Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?"

Transkript

1 Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Del II

2 Vad söker talangerna när de väljer arbetsgivare? Dagens arbetsmarknad karaktäriseras av hård konkurrens om rätt kompetens. I vissa yrkeskategorier är efterfrågan på specifik arbetskraft större än utbudet och talangerna har många valmöjligheter. Samtidigt ändras hela tiden arbetsmarknaden och hur vi ser på karriär - titta bara på hur mycket våra yrkesliv skiljer sig från våra mor- och farföräldrars. Företagen står helt klart inför en utmaning när de ska rekrytera och hitta rätt kompetens. Hur ska de attrahera dagens talanger? Vad ska de kommunicera för att nå fram i bruset? Det ville vi ta reda på. Varje dag intervjuar Bravura kandidater för olika vakanser inom tjänstemannaområdet. Det ger oss ett unikt tillfälle att undersöka denna målgrupp närmare och lära känna dem djupare. Vi har ställt samman en enkät där våra besökare fått svara på frågor om karriär och vad de värderar hos en arbetsgivare. Vår vision med denna undersökning var att få reda på vad som är viktigt för kandidatmålgruppen när de söker jobb. Resultatet blev, som vi hoppats på, värdefulla insikter som kan hjälpa både oss och våra kunder att bli attraktiva på arbetsmarknaden. Bravura förmedlar jobb inom hela tjänstemannaområdet och för olika karriärsnivåer. Därför gör vi antagandet att undersökningen, och de som har svarat på vår enkät, i stor utsträckning är representativ för arbetskraften inom tjänstemannaområdet. Undersökningen genomfördes under våren 2015 i samarbete med undersökningsföretaget Kontigo. Totalt har 214 respondenter besvarat enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 74 procent. Det här är vår andra undersökning som följer upp del ett Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Den första delen gav oss insikter om yrkesval, ledarskap och värderingar kring arbetet. Utifrån svaren i del 1 kunde vi identifiera tre personlighetstyper på arbetsmarkanden som vi kallar Idealisten, Karriäristen och Kompisen. Resultaten från den första undersökningen gjorde oss nyfikna på att i den här delen fördjupa oss i arbetsgivarvarumärket. Vilka har svarat? 27 % studerar på högskola eller yrkeshögskola har kandidatexamen Drygt 30 % 7% Majoriteten har en examen i ekonomi/företagande (30 %), IT/systemvetenskap (26 %) eller teknik (20 %). Majoriteten har flera års arbetslivserfarenhet. Endast 1 % av respondenterna har ingen tidigare arbetslivserfarenhet, 4 % har jobbat mindre än ett år Åldersfördelningen bland respondenterna.

3 Sammanfattning av studie I den här studien kan vi bekräfta mycket av de resultat som kom fram i första delen av undersökningen. Dagens talanger är drivande, entreprenöriella och vill gärna leda; en majoritet ser sig själva i ledande roller inom fem år och nästan 50 procent anger att de driver eller vill driva eget företag. På frågan om ledarskap ser vi återigen att lyhördhet är den egenskap som rankas högst hos en chef; mer än 90 procent svarar att det är viktigt eller mycket viktigt att chefen är lyhörd. Vidare kan vi bekräfta att de tre viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare är kompetensutveckling, möjligheter till karriär samt kvalitet på produkt; 92 procent anger möjligheter till kompetensutveckling som en viktig eller mycket viktig faktor. Vi ser dessutom att karriärmöjligheter är särskilt viktigt för young professionals; hela 95 procent av åringarna anser det vara en viktig eller mycket viktig faktor vid val av arbetsgivare. Förutom den egna karriären och kompetensutveckling värderar våra kandidater en arbetsgivare som tar ansvar för CSR- och hållbarhetsfrågor, detta är viktigare för personer över 30. Andra intressanta insikter är att medarbetare tillsammans med lön är viktigast när våra kandidater väljer yrke. För att söka arbete använder sig flest av rekryteringsföretag, följt av personliga nätverk. Vi frågade om arbetsgivarvarumärket och vad företag bör kommunicera ut för att locka vår målgrupp. Svaren visar att möjligheter, pålitlighet och kompetens är de mest attraktiva egenskaperna hos ett arbetsgivarvarumärke. Därefter kommer jämställdhet och hållbarhet, i botten hamnar tradition. Kandidaterna tycker att arbetsgivarvarumärken som förmedlar möjligheter, pålitlighet och kompetens är mest attraktiva. 95 procent av åringarna rankar karriärmöjligheter högst när de väljer arbetsgivare Rekryteringsföretag och personliga nätverk är de viktigaste rekryteringsvägarna Den ideala chefen ska vara lyhörd, visionär och coachande Medarbetarna och lönen är viktigast vid val av yrke

4 Ett attraktivt varumärke kommunicerar möjligheter, pålitlighet och kompetens För att gräva ytterligare i vad arbetstagare letar efter och ser som attraktivt hos en kommande arbetsgivare frågade vi respondenterna vad de anser är viktigt att ett varumärke kommunicerar. Svaren visar att de som lyckas kommunicera möjligheter, pålitlighet och/eller kompetens ses som mest attraktiva bland våra respondenter. Medelvärden över faktorer som ett varumärke bör kommunicera, ett högre medelvärde innebär en högre betydelse. Svaranden med en arbetslivserfarenhet på minst tio år anser i större utsträckning att det är viktigt att varumärket kommunicerar konkurrenskraft. Även de med en examen mot ekonomi och företagande tycker att det är särskilt viktigt att ett varumärke kommunicerar konkurrenskraft. De som anser att varumärket i sig är extra viktigt vid val av arbetsgivare har en liknande fördelning över vad de tycker är viktigt att ett varumärke kommunicerar däremot anser de i högre utsträckning att varumärket bör kommunicera nätverk. Hur är de populäraste arbetsgivarna? Att kandidaterna dras till varumärken som andas möjligheter och pålitlighet men även kompetens och konkurrenskraft hänger ihop med att det är karriärmöjligheter och kompetensutveckling som värderas av dagens arbetskraft (se undersökningens första del eller följande sida i denna rapport). Är det en pågående trend att bry sig om sin karriär, söka självförverkligande på jobbet och kanske att jobbet blivit en större del av vår personlighet? Eller handlar det om att en pålitlig arbetsgivare som erbjuder karriärmöjligheter innebär en tryggad framtid? Är dagens arbetsmarknad en tuff arena där möjligheterna är begränsade? Självklart är det viktigt att arbetsgivarvarumärket kommunicerar detsamma som företaget/organisationen i stort; att det är en ärlig kommunikation som håller vad den lovar. Du vill locka personer som ska trivas och vilja stanna i organisationen, du vill inte locka alla. För att vända kommunikationen mot just blivande kollegor är det dock viktigt att du fokuserar på vad de bryr sig om mest; i det här fallet vilka karriärmöjligheter ni har och vilken kompetensutveckling ni erbjuder. Kan ni inte lyfta fram något av det har ni säkert andra saker som ni tror att era medarbetare uppskattar, då är det precis det ni ska lyfta fram. Figuren ovan visar vad kandidaterna rankar högst, kanske kan den vara en kompass för er rekryteringsstrategi och employer branding?

5 Dagens arbetskraft värderar kompetensutveckling, kvalitet på produkt och karriärmöjligheter högst Liksom den tidigare enkätundersökningen visade är de viktigaste faktorerna vid val av arbetsgivare kompetensutveckling, möjligheter till karriär och kvalitet på produkt. 92 % av de svarande rankar möjligheter till kompetensutveckling som en viktig eller mycket viktig faktor när de väljer arbetsgivare. 86 % och 84 % tycker att möjligheter till karriär respektive kvalitet på produkten är viktigt. För åringar är möjligheter till karriär särskilt viktigt, hela 95 % i den åldersgruppen tycker att det är viktigt eller mycket viktigt. De som svarat har rankat möjligheter att arbeta internationellt som minst viktigt. 95% av respondenterna i åldern år värderar karriärmöjligheter högst när de väljer arbetsgivare Medelvärden för vad som är betydelsefullt vid val av yrke. Ju högre medelvärde, desto viktigare faktor. Medarbetarna och lönen är viktigast vid val av yrke Medelvärden för vad som är betydelsefullt vid val av yrke. Ju högre medelvärde, desto viktigare faktor. Det viktigaste när våra kandidater väljer yrke är att de får bra kollegor, följt av lönenivå och stort eget ansvar. 9 av 10 anger medarbetare och kollegor som en viktig eller mycket viktig faktor. Det som har minst betydelse är status, bara 1 av 4 lägger en större vikt vid detta när de står inför ett yrkesval. Yngre (18-25 år) lägger mindre vikt vid förmåner och eget ansvar när de väljer yrke. Flexibel arbetstid, lönenivå och förmåner uppskattas främst av personer över 35 år.

