Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn"

Transkript

1 Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

2 En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat sektor ca 3,1 miljoner. Ett antal kända verksamheter/ varumärken : Exempelvis Skatteverket, Försvarsmakten, Polisen, Uppsala universitet, Försäkringskassan, Finansinspektionen, Åklagarmyndigheten, Regeringskansliet. Statlig sektor är mindre känd som arbetsgivare eller?

3

4 Den statliga sektorns kompetensförsörjning en snabbkurs Arbetsgivarverket har 250 medlemmar. De statligt anställda: cirka kvinnor och män. Högst andel akademiker av alla sektorer - 74 procent av de anställda har eftergymnasial utbildning. Medelåldern 45 år. 25 procent är över 55 år. 13 procent under 30 år. 50-talisterna den nya stora generationsväxlingen eller? Totalt slutar cirka statligt anställda årligen. Cirka går till annan statlig arbetsgivare. Cirka lämnar sektorn. Cirka går i pension nyanställs varje år. Medelåldern för nyanställda är cirka 35 år.

5 nyanställda varifrån kommer de? 2 50% Privat sektor Kommuner och landsting Studier Arbetssökande, lediga 20%

6 Högskolestudenter om staten som attraktiv arbetsgivare

7 Om undersökningen Onlineundersökning som pågick mellan 13 maj och 4 juni svarande. Bearbetad hösten 2014, publicerad januari Utgångspunkt i Arbetsgivarverkets undersökning från Utbildningsinriktningar: ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap och teknik. Riktade utskick från Universums databas samt annonser på Facebook. Valda utbildningsinriktningar fokuserar på staten och privat sektor.

8 Bakgrundsvariabler 32 % studerar på ekonomiprogrammet (49 % kvinnor 49 % män, 22 % har utländsk bakgrund) 28 % studerar till högskole- eller civilingenjör (38 % kvinnor 61 % procent män, 18 % har utländsk bakgrund) 17 % studerar på systemvetarlinjen (32 % kvinnor 65 % män, 33 % har utländsk bakgrund) 14 % studerar på samhällsvetenskapligt program (69 % kvinnor 30 % män, 23 % har utländsk bakgrund) 9 % studerar på juristlinjen (50 % kvinnor 46 % män, 19 % har utländsk bakgrund)

9 Viktigaste faktorer vid val av framtida arbetsplats Stimulerande arbetsuppgifter 52% 54% 53% Trevliga arbetskamrater/bra stämning på arbetsplatsen 30% 37% 4 Hög lön 27% 33% 4 Goda karriärmöjligheter 32% 34% 31% Personlig utveckling i arbetet 20% 20% 21% Bra balans mellan arbete och privatliv 20% 18% 23% Utrymme för kompetensutveckling Tillsvidareanställning (fast anställning) Bra ledning 13% 16% 13% 13% 9% 1 11% 11% 9% Totalt Man Kvinna Flexibla arbetstider 10% 11% 9% Kreativt utrymme 8% 8% 7%

10 forts. viktigaste faktorer vid val av framtida arbetsplats Bra psykosocial arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Goda möjligheter att bidra till samhällsnytta Arbetsplatsens geografiska belägenhet 3% 3% 7% 6% 7% 7% 9% 9% 9% 6% Hög grad av inflytande Lång semester Flexibel/dynamisk organisation Att arbetsgivaren jobbar aktivt med värdegrunden på arbetsplatsen Bra fysisk arbetsmiljö Möjlighet till skräddarsydda förmåner t ex städning eller tjänstebil Annat, nämligen: 3% 4% 2% 4% 3% 4% 2% 1% 2% 1% 2% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 0% Totalt Man Kvinna

11 Viktigaste faktorer vid val av arbetsplats Totalt Ekonomi IT Juridik Samhällsvetenskap Teknik Stimulerande arbetsuppgifter 52 % 52% 53% 5 49% 58% Trevliga arbetskamrater/bra stämning på arbetsplatsen 37% 36% 34% 44% 36% 39% Hög lön 33% 40% 46% 37% 26% 33% Goda karriärmöjligheter 32% 43% 26% 27% 31% 27% Personlig utveckling i arbetet 20% 2 20% 10% 21% 19% Bra balans mellan arbete och privatliv 20% 19% 13% 36% 18% 22% Utrymme för kompetensutveckling 13% 14% 18% 12% 10% 16% Tillsvidareanställning (fast anställning) 13% 11% 7% 17% 14% 12% Bra ledning 11% 8% 9% 10% 14% 12% Flexibla arbetstider 10% 7% 16% 8% 12% 8% Kreativt utrymme 8% 7% 13% 8% 7% Bra psykosocial arbetsmiljö 7% 6% 6% 7% 7% Goda möjligheter att bidra till samhällsnytta 9% 3% 2% 9% 16% Jämställdhet och mångfald 7% 3% 6% 9% 7% Arbetsplatsens geografiska belägenhet 6% 4% 2% 7% Hög grad av inflytande 4% 4% Lång semester 3% 2% 3% 3% 3% Flexibel/dynamisk organisation 3% 3% 2% 1% 3% Att arbetsgivaren jobbar aktivt med värdegrunden på arbetsplatsen 2% 1% 1% 0% 3% 2% Bra fysisk arbetsmiljö 1% 1% 2% 0% 2% 1% Möjlighet till skräddarsydda förmåner t.ex städning eller tjänstebil 1% 1% 2% 1% 0% 1%

