Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April Therese Persson Barnrättspraktikant

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant"

Transkript

1 Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant

2 Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått i uppdrag att se över Landstinget Kronobergs samlade verksamhet för preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning, provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar och sexualrådgivning. Detta ska ske från ett folkhälso- och patientperspektiv, samt ge förslag till gemensam åldersgräns. Landstinget Kronoberg arbetar med att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande i landstingsangelägna frågor som berör dem direkt eller indirekt. I arbetsgruppen för tog man därför beslut att ge barnrättspraktikanten uppdraget att samla in åsikter och information från ungdomar kring vart -25 åringar vänder sig samt vart de vill vända sig för hjälp med preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar och sexualrådgivning. Insamlandet av ungdomarnas åsikter och tankar är ett sätt att ge målgruppen som berörs av beslutet inflytande och delaktighet i den aktuella frågan. Utifrån kärnverksamheten i har barnrättspraktikanten fått i uppdrag att ta fram en enkät för ungdomar i -25 års ålder. De frågor som ställdes i enkäten var: Om du har fått hjälp med antingen preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning, vart vände du dig då? Vad tycker du en Ungdomsmottagning ska hjälpa ungdomar med? Upp till vilken ålder tycker du att man ska kunna komma till för att få hjälp? Hur ser du på åldersindelade mottagningstider på? Dina tankar om. Om du skulle behöva hjälp med preventivmedel, vart skulle du vända dig då? Om du skulle behöva hjälp med sexualrådgivning, vart skulle du vända dig då? Om du skulle behöva hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar, vart skulle du vända dig då? Om du skulle behöva abortrådgivning, vart skulle du vända dig då? Enkäten har delats ut i Växjö, Älmhult och Uppvidinge kommun för att få ett brett perspektiv både geografiskt i Kronoberg och utifrån kommunstorlek. Barnrättspraktikanten har besökt dessa tre kommuner och personligen träffat ungdomar på offentliga platser och delat ut enkäter. I kommunerna utanför Växjö har det funnits svårigheter att lokalisera vart -25 åringar befinner sig, därför har tränare från olika idrottsföreningar kontaktats och barnrättspraktikanten har sedan besökt dessa idrottsföreningar under deras träningstid. Det har inburit att även yngre och äldre personer har deltagit. I Uppvidinge kommun har det varit särskilt svårt att hitta tjejer i åldern -25 år och idrottsföreningarna bestod till större del av tjejer under år. Förutom olika idrottsföreningar i alla kommuner har barnrättspraktikanten besökt Universitetet, Grand Samarkand samt Friskis och Svettis i Älmhult. Uppsökandet av ungdomar i offentliga miljöer har även inburit att 1 ungdomar boende i andra än de tre tilltänkta kommunerna har deltagit. Dessa har kommit ifrån Alvesta, Jönköping, Kalmar, Lessebo, Markaryd och Tingsryd. Deras svar har följt samma svarsmönster som övriga ungdomar och inkluderas därför inte i redovisningen. I undersökningen har 148 ungdomar deltagit varav 81 tjejer (55 %) och 67 killar (45 %). Uppvidinge Växjö Älmhult Övriga Total Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej Alla -19 år år år Total Tabell 1: Antal ungdomar som har deltagit i studien fördelade på ålder, kön och hemkommun. (n=148)

3 Vart har ungdomar vänt sig för att få hjälp? Ungdomarna fick besvara vart har de sökt hjälp om de har behövt hjälp angående preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning. Killarna har främst sökt hjälp hos och. I Växjö kommun har killarna också vänt sig till. Av totalt 58 killar som svarade på denna fråga, har hälften 29 killar, aldrig sökt hjälp Hudkliniken Figur 1: Antal killar fördelade på vart de vänt sig för hjälp med preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning uppdelade på kommun och totalt (n=29) Tjejerna har främst vänt sig till och för att få hjälp preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning. Tjejerna i Växjö väljer mellan flera ställen att gå till jämfört med tjejer i andra kommuner. Tjejer i Växjö har förutom och vänt sig till Sesam,,, samt Linneámottagningen. Av totalt 72 tjejer som svarade på denna fråga har 11 tjejer aldrig sökt hjälp Sesam Linnéamottagningen Figur 2: Antal tjejer fördelade på vart de har vänt sig för hjälp med preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning uppdelade på kommun och total (n=61)

4 Vart vill ungdomarna vända sig för att få hjälp med preventivmedel? Ungdomarna fick besvara vart de vill vända sig för att få hjälp med preventivmedel. De hade möjlighet att i enkäten välja flera ställen som de skulle kunna tänka sig att söka hjälp hos och lägga till egna förslag. Killarna svarade främst att de ville vända sig till och för att få hjälp med preventivmedel. I Uppvidinge kommun föredrar killarna medan killar i Växjö också skulle kunna tänka sig att vända sig till. Ett tiotal killar svarade att de inte vet vart de skulle vilja vända sig. Det var också flera killar som kryssade i Annat, vilket i detta fall står för att killarna själva köper preventivmedel i livsmedelsbutiker. Figur 3: Antal killar fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med preventivmedel uppdelade på kommun och total (n=6) Bland tjejerna vänder sig de flesta till och Barnmorskmottagningen för hjälp med preventivmedel. I Växjö kommun syns en större spridning eftersom det finns fler alternativ för tjejerna där. Sesam,, och Linnéamottagningen är platser dit tjejer i Växjö kan tänka sig att gå för att få hjälp med preventivmedel Sesam Linnéamottagningen Figur 4: Antal tjejer fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med preventivmedel uppdelade på kommun och total (n=75)

5 Vart vill ungdomar vända sig för att få hjälp med sexualrådgivning? I enkäten fick ungdomarna svara på vart de vill vända sig för hjälp med sexualrådgivning. Liksom tidigare fanns det möjlighet att kryssa i flera ställen samt själva ge exempel. och är de två viktigaste ställena när killarna får välja vart de vill vända sig. I Uppvidinge kommun fördrar killarna framför. I Växjö är ett möjligt alternativ att vända sig till. Dock finns det flera killar som är osäkra på vart de skulle vilja vända sig för att få hjälp. Annat i detta fall motsvarar föräldrar, kompisar och internet Sesam Annat Figur 5: Antal killar fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med sexualrådgivning uppdelade på kommun och total (n=61) Tjejerna vill helst vända sig till och för att få hjälp med sexualrådgivning. Det finns en större spridning i Växjö vart tjejer kan tänka sig att gå för att få hjälp. Sesam, Linnéamottagningen, och är alternativ som tjejer i Växjö kan tänka sig att söka hjälp hos förutom och Sesam Linnéamottagningen Figur 6: Antal tjejer fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med sexualrådgivning uppdelade på kommun och total (n=75)

6 Vart vill ungdomar vända sig för hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar? Ungdomarna fick svara på vart de vill vända sig för hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar. De hade möjlighet att välja flera alternativ och ge egna förslag. Killarna vill främst vända sig till men även för att få hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar. I Växjö kommun kan killar också tänka sig att gå till. De flesta killarna vet vart de ska vända sig för provtagning för sexuellt överförda sjukdomar. Endast få killar anger att de inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp Hudkliniken Figur 7: Antal killar fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar uppdelade på kommun och total (n=63) Tjejerna väljer främst men även hamnar högt bland de ställen tjejer helst vill gå till för provtagning. I tredje hand vänder de sig till. I Växjö kommun finns även andra ställen som Sesam, och Linnéamottagningen som tjejer kan tänka sig att vända sig till för hjälp med provtagning av sexuellt överförda sjukdomar Sesam Hudkliniken Linnéamottagningen Figur 8: Antal tjejer fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar uppdelade på kommun och total (n=75)

7 Vart vill ungdomar vända sig för abortrådgivning? Ungdomarna fick en fråga angående vart de vill vända sig för abortrådgivning och de hade möjlighet att välja olika alternativ och ange egna förslag. Killarna vill vända sig till och om de skulle behöva hjälp med abortrådgivning. Några kan också tänka sig att vända sig till. Över killar vet inte vart de skulle vilja vända sig för hjälp med abortrådgivning Figur 9: Antal killar fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med abortrådgivning uppdelade på kommun och total (n=53) Tjejerna vill vända sig till och vid hjälp med abortrådgivning. I Växjö kommun kan ett fåtal tjejer tänka sig att vända sig till andra ställen såsom Sesam,,, Linnéamottagningen och Sesam Linnéamottagningen Figur 1: Antal tjejer fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med abortrådgivning uppdelade på kommun och total (n=74)

8 Vad tycker ungdomar att ska hjälpa till med? Ungdomarna fick möjlighet till att berätta och beskriva med egna ord vad de tycker att en Ungdomsmottagning ska arbeta med för att hjälpa andra ungdomar i samhället. Resultatet av dessa 114 kommentarer påminner mycket om varandra och speglar s kärnverksamhet preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning, provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar samt sexualrådgivning. Många ungdomar beskrev också hur viktigt det är att finns för ungdomar och har möjlighet att ge rådgivning, stöd, information och svara på frågor. Flera personer tyckte också att ska kunna hjälpa till med det mesta och sedan skicka vidare personen till rätt aktör vid behov. Nedan kommer exempel på kommentarer som lämnades: Allt som har med hälsa att göra (psykisk & fysisk). Inte ta hand om allt, men skicka ungdomar vidare till den hjälp de behöver. Tjej i Växjö Svara på frågor, informera om sjukdomar, skydd och allt annat som kan vara oklart för ungdomar. Visa upp sig att de finns och ta sig ut på skolor. Visa att de inte är farligt eller konstigt att ta kontakt vilket jag tror unga gör. Tjej i Växjö Upp till vilken ålder tycker ungdomar att man ska kunna komma till för att få hjälp? Ungdomarna har fått möjlighet att fritt ange den ålder de tycker är lämplig för hur länge man som kille eller tjej ska ha möjlighet att gå till för att få hjälp. De flesta anser att det borde vara samma åldersgräns för tjejer och killar. Majoriteten av tjejerna och en tredjedel av killarna tycker att 25 år är en lämplig åldersgräns för både killar och tjejer på. Knappt en tredjedel av killarna tycker att år är en lämplig åldergräns för killar och tjejer på. Det finns även ett fåtal spridda förslag på olika åldersgränser för killar och tjejer på Killar Tjejer Killar Tjejer Figur 11: Andel (%) ungdomar som har besvarat vad de tycker är en lämplig åldersgräns för killar, fördelat på kön (n=62 killar och 74 tjejer) Figur 12: Andel (%) ungdomar som har besvarat vad de tycker är en lämplig åldersgräns för tjejer, fördelat på kön (n=61 killar och 75 tjejer) Kommentarer angående åldergräns på Tycker det ska vara lika. Det tar lång tid att bli vuxen oavsett kön. Tjej i Växjö Självklart att det ska vara samma för killar och tjejer. Kille i Älmhult år för tjejer är för ungt. Tjej i Uppvidinge Tycker att man efter ska räknas som vuxen. Kille i Älmhult Ungdomen tar slut vid 25. Kille i Uppvidinge Tycker inte att det borde finnas en skillnad mellan kille/tjej. Tjej i Växjö

9 Hur ser ungdomarna på åldersindelade mottagningstider på? Mer än hälften av ungdomarna anser att det går bra att träffa blandade åldrar i väntrummet eller att det inte spelar någon roll. En femtedel anser att man borde ha olika tider för olika åldrar. 6 Killar Tjejer Total 4 Träffa åldrar blandat Träffa åldrar på olika tider Spelar ingen roll Vet inte Figur 13: Antal ungdomar som besvarat hur de ser på åldersindelade mottagningstider, fördelade på kön och total (n=138) Om man ser resultatet utifrån vilken kommun ungdomarna kommer ifrån anser majoriteten av ungdomarna från både Växjö och Älmhults kommun att det går bra att träffa ungdomar blandat i väntrummet. I Uppvidinge däremot anser nästan hälften av ungdomarna att det borde finnas olika tider för olika åldrar. 6 4 Uppvidinge Växjö Älmhult Träffa åldrar blandat Träffa åldrar på olika tider Spelar ingen roll Vet inte Figur 14: Antal ungdomar som besvarat hur de ser på åldersindelade mottagningstider, fördelade på kommun (n=138) Om man ser resultatet utifrån ungdomarnas ålder anser två tredjedelar av de mellan -25 år att det går bra att träffa åldrar blandat i väntrummet eller att det inte spelar någon roll. Mindre än en femtedel av de mellan -25 år tycker det är viktigt med olika tider för olika åldrar. Sammanlagt var 26 personer 19 år eller yngre. Ungefär lika många av dessa ansåg att det vore bra med olika tider för olika åldrar som de som ansåg att det går bra att träffa åldrar blandat eller spelar ingen roll. -25 år 19 och yngre 6 4 Träffa åldrar blandat Träffa åldrar olika tider Spelar ingen roll Vet inte Figur 15: Antal ungdomar som besvarat hur de ser på åldersindelade mottagningstider, fördelade på ålder (n=138)

10 Ungdomarnas tankar kring I undersökningen fick ungdomarna möjlighet till att fritt skriva ner sina tankar om. Utav de 83 kommentarer som kom in var 59 % positiva och visar på hur viktig och bra är. 26 % av kommentarerna hör till kategorin övriga och innefattar neutrala kommentarer där personen inte har några särskilda åsikter kring. 15 % består av förbättringsförslag till. Övriga 26% Positivt 59% Förbättringsförslag 15% Figur 16: Andel (%) kommentarer kring (n=83) Positiva kommentarer kring Det är bra att det finns nära tillhands. Tjej i Växjö. Ett viktigt ställe för ungdomar att kunna vända sig till. Kille i Växjö. Ett bra ställe för ungdomar att få prata om sina problem Kille i Uppvidinge Superbra att det finns! Bra när det finns dagar/tider som man inte behöver boka tid drop in Tjej i Älmhult Bra ställe för att få stöd på (om man träffar trevligt bemötande personal, förstås). Ungdomen är en svår tid ibland, så bra med ett ställe att vända sig till. Tjej i Växjö Det är ett bra alternativ om man inte vågar fråga någon annan. Kille i Uppvidinge Viktigt att det finns någonstans att vända sig där man känner att man inte behöver skämmas. Tjej i Växjö

11 Förbättringsförslag till från ungdomar Borde vara mer anonymt än att man sitter med pers i väntrummet. Tjej i Växjö Dåligt med tider! Borde vara öppet fler dagar och ha bättre telefontider. Tjej i Uppvidinge Fick bra hjälp och kände mig trygg. Däremot var det inte kul att mödravård och ungdomsmottagning var på samma ställe. Tjej i Älmhult Vid mina besök har de många gånger tagit upp frågor som egentligen inte rör mitt problem. Jag antar att de vill kolla av hälsan allmänt men ibland har jag uppfattat deras frågor som irrelevanta och överdrivna. Tjej i Växjö Det borde finnas fler drop-in dagar eller vara lättare att boka tid. Tjej i Växjö Bra om det inger lugn och är avskilt från andra avdelningar då ungdomar ofta är nervösa över besöket. Tjej i Växjö Mer tider än en dag i veckan Tjej i Uppvidinge är bra överlag men ibland tycker jag att man kan känna att man inte blir tagen på allvar. Tjej i Uppvidinge Slutsatser Resultatet speglar 148 personers åsikter och ska ses som en fingervisning och inte ett allmängiltigt resultat för hela målgruppen i länet. Dock pekar resultatet på vissa tydliga trender när det gäller vart ungdomar vänder sig och vill vända sig för att få hjälp. Resultatet visar på tydliga könsskillnader kring vart killar och tjejer vänder sig för att få hjälp med preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar och abortrådgivning. Killar vänder sig främst till och medan tjejer vänder sig främst till och. Det de har gemensamt dock är att både tjejer och killar ser som ett ställe man vill vända sig till. Vid provtagning för sexuellt överförda sjukdomar nämner ungdomarna även som ett ställe, där både killar och tjejer kan vända sig. Resultatet ger en tydlig fingervisning kring att man önskar en gemensam åldersgräns för tjejer och killar. Det finns även något starkare stöd för att den högre åldersgränsen på 25 år ska gälla för både tjejer och killar. När det gäller åldersindelade mottagningstider finns det ett något starkare stöd för att åldersindelning inte spelar någon roll eller att det går bra att träffa personer i olika åldrar i väntrummet. Det finns även signaler på att yngre personer i högre grad än äldre önskar att ska träffa ungdomar i olika åldrar på olika tider. Avslutningsvis visar resultatet att både tjejer och killar är positivt inställda till och dess kärnverksamhet.

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande

Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Hur kan vi bli bättre på att fånga upp psykisk ohälsa hos unga vuxna? En pilotstudie av bemötandet av unga vuxna vårdsökande Rapport 2006 Rapport från Centrum för folkhälsa, Avdelningen för folkhälsoarbete

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu

mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp www.granser.nu mucf.se Pratstartare Diskussionsfrågor om sexuella övergrepp Att diskutera i din organisation Till dig som är ledare eller aktiv i styrelsen Det händer att barn och unga utsätts för sexuella kränkningar

Läs mer

Din syn på barn och familjebildning

Din syn på barn och familjebildning 1 Din syn på barn och familjebildning Inledning. På uppdrag av Kommittén om barn i homosexuella familjer har Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört en enkätundersökning, som vänt sig till homo- och bisexuella

Läs mer

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar

Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar Man kanske inte vågar börja prata om det själv. Kan underlätta om någon börjar - en enkätundersökning bland kvinnor på mödravårdcentralen i Åtvidaberg om hälsa och kränkningar Camilla Forsberg Åtvidabergs

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Fråga man inget - får man inget veta

Fråga man inget - får man inget veta Fråga man inget - får man inget veta En kvalitativ och kvantitativ intervjustudie med 50 ungdomar De måste sluta tänka på allt med ekonomi och pengar och tänka på vad som är bäst för barnet. Det spelar

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Allas delaktighet inom idrotten

Allas delaktighet inom idrotten Undersökning 2010 Allas delaktighet inom idrotten oavsett sexuell läggning Foton från: FreeDigitalPhotos.net Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 4 2 Bakgrund... 6 2.1 Syfte... 6 2.2 Avgränsning...

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem

Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Se mig som person! - Röster från ungdomar i familjehem Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Vår vision är en värld

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP UNDERSÖKNINGEN I BURLÖV 2014 LUPP 2014 Burlövs Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...?

Handledarmaterial. Ska vi byta? Sex mot...? Handledarmaterial Handledarmaterial Ska vi byta? Sex mot...? Första upplagan: 5 000 ex Utgivningsår: 2011 Produktion: 1000 Möjligheter Utgivare: 1000 Möjligheter Grafisk form och illustration: Fiin -

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014

Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 2014 Mentorsundersökning Enkät till studenter med mentorsstöd våren 14 Lina Collin All 15/236 Särskilt utbildningsstöd Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) fördelar särskilt utbildningsstöd till universitet

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm

Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet. Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn - om marknadsföring till barn på Internet Juni 2009 Konsumentföreningen Stockholm Föräldrajuryn om marknadsföring till barn på Internet Sammanfattning Vi har ställt totalt 18 frågor till

Läs mer

Friendsrapporten 2014

Friendsrapporten 2014 Friendsrapporten 2014 INNEHÅLL Innehåll OM RAPPORTEN 3 12 & FRIENDS TRYGGHET I SKOLAN 4 RESULTATEN I KORTHET 14 SKOLANS OTRYGGA PLATSER 5 INLEDNING 16 LÄRARNAS KUNSKAP OM MOBBNING 6 KRÄNKNINGAR I SKOLAN

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3

Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral. Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 Den dolda psykiska ohälsan bland unga vuxna som uppsöker vårdcentral Karolinska Institutets folkhälsoakademi 2009:3 På uppdrag av Stockholms läns landsting Karolinska Institutets folkhälsoakademi (KFA)

Läs mer

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet

Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Utveckling mot en mer jämställd ungdomsmottagningsverksamhet Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli i Uddevalla Gör det Jämt! 2 Innehåll Innehåll... 2 Allmänt... 2 Ansvariga chefer... 2 Arbetsgrupp... 2

Läs mer

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra?

Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Anmälan Jag misstänker att ett barn far illa i hemmet, men jag är osäker på om jag skall anmäla. Tänk om jag har fel? Hur skall jag göra? Att anmäla en misstanke om t ex barnmisshandel, föräldrars missbruk

Läs mer

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären

IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR. Bilden av alkohol i bloggosfären IQ RAPPORT 2014:3 ALKOHOL I BLOGGAR Bilden av alkohol i bloggosfären Innehåll 1. Förord 2. Sammanfattning 4. Inledning 7. Bloggens framväxt 9. Undersökningens resultat 13. Bilaga 1: Källor och underlag

Läs mer