Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11"

Transkript

1 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum Handledare: Susann Swärd Barnrättsstrateg Februari 013

2 INLEDNING De första dagarna på vår praktik fick vi lära oss barnkonvektionen och barnets rättigheter. Vi fick även lära oss om vad ett landsting är och vad ett landsting gör genom att träffa personal från de olika områdena landstinget jobbar med. Under den första veckan hade vi möte med Akuten, Barnakuten och avdelning 11 som ville vara med i vår undersökning om vad barn och ungdomar tycker om lokaler, bemötande och information. På mötet fick vi veta vad de ville att vi skulle ta reda på när det gällde just deras verksamhet. Utav de svaren vi fick arbetade vi först fram fyra olika enkäter som var indelade i åldrarna är 0-3, -, 7-1 och år. Men vi kände att det blev för många olika enkäter och kom på att även de äldre kunde svara på enkäten för de yngre barnen så vi anpassade en enkät till alla åldrar. När den var klar märkte vi att det var bättre att anpassa enkäten till varje verksamhet så då tog vi fram tre olika enkäter. I slutet av första veckan hade vi ett möte igen med personal från varje verksamhet då de fick läsa igenom enkäterna vi gjort och ge synpunkter på dem samt vi gick igenom schemat för de tider vi ville ha inför de kommande tre veckorna. För att det skulle vara lätt och smidigt för alla verksamheter att få tag i oss när det var en patient som ville ge sina synpunkter så fick vi en lånetelefon så att personal kunde ringa efter oss om vi inte var i närheten. Som kontor fick vi välja att vara nere på Akuten eller uppe på Avdelning 11 och vi valde Avdelning 11 för det är där de flesta barnen kommer in. Det var ganska fullt så vi fick ett hörn inne i tvättrummet med ett litet skrivbord samt stolar och det var inget problem alls. Vi delade upp de intervjuerna vi fick genom att göra varannan så det var jämt fördelat mellan oss. Ibland när det var många intervjuer så fick man ta flera efter varandra men vi försökte ta varannan så gott det gick. När intervjun var klar fick barnen välja om de ville ha några klistermärken och det var speciellt uppskattat av de mindre barnen. Vi använde oss av Excel när vi skrev in de svaren vi fick så fort intervjuen var klar. Under sista praktikveckan var vi tillbaka på kansliet och började med att sammanfattade alla de intervjusvaren vi fick. Vi analyserade svaren och grupperade dem snarlika ord; ord som var positiva och ord som var negativa. Efter att alla intervjuer var sammanfattade så började vi skriva en rapport till varje verksamhet om det vi har kommit fram till. Vi gjorde även en Powerpoint som vi hade när vi redovisade det vi har kommit fram till inför personal på varje verksamhet. Vi intervjuade sammanlagt 3 barn och ungdomar på Akuten, Barnakuten och avd.11. Nästan en tredjedel var mellan 1 och 18 år och två tredjedelar var mellan 0 och 11 år. Två barn hade utländsk bakgrund, övriga hade svensk bakgrund. Ålder 0-5 år -11 år 1-15 år 1-18 år Kön Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Svensk Utländsk 1 1 Totalt Tabell 1: Totalt antal barn som deltagit på akuten, barnakuten och avdelning 11 fördelade på ålder, kön och svensk/utländsk bakgrund (n=3)

3 AKUTEN Sammanlagt har vi intervjuat 1 barn och ungdomar på akuten. Två tredjedelar var 0- år och en tredjedel var 1-18 år. Alla barn och ungdomar hade svensk bakgrund. Ålder 0-5 år -11 år 1-15 år 1-18 år Kön Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Svensk Utländsk Totalt Tabell : Totalt antal barn fördelade på ålder, kön och svensk/utländsk bakgrund (n=1) Vad tycker barn och unga om akutens väntrum? - Vad tycker du om väntrummet? - Vad gjorde du i väntrummet? (vad tyckte du om det?) - Hur länge fick du vänta i väntrummet? - Hur upplevde du det att vänta? - Fick du veta varför du fick vänta? - Vad tyckte du om förklaringen/att du inte fick en förklaring? - Om du fick bestämma, hur skulle du vilja ha det i väntrummet? Väntetid min min 30-0 min Figur 1: Totalt antal barn fördelade på hur länge de har väntat i väntrummet (n=1) Majoriteten av patienter vi har pratat med på akuten som har fått vänta mer än 30 minuter i väntrummet tycker att det var negativt. Vi frågade även om patienterna fick någon förklaring på varför de har fått vänta. av 8 fick ingen förklaring till varför. En fick förklarat att väntan berodde på många patienter. Information om varför de fick vänta är något de vill ha.

4 Väntrum Tråkigt Fint/trevligt Bra/kul Figur : Totalt antal kommentarer fördelade på hur barnen upplevde väntrummet (n=1) De minsta barnen vi har pratat med sa att det inte fanns mycket att göra under väntetiden utan de satt i soffan och kollade på TV eller tog sig en titt på akvariet. Något patienterna vill ha i väntrummet är trådlöst internet så att de kan surfa med mobilen/datorn, de ville ha TV i barnrummet som visade barnprogram eftersom Tv:n i stora väntrummet visar nästan bara vuxenprogram. De ville ha en godis/tuggummiautomat. De vill också ha personal som kommer ut i väntrummet och tittar till de som väntar. Barnen ville inte gå in i barnrummet för dörren var stängd och lamporna var släckta. De barn som hade varit i barnrummet ville gärna använda ritmaterialen men kunde inte eftersom det inte fanns någon pennvässare till pennorna. De patienter som fick vara i rum 9, barnrummet, tyckte att det rummet var fint, roligt och mysigt. Det var inte som de andra undersökningsrummen som barnen tyckte var tråkiga och färglösa samt ibland saknades någonstans för föräldrarna att sitta. Barnrummet tyckte de alla var bra att det fanns och att det borde finnas flera. Något patienterna saknar i barnrummet är en större TV och en mjuk matta för spädbarn att vara på. I de andra undersökningsrummen tycker patienterna att det ska finnas en TV, något att läsa samt lite färg på väggarna. Rummet ser tråkigt och det finns en gammal tavla flicka 10 år, akuten, gipsrummet Det här rummet är fint och roligt flicka 9 år, akuten, rum 9 Bemötande - Hur upplevde du att läkaren/sjuksköterskan var mot dig? - Vad tycker du var bra eller mindre bra med hur läkaren/sjuksköterskan var mot dig? - Hur upplevde du informationen till dig (dina föräldrar) om vad som skulle hända här? - Tycker du att det var tillräckligt med information eller var det något du saknade?

5 Bemötande Trevliga Snälla Bra Figur 3: Totalt antal kommentarer fördelade på hur barnen upplevde bemötandet från läkaren och sjuksköterskan (n=1) Patienterna vi har pratat med är mycket nöjda med hur de har blivit bemötta av akutens personal. De tycker att akutens personal har varit duktiga, kunniga och trevliga. De har inte upplevt att personalen har varit stressade eller varit otrevliga utan personalen har varit omtänksamma mot patienterna. Däremot tyckte patienterna att personalen kan vara effektivare så att de inte blir kvar så länge på akuten. De har bra hand om barn förälder, akuten, rum 9 De är bra och pratar så jag förstår flicka 10 år, akuten Information - Har du fått någon information om din hälsa/sjukdom/medicinering? - Hur upplever du informationen till dig/dina föräldrar om vad som skulle hända här? - Tycker du att det var tillräckligt med information eller finns det något du skulle vilja ha mer information om? Information Ja Nej Figur : Totalt antal barn fördelade på hur de upplevde att de fått tillräckligt med information om sin hälsa/sjukdom/medicinering (n=10)

6 När det gäller information om sjukdom/hälsa/medicinering så är majoriteten nöjda med den informationen akutens personal har givit dem men de som t.ex. skulle opereras ville ha mer information om hur operationen skulle gå till. Jag skulle vilja veta hur min operation ska gå till flicka 10 år, akuten Jag vill veta mer information om min sjukdom flicka 11 år, akuten, rum 9 Våra reflektioner kring akuten Akuten har en bra planlösning, fast barnrummet är lite litet. Det var inte många barn som var i barnrummet, vi tror det är på grund av att dörren oftast var stängd och lamporna släckta. Vi tror dock de flesta inte såg barnrummet och då är vårt tips att ha fotsteg på golvet från entrén till barnrummet så att fler upptäcker det. Det vi saknade i väntrummet var att man inte kunde sprita händerna. Tidningarna var väldigt gamla och passar inte barn och ungdomar i alla åldrar. Om man ska vänta längre så behöver man bättre tidningar att läsa i. Dörren till höger från entrédörren tycker vi att man ska täcka för så att man inte kan se in, t.ex. frostat glas eller tyg. På så sätt kan inte patienterna i väntrummet se andra patienter i utsatta situationer. Vi tycker att de är bra att rum 9 finns, men de borde finnas fler samt att alla rummen borde barn anpassas så att även vuxna tycker det är mysigare och trevligare att sitta i sina rum. Vi upplever att personalen var lite stressade vilket är helt förståligt eftersom det kan vara helt fullt på akuten. Personal jobbade på bra och var fokuserade. Vi upplever att bemötande av patienterna var väldigt bra och patienterna var väldigt nöjda med personalen. Personalen har varit bra på att bemöta oss men vi upplever att det kunde ha varit fler barn i vår undersökning om alla barnen hade fått information om vårt uppdrag. Vi hoppas att vår undersökning och denna rapport kan vara till nytta för er.

7 BARNAKUTEN Vi intervjuade sammanlagt 10 barn och ungdomar på barnakuten. Hälften var under 5 år och alla utom två var under 1 år. Ålder 0-5 år -11 år 1-15 år 1-18 år Kön Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Svensk 1 1 Utländsk 1 1 Totalt Tabell 3: Totalt antal barn intervjuade på barnakuten fördelade på ålder, kön och svensk/utländsk bakgrund (n=10) Vad tycker barn och unga om barnakutens väntrum? - Vad tycker du om väntrummet? - Vad gjorde du i väntrummet? (vad tyckte du om det?) - Hur länge fick du vänta i väntrummet? - Hur upplevde du det att vänta? - Fick du veta varför du fick vänta? - Vad tyckte du om förklaringen/att du inte fick en förklaring? - Om du fick bestämma, hur skulle du vilja ha det i väntrummet? Väntetid min min Figur 5: Totalt antal barn fördelade på hur länge de fick vänta (n=10) Av de patienterna vi har pratat med på Barnakuten har majoriteten kommit in direkt och det är de jättenöjda med. De som fick vänta fick aldrig vänta längre än 30 min. De patienterna som fick vänta tycker dock att väntrummet är ganska tråkigt. Väntetid i behandlingsrummen var vanligt och de som fick vänta mindre än en kvart tyckte inte att de behövde någon förklaring. De som väntade längre än 30 minuter vill veta varför de fick vänta. Här tyckte de att de inte fick någon förklaring. Barnen skulle vilja ha mer leksaker, nya och roligare böcker, pennor och papper så man kan måla med. De äldre barnen vill ha något för dem såsom trådlöst internet för att kunna surfa med mobilen/datorn. Alla patienterna tyckte att speglarna var roliga.

8 Behandlingsrummen Emil och Pippi tyckte alla de mindre patienterna om för de var mysigare och roligare än de andra behandlingsrummen. Men de äldre barnen tyckte att det inte fanns något för dem att göra utan allt var för mindre barn. Där skulle de vilja ha trådlöst internet för att kunna surfa med mobilen/datorn. Några patienter tyckte det var för starka lampor i behandlingsrummen och de föreslog att man kan sätta in en dimmer i varje rum så att lamporna går att justera. Vill att det ska finnas mer och göra när man väntar Flicka år, barnakuten Det skulle vara bra med en mjuk matta så att spädbarnen kan vara där istället för på det hårda kalla golvet Förälder, barnakuten Det ska vara lite mer glitter och blanka golv Pojke år, barnakuten Bemötande - Hur upplevde du att läkaren/sjuksköterskan var mot dig? - Vad tycker du var bra eller mindre bra med hur läkaren/sjuksköterskan var mot dig? - Hur upplevde du informationen till dig (dina föräldrar) om vad som skulle hända här? - Tycker du att det var tillräckligt med information eller var det något du saknade? Bemötande 0 Snälla/Trevliga Roliga Jättebra Figur : Totalt antal barn fördelade på hur de upplevde bemötandet från läkaren och sjuksköterskan (n=10) Bemötandet av barnakutens personal har varit riktigt bra. Alla patienter vi har pratat med har sagt att personalen har varit snälla, roliga, trevliga och lugna. Även föräldrarna har varit jättenöjda med hur personalen har varit mot deras barn och tycker det är bra att man använder ett enkelt språk. Det ända som var mindre bra var att patienterna tycker att man kan vara lite mer effektivare så att patienterna kan bli klara snabbare. Personalen har tagit hänsyn till mitt barn och de kan sin sak Förälder, barnakuten Jag fick ett gosedjur och det var bra Flicka år, barnakuten Jag skulle vilja ha laktosfri mjölk för det finns inte alls på sjukhuset Pojke 9 år, Barnakuten

9 Information - Har du fått någon information om din hälsa/sjukdom/medicinering? - Hur upplever du informationen till dig/dina föräldrar om vad som skulle hända här? - Tycker du att det var tillräckligt med information eller finns det något du skulle vilja ha mer information om? 9 av 10 patienter var nöjda med den information de fick om sin sjukdom/hälsa/medicinering. Det var några patienters föräldrar som ville ha mer information och tips om barnet blir sjuk igen i samma sjukdom och vad de kan göra då. De var nöjda med att få information muntligt om det inte gällde speciell medicinering för då ville de även ha informationen skriftligt. Patienterna skulle vilja veta på ett ungefär när de får åka hem. Våra reflektioner kring barnakuten Väggmålningen är en färgglad del av väntrummet som lyfter rummet och ger både barn och vuxna något att titta på. Dock tycker vi att väntrummet inte är anpassat för alla åldrar. Det finns egentligen bara lego och lastbilar att leka med, eller ett plastdjur att rida på. Dockskåpet kan man bara titta på eftersom det finns ett plexiglas för som gör att barnen inte kan leka med det. Fiskedammen är inget som barnen lekte med när vi var där. Man kan fundera på att ha ritsaker, t.ex. en White board tavla och en interaktiv dataskärm anpassat för olika åldrar. Interaktiv dataskärm är t.ex. de olika små stationerna för barn på IKEA där de kan spela, rita och skriva direkt på skärmen. För äldre barn borde det finnas böcker och tidningar såsom skvaller, mode- och biltidningar. De bemötande mellan läkare/sjuksköterskor och patienter som vi har sett under vår undersökning var väldigt positivt. Personalen är glada, trevliga och kan skämta med patienterna och deras föräldrar. Det vi hörde om hur patienterna fick sin information var väldigt positiv. Man kan tänka på hur man kan bli bättre på att berätta för patienterna hur lång tid man kommer få vänta och ungefär hur länge man ska stanna kvar. Vi har blivit väldigt bra bemötta och känt oss välkomna på barnakuten. Personalen har stöttat oss med att få interjuver och tagit vårt uppdrag på allvar. Vi hoppas att ni får användning av vår rapport.

10 AVDELNING 11 Sammanlagt har vi intervjuat 1 barn och ungdomar på Avdelning 11. Hälften var 0-5 år och andra hälften var - 18 år och alla hade svensk bakgrund. Ålder 0-5 år -11 år 1-15 år 1-18 år Kön Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Flicka Pojke Svensk Utländsk Totalt Tabell : Totalt antal barn intervjuade på avdelning 11 fördelade på ålder, kön och svensk/utländsk bakgrund (n=1) Vad tycker barn och unga om avdelning 11:s lokaler? - Vad tycker du om hur det är på avdelning 11? - Vad har du gjort (lekt med) på avdelning 11? - Om du fick bestämma, hur skulle du vilja ha det i avdelning 11? Patienterna var nöjda med behandlingsrummen, men de saknade att det inte fanns något trådlöst internet eller några pennor så de kunde rita. Men de tyckte om lekhörnan då de lekte med traktorn, bilen, lego, dockorna och pusslade. De kollade även på TV, men tyckte Tv:n var för liten och den satt för långt bort från sängen så det var svårt att se. Vissa patienter tyckte väntetiden på att läkaren skulle komma in kunde vara lång och skulle vilja att de var lite snabbare. Föräldrarna till patienterna önskar att kaffet var gratis. Jag ville ha större TV för jag kunde inte se när Zlatan sköt bollen Flicka 10 år, Avd. 11 Jag vill ha internet så att jag kan surfa på mobilen Pojke 1 år, Avd.11

11 Bemötande - Hur upplevde du att läkaren/sjuksköterskan var mot dig? - Vad tycker du var bra eller mindre bra med hur läkaren/sjuksköterskan var mot dig? - Hur upplevde du informationen till dig (dina föräldrar) om vad som skulle hända här? - Tycker du att det var tillräckligt med information eller var det något du saknade? 8 Bemötande - Snälla/Bra Tydliga/Lätta ord Trevliga/Roliga Hjälpsamma Figur 7: Totalt antal kommentarer fördelade på hur de upplevde att de fått tillräckligt med information om sin hälsa/sjukdom/medicinering (n=1) Patienterna tyckte att personalen vad noggranna och kunniga, och att de ska fortsätta jobba som de gör. Det kan vara både förvirrande och jobbigt att ha olika läkare för de var tvungna att berätta om allt varje gång. Patienterna kunde ibland uppleva att läkarna/sjuksköterskorna var stressade men samtidigt fokuserade men de önskar att personalen kunde vara lite mer lugnare. Jag tyckte det var jobbigt att få olika läkare, för då fick jag säga om allt igen Flicka 15 år, Avd. 11 De är roliga, snälla och hjälpsamma Flicka år Avd.11 Information - Har du fått någon information om din hälsa/sjukdom/medicinering? - Hur upplever du informationen till dig/dina föräldrar om vad som skulle hända här? - Tycker du att det var tillräckligt med information eller finns det något du skulle vilja ha mer information om? Hälften av patienterna tyckte att de fick bra och tillräckligt med information. Den andra hälften tyckte de saknade information, att de ville veta mer om sin sjukdom, orsaken till sin sjukdom, veta hur en operation går till och att få veta vad röntgensvaret blev.

12 Vi ville ha mer genomgång på vad sjukdomen gick ut på och vad som skulle hända Förälder, Avd. 11. Jag skulle vilja veta orsaken till varför jag blev sjuk Flicka 15 år, Avd.11 Våra reflektioner kring avdelning 11 Vi upplever att Avdelning 11 har fina och bra lokaler som är anpassade för barn och unga i alla åldrar. Det vi känner är att det borde finnas lite mer färg på väggarna speciellt i korridoren så att det blir mer liv. Dockhuset som är i korridoren på Avdelning 11 är inglasat i plexiglas och går inte att leka med och det tycker vi att man kan ta bort så att dockhuset går att leka med. Av bemötandet som vi har sett mellan personal och patienter tycker vi har varit väldigt bra. Vi tycker att det är bra att personalen kan skämta och ibland leka med patienterna. Det vi har märkt är att personalen alltid är trevliga och inte stressade utan de tar det lugnt och är fokuserade på allt de gör. Vi har inte själva hört så mycket när personal har informerat patienterna om deras sjukdom/hälsa/medicinering men vi har fått bra kommentarer på det från patienterna vilket vi känner är väldigt positivt och något personalen ska fortsätta med som de gör. Personalen kan tänka på att försökte berätta på ett ungefär när patienterna får komma hem. Mot oss har personalen varit väldigt trevliga och välkomnande. Personalen har tagit oss på allvar och hjälpt oss så gott de kunnat med att gå intervjuer så att vi kan uppnå vårt mål. Det är vi tacksamma för. Vi hoppas att vår undersökning och denna rapport kan vara till nytta för er.

13 AVSLUTANDE KOMMENTARER Vi har haft fem veckors praktik på landstinget och dessa fem veckorna har varit mycket lärorika och intressanta. Vi har fått lära oss om hur ett landsting fungerar och vi har pratat med personal på olika avdelningar och hört hur de jobbar. Vi har fått en inblick om hur det är att jobba på landstinget både på kontoret och ute i verksamheterna. Det har varit roligt att få vara delaktig i arbetet om som vi hoppas kan förbättra en del av vården. Det här är det vi tycker att landstinget ska se tänka på när man förbättrar verksamheten: Väntrummen Vi tycker att det ska vara mer anpassade leksaker och tidningar för alla åldrar samt trådlöst internet i väntrum på Akuten och Barnakuten. I barnväntrummet på Akuten tycker vi att man kan ha en liten Tv som visar barnkanalen hela tiden samt att det ska vara fotsteg från entrén fram till barnväntrummet. Dörrarna in till Akuten från väntrummet tycker vi att man ska täcka för med t.ex. frostat glas eller tyg så det inte går att se in. Inne på Akuten tycker vi att det ska finnas något mer barnrum för det rummet är väldigt uppskattat av barn och unga. Även vuxna blir säkert gladare av ett sådant rum. I Barnakutens väntrum och i korridoren på Avdelning 11 finns det dockhus men det går inte leka med dem för det är plexiglas för och det tycker vi att man ska ta bort så att dockhusen går att leka med. Ritmaterial och interaktiv dataskärm är något som borde finnas i väntrummet på Barnakuten. Vi förstår att leksaker och material ibland försvinner från bland annat Barnakutens väntrum. Man kanske ska fundera på att ha en övervakningskamera där, som man har på akuten? Bemötande Patienterna tycker att all personal ska vara: trevliga, hjälpsamma, omtänksamma, roliga, snälla, lugna, bra och effektiva. Vi tycker att all personal har varit mer eller mindre som patienterna vill i det vi har sett, men man kan alltid förbättra sig. Information Vi tycker att personalen hellre ska informera mer än för lite om patienternas sjukdom/hälsa/ medicinering och berätta på ett ungefär hur länge patienterna ska vara kvar på verksamheten. Ska patienterna få speciell medicinering så tycker vi att man ska får information både muntligt och skriftligt. Råd till personal inför framtida praktikanter: - Prata med praktikanten och visa att han/hon är välkommen, som ni har gjort med oss. - Hjälp till så gott ni kan med praktikantens uppgift så att de får så många barn som möjligt att intervjua. Avslutningsvis vill vi säga tack till våra handledare och personal på Kansliet, Akuten, Barnakuten och Avdelning 11 för att ni hjälpte oss med vårt uppdrag.

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

FÖRÄLDRAENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. FÖRÄLDRAENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av föräldrar som haft barn på Terapikoloniers sommarverksamheter, eller som själva deltagit tillsammans med sina barn på någon Terapikoloniers

Läs mer

Hur upplevde eleverna sin Prao?

Hur upplevde eleverna sin Prao? PRAO20 14 PRAO 2015 Hur upplevde eleverna sin Prao? Sammanställning av praoenkäten 2015. INNEHÅLLSFÖRTECKNING BAKGRUND OCH INFORMATION 1 UPPLEVELSE AV PRAO 2 OMHÄNDERTAGANDE PÅ PRAOPLATS 3 SYN PÅ HÄLSO-

Läs mer

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015

Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT2015 Utvärdering APL frågor till handledare VT 2015 Jag har inte gått någon handledarutbildning Instämmer 3 100 Total 3 100 10,3% (3/29) Min praktikant studerar

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015

Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Föräldramöten på daghem och i skolor 2015 Under 2015 erbjöd Barnens Internet föräldraföreläsningar till samtliga lågstadieskolor samt till de daghem på Åland där föreläsningar inte genomfördes under 2014.

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Du kan stötta ditt barn

Du kan stötta ditt barn Du kan stötta ditt barn Råd och stöd till barn och föräldrar inför undersökningar och behandlingar vid sjukhusbesöket Författare: Personal inom olika yrkeskategorier på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus,

Läs mer

Barns och ungdomars deltagande och inflytande i hälso- och sjukvårdsfrågor

Barns och ungdomars deltagande och inflytande i hälso- och sjukvårdsfrågor Barns och ungdomars deltagande och inflytande i hälso- och sjukvårdsfrågor - En översyn av barns och ungdomars delaktighet och inflytande i Landstinget Kronoberg 2012-2014 Önskas mer information om hur

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Pedagogiskt material till föreställningen

Pedagogiskt material till föreställningen Pedagogiskt material till föreställningen Pucko vs Milan Detta är ett material vars huvudsyfte är att fånga upp de teman och situationer som är en del av föreställningen. Målet är att skapa reflektion

Läs mer

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson

Kvalitetsarbete. Kungshöjdens förskola. Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Kvalitetsarbete Kungshöjdens förskola 2014 Förskolor Syd Munkedals kommun Majvor Kollin Lena Klevgård Jenny Pettersson Innehåll Grundfakta och förutsättningar... 3 Kartläggning av barnens intressen...

Läs mer

Vi vill veta vad tycker du om skolan

Vi vill veta vad tycker du om skolan Vi vill veta vad tycker du om skolan 1 1 Hur gammal är du? år 2 Är 1 2 du Flicka Pojke 3 Går du i skolår 1 4 2 5 3 6 4 Har du och dina föräldrar valt en annan skola än den som ligger närmast ditt hem?

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15

LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 LIKABEHANDLINGSPLAN Förskolan Ängslyckan avd Nyckelpigan 2014-15 Inledning Likabehandlingsplanen har upprättats utifrån diskrimineringslagen och skollagen. Denna plan är reviderad under hösten 2014 och

Läs mer

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född?

1 Är du flicka eller pojke? Flicka. Vilken månad är du född? 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare. 4 I vilket land är du född? 1 Är du flicka eller pojke? Flicka Pojke 2 Vilken månad är du född? Januari Februari Mars April Maj Juni Juli Augusti September Oktober November December 3 Vilket år är du född? 1993 eller tidigare 1994

Läs mer

Välkommen till Grodan, våren 2009

Välkommen till Grodan, våren 2009 Välkommen till Grodan, våren 2009 Ett nytt år och en ny termin står framför oss med massor av nya utmaningar och spännande lärande. Vi planerar för fullt vad våren ska innehålla men vi tänker också ta

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Barnronder på Öxnehaga vårdcentral

Barnronder på Öxnehaga vårdcentral Barnronder på Öxnehaga vårdcentral Rapport från ett förbättringsarbete 1 Julia Thulin Madsen, ST-läkare December 2014 Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Barnronder ett sätt att omsätta barnkonventionen

Läs mer

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012

Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping. Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning av besöksenkät på familjecentralerna i Nyköping Undersökningsperiod november 2012 Sammanställning februari/mars 2013 Dnr 2/19 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte och mål... 3 Sammanfattning

Läs mer

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation

Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation 2013-10-14 Lågstadie- och mellanstadieelevers åsikter om goda hälsovanor och lämpliga kanaler för hälsoinformation Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om

Läs mer

Lilla förskolepaketet

Lilla förskolepaketet Lilla förskolepaketet Böckerna i lilla förskolepaketet har stor igenkänningsfaktor och koppling till barns vardag och visar lekar, fantasier och erfarenheter som många barn delar. Flera av böckerna visar

Läs mer

Barn- och ungdomspsykiatri

Barn- och ungdomspsykiatri [Skriv text] NATIONELL PATIENTENKÄT Barn- och ungdomspsykiatri UNDERSÖKNING HÖSTEN 2011 [Skriv text] 1 Förord Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens

Läs mer

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett

LIA. Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16. Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Alexandra Hokander-Sandberg Medicinsk sekreterare Ht-15 LIA Psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Vimmerby 2015-10-05 2015-10-16 Handledare: Maritha Thellman Emil Haskett Sammanfattning I denna LIA- rapport

Läs mer

Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015

Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015 Avdelning Sporrens utvärdering 2014-2015 Fokus under året På Sporren har vi fortsatt att lyfta det naturvetenskapliga lärandet och dess olika aspekter. Detta läsår har barnen utforskat luft på olika sätt.

Läs mer

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering

1En engagerad förälder är positivt. 1 Skriftliga omdömen. 2 En framåtsyftande planering 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. 1En engagerad förälder är positivt. Både för barnet och skolan. Vad är en

Läs mer

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig.

Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. Pedagogens manus till BILDSPEL 3 KROPPEN OCH RÖRELSE 1. Manus: Tredje bildspelet handlar om kroppen och rörelse. Alla vet säkert att det är bra för våra kroppar att få röra på sig. 2. Manus: Från 12 års

Läs mer

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen

Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen BJÖRN L BERGLUND UTSKRIFT AV SAMTAL HOS AF 1 (9) Utskrift av inspelat samtal hos Arbetsförmedlingen Samtalet ägde rum hos Arbetsförmedlingen i Sollentuna tisdag 13 juni 2006 kl. 11.00 Inspelningen är cirka

Läs mer

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme

Förslag på lektionsupplägg: Dag 1- en lektionstimme MiniKonsulter Fångar upp elevernas naturliga kreativitet och nyfikenhet genom problemlösning i arbetslivet samt ökar elevernas naturliga intresse för problemlösning och innovationer. Skapar och bibehåller

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok.

Hjälps åt att skriva några rader om senaste scoutmötet i avdelningens loggbok. SCOUTMÖTET JAG SJÄLV OCH MINA SCOUTKOMPISAR Det är bra om du som ledare läser igenom detta innan mötet äger rum. Under dagens möte får scouterna tänka kring vad de själva och deras scoutkompisar är bra

Läs mer

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2011. Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2011 Kvalitetsrapport 2011:01 KVALITETSRAPPORT Sammanställningen av enkätresultatet visar att förvaltningen totalt sett ligger högt på nöjdhetsskalan i alla frågeområdena. Speciellt glädjande

Läs mer

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman

Utvärdering Filmkollo 2010 - målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman Utvärdering Filmkollo 2010 målsman v.26, 27 & 31. Var informationen innan kollot tillräcklig? (57 svar) 60 50 40 30 20 10 0 Ja (98%, 56 st) Nej (2%, 1 st) Om nej, vad

Läs mer

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009

Sammanställning av studentenkät arbetsterapeuter 2009 1(16) 1. Termin 1. Termin 1 20 49 2. Termin 2 0 0 3. Termin 3 8 20 4. Termin 4 12 29 5. Termin 5 1 2 6. Termin 6 0 0 Antal ej angivit svar: 2 av 43 (=4,65%). Antal svarande: 41. 2(16) 2. Möjligheterna

Läs mer

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3

Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 Valpens utveckling till vuxen hund Av Therese Lindman, PH 3 När en valp föds så är den blind och döv, och kan med nöd och näppe röra sig. Ändå har den en sådan överlevnadsinstinkt att den kämpar sig fram

Läs mer

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola

Rapport. Grön Flagg. Rönnens förskola Rapport Grön Flagg Rönnens förskola Kommentar från Håll Sverige Rent 2012-08-24 08:18:54: Ni har på ett mycket kreativt och varierat sätt jobbat med ert tema. Ni har anpassade och engagerande aktiviteter

Läs mer

Utvärdering 2015 målsman

Utvärdering 2015 målsman Utvärdering 2015 målsman 284 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Jag upplevde en god organisation och intresserade ledare.

Läs mer

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten

Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Folkhälsoskrift 2013:1 Uppföljning av material inom barnhälsovården Leva med barn och Små och stora steg tillsammans Hanna Lunding, folkhälsoenheten Uppföljningsrapport Leva med barn & Små och stora steg.docx

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012

Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012 1(8) Skåpafors förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2011/2012 2 Definition Arbetet med att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Läs mer

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien.

+ + <Löpnummer> KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa SAMPLE ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7. kupolstudien. KUPOL en studie om skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa ENKÄT TILL ELEV I ÅRSKURS 7 kupolstudien.se Vad är Kupol? Unga människor i Sverige, särskilt tjejer, mår allt sämre psykiskt. Därför ska

Läs mer

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig?

RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? RAPPORT Medborgardialog i Svalövs kommun 2010 Fokusgrupper vad är kvalitet i skolan för dig? Foto Maria Pålsson Svalövs kommun Välfärdsberedningen Maj 2010 1 Innehåll Sammanfattning 3 Bakgrund och syfte

Läs mer

Det visar sig att hon har fått diabetes. Pappa tittar ner på Moa som är ledsen.! -Moa du kan inte ha kalas i morgon. Säger pappa.! -Va? Säger Moa.!

Det visar sig att hon har fått diabetes. Pappa tittar ner på Moa som är ledsen.! -Moa du kan inte ha kalas i morgon. Säger pappa.! -Va? Säger Moa.! Dag 1 Det är en varm och solig fredag över potatis land. Moa potatisson äter glass på sin balkong i rad huset. hennes mamma är i London. Moa har sommarlov. Moa ska ha födelsedagskalas på söndag hon har

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna.

Lära känna varandra. För äldre barn kan man ställa sig upp och passa bollen med fötterna. Tips Lära känna varandra Vid första träffen är det viktigt att man lär känna varandra. Det ger trygghet för hela gruppen och individen. Alla kommer också att lära sig namnen fortare vilket är bra för både

Läs mer

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp

Utvärdering 2015 deltagare Voice Camp Utvärdering 15 deltagare Voice Camp 8 deltagare Har det varit roligt på lägret? (%) 1 8 6 4 1 Ja Nej Varför eller varför inte? - Enkelt, jag älskar att sjunga och det är alltid kul att träffa nya vänner

Läs mer

Storyline Familjen Bilgren

Storyline Familjen Bilgren Storyline Familjen Bilgren Du har valt att jobba med trafik med hjälp av Storyline. Denna Storyline vänder sig till årskurs 4 6 Eleverna får till en början möta familjen Bilgren som bor i Ringstorp. Familjen

Läs mer

Utvärdering av projektet Flodagruppen

Utvärdering av projektet Flodagruppen Utvärdering Flodagruppen 1 Utvärdering av projektet Flodagruppen Elever och föräldrar Johan Heintz Handledare: Annika Hall Sveagatan 15 Kurator vid Dergårdens gymnasium, 413 14 Göteborg Lerum e-mail: johan.heintz@kulturverkstan.net

Läs mer

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i

Börja med att berätta om din huvudperson. Börja t.ex. med: Mattias är en helt vanlig kille på 12 år som bor i Kapitel 1 Allt börjar. 1 I det här kapitlet övar vi på att skriva i en annan persons namn, alltså INTE i jag-form, och på att beskriva. Börja med att läsa igenom alla instruktioner så att du inte missar

Läs mer

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor

Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette Åkerström Kördel, Elinor JONNY VILL VARA ENSAM Om trötta föräldrar och karusellen med professionella Illustrationer: Hugo Karlsson, Ateljé Inuti Projektledare: Elinor Brunnberg. Mälardalens högskola Text: Kim Talman, Jeanette

Läs mer

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010

Patientenkät öppenvård Samtliga enkäter Sjukgymnastik och Arbetsterapi 2010 1(14) 1. Man eller kvinna? 1. Man 363 44 2. Kvinna 463 56 Antal ej angivit svar: 14 av 840 (=1,67%). Antal svarande: 826. 2(14) 2. Ålder? 1. under 20 år 16 2 2. mellan 21-40 år 166 20 3. mellan 41-60 år

Läs mer

Kvalitetsrapport läsår 2014/2015. I Ur och Skur Vattendroppens

Kvalitetsrapport läsår 2014/2015. I Ur och Skur Vattendroppens Kvalitetsrapport läsår 2014/2015 I Ur och Skur Vattendroppens Inledning Förskolan I Ur och Skur Vattendroppen bedrivs med I Ur och Skur pedagogik. Vi bedriver verksamheten till största delen ute i naturen,

Läs mer

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial.

Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. a k i l o s n r a B r o k l l i v s v i l Stort tack för att du vill jobba med Rädda Barnens inspirationsmaterial. Välkommen att arbeta med Rädda Barnens material som berör en av våra mest existentiella

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget The Human Robots Vi kommer fra Härnösand Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 5 jenter og 7 gutter. Vi representerer Häggdångers

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Övning: Dilemmafrågor

Övning: Dilemmafrågor Övning: Dilemmafrågor Placera föräldrarna i grupper med ca 6-7 st/grupp. Läs upp ett dilemma i taget och låt föräldrarna resonera kring tänkbara lösningar. Varje fråga kan även visas på OH/ppt samtidigt,

Läs mer

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT

Brukarenkät IFO 2014. Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät IFO 2014 Kvalitetsrapport 2014:02 KVALITETSRAPPORT Brukarenkät 2014 visar att förvaltningen totalt sett har en mycket god brukarnöjdhet (kundnöjdhet) i alla de områden som berörs i enkäten.

Läs mer

Rebecca, SG - Reserapport. Kenya- Sommar 2013

Rebecca, SG - Reserapport. Kenya- Sommar 2013 Vilket program läser du på? Sjukgymnastprogrammet Rebecca, SG - Reserapport Kenya- Sommar 2013 Vilket universitet, land och stad åkte du till? Moi University, Eldoret i Kenya Vilken termin åkte du och

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation?

2. Hur tycker du att stämningen i sjuan i stort har förändrats under året glädje, trygghet, gemenskap och kommunikation? 1. Hur tycker du att det har varit att gå i sjuan som helhet? Gör ett omdöme som handlar om rolighetsgraden (hur kul det har varit) och ett omdöme som handlar om hur du upplever ditt lärande (hur mycket

Läs mer

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial

Berättarstunden. Termin 4: Bibeltelefonen. - levande berättelser från Bibeln. Söndagsskolmaterial Berättarstunden - levande berättelser från Bibeln Termin 4: Bibeltelefonen Söndagsskolmaterial Innehåll Termin 4 Bibeltelefonen Förord Beskrivning Lektion 1 Lektion 2 Lektion 3 Lektion 4 Lektion 5 Lektion

Läs mer

Välkommen till Lärkans Förskola!

Välkommen till Lärkans Förskola! Tomelilla kommun Barn och Utbildning LÄRKANS FÖRSKOLA Välkommen till Lärkans Förskola! Skomakaregatan 10 273 36 Tomelilla 0417-181 65 150710 På Lärkans Förskola lär och utvecklas vi tillsammans Vår verksamhet

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26.

Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Äldrenämndens sammanställning och uppföljning av frågor/synpunkter från ungdomens frågestund 2012-04-26. Frågor ställda av Centralt ungdomsforum Det fanns inga frågor som berörde äldrenämndens verksamheter.

Läs mer

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas

Att skriva Hur utformar man en Social berättelse? Lathund för hur en Social berättelse kan skrivas 52 56 57 57 59 59 61 61 63 64 64 65 67 67 76 77 77 79 80 83 86 87 89 91 93 95 Seriesamtalets andra möjligheter Sammanfattning Seriesamtal Sociala berättelser Vad är en Social berättelse? För vilka personer

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Inför föreställningen

Inför föreställningen LÄRARHANDLEDNING Tage Granit 2008 Inför föreställningen Förberedelser Innan man går med sina elever på teater är det alltid bra att prata igenom om hur det är att gå på teater och hur man uppför sig. Orka

Läs mer

Guide till handledare

Guide till handledare Globala Kronobergs Guide till handledare Komma igång KRONOBERG Globala Kronoberg en del av Nätverket SIP www.globalakronoberg.se Om Nätverket SIP och verksamheten Globala Kronoberg Nätverket SIP är ett

Läs mer

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på

En annan mycket roligare del i arbetet var att jag ofta fick följa med min handledare ut på Manpower Student är ett eget bolag och en egen avdelning inom Manpower. Manpower är världsledande när det gäller arbetsmarknadsrelaterade tjänster som rekrytering, uthyrning och jobbförmedling. De finns

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning för Bokebo förskola Ölycke ro. läsåret 2007 2008 O:\Kvalitetsredovisning\Kvalitet 2007-2008\Förskolan\Instruktion.doc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 3 2. Presentation av rektorsområdet

Läs mer

Fjäderns Bokslut 2015

Fjäderns Bokslut 2015 Fjäderns Bokslut 2015 Utforska vär(l)den genom böcker. Fokus under året På Fjädern har vi i år lyft det språkliga, det etiska och det demokratiska lärandet i förskolan. Förskolan ska sträva efter att varje

Läs mer

Familjetema: STJÄRNFAMILJEN Vi är alla stjärnor. Allra bäst på att vara just den vi är!

Familjetema: STJÄRNFAMILJEN Vi är alla stjärnor. Allra bäst på att vara just den vi är! Familjepaketet Böckerna i Familjepaketet har hög igenkänningsfaktor och koppling till barns vardag och visar samtidigt många olika sätt att leva. Runt 30% av alla barn idag lever i en frånskild familj.

Läs mer

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar.

Brogårdsbladet. Skanska etablerar sig. På Gång. Nr 3, februari 2008. Februari: Planeringen av mini-tvåorna i hus 35 blir klar. Nr 3, februari 2008 Brogårdsbladet Gemensamt nyhetsbrev från Alingsåshem och Hyresgästföreningen till hyresgästerna på Brogården i Alingsås. Skanska etablerar sig Nu är det snart dags att dra igång ombyggnationen

Läs mer

Tema: 24-timmarsdygnet

Tema: 24-timmarsdygnet Tema: Om våra barn mår bra, rör på sig, har goda mat- och sömnvanor, har de goda förutsättningar att utvecklas på ett positivt sätt och trivas med sig själva. Chansen är även stor att de fortsätter ha

Läs mer

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin!

Så, med nytt (inget) hår satte jag mig på planet till Irland och Dublin! Hallojs! En reseberättelse om Irland Jag heter Fabian, går tredje året på Datateknik ute i Kista och tänkte berätta om min förra höst, då jag var i Irland och lekte runt! Varför Irland kanske man frågar

Läs mer

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Ersnäs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan

Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015. Gladan Haga/Gudö förskolors likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Gladan Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef

Läs mer

Tjänsteskrivelse 1 (5)

Tjänsteskrivelse 1 (5) Tjänsteskrivelse 1 (5) 2010-09-08 FRN 2009/82 Fritidnämnden Redovisning av fritidsvanor bland barn och unga från vissa av Nackas särskolor Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till

Läs mer

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg

Lärarmaterial. Vad handlar boken om? Mål från Lgr -11: Författare: Gertrud Malmberg sidan 1 Författare: Gertrud Malmberg Vad handlar boken om? Saras mamma ska ut och handla och Sara har inget att göra. Mamma föreslår att Sara ska ringa Maja som hon har sällskap med till skolan. Men mamma

Läs mer

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång)

Olika lärostilar... Länder... (Vi har tyvärr bara fått med tre länder då vi inte har haft så många som forskat varje gång) Olika lärostilar... Som många vet så finns det många olika sätt att lära sig på dem vanligaste är att man lär sig genom att lyssna och tala, läsa och titta på bilder. De flesta lär sig även genom att få

Läs mer

Vi gick även igenom våra fina resultat iförhållande till Academedia och Pysslingen förskolor.

Vi gick även igenom våra fina resultat iförhållande till Academedia och Pysslingen förskolor. Hej och tack för ett trevligt föräldramöte! Jätteroligt att det var så många som kunde närvara vid detta möte. För er som hade förhinder tänkte jag sammanfatta lite vad vi gick igenom och vad vi kom fram

Läs mer

Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd

Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd Hälsosamtalsguiden barn För nyanlända barn med permanent uppehållstillstånd Välkommen att ta del av en utvecklad och prövad hälsosamtalsmetod för nyanlända barn med flyktbakgrund som exempelvis kan användas

Läs mer

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Sexdrega förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: förskola åldrar 1-6 Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar.

Ert barn kommer att börja på.. Där arbetar. Ängsgårds förskola Om Ängsgårds förskola Ängsgårds förskola ligger på Ängsgårdsvägen mitt emot Vallås kyrka. Det är lätt att ta sig hit. Vi har busshållplats precis utanför och flera cykel- och gångbanor.

Läs mer

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016.

Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. 2016-05-22 Sammanställning över enkätsvar från föräldrar till förskolebarn i Nynäshamns kommun, 2016. Enkäten avser Språksatsningens bokpåsar. 101 föräldrar har svarat på enkäten. 1. Har du och ditt barn

Läs mer

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola

Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Kvalitetsdokument 2014/2015, Idala förskola Idala förskola består detta året av 2 grupper, 1 småbarnsgrupp 1-3 år och 1 för 4-5 åringar. S2H Förskolor har profilering Matematik, Idrott och Natur. Vi arbetar

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Verksamhetens innehåll

Verksamhetens innehåll Verksamhetens innehåll Vi vill att dagen ska starta så bra som möjligt och därför lägger vi stor vikt vid det positiva mötet varje morgon. En stund där barnet i lugn och ro startar sin dag på förskolan

Läs mer

1. Inledning. 2. Uppvärmning vi bekantar oss med ämnet 3. Vad är det frågan om Djupdykning i ämnet 4. Avslutning. Förhandsuppgift

1. Inledning. 2. Uppvärmning vi bekantar oss med ämnet 3. Vad är det frågan om Djupdykning i ämnet 4. Avslutning. Förhandsuppgift 1. Inledning 1. Inledning 2. Uppvärmning vi bekantar oss med ämnet 3. Vad är det frågan om Djupdykning i ämnet 4. Avslutning Vad lärde jag mig idag? är ett globalfostran projekt som Interpedia rf förverkligar

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Barns helse og egenopplevelse som asylsøker

Barns helse og egenopplevelse som asylsøker Barns helse og egenopplevelse som asylsøker http://www.cergu.gu.se/publikationer/ NSH-konferanse om minoritetshelse Oslo 6 mai 2011 Henry Ascher MD, docent i barnmedicin, universitetslektor Flyktingbarnteamet,

Läs mer

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass...

Vad är det för konstigt träd som har text på bladen? Bok, förstås! Lasse läslust Ludvig lusläst Namn... Klass... Namn... Klass... o Info för föräldrarna på sidan 10 T Text: Ped.Mag. Irina Andersson Illustrationer & layout: Paul Söderholm Utgivare: Förbundet Hem och Skola i Finland r.f. Nylandsgatan 17 D FiN- 00120

Läs mer

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963

Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Hemvist Hallon och Lingon tel. 08-508 21 961 Hemvist Blåbär och Smultron tel. 08-508 21 962 Kök tel. 08-508 21 963 Förskolechef Kerstin Fagerström Clarin Tel. 508 21 840 kerstin.fagerstrom-clarin@stockholm.se

Läs mer

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin

KREATIVA BÖNESÄTT. en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin KREATIVA BÖNESÄTT en praktisk hjälp till dig som är ledare! Initiativtagare till materialet: Maria Melin Information om materialet Till vem? I vår verksamhet är andakter en viktig del, men ibland är det

Läs mer

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Wåga & Wilja på Sehlstedtsgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Örebro kommun. Föräldrar Förskola - Grenadjärskolans förskola. 9 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Örebro kommun 9 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Juni 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Örebro kommun har genomfört en kundundersökning i förskola, familjedaghem, grundskola

Läs mer