12 Jag associerar olika sektorer med: Stimulerande arbetsuppgifter 17% 4 52% Hög lön 10% 33% 71% Trevliga arbetskamrater/bra stämning på arbetsplatsen 16% 22% 37% Goda karriärmöjligheter 17% 32% 57% Bra balans mellan arbete och privatliv 20% 27% Personlig utveckling i arbetet Utrymme för kompetensutveckling Tillsvidareanställning (fast anställning) 7% 8% 20% 16% 13% 22% 13% 29% 43% Tre viktigaste valfaktorerna Privata företag Statliga myndigheter Bra ledning 11% 17% 16% Flexibla arbetstider 10% 16% 26% Goda möjligheter att bidra till samhällsnytta 4% 9% 46%

13 forts. jag associerar olika sektorer med Kreativt utrymme 4% 8% 24% Bra psykosocial arbetsmiljö 2% 7% 8% Jämställdhet och mångfald 7% 31% Arbetsplatsens geografiska belägenhet 7% 12% Hög grad av inflytande 6% 1 Lång semester Flexibel/dynamisk organisation 3% 4% 3% 21% 20% Tre viktigaste valfaktorerna Privata företag Statliga myndigheter Att arbetsgivaren jobbar aktivt med värdegrunden på arbetsplatsen 2% 17% Bra fysisk arbetsmiljö 1% 4% 9% Möjlighet till skräddarsydda förmåner t ex städning eller tjänstebil 1% 6% 21%

14 Vilken typ av arbetsgivare skulle du helst vilja arbeta för i framtiden? Privat företag Statlig myndighet Kommun/landsting i första hand, 68% 24% 7% (-4%) (+7%) (-3%) i andra hand, 20% 63% 17% (-1%) (-3%) (+4%) i tredje hand. 12% 12% 76% (+3%) (-11%) (+8%) (Siffra inom parentes indikerar skillnaden jämfört med mätningen 2008)

15 Vilken typ av arbetsgivare skulle du helst vilja arbeta för i framtiden? Privat företag Statlig myndighet Kommun/landsting Totalt 69% 23% 7% Kvinna 60% 32% 8% Man 7 18% 7% Ekonomi 88% 10% 2% IT 79% 1 6% Juridik 59% 41% 1% Samhällsvetenskap 49% 36% 1 ) Teknik 87% 9% 3%

16 Utbildningsinriktning avseende bakgrund Svensk bakgrund Icke utländsk bakgrund 14% 32% 30% 10% 14% IT (t.ex. data- och systemvetenskap) Ekonomi Utländsk bakgrund 24% 31 % 22% 8% 15 % Teknik (t.ex. högskole- eller civilingenjör) Juridik Total 17 % 32% 28% 9% 14% Samhällsvetenskap (t.ex. statsvetenskap, socionom, psykolog, personalvetare, etc.)

17 Förstahandsval av arbetsgivare avseende bakgrund Icke utländsk Svensk bakgrund 16% 79% Statlig myndighet Utländsk bakgrund 24% 70% 6% Privat företag Kommun/landsting Total 18% 77%

18 Vilken statlig myndighet vill du helst jobba på? 1. Skatteverket (14%) 2. Regeringskansliet (8%) 3. UD (8%) 4. Domstol (7%) 5. Polisen (6%)

19 Anser du att det är viktigt att under ett yrkesliv byta karriär mellan olika arbetsmarknadssektorer? Totalt 3 30% 3 Kvinna 33 % 29 % 38 % Man 33 % 33 % 34 % Upp t.o.m. 25 år 26 % 33 % 41 % 26 år och äldre 42 % 29 % 29 % Ekonomi 27 % 37 % 35 % IT 32 % 29 % 39 % Juridik 42 % 26 % 31 % Samhällsvetenskap 38 % 28 % 34 % Teknik 35 % 28 % 37 % Ja Nej Vet ej / Ingen åsikt

20 Vilka kanaler föredrar du för att få information från en möjlig framtida arbetsgivare?

21 Jag har fått information från privat respektive statlig arbetsgivare via följande kanaler Ja, i samband med arbetsmarknadsdagar, studentmässor, föreläsningar eller liknande Ja, samband med praktikplats eller extrajobb Ja, genom examensarbete Ja, genom arbetsgivarens webbplats Ja, genom brev/utskick från olika arbetsgivare Ja, genom sociala medier Ja, genom familj och vänner Ja, genom anställdas beskrivningar av arbetsgivaren 32 % 14 % 29% 15 % 8 % 24% 33 % 20 % 24% 18 % 10 % 23% 33 % 15 % 20% 28 % 16 % 20% 17 % 10 % 42 % 51% 57% 62 % Önskad informationskanal Fått information från privat företag Fått information från statlig myndighet

22 forts. jag har fått info via följande kanaler Ja, genom information/annonsering i tidningar/på webben 16% 20 % 27 % Ja, genom andra studenter Ja, genom Arbetsförmedlingens webbplats 16% 11 % 1 19 % 16 % 27 % Önskad informationskanal Fått information från privat företag Fått information från statlig myndighet Ja, genom affischer, broschyr eller liknande 14% 24 % 36 % Ja, genom Arbetsgivarverkets webbplats för statliga jobb 8% 4 % 6 % Nej 3% 20 % 30 % Ja, på något annat sätt. Nämligen: 1% 1 % 1 %

23 Tror du att information från arbetsgivare påverkar framtida val av arbetsplats? Totalt 24% 60% 17% Kvinna 22 % 65 % 13 % Man 26 % 58 % 16 % Upp t.o.m. 25 år 26 % 63 % 11 % 26 år och äldre 22 % 57 % 21 % Ekonomi 25 % 62 % 14 % IT 34 % 49 % 17 % Juridik 17 % 66 % 18 % Samhällsvetenskap 25 % 56 % 19 % Teknik 20 % 67 % 14 % Ja, i hög utsträckning Ja, i viss utsträckning Nej

24 Beskriv med tre ord vad du spontant associerar med en statlig arbetsgivare (alla studenter)

25 Beskriv med tre ord vad du spontant associerar med en statlig arbetsgivare (studenter med statliga myndigheter som förstahandsval)

26 Slutsatser Stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter viktigast för studenternas val, prioriteringen skiljer sig inte från andra grupper. 24 procent av alla tillfrågade vill helst arbeta i staten men sektorn motsvarar bara 5 procent. It-bristen en utmaning men trenden är positiv hos högskolestudenterna. Jämställdhet och mångfald ökar i betydelse för flera utbildningsinriktningar. Studenter med utländsk bakgrund är generellt sett mer attraherad av staten som arbetsgivare. Traditionell bild av staten som lite tråkig hänger kvar men samhällsnyttan blir allt viktigare som attraktivitetsfaktor. Det personliga mötet överlägset som profileringsmetod men webbplats och sociala medier har hög effekt i förhållande till resursåtgång.

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Att profilera sig som statlig arbetsgivare

Att profilera sig som statlig arbetsgivare Att profilera sig som statlig arbetsgivare Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Text: Linus Holmgren & Annika Lagerhorn, Talent talk Redaktör: Lars Andrén, Arbetsgivarverket Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen

ATT REKRYTERA FRAMTIDEN. Unga arbetstagares väg till kommunen ATT REKRYTERA FRAMTIDEN Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland 2012 Att rekrytera framtiden Unga arbetstagares väg till kommunen Projektgruppen Trainee Södra Norrland

Läs mer

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet

Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016. Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Framtidsjobb i Uppsala 2011-2016 Om rekryteringsbehov inom statliga myndigheter, bolag och universitet Fackförbundet ST hösten 2011. Den här rapporten presenterar en nedbrytning av resultaten från en större

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer

Attityd 12 13. Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer Attityd12 13 Studenter är framtidens entreprenörer 1 Innehållsförteckning Slutsatser... 5 Om Drivhuset... 6 Bakgrund, mål och syfte... 6 Hur undersökningen gått till... 7 Om resultaten... 8 Vem har besvarat

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor

Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor Att arbeta statligt viktiga arbeten och moderna villkor ÄÅ ÄÄÅÅ I medborgarnas tjänst Utvecklas med arbetet Samverkan för en god arbetsplats Arbetsmiljö och friskvård Lön Arbetstid Semester Ledighet av

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors

Hagfors & Munkfors. Hur vill vi ha det? Heta fakta En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors Hagfors & Munkfors 1 Hur vill vi ha det? En samarbetsmodell för kompetensförsörjning i Hagfors och Munkfors 2 Hur vill vi ha det? Strategisk kompetensförsörjning 2005 2004 Fastställa organisation och finansiering

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval

UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval UNDERSÖKNING FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina kommande utbildningsval Allt annat än lärare! 1 000 gymnasieelever om sina drömyrken och sina

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Medarbetarundersökning 2013 Vetlanda kommun, Vetab och Witalabostäder Vetlanda kommun den 24 oktober 2013 Malin Claesson och Annika Edvardsson HR-avdelningen 1 Inledning Medarbetarundersökning har tidigare

Läs mer

Studenter vill arbeta med hållbarhet men är dåligt rustade

Studenter vill arbeta med hållbarhet men är dåligt rustade Studenter vill arbeta med hållbarhet men är dåligt rustade Om undersökningen NCC har tillsammans med karriärsplattformen Sustainergies genomfört en enkätstudie bland 1 036 studenter från Sveriges 21 största

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer