Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor. Februari 2014 / Solveig Friberg"

Transkript

1 Val av utbildning och skola efter årskurs 9 i Kimitoöns svenska skolor Februari 01 / Solveig Friberg

2 1. Allmänt Under slutet av 01 har elever i årskurs 8 och 9 besvarat en enkät om hur de ser på val av utbildningsinriktning när de går över till andra stadiets utbildning. Syftet har varit att granska hur ungdomarna resonerar och känner sig inför det val som de skall göra och som har stor betydelse för deras framtid. Speciellt har granskats om de kommer att söka till Kimitoöns gymnasium och hur de ser på gymnasieutbildning som alternativ. Enkäten har följts upp med en personlig träff med samtliga elever på årskurs nio, där de direkt har besvarat ett par frågor om valet av utbildningsinriktning. Samma enkät, men med något modifierade frågor, har besvarats av samtliga elever i gymnasiet. Gymnasiets elever har kunnat bedöma valet av utbildning, med så att säga backspegel i handen och de har också nu erfarenheter för att värdera utbildningen i Kimitoöns gymnasium. Enkäten och denna rapport av resultaten, bör inte läsas som en vetenskaplig forskning och den har inte heller ambitioner att ge en heltäckande bild av hur ungdomarna uppfattar sitt val av utbildningsinriktning. I första hand har avsikten med miniundersökningen varit att ge underlag för förbättring av information om och marknadsföring av Kimitoöns gymnasium. Men trots det ger undersökningen även en allmän bild av vad och varför ungdomar väljer som de gör. Den visar också att de unga är medvetna om att de gör ett viktigt val och ett val som ofta är förknippat med stress och osäkerhet.. Bakgrundsfakta I undersökningen deltog 9 elever från årskurs 9 och 5 från årskurs 8 i Kimitonejdens skola (KNS) och Dalsbruks skola (DBS). Endast två elever från årskurs 9 i Dalsbruks skola deltog inte. Från Kimitoöns gymnasium (KÖG) deltog elever från alla årskurser, totalt elever. Av eleverna som besvarat enkäten från årskurs 9 är 0 % bosatta i Kimito och av eleverna på årskurs 8 är 50 %. Av gymnasieeleverna som besvarat frågan är 7 % bosatta i Kimito. Merparten av eleverna på alla årskurser är med andra ord bosatta i Kimito kommundel. I tabellen nedan anges eleverna i antal, ej procent. Antal Var bor du? 7 Pojke Flicka Åk 9 Åk 8 Gymnasiet Åk 9 Åk 8 KÖG Kimito Dalsbruk Annat område i Dragsfjärds kommundel Västanfjärd Annan kommun

3 I enkäten frågades om vitsordet i senaste skolbetyg. Överlag kan konstateras att eleverna i genomsnitt har goda resultat, 8 elever i årskurs 9 uppger sig ha mer än 8 i medeltal, vilket är 57 % av samtliga svarande. Vilket var ditt medeltal i senaste skolbetyg KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk ,9 7-7,9 8-8,9 9- När man granskar Kimitonejdens skola och Dalsbruks skola separat finns inte märkbara skillnader mellan skolorna. I såväl Dalsbruks skola som Kimitonejdens skola har mer än hälften av eleverna ett medelvitsord på över 8. Anmärkningsvärt är dock att hela 0% av de som svarat i Dalsbruks skolas årskurs 9 har ett medelvitsord över 9. Medeltalet i procent av årsklassen KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk 8 15% 18% 7% 9% 8% % 0% 0% 8% 9% 0% 5% 0% 10% 1% 1% -,9 7-7,9 8-8,9 9- Gymnasieeleverna svarade också på vilket deras medeltal var i senaste skolbetyg. Frågan gällde således inte vitsordet från grundutbildningen, utan i gymnasiet. Procentuellt är det ingen nämnvärd skillnad jämfört med vitsorden i grundutbildningen. Fortfarande har 5 % ett medelvitsord som är över 8, även om merparten nu ligger på 8-8,9. Andelen svagare elever med vitsord under 7 har dock givetvis sjunkit. Senaste medelvitsordet, elever i KÖG 0% % % 1% 1% under -,9 7-7,9 8-8,9 9-

4 . Valprocessen.1. Hur resonerar eleverna? I enkäten ställdes en öppen fråga om vilken skola - eller vilka skolor - eleverna funderar på att söka sig till efter årskurs 9. Därtill frågades hur säkra de känner sig beträffande sitt val av skola. Svaren visar att eleverna var förhållandevis säkra på sitt studieval efter nian, vid den tidpunkt då enkäten genomfördes, dvs i december. Relativt få kände sig osäkra på sitt val av skola. Endast av eleverna i årskurs 9 (1%) sa att de är ganska eller helt osäkra på hur de skulle välja. I årskurs 8 var andelen givetvis högre, %. Markant är att hela 80 % av eleverna i årskurs 9 kände sig helt eller ganska säkra på vilken skola de kommer att välja i den gemensamma elevantagningen vårvintern Åk 9 Åk Jag har helt klart för mig vilken skola jag skall söka till Jag är ganska säker på vilken skola jag skall söka till Jag har flere alternativ som jag väljer mellan Jag är nog ganska osäker på hur jag skall välja Jag har absolut ingen aning I januari och februari ställdes några muntliga tilläggsfrågor till eleverna om hur de upplever valet. Helt tydligt kan eleverna delas in tre kategorier: a) De som exakt vet vad de vill bli och/eller studera och som har ett klart motiv för sitt val och ett uttalat mål b) De som vet vad de vill studera efter nian, men väljer som de gör på grund av att de inte vet vad de vill bli. Till den här kategorin hör många som väljer gymnasiet för att få lite tid att tänka c) De som absolut inte har någon aning hur de skall välja och som känner sig synnerligen osäkra De elever som berättade att de kommer att välja gymnasiet, kommenterade sitt val bl.a. så här: - Jag vill jobba med händerna, men är nog väldigt tveksam till vad jag egentligen vill. Så därför blir det nog troligtvis gymnasiet - Jag vet inte ännu vad jag vill bli, men mamma säger att gymnasiet ger mer möjligheter till vidareutbildning, och jag tycker det är klokt att tänka så. - Om jag nu väljer att t.ex. gå till frissa är det svårare att ångra sig sen. Jag vill nog få lite tid att tänka ännu. Och det känns lite tidigt att flytta bort hemifrån. - Jag vill inte riktigt dit (KÖG), men jag vill inte flytta, så det är lättast så. - Jag vet precis vad jag vill bli och för det behöver jag gymnasiet.

