Sverige behöver studentmedarbetare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sverige behöver studentmedarbetare"

Transkript

1 Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre

2 Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare ska in föras på bred front i Sverige. Vi ser det som ett sätt att komma igång med karriären redan under studietiden. När många svenska studenter tjänar extra pengar genom att servera kaffe, gör danskarna det genom kvalificerat studie relevant arbete. Det är dags att blicka över sundet! Juseks undersökning bland våra studerandemedlemmar visar att majoriteten jobbar vid sidan av sina studier. Jobbet ses i första hand som ett sätt att dryga ut studiemedlet, inte som en väg till relevant arbetslivserfarenhet något som också bekräftas av att de flesta av studenterna anger att deras extraarbete är okvalificerat. Genom tidigare Jusekundersökningar vet vi att möjligheterna till praktik är försvinnande små för våra utbildningsgrupper. Många är också missnöjda med hur högskolorna arbetar med det som kallas den tredje uppgiften; samverkan med det omgivande samhället. Samtidigt vet vi att den vanligaste vägen till det första jobbet går genom kontakter. Studenterna inom juridik, ekonomi, systemvetenskap, personalvetenskap och samhälls vetenskap behöver fler och effektivare vägar till arbetsmarknaden. Majoriteten av Juseks studerandemedlemmar anger att deras extrajobb inte inkräktar på deras studier. En knapp fjärdedel svarar att arbetet påvekar studierna positivt. Samma andel svarar att studierna påverkas negativt. Andelen som svarar att studierna påverkas positivt är betydligt högre bland de som bedömer att deras arbete är studierelevant. Sverige behöver fler studentmedarbetare. När andra sätt att få arbetslivserfarenhet brister behöver möjligheterna till studierelaterade extrajobb öppnas upp för fler. Fördelarna studentmedarbetare är uppenbara för såväl arbetsgivare som studenter. Studenterna har kompetens att erbjuda arbetsmarknaden och arbetet berikar studierna. Ett brett införande av studentmedarbetaranställningar skulle därför innebära stora vinster för hela samhället. Nio av tio av Juseks studerandemedlemmar anger att de skulle vilja ha ett studierelevant arbete. För Jusek är detta en prioriterad fråga. Sveriges studenter behöver fler och bättre möjlig heter till relevant arbetslivsanknytning. Många vill bli studentmedarbetare Sofia Larsen Juseks ordförande