Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013"

Transkript

1 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

2 1. Inledning Landstinget Kronoberg följer barn och ungas hälsa i Kronobergs län genom undersökningar vart tredje år. Den fjärde undersökningen kom Samtliga elever i årskurserna 5, 8 och gymnasiets åk 2 har blivit tillfrågade åren 2003, 2006, 2009 och Syftet med undersökningen är att följa hälsoutvecklingen över tid och öka kunskapen om hälsa och levnadsvanor bland ungdomar i länet. Resultatet av barn- och ungdomsundersökningen visar att i gymnasiet åk 2 uppger ungefär nio av tio sig ha en god eller mycket god hälsa. En tredjedel av pojkarna och mer än hälften av flickorna känner sig ganska eller mycket stressade av skolarbetet. Trots det säger en stor majoritet att de trivs i skolan och känner sig trygga där. Resultatet från ovanstående undersökningar pekar på att ungdomar på gymnasiet blir allt mer stressade. Stressen har stor påverkan på ungdomars hälsa och kan ge långsiktiga konsekvenser för hur ungdomar mår psykiskt och fysiskt. Det går däremot inte att utläsa exakt vad det är som gör att ungdomar känner sig stressade. Det går inte heller att utläsa om ungdomarna har funnit sätt att återhämta sig på som gör att de har möjlighet att hantera sin stress på ett konstruktivt sätt. För att få en fingervisning kring var ungdomar känner är stressfaktorer i sina liv och vad de gör för att återhämta sig har en diskussion förts i två klasser på gymnasiet. Kontaktklasser i Kronobergs län Landstinget i Kronobergs län har bjudit in länets skolor till att bli kontaktklasser för hälso- och sjukvårdsfrågor. Sammanlagt deltar åtta skolor, fördelade på olika årsklasser och runt om i länet. Kontaktklasserna diskuterar hälso- och sjukvårdsfrågor med landstingets barnrättsstrateg en eller två gånger per termin. Både landstinget och skolorna kan initiera diskussionsämnen. Kontaktklasserna är enbart representativa för sig själva och ger Landstinget Kronoberg en möjlighet att höra hur barn tänker kring olika hälsofrågor. Under hösten 2013 träffade landstingets barnrättsstrateg sammanlagt 49 elever på gymnasiet fördelade på följande skolor: Haganässkolan,, gymnasiet åk 1-3 (35 elever 16 tjejer och 18 killar, 1 könsöverskridande) Smålandsgymnasiet,, gymnasiet åk 3 (14 elever 8 tjejer och 6 killar) Eleverna diskuterade följande frågor: - Hur stressande är det om mobilen, datorn eller liknande tekniska saker krånglar? - Hur stressande är prov och läxor? - Hur stressande är relationer med lärarna, kompisar och familjen? - Hur stressande är fritidsaktiviteter och hälsan? - Hur stressande är det att vara perfekt samt att bli accepterad av kompisar? - Hur stressande är det att klara av gymnasiet och tankar om framtiden? - Vad kan vara andra saker som stressar ungdomar? - Vad gör du för att vila och koppla av, ladda batteriet och samla nya krafter? Eleverna fick använda mentometerröstning där allas svar var anonyma, men där hela klassens gemensamma svar diskuterades i helgrupp. Det fanns även en möjlighet att skriva ner kommentarer som man inte ville diskutera högt. Alla lappar samlades in oavsett om de var använda eller tomma för att se till att elever som valt att skriva ner sina kommentarer skulle vara anonyma. 2

3 2. Stress från tekniska problem Eleverna besvarade följande fråga: Hur stressande är det om mobilen, datorn eller liknande tekniska saker krånglar? Majoritet av eleverna, mer än 4/5 anser att det är mycket eller ganska stressande om mobilen, datorn eller liknande tekniska saker krånglar. Endast fem elever uppger att de inte alls blir stressade av problem med att mobilen, datorn eller liknande tekniska saker. I diskussionen lyfte eleverna fram att om mobilen inte fungerar känner man sig avskärmad och isolerad. Det kan räcka med att mobilbatteriet är lågt för att man ska känna stress. Att inte veta vad som har hänt t.ex. på sociala medier upplevs stressande och negativt. Om det istället är t.ex. skoldatorn som krånglar uppger de att man kan få stress och ångest om man inte hinner med skolarbetet i tid Inte alls stressande Lite stressande Ganska stressande Mycket stressande 1 Figur 1: Elevers uppfattning om hur stressande mobilen, datorn eller liknande tekniska saker är när de krånglar. [N = 49 elever, varav 14 elever i och 35 elever i ] Kommentarer från eleverna inkluderar: Mobilens låga batteri. Elev i Att inte mobilen fungerar och man inte kan nås av andra och blir isolerad. Elev i Om skoldatorn inte fungerar och man ska ha lämna in en uppgift till en viss tid. Elev i 3

