex. syskon eller mor- och farföräldrar) är inte lika viktiga informationskällor för eleverna. Andra familjemedlemmar än föräldrar är viktigare för de elever som går på högstadiet eller gymnasiet jämfört med eleverna på låg- och mellanstadiet Hur tar man reda på vilken sjukdom man har? Hur får man reda på vad som är bra för hälsan? Frågar föräldrarna (lågstadiet/mellanstadiet) Frågar föräldrarna (högstadiet/gymnasiet) Hur får man reda på hur man ska bli frisk igen? Frågar annan i familjen (lågstadiet/mellanstadiet) Frågar annan i familjen (högstadiet/gymnasiet) Figur 1: Andel elever på lågstadiet/mellanstadiet respektive högstadiet/gymnasiet som skulle vända sig till sina föräldrar och/eller någon annan i familjen för att få information om sin hälsa (n=80 på lågstadiet/mellanstadiet och n=64 på högstadiet/gymnasiet) Denna undersökning ger inga svar på vilken kunskap föräldrarna har om olika informationskanaler för hälsofrågor, eller i vilken utsträckning föräldrarna vänder sig till vårdcentralen, 1177, internet eller andra informationskällor.

5 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Information från skolsköterskan men inte från kompisarna Runt var fjärde elev på låg- och mellanstadiet vänder sig till skolsköterskan för att få information om sin hälsa. Detta ska jämföras med högstadiet och gymnasiet där mer än dubbelt så många av eleverna vänder sig till skolsköterskan för hälsoinformation. Det är inte många elever som vänder sig till kompisar för att få hälsoinformation. På lågstadiet och mellanstadiet är det väldigt få elever som frågar en kompis. Eleverna på högstadiet och gymnasiet efterfrågar kompisarnas information om hälsan i något högre utsträckning, och då handlar det främst om information om vad som är bra för hälsan. Hur tar man reda på vilken sjukdom man har? Hur får man reda på vad som är bra för hälsan? Frågar skolsköterskan (lågstadiet/mellanstadiet) Frågar skolsköterskan (högstadiet/gymnasiet) Hur får man reda på hur man ska bli frisk igen? Frågar kompisar (lågstadiet/mellanstadiet) Frågar kompisar (högstadiet/gymnasiet) Figur 2: Andel elever på låg-/mellanstadiet respektive högstadiet/gymnasiet som skulle vända sig till skolsköterskan och/eller en kompis för att få information om sin hälsa (n=80 på låg-mellanstadiet och n=64 på högstadiet/gymnasiet) Skolsköterskan är för många elever en viktig som informationskälla när det kommer till hälsofrågor. Samtidigt kan man notera att den stora majoriteten av elever inte vänder sig till skolsköterskan för att få information om sjukdom, behandling eller hälsotips.

6 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Förtroende för vårdcentraler, liten användning av 1177 och internet Runt hälften av högstadie- och gymnasieleverna vänder sig till vårdcentralerna för att ta reda på vilken sjukdom de har fått och hur de ska bli friska igen, något färre av låg- och mellanstadieeleverna. Väldigt få av eleverna använder sig av 1177, vilket möjligen hör samman med att de i så stor grad vänder sig till sina föräldrar Hur tar man reda på vilken sjukdom man har? Hur får man reda på vad som är bra för hälsan? Kontaktar vårdcentralen (l/m) Kontaktar vårdcentralen (h/g) Ringer/söker på Ringer/söker på 1177 (l/m) 1177 (h/g) Hur får man reda på hur man ska bli frisk igen? Söker på internet (l/m) Söker på internet (h/g) Figur 3: Andel elever på låg-/mellanstadiet respektive högstadiet/gymnasiet som skulle vända sig till vårdcentralen, 1177 och/eller internet för att få information om sin hälsa (n=80 på låg-mellanstadiet och n=64 på högstadiet/gymnasiet) Om eleverna själva får välja informationskanaler Om låg- och mellanstadieeleverna själv ska välja hur de får information om sin hälsa så väljer de främst sina föräldrar. Därefter skulle de vilja vända sig till skolsköterskan. De skulle i betydligt mindre utsträckning kontakta vårdcentralen eller söka på internet. Eleverna på högstadiet och gymnasiet vill inte i samma höga utsträckning vända sig till sina föräldrar om de själva får bestämma informationskanal. Föräldrarna skulle snarare vare en av många informationskällor, där ungdomarna i ungefär samma utsträckning skulle vända sig till sina föräldrar, vårdcentralen och söka på internet, tätt följt av att fråga skolsköterskan. Figur 4: Andel elever på låg-/mellanstadiet respektive högstadiet/gymnasiet som skulle vända sig till föräldrarna, skolsköterskan, vårdcentralen och/eller internet om de själva kunde välja hur de ska få information om sin hälsa (n=80 på låg- /mellanstadiet och n=64 på högstadiet/gymnasiet)

7 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Vart vänder elever sig om de inte är nöjda med vården? Eleverna på högstadiet och gymnasiet fick frågan om vart de skulle vända sig om de inte var nöjda med vården eller ville klaga på något. Det var en öppen fråga där de själva fick skriva i vart de skulle vända sig. Drygt vart tredje elev kände inte till vart de skulle vända sig för att klaga eller om de inte var nöjda. Lika många uppgav att de skulle vända sig till sina föräldrar och få hjälp utav dem. Hur ska man kunna veta det? Kille, 18 år, JB-gymnasiet Jag pratar med min förälder och så säger dom till dem. Tjej, 14 år, Arabyskolan Jag skulle ta hjälp av mina föräldrar att prata med läkaren som hjälpt mig. Tjej, 19 år, JB-gymnasiet Ett fåtal elever skulle vända sig till vårdcentralen, sjukhuset eller landstinget för att klaga direkt, eller till kommunen. De övriga uppgav att de skulle vända sig till någon annan och definierade detta som någon bekant eller vuxen, politiker, skolsköterska eller att kolla på nätet om det som hade hänt också hade hänt andra tidigare. Två personer uppgav att de inte skulle vända sig till någon för att klaga. Familjemedlemmar. Och kollar på nätet om det hänt andra. Tjej, 14 år, Lammhultsskolan Övrigt 15% Vet inte 36% Kommunen 5% VC/Sjukhus/ Landsting 8% Föräldrar 36% Figur 5: Andel elever på högstadiet/gymnasiet fördelade på vart de skulle vända sig om de inte var nöjda på vården eller ville klaga på något (n=64 på högstadiet/gymnasiet) Om man inte är nöjd med den vård eller det bemötande man har fått inom hälso- och sjukvården är det bra att börja med att prata med berörd personal eller dennes chef, vilket väldigt få ungdomar uppgav. Möjligen skulle deras föräldrar kunna gå vidare på detta sätt med deras barns klagomål, men det kan enkäten inte ge något svar på. Ingen av eleverna nämnde Patientnämnden som är det formella forumet att vända sig till om man inte är nöjd på vården eller vill klaga på något inom både kommunens och landstingets hälso- och sjukvård.

8 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Vad ska vuxna tänka på när vi tar fram information för barn? Två av klasserna på låg- och mellanstadiet arbetade fram en lista på konkreta tips på vad landstingets bör tänka på när man skriver information som ska läsas av barn och unga. Det här är deras tips: Informationen bör inte vara för lång. Texten ska vara lätt att förstå, utan krångliga ord. Texten får gärna skrivas i punktform. Det ska finnas tydliga instruktioner om vad man ska göra. Informationen ska vara lugnande och inte oroande. Texter om sjukdomar ska innehålla hur man blev sjuk, vad sjukdomen är, vad som händer i kroppen och hur man blir bättre/frisk. Informationen bör finnas på svenska och andra språk. Övriga kommentarer Denna rapport sammanfattar 144 elevers kommentarer kring hur de inhämtar information om vilken sjukdom de har fått, hur de ska bli friska och hur de ska hålla sig friska, samt hur de vill få information om hälsofrågor. Resultatet är enbart representativt för dessa elever, men ger en fingervisning kring hur barn i olika åldrar kan använda olika informationskanaler. Eleverna på låg- och mellanstadiet vänder sig i huvudsak till sina föräldrar för att få information om sin sjukdom och hur de ska bli eller hålla sig friska. Runt 90 procent av eleverna på låg- och mellanstadiet vill också få hälsoinformation från sina föräldrar, om de själva får bestämma. Eleverna på högstadiet och gymnasiet får också mycket av sin hälsoinformation från föräldrarna. Om de själva fick bestämma så skulle de i ungefär lika stor utsträckning vända sig till sina föräldrar, skolsköterskan och internet, samt vårdcentralerna. Eleverna i undersökningen använder internet och 1177 i mycket begränsad utsträckning och det är inte heller vanligt att man frågar sina kompisar om hälsoråd. Däremot finns en större benägenhet att få information från vårdcentralen eller skolsköterskan. Eftersom föräldrar är den största enskilda informationskällan för barn och ungdomar, enligt denna undersökning, behöver landstinget fundera över hur vi når föräldrar med information som de i sin tur på ett enkelt sätt kan föra vidare till sina barn och ungdomar. Det finns ett behov av att synliggöra Patientnämndens uppdrag bland barn och unga så att de vet vart de kan vända sig om de har klagomål eller synpunkter på vård, bemötande eller annat inom hälso- och sjukvården. För mer detaljerad information om hur eleverna i olika årskurser/skolor har svarat kan man läsa den bifogade bilaga 1 som redovisar hela resultatet.

9 LANDSTINGET KRONOBERG (12) BILAGA 1: Information om ungdomars hälsa November-december 2012 (vita rutor = tjejer, gråa rutor = killar) 1. Om du känner dig sjuk, hur tar du reda på vilken sjukdom du har? Lågstadiet/Mellanstadiet Högstadiet/gymnasiet Markaryd Kosta Skruv TOTALT Araby Lammhult JB TOTALT Frågar mina föräldrar Frågar någon annan i familjen Frågar kompisar Frågar skolsköterska n Frågar någon annan: 10/16 8/11 5/5 23/32 8/8 10/14 9/9 27/31 6/20 9/11 14/17 29/48 7/9 11/11 11/13 29/33 0/16 4/11 0/5 4/32 1/8 4/14 2/9 7/31 1/20 5/11 0/17 6/48 3/9 2/11 1/13 6/33 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 3/14 3/9 6/31 0/20 0/11 1/17 1/48 0/9 1/11 0/13 1/33 2/16 5/11 2/5 9/32 5/8 8/14 1/9 14/31 0/20 5/11 1/17 6/48 1/9 6/11 2/13 9/33 0/16 3/11 0/5 3/32 1/8 1/14 1/9 3/31 0/20 1/11 0/17 1/48 0/9 2/11 1/13 3/33 Ringer /16 2/11 0/5 2/32 1/8 2/14 2/9 5/31 0/20 3/11 2/17 5/48 0/9 1/11 4/13 5/33 Ringer vårdcentralen Ringer någon annan: Kollar på Kollar på annan webbsida: 13/16 8/11 0/5 21/32 4/8 6/14 6/9 16/31 13/20 7/11 4/17 24/48 2/9 6/11 7/13 15/33 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 1/14 1/9 2/31 0/20 0/11 0/17 0/48 0/9 1/11 1/13 2/33 0/16 2/11 0/5 2/32 0/8 0/14 4/9 4/31 0/20 2/11 0/17 2/48 0/9 0/11 3/13 3/33 0/16 1/11 0/5 1/32 1/8 2/14 1/9 4/31 0/20 0/11 1/17 1/48 0/9 1/11 3/13 4/33 Annat: 0/16 0/11 0/5 0/48 1/8 0/14 1/9 2/31 3/20 3/11 3/17 9/32 0/9 0/11 0/13 0/33

10 LANDSTINGET KRONOBERG (12) 2. Hur får du reda på hur du ska bli frisk igen? Lågstadiet/Mellanstadiet Högstadiet/gymnasiet Markaryd Kosta Skruv TOTALT Araby Lammhult JB TOTALT Frågar mina föräldrar Frågar någon annan i familjen Frågar kompisar Frågar skolsköterska n Frågar någon annan: 13/16 9/11 5/5 27/32 7/8 8/14 9/9 24/31 11/20 8/11 12/17 31/48 7/9 8/11 9/13 24/33 0/16 4/11 0/5 4/32 1/8 2/14 9/9 12/31 0/20 4/11 0/17 4/48 2/9 1/11 0/13 3/33 1/16 0/11 0/5 1/32 0/8 2/14 1/9 3/31 0/20 0/11 2/17 2/48 0/9 0/11 0/13 0/33 2/16 3/11 3/5 8/32 7/8 8/14 2/9 17/31 9/20 6/11 1/17 16/48 1/9 6/11 2/13 9/33 0/16 1/11 0/5 1/32 0/8 2/14 0/9 2/31 0/20 2/11 0/17 2/48 0/9 0/11 1/13 1/33 Ringer /16 2/11 1/5 3/32 0/8 1/14 3/9 4/31 0/20 5/11 2/17 7/48 0/9 0/11 6/13 6/33 Ringer vårdcentralen Ringer någon annan: Kollar på Kollar på annan webbsida: 7/16 7/11 0/5 14/32 4/8 8/14 6/9 18/31 3/20 7/11 7/17 17/48 3/9 9/11 6/13 18/33 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 0/14 1/9 1/31 0/20 0/11 0/17 0/48 0/9 0/11 0/13 0/33 0/16 2/11 0/5 2/32 0/8 1/14 3/9 4/31 0/20 4/11 0/17 4/48 0/9 0/11 2/13 2/33 0/16 1/11 0/5 1/32 1/8 1/14 0/9 2/31 1/20 4/11 1/17 5/48 0/9 0/11 2/13 2/33 Annat: 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 0/14 1/9 1/31 0/20 3/11 0/17 3/48 0/9 0/11 1/13 1/33

11 3. Hur får du reda på vad som är bra för din hälsa? Lågstadiet/Mellanstadiet Högstadiet/gymnasiet Markaryd Kosta Skruv TOTALT Araby Lammhult JB TOTALT Frågar mina föräldrar Frågar någon annan i familjen Frågar kompisar Frågar skolsköterska n Frågar någon annan: 16/16 11/11 4/5 31/32 8/8 8/14 9/9 27/31 14/20 9/11 12/17 35/48 7/9 9/11 9/13 25/33 0/16 5/11 0/5 2/32 2/8 2/14 3/9 7/31 3/20 3/11 1/17 7/48 3/9 2/11 1/13 6/33 1/16 0/11 0/5 1/32 1/8 4/14 5/9 10/31 0/20 1/11 1/17 2/48 0/9 0/11 4/13 4/33 2/16 4/11 3/5 9/32 4/8 8/14 0/9 12/31 2/20 3/11 3/17 8/48 2/9 8/11 2/13 12/33 0/16 2/11 0/5 2/32 0/8 1/14 1/9 2/31 0/20 1/11 0/17 1/48 0/9 2/11 0/13 2/33 Ringer /16 1/11 2/5 3/32 0/8 0/14 2/9 2/31 0/20 4/11 0/17 4/48 0/9 0/11 0/13 0/33 Ringer vårdcentralen Ringer någon annan: Kollar på Kollar på annan webbsida: Läser tidningar med hälsotips Kvällstidning -arnas hälsotips: Läser bloggar om hälsotips: 3/16 4/11 0/5 7/32 1/8 3/14 6/9 10/31 0/20 8/11 8/17 16/48 1/9 3/11 2/13 6/33 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 0/14 0/9 0/31 0/20 0/11 0/17 0/48 0/9 0/11 0/13 0/33 0/16 3/11 0/5 3/32 0/8 1/14 3/9 4/31 0/20 2/11 0/17 2/48 0/9 0/11 2/13 2/33 0/16 1/11 0/5 1/32 0/8 2/14 1/9 3/31 0/20 1/11 2/17 3/48 0/9 1/11 3/13 4/33 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 1/14 3/9 4/31 1/20 1/11 0/17 2/48 0/9 0/11 1/13 1/33 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 0/14 1/9 1/31 0/20 0/11 0/17 0/48 0/9 0/11 1/13 1/33 0/16 0/11 0/5 0/32 2/8 3/14 3/9 8/31 0/20 0/11 0/17 0/48 0/9 0/11 5/13 5/33 Annat: 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 1/14 1/9 2/31 0/20 0/11 0/17 0/48 1/9 0/11 4/13 5/33 Barn och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor december 2012a

12 LANDSTINGET KRONOBERG (12) 4. Om du fick bestämma, hur skulle du vilja få information om din hälsa? Lågstadiet/Mellanstadiet Högstadiet/gymnasiet Markaryd Kosta Skruv TOTALT Araby Lammhult JB TOTALT Info från familje medlemmar Information från kompisar Information i skolan Information från skolsköterska n Information i tidningar Information på TV Information på internet Information från vårdcentralen 15/16 11/11 4/5 30/32 5/8 6/14 5/9 16/31 12/20 11/11 13/17 43/48 6/9 5/11 6/13 17/33 0/16 3/11 0/5 3/32 0/8 3/14 1/9 4/31 0/20 2/11 1/17 2/48 1/9 1/11 1/13 3/33 0/16 0/11 0/5 0/32 6/8 6/14 5/9 21/31 0/20 0/11 0/17 0/48 4/9 8/11 3/13 15/33 2/16 6/11 3/5 11/32 2/8 6/14 4/9 12/31 6/20 5/11 0/17 11/48 2/9 7/11 3/13 12/33 0/16 0/11 0/5 0/32 1/8 0/14 4/9 5/31 4/20 0/11 1/17 5/48 2/9 0/11 2/13 4/33 0/16 2/11 0/5 2/32 2/8 1/14 4/9 7/31 0/20 0/11 0/17 0/48 3/9 4/11 2/13 9/33 0/16 1/11 0/5 1/32 4/8 7/14 7/9 18/31 3/20 6/11 2/17 11/48 2/9 4/11 4/13 10/33 0/16 7/11 0/5 7/32 3/8 4/14 7/9 14/31 0/20 6/11 3/17 9/48 5/9 6/11 6/13 17/33 Annat: 0/16 0/11 0/5 0/32 0/8 0/14 0/9 0/31 0/20 3/11 0/17 3/48 0/9 0/11 0/13 0/33 (vita rutor = tjejer, gråa rutor = killar)

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta:

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation 2013-10-14 Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Rapport Medborgarpanel 4, alkohol

Rapport Medborgarpanel 4, alkohol Landstingets kansli Vikarierande projektledare, Veronica Ottosson Rapport Medborgarpanel 4, alkohol Landstinget i Jönköpings län har för fjärde gången frågat deltagarna i den internetbaserade medborgarpanelen

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Barns och ungdomars deltagande och inflytande i hälso- och sjukvårdsfrågor

Barns och ungdomars deltagande och inflytande i hälso- och sjukvårdsfrågor Barns och ungdomars deltagande och inflytande i hälso- och sjukvårdsfrågor - En översyn av barns och ungdomars delaktighet och inflytande i Landstinget Kronoberg 2012-2014 Önskas mer information om hur

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010

Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 2010-05-24 Högstadieungdomars syn på läsk och godis våren 2010 Sammanfattning Hälften, 49 procent, av de 1736 elever på högstadiets årskurs nio som svarat på Tandläkarförbundets enkät om läsk och godis

Läs mer

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet Maj 2012 Mars 2012 Medborgarpanel 2 - behandling via Internet Medborgarpanel 2 - mars 2012 behandling via Internet Varför är det här ett aktuellt område? Internet skapar nya möjligheter för behandling

Läs mer

Likabehandlingsplanen i kortversion

Likabehandlingsplanen i kortversion Likabehandlingsplanen i kortversion Augustenborgsskolan & Rosenholmsskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2016 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2016. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 NÖJDHET 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015 jag tycker om skolan det är jätte bra skolan också alla personalen är mycket bra och alla elever är jättebra - Elev högstadiet skolan är bra alla är snälla och det känns som en stor härlig familj ingen

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet

Dnr Id. Kommunstyrelseförvaltningen Folkhälsa och ungdomsfrågor. Drogvaneundersökning Årskurs 8, högstadiet Dnr Id Folkhälsa och ungdomsfrågor Drogvaneundersökning 216 Årskurs 8, högstadiet Drogvaneundersökning 216, högstadiet Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 5 DEL I:

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet

MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet MEDBORGARPANELEN 2014 Rapport 4 Journal på nätet MEDBORGARPANEL Nummer 4 februari 2014 Journal på nätet Enkät nummer fyra är nu slutförd Vilket resultat! Tack alla medborgare för ert engagemang och era

Läs mer

Elevers upplevelse av buller i skolan

Elevers upplevelse av buller i skolan 2013-12-19 Elevers upplevelse av buller i skolan Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6

Furutorpskolan F-6 Hässleholms kommun Läsåret 14/15 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING FÖR FURUTORPSKOLAN F-6 Reviderad augusti 2014 1 Innehållsförteckning 1. Vår vision 2. Till dig som elev 3. Till dig som vårdnadshavare 4. Till dig som personal

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012

Ingen avkoppling. utan uppkoppling. en undersökning om bredband och det viktiga med internet. Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling en undersökning om bredband och det viktiga med internet Februari 2012 Ingen avkoppling utan uppkoppling Internet tillgodoser allt fler av våra behov, oavsett om det handlar

Läs mer

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak

ANDT-undersökningen 2016 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak ANDT-undersökningen 216 Alkohol Narkotika Dopning - Tobak Årskurs 9-216 Antal deltagare: 85 Bortfall i antal: 15 Bortfall i procent: 15% Redovisade enkäter: 7 ANDT-undersökningen 216 Årskurs 2-216 Antal

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (6) Landstingets kansli Kansliavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2014-04-29 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 april kl. 9.00 10.30 Plats Kronobergsrummet, landstingets kansli, Ingelstadsvägen

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015

Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Barn och elevenkäter genomförda i Värnamo kommun 2015 Förskolan 2015 Får alla barn vara med att bestämma vad ni skall göra på förskol Får du vara med och bestämma vad ni skall göra på din förskola? Får

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Lidingö stad. Sagateaterenkäten

Lidingö stad. Sagateaterenkäten Lidingö stad Sagateaterenkäten 2016 Syfte Enkäten ska ge oss kunskap om vad eleverna anser om Lidingö stads teaterverksamhet. Genomförande Under två veckor i maj genomförde Lidingö stad en enkätundersökning

Läs mer

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm.

LUPP om Inflytande. LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012. Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet. www.laholm. LUPP om Inflytande LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första gången

Läs mer

Hur kom jag in i projektet? Möte i Linköping med Östergötlands kommuner. 50% av min tjänst

Hur kom jag in i projektet? Möte i Linköping med Östergötlands kommuner. 50% av min tjänst Valdemarsvik Hur kom jag in i projektet? Möte i Linköping med Östergötlands kommuner. 50% av min tjänst Hur startade projektet i Valdemarsvik Ingen eget gymnasium Liten kontroll Mycket pengar Dålig återkoppling

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Modellområde 2011-03-09. Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via internet

Modellområde 2011-03-09. Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via internet Modellområde 2011-03-09 Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via internet Modellområde 2011-03-09 Information, vägledning och rådgivning till barn/unga och föräldrar via

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006 Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN Läsåret 5-6 Innehåll sidan Inledning 3 Sammanfattning 4 Vi som var med 6 Kost, fysisk aktivitet och BMI 7 Matvanor 8 Fysisk aktivitet i skolan och

Läs mer

Till föräldrar och viktiga vuxna:

Till föräldrar och viktiga vuxna: Till föräldrar och viktiga vuxna: Att prata med barn när någon i familjen är: allvarligt sjuk eller skadad psykiskt sjuk funktionsnedsatt missbrukare av alkohol eller droger utsatt för våld i hemmet död

Läs mer

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan.

Enkätfrågor 30 mars 2012. Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Linnéskolan, Alingsås Enkätfrågor 30 mars 2012 Till elever, lärare och medarbetare på Linnéskolan och Fritidshemmet Linnéan. Välkommen att vara med och utforma de enkäter vi kommer att använda i vår. Lämna

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en golfklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forskningsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson.

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker.

Ansvarig för undersökningen åt Socialstyrelsen är Birgitta Hultåker. SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige (tele-skop Riks). Mellan den 11 och 19 intervjuades drygt 2.000 personer om Den nya influensan A-H1N1. Frågorna ställdes på uppdrag

Läs mer

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004

Rapport till KF i samarbete med konsumentföreningarna maj/juni 2004 SKOP Skandinavisk opinion ab KF i samarbete med konsumentföreningarna SKOP, Skandinavisk opinion ab, gör regelbundna undersökningar bland personer i åldern 18-84 år bosatta i hela riket. Mellan den 19

Läs mer

Om Barn och Ungdom (0-24 år)

Om Barn och Ungdom (0-24 år) Om Barn och Ungdom (0-24 år) Familjesituation Barns hälsa Självupplevd hälsa Hälsovanor 2007-02-07 Framtidens hälso- och sjukvård BILD 1 Barnens familjesituation år 2001 i Norrbotten 1,83 barn (0-21 år)

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 3 Familjetyp:

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (7) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-10-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 9 oktober 2013 kl. 9.00 12.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson,

ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga. 10 december Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, ANDT för dig som arbetar med ensamkommande barn och unga 10 december 2014 Hur mår ungdomarna i länet? Henrik Andréasson, Landstingets ledningskontor HEJ! En enkätundersökning bland högstadie- och gymnasieelever

Läs mer

På väg Enkät för den unge

På väg Enkät för den unge På väg Enkät för den unge För dig som bor i familjehem eller HVB Du har rätt att få det stöd du behöver, både innan och efter det att du flyttat ut från ditt familjehem eller hem för vård eller boende

Läs mer

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en ishockeyklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/

Läs mer

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004

Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Vad tyckte norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2004 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna?...1 Kontakt med vården...1 Första kontakten...1 Om vi blir förkylda...2 Norrbottningarnas betyg

Läs mer

Barn som är närstående

Barn som är närstående 2014-09-29 Barn som är närstående DISKUSSIONSFRÅGOR Diskussionsfrågor är ett material som kan användas för att diskutera och reflektera över arbetet med Barn som är närstående i verksamheten. Används gärna

Läs mer

Rapport medborgarpanel 2, tema sex och samlevnad

Rapport medborgarpanel 2, tema sex och samlevnad Landstingets kansli Projektledare Elinor Sundén Rapport medborgarpanel 2, tema sex och samlevnad Landstinget i Jönköpings län har för andra gången frågat deltagarna i den Internetbaserade medborgarpanelen

Läs mer

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan

Trygghet i den digitala skolmiljön. -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Trygghet i den digitala skolmiljön -likabehandlingsarbete överallt, genom utbildning och samverkan Syfte Stärka skolpersonal i arbetet med att göra elevers digitala skolmiljö trygg Göra likabehandling

Läs mer

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar

Mitt barn. snusar. Vad. ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Mitt barn röker och mitt snusar Vad ska jag göra? Kloka råd till föräldrar Många föräldrar oroar sig för bland annat rökning och snusning när barnet börjar närma sig tonåren. Hjälper det att förbjuda

Läs mer

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016

Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor. Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Så här vill patienter berätta för sjukvården om sina levnadsvanor Resultat av en befolkningsundersökning 2016 Denna publikation skyddas av upphovsrättslagen. Vid citat ska källan uppges. För att återge

Läs mer

Namn på deltagare: Helena Eriksson Projektnamn: Skydda din hud

Namn på deltagare: Helena Eriksson Projektnamn: Skydda din hud Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 HP Namn på deltagare: Helena Eriksson Projektnamn: Skydda din hud 1. Define (Definiera) Definiera problemet: Ungdomar får idag för lite

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och

Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Femtio- och sextioåringar, deras tandvård, tandvårdsattityder och självupplevda tandhälsa under ett decennium. En totalundersökning i Örebro och Östergötlands län. Vårt stora tack till alla som bidragit

Läs mer

Vår uppgift. är en fråga om förtroende

Vår uppgift. är en fråga om förtroende Vår uppgift är en fråga om förtroende Patientnämnden Patientnämndens ska verka för goda kontakter mellan patienter och personal samt stödja och hjälpa enskilda patienter. När du vänder dig till oss får

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund

Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund Medlem i en simklubb utifrån svensk respektive utländsk bakgrund - en undersökning från forsknings- och utvärderingsprojektet Ung livsstil i Sverige Ulf Blomdahl. ulf.blomdahl@telia.com 070/ 665 11 21

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 212/213 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander procent Hälsoläget i grundskolan i Kramfors läsåret 212-213 Skolsköterskan

Läs mer

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik

Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik 2017-05-09 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2017/101 Utbildningsnämnden Skolvalet till hösten 2017 resultat från föräldraenkät samt skolvalsstatistik Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 21 - Medborgarnas röstbeteende och åsikter om den lokala demokratin i Växjö Juni 21 Inledning I september i år är det val. Välfärden och dess finansiering, innehåll

Läs mer

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar

Läs mer

Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS

Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS Handläggare Datum Ärendebeteckning Annika Lindqvist 2013-04-09 ON 2013/0040 0480-45 35 13 Socialdepartementet Delbetänkandet av Patientmaktsutredningen SOU 2013:2 S2013/818/FS Sammanfattning Bra att den

Läs mer

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun

RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING. Hallstahammars kommun RESULTAT BEHOVSKARTLÄGGNING Hallstahammars kommun hör sedan 1 januari 2010 till förvaltningsområdet för finska. Kommunen har gjort en kartläggning av de behov och önskemål som den sverigefinska minoriteten

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Söderparkskolan F-6 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Söderparkskolan F-6 Läsåret 2014-2015 1 Innehållsförteckning Sida 2 Innehållsförteckning 3 Vår vision Till dig som elev Till dig som vårdnadshavare Till

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014

MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 MEDBORGARUNDERSÖKNING 1 Januari 2014 UPPLEVELSEN AV HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN I LANDSTINGET VÄSTERNORRLAND 2014-03-04 Handläggare Ove Granholm Forskning och Utveckling 2014-03-04 2(6) Undersökning nummer 1

Läs mer

Mer än kompis? LÄRARMATERIAL OKEJ?

Mer än kompis? LÄRARMATERIAL OKEJ? 2 Mer än kompis? Mei Film 2: Mer än kompis? Det här är den film som passar bäst till mellanstadiet. Den tar upp frågor som vi vet att många unga undrar över, nämligen: hur blir en ihop med någon? Hur säger

Läs mer

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa

Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sambanden mellan arbetsförhållanden och psykisk ohälsa Sveriges Företagshälsor Företagshälsovårdens branschorganisation Sveriges Företagshälsors medlemmar utgör huvuddelen av branschen som består av mer

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Växjö Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Resultat för Växjö Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Växjö Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014

Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Region Skåne Skånevård KRYH Habilitering & Hjälpmedel Tolkcentralen Tolkcentralen Brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen brukarundersökning november 2014 Tolkcentralen, Region Skåne genomförde

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016

Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016 2015-11-23 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling för Årstadskolans F-5 skola och fritidshem 2015-2016 2015-11-23 Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 Bakgrund och syfte... 4

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Att vårda sin hälsa. i Sverige

Att vårda sin hälsa. i Sverige Att vårda sin hälsa i Sverige Vården och du Som patient ska du ha inflytande över din vård. Din hälso- och sjukvård ska så långt som möjligt planeras och genomföras med dig. Vissa rättigheter är reglerade

Läs mer