ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet"

Transkript

1 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 1(24) ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet Svara genom att markera med kryss! I. Hur nöjd är du med hur Sockerbrukets Ungdomsverksamhet sköter sin verksamhet? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej II. Hur väl uppfyller Sockerbrukets Ungdomsverksamhet dina förväntningar? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Inte alls Helt Vet ej III. Tänk dig en fritidsgård som sköter sin verksamhet på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Sockerbrukets Ungdomsverksamhet kommer? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Långt ifrån Mycket nära Vet ej Fortsätt på nästa sida! Sockerbrukets Ungdomsverksamhet

2 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 2(24) Svara genom att markera med kryss! A. Är du ( ) flicka ( ) pojke? B. Hur gammal är du? ( ) år ( ) år ( ) 17 år eller äldre C. Var bor du? ( ) Centrum, Gamla Staden ( ) Centrum, Nya Staden ( ) Lidåker ( ) Ljunghed/Majåker ( ) Margretelund/Vänersvik ( ) Ågården ( ) Dalängen/Lilleskog ( ) Drömstan ( ) Stenhammar /Ulriksdal/Tofta ( ) Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen ( ) Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland ( ) Annan ort: D. Hur ofta är du på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? ( ) Ofta, 2 gånger i veckan eller mer ( ) Cirka 1 gång i veckan ( ) Någon enstaka gång per månad ( ) Mycket sällan/aldrig E. Är du aktiv i någon förening minst en gång varje vecka? ( ) Ja ( ) Nej F. Hur trivs du i skolan? ( ) Mycket bra, skolarbetet går som det ska ( ) Ganska bra, jag jobbar på så gott jag kan ( ) Sådär, skolan kan vara jobbig en del dagar ( ) Ganska dåligt, det är ofta jobbigt och tråkigt ( ) Jag går inte i skolan G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? ( ) Ja, alltid ( ) Ja, oftast ( ) Tveksamt, ibland ( ) Nej, nästan aldrig Sockerbrukets Ungdomsverksamhet Fortsätt på nästa sida!

3 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 3(24) Hur väl stämmer påståendena in på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? Kryssa ett av alternativen 1 5 (1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer helt). Stämmer inte alls - Stämmer helt 1 Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter. 4 På SUV är det kul att vara SUV:s utrustning är bra Jag känner mig välkommen till SUV Jag känner förtroende för ledarna på SUV SUV är en trygg plats att vara på Reglerna på SUV är bra Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning. 11 Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar. 12 Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna Fritidsledarna på SUV är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk. 14 Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter. 15 Jag får vara med och ta ansvar på SUV Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål Vilket betyg vill du ge SUV som helhet? Tack för Din medverkan! Sockerbrukets Ungdomsverksamhet

4 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 4(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna I-III ,14 Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,45 Dividerat med 3 = 8,82 Subtraherat med 1 = 7,82 Dividerat med 9 = 0,869 Multiplicerat med 100 = 87 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,76 Dividerat med 3 = 8,92 Subtraherat med 1 = 7,92 Dividerat med 9 = 0,88 Multiplicerat med 100 = 88 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,99 Dividerat med 3 = 8,99 Subtraherat med 1 = 7,99 Dividerat med 9 = 0,889 Multiplicerat med 100 = 89 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,44 Dividerat med 3 = 8,81 Subtraherat med 1 = 7,81 Dividerat med 9 = 0,867 Multiplicerat med 100 = 87 (avrundat) BETYGSGENOMSNITT I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? III. Hur nära ett perfekt ideal av en fritidsgård tycker du att SUV kommer? 8,72 8,59 I II III Sammanfattande indexvärden för uppg. I-III Åren Indexvärde år 2011 Indexvärde år 2012 Indexvärde år 2013 Indexvärde år 2014

5 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 5(24) 6 5 BETYGSFÖRDELNING I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? 53,7% ,8% 22,1% 1 0, 0, 1,1% 0, 1,1% 1,1% vet ej BETYG 5,3% 0, 6 BETYGSFÖRDELNING II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? 5 43,2% , 0, 0, 1,1% 2,1% 6,3% 11,6% 14,7% 17,9% vet ej BETYG 3,2% 6 BETYGSFÖRDELNING III. Hur nära ett perfekt ideal av en fritidsgård tycker du att SUV kommer? ,9% 3 1 1,1% 0, 1,1% 1,1% 1,1% 3,2% 11,6% 20, 18,9% vet ej BETYG 4,2%

6 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 6(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna A-G A. Är du flicka/pojke? 70,5% 3 1 6,3% 23,2% Ej svar Flicka Pojke 6 5 B. Hur gammal är du? 52,6% ,6% 14,7% 1 0, Ej svar år år 17 år el. äldre

7 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 7(24) C. Var bor du? 25% 15% 16,8% 13,7% 15,8% 15,8% 1 9,5% 7,4% 8,4% 5% 4,2% 3,2% 1,1% 1,1% 3,2% C. Var bor du? 1 Centrum, Gamla staden 2 Centrum, Nya staden 3 Lidåker 4 Ljunghed/Majåker 5 Margretelund/Vänersvik 6 Ågården 7 Dalängen/Lilleskog 8 Drömstan 9 Stenhammar/Ulriksdal/Tofta 10 Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen 11 Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland/Mellby m.fl. orter inom Lidköpings kommun 12 Annan ort: Källby 6 st, Götene 5 st, Holmestad 1 st, Hällekis 1 st, Vedum 1 st, Falköping 1 st

8 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 8(24) D. Hur ofta är du på SUV? ,1% 3 29,5% 21,1% 1 8,4% Ofta, 2 ggr/vecka eller mer Ca 1 gång/vecka Någon enstaka gång/månad Mycket sällan/aldrig E. Är du aktiv i någon förening minst en gång varje vecka? , , 3 1 Ja Nej

9 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 9(24) F. Hur trivs du i skolan? ,8% 40, ,5% 6,3% 7,4% Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Jag går inte i skolan 1 Mycket bra, skolarbetet går som det ska 2 Ganska bra, jag jobbar på så gott jag kan 3 Sådär, skolan kan vara jobbig en del dagar 4 Ganska dåligt, det är ofta jobbigt och tråkigt 5 Jag går inte i skolan G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på SUV? ,4% 29,5% 3,2% 0, Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig

10 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 10(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna 1-18: Hur väl stämmer påståendena in på SUV? Betygsgenomsnitt uppgift ,3 4,6 4,3 4,2 4,3 4,9 4,7 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,7 4,6 3,9 3,8 4,5 4, Betygsgenomsnitt uppgift ,34 4,59 4, Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV 2. SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma 3. På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter Betygsgenomsnitt uppgift 4-6 4,23 4,32 4, På SUV är det kul att vara 5. SUV:s utrustning är bra 6. Jag känner mig välkommen till SUV

11 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 11(24) 5 Betygsgenomsnitt uppgift 7-9 4,74 4,63 4, Jag känner förtroende för ledarna på SUV 8. SUV är en trygg plats att vara på 9. Reglerna på SUV är bra ,51 Betygsgenomsnitt uppgift ,71 4, Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning 11. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar 12. Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna Betygsgenomsnitt uppg ,73 4, Fritidsledarna är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk 14. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter

12 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 12(24) Betygsgenomsnitt uppgift ,95 3,80 4, Jag får vara med och ta ansvar på SUV 16. Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m. 17. Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål Betygsgenomsnitt uppgift , Vilket betyg vill du ge SUV som helhet?

13 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 13(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna I-III Uppgifterna I - III fanns inte med i 2010 års enkät År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter , 0, 0, 0, 2 0, 0, 0, 0, 3 0, 1, 0, 1,1% 4 0, 0, 0, 0, 5 1, 1, 1,1% 1,1% 6 1, 0, 1,1% 1,1% 7 4, 4,1% 4,3% 5,3% 8 26,7% 13,3% 21,7% 15,8% ,8% 31,6% 16,3% 22,1% 10 45,5% 48, 53,3% 53,7% I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? Betygsfördelning åren ,3% 53,7% 48, 45,5% vet ej 2, 1, 2,2% 0, 31,6% 3 26,7% 21,7% 15,8% 19,8% 16,3% 22,1% 13,3% 1 5,3% 4, 4,1% 4,3% 2, 2,2% 1, 1,1% 1, 1, 1,1% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 0,

14 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 14(24) 1 0, 0, 0, 0, 2 0, 0, 0, 0, 3 0, 0, 0, 0, 4 0, 0, 0, 1,1% II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? Betygsfördelning åren , 0, 2,2% 2,1% 6 3, 1, 4,3% 6,3% 7 12,9% 13,3% 9,8% 11,6% 8 21,8% 20,4% 15,2% 14,7% ,8% 22,4% 22,8% 17,9% 10 35,6% 39,8% 42,4% 43,2% 43,2% 42,4% 39,8% 35,6% vet ej 5, 3,1% 3,3% 3,2% 3 21,8% 20,4% 22,4% 22,8% 20,8% 17,9% 1 15,2% 14,7% 12,9% 13,3% 11,6% 9,8% 6,3% 5, 4,3% 3, 3,1% 3,3% 2,2% 2,1% 1,1% 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 3,2%

15 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 15(24) 1 0, 0, 0, 1,1% 2 0, 0, 0, 0, 3 1, 0, 0, 1,1% 4 0, 0, 0, 1,1% 5 0, 1, 1,1% 1,1% 6 3, 1, 6,5% 3,2% 7 11,9% 7,1% 10,9% 11,6% ,7% 25,5% 14,1% 20, ,8% 24,5% 26,1% 18,9% 10 31,7% 40,8% 35,9% 37,9% vet ej 1, 0, 5,4% 4,2% III. Tänk dig en fritidsgård som sköter sin verksamhet på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal tycker du att SUV kommer? Betygsfördelning åren ,7% 40,8% 35,9% 37,9% 3 26,7% 25,5% 26,1% 24,8% 24,5% 20, 18,9% 1 14,1% 11,9% 11,6% 10,9% 7,1% 6,5% 5,4% 3, 3,2% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 4,2%

16 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 16(24) I 9,04 9,16 9,16 9,14 10,00 II 8,74 8,89 8,859,04 8,72 9,00 III 8,66 8,94 8,75 8,59 9,16 9,16 Betygsgenomsnitt: uppgifterna I - III åren ,14 8,74 8,89 8,85 8,72 8,66 8,94 8,75 8,59 8,00 Index 7,00 6, ,00 4,00 3,00 2, ,00 0,00 I II III Indexvärdet beräknas enligt formel: Summan av medelbetygen Divideras med 3 Subtraheras med 1 Divideras med 9 Multipliceras med 100 = indexvärdet Sammanfattande index: uppgifterna I - III åren

17 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 17(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna A-G År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter ej svar flicka pojke A. Är du flicka/pojke? ,8% 30,4% 67,9% , 39,6% 56,4% 67,9% , 36,7% 63,3% 63,3% ,9% 32,6% 56,5% 56,4% 56,5% ,3% 23,2% 70,5% 5 39,6% 4 36,7% 32,6% 30,4% 3 23,2% 10,9% 1 6,3% 4, 1,8% 0, ej svar flicka pojke 70,5% 2010 B. Hur gammal är du? 6 5 ej svar år15-16 år17 år , 35,7% 32,1% 32,1% , 26,7% 49,5% 23,8% , 16,3% 46,9% 36,7% ,2% 39,1% 29,3% 29,3% , 32,6% 14,7% 52,6% 39,1% 35,7% 32,6% 26,7% 16,3% 52,6% 49,5% 46,9% 36,7% 32,1% 32,1% 29,3% 29,3% 23,8% 14,7% 1 0, 2,2% 0, 0, 0, ej svar år år 17 år

18 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 18(24) C. Var bor du? Forts. nedanstående diagram 3 Ej svar Centrum, Gamla staden Centrum, Nya stadenlidåker Ljunghed/Majåker Margretelund/Vänersvik Ågården Dalängen/Lilleskog Drömstan Stenhammar/Ulriksdal/Tofta Råda/Råda Mosse Tun/Örslösa/Järpås Annan ort , 10,9% 5,9% 5, 4, 20,8% 0, 16,8% 0, 5, 5,9% 3, 22,8% , 8,2% 15,3% 0, 0, 16,3% 1, 12,2% 0, 7,1% 4,1% 14,3% 20,4% , 16,3% 8,7% 4,3% 16,3% 0, 16,8% 20,7% 6,5% 4,3% 9,8% 1,1% 3,3% 8,7% 16,3% 15,3% , 16,8% 9,5% 4,2% 3,2% 13,7% 1,1% 7,4% 8,4% 1,1% 3,2% 15,8% 15,8% 10,9% 1 8,2% 9,5% 8,7% 5,9% 5, 4,3% 4,2% 4, 3,2% 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20,8% 20,7% 16,3% 13,7% 6,5% 1, 1,1% 0, 3 forts... C. Var bor du? 22,8% 20,4% 16,8% 14,3% 15,8% 16,3% 15,8% 12,2% 1 4,3% 7,4% 0, 0, 9,8% 8,4% 5, 7,1% 1,1% 1,1% 5,9% 4,1% 3,3% 3,2% 3, 8,7% Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät C. Var bor du? 0 Ej svar 1 Centrum, Gamla staden 2 Centrum, Nya staden 3 Lidåker 4 Ljunghed/Majåker 5 Margretelund/Vänersvik 6 Ågården 7 Dalängen/Lilleskog 8 Drömstan OBS! Alternativet "Drömstan" fanns inte med 2011 & Stenhammar/Ulriksdal/Tofta 10 Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen 11 Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland/Mellby m.fl. orter inom Lidköpings kommun 12 Annan ort (utanför Lidköpings kommun)

19 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 19(24) Minst 2 ggr/v Ca 1 gång/v Ngn gång/mån Mkt sällan ,4% 28,7% 9,9% 3, D. Hur ofta är du på SUV? ,1% 25,5% 15,3% 3,1% ,5% 34,8% 13, 8,7% 58,4% ,1% 29,5% 56,1% 21,1% 8,4% ,5% 41,1% 28,7% 25,5% 34,8% 29,5% 9,9% 15,3% 13, 21,1% 3, 3,1% 8,7% 8,4% Minst 2 ggr/v Ca 1 gång/v Ngn gång/mån Mkt sällan Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät Ej svar Ja Nej E. Är du aktiv i någon förening minst en gång/vecka? , 60,7% 39,3% , 62,4% 37,6% , 43,9% 54,1% , 48,9% 51,1% , 60, 40, 4 60,7% 62,4% 60, 48,9% 43,9% 54,1% 51,1% 39,3% 40, 37,6% 3 1 0, 2, 0, 0, 0, Ej svar Ja Nej 2010

20 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 20(24) Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Går ej i skolan ,6% 33,7% 13,9% 4, 4, F. Hur trivs du i skolan? ,8% 32,7% 14,3% 5,1% 7,1% ,5% 44,6% 38, 43,5% 9,8% 5,4% 3,3% 45% ,8% 40, 40,8% 10,5% 6,3% 7,4% 40, 4 38, 35,8% 33,7% 35% 32,7% 3 25% 15% 1 5% 13,9% 14,3% 9,8% 10,5% 4, 5,1% 5,4% 6,3% 4, 7,1% 3,3% 7,4% Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Går ej i skolan Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på SUV? Ej svar Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig , 67,9% 32,1% 0, 0, , 52,5% 45,5% 2, 0, , 60,2% 36,7% 1, 1, , 52,2% 43,5% 3,3% 67,9% 1,1% 7 67,4% , 67,4% 29,5% 3,2% 0, 60,2% 6 52,5% 52,2% 5 45,5% 43,5% ,1% 36,7% 29,5% 1 0, 2, 3,3% 3,2% 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1,1% 0, Ej svar Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig 2010

21 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 21(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna 1-18 År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter Uppg. 1-18: Hur väl stämmer påståendena in på SUV? Betygsalternativ 1-5 ÖppettiderLokaler 5,00 Aktiviteter 4, ,36 4,59 4, ,16 4,56 4,27 4, ,26 4,62 4, ,20 4,57 4,27 3, ,34 4,59 4,33 4,16 4,26 4,20 Betygsgenomsnitt uppg ,34 4,59 4,56 4,62 4,57 4,59 4,51 4,27 4,46 4,27 4,33 2,00 1,00 0,00 Öppettider Lokaler Aktiviteter Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV 2. SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma 3. På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter Kul Utrustning Välkomnande ,71 4,63 4,89 Betygsgenomsnitt uppg ,50 4, ,47 5, ,55 4,54 4, ,40 4,38 4,79 4, ,23 4,32 4,86 4,71 4,47 4,55 4,63 4,40 4,50 4,54 4,23 4,38 4,32 4,89 4,79 4,77 4,79 4,86 3,00 2,00 1,00 0,00 Kul Utrustning Välkomnande På SUV är det kul att vara 5. SUV:s utrustning är bra 6. Jag känner mig välkommen till SUV

22 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 22(24) Ledarförtroende Trygg plats Bra regler ,73 4,75 4, ,77 4,55 4, ,00 4,60 4,61 4, ,50 4,59 4, ,00 4,74 4,63 4,63 Betygsgenomsnitt uppg ,73 4,77 4,60 4,74 4,75 4,50 4,55 4,61 4,59 4,63 4,43 4,52 4,54 4,55 4,63 3,00 2,00 1,00 0,00 Ledarförtroende Trygg plats Bra regler Jag känner förtroende för ledarna på SUV 8. SUV är en trygg plats att vara på 9. Reglerna på SUV är bra Ledarna agerar Hjälp & stöd Tid att prata ,80 4,73 4, ,72 4,73 4, ,004,64 4,71 4, ,66 4,70 4, ,004,51 4,71 4,68 Betygsgenomsnitt uppg ,80 4,72 4,64 4,66 4,73 4,73 4,71 4,70 4,71 4,51 4,62 4,58 4,59 4,68 4,49 3,00 2,00 1,00 0,00 Ledarna agerar Hjälp & stöd Tid att prata Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning 11. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar 12. Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna

23 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 23(24) Gränssättning Leda aktiviteter ,88 4,70 Betygsgenomsnitt uppg ,64 4, ,65 5,00 4, ,63 4,54 4,88 4,64 4,65 4,63 4,73 4,70 4,53 4,51 4,54 4, ,00 4,73 4,57 3,00 2,00 1,00 0,00 Gränssättning Leda aktiviteter Fritidsledarna på SUV är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk 14. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter Får ta ansvar Kan hjälpa till Tar tillvara ungd. önskemål ,14 3,96 4,41 5, ,76 3,71 4,40 4, ,93 3,64 4, ,003,74 3,76 4,26 Betygsgenomsnitt uppg ,93 3,95 3,96 3,76 3,74 3,71 3,64 3,76 4,41 3,80 4,40 4,16 4,26 4, ,95 3,80 4,48 3,00 2,00 1,00 0,00 Får ta ansvar Kan hjälpa till Tar tillvara ungd. önskemål Jag får vara med och ta ansvar på SUV 16. Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m. 17. Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål

24 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 24(24) Betyg på SUV ,71 Betygsgenomsnitt uppg ,67 5, ,63 4,71 4,67 4,63 4,65 4, ,65 4, ,64 3,00 2,00 1,00 0,00 Betyg på SUV Vilket betyg vill du ge SUV som helhet? , ,48 Sammanlagt betygsgenomsnitt för uppg , , ,43 4,59 4,48 4,47 4,43 4, ,48 4,00 3,00 2,00 1,00 0,

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Vad tycker du om komvux?

Vad tycker du om komvux? Oktober 2012 Vad tycker du om komvux? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg)

Gruppenkät. Lycka till! Kommun: Stadsdel: (Gäller endast Göteborg) Gruppenkät Du har deltagit i en gruppaktivitet! Det kan ha varit en tjej-/ killgrupp, ett läger eller ett internationellt ungdomsutbyte. Eller så har ni kanske ordnat ett musikarrangemang, skött ett café,

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 2014 Huddinge kommun Genomförd av CMA Research AB April 2014 Kön Är du 37 61 2 40 58 1 Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor, Kundundersökning

Läs mer

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI

Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI Flik Rubrik Underrubrik SVARANDE Antal som svarat på enkäten A1_ Hur mår du? Andel som svarat Mycket bra eller Bra ISOBMI BMI Andel ISOBMI_COLE BMI (Cole) Andel (endast för årskurs 9) B13_1 Ta ställning

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral

Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Enkätundersökning om patienters upplevelser av vården på Bergsjön Vårdcentral Rapportförfattare: Jenny Nordlöw Inledning Denna rapport är en del av Bergsjöns Vårdcentrals arbete för att kartlägga och förbättra

Läs mer

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26

LUPP 2014 Åk 7-9. Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 LUPP 2014 Åk 7-9 Torben Stenberg, Folkhälsoplanerare 2015-01-26 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...sid 4 2 Inledning...sid 5 3 Metod...sid 5 4 Resultat...sid 6 4.1 Fritid...sid 6 4.2 Skola...sid

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss?

Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Uppvärmande grundfrågor Ålder och hur långt har du till vår anläggning (från hem/jobb)? Hur länge har du tränat hos/med oss? Kvinna 25 År Kvinna 35År Man 54 år Kvinna 63 år Kvinna 34 år Mina reflektioner

Läs mer

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning.

Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Samtliga brukare inom OFF- funktionshinder. -Resultat från enkät-/intervjuundersökning. Enkät/intervju: Personlig assistans, jämfört med Enkäten besvarades av: Brukaren Anhörig Brukaren genom annan Ej

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF

Definition av svarsalternativ i Barn-ULF STATISTISKA CENTRALBYRÅN 2011-06-09 1(29) Definition av svarsalternativ i Barn-ULF I nedanstående tabeller visas hur svaren på de olika frågorna i undersökningen av barns levnadsförhållanden har grupperats

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2007-2008 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 27-28 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9

Antal svarande: Totalt: 125 Tjejer: 74 Killar: 51. Ålder: 13-14 år: 43 15-16 år: 37 17-18 år: 27 19-20 år: 9 Över 20 år: 9 1 Vi har under tre veckor (20/6 8/7 2011) fått arbeta med att göra en marknadsundersökning om vad ungdomar tycker om biblioteken i Mjölby kommun. Det har inneburit att vi har intervjuat ungdomar på olika

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här.

För att då har jag ingen fritidsaktivitet och vi har bokklubb då här. . Vilken tid och veckodag skulle passa dig bäst att besöka biblioteket? "Har barn som går på förskola och vet att de har haft problem att få tider som passar att besöka biblioteket i Hovmantorp på förmiddagarna.

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR

EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR KOPIERA ID- NUMMER FRÅN KONTAKTBLADET LANDSKOD STICKPROVSN UMMER ADRESSNUMMER INTERVJUARENS NAMN OCH NUMMER ADRESS: POSTNUMMER TELEFONNUMMER EU Barn Online II (31/03/2010) 9-10 ÅRINGAR HUR MAN FYLLER I

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen

Enkät. från Sluta-Röka-Linjen Enkät från Sluta-Röka-Linjen Du har varit i kontakt med oss på Sluta-Röka-Linjen. För att kunna ge det bästa stödet till dig och andra som vill förändra sina vanor ber vi dig om hjälp. OBS! Dina svar är

Läs mer