Barns och ungdomars syn på skärmtid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns och ungdomars syn på skärmtid"

Transkript

1 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg Barns och ungdomars syn på skärmtid, maj 213

2 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Inledning Denna rapport bygger på 144 elevers kommentarer från sex kontaktklasser i Kronobergs län, från årskurs 3 på lågstadiet till årskurs 3 på gymnasiet. Resultatet är enbart representativt för dessa elever, men ger en fingervisning kring hur barn i olika åldrar ser på sin egen skärmtid. Med skärmtid menas i denna undersökning den tid som eleverna sitter framför tv:n, datorn, surfplattan eller en mobiltelefon med skärm. Under våren 213 träffade landstingets barnrättsstrateg sammanlagt 144 elever som fördelade på följande sex skolor: Hagaskolan, Markaryd åk 3 (35 elever) Lustigkulla skola, Kosta, åk 3-4 (18 elever) Kvarndammskolan, Hovmantorp, åk 5 (18 elever) Arabyskolan, Växjö, åk 8 (16 elever) Lammhultsskolan, Lammhult, åk 8 (22 elever) Haganässkolan, Älmhult, Programmet för barn och fritid, åk 3 (35 elever) Eleverna på högstadiet och gymnasiet besvarade en enkät med 9 frågor som rör hur de ser på olika aspekter av skärmtid: Hur mycket tid sitter du framför en skärm på vardagar? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärm på vardagar? (för lite/lagom/för mkt) Hur mycket tid sitter du framför en skärm på en lördag eller en söndag? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärmp på helgen? (för lite/lagom/för mkt) Vad tycker dina föräldrar om hur mycket tid du sitter framför en skärm?(för lite/lagom/för mkt) Hur kommer du och dina föräldrar överens om vad som är lagom skärmtid för dig? (Öppen fråga) Vad gör dina föräldrar om du har suttit för lång tid framför en skärm? (Öppen fråga) Hur påverkad du om du har suttit för länge framför en skärm? (Öppen fråga) Annat du vill berätta om ditt användande av tv:n, datorn, surfplattan eller mobilen. (Öppen fråga) Eleverna på lågstadiet och mellanstadiet fick en enklare enkät med 5 frågor som besvarades efter att varje fråga förklarats först. Frågorna var: Hur mycket tid sitter du framför en skärm på skoldagar? (Öppen fråga) Hur mycket tid sitter du framför en skärm på en lördag eller söndag? (Öppen fråga) Vad tycker du om hur mycket tid du sitter framför en skärm? (för lite/lagom/för mkt) Vad tycker dina föräldrar om hur mycket tid du sitter framför en skärm? (för lite/lagom/för mkt) Annat du vill att vi ska veta om att sitta framför en skärm. (Öppen fråga) Dessutom diskuterade eleverna på lågstadiet och mellanstadiet i helklass följande frågor: Hur kommer du och dina föräldrar överens om vad som är lagom tid framför en skärm? Om dina föräldrar tycker att du sitter för mycket tid, vad händer då? Om dina föräldrar tycker att du sitter för mycket tid, vad tycker de att du ska göra istället? Om du inte får sitta mer tid framför en skärm, vad gör du istället? Vad tror du händer om ett barn sitter för mycket tid framför en skärm? Resultatet redovisas sammanslaget för eleverna på låg- och mellanstadiet samt för eleverna på högstadiet och gymnasiet för att få ett överblickbart resultat.

3 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Skärmtid på vardagar Eleverna fick uppskatta hur mycket tid de satt framför någon skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen) under en vardag. De fick även inkludera skärmtid under skoltid, som inte var en del av skolarbetet. Runt 4 av 1 pojkar på låg- och mellanstadiet satt 1-2 respektive 5-6 timmar per vardag framför en skärm, medan ca. 2 av 1 pojkar satt 3-4 timmar. Hälften av flickorna på låg- och mellanstadiet satt 3-4 timmar, följt av närmare 3 av 1 som satt 1-2 timmar per dag. Endast ett fåtal elever på låg- och mellanstadiet (4 procent) satt mer än 6 timmar per vardag framför en skärm. Runt 3 av 1 tjejer på högstadiet och gymnasiet satt 7-8 timmar framför en skärm på vardagar, medan 2 av 1 tjejer satt mer än 8 timmar framför en skärm på vardagar. Sammanlagt innebär det att hälften av tjejerna satt mindre än 6 timmar samtidigt som den andra hälften av dem satt mer än 6 timmar per vardag framför en skärm på vardagar. Runt 4 av 1 killar på högstadiet och gymnasiet satt 5-6 timmar framför en skärm, följt av närmare 3 av 1 killar som satt runt 3-4 timmar. Sammanlagt hade knappt 2 av 1 killar mer än 6 timmars skärmtid, och drygt 8 av 1 killar mindre än 6 timmars skärmtid per vardag Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymansiet tjejer 1-2 timmar 3-4 timmar 5-6 timmar 7-8 timmar 9-1 timmar 11 + timmar Figur 1: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på vardagar, fördelade på 2-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Om man ser på tiden framför en skärm på vardagar fördelat på fyratimmarsintervaller framstår skillnaderna tydligare. Då ser man att pojkarna på låg- och mellanstadiet uppger att de har mer skärmtid än flickorna, medan det råder en omvänd situation på högstadiet och gymnasiet där tjejerna uppger längre skärmtid än killarna, ofta med hänvisning till att de är uppkopplade med bl.a. sina mobiler och aktiva på sociala medier. På låg- och mellanstadiet är det drygt hälften av pojkarna och nästan 8 av 1 flickorna som sitter fyra timmar eller mindre. Det innebär att drygt 4 av 1 pojkar och runt 2 av 1 flickor har mer än fyra timmars skärmtid på en vardag. Ingen av eleverna på låg- och mellanstadiet uppger sig ha mer än 8 timmars skärmtid på en vardag.

4 LANDSTINGET KRONOBERG (12) På högstadiet och gymansiet framstår motsatt könsmönster. Hälften av både killarna och tjejerna sitter mellan 5-8 timmar framför en skärm på vardagar. Runt 4 av 1 killar och 3 av 1 tjejer sitter 4 timmar eller mindre framför en skärm på vardagar. Medan 2 av 1 tjejer uppger att de har mer än 8 timmar skärmtid per vardag, är motsvarande siffra hos killarna endast 6 %. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Låg- och mellanstadiet pojkar 1-4 timmar 5-8 timmar 9+ timmar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar Högstadiet och gymnasiet tjejer Figur 2: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på vardagar, fördelade på 4-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Skärmtid på helgerna Eleverna fick uppskatta hur mycket tid de satt framför någon skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen) under en lördag eller en söndag. Knappt 4 av 1 flickor och drygt 3 av 1 pojkar på låg- och mellanstadiet satt framför en skärm 5-6 timmar per lördag eller söndag. Majoriteten av flickorna, drygt 8 av 1, satt 6 timmar eller mindre på en helgdag att jämföra med hälften av pojkarna (drygt 5 av 1). Var tionde flicka (1 av 1) och mer än dubbelt så många pojkar (drygt 2 av 1) hade mellan 7-8 timmars skärmtid på en helgdag. En fjärdedel av pojkarna hade mer än 9 timmars skärmtid på en helgdag, jämfört med mindre än var tionede flicka. På högstadiet och gymnasiet var skärmtiden för killar och tjejer snarlika och releativt jämt fördelade över de olika tidsalternativen. Närmare 6 av 1 högstadie- och gymnasieelever hade 6 eller färre timmars skärmtid på en helgdag. Samtidigt var det runt 2 av 1 högstadie- och gymnasieelever som satt mer än 9 timmar framför en skärm på en lördag eller söndag.

5 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet tjejer 1-2 timmar 3-4 timmar 5-6 timmar 7-8 timmar 9-1 timmar 11 + timmar Figur 3: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på helgdagar, fördelade på 2-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) När man ser på skärmtid i fyratimmarsintervaller blir det tydligare att låg- och mellanstadieflickor sitter färre timmar framför en skärm på helgen än övriga grupper. Det syns även tydligare att runt en fjärdedel av de övriga eleverna sitter mer än 9 timmar framför en skärm på en lördag eller söndag. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Låg- och mellanstadiet pojkar 1-4 timmar 5-8 timmar 9+ timmar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar Högstadiet och gymansiet tjejer Figur 4: Elevernas uppskatt ning (i %) av hur mycket skärmtid de har på helgdagar, fördelade på 4-timmarsintervaller, utbildningsnivå och kön. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet)

6 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Elevernas uppfattning om sin skärmtid Eleverna fick uppskatta om de tyckte att de satt för lite tid, lagom tid eller för mycket tid framför en skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen). Eleverna på låg- och mellanstadiet uppskattade sin generella skärmtid för hela veckan, medan eleverna på högstadiet och gymnasiet bedömde vardagar och helger för sig. Runt 7 av 1 elever på låg- och mellanstadiet samt drygt 6 av 1 tjejer på högstadiet och gymansiet tyckte att de satt lagom mycket tid framför en skärm. Runt 8 av 1 killar på högstadiet och gymnasiet tyckte att de hade lagom mycket skärmtid på vardagar och helger. Det var främst flickor på låg- och mellanstaidet som tyckte att de satt för lite tid framför en skärm (2 av 1). Samtidigt var det ungefär lika många av dessa flickor som tycke att de hade för mycket skärmtid. Runt 3 av 1 tjejer på högstadiet och gymansiet uppgav att de tyckte att de satt för mycket framför en skärm på både vardagar och helger Låg- och mellanstadiet pojkar Högstadiet och gymnasiet killar vardagar Högstadiet och gymnasiet tjejer vardagar Låg- och mellanstadiet flickor Högstadiet och gymnasiet killar helgen Högstadiet och gymnasiet tjejer helgen För lite tid Lagom tid För mycket tid Figur 5: Elevernas skatt ning (i %) av om de tycker att de sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm, fördelat på utbildningsnivå och kön. Eleverna på högstadiet och gymnasiet har även skattat skärmtiden fördelat på vardagar och helger. (N=144: 23 pojkar och 39 flickor på låg-/mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Det finns inga tydliga kopplingar mellan hur många timmar eleverna uppger att de sitter framför en skärm och om de tycker att det är lagom eller för mycket tid. En del elever tycker att 2-3 timmar är för mycket medan andra tycker att timmar är lagom. Uppfattningarna är väldigt individuella.

7 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Föräldrarnas uppfattning om deras barns skärmtid Eleverna fick bedöma om deras föräldrar tyckte att de satt för lite tid, lagom tid eller för mycket tid framför en skärm (TV:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen). Endast två killar på högstadiet och gymnasiet uppgav att deras föräldrar tycker att de sitter för lite tid framför en skärm. I övrigt verkar föräldrar inte lyfta fram att deras barn sitter för lite tid framför en skärm. Det var något vanligare att elever på låg- och mellanstadiet angav att deras föräldrar tyckte att de satt för länge framför en skärm, jämfört med elverna på högstadiet och gymnasiet. Men generellt var det relativt jämt fördelat mellan de som sa att deras föräldrar tyckte att de satt lagom lång tid framför en dator och de som uppgav att deras föräldrar tyckte att de satt för mycket tid framför en dator Låg- och mellanstadiet pojkars föräldrar Högstadiet och gymnasiet killars föräldrar Låg- och mellanstadiet flickors föräldrar Högstadiet och gymnasiet tjejers föräldrar För lite tid Lagom tid För mycket tid Figur 5: Elevernas skat ning (i %) av om deras föräldrar tycker att eleverna sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm, fördelat på utbildningsnivå och kön. (N=142: 22 pojkar och 38 flickor på låg- /mellanstadiet, 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Det som är intressant är att de som uppger att föräldrarna tycker att de har för mycket skärmtid inte nödvändigtvis är de som uppger att de sitter mest tid framför skärmar. Det kan lika gärna handla om de elever som sitter 2-3 timmar om dagen framför en skärm som de som uppger att de har mer än 1 timmars skärmtid om dagen. Det är inte heller så att de som uppger att de sitter mer än 8-1 timmar om dagen anger att föräldrarna tycker att de sitter för mycket framför skärmen. Eleverna anger att deras föräldrar i högre grad anser att eleverna sitter för mycket tid framför en skärm. Mellan 4-53 procent av föräldrarna antas anse att deras barn sitter för mycket tid framför en skärm, jämfört med elevernas egenskattning på enbart mellan procent.

8 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Överenskommelser om skärmtid Eleverna fick fritt berätta om hur de kommer överens med sina föräldrar om vad som är lagom skärmtid för dem.mer än hälften av eleverna på högstadiet och gymnasiet sa att de inte hade kommit överens med sina föräldrar om hur länge de fick sitta framför en skärm. Många av de som var över 17 år skrev att de själva beslutade om sin skärmtid, eller att föräldrarna inte bryr sig om hur länge de sitter. Andra elever ansåg att det inte var relevant med regler kring skärmtid eftersom de aldrig satt så länge framför en skärm att det kunde upplevas vara ett problem. Runt 3 av 1 eleverna på högstadiet och gymnasiet uppgav att det fanns någon form av överenskommelse med föräldrarna som reglerade deras skärmtid, men att det sällan handlade om några fasta regler utan snarare förhållningssätt till skärmtid och balans med skolarbete och fritidsverksamhet. Även majoriteten av eleverna på låg- och mellanstadiet sa att man inte hade några överenskommelser med sina föräldrar kring skärmtid. Elever på högstadiet och gymnasiet Inga regler Inte relevant Överenskommelse finns Inga kommentarer Figur 6: Antal elever på högstadiet och gymnasiet som uppgett att de inte har några regler kring skärmtid, att regler inte är relevanta eller att rdet finns överenskommelse kring skärmtid. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Vi diskuterar inte det. Det är jag själv som bestämmer. Tjej, 14 år, Lammhult Jag är 18 år, får bestämma själv. Tjej, 18 år, Älmhult Vi har inte kommit överens om något, Tjej, Kosta, 1 år Vi för ett schema så att vi får spela på måndag, tisdag och fredag, tror jag, och resten får vi ej. Tjej, 14 år, Växjö Får inte stta en heldag. Äta middag och prata utan teknik måste göras varje dag. Tjej, 18 år, Älmhult Vi pratar inte om det för det är inte något problem. Kille, 15 år, Lammhult Hur mycket jag vill, men säger de stäng av då gör jag det. Kille, 14 år, Växjö Vi har en regel bara: inte vara överdrivet mycket på den och sluta om det påverkar skolarbetet. Kille, 17 år, Älmhult Ja, beror på vilket väder. Men TV får jag sitta ganska länge. Datorn får jag sitta minst en timme. Mobilen sätter jag på när mamma och pappa inte tittar. Kille, 11 år, Kosta

9 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Vad gör föräldrarna om det blir för mycket skärmtid? Eleverna fick fritt berätta om vad föräldrarna gör när de tycker att det har blivit för mycket skärmtid. Knappt 4 av 1 elever på högstadiet och gymnasiet berättade att föräldrarna inte gör något även om de tycker att det blir för mycket skärmtid. Annars är det vanligaste att föräldrarna säger till och ber eleverna att stänga av datorn/tv:n/mobilen. Lite mer än 3 av 1 elever säger att föräldrar ber dem att stänga av skärmen eller att göra något annat om de tycker att det har blivit för mycket skärmtid. En del elever anser att de aldrig sitter så länge framför en skärm att föräldrar behöver säga till. Ett fåtal elever säger att föräldrarna hittar på konkreta saker som de måste hjälpa till med i hemmet, som ett sätt att få bort dem från skärmen. Fem elever på högstadiet och gymnasiet uppger att deras föräldrar tar bort den skärm de sitter vid, om det har blivit för mycket skärmtid Inget händer Säger till/ber mig göra något annat Händer aldrig Hittar på något Tar bort skärmen annat åt mig att göra Vet inte Figur 7: Högstadie- och gymnasieelevernas kommentarer om vad föräldrar gör när de tycker att eleverna suttit för länge framför en skärm. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Eftersom det är mobilen så säger de inte så mycket. Tjej, 17 år, Älmhult Inget. Oftast så är det jag som går ifrån datorn/mobilen/tv:n när jag inte orkar mer. Tjej, 14 år, Lammhult De ber mig göra något annat när de tycker jag suttit där för mycket. I allra värsta fall tar de t.ex. datorn. Tjej, 16 år, Älmhult Säger till mig att gå ut i trädgården. Kille, 17 år, Växjö De försöker nog göra så jag gör någon aktivitet om de anser jag suttit väldigt länge framför den. Kille, 18 år, Älmhult Dom skickar iväg mig från datorn, skickar mig på ett jobb. Kille, 14 år, Lammhult De ropar på mig att hjälpa till. Tjej, 15 år, Växjö Säger till eller t.ex. tar mobilen. Tjej, 17 år, Älmhult Eleverna på låg- och mellanstadiet har diskuterat i helklass vad som händer när föräldrarna upplever att de sitter för länge framför en skärm. Till skillnad från de äldre barnen är det vanligare att elever på låg- och mellanstadiet får konkreta ingripande från föräldrarna, vilket kan inkludera att de får spelförbud eller att föräldrarna tar datorn eller mobilen etc. Föräldrarna ber dem även i högre utsträckning att aktivera sig, hitta på något annat eller göra läxorna. En del elever säger att föräldrar inte gör något om de suttit för länge vid en skärm.

10 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Får inte spela dagen efter. Elever, Kosta, åk 3-4 De stänger av Internet/tar mina saker. Elever, Hovmantorp, åk 5 Det brukar inte hända att de säger till. Kan hända om det är fint väder. Elev, Kosta, åk 3-4 På frågan om vad eleverna på låg- och mellanstadiet gör istället om de inte får sitta längre framför skärmen för föräldrarna så svarar många att de gör något fysiskt som att hoppa studsmatta, spela fotboll, klättra i träd och gå ut. Andra saker som elever gör inkluderar att leka med kompisar, syskon eller husdjur, samt rita, baka, städa eller läsa. Hur påverkas eleverna av för mycket skärmtid? Eleverna fick fritt resonera om hur de påverkas av att ha suttit för mycket framför en skärm. Eleverna på högstadiet och gymnasiet angav i störst utsträckning att de blev trötta och sega. Runt 2 av 1 elever ansåg att de inte alls påverkades av att sitta framför en skärm, en del för att de inte ansåg att de hade så mycket skärmtid. I övrigt uppgav drygt 1 av 1 elever att de fick huvudvärk, och 1 av 1 elever att de kände av ångest, stress eller oro över att ha suttit för länge framför en skärm och därmed inte hunnit med skolarbete, andra åtaganden, fritidsaktiviteter eller sömn. Bland kommentarerna fanns även ett fåtal som uttryckte att de blev varma, aggressiva eller glada när de satt för mycket framför en skärm Trött och seg Påverkas inte Huvudvärk Ångest, oro, stress Ont/trött i ögonen Figur 8: Högstadie- och gymnasieelevernas kommentarer om vad föräldrar gör när de tycker att eleverna suttit för länge framför en skärm. (N=73: 33 killar och 4 tjejer på högstadiet/gymnasiet) Jag påverkas inte på något sätt. Kille, 14 år, Växjö Ont i huvudet, trött, seg, ångest. Kille, 18 år, Älmhult Okoncentrerad, trött, ont i ögonen och ont i i huvudet. Tjej, 18 år, Älmhult Glad, jag vinner hela tiden så. Kille, 14 år, Växjö Jag påverkas inte av något med en skärm. Får kanske ångest om jag sitter för länge. Kille, 17 år, Älmhult Det är inte bra att vara för länge framför en skärm, för man kan få sämre syn. Kille, 15 år, Lammhult Eleverna på låg- och mellanstadiet diskuterade i helklass och även de identifierade att de får huvudvärk, ont i nacken, kan bli varma eller kan glömma bort att äta om de sitter för länge vid en skärm. Det fanns även uppfattningar om att man kan få dålig syn, fyrkantiga ögon, bli beroende samt att hjärnan kan börja koka, om man sitter för länge framför en dator eller TV. Dålig syn och fyrkantiga ögon. Kan bli beroende. Hjärnan börjar koka. Elever, Kosta, åk 3-4

11 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Övriga kommentarer från eleverna Eleverna kunde i enkäterna fritt fylla i övriga kommentarer som de ville berätta om sitt användande av tv:n, datorn, surfplattan eller mobiltelefonen. Fyra killar lyfte fram de positiva aspekterna av att ha roligt på skärmen: Det är för roligt för att låta bli att använda. Kille, 19 år, Älmhult Det är fest på skärmen. Kille, 17 år, Älmhult Det är najs. Kille, 15 år, Lammhult Det är kul som fan. Kille, 14 år, Lammhult Andra elever påpekade att vuxna ibland har felaktiga åsikter om ungdomars skärmtid, samt att den mesta delen av skärmtiden sker inom skolans utbildning: Vi använder det inte så mycket som ni vuxna tror! Tjej, 18 år, Älmhult Folk tror att du försämrar saker, men man lär sig mycket mer än och sitta och glo in i en vägg. Kille, 18 år, Älmhult Jag brukar bara använda datan i skolan för det mesta. Tjej, 15 år, Växjö Vi använder datan näst intill varje lektion. Inte konstigt att det blir många timmar. Tjej, 18 år, Älmhult Övriga kommentarer inkluderade: Tiden passerar förbi snabbt. Kille, 16 år, Älmhult Mobilen kollar man hela tiden men knappt dator/tv osv. Tjej, 18 år, Älmhult Allt är ju olika och beror på vad man gör, sitter ju inte lika mycket om man är med vänner. Tjej, 15 år, Lammhult

12 LANDSTINGET KRONOBERG (12) Sammanfattande diskussion Det är stora individuella skillnader mellan hur mycket skärmtid eleverna har på både vardagar och helger. Några väldigt generella slutsatser pekar på att eleverna på högstadiet och gymnasiet i högre utsträckning sitter fler timmar på vardagar framför en skärm jämfört med elever på låg- och mellanstadiet. På låg- och mellanstadiet är det främst killar som sitter längre tid framför en skärm på vardagar, medan det är tjejerna på högstadiet och gymnasiet som har högst skärmtid på vardagar. Runt var fjärde kille oavsett ålder, samt var fjärde tjej på högstadiet och gymansiet sitter mer än 9 timmar vid en skärm under en lördag eller söndag. I många fall handlar det om att vara uppkopplad via telefonen och social med kompisar, eller vara social med kompisar via gemensamma datorspel. Det vore intressant att följa upp detta för att se hur det påverkar elevernas sociala mönster i den fysiska kontakten med familj och vänner, samt vad de får ut av den sociala kontakten med personer via skärmen i förhållande till att träffa dem fysiskt. Den individuella bedömningen av om man sitter för lite, lagom eller för mycket tid framför en skärm är väldigt varierande och det finns inga tydliga samband mellan hur många timmar man sitter och om man anser att detta är lagom eller för mycket. Även om de flesta elever anser sig ha lagom mycket skärmtid, anger de samtidigt att fler föräldrar än elever anser att de sitter för mycket tid framför en skärm. Det vore intressant att titta närmare på varför föräldrar och elever gör olika bedömningar av vad som är lagom skärmtid. Det är inte många elever som anger att de har konkreta överenskommelser med sina föräldrar om hur mycket tid de får sitta framför en skärm. Vanligaste förfarandet verkar vara att föräldrar säger till när de tycker att det har varit för mycket skärmtid. De flesta upplever att föräldrar inte gör så mycket om eleverna har suttit för mycket framför en skärm, möjligen stänger de av skärmen. Något fler yngre än äldre elever säger att föräldrarna ibland tar bort den skärm de suttit vid. En del elever anser sig sitta så begränsat framför datorn att regler och åtsägningar inte blir aktuella. Ytterligare ett område som skulle vara intressant att följa upp är elevernas uppfattningar om hur de påverkas av för mycket skärmtid. Eleverna beskriver att de blir trötta, får huvudvärk och ont i ögonen. Något som eleverna däremot inte lyfter fram är det som vården har noterat i ökad utsträckning bland barn och ungdomar, nämligen att för mycket skärmtid även kan orsaka nack- och muskelsmärta. Frågan är om de barn och ungdomar som var delaktiga i denna undersökning inte sitter så länge att de får dessa problem, eller om det är så att man inte reflekterar över hur musklerna känns när man suttit får länge framför en skärm. Eleverna lyfta fram att det finns mycket positivt som kommer med skärmtid, att det är en ny arena som man är social på, att man lär sig mycket etc. Det vore därför intressant att även studera vilka färdigheter eleverna upplever sig få via skärmen, (språk, samspel, kommunikation, finmotorik, kunskapsinhämtning) bortsett från det rent sociala utbytet.