6 Den ideala chefen är lyhörd, visionär och coachande Precis som förra enkätundersökningen visade är lyhördhet den mest uppskattade egenskapen hos en chef. Hela 93 % sätter en fyra eller femma på en femgradig skala. Den ideala chefen ska även vara visionär, coachande och tillåtande. Medelvärden över eftertraktade egenskaper hos en chef. Ju högre medelvärde, desto viktigare faktor. De allra yngsta och äldsta respondenterna uppskattar i högre grad än andra en tillåtande chef. I övrigt syns en tydlig skiljelinje mellan yngre och äldre respondenter; yngre uppskattar i större utsträckning att chefen är kunnig och styrande än äldre respondenter. Svaren visar dessutom att de som kan tänka sig att själva bli ledare i högre grad än andra vill ha en kunnig och visionär chef. Bemannings-/rekryteringsföretag och personliga nätverk viktigaste rekryteringsvägarna Bemanning-/rekryteringsföretag Respondenterna har besvarat vilka rekryteringsvägar de ser som viktigast, figuren visar hur de rankar de olika kanalerna för att söka jobb. Svaren visar att den viktigaste kanalen är bemannings- och rekryteringsföretag följt av personliga nätverk. 1 av 3 anger sociala medier som en viktig rekryteringskanal. Icke-studerande anger i högre grad än andra sociala medier som viktig kanal. Medelvärden över olika rekryteringsvägar. Ju högre medelvärde, desto viktigare kanal. Entreprenöriella personer som vill leda 2 av 3 kan tänka sig att starta eget företag Utifrån svaren har vi hittat ytterligare värderingar och drivkrafter som är typiska för målgruppen: Drygt 2 av 3 kan se sig själva i ledningsposition inom de kommande fem åren. Många vill bli entreprenörer; 50 % kan tänka sig att starta företag och ytterligare 15 % svarar att de har drivit eller driver företag. Av dem som inte vill starta eget svarar 25 % att det beror på ointresse och 25 % att det beror på att de inte har någon affärsidé än.

7 Har du frågor om undersökningen? Kontakta Otto Johansson på eller Rekrytering och bemanning med Bravura Bravura är en snabbfotad och personlig organisation som drivs av att leverera rätt person till rätt företag. Från våra kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö erbjuder vi rekryterings- och bemanningslösningar inom hela tjänstemannaområdet, över hela landet. Vill du veta mer? Vill du ha mer information om hur vi arbetar med rekryterings- och bemanningslösningar? Kontakta oss! Stockholm: Patrick Quinones, Business Area Manager Stockholm, tel eller mejl Göteborg: Johan Ström, Business Area Manager Göteborg, tel eller mejl Malmö: Christoffer Hernius, Business Area Manager Malmö, eller mejl Växel:

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Ambition. e-commerce SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU. Engagemang är något som både du och jag är ansvariga för. Lär känna dagens talanger!

Ambition. e-commerce SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU. Engagemang är något som både du och jag är ansvariga för. Lär känna dagens talanger! KISTAMÄSSAN 2015 e-commerce VI VAR DÄR! SVÅRA SAMTAL SÅ GÖR DU KUL(TUR) PÅ JOBBET Hanna Mikaelsson, HR-chef, om hur Bravura gör KARRIÄRISTEN, IDEALISTEN OCH KOMPISEN Lär känna dagens talanger! Engagemang

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014

Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare. Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE MAJ 2014 Pernilla Jonsson, Rikard Molander, Hanna Häggqvist, Sofia Rasmussen KAIROS FUTURE Stjärnkraft en studie om kvinnliga ledare MAJ 2014 Consultants for Strategic Futures. SAMMANFATTNING & SLUTSATSER Den här

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH #01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH EN RAPPORT FRÅN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1/INLEDNING 2/ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET - SAMMANFATTNING 3/TRENDSPANING: FRAMTIDENS MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

Läs mer

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH

#01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH #01/2013 SVERIGES MEST ATTRAKTIVA BRANSCH EN RAPPORT FRÅN INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRORD 1/INLEDNING 2/ÅTGÄRDSFÖRSLAG FÖR ÖKAD ATTRAKTIVITET - SAMMANFATTNING 3/TRENDSPANING: FRAMTIDENS MEDARBETARE OCH LEDARSKAP

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Sökes: Attraktiva arbetsgivare

Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare Sökes: Attraktiva arbetsgivare fakta och myter om ungdomar som arbetskraft bland arbetsgivare och ungdomar För företag är det viktigt att både betraktas som och att vara

Läs mer

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären.

INKÖPSSTUDIE. Så fattas inköpsbesluten inom B2B.... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. INKÖPSSTUDIE Så fattas inköpsbesluten inom B2B... och våra bästa tips på hur du anpassar din marknads föring och försäljning för att vinna affären. I KORTHET: VÅRA VIKTIGASTE UPPTÄCKTER De viktigaste slutsatserna

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Steg-för-steg i arbetet med employer branding

Steg-för-steg i arbetet med employer branding 1 (13) Steg-för-steg i arbetet med employer branding Artikel skriven av Anna Dyhre, tidigare chef för Universum Sverige som har employer branding i fokus. Numera arbetar hon som rådgivare, författare och

Läs mer

UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015

UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015 UNGA KVINNOR OCH IT Unga kvinnors syn på IT som bransch och yrke 2015 Bakgrund I takt med det allt mer digitaliserade samhället växer behovet av personal inom IT-branschen. Enligt siffror från EU kommissionen

Läs mer

Ingenjörsbarometern 2013

Ingenjörsbarometern 2013 Ingenjörsbarometern 2013 WWW.INGENJÖRSKARRIÄR.SE 1 Innehåll OM UNDERSÖKNINGEN 3 Introduktion 3 Genomförande av Ingenjörsbarometern 2013 3 SAMMANFATTNING 4 DEL 1: VAD ÖNSKAR SIG INGENJÖRERNA AV EN POTENTIELL

Läs mer

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid

Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965. Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Rapport 2015:2 ISSN 1650-7965 Ungdomskollen 2015 Om västsvenska 90-talisters syn på jobb, utbildning och framtid Framsidan medlem nr 15322 stena fastigheter göteborg Med cirka 24 000 bostäder och 2 700

Läs mer

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17)

Tendensrapport 2011. Sveriges Marknadsförbund Sida 1 (17) De största utmaningarna för dagens marknadsförare Det här innebär det utökade medielandskapet Så mäter företag effekt av sina marknadsaktiviteter Så arbetar företag med sociala medier och e-postmarknadsföring

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet

Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013. Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Hortonbarometern TM Ledarskap & Styrelsearbete 2013 Synen på framtidens ledarskap och styrelsearbete i svenskt näringsliv och offentlig verksamhet Juni 2013 Horton International Sweden AB 2013 Executive

Läs mer

Kartlagd: Morgondagens it-chef

Kartlagd: Morgondagens it-chef Kartlagd: Morgondagens it-chef Rapport framtagen av TDC i samarbete med TNS Sifo It och telekom för företag. Och för människorna som jobbar där. Vad lockar morgondagens it-chefer? Vi har svaren 2 Vi fortsätter

Läs mer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer

Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Kriget om talangerna är tillbaka Undersökning om rekrytering och jobbsökning 2010-2011 Resultat, trender och rekommendationer Inledning StepStone har undersökt hur företag och arbetssökande går till väga

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Samhällsbyggnadssektorn och ung arbetskraft

Samhällsbyggnadssektorn och ung arbetskraft Samhällsbyggnadssektorn och ung arbetskraft 1. Bakgrund...4 Generationsskifte och arbetskraftsbrist...4 Ett omfattande undersöknings- och analysarbete...4 2. Så har undersökningarna och arbetet gått till...5

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi

Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi 4 juni 2010 Det är viktigare än någonsin för företag att ha en tydlig Employer Branding-Strategi Vi är förberedda inför en generationsväxling Jeanette Saveros, Affärsområdeschef Öst, Hifab Sociala medier

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer