Webbenkät för Lunds universitet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbenkät för Lunds universitet"

Transkript

1

2 Webbenkät för Lunds universitet

3 Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar (28/03 20/04)

4 Deltagande Geografisk spridning av respondenter: Enkät del 1: Svarsfrekvens: 18 % ca svar ca ville inte svara Enkät del 2: Andel kvar sedan del 1: 13 % Svarsfrekvens: 74% Ca 6209 svar Ca 2134 ville inte svara Kommentar: Genom att göra det enkelt för besökaren att besvara en webbenkät nås en hög svarsfrekvens. Andelarna i presentationen är avrundade till närmaste heltal.

5 Fördelning roller Kommentar: En klar majoritet av dem som har svarat på enkäten är studenter vid Lunds universitetet eller vill studera på universitetet. 10 % är anställda på universitetet.

6 Fördelning intentioner Kommentar: Nästan 50 % av dem som har svarat på enkäten är ute efter att läsa om utbildning och antagning. 12 % vill hitta information om forskning eller publikationer. 11 % använder sajten som genväg till andra sajter. Ca. 9 % har valt Annat.

7 Hur nöjda är besökarna med sitt besök? Snittbetyg: 3,5 5:a: 20 %, 4:a: 27 %, 3:a: 42 %, 2:a: 6 %, 1:a: 5 % 4 eller 5: 47 % 1 eller 2: 11 % Kommentar: Bland de som har spenderat mer än 2 minuter på webbplatsen ansåg sig 47 % vara nöjda med sitt besök. Det är positivt att notera att de som gett betyg 4 eller 5 är mer än fyra gånger så många mot för de som gett betyg 1 eller 2. Det är de som gett betyget 3 som dragit ned genomsnittet.

8 Missnöjda besökare per intention Andel som gett betyg 1 eller 2 Kommentar: Grafen visar andelen besökare per intention som har gett betyg 1 eller 2 ( missnöjda). Nästan 16 % av dem som vill hitta information som rör studentlivet är missnöjda med sitt besök. 14 % av dem som söker efter kontaktuppgifter har gett betyg 1 eller 2. Det är bara 7 % av dem som söker efter lediga jobb som är missnöjda.

9 Nöjda besökare per intention Andel som gett betyg 4 eller 5 Kommentar:Grafen visar andelen besökare per intention som har gett betyg 4 eller 5 (nöjda) % av dem som använder sajten som genväg till andra sajter är nöjda med sitt besök % av dem som söker efter forskning är nöjda. Det är bara 41.7 % av de som vill Hitta kontaktuppgifter eller Hitta lediga jobb som är nöjda med sitt besök.

10 Missnöjda besökare per roll Andel som gett betyg 1 eller 2 Kommentar: Grafen visar andelen besökare per grupp som har gett betyg 1 eller 2 ( missnöjda). Nästan 12 % av gruppen Student vid Lunds universitetet är missnöjda med sitt besök. Det är bara 9.6 % av forskarna som är missnöjda med sitt besök. Dock skillnaden mellan andelen missnöjda besökare i de olika grupperna är marginell.

11 Nöjda besökare per roll Andel som gett betyg 4 eller 5 Kommentar: Grafen visar andelen besökare per roll som har gett betyg 4 eller 5 (nöjda). Nästan 60 % av gruppen Forskare är nöjda med sitt besök. Det är bara 41.5 % av gruppen Arbetssökande som är nöjda med sitt besök. Skillnaden mellan andelen nöjda Forskare ( den mest nöjda gruppen) och andelen nöjda Arbetssökande (den minst nöjda gruppen) är relativt hög.

12 Rollen: Vill studera på universitetet Kommentar: Det är inte överraskande att mer än 90 % dem som vill studera på universitetet är ute efter information om utbildning och antagning.

13 Nöjdhet Snittbetyg= 3.5 Roll: Vill studera på universitetet Kommentar: Det är mindre än 50 % av gruppen som är nöjda med sitt besök. De som visar missnöje är 11 %. Om vi utgår från nöjdhet med besöket bör fokus läggas på denna grupp.

14 Roll: Vill studera på universitetet Trafikkällor Kommentar: En majoritet av dem som vill studera på universitetet kommer genom direkt trafik eller varumärkesrelaterade sökord ( t.ex. genom att skriva i Google lunds universitetet ). Besökarna som kommer genom direkt trafik eller genom varumärkes sökord känner till redan webbplatsen.

15 Roll: Vill studera på universitetet Sökord Kommentar: Tabellen ovan visar topp 20 sökord (efter besöksvolym) som besökarna använder för att komma till sajten Ca. 80 % av sökorden är varumärkesrelaterade.

16 Roll: Vill studera på universitetet Vilka lu.se sajter genererar trafik till sajten? Kommentar: Tabellen ovan visar topp 20 lu.se webbplatser (efter besöksvolym) som genererar trafik till sajten dvs. hänvisande webbplatser. Att visas som en hänvisande webbplats kan det beror på något fel i implementationen av Google Analytics.

17 Bästa innehållet Roll: Vill studera på universitetet Grundutbildning Kurser och program i ämnesordning Kurser och program Nätbaserade kurser och program Kommentar: Tabellen ovan visar topp 20 mest besökta sidor (efter besöksvolym).

18 Roll: Vill studera på universitetet Tid per besök Kommentar: Att analysera tid på sajten är något som bör göras med försiktighet. För att beräkna längden på ett besök spårer Google Analytics tiden som har gått mellan sidvisningar, d.v.s. tiden på den sista sidan i besöket räknas inte. Andelen som har spenderat mindre än 30 sec på sajten är ca. 18 % Det är ofta omöjligt för en besökare att hitta den informationen som hon behöver på mindre än 30 sec. Andelen som har spenderat mer än 1 minut på sajten är ca. 73%. Andelen som har spenderat mer än 3 minuter på sajten är ca. 51 %. Detta kan betyda både att besökarna inte kan hitta informationen som de söker eller att besökarna tycker att informationen är engagerande. För att välja en kurs eller program behöver man ofta mer tid att läsa och tänka igenom urvalet av kurser.

19 Rollen: Student vid universitetet Kommentar: Ca 30 % av de befintliga studenterna använder sajten som genväg till andra sajter ( t.ex. webbmail, Ladok). 26 % är intresserade av att läsa om utbildning och antagning. Ca. 12 % har valt Annat.

20 Student vid universitetet Roll: Student vid universitetet Kommentar: Ca 12 % av de befintliga studenterna har angett Annat som intention. En analys av fritextsvaren visar att ca. 23 % av dem som har valt Annat vill kolla sina betyg i LADOK. 9 % av dem som har angett Annat är ute efter kursinformation. Analysen ovan visar att andelen befintliga studenter som använder sajten som genväg till andra sajter är högre än 28 %. En omkalkylering visar att ca. 32 % av de befintliga studenterna använder sajten som genväg till andra sajter.

21 Nöjdhet Snittbetyg= 3.6 Roll: Student vid universitetet Kommentar: Det är inte ovanligt att undersökningar visar att en rätt stor andel av anställda ( i detta fall studenter) på en organisation är negativa. Befintliga studenter besöker sajten ofta och kan känna sig störda av undersökningar. Det är dock positivt att notera att de som gett betyg 4 eller 5 är nästan fem gånger så många mot för de som gett betyg 1 eller 2.

22 Roll: Student vid universitetet Trafikkällor Kommentar: En majoritet av dem som redan studerar på universitetet kommer genom direkt trafik eller genom varumärkesrelaterade sökord ( t.ex. lunds universitetet).

23 Roll: Student vid universitetet Tid per besök Kommentar: Andelen som har spenderat mindre än 30 sec. på sajten är ca. 30 %. Detta är inte överraskande eftersom en hög andel av de befintliga studenterna använder sajten som genväg till andra sajter. Många av datorerna på campus har som startsida. Andelen som har spenderat mer än 1 minut på sajten är ca. 54 %. Andelen som har spenderat mer än 3 minuter på sajten är 35 %. De studenterna som är ute efter att läsa om utbildning och antagning behöver mer tid på sajten.

24 Bästa innehållet Roll: Student vid universitetet Kurser och program i ämnesordning Webbmail och webbkalender Kommentar: Tabellen ovan visar topp 20 mest besökta sidor (efter besöksvolym).

25 Rollen: Anställd vid Lunds universitet Kommentar: En majoritet av de anställda på universitetet använder sajten som intranät d.v.s. som genväg till andra sajter, hitta kontaktuppgifter eller läsa om aktuella händelser. Många av de som valt Annat har angett att är deras startsida.

26 Nöjdhet Snittbetyg=3.5 Roll: Anställd vid universitetet Kommentar: Ca. 11 % av anställda känner sig missnöjda med sitt besök. Som redan nämnd är det inte ovanligt att undersökningar visar att en stor andel av de anställda är missnöjda med webbplatsen. Många anställda har sajten som startsida på sin browser och kan känna att enkäten stör deras arbete. Det är ca. 48 % av de anställda som är nöjda med sitt besök, vilket är positivt.

27 Roll: Anställd vid universitetet Trafikkällor Kommentar: En majoritet av de anställda kommer genom direkt trafik eller genom andra lu.se sajter. Detta är inte överraskande eftersom många av dem har sajten som sin startsida.

28 Roll: Anställd vid universitetet Tid per besök Kommentar: Andelen som har spenderat mindre än 30 sec på sajten är ca. 34 %. Detta är inte överraskande eftersom en hög andel av de anställda använder sajten som genväg till andra sajter eller har sajten som sin startsida. Andelen som har spenderat mer än 1 minut på sajten är ca. 49 %. Andelen som har spenderat mer än 3 minuter på sajten är 30 %.

29 Roll: Anställd vid universitetet Bästa innehållet Webbmail och webbkalender Nyheter Kommentar: Tabellen ovan visar topp 10 mest besökta sidor (efter besöksvolym).

30 Forskare (ej anställd vid Lunds universitet) Kommentar: Hälften av forskarna är intresserade av att läsa om forskning eller publikationer. Lite mindre är 20 % av dem vill hitta kontaktuppgifter.

31 Nöjdhet Snittbetyg:3.7 Roll: Forskare Kommentar: Gruppen Forskare har angett högsta snittbetyg De är den mest nöjda gruppen. Det är nästan 60 % av dem som är nöjda med sitt besök. De visar också minst missnöje med sitt besök.

32 Roll: Forskare Trafikkällor Kommentar: En majoritet av forskarna kommer genom hänvisande webbplatser.

33 Roll: Forskare Hänvisande webbplatser Kommentar: Tabellen ovan visar topp 10 hänvisande webbplatser (efter besöksvolym).

34 Roll: Forskare Trafik från sökmotorer Kommentar: Ca 35 % av gruppen Forskare kommer genom trafik från sökmotorer. Ca. 41 % av dem som kommer genom sökmotorer använder varumärkesrelaterade ord. 31 % av dem söker på ett personnamn, ofta namnet på en forskare som jobbar på Lunds universitetet.

35 Roll: Forskare Bästa innehållet Avancerad sökning i LUP Kommentar: Tabellen ovan visar topp 15 mest besökta sidor (efter besöksvolym).

36 Roll: Forskare Tid per besök Kommentar: Andelen som har spenderat mindre än 30 sec på sajten är bara 23 %. Andelen som har spenderat mer än 1 minut på sajten är ca. 61 %. Andelen som har spenderat mer än 3 minuter på sajten är 31 %. Längden på besöket kan betyda att forskarna behöver mer tid att hitta informationen som de söker.

37 Rollen: Arbetssökande Roll: Arbetssökande Kommentar: Det är inte överraskande att mer än 70 % av gruppen Arbetssökande letar efter lediga jobb. 13 % är intresserade av att läsa om utbildning eller av att läsa om forskning. De besökarna är möjligen intresserade av att söka efter forskaranställning.

38 Nöjdhet Snittbetyg=3.4 Roll: Arbetssökande Kommentar: Det är ca. 42 % av gruppen Arbetssökande som är nöjda med sitt besök 9.6 % har gett betyg 1 eller 2. En stor andel ( 49 %) har gett betyg 3 - varken nöjd eller missnöjd. Kanske blev de besvikna när de inte hittade lediga jobb som uppfyller deras krav.

39 Trafikkällor Roll: Arbetssökande Kommentar: 40 % av gruppen Arbetssökande kommer genom hänvisande webbplatser. 37 % kommer genom direkt trafik.

40 Roll: Arbetssökande Hänvisande webbplatser Kommentar: Tabellen ovan visar topp 10 hänvisande webbplatser (efter besöksvolym). Vanligaste hänvisande webbplatser är arbetsformedlingen.se, uppsatser.se & jobbrapido.se. Det är intressant att notera att en vanlig trafikkälla för dem som söker jobb är sajter som uppsatser.se och essays.se. Dock är andelen besök som kommer från dessa sajter inte tillräckligt för att dra slutsatser.

41 Roll: Arbetssökande Bästa innehållet Anställning som doktorand,assistent,amanuens Teknisk,administrativ personal Kommentar: Tabellen ovan visar topp 10 mest besökta sidor ( efter besöksvolym).

42 Roll: Arbetssökande Tid per besök Kommentar: Andelen som har spenderat mindre än 30 sec på sajten är ca 25 %. Andelen som har spenderat mer än 1 minut på sajten är ca. 62 %. Andelen som har spenderat mer än 3 minuter på sajten är 37 %.

43 Rollen: Företag eller organisation Kommentar: Det är intressant att notera att nästan 40 % av gruppen Företag eller organisation är intresserade av att läsa om forskning eller hitta publikationer. Ca 12 % vill läsa om utbildning och antagning. Är det möjligt att besökarna har inte förstått rätt meningen av rollen Företag och organisation?

44 Nöjdhet Snittbetyg=3.5 Roll: Företag eller organisation Kommentar: Det är positivt att nästan 50 % av gruppen Företag eller organisation är nöjda med sitt besök. 10 % visar missnöje med sitt besök.

45 Roll: Företag eller organisation Trafikkällor Kommentar: Ca 40 % av besökarna kommer genom hänvisande webbplatser. 35 % av dem kommer genom sökmotorer.

46 Roll: Företag eller organisation Hänvisande webbplatser Kommentar: Tabellen ovan visar topp 10 hänvisande webbplatser (efter besöksvolym). De vanligaste hänvisande webbplatserna är sajter av typen uppsatser.se. 15 % av de hänvisande webbplatserna är andra LU.se sajter.

47 Roll: Företag eller organisation Bästa innehållet Kommentar: Tabellen ovan visar topp 10 mest besökta sidor (efter besöksvolym)

48 Roll: Företag eller organisation Tid per besök Kommentar: Andelen som har spenderat mindre än 30 sek på sajten är ca 22 %. Andelen som har spenderat mer än 1 minut på sajten är ca. 64 %. Andelen som har spenderat mer än 3 minuter på sajten är ca. 36 %.

49 Sammanfattning och rekommendationer Att söka efter information om utbildning och antagning är vanligaste syftet. Även grupperna Arbetssökande och Företag är intresserade av denna information. Det är 46 % av dem som har angett Läsa om utbildning och antagning som är nöjda med sitt besök. Tydliggör och förenkla processen för att söka efter en kurs. Idag tar det minst 4 klick för att komma till en kurssida från startsidan. Lägg fokus på gruppen Vill studera på universitetet. De är den största gruppen. Det är bara 45 % av gruppen som är nöjda med sitt besök. Gruppen Forskare är den mest nöjda gruppen. Detta tyder på att de flesta av dem har hittat informationen som de sökte. 55 % av de som söker efter publikationer och forskning har angett att de är nöjda med sitt besök. Man kan säga att processen att söka publikationer är enkel och tydlig. Det finns en enkel intern sökfunktion för publikationer i sektionen Forskning. Det är hela 16 % av dem som söker information som rör studentlivet som är missnöjda med sitt besök. Det är ca. 7 % av de befintliga studenterna som har angett detta svar som intention. En rekommendation är att vidare undersöka behovet hos de befintliga studenterna. Ca 14 % av de som söker efter kontaktuppgifter har angett betyg 1 eller 2. Ca 20 % av forskarna söker efter kontaktuppgifter. Se över processen för de som söker efter kontaktuppgifter. Kan lättare/ tydligare ingångar skapas för dem? En stor andel av de befintliga studenterna och anställda använder sajten som genväg till andra sajter (ca 30 % av de befintliga studenterna och ca 30 % av de anställda). En rekommendation är att undersöka möjligheterna att utveckla ett intranät.

50 Tack!! Antoaneta Nikolaeva !

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter

WEBB365.SE. Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Hur skriver man sökmotoroptimerade texter Introduktion Det finns mycket man kan göra för att lyckas på nätet och att skriva sökmotoroptimerade texter är definitivt en av de viktigare. I korta ordalag kan

Läs mer

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du?

KANBAN. Internetmarknadsföring på tio minuter. Vilken webbstrategi har du? Vilken webbstrategi har du? Internetmarknadsföring på tio minuter KANBAN marketing kanban marketing ab lund, sweden e-mail gustav.bergman@kanban.se mobile +46 (0)709-16 37 65 website www.kanban.se 1 a

Läs mer

Google Analytics. www.jajja.com

Google Analytics. www.jajja.com Google Analytics r www.jajja.com Så funkar Google Analytics Mätbarheten är den viktigaste fördelen med webben framför andra kanaler. Det är först när du kan analysera dina besökare och förstå dem som du

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Webbanalys för redaktörer. - en introduktion. Marcus Österberg, marcus.osterberg@vgregion.se

Webbanalys för redaktörer. - en introduktion. Marcus Österberg, marcus.osterberg@vgregion.se 1 - en introduktion 2 Innehåll: Ordlista... 3 Vad är webbanalys?... 4 Hur fångas informationen in?... 4 Nyttan med att analysera en webbplats... 5 Eliminerade problem får din besökare att göra vad du önskar...

Läs mer

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office

KUNDGENERATOR. Därför kundgenerator! Du får feedback från dina kunder. www.kundgenerator.se - ett webbaserat program som ingår i MultiNet Office - Gör kundrekryteringen åt dig! Därför kundgenerator! Kundgenertor gör ditt företag lönsammare genom att maximera utbytet av er website. Kundgenerator är en tjänst med vilken du ser vilka företag som besöker

Läs mer

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12

Inflyttningsstudie. Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Inflyttningsstudie Hanna Angervåg och Tobias Beckius 2013-06-12 Sammanfattning Syftet med denna studie har varit att få en djupare kunskap om vilka faktorer som styr när personer väljer att byta bostadsort.

Läs mer

Förstudierapport SBU ny webbplats

Förstudierapport SBU ny webbplats Förstudierapport SBU ny webbplats Inledning.... 2 Syfte... 2 Mål... 2 Bakgrund... 3 Avgränsningar... 3 Metod.... 3 Nuläges- och målgruppsanalys... 4 Sammanfattning... 5 Interna synpunkter... 6 Workshop...

Läs mer

NYCKELN DIÖS INTRANÄT

NYCKELN DIÖS INTRANÄT NYCKELN DIÖS INTRANÄT I designen av intranätet har fokus varit att hålla information relevant och personlig med en ambition om att all information ska riktas mot målgrupper och alltid finnas tillgänglig

Läs mer

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se

Uppdateramera. Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB. 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Uppdateramera Tio tips för en bättre webbplats. PRODUKTIONSBYRÅ AB 1 Krokedil Produktionsbyrå AB www.krokedil.se Välkommen Här har vi samlat tio grundläggande tips som hjälper dig att skapa en effektivare,

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Innehåll. Version 1.0 2012-03-30

Innehåll. Version 1.0 2012-03-30 Innehåll Bakgrund...4 Om dokumentet...5 Grundläggande lösningsbeskrivning... 6 Konceptets grundläggande principer...7 Mindre fokus på system och organisation...8 Internt/externt: Medarbetarportalen och

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008

Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 December 2009 Elna Johansson Dyslexipedagog Redovisning gällande studenter med svårigheter av dyslektisk karaktär vid Malmö högskola läsåret 2008 Postadress Förvaltning/71 205 06 Malmö Besöksadress Studentcentrum

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola

Studentenkät 2013. Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola Studentenkät 13 Högskolebiblioteket vid Mälardalens högskola 1 Innehåll Inledning... 3 Antalet respondenter... 3 Grupper bland respondenterna... 3 Jag är... 4 Jag tillhör... 4 Jag är distansstudent...

Läs mer

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande

Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande Karriärplanering Övning 08: Professionellt nätverkande 1. Lär dig från dem som varit i samma situation Ett av de bästa sätten att få värdefulla kontakter är att nätverka med din högskolas alumner. De har

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring

Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring Projektarbete i marknadsföring Höstterminen 2007 Handledare: Sofi Rehme Word-of-mouth-kommunikation - en undersökning inom marknadsföring Institutionen för beteendevetenskap och lärande Programmet för

Läs mer

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN

En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete Stockholm, Sverige 2011 En jämförelse av två webbsidor ur ett MDI-perspektiv SARA SJÖDIN Examensarbete i medieteknik om 15

Läs mer

Sociala medier : nåt för alla

Sociala medier : nåt för alla Slutrapport för projektet Sociala medier : nåt för alla Ett projekt drivet av Regionbibliotek Stockholm i samarbete med läns- och folkbibliotek Finansierat av.se http://delning.nu Rapporten författad av

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Sökoptimering - Innehåll

Sökoptimering - Innehåll Sökoptimering - Innehåll Introduktion Del 1 - Lokal Sökoptimering Del 2 - Onsite Optimering Del 3 - Offsite Optimering Sökoptimering (SEO): Sökoptimering är grunden för din synlighet på nätet. Ca 97% av

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Tips för att lyckas med e-handel

Tips för att lyckas med e-handel Tips för att lyckas med e-handel Innehållsförteckning 1. PRODUKTER 3 PRODUKTTEXTER 3 PRODUKTBILDER 3 PRISSÄTTNING 3 2. MARKNADSFÖRING 4 SEO (SÖKMOTOROPTIMERING) 4 GOOGLE ADWORDS 7 NYHETSBREV 7 SMS 8 BANNERANNONSERING

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

Medborgardialog strategi eller verktyg?

Medborgardialog strategi eller verktyg? Medborgardialog strategi eller verktyg? Praktikantprojekt hösten 2013 Farhad Mazi Esfahani Ida Strandell Januari 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Inledning... 3 1.1 Syfte och mål... 3 1.2

Läs mer