Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten"

Transkript

1 NLL Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2012/2013 Folkhälsocentrum Författare: Åsa Rosendahl

2 Förteckning över tabeller i Hälsosamtal Norrbottens län 2012/2013 Tabell Upplevd hälsa 1 Andelen elever i Norrbottens län som uppger att de mår bra eller mycket bra, fördelat på kön, kommun samt årskur Sida 4 Övervikt och fetma 2 5 Nöjd med kroppen 3 Nöjd med kroppen. Andelen elever som är ganska eller mycket nöjd med sin kropp, fördelat på kön, kokmmun samt årskurs. Psykiska välmåendet 4 Andelen elever som ofta eller alltid upplevt visst besvär, fördelat på kön, kommun samt årskur. Somatiska besvär 5 Andelen elever i Norrbottens län med huvudvärk, ont i magen respektive värk i rygg, nacke Värkabletter 6 Andelen elever i årskurs 7 samt första året på gymnasiet i Norrbottens län som tar värktabletter. Sömn 7 Andelen elever i Norrbottens län som ofta eller alltid sover bra, fördelat på kön, kommun samt årskurs a 8b Matvanor och läskdrickande Andel elever som äter frukost, lunch respektive middag varje skoldag fördelat på kön, kommun samt årskurs Andelen elever äter frukost, lunch eller middag max två dagar i veckan samt andel elever som dricker söta drycker minst tre dagar i veckan Sida 1 av 49

3 Fysisk aktivitet 9 Alltid aktivit deltagande på idrottslektionerna samt fysisk aktivitet minst tre gånger i veckan på fritiden, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Skärmtid 10 Tid vid datorn, TV och/eller mobil på fritiden bland elever i Norrbottens län fördelat på kön, kommun samt årskurs. Trivsel i skolan som helhet 11 Andel elever i Norrbottens län som anger att de trivs bra eller mycket bra i skolan, fördelat på kön, kommun och årskurs. Fysisk skolmiljö 12 Elevers bedömning av sin fysiska arbetsmiljö. Andelen elever ger bedömningen ganska eller mycket bra, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Psykosocial skolmiljö 13 Andel elever i Norrbottens län med arbetsro, koncentrationsmöjlighet andel elever som är stressade, fördelat på kön, kommun samt årskurs- 14 Andelen elever i Norrbottens län som under de senaste tre månaderna, blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever på skolan alternativt vuxen på skolan. Skolk 15 Andel elever som någon gång stannar hemma från skolan utan att vara sjuk, fördelat på kön, kommun och årskurs a 16b Någon att prata med Andel elever som har en vuxen att prata med om viktiga saker, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Andel elever som har en vän att prata med om viktiga saker, fördelat på kön, kommun samt årskurs Rökning 17 Andel elever i Norrbottens län som har provat röka respektiv röker minst en gång i veckan, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Snusning 18 Andel elever i Norrbottens län som har provat snusa respektiv snusar minst en gång i veckan, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Alkohol 19 Andel elever i Norrbottens län som har provat dricka alkohol respektiv dricker alkohol minst en gång i månaden, fördelat på kön, kommun samt årskurs Sida 2 av 49

4 Narkotika 20 Elevers reaktion om erbjuden narkotika samt andel elever i årskurs 1 på Gymnasiet som har testat narkotika, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Doping 21 Andel elever i årskurs 1 på Gymnasiet som svarar att de ej har testat dopingpreparat, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Boendeform 22 Boendeform bland elever i gymnasiet årskurs 1 i Norrbottens län fördelat på kön och kommun. Arbete på frititden 23 Andel elever i årskurs 1 på gymnasiet som arbete på fritiden, fördelat på kön kommun samt årskurs. Förskoleelevers svar 24 Andelen förskoleelever i Norrbottens län som visar "glad gubbe" när de tänker på att gå till skolan, rasterna, klasskamraterna och matsalen, fördelat på kön och kommun. Kommunredovisning 25 Män och kvinnor, jämförelse. Personer med hemmaboende barn fördelade efter faktisk medelarbetstid (sysselsatta) och civilstånd samt efter yngsta barnets ålder Representativitet 26 Andel elever i kommunerna i Norrbottens län som ingår i hälsosamtalet 2012/13, jämfört med antal inskrivna oktober 2012 enligt Skoverket. 49 Sida 3 av 49

5 TAB 1 Upplevd hälsa. Andelen elever i Norrbottens län som uppger att de mår bra eller mycket bra, fördelat på kön, kommun samt årskurs (%). Kommun Flickor Pojkar Båda könen Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Älvsbyn* 98,5 84,9.. 94,6 92,7.. 96,0 87,1 92,9 Arjeplog* ,0 90,2 83,1 Arvidsjaur* 91,1-77,1 98,2-86,1 94,4-77,8 Boden 96,0 95,5 71,4 95,2 94,0 90,1 95,7 94,8 81,4 Gällivare* 100,0 95,6 89,7 97,1 95,2 95,8 98,6 95,4 96,6 Haparanda* 94,6 89,7 82,5 93,6 96,5 86,3 95,7 93,7 82,7 Jokkmokk* - 90, , ,1 - Kalix 95,2 90,5 81,9 94,0 97,1 92,4 94,6 93,8 88,1 Kiruna 98,0 93,6 83,8 99,0 93,8 89,8 98,5 93,7 86,9 Luleå 96,2 92,6 78,8 94,1 96,8 93,4 95,1 94,8 86,2 Överkalix* ,1 96,8 - Övertorneå*.. 83, ,4.. 95,3 90,6 94,2 Pajala* 97,9 95,7.. 93,5 93,8.. 96,3 96,6 81,3 Piteå 96,2 85,3 83,2 96,2 95,6 92,1 96,2 90,9 88,0 Länet 96,2 91,2 79,0 95,5 95,7 92,2 95,8 93,5 86,2 Sida 4 av 49

6 TAB 2 Andelen elever 1 i Norrbottens län med övervikt eller fetma, enligt BMI, fördelat på kön, kommun samt årskurs (%). Kommun Flickor Pojkar Båda könen Förskola Åk 4 Åk 7 Gy1 Förskola Åk 4 Åk 7 Gy1 Förskola Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Älvsbyn* 26,7 24,6 24,7.. 19,5 28,0 28,1.. 21,3 22,7 30,1 15,3 Arjeplog* ,4 31,4 27,9 38,0 Arvidsjaur* 27,8 39,3-30,6 27,2 23,2-45,4 29,8 29,6-37,7 Boden 2) 19,6 22,7 21,5 19,0 15,7 26,4 22,8 27,8 17,5 24,4 22,1 21,7 Gällivare* 14,9 17,4 17,5 13,8 14,3 26,1 43,5 34,0 14,6 21,7 30,4 37,3 Haparanda 2)* 25,2 36,7 21,4 19,0 24,2 51,4 46,4 31,6 22,4 39,6 28,3 38,7 Jokkmokk* , , ,4 - Kalix 29,4 22,2 18,9 22,5 20,0 22,6 25,7 37,1 24,1 22,4 22,2 31,3 Kiruna 16,5 29,6 21,3 23,3 14,2 25,0 27,1 31,9 15,3 27,3 24,6 27,9 Luleå 19,3 25,2 14,9 18,0 13,7 21,3 23,7 26,3 16,4 23,1 19,7 22,8 Överkalix* ,2 30,4 25,8 - Övertorneå* , , ,9 24,7 25,6 Pajala 3)* 14,3 20,8 25,0.. 16,0 22,2 30,2.. 17,4 22,6 29,2.. Piteå 21,2 21,7 14,7 20,3 15,8 23,3 33,5 26,5 18,4 22,6 24,9 23,7 Länet 20, ,6 20,3 15,8 24,7 28,3 30, ,8 23,3 25,7 1) Högt svarsbortfall på dessa uppgifter i framförallt gymnasiet. I vissa kommuner många elever som avstår från att ge längd och vikt. I vissa kommuner finns inga uppgifter registrerade. Andelen avser andel av de svarande eleverna. På länsnivå är bortfallet på BMI 22 procent. 2) I denna kommun har hälften eller mindre av eleverna i gymnasiet velat registrera längt och vikt. 3) I denna kommun har ingen av eleverna i gymnasiet velat registrera längt och vikt. - Betyder att kommunen inte har deltagit i hälsosamtalet 2012/13 med några elever Sida 5 av 49

7 TAB 3 Nöjd med kroppen. Andelen elever som är ganska eller mycket nöjd med sin kropp, fördelat på kön, kommun samt årskurs (%). Ganska eller mycket nöjd Kommun Flickor Pojkar Båda könen Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Älvsbyn* 60,3.. 81,3.. 67,7 74,3 Arjeplog* ,4 62,0 Arvidsjaur* - 50,0-77,0-64,8 Boden 71,4 43,8 82,1 69,4 76,4 57,5 Gällivare* 60,3 63,2 85,5 79,2 72,3 78,0 Haparanda* 38,2 54,0 80,2 72,6 60,3 70,7 Jokkmokk* 70,6-82,4-84,1 - Kalix 71,6 62,5 85,7 76,2 78,5 70,6 Kiruna 57,7 56,3 87,5 73,9 74,1 65,5 Luleå 65,9 50,4 83,5 82,0 75,3 66,3 Överkalix* ,7 - Övertorneå* 60,4.. 89,5.. 72,9 70,9 Pajala* 69,6.. 81,3.. 81,0 64,1 Piteå 60,6 45,5 77,9 73,6 70,1 60,5 Länet 64,7 50,5 82,9 76,7 74,2 64,7 Sida 6 av 49

8 TAB 4 Psykiska välmåendet hos elever i länet. Andelen elever som ofta eller alltid upplevt visst besvär, Kön fördelat på kön, kommun samt årskurs (%) Alltid eller ofta Kommun Ledsen eller nedstämd Orolig eller rädd Irriterad eller på dåligt humör Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Båda könen Älvsbyn* 0,0 5,4 5,7 0,0 1,1 0,0 4,0 15,1 11,4 Arjeplog* 3,9 4,9 11,3 5,9 4,9 4,2 7,8 13,1 11,3 Arvidsjaur* 3,7-7,4 0,0-5,6 5,6-14,8 Boden 3,6 3,2 14,2 1,8 2,8 3,1 6,9 10,0 18,1 Gällivare* 0,0 1,5 1,7 1,4 1,5 1,7 5,1 11,5 8,5 Haparanda* 4,3 6,3 9,3 3,3 1,6 2,7 10,9 25,4 22,7 Jokkmokk* - 7, , ,3 - Kalix 3,4 3,5 5,6 2,0 2,1 2,8 6,1 7,6 14,7 Kiruna 1,5 2,9 7,7 1,5 1,7 1,8 8,8 6,3 15,5 Luleå 3,0 3,0 9,2 1,2 1,7 5,1 5,5 9,5 14,8 Överkalix* 1,8 1,6-1,8 1,6-3,6 12,9 - Övertorneå* 0,0 12,9 10,5 3,1 2,4 7,0 0,0 11,8 4,7 Pajala* 3,7 1,7 10,9 0,0 0,0 7,8 30,3 6,9 18,8 Piteå 2,3 6,4 8,6 3,0 3,2 3,2 6,6 9,6 12,0 Länet 2,5 3,9 9,0 1,8 2,1 3,8 6,3 10,1 14,6 Sida 7 av 49

9 TAB 4 (forts.) Kön Alltid eller ofta Kommun Ledsen eller nedstämd Orolig eller rädd Irriterad eller på dåligt humör Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Flickor Älvsbyn* 1,5 11,0.. 0,0 5,5.. 9,2 28,8.. Arjeplog* Arvidsjaur* 7,1-15,7 1,8-12,9 10,7-17,1 Boden 4,6 5,3 20,0 2,6 3,8 3,8 7,9 12,0 19,0 Gällivare* 0,0 2,9 7,4 2,9 2,9 4,4 5,8 16,2 17,6 Haparanda* 5,4 7,4 9,5 2,2 1,5 4,8 7,5 30,9 33,3 Jokkmokk* - 9, , ,6 - Kalix 3,2 5,4 12,5 1,6 4,1 6,9 7,9 10,8 23,6 Kiruna 2,0 6,4 13,8 3,1 3,8 2,5 12,2 12,8 20,0 Luleå 5,1 5,4 16,6 1,6 2,7 8,6 5,7 13,7 23,1 Överkalix* Övertorneå*.. 18, , ,9.. Pajala* 2,1 6,5.. 0,0 2,2.. 6,3 13,0.. Piteå 3,3 11,2 13,2 2,7 5,9 5,0 7,6 11,2 17,7 Länet 3,7 7,1 15,5 2,1 3,5 6,5 7,3 14,3 21,6 Sida 8 av 49

10 TAB 4 (forts.) Kön Alltid eller ofta Kommun Ledsen eller nedstämd Orolig eller rädd Irriterad eller på dåligt humör Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pojkar Älvsbyn* 1,1 0,0.. 1,1 0,0.. 6,5 9,4.. Arjeplog* Arvidsjaur* 1,8-9,0 3,6-3,3 5,4-13,1 Boden 2,4 0,9 9,1 0,8 1,7 2,5 5,6 7,7 17,4 Gällivare* 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 1,0 4,3 6,5 5,7 Haparanda* 3,8 2,3 4,1 2,6 0,0 1,4 14,1 12,8 9,6 Jokkmokk* - 2, , ,8 - Kalix 3,6 1,4 1,0 2,4 0,0 0,0 4,8 4,3 8,6 Kiruna 1,0 0,0 2,3 0,0 0,0 1,1 5,2 1,0 11,4 Luleå 1,1 0,9 1,9 0,8 0,9 1,6 5,3 5,9 6,6 Överkalix* Övertorneå*.. 2, , ,0.. Pajala* 2,2 1,6.. 0,0 0,0.. 4,3 6,3.. Piteå 1,4 2,5 4,7 3,3 1,0 1,6 5,7 8,3 7,1 Länet 1,4 0,9 3,5 1,5 0,8 1,5 5,2 6,4 8,8 Sida 9 av 49

11 TAB 5 Andelen elever i Norrbottens län med huvudvärk, ont i magen respektive värk i rygg, nacke Kön eller axlar, fördelat på kön, kommun samt årskurs (%). Alltid eller ofta Kommun Huvudvärk Ont i magen Värk i rygg, nacke eller axlar Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Båda könen Älvsbyn* 12,0 8,6 11,4 4,0 11,8 7,1 9,3 11,8 12,9 Arjeplog* 11,8 6,6 14,1 9,8 3,3 8,5 11,8 8,2 22,5 Arvidsjaur* 5,6-11,1 5,6-11,1 11,1-16,7 Boden 8,3 7,2 13,3 3,6 5,2 4,4 4,7 12,4 21,7 Gällivare* 4,3 9,2 1,7 2,9 3,1 5,1 5,8 10,0 13,6 Haparanda* 14,1 17,5 16,0 8,7 9,5 13,3 13,0 17,5 24,0 Jokkmokk* - 6, , ,5 - Kalix 7,5 11,1 19,8 4,8 6,9 6,8 6,1 11,8 18,6 Kiruna 6,2 4,6 8,3 2,1 5,2 9,5 7,7 6,3 19,0 Luleå 6,0 7,0 12,6 3,9 3,3 7,7 6,7 9,7 18,4 Överkalix* 10,7 8,1-5,4 4,8-1,8 6,5 - Övertorneå* 7,8 11,8 8,1 1,6 3,5 2,3 3,1 11,8 19,8 Pajala* 7,4 8,6 26,6 1,9 0,0 14,1 5,6 10,3 10,9 Piteå 6,1 6,9 11,0 6,3 5,6 8,6 6,9 15,5 17,1 Länet 7,2 7,6 12,2 4,4 4,8 7,9 6,9 11,4 18,3 Sida 10 av 49

12 TAB 5 (forts.) Kön Alltid eller ofta Kommun Huvudvärk Ont i magen Värk i rygg, nacke eller axlar Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Flickor Älvsbyn* 20,0 12,3.. 9,2 16,4.. 12,3 15,1.. Arjeplog* Arvidsjaur* 8,9-20,0 8,9-20,0 19,6-30,0 Boden 7,9 9,8 17,1 4,0 6,8 7,6 4,6 12,8 26,7 Gällivare* 4,3 16,2 23,5 4,3 4,4 10,3 7,2 14,7 25,0 Haparanda* 17,2 17,6 23,8 8,6 11,8 14,3 9,7 20,6 25,4 Jokkmokk* - 9, , ,7 - Kalix 6,3 10,8 33,3 4,8 8,1 15,3 4,8 10,8 30,6 Kiruna 6,1 7,7 17,5 2,0 9,0 16,3 7,1 10,3 26,3 Luleå 7,0 10,0 19,8 5,4 5,4 11,5 7,9 12,0 24,7 Överkalix* Övertorneå*.. 14, , ,5.. Pajala* 8,3 8,7.. 2,1 2,2.. 4,2 13,0.. Piteå 7,1 9,4 18,2 12,0 8,8 13,6 7,6 17,6 25,0 Länet 8,4 10,7 20,1 6,2 7,2 13,0 7,8 13,6 25,8 Sida 11 av 49

13 TAB 5 (forts.) Kön Alltid eller ofta Kommun Huvudvärk Ont i magen Värk i rygg, nacke eller axlar Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pojkar Älvsbyn* 2,2 3,1.. 0,0 5,2.. 5,4 9,4.. Arjeplog* Arvidsjaur* 5,4-9,0 3,6-9,0 7,1-13,1 Boden 8,8 4,3 9,9 3,2 3,4 1,7 4,8 12,0 17,4 Gällivare* 4,3 1,6 1,6 1,4 1,6 3,1 4,3 4,8 14,1 Haparanda* 11,5 5,8 4,1 7,7 2,3 9,6 14,1 9,3 17,8 Jokkmokk* - 3, , ,0 - Kalix 8,3 11,4 10,5 4,8 5,7 1,0 7,1 12,9 10,5 Kiruna 6,3 2,1 0,0 2,1 2,1 3,4 8,3 3,1 12,5 Luleå 5,0 4,4 5,6 2,5 1,5 4,0 5,6 7,6 12,2 Överkalix* Övertorneå*.. 5, , ,6.. Pajala* 6,5 7,8.. 2,2 0,0.. 10,9 6,3.. Piteå 5,2 4,9 4,7 1,4 2,9 4,3 6,2 13,7 10,2 Länet 6 4,8 5,5 2,7 2,5 3,7 6 9,5 12 Sida 12 av 49

14 TAB 6 Andelen elever i årskurs 7 samt första året på gymnasiet i Norrbottens län som tar värktabletter minst några gånger i veckan, fördelat på kön, kommun samt årskurs (%). Kommun Flickor Pojkar Båda könen Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Älvsbyn* 11,0.. 6,3.. 11,8 5,7 Arjeplog* ,6 11,3 Arvidsjaur* - 14,3-4,9-7,4 Boden 7,5 21,0 1,7 5,8 4,8 12,8 Gällivare* 4,4 17,6 0,0 1,0 2,3 1,7 Haparanda* 5,9 14,3 7,0 6,8 7,9 13,3 Jokkmokk* 7,8-2,0-4,8 - Kalix 2,7 16,7 4,3 2,9 3,5 8,5 Kiruna 6,4 21,3 2,1 0,0 4,0 10,1 Luleå 5,7 8,0 3,2 2,9 4,4 5,5 Överkalix* ,8 - Övertorneå* 4,2.. 5,3.. 4,7 4,7 Pajala* 6,5.. 0,0.. 1,7 6,3 Piteå 6,5 10,9 2,5 3,9 4,3 7,2 Länet 6,1 12,3 3,2 3,3 4,6 7,4 Sida 13 av 49

15 TAB 7 Sömn. Andelen elever i Norrbottens län som ofta eller alltid sover bra, fördelat på kön, kommun samt årskurs (%). Kommun Flickor Pojkar Båda könen Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Båda könen Älvsbyn* 84,6 83,6.. 88,2 50,0.. 88,0 79,6 77,1 Arjeplog* ,3 75,4 78,9 Arvidsjaur* 83,9-74,3 83,9-78,7 85,2-77,8 Boden 94,0 88,0 75,2 85,6 85,5 73,6 90,2 86,8 74,3 Gällivare* 95,7 80,9 75,0 92,8 88,7 86,5 94,2 84,6 88,1 Haparanda* 81,7 79,4 69,8 74,4 80,2 64,4 82,6 77,8 66,7 Jokkmokk* - 88, , ,9 - Kalix 95,2 89,2 84,7 96,4 87,1 86,7 95,9 88,2 85,9 Kiruna 81,6 80,8 73,8 87,5 87,5 86,4 84,5 84,5 80,4 Luleå 89,5 83,6 72,7 84,0 91,2 81,5 86,6 87,6 77,1 Överkalix* ,9 85,5 - Övertorneå*.. 77, ,6.. 95,3 82,4 87,2 Pajala* 95,8 76,1.. 73,9 78,1.. 90,7 84,5 84,4 Piteå 85,9 84,1 85,0 85,2 89,2 78,3 85,5 86,9 81,4 Länet 88,9 84,3 76,6 86,8 88,0 80,9 87,9 86,2 79,0 Sida 14 av 49

16 TAB 8a Andel elever som äter frukost, lunch respektive middag varje skoldag fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kön Varje skoldag Kommun Äter frukost Äter lunch Äter middag Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Båda könen Älvsbyn* 90,7 71,0 68,6 89,3 65,6 72,9 100,0 94,6 98,6 Arjeplog* 94,1 83,6 66,2 100,0 80,3 81,7 98,0 98,4 85,9 Arvidsjaur* 92,6-61,1 96,3-96,3 100,0-92,6 Boden 90,9 75,6 59,3 88,8 75,2 70,8 96,4 97,2 88,9 Gällivare* 89,1 64,6 57,6 87,7 52,3 71,2 99,3 98,5 93,2 Haparanda* 84,8 61,9 42,7 94,6 68,3 60,0 93,5 87,3 88,0 Jokkmokk* - 85, , ,4 - Kalix 91,8 77,1 55,4 91,2 61,1 70,6 100,0 99,3 93,8 Kiruna 90,2 81,0 56,0 92,3 66,7 63,1 98,5 96,0 93,5 Luleå 94,0 81,2 68,6 87,9 77,0 80,3 98,8 98,3 92,4 Överkalix* 83,9 72,6-71,4 74,2-96,4 93,5 - Övertorneå* 84,4 76,5 66,3 100,0 89,4 90,7 95,3 90,6 89,5 Pajala* 94,4 86,2 59,4 94,4 84,5 79,7 98,1 94,8 87,5 Piteå 95,7 81,0 63,7 95,9 71,9 75,3 98,7 98,4 94,1 Länet 92,4 78,4 62,9 90,8 72,3 75,5 98,4 97,3 92,3 Sida 15 av 49

17 TAB 8a (forts.) Kön Varje skoldag Kommun Äter frukost Äter lunch Äter middag Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Flickor Älvsbyn* 90,8 69,9.. 87,7 57,5.. 98,5 90,4.. Arjeplog* Arvidsjaur* 92,9-57,1 98,2-87,1 100,0-88,6 Boden 90,7 71,4 56,2 92,7 78,2 65,7 96,7 94,7 89,5 Gällivare* 89,9 61,8 47,1 94,2 51,5 51,5 98,6 97,1 89,7 Haparanda* 79,6 64,7 52,4 86,0 48,5 55,6 89,2 83,8 87,3 Jokkmokk* - 66, , ,1 - Kalix 92,1 74,3 50,0 95,2 56,8 59,7 100,0 98,6 91,7 Kiruna 88,8 76,9 51,3 91,8 66,7 57,5 99,0 96,2 90,0 Luleå 96,2 77,6 65,1 87,9 69,2 75,6 99,4 97,0 90,1 Överkalix* Övertorneå*.. 70, , ,3.. Pajala* 93,8 84,8.. 93,8 78,3.. 97,9 95,7.. Piteå 94,6 78,8 64,5 95,1 70,6 75,9 99,5 96,5 92,7 Länet 92,3 75,4 61,4 91,6 69,9 71,3 98,5 96,0 90,2 Sida 16 av 49

18 TAB 8a (forts.) Kön Varje skoldag Kommun Äter frukost Äter lunch Äter middag Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pojkar Älvsbyn* 91,4 79,2.. 93,5 67, ,0 96,9.. Arjeplog* Arvidsjaur* 83,9-63,9 98,2-93,4 96,4-94,3 Boden 91,2 80,3 62,0 84,0 71,8 75,2 96,0 100,0 88,4 Gällivare* 88,4 67,7 49,0 81,2 53,2 61,5 100,0 100,0 94,8 Haparanda* 80,8 62,8 49,3 96,2 58,1 69,9 94,9 90,7 89,0 Jokkmokk* - 92, , ,1 - Kalix 91,7 80,0 59,0 88,1 65,7 78,1 100,0 100,0 95,2 Kiruna 91,7 84,4 60,2 92,7 66,7 68,2 97,9 95,8 96,6 Luleå 92,2 84,4 72,0 88,0 83,8 84,9 98,3 99,4 94,7 Överkalix* Övertorneå*.. 78, , ,4.. Pajala* 97,8 79,7.. 95,7 84,4.. 97,8 93,8.. Piteå 96,7 82,8 63,0 96,7 73,0 74,8 98,1 100,0 95,3 Länet 92,5 81,1 64,1 90,1 74,5 79,1 98,3 98,6 94,1 Sida 17 av 49

19 TAB 8b Andelen elever äter frukost, lunch eller middag max två dagar i veckan samt andel elever som dricker söta drycker minst tre dagari i veckan, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kön Max 2 skoldagar i veckan 3 dagar i veckan eller fler Kommun Äter frukost Äter lunch Äter middag Dricker söta drycker Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (7) (8) (9) Båda könen Älvsbyn* 4,0 10,8 22,9 1,3 10,8 5,7 0,0 2,2 0,0 32,0 29,0 41,9 Arjeplog* 3,9 9,8 19,7 0,0 8,2 2,8 0,0 0,0 0,0 25,5 34,9 39,4 Arvidsjaur* 3,7-20,4 0,0-0,0 0,0-0,0 16,7-35,2 Boden 1,1 12,4 23,5 1,4 7,6 8,4 0,0 0,4 2,2 17,0 25,6 39,8 Gällivare* 2,2 13,8 20,3 2,2 14,6 6,8 0,7 0,0 1,7 32,6 42,3 47,5 Haparanda* 5,4 17,5 37,3 0,0 11,1 14,7 4,3 1,6 0,0 21,7 31,7 48,0 Jokkmokk* - 9, , , ,6 - Kalix 2,0 11,8 28,2 0,7 7,6 7,3 0,0 0,0 3,4 19,0 21,5 33,9 Kiruna 4,6 10,3 25,0 3,1 10,9 11,3 0,5 1,7 2,4 13,4 17,8 34,5 Luleå 1,8 5,8 16,0 2,4 5,3 4,1 0,3 0,0 0,8 15,9 22,2 30,1 Överkalix* 3,6 14,5-5,4 6,5-0,0 1,6-32,1 39,5 - Övertorneå* 10,9 12,9 19,8 0,0 3,5 1,2 3,1 1,2 1,2 10,9 14,1 12,8 Pajala* 0,0 5,2 28,1 0,0 3,4 3,1 30,3 0,0 1,6 7,4 25,7 23,4 Piteå 1,5 5,9 16,0 0,0 7,8 5,5 0,0 0,0 0,8 15,2 25,7 35,7 Länet 2,3 8,6 19,8 1,5 7,5 5,9 0,4 0,4 1,3 18,2 24,5 34,5 Sida 18 av 49

20 TAB 8b (forts.) Kön Max 2 skoldagar i veckan 3 dagar i veckan eller fler Kommun Äter frukost Äter lunch Äter middag Dricker söta drycker Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (7) (8) (9) Flickor Älvsbyn* 4,6 12,3.. 1,5 11,0.. 0,0 1,4.. 24,6 23,3.. Arjeplog* Arvidsjaur* 0,0-14,3 0,0-1,4 0,0-1,4 23,2-34,1 Boden 0,7 15,8 27,6 0,7 2,3 8,6 0,0 0,8 2,9 12,6 19,5 30,5 Gällivare* 1,4 14,7 29,4 0,0 14,7 16,2 1,4 0,0 1,5 20,3 35,3 31,7 Haparanda* 9,7 19,1 30,2 2,2 16,2 19,0 4,3 1,5 1,6 16,1 33,8 33,3 Jokkmokk* - 15, , , ,1 - Kalix 0 14,9 31,9 0 9,5 11,1 0 0,0 2,8 19,0 17,6 29,2 Kiruna 4,1 15,4 32,5 3,1 14,1 15,0 0,0 0,0 3,8 12,2 17,9 32,5 Luleå 1,3 6,4 19,3 2,5 8,0 4,8 0,0 0,0 1,1 14,3 21,1 18,5 Överkalix* Övertorneå*.. 14, , , ,7.. Pajala* 0,0 6,5.. 0,0 2,2.. 0,0 2,2.. 4,2 13,6.. Piteå 0,5 8,8 16,8 0,0 10,0 5,9 0,0 0,0 1,4 14,7 20,0 26,8 Länet 1,7 10,7 21,8 1,2 8,3 7,1 0,4 0,3 1,8 15,6 21,2 24,4 Sida 19 av 49

21 TAB 8b (forts.) Kön Max 2 skoldagar i veckan 3 dagar i veckan eller fler Kommun Äter frukost Äter lunch Äter middag Dricker söta drycker Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (7) (8) (9) Pojkar Älvsbyn* 5,4 7,3.. 2,2 12,5.. 0,0 1,0.. 25,8 32,3.. Arjeplog* Arvidsjaur* 8,9-25,4 0,0-0,8 1,8-0,0 16,1-38,1 Boden 1,6 8,5 19,8 2,4 13,7 8,3 0,0 0,0 1,7 22,4 32,5 47,9 Gällivare* 2,9 12,9 26,0 4,3 14,5 6,8 0,0 0,0 1,0 44,9 50,0 56,1 Haparanda* 7,7 17,4 28,8 0,0 16,3 6,8 2,6 1,2 0,0 23,1 32,6 54,8 Jokkmokk* - 5, , , ,0 - Kalix 3,6 8,6 25,7 1,2 5,7 4,8 0,0 0,0 3,8 19,0 25,7 37,1 Kiruna 5,2 6,3 18,2 3,1 8,3 8,0 1,0 3,1 1,1 14,6 17,7 36,4 Luleå 2,2 5,3 12,7 2,2 2,9 3,4 0,6 0,0 0,5 17,4 23,2 41,5 Överkalix* Övertorneå*.. 13, , , ,0.. Pajala* 2,2 4,7.. 2,2 3,1.. 0,0 0,0.. 8,7 20,4.. Piteå 2,4 3,4 15,4 0,0 5,9 5,1 0,0 0,0 0,4 15,7 30,4 43,3 Länet 2,9 6,7 18,1 1,8 6,9 5 0,4 0,5 0,9 20,6 27,4 42,9 Sida 20 av 49

22 TAB 9 Alltid aktivit deltagande på idrottslektionerna samt fysisk aktivitet 1 minst tre gånger i veckan på fritiden, aktivitet på fritiden, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kön Deltar alltid aktivt på Fysisk aktiv på fritiden Kommun idrottslektionerna Minst 3 gånger i veckan Sällan eller aldrig Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (5) (6) Båda könen Älvsbyn* 98,7 93,5 92,9 80,0 61,3 68,6 4,0 10,8 15,7 Arjeplog* 100,0 86,9 84,5 98,0 63,9 43,7 0,0 6,6 22,5 Arvidsjaur* 92,6-79,6 77,8-46,3 7,4-35,2 Boden 94,2 92,0 84,1 78,6 62,0 56,2 2,9 14,4 22,1 Gällivare* 99,3 89,2 84,7 79,0 53,1 52,5 0,7 19,2 23,7 Haparanda* 89,1 84,1 82,7 58,7 58,7 45,3 3,3 19,0 21,3 Jokkmokk* - 93, , ,3 - Kalix 98,0 88,9 75,1 77,6 58,3 51,4 4,1 14,6 23,2 Kiruna 95,4 94,3 91,1 79,4 65,5 59,5 6,2 12,1 16,7 Luleå 97,9 93,9 89,1 79,9 64,3 61,0 2,8 12,7 16,9 Överkalix* 85,7 83,9-75,0 54,8-7,1 12,9 - Övertorneå* 98,4 91,8 89,5 85,9 71,8 65,1 4,7 4,7 12,8 Pajala* 90,7 93,1 71,9 83,3 50,0 53,1 30,3 15,5 17,2 Piteå 95,9 92,2 89,5 66,5 52,9 55,1 7,1 17,6 17,5 Länet 96,3 92,4 86,7 76,6 60,3 57,0 4,1 14,3 19,0 Sida 21 av 49

23 TAB 9 (forts.) Kön Deltar alltid aktivt på Fysisk aktiv på fritiden Kommun idrottslektionerna Minst 3 gånger i veckan Sällan eller aldrig Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (5) (6) Flickor Älvsbyn* 100,0 94,5.. 67,7 47,9.. 7,7 13,7.. Arjeplog* Arvidsjaur* 91,1-65,7 62,5-54,3 7,1-25,7 Boden 98,7 91,7 84,8 78,1 67,7 60,0 2,6 9,8 16,2 Gällivare* 100,0 88,2 63,2 73,9 57,4 44,1 1,4 13,2 17,6 Haparanda* 93,5 83,8 65,1 60,2 44,1 46,0 2,2 25,0 11,1 Jokkmokk* - 88, , ,7 - Kalix 98,4 85,1 69,4 68,3 54,1 47,2 7,9 12,2 16,7 Kiruna 93,9 93,6 85,0 68,4 67,9 56,3 11,2 11,5 13,8 Luleå 98,7 92,0 86,9 74,0 62,2 57,4 2,9 14,0 17,2 Överkalix* Övertorneå*.. 91, , ,1.. Pajala* 91,7 93,5.. 83,3 43,5.. 2,1 15,2.. Piteå 98,4 89,4 89,5 65,2 55,3 56,8 5,4 15,9 14,5 Länet 97,7 90,8 83,6 72,1 59,7 55,7 4,4 13,6 16,4 Sida 22 av 49

24 TAB 9 (forts.) Kön Deltar alltid aktivt på Fysisk aktiv på fritiden Kommun idrottslektionerna Minst 3 gånger i veckan Sällan eller aldrig Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (4) (5) (6) Pojkar Älvsbyn* 96,8 91,7.. 68,8 66,7.. 5,4 13,5.. Arjeplog* Arvidsjaur* 89,3-86,1 83,9-45,1 5,4-30,3 Boden 88,8 92,3 83,5 79,2 55,6 52,9 3,2 19,7 27,3 Gällivare* 98,6 90,3 71,9 84,1 48,4 51,0 0,0 25,8 22,9 Haparanda* 88,5 86,0 84,9 65,4 68,6 52,1 14,1 10,5 26,0 Jokkmokk* - 88, , ,9 - Kalix 97,6 92,9 79,0 84,5 62,9 54,3 1,2 17,1 27,6 Kiruna 96,9 94,8 96,6 90,6 63,5 62,5 1,0 12,5 19,3 Luleå 97,2 95,6 91,3 85,2 66,2 64,6 2,8 11,5 16,7 Överkalix* Övertorneå*.. 90, , ,9.. Pajala* 91,3 90,6.. 84,8 62,5.. 6,5 12,5.. Piteå 93,8 94,6 89,4 67,6 51,0 53,5 8,6 19,1 20,1 Länet 94,9 93,8 89,2 80,8 60,8 58,1 3,8 15,0 21,2 Sida 23 av 49

25 TAB 10 Kön Skärmtid. Tid vid datorn, TV och/eller mobil på fritiden bland elever i Norrbottens län fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kommun Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet 1 2 eller mindre Mer än 6 2 eller mindre Mer än 6 2 eller mindre Mer än 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Båda könen Älvsbyn* 61,3 36,0 2,7 0,0 41,9 39,8 9,7 8,6 20,0 20,0 24,3 11,4 Arjeplog* 72,5 19,6 7,8 0,0 23,0 59,0 13,1 3,3 26,8 52,1 19,7 1,4 Arvidsjaur* 72,2 16,7 3,7 3, ,9 50,0 13,0 11,1 Boden 71,7 23,6 2,9 1,8 30,8 44,0 16,0 9,2 20,8 45,6 18,1 14,6 Gällivare* 73,2 22,5 3,6,7 33,8 46,9 9,2 8,5 27,1 49,2 15,3 8,5 Haparanda* 77,0 15,2 4,3 2,2 27,0 42,9 17,5 12,7 20,0 40,0 21,3 18,7 Jokkmokk* ,7 38,1 9,5 12, Kalix 63,3 33,3 2,7,7 25,0 53,5 12,5 9,0 25,4 45,2 18,1 10,7 Kiruna 69,6 21,6 6,7 2,1 43,1 36,2 12,1 8,0 33,9 39,9 12,5 13,7 Luleå 69,6 24,9 3,7 1,5 31,6 53,4 10,3 4,5 24,4 46,7 20,0 8,5 Överkalix* 64,3 21,4 7,1 5,4 24,2 54,8 8,1 3, Övertorneå* 64,1 32,8 3,1 0,0 40,0 43,5 12,9 3,5 14,0 19,8 24,4 2,3 Pajala* 79,6 16,7 3,7 20,3 53,4 37,9 5,2 30,3 39,1 37,5 14,1 25,7 Piteå 67,5 26,9 3,8 1,5 31,3 43,9 16,8 7,8 23,4 45,8 18,6 12,2 Länet 69,6 24,8 3,9 1,5 33,9 46,7 12,4 6,8 24,9 45,1 18,7 11,0 Sida 24 av 49

26 TAB 10 Kön (forts.) Kommun Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet 1 2 eller mindre Mer än 6 2 eller mindre Mer än 6 2 eller mindre Mer än 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Flickor Älvsbyn* 72,3 26,2 1,5 0,0 39,7 43,8 8,2 8, Arjeplog* Arvidsjaur* 78,6 14,3 3,6 3, ,7 21,4 22,9 8,6 Boden 78,1 18,5 2,0 1,3 33,1 45,9 12,8 8,3 20,0 45,7 20,0 14,3 Gällivare* 76,8 21,7 1,4 0,0 33,8 50,0 5,9 7,4 14,7 29,4 14,7 7,4 Haparanda* 74,2 20,4 2,2 1,1 16,2 48,5 17,6 17,6 19,0 41,3 25,4 14,3 Jokkmokk* ,5 45,1 9,8 11, Kalix 68,3 30,2 1,6 0,0 23,0 54,1 13,5 9,5 19,4 47,2 18,1 15,3 Kiruna 68,4 21,4 9,2 1,0 42,3 41,0 10,3 5,1 40,0 36,3 11,3 12,5 Luleå 78,1 19,0 1,6 1,3 27,8 57,5 9,4 5,4 24,9 47,2 19,6 8,3 Överkalix* Övertorneå* ,0 43,8 16,7 2, Pajala* 89,6 8,3 2,1 0,0 50,0 37,0 6,5 6, Piteå 74,5 21,7 3,3 0,5 33,5 44,7 13,5 7,6 24,5 45,0 16,4 14,1 Länet 75,8 20,5 2,7,9 32,4 49,8 11,0 6,4 25,2 44,4 18,9 11,5 Sida 25 av 49

27 TAB 10 Kön (forts.) Kommun Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet 1 2 eller mindre Mer än 6 2 eller mindre Mer än 6 2 eller mindre Mer än 6 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Pojkar Älvsbyn* 62,4 35,5 1,1 0,0 36,5 42,7 10,4 10, Arjeplog* Arvidsjaur* 76,8 12,5 3,6 3, ,5 26,2 16,4 12,3 Boden 64,0 29,6 4,0 2,4 28,2 41,9 19,7 10,3 21,5 45,5 16,5 14,9 Gällivare* 69,6 23,2 5,8 1,4 33,9 43,5 12,9 9,7 15,1 30,7 14,6 7,3 Haparanda* 66,7 20,5 7,7 5,1 23,3 52,3 12,8 11,6 16,4 45,2 20,5 17,8 Jokkmokk* ,6 45,1 13,7 5, Kalix 59,5 35,7 3,6 1,2 27,1 52,9 11,4 8,6 29,5 43,8 18,1 7,6 Kiruna 70,8 21,9 4,2 3,1 43,8 32,3 13,5 10,4 28,4 43,2 13,6 14,8 Luleå 62,2 30,0 5,6 1,7 35,0 49,7 11,2 3,8 23,8 46,3 20,4 8,7 Överkalix* Övertorneå* ,9 48,7 9,2 6, Pajala* 67,4 23,9 8,7 0,0 39,1 45,3 6,3 6, Piteå 61,4 31,4 4,3 2,4 29,4 43,1 19,6 7,8 22,4 46,5 20,5 10,6 Länet 63,7 28,9 5,0 2,0 35,2 43,8 13,6 7,2 24,6 45,7 18,5 10,7 Sida 26 av 49

28 TAB 11 Trivsel i skolan som helhet. Andel elever i Norrbottens län som anger att de trivs bra eller mycket bra i skolan fördelat på kön, kommun och årskurs. Kommun Flickor Pojkar Båda könen Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Älvsbyn* 89,2 78,1.. 87,1 76,0.. 88,0 73,1 94,3 Arjeplog* ,2 88,5 81,7 Arvidsjaur* 89,3-87,1 91,1-86,1 90,7-88,9 Boden 92,7 93,2 92,4 88,0 88,9 89,3 90,6 91,2 90,7 Gällivare* 85,5 79,4 95,6 89,9 88,7 96,9 87,7 83,8 94,9 Haparanda* 82,8 83,8 87,3 94,9 88,4 83,6 84,8 87,3 82,7 Jokkmokk* - 94, , ,2 - Kalix 95,2 94,6 93,1 89,3 91,4 93,3 91,8 93,1 93,2 Kiruna 87,8 92,3 92,5 93,8 88,5 94,3 90,7 90,2 93,5 Luleå 95,2 93,6 90,6 91,9 92,6 95,8 93,5 93,1 93,2 Överkalix* ,4 85,5 - Övertorneå*.. 87, ,5.. 95,3 88,2 96,5 Pajala* 87,5 87,0.. 87,0 90,6.. 88,9 91,4 82,8 Piteå 92,4 90,0 95,0 92,9 90,2 93,3 92,6 90,1 94,1 Länet 91,3 90,7 91,7 91,3 90,1 93,2 91,3 90,4 92,5 Sida 27 av 49

29 TAB 12 Elevers bedömning av sin fysiska arbetsmiljö. Andelen elever ger bedömningen ganska eller mycket bra, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kön Mycket eller ganska bra Kommun Klassrum Skolgård Idrottshall Duschar Toaletter Matsal/matplats Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 (1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Båda könen Älvsbyn* 73,3 48,4 86,7 51,6 93,3 84,9 56,0 47,3 44,0 22,6 68,0 59,1 Arjeplog* 88,2 63,9 88,2 49,2 96,1 96,7 88,2 75,4 68,6 54,1 72,5 63,9 Arvidsjaur* 96,3-88,9-98,1-70,4-51,9-94,4 - Boden 89,1 76,4 90,9 72,0 91,7 92,4 62,3 54,0 52,9 34,0 88,0 71,6 Gällivare* 84,1 73,1 76,8 69,2 86,2 74,6 41,3 34,6 44,2 34,6 86,2 64,6 Haparanda* 83,7 77,8 69,6 42,9 80,4 82,5 39,1 28,6 41,3 28,6 83,7 81,0 Jokkmokk* - 85,7-77,8-93,7-68,3-77,8-90,5 Kalix 89,8 81,9 77,6 67,4 91,2 89,6 58,5 67,4 35,4 31,3 84,4 91,7 Kiruna 89,2 80,5 77,8 74,7 93,3 86,2 70,1 56,9 65,5 42,5 90,7 78,2 Luleå 91,4 88,1 91,4 71,5 94,6 92,3 62,4 53,8 49,0 47,7 87,5 88,3 Överkalix* 83,9 62,9 73,2 67,7 91,1 83,9 60,7 46,8 30,4 41,9 80,4 77,4 Övertorneå* 92,2 83,5 75,0 48,2 93,8 94,1 57,8 44,7 62,5 57,6 96,9 91,8 Pajala* 79,6 81,0 83,3 70,7 96,3 98,3 48,1 65,5 46,3 46,6 92,6 93,1 Piteå 93,1 84,5 90,4 62,8 94,4 94,1 64,7 47,9 59,9 50,0 88,8 70,3 Länet 89,3 81,8 86,1 67,8 92,9 90,4 60,9 52,6 51,5 46,3 87,2 79,6 Sida 28 av 49

30 TAB 12 (forts.) Kön Mycket eller ganska bra Kommun Klassrum Skolgård Idrottshall Duschar Toaletter Matsal/matplats Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 (1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Flickor Älvsbyn* 78,5 69,9 78,5 58,9 87,7 87,7 53,8 45,2 38,5 27,4 67,7 64,4 Arjeplog* Arvidsjaur* 94,6-83,9-87,5-55,4-50,0-89,3 - Boden 92,7 84,2 93,4 75,2 94,7 94,0 60,9 55,6 60,3 39,8 90,7 74,4 Gällivare* 82,6 67,6 75,4 64,7 85,5 72,1 34,8 27,9 44,9 38,2 79,7 63,2 Haparanda* 84,9 67,6 65,6 55,9 82,8 83,8 34,4 22,1 37,6 29,4 83,9 73,5 Jokkmokk* - 80,4-78,4-96,1-56,9-68,6-86,3 Kalix 92,1 86,5 71,4 68,9 88,9 89,2 57,1 66,2 31,7 31,1 88,9 94,6 Kiruna 89,8 76,9 74,5 71,8 91,8 85,9 63,3 55,1 59,2 39,7 87,8 76,9 Luleå 93,3 86,3 92,7 73,2 95,6 91,6 63,2 46,8 54,6 48,2 90,2 88,0 Överkalix* Övertorneå*.. 81,3.. 25,0.. 93,8.. 35,4.. 58,3.. 95,8 Pajala* 75,0 76,1 85,4 45,7 91,7 89,1 56,3 60,9 50,0 37,0 93,8 82,6 Piteå 92,9 88,8 88,6 67,6 92,9 93,5 62,0 47,6 57,1 58,8 85,9 77,1 Länet 90, ,2 92,6 90,2 58,9 49,6 52,4 43,3 87,8 81,3 Sida 29 av 49

31 TAB 12 (forts.) Kön Mycket eller ganska bra Kommun Klassrum Skolgård Idrottshall Duschar Toaletter Matsal/matplats Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 Åk 4 Åk 7 (1) (2) (4) (5) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) Pojkar Älvsbyn* 79,6 45,8 87,1 39,6 96,8 85,4 50,5 50,0 44,1 22,9 80,6 61,5 Arjeplog* Arvidsjaur* 87,5-94,6-96,4-64,3-41,1-94,6 - Boden 84,8 67,5 88,0 68,4 88,0 90,6 64,0 52,1 44,0 27,4 84,8 68,4 Gällivare* 85,5 79,0 78,3 74,2 87,0 77,4 47,8 41,9 43,5 30,6 92,8 66,1 Haparanda* 82,1 77,9 79,5 37,2 82,1 83,7 44,9 43,0 51,3 23,3 83,3 83,7 Jokkmokk* - 74,5-82,4-96,1-66,7-64,7-84,3 Kalix 88,1 77,1 82,1 65,7 92,9 90,0 59,5 68,6 38,1 31,4 81,0 88,6 Kiruna 88,5 83,3 81,3 77,1 94,8 86,5 77,1 58,3 71,9 44,8 93,8 79,2 Luleå 89,6 89,7 90,2 70,0 93,8 92,9 61,6 60,0 44,0 47,4 85,2 88,5 Överkalix* Övertorneå*.. 78,9.. 51,3.. 93,4.. 53,9.. 57,9.. 82,9 Pajala* 78,3 71,9 71,7 64,1 93,5 92,2 50,0 57,8 50,0 48,4 84,8 78,1 Piteå 93,3 80,9 91,9 58,8 95,7 94,6 67,1 48,0 62,4 42,6 91,4 64,7 Länet 88,5 83,7 87,1 66,7 93,1 90,6 62,7 55,4 50,7 40,7 86,8 78 Sida 30 av 49

32 TAB 13 Andel elever i Norrbottens län med arbetsro, koncentrationsmöjlighet andel elever som är stressade, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kön Ofta eller alltid Ofta eller alltid Kommun Arbetsro på lektioner Kan koncentrera sig Stressad Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Båda könen Älvsbyn* 38,7 53,8 90,0 48,0 66,7 80,0 na. 15,1 30,0 Arjeplog* 47,1 78,7 84,5 66,7 72,1 71,8 na. 8,2 23,9 Arvidsjaur* 74,1-72,2 74,1-68,5 na. - 29,6 Boden 58,3 74,8 77,0 73,2 71,6 73,9 na. 18,4 22,6 Gällivare* 63,0 66,9 89,8 72,5 74,6 79,7 na. 14,6 10,2 Haparanda* 48,9 66,7 88,0 68,5 76,2 80,0 na. 20,6 14,7 Jokkmokk* - 82, ,1 - na. 4,8 - Kalix 68,0 84,0 82,5 73,5 84,0 73,4 na. 10,4 16,9 Kiruna 53,6 74,1 92,3 66,5 80,5 83,3 na. 15,5 13,7 Luleå 67,0 78,4 78,4 79,3 83,4 78,2 na. 8,3 23,2 Överkalix* 48,2 64,5-55,4 71,0 - na. 22,6 - Övertorneå* 73,4 77,6 91,9 79,7 81,2 86,0 na. 12,9 12,8 Pajala* 57,4 72,4 65,6 81,5 82,8 62,5 na. 17,2 34,4 Piteå 58,1 70,3 79,7 70,6 76,7 80,0 na. 12,3 17,1 Länet 60,8 74,4 80,8 73,1 78,8 77,5 na. 12,5 19,8 na. Betyder att frågan ställs ej i årskurs fyra Sida 31 av 49

33 TAB 13 (forts.) Kön Ofta eller alltid Ofta eller alltid Kommun Arbetsro på lektioner Kan koncentrera sig Stressad Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Flickor Älvsbyn* 50,8 63,0.. 60,0 71,2.. na. 11,0.. Arjeplog* na..... Arvidsjaur* 64,3-81,4 80,4-65,7 na. - 30,0 Boden 57,6 80,5 76,2 76,2 75,2 78,1 na. 24,1 23,8 Gällivare* 68,1 64,7 94,1 78,3 75,0 88,2 na. 20,6 19,1 Haparanda* 48,4 60,3 92,1 65,6 63,2 79,4 na. 22,1 22,2 Jokkmokk* - 76, ,5 - na. 15,7 - Kalix 71,4 77,0 83,3 79,4 78,4 73,6 na. 14,9 27,8 Kiruna 52,0 73,1 92,5 64,3 83,3 80,0 na. 19,2 23,8 Luleå 67,0 76,9 75,6 81,3 82,3 74,0 na. 13,0 34,3 Överkalix* na... - Övertorneå*.. 70, ,9.. na. 20,8.. Pajala* 56,3 78,3.. 79,2 78,3.. na. 19,6.. Piteå 62,0 69,4 76,8 71,2 80,6 76,8 na. 19,4 19,1 Länet 61 74, ,5 79,7 74,9 na. 17,7 27,7 na. Betyder att frågan ställs ej i årskurs fyra Sida 32 av 49

34 TAB 13 (forts.) Kön Ofta eller alltid Ofta eller alltid Kommun Arbetsro på lektioner Kan koncentrera sig Stressad Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Pojkar Älvsbyn* 57,0 56,3.. 64,5 58,3.. na. 10,4.. Arjeplog* na..... Arvidsjaur* 62,5-73,8 67,9-71,3 na. - 16,4 Boden 59,2 68,4 77,7 69,6 67,5 70,2 na. 12,0 21,5 Gällivare* 58,0 69,4 92,2 66,7 74,2 90,1 na. 8,1 4,7 Haparanda* 48,7 66,3 83,6 59,0 72,1 79,5 na. 10,5 9,6 Jokkmokk* - 80, ,5 - na. 3,9 - Kalix 65,5 91,4 81,9 69,0 90,0 73,3 na. 5,7 9,5 Kiruna 55,2 75,0 92,0 68,8 78,1 86,4 na. 12,5 4,5 Luleå 66,9 79,7 81,2 77,6 84,4 82,3 na. 4,1 12,2 Överkalix* na... - Övertorneå*.. 73, ,0.. na. 3,9.. Pajala* 56,5 65,6.. 73,9 76,6.. na. 9,4.. Piteå 54,8 71,1 82,3 70,0 73,5 82,7 na. 6,4 15,4 Länet 60,5 74,6 82,2 71,8 77,9 79,8 na. 7,7 13,1 na. Frågan ställs ej i årskurs fyra Sida 33 av 49

35 TAB 14 Andelen elever i Norrbottens län som under de senaste tre månaderna, blivit retad, utstött eller på annat sätt illa behandlad av andra elever alternativt vuxen på skolan, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kön Själva av andra elever Av vuxna på skolan Kommun Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Båda könen Älvsbyn* 18,7 12,9 2,9 0,0 0,0 2,9 Arjeplog* 23,5 6,6 1,4 7,8 0,0 0,0 Arvidsjaur* 9,3-1,9 0,0-0,0 Boden 16,7 7,2 4,0 2,5 0,8 0,0 Gällivare* 18,1 10,0 0,0 0,0 3,1 0,0 Haparanda* 33,7 6,3 1,3 2,2 0,0 0,0 Jokkmokk* - 4, ,6 - Kalix 19,0 8,3 1,7 0,7 0,7 0,6 Kiruna 10,3 3,4 4,8 0,5 0,0 1,8 Luleå 12,8 5,8 1,9 1,6 0,8 2,0 Överkalix* 16,1 11,3-3,6 3,2 - Övertorneå* 15,6 8,2 2,3 3,1 1,2 0,0 Pajala* 18,5 5,2 3,1 0,0 0,0 4,7 Piteå 12,2 8,0 1,9 1,0 1,6 0,2 Länet 15,1 6,9 2,2 1,3 0,9 1,1 Sida 34 av 49

36 TAB 14 (forts.) Kön Själva av andra elever Av vuxna på skolan Kommun Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Flickor Älvsbyn* 10,8 15,1.. Arjeplog* Arvidsjaur* 16,1-4,3 Boden 14,6 6,8 7,6 Gällivare* 13,0 14,7 2,9 Haparanda* 29,0 5,9 0,0 Jokkmokk* - 15,7 - Kalix 11,1 4,1 2,8 Kiruna 12,2 5,1 7,5 Luleå 11,4 6,4 1,6 Överkalix* Övertorneå*.. 10,4.. Pajala* 16,7 4,3.. Piteå 13,6 8,8 3,2 Länet 14,1 7,6 3,2 0,8 1 1 Sida 35 av 49

37 TAB 14 (forts.) Kön Själva av andra elever Av vuxna på skolan Kommun Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pojkar Älvsbyn* 20,4 7,3.. Arjeplog* Arvidsjaur* 14,3-0,0 Boden 19,2 7,7 0,8 Gällivare* 23,2 4,8 0,0 Haparanda* 24,4 5,8 1,4 Jokkmokk* - 2,0 - Kalix 25 12,9 1,0 Kiruna 8,3 2,1 2,3 Luleå 14,0 5,3 2,1 Överkalix* Övertorneå*.. 7,9.. Pajala* 4,3 4,7.. Piteå 11,0 7,4 0,8 Länet 16,1 6,3 1,3 1,8 0,8 1,1 Sida 36 av 49

38 TAB 15 Andel elever som någon gång stannar hemma från skolan utan att vara sjuk, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kommun Flickor Pojkar Båda könen Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) Älvsbyn* 12,3.. 11,5.. 10,8 18,6 Arjeplog* ,0 31,0 Arvidsjaur* - 26,8-32,1-25,9 Boden 14,3 26,7 17,1 29,8 15,6 28,3 Gällivare* 11,8 19,5 22,6 24,6 16,9 18,6 Haparanda* 14,7 30,2 18,6 50,7 17,5 40,0 Jokkmokk* 12,9-9,4-11,1 - Kalix 8,1 29,2 12,9 17,1 10,4 22,0 Kiruna 7,7 40,0 9,4 23,9 8,6 31,5 Luleå 13,4 35,7 8,8 25,9 11,0 30,8 Överkalix* ,9 - Övertorneå* 22,9.. 18,0.. 20,0 20,5 Pajala* 20,5.. 20,4.. 20,7 54,7 Piteå 8,8 27,3 11,3 26,4 10,2 26,8 Länet 12,1 31,9 12,4 26,4 12,3 28,9 Sida 37 av 49

39 TAB 16a Andel elever som har en vuxen att prata med om viktiga saker, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Har vuxen att prata med Kommun Flickor Pojkar Båda könen Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Älvsbyn* 96,9 97,3.. 97,8 97,9.. 97,3 95,7 97,1 Arjeplog* ,0 96,7 95,8 Arvidsjaur* 96,4-90,0 94,6-90,2 94,4-92,6 Boden 98,7 94,7 88,6 96,8 96,6 92,6 97,8 95,6 90,7 Gällivare* 100,0 94,1 97,1 100,0 100,0 96,4 100,0 96,9 98,3 Haparanda* 100,0 91,2 93,7 94,9 97,7 89,0 97,8 92,1 89,3 Jokkmokk* - 92, , ,7 - Kalix 100,0 97,3 93,1 96,4 98,6 96,2 98,0 97,9 94,9 Kiruna 99,0 97,4 92,5 99,0 97,9 92,0 99,0 97,7 92,3 Luleå 98,1 94,6 90,3 98,3 97,6 95,0 98,2 96,2 92,7 Överkalix* ,5 91,9 - Övertorneå*.. 91, , ,0 90,6 95,3 Pajala* 100,0 89,1.. 95,7 87,5.. 96,3 84,5 90,6 Piteå 96,7 93,5 93,2 96,2 93,1 92,9 96,4 93,3 93,0 Länet 98,2 94,6 91,4 97, ,1 97,6 95,3 92,9 Sida 38 av 49

40 TAB 16a Andel elever som har en kompis att prata med om viktiga saker, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Har kompis att prata med Kommun Flickor Pojkar Båda könen Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 Åk 4 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) Älvsbyn* 87,7 97,3.. 82,8 87,5.. 81,3 89,2 97,7 Arjeplog* ,1 93,0 95,8 Arvidsjaur* 89,3-41,5 89,3-46,4 88,9-94,4 Boden 92,1 93,2 90,5 89,6 91,5 93,4 90,9 92,4 92,0 Gällivare* 89,9 94,1 92,7 89,9 95,2 96,5 89,9 94,6 96,6 Haparanda* 91,4 94,1 96,8 83,3 94,2 93,2 88,0 93,7 92,0 Jokkmokk* - 100, , ,1 - Kalix 85,7 94,6 93,1 84,5 88,6 92,4 85,0 91,7 92,7 Kiruna 88,8 98,7 92,5 88,5 93,8 92,0 88,7 96,0 92,3 Luleå 92,1 95,3 94,4 88,5 88,8 92,1 90,2 91,9 93,2 Överkalix* ,1 97,4 - Övertorneå*.. 88, ,0.. 92,2 89,4 94,9 Pajala* 97,9 93,2.. 82,6 74,1.. 94,4 82,8 85,9 Piteå 92,4 92,4 95,5 87,1 83,3 92,1 89,6 87,4 93,7 Länet 91,3 94,6 94,3 87,6 88,2 92,3 89,4 91,2 93,2 Sida 39 av 49

41 TAB 17 Rökning. Andel elever i Norrbottens län som har provat röka respektiv röker minst en gång i veckan, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Provat att röka Röker minst en gång i veckan Kommun Flickor Pojkar Båda könen Flickor Pojkar Båda könen Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Älvsbyn* 8,2.. 4,2.. 9,7 17,1 0,0.. 0,0.. 0,0 4,3 Arjeplog* ,4 54, ,6 18,3 Arvidsjaur* - 57,1-40,2-46,3-21,4-13,1-11,1 Boden 11,3 36,2 8,5 41,3 10,0 38,9 0,8 15,2 0,0 15,7 0,4 15,5 Gällivare* 11,8 47,1 16,1 49,0 13,8 42,4 1,5 14,7 0,0 13,0 0,8 10,2 Haparanda* 11,8 63,5 26,7 63,0 19,0 60,0 0,0 27,0 2,3 21,9 3,2 29,3 Jokkmokk* 9,8-15,7-7,9-0,0-0,0-0,0 - Kalix 5,4 51,4 12,9 30,5 9,0 39,0 0,0 8,3 0,0 6,7 0,0 7,3 Kiruna 11,5 52,5 8,3 48,9 9,8 50,6 1,3 8,8 0,0 6,8 0,6 7,7 Luleå 5,0 35,9 3,5 36,2 4,2 36,1 0,0 8,6 0,0 4,0 0,0 6,3 Överkalix* , ,0 - Övertorneå* 8,3.. 10,5.. 7,1 39,5 0,0.. 0,0.. 0,0 10,5 Pajala* 34,8.. 17,2.. 20,7 53,1 2,2.. 3,1.. 0,0 9,4 Piteå 11,2 34,5 14,2 45,7 12,8 40,5 0,6 6,4 0,5 7,5 0,5 7,0 Länet 9,5 39,3 9,4 40,8 9,5 40,1 0,5 7,2 0,3 9,2 0,4 8,3 Sida 40 av 49

42 TAB 18 Snusning. Andel elever i Norrbottens län som har provat snusa respektiv snusar minst en gång i veckan, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Provat att snusa Snusar minst en gång i veckan Kommun Flickor Pojkar Båda könen Flickor Pojkar Båda könen Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Älvsbyn* 1,4.. 0,0.. 1,1 15,7 0,0.. 0,0.. 0,0 5,7 Arjeplog* ,6 39, ,6 9,9 Arvidsjaur* - 34,3-42,6-48,1-11,4-15,6-11,1 Boden 4,5 23,8 5,1 34,7 4,8 29,6 0,8 3,8 0,0 11,6 0,4 8,0 Gällivare* 5,9 16,2 9,7 46,9 7,7 33,9 0,0 5,9 0,0 17,7 0,0 15,3 Haparanda* 2,9 38,1 20,9 56,2 14,3 52,0 0,0 0,0 2,3 20,5 1,6 16,0 Jokkmokk* 3,9-17,6-6,3-0,0-3,9-0,0 - Kalix 1,4 20,8 2,9 28,6 2,1 25,4 0,0 4,2 0,0 13,3 0,0 9,6 Kiruna 9,0 30,0 9,4 51,1 9,2 41,1 0,0 2,5 1,0 17,0 0,6 10,1 Luleå 2,0 19,8 2,1 32,5 2,0 26,2 0,0 2,4 0,0 7,7 0,0 5,1 Överkalix* , ,0 - Övertorneå* 0,0.. 17,1.. 7,1 30,2 0,0.. 2,6.. 0,0 16,3 Pajala* 15,2.. 20,3.. 17,2 37,5 0,0.. 3,1.. 1,7 9,4 Piteå 2,9 22,3 9,8 36,2 6,7 29,7 0,0 1,4 0,5 10,2 0,3 6,1 Länet 3,4 22,4 6,5 36,6 5,0 30,1 0,1 2,4 0,4 11,8 0,2 7,5 Sida 41 av 49

43 TAB 19 Alkohol. Andel elever i Norrbottens län som har provat dricka alkohol respektiv dricker alkohol minst en gång i månaden, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Provat att dricka alkohol Dricker alkohol minst en gång i månaden Kommun Flickor Pojkar Båda könen Flickor Pojkar Båda könen Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Älvsbyn* 9,6.. 8,3.. 7,5 46,5 0,0.. 0,0.. 0,0 9,3 Arjeplog* ,3 73, ,0 31,0 Arvidsjaur* - 75,6-61,9-63,0-14,6-19,0-9,3 Boden 9,0 60,0 16,2 54,5 12,4 57,1 0,0 21,9 0,0 15,7 0,0 18,6 Gällivare* 5,9 56,1 9,7 55,3 7,7 57,6 0,0 4,9 0,0 3,5 0,0 5,1 Haparanda* 13,2 63,5 27,9 68,5 19,0 62,7 0,0 15,9 1,2 6,8 1,6 13,3 Jokkmokk* 19,4-9,4-14,3-0,0-0,0-0,0 - Kalix 4,1 65,3 12,9 48,6 8,3 55,4 0,0 9,7 0,0 8,6 0,0 9,0 Kiruna 7,7 51,3 15,6 68,2 12,1 60,1 1,3 15,0 0,0 12,5 0,6 13,7 Luleå 9,4 54,7 12,6 53,4 11,1 54,1 0,0 13,4 0,0 9,0 0,0 11,2 Överkalix* , ,0 - Övertorneå* 14,3.. 26,0.. 21,2 38,5 2,9.. 0,0.. 1,2 2,6 Pajala* 20,5.. 22,2.. 19,0 57,8 2,3.. 0,0.. 0,0 12,5 Piteå 10,0 56,4 19,1 57,9 15,0 57,2 0,0 14,5 0,5 15,4 0,3 15,0 Länet 9,2 56,4 14,5 56,3 12,0 56,4 0,2 14,3 0,2 11,4 0,2 12,7 Sida 42 av 49

44 TAB 20 Narkotika. Elevers reaktion om erbjuden narkotika samt andel elever i årskurs 1 på Gymnasiet som har testat narkotika, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Bestämt nej om erbjuden narkotika Testat narkotika Kommun Flickor Pojkar Båda könen Flickor Pojkar Båda könen Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Åk 7 Gy1 Gy1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (2) (4) (6) Älvsbyn* 98,6.. 96,9.. 97,8 98, ,4 Arjeplog* ,4 100, ,0 Arvidsjaur* - 91,4-88,5-87,0 7,1 2,5 1,9 Boden 97,0 94,3 94,0 83,5 95,6 88,5 1,9 5,0 3,5 Gällivare* 97,1 94,1 95,2 97,4 96,2 96,6 4,4 1,0 1,7 Haparanda* 98,5 95,2 95,3 89,0 96,8 93,3 1,6 4,1 4,0 Jokkmokk* 88,2-100,0-95, Kalix 98,6 97,2 98,6 97,1 98,6 97,2 1,4 1,0 1,1 Kiruna 98,7 92,5 97,9 90,9 98,3 91,7 2,5 2,3 2,4 Luleå 99,7 93,3 98,2 93,1 98,9 93,2 3,8 4,0 3,9 Överkalix* , Övertorneå* 100,0.. 94,7.. 96,5 96, ,0 Pajala* 95,7.. 93,8.. 94,8 89, ,6 Piteå 97,1 94,5 96,1 89,4 96,5 91,8 1,8 2,8 2,3 Länet 98,3 93,7 96,7 91,6 97,5 92,6 2,7 2,9 2,8 Sida 43 av 49

45 TAB 21 Ej testat doping. Andel elever i årskurs 1 på Gymnasiet som svarar att de inte har testat dopingpreparat, fördelat på kön och kommun. Nej, har ej testat dopingpreparat Kommun Flickor Pojkar Båda könen (1) (2) (3) Älvsbyn* ,0 Arjeplog* ,2 Arvidsjaur* 97,1 95,1 90,7 Boden 96,2 92,6 94,2 Gällivare* 100,0 98,4 98,3 Haparanda* 96,8 94,5 96,0 Jokkmokk* Kalix 98,6 95,2 96,6 Kiruna 96,3 97,7 97,0 Luleå 96,5 95,2 95,9 Överkalix* Övertorneå* ,8 Pajala* ,8 Piteå 96,8 96,9 96,8 Länet 96,7 95,5 96,0 Sida 44 av 49

46 TAB 22 Boendeform bland elever i gymnasiet årskurs 1 i Norrbottens län fördelat på kön och kommun. Kommun Flickor Pojkar Båda könen Båda föräldrarn Växelboe Båda föräldrarn Växelboe Båda föräldrarn Växelboe a nde Mamma Pappa Själv Annat a nde Mamma Pappa Själv Annat a nde Mamma Pappa Själv Annat (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Älvsbyn* ,3 7,1 5,7 5,7 8,6 18,6 Arjeplog* ,9 4,2 8,5 1,4 4,2 33,8 Arvidsjaur* 51,4 4,3 20,0 0,0 8,6 15,7 52,5 8,2 8,2 4,9 21,3 4,9 55,6 7,4 14,8 1,9 18,5 1,9 Boden 57,1 7,6 19,0 3,8 5,7 5,7 61,2 10,7 14,0,8 6,6 3,3 59,3 9,3 16,4 2,2 6,2 4,4 Gällivare* 51,5 4,4 25,0 7,4 2,9 8,8 54,7 15,1 9,9 3,1 6,8 8,3 54,2 8,5 15,3 5,1 6,8 8,5 Haparanda * 57,1 9,5 20,6 3,2 1,6 4,8 63,0 4,1 21,9 4,1 2,7 2,7 54,7 9,3 24,0 5,3 1,3 5,3 Jokkmokk* Kalix 54,2 11,1 20,8 5,6 1,4 6,9 62,9 7,6 6,7 7,6 4,8 10,5 59,3 9,0 12,4 6,8 3,4 9,0 Kiruna 56,3 10,0 3,8 11,3 13,8 5,0 47,7 12,5 11,4 9,1 14,8 3,4 51,8 11,3 7,7 10,1 14,3 4,2 Luleå 56,0 10,2 19,6 3,8 6,2 4,3 65,9 9,8 11,6 3,4 5,0 4,2 61,0 10,0 15,6 3,6 5,6 4,3 Överkalix* Övertorneå * ,4 3,5 10,5 4,7 1,2 5,8 Pajala* ,9 7,8 18,8 4,7 4,7 3,1 Piteå 61,4 12,7 16,4 4,1 4,1 1,4 54,3 12,6 15,7 5,1 9,1 3,1 57,6 12,7 16,0 4,6 6,8 2,3 Länet 57,9 10,4 17,2 4,5 5,4 4,5 59,5 10,0 12,7 4,5 7,4 5,4 58,7 10,2 14,8 4,5 6,5 5,0 Sida 45 av 49

47 TAB 23 Andel elever i årskurs 1 på gymnasiet som arbete på fritiden, fördelat på kön, kommun samt årskurs. Kommun Flickor Pojkar Båda könen (1) (2) (3) Älvsbyn* Arjeplog* Arvidsjaur* 24,3 23,0 24,1 Boden 13,3 14,9 14,2 Gällivare* 11,8 15,1 15,3 Haparanda* 17,5 16,4 22,7 Jokkmokk* Kalix 18,1 20,0 19,2 Kiruna 31,3 17,0 23,8 Luleå 13,7 12,2 12,9 Överkalix* Övertorneå* Pajala* Piteå 13,2 12,2 12,7 Länet 16,1 15,3 15,7 Sida 46 av 49

48 TAB 24 Andelen förskoleelever i Norrbottens län som visar "glad gubbe" när de tänker på att gå till skolan, rasterna, klasskamraterna, och matsalen fördelat på kön och kommun. Kommun Flickor Pojkar Båda könen Gå till skolan Klasskamraterna Rasterna Matsalen Gå till skolan Rasterna Matsalen Gå till skolan Rasterna Matsalen (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) Klasskamrater na Klasskamrater na Älvsbyn* 88,3 70,0 78,3 90,0 66,2 79,2 74,0 77,9 80,3 82,0 73,8 83,6 Arjeplog* ,3 79,5 76,7 76,7 Arvidsjaur* 92,4 89,9 81,0 79,7 76,5 77,8 84,0 69,1 86,2 83,0 85,1 75,5 Boden 85,7 81,3 80,4 75,9 78,4 76,1 78,4 75,4 81,7 78,5 79,3 75,6 Gällivare* 87,8 87,8 77,0 85,1 65,7 71,4 70,0 77,1 77,1 79,9 73,6 81,3 Haparanda* 86,9 79,4 79,4 84,1 82,4 82,4 74,7 79,1 89,4 78,8 78,8 82,4 Jokkmokk* Kalix 80,9 82,4 72,1 73,5 65,6 81,1 74,4 70,0 72,2 81,6 73,4 71,5 Kiruna 81,7 80,0 75,7 71,3 72,5 75,0 73,3 73,3 77,0 77,4 74,5 72,3 Luleå 85,7 81,1 69,4 78,9 79,6 76,1 76,4 69,2 82,6 78,6 73,0 73,9 Överkalix* ,2 83,3 88,9 81,5 Övertorneå* Pajala* 80,4 78,6 82,1 78,6 78,7 77,3 76,0 73,3 80,2 73,3 77,9 75,6 Piteå 86,1 86,1 73,6 76,9 79,7 73,4 82,4 74,3 82,8 79,5 78,1 75,6 Länet 85,4 82,3 74,3 78,3 77,0 75,6 77,1 72,5 81,0 78,8 75,8 75,2 Sida 47 av 49

49 TAB 25 Antal år elever 1 som används vid redovsning på kommunnivå uppdelat på om redovsningen är för båda könen sammantaget eller redovisning med könsuppdelning. Antal år elever som ingår i redovisningen Förskoleklass Totalt Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet årskurs 1 båda Totalt båda Totalt båda Totalt båda könen Flickor/pojkar könen Flickor/pojkar könen Flickor/pojkar könen Flickor/pojkar Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparand a Jokkmokk Kalix Kiruna Luleå Överkalix Övertorne å Pajala Piteå Länet ) 1 betyder att endast det senaste läsåret ingår i kommunredovisningen, det vill säga 2012/2013, 2 att även eleverna i den årskursen föregående läsår ingår och 3 att ytterligare ett år bakåt i tid ingår, det vill säga 2010/2011, 2011/2012 och 2012/2013. " -" betyder att kommunen inte har några deltagande elver i den årskursen detta läsår alternativt att trots sammanslagning med två år bakåt i tid, uppnår inte redovisningsgruppen 50 elever. Sida 48 av 49

50 TAB 26 Andel elever i kommunerna 1 i Norrbottens län som ingår i hälsosamtalet 2012/13, jämfört med antal inskrivna elever i oktober 2012 enligt Skolverket, båda könen. Andel elever i hälsosamtalet Förskoleklass Årskurs 4 Årskurs 7 Gymnasiet årskurs 1 Älvsbyn 76,3 92,6 88,6 38,7 Arjeplog 95,8 96,8 106,7 55,9 Arvidsjaur 81,0 96,4 0,0 58,7 Boden 94,3 94,2 90,9 58,7 Gällivare 79,1 89,0 76,0 - Haparand 88,5 78,0 61,2 88,2 a Jokkmokk 0,0 0,0 82,6 0,0 Kalix 94,7 98,0 85,2 79,7 Kiruna 90,4 79,2 71,0 - Luleå 93,6 91,7 66,5 Överkalix 90,0 100,0 54,8 - Övertorne 26,8 96,9 79,5 58,3 å Pajala 80,7 77,1 89,2 - Piteå 95,4 91,4 92,8 99,2 Länet 87,6 89,3 83,2 63,6 1) I gymnasiet har kommunerna Gällivare, Kiruna och Pajala siffror enligt Skolverket som är svåra att använda. Skolverket har även en indelning "Lapplands kommunalförbund" där dessa kommuner kan ingå. " -" betyder att kommunen inte har några uppgifter alternativt ej täckande på inskrivna enligt Skolverket. Sida 49 av 49

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2011/2012 Folkhälsocentrum Författare: Farhad Ali Khan Tabellförteckning sidan Vi som var med 3 1-4. Antal elever 3-5

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2009/2010 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Tabellbilaga till rapport för läsåret 2008/2009 Annika Nordstrand Sekretariatet wwwnll.se/folkhalsa Tabellförteckning sidan Vi som var med 4 1-4. Antal elever

Läs mer

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten)

Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Elevhälsosamtalen 13/14 Skolbarns hälsa levnadsvanor i Piteå (Norrbotten) Deltagande Det är den 8:e enkäten som genomförts med elever i f-klass, åk 4 och 7 i grundskolan och åk1 på gymnasiet. Svarsfrekvensen

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte Sid 3 2. Deltagande i Elevhälsosamtal Sid 4 3. Sammanfattning Sid 5 4. Resultat 4.1 Arbetsmiljö Sid 7 4.2 Hälsovanor Sid 11 4.3 Alkohol, narkotika och tobak

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning och syfte Sid 3 2. Deltagande i Elevhälsosamtal Sid 4 3. Resultat Sid 5

Innehållsförteckning. 1. Inledning och syfte Sid 3 2. Deltagande i Elevhälsosamtal Sid 4 3. Resultat Sid 5 1 Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte Sid 3 2. Deltagande i Elevhälsosamtal Sid 4 3. Resultat Sid 5 2 1. Inledning och syfte I Sverige får alla elever i grundskolans förskoleklass, år 4 och 7 samt

Läs mer

SAMMANFATTNING AV Elevhälsosamtal i Norrbotten

SAMMANFATTNING AV Elevhälsosamtal i Norrbotten SAMMANFATTNING AV Elevhälsosamtal i Norrbotten 2016 2017 Elevhälsan i korthet läsåret 2016 2017 1 2 2005/06 startade Luleå kommun med elevhälsosamtalet som successivt spred sig till övriga kommuner i länet.

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte Sid 3 2. Deltagande i Elevhälsosamtal Sid 4 3. Sammanfattning Sid 5 4. Resultat 4.1 Arbetsmiljö Sid 7 4.2 Hälsovanor Sid 11 4.3 Alkohol, narkotika och tobak

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1. Inledning och syfte Sid 3 2. Deltagande i Elevhälsosamtal Sid 4 3. Sammanfattning Sid 5 4. Resultat 4.1 Arbetsmiljö Sid 7 4.2 Hälsovanor Sid 10 4.3 Alkohol, narkotika och tobak

Läs mer

Hälsofrågor i årskurs 7

Hälsofrågor i årskurs 7 Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i årskurs 7 Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten NLL-2013-10 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2012/2013 Folkhälsocentrum Författare: Åsa Rosendahl 2 Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Bakgrund... 7 Syfte... 7

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 214-215 Författare: Sven-Arne Jansson Innehåll Sammanfattning... 5 Inledning... 7 Bakgrund... 7 Syfte... 7 Rapporten... 8 Genomförande...

Läs mer

Hälsofrågor i Gymnasiet

Hälsofrågor i Gymnasiet Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i Gymnasiet Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Hälsofrågor i årskurs 4

Hälsofrågor i årskurs 4 Elevhälsoenkät Norrbotten Läsår 2018/2019 Hälsofrågor i årskurs 4 Namn: Personnummer: Mobilnummer: Längd: Skola: Klass: Vikt: Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa och dina levnadsvanor. Det

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2007/2008 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 7/8 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 7

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR I 8:AN Inför hälsobesöket hos skolsköterskan

HÄLSOFRÅGOR I 8:AN Inför hälsobesöket hos skolsköterskan HÄLSOFRÅGOR I 8:AN Inför hälsobesöket hos skolsköterskan Här nedan finns frågor att svara på som rör skolmiljö, din hälsa och din livsstil. Om det är någon fråga du inte förstår, kan du vänta med att besvara

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 7, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1

HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Elevhälsoenkät Västerbotten HÄLSOFRÅGOR I GYMNASIET ÅR 1 Namn: Personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum: Längd: (cm) Vikt: (kg) Svaren på hälsofrågorna används i hälsosamtalet med skolsköterskan.

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 28/29 Annika Nordstrand Sekretariatet wwwnll.se/folkhalsa Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning Bästa möjliga hälsa En god utbildning 6 Delaktighet

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 211/212 Folkhälsocentrum Författare: Farhad Ali Khan Innehåll sidan Sammanfattning Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning Delaktighet i samhället

Läs mer

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006

Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN. Läsåret 2005-2006 Barn och ungdomars hälsa och levnadsvanor LULEÅ KOMMUN Läsåret 5-6 Innehåll sidan Inledning 3 Sammanfattning 4 Vi som var med 6 Kost, fysisk aktivitet och BMI 7 Matvanor 8 Fysisk aktivitet i skolan och

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningarna

Hälso- och sjukvårdsberedningarna Hälso- och sjukvårdsberedningarna Syd, nord, öst och mitt Beredningarna består av fritidspolitiker från hela länet. Alla partier i landstingsfullmäktige är representerade (utom SD). Politikerna samlar

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I ÅRSKURS 7

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I ÅRSKURS 7 HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I ÅRSKURS 7 Alla elever i årskurs 7 bjuds in till ett hälsobesök hos skolsköterskan. I den här enkäten ställer vi frågor om din hälsa, levnadsvanor, trivsel och skolmiljö som

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i gymnasiet, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 4, Norrbotten

Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 4, Norrbotten Hälsoenkät för ungdomar i årskurs 4, Norrbotten Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola: Längd:...cm Vikt:...kg BMI: Kön: ARBETSMILJÖ Sätt ett kryss i rutan

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 213-214 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) 13-14

Läs mer

Elevhälsoenkät. Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst för dig.

Elevhälsoenkät. Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7. Det finns inga svar som är rätt eller fel. Kryssa i det alternativ som stämmer bäst för dig. Elevhälsoenkät Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7 Hej! I det här häftet finns frågor som rör din skolmiljö, hälsa och levnadsvanor. Några av frågorna kommer att vara underlag för statistik och de

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2012/2013. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 212/213 Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander procent Hälsoläget i grundskolan i Kramfors läsåret 212-213 Skolsköterskan

Läs mer

varken bra mycket bra bra eller dålig/a dålig/a mycket dålig/a

varken bra mycket bra bra eller dålig/a dålig/a mycket dålig/a Hälsofrågor åk 4 Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: Rygg: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss i rutan som

Läs mer

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår

Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår Andel (procent) som för det mesta mår ganska eller mycket bra, elever i Norrbotten, Jämtland och Västernorrland, läsår 27-28 Flickor Pojkar Norrbotten Jämtland Västernorrland Norrbotten Jämtland Västernorrland

Läs mer

Tabellbilaga Hälsa på lika villkor 2018

Tabellbilaga Hälsa på lika villkor 2018 Tabellbilaga Hälsa på lika villkor 2018 Län Norrbotten År: 2018 Jämförelser mellan län och riket åldern 16-84 år samt mellan män och kvinnor Skillnader större eller lika med ca. +/-2 är "verkliga" (statistiskt

Läs mer

Hälsofrågor årskurs 7

Hälsofrågor årskurs 7 Hälsofrågor årskurs 7 Namn och personnummer: Denna ruta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: Rygg: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss

Läs mer

Hälsofrågor gymnasiet

Hälsofrågor gymnasiet Hälsofrågor gymnasiet Namn och personnummer: Detta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss i rutan som passar

Läs mer

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet

Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Hälsosamtalet i Skolan - ett verktyg i kvalitetsarbetet Våga följa upp! Den 16 september 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab Upplägg Detta är

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här:

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här: HÄLSOENKÄT ÅK 4-6 Gör så här: Svara på frågorna i tur och ordning, fråga om du behöver hjälp. Det finns inga rätt eller fel svar! Svara det som stämmer bäst för dig. Vissa frågor handlar om hur det varit

Läs mer

Kost och Fysisk Aktivitet

Kost och Fysisk Aktivitet 7 APRIL 21 Kost och Fysisk Aktivitet Frukost Frukosten räknas som den viktigaste måltiden eftersom den har betydelse för hur mycket man orkar prestera under dagen. På nationell nivå minskar andelen som

Läs mer

Elevhälsoenkät. Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7

Elevhälsoenkät. Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7 Elevhälsoenkät Hälsofrågor till dig som går i årskurs 7 Hej! I det här häftet finns frågor som rör din hälsa, hem- och lärmiljö och dina levnadsvanor. Några av frågorna kommer att vara underlag för statistik

Läs mer

ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 4. Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät

ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 4. Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 4 Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät OBSERVERA!! Det här är första utkastet av Västra Götalands gemensamma elevhälsoenkäter för årskurs 4 och 8 i grundskolan samt 1:an på

Läs mer

Hälsoenkäter bland elever årskurs 7, Norrbotten år 2002

Hälsoenkäter bland elever årskurs 7, Norrbotten år 2002 Hälsoenkäter bland elever årskurs 7, Norrbotten år 2002 Tabellbilaga med presentation för olika länsdelar. Ansvarig för inhämtning av data, databearbetning och redovisning: Kerstin Sandberg, Sekretariatet,

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 1-3 gymnasiet

HÄLSOENKÄT ÅK 1-3 gymnasiet HÄLSOENKÄT ÅK 1-3 gymnasiet Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa. Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som kan ta del av dina svar när ni går igenom dem vid hälsosamtalet. Gör så här:

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här:

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här: HÄLSOENKÄT ÅK 4-6 Gör så här: Svara på frågorna i tur och ordning, fråga om du behöver hjälp. Det finns inga rätt eller fel svar! Svara det som stämmer bäst för dig. Vissa frågor handlar om hur det varit

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 4. Gör så här:

HÄLSOENKÄT ÅK 4. Gör så här: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, HÄLSOENKÄT ÅK 4 Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa. Det är bara skolsköterskan och skolläkaren som kommer att ta del av dina svar när ni går igenom dem vid hälsosamtalet.

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2006/2007 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 6/7 Annika Nordstrand Sekretariatet 971 89 www.nll.se Innehåll sidan Inledning 4 Sammanfattning 5 Bästa möjliga hälsa 5 En god utbildning

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 7-9. Gör så här:

HÄLSOENKÄT ÅK 7-9. Gör så här: HÄLSOENKÄT ÅK 7-9 Gör så här: Svara på frågorna i tur och ordning, fråga om du behöver hjälp. Det finns inga rätt eller fel svar! Svara det som stämmer bäst för dig. Vissa frågor handlar om hur det varit

Läs mer

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här:

HÄLSOENKÄT ÅK 4-6. Gör så här: HÄLSOENKÄT ÅK 4-6 Gör så här: Svara på frågorna i tur och ordning, fråga om du behöver hjälp. Det finns inga rätt eller fel svar! Svara det som stämmer bäst för dig. Vissa frågor handlar om hur det varit

Läs mer

Hälsofrågor årskurs 7

Hälsofrågor årskurs 7 Hälsofrågor årskurs 7 Namn och personnummer: Denna ruta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: Rygg: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss

Läs mer

Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020?

Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020? Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020? Andel med bra självskattad hälsotillstånd bland befolkningen i Norrbotten, 18 80 år män och kvinnor, 2006-2008. Jämförelse länets kommuner med alla andra kommuner;

Läs mer

Elevhälsoenkät. Hälsofrågor till dig som går i gymnasiet

Elevhälsoenkät. Hälsofrågor till dig som går i gymnasiet Elevhälsoenkät Hälsofrågor till dig som går i gymnasiet Hej! I det här häftet finns frågor som rör din hälsa, hem- och lärmiljö och dina levnadsvanor. Några av frågorna kommer att vara underlag för statistik

Läs mer

ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 4. Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät

ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 4. Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 4 Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa, skolsituation, livsstil och hur du mår. Det finns inga rätt eller fel svar. Du svarar

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Hälsofrågor förskoleklass

Hälsofrågor förskoleklass Hälsofrågor förskoleklass Namn och personnummer: Denna ruta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss i

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN

PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN PSYKISK HÄLSA I SIFFROR NORRBOTTEN Nyckelindikatorer B&U kommundata 120,00 1. Behörighet till gymnasiet:andel elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet, hemkommun. Procent. 100,00 80,00

Läs mer

Hälsofrågor årskurs 4

Hälsofrågor årskurs 4 Hälsofrågor årskurs 4 Namn och personnummer: Denna ruta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: Rygg: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om din hälsa, levnadsvanor, trivsel, relationer och skolmiljö. Frågorna utgör grunden för ditt hälsosamtal. I samband med samtalet

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

7 APRIL Fysisk Hälsa. Övervikt och fetma

7 APRIL Fysisk Hälsa. Övervikt och fetma 7 APRIL 1 Fysisk Hälsa Övervikt och fetma Liksom föregående läsår är andelen överviktiga eller feta pojkar genomgående högre bland pojkar än flickor, utom i förskoleklass (Figur 2). Medan andelen minskar

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

Hälsofrågor till elever i gymnasiet och information om samtycke för överföring av data till Region Dalarna

Hälsofrågor till elever i gymnasiet och information om samtycke för överföring av data till Region Dalarna Hälsofrågor till elever i gymnasiet och information om samtycke för överföring av data till Region Dalarna I den här enkäten ställer vi frågor om din hälsa, levnadsvanor, trivsel, relationer och skolmiljö.

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

Hälsofrågor förskoleklass

Hälsofrågor förskoleklass Hälsofrågor förskoleklass Namn och personnummer: Denna ruta fyller skolsköterskan i: Datum för hälsosamtalet: Skola/klass: Längd:...cm Vikt:...kg Syn: ARBETSMILJÖ 1. Jag tycker att... Sätt ett kryss i

Läs mer

DNR: KS2019/83/11. Redovisning av ELSA-statistik läsåret KS2019/83/ (2) Kommunstyrelsen

DNR: KS2019/83/11. Redovisning av ELSA-statistik läsåret KS2019/83/ (2) Kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 19-1- 1 (2) Kommunstyrelsen Redovisning av ELSA-statistik läsåret 17-18 KS19/83/11 Förslag till beslut Redovisningen av ELSA-statistik för läsåret 17-18 godkänns. Sammanfattning

Läs mer

ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016

ELSA i Örebro län läsåret 2015/2016 ELSA i Örebro län läsåret / Kort beskrivning av ELSA samt resultat från länets hälsosamtal bland elever i förskoleklass, skolår, skolår samt år på gymnasiet Vad är ELSA? Elevhälsosamtal Sammanställt och

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 5 2018 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar

Luleåbornas hälsa. Fakta, trender, utmaningar Luleåbornas hälsa Fakta, trender, utmaningar Inledning Den här foldern beskriver de viktigaste resultaten från två stora hälsoenkäter där många luleåbor deltagit. Hälsa på lika villkor? är en nationell

Läs mer

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2015-2016 Författare: Åsa Rosendahl Innehåll Sammanfattning... 3 Elever i årskurs fyra... 3 Elever i årskurs sju... 4 Elever i år ett på

Läs mer

Liv och hälsa ung Särskolan 2017

Liv och hälsa ung Särskolan 2017 Liv och hälsa ung Särskolan 2017 Att vara i särklass En undersökning om ungas hälsa, livsvillkor och levnadsvanor Kortversion 1 Innehåll Inledning 2 Om Liv och hälsa ung 3 Förklaring till vanliga ord i

Läs mer

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa

16 JANUARI 2008. Psykisk hälsa JANUARI 8 Psykisk hälsa I hälsosamtalet ställs frågor om självupplevda symptom inom psykisk hälsa. Den ena dimensionen är mer somatisk och omfattar symptomen huvudvärk, magont och värk i rygg, nacke och

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Mår bra eller mycket bra

Mår bra eller mycket bra TRELLEBORG KOMMUN 1 Mår bra eller mycket bra 95 9 85 8 75 7 1 9 8 7 6 5 4 3 1 Är mycket frisk Trbg Riket Psykiska besvär mer än en gång i veckan Svårt att somna Ängslig/orolig Irriterad/dåligt humör Känt

Läs mer

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18

Förhandspresentation. Folkhälsoenkät Ung 2013 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 2014-03-18 Förhandspresentation Folkhälsoenkät Ung 13 - Årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet Jönköpings län 14-3-18 Länsrapport med fokus på årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Vidareutveckling av en ANDT-enkät, genomfördes

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Årskurs 8 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna 5,

Läs mer

BARNS OCH UNGDOMARS HÄLSA OCH LEVNADSVANOR

BARNS OCH UNGDOMARS HÄLSA OCH LEVNADSVANOR BARNS OCH UNGDOMARS HÄLSA OCH LEVNADSVANOR 2018 KORTVERSION MÖRKRETS HJÄRTA AV ERIK JANSSON Ett stort tack till alla som besvarade enkäten! Med er hjälp har vi fått värdefull kunskap om hur barn och ungdomar

Läs mer

F-klass/1, 4:an, 7/8:an, gymnasium årskurs 1. 4:an, 7/8:an, gymnasium årskurs 1. Varken bra eller dåligt. Dåligt Mycket dåligt

F-klass/1, 4:an, 7/8:an, gymnasium årskurs 1. 4:an, 7/8:an, gymnasium årskurs 1. Varken bra eller dåligt. Dåligt Mycket dåligt Svart text avser EMQs nationella frågor Grön text är Norrbottens motsvarighet idag Frågeområden Svarsalternativ Årskurs 1. Frågeområde: Sömn Jag har de senaste 7 dagarna sovit Mycket bra Varken bra eller

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung Länsrapport

Folkhälsoenkät Ung Länsrapport Folkhälsoenkät Ung 2017 Länsrapport Om Folkhälsoenkät Ung Åk 9 och gymnasiets år 2 Hälsa, levnadsvanor och drogvanor Genomförd 2011, 2013, 2015 & 2017 (i nuvarande tappning) Genomförande Varför? Ge en

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet

Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet Kommunåterkoppling 2017 Eskilstuna Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet

Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet Kommunåterkoppling 2017 Strängnäs Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan och årskurs 2 på gymnasiet 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet

Läs mer

Hur mår barn och unga i HELSINGBORG?

Hur mår barn och unga i HELSINGBORG? Hur mår barn och unga i HELSINGBORG? Resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i 16 Maria Fridh och Mathias Grahn, Samhällsanalys, Region Folkhälsorapportering i Region Folkhälsorapport Barn och Föräldrar

Läs mer

ELSA 2017/2018 Elevhälsodata Sammanställt och Analyserat

ELSA 2017/2018 Elevhälsodata Sammanställt och Analyserat ELSA Elevhälsodata Sammanställt och Analyserat Sammanställning av enkäter utifrån elevhälsosamtal med elever i förskoleklass, åk 4, åk 7 samt år 1 på gymnasiet som genomförts av skolsköterska. Hur läser

Läs mer

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna?

Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Barn och föräldrar i Skåne hur mår och lever de skånska familjerna? Nätverksmöte för föräldrastödjande aktörer den 4 mars 215 Maria Fridh Enheten för folkhälsa och social hållbarhet Region Skånes epidemiologiska

Läs mer

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum:

Hälsoenkät. Elevens namn: Klass: Datum: Hälsoenkät Elevens namn: Klass: Datum: Framtagen av Cathrine Lundberg, Norrköping, Kristina Dalenius, Lerum, Lena Mangelus, Göteborg med stöd av Riksföreningen för Skolsköterskor 2011 Skola/Arbetsmiljö

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten

Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Skolelevers drogvanor 2009 Norrbotten Tabellbilaga Tabellinnehåll Tabell 1. Andel som inte dricker alkohol (icke-konsumenter), 2009. Procent (%) av samtliga. (utgår från konsumtionsindex=0, se mer sid

Läs mer

Att tänka på innan du börjar:

Att tänka på innan du börjar: Årskurs 7 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Kommunåterkoppling 2017 Vingåker. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan

Kommunåterkoppling 2017 Vingåker. Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan Kommunåterkoppling 2017 Vingåker Elever i årskurs 7 och 9 i grundskolan 1 Inledning Landstinget Sörmland har som mål att vara Sveriges friskaste län år 2025. En del av målet är en förbättrad folkhälsa

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

Om mig. Länsrapport

Om mig. Länsrapport Om mig Länsrapport www.regionostergotland.se Om mig är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars hälsa och livsstil som har genomförts årligen sedan hösten. Enkäten är ett samarbete mellan länets

Läs mer

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015

Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilaga Folkhälsoenkät Ung 2015 Tabellbilagan innehåller resultaten för Folkhälsoenkät Ung 2015 på kommunnivå för årskurs nio (åk 9) och år två på gymnasiet (gy 2), uppdelat på kön. Där det är få

Läs mer

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9

Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Kartläggning av psykisk hälsa hos elever i åk 6 & åk 9 Beskrivning av Åtvidabergs deltagare 146 elever i åk 6, 49 % flickor och % pojkar 155 elever i åk 9, 45 % flickor, 54 % pojkar 94 % av eleverna i

Läs mer

Hälsosamtalet i skolan - resultat

Hälsosamtalet i skolan - resultat Hälsosamtalet i skolan - resultat Återföring till programberedningen, hälso- och sjukvårdsberedningarna, samt regionala beredningen den 27 april 11 Foto: Per Lantto Annika Nordstrand, folkhälsostrateg,

Läs mer

ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 8. Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät

ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 8. Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät ELEVHÄLSOENKÄT ÅK 8 Västra Götalands regiongemensamma elevhälsoenkät Frågorna i den här enkäten handlar om din hälsa, skolsituation, livsstil och hur du mår. Det finns inga rätt eller fel svar. Du svarar

Läs mer

Hej! Att tänka på innan du börjar:

Hej! Att tänka på innan du börjar: Årskurs 5 2014 Hej! Det här är ett häfte med frågor om hur du mår och hur du har det i skolan, hemma och på fritiden. Undersökningen genomförs av Landstinget Sörmland och resultaten används för att förbättra

Läs mer

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet

Stockholmsenkäten avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Stockholmsenkäten 16 - avseende ANDT och psykisk hälsa i åk 9 i grundskolan samt åk 2 i gymnasiet Klara Abrahamsson Projektledare Preventionsprojektet Syfte och bakgrund Stockholmsenkäten Kartlägga drogvanor,

Läs mer

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004

Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Resultat från levnadsvaneundersökningen 2004 Tabellbilaga: Umeåregionen, Grundskolan åk 7-9 Karina Nygren UFFE - Utvecklings- och fältforskningsenhet vid Umeå Socialtjänst Umeå 2005-02-01 2 Tabellbilaga:

Läs mer

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an

Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Namn: Klass: Mejladress: Mobilnr: Datum: Min hälsa Frågor till dig som går i 4:an Hej! I det här häftet finns frågor som förberedelse inför det hälsosamtal du kommer att ha med din skolsköterska. De flesta

Läs mer

Hur mår barn och unga i Skåne?

Hur mår barn och unga i Skåne? Hur mår barn och unga i Skåne? Resultat från Folkhälsoenkät Barn och Unga i Skåne 2016 Birgit Modén: Samhällsanalys, Region Skåne Folkhälsorapportering i Region Skåne Folkhälsorapport Barn och Föräldrar

Läs mer

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011

Liv & hälsa ung Liv & hälsa ung 2011 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun 2011-07-18 Liv & hälsa ung 2011 Knivsta kommun Syfte Syftet med Liv och Hälsa ung är att kartlägga hälsa, levnadsvanor och livsvillkor

Läs mer