Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen"

Transkript

1 Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen

2 Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer och ledare i företag och offentlig förvaltning. Med över 3000 studenter är vi är en av de största institutionerna vid Stockholms universitet. Vi arbetar aktivt för att göra steget ut på arbetsmarknaden lättare för våra studenter och strävar även ständigt efter att anpassa utbildningarna efter arbetsmarknadens behov. Därför har institutionen valt att fördjupa kunskapen om vad som händer med studenterna efter avslutad utbildning. Får de arbete? Var arbetar de och hur gick det till när de fick sitt första arbete? Dessa är några frågor som vi tittat närmare på i denna undersökning. Sammanfattningsvis visar undersökningen att Företagsekonomiska institutionen genererar en bra studiemiljö och kvalificerade utbildningar - ett framgångsrecept för examensstudenterna från 2010 på arbetsmarknaden: Nära hälften av de nyutexaminerade 2010 var anställda redan före avslutad utbildning vid Företagsekonomiska institutionen. Majoriteten av den andra hälften fick sin första anställning inom 0-6 månader efter avslutad utbildning. En mycket stor andel av studenterna hade internationell erfarenhet vid avslutad utbildning ofta genom utlandsstudier inkluderade i examen. Vid Företagsekonomiska institutionen finns en global studieatmosfär med bred mångfald. 1 2

3 Om undersökningen Företagsekonomiska institutionen genomförde under våren 2011 två undersökningar bland tidigare studenter som tagit examen Den ena skickades ut till examensstudenter med en ekonomie kandidat-, civilekonom- eller magisterexamen. Denna undersökning omfattar 615 personer och har en svarsfrekvens på 44, 7 procent (grupp 1). För studenter som läst ett av Företagsekonomiska institutionens mastersprogram genomfördes en separat undersökning som skickades ut till sammanlagt 45 personer och vars svarsfrekvens ligger på 53,4 procent (grupp 2). Studentprofil: Kvinnor 50,4% 60,9% Män 49,6% 39,1% Medianålder Social bakgrund: Båda föräldrar har akademisk utbildning 32,4% 47,8% En förälder har akademisk utbildning 33,6% 26,1% Ingen förälder har akademisk utbildning 34 % 26,1% Fördelning respondenter per examen: Ekonomie kandidatexamen 31% Ekonomie magisterexamen 41,9% Civilekonomexamen 24% Masterexamen - International Strategic Management Masterexamen - Marketing, Management & Society 52,2% 47,8% 3 4

4 Första arbetet Tid till första anställningen: De flesta respondenter i undersökningen fick sitt första arbete snart efter avslutad utbildning. Speciellt utmärkande är att en stor andel av de nyutexaminerade 2010 var anställda redan före avslutad utbildning. Kontaktvägen till första arbetet varierar något, men ur undersökningen framgår tydligt att bekanta och det egna kontaktnätverket ofta spelar en viktig roll. Många fick även arbete via rekryterings- och bemanningsföretag samt genom annonsering på organisationens eller företagets webbplats. Nästan 9 procent av grupp 2 fick arbete via annonsering i tidning eller genom Ekonomernas Karriärcenters anslag. Undersökningen visar att ekonomstudenterna från Företagsekonomiska institutionen är attraktiva på arbetsmarknaden nära 10 procent ur grupp 1 fick sin första anställning genom förfrågan direkt från arbetsgivaren och endast fyra procent av de tillfrågade i båda grupperna var arbetssökande när undersökningen genomfördes. Kontaktväg till första arbetet: Bekanta eller andra kontakter 17,6% 25% Tidigare anställning/sommarjobb 14,2% Via rekryteringsbolag/ bemanningsföretag 12,4% 25% Annons direkt via företags/organisations hemsida 12% 17,4% Förfrågan från arbetsgivare/rekryteringsföretag 9% Spontanansökan hos arbetsgivare 6,9% Arbetsförmedlingen 5,6% Annons via tidning eller Ekonomernas Karriärcenter 5,1% 8,6% Arbetsmarknadsdagar 3,5% - Startade eget 2,1 % - 5 Tackat ja till arbete före avslutad utbildning 45,5% 17,4% Fick arbete 0-6 månader efter avslutad utbildning 38,1% 73,9% Fick arbete 7 månader eller mer efter avslutad utbildning 5,6% Annan sysselsättning (t.ex. studier eller föräldrarledighet) 6,7% Arbetssökande 4,1% Bekanta, andra kontakter eller tidigare anställningar är vanliga ingångar till första anställningen bland de tillfrågade. 6

5 Var arbetar studenterna? Arbetsmarknaden för våra examensstudenter från 2010 har visat sig vara väldigt bred. De flesta arbetar inom den privata sektorn men vi kan även hitta tidigare studenter inom statlig och kommunal sektor. Arbetsgivarna återfinns inom flera olika branscher men vanligast för de tillfrågade inom grupp 1 var att de fick den första anställningen inom bank- och finansbranschen medan handels- och serviceföretag var vanligast bland grupp 2. Alla respondenter i grupp 2 hade valt att inrikta sin utbildning mot marknadsföring eller management, vilket bör beaktas vid studerande av tabellerna nedan. Vanligaste branscherna: Bank/finans 21,6% IT/telekom 13,4% Redovisning/revision 10,3% Industri 6,9% Detaljhandel (mode, konfektion) 6,9% Handel/serviceföretag 22,9% Information/PR/Media 13,8% Bank/finans 9,5% Industri 9,5% Statliga institutioner 9,1% Vanliga arbetsgivare: SEB FMCG PWC Google Nordea Nestle Skatteverket Försvaret Swedbank Ambassader KPMG IWD New York 7 8

6 Inkomst Den vanligaste ingångslönen för den första anställningen för nyutexaminerade inom båda grupperna ligger mellan kronor i månaden. Nästan 50% av respondenterna inom grupp 1 fick över kronor i ingångslön. Ingångslön: < SEK 25,1% 27,3% SEK 26,4% 40,9% SEK 20,3% 9,1% SEK 10,4% 13,6% SEK 6,1% 4,5% SEK SEK 2,2% SEK 0,4% 4,5% SEK 0,4% SEK 0,9% SEK > 3,5% 9 10

7 Relevant utbildning med stark koppling till arbetslivet Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar som är relaterade till arbetslivet. Över 40 procent av studenterna i grupp 1 angav att arbetsuppgifterna på första anställningen motsvarade utbildningsnivån. Examensstudenternas vanligaste arbetsuppgifter ligger inom ramarna för ekonomifunktion och finansarbete. Arbetsuppgifter vid första anställning kontra utbildning: Motsvarade min utbildningsnivå 42,9% 50% Mindre avancerade än min utbildningsnivå 35,2% 27,3% Mer avancerade än min utbildningsnivå 14,6% 9,1% Låg inte inom min utbildning 7,3% 13,6% Hälften av de tillfrågade i grupp 2 ansåg att arbetsuppgifterna på det första arbetet motsvarade utbildningsnivån. En ganska stor grupp av masterstudenterna uppfattade även arbetsuppgifterna som något mindre kvalificerade än utbildningsnivån. Vanliga arbetsområden - första arbetet: Ekonomifunktion (t.ex. budgetering) 22,7% Finansarbete 9,9% Allmänt administrativt arbete 8,6% Marknadsföring 7,7% Försäljning 6,9% Revision/redovisning 6,4% Företags-/privatrådgivning 3,4% Marknadsföring 31,8% Projektledning 13,6% Administrativt utvecklingsarbete 9,1% Försäljning 9,1% 11 12

8 Uppskattad utbildning som ger arbete Ur undersökningen framgår även att institutionen och våra utbildningar är mycket uppskattade bland de tillfrågade. En stor majoritet skulle rekommendera studier hos oss till en vän, men denna siffra är något lägre bland respondenter i grupp 2 än grupp 1. De flesta studenter upplevde det även som lätt eller ganska lätt att hitta arbete efter avslutad utbildning, trots den lågkonjunktur som rådde Respondenterna i grupp 2 tycks ha upplevt det som något svårare att hitta sitt första jobb, men nästan 70 procent uppgav ändå att det var lätt eller varken lätt eller svårt att hitta första arbetet. Sagt om Företagsekonomiska institutionen: Mycket skickliga lärare och ett väldigt fint examensbevis!. Skulle rekommendera Företagsekonomiska institutionen till en vän: Ja 72,7% 60,9% Nej 3,6% 13% Kanske 23,6% 26,1% Hur lätt/svårt var det att hitta arbete efter avslutad utbildning? Lätt 39,5% 13% Varken lätt eller svårt 36,5% 56,5% Svårt 17,2% 17,4% Mycket svårt 6,9% 13% 13 14

9 Ambitiösa studenter fokuserade på arbetslivet Företagsekonomiska institutionens studenter är ambitiösa och väl förberedda inför klivet ut på arbetsmarknaden. En mycket hög andel av de tillfrågade i grupp 1 hade ytterligare akademiska meriter vid undersökningstillfället. Mastersstudenterna fick inte denna fråga eftersom de måste ha avslutat en grundutbildning innan de kan påbörja påbyggnadsprogrammen. Examensstudenterna från 2010 i båda grupperna hade dessutom stor arbetslivserfarenhet. Många hade erhållit denna redan innan påbörjad utbildning. Speciellt utmärkande var att nära 95 procent i grupp 1 och över 70 procent i grupp 2 arbetat vid sidan av studierna och på så vis skaffat sig meriterande arbetslivserfarenhet. Praktik visade sig vara något vanligare bland respondenterna i grupp 2 jämfört med grupp 1. Akademiska meriter utöver examen från Företagsekonomiska institutionen: Ytterligare universitetskurser 29% Ytterligare akademisk examen 19% Ingen 52% Arbetat parallellt med studierna: Extrajobb 55,3% 34,8% Sommarjobb 38,5% Deltid 32,7% 17,4% Heltid 13,8% - Ideellt 11,3% 17,4% Praktik 3,3% 21,7% Inte arbetat parallellt med studierna 6,2% 30,4% Arbetslivserfarenhet innan påbörjad utbildning: Cirka 4 år eller mer 24,4% 17,4% Cirka 3 år 8,4% Cirka 2 år 14,1% 17,4% Cirka 1 år 13,4% 30,4% Mindre än 1 år 15,3% 17,4% Ingen arbetslivserfarenhet 24,4% 13% 15 16

10 Stor internationell erfarenhet bland våra studerande Även ur ett internationellt perspektiv är examensstudenterna från 2010 konkurrenskraftiga då en stor majoritet ur båda grupper hade längre internationell erfarenhet vid examen. Nära 25 procent ur grupp 1 hade erfarenhet av utlandsstudier via institutionens olika avtal och kunde inkludera dessa i examen. Bland mastersstudenterna uppgav 91,9 procent att de hade längre internationell erfarenhet vid examen, varav nästan 60 procent från utlandsstudier inkluderade i examen. Internationell erfarenhet vid examen: Utlandsstudier inkluderade i examen 23,7% 59,1% Från arbete utomlands 20,2% 22,7% Från andra utlandsstudier 17,6% 54,5% Från längre utlandsresa 16,8% 27,3% Uppvuxen utomlands 8,8% 18,2% Från praktik 5,0% 18,2% Från volontärarbete 2,7% 4,5% Övrigt 3,8% 4,5% Ingen internationell erfarenhet 37,4% 9,1% Företagsekonomiska institutionen har ett åttiotal partneruniversitet i 27 olika länder och ca 120 av våra studenter på kandidat- och masternivå åker på utbyte varje termin

11 Masterstudenter bidrar till internationalisering Företagsekonomiska institutionens mastersprogram öppnar många internationella dörrar. Undervisningsspråket är engelska vilket gör det möjligt för studenter från alla världens hörn att studera hos oss. Mastersstudenterna tillför bred mångfald och bidrar till en ökad internationell atmosfär och medvetenhet bland såväl studenter som personal vid institutionen. Den internationella medvetenheten avspeglas dessutom på första arbetsplatsens geografiska placering - nära 60 procent av mastersstudenterna fick sitt första jobb på den internationella marknaden. Härkomst (född & uppvuxen) masterstudenter: Inom Europa (ej Norden) 47,8% Norden (ej Sverige) 8,7% Sverige 26,1% Utanför Europa 17,4% Geografisk placering på första arbetet: Stockholmsområdet 40,9% Europa (ej Norden) 27,3% Asien 13,6% Norden (ej Sverige) 9,1% Nordamerika 4,5% Forna Sovjetunionen 4,5% 19 20

12

13 Företagsekonomiska institutionen Stockholms universitet, Stockholm

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemström Text och

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2013 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2013 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2009 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Civilekonomer tre år efter examen

Civilekonomer tre år efter examen Civilekonomer tre år efter examen Rapport år 2014 Vilken väg har de tagit? 1. Civilekonomer i arbetslivet 2014 Rapport om civilekonomer som utexaminerades år 2010 Förord Rapporten Civilekonomer tre år

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2

Så rekryterar företagen medarbetare Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät 2010 del 2 Så rekryterar företagen medarbetare s rekryteringsenkät 2010 del 2 Inledning Hur hittar företagen de medarbetare de behöver? Och vilka rekryteringsvägar fungerar bra? Mot bakgrunden av att vart femte rekryteringsförsök

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Arbetslivsundersökning 2011

Arbetslivsundersökning 2011 Technology Management Lunds Universitet 1 Arbetslivsundersökning 2011 TM Arbetslivsundersökning Välkommen till TM Arbetslivsundersökning 2011. Detta är andra gången som en undersökning genomförs om vad

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling Karriäruppföljning 2015 Per-Anders Östling 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 4 Arbetsliv... 7 Inträde på arbetsmarknaden... 7 Meriter vid tjänstetillsättning... 9 Nuvarande sysselsättning... 11 Egenföretagande...

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2009. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2009 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Kommunikatörerna trotsar krisen 3 Om 3 Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 5 Målgrupp 5 Upplägg & Genomförande 5 Svarsfrekvens 5 Resultatredovisning

Läs mer

April 2013. Företagens syn på högre utbildning

April 2013. Företagens syn på högre utbildning April Patrick Krassén Företagens syn på högre utbildning Förord Den högre utbildningen kostar årligen omkring miljarder kronor; det är lika mycket som försvaret. Men medan debatten om försvaret stundtals

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:11 R. Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:11 R Ekonomer utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Ekonomer utbildning

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Värdet av dubbelexamen

Värdet av dubbelexamen UPPSALA UNIVERSITET FÖRETAGONOMISKA INSTITUTIONEN Handledare: Susanne Åberg Författare: Peter Jonsson Värdet av dubbelexamen i teknik och ekonomi C-uppsats i Civilingenjörsprogrammet System i teknik och

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag

Organisera för lärande och konkurrenskraft. en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Organisera för lärande och konkurrenskraft en undersökning om kompetensutveckling på företag Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare Rapport Författad av Lisa Alm Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro

Läs mer

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB

STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRAN TRR TRYGGHETSRADET EFTER EN UPPSÄGNING: STUDIER LEDER TILL NYTT JOBB EN RAPPORT FRÅN TRR TRYGGHETSRÅDET COPYRIGHT 2014 TRR TRYGGHETSRÅDET

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke

Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Uppföljning av utbildningen Svenska för företagare 2012 En uppdatering av rapport från 2011 Linda Folke Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr

Läs mer

Bedömning av utländsk utbildning

Bedömning av utländsk utbildning Rapport 2012:20 R Bedömning av utländsk utbildning gör den nytta? www.hsv.se Rapport 2012:20 R Bedömning av utländsk utbildning gör den nytta? Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

Efter fysikexamen. Arbetsmarknadsundersökning 2008/2009. Linda Gerén

Efter fysikexamen. Arbetsmarknadsundersökning 2008/2009. Linda Gerén Efter fysikexamen Arbetsmarknadsundersökning 2008/2009 Linda Gerén Efter fysikexamen Arbetsmarknadsundersökning 2008/2009 Linda Gerén Sammanfattning Fysikum har genomfört en undersökning för att ta reda

Läs mer

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären

naturvetare examinerade läsåret 2010/11 Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarnas undersökning bland naturvetare examinerade läsåret 00/ Akademisk utbildning en språngbräda för karriären Naturvetarna Tryck: januari 0 Rapportförfattare: Marita Teräs & Elisabeth Möller.

Läs mer