4 3. Läxor och prov Eleverna besvarade följande fråga: Hur stressande är prov? Hur stressande är läxor? En femtedel av eleverna upplever att läxor är mycket stressande, och mer än hälften av eleverna anser att de är ganska stressande. Sammanlagt anser runt 4/5 i och något färre i att läxor är mycket eller ganska stressande. När det gäller prov uppger runt 4/5 av eleverna att de är ganska eller mycket stressade av prov. Runt 3/5 av eleverna i, jämfört med 2/5 av eleverna i, uppger att de är mycket stressade av prov. Det är endast en elev i varje klass som inte känner sig alls stressade av läxor eller prov Inte alls stressande Lite stressande Ganska stressande Mycket stressande 1 Läxor Läxor. Prov Prov Figur 2: Elevers uppfattning om hur stressande läxor och prov är. [N = 49 elever, varav 14 elever i och 35 elever i ] Många av kommentarerna som eleverna skrivit handlar om stressen inför betyg, vilket är en del av att prestera bra på både läxor och prov. En del kommentarer handlar även om pressen att tala inför klassen. Kommentarer från eleverna inkluderar: Det är stressande inför prov. Elev i Att vakna på morgonen och hinna med i skolan är stressande. Elev i Skolarbetet, det är mycket på en gång. Man vill prestera bra osv. Elev i Läxa. Det släpps aldrig ur huvudet så därför uppkommer stress. Elev i Jobbigt att stå framför klassen och prata. Hög stressfaktor. Elev i 4

5 4. Relationer Hur stressande är relationen med lärarna? Hur stressande är relationen med kompisar? Hur stressande är relationen med familjen? Runt 2/5 av eleverna i upplever att relationen med lärare är ganska eller mycket stressande, medan ingen av eleverna i uppgav att de kände sig ganska eller mycket stressade av lärarna. Majoriteten av eleverna i, 4/5 kände ingen stress alls utifrån relationen med lärarna, att jämföra med 1/5 av eleverna i. Närmare hälften av eleverna upplevde ingen stress alls i relationen med kompisar. Eleverna i kände samtidigt större stress från kompisrelationerna än eleverna i. Runt 1/5 av eleverna upplever att relationen med familjen är mycket stressande. Hälften av eleverna i upplever ingen stress från familjerelationer, jämfört med närmare knappt en tredjedel av eleverna i Inte alls stressande Lite stressande Ganska stressande Mycket stressande Figur 3: Elevers uppfattning om hur stressande relationen till lärare, kompisar och familjen är. [N = 49 elever, varav 14 elever i och 35 elever i ] I de kommentarer som eleverna har skrivit framkommer det att relationen med kompisar stressar både om man inte har några kompisar eller om man inte hinner med sina kompisar. Som exempel på relationsstress nämner man även förhållanden där man framförallt stressas av att inte ha hittat den rätta. Det finns även en kommentar om svårigheter med att erkänna öppet att man är homosexuell. Familjerelationer kan stressa både för att man inte hinner med dem och för att relationen i sig kan vara komplicerad. Kommentarer från eleverna inkluderar: Relation med kompisar, inte tid att träffa dem, blir stressad av det. Elev i Man är stressad över att inte ha några kompisar. Elev i Leta partner och inte hitta någon. Elev i Ledsen och stressad över att förhållandet tagit slut. Elev i När det gäller att vara homosexuell så har tjejer lättare att erkänna för sig själva att de är det än killar, varför då? Och lesbiska är ofta mer accepterade än bögar, varför då? Vad är det för skillnad? Elev i Familjen alla har egna aktiviteter, hinner inte ses allihop så ofta. Elev i Familjerelationer (eftersom mina föräldrar är skilda). Elev i 5

6 5. Hälsan Hur stressande är din hälsa? Hur stressande är fritidsaktiviteter? Närmare 4/5 av eleverna i känner att hälsan är något som stressar dem mycket eller ganska mycket, jämfört med 1/5 i som anser att hälsan kan vara ganska stressande, men inte alls mycket stressande. Hälften av eleverna i stressad inte alls av sin hälsa, jämfört med mindre än 1/5 av eleverna i. Sammanlagt anser 4/5 av eleverna i att hälsan stressar dem lite eller inte alls, medan motsvarande siffra i endast är 1/5. Runt 3/5 av eleverna i och 2/5 av eleverna i anser att de känner sig ganska eller mycket stressade av sina fritidsaktiviteter. En större andel elever i, runt 3/5, jämfört med 2/5 av eleverna i upplever att fritidsaktiviteter inte stressar dem alls, eller stressar dem lite Mycket stressande Ganska stressande Lite stressande Inte alls stressande Hälsan Hälsan. Fritidsaktiviteter Fritidsaktiviteter Figur 4: Elevers uppfattning om hur stressande hälsan och fritidsaktiviteter är. [N = 49 elever, varav 14 elever i och 35 elever i ] Bland kommentarerna från eleverna kan man se att sömn är en faktor som påverkar hälsan och stressar dem. Den fysiska hälsan nämns inte mycket, däremot tankar på döden som kan tänkas påverka den psykiska hälsan. När det kommer till fritidsaktiviteter lyfter eleverna att det är svårt att hinna med och prioritera aktiviteter i relation till vad de måste hinna med i skolan och i familjen. Kommentarer från eleverna inkluderar: Man kan ha stressigt med livet, om man inte mår bra. Ni borde ha koll på hur man mår. Elev i Sömn Kan inte ta sig i kragen och sova! Ligger uppe för länge och gör onödiga saker. Elev i Sova.(Sömnproblem). Hjälp! Elev i Hinna med fritidsaktiviteter, hinner inte med. Måste välja plugg/fritidsaktivitet vilket gör mig stressad. Elev i Om man är få eller många i familjen så är det nog ganska stressande att hinna göra läxorna, ha sin fritid och göra sina hemsysslor (om man nu har några). Elev i Döden stressar, rädd för döden. Elev i Tänker på döden, hur det är osv. Det kan stressa människor. Elev i 6

7 6. Grupptryck Hur stressande är det att vara perfekt? Hur stressande är det att bli accepterad av kompisar? Eleverna i anger att de upplever en högre grad stress över att vara perfekt jämfört med eleverna i. Hälften av eleverna i upplever det mycket stressande att vara perfekt. Sammanlagt är det mer än 4/5 av eleverna i som upplever mycket eller ganska mycket stress över att försöka vara perfekta, jämfört med 3/5 av eleverna i. Hälften av eleverna i upplever att de är ganska eller mycket stressade av att bli accepterade av kompisar, jämfört med mindre än 1/5, av eleverna i. I har hälften av eleverna istället svarat att de inte alls upplever det stressande att bli accepterade av kompisar Vara "perfekt" Figur 5: Elevers uppfattning om hur stressande det är att vara perfekt samt att bli accepterad av kompisar. [N = 49 elever, varav 14 elever i och 35 elever i ] Elevernas kommentarer bekräftar att det finns en upplevd stress att se ut som andra och att bli accepterad av kompisar. Kommentarerna handlar t.ex. om att klä sig på rätt sätt, se bra ut och väga rätt, men även om att bete sig på rätt sätt för att bli accepterad. Kommentarer från eleverna inkluderar: Hur man ser ut och att kunna bli accepterad. Elev i Att man måste träna och vara mer som alla andra, kan vara stressande. Elev i Att vara perfekt, jag har själv höga krav på hur jag presterar. Men även utseendemässigt. Elev i Vikten (kg). Elev i Vara "perfekt" Behov av bekräftelse (Gör/är jag på rätt sätt? Blir jag accepterad?). Elev i Mode (kläder, hår, smycken). Elev i. Accepterad av kompisar Accepterad av kompisar Inte alls stressande Lite stressande Ganska stressande Mycket stressande 7

