Barns och ungdomars syn på skärmtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns och ungdomars syn på skärmtid"

Transkript

1 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg Barns och ungdomars syn på skärmtid, maj 213

2 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Inledning Denna rapport bygger på 144 elevers kommentarer från sex kontaktklasser i Kronobergs län, från årskurs 3 på lågstadiet till årskurs 3 på gymnasiet. Resultatet är enbart representativt för dessa elever, men ger en fingervisning kring hur barn i olika åldrar ser på sin egen skärmtid. Med skärmtid menas i denna undersökning den tid som eleverna sitter framför tv:n, datorn, surfplattan eller en mobiltelefon med skärm. Under våren 213 träffade landstingets barnrättsstrateg sammanlagt 144 elever som fördelade på följande sex skolor: Hagaskolan, Markaryd åk 3 (35 elever) Lustigkulla skola, Kosta, åk 3-4 (18 elever) Kvarndammskolan, Hovmantorp, åk 5 (18 elever) Arabyskolan, Växjö, åk 8 (16 elever) Lammhultsskolan, Lammhult, åk 8 (22 elever) Haganässkolan, Älmhult, Programmet för barn och fritid, åk 3 (35 elever) Eleverna på högstadiet och gymnasiet besvarade en enkät med 9 frågor som rör hur de ser på olika aspekter av skärmtid: Hur mycket tid sitter du framför en skärm på vardagar? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärm på vardagar? (för lite/lagom/för mkt) Hur mycket tid sitter du framför en skärm på en lördag eller en söndag? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärmp på helgen? (för lite/lagom/för mkt) Vad tycker dina föräldrar om hur mycket tid du sitter framför en skärm?(för lite/lagom/för mkt) Hur kommer du och dina föräldrar överens om vad som är lagom skärmtid för dig? (Öppen fråga) Vad gör dina föräldrar om du har suttit för lång tid framför en skärm? (Öppen fråga) Hur påverkad du om du har suttit för länge framför en skärm? (Öppen fråga) Annat du vill berätta om ditt användande av tv:n, datorn, surfplattan eller mobilen. (Öppen fråga) Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet fick en enklare enkät med 5 frågor som besvarades efter att varje fråga förklarats först. Frågorna var: Hur mycket tid sitter du framför en skärm på skoldagar? (Öppen fråga) Hur mycket tid sitter du framför en skärm på en lördag eller söndag? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärm? (för lite/lagom/för mkt) Vad tycker dina föräldrar om hur mycket tid du sitter framför en skärm? (för lite/lagom/för mkt) Annat du vill att vi ska veta om att sitta framför en skärm. (Öppen fråga) Dessutom diskuterade eleverna på lågstadiet och mellanstadiet i helklass följande frågor: Hur kommer du och dina föräldrar överens om vad som är lagom tid framför en skärm? Om dina föräldrar tycker att du sitter för mycket tid, vad händer då? Om dina föräldrar tycker att du sitter för mycket tid, vad tycker de att du ska göra istället? Om du inte får sitta mer tid framför en skärm, vad gör du istället? Vad tror du händer om ett barn sitter för mycket tid framför en skärm? Resultatet redovisas sammanslaget för eleverna på låg- och mellanstadiet samt för eleverna på högstadiet och gymnasiet för att få ett överblickbart resultat.

3 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Skärmtid på vardagar Eleverna fick uppskatta hur mycket tid de satt framför någon skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen) under en vardag. De fick även inkludera skärmtid under skoltid, som inte var en del av skolarbetet. Runt 4 av 1 pojkar på låg- och mellanstadiet satt 1-2 respektive 5-6 timmar per vardag framför en skärm, medan ca. 2 av 1 pojkar satt 3-4 timmar. Hälften av flickorna på låg- och mellanstadiet satt 3-4 timmar, följt av närmare 3 av 1 som satt 1-2 timmar per dag. Endast ett fåtal elever på låg- och mellanstadiet (4 procent) satt mer än 6 timmar per vardag framför en skärm. Runt 3 av 1 tjejer på högstadiet och gymnasiet satt 7-8 timmar framför en skärm på vardagar, medan 2 av 1 tjejer satt mer än 8 timmar framför en skärm på vardagar. Sammanlagt innebär det att hälften av tjejerna satt mindre än 6 timmar samtidigt som den andra hälften av dem satt mer än 6 timmar per vardag framför en skärm på vardagar. Runt 4 av 1 killar på högstadiet och gymnasiet satt 5-6 timmar framför en skärm, följt av närmare 3 av 1 killar som satt runt 3-4 timmar. Sammanlagt hade knappt 2 av 1 killar mer än 6 timmars skärmtid, och drygt 8 av 1 killar mindre än 6 timmars skärmtid per vardag Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymansiet tjejer 1-2 timmar 3-4 timmar 5-6 timmar 7-8 timmar 9-1 timmar 11 + timmar Figur 1: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på vardagar, fördelade på 2-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Om man ser på tiden framför en skärm på vardagar fördelat på fyratimmarsintervaller framstår skillnaderna tydligare. Då ser man att pojkarna på låg- och mellanstadiet uppger att de har mer skärmtid än flickorna, medan det råder en omvänd situation på högstadiet och gymnasiet där tjejerna uppger längre skärmtid än killarna, ofta med hänvisning till att de är uppkopplade med bl.a. sina mobiler och aktiva på sociala medier. På låg- och mellanstadiet är det drygt hälften av pojkarna och nästan 8 av 1 flickorna som sitter fyra timmar eller mindre. Det innebär att drygt 4 av 1 pojkar och runt 2 av 1 flickor har mer än fyra timmars skärmtid på en vardag. Ingen av eleverna på låg- och mellanstadiet uppger sig ha mer än 8 timmars skärmtid på en vardag.

4 LANDSTINGET KRONOBERG (12) På högstadiet och gymansiet framstår motsatt könsmönster. Hälften av både killarna och tjejerna sitter mellan 5-8 timmar framför en skärm på vardagar. Runt 4 av 1 killar och 3 av 1 tjejer sitter 4 timmar eller mindre framför en skärm på vardagar. Medan 2 av 1 tjejer uppger att de har mer än 8 timmar skärmtid per vardag, är motsvarande siffra hos killarna endast 6 %. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Låg- och mellanstadiet pojkar 1-4 timmar 5-8 timmar 9+ timmar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar Högstadiet och gymnasiet tjejer Figur 2: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på vardagar, fördelade på 4-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Skärmtid på helgerna Eleverna fick uppskatta hur mycket tid de satt framför någon skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen) under en lördag eller en söndag. Knappt 4 av 1 flickor och drygt 3 av 1 pojkar på låg- och mellanstadiet satt framför en skärm 5-6 timmar per lördag eller söndag. Majoriteten av flickorna, drygt 8 av 1, satt 6 timmar eller mindre på en helgdag att jämföra med hälften av pojkarna (drygt 5 av 1). Var tionde flicka (1 av 1) och mer än dubbelt så många pojkar (drygt 2 av 1) hade mellan 7-8 timmars skärmtid på en helgdag. En fjärdedel av pojkarna hade mer än 9 timmars skärmtid på en helgdag, jämfört med mindre än var tionede flicka. På högstadiet och gymnasiet var skärmtiden för killar och tjejer snarlika och releativt jämt fördelade över de olika tidsalternativen. Närmare 6 av 1 högstadie- och gymnasieelever hade 6 eller färre timmars skärmtid på en helgdag. Samtidigt var det runt 2 av 1 högstadie- och gymnasieelever som satt mer än 9 timmar framför en skärm på en lördag eller söndag.

5 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet tjejer 1-2 timmar 3-4 timmar 5-6 timmar 7-8 timmar 9-1 timmar 11 + timmar Figur 3: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på helgdagar, fördelade på 2-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) När man ser på skärmtid i fyratimmarsintervaller blir det tydligare att låg- och mellanstadieflickor sitter färre timmar framför en skärm på helgen än övriga grupper. Det syns även tydligare att runt en fjärdedel av de övriga eleverna sitter mer än 9 timmar framför en skärm på en lördag eller söndag. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Låg- och mellanstadiet pojkar 1-4 timmar 5-8 timmar 9+ timmar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar Högstadiet och gymansiet tjejer Figur 4: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på helgdagar, fördelade på 4-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet)

6 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Elevernas uppfattning om sin skärmtid Eleverna fick uppskatta om de tyckte att de satt för lite tid, lagom tid eller för mycket tid framför en skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen). Eleverna på låg- och mellanstadiet uppskattade sin generella skärmtid för hela veckan, medan eleverna på högstadiet och gymnasiet bedömde vardagar och helger för sig. Runt 7 av 1 elever på låg- och mellanstadiet samt drygt 6 av 1 tjejer på högstadiet och gymansiet tyckte att de satt lagom mycket tid framför en skärm. Runt 8 av 1 killar på högstadiet och gymnasiet tyckte att de hade lagom mycket skärmtid på vardagar och helger. Det var främst flickor på låg- och mellanstaidet som tyckte att de satt för lite tid framför en skärm (2 av 1). Samtidigt var det ungefär lika många av dessa flickor som tycke att de hade för mycket skärmtid. Runt 3 av 1 tjejer på högstadiet och gymansiet uppgav att de tyckte att de satt för mycket framför en skärm på både vardagar och helger Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar vardagar Högstadiet och gymnasiet tjejer vardagar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar helgen Högstadiet och gymnasiet tjejer helgen För lite tid Lagom tid För mycket tid Figur 5: Elevernas skatt ning (i %) av om de tycker att de sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm, fördelat på utbildningsnivå och kön. Eleverna på högstadiet och gymnasiet har även skattat skärmtiden fördelat på vardagar och helger. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Det finns inga tydliga kopplingar mellan hur många timmar eleverna uppger att de sitter framför en skärm och om de tycker att det är lagom eller för mycket tid. En del elever tycker att 2-3 timmar är för mycket medan andra tycker att timmar är lagom. Uppfattningarna är väldigt individuella.

7 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Föräldrarnas uppfattning om deras barns skärmtid Eleverna fick bedöma om deras föräldrar tyckte att de satt för lite tid, lagom tid eller för mycket tid framför en skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen). Endast två killar på högstadiet och gymnasiet uppgav att deras föräldrar tycker att de sitter för lite tid framför en skärm. I övrigt verkar föräldrar inte lyfta fram att deras barn sitter för lite tid framför en skärm. Det var något vanligare att elever på låg- och mellanstadiet angav att deras föräldrar tyckte att de satt för länge framför en skärm, jämfört med elverna på högstadiet och gymnasiet. Men generellt var det relativt jämt fördelat mellan de som sa att deras föräldrar tyckte att de satt lagom lång tid framför en dator och de som uppgav att deras föräldrar tyckte att de satt för mycket tid framför en dator Låg- och mellanstadiet pojkars föräldrar Högstadiet och gymnasiet killars föräldrar Låg- och mellanstadiet flickors föräldrar Högstadiet och gymnasiet tjejers föräldrar För lite tid Lagom tid För mycket tid Figur 5: Elevernas skat ning (i %) av om deras föräldrar tycker att eleverna sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm, fördelat på utbildningsnivå och kön. (N=142: 22 pojkar och 38 flickor på låg- /mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Det som är intressant är att de som uppger att föräldrarna tycker att de har för mycket skärmtid inte nödvändigtvis är de som uppger att de sitter mest tid framför skärmar. Det kan lika gärna handla om de elever som sitter 2-3 timmar om dagen framför en skärm som de som uppger att de har mer än 1 timmars skärmtid om dagen. Det är inte heller så att de som uppger att de sitter mer än 8-1 timmar om dagen anger att föräldrarna tycker att de sitter för mycket framför skärmen. Eleverna anger att deras föräldrar i högre grad anser att eleverna sitter för mycket tid framför en skärm. Mellan 4-53 procent av föräldrarna antas anse att deras barn sitter för mycket tid framför en skärm, jämfört med elevernas egenskattning på enbart mellan procent.

