HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÄLSOSAMTALET I SKOLAN. Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret 2013-2014. Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander"

Transkript

1 HÄLSOSAMTALET I SKOLAN Hälsoläget i grund- och gymnasieskola Läsåret Johannes Dock Hans-Åke Söderberg Christina Norlander

2 % Hälsoläget i grund- och gymnasieskolan i Kramfors Läsåret (Lå) Skolsköterskan erbjuder alla elever ett strukturerat hälsosamtal i förskoleklassen, Åk 4 och 7 samt de flesta i Gy1. Svaren från detta matas in i en länsgemensam databas där det går att få ut jämförbar statistik för skolorna i länet. Detta är en sammanfattning av svaren i grundskolans förskoleklass, Åk 4 och 7 samt gymnasiet år1 Lå Totalt antal elever och genomförda hälsosamtal i Kramfors Kramfors kommun Antal elever Antal som erbjudits hälsosamtal Genomförda hälsosamtal FSK Åk Åk Gymnasiet år Registrerade hälsosamtal Övervikt, mat och fysisk aktivitet Övervikt och fetma För flickor fortsätter den positiva trenden och de närmar sig länets värden. Andelen pojkar med fetma i Kramfors ökar liksom i länet. Överlag är andelen elever med fetma större i Kramfors än i länet Andel elever med fetma, 3-års medelvärden från Lå 8-9 till Lå krf län kramf län /9-/11 9/-11/12 /11-12/13 11/12-13/14 2

3 Procent % Andel elever med övervikt fetma Lå Fetma Övervikt 15 5 FSK Kramfors FSK Länet Åk4 Kramfors Åk4 Länet Åk7 Kramfors Åk7 Länet GY Kramfors GY Länet Matvanor Från skolår 7 ändras frukost och lunchvanor tydligt. Frukost och lunch har stor betydelse för elevernas möjlighet att tillgodogöra sig undervisning och nå skolans mål. Utvecklingen över tid visar att allt färre elever i gymnasiet äter frukost dagligen. Företrädare för skolhälsovård och kostenhet har under Lå uppvaktat BKUs ledningsgrupp med information om betydelsen av frukostätande och förslag på möjlighet att erbjuda frukost i skolan. Andel gy-elever som äter frukost, lunch och middag varje skoldag, Lå till frukost fruk lunch lunch midd midd

4 % % Andel elever som äter frukost lunch och middag varje skoldag Lå Frukost Lunch Middag 3 2 FSK Kramfors FSK Länet Åk4 Kramfors Åk4 Länet Åk7 Kramfors Åk7 Länet GY Kramfors GY Länet Idrott och hälsa Det är färre elever som deltar aktivt på Idrott och hälsa i de äldre åldersgrupperna. Erfarenheter från gymnasiet pekar på att inte delta på Idrottslektioner är en tidig signal om risk för avhopp. Gudmundråskolan och Ådalsskolan gjorde ett försök där elever som inte deltog på idrottslektioner hjälp i form av en personlig tränare med mycket gott resultat. Andel elever som alltid deltar aktivt i idrott o hälsa, Lå

5 % Retad utstött illa behandlad Det finns en liten minskning i andelen elever som upplever sig retade, utstötta eller på annat sätt illa behandlad av andra elever. De som upplever sig illa behandlade av vuxna är få och tycks inte öka. I samtliga fall elever uppgett sig illa behandlade har detta följts upp av skolsköterska via rektor/annan ansvarig. Andel elever som inte upplever sig retade, utstötta eller på annat sätt illa behandlad av andra elever alternativt vuxna, Lå Elever Vuxna Elever Vuxna 3 2 Åk4 Kramfors Åk4 Länet Åk7 Kramfors Åk7 Länet Gy1 Kramfors Gy1 Länet 5

6 Medelvärde Medelvärde Arbetsro, koncentration, stress och trivsel Frågor med flera svarsalternativ har räknats om så att 5 poäng motsvarar det bästa alternativet tex alltid arbetsro och 1 poäng motsvarar det sämsta alternativet tex aldrig arbetsro, sedan används medelvärden för att beskriva elevernas svar. Eleverna i Kramfors trivs bra i skolan, elevernas möjlighet att koncentrera sig och arbetsro både i länet och i Kramfors skulle kunna förbättras. Upplevelsen av stress ökar med stigande ålder. Jag har arbetsro på lektionerna, Lå Jag kan koncentrera mig på lektionerna Lå,

7 Medelvärde Medelvärde Jag känner mig stressad över skolarbetet, Lå Åk4 Kramfors Åk4 Länet Åk7 Kramfors Åk7 Länet Gy1 Kramfors Gy1 Länet Jag trivs i skolan, Lå

8 Medelvärde Medelvärde Elevernas hälsa Eleverna får svara på frågor om hur de mår, i vilken utsträckning de känt sig oroliga/rädda eller nedstämda/ledsna samt hur de sover. Resultat redovisas i poäng där 5 poäng motsvarar bästa möjliga aldrig orolig, alltid bra osv. 1 poäng motsvarar sämsta möjliga alltid orolig, alltid dåligt osv. Inom området självskattad hälsa skattar flickor lägre överlag jämfört med pojkar, oftast ökad skillnad med ökande ålder, det är samma trend i länet och någon enkel förklaring finns inte men det är angeläget att uppmärksamma. Jag mår bra, Lå Jag känner mig ledsen eller nedstämd, Lå

9 Medelvärde Medelvärde Jag känner mig orolig eller rädd, Lå Jag känner mig irriterad eller på dåligt humör, Lå

10 Medelvärde Medelvärde Jag har haft besvärande huvudvärk, Lå Jag sover bra, Lå 13-14

11 % Droger, skolår 7 och Gy 1 Andel elever som aldrig snusar, röker eller dricker alkohol. Andel elever som svarar definitivt nej tack om de blir erbjudna narkotika, Lå Snus Rök Alkohol Narkotika 3 2 Kramfors åk7 Västernorrland åk7 Kramfors Gy1 Västernorrland Gy1 Kramfors Kommun antog 25 en alkohol och drogpolicy (http://www.kramfors.se/filer/sidor/id2322_policy.pdf ) Enligt visionen skall: Ungdomar under 18 år inte använda alkohol, tobak eller andra droger. Tobaksfri duo startar Lå på Kramforsskolan, förhoppningen är att Tobaksfri duo kommer att hjälpa skolan öka andelen elever som avstår tobak. Att cirka 7% av Kramfors 16-åringar har druckit alkohol, kanske är ett tecken på vuxenvärldens förhållningssätt till alkohol. I förhållande till forskning, framtida hälsa och lagstiftning är det mycket oroande. Att en stor andel av eleverna skulle säga bestämt nej till narkotika är självfallet positivt. Sammanfattning De flesta elever som erbjöds delta i hälsosamtalet läsåret tackade ja. Hälsosamtalet ger ett bra underlag för att beskriva hälsoläget hos eleverna i Kramfors kommun. Eleverna säger att: - de trivs bra i skolan, - arbetsmiljön i skolan är bra, - de flesta mår bra Hälsofaktorer som övervikt/ fetma, deltagande i idrott, frukostvanor, upplevelse av stress och attityder till tobak o alkohol, ger en mer oroande bild. Flickor uppger att problem med sömn, huvudvärk, irritabilitet ökar med tilltagande ålder; en trend som följer det övriga riket. I sammanställningen framgår att hälsofrämjande insatser för elever inom olika områden behövs; övervikt/ fetma, matvanor, psykosocial ohälsa och ANT frågor. 11

12 Hälsosamtalets dialog mellan skolsköterska och elev syftar till att göra eleverna uppmärksamma på sambandet mellan livsstil och hälsa samt ge kunskap och uppmuntran i hälsofrämjande val. Erfarenhet från skolsköterskor visar att hälsosamtalet är en hälsofrämjande insats av stor betydelse för många elever.. 12

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011

Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Norrbotten Rapport för läsåret 2010/2011 Skolbarns hälsa och levnadsvanor i Rapport för läsåret 21/211 Annika Nordstrand Sekretariatet www.nll.se/folkhalsa Innehåll sidan Sammanfattning 4 Bästa möjliga hälsa 4 En god utbildning 5 Delaktighet

Läs mer

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009

En samlad bild av barn och ungas hälsa. Piteå kommun 2009 arn och ungas hälsa En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun 2009 Piteå kommun Tel: 0911-69 60 00 Besöksadress: Svartuddsvägen 1 www.pitea.se En samlad bild av barn och ungas hälsa Piteå kommun

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22

Folkhälsoenkät Ung 2011. Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 2012-02-22 Folkhälsoenkät Ung 11 Resultat och tabeller Arbetsmaterial - 12-2-22 1 Innehållsförteckning Resultat... 5 Hälsa och läkemedel... 5 Tobak... 12 Alkohol... 19 Narkotika... 27 Dopning och sniffning... 29

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Folkhälsoenkät Ung 213 En enkätundersökning av grundskoleelevers (åk 9) och gymnasieelevers (åk 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Jönköpings län Joakim Widén Statistiker Februari 214 Sammanfattning Folkhälsoenkät

Läs mer

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET

HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET HÄLSOFRÅGOR TILL DIG SOM GÅR I GYMNASIET I den här enkäten ställer vi frågor om mat och sovvanor, fysisk aktivitet och fritid, skola och arbetsmiljö, trivsel och relationer och din hälsa som sen utgör

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform

MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012. All statistik i punktform MÄNNISKOR OCH HÄLSA I NACKA 2012 All statistik i punktform Innehåll 1 Mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling... 3 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar... 3 1.2 Barn och ungas uppväxtvillkor...

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport

Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län. År 2012 en beskrivande rapport Barns och ungdomars hälsa och levnadsvanor i Kronobergs län År 2012 en beskrivande rapport Layout och produktion: Etyd AB Tryck: Löwex Maj 2013 Foto: Hans Runesson omslag, s. 32, 55 Elin Åkesson s. 9,19,

Läs mer

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne

Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Psykisk ohälsa bland Barn, Unga och Unga vuxna i Skåne Omslagsbild: Maria Fridh Denna rapport är sammanställd av: Epidemiologisk bevakning och analys Enheten för Folkhälsa och social hållbarhet Clinical

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7 och åk 9) hälsa, drog- och levnadsvanor i Mullsjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning Ungdomarna har svarat att de mår

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2

Alkohol Narkotika Dopning Tobak. Undersökning 2013 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 ANDT Alkohol Narkotika Dopning Tobak Undersökning 13 i Jönköpings kommuns 7 9-skolor samt i gymnasiets år 2 Rapport från Beredningsgruppen för barn och ungdom (SBU) och samverkansgruppen för gymnasieskolan

Läs mer

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne

Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - en undersökning om barn och ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa B skolår 9 skolår 6 gymnasiet år 2 1 2 Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012

Läs mer

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor

Välfärdsbokslut 2011. Utdrag: Goda levnadsvanor Välfärdsbokslut 211 Utdrag: Goda levnadsvanor Innehåll Inledning Sammanfattning 1 Förutsättningar för god hälsa på lika villkor 1.1 Ekonomiska och sociala förutsättningar 1.1.1 Utbildning 1.1.2 Inkomst

Läs mer

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö

Folkhälsoenkät Ung 2013. En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Folkhälsoenkät Ung 2013 En enkätundersökning av elevers (åk 7-9 och gy 2) hälsa, drog- och levnadsvanor i Eksjö Joakim Widén Statistiker Mars 2014 Resultatsammanfattning: Ungdomarna har svarat att de

Läs mer

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun

FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal. Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Karlsborgs kommun FOLKHÄLSA: Välfärdsnyckeltal Folkhälsoperspektivet återkommer i flera kommunala styrdokument. En kommun har stora möjligheter att påverka förutsättningarna

Läs mer

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund!

Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Så här mår vi i klass 6-9 i Östersund! Rapport från enkäten Skolelevers arbetsmiljö och hälsa VT 1 Katja Gillander Gådin Hej! I slutet av höstterminen 9 och i början av vårterminen 1 svarade ni elever

Läs mer

Årssammanställning. För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014

Årssammanställning. För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014 Årssammanställning För elevhälsans medicinska insats i Göteborg 2014 Lena Simonson Garsbo Margareth Nordström Lena Mangelus Skolhälsovårdsöverläkare Utvecklingsledare Utvecklingsledare Center för Skolutveckling,

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige

Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Allmänt välbefinnande och självskattad psykisk hälsa bland 11-, 13- och 15-åringar i Sverige Sammanfattning I undersökningen Skolbarns hälsovanor anger de flesta skolbarn ett högt välbefinnande, både bland

Läs mer

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin

Innehåll. Foto: Peter Ahlbin Att vara ung i Malung-Sälens kommun LUPP lokal uppföljning av ungdomspolitiken 12 2 Innehåll Christin Löfstrand om vägen till ett bättre Malung-Sälen 3 Inledning 4 Sammanfattning 5 Fakta och förklaringar

Läs mer

Fokus på utländsk bakgrund

Fokus på utländsk bakgrund Fokus på utländsk bakgrund Fokusrapport Innehållsförteckning Bakgrund... 2 Metod och genomförande... 2 Livsvillkor, levnadsvanor och hälsa... 2 Livsvillkor... 3 Familjeförhållanden... 3 I hemmet... 5 I

Läs mer

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun

Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun 1 (9) Handlingsplan mot tobak för ungdomar i Mörbylånga kommun Fastställd av referensgruppen, våren 2012 2 (9) Vision Vår vision En tobaksfri framtid i Mörbylånga kommun innebär att ingen av kommande generationer

Läs mer

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät

Att vara ung i Halmstads kommun 2012 LUPP - Ungdomsenkät Att vara ung i Halmstads kommun LUPP - Ungdomsenkät Innehåll 6 Fritid Skola 16 Inflytande Hälsa och trygghet 24 Framtid och arbete Ungdomsrapporten LUPP Ett stort TACK till er 1 989 unga halmstadbor som

Läs mer

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012

RESULTAT. Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8. Skriftserie 2012:3 Fokus Kalmar län. Nio kommuner i Kalmar län 2012 RESULTAT Undersökning av användningen av droger bland elever i grundskolan, år 8 Nio kommuner i Kalmar län 12 Monica Keller Agnetha Hammerin Skriftserie 12:3 Fokus Kalmar län RESULTAT. Undersökning av

Läs mer

Psykisk ohälsa hos unga i Kungälvs kommun.

Psykisk ohälsa hos unga i Kungälvs kommun. Psykisk ohälsa hos unga i Kungälvs kommun. Revisionsrapport utarbetad av kommunrevisorn Ingrid Thomasson Juni 2011 KOMMUNREVISIONEN ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-182

Läs mer