ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet"

Transkript

1 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 1(24) ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet Svara genom att markera med kryss! I. Hur nöjd är du med hur Sockerbrukets Ungdomsverksamhet sköter sin verksamhet? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej II. Hur väl uppfyller Sockerbrukets Ungdomsverksamhet dina förväntningar? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Inte alls Helt Vet ej III. Tänk dig en fritidsgård som sköter sin verksamhet på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Sockerbrukets Ungdomsverksamhet kommer? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Långt ifrån Mycket nära Vet ej Fortsätt på nästa sida! Sockerbrukets Ungdomsverksamhet

2 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 2(24) Svara genom att markera med kryss! A. Är du ( ) flicka ( ) pojke? B. Hur gammal är du? ( ) år ( ) år ( ) 17 år eller äldre C. Var bor du? ( ) Centrum, Gamla Staden ( ) Centrum, Nya Staden ( ) Lidåker ( ) Ljunghed/Majåker ( ) Margretelund/Vänersvik ( ) Ågården ( ) Dalängen/Lilleskog ( ) Drömstan ( ) Stenhammar /Ulriksdal/Tofta ( ) Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen ( ) Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland ( ) Annan ort: D. Hur ofta är du på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? ( ) Ofta, 2 gånger i veckan eller mer ( ) Cirka 1 gång i veckan ( ) Någon enstaka gång per månad ( ) Mycket sällan/aldrig E. Är du aktiv i någon förening minst en gång varje vecka? ( ) Ja ( ) Nej F. Hur trivs du i skolan? ( ) Mycket bra, skolarbetet går som det ska ( ) Ganska bra, jag jobbar på så gott jag kan ( ) Sådär, skolan kan vara jobbig en del dagar ( ) Ganska dåligt, det är ofta jobbigt och tråkigt ( ) Jag går inte i skolan G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? ( ) Ja, alltid ( ) Ja, oftast ( ) Tveksamt, ibland ( ) Nej, nästan aldrig Sockerbrukets Ungdomsverksamhet Fortsätt på nästa sida!

3 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 3(24) Hur väl stämmer påståendena in på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? Kryssa ett av alternativen 1 5 (1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer helt). Stämmer inte alls - Stämmer helt 1 Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter. 4 På SUV är det kul att vara SUV:s utrustning är bra Jag känner mig välkommen till SUV Jag känner förtroende för ledarna på SUV SUV är en trygg plats att vara på Reglerna på SUV är bra Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning. 11 Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar. 12 Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna Fritidsledarna på SUV är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk. 14 Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter. 15 Jag får vara med och ta ansvar på SUV Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål Vilket betyg vill du ge SUV som helhet? Tack för Din medverkan! Sockerbrukets Ungdomsverksamhet

4 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 4(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna I-III ,14 Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,45 Dividerat med 3 = 8,82 Subtraherat med 1 = 7,82 Dividerat med 9 = 0,869 Multiplicerat med 100 = 87 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,76 Dividerat med 3 = 8,92 Subtraherat med 1 = 7,92 Dividerat med 9 = 0,88 Multiplicerat med 100 = 88 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,99 Dividerat med 3 = 8,99 Subtraherat med 1 = 7,99 Dividerat med 9 = 0,889 Multiplicerat med 100 = 89 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,44 Dividerat med 3 = 8,81 Subtraherat med 1 = 7,81 Dividerat med 9 = 0,867 Multiplicerat med 100 = 87 (avrundat) BETYGSGENOMSNITT I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? III. Hur nära ett perfekt ideal av en fritidsgård tycker du att SUV kommer? 8,72 8,59 I II III Sammanfattande indexvärden för uppg. I-III Åren Indexvärde år 2011 Indexvärde år 2012 Indexvärde år 2013 Indexvärde år 2014

5 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 5(24) 6 5 BETYGSFÖRDELNING I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? 53,7% ,8% 22,1% 1 0, 0, 1,1% 0, 1,1% 1,1% vet ej BETYG 5,3% 0, 6 BETYGSFÖRDELNING II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? 5 43,2% , 0, 0, 1,1% 2,1% 6,3% 11,6% 14,7% 17,9% vet ej BETYG 3,2% 6 BETYGSFÖRDELNING III. Hur nära ett perfekt ideal av en fritidsgård tycker du att SUV kommer? ,9% 3 1 1,1% 0, 1,1% 1,1% 1,1% 3,2% 11,6% 20, 18,9% vet ej BETYG 4,2%

6 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 6(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna A-G A. Är du flicka/pojke? 70,5% 3 1 6,3% 23,2% Ej svar Flicka Pojke 6 5 B. Hur gammal är du? 52,6% ,6% 14,7% 1 0, Ej svar år år 17 år el. äldre

7 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 7(24) C. Var bor du? 25% 15% 16,8% 13,7% 15,8% 15,8% 1 9,5% 7,4% 8,4% 5% 4,2% 3,2% 1,1% 1,1% 3,2% C. Var bor du? 1 Centrum, Gamla staden 2 Centrum, Nya staden 3 Lidåker 4 Ljunghed/Majåker 5 Margretelund/Vänersvik 6 Ågården 7 Dalängen/Lilleskog 8 Drömstan 9 Stenhammar/Ulriksdal/Tofta 10 Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen 11 Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland/Mellby m.fl. orter inom Lidköpings kommun 12 Annan ort: Källby 6 st, Götene 5 st, Holmestad 1 st, Hällekis 1 st, Vedum 1 st, Falköping 1 st

8 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 8(24) D. Hur ofta är du på SUV? ,1% 3 29,5% 21,1% 1 8,4% Ofta, 2 ggr/vecka eller mer Ca 1 gång/vecka Någon enstaka gång/månad Mycket sällan/aldrig E. Är du aktiv i någon förening minst en gång varje vecka? , , 3 1 Ja Nej

9 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 9(24) F. Hur trivs du i skolan? ,8% 40, ,5% 6,3% 7,4% Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Jag går inte i skolan 1 Mycket bra, skolarbetet går som det ska 2 Ganska bra, jag jobbar på så gott jag kan 3 Sådär, skolan kan vara jobbig en del dagar 4 Ganska dåligt, det är ofta jobbigt och tråkigt 5 Jag går inte i skolan G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på SUV? ,4% 29,5% 3,2% 0, Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig

10 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 10(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna 1-18: Hur väl stämmer påståendena in på SUV? Betygsgenomsnitt uppgift ,3 4,6 4,3 4,2 4,3 4,9 4,7 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,7 4,6 3,9 3,8 4,5 4, Betygsgenomsnitt uppgift ,34 4,59 4, Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV 2. SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma 3. På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter Betygsgenomsnitt uppgift 4-6 4,23 4,32 4, På SUV är det kul att vara 5. SUV:s utrustning är bra 6. Jag känner mig välkommen till SUV

11 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 11(24) 5 Betygsgenomsnitt uppgift 7-9 4,74 4,63 4, Jag känner förtroende för ledarna på SUV 8. SUV är en trygg plats att vara på 9. Reglerna på SUV är bra ,51 Betygsgenomsnitt uppgift ,71 4, Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning 11. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar 12. Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna Betygsgenomsnitt uppg ,73 4, Fritidsledarna är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk 14. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter

12 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 12(24) Betygsgenomsnitt uppgift ,95 3,80 4, Jag får vara med och ta ansvar på SUV 16. Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m. 17. Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål Betygsgenomsnitt uppgift , Vilket betyg vill du ge SUV som helhet?

13 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 13(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna I-III Uppgifterna I - III fanns inte med i 2010 års enkät År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter , 0, 0, 0, 2 0, 0, 0, 0, 3 0, 1, 0, 1,1% 4 0, 0, 0, 0, 5 1, 1, 1,1% 1,1% 6 1, 0, 1,1% 1,1% 7 4, 4,1% 4,3% 5,3% 8 26,7% 13,3% 21,7% 15,8% ,8% 31,6% 16,3% 22,1% 10 45,5% 48, 53,3% 53,7% I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? Betygsfördelning åren ,3% 53,7% 48, 45,5% vet ej 2, 1, 2,2% 0, 31,6% 3 26,7% 21,7% 15,8% 19,8% 16,3% 22,1% 13,3% 1 5,3% 4, 4,1% 4,3% 2, 2,2% 1, 1,1% 1, 1, 1,1% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 0,

14 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 14(24) 1 0, 0, 0, 0, 2 0, 0, 0, 0, 3 0, 0, 0, 0, 4 0, 0, 0, 1,1% II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? Betygsfördelning åren , 0, 2,2% 2,1% 6 3, 1, 4,3% 6,3% 7 12,9% 13,3% 9,8% 11,6% 8 21,8% 20,4% 15,2% 14,7% ,8% 22,4% 22,8% 17,9% 10 35,6% 39,8% 42,4% 43,2% 43,2% 42,4% 39,8% 35,6% vet ej 5, 3,1% 3,3% 3,2% 3 21,8% 20,4% 22,4% 22,8% 20,8% 17,9% 1 15,2% 14,7% 12,9% 13,3% 11,6% 9,8% 6,3% 5, 4,3% 3, 3,1% 3,3% 2,2% 2,1% 1,1% 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 3,2%

15 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 15(24) 1 0, 0, 0, 1,1% 2 0, 0, 0, 0, 3 1, 0, 0, 1,1% 4 0, 0, 0, 1,1% 5 0, 1, 1,1% 1,1% 6 3, 1, 6,5% 3,2% 7 11,9% 7,1% 10,9% 11,6% ,7% 25,5% 14,1% 20, ,8% 24,5% 26,1% 18,9% 10 31,7% 40,8% 35,9% 37,9% vet ej 1, 0, 5,4% 4,2% III. Tänk dig en fritidsgård som sköter sin verksamhet på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal tycker du att SUV kommer? Betygsfördelning åren ,7% 40,8% 35,9% 37,9% 3 26,7% 25,5% 26,1% 24,8% 24,5% 20, 18,9% 1 14,1% 11,9% 11,6% 10,9% 7,1% 6,5% 5,4% 3, 3,2% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 4,2%

16 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 16(24) I 9,04 9,16 9,16 9,14 10,00 II 8,74 8,89 8,859,04 8,72 9,00 III 8,66 8,94 8,75 8,59 9,16 9,16 Betygsgenomsnitt: uppgifterna I - III åren ,14 8,74 8,89 8,85 8,72 8,66 8,94 8,75 8,59 8,00 Index 7,00 6, ,00 4,00 3,00 2, ,00 0,00 I II III Indexvärdet beräknas enligt formel: Summan av medelbetygen Divideras med 3 Subtraheras med 1 Divideras med 9 Multipliceras med 100 = indexvärdet Sammanfattande index: uppgifterna I - III åren

17 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 17(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna A-G År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter ej svar flicka pojke A. Är du flicka/pojke? ,8% 30,4% 67,9% , 39,6% 56,4% 67,9% , 36,7% 63,3% 63,3% ,9% 32,6% 56,5% 56,4% 56,5% ,3% 23,2% 70,5% 5 39,6% 4 36,7% 32,6% 30,4% 3 23,2% 10,9% 1 6,3% 4, 1,8% 0, ej svar flicka pojke 70,5% 2010 B. Hur gammal är du? 6 5 ej svar år15-16 år17 år , 35,7% 32,1% 32,1% , 26,7% 49,5% 23,8% , 16,3% 46,9% 36,7% ,2% 39,1% 29,3% 29,3% , 32,6% 14,7% 52,6% 39,1% 35,7% 32,6% 26,7% 16,3% 52,6% 49,5% 46,9% 36,7% 32,1% 32,1% 29,3% 29,3% 23,8% 14,7% 1 0, 2,2% 0, 0, 0, ej svar år år 17 år

18 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 18(24) C. Var bor du? Forts. nedanstående diagram 3 Ej svar Centrum, Gamla staden Centrum, Nya stadenlidåker Ljunghed/Majåker Margretelund/Vänersvik Ågården Dalängen/Lilleskog Drömstan Stenhammar/Ulriksdal/Tofta Råda/Råda Mosse Tun/Örslösa/Järpås Annan ort , 10,9% 5,9% 5, 4, 20,8% 0, 16,8% 0, 5, 5,9% 3, 22,8% , 8,2% 15,3% 0, 0, 16,3% 1, 12,2% 0, 7,1% 4,1% 14,3% 20,4% , 16,3% 8,7% 4,3% 16,3% 0, 16,8% 20,7% 6,5% 4,3% 9,8% 1,1% 3,3% 8,7% 16,3% 15,3% , 16,8% 9,5% 4,2% 3,2% 13,7% 1,1% 7,4% 8,4% 1,1% 3,2% 15,8% 15,8% 10,9% 1 8,2% 9,5% 8,7% 5,9% 5, 4,3% 4,2% 4, 3,2% 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20,8% 20,7% 16,3% 13,7% 6,5% 1, 1,1% 0, 3 forts... C. Var bor du? 22,8% 20,4% 16,8% 14,3% 15,8% 16,3% 15,8% 12,2% 1 4,3% 7,4% 0, 0, 9,8% 8,4% 5, 7,1% 1,1% 1,1% 5,9% 4,1% 3,3% 3,2% 3, 8,7% Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät C. Var bor du? 0 Ej svar 1 Centrum, Gamla staden 2 Centrum, Nya staden 3 Lidåker 4 Ljunghed/Majåker 5 Margretelund/Vänersvik 6 Ågården 7 Dalängen/Lilleskog 8 Drömstan OBS! Alternativet "Drömstan" fanns inte med 2011 & Stenhammar/Ulriksdal/Tofta 10 Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen 11 Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland/Mellby m.fl. orter inom Lidköpings kommun 12 Annan ort (utanför Lidköpings kommun)

19 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 19(24) Minst 2 ggr/v Ca 1 gång/v Ngn gång/mån Mkt sällan ,4% 28,7% 9,9% 3, D. Hur ofta är du på SUV? ,1% 25,5% 15,3% 3,1% ,5% 34,8% 13, 8,7% 58,4% ,1% 29,5% 56,1% 21,1% 8,4% ,5% 41,1% 28,7% 25,5% 34,8% 29,5% 9,9% 15,3% 13, 21,1% 3, 3,1% 8,7% 8,4% Minst 2 ggr/v Ca 1 gång/v Ngn gång/mån Mkt sällan Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät Ej svar Ja Nej E. Är du aktiv i någon förening minst en gång/vecka? , 60,7% 39,3% , 62,4% 37,6% , 43,9% 54,1% , 48,9% 51,1% , 60, 40, 4 60,7% 62,4% 60, 48,9% 43,9% 54,1% 51,1% 39,3% 40, 37,6% 3 1 0, 2, 0, 0, 0, Ej svar Ja Nej 2010

20 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 20(24) Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Går ej i skolan ,6% 33,7% 13,9% 4, 4, F. Hur trivs du i skolan? ,8% 32,7% 14,3% 5,1% 7,1% ,5% 44,6% 38, 43,5% 9,8% 5,4% 3,3% 45% ,8% 40, 40,8% 10,5% 6,3% 7,4% 40, 4 38, 35,8% 33,7% 35% 32,7% 3 25% 15% 1 5% 13,9% 14,3% 9,8% 10,5% 4, 5,1% 5,4% 6,3% 4, 7,1% 3,3% 7,4% Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Går ej i skolan Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på SUV? Ej svar Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig , 67,9% 32,1% 0, 0, , 52,5% 45,5% 2, 0, , 60,2% 36,7% 1, 1, , 52,2% 43,5% 3,3% 67,9% 1,1% 7 67,4% , 67,4% 29,5% 3,2% 0, 60,2% 6 52,5% 52,2% 5 45,5% 43,5% ,1% 36,7% 29,5% 1 0, 2, 3,3% 3,2% 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1,1% 0, Ej svar Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig 2010

21 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 21(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna 1-18 År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter Uppg. 1-18: Hur väl stämmer påståendena in på SUV? Betygsalternativ 1-5 ÖppettiderLokaler 5,00 Aktiviteter 4, ,36 4,59 4, ,16 4,56 4,27 4, ,26 4,62 4, ,20 4,57 4,27 3, ,34 4,59 4,33 4,16 4,26 4,20 Betygsgenomsnitt uppg ,34 4,59 4,56 4,62 4,57 4,59 4,51 4,27 4,46 4,27 4,33 2,00 1,00 0,00 Öppettider Lokaler Aktiviteter Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV 2. SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma 3. På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter Kul Utrustning Välkomnande ,71 4,63 4,89 Betygsgenomsnitt uppg ,50 4, ,47 5, ,55 4,54 4, ,40 4,38 4,79 4, ,23 4,32 4,86 4,71 4,47 4,55 4,63 4,40 4,50 4,54 4,23 4,38 4,32 4,89 4,79 4,77 4,79 4,86 3,00 2,00 1,00 0,00 Kul Utrustning Välkomnande På SUV är det kul att vara 5. SUV:s utrustning är bra 6. Jag känner mig välkommen till SUV

22 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 22(24) Ledarförtroende Trygg plats Bra regler ,73 4,75 4, ,77 4,55 4, ,00 4,60 4,61 4, ,50 4,59 4, ,00 4,74 4,63 4,63 Betygsgenomsnitt uppg ,73 4,77 4,60 4,74 4,75 4,50 4,55 4,61 4,59 4,63 4,43 4,52 4,54 4,55 4,63 3,00 2,00 1,00 0,00 Ledarförtroende Trygg plats Bra regler Jag känner förtroende för ledarna på SUV 8. SUV är en trygg plats att vara på 9. Reglerna på SUV är bra Ledarna agerar Hjälp & stöd Tid att prata ,80 4,73 4, ,72 4,73 4, ,004,64 4,71 4, ,66 4,70 4, ,004,51 4,71 4,68 Betygsgenomsnitt uppg ,80 4,72 4,64 4,66 4,73 4,73 4,71 4,70 4,71 4,51 4,62 4,58 4,59 4,68 4,49 3,00 2,00 1,00 0,00 Ledarna agerar Hjälp & stöd Tid att prata Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning 11. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar 12. Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna

23 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 23(24) Gränssättning Leda aktiviteter ,88 4,70 Betygsgenomsnitt uppg ,64 4, ,65 5,00 4, ,63 4,54 4,88 4,64 4,65 4,63 4,73 4,70 4,53 4,51 4,54 4, ,00 4,73 4,57 3,00 2,00 1,00 0,00 Gränssättning Leda aktiviteter Fritidsledarna på SUV är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk 14. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter Får ta ansvar Kan hjälpa till Tar tillvara ungd. önskemål ,14 3,96 4,41 5, ,76 3,71 4,40 4, ,93 3,64 4, ,003,74 3,76 4,26 Betygsgenomsnitt uppg ,93 3,95 3,96 3,76 3,74 3,71 3,64 3,76 4,41 3,80 4,40 4,16 4,26 4, ,95 3,80 4,48 3,00 2,00 1,00 0,00 Får ta ansvar Kan hjälpa till Tar tillvara ungd. önskemål Jag får vara med och ta ansvar på SUV 16. Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m. 17. Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål

24 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 24(24) Betyg på SUV ,71 Betygsgenomsnitt uppg ,67 5, ,63 4,71 4,67 4,63 4,65 4, ,65 4, ,64 3,00 2,00 1,00 0,00 Betyg på SUV Vilket betyg vill du ge SUV som helhet? , ,48 Sammanlagt betygsgenomsnitt för uppg , , ,43 4,59 4,48 4,47 4,43 4, ,48 4,00 3,00 2,00 1,00 0,

Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014. Fritidsgårdarna i Skellefteå...en bra plats att växa på!

Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014. Fritidsgårdarna i Skellefteå...en bra plats att växa på! Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014 Fritidsgårdarna i Skellefteå......en bra plats att växa på! Fritidsgårdarna i Skellefteå gör årligen sedan 2004 en enkätundersökning bland Skellefteå kommuns ungdomar

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22

Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22 Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22 Åldersgrupper: Kommuner: 61 st 10-12 år 50 st 16 % 13-16 år 202 st 66 % 17-20 år 56 st 18 % Sammanfattning Mätningen visar tendenser av den uppfattning unga, stadigvarande

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 1. Är du tjej eller kille? Är du tjej eller kille? A. Tjej 28 37,8 B. Kille 46 62,2 Total 74 100 100% (74/74) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 10 12 30

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på

Redovisning av enkäter genomförda hösten 2013 på Redovisning av enkäter genomförda hösten på Hjortmossens fritidsgård Kronan fritidsgård Lexingtons fritidsgård Sjuntorps fritidsgård Skogshöjdens fritidsgård Storegårdens fritidsgård Strömslunds fritidsgård

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät

LUPP 2009. - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Ungdomsstyrelsens kommunala ungdomsenkät Syfte Bild av ungdomars levnadsvillkor i Karlskrona Hur förhåller sig Karlskrona kommuns satsningar - till de nationella

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010

MARKÖR. Malmö Airport. Undersökning Grannar. Malmö Airport: Grannar februari 2010 Malmö Airport Undersökning Grannar 2010 Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Attityder Sammanfattning/Slutsats Om undersökningen Postala enkäter som skickades

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Samhällsmedicinska enheten LIV & HÄLSA UNG 2014. Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 LIV & HÄLSA UNG 2014 Chefsinternat, Loka Brunn 2014-08-28 Vad är liv & hälsa ung? Syftet är att beskriva ungdomars livsvillkor, levnadsvanor och hälsa Skolår 7 och 9, år 2 på gymnasiet Undersökningen genomförs

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Lysande förskolan Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Lysande förskolan Antal svar Lysande förskolan: (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: (7 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk

Sundbybergs stad Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Vittra, Brotorp fsk Antal svar Vittra, Brotorp fsk: 42 (2 %) Antal svar samtliga fristående förskolor: 6 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD

Arbetsmaterial tom 2011-09-07. Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD Arbetsmaterial tom 2011-09-07 Insikt 2011 EN SERVICEMÄTNING AV KOMMUNENS MYNDIGHETSUTÖVANDE GÖTEBORGS STAD SKL Insikt 2011, sid 2 Disposition Resultat och sammanfattning sida 3 Fakta om undersökningen

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 27-28 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1

Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Oktober 2009 Borås Stad 2008 1 Innehåll Inledning 3 Bakgrund.... 3 Uppdragets syfte och inriktning. 3 Metod. 4 Definitioner.... 4 Enkätresultat.. 4 Fritid 5 7 Hur mycket fritid har ungdomar... 5 Var träffas

Läs mer

Brukarundersökning Poeten 2013

Brukarundersökning Poeten 2013 Tjänsteskrivelse 1(5) 2014-01-16 SN 2011.0087 Handläggare: Patrik Jonsson, 22. socialkansliet Socialförvaltningen Brukarundersökning Poeten 2013 Sammanfattning En brukarundersökning har genomförts på Poeten,

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8.

Drogenkät vt-2004 Kalmar kommun år 8. Drogenkät vt-4 Kalmar kommun år 8. Kommunstyrelserna i länets 12 kommuner och Regionförbundet har tillsammans med Fokus i Kalmar län, genomfört en undersökning om grundskolelevers drogvanor. Avsikten med

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013

Vara Kommun. Invånarenkät. Hösten 2013 Vara Kommun Invånarenkät Hösten Markör Örebro Markör Stockholm Kungsgatan 1, 01 Örebro Virkesvägen, 10 0 Stockholm Tel: 01-16 16 16, Fax:01-16 16 1 Tel: 01-16 16 16, Fax: 08-16 8 81 info@markor.se www.markor.se

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg

Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg 1 FALKENBERGS KOMMUN Kvalitetsundersökning för föreningsservice i Falkenberg Enkätundersökning hösten 4 Kultur- och fritidsförvaltningen 2 FALKENBERGS KOMMUN Kultur- och fritidsförvaltningen Anders Bengtsson

Läs mer

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning

Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Utblicken 2008 Från papper till webb erfarenheter från en blandad undersökning Marknadsundersökningens Dag 2009 Karin Stenebo, Apoteket AB Barbro Eriksson, CMA Centrum för Marknadsanalys AB Bakgrund Utblicken

Läs mer

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71%

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 9 8 0 5 8 5 bra 98% 0% 0% 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 4 5 5 0 8 4 9% 8% 0% 0% 4.

Läs mer

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm

Elevenkät. Årskurs 4. Skolverket 106 20 Stockholm j h Elevenkät Årskurs 4 Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement Copyright IEA, 2007 k l Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv.

Läs mer

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola?

1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan. 3 Hur trivs du. 4 Vad tycker du om följande i din skola? 1 Vilket år är du född? 2 Går du i grundskolan eller gymnasieskolan? Grundskolan Gymnasieskolan Går inte i grund- eller gymnasieskola. Du behöver inte svara på fler frågor. Viktigt, skicka ändå in blanketten!

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 Illustration av Matilda Damlin, 7c Bengtsgården SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I BENGTSFORS, 2008 RESULTAT FRÅN LUPP UNDERSÖKNINGEN UNDERSÖKNINGEN GÄLLANDE UNGDOMARI ÅRSKURS 8 SAMT ÅRSKURS 2 PÅ GYMNASIET Förord

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Fritidsenkät i Botkyrka 2009

Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Fritidsenkät i Botkyrka 2009 Rapport om barn- och ungdomsförvaltningens enkät till elever i årskurs 3 som går på fritids i kommunens skolor Tryckt 2007-04-02 1 [8] Utvärderings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014

Ung livsstil i Täby. Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Ung livsstil i Täby Barn- och grundskolenämnden den 20 februari 2014 Av Ulf Blomdahl. E-post: ulf.blomdahl@telia.com tel. 070/ 665 11 21 Linda Lengheden. E-post: linda.lengheden@gmail.com tel. 0736/ 81

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Demensförbundets anhörigenkät

Demensförbundets anhörigenkät Sammanställning av Demensförbundets anhörigenkät Mars 2003 Demensförbundets anhörigenkät sammanställning Mars 2003 Sammanfattning Demensförbundet har gjort en enkätundersökning bland medlemmarna med syftet

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas

+ + åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9. annan utbildning: Tänk på den skola där du har huvuddelen av din tjänstgöring när en specifik skola efterfrågas 1 Var har du huvuddelen av din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskola: åk 1-3 åk 4-6 åk 7-9 Gymnasieskola: studie-/högskoleförberedande program yrkesförberedande program/yrkesprogram annan utbildning:

Läs mer

Attityder till vuxenutbildningen

Attityder till vuxenutbildningen Oktober 2012 Attityder till vuxenutbildningen Skolverket genomför under hösten 2012 för första gången en attitydundersökning bland lärare och elever. Resultatet från undersökningen kommer att bli ett viktigt

Läs mer

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82%

Frilufts Förskolor Broby Föräldrar Förskola - Våren 2013 31 svar, 82% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. bra 7 5 0 9% 5 97% 7 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 5 6 60 6 9 9 5 9% 90% 96% 9%. Personalen

Läs mer

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91

Delaktighet och inflytande 84 66 93 78 84 81. Skolmiljö 85 85 94 74 71 70. Kunskap och lärande 92 81 95 83 92 92. Bemötande 93 86 98 81 92 91 Regiongemensam elevenkät 21 Skolrapport Antal svarande, n=26; Svarsfrekvens=1% Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 21 Västra Göteborg ÅK5 totalt 21 Göteborg ÅK5 totalt 21 Trivsel och trygghet 95

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Kevingeskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 59 respondenter Danderyds kommun Kevingeskolan - Elever åk 5 59 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Nöjdhet och förtroende

Nöjdhet och förtroende Sid 1(6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Verksamhetsstyrning, 214-1-2 Lina Helgerud, 54-54 1 4 lina.helgerud@karlstad.se Nöjdhet och förtroende Tematisk månadsrapport av indikatorer i strategisk plan Målområde:

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 64 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Elever åk 5 64 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Rapport; resultat från enkätundersökning enligt SKL:s Öppna jämförelser

Rapport; resultat från enkätundersökning enligt SKL:s Öppna jämförelser 1 (1) 12-05-29 SKLFÖRVALTNINGEN Rapport; resultat från enkätundersökning enligt SKL:s Öppna jämförelser Skolförvaltningen har under maj månad genomfört och sammanställt den enkätunderökning som gjorts

Läs mer

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014

Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Enkätresultat för pedagogisk personal i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal pedagogisk personal: 24 Antal svarande: 19 Svarsfrekvens: 79% Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet

Systerskap för att främja unga tjejers hälsa. Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet Systerskap för att främja unga tjejers hälsa Återrapportering från en enkätundersökning med tjejer som deltagit i Tjejzonens Storasysterverksamhet 1 Genusinriktad ANDT-prevention Under 2011 påbörjades

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Vendestigen - Elever åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 12 respondenter Danderyds kommun Vendestigen - Elever åk 5 12 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö

Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Resultat enkätundersökning Högskolan Dalarnas lärandemiljö Sammanfattning Högskolan har tidigare saknat en ordentlig kartläggning av hur studenterna uppfattar lärandemiljön. Med lärandemiljö avses den

Läs mer

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen

Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen SOCIALFÖRVALTNINGEN Datum Forskning och utveckling 2008-11-20 Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Ola Nordqvist 1 (7) Enkätundersökning oktober 2008 Ungdomsmottagningen Bakgrund Ungdomsmottagningar,

Läs mer

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011

Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 2011 RAPPORT 1(6) -10-05 HUMANISTISK SERVICE VÅRD OCH OMSORG Matdistribution Enkätundersökning (NKI) sommaren 1. Bakgrund Under åren 2006-2009 har enkätundersökningar motsvarande denna genomförts av företaget

Läs mer

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005

Brukarundersökning Alkoholhandläggare. Socialförvaltningen 2005 Brukarundersökning Alkoholhandläggare Socialförvaltningen 2005 2 INNEHÅLL SID INLEDNIN.. 3 Bakgrund. 3 Syfte 3 Metod.. 3 Urval.. 4 Svarsfrekvens Svar uppdelat efter kön 4 4 RESULTAT.. 5 Vad tycker restaurangägarna

Läs mer

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet

SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008. årskurs 1 på gymnasiet SAMMANFATTANDE RAPPORT UNG I ESKILSTUNA, 2008 Resultat tfå från Lupp undersökningen 2008 gällande ungdomar i årskurs 7 samt årskurs 1 på gymnasiet Förord öod De flesta människors vardag påverkas av beslut

Läs mer

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka

Skolrapport 2014. Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Skolrapport 4 Sjölins Gymnasium - elever Sjölins Nacka Svarsfrekvens Sjölins Nacka 98% ( svarande/8 mottagare) Svarsfrekvens Sjölins Gymnasium % (4 svarande/46 mottagare) Svarsfrekvens AcadeMedia gymnasium

Läs mer

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm

ELEVFRÅGOR. International Association for the Evaluation of Educational Achievement. Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm ELEVFRÅGOR International Association for the Evaluation of Educational Achievement Bo Palaszewski, projektledare Skolverket 106 20 Stockholm Instruktioner I det här häftet finns frågor om dig själv och

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Norra Åsgårds förskola - Föräldrar Förskola 43 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 2013 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT FÖRÄLDRAR/BARN FÖRSKOLA 203 GÖTEBORGS STAD AUGUSTI 203 SCANDINFO MARKETING RESEARCH Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Styrkor och prioriterade

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Småbarnsskolan - Föräldrar Förskola 56 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms

Läs mer

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010

Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Kort sammanfattning av brukarundersökning 2010 Brukarundersökningen genomfördes under två veckor i november 2010 inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Undersökningen genomfördes i form av

Läs mer

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET

STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET 2014 STUDIEN DU OCH SAMHÄLLET NYHETSBREV TILL FÖRÄLDRAR OCH LÄRARE I ÖREBRO Youth & Society -YeS Örebro universitet Studien Du och samhället Du och samhället är en studie där utvecklingspsykologer, medievetare

Läs mer

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013

Verksamhetsplan för. Fritidsgården. Vävaren. Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för Fritidsgården Vävaren 2013 Verksamhetsplan för fritidsgården Vävaren 2013 Introduktion Vävaren har funnits som fritidsgård sedan starten 1996. Strömsbro IF driver gården som ligger

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset

Sammanställning av enkäten. Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Sammanställning av enkäten Låt oss veta vad Du tycker om Badhuset Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning, syfte, mål 3 Sammanställningsmetod 4 Enkätfrågor med ev. slutsatser och kommentarer

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015.

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. Danderyds kommun Familjedaghemmet Enbusken - Föräldrar Familjedaghem respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner

Läs mer