8 7. Framtiden Hur stressande är det att klara av gymnasiet? Hur stressande är tanken på framtiden? Närmare 4/5 av eleverna känner sig ganska eller mycket stressade när de tänker på kravet att klara av gymnasiet. Omvänt upplever 1/5 av eleverna att de känner ingen eller lite stress när de tänker på att klara av gymnasiet. När eleverna tänker på framtiden känner sig mer än 4/5 av eleverna i sig mycket eller ganska stressade, jämfört med runt hälften av eleverna i. Väldigt få elever i känner att de inte alls är stressade inför tanken på framtiden, medan hälften av eleverna i känner lite eller ingen stress vid tanken på framtiden Inte alls stressande Lite stressande Ganska stressande Mycket stressande 1 Klara av gymnasiet Klara av gymnasiet. Framtiden Framtiden Figur 6: Elevers uppfattning om hur stressande det är att klara av gymnasiet och tänka på framtiden. [N = 48 elever, varav 14 elever i och 34 elever i ] Eleverna uttrycker en oro och stress inför att kravet att göra något bra av sitt liv. Att lyckas och bli framgångsrik är något man eftersträvar och det i sig kan upplevas som stressande och kravfyllt. Kommentarer från eleverna inkluderar: Stressad inför framtiden, vad vill jag göra/bli? Elev i Inte göra något med sitt liv. Elev i Rädd för att få ett dåligt liv i framtiden. Elev i Att bli framgångsrik som gör att man tjänar bra med pengar. Elev i Att lyckas med någonting, göra personer i sin omgivning stolta. Elev i 8

9 8. Andra saker som stressar ungdomar Vad kan vara andra saker som stressar ungdomar? Andra tankar du har kring stress? När eleverna själva fick diskutera och skriva ner ytterligare saker som kan stressa dem var det många som lyfte fram att ekonomin kan vara stressande. Framförallt om man upplever att man inte har råd med det man behöver eller vill ha pengar till. Kommentarer från eleverna inkluderar: Familjens ekonomiska situation. Elev i Pengar. Elev i Pengar, ibland räcker det inte. Man kanske missar bio osv. med kompisar. Elev i Pengar att man ska kunna göra det man gillar. Elev i Sin ekonomi (att ha råd med allt), körkort. Elev i En del elever i upplevde det stressigt att prestera på internet, både när det gäller sociala medier och datorspel. Kommentarer från eleverna inkluderar: Social media väldigt stressande. Facebook m.m. Elev i Att spela olika spel. Elev i Att dö på [101, CS, zombiemod på Call of duty: Black ops]. Elev i Internet. Elev i Att förlora vad och spel, känner sig dålig, det är stressande. Elev i Även vardagliga situationer upplevs vara stressande, som att t.ex. hinna i tid eller att hantera personer som man upplever mindre trevliga. Kommentarer från eleverna inkluderar: När bussen är sen och jag har bråttom. Elev i Att komma i tid till olika platser. Elev i Vissa personer i trafiken. Elev i Stressiga personer. Elev i 9

10 9. Återhämtning Vad gör du för att vila och koppla av, ladda batteriet och samla nya krafter? När eleverna diskuterade och skrev ner vad de gör för att vila och koppla av, ladda batteriet och samla nya krafter handlade det vanligast om motion, fritidsaktiviteter, sociala relationer samt olika former av avkoppling. Kommenterarna från eleverna inkluderar: Sova, festa, flickvän, familj, äta. Elev i Kollar på film, pratar med vänner. Elev i Sova, vila, äta, festa, vara med nära och kära, vara ifrån skolan och slippa känna pressen/stressen från skolan. Elev i Lyssna på lugn musik, träna, festa, vila, kompisar, KK, köra bil. Elev i Sitta vid Tv:n, hänga med kompisar vara ifrån skolan helt enkelt. Elev i Många elever diskuterade hur motion och fritidsaktiviteter kan få dem att varva ner och släppa stressen. Kommentarerna från eleverna inkluderar: Träna eller göra saker jag tycker är roligt. Elev i Att träna, man tänker bort stressen. Elev i Hobby t.ex. åka skidor vilket gör mig glad. Elev i Många elever lyfter fram att de kopplar av på olika sätt, bland annat genom att sova, titta på tv eller film eller spela på datorn. Kommentarerna från eleverna inkluderar: Ta det lugnt och inte göra något. Elev i Spela dator, sover, kollar film. Elev i Tar en lång varm dusch. Elev i Lyssna på musik hjälper mig. Skulle uppskatta att 90 % av min lediga tid så lyssnar jag på musik. Elev i Sociala relationer är också viktigt för att varva ner och återhämta sig. Eleverna lyfter fram både kompisar, flick- och pojkvänner samt familjerelationer. Kommentarerna från eleverna inkluderar: Umgås med familj/pojkvän. Elev i Träffa de som står mig närmast föräldrar, syskon. Elev i Prata med vänner. Elev i Umgås socialt flickvän/vänner. Elev i Träffa folk man tycker om. Elev i Ett fåtal elever lyfte även fram att de använder sina känslor för att lätta på stressen: Ibland kan det vara skönt att gråta eller något som gör att man släpper ut allt. Elev i Släpper ut mina känslor/pratar med någon. Elev i 10

11 10. Sammanfattande diskussion Resultatet i denna rapport är endast representativt för de elever som diskuterat stress och återhämtning i de två gymnasieskolorna. Det ger däremot en fingervisning om hur ungdomar kan resonera kring vad som stressar dem och vad de gör för att samla krafter för att orka med. En del av resultaten är snarlika mellan de olika gymnasieskolorna, t.ex. kring stressen från tekniska problem, stress kring läxor och prov samt att klara av gymnasiet. Men det finns även tydliga mönster mellan skolorna. Eleverna i upplevde en högre stressnivå i relationen med lärare och en något högre andel elever som kände sig mycket stressade av prov. I övrigt var det eleverna i som upplevde mer stress över sin hälsa, relationen med kompisar, kravet att vara perfekt och kring tankar på framtiden. Det finns inget i detta resultat som förklarar varför elever i uppger en högre stressupplevelse än elever i. Många elever anser att det är stressande om tekniska saker som t.ex. mobilen eller datorn inte fungerar. Dels innebär tekniska problem att de kan få svårigheter att hinna med skolarbete men kanske än mer att de förlorar kontakten med andra. Att känna sig isolerad och inte vara uppdaterad uttryckte man som något mycket stressande. Stressen kring sociala relationer speglas även av att eleverna kan känna sig stressade både av att inte ha några kompisar eller av att inte hinna med de kompisar man har. Många elever känner även stress i att bli accepterad av sina kompisar, framför allt om det är nya kompisar som man t.ex. lär känna när man börjar på gymnasiet. Stressen kring relationer finns även med i diskussioner där eleverna har lyft att de känner sig stressade av sociala medier. Även skolan och prestationskrav stressar. Att vara perfekt och tanken på framtiden är mer stressande i än i, medan att klara gymnasiet är något som är ganska eller mycket stressande för majoriteten av eleverna oavsett skola. Läxor, men framför allt prov, är andra delar av skolarbetet som ökar på stressen. Elevernas kommentarer pekar även på att prestationskravet upplevs stressande också när det gäller att avancera och prestera bra i onlinespel där man kopplar upp sig med kompisar för att spela tillsammans. När eleverna själv får lägga till andra stressfaktorer är det många kommentarer som handlar om ekonomi, att inte ha råd med det man vill göra. Det skulle vara intressant att ställa frågor till alla elever för att veta hur mycket stress eleverna känner kring ekonomi, relationer på sociala medier, samt prestationskrav på webbaserade spel, eftersom dessa åsikter inkommit främst genom skrivna kommentarer från enskilda elever. Trots att eleverna uppger att de känner ganska eller mycket stress från många olika saker säger de också att de har ett antal sätt att återhämta sig på för att balansera stressen. Även om sociala relationer stressar är just att umgås med vänner i olika former ett av de vanligaste sätten att koppla av. Man pratar med varandra, titta på film tillsammans eller festar ihop. I diskussionerna lyfte eleverna fram att de kompisar man kopplade av med var ens bästa vänner och bland dessa kände man sig redan accepterad, och därmed var dessa relationer inte stressande utan ett bra sätt att återhämta sig på. Även fritidsaktiviteter och motion användes för återhämtning i stor utsträckning. Resultatet pekar på att även om eleverna stundtals upplever en hög stressnivå har de även sätt att hantera stressen och koppla av på. Det skulle behövas fortsatta diskussioner med ungdomarna för att se ett tydligare samband mellan stressfaktorer och återhämtningsfaktorer. Bland annat skulle det vara intressant att se hur personer som har ett begränsat socialt nätverk och/eller inte är aktiv på sin fritid finner möjliga återhämtningssätt för att hantera stressen. Det skulle även vara intressant att ha ett längre tidsperspektiv för att se hur länge stressen av en viss faktor påverkar ungdomar och hur länge man upplever effekten av avstressande aktiviteter. 11

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta:

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport COM HEM-KOLLEN Gaming och e-sport VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN KANTAR SIFO 2017-04-03 P-1535501 3 Gaming en del av vardagen Så pratar du med dina barn om spelande Sverige ligger i framkant när det gäller

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. 2. Manus: Det finns många olika typer av kroppslig träning. Idag går många unga på gym för ren muskelstyrketräning. Andra kanske tränar någon

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål

1. Sätt upp mål och ha något roligt som morot delmål Studieteknik Studieteknik innebär hur man studerar och ska underlätta studierna. Målet är att lära sig så mycket som möjligt under den planerade tiden. Man blir effektiv, får kontroll och slipper stress!

Läs mer

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation 2013-10-14 Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om

Läs mer

Talmanus till presentation om nätvardag 2015

Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Talmanus till presentation om nätvardag 2015 Bild 1: Här kommer det finnas ett stolpmanus för föreläsningen. Du kan även ladda hem manuset på www.surfalugnt.se om du vill ha manuset separat. Om du inte

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig.

Hej snygging Hej. Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Hej snygging Hej Skicka en bild ;) Vaddå för bild? :) Naket!! Nä känner inte dig. Lyssna din lilla hora! Jag känner folk som gillar att spöa på tjejer, de tvekar inte att hoppa på ditt huvud. Vill du det???

Läs mer

Frågeunderlag. Bilaga 1

Frågeunderlag. Bilaga 1 Bilaga 1 Frågeunderlag Elevhälsan ska stödja elevens utveckling mot utbildningens mål och därför är huvudfokus i elevhälsoarbetet att eleven ska ha en fungerande skolsituation. Psykisk ohälsa riskerar

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

vad ska jag säga till mitt barn?

vad ska jag säga till mitt barn? Jag vill veta vad ska jag säga till mitt barn? Information till dig som är förälder och lever med skyddade personuppgifter www.jagvillveta.se VUXNA 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Produktion Plakat Åströms

Läs mer

K Hur ser de t ut för dig?

K Hur ser de t ut för dig? Behandlingsguide K Hur ser de t ut för dig? arbetsbl ad (Kryssa för det som stämmer för dig) 1. Är du stressad eller orolig? Jag kan inte tänka klart ( Jag glömmer saker ( Jag har svårt att fokusera (

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling

Ung 2012. En studie om ungdomars syn på ansvar. CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 En studie om ungdomars syn på ansvar CSR Västsverige En västsvensk förening för samhällsansvar och hållbar utveckling Ung 2012 Under sommaren 2009 gjordes CSR Västsverige en undersökning bland

Läs mer

ÅNGEST. Definitioner & Fakta:

ÅNGEST. Definitioner & Fakta: INLEDNING Ordet hälsa; det första vi kommer att tänka på är att vara frisk, fri från sjukdomar. Men inte psykiska sjukdomar, utan endast fysiska. Cancer, förkylningar, lunginflammation, körtelfeber osv.

Läs mer

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia

Tappa inte bort häftet för det ska du lämna in tillsammans med de skriftliga arbetsuppgifterna. Lycka till! Sofia Namn: Klass: Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast måndag vecka 45. Då blir

Läs mer

LÄSGUIDE till Boken Liten

LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten LÄSGUIDE till Boken Liten Den här läsguiden är ett stöd för dig som vill läsa och arbeta med boken Liten på din förskola. Med hjälp av guiden kan du och barnen prata om viktiga

Läs mer

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter

Feriepraktik 2014. - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen. Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Feriepraktik 2014 - Karlskoga Degerfors folkhälsoförvaltningen Barnkonventionen/mänskliga rättigheter Innehåll Inledning... 2 Syfte... 2 Dagbok... 3 Intervju frågor och svar... 5 Slutsats... 9 Inledning

Läs mer

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen.

Stress och Sömn. Kortvarig stress kan därför verka positivt vid vissa tillfällen. Stress och Sömn Stress När man talar om stress menar man ibland en känsla av att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på. Man får inte tiden att räcka till för allt som ska göras i

Läs mer

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 3:4. Under denna lektion får dina elever:

LEKTIONSTIPS. Lektionstips 3:4. Under denna lektion får dina elever: Lektionen är skriven av Theres Farcher lärare i svenska och svenska som andraspråk. Hon har kopplat lektionen till Svenska Direkt 7 grundbok och studiebok. Svenska Direkt är skriven av Cecilia Peña, Lisa

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin

Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin Från ax till limpa Thomas Falk Samhällsmedicin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 22% Ju fler skyddsfaktorer desto bättre hälsa 32% 33% 35% 48% 59% Andel (%) med god hälsa fördelat på antal skyddsfaktorer

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Adam i skolan. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre. FN:s barnkonvention artikel 2 Illustrationer: Rebecca Karlén

Adam i skolan. Alla barn är lika mycket värda. Ingen får behandlas sämre. FN:s barnkonvention artikel 2 Illustrationer: Rebecca Karlén Adam i skolan Adam går i skolan. Han använder rullstol. Adam är med på alla lektioner i klassrummet. När klassen ska se på film måste de gå en trappa upp till ett annat rum. Där finns en projektor. Adam

Läs mer

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år

Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Datorspelande bland barn och unga - en studie av föräldrar och barn i åldern 6-17 år Alexander Sovré & Fredrik Robertson, Kantar Sifo 2017-03-23 P-1535501 Sammanfattning Den här rapporten visar med hjälp

Läs mer

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004

Johanna, Yohanna. -lärarhandledning Tage Granit 2004 Johanna, Yohanna -lärarhandledning Tage Granit 2004 Syfte Syftet med lärarhandledningen är att skapa olika sätt att bearbeta filmen och teaterföreställningens tema; mobbing och utanförskap. Genom olika

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn.

Ja nej hörn: Rangordning/listning. 1) Att den gått sönder. 2) Att någon klippt av remmarna. 3) Berätta vem som gjort det. 4) Öppet hörn. Värderingsövningar Heta stolen sitter i ring. Om man är av samma åsikt som påståendet, stiger man upp och byter plats. Om man är av annan åsikt, sitter man kvar. Finns inga rätta eller fel svar, utan man

Läs mer

Hur ofta är du frånvarande från skolan?

Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur ofta är du frånvarande från skolan? Hur trivs du i skolan? Umgås du med någon i skolan? Berätta! Vad tänker du om dina lärare? När är det svårt respektive lätt att koncentrera sig i skolan? Vilka skolor

Läs mer

Din uppgift: trovärdig verklig inte

Din uppgift: trovärdig verklig inte Din uppgift: Ni kommer att arbeta med detta vecka 39 till vecka 43. Ni har svensklektionerna till ert förfogande. Uppgifterna ska lämnas in, allt tillsammans, senast fredag vecka 43. En kortare redovisning

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Hur optimerar jag min inlärning?

Hur optimerar jag min inlärning? Hur optimerar jag min inlärning? Tips från en gymnasieelev 1. Inledning Alla är inte genier som kan gå till skolan utan att göra någonting, för att sedan på prov prestera på topp. Det är många ungdomar

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Ungdomsenkät Om mig 1

Ungdomsenkät Om mig 1 Ungdomsenkät Om mig 1 Om mig Det här är en enkät om hälsa och livsstil som har tagits fram tillsammans med ungdomar i Östergötland. Resultaten kommer att användas för att ta hänsyn till vad unga tycker.

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Samtal med Hussein en lärare berättar:

Samtal med Hussein en lärare berättar: Samtal med Hussein en lärare berättar: Under en håltimme ser jag Hussein sitta och läsa Stjärnlösa nätter. Jag hälsar som vanligt och frågar om han tycker att boken är bra. Han ler och svarar ja. Jag frågar

Läs mer

Liv och hälsa Ung 2004

Liv och hälsa Ung 2004 Årskurs 7 Liv och hälsa Ung 2004 Vad är Liv och hälsa Ung 2004? Landstinget Sörmland gör i samarbete med länets kommuner undersökningen Liv och hälsa Ung 2004. Vi ställer i denna enkät frågor om hur du

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen.

Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Övning: Föräldrapanelen

Övning: Föräldrapanelen Övning: Föräldrapanelen Bild 5 i PowerPoint-presentationen. Material: Bilder med frågor (se nedan) Tejp/häftmassa Tomma A4-papper (1-2 st/grupp) Pennor (1-2 st/grupp) 1) Förbered övningen genom att klippa

Läs mer

Lenas mamma får en depression

Lenas mamma får en depression Lenas mamma får en depression Text och illustrationer: Elisabet Alphonce Lena bor med sin mamma och lillebror Johan på Tallstigen. Lena går i första klass och Johan går på förskolan om dagarna. Lena och

Läs mer

Vad är det för skillnad på att strula och hångla?

Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Vad är det för skillnad på att strula och hångla? Om man mår dåligt och inte vill prata med någon face to face vad gör man då? Hjälp kondomen sprack i går när jag och min flickvän hade sex, har hört att

Läs mer

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR

>>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR >>HANDLEDNINGSMATERIAL DET DÄR MAN INTE PRATAR OM HELA HAVET STORMAR Den här föreställningen är skapad av vår ungdomsensemble. Gruppen består av ungdomar i åldern 15-20 år varav en del aldrig spelat teater

Läs mer

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson

AVmedia dagen 20151027. Ses offline. Milla Skoglund Stina Nilsson AVmedia dagen 20151027 Ses offline Milla Skoglund Stina Nilsson Varför "ses offline"? AVmedia utbildning Många kränkningar på nätet, Trygghets gruppen Lektion 1 Kontrakt Kontrakt Kontrakt SES OFFLINE?

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten.

Kommunikationskort. Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra. Berätta om en favoritleksak du hade som liten. Kommunikationskort Berätta om en drömresa som du har gjort eller skulle vilja göra Berätta om en favoritleksak du hade som liten Berätta om ett barndomsminne Berätta om en framtidsdröm du hade som liten

Läs mer

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare

Lärarrummet för lättläst lattlast.se/larare Kampen mot klockan - funderingsfrågor, diskussion om tid och skrivövning Ämne: Svenska, SVA, Årskurs: 7-9 Lektionstyp: reflektion, diskussion, skrivövning Lektionsåtgång: 2-5 Upp och hoppa! hojtar mamma.

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29

REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN. Liv & Hälsa Ung. År 2013. Kristina Neskovic 2014-01-29 REGIONFÖRBUNDET UPPSALA LÄN Liv & Hälsa Ung År 2013 Kristina Neskovic 2014-01-29 I rapporten redovisas tabeller i ett urval frågor från enkätundersökningen Liv & Hälsa Ung 2013. Jämförelser görs mellan

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE

ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE ENKÄTSAMMANSTÄLLNING: VÅRDNADSHAVARE Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av vårdnadshavare till barn som åkte ut på Tuskulums helgkollo och lovläger, vår/sommar 2016. Syftet med enkäterna är

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Om barns och ungas rättigheter

Om barns och ungas rättigheter Om barns och ungas rättigheter Att barn och unga har egna rättigheter har du kanske hört. Men vad betyder det att man har en rättighet? Sverige och nästan alla andra länder i världen har lovat att följa

Läs mer

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT

EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT EN LITEN SKRIFT FÖR DIG SOM VILL ATT DITT BARN SKA GÅ LÅNGT VILL DU ATT DINA BARN SKA GÅ LÅNGT? LÄS DÅ DET HÄR. Det är med resvanor precis som med matvanor, de grundläggs i tidig ålder. Både de goda och

Läs mer

Musik bland dagens ungdomar

Musik bland dagens ungdomar Musik bland dagens ungdomar En undersökning som tar reda på hur dagens ungdomar gör då de vill lyssna på musik. Musik är för många ungdomar en mycket stor del av vardagen. Utbudet av musik och sätt att

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

SKRIVÖVNINGAR NAMN... Psst... du får gärna fylla i med lite färg inte bara här, utan på alla övningssidor!

SKRIVÖVNINGAR NAMN... Psst... du får gärna fylla i med lite färg inte bara här, utan på alla övningssidor! SKRIVÖVNINGAR Psst... du får gärna fylla i med lite färg inte bara här, utan på alla övningssidor! Du kan börja att skriva på din övningssida och sedan fortsätta på ett eget papper, så att du får plats

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer