Barns och ungdomars syn på skärmtid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns och ungdomars syn på skärmtid"

Transkript

1 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg Barns och ungdomars syn på skärmtid, maj 213

2 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Inledning Denna rapport bygger på 144 elevers kommentarer från sex kontaktklasser i Kronobergs län, från årskurs 3 på lågstadiet till årskurs 3 på gymnasiet. Resultatet är enbart representativt för dessa elever, men ger en fingervisning kring hur barn i olika åldrar ser på sin egen skärmtid. Med skärmtid menas i denna undersökning den tid som eleverna sitter framför tv:n, datorn, surfplattan eller en mobiltelefon med skärm. Under våren 213 träffade landstingets barnrättsstrateg sammanlagt 144 elever som fördelade på följande sex skolor: Hagaskolan, Markaryd åk 3 (35 elever) Lustigkulla skola, Kosta, åk 3-4 (18 elever) Kvarndammskolan, Hovmantorp, åk 5 (18 elever) Arabyskolan, Växjö, åk 8 (16 elever) Lammhultsskolan, Lammhult, åk 8 (22 elever) Haganässkolan, Älmhult, Programmet för barn och fritid, åk 3 (35 elever) Eleverna på högstadiet och gymnasiet besvarade en enkät med 9 frågor som rör hur de ser på olika aspekter av skärmtid: Hur mycket tid sitter du framför en skärm på vardagar? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärm på vardagar? (för lite/lagom/för mkt) Hur mycket tid sitter du framför en skärm på en lördag eller en söndag? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärmp på helgen? (för lite/lagom/för mkt) Vad tycker dina föräldrar om hur mycket tid du sitter framför en skärm?(för lite/lagom/för mkt) Hur kommer du och dina föräldrar överens om vad som är lagom skärmtid för dig? (Öppen fråga) Vad gör dina föräldrar om du har suttit för lång tid framför en skärm? (Öppen fråga) Hur påverkad du om du har suttit för länge framför en skärm? (Öppen fråga) Annat du vill berätta om ditt användande av tv:n, datorn, surfplattan eller mobilen. (Öppen fråga) Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet fick en enklare enkät med 5 frågor som besvarades efter att varje fråga förklarats först. Frågorna var: Hur mycket tid sitter du framför en skärm på skoldagar? (Öppen fråga) Hur mycket tid sitter du framför en skärm på en lördag eller söndag? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärm? (för lite/lagom/för mkt) Vad tycker dina föräldrar om hur mycket tid du sitter framför en skärm? (för lite/lagom/för mkt) Annat du vill att vi ska veta om att sitta framför en skärm. (Öppen fråga) Dessutom diskuterade eleverna på lågstadiet och mellanstadiet i helklass följande frågor: Hur kommer du och dina föräldrar överens om vad som är lagom tid framför en skärm? Om dina föräldrar tycker att du sitter för mycket tid, vad händer då? Om dina föräldrar tycker att du sitter för mycket tid, vad tycker de att du ska göra istället? Om du inte får sitta mer tid framför en skärm, vad gör du istället? Vad tror du händer om ett barn sitter för mycket tid framför en skärm? Resultatet redovisas sammanslaget för eleverna på låg- och mellanstadiet samt för eleverna på högstadiet och gymnasiet för att få ett överblickbart resultat.

3 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Skärmtid på vardagar Eleverna fick uppskatta hur mycket tid de satt framför någon skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen) under en vardag. De fick även inkludera skärmtid under skoltid, som inte var en del av skolarbetet. Runt 4 av 1 pojkar på låg- och mellanstadiet satt 1-2 respektive 5-6 timmar per vardag framför en skärm, medan ca. 2 av 1 pojkar satt 3-4 timmar. Hälften av flickorna på låg- och mellanstadiet satt 3-4 timmar, följt av närmare 3 av 1 som satt 1-2 timmar per dag. Endast ett fåtal elever på låg- och mellanstadiet (4 procent) satt mer än 6 timmar per vardag framför en skärm. Runt 3 av 1 tjejer på högstadiet och gymnasiet satt 7-8 timmar framför en skärm på vardagar, medan 2 av 1 tjejer satt mer än 8 timmar framför en skärm på vardagar. Sammanlagt innebär det att hälften av tjejerna satt mindre än 6 timmar samtidigt som den andra hälften av dem satt mer än 6 timmar per vardag framför en skärm på vardagar. Runt 4 av 1 killar på högstadiet och gymnasiet satt 5-6 timmar framför en skärm, följt av närmare 3 av 1 killar som satt runt 3-4 timmar. Sammanlagt hade knappt 2 av 1 killar mer än 6 timmars skärmtid, och drygt 8 av 1 killar mindre än 6 timmars skärmtid per vardag Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymansiet tjejer 1-2 timmar 3-4 timmar 5-6 timmar 7-8 timmar 9-1 timmar 11 + timmar Figur 1: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på vardagar, fördelade på 2-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Om man ser på tiden framför en skärm på vardagar fördelat på fyratimmarsintervaller framstår skillnaderna tydligare. Då ser man att pojkarna på låg- och mellanstadiet uppger att de har mer skärmtid än flickorna, medan det råder en omvänd situation på högstadiet och gymnasiet där tjejerna uppger längre skärmtid än killarna, ofta med hänvisning till att de är uppkopplade med bl.a. sina mobiler och aktiva på sociala medier. På låg- och mellanstadiet är det drygt hälften av pojkarna och nästan 8 av 1 flickorna som sitter fyra timmar eller mindre. Det innebär att drygt 4 av 1 pojkar och runt 2 av 1 flickor har mer än fyra timmars skärmtid på en vardag. Ingen av eleverna på låg- och mellanstadiet uppger sig ha mer än 8 timmars skärmtid på en vardag.

4 LANDSTINGET KRONOBERG (12) På högstadiet och gymansiet framstår motsatt könsmönster. Hälften av både killarna och tjejerna sitter mellan 5-8 timmar framför en skärm på vardagar. Runt 4 av 1 killar och 3 av 1 tjejer sitter 4 timmar eller mindre framför en skärm på vardagar. Medan 2 av 1 tjejer uppger att de har mer än 8 timmar skärmtid per vardag, är motsvarande siffra hos killarna endast 6 %. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Låg- och mellanstadiet pojkar 1-4 timmar 5-8 timmar 9+ timmar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar Högstadiet och gymnasiet tjejer Figur 2: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på vardagar, fördelade på 4-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Skärmtid på helgerna Eleverna fick uppskatta hur mycket tid de satt framför någon skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen) under en lördag eller en söndag. Knappt 4 av 1 flickor och drygt 3 av 1 pojkar på låg- och mellanstadiet satt framför en skärm 5-6 timmar per lördag eller söndag. Majoriteten av flickorna, drygt 8 av 1, satt 6 timmar eller mindre på en helgdag att jämföra med hälften av pojkarna (drygt 5 av 1). Var tionde flicka (1 av 1) och mer än dubbelt så många pojkar (drygt 2 av 1) hade mellan 7-8 timmars skärmtid på en helgdag. En fjärdedel av pojkarna hade mer än 9 timmars skärmtid på en helgdag, jämfört med mindre än var tionede flicka. På högstadiet och gymnasiet var skärmtiden för killar och tjejer snarlika och releativt jämt fördelade över de olika tidsalternativen. Närmare 6 av 1 högstadie- och gymnasieelever hade 6 eller färre timmars skärmtid på en helgdag. Samtidigt var det runt 2 av 1 högstadie- och gymnasieelever som satt mer än 9 timmar framför en skärm på en lördag eller söndag.

5 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet tjejer 1-2 timmar 3-4 timmar 5-6 timmar 7-8 timmar 9-1 timmar 11 + timmar Figur 3: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på helgdagar, fördelade på 2-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) När man ser på skärmtid i fyratimmarsintervaller blir det tydligare att låg- och mellanstadieflickor sitter färre timmar framför en skärm på helgen än övriga grupper. Det syns även tydligare att runt en fjärdedel av de övriga eleverna sitter mer än 9 timmar framför en skärm på en lördag eller söndag. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Låg- och mellanstadiet pojkar 1-4 timmar 5-8 timmar 9+ timmar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar Högstadiet och gymansiet tjejer Figur 4: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på helgdagar, fördelade på 4-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet)

6 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Elevernas uppfattning om sin skärmtid Eleverna fick uppskatta om de tyckte att de satt för lite tid, lagom tid eller för mycket tid framför en skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen). Eleverna på låg- och mellanstadiet uppskattade sin generella skärmtid för hela veckan, medan eleverna på högstadiet och gymnasiet bedömde vardagar och helger för sig. Runt 7 av 1 elever på låg- och mellanstadiet samt drygt 6 av 1 tjejer på högstadiet och gymansiet tyckte att de satt lagom mycket tid framför en skärm. Runt 8 av 1 killar på högstadiet och gymnasiet tyckte att de hade lagom mycket skärmtid på vardagar och helger. Det var främst flickor på låg- och mellanstaidet som tyckte att de satt för lite tid framför en skärm (2 av 1). Samtidigt var det ungefär lika många av dessa flickor som tycke att de hade för mycket skärmtid. Runt 3 av 1 tjejer på högstadiet och gymansiet uppgav att de tyckte att de satt för mycket framför en skärm på både vardagar och helger Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar vardagar Högstadiet och gymnasiet tjejer vardagar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar helgen Högstadiet och gymnasiet tjejer helgen För lite tid Lagom tid För mycket tid Figur 5: Elevernas skatt ning (i %) av om de tycker att de sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm, fördelat på utbildningsnivå och kön. Eleverna på högstadiet och gymnasiet har även skattat skärmtiden fördelat på vardagar och helger. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Det finns inga tydliga kopplingar mellan hur många timmar eleverna uppger att de sitter framför en skärm och om de tycker att det är lagom eller för mycket tid. En del elever tycker att 2-3 timmar är för mycket medan andra tycker att timmar är lagom. Uppfattningarna är väldigt individuella.

7 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Föräldrarnas uppfattning om deras barns skärmtid Eleverna fick bedöma om deras föräldrar tyckte att de satt för lite tid, lagom tid eller för mycket tid framför en skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen). Endast två killar på högstadiet och gymnasiet uppgav att deras föräldrar tycker att de sitter för lite tid framför en skärm. I övrigt verkar föräldrar inte lyfta fram att deras barn sitter för lite tid framför en skärm. Det var något vanligare att elever på låg- och mellanstadiet angav att deras föräldrar tyckte att de satt för länge framför en skärm, jämfört med elverna på högstadiet och gymnasiet. Men generellt var det relativt jämt fördelat mellan de som sa att deras föräldrar tyckte att de satt lagom lång tid framför en dator och de som uppgav att deras föräldrar tyckte att de satt för mycket tid framför en dator Låg- och mellanstadiet pojkars föräldrar Högstadiet och gymnasiet killars föräldrar Låg- och mellanstadiet flickors föräldrar Högstadiet och gymnasiet tjejers föräldrar För lite tid Lagom tid För mycket tid Figur 5: Elevernas skat ning (i %) av om deras föräldrar tycker att eleverna sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm, fördelat på utbildningsnivå och kön. (N=142: 22 pojkar och 38 flickor på låg- /mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Det som är intressant är att de som uppger att föräldrarna tycker att de har för mycket skärmtid inte nödvändigtvis är de som uppger att de sitter mest tid framför skärmar. Det kan lika gärna handla om de elever som sitter 2-3 timmar om dagen framför en skärm som de som uppger att de har mer än 1 timmars skärmtid om dagen. Det är inte heller så att de som uppger att de sitter mer än 8-1 timmar om dagen anger att föräldrarna tycker att de sitter för mycket framför skärmen. Eleverna anger att deras föräldrar i högre grad anser att eleverna sitter för mycket tid framför en skärm. Mellan 4-53 procent av föräldrarna antas anse att deras barn sitter för mycket tid framför en skärm, jämfört med elevernas egenskattning på enbart mellan procent.

8 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Överenskommelser om skärmtid Eleverna fick fritt berätta om hur de kommer överens med sina föräldrar om vad som är lagom skärmtid för dem.mer än hälften av eleverna på högstadiet och gymnasiet sa att de inte hade kommit överens med sina föräldrar om hur länge de fick sitta framför en skärm. Många av de som var över 17 år skrev att de själva beslutade om sin skärmtid, eller att föräldrarna inte bryr sig om hur länge de sitter. Andra elever ansåg att det inte var relevant med regler kring skärmtid eftersom de aldrig satt så länge framför en skärm att det kunde upplevas vara ett problem. Runt 3 av 1 eleverna på högstadiet och gymnasiet uppgav att det fanns någon form av överenskommelse med föräldrarna som reglerade deras skärmtid, men att det sällan handlade om några fasta regler utan snarare förhållningssätt till skärmtid och balans med skolarbete och fritidsverksamhet. Även majoriteten av eleverna på låg- och mellanstadiet sa att man inte hade några överenskommelser med sina föräldrar kring skärmtid. Elever på högstadiet och gymnasiet Inga regler Inte relevant Överenskommelse finns Inga kommentarer Figur 6: Antal elever på högstadiet och gymnasiet som uppgett att de inte har några regler kring skärmtid, att regler inte är relevanta eller att rdet finns överenskommelse kring skärmtid. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Vi diskuterar inte det. Det är jag själv som bestämmer. Tjej, 14 år, Lammhult Jag är 18 år, får bestämma själv. Tjej, 18 år, Älmhult Vi har inte kommit överens om något, Tjej, Kosta, 1 år Vi för ett schema så att vi får spela på måndag, tisdag och fredag, tror jag, och resten får vi ej. Tjej, 14 år, Växjö Får inte stta en heldag. Äta middag och prata utan teknik måste göras varje dag. Tjej, 18 år, Älmhult Vi pratar inte om det för det är inte något problem. Kille, 15 år, Lammhult Hur mycket jag vill, men säger de stäng av då gör jag det. Kille, 14 år, Växjö Vi har en regel bara: inte vara överdrivet mycket på den och sluta om det påverkar skolarbetet. Kille, 17 år, Älmhult Ja, beror på vilket väder. Men TV får jag sitta ganska länge. Datorn får jag sitta minst en timme. Mobilen sätter jag på när mamma och pappa inte tittar. Kille, 11 år, Kosta

9 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Vad gör föräldrarna om det blir för mycket skärmtid? Eleverna fick fritt berätta om vad föräldrarna gör när de tycker att det har blivit för mycket skärmtid. Knappt 4 av 1 elever på högstadiet och gymnasiet berättade att föräldrarna inte gör något även om de tycker att det blir för mycket skärmtid. Annars är det vanligaste att föräldrarna säger till och ber eleverna att stänga av datorn/tv:n/mobilen. Lite mer än 3 av 1 elever säger att föräldrar ber dem att stänga av skärmen eller att göra något annat om de tycker att det har blivit för mycket skärmtid. En del elever anser att de aldrig sitter så länge framför en skärm att föräldrar behöver säga till. Ett fåtal elever säger att föräldrarna hittar på konkreta saker som de måste hjälpa till med i hemmet, som ett sätt att få bort dem från skärmen. Fem elever på högstadiet och gymnasiet uppger att deras föräldrar tar bort den skärm de sitter vid, om det har blivit för mycket skärmtid Inget händer Säger till/ber mig göra något annat Händer aldrig Hittar på något Tar bort skärmen annat åt mig att göra Vet inte Figur 7: Högstadie- och gymnasieelevernas kommentarer om vad föräldrar gör när de tycker att eleverna suttit för länge framför en skärm. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Eftersom det är mobilen så säger de inte så mycket. Tjej, 17 år, Älmhult Inget. Oftast så är det jag som går ifrån datorn/mobilen/tv:n när jag inte orkar mer. Tjej, 14 år, Lammhult De ber mig göra något annat när de tycker jag suttit där för mycket. I allra värsta fall tar de t.ex. datorn. Tjej, 16 år, Älmhult Säger till mig att gå ut i trädgården. Kille, 17 år, Växjö De försöker nog göra så jag gör någon aktivitet om de anser jag suttit väldigt länge framför den. Kille, 18 år, Älmhult Dom skickar iväg mig från datorn, skickar mig på ett jobb. Kille, 14 år, Lammhult De ropar på mig att hjälpa till. Tjej, 15 år, Växjö Säger till eller t.ex. tar mobilen. Tjej, 17 år, Älmhult Eleverna på låg- och mellanstadiet har diskuterat i helklass vad som händer när föräldrarna upplever att de sitter för länge framför en skärm. Till skillnad från de äldre barnen är det vanligare att elever på låg- och mellanstadiet får konkreta ingripande från föräldrarna, vilket kan inkludera att de får spelförbud eller att föräldrarna tar datorn eller mobilen etc. Föräldrarna ber dem även i högre utsträckning att aktivera sig, hitta på något annat eller göra läxorna. En del elever säger att föräldrar inte gör något om de suttit för länge vid en skärm.

10 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Får inte spela dagen efter. Elever, Kosta, åk 3-4 De stänger av Internet/tar mina saker. Elever, Hovmantorp, åk 5 Det brukar inte hända att de säger till. Kan hända om det är fint väder. Elev, Kosta, åk 3-4 På frågan om vad eleverna på låg- och mellanstadiet gör istället om de inte får sitta längre framför skärmen för föräldrarna så svarar många att de gör något fysiskt som att hoppa studsmatta, spela fotboll, klättra i träd och gå ut. Andra saker som elever gör inkluderar att leka med kompisar, syskon eller husdjur, samt rita, baka, städa eller läsa. Hur påverkas eleverna av för mycket skärmtid? Eleverna fick fritt resonera om hur de påverkas av att ha suttit för mycket framför en skärm. Eleverna på högstadiet och gymnasiet angav i störst utsträckning att de blev trötta och sega. Runt 2 av 1 elever ansåg att de inte alls påverkades av att sitta framför en skärm, en del för att de inte ansåg att de hade så mycket skärmtid. I övrigt uppgav drygt 1 av 1 elever att de fick huvudvärk, och 1 av 1 elever att de kände av ångest, stress eller oro över att ha suttit för länge framför en skärm och därmed inte hunnit med skolarbete, andra åtaganden, fritidsaktiviteter eller sömn. Bland kommentarerna fanns även ett fåtal som uttryckte att de blev varma, aggressiva eller glada när de satt för mycket framför en skärm Trött och seg Påverkas inte Huvudvärk Ångest, oro, stress Ont/trött i ögonen Figur 8: Högstadie- och gymnasieelevernas kommentarer om vad föräldrar gör när de tycker att eleverna suttit för länge framför en skärm. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Jag påverkas inte på något sätt. Kille, 14 år, Växjö Ont i huvudet, trött, seg, ångest. Kille, 18 år, Älmhult Okoncentrerad, trött, ont i ögonen och ont i i huvudet. Tjej, 18 år, Älmhult Glad, jag vinner hela tiden så. Kille, 14 år, Växjö Jag påverkas inte av något med en skärm. Får kanske ångest om jag sitter för länge. Kille, 17 år, Älmhult Det är inte bra att vara för länge framför en skärm, för man kan få sämre syn. Kille, 15 år, Lammhult Eleverna på låg- och mellanstadiet diskuterade i helklass och även de identifierade att de får huvudvärk, ont i nacken, kan bli varma eller kan glömma bort att äta om de sitter för länge vid en skärm. Det fanns även uppfattningar om att man kan få dålig syn, fyrkantiga ögon, bli beroende samt att hjärnan kan börja koka, om man sitter för länge framför en dator eller TV. Dålig syn och fyrkantiga ögon. Kan bli beroende. Hjärnan börjar koka. Elever, Kosta, åk 3-4

11 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Övriga kommentarer från eleverna Eleverna kunde i enkäterna fritt fylla i övriga kommentarer som de ville berätta om sitt användande av tv:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Fyra killar lyfte fram de positiva aspekterna av att ha roligt på skärmen: Det är för roligt för att låta bli att använda. Kille, 19 år, Älmhult Det är fest på skärmen. Kille, 17 år, Älmhult Det är najs. Kille, 15 år, Lammhult Det är kul som fan. Kille, 14 år, Lammhult Andra elever påpekade att vuxna ibland har felaktiga åsikter om ungdomars skärmtid, samt att den mesta delen av skärmtiden sker inom skolans utbildning: Vi använder det inte så mycket som ni vuxna tror! Tjej, 18 år, Älmhult Folk tror att du försämrar saker, men man lär sig mycket mer än och sitta och glo in i en vägg. Kille, 18 år, Älmhult Jag brukar bara använda datan i skolan för det mesta. Tjej, 15 år, Växjö Vi använder datan näst intill varje lektion. Inte konstigt att det blir många timmar. Tjej, 18 år, Älmhult Övriga kommentarer inkluderade: Tiden passerar förbi snabbt. Kille, 16 år, Älmhult Mobilen kollar man hela tiden men knappt dator/tv osv. Tjej, 18 år, Älmhult Allt är ju olika och beror på vad man gör, sitter ju inte lika mycket om man är med vänner. Tjej, 15 år, Lammhult

12 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Sammanfattande diskussion Det är stora individuella skillnader mellan hur mycket skärmtid eleverna har på både vardagar och helger. Några väldigt generella slutsatser pekar på att eleverna på högstadiet och gymnasiet i högre utsträckning sitter fler timmar på vardagar framför en skärm jämfört med elever på låg- och mellanstadiet. På låg- och mellanstadiet är det främst killar som sitter längre tid framför en skärm på vardagar, medan det är tjejerna på högstadiet och gymnasiet som har högst skärmtid på vardagar. Runt var fjärde kille oavsett ålder, samt var fjärde tjej på högstadiet och gymansiet sitter mer än 9 timmar vid en skärm under en lördag eller söndag. I många fall handlar det om att vara uppkopplad via telefonen och social med kompisar, eller vara social med kompisar via gemensamma datorspel. Det vore intressant att följa upp detta för att se hur det påverkar elevernas sociala mönster i den fysiska kontakten med familj och vänner, samt vad de får ut av den sociala kontakten med personer via skärmen i förhållande till att träffa dem fysiskt. Den individuella bedömningen av om man sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm är väldigt varierande och det finns inga tydliga samband mellan hur många timmar man sitter och om man anser att detta är lagom eller för mycket. Även om de flesta elever anser sig ha lagom mycket skärmtid, anger de samtidigt att fler föräldrar än elever anser att de sitter för mycket tid framför en skärm. Det vore intressant att titta närmare på varför föräldrar och elever gör olika bedömningar av vad som är lagom skärmtid. Det är inte många elever som anger att de har konkreta överenskommelser med sina föräldrar om hur mycket tid de får sitta framför en skärm. Vanligaste förfarandet verkar vara att föräldrar säger till när de tycker att det har varit för mycket skärmtid. De flesta upplever att föräldrar inte gör så mycket om eleverna har suttit för mycket framför en skärm, möjligen stänger de av skärmen. Något fler yngre än äldre elever säger att föräldrarna ibland tar bort den skärm de suttit vid. En del elever anser sig sitta så begränsat framför datorn att regler och åtsägningar inte blir aktuella. Ytterligare ett område som skulle vara intressant att följa upp är elevernas uppfattningar om hur de påverkas av för mycket skärmtid. Eleverna beskriver att de blir trötta, får huvudvärk och ont i ögonen. Något som eleverna däremot inte lyfter fram är det som vården har noterat i ökad utsträckning bland barn och ungdomar, nämligen att för mycket skärmtid även kan orsaka nack- och muskelsmärta. Frågan är om de barn och ungdomar som var delaktiga i denna undersökning inte sitter så länge att de får dessa problem, eller om det är så att man inte reflekterar över hur musklerna känns när man suttit får länge framför en skärm. Eleverna lyfta fram att det finns mycket positivt som kommer med skärmtid, att det är en ny arena som man är social på, att man lär sig mycket etc. Det vore därför intressant att även studera vilka färdigheter eleverna upplever sig få via skärmen, (språk, samspel, kommunikation, finmotorik, kunskapsinhämtning) bortsett från det rent sociala utbytet.

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta:

Läs mer

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation 2013-10-14 Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE

Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE Pedagogens manus till BILDSPEL 3 Åk 8 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. 2. Manus: Det finns många olika typer av kroppslig träning. Idag går många unga på gym för ren muskelstyrketräning. Andra kanske tränar någon

Läs mer

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant

Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport

COM HEM-KOLLEN. Gaming och e-sport COM HEM-KOLLEN Gaming och e-sport VÄLKOMMEN TILL COM HEM-KOLLEN KANTAR SIFO 2017-04-03 P-1535501 3 Gaming en del av vardagen Så pratar du med dina barn om spelande Sverige ligger i framkant när det gäller

Läs mer

Kost och Fysisk Aktivitet

Kost och Fysisk Aktivitet 7 APRIL 21 Kost och Fysisk Aktivitet Frukost Frukosten räknas som den viktigaste måltiden eftersom den har betydelse för hur mycket man orkar prestera under dagen. På nationell nivå minskar andelen som

Läs mer

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle

KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle KULTUR OCH FRITID Ung i Gävle Resultat från Lupp-undersökningen, lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ung i Gävle Lupp, som står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är en enkätundersökning som

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan

Sammanfattning. Tillgång till IT i hemmet och skolan. Användning av IT. Datoranvändning i skolan. Internetanvändning i skolan 117 4 Sammanfattning Tillgång till IT i hemmet och skolan Lärare och elever har god tillgång till IT i hemmet. Tillgången till IT-verktyg i hemmet hos lärare, skolledare och elever är hög. Nästan samtliga

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Barn och unga berättar om stress

Barn och unga berättar om stress Barnombudsmannen rapporterar br2004:03 Barn och unga berättar om stress Resultat från Barnombudsmannens undersökning bland kontaktklasserna, våren 2003 ISSN 1652-0157 Barnombudsmannen Postadress: Box 22106,

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

Digitala medier & förhållningssätt. Camilla Edblad Skolkurator Elevhälsan

Digitala medier & förhållningssätt. Camilla Edblad Skolkurator Elevhälsan Digitala medier & förhållningssätt Camilla Edblad Skolkurator Elevhälsan Hur ser det ut? Minns du första gången Du var ute på internet? The Digital Natives Hur ser det ut? Användandet av ny teknik kryper

Läs mer

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten.

Formulär för BARN 10-12 år. Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. A B I S Formulär för BARN 10-12 år Det är så klart helt frivilligt att vara med. Om du inte vill svara på frågorna så kan du lämna tillbaka enkäten. Om du svarar på frågorna får du hoppa över de frågor

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015

BUN 8 mars 2016 Trygghet - och Trivselenkät 2015 jag tycker om skolan det är jätte bra skolan också alla personalen är mycket bra och alla elever är jättebra - Elev högstadiet skolan är bra alla är snälla och det känns som en stor härlig familj ingen

Läs mer

Elevers upplevelse av buller i skolan

Elevers upplevelse av buller i skolan 2013-12-19 Elevers upplevelse av buller i skolan Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten NLL-2013-10 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2012/2013 Folkhälsocentrum Författare: Åsa Rosendahl Förteckning över tabeller i Hälsosamtal Norrbottens

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an

Namn: Klass: Datum: Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta frågorna handlar

Läs mer

Vi vill veta vad du tycker om skolan

Vi vill veta vad du tycker om skolan Vi vill veta vad du tycker om skolan 1 Hjälp oss att läsa dina svar med vår maskin Dina svar kommer att läsas med hjälp av en maskin. För att det ska fungera ber vi dig att tänka på följande när du svarar:

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN

SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN SÖMN, VILA OCH ÅTERHÄMTNING I SKOLAN Till dig som arbetar i skolan med barn i årskurs F-5! Här kommer tips och idéer för en hälsovecka om sömn, vila och återhämtning. Vi hoppas att Ni under denna vecka

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport år 8. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport år 8 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande: 1072

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006 Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN Läsåret 5-6 Innehåll sidan Inledning 3 Sammanfattning 4 Vi som var med 6 Kost, fysisk aktivitet och BMI 7 Matvanor 8 Fysisk aktivitet i skolan och

Läs mer

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön

Kompis med kroppen. 5. Bra för mig bra för miljön Kompis med kroppen 5. Bra för mig bra för miljön 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, föräldern, syskon, tränare eller någon annan du känner om varför de tycker att man ska äta

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I

Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I Pedagogens manus till BILDSPEL 1 Åk 6 KROPPEN VI BOR I 1. 2. Manus: Det första bildspelet i serien på fyra handlar om kroppen, hur den växer och vad kroppen och hjärnan behöver för att du ska må bra. Manus:

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina!

Du är klok som en bok, Lina! Du är klok som en bok, Lina! Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen, men på

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport

Fritidsenkät 2014. Åk 5 och 8. Standardrapport Fritidsenkät 2014 Åk 5 och 8 Standardrapport Årskurs 5 56,4% 248 Årskurs 8 43,6% 192 Svarande 440 Inget svar 6 Kille 50,9% 227 Tjej 48,2% 215 Bor i Ljungby 59% 263 Bor utanför Ljungby 40,6% 181 Svarande

Läs mer

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM

TIMSS & PIRLS Elevenkät. Årskurs 4. Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: OBS! Vik och riv försiktigt! PIRLS/TIMSS Skolverket STOCKHOLM i k Skol ID: Klass ID: Elev ID: Kontrollnr: TIMSS & PIRLS 2011 OBS! Vik och riv försiktigt! Elevenkät Årskurs 4 Skola: Elev: Klass: PIRLS/TIMSS Skolverket 106 20 STOCKHOLM IEA, 2011 BARCODE j l Instruktioner

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB

Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Du är klok som en bok, Lina! Janssen-Cilag AB Den här boken handlar om hur det är när man har svårt att vara uppmärksam och har svårt att koncentrera sig. Man kan ha svårt med uppmärksamheten och koncentrationen,

Läs mer

Framtidstro bland unga i Linköping

Framtidstro bland unga i Linköping Framtidstro bland unga i Linköping Lägg in bild om det finns någon! Författare: Saimon Louis & Hanne Gewecke 3 augusti 2015 2 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 3 Resultat från intervjuerna...

Läs mer

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön

Om mig Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering

Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne och Helsingborg 2012. SLF Strategisk samhällsplanering Folkhälsoenkät Barn och Unga i och 212 Under våren 212 svarade alla elever i och i i åk 6, 9 och 2 i gymnasiet på frågor om hälsa T ex om hälsa, fritidsvanor, matvanor, alkohol, narkotika, spel, sex och

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog I & II om psykisk hälsa Hur mår du? Under maj och oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sammanlagt tolv gymnasieskolor i Sjuhärad;,, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: -9 UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: -9 I följande tabell presenteras resultatet från Leva, levnadsvaneundersökningen.

Läs mer

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1

INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Statistiska Centralbyrån 701 89 Örebro (019-176000) Institutet för social forskning 106 91 Stockholm (08-162000) Levnadsnivåundersökningen 2010 - Barn och ungdomar INTERVJUARENS FORMULÄR Familjetyp 1 Familjetyp:

Läs mer

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis..

Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför behöver DU träna? Diskutera med din bänkkompis.. Varför kan det vara bra att planera sin träning? Diskutera med bänkkompisen Den bästa träningen är den som blir av Så välj en aktivitet/aktiviteter

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Finnbacksskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Socialtjänst 2008-01-08 Tabell: Finnbacksskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007

Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Resultat från Levnadsvaneundersökningen 2007 Tabell: Liljaskolan UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenheten vid Umeå Socialtjänst Umeå 2008-01-08 Tabell: Liljaskolan I följande tabell presenteras resultatet

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

LUPP-undersökning hösten 2008

LUPP-undersökning hösten 2008 LUPP-undersökning hösten 2008 Falkenbergs kommun - 1 - Falkenbergs LUPP-undersökning ht 2008 1. Inledning 1.1 Vad är LUPP? Ungdomsstyrelsen har erbjudit landets kommuner att använda sig av ungdomsenkäten

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog II om psykisk hälsa Hur mår du? Under oktober månad 2013 besökte representanter från nämnden sju gymnasieskolor i Sjuhärad; Almåsgymnasiet, Jensen Gymnasium, Naturbruksgymnasiet

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Projektet Eddies hemliga vän

Projektet Eddies hemliga vän Projektet Eddies hemliga vän Eddies hemliga vän Vårt bidrag är en pop upbok som handlar om att minska vår energiförbrukning. Det är en barnbok som ska få barn att bli medvetna om att energiförbrukningen

Läs mer

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14

Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Föräldraenkät gällande verksamheten på fritidsklubben Vängåvan vt-14 Vi har fått in svar från 27 föräldrar. Vi har ca 70 barn i fyran och femman, resten är sexor. Alla frågor kunde ni svara på med ett

Läs mer

Likabehandlingsplanen i kortversion

Likabehandlingsplanen i kortversion Likabehandlingsplanen i kortversion Augustenborgsskolan & Rosenholmsskolan Likabehandlingsplanen är skolans handlingsplan för att motverka diskriminering och kränkande behandling. Det är en plan som är

Läs mer

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling!

Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Likabehandling och plan mot diskriminering och kränkande behandling! Under våren 2015 gjordes en enkät på som handlade om trivsel, trygghet och barnens delaktighet. Enkäten riktades mot er som föräldrar,

Läs mer

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön

Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Lektion nr 5 Bra för mig bra för miljön Copyright ICA AB 2011. 5 om dan gör kroppen glad Intervjua kompisen, skolsköterskan, personalen i matsalen, vaktmästaren, en annan lärare, syskon, föräldrar, idrottstränare

Läs mer

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn:

Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna ordföljd Ett övningshäfte där du tränar rak ordföljd och omvänd ordföljd. Namn: Träna rak ordföljd. Subjektet är först. Verbet är alltid på andra plats. Subjekt Verb Objekt Zlatan spelar fotboll.

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport år 8

Om mig 2014. Snabbrapport år 8 Om mig 2014 Snabbrapport år 8 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

Föräldrar om mobiler i skolan

Föräldrar om mobiler i skolan Novus Opinion för TV4 Föräldrar om mobiler i skolan 1 september 2009 David Ahlin Föräldrar om mobiler i skolan Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av TV4 Nyheterna Intervjuerna har

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2

Om mig 2014. Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig 2014 Snabbrapport gymnasieskolan åk 2 Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan länets kommuner,

Läs mer

Elevers utvärdering av Evolutionstrappan. Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt Antal elever: sex st. Metod.

Elevers utvärdering av Evolutionstrappan. Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt Antal elever: sex st. Metod. Elevers utvärdering av Evolutionstrappan Skola: Solängsskolan, Gävle Lärare: Gunilla Djuvfelt : sex st Metod De elever som skulle delta i utvärdering av Evolutionstrappan fick information att ta hem till

Läs mer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer

Fråga 1 6 Barnens kommentarer Fråga 1 6 Barnens kommentarer Detta är en sammanställning av barnens kommentarer som lämnats i enkäten. Kommentarerna har grupperats efter fråga. För bättre läsbarhet har stavfel korrigerats. Ett stort

Läs mer

Textstöd till oh-bild 1 Myter

Textstöd till oh-bild 1 Myter Textstöd till oh-bild 1 Myter Genom att servera och köpa ut alkohol till mitt barn lär jag henne/honom att dricka måttligt! Mängder av undersökningar visar istället att du förmedlar till ditt barn att

Läs mer

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium

Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium 1 Yasin El Guennouni NV3A, Tensta Gymnasium Innehållsförteckning Bakgrund 2 Syfte 2 Material/Metod 2 Resultat 3 Diskussion 14 Slutsats 15 2 Bakgrund Årskurs 6 elever kommer snart att ställas inför ett

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data.

Om mig 2015. Snabbrapport gymnasiet åk 2. Norrköpings kommun. Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Om mig 2015 Snabbrapport gymnasiet åk 2 Norrköpings kommun Detta är en automatiserad rapport baserad på ogranskad data. Rapporten innehåller resultat för grupper om minst fem elever. 1. Skola: Antal svarande:

Läs mer