Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011"

Transkript

1 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1

2 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning i årskurserna, och. Det är andra gången som undersökningen genomförs i dessa årskurser. Tidigare har mätningen genomförts i årskurserna, och. Urvalet är hämtat från stadens register BOSKO. Enkäten består av ett tjugotal påståenden på en femgradig instämmandeskala. Frågorna har utarbetats under hösten 00 i en projektgrupp där personer från utbildningsförvaltningen och stadsledningskontoret deltagit. För att underlätta jämförelser med andra kommuner inom länet ingår de gemensamma frågor som KSL (Kommunförbundet Stockholms län) föreslagit att kommunerna ska använda i sina undersökningar. Undersökningen är genomförd som webbenkät för elever i årskurs och. Enkäten till årskurs är riktad till föräldrar. Föräldrarna i årskurs fick ett brev hemskickat och kunde välja om de ville svara på enkäten på papper eller som webbenkät. Det är andra gången som enkäten genomförs som webbenkät i skolan. Tillvägagångssättet var följande; Ansvarig klasslärare/mentor fick ett klasslösenord av utsedd kontaktperson på varje skola. Klassläraren/mentorn bestämde tid för ifyllande. Enkäten kunde nås från stadens hemsida Klassläraren gick in på stadens hemsida enligt ovanstående adress och kom sedan in på länken genom sitt unika klasslog-in som tillhandahållits av skolans kontaktperson. Alternativ 1 för ifyllande; Hade klassläraren tillgång till en dator i klassrummet gick klassläraren in på ovanstående adress och öppnar upp länken. Därefter kunde eleverna en efter en svara på enkäten. Alternativ : Fanns tillgång till datasal i skolan kunde flera elever samtidigt gå in och svara på enkäten enligt förfarandet ovan. Svarsfrekvens enkät i grundskolan Skolform Åk Åk Åk Fristående % % % Kommunala % % 0% Totalt % 1% 1% //0 SIDAN

3 KUNSKAP 1. Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 0 % % Jag vet vad jag behöver kunna för att nå målen i de olika ämnena 1 åk åk 0 % 1 % åk 0 åk åk 0 åk 0 1 % 1 % åk 0 åk 0 åk 0 åk 0 % % //0 SIDAN

4 . Mina lärare är bra på att undervisa. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 0 % 0 % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % Mina lärare är bra på att väcka mitt intresse och min lust att lära. 1 åk åk 0 % 0 % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % 1 % //0 SIDAN

5 . Mina lärare tror att jag kan lära mig olika saker. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk 0 1 åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % 0 % //0 SIDAN

6 TRYGGHET. Jag känner mig trygg i skolan. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk 0 1 åk 0 åk 0 % % Jag trivs i skolan. 1 åk 0 0 åk 0 % åk 0 åk åk 0 åk 0 % åk 0 åk åk 0 åk 0 % //0 SIDAN

7 . Jag kan arbeta utan att bli störd. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % 1 % Vi har en bra stämning på skolan. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk 0 0 åk 0 åk 0 % % //0 SIDAN

8 . Jag har under detta läsår inte varit utsatt för slag, trakasserier eller blivit illa behandlad av andra elever i skolan. åk åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % //0 SIDAN

9 INFLYTANDE. Lärarna lyssnar och tar hänsyn till mina synpunkter. 1 åk åk 0 0 % 1 % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 0 % % Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk 0 0 åk 0 åk 0 % % //0 SIDAN

10 1. I utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag behöver förbättra på ett sätt som jag förstår. åk åk 0 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk 0 0 åk 0 åk 0 % % //0 SIDAN

11 ÖVRIGA FRÅGOR 1. Jag är som helhet nöjd med min skola. 1 åk åk 0 % 0 % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % Jag kan rekommendera min skola till en kompis. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % //0 SIDAN

12 1. Om jag skulle vilja byta skola så vet jag att det är möjligt. 1 åk åk 0 % % åk 0 åk 0 1 åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 1 % % Jag använder ofta dator i skolarbetet när jag är i skolan. 1 åk åk 0 1 % 1 % åk 0 åk åk 0 åk 0 % % åk 0 åk åk 0 åk 0 1 % 1 % //0 SIDAN 1

13 Åk andel Kommunal Enskild //0 SIDAN 1

14 Åk andel Kommunal Enskild //0 SIDAN 1

15 Åk andel Kommunal Enskild //0 SIDAN 1

16 Åk andel Pojke/Flicka Flicka Pojke //0 SIDAN 1

17 Åk andel Pojke/Flicka Tjej Kille //0 SIDAN 1

18 Åk andel Pojke/Flicka Tjej Kille //0 SIDAN 1

19 Jämförelsevärden KUNSKAP Fråga Åk Åk Åk 1. Jag får det stöd som han/hon behöver.. Jag vet vad jag behöver för att kunna nå målen i de olika ämnena Lärarna på mitt barn skola är bra på att undervisa. 1. Mina lärare är bra på att väcka mitt intresse och min lust att lära Mina lärare tror att jag kan lära mig olika saker. 0 Totalt TRYGGHET Fråga Åk Åk Åk. Jag känner mig trygg i skolan.. Jag trivs i skolan.. Jag kan arbeta utan att bli störd.. Vi har en bra stämning på skolan.. Jag har under detta läsår inte varit utsatt för slag, trakasserier eller blivit illa behandlad av andra elever i skolan. OBS! Här jämförs negativa värden (dvs. andel 1+) Totalt INFLYTANDE Fråga Åk Åk Åk. Lärarna lyssnar och tar hänsyn till mina synpunkter Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 1. I utvecklingssamtalen pratar vi om vad jag gör bra och vad jag behöver förbättra på ett sätt som jag förstår. 0 Totalt 1 0 ÖVRIGA FRÅGOR Fråga Åk Åk Åk 1. Jag är som helhet nöjd med min skola 1. Jag kan rekommendera min skola till en kompis Om jag skulle vilja byta skola så vet jag att det är möjligt Jag använder ofta dator i skolarbetet när jag är i skolan. Totalt //0 SIDAN 1

20 KSL-frågor åk 1 Mitt barn får det stöd och hjälp som han/hon behöver. 1 Jag och mitt barn vet vad mitt barn behöver för att kunna nå målen i de olika ämnena Mitt barn känner sig tryggt i skolan. Jag är nöjd med det inflytande jag har över mitt barns skolarbete. 0 0 Jag kan rekommendera mitt barns skola //0 SIDAN 0

21 KSL-frågor åk 1 Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 1 1 Jag vet vad jag behöver för att kunna nå målen i de olika ämnena. 1 1 Jag känner mig trygg i skolan. 1 Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 1 1 Jag kan rekommendera min skola till en kompis //0 SIDAN 1

22 KSL-frågor åk 1 Jag får stöd och hjälp om jag behöver det. 1 Jag vet vad jag behöver för att kunna nå målen i de olika ämnena. Jag känner mig trygg i skolan. 1 Jag är nöjd med det inflytande som jag har över mitt skolarbete. 0 Jag kan rekommendera min skola till en kompis //0 SIDAN

23 NKI åk Nationell jämförelse NKI 0 NKI 0 //0 SIDAN

24 NKI åk Nationell jämförelse Om du tänker på ditt barns skola i sin helhet hur nöjd är du då. 1 Kommunal Enskild Flicka Pojke Totalt Är ditt barns skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 1 Kommunal Enskild Flicka Pojke Totalt Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? 1 Kommunal Enskild Flicka Pojke Totalt //0 SIDAN

25 NKI åk Nationell jämförelse NKI 0 NKI 0 //0 SIDAN

26 NKI åk Nationell jämförelse Om du tänker på din skola i sin helhet hur nöjd är du då. 1 Kommunal Enskild Flicka Pojke Totalt Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 1 Kommunal Enskild 1 1 Flicka Pojke Totalt Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? 1 Kommunal Enskild Flicka Pojke Totalt //0 SIDAN

27 NKI - åk Nationell jämförelse NKI 0 NKI 0 //0 SIDAN

28 NKI åk Nationell jämförelse Om du tänker på din skola i sin helhet hur nöjd är du då. 1 Kommunal Enskild 1 1 Flicka Pojke Totalt Är din skola lika bra som du hoppades att den skulle vara? 1 Kommunal Enskild Flicka Pojke Totalt Tänk dig en perfekt skola. Hur nära ett sådant ideal tycker du att din skola kommer? 1 Kommunal Enskild,,,,1 1, 1, 1,, Flicka Pojke Totalt //0 SIDAN

1 Frågor årskurs 2 grundskola

1 Frågor årskurs 2 grundskola 1 Frågor årskurs 2 grundskola Skalan som används är 4- gradig och visualiseras med glada och ledsna gubbar. Det går även att svara Vet inte. Bakgrundsfrågor Är du (pojke/flicka) Var bor du? (lista med

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Resultat kundundersökning 011 Genomsnitt 011 11 49 7 6 7,7 Det är arbetsro på lektionerna 011 4 71 6, Genomsnitt 011 6 7 4 5,6 Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011 65 4 6 6,6 Genomsnitt

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Upplands Väsby kommun

Upplands Väsby kommun Upplands Väsby kommun Må Bra Förskolor AB Gläntan - Föräldrar Förskola 70 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Det går inte att visa bilden för tillfället. Våga Visa

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter

Värmdö kommun. Kundundersökning 2015. Brunns skola - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 47 respondenter Värmdö kommun Brunns skola - Föräldrar åk 5 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007

Uppföljning 2010. Utvärdering av Skolplan 2007 Uppföljning 2010 God och trygg arbetsmiljö för barn och elever Utvärdering av Skolplan 2007 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsförvaltningen Birgitta Bresell 2011-06-08 Innehåll 1 Sammanfattning

Läs mer

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/

Elevenkät 2011. Stämmer helt och hållet/ Elevenkät 2011 Motala kommuns inriktningsmål för sektor förskola/grundskola är att erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2011 i åk 2, Kungstensgymnasiet Rapporten innehåller resultaten för enskild skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena: Trygghet och trivsel,

Läs mer

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten

Förskolerapport 2014. Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Förskolerapport 214 Pysslingen Förskolor - Förskola föräldrar Kadetten Svarsfrekvens Kadetten % ( svarande/ mottagare) Svarsfrekvens Pysslingen Förskolor % (4 svarande/ mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia

Läs mer

Kundundersökning 2013

Kundundersökning 2013 21 Pysslingen Förskolor Kundundersökning 21 Solrosen Föräldrar förskolan Antal svar: st Svarsfrekvens: 9 procent 2 Presentation Om undersökningen Resultat koncerngemensamma frågor - NKI, Rekommendation

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Resultat kundundersökning 2011

Resultat kundundersökning 2011 Genomsnitt 011 10 58 5 4 4,8 Det är arbetsro på lektionerna 011 7 51 5 7,6 Enhet föregående år 010 4 56 10 6 4,7 009 17 66 15,0 Genomsnitt 011 68 6,7 Normer och värden Jag känner mig trygg i skolan 011

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83

Delaktighet och inflytande 70 75 79 66. Skolmiljö 79 82 90 68. Kunskap och lärande 86 88 89 76. Bemötande 92 94 96 83 Regiongemensam elevenkät 15 Skolrapport gymnasieprogram Index per frågeområde 11 1 13 14 15 LM Engström GY totalt 15 Göteborg GY totalt 15 Trivsel och trygghet 96 98 96 9 Delaktighet och inflytande 7 75

Läs mer

Kundundersökning 2012

Kundundersökning 2012 d 2012-06-07 Dnr UBN 2011/151-630 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (12) Utbildningsnämnden Kundundersökning 2012 Förslag till beslut Utbildningsnämnden Noterar informationen till protokollet. Ger Kultur- och utbildningsenheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014

Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 Systematiskt kvalitetarbete Grundskolan Kvalitetsrapport 2013-2014 2014-06-03 1. GRUNDFAKTA Stadsskogsskolan 1 191 elever, 113 pojkar och 78 flickor 42 med annat modersmål 22 lärare Andel lärare med högskoleexamen

Läs mer

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014

Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 Kvalitetsutvecklare Caroline Andersson 2014-10-14 Dnr: 14-216-600 Redovisning barn- och utbildningsnämndens elev- och föräldraenkäter våren 2014 2 Allmän information om enkätundersökningen I syfte att

Läs mer

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster

LUNK. Lunds ungdomsenkät 2015. Resultat och slutsatser. Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster LUNK Lunds ungdomsenkät 2015 Resultat och slutsatser 1 Inger Aldrin barn- och skolförvaltning Lund Öster Emma Möller barn- och skolförvaltning Lunds stad Maria Olsson utbildningsförvaltningen INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

Att vara ung i Ystads kommun

Att vara ung i Ystads kommun 212 Att vara ung i Ystads kommun Lupprapport Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Ungdomsenkät 211 i Ystads kommun åk 8 212-1-18 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 Inledning 4 Metod 5 Fritid 6 Skola

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1

sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 2011 1 Kommunens kvalitet i korthet 211 sju kommuner i Kronobergs län Kommunens kvalitet i korthet 211 1 Kontaktpersoner Iren Johansson, iren.johansson@alvesta.se Ola Eknor, ola.eknor@markaryd.se Bo Dalesjö,

Läs mer

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90%

Förskolan Bergendal Föräldrar Förskola - Våren 2013 19 svar, 90% Föräldrar Förskola - Våren svar, 0% Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 76 7 80 bra 8% 0% 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 6 7 0 3 6 3 % 0%. Personalen är engagerad

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning

Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Rapport 2012 Redovisning av brukarundersökning inom vuxenutbildning Stefan Quas/Karin Jacobsen 2012-11-29 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kort om pilotförsökets tillvägagångssätt... 3 Enkätresultat...

Läs mer