5 5.. Vilka faktorer styr valprocessen? Syftet med enkäten har bl.a. varit att identifiera de faktorer som är av störst betydelse för elevernas val av skola efter årskurs 9. Allmänt kan konstateras att eleverna resonerar väldigt lika i Dalsbruks skola och Kimitonejdens skola. Hur viktigt är följande saker för dig när du väljer skola, DBS åk 9 Att skolan har internat Att utbildningen inte blir för dyr Att skolan har ett bra rykte Att skolan ger mig goda möjligheter att få jobb Att skolan ger mig bra möjligheter att studera vidare Att jag har kompisar som går i (eller söker till) samma Att mina kompisar rekommenderar skolan Att lärare/studiehandledare rekommenderar skolan Att mina föräldrar rekommenderar den skolan Att skolan finns nära hemmet Att skolan ger den utbildning jag vill ha Att skolan är bekant för mig 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Hur viktigt är följande saker för dig när du väljer skola, KNS åk 9 Att skolan har internat Att utbildningen inte blir för dyr Att skolan har ett bra rykte Att skolan ger mig goda möjligheter att få jobb Att skolan ger mig bra möjligheter att studera vidare Att jag har kompisar som går i (eller söker till) samma Att mina kompisar rekommenderar skolan Att lärare/studiehandledare rekommenderar skolan Att mina föräldrar rekommenderar den skolan Att skolan finns nära hemmet Att skolan ger den utbildning jag vill ha Att skolan är bekant för mig 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Väldigt viktigt Ganska viktigt En aning viktigt Inte alls viktigt Eleverna betonar framförallt det att skolan ger den utbildning som de vill ha och att skolan ger dem goda möjligheter att få jobb. Enligt enkäten resonerar eleverna självständigt och fattar egna beslut. Varken kompisar eller föräldrar spelar någon större roll för det valet av utbildning.

6 Nämn tre saker som är viktiga för dig när du väljer skola DBS åk 9 Att lärarna/studiehandledaren tycker skolan skulle passa Att mina föräldrar tycker det är bra val Att skolan är bekant för mig Att skolan har ett gott rykte Att mina kompisar har rekommenderat skolan Att jag har kompisar i samma skola Att skolan finns nära hemorten Att jag kan studera vidare efter den skolan Att jag har goda möjligheter till jobb efter skolan Att jag i skolan kan studera det som intresserar mig Att skolan har bra utbildningsutbud Nämn tre saker som är viktiga för dig när du väljer skola KNS åk 9 Att lärarna/studiehandledaren tycker skolan skulle passa Att mina föräldrar tycker det är bra val Att skolan är bekant för mig Att skolan har ett gott rykte Att mina kompisar har rekommenderat skolan Att jag har kompisar i samma skola Att skolan finns nära hemorten Att jag kan studera vidare efter den skolan Att jag har goda möjligheter till jobb efter skolan Att jag i skolan kan studera det som intresserar mig Att skolan har bra utbildningsutbud Nämn tre saker som var viktiga för dig när du valde skola efter åk 9 KÖG Att lärarna/studiehandledaren tyckte att skolan skulle Att mina föräldrar tyckte det var ett bra val Att skolan var bekant för mig Att skolan hade ett gott rykte Att mina kompisar hade rekommenderat skolan Att jag skulle ha kompisar i samma skola Att skolan skulle finnas nära hemorten Att jag kunde studera vidare efter den skolan Att jag skulle ha goda möjligheter till jobb efter skolan Att jag i skolan kunde studera det som intresserar mig Att skolan skulle ha ett bra kursutbud

7 Det viktigaste för eleverna i årskurs 9 är att de får studera det som intresserar, medan de som nu går i gymnasiet säger att det överlägset viktigaste för dem, när de valde skola efter årskurs 9, var att de skulle ha möjligheter att studera vidare efter skolan. Även framtida möjligheter till jobb är av stor betydelse för valet av skola för de som nu går i årskurs 9. Men för gymnasieeleverna är goda möjligheter till jobb av underordnad betydelse, endast fem elever i gymnasiet har lyft fram det som viktigt för valet av skola efter årskurs 9. Enligt förhållandevis få elever är det viktigt att skolan finns nära hemmet. I de personliga intervjuerna som gjorts berättar ändå flere elever att har betydelse. Bl.a. följande kommentarer gavs: - Gymnasiet är nära min familj. Jag behöver inte flytta. - Jag visste nog inte alls vad jag vill, men gymnasiet är enkelt och nära. - Inte är det så viktigt att det är nära, men det är lättare - Mamma vill nog inte att jag ska flytta bort ännu. - Det blir billigare när man kan bo hemma. Eleverna i årskurs 8, vars svar inte återges här i detalj, har likaså betonat att det viktigaste för dem, när de väljer skola efter årskurs 9 är att de kan studera det som intresserar dem. 7.. Hur påverkar föräldrarnas bakgrund Enligt flere undersökningar inverkar föräldrarnas utbildningsbakgrund på om barnen söker sig vidare till högre utbildning. I enkäten har därför ställts frågan om elevernas föräldrar har gymnasieutbildning. Fler än hälften av eleverna från Dalsbruks skolas årskurs 9, har uppgett att varken mamma eller pappa har gått i gymnasiet. I Kimitonejdens skola har 7 elever uppgett att varken mamma eller pappa gått i gymnasiet. Flere elever vet inte till om föräldrarna gått i gymnasium. Få av eleverna bor i familjer med starka gymnasietraditioner, där vardera föräldern har gymnasiebakgrund. Enkäten ger ändå inte klar indikation att det här påverkar elevernas val av skola efter årskurs 9. Det finns elever i årskurs som kommer att välja gymnasiet, trots att eleven saknar gymnasietraditioner i familjen och det finns elever som inte kommer att välja gymnasiet, trots att vardera föräldern har gått i gymnasiet. Har din mamma gått i gymnasiet? Ja Nej Vet ej Har din pappa gått i gymnasiet? Ja Nej Vet inte KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk 8 Gymnasiet KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk 8

8 8. Hur ser eleverna på Kimitoöns gymnasium och vet de tillräckligt? För att utreda vilken uppfattning ungdomarna har om Kimitoöns gymnasium, har de blivit ombedda att bedöma olika faktorer med vitsorden utmärkt, gott, nöjaktigt, försvarligt och svagt. De har även fått möjligheten att svara vet inte. Eleverna i gymnasiet är överlag synnerligen nöjda med sitt gymnasium. Speciellt uppskattar eleverna trivseln i skolan och möjligheterna till kombistudier, men även samtliga övriga faktorer får vitsordet utmärkt eller gott av mer än hälften av eleverna. Vilket vitsord ger du KÖG i följande frågor, elever i gymnasiet Möjligheter till kombistudier Trivseln i skolan Utrustning Utrymmen Valmöjligheter Kursutbud 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Utmärkt Gott Nöjaktigt Försvarligt Svagt Vet inte Skillnaden mellan gymnasieelevernas uppfattning och niornas uppfattning om gymnasiet är betydande. Den uppskattning som eleverna i gymnasiet känner för sin skola har inte spridit sig till eleverna i årskurs 9. T.ex. tror endast drygt en tredjedel av eleverna i årskurs 9 att trivseln i gymnasiet är utmärkt eller god, trots att mer än 80 % av eleverna i gymnasiet säger att trivseln är utmärkt eller god. Skillnaden i synsätt gäller alla faktorer. Av enkäten framkommer inte något direkt samband mellan elevernas bedömning av gymnasiet och om de haft äldre syskon som gått i gymnasiet. Vilket vitsord vill du ge KÖG i följande frågor, DBS åk 9 Möjligheter till kombistudier Trivseln i skolan Utrustning Utrymmen Valmöjligheter Utbildningsutbud 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Utmärkt Gott Nöjaktigt Försvarligt Svagt Vet inte I antal är det få elever i Dalsbruks skolas årskurs 9 som ger vitsordet utmärkt eller gott åt de olika förslagen till omdöme. Några elever är direkt benägna att genomgående ge Kimitoöns gymnasium vitsordet svagt.

9 9 Möjligheter till kombistudier Trivseln i skolan Utrustning Utrymmen Valmöjligheter Utbildningsutbud Vilket vitsord vill du ge KÖG i följande frågor KNS åk 9 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Utmärkt Gott Nöjaktigt Försvarligt Svagt Vet inte Kimitoöns gymnasium får vitsordet utmärkt av några elever och vitsordet gott av flere elever på åk 9 i Kimitonejdens skola, men även här är vet inte ett vanligt svar i enkäten. Intressant är att bland de elever som ger gott vitsord åt Kimitonejdens skola finns flere som säger att de kommer att välja yrkesutbildning framom studier i KÖG. Vilket vitsord vill du ge KÖG i följande frågor Åk 8, DBS & KNS Möjligheter till kombistudier Trivseln i skolan Utrustning Utrymmen Valmöjligheter Utbildningsutbud 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Utmärkt Gott Nöjaktigt Försvarligt Svagt Vet inte Speciellt eleverna i årskurs 8, men även många elever i årskurs 9, har i stor utsträckning valt svarsalternativet vet inte. En naturlig följdfråga är därför om eleverna inte har tillräckligt bra kunskaper om Kimitoöns gymnasium. Men mer än hälften av eleverna i Kimitonejdens skola och ca var tredje elev i Dalsbruks skolas årskurs säger dock att de vet tillräckligt om Kimitoöns gymnasium. Tycker du att du vet tillräckligt om KÖG? KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 Dalsbruk åk 8 5% 5% 1% % 1% 8% % 0% % 5% 7% % % 10% % 0% Ja, jag vet tillräckligt Jag vet ganska mycket, men inte tillräckligt Jag känner inte så bra till Kimitoöns gymnasium Jag vet ingenting om Kimitoöns gymnasium

10 10 Även om många elever i årskurs 9 tycker att de vet tillräckligt, finns det en stor andel som medger att de inte vet så mycket om Kimitoöns gymnasium. Det här gäller också eleverna i Kimitonejdens skola, som trots att de finns i samma skolhus, inte nödvändigtvis anser sig ha tillräckliga kunskaper. Den här frågan skulle ändå troligtvis ha fått ett annat svar om den ställts några månader senare, då såväl studiehandledning som studiebesök gett mer information om gymnasiet. 5. Elever som söker till eller går i Kimitoöns gymnasium Gymnasiebenägenheten har traditionellt varit högre bland elever i Kimitonejdens skola än bland elever i Dalsbruks skola. Enligt svaren i enkäten kommer det att vara så även år 01. För 10 elever (dvs 50%) i Dalsbruks skolas årskurs 9 är gymnasieutbildning ett säkert eller troligt alternativ, medan 19 elever (5%) i åk 9 i Kimitonejdens skola anger gymnasiestudier som säkert eller troligt val. Som alternativ till Kimitoöns gymnasium nämns även Katedralskolan och Tölö gymnasium Kommer du att söka till gymnasiet? KNS åk 9 DBS åk 9 KNS åk 8 DBS åk Ja Troligtvis Troligtvis inte Nej Flickorna på årskurs 9 väljer Kimitoöns gymnasium i större utsträckning än pojkar. Endast av 11 pojkar vid årskurs 9 i Dalsbruks skola säger att de troligtvis väljer KÖG. Kommer du att söka till KÖG? Kommer du att söka till KÖG? Flickor % % % % Pojkar 1% 11% 1% 1% 5 1 Ja Troligtvis 5 5 Ja Troligtvis Troligtvis inte Nej DBS flickor DBS pojkar KNS flickor KNS pojkar Enkäten besvarades i Kimitoöns gymnasium av 7 elever, varav går på årskurs 1, på årskurs och 18 på årskurs. Av de som besvarat enkäten är 5 % flickor.

11 11 Elever i KÖG som besvarat enkäten Flickor Pojkar Kimito Dalsbruk Annat område i Dragsfjärds kommundel Västanfjärd Annan kommun De elever som nu går i Kimitoöns gymnasium säger sig ha prioriterat andra faktorer än det som dagens nior enligt enkäten lyfter fram som viktiga. Man kan här fråga sig om gymnasieeleverna verkligen hade en annan synsätt för ett par år sedan, eller om de nu, när de har erfarenhet av gymnasiestudier, resonerar på ett annat sätt. T.ex. anser ca 50 % av eleverna i KÖG att det var väldigt viktigt eller ganska viktigt att de skulle ha kompisar som går i samma skola, medan endast drygt 0 % av eleverna på årskurs 9 anser det väldigt viktigt eller ganska viktigt. Samma gäller frågan om hur viktigt det var att skolan skulle finnas nära hemmet, där 0 % av DBS:s nior och ca 0% av KNS:s nior anser det som ganska viktigt, medan inemot 50% av KÖG eleverna bedömer att det var väldigt viktigt eller ganska viktigt. Däremot spelade möjligheterna till jobb en mindre roll för de nuvarande eleverna i KÖG än det gör för niorna idag. Hur viktigt var följande saker för dig när du sökte till KÖG? Att utbildningen inte skulle bli för dyr Att skolan hade ett bra rykte Att skolan skulle ge mig goda möjligheter att få jobb Att skolan skulle ge mig bra möjligheter att studera Att jag skulle ha kompisar som går i (eller sökte till) Att mina kompisar rekommenderade skolan Att lärare/studiehandledare rekommenderade skolan Att mina föräldrar rekommenderade den skolan Att skolan skulle finnas nära hemmet Att skolan skulle ge den utbildning jag vill ha Att skolan var bekant för mig 0% 10% 0% 0% 0% 50% 0% 70% 80% 90% 100% Väldigt viktigt Ganska viktigt En aning viktigt Inte alls viktigt

12 1. Elever som söker till yrkesutbildning Av Dalsbruks skolas nior anger 5 elever Axxell Pargas och Axxell Karis som den skola de troligtvis söker sig till. Andra skolor som nämns är Brusaby, Solvalla Idrottsinstitut och Aboa Mare. De flesta elever i DBS som i muntliga intervjun sa att de inte söker till KÖG, var osäkra på vilket det andra alternativet är men de var helt säkra på att absolut inte gymnasiet! I Kimitonejdens skola gav många elever flere alternativ till tänkbar skola vid tidpunkten för enkäten. Några valde t.ex. ännu mellan Axxell och Kimitoöns gymnasium. Axxell nämns som tänkbart alternativ av 10 elever. Vid tidpunkten för den muntliga intervjun hade valet klarnat för flere av eleverna. Elever i Dalsbruks skolas nia som väljer yrkesstudier anser att det är viktigt att skolan har internat. I övrigt framkommer inte andra valkriterier bland de som väljer yrkesstudier än hos de som väljer gymnasiet. Merparten av de elever som säger att de kommer att söka till yrkesutbildning håller helt med om att påstående jag är för svag i skolan för att klara mig i gymnasiet. Samma elever som säger sig vara för svaga för gymnasiet är också benägna att tycka att gymnasiet är till för plugghästar. Bland de elever som säger sig vara för svaga för gymnasiet och som uppger att de kommer att söka till yrkesutbildning finns ca 10 elever som har ett medelvitsord på över Sammanfattning Vid årsskiftet hade eleverna i årskurs nio en förhållandevis klar uppfattning om hur de vill välja efter nian. För många är valet ändå förknippat med osäkerhet. Flere väljer gymnasiestudier för att få tid att tänka, för att de inte ser något bättre alternativ, för att få stanna hemma lite längre eller för att det är ett enkelt val. Några flickor beskrev det så här: Inte är det nu så lätt. Inte lockar riktigt KÖG. Det känns inte som om där skulle finnas den där riktiga gymnasieandan. Men det är kanske enklast att söka dit, om man inte vill flytta. Och visst har ju KÖG bra utbildning och kursutbud. Som väntat, men beklagligt, är gymnasiebenägenheten lägre vid Dalsbruks skola än vid Kimitonejdens skola och lägre bland pojkar än flickar. Entydiga orsaker till detta kan ändå inte klart utläsas ur enkäten. Det förefaller inte finnas någon direkt koppling mellan föräldrarnas utbildningsbakgrund och elevernas val, trots att det ofta hävdas att elever, vars föräldrar har avlagt gymnasieexamen, har större benägenhet att söka sig till gymnasiestudier. Det kan inte heller utläsas något direkt samband mellan val av utbildning efter nian och de faktorer som eleverna betonar som viktiga för dem i valprocessen. Inte heller mellan Kimitonejdens skola och Dalsbruks skola finns nämnvärda skillnader mellan de preferenser som eleverna har och de faktorer som de betonar som viktiga. En märkbar skillnad finns däremot mellan i hur eleverna i Kimitoöns gymnasium resonerar och hur eleverna vid årskurs 9 resonerar. Det här gäller såväl vilka faktorer som eleverna upplever som viktiga vid valet av utbildning efter nian, men alldeles speciellt stor är skillnaden i hur man ser på Kimitoöns gymnasium. Den uppskattning som eleverna i gymnasiet känner för sin skola har inte spridit sig till eleverna i årskurs 9 och 8. Kimitoöns gymnasium har med andra ord ett synnerligen gott rykte men främst bland egna studerande.

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123

Svenskt Näringsliv. Privat/Offentligt Gymnasieskolor P 10123 Svenskt Näringsliv Privat/Offentligt P INNEHÅLL P.O. Box 6733 S-113 85 Stockholm Sweden Visiting address: Gävlegatan 16 Tel +46 8 598 998 00 Fax +46 8 598 998 05 Köpmangatan 7 S-871 30 Härnösand Sweden

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval

Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Hur intressant är NV-programmet? Svenska niondeklassare inför sitt gymnasieval Inledning Inför gymnasievalet våren 2010 genomför Teknikdelegationen en kampanj riktad till niondeklassare, med huvudbudskapet

Läs mer

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm

Rapport Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning. CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan Linköping Stockholm CMA Research AB Sid 1 (30) Helsingborg stad Förskole- och skolundersökning Rapport 2015 CMA Research AB Ågatan 31 Rimbogatan 8 582 22 Linköping 114 32 Stockholm Organisationsnummer: 556525-4256 CMA Research

Läs mer

Målgruppsutvärdering Colour of love

Målgruppsutvärdering Colour of love Målgruppsutvärdering Colour of love 2010 Inledning Under sommaren 2010 gjordes en målgruppsutvärdering av Colour of love. Syftet med utvärderingen var att ta reda på hur personer i Colour of loves målgrupp

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun

Skolelevers drogvanor 2007 Kristianstads Kommun Skolelevers drogvanor 2007 Ansvarig uppgiftslämnare: Annika Persson, drogförebyggande samordnare Inledning Socialmedicinska enheten vid Lunds universitet genomförde under 2007 lokala drogvaneundersökningar

Läs mer

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013

Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Ungdomars kommentarer om psykisk ohälsa Våren 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg

Läs mer

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1

Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Rapport resultat elev- och föräldraenkät 2015 Grundskola, Förskoleklass och Fritidshem Innehållsförteckning Sammanfattning... Fel! Bokmärket är inte definierat. Kommunens mål hur har det gått?... 1 Bakgrund...

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Barn och Familj 2012-08-17

Barn och Familj 2012-08-17 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 5 och 7 kring elevernas arbetsmiljö och inflytande. Resultaten för varje skola sammanställs och därefter genomförs en

Läs mer

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om skolk Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg 0709-844

Läs mer

Drogvaneundersökning 2014

Drogvaneundersökning 2014 Drogvaneundersökning 214 Drogvaneundersökning 214 Genomfördes på Ala skola den 25 augusti och Arenaskolan den 26 augusti 214 522 av 587 elever deltog Åk 7: 173 av 191 elever Åk 8: 186 av 25 elever Åk 9:

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Drogvaneundersökning 2015

Drogvaneundersökning 2015 Drogvaneundersökning 215 Drogvaneundersökning 215 Genomfördes på Arenaskolan och Ala skola den 26-27 augusti 215 Utomstående funktionärer 513 av 579 elever deltog Åk 7: 165 av 184 elever Åk 8: 162 av 188

Läs mer

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014

Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 2014-05-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr UBN 2014/127-631 Utbildningsnämnden Undersökning till föräldrar som gjort skolval 2014 Förslag till beslut Utbildningsnämnden noterar informationen till protokollet.

Läs mer

Vuxenutbildningen i Svenskfinland

Vuxenutbildningen i Svenskfinland Vuxenutbildningen i Svenskfinland 25 64-åringar 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Källa: Statistikcentralen Innehåll Vuxenutbildningen i Svenskfinland 261 Inledning 264 1 Beskrivning av

Läs mer

Skolelevers drogvanor 2007

Skolelevers drogvanor 2007 Skolelevers drogvanor 2007 - en enkätstudie i årskurs 9 och gymnasiets årskurs 2 Hanna Mann och Maria Selway Alkohol- och drogförebyggande samordnare Ängelholms kommun DROGVANOR I ÅRSKURS 9 4 TOBAK 4 Rökning

Läs mer

Barns och ungdomars engagemang

Barns och ungdomars engagemang Barns och ungdomars engagemang Delaktighet definieras av WHO som en persons engagemang i sin livssituation. I projektet har vi undersökt hur barn och ungdomar med betydande funktionshinder är engagerade

Läs mer

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande

Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Resultat av enkäten om datorvanor och spelande Mellan den 4:e juli 2012 och 10:e mars 2013 har 312 personer svarat på den enkät som vi på GameOver haft uppe hemsidan. Ett stort tack till alla er som bidragit

Läs mer

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla

Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Föräldraskapet Var det bättre förr? Micaela Romantschuk Helsingfors 30.9.2014 Grankulla Hemma hos oss: Storebror: Varifrån kommer begreppet curlingföräldrar. Mamman förklarar. Lillebror: Aj sådär så att

Läs mer

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola

Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Rapport enkätresultat 2016 Gymnasieskola Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är en del av det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former av uppföljningar. Inom den gemensamma gymnasieregionen

Läs mer

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2

Drogvaneundersökning på Tyresö gymnasium 2009 år 2 Drogvaneundersökning på gymnasium 2009 år 2 Sedan 2004 har Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet. Detta är en kort sammanställning efter undersökning under november 2009

Läs mer

Barns och ungdomars syn på skärmtid

Barns och ungdomars syn på skärmtid 213-9-9 Barns och ungdomars syn på skärmtid Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnsättsstrateg 79-844

Läs mer

Fysisk och psykosocial miljö

Fysisk och psykosocial miljö 17 JULI 27 Fysisk och psykosocial miljö Resultaten i detta avsnitt härrör från hälsosamtalsundersökningen i Norrbotten, läsåret 26/27 1. Av länets 14 omfattar undersökningen, i årskurs fyra, na Älvsbyn,

Läs mer

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10

Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 09/10 Utvärdering/sammanställning av UM Lönnens utåtriktade arbete läsåret 9/ Grundskolor Ungdomsmottagningen Lönnen gör inför varje ny termin ett utskick till 19 grundskolor där vi erbjuder deras elever (i

Läs mer

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare

Socialförvaltningen i Örebro kommun. Brukarundersökning. Bemötande våren 2012. Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare Socialförvaltningen i Örebro kommun Brukarundersökning Bemötande våren 2012 Sammanställd av: Marie Kindahl Karlsson Administrativ samordnare INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning... 3 Redovisning av frågor

Läs mer

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje?

Förekommer spel om pengar på skolor i Södertälje? Utbildningskontoret Åke Martinsson 2009-10-19 Förekommer spel om pengar på i Södertälje? Rapport av resultat från webbenkät 2009-09. På uppdrag av Utbildningsnämnden genomfördes en kartläggning med fokus

Läs mer

Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar. Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan

Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar. Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan 25.2-15.3.2013 www.studieval.fi Till grundskolbaserade och specialgrupps-baserade utbildningar 5 ansökningsalternativ (Obs! prioritering) 1 studieplats Ev. hälsofaktorer bör tas i beaktande före ansökan

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Inledning Är det viktigt att må bra? De flesta barn och ungdomar svarar nog ja på den frågan. God hälsa är värt att sträva efter. Landstinget Kronoberg genomför

Läs mer

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen

Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Förskoleenkäten 2015 Förskoleförvaltningen Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2015-06-04 1.0 Christina Persson & Jimmie Brander Förskoleförvaltningen Kvalitetsenheten Innehållsförteckning Inledning...

Läs mer

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53

För alla 2014. En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla 2014 En undersökning om barns och ungas hälsa av Landstinget Sörmland. För alla.indd 1 2014-01-13 09:01:53 För alla.indd 2 2014-01-13 09:01:53 Frågor om dig och din familj Sätt ett kryss på varje

Läs mer

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN

5s4. 1. Tjänsteskrivelse, zo13-o5-r6 2. Rapport - Enkätundersökning till elever i g lmnasiet årskurs 2,2ots VALLENTUNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Utbildningsnämndens arbetsutskott Sa m ma nträd esp rotokol I 2013-06-04 10 (17) 5s4 Enkätundersökning till elever i gymnas et i åk 2 (UN 20t3.109) Beslut Arbetsutskottet föreslår att:

Läs mer

Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016

Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016 Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016 Kartläggande undersökning bland ungdomar hösten 2016 Barnavårdsföreningen har under år 2016 kört igång ett nytt skolprojekt för att stöda unga och hjälpa

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012

Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne. - Hässleholm 2012 Sammanfattning av Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne - Hässleholm 2012 Introduktion Våren 2012 genomfördes Folkhälsoenkäten Barn och Unga i Skåne 2012, bland skolelever i årskurs 6, årskurs 9 och gymnasiets

Läs mer

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL.

NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. 1 Töreboda kommun Töreboda kommun NÅGON ATT VÄNDA SIG TILL. I år 9 hade ofta flickor och pojkar lika lätt att vända sig till olika personer. Det var bara fler flickor än pojkar i år 9 som ansåg att de

Läs mer

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön

Om mig 2014. Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig 2014 Snabbrapport för grundskolans år 8 per kön Om mig är en webbaserad enkät om ungdomars hälsa och livsstil som genomfördes för första gången under hösten 2014. Enkäten är ett samarbete mellan

Läs mer

Ungdomars anskaffning av alkohol

Ungdomars anskaffning av alkohol PM Ungdomars anskaffning av Registrerade eller oregistrerade källor? Håkan Leifman Juni 2017 Sammanfattning I denna PM redovisas uppgifter om hur ungdomar anskaffar. De material som använts är CAN:s skolundersökningar

Läs mer

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014

Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 Rapport: Enkätundersökning riktad till anställda vid Charlottenbergs Shoppingcenter 2014 2 Antal utskickade enkäter:400 st Antal inkomna svar: 127 st Svarsfrekvens: 32% Svarsfrekvensen är låg och de inkomna

Läs mer

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele!

Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Hej och välkommen! Tack för att du vill ge din syn på Åsele! Enkäten tar 8-12 minuter att svara på. För att vi ska kunna bearbeta och beakta dina svar måste du besvara alla frågorna och sedan själv, eller

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011

Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern 2010. januari 2011 Redovisning av enkäter genomförda vid Kulturskolan Trollhättan vintern januari 2011 Syftet med enkäten har varit att ta reda vad elever och deras föräldrar vid Kulturskolan tycker om verksamheten. Vi har

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 1 (7) Stockholmsenkäten 2014 Kommunövergripande resultat Stockholmsenkäten genomförs vartannat år och är en enkätundersökning som besvaras av ungdomar i grundskolans årskurs 9 och gymnasiets år 2 i Sundbybergs

Läs mer

Hur tycker du skolan fungerar?

Hur tycker du skolan fungerar? Hur tycker du skolan fungerar? För att få veta mer om hur det fungerar i skolan vill vi ställa några frågor till dig som går i årskurs 9. Statistiska centralbyrån (SCB) och Göteborgs universitet genomför

Läs mer

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs

Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003. Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Rapport från en undersökning i grundskolans årskurs 9 och gymnasieskolans andra årskurs Ungdomars drogvanor i Eslövs kommun 2003 Förord Att undersöka och presentera

Läs mer

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40)

utvärderingsavdelningen 2015-03-17 Dnr 2014:01149 1 (40) PM utvärderingsavdelningen Dnr 2014:01149 1 (40) Beskrivande statistik om elever i försöksverksamhet med riksrekyterande gymnasial spetsutbildning. Förstaårselever i årskullarna 2011/2012, 2012/2013 och

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014

Sammanfattande rapport av chefsenkät 2014 Innehåll 1. Bakgrund... 2 Syfte... 2 Sammanfattning... 2 2. Om enkäten... 2 Svarsfrekvens... 3 3. Om de svarande... 4 Verksamhetsområden... 4 4. Hur nöjd är du med ditt medlemskap idag?... 5 5. Tycker

Läs mer

Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring

Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring Niondeklassare positiva till skolor som erbjuder förmåner En undersökning om hur niondeklassarna tänker kring gymnasieskolornas marknadsföring Gymnasium.se Hovslagargatan 3 SE 103 88 STOCKHOLM 08-50 91

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Uppdraget som ordförande i ett samordningsförbund

Uppdraget som ordförande i ett samordningsförbund 1 (7) Uppdraget som ordförande i ett samordningsförbund Redovisning av enkätundersökning 2016 Denna rapport bygger på resultat av en enkät utskickad till ordförande i samordningsförbund. Syftet med enkäten

Läs mer

Barn och skärmtid inledning!

Barn och skärmtid inledning! BARN OCH SKÄRMTID Barn och skärmtid inledning Undersökningen är gjord på uppdrag av Digitala Livet. Digitala Livet är en satsning inom Aftonbladets partnerstudio, där Aftonbladet tillsammans med sin partner

Läs mer

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8

ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Anita Ottosson 0455-30 3621 2012-08-30 ATTITYDER TILL SKOLAN ÅR 2012 Undersökning av attityder hos elever i årskurs 5 och 8 Enheten för kvalitet

Läs mer

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund

Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007. Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar - en fördjupningsstudie 2007 Eva-Carin Lindgren Håkan Bergh Katarina Haraldsson Amir Baigi Bertil Marklund Psykisk ohälsa hos ungdomar En fördjupning av rapport 9 Ung i Halland

Läs mer

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren

Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren Sammanställning av drogvaneenkät för åk 6 och 8 Härjedalens kommun läsåret 2013/2014 Sammanställt av Cecilia Hallgren 2014-08-12 INNEHÅLLSFÖRTECKING... 1 2 INLEDNING... 2 3. ÅRSKURS 6... 3 3.1 Tobaksvanor,

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet. Det kan ha varit ett LAN, ett musikarrangemang, en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske skött ett

Läs mer

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011

Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Redovisning av drogvaneundersökning åk 7-9 Strömsunds kommun 2011 Undersökningen gjordes v 12-13 Undersökningen gjordes i åk 7-9 i hela kommunen Totalt 393 svar. Årskurserna jämt fördelade, jämn könsfördelning.

Läs mer

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare.

Har du frågor? Kontakta kommunens utbildningsförvaltning eller folkhälsoplanerare. Aktuell rapport bygger på en utförligare rapport, Gymnasieelevers psykiska hälsa i Skövde år 2, skriven av A. Boij AB - Idé och produktutveckling, ISBN 978-91-977837-5-6, vilka genomförde undersökningen.

Läs mer

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande.

Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande enkät som riktar sig till studerande. Enkäten har skickats till dig för att du har avlagt kandidatexamen

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN

LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN BAZAREN 2014 UTVÄRDERING BLAND BESÖKARE PÅ BAZAREN 2014 RAPPORT P1324 VINTERN 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Målgrupp...

Läs mer

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun...

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken i Kalmar län och Eksjö kommun... Halvtidsavstämning med syfte att välja fördjupningsområden för luppanalysen. Mejeriet i Västervik, 14 januari 2010 Temat för

Läs mer

eworkbarometern VÅREN 2013

eworkbarometern VÅREN 2013 eworkbarometern VÅREN 2013 Innehåll Om eworkbarometern Bakgrund Kontakt Rörlighet på konsultmarknaden tema för vårens eworkbarometer 2013 Resultat från vårens undersökning Arvode Efterfrågan och konkurrens

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2009 En utvärdering genomförd under hösten 2009 För Terapikolonier AB Ulrika Sundqvist Sammanfattning föräldraenkäter Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas

Läs mer

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund

Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet Tal vid publik 28.5.2008 Rektor Henrik Hägglund Kandidatexamen klar hur ser framtiden ut? Jag hörde häromdagen någon säga att framtiden

Läs mer

Hälsa och kränkningar

Hälsa och kränkningar Hälsa och kränkningar sammanställning av enkätundersökning från Barnavårdscentralen och Vårdcentralen Camilla Forsberg Åtvidabergs kommun Besöksadress: Adelswärdsgatan 7 Postadress: Box 26, 97 2 Åtvidaberg

Läs mer

Nybörjarenkät År 2004

Nybörjarenkät År 2004 Nybörjarenkät År 24 En enkätstudie om nybörjarstudenterna vid, deras bakgrund, val av utbildning, behov och förväntningar inför studiestarten Kalle Wahlin MAI Studievägledningen Sammanfattning För att

Läs mer

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012

Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län. Resultat från enkätundersökning 2012 Barns och ungdomars hälsa i Kronobergs län Resultat från enkätundersökning 2012 Att börja med Barns och ungdomars hälsa är en viktig angelägenhet för alla. I Kronobergs län är barns hälsa generellt sett

Läs mer

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun

Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Utvärderare: Jens Sjölander, Malmö högskola E-post: jens.sjolander@mah.se Tel. 040/665 75 38, 073/261 35 49 Utvärdering av försöket med frivilliga drogtester i Landskrona kommun Bakgrund Under 2008 införs

Läs mer

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English

Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014. Suomi Svenska English Kandipalaute - Kandidatrespons - Finnish Bachelor's Graduate Survey 2014 Suomi Svenska English Bästa student, Vid de finländska universiteten genomförs undersökningen Kandidatrespons, en riksomfattande

Läs mer

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor

Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor Bakgrund Självmordsförsökstal (säkra och osäkra) per 100 000 i slutenvården i Sverige 1987-2013 bland kvinnor Gymnasieelevernas psykiska hälsa En kort tillbakablick År 2009 beslutades att psykisk hälsa

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013

Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Arbetsrapport 2014:2 Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist & Per Åsbrink Att öka kunskapen om barnen i gruppverksamheter Första halvåret 2013 Annika Almqvist

Läs mer

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9

UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 2009. Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 UNGDOMARS DROGVANOR I YSTADS KOMMUN 29 Rapport från undersökning om tobaks-, alkohol-, narkotikavanor bland eleverna i årskurs 9 Inledning Denna rapport är en sammanställning av drogvaneundersökningen

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB)

Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Kommentarer till 2011 års Ungdomsbarometer (UB) Här är 2011 års specialrapport om ungdomar och sexualitet från Ungdomsbarometern (UB). Undersökningen är en självselekterad onlinestudie gjord 2010 med 5449

Läs mer

Kvinnor och män med barn

Kvinnor och män med barn 11 och män med barn Det kan ta tid att få barn De som hade barn eller väntade barn blev tillfrågade om de hade fått vänta länge på den första graviditeten. Inte överraskande varierar tiden man försökt

Läs mer

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10)

Kristoffer Jarefeldt, Vd och ansvarig utgivare kristoffer@framtid.se 1 (10) Framtid.se en undersökning om arbetsmarknadskunskap hos unga Denna undersökning baseras på frågeställningar under två olika perioder, mot två olika åldersgrupper. Totalt antal respondenter är 3.982 unga,

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys

Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Bilaga 4 till rapport Högre studiebidrag till arbetslösa ungdomar (2015:13) Bilaga 4 Utformning av enkätundersökningar samt bortfallsanalys Enkätundersökningar utformning och bortfall Statskontoret har

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

Hur jämställd är landsbygden?

Hur jämställd är landsbygden? Hur jämställd är landsbygden? En enkät från Riksorganisationen Hela Sverige ska leva Foto: Scandinav Frågor ställda till landsbygdsbor som definierar sig som män. 1 Innehåll Inledning sid. 3 Resultat sid.

Läs mer

Läs- och skrivfärdigheter inom andra stadiet,

Läs- och skrivfärdigheter inom andra stadiet, Läs- och skrivfärdigheter inom andra stadiet, Södra Finlands Skriv- och Läsprojekt (SF-SOL) Ulla Lahtinen, Annette Renvaktar, Mikaela Asplund & Jenny Hjerpe Nästan all inlärning i skolan bygger på läsning

Läs mer

Gemensam ansökan 1.3-19.3.2010

Gemensam ansökan 1.3-19.3.2010 Gemensam ansökan 1.3-19.3.2010 Gemensam ansökan -GEA Gemensam ansökningstid för alla 1.3-19.3.2010 Ansökan görs på adressen www.studieval.fi. Den färdiga ansökan kan skrivas ut. Bekanta dig med utbildningsutbudet

Läs mer

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067

PM 2010-04-22 Rev 2010-05-11. DANDERYDS KOMMUN Barn och - utbildningsnämnden Lena Wallin och Monica Olsson BUN 2010/0067 -04-22 Rev -05-11 1(15) BUN /0067 Resultat av föräldra- och elevenkät genomförd i februari Bakgrund och syfte Enkätundersökningen är ett led i det kvalitetsarbete som pågår i kommunen genom olika former

Läs mer

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013

Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Ungdomars kommentarer om stress och återhämtning Hösten 2013 Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann Swärd Barnrättsstrateg

Läs mer

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014

Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Här följer en presentation av resultaten från drogvaneundersökningen som gjordes på Nossebro skola i Essunga kommun Årskurs 7-9 Våren 2014 Drogförebyggare Håkan Fransson 1 Undersökning genomförd i Essunga

Läs mer

Vad tycker du om skolan?

Vad tycker du om skolan? Vad tycker du om Fråga 1 Vilket år är Du född? År 19... Fråga 2 Går Du i grundskolan, gymnasieskolan eller går Du i Grundskolan Gymnasieskolan Går i skolan. Du behöver svara på fler frågor. Viktigt, skicka

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan

Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan 213-2-1 Barns och ungdomars kommentarer kring barn- och ungdomshälsan Önskas mer information om hur Landstinget Kronoberg arbetar med kontaktklasser eller om innehållet i denna rapport, kontakta: Susann

Läs mer

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013

Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Redovisning av ANT-undersökningen vt 2013 Innehåll: Sid 2 Förord Sid 3-7 Samtliga frågor och svar Sid 8-13 Jämförelser av vissa frågor avseende pojke/flicka och årskurs. Sid 14-17 Jämförelser med tidigare

Läs mer

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6

Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Datum 2009-09-01 1 (6) Drogvaneundersökning i Tyresö skolor år 6, 2009 Drogvaneundersökning i Tyresö skolor 2009 år 6 Sedan 2004 har Tyresö Kommun genomfört drogvaneundersökningar i år 6, 9 och 2 på gymnasiet.

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9

GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 GEMENSAM ELEVENKÄT ÅK 9 Elevenkät databas ge29e1.sav HUR ÄR DET PÅ VÅR SKOLA? Skolor kan vara mycket olika. Du ska nu få tala om hur Du tycker att din skola är. Så här ska det gå till: Nedan följer några

Läs mer

Delaktighet - på barns villkor?

Delaktighet - på barns villkor? Delaktighet - på barns villkor? Monica Nordenfors Institutionen för socialt arbete Göteborgs universitet FN:s konvention om barnets rättigheter Artikel 12 Det barn som är i stånd att bilda egna åsikter

Läs mer

om läxor, betyg och stress

om läxor, betyg och stress 2 126 KP-läsare om läxor, betyg och stress l Mer än hälften av KP-läsarna behöver hjälp av en vuxen hemma för att kunna göra läxorna. l De flesta tycker att det är bra med betyg från 6:an. l Många har

Läs mer

Till dig som är tonårs förälder i Solna

Till dig som är tonårs förälder i Solna Till dig som är tonårs förälder i Solna Solna_original.indd 1 09-04-14 09.31.07 Din TONÅRING är viktig Solna bedriver sedan många år ett förebyggande arbete riktat till barn och ungdomar. Tillsammans med

Läs mer

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen

Resultat Enkät. Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Resultat Enkät Vad föräldrarna i Rudboda skola anser om de föreslagna evakueringsalternativen Sammanställt av Ulrika Eidenstam skolrådsrepresentant 3B Enkäten Enkät gick ut till alla föräldrar med följande

Läs mer