8 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Överenskommelser om skärmtid Eleverna fick fritt berätta om hur de kommer överens med sina föräldrar om vad som är lagom skärmtid för dem.mer än hälften av eleverna på högstadiet och gymnasiet sa att de inte hade kommit överens med sina föräldrar om hur länge de fick sitta framför en skärm. Många av de som var över 17 år skrev att de själva beslutade om sin skärmtid, eller att föräldrarna inte bryr sig om hur länge de sitter. Andra elever ansåg att det inte var relevant med regler kring skärmtid eftersom de aldrig satt så länge framför en skärm att det kunde upplevas vara ett problem. Runt 3 av 1 eleverna på högstadiet och gymnasiet uppgav att det fanns någon form av överenskommelse med föräldrarna som reglerade deras skärmtid, men att det sällan handlade om några fasta regler utan snarare förhållningssätt till skärmtid och balans med skolarbete och fritidsverksamhet. Även majoriteten av eleverna på låg- och mellanstadiet sa att man inte hade några överenskommelser med sina föräldrar kring skärmtid. Elever på högstadiet och gymnasiet Inga regler Inte relevant Överenskommelse finns Inga kommentarer Figur 6: Antal elever på högstadiet och gymnasiet som uppgett att de inte har några regler kring skärmtid, att regler inte är relevanta eller att rdet finns överenskommelse kring skärmtid. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Vi diskuterar inte det. Det är jag själv som bestämmer. Tjej, 14 år, Lammhult Jag är 18 år, får bestämma själv. Tjej, 18 år, Älmhult Vi har inte kommit överens om något, Tjej, Kosta, 1 år Vi för ett schema så att vi får spela på måndag, tisdag och fredag, tror jag, och resten får vi ej. Tjej, 14 år, Växjö Får inte stta en heldag. Äta middag och prata utan teknik måste göras varje dag. Tjej, 18 år, Älmhult Vi pratar inte om det för det är inte något problem. Kille, 15 år, Lammhult Hur mycket jag vill, men säger de stäng av då gör jag det. Kille, 14 år, Växjö Vi har en regel bara: inte vara överdrivet mycket på den och sluta om det påverkar skolarbetet. Kille, 17 år, Älmhult Ja, beror på vilket väder. Men TV får jag sitta ganska länge. Datorn får jag sitta minst en timme. Mobilen sätter jag på när mamma och pappa inte tittar. Kille, 11 år, Kosta

9 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Vad gör föräldrarna om det blir för mycket skärmtid? Eleverna fick fritt berätta om vad föräldrarna gör när de tycker att det har blivit för mycket skärmtid. Knappt 4 av 1 elever på högstadiet och gymnasiet berättade att föräldrarna inte gör något även om de tycker att det blir för mycket skärmtid. Annars är det vanligaste att föräldrarna säger till och ber eleverna att stänga av datorn/tv:n/mobilen. Lite mer än 3 av 1 elever säger att föräldrar ber dem att stänga av skärmen eller att göra något annat om de tycker att det har blivit för mycket skärmtid. En del elever anser att de aldrig sitter så länge framför en skärm att föräldrar behöver säga till. Ett fåtal elever säger att föräldrarna hittar på konkreta saker som de måste hjälpa till med i hemmet, som ett sätt att få bort dem från skärmen. Fem elever på högstadiet och gymnasiet uppger att deras föräldrar tar bort den skärm de sitter vid, om det har blivit för mycket skärmtid Inget händer Säger till/ber mig göra något annat Händer aldrig Hittar på något Tar bort skärmen annat åt mig att göra Vet inte Figur 7: Högstadie- och gymnasieelevernas kommentarer om vad föräldrar gör när de tycker att eleverna suttit för länge framför en skärm. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Eftersom det är mobilen så säger de inte så mycket. Tjej, 17 år, Älmhult Inget. Oftast så är det jag som går ifrån datorn/mobilen/tv:n när jag inte orkar mer. Tjej, 14 år, Lammhult De ber mig göra något annat när de tycker jag suttit där för mycket. I allra värsta fall tar de t.ex. datorn. Tjej, 16 år, Älmhult Säger till mig att gå ut i trädgården. Kille, 17 år, Växjö De försöker nog göra så jag gör någon aktivitet om de anser jag suttit väldigt länge framför den. Kille, 18 år, Älmhult Dom skickar iväg mig från datorn, skickar mig på ett jobb. Kille, 14 år, Lammhult De ropar på mig att hjälpa till. Tjej, 15 år, Växjö Säger till eller t.ex. tar mobilen. Tjej, 17 år, Älmhult Eleverna på låg- och mellanstadiet har diskuterat i helklass vad som händer när föräldrarna upplever att de sitter för länge framför en skärm. Till skillnad från de äldre barnen är det vanligare att elever på låg- och mellanstadiet får konkreta ingripande från föräldrarna, vilket kan inkludera att de får spelförbud eller att föräldrarna tar datorn eller mobilen etc. Föräldrarna ber dem även i högre utsträckning att aktivera sig, hitta på något annat eller göra läxorna. En del elever säger att föräldrar inte gör något om de suttit för länge vid en skärm.

10 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Får inte spela dagen efter. Elever, Kosta, åk 3-4 De stänger av Internet/tar mina saker. Elever, Hovmantorp, åk 5 Det brukar inte hända att de säger till. Kan hända om det är fint väder. Elev, Kosta, åk 3-4 På frågan om vad eleverna på låg- och mellanstadiet gör istället om de inte får sitta längre framför skärmen för föräldrarna så svarar många att de gör något fysiskt som att hoppa studsmatta, spela fotboll, klättra i träd och gå ut. Andra saker som elever gör inkluderar att leka med kompisar, syskon eller husdjur, samt rita, baka, städa eller läsa. Hur påverkas eleverna av för mycket skärmtid? Eleverna fick fritt resonera om hur de påverkas av att ha suttit för mycket framför en skärm. Eleverna på högstadiet och gymnasiet angav i störst utsträckning att de blev trötta och sega. Runt 2 av 1 elever ansåg att de inte alls påverkades av att sitta framför en skärm, en del för att de inte ansåg att de hade så mycket skärmtid. I övrigt uppgav drygt 1 av 1 elever att de fick huvudvärk, och 1 av 1 elever att de kände av ångest, stress eller oro över att ha suttit för länge framför en skärm och därmed inte hunnit med skolarbete, andra åtaganden, fritidsaktiviteter eller sömn. Bland kommentarerna fanns även ett fåtal som uttryckte att de blev varma, aggressiva eller glada när de satt för mycket framför en skärm Trött och seg Påverkas inte Huvudvärk Ångest, oro, stress Ont/trött i ögonen Figur 8: Högstadie- och gymnasieelevernas kommentarer om vad föräldrar gör när de tycker att eleverna suttit för länge framför en skärm. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Jag påverkas inte på något sätt. Kille, 14 år, Växjö Ont i huvudet, trött, seg, ångest. Kille, 18 år, Älmhult Okoncentrerad, trött, ont i ögonen och ont i i huvudet. Tjej, 18 år, Älmhult Glad, jag vinner hela tiden så. Kille, 14 år, Växjö Jag påverkas inte av något med en skärm. Får kanske ångest om jag sitter för länge. Kille, 17 år, Älmhult Det är inte bra att vara för länge framför en skärm, för man kan få sämre syn. Kille, 15 år, Lammhult Eleverna på låg- och mellanstadiet diskuterade i helklass och även de identifierade att de får huvudvärk, ont i nacken, kan bli varma eller kan glömma bort att äta om de sitter för länge vid en skärm. Det fanns även uppfattningar om att man kan få dålig syn, fyrkantiga ögon, bli beroende samt att hjärnan kan börja koka, om man sitter för länge framför en dator eller TV. Dålig syn och fyrkantiga ögon. Kan bli beroende. Hjärnan börjar koka. Elever, Kosta, åk 3-4

11 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Övriga kommentarer från eleverna Eleverna kunde i enkäterna fritt fylla i övriga kommentarer som de ville berätta om sitt användande av tv:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Fyra killar lyfte fram de positiva aspekterna av att ha roligt på skärmen: Det är för roligt för att låta bli att använda. Kille, 19 år, Älmhult Det är fest på skärmen. Kille, 17 år, Älmhult Det är najs. Kille, 15 år, Lammhult Det är kul som fan. Kille, 14 år, Lammhult Andra elever påpekade att vuxna ibland har felaktiga åsikter om ungdomars skärmtid, samt att den mesta delen av skärmtiden sker inom skolans utbildning: Vi använder det inte så mycket som ni vuxna tror! Tjej, 18 år, Älmhult Folk tror att du försämrar saker, men man lär sig mycket mer än och sitta och glo in i en vägg. Kille, 18 år, Älmhult Jag brukar bara använda datan i skolan för det mesta. Tjej, 15 år, Växjö Vi använder datan näst intill varje lektion. Inte konstigt att det blir många timmar. Tjej, 18 år, Älmhult Övriga kommentarer inkluderade: Tiden passerar förbi snabbt. Kille, 16 år, Älmhult Mobilen kollar man hela tiden men knappt dator/tv osv. Tjej, 18 år, Älmhult Allt är ju olika och beror på vad man gör, sitter ju inte lika mycket om man är med vänner. Tjej, 15 år, Lammhult

12 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Sammanfattande diskussion Det är stora individuella skillnader mellan hur mycket skärmtid eleverna har på både vardagar och helger. Några väldigt generella slutsatser pekar på att eleverna på högstadiet och gymnasiet i högre utsträckning sitter fler timmar på vardagar framför en skärm jämfört med elever på låg- och mellanstadiet. På låg- och mellanstadiet är det främst killar som sitter längre tid framför en skärm på vardagar, medan det är tjejerna på högstadiet och gymnasiet som har högst skärmtid på vardagar. Runt var fjärde kille oavsett ålder, samt var fjärde tjej på högstadiet och gymansiet sitter mer än 9 timmar vid en skärm under en lördag eller söndag. I många fall handlar det om att vara uppkopplad via telefonen och social med kompisar, eller vara social med kompisar via gemensamma datorspel. Det vore intressant att följa upp detta för att se hur det påverkar elevernas sociala mönster i den fysiska kontakten med familj och vänner, samt vad de får ut av den sociala kontakten med personer via skärmen i förhållande till att träffa dem fysiskt. Den individuella bedömningen av om man sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm är väldigt varierande och det finns inga tydliga samband mellan hur många timmar man sitter och om man anser att detta är lagom eller för mycket. Även om de flesta elever anser sig ha lagom mycket skärmtid, anger de samtidigt att fler föräldrar än elever anser att de sitter för mycket tid framför en skärm. Det vore intressant att titta närmare på varför föräldrar och elever gör olika bedömningar av vad som är lagom skärmtid. Det är inte många elever som anger att de har konkreta överenskommelser med sina föräldrar om hur mycket tid de får sitta framför en skärm. Vanligaste förfarandet verkar vara att föräldrar säger till när de tycker att det har varit för mycket skärmtid. De flesta upplever att föräldrar inte gör så mycket om eleverna har suttit för mycket framför en skärm, möjligen stänger de av skärmen. Något fler yngre än äldre elever säger att föräldrarna ibland tar bort den skärm de suttit vid. En del elever anser sig sitta så begränsat framför datorn att regler och åtsägningar inte blir aktuella. Ytterligare ett område som skulle vara intressant att följa upp är elevernas uppfattningar om hur de påverkas av för mycket skärmtid. Eleverna beskriver att de blir trötta, får huvudvärk och ont i ögonen. Något som eleverna däremot inte lyfter fram är det som vården har noterat i ökad utsträckning bland barn och ungdomar, nämligen att för mycket skärmtid även kan orsaka nack- och muskelsmärta. Frågan är om de barn och ungdomar som var delaktiga i denna undersökning inte sitter så länge att de får dessa problem, eller om det är så att man inte reflekterar över hur musklerna känns när man suttit får länge framför en skärm. Eleverna lyfta fram att det finns mycket positivt som kommer med skärmtid, att det är en ny arena som man är social på, att man lär sig mycket etc. Det vore därför intressant att även studera vilka färdigheter eleverna upplever sig få via skärmen, (språk, samspel, kommunikation, finmotorik, kunskapsinhämtning) bortsett från det rent sociala utbytet.

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta:

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09

Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Så tycker unga i Kristinehamn En sammanställning av resultaten i Ungdomsstyrelsens enkät Lupp, 2008-09 Foto: Arash Atri / Bildarkivet.se Omslagsfoto: August Åberg / Bildarkivet.se Lupp - en väg till ökad

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad

LUNK 2014. Lunds ungdomsenkät. Resultat och slutsatser. Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad LUNK 2014 Lunds ungdomsenkät Resultat och slutsatser Anja Ritzau Olle Nessow Barn- och skolförvaltning Lunds stad Inger Aldrin Barn- och skolförvaltning Lund Öster Tor Ohlsson Anna Sigurgeirsdóttir Kultur-

Läs mer

Eleverna och internet 2015

Eleverna och internet 2015 Eleverna och internet 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson iis.se Version 1.0 2015 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt och tillhandahålls med

Läs mer

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete

Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008. Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Resultat av enkätundersökning på Bildningscentrum Facetten, ÅK 2 HT 2007 & VT 2008 Anna Södergren, Samordnare för förebyggande arbete Inledning Under hösten och våren 07/08 träffade kommunens samordnare

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006 Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN Läsåret 5-6 Innehåll sidan Inledning 3 Sammanfattning 4 Vi som var med 6 Kost, fysisk aktivitet och BMI 7 Matvanor 8 Fysisk aktivitet i skolan och

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I 1. 2. Manus: Det första bildspelet i serien på fyra handlar om kroppen, hur den växer och vad kroppen och hjärnan behöver för att du ska må bra. Manus:

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg

Enkätundersökning. Ungdomars användning av droger. Gymnasieskolans år 2. Ambjörn Thunberg Enkätundersökning Ungdomars användning av droger Gymnasieskolans år 2 2015 Ambjörn Thunberg 1 2 Börjar din tonåring gymnasiet? Prata med din tonåring om alkohol Syftet med drogvaneundersökningen är att

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

Eleverna och internet

Eleverna och internet Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Eleverna och internet webbstjärnan Eleverna och internet 2013 Version 1.1 2013 Kristina Alexanderson och Pamela Davidsson Texten skyddas enligt lag om upphovsrätt

Läs mer

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014

Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Ung livsstil i Täby Idrott/motion och hälsa Kultur- och fritidsnämnden den 23 april 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Stig Elofsson. E-post: stig.elofsson@socarb.su.se

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel?

Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Fritid Tycker du att det stämmer att tjejer idrottar mer och att killar spelar mer data-/tvspel? Lydia Ja, Jag tror att killar spelar mycket tv/ dataspel och tjejer sitter mer vid msn om de är vid datorn.

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Att vara ung i. Bengtsfors. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2011 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Att vara ung i Bengtsfors LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 11 i Bengtsfors år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Innehåll 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande 16 Hälsa och trygghet Framtid

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an/8:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska.

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun

ANDT-undersökning 2015 Karlshamns kommun ANDT-undersökning 215 Karlshamns kommun För att på ett strategiskt sätt kunna arbeta med det drogförebyggande arbetet i Karlshamns kommun har en kartläggning genomförts bland kommunens ungdomar mellan

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006

Sammanfattning av UNG I MORA. LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av UNG I MORA LUPP-undersökning i Mora kommun år 2006 Sammanfattning av Sonja Persson Mora kommun December 2007 Innehållsförteckning Förord 2 Kön, familj och boende 3 Fritid 3 Internationella

Läs mer

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL

FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL FÖRÄNDRADE LÄSVANOR, DIGITAL LÄSNING OCH DATORN I LÄSUNDERVISNINGEN 19 APRIL 2013 Ulf Fredriksson Avdelningen för internationell pedagogik, Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet

Läs mer

Likabehandlingsplanen i kortversion

Likabehandlingsplanen i kortversion Likabehandlingsplanen i kortversion Augustenborgsskolan & Rosenholmsskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är

Läs mer

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson

Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Vilken typ av aktiviteter inom fritidsfältet önskar ungdomar i Stockholms stad att det ska satsas på? -Stig Elofsson Förord Forskningsenheten vid idrotts- och kulturförvaltningarna genomför kontinuerligt

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=547)

Läs mer

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs

BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka. 2. Årskurs BILAGA 1. FRÅGEFORMULÄR gällande skolelevers datorvanor (åk 3-9) 1. Kön Pojke Flicka 2. Årskurs Kryssa för endast ett svarsalternativ per fråga om inget annat nämns! 3. Hur länge sitter du vid datorn i

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling

Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Tema: Barns fritid aktivitet eller avkoppling Fri lek, styrda aktiviteter, avkoppling, dataspel och TV Det finns många saker att fylla fritiden med. Hur ser våra barns fritid ut? Ska det vara styrda aktiviteter

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år

Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Friends 1527614 Mobbning inom idrotten Idrottsutövande ungdomar 9-15 år Juni 2013 Cecilia Perlind TNS-Sifo 1 Om undersökningen TNS March 2013 1526475 Struktur och innehåll i undersökningen GLÄDJE & Roligt

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 7:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015

Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 Datum 2015-04-09 Norum/Westerman-Annerborn KUN2015/111 Resultat Jernvallsskolan åk 8 våren 2015 2013 46 svarande av 50 elever, 17 flickor och 26 pojkar, tre har inte angett kön (enligt Procapita 6/2) dvs

Läs mer

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014

Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Täby socialnämnd Onsdagen den 21 maj 2014 Ung livsstil i Täby Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81 36 33

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: (N=479) (N=410) Djäkneparksskolan

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer

Att påverka lärande och undervisning

Att påverka lärande och undervisning Camilla Skoglund Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Att påverka lärande och undervisning 2008-02-11 Inledning Jag har intervjuat fyra elever, i den klass som jag är klassföreståndare för, kring vad

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten NLL-2013-10 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2012/2013 Folkhälsocentrum Författare: Åsa Rosendahl 2 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Bakgrund... 7 Syfte... 7

Läs mer

EXEMPELTEXTER SKRIVA D

EXEMPELTEXTER SKRIVA D EXEMPELTEXTER SKRIVA D Beskriv Må bra (s. 13) En god hälsa är viktig. Om man vill ha ett långt och bra liv, måste man ta hand om både kropp och själ. Jag försöker äta rätt för att må bra. Jag väljer ofta

Läs mer

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014

Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 1(18) Barn-ULF 2015-05-26 Definition av indikatorer i Barn-ULF 2014 Innehåll: Barn 10-18 år... 2 Barns arbetsmiljö och inflytande i skolan... 2 Barns ekonomi och materiella resurser... 4 Barns fritid och

Läs mer

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

LUPP 2010. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2010 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING...3 BAKGRUND... 4 Boende... 4 Sysselsättning... 5 FRITID... 5 Tid för fritid... 5 Intressanta saker

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3

X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP YR5U3 X Unga 13-16 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 3 YR5U3 Ungdomsenkäten LUPP Unga 13-16 år Till dig som ska fylla i enkäten I den här enkäten ställs frågor om boende, inflytande, arbete, hälsa, trygghet med mera.

Läs mer

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program

Föräldrakväll åk 9 4.10.2011. Välkommen. Program Föräldrakväll åk 9 4..2011 Välkommen Program Läsårets tyngdpunktsområden och projekt Enkäten Hälsa i skolan 20, skolrapport Ann-Christin Åsten, rektor Olika stödformer Gustav Laxell, vicerektor 1 Program

Läs mer

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014

STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 STORFRITIDS VERKSAMHETSPLAN 2013/2014 Bakgrund Storfritids är en unik fritidsverksamhet för barn i årskurs 4-6, som drivs privat av Stiftelsen Birkagården. Personalstyrkan består av fem personer och i

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05

StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 06 StoraOms06Out.indd 1 2007-08-19 19:16:05 Maria har ordet Det här är Ludvika kommuns andra LUPP-rapport (LUPP 2006). Den första kom för ett år sedan (LUPP 2005). LUPP står för Lokal uppföljning av den

Läs mer

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping?

Alkohol & droger. Vad är din bild av läget i Linköping? Vad är din bild av läget i Linköping? Alkohol & droger Även om man själv inte kommit i kontakt med droger eller alkohol, har de flesta någon anhörig, en kompis eller känner någon annan som har det. Vi

Läs mer

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om?

Lärarmaterial. Böckerna om Sara och Anna. Vilka handlar böckerna om? Vad tas upp i böckerna? Vem passar böckerna för? Vad handlar boken om? sidan 1 Böckerna om Sara och Anna Författare: Catrin Ankh Vilka handlar böckerna om? Böckerna handlar om två tjejer i 15-årsåldern som heter Sara och Anna. De är bästa vänner och går i samma klass. Tjejerna

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Berätta om din vecka DAGSTIDNING GRAFIK UPPGIFT SKICKA IN

Berätta om din vecka DAGSTIDNING GRAFIK UPPGIFT SKICKA IN din vecka DAGSTIDNING Dagstidningarna berättar om människor. Bredvid texten finns ofta en bild av personen som man berättar om. Någon journalist som jobbar på dagstidningen har kanske intervjuat en person

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Hållbar jämställdhet (HÅJ)

Hållbar jämställdhet (HÅJ) PiteåPanelen Rapport 21 Hållbar jämställdhet (HÅJ) April 2013 Anett Karlström Kommunledningskontoret Hållbar jämställdhet Piteå kommun har arbetat aktivt med jämställdhet i verksamheterna sedan 2009. Jämställdhet

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

SUNT. datoranvändande

SUNT. datoranvändande SUNT datoranvändande Datoranvändande är ett självklart inslag i mångas vardag. För barn och unga har användandet stora fördelar, både när det gäller skolarbete och fritid. Det gäller att hitta en balans,

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet

Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Lärande och samhälle Schack som pedagogiskt verktyg Interaktionen mellan flickor och pojkar under schackpartiet Författare: Karin Hahlin-Ohlström Examinatorer: Jesper Hall Lars Holmstrand Pesach Laksman

Läs mer

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken.

För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Vialundskolan: Nystart med Drömmen om det goda i Kumla av Malin Sundin För ett par veckor sedan gick jag grundkursen i Drömmen om det godametodiken. Jag började direkt när jag kom tillbaka till skolan

Läs mer