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08

Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013. Therése Haglind 2013-12-08 Rapport om utvärdering av Sandagymnasiets Chromebookprojekt ht 2013 Therése Haglind 2013-12-08 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Metod och genomförande... 3 1.1.1 Enkät... 3 1.1.2 Fokusgruppintervjuer... 4

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion

Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Rapport 2006:4 Alkoholvanor hos gymnasieelever och föräldrars attityder till konsumtion Bild; Logo till tänkt kampanj En undersökning hösten 2006 med syfte att ta reda på gymnasieföräldrarnas attityder

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter

Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar och erfarenheter Studiero vägen till kunskap En undersökning om lärarnas egna uppfattningar

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier

Småungar & medier 2015. Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Småungar & medier 0 Fakta om små barns användning och upplevelser av medier Innehåll Förord Inledning, bakgrund, metod och läsanvisning

Läs mer

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå

BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3. Många syns inte men finns ändå BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 3 Många syns inte men finns ändå B O :S RAPPORT TILL REGERINGEN 2002 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 4 BO_2002_utanbilder 02-03-20 14.35 Sida 5 Innehåll F

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var

Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var MITTUNIVERSITETET Institutionen för humaniora Svenska språket B Sommaren 2011 Helen Jonsson Det var jobbigt, men jag är nöjd med hur det var En redovisning av vad elever och lärare tycker om placering

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR?

SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? SVERIGE 2014 DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM NÅNSIN FR ÅGAT VAD TYCKER NI OM DET HÄR? Ung röst 2014 Rädda Barnen Projektledare och text: Mary Douglas Arbetsgrupp: Gudrun Berglund, Irene Milsten, Kerstin Pirard,

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Fysisk aktivitet, kost och sömn hos skolbarn och deras vårdnadshavare

Fysisk aktivitet, kost och sömn hos skolbarn och deras vårdnadshavare Fysisk aktivitet, kost och sömn hos skolbarn och deras vårdnadshavare December 2008 Annette Forss, Eva Roos, Carola Ray, Agnetha Sundqvist 1 Förord och tack Hälsoverkstaden är ett forsknings- och skolprojekt

Läs mer

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Frändén Kristina Datum 2013-10-23 Diarienummer UAN-2013-0472 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Utvärdering Konsument Uppsalas gymnasiesatsning

Läs mer

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9

Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 KROKOM2500, v1.0, 2012-02-29 Rapport från satsningen En dator per elev i årskurs 7-9 2014 Monica Andersson, IT-pedagog 2014-06-12 Under mina tre år på skolan så har vi nästan aldrig använt datorn. När

Läs mer

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation

Ungdomar och digitalisering en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation en studie om beteende, attityder och kunskap hos en googlande generation Praktikantprojektet hösten 2014 Josefin Wallo Rebecka Lönnroth December 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning...

Läs mer

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre

STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre STRESSADE UNGA Hur andelen unga som är stressade kan bli färre En redovisning av Luppundersökningen 2012 i Kalmar län och Eksjö kommun Carolin Andersson Mats Trondman Centrum för kultursociologi Institutionen

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ

*XQLOODcEHUJ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP. /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW .HUVWLQ1LOVVRQ /LQN SLQJVXQLYHUVLWHW *UXQGVNROOlUDUSURJUDPPHW *XQLOODcEHUJ µ(jhwduehwhµ HQLQGLYLGDQSDVVDGXQGHUYLVQLQJVIRUP ([DPHQVDUEHWHSRlQJ +DQGOHGDUH.HUVWLQ1LOVVRQ /,8,89*(;6(,QVWLWXWLRQHQI U 8WELOGQLQJVYHWHQVNDS

Läs mer

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin

DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper. Sofia Selin GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för svenska språket DE, DEM eller DOM? lärares attityder och elevers kunskaper Sofia Selin Ämnesintegrerat examensarbete på lärarprogrammet, 15 poäng LSV410, Svenska

Läs mer