Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012"

Transkript

1 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012

2

3 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett god och de flesta uppger att de trivs bra med livet. Men det krävs gemensamma insatser och samarbete för att stärka det fortsatta hälsofrämjande arbetet. För att alla barn och unga ska få samma möjligheter till en god hälsa har Landstinget Kronoberg, Länsstyrelsen, Regionförbundet Södra Småland och länets åtta kommuner antagit en gemensam folkhälsopolicy. Fokus i folkhälsopolicyn de kommande tre åren är barns och ungas uppväxtvillkor. Visionen är att vi gemensamt ska satsa på barn från födelsen och att vi ska ge varje barn möjlighet att utvecklas så bra som möjligt efter sina egna förutsättningar. För att kunna följa hälsoutvecklingen över tid, och för att få en bild av livsvillkor, levnadsvanor och hälsa utför Landstinget Kronoberg en enkätundersökning vart tredje år. Den går till elever i åk 5, åk 8 och gy åk 2. Det du håller i din hand är en populärversion av den fjärde enkätundersökningen som gjordes hösten Enkäten besvarades av 83 procent av drygt elever i årskurserna 5, 8 och gymnasiets årskurs 2.

4 FemmornA Hälsan De allra flesta elever i den här årskursen upplever att de har en mycket god hälsa och säger sig trivas bra med livet. Att ha ont i huvudet, liksom att ha ont i magen eller ryggen har dock blivit vanligare bland såväl killar som tjejer. Sömnbesvär har också blivit vanligare. 17 procent av killarna och 25 procent av tjejerna upplever att de känner sig nere eller ledsna en gång i veckan eller oftare. Levnadsvanor Bra levnadsvanor har stor betydelse för barns utveckling och hälsa både på kort och på lång sikt. Det är få elever som är tillräckligt fysiskt aktiva, det vill säga minst en timme om dagen. Det verkar som om stillasittande aktiviteter har ökat. Av eleverna är det 86 procent som äter frukost varje dag. Mer än hälften av eleverna äter frukt och grönsaker varje dag. Att äta godis och dricka läsk har minskat något under de senaste tio åren. Ingen femteklassare uppger att de röker. Sociala relationer Det sociala nätverket, relationen till familj och vänner, är viktigt för vår psykiska och fysiska hälsa. Bland eleverna är det 83 procent av killarna jämfört med 77 procent av tjejerna som sällan eller aldrig känner sig ensamma. Några få procent säger att de inte har någon nära vän de kan lita på. Eleverna har lättast för att prata med sin mamma om saker som bekymrar dem, och killar har lättare än tjejer för att prata med sin pappa. Skolan Skolan och skolans miljö har stor betydelse för trivsel och hälsa eftersom barn och unga tillbringar så stor del av sin tid där. Skolan når alla elever oavsett social bakgrund och har stora möjligheter att upptäcka riskfaktorer som till exempel skolk och mobbning. Andelen elever som skolkar har ökat sedan förra undersökningen. Åtta procent av killarna och fem procent av tjejerna har skolkat en eller flera gånger. Det är vanligast att vara utsatt för mobbning när man är yngre. Var femte elev uppger att de blivit mobbade någon gång och det är ingen skillnad mellan könen.

5 ÅttornA Hälsan Nio av tio elever i åk 8 säger att de har en god eller mycket god hälsa och att de trivs med livet. Tjejer i åk 8 är minst nöjda med sitt utseende i jämförelse med både killar och tjejer i övriga årskurser. I den här åldern (och äldre) är det vanligare att tjejer har fysiska och psykiska symtom på ohälsa än vad killar har. Att känna sig stressad, eller känna sig nere eller vara ledsen, är dubbelt så vanligt hos tjejer som hos killar. Andelen tjejer som känner sig oroliga har ökat de senaste tio åren. Levnadsvanor Det är endast en av tio elever som är fysiskt aktiv en timme per dag. Andelen har dock ökat sen undersökningen Av eleverna i åttan är det 67 procent som äter frukost dagligen. Omkring hälften äter frukt och grönt varje dag, framförallt äter killar det oftare nu än tidigare. Att äta godis och dricka läsk dagligen har blivit mer ovanligt för båda könen. En del elever har börjat röka men andelen har minskat betydligt de senaste åren. Några har provat att dricka alkohol, men sju av tio säger att de aldrig druckit alkohol vilket är en tydlig ökning av andelen elever som inte dricker. Sociala relationer Under uppväxten är relationen till föräldrarna mycket betydelsefull. I takt med att den unge blir äldre ökar betydelsen av vänskapsrelationer. Sociala medier har stor betydelse i unga människors liv, vilket både försvårar och underlättar relationer. Upplevelsen av att känna sig ensam blir vanligare ju äldre eleverna blir. Tjejer uppger att de känner sig mer ensamma än vad killar gör, och upplever även att det är svårare att skaffa nya vänner. Av killarna är det 57 procent och av tjejerna 44 procent som uppger att de, ganska ofta eller alltid, upplever att någon får dem att känna sig stolta. Skolan En hälsofrämjande skola kan öka möjligheten till en hälsosam utveckling hos eleverna. Skolk är en stor riskfaktor som kan leda till att den enskilde eleven hamnar i problemfyllda situationer av olika slag. Förebyggande insatser mot skolk kan förbättra skolprestationer. Skolkning har blivit mindre vanligt bland elever i åttan. Sju av tio, både killar och tjejer, har aldrig skolkat. Andelen elever som säger att de blivit mobbade minskar ju äldre eleverna blir. I åttan är det 13 procent som uppger att de känt sig mobbade en gång eller mer och det är ingen större skillnad mellan könen. I den här årskursen känner man sig minst trygg i skolan i jämförelse med de andra årskurserna. 18 procent av tjejerna och 10 procent av killarna uppger att de känner sig otrygga.

6 GymnASietvÅornA Hälsan Andelen elever som upplever att de har en mycket god hälsa har minskat i jämförelse med åk 5. Men ändå uppger nästan nio av tio att de har en god eller mycket god hälsa. Det är 92 procent av killarna och 87 procent av tjejerna som uppger att de trivs bra med livet. Sömnbesvär är vanligt hos både killar och tjejer och har blivit vanligare jämfört med tidigare undersökningar. Det är vanligare att killar känner sig säkra på sig själva än tjejer. Hälften av tjejerna uppger att de har huvudvärk en gång i veckan eller oftare. Upplevelsen av stress ökar ju äldre eleverna blir och i gymnasiet är det 50 procent av killarna och 75 procent av tjejerna som känner sig stressade en gång i veckan eller oftare. Att känna oro för någon eller något ökar med åldern och i gymnasiets åk 2 är det 19 procent som ofta är oroliga över att något ska hända familjen. Levnadsvanor Endast en av tio tjejer är tillräckligt fysiskt aktiva - något fler killar. Av eleverna är det 57 procent som äter frukost dagligen. Killar äter oftare frukt och grönt än tidigare men fortfarande inte så ofta som tjejer. Eleverna äter mer sällan godis och dricker mindre sällan läsk än tidigare. Många börjar röka mellan åk 8 och gymnasiets åk 2, även om andelen sjunker framför allt för tjejer. Andelen som aldrig rökt eller snusat ökar. Även om många har druckit alkohol när de går på gymnasiet har andelen som aldrig druckit alkohol ökat kraftigt sen Fler killar än tjejer säger sig ha druckit sig fulla fyra gånger eller mer. En av tio säger sig ha använt narkotika någon gång. Omkring sex av tio har haft sex någon gång, och en klar majoritet av dem hade inte druckit alkohol i samband med sitt första samlag. Sociala relationer Vänner är viktiga för att må bra, även om föräldrarna fortfarande har stor betydelse. Det är 83 procent av killarna och 90 procent av tjejerna som uppger att de har lätt för att prata med vänner. Killar känner sig mindre ensamma än tjejer och har dessutom lättare att skaffa sig nya vänner och har även fler vänner som de litar på. Något fler killar, 54 procent, än tjejer, 48 procent, uppger att de ganska ofta eller alltid upplever att någon får dem att känna sig stolta. Skolan Även på gymnasiet är skolan och skolans miljö viktig för att eleverna ska må bra. Andelen elever som skolkar ökar i jämförelse med andra årskurser, och gymnasiets åk 2 är det drygt 40 procent som skolkat. Andelen elever som upplevt mobbning minskar ju äldre man blir och det är fem procent som känt sig mobbade en gång eller mer. Det är ingen skillnad mellan könen när det gäller skolk och mobbning. Många är stressade på gymnasiet. En tredjedel av killarna och mer än hälften av tjejerna känner sig ganska eller mycket stressade av skolarbetet. Trots det säger en stor majoritet att de trivs i skolan och känner sig trygga där.

7

8 FRU BERG VÄXJÖ / till sist Att ge ungdomar möjlighet att på olika sätt komma till tals och spegla sin situation är viktigt. Ett sätt är att göra detta är genom undersökningar som tar upp frågor om hälsa och levnadsvanor. Därför vill vi rikta ett stort tack till samtliga elever som besvarat enkäten och tagit ställning till alla frågor. Med er hjälp har vi fått värdefull kunskap om ungdomars levnadsvanor och hur ungdomar mår i Kronobergs län. Resultatet används som diskussions- och beslutsunderlag i landsting, kommuner och skolor för att se vilka behov av insatser och åtgärder som ska genomföras samt för att sätta mål för hälsan. Hela rapporten finns på Här finns även diskussionsmaterial Värsta hälsan! och Äga hälsan! Lämplig att använda bland elever, föräldrar och personal. information och frågor kontakta: ingrid Aurin edvardsson Folkhälsoutvecklare, Folkhälsoenheten, Landstinget Kronoberg telefon e-post

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län

Barns och ung- domars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Att börja med Har du någon gång haft hög feber, ont i magen eller huvudvärk? Såklart du har, det har nästan alla. Då vet du hur trist det är att missa den där

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 2003

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 2003 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län år 23 En beskrivande rapport Ingrid Edvardsson, Tobias Andersson Landstinget Kronoberg Landstinget Kronoberg, www.ltkronoberg.se Författare: Ingrid Edvardsson

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls

Värsta hälsan typ. Foto: Filip Lendahls Foto: Filip Lendahls Ett diskussionmaterial för elever, föräldrar och personal utifrån rapporten Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län 2006 Välkommen till Värsta! Barns och ungdomars hälsa är en viktig

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Unga 14. Hur mår ungdomarna?

Unga 14. Hur mår ungdomarna? Unga 14 Hur mår ungdomarna? Innehåll Bakgrund... 3 Resultat, UNGA 14... 5 Delaktighet och inflytande... 5 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 9 Barns och ungas uppväxtvillkor... 12 Hälsa i skolan...

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005

Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro län 2005 Margareta Lindén-Boström Carina Persson Tonåringars psykiska hälsa Liv & hälsa ung i Örebro

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet

Rättvik ATT VARA UNG I. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 2012 år 8 grundskolan åk 2 gymnasiet Röd C23 M93 Y85 K17 R169 G42 B43 Blå C94 M93 Y5 K1 R58 G58 B142 Guld C M33 Y55 K7 R193 G158 B119 ATT VARA UNG I Rättvik LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät 12 år 8 grundskolan åk

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa B skolår 9 skolår 6 gymnasiet år 2 1 2 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun POPULÄRVERSION LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken: Populärversion

Läs mer

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet

Att vara ung i LULEÅ. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 2014 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet Att vara ung i LULEÅ Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) Rapport från Luppenkät 14 åk 8 grundskolan och år 2 gymnasiet INNEHÅLL 4 Fritid 8 Skola 12 Inflytande och politik 16 Hälsa och trygghet

Läs mer

Hitta Stilen. En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder.

Hitta Stilen. En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder. Hitta Stilen En satsning på barn och ungdomars livsstil och hälsa. Till dig som är förälder. Hitta Stilen är en nationell satsning som flera organisationer står bakom. Syftet är att inspirera barn, ungdomar,

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Folkhälsa Fakta i korthet

Folkhälsa Fakta i korthet Jag är sjukpensionär men har ibland mycket tid över och inget att göra. Jag har inga vänner och bekanta som är daglediga. Jag hamnar utanför gemenskapen och tappar det sociala nätverket. Citat ur Rivkraft

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Hälsan i Sörmland Äldre

Hälsan i Sörmland Äldre Hälsan i Sörmland Äldre Foto: www.fotoakuten.se FoU i Sörmland Statistikrapport 214:1 Hans Eriksson 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Förord... 3 Bakgrund... 4 Material och metoder... 4

Läs mer

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet

Lupprapport. LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 2010 i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet Lupprapport LUPP - lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsenkät i Ljusdal år 8 grundskolan år 2 gymnasiet 4 8 12 16 Innehåll Fritid Skola Inflytande Hälsa och trygghet Framtid och arbete INLEDNING

Läs mer