ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet"

Transkript

1 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 1(24) ENKÄT, vt 2014: Öppen verksamhet Svara genom att markera med kryss! I. Hur nöjd är du med hur Sockerbrukets Ungdomsverksamhet sköter sin verksamhet? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Inte alls nöjd Mycket nöjd Vet ej II. Hur väl uppfyller Sockerbrukets Ungdomsverksamhet dina förväntningar? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Inte alls Helt Vet ej III. Tänk dig en fritidsgård som sköter sin verksamhet på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal tycker du att Sockerbrukets Ungdomsverksamhet kommer? Kryssa ett av alternativen 1 10 eller Vet ej! Långt ifrån Mycket nära Vet ej Fortsätt på nästa sida! Sockerbrukets Ungdomsverksamhet

2 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 2(24) Svara genom att markera med kryss! A. Är du ( ) flicka ( ) pojke? B. Hur gammal är du? ( ) år ( ) år ( ) 17 år eller äldre C. Var bor du? ( ) Centrum, Gamla Staden ( ) Centrum, Nya Staden ( ) Lidåker ( ) Ljunghed/Majåker ( ) Margretelund/Vänersvik ( ) Ågården ( ) Dalängen/Lilleskog ( ) Drömstan ( ) Stenhammar /Ulriksdal/Tofta ( ) Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen ( ) Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland ( ) Annan ort: D. Hur ofta är du på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? ( ) Ofta, 2 gånger i veckan eller mer ( ) Cirka 1 gång i veckan ( ) Någon enstaka gång per månad ( ) Mycket sällan/aldrig E. Är du aktiv i någon förening minst en gång varje vecka? ( ) Ja ( ) Nej F. Hur trivs du i skolan? ( ) Mycket bra, skolarbetet går som det ska ( ) Ganska bra, jag jobbar på så gott jag kan ( ) Sådär, skolan kan vara jobbig en del dagar ( ) Ganska dåligt, det är ofta jobbigt och tråkigt ( ) Jag går inte i skolan G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? ( ) Ja, alltid ( ) Ja, oftast ( ) Tveksamt, ibland ( ) Nej, nästan aldrig Sockerbrukets Ungdomsverksamhet Fortsätt på nästa sida!

3 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 3(24) Hur väl stämmer påståendena in på Sockerbrukets Ungdomsverksamhet (SUV)? Kryssa ett av alternativen 1 5 (1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer helt). Stämmer inte alls - Stämmer helt 1 Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter. 4 På SUV är det kul att vara SUV:s utrustning är bra Jag känner mig välkommen till SUV Jag känner förtroende för ledarna på SUV SUV är en trygg plats att vara på Reglerna på SUV är bra Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning. 11 Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar. 12 Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna Fritidsledarna på SUV är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk. 14 Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter. 15 Jag får vara med och ta ansvar på SUV Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål Vilket betyg vill du ge SUV som helhet? Tack för Din medverkan! Sockerbrukets Ungdomsverksamhet

4 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 4(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna I-III ,14 Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,45 Dividerat med 3 = 8,82 Subtraherat med 1 = 7,82 Dividerat med 9 = 0,869 Multiplicerat med 100 = 87 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,76 Dividerat med 3 = 8,92 Subtraherat med 1 = 7,92 Dividerat med 9 = 0,88 Multiplicerat med 100 = 88 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,99 Dividerat med 3 = 8,99 Subtraherat med 1 = 7,99 Dividerat med 9 = 0,889 Multiplicerat med 100 = 89 (avrundat) Indexvärde år Enligt formel: Summan av medelbetygen = 26,44 Dividerat med 3 = 8,81 Subtraherat med 1 = 7,81 Dividerat med 9 = 0,867 Multiplicerat med 100 = 87 (avrundat) BETYGSGENOMSNITT I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? III. Hur nära ett perfekt ideal av en fritidsgård tycker du att SUV kommer? 8,72 8,59 I II III Sammanfattande indexvärden för uppg. I-III Åren Indexvärde år 2011 Indexvärde år 2012 Indexvärde år 2013 Indexvärde år 2014

5 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 5(24) 6 5 BETYGSFÖRDELNING I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? 53,7% ,8% 22,1% 1 0, 0, 1,1% 0, 1,1% 1,1% vet ej BETYG 5,3% 0, 6 BETYGSFÖRDELNING II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? 5 43,2% , 0, 0, 1,1% 2,1% 6,3% 11,6% 14,7% 17,9% vet ej BETYG 3,2% 6 BETYGSFÖRDELNING III. Hur nära ett perfekt ideal av en fritidsgård tycker du att SUV kommer? ,9% 3 1 1,1% 0, 1,1% 1,1% 1,1% 3,2% 11,6% 20, 18,9% vet ej BETYG 4,2%

6 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 6(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna A-G A. Är du flicka/pojke? 70,5% 3 1 6,3% 23,2% Ej svar Flicka Pojke 6 5 B. Hur gammal är du? 52,6% ,6% 14,7% 1 0, Ej svar år år 17 år el. äldre

7 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 7(24) C. Var bor du? 25% 15% 16,8% 13,7% 15,8% 15,8% 1 9,5% 7,4% 8,4% 5% 4,2% 3,2% 1,1% 1,1% 3,2% C. Var bor du? 1 Centrum, Gamla staden 2 Centrum, Nya staden 3 Lidåker 4 Ljunghed/Majåker 5 Margretelund/Vänersvik 6 Ågården 7 Dalängen/Lilleskog 8 Drömstan 9 Stenhammar/Ulriksdal/Tofta 10 Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen 11 Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland/Mellby m.fl. orter inom Lidköpings kommun 12 Annan ort: Källby 6 st, Götene 5 st, Holmestad 1 st, Hällekis 1 st, Vedum 1 st, Falköping 1 st

8 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 8(24) D. Hur ofta är du på SUV? ,1% 3 29,5% 21,1% 1 8,4% Ofta, 2 ggr/vecka eller mer Ca 1 gång/vecka Någon enstaka gång/månad Mycket sällan/aldrig E. Är du aktiv i någon förening minst en gång varje vecka? , , 3 1 Ja Nej

9 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 9(24) F. Hur trivs du i skolan? ,8% 40, ,5% 6,3% 7,4% Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Jag går inte i skolan 1 Mycket bra, skolarbetet går som det ska 2 Ganska bra, jag jobbar på så gott jag kan 3 Sådär, skolan kan vara jobbig en del dagar 4 Ganska dåligt, det är ofta jobbigt och tråkigt 5 Jag går inte i skolan G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på SUV? ,4% 29,5% 3,2% 0, Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig

10 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 10(24) Sammanställning av resultat från 95 enkäter. Enkätundersökningen genomfördes i den Öppna verksamheten under två veckor i februari Uppgifterna 1-18: Hur väl stämmer påståendena in på SUV? Betygsgenomsnitt uppgift ,3 4,6 4,3 4,2 4,3 4,9 4,7 4,6 4,6 4,5 4,7 4,7 4,7 4,6 3,9 3,8 4,5 4, Betygsgenomsnitt uppgift ,34 4,59 4, Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV 2. SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma 3. På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter Betygsgenomsnitt uppgift 4-6 4,23 4,32 4, På SUV är det kul att vara 5. SUV:s utrustning är bra 6. Jag känner mig välkommen till SUV

11 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 11(24) 5 Betygsgenomsnitt uppgift 7-9 4,74 4,63 4, Jag känner förtroende för ledarna på SUV 8. SUV är en trygg plats att vara på 9. Reglerna på SUV är bra ,51 Betygsgenomsnitt uppgift ,71 4, Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning 11. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar 12. Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna Betygsgenomsnitt uppg ,73 4, Fritidsledarna är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk 14. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter

12 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 12(24) Betygsgenomsnitt uppgift ,95 3,80 4, Jag får vara med och ta ansvar på SUV 16. Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m. 17. Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål Betygsgenomsnitt uppgift , Vilket betyg vill du ge SUV som helhet?

13 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 13(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna I-III Uppgifterna I - III fanns inte med i 2010 års enkät År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter , 0, 0, 0, 2 0, 0, 0, 0, 3 0, 1, 0, 1,1% 4 0, 0, 0, 0, 5 1, 1, 1,1% 1,1% 6 1, 0, 1,1% 1,1% 7 4, 4,1% 4,3% 5,3% 8 26,7% 13,3% 21,7% 15,8% ,8% 31,6% 16,3% 22,1% 10 45,5% 48, 53,3% 53,7% I. Hur nöjd är du med hur SUV sköter sin verksamhet? Betygsfördelning åren ,3% 53,7% 48, 45,5% vet ej 2, 1, 2,2% 0, 31,6% 3 26,7% 21,7% 15,8% 19,8% 16,3% 22,1% 13,3% 1 5,3% 4, 4,1% 4,3% 2, 2,2% 1, 1,1% 1, 1, 1,1% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 0,

14 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 14(24) 1 0, 0, 0, 0, 2 0, 0, 0, 0, 3 0, 0, 0, 0, 4 0, 0, 0, 1,1% II. Hur väl uppfyller SUV dina förväntningar? Betygsfördelning åren , 0, 2,2% 2,1% 6 3, 1, 4,3% 6,3% 7 12,9% 13,3% 9,8% 11,6% 8 21,8% 20,4% 15,2% 14,7% ,8% 22,4% 22,8% 17,9% 10 35,6% 39,8% 42,4% 43,2% 43,2% 42,4% 39,8% 35,6% vet ej 5, 3,1% 3,3% 3,2% 3 21,8% 20,4% 22,4% 22,8% 20,8% 17,9% 1 15,2% 14,7% 12,9% 13,3% 11,6% 9,8% 6,3% 5, 4,3% 3, 3,1% 3,3% 2,2% 2,1% 1,1% 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 3,2%

15 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 15(24) 1 0, 0, 0, 1,1% 2 0, 0, 0, 0, 3 1, 0, 0, 1,1% 4 0, 0, 0, 1,1% 5 0, 1, 1,1% 1,1% 6 3, 1, 6,5% 3,2% 7 11,9% 7,1% 10,9% 11,6% ,7% 25,5% 14,1% 20, ,8% 24,5% 26,1% 18,9% 10 31,7% 40,8% 35,9% 37,9% vet ej 1, 0, 5,4% 4,2% III. Tänk dig en fritidsgård som sköter sin verksamhet på ett perfekt sätt. Hur nära ett sådant ideal tycker du att SUV kommer? Betygsfördelning åren ,7% 40,8% 35,9% 37,9% 3 26,7% 25,5% 26,1% 24,8% 24,5% 20, 18,9% 1 14,1% 11,9% 11,6% 10,9% 7,1% 6,5% 5,4% 3, 3,2% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 1,1% 1,1% 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, vet ej 4,2%

16 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 16(24) I 9,04 9,16 9,16 9,14 10,00 II 8,74 8,89 8,859,04 8,72 9,00 III 8,66 8,94 8,75 8,59 9,16 9,16 Betygsgenomsnitt: uppgifterna I - III åren ,14 8,74 8,89 8,85 8,72 8,66 8,94 8,75 8,59 8,00 Index 7,00 6, ,00 4,00 3,00 2, ,00 0,00 I II III Indexvärdet beräknas enligt formel: Summan av medelbetygen Divideras med 3 Subtraheras med 1 Divideras med 9 Multipliceras med 100 = indexvärdet Sammanfattande index: uppgifterna I - III åren

17 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 17(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna A-G År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter ej svar flicka pojke A. Är du flicka/pojke? ,8% 30,4% 67,9% , 39,6% 56,4% 67,9% , 36,7% 63,3% 63,3% ,9% 32,6% 56,5% 56,4% 56,5% ,3% 23,2% 70,5% 5 39,6% 4 36,7% 32,6% 30,4% 3 23,2% 10,9% 1 6,3% 4, 1,8% 0, ej svar flicka pojke 70,5% 2010 B. Hur gammal är du? 6 5 ej svar år15-16 år17 år , 35,7% 32,1% 32,1% , 26,7% 49,5% 23,8% , 16,3% 46,9% 36,7% ,2% 39,1% 29,3% 29,3% , 32,6% 14,7% 52,6% 39,1% 35,7% 32,6% 26,7% 16,3% 52,6% 49,5% 46,9% 36,7% 32,1% 32,1% 29,3% 29,3% 23,8% 14,7% 1 0, 2,2% 0, 0, 0, ej svar år år 17 år

18 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 18(24) C. Var bor du? Forts. nedanstående diagram 3 Ej svar Centrum, Gamla staden Centrum, Nya stadenlidåker Ljunghed/Majåker Margretelund/Vänersvik Ågården Dalängen/Lilleskog Drömstan Stenhammar/Ulriksdal/Tofta Råda/Råda Mosse Tun/Örslösa/Järpås Annan ort , 10,9% 5,9% 5, 4, 20,8% 0, 16,8% 0, 5, 5,9% 3, 22,8% , 8,2% 15,3% 0, 0, 16,3% 1, 12,2% 0, 7,1% 4,1% 14,3% 20,4% , 16,3% 8,7% 4,3% 16,3% 0, 16,8% 20,7% 6,5% 4,3% 9,8% 1,1% 3,3% 8,7% 16,3% 15,3% , 16,8% 9,5% 4,2% 3,2% 13,7% 1,1% 7,4% 8,4% 1,1% 3,2% 15,8% 15,8% 10,9% 1 8,2% 9,5% 8,7% 5,9% 5, 4,3% 4,2% 4, 3,2% 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20,8% 20,7% 16,3% 13,7% 6,5% 1, 1,1% 0, 3 forts... C. Var bor du? 22,8% 20,4% 16,8% 14,3% 15,8% 16,3% 15,8% 12,2% 1 4,3% 7,4% 0, 0, 9,8% 8,4% 5, 7,1% 1,1% 1,1% 5,9% 4,1% 3,3% 3,2% 3, 8,7% Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät C. Var bor du? 0 Ej svar 1 Centrum, Gamla staden 2 Centrum, Nya staden 3 Lidåker 4 Ljunghed/Majåker 5 Margretelund/Vänersvik 6 Ågården 7 Dalängen/Lilleskog 8 Drömstan OBS! Alternativet "Drömstan" fanns inte med 2011 & Stenhammar/Ulriksdal/Tofta 10 Råda/Råda Mosse/Silverbyn/Lillängen 11 Tun/Örslösa/Järpås/Saleby/Vinninga/Kålland/Mellby m.fl. orter inom Lidköpings kommun 12 Annan ort (utanför Lidköpings kommun)

19 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 19(24) Minst 2 ggr/v Ca 1 gång/v Ngn gång/mån Mkt sällan ,4% 28,7% 9,9% 3, D. Hur ofta är du på SUV? ,1% 25,5% 15,3% 3,1% ,5% 34,8% 13, 8,7% 58,4% ,1% 29,5% 56,1% 21,1% 8,4% ,5% 41,1% 28,7% 25,5% 34,8% 29,5% 9,9% 15,3% 13, 21,1% 3, 3,1% 8,7% 8,4% Minst 2 ggr/v Ca 1 gång/v Ngn gång/mån Mkt sällan Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät Ej svar Ja Nej E. Är du aktiv i någon förening minst en gång/vecka? , 60,7% 39,3% , 62,4% 37,6% , 43,9% 54,1% , 48,9% 51,1% , 60, 40, 4 60,7% 62,4% 60, 48,9% 43,9% 54,1% 51,1% 39,3% 40, 37,6% 3 1 0, 2, 0, 0, 0, Ej svar Ja Nej 2010

20 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 20(24) Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Går ej i skolan ,6% 33,7% 13,9% 4, 4, F. Hur trivs du i skolan? ,8% 32,7% 14,3% 5,1% 7,1% ,5% 44,6% 38, 43,5% 9,8% 5,4% 3,3% 45% ,8% 40, 40,8% 10,5% 6,3% 7,4% 40, 4 38, 35,8% 33,7% 35% 32,7% 3 25% 15% 1 5% 13,9% 14,3% 9,8% 10,5% 4, 5,1% 5,4% 6,3% 4, 7,1% 3,3% 7,4% Mycket bra Ganska bra Sådär Ganska dåligt Går ej i skolan Kommentar: frågan hade en annan utformning i 2010 års enkät G. Tycker du att flickor och pojkar har samma möjligheter till aktiviteter på SUV? Ej svar Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig , 67,9% 32,1% 0, 0, , 52,5% 45,5% 2, 0, , 60,2% 36,7% 1, 1, , 52,2% 43,5% 3,3% 67,9% 1,1% 7 67,4% , 67,4% 29,5% 3,2% 0, 60,2% 6 52,5% 52,2% 5 45,5% 43,5% ,1% 36,7% 29,5% 1 0, 2, 3,3% 3,2% 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1,1% 0, Ej svar Ja, alltid Ja, oftast Tveksamt, ibland Nej, nästan aldrig 2010

21 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 21(24) Jämförelser mellan enkätresultat för åren : uppgifterna 1-18 År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter År enkäter Uppg. 1-18: Hur väl stämmer påståendena in på SUV? Betygsalternativ 1-5 ÖppettiderLokaler 5,00 Aktiviteter 4, ,36 4,59 4, ,16 4,56 4,27 4, ,26 4,62 4, ,20 4,57 4,27 3, ,34 4,59 4,33 4,16 4,26 4,20 Betygsgenomsnitt uppg ,34 4,59 4,56 4,62 4,57 4,59 4,51 4,27 4,46 4,27 4,33 2,00 1,00 0,00 Öppettider Lokaler Aktiviteter Öppettiderna stämmer med när jag vill vara på SUV 2. SUV:s lokaler är mysiga och trivsamma 3. På SUV kan man göra många olika intressanta aktiviteter Kul Utrustning Välkomnande ,71 4,63 4,89 Betygsgenomsnitt uppg ,50 4, ,47 5, ,55 4,54 4, ,40 4,38 4,79 4, ,23 4,32 4,86 4,71 4,47 4,55 4,63 4,40 4,50 4,54 4,23 4,38 4,32 4,89 4,79 4,77 4,79 4,86 3,00 2,00 1,00 0,00 Kul Utrustning Välkomnande På SUV är det kul att vara 5. SUV:s utrustning är bra 6. Jag känner mig välkommen till SUV

22 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 22(24) Ledarförtroende Trygg plats Bra regler ,73 4,75 4, ,77 4,55 4, ,00 4,60 4,61 4, ,50 4,59 4, ,00 4,74 4,63 4,63 Betygsgenomsnitt uppg ,73 4,77 4,60 4,74 4,75 4,50 4,55 4,61 4,59 4,63 4,43 4,52 4,54 4,55 4,63 3,00 2,00 1,00 0,00 Ledarförtroende Trygg plats Bra regler Jag känner förtroende för ledarna på SUV 8. SUV är en trygg plats att vara på 9. Reglerna på SUV är bra Ledarna agerar Hjälp & stöd Tid att prata ,80 4,73 4, ,72 4,73 4, ,004,64 4,71 4, ,66 4,70 4, ,004,51 4,71 4,68 Betygsgenomsnitt uppg ,80 4,72 4,64 4,66 4,73 4,73 4,71 4,70 4,71 4,51 4,62 4,58 4,59 4,68 4,49 3,00 2,00 1,00 0,00 Ledarna agerar Hjälp & stöd Tid att prata Fritidsledarna på SUV agerar när det uppstår en hotfull stämning 11. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att hjälpa och stödja ungdomar 12. Fritidsledarna tar sig tid att prata med ungdomarna

23 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 23(24) Gränssättning Leda aktiviteter ,88 4,70 Betygsgenomsnitt uppg ,64 4, ,65 5,00 4, ,63 4,54 4,88 4,64 4,65 4,63 4,73 4,70 4,53 4,51 4,54 4, ,00 4,73 4,57 3,00 2,00 1,00 0,00 Gränssättning Leda aktiviteter Fritidsledarna på SUV är duktiga på att ta ställning och sätta gränser för ungdomars attityder, t.ex. när det gäller främlingsfientlighet, droger, våld och språkbruk 14. Fritidsledarna på SUV är duktiga på att leda olika aktiviteter Får ta ansvar Kan hjälpa till Tar tillvara ungd. önskemål ,14 3,96 4,41 5, ,76 3,71 4,40 4, ,93 3,64 4, ,003,74 3,76 4,26 Betygsgenomsnitt uppg ,93 3,95 3,96 3,76 3,74 3,71 3,64 3,76 4,41 3,80 4,40 4,16 4,26 4, ,95 3,80 4,48 3,00 2,00 1,00 0,00 Får ta ansvar Kan hjälpa till Tar tillvara ungd. önskemål Jag får vara med och ta ansvar på SUV 16. Jag kan hjälpa till, arrangera, fixa med café m.m. 17. Fritidsledarna tar tillvara ungdomars önskemål

24 ENKÄT 2014: Öppen verksamhet 24(24) Betyg på SUV ,71 Betygsgenomsnitt uppg ,67 5, ,63 4,71 4,67 4,63 4,65 4, ,65 4, ,64 3,00 2,00 1,00 0,00 Betyg på SUV Vilket betyg vill du ge SUV som helhet? , ,48 Sammanlagt betygsgenomsnitt för uppg , , ,43 4,59 4,48 4,47 4,43 4, ,48 4,00 3,00 2,00 1,00 0,

Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014. Fritidsgårdarna i Skellefteå...en bra plats att växa på!

Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014. Fritidsgårdarna i Skellefteå...en bra plats att växa på! Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2014 Fritidsgårdarna i Skellefteå......en bra plats att växa på! Fritidsgårdarna i Skellefteå gör årligen sedan 2004 en enkätundersökning bland Skellefteå kommuns ungdomar

Läs mer

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten

Lidingö stad. Fritidsgårdsenkäten Lidingö stad Fritidsgårdsenkäten 2016 Syfte Fritidsgårdsenkäten ska ge oss kunskap om vad besökarna på våra gårdar anser om fritidsgårdsverksamhet. Genomförande Under två veckor i april genomförde Lidingö

Läs mer

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013

Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 Fritidsgårdsenkät Jönköping tonår 2013 2-årig cykel Undersökningen feb - mars 2013 Redovisa/dokumentera genomföra åtgärder nov dec 2014 Sammanställning av resultat april - maj 2013 Planera och förebereda,

Läs mer

Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2011

Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2011 Fritidsgårdarnas enkätundersökning 2011 Tillvägagångssätt Enkäten är indelad i tre delar. Första delen är allmän. Andra delen tillägnas fritidsgårdsmedlemmar. Tredje delen riktas mot icke-medlemmar. Enkäten

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun

Enkät förskola/familjedaghem ht 2011. Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun Enkät förskola/familjedaghem ht 2011 Utförd av: Förvaltningen för utbildning, kost, kultur och fritid (UKF) Lomma kommun 1 Enkätundersökning i kommunens förskolor och familjedaghem Lomma Kommun genomför

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22

Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22 Undersökning OM DIN MÖTESPLATS 2014-10-22 Åldersgrupper: Kommuner: 61 st 10-12 år 50 st 16 % 13-16 år 202 st 66 % 17-20 år 56 st 18 % Sammanfattning Mätningen visar tendenser av den uppfattning unga, stadigvarande

Läs mer

Måttbandet nr 163 mars 2008

Måttbandet nr 163 mars 2008 Måttbandet nr 163 mars 2008 Enkät till elever i skolår 8 våren 2008 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING 2011

BRUKARUNDERSÖKNING 2011 BRUKARUNDERSÖKNING 2011 SOCIAL OCH ARBETSMARKNAD HANNA LINDE, VERKSAMHETSUTVECKLARE, 2012-03-29 Innehållsförteckning Bakgrund, syfte och metod... 3 Olika former av gruppindelning för jämförelse... 3 Svarsfrekvens

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Montessoriförskolan Äpplet Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 18 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 9 %

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26

Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 Enkät fritidsgården Zonen 2013 2013-11-26 1. Är du tjej eller kille? Är du tjej eller kille? A. Tjej 28 37,8 B. Kille 46 62,2 Total 74 100 100% (74/74) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 10 12 30

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Barn och Familj 2012-08-17

Barn och Familj 2012-08-17 I Eslövs kommun genomförs varje år en enkätundersökning bland samtliga elever i åk 5 och 7 kring elevernas arbetsmiljö och inflytande. Resultaten för varje skola sammanställs och därefter genomförs en

Läs mer

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA!

OBS! Vi vet att det är många frågor - men det är jätteviktigt att du svarar på ALLA! Mötesplatsenkät Hej! Personalen på din mötesplats är med i KEKS. Med denna enkät vill vi få en bild av vem du som besöker våra mötesplatser är och vad du tycker om dem. En mötesplats kan t ex vara en fritidsgård

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Paviljongen Vallmon Antal svar för aktuell förskola: 28 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 5 % 2 Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Glädjen Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 5 procent Antal svar totalt för alla förskolor: st. Svarsfrekvens: 51 procent Presentation

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 2 grundskola Rissneskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Solna stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Solna stad Skolundersökning 213 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 2 st. Svarsfrekvens: 8 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 189 st. Svarsfrekvens:

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 1 (7) 2008-08-04 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2008 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012

Slutrapport Örebro universitet. Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Slutrapport Örebro universitet Kvalitetsutvärdering av Linje 14. 2011/2012 Innehållsförteckning Inledning... 4 Metod och Urval... 4 Svarsfrekvens... 4 Disposition... 4 Resultat... 5 Fråga 1. Vilken skola...

Läs mer

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf

Enkätundersökning 2012 Familjedaghem/Pedagogisk omsorg - Rawley, Gisela Sara Ulrika. Älvsjö sdf Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens familjedaghem/pedagogiska omsorg. Föräldrar med barn i familjedaghem/pedagogisk omsorg ombeds att fylla i en

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Elever grundskola Sundbybergs stad Skolundersökning 1 grundskola Skvadronskolan Antal svar för aktuell grundskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla grundskolor: st. Svarsfrekvens: procent Presentation

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

Stockholmsenkäten 2014

Stockholmsenkäten 2014 Stockholmsenkäten 14 Elevundersökning i årskurs 9 och årskurs 2 gymnasiet Elevundersökningens syften Kartlägga drogvanor, kriminalitet, skolk, mobbning samt risk- och skyddsfaktorer Ge en uppfattning om

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Elever grundskola Ängskolan 7-9 Sundbyberg stad Skolundersökning 01 Elever grundskola Ängskolan - Antal svar Ängskolan -: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: 1 ( %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever

Vara kommun Grundskoleundersökning 2014 Totalrapport. Elever Vara kommun Grundskoleundersökning 0 Totalrapport Presentation Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat Svarsfrekvens Per fråga NöjdSkolindex (NSI) Om undersökningen Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71%

Föräldrarkooperativet Pelikanen - Jupiter Föräldrar Förskola - Våren 2013 15 svar, 71% Föräldrar Förskola - Våren 5 svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 9 8 0 5 8 5 bra 98% 0% 0% 0% 0%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 4 5 5 0 8 4 9% 8% 0% 0% 4.

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Måttbandet nr

Måttbandet nr Barn- och utbildningsförvaltningen Måttbandet nr 237 2014 Enkät till föräldrar med barn i förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Sammanställning av svar Verksamhetsuppföljning: Per Löttiger Karin Sandberg-Täpp

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Lidingö kommun Skolundersökning 24 Föräldrar förskola Mimers Källa, föräldrakooperativ Antal svar för aktuell förskola: 22 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 8 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: %

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015

Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 2015 Utbildnings- och fritidsförvaltningen Håkan Jansson Enkät till föräldrar och elever i årskurs 3, 5, 8 och Olsboskolan, vt 215 Utbildnings- och fritidsförvaltningen genomförde under februari 215 enkätundersökningar

Läs mer

Undersökningen genomförd vecka 13-17 2006 Lasse Nyrell Jan-Åke Nilsson Ingvar Grahn

Undersökningen genomförd vecka 13-17 2006 Lasse Nyrell Jan-Åke Nilsson Ingvar Grahn ÅRSKURS 8 ELEVERS TANKAR OM HÄLSA en webbaserad studie av årskurs 8 elever vid fyra högstadieskolor i Värnamo kommun samt en F-9 skola i Helsingfors, Finland, vårterminen 2006 Undersökningen genomförd

Läs mer

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011

Enkät i grundskolan. Rapporten innehåller totalresultaten för åk 2, 5 och 8. STADSLEDNINGSKONTORET SIDAN 1 6/10/2011 Enkät i grundskolan Rapporten innehåller totalresultaten för åk, och. //0 SIDAN 1 Fakta om undersökningen En undersökning inom skolans område har genomförts våren 0. Undersökningen är en totalundersökning

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 1(7) 2012 07 26 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2012 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Enkätundersökning i samarbete med MSN

Enkätundersökning i samarbete med MSN Riksförbundet BRIS Enkätundersökning i samarbete med MSN I samarbete med MSN genomförde BRIS under våren 2007 en webbaserad enkät bland 14-17- åringar. Syftet var att skaffa ett bredare underlag än det

Läs mer

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät

Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Frågeförklaringar till KEKS Mötesplatsenkät Hej! Din mötesplats är med i KEKS, ett nätverk där vi tillsammans samarbetar för att göra verksamheten bättre, bland annat genom att genomföra denna Mötesplatsenkät.

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola. 1582 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Mars 2013 Tyresö kommun Föräldrar Förskola 1582 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning i förskola,

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: AcadeMedia Utbildning: Turism-entreprenör omg 2 Antal utskick: 5 Antal svar: 3 Svarsfrekvens: 60% Här presenteras

Läs mer

Måttbandet nr 176 mars 2009

Måttbandet nr 176 mars 2009 Måttbandet nr 176 mars 2009 Enkät till elever i skolår 8 våren 2009 Sammanställning av elevernas svar på frågor om Lärande, Trygghet och hälsa och Inflytande och ansvar. Bemötande från skolsköterska och

Läs mer

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010

Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Sammanställning av studerandeprocessundersökning GR, hösten 2010 Utbildningsanordnare: Elof Lindälv Utbildning: Fordonsförare - godstransport och Truck och terminal Antal utskick: 21 Antal svar: 8 Svarsfrekvens:

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni.

En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. En-elev-en-dator, Botkyrka kommun maj 2012. Elevenkäten besvaras senast fredagen den 1 Juni. Genom att besvara den här enkäten bidrar du med viktig kunskap om en-till-en-projektet och hjälper oss att förbättra

Läs mer

Personalen arbetar medvetet med att 7 2 skapa ett positivt klimat i barngruppen. Aktiviteterna som erbjuds på fritids är bra.

Personalen arbetar medvetet med att 7 2 skapa ett positivt klimat i barngruppen. Aktiviteterna som erbjuds på fritids är bra. fsk Enkät till föräldrar, fritidshemmet Jag har en pojke flicka 9 Mitt barn går i klass stämmer mycket bra stämmer bra stämmer mindre bra stämmer inte Mitt barn tycker om att vara på fritids 6 2 1 =ej

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen

Förskoleundersökning Förskolan Matrisen Resultatenhet 2 Älvsjö sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8

Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Arbetsmiljöenkät vt 2010 genomförd med elever i åk 2, 5 och 8 Möjliga svar Svarande Bortfall flickor 76 75 1% pojkar 62 62 totalt 138 137 1% Åk 5 flickor 53 52 2% Åk 5 pojkar 79 75 5% Åk 5 totalt 132 127

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Ekorrens förskola Antal svar för aktuell förskola: 1 st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 11 st. Svarsfrekvens: procent

Läs mer

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Sundbybergs stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Sundbybergs stad Skolundersökning 23 Föräldrar förskola Pluto förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: 2 procent Antal svar totalt för alla förskolor: 4 st. Svarsfrekvens: 58 procent

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Föräldrakoop. Lingontuvan Antal svar för aktuell förskola: 29 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 91 % Svarsfrekvens: 59 % 2

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola. 32 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskoleklass - Njupkärrs skola 32 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Järfälla kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Gullvivan Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 29 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 1 % 2 Presentation Om

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8

Lidingö stad Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Högsätra skola 7-9 åk 8 Lidingö stad Skolundersökning Elever Grundskola Högsätra skola -9 åk Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Lidingö åk totalt: 4 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf

Förskoleundersökning Gläntan Pysslingen AB. Enskede-Årsta-Vantör sdf Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma

Läs mer

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan

Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Föräldrar och elever är mycket nöjda med kulturskolan Som ett led i utredningen av kulturskolans verksamhet idag har enkäter skickats till elever och föräldrar till elever. En elevenkät har skickats ut

Läs mer

Vara kommun Grundskoleundersökning

Vara kommun Grundskoleundersökning Stockholm, maj 0 Vara kommun Grundskoleundersökning Uppdrag: Grundskoleundersökning Vara kommun Beställare: Vara kommun Kontaktperson Vara kommun: Maria Viidas Projektledare Markör: Maria Eklund Undersökningsperiod:

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ekebyskolan - Föräldrar åk 5. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 37 respondenter Danderyds kommun Ekebyskolan - Föräldrar åk 5 37 respondenter Kundundersökning 215 Pilen Marknadsundersökningar Mars 215 Våga Visa 215, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför

Läs mer

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Bodals förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren svar, 3% Utveckling och lärande 3. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 9 6 8 0 Medelvärde 3 3, 3 3, 39 6. Mitt barns tankar

Läs mer

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter

Danderyds kommun. Kundundersökning 2015. Ösbyskolan - Föräldrar åk 2. Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015. 22 respondenter Danderyds kommun Ösbyskolan - Föräldrar åk 2 22 respondenter Kundundersökning 2015 Pilen Marknadsundersökningar Mars 2015 Våga Visa 2015, sida 1 Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län

Läs mer

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet

Sammanställning av enkäten. Lust att lära. åk 8 och åk 2 på gymnasiet Sammanställning av enkäten Lust att lära åk 8 och åk 2 på gymnasiet VT - 2011 Barn- och ungdomssektorn (BUS) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Metod... 4 Resultat... 6 Trivsel... 6 Trygghet...

Läs mer

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga

Förskoleundersökning Förskolan Enskede sportstuga Enskedegårds förskolor Enskede-Årsta-Vantör sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014. Antal svar: 23 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i Söråkers skola i Timrå kommun hösten 2014 Antal svar: 23 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ingår i den regelbundna tillsynen

Läs mer

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del

Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del Rapport: Greppa Näringen Rådgivarundersökning 2013 Kvantitativ del 2013-07-03 Fredrik Askhem Markör Marknad och Kommunikation AB Bakgrund Teknisk beskrivning och om rapporten Greppa Näringen har låtit

Läs mer

Förskoleenkäten våren 2016

Förskoleenkäten våren 2016 Förskoleenkäten våren 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare FÖRSKOLAN ATHENA, Skara kommun Antal svar: 26 Svarsfrekvens: 100 procent Innehållsförteckning Om Förskoleenkäten 2 Redovisningsprinciper 3 Resultat

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Ängskolan F-6 Sundbyberg stad Skolundersökning Föräldrar grundskola Ängskolan F- Antal svar Ängskolan F-: ( %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor: ( %) Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram Resultat

Läs mer

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80%

Danderyds kommun Äventyret - Föräldrar Förskola. VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter svar, 80% Äventyret - Föräldrar Förskola VågaVisa Kvalitetsuppföljning med enkäter 41 svar, 8% Om undersökningen Bakgrund Tio kommuner i Stockholms län genomför årligen en enkätundersökning i förskola, pedagogisk

Läs mer

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58

Delaktighet och inflytande 71 76 75. Skolmiljö 57 64 66. Kunskap och lärande 81 88 89. Bemötande 82 86 87. Helhetsintryck (NKI) 51 57 58 Regiongemensam elevenkät 2 Antal svarande, n=13; Svarsfrekvens=1 Index per frågeområde samt NKI 211 212 213 214 2 totalt 2 Göteborg ÅK5 totalt 2 Trivsel och trygghet 97 91 91 Delaktighet och inflytande

Läs mer

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf

Förskoleundersökning Kling & Klang. Norrmalm sdf Norrmalm sdf OM UNDERSÖKNINGEN Stockholms stad genomför årligen en kvalitetsmätning i stadens förskolor. Föräldrar till alla barn i förskolan ombeds att fylla i en enkät och på så sätt bedöma kvaliteten

Läs mer

Elevenkäten 2012 Sammanställning av svaren

Elevenkäten 2012 Sammanställning av svaren Elevenkäten 2012 Sammanställning av svaren Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061 Rapport - Elevenkät 2012 Botkyrka

Läs mer

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55

Delaktighet och inflytande 54 61 62. Skolmiljö 56 71 67. Kunskap och lärande 75 78 78. Bemötande 91 87 81. Helhetsintryck (NKI) 54 58 55 Skolrapport Antal svarande, n=8; Svarsfrekvens=9% Index per frågeområde samt NKI 2 212 21 214 Västra Hisingen ÅK8 totalt Göteborg ÅK8 totalt Trivsel och trygghet 88 91 89 Delaktighet och inflytande 4 61

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning 0 Elever Grundskola Engelska skolan, Järfälla åk Antal svar: 0 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk totalt: 0 (svarsfrekvens: %) Innehåll Om undersökningen Förklaring

Läs mer

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3

Sundbyberg stad Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Örskolan åk 3 Sundbyberg stad Skolundersökning 215 Föräldrar grundskola Örskolan åk Antal svar Örskolan åk : 9 (41 %) Antal svar samtliga kommunala grundskolor åk : 15 (5 %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av

Läs mer

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem

Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Rapport 2015-03-02 Dnr: 2015/51 Attitydundersökning om förskola och familjedaghem Resultat från föräldraenkät, hösten Amanda Christiansdotter Planeringssekreterare 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Metod 3

Läs mer

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011

Abborrens förskola. Föräldrar Förskola - Våren 2011 Föräldrar Förskola - Våren 9 svar, 4% Utveckling och lärande. Mitt barn stimuleras till utveckling och lärande utifrån sina förutsättningar och behov. 49 48 48 40 4 Medelvärde,4,, 8 9 6, 4. Mitt barns

Läs mer

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013. Antal svar: 6

Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013. Antal svar: 6 Enkätresultat för vårdnadshavare till elever i grundsärskolan i Falköping hösten 2013 Antal svar: 6 Skolenkäten Skolenkäten går ut en gång per termin till de skolor som ska tillsynas följande termin Under

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Förskoleenkäten hösten 2016

Förskoleenkäten hösten 2016 Förskoleenkäten hösten 2016 Enkätresultat för vårdnadshavare Vitsippans förskola, Falkenbergs kommun Antal svar: 14 Svarsfrekvens: 93 procent Innehållsförteckning Om Förskoleenkäten 2 Redovisningsprinciper

Läs mer

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009

Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 1 (8) 2009-10-20 Resultat av kundundersökning Malenbadet i Båstad 2009 Inledning Malenbadet är ett utomhusbad i Båstad och anläggningen är öppen från 1 juni 31 augusti. Malenbadet besöks årligen av mellan

Läs mer

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare

Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare Sammanställning av enkät till Kulturskolans elever hösten Gunilla Carlson planeringssekreterare GOTLANDS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN Enkät till Kulturskolans elever

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB.

Tyresö kommun. Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola. 37 respondenter Brukarundersökning. Genomförd av CMA Research AB. Tyresö kommun Föräldrar Förskola - Gunghästens förskola 37 respondenter Brukarundersökning Genomförd av CMA Research AB Mars 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en kundundersökning

Läs mer

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88%

Må Bra Förskolor AB Sanda Ängar Föräldrar Förskola - Våren 2013 115 svar, 88% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 0 9 0 bra 0 9% 9% 9% 9%. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 0 0 9 9% 9% 9% 9%. Personalen är engagerad

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program

Grundskolan Grundskolan Grundskolan Gymnasieskolan Gymnasieskolan år 1-3 år 4-6 år 7-9 NV, SP, TE, IB, ES Övriga program + + Vad tycker Du om skolan? ATTITYDER TILL SKOLAN 2003 UNDERSÖKNING BLAND LÄRARE Bakgrundsfrågor Fråga 1 Var har Du huvuddelen av Din tjänstgöring? Ange ett alternativ. Grundskolan Grundskolan Grundskolan

Läs mer

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie

Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Internationell studie om medborgaroch samhällsfrågor i skolan ICCS 2009 huvudstudie Nationell elevenkät Skolverket 106 20 Stockholm International Association for the Evaluation of Educational Achievement

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Ekillaskolan årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för aktuell skola: Svarsfrekvens: 9 % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen.

UNGDOMSENKÄTER. Magelungen Kolloverksamheter BONDEGATAN 35 116 33 STOCKHOLM TELEFON 08-556 93 196 www.magelungen.com info@magelungen. UNGDOMSENKÄTER Sammanställning av utvärderingsenkäter ifyllda av ungdomar som deltagit i någon av Terapikoloniers sommarverksamheter 2013. Enkäter skickas efter avslutad sommarperiod på Terapikolonier

Läs mer

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro

Skolundersökning Järfälla, Lidingö, Sigtuna, Solna, Upplands Bro Skolundersökning,,,, Upplands Bro Presentation Om undersökningen Svarsfrekvenser Förklaring av diagram Resultat Om undersökningen Undersökningen har genomförts med hjälp av webblänk. En länk samt unika

Läs mer

Siffrorna avser procent avrundade till heltal. 1 Södermöreskolan är en schyst skola att gå på. Samtliga Flickor Pojkar

Siffrorna avser procent avrundade till heltal. 1 Södermöreskolan är en schyst skola att gå på. Samtliga Flickor Pojkar Siffrorna avser procent avrundade till heltal Södermöreskolan är en schyst skola att gå på 4 46 4 6 50 40 6 4 8 46 50 4 8 40 6 4 4 6 Jag trivs på skolan 4 4 4 7 47 4 47 4 4 7 Jag trivs i min klass 5 6

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer