... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "... KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER ..."

Transkript

1 KVALITETSPLAN FÖR KUNG SAGAS ELEVER 1

2 Vi på Kung Saga gymnasium har som mål att arbeta med att ni elever ska få en bra förberedelse för ert vuxenliv, det tycker vi är det viktigaste. Andra mål som vi arbetar för att tillsammans nå är; Att du ska känna dig trygg Att du ska känna dig delaktig i det som händer på skolan. Att du ska förstå vad vi arbetar med på alla lektioner och varför vi arbetar med just detta. Att du ska förstå vilka mål som vi har i alla ämnen och vad som krävs av dig för att få betygen godkänt och väl godkänt, Att vi lärare alltid hittar det bästa sättet för dig att lära dig Att du får arbeta med drama, musik, bild och dans för att förstå alla de andra ämnena som svenska och matematik som vi behöver i våra liv på olika sätt. Att vi på skolan arbetar med att förstå vårt samhälle Att vi tillsammans arbetar med vad du behöver ha för hjälp för att kunna leva som du vill Att när du slutar hos oss ska känna dig stolt, trygg och väl förberedd inför ditt arbete, ditt fritidsliv och vuxenliv 2

3 Innehållsförteckning Skolan Kung Sagas värdegrund En bra skola På skolan arbetar Rektorns ansvar Mentorns ansvar Lärarnas ansvar Elevernas ansvar ISP Betyg Frånvaro Ledighet Bibliotek Syster Birgitta Om du inte mår bra eller inte klara av lektionerna Klagomål Kvalitetsplan Likabehandlingsplan 3

4 SKOLAN Kung Saga är en liten skola för dig som vill lära dig mer om musik, dans, drama och bild. På Kung Saga arbetar vi med dessa ämnen för att förstå allt det där andra som vi behöver för att bli självständiga vuxna. På Kung Saga arbetar vi med elevdemokrati. Det betyder att vi arbetar tillsammans och där din röst är viktig för oss. På Kung Saga arbetar vi med teman. Vi arbetar med samma sak i alla ämnen för att alla elever förstår på olika sätt och behöver olika saker att lära sig. När man jobbar med samma sak i alla ämnen så förstår vi det inte bara i våra tankar utan även med vår känsla och i vår kropp. Det tror vi är ett bra sätt att lära sig. Vi tycker att det är viktigt att man får möta många olika människor därför så kommer du som elev att förutom med dina lärare arbeta tillsammans med skådespelare, musiker, konstnärer, författare och dansare. På Kung Saga arbetar vi för din rätt att ha en meningsfull sysselsättning efter din tid hos oss på gymnasiet. 4

5 KUNG SAGAS VÄRDEGRUND Värdegrund betyder hur vi ska ha det i vår skolmiljö. Ni elever på skolan bestämmer detta tillsammans med oss lärare och skriver kontrakt med varandra. Det Kung Saga tycker är särskilt viktigt att arbeta mycket med er elever är orden MOD, MÖTEN och MÖJLIGHETER. MOD Att du känner att du vågar ta ansvar för dig själv och dina kompisar Modet att du vågar stå för dig själv och det du tycker och tänker Mod att du förstår vad du är så fantastiskt bra på och vad du behöver ha hjälp med Modet att säga Nej till saker du tycker är fel Modet att säga Ja till det du vill MÖTEN Att du får möta många olika människor Lära sig hur man möter andra Att förstå att alla människor möter dig olika MÖJLIGHETER Att vi tillsammans hittar vägar för dig kunna leva som du vill Att dina ideer och tankar tas tillvara 5

6 EN BRA SKOLA FÖR ALLA Eleverna på Kung Saga har tillsammans tagit fram förhållningssätt som ska göra att vi får en trygg skola där alla blir sedda, mår bra och får ta plats. Dessa förhållningsätt har blivit kontrakt som alla på skolan har skrivit under, både lärare och elever. Detta tycker vi är viktigt att alla tänker på; På Kung Saga mår vi bra och är trygga för att JAG tänker på att....att alla får vara med.att inte säga taskiga saker.att inte viska.att ta emot, från lärarna och kompisarna.att hjälpa om någon behöver eller vill ha hjälp.att aldrig säga dåliga kommentarer om kläder eller utseende.att om någon är ensam, kolla om den vill vara med.att vara en snäll kompis.att lyssna på varandra.att om någon är utanför fråga om den vill vara med.att inte retas.att inte sucka eller göra miner om någon annan..att prata en och en.att inte mobba.att vara snäll.att inte smitta någon med eller smittas av NEJ-smittan.att visa alla respekt.att inte vara negativ 6

7 PÅ SKOLAN ARBETAR Rebecka Malmqvist som är rektor på skolan. Med Rebecka arbetar ni med dans och bild. Rebecka är även assistent på vissa lektioner Klara Borg är mentor för dig. Med Klara arbetar vi med ämnena Svenska, Samhällskunskap och Drama. Andreas Noren är mentor tillsammans med Klara. Med Andreas så jobbar vi med Musik, Data och Engelska. Ulrika Stöllman arbetar med matematik med er. Ulrika har även dans och rörelse med er elever. Khansa Lasm jobbar med ämnet mat och boende tillsammans med Rebecka och Klara. Khansa tar även hand om vår frukost och lunch och är assisten på en del lektioner. Då Khansa själv har en utvecklingsstörning så hjälper hon oss lärare att hitta bra vägar för oss att lära ut till er. 7

8 REKTORNS ANSVAR Rektorn ansvarar för att du ska gå på en skola där du är trygg och mår bra och att du får lära dig så mycket som möjligt utifrån dina behov och där du befinner dig. MENTORNS ANSVAR Att du får information om vad som händer på skolan Att ni tillsammans skriver mål som du förstår som vi alla på skolan ska jobba med Att om du inte mår bra hjälper mentorn dig att ta kontakt med dom som kan hjälpa dig att må bättre Om du har en hög frånvaro tar mentorn kontakt med dina föräldrar, skolsyster Birgitta och Rebecka som är rektor så försöker vi förstå varför du är borta så mycket och vad du behöver för att komma till skola. LÄRARENS ANSVAR Att läraren berättar hur det går för dig under lektionerna Att läraren har bra lektioner som du förstår och att vi arbetar med sådant som du har eller kan ha andvändning av i ditt liv. ELEVERNAS ANSVAR Vi på skolan vill att du följer de förhållningsätt som vi tillsammans tagit fram för att ha en bra skola Att du är närvarande på lektionerna 8

9 ISP ISP betyder individuell studieplan. Det är mål som vi tillsammans sätter upp med dig och dina föräldrar. Vi ses en gång per termin och pratar om hur det går för dig på lektionerna, vad du behöver träna mer på och vad du är bra på. Målen för dig bestämmer vi tillsammans som dom ska vi arbeta lite extra med i alla ämnen. BETYG Du kommer att få betyg i alla ämnen när du slutar skolan efter fyra år på Kung Saga. Betygen är GODKÄNT och VÄL GODKÄNT. Om du varit borta från lektionerna väldigt mycket kommer det att konstigt nog att stå DELTAGIT i ditt betyg och då betyder det att vi inte kan sätta något betyg på dig. När vi har ISP med dig då pratar vi om betygen och vad du kan göra för att du ska få Godkänt eller Väl godkänt. Det kan se ut olika för olika elever. FRÅNVARO Om du är sjuk så ringer du till din mentor Klara på morgonen. Om du inte hör av dig på morgonen så ringer Klara till dina föräldrar för att höra varför du inte är i skolan. Om vi på skolan tror att du skolkar så kommer vi att prata med dina föräldrar be dig om ett läkarbetyg om du fortsätter att vara borta tillsammans med dig, din mentor Klara, rektor Rebecka och syster Birgitta träffas och prata om varför du är borta så mycket och vad vi ska göra för att du ska komma till skolan. 9

10 LEDIGHET Vi vill att ni elever inte ska ta ledigt under terminerna då man missar så mycket om man är borta. Om man ändå behöver vara ledig mer än tre dagar så fyller ni tillsammans med era föräldrar i en ledighetsansökan som ni ger till er rektor; Rebecka. Vi på Kung Saga önskar att alla läkarbesök och tandläkarbesök görs efter skoltid. BIBLIOTEK Vi har inget skolbibliotek utan Medborgarplatsens bibliotek är det bibliotek som vi går till och sammarbetar med. På medborgarplatsen träffar vi Anne och Johanna som hjälper oss med tips på bra böcker eller som vi jobbar med i våra olika teman. Detta bibliotek är ett ungdoms bibliotek och på efter middagar, kvällar och helger händer det en massa saker där som ni elever kan gå på, ibland går vi tillsammans på sådana aktiviteter. Vi hoppas att er kontakt med biblioteket ska finnas kvar när ni slutar hos oss. SYSTER BIRGITTA Är vår skolsyster och som du kommer att träffa några gånger varje termin i bland själv för att hon vill höra hur du mår eller om du har en andledning till att träffa henne och ibland med hela din klass då vi ska prata sex, hälsa eller om våra kroppar. 10

11 Mår du inte bra i din kropp eller i din själ, är ledsen eller om det har hänt dig något så finns det även läkare, kurator och skolpsykolog som du kan träffa och prata med. Din mentor hjälper dig så att du får komma och träffa dem. Om du vill byta skola så finns det en studie och yrkes vägledare (SYV) som du kan prata med. OM DU INTE MÅR BRA ELLER KLARAR AV DINA LEKTIONER Så kommer din mentor berätta detta för rektorn och då har du rätt till något som kallas SÄRSKILT STÖD. Vi kommer att träffas på ett möte där du tillsammans med dina föräldrar, din mentor och din rektor där vi tittar på möjligheter för dig att må bättre eller klara dina mål för skolan, detta kallas för åtgärdsprogram. KLAGOMÅL Om du tycker att du inte är nöjd med något på din skola så hjälper din mentor dig med att; frågar dig när ni har mentorsamtal om du har något som du inte tycker är bra som du vill berätta. Du kan själv berätta för din mentor om du tycker att något är fel eller om något har hänt. Din mentor kommer att berätta det för Rebecka som är rektor. Tillsammans ser vi hur vi kan lösa det som är fel och inte bra. Tycker du att det är jobbigt att säga det till din mentor eller rektor så kan du skriva ett brev till oss eller maila till oss, ibland kan det vara enklare än att säga direkt. 11

12 APL APL betyder arbetsplats träning. När du går i årskurs tre och fyra så kommer du att få prova att vara på olika arbetsplatser som du är intresserad av att testa på. I årskurs tre kommer du att göra en kort sådan praktik och i årskurs fyra kommer du att göra en längre praktik. Vi kommer att anställa en lärare som arbetar med dig för att hitta praktiker som passar dig och som finns som stöd för dig när du är ute på praktik. Tycker man att det är jobbigt och svårt att praktisera så löser vi det tillsammans. Kanske vill du prova på något som finns här på Mäster Olofsgården där du är trygg eller bara göra studiebesök på olika arbetsplatser med en lärare. Vi hittar bra möjligheter tillsammans. Kung Saga kommer också att utbilda din praktikplats om dig så att du är trygg på din praktikplats och har en handledare där som tar extra mycket hand om dig. KVALITETSPLAN Detta som du nu läser är det som kallas för kvalitetsplan. I den så berättar vi hur det funkar på skolan. I slutet på vårterminen kommer vi alla tillsammans att göra en utvärdering och se på vad som är bra och vad som inte har varit bra på skolan. Vi kommer även fråga dig om du tycker att vi lever upp till dom mål som vi i början beskrev. Vi blir jätte glada om du kommer med kritik till oss, det hjälper oss att göra vår skola bättre. LIKABAHANDLINGSPLAN Alla människor är lika mycket värda och ska behandlas lika. Alla elever har rätt att gå på en skola där man känner sig trygg, sedd och bli bemött med 12

13 respekt. Alla lärare har rätt att arbeta på en skola där de känner sig trygga och blir respekterade. Tyvärr så ser det inte ut så på många skolor. Detta är någonting som vi alla måste jobba så mycket med på alla skolor. På Kung Saga jobbar vi med vårt värdegrundstema nästan hela vår första termin tillsammans för att ni elever ska bli trygga och vara i en klass där det är en shysst stämning där alla får ta plats. Det är det viktigaste. Känner man sig inte trygg så kan man inte heller lära sig något. Eleverna arbetar fram en likabehandlingsplan tillsammans med rektor och lärare. I den ska det stå hur vi ska jobba på Kung Saga för att det inte ska finnas kränkningar och om det finns kränkningar av olika slag vad vi ska göra då. Eleverna gör en antimobbinghandbok tillsammans. Eleverna har arbetat med drama och i alla ämnen med detta. Eleverna på Kung Saga har tillsammans pratat om vad kränkning är och att det finns många namn för kränkande situationer. Så här beskriver eleverna med sina ord de olika orden; Kränkning; Betyder många olika saker. Det är jätte hemska saker som sårar riktigt mycket som mobbing, diskriminering, sexuella trakasserier, rasism och kränkning på grund av sexuell läggning. Mobbing; Det är när man är taskig mot en eller flera personer ofta eller hela tiden. Händer det en gång är det att vara taskig men händer det flera gånger då 13

14 är det mobbing. Det kan vara att man bråkar, retas, säger fula saker, att någon inte får vara med, att man är låssas vänlig. Det kan också vara att man skrattar och viskar om andra eller att man skriver taskiga saker på SMS eller tex facebook. Diskriminering; Det är när något är orättvist. Att man inte får det man har rätt till för att man är annorlunda. Att alla ska ha lika mycket värde oavsett var man kommer ifrån, om man är tjej eller kille eller har ett funktionshinder. Rasism; Det är när man är taskig och kränker någon för att den kommer från ett annat land eller har en annan hudfärg. Sexuella trakasserier; Är att tafsa på någon eller att kommentera andras kroppar eller att kalla någon för könsord tex fitta, hora, bitch eller andra ord som handlar om sex. Det kan också vara att fota någon tex i duchen och lägga ut på nätet. Kränkning på grund av sexuell läggning; Det är när någon säger tex jävla bögjävel eller du är ju fan lesbisk. Man har rätt att älska vem man vill. En kille kan älska en annan kille och leva ihop. En tjej kan älska en annan tjej och leva ihop. Hot och våld; När man slår eller när man tex säger jag ska döda dig 14

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen.

VÄLKOMMEN. Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. VÄLKOMMEN Syftet med detta häfte är att informera dig om hur det är att bo på Oasen. Så här fungerar det för ett barn att bo på Oasen Socialtjänsten har bestämt att du ska bo på Oasen under en viss tid.

Läs mer

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium!

Därför ska du välja Mjölby Gymnasium! viktig information från mjölby gymnasium Det viktiga är att alla gör sin egen grej Tips som gör ditt val enklare... För Mårten är valfrihet och personlig utveckling viktigast i skolan Goda råd från coachen

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det

GUNILLA CARLSSON KENDALL. Snubbel tråden. ADHD Så funkar det GUNILLA CARLSSON KENDALL Snubbel tråden ADHD Så funkar det Bruksanvisning Till alla mammor och pappor eller andra vuxna: Läs gärna en liten bit i taget tillsammans med barnet. Hjälp till att hitta svaren

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Grundutbildning. för Junisledare

Grundutbildning. för Junisledare Kurspass 6 Ledarskap Fakta 1. Ledarskap hos Junis IOGT-NTOs Juniorförbund vill att Du som ledare: ska ha kännedom om och dela våra värdegrundsfrågor. Dessa är våra fyra profiler: Drogfrihet, Demokrati,

Läs mer

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips

Så här gör du för att. vuxna ska. lyssna på dig. Läs våra tips Så här gör du för att vuxna ska lyssna på dig Läs våra tips Vuxna kan lära sig mycket av oss. Vi tänker på ett annat sätt och vet grejer som de inte tänkt på. Det här är en tipsbok Du träffar många vuxna

Läs mer

Mod, är det att hoppa

Mod, är det att hoppa Utmana rädslan Mod är årets tema på Allt för hälsan-mässan. Utan mod fastnar du lätt i livet och kan bli överkörd av andra. Ta din rädsla i hand, våga mer och du kommer att må bättre. text Maria Gerolfson

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Till dig som söker asyl med förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare. Denna broschyr tillhör: 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad betyder orden? Asylansökan vad händer

Läs mer

Så funkar det! ADHD. Gunilla Carlsson Kendall Agneta Hellström

Så funkar det! ADHD. Gunilla Carlsson Kendall Agneta Hellström Så funkar det! ADHD Gunilla Carlsson Kendall Agneta Hellström Innehållsförteckning Bruksanvisning...4 Emma och Erik... 5 Den här boken... 7 Människor är olika... 8 Så här fungerar din hjärna... 9 Fundera

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG

Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Älska mig FILMHANDLEDNING - ÄLSKA MIG Jag vet hur det känns, att vara fångad i sig själv. Varför är det så svårt att förstå? Är det så svårt att se.. är det så svårt att älska mig? Älska mig är baserad

Läs mer

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg

I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola. Författare: Clara Holmberg AV-nr 101022tv 1-3 I en klass för sig I en klass för sig Om att vara ung och gå i särskola Författare: Clara Holmberg Inledning: Programserien vill inspirera till diskussion kring olika teman, stärka identiteten

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Lättläst SOCIALSTYRELSEN 2002 Broschyren kan beställas från: Socialstyrelsens kundtjänst, 120 88 Stockholm. Webbutik Fax 08-779 96 67 Artikelnummer

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

Dagbok från en Skilda världar-grupp

Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Dagbok från en Skilda världar-grupp Mina föräldrar är skilda. Orden bildar utgångspunkt för de möten med barn som Barbro Andersson och Birgitta Grane beskriver i sin handbok med

Läs mer

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan

Mackleanskolans. Likabehandlingsplan Mackleanskolans Likabehandlingsplan 2015 Mackleanskolans likabehandlingsplan 2015 Innehållsförteckning sida 1. Inledning 2 1:1 Övergripande mål 2 1:2 Regelverk som styr skolans arbete 3 1:3 Revidering

Läs mer

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme

Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme Co funded by the European Union s Fundamental Rights and Citizenship Pregramme 1 Alla barn har samma rättigheter och är lika värdefulla. Varifrån du kommer, t ex vilket kön, språk, religion och hudfärg

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Lättläst FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna Lättläst Om FN och de mänskliga rättigheterna FN betyder Förenta Nationerna. FN är en organisation som bildades efter andra världskriget. Alla länder

Läs mer