Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April Therese Persson Barnrättspraktikant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar. April 2013. Therese Persson Barnrättspraktikant"

Transkript

1 Ungdomars åsikter om Ungdomsmottagningar April 13 Therese Persson Barnrättspraktikant

2 Inledning Utifrån en motion från Henrietta Serrate (S) har Folkhälsoutskottet och Hälso- och sjukvårdsberedningen fått i uppdrag att se över Landstinget Kronobergs samlade verksamhet för preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning, provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar och sexualrådgivning. Detta ska ske från ett folkhälso- och patientperspektiv, samt ge förslag till gemensam åldersgräns. Landstinget Kronoberg arbetar med att ge barn och unga möjlighet till delaktighet och inflytande i landstingsangelägna frågor som berör dem direkt eller indirekt. I arbetsgruppen för tog man därför beslut att ge barnrättspraktikanten uppdraget att samla in åsikter och information från ungdomar kring vart -25 åringar vänder sig samt vart de vill vända sig för hjälp med preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar och sexualrådgivning. Insamlandet av ungdomarnas åsikter och tankar är ett sätt att ge målgruppen som berörs av beslutet inflytande och delaktighet i den aktuella frågan. Utifrån kärnverksamheten i har barnrättspraktikanten fått i uppdrag att ta fram en enkät för ungdomar i -25 års ålder. De frågor som ställdes i enkäten var: Om du har fått hjälp med antingen preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning, vart vände du dig då? Vad tycker du en Ungdomsmottagning ska hjälpa ungdomar med? Upp till vilken ålder tycker du att man ska kunna komma till för att få hjälp? Hur ser du på åldersindelade mottagningstider på? Dina tankar om. Om du skulle behöva hjälp med preventivmedel, vart skulle du vända dig då? Om du skulle behöva hjälp med sexualrådgivning, vart skulle du vända dig då? Om du skulle behöva hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar, vart skulle du vända dig då? Om du skulle behöva abortrådgivning, vart skulle du vända dig då? Enkäten har delats ut i Växjö, Älmhult och Uppvidinge kommun för att få ett brett perspektiv både geografiskt i Kronoberg och utifrån kommunstorlek. Barnrättspraktikanten har besökt dessa tre kommuner och personligen träffat ungdomar på offentliga platser och delat ut enkäter. I kommunerna utanför Växjö har det funnits svårigheter att lokalisera vart -25 åringar befinner sig, därför har tränare från olika idrottsföreningar kontaktats och barnrättspraktikanten har sedan besökt dessa idrottsföreningar under deras träningstid. Det har inburit att även yngre och äldre personer har deltagit. I Uppvidinge kommun har det varit särskilt svårt att hitta tjejer i åldern -25 år och idrottsföreningarna bestod till större del av tjejer under år. Förutom olika idrottsföreningar i alla kommuner har barnrättspraktikanten besökt Universitetet, Grand Samarkand samt Friskis och Svettis i Älmhult. Uppsökandet av ungdomar i offentliga miljöer har även inburit att 1 ungdomar boende i andra än de tre tilltänkta kommunerna har deltagit. Dessa har kommit ifrån Alvesta, Jönköping, Kalmar, Lessebo, Markaryd och Tingsryd. Deras svar har följt samma svarsmönster som övriga ungdomar och inkluderas därför inte i redovisningen. I undersökningen har 148 ungdomar deltagit varav 81 tjejer (55 %) och 67 killar (45 %). Uppvidinge Växjö Älmhult Övriga Total Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej Kille Tjej Alla -19 år år år Total Tabell 1: Antal ungdomar som har deltagit i studien fördelade på ålder, kön och hemkommun. (n=148)

3 Vart har ungdomar vänt sig för att få hjälp? Ungdomarna fick besvara vart har de sökt hjälp om de har behövt hjälp angående preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning. Killarna har främst sökt hjälp hos och. I Växjö kommun har killarna också vänt sig till. Av totalt 58 killar som svarade på denna fråga, har hälften 29 killar, aldrig sökt hjälp Hudkliniken Figur 1: Antal killar fördelade på vart de vänt sig för hjälp med preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning uppdelade på kommun och totalt (n=29) Tjejerna har främst vänt sig till och för att få hjälp preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning. Tjejerna i Växjö väljer mellan flera ställen att gå till jämfört med tjejer i andra kommuner. Tjejer i Växjö har förutom och vänt sig till Sesam,,, samt Linneámottagningen. Av totalt 72 tjejer som svarade på denna fråga har 11 tjejer aldrig sökt hjälp Sesam Linnéamottagningen Figur 2: Antal tjejer fördelade på vart de har vänt sig för hjälp med preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar eller abortrådgivning uppdelade på kommun och total (n=61)

4 Vart vill ungdomarna vända sig för att få hjälp med preventivmedel? Ungdomarna fick besvara vart de vill vända sig för att få hjälp med preventivmedel. De hade möjlighet att i enkäten välja flera ställen som de skulle kunna tänka sig att söka hjälp hos och lägga till egna förslag. Killarna svarade främst att de ville vända sig till och för att få hjälp med preventivmedel. I Uppvidinge kommun föredrar killarna medan killar i Växjö också skulle kunna tänka sig att vända sig till. Ett tiotal killar svarade att de inte vet vart de skulle vilja vända sig. Det var också flera killar som kryssade i Annat, vilket i detta fall står för att killarna själva köper preventivmedel i livsmedelsbutiker. Figur 3: Antal killar fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med preventivmedel uppdelade på kommun och total (n=6) Bland tjejerna vänder sig de flesta till och Barnmorskmottagningen för hjälp med preventivmedel. I Växjö kommun syns en större spridning eftersom det finns fler alternativ för tjejerna där. Sesam,, och Linnéamottagningen är platser dit tjejer i Växjö kan tänka sig att gå för att få hjälp med preventivmedel Sesam Linnéamottagningen Figur 4: Antal tjejer fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med preventivmedel uppdelade på kommun och total (n=75)

5 Vart vill ungdomar vända sig för att få hjälp med sexualrådgivning? I enkäten fick ungdomarna svara på vart de vill vända sig för hjälp med sexualrådgivning. Liksom tidigare fanns det möjlighet att kryssa i flera ställen samt själva ge exempel. och är de två viktigaste ställena när killarna får välja vart de vill vända sig. I Uppvidinge kommun fördrar killarna framför. I Växjö är ett möjligt alternativ att vända sig till. Dock finns det flera killar som är osäkra på vart de skulle vilja vända sig för att få hjälp. Annat i detta fall motsvarar föräldrar, kompisar och internet Sesam Annat Figur 5: Antal killar fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med sexualrådgivning uppdelade på kommun och total (n=61) Tjejerna vill helst vända sig till och för att få hjälp med sexualrådgivning. Det finns en större spridning i Växjö vart tjejer kan tänka sig att gå för att få hjälp. Sesam, Linnéamottagningen, och är alternativ som tjejer i Växjö kan tänka sig att söka hjälp hos förutom och Sesam Linnéamottagningen Figur 6: Antal tjejer fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med sexualrådgivning uppdelade på kommun och total (n=75)

6 Vart vill ungdomar vända sig för hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar? Ungdomarna fick svara på vart de vill vända sig för hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar. De hade möjlighet att välja flera alternativ och ge egna förslag. Killarna vill främst vända sig till men även för att få hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar. I Växjö kommun kan killar också tänka sig att gå till. De flesta killarna vet vart de ska vända sig för provtagning för sexuellt överförda sjukdomar. Endast få killar anger att de inte vet vart de ska vända sig för att få hjälp Hudkliniken Figur 7: Antal killar fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar uppdelade på kommun och total (n=63) Tjejerna väljer främst men även hamnar högt bland de ställen tjejer helst vill gå till för provtagning. I tredje hand vänder de sig till. I Växjö kommun finns även andra ställen som Sesam, och Linnéamottagningen som tjejer kan tänka sig att vända sig till för hjälp med provtagning av sexuellt överförda sjukdomar Sesam Hudkliniken Linnéamottagningen Figur 8: Antal tjejer fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med provtagning för sexuellt överförda sjukdomar uppdelade på kommun och total (n=75)

7 Vart vill ungdomar vända sig för abortrådgivning? Ungdomarna fick en fråga angående vart de vill vända sig för abortrådgivning och de hade möjlighet att välja olika alternativ och ange egna förslag. Killarna vill vända sig till och om de skulle behöva hjälp med abortrådgivning. Några kan också tänka sig att vända sig till. Över killar vet inte vart de skulle vilja vända sig för hjälp med abortrådgivning Figur 9: Antal killar fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med abortrådgivning uppdelade på kommun och total (n=53) Tjejerna vill vända sig till och vid hjälp med abortrådgivning. I Växjö kommun kan ett fåtal tjejer tänka sig att vända sig till andra ställen såsom Sesam,,, Linnéamottagningen och Sesam Linnéamottagningen Figur 1: Antal tjejer fördelade på vart de vill vända sig för hjälp med abortrådgivning uppdelade på kommun och total (n=74)

8 Vad tycker ungdomar att ska hjälpa till med? Ungdomarna fick möjlighet till att berätta och beskriva med egna ord vad de tycker att en Ungdomsmottagning ska arbeta med för att hjälpa andra ungdomar i samhället. Resultatet av dessa 114 kommentarer påminner mycket om varandra och speglar s kärnverksamhet preventivmedelsrådgivning, abortrådgivning, provtagning vid misstanke om sexuellt överförda sjukdomar samt sexualrådgivning. Många ungdomar beskrev också hur viktigt det är att finns för ungdomar och har möjlighet att ge rådgivning, stöd, information och svara på frågor. Flera personer tyckte också att ska kunna hjälpa till med det mesta och sedan skicka vidare personen till rätt aktör vid behov. Nedan kommer exempel på kommentarer som lämnades: Allt som har med hälsa att göra (psykisk & fysisk). Inte ta hand om allt, men skicka ungdomar vidare till den hjälp de behöver. Tjej i Växjö Svara på frågor, informera om sjukdomar, skydd och allt annat som kan vara oklart för ungdomar. Visa upp sig att de finns och ta sig ut på skolor. Visa att de inte är farligt eller konstigt att ta kontakt vilket jag tror unga gör. Tjej i Växjö Upp till vilken ålder tycker ungdomar att man ska kunna komma till för att få hjälp? Ungdomarna har fått möjlighet att fritt ange den ålder de tycker är lämplig för hur länge man som kille eller tjej ska ha möjlighet att gå till för att få hjälp. De flesta anser att det borde vara samma åldersgräns för tjejer och killar. Majoriteten av tjejerna och en tredjedel av killarna tycker att 25 år är en lämplig åldersgräns för både killar och tjejer på. Knappt en tredjedel av killarna tycker att år är en lämplig åldergräns för killar och tjejer på. Det finns även ett fåtal spridda förslag på olika åldersgränser för killar och tjejer på Killar Tjejer Killar Tjejer Figur 11: Andel (%) ungdomar som har besvarat vad de tycker är en lämplig åldersgräns för killar, fördelat på kön (n=62 killar och 74 tjejer) Figur 12: Andel (%) ungdomar som har besvarat vad de tycker är en lämplig åldersgräns för tjejer, fördelat på kön (n=61 killar och 75 tjejer) Kommentarer angående åldergräns på Tycker det ska vara lika. Det tar lång tid att bli vuxen oavsett kön. Tjej i Växjö Självklart att det ska vara samma för killar och tjejer. Kille i Älmhult år för tjejer är för ungt. Tjej i Uppvidinge Tycker att man efter ska räknas som vuxen. Kille i Älmhult Ungdomen tar slut vid 25. Kille i Uppvidinge Tycker inte att det borde finnas en skillnad mellan kille/tjej. Tjej i Växjö

9 Hur ser ungdomarna på åldersindelade mottagningstider på? Mer än hälften av ungdomarna anser att det går bra att träffa blandade åldrar i väntrummet eller att det inte spelar någon roll. En femtedel anser att man borde ha olika tider för olika åldrar. 6 Killar Tjejer Total 4 Träffa åldrar blandat Träffa åldrar på olika tider Spelar ingen roll Vet inte Figur 13: Antal ungdomar som besvarat hur de ser på åldersindelade mottagningstider, fördelade på kön och total (n=138) Om man ser resultatet utifrån vilken kommun ungdomarna kommer ifrån anser majoriteten av ungdomarna från både Växjö och Älmhults kommun att det går bra att träffa ungdomar blandat i väntrummet. I Uppvidinge däremot anser nästan hälften av ungdomarna att det borde finnas olika tider för olika åldrar. 6 4 Uppvidinge Växjö Älmhult Träffa åldrar blandat Träffa åldrar på olika tider Spelar ingen roll Vet inte Figur 14: Antal ungdomar som besvarat hur de ser på åldersindelade mottagningstider, fördelade på kommun (n=138) Om man ser resultatet utifrån ungdomarnas ålder anser två tredjedelar av de mellan -25 år att det går bra att träffa åldrar blandat i väntrummet eller att det inte spelar någon roll. Mindre än en femtedel av de mellan -25 år tycker det är viktigt med olika tider för olika åldrar. Sammanlagt var 26 personer 19 år eller yngre. Ungefär lika många av dessa ansåg att det vore bra med olika tider för olika åldrar som de som ansåg att det går bra att träffa åldrar blandat eller spelar ingen roll. -25 år 19 och yngre 6 4 Träffa åldrar blandat Träffa åldrar olika tider Spelar ingen roll Vet inte Figur 15: Antal ungdomar som besvarat hur de ser på åldersindelade mottagningstider, fördelade på ålder (n=138)

10 Ungdomarnas tankar kring I undersökningen fick ungdomarna möjlighet till att fritt skriva ner sina tankar om. Utav de 83 kommentarer som kom in var 59 % positiva och visar på hur viktig och bra är. 26 % av kommentarerna hör till kategorin övriga och innefattar neutrala kommentarer där personen inte har några särskilda åsikter kring. 15 % består av förbättringsförslag till. Övriga 26% Positivt 59% Förbättringsförslag 15% Figur 16: Andel (%) kommentarer kring (n=83) Positiva kommentarer kring Det är bra att det finns nära tillhands. Tjej i Växjö. Ett viktigt ställe för ungdomar att kunna vända sig till. Kille i Växjö. Ett bra ställe för ungdomar att få prata om sina problem Kille i Uppvidinge Superbra att det finns! Bra när det finns dagar/tider som man inte behöver boka tid drop in Tjej i Älmhult Bra ställe för att få stöd på (om man träffar trevligt bemötande personal, förstås). Ungdomen är en svår tid ibland, så bra med ett ställe att vända sig till. Tjej i Växjö Det är ett bra alternativ om man inte vågar fråga någon annan. Kille i Uppvidinge Viktigt att det finns någonstans att vända sig där man känner att man inte behöver skämmas. Tjej i Växjö

11 Förbättringsförslag till från ungdomar Borde vara mer anonymt än att man sitter med pers i väntrummet. Tjej i Växjö Dåligt med tider! Borde vara öppet fler dagar och ha bättre telefontider. Tjej i Uppvidinge Fick bra hjälp och kände mig trygg. Däremot var det inte kul att mödravård och ungdomsmottagning var på samma ställe. Tjej i Älmhult Vid mina besök har de många gånger tagit upp frågor som egentligen inte rör mitt problem. Jag antar att de vill kolla av hälsan allmänt men ibland har jag uppfattat deras frågor som irrelevanta och överdrivna. Tjej i Växjö Det borde finnas fler drop-in dagar eller vara lättare att boka tid. Tjej i Växjö Bra om det inger lugn och är avskilt från andra avdelningar då ungdomar ofta är nervösa över besöket. Tjej i Växjö Mer tider än en dag i veckan Tjej i Uppvidinge är bra överlag men ibland tycker jag att man kan känna att man inte blir tagen på allvar. Tjej i Uppvidinge Slutsatser Resultatet speglar 148 personers åsikter och ska ses som en fingervisning och inte ett allmängiltigt resultat för hela målgruppen i länet. Dock pekar resultatet på vissa tydliga trender när det gäller vart ungdomar vänder sig och vill vända sig för att få hjälp. Resultatet visar på tydliga könsskillnader kring vart killar och tjejer vänder sig för att få hjälp med preventivmedel, sexualrådgivning, provtagning för sexuellt överförda sjukdomar och abortrådgivning. Killar vänder sig främst till och medan tjejer vänder sig främst till och. Det de har gemensamt dock är att både tjejer och killar ser som ett ställe man vill vända sig till. Vid provtagning för sexuellt överförda sjukdomar nämner ungdomarna även som ett ställe, där både killar och tjejer kan vända sig. Resultatet ger en tydlig fingervisning kring att man önskar en gemensam åldersgräns för tjejer och killar. Det finns även något starkare stöd för att den högre åldersgränsen på 25 år ska gälla för både tjejer och killar. När det gäller åldersindelade mottagningstider finns det ett något starkare stöd för att åldersindelning inte spelar någon roll eller att det går bra att träffa personer i olika åldrar i väntrummet. Det finns även signaler på att yngre personer i högre grad än äldre önskar att ska träffa ungdomar i olika åldrar på olika tider. Avslutningsvis visar resultatet att både tjejer och killar är positivt inställda till och dess kärnverksamhet.

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen

Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen 2013-06-19 Ungdomars synpunkter på sexualundervisningen Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande

Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande 2013-02-06 Barns åsikter om sjukhus, vårdcentraler, väntrum och personalens bemötande Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport,

Läs mer

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet

Maj Mars 2012 Medborgarpanel 2. - behandling via Internet Maj 2012 Mars 2012 Medborgarpanel 2 - behandling via Internet Medborgarpanel 2 - mars 2012 behandling via Internet Varför är det här ett aktuellt område? Internet skapar nya möjligheter för behandling

Läs mer

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor

Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor 2013-02-06 Barns och ungdomars informationskanaler kring hälsofrågor Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet.

Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Frågor om sex Sex handlar inte bara om teknik, preventivmedel och smittskydd utan också om relationer, kärlek, lust, ömhet och samhörighet. Här kan du få personlig och sekretessbelagd rådgivning och hjälp.

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen

Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen Barns och ungdomars åsikter om barnoch ungdomsmottagningen - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Sabina Andersson Alexandra Hansson Omvårdnadsprogrammet Sunnerbogymnasiet

Läs mer

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014

Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Ungdomars kommentarer om patientjournalen på nätet Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd

Läs mer

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008

Resultat i korta drag från. Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Resultat i korta drag från Undersökning om ungdomars relation till alkohol, narkotikaoch tobaksvanor i Lilla Edets kommun, 2008 Januari 2009 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag

Läs mer

Vad tycker Du om oss?

Vad tycker Du om oss? Vad tycker Du om oss? Patientenkät 216 Beroendecentrum Stockholm Marlene Stenbacka Innehåll Sid. Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Metod 3 Resultat 4 Figurer: Figur 1a, 1b. Patientenkät för åren 211, 213-216.

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten Lidingö stad Fritidsgårdsenkäten 2016 Syfte Fritidsgårdsenkäten ska ge oss kunskap om vad besökarna på våra gårdar anser om fritidsgårdsverksamhet. Genomförande Under två veckor i april genomförde Lidingö

Läs mer

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet

Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet Com Hem kollen - Nätmobbing bland barn och unga Förekomst och inverkan av olika former av mobbing i fysisk miljö och på nätet 2017-03-27 Sammanfattning och slutsatser I denna rapport redogör vi för slutsatserna

Läs mer

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11

Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 Barns och ungdomars åsikter om akuten, barnakuten och avdelning 11 - En undersökning av barnrättspraktikanter inom Landstinget Kronoberg Lina Ax och Elin Andén Barn- och fritidsprogrammet åk 3 Teknikum

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (9) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-06-18 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 12 juni 2013, kl. 9.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Utredning av färdtjänsten

Utredning av färdtjänsten 13-3-1 1 (16) Utredning av färdtjänsten Bakgrund Socialnämnden beslutade 12-11-, 122 att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en utredning av färdtjänsten. Utredningen skulle innehålla en prisjämförelse

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen.

Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. -- FRYSHUSET I SKÄRHOLMEN TRIVSELENKÄT Nöjdhetsmätning bland besökare på parklekar, mötesplatser, träffpunkter och ungdomens hus i Skärholmen. Linda Peltonen, Nabila Abdul Fattah, Hicham Souadi Innehållsförteckning

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014

Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Barns och ungdomars kommentarer om informationen på 1177.se Vårdguiden Våren 2014 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta:

Läs mer

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter

Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsenkät till Individ- och Familjeomsorgens klienter Kvalitetsrapport 13, 2007 KVALITETSRAPPORT En enkät har delats ut till alla personer som Individ- och familjeomsorgen hade kontakt med under vecka

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Befolkningsutveckling 2016

Befolkningsutveckling 2016 170221 Befolkningsutveckling 2016 Innehållsförteckning Sammanfattande beskrivning... 2 Befolkningsutveckling 2016... 3 Befolkningen i Kronobergs län ökade med 3 259 personer under 2016... 3 Befolkningen

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna?

ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? ationer med ch våld. Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas rättigheter En första utvärdering - vad säger eleverna och lärarna? FÖRORD Det handlar om kärlek ett projekt om barns och ungas

Läs mer

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail?

Ungefär hur många gånger har du haft någon form av kontakt med UM under de senaste 12 månaderna? Räkna även med telefonkontakt, brev, mail? FSUM Sammanställning av enkät för Västernorrland 2011-10-25 Jag är kön Antal Procent Tjej 172 91.5 Kille 16 8.5 Annat 0 0.0 Vet ej 0 0.0 Summa 188 100% 6 observationer saknar värde i variabel kön Hur fick

Läs mer

Student vid Linnéuniversitetet 2010

Student vid Linnéuniversitetet 2010 Student vid Linnéuniversitetet 21 Student vid Linnéuniversitetet 21 2 Student vid Linnéuniversitetet 21 Innehåll Inledning 4 Utbildningsutbud 21 5 Registrerade höstterminen 21 7 Sökande till höstterminen

Läs mer

LUPP om Trygghet och hälsa

LUPP om Trygghet och hälsa LUPP om Trygghet och hälsa LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2

Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Barn- och ungdomsenkät i Kronobergs län Gymnasiet åk 2 Hur mår du? Anledningen till att vi gör den här undersökningen är att vi vill få kunskap om ungas hälsa och levnadsvanor. Alla elever i årskurserna

Läs mer

Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning. Therese Rostedt 22 mars 2016

Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning. Therese Rostedt 22 mars 2016 Tillsammans designar vi framtidens ungdomsmottagning Therese Rostedt 22 mars 2016 Underbara ungdomar som gillar våra UM Fantastisk personal på UM som gör ett bra och viktigt jobb Intresserade och engagerade

Läs mer

Liv & Hälsa ung 2011

Liv & Hälsa ung 2011 2011 Liv & Hälsa ung 2011 - en första länssammanställning med resultat och utveckling över tid Liv & Hälsa ung genomförs av Landstinget Sörmland i samarbete med Södermanlands kommuner. Inledning Liv &

Läs mer

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner.

Samordning för Linnea. Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Samordning för Linnea Ett samverkansprojekt mellan Landstinget Kronoberg och länets åtta kommuner. Bakgrund Nationell satsning Bättre liv för sjuka äldre Stärkta regionala strukturer inom äldreområdet

Läs mer

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009

Resultat från Luppundersökningen. Forshaga kommun 2008/2009 Resultat från Luppundersökningen Forshaga kommun 2008/2009 April 2009 2 Innehållsförteckning Inledning Bakgrund och metod för datainsamling 5 Databearbetning 5 Redovisning av undersökningsresultat 5 Resultat

Läs mer

BoendeDOK 2014. juni 2015. Brukarnas åsikter

BoendeDOK 2014. juni 2015. Brukarnas åsikter BoendeDOK 2014 juni 2015 Brukarnas åsikter Kortversion av BoendeDOK årsrapport 2014 BoendeDOK - E T T S T R U K T U R E R A T S A M T A L F Ö R B Ä T T R E B O E N D E S T Ö D 1 BAKGRUND Sedan 1 januari

Läs mer

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av:

Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Personligt ombud Vad har hänt från 1992-2002? ISSN 1103-8209, meddelande 2002:27 Text: Barbro Aronzon Tryckt av Länsstyrelsens repro Utgiven av: Fullständig rapport med omslag kan beställas hos Länsstyrelsen,

Läs mer

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek:

Tillgänglighet på biblioteken. No.2: Bibliotek: Tillgänglighet på biblioteken Länsbibliotek Sydost och Regionbiblioteket Kalmar län vill undersöka hur läget är med tillgänglighetsarbetet för personer med funktionsnedsättning på kommunbiblioteken i Blekinge,

Läs mer

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581)

Länsrapport 2012 Kronobergs län. Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) Länsrapport 2012 Kronobergs län Kommunernas del Tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) 3.1. 1. Kommunens namn Älmhult Alvesta Lessebo Ljungby Markaryd Tingsryd Uppvidinge Växjö Kommunens namn: Älmhults

Läs mer

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö

PROTOKOLL. Kronobergsrummet, Landstinget Kronoberg Ingelstadsvägen 9, Växjö 1 (6) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-04-08 Folkhälsoutskottet Tid Tisdagen den 2 april 2013 kl. 9.00 12.15 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

LUPP med fokus Osbeck

LUPP med fokus Osbeck LUPP med fokus Osbeck LUPP Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Laholms kommun 2012 Ungdomar i årskurs 8 och Årskurs 2 på gymnasiet www.laholm.se Vad är LUPP för något? Laholms kommun har för första

Läs mer

Att vara ung i Hylte kommun

Att vara ung i Hylte kommun Att vara ung i Hylte kommun 2 Fritid 4 5 Skola 6 7 Inflytande 8 9 Hälsa 11 Trygghet 12 13 Arbete & framtid 14 LUPP står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en enkät som innehåller runt 8 frågor

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

Analys av näringslivet i Kronobergs län

Analys av näringslivet i Kronobergs län Analys av näringslivet i Kronobergs län Uppdatering med 2012 års bokslut Håkan Wolgast Anna Löfmarck Alla 6573 företag i Kronobergs län 2012 IKEA NIBE Combitech Volvo Construction Equipment Kronobergs

Läs mer

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST

Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Landstingets program om folkhälsa LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa betyder

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (8) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Lillemor Ahlgren Justerat 2013-02-01 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Onsdagen den 23 januari 2013, kl. 09.00 11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga

Läs mer

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen!

SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! SÅ SÅ HÄR ÄR ÄR VÅRA LIV, egentligen! 1 Ungdomar vår framtid För att skapa en framgångsrik kommun behöver vi beslutsfattare veta en hel del om hur medborgarna ser på sin vardag. Med sådana kunskaper som

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20

LIV & HÄLSA UNG 2014. Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Fokus skolår 7, 9 och 2 gymn med och utan funktionsnedsättning LIV & HÄLSA UNG 2014 Örebro län och kommunerna i västra länsdelen Länsdelsdragning Karlskoga och Degerfors 2014-11-20 Josefin Sejnelid, utredningssekreterare

Läs mer

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora

LIV & HÄLSA UNG 2014. Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora LIV & HÄLSA UNG 2014 Seminarium norra Örebro län 3 okt 2014 Församlingshemmet Nora SYFTE MED DAGEN Ge kunskap om hur barn och unga i länsdelen och kommunerna beskriver sina livsvillkor, levnadsvanor och

Läs mer

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen

ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen WTÖALA K O M M U N S T Y R E L S E ink 2015-02- 02 far. kte+ovfr^ 75 Ronjabollen 1. Varför startade ni projektet och vad ville ni åstadkomma? Ronjabollen startades för att vi på TRIS såg och ser än idag

Läs mer

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg

Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Kronoberg Växjö 2011-11-17 Läget på arbetsmarknaden i Kronoberg Socialdemokraterna i Kronoberg Liedbergsgatan 31 352 32 Växjö T: 0470-711 772 F: 0470-711 782 www.socialdemokraterna.se/kronoberg Ojämn arbetsmarknad

Läs mer

Kommuner och landsting utan

Kommuner och landsting utan Kommuner och landsting utan samordningsförbund En kartläggning av kommuner och landsting som inte ingår i samordningsförbund 2013-11-11 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Syfte och mål... 2 1.2

Läs mer

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat.

Antal svar 80 personer har svarat via Internet (68 kvinnor och 12 män). 6 personer har svarat på den postala enkäten. Totalt har 86 personer svarat. Bakgrund I dag följer det allt som oftast med en leksak av något slag när man köper flingor, serietidningar och andra varor riktade till barn. Vi ville därför ta reda på vad föräldrar tycker om så kallade

Läs mer

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010

Mödrahälsovård. Resultat från patientenkät 2011 JÄMFÖRELSE MED 2009 OCH 2010 Mödrahälsovård Resultat från patientenkät 011 JÄMFÖRELSE MED 009 OCH 010 Utvecklingsavdelningen Analysenheten Helene Johnsson December 011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... INLEDNING... GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa.

Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung 2014 En undersökning om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa. Liv & hälsa ung bakgrund och syfte Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Alla elever i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Tvångsvård av barn och unga

Tvångsvård av barn och unga Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 Tvångsvård av barn och unga Redovisning avseende 1996-4 ISSN 13-89, meddelande :18 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Perarne Petersson Omslagsbild:

Läs mer

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG

UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG 2010 UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG UTLÄNDSKA ÄGARE AV FRITIDSHUS I KRONOBERG Utförd av Resurs AB Hans Remvig Juni 2011 SAMMANFATTNING Av Kronobergs läns 11 900 fritidshus som ägs drygt 4 900 av boende utomlands.av dessa 4 900 fritidshus

Läs mer

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till och erfarenheter av kränkningar på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 20-0-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen 4 Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Kronobergs län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017

Patent och registreringsverket Statens medieråd. Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 Patent och registreringsverket Statens medieråd Attityder bland ungdomar till upphovsrättsskyddat material online November 2017 1 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 03 2 Sammanfattning 04 3 Resultat 05 4 Om

Läs mer

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se

Sex på internet. Kristian Daneback. www.gu.se Sex på internet Kristian Daneback Aktiviteter man ägnar sig åt på internet, fördelat efter kön i åldersgruppen 18-24 år (2009) Kvinnor (%) Män (%) Läser erotiska texter 41 42 Tittar på pornografi 35 88

Läs mer

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta

Linneas munhälsa. Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Linneas munhälsa Anneli Schippert Leg. Tandhygienist, Folktandvården Tingsryd Ulrika Tegsved Leg. Tandhygienist, Folktandvården Alvesta Förbättringsarbete Linnea 5 1. Bakgrund Den 1 januari 1999 infördes

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret

PiteåPanelen. Demokrati och öppenhet. Rapport 17. Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret PiteåPanelen Rapport 17 Demokrati och öppenhet Februari 2012 Anett Karlström Kommunledningskontoret Demokrati och öppenhet Piteå präglas av öppenhet, engagemang och delaktighet. Piteå kommun arbetar aktivt

Läs mer

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014

Det handlar om kärlek. Läsåret 2013/2014 Det handlar om kärlek Läsåret 2013/2014 I samarbete med 2 Sammanfattning av resultatet Totalt har 2 716 elever svarat på enkäten före skolveckan och 1 698 elever har svarat på enkäten efter skolveckan.

Läs mer

Landstingets program om integration LÄTT LÄST

Landstingets program om integration LÄTT LÄST Landstingets program om integration LÄTT LÄST Alla har rätt till ett gott liv De flesta av oss uppskattar en god hälsa. Oftast tycker vi att den goda hälsan är självklar ända tills något händer. Hälsa

Läs mer

Utvärdering Sunnerboskoj Sommaren Sammanlagt 25 personer deltog i enkäten som bestod utav 8 frågor

Utvärdering Sunnerboskoj Sommaren Sammanlagt 25 personer deltog i enkäten som bestod utav 8 frågor Utvärdering Sunnerboskoj Sommaren 2016 Sammanlagt 25 personer deltog i enkäten som bestod utav 8 frågor Fråga 1. Hur många gånger har du/dina barn besökt Sunnerboskoj i sommar? Sunnerboskoj har i sommar

Läs mer

Uppföljning rörelseglada barn

Uppföljning rörelseglada barn Bilaga 3 Uppföljning rörelseglada barn Pilotprojekt i Ystads Barn och Elevhälsa 7-8 Backaskolan, Blekeskolan, Köpingebro skola och Östraskolan Ystad kommun Kultur och utbildning Barn och Elevhälsan Kerstin

Läs mer

Peter Nofors. i Kronobergs län. n dessutom. med förra året. Efterfrågan. procent. ling.

Peter Nofors. i Kronobergs län. n dessutom. med förra året. Efterfrågan. procent. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö, 8 augusti 2014 Peter Nofors Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län juli 2014 7 480 (8,1 %) 3 328 kvinnor (7,6 %) 4 152 män (8,5 %)

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län

Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län 1 Folkhälsoavdelningen Marit Eriksson Förskolornas arbete med fysisk aktivitet, matvanor och ljudmiljö i Jönköpings län Fysisk aktivitet, goda matvanor och god ljudmiljö är av stor betydelse för vår hälsa

Läs mer

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten.

Socialarbetarna MÅSTE ha ett enskilt samtal med vaije barn utan deras föräldrar, oavsett ålder, som kommer in till socialtjänsten. Inledning Maskrosbarn är en ideell förening som arbetar med att förbättra uppväxtvillkoren för ungdomar som lever med föräldrar som missbrukar eller föräldrar som är psykiskt sjuka. Syftet med rapporten

Läs mer

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006

Brukarundersökning. Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård. Juni 2006 Brukarundersökning Najaden socialförvaltningens öppna missbruksvård 2006 Juni 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, oktober 2016 För elfte månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2015

RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2015 RFSU:S SVERIGE- BAROMETER 2015 TILLGÄNGLIGHETEN UNDER SOMMAREN HOS LANDETS UNGDOMS- MOTTAGNINGAR SEX ÄR POLITIK SEX ÄR FOLKHÄLSA SEX ÄR VÄLFÄRD RFSU 2015 SAMMANSTÄLLNING Helena Björk REDAKTÖR Ingrid Frisk

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län 1998-2003

Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län 1998-2003 Informations- och kommunikationsteknikens utveckling i Kronobergs län 1998-2003 Utveckling av antal företag i Kronobergs län fördelat över bransch 1998 2002 Index 1998 = 100 250 200 150 100 Telekommunikation

Läs mer

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004

Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Alkoholkonsumtion bland flickor i Kalmar 2004 Källa: TEMO-undersökning 2003 och 2004 Andel flickor i åk 2 på gymnasiet som blir eller inte blir bjudna på alkohol av sina föräldrar i Kalmar och i de 11

Läs mer

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du?

Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Sammanställning av ungdomsdialog om psykisk hälsa Hur mår du? Under april och maj månad besökte representanter från nämnden fem gymnasieskolor i Sjuhärad; Tingsholmsgymnasiet i Ulrice, sgymnasiet i, i,

Läs mer

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg

Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Samverkansavtal för Vård och omsorgscollege Kronoberg Bakgrund Vård och omsorgscollege Kronoberg är en sammanslutning och en samverkansform för arbetsgivare, fackliga organisationer samt utbildningsanordnare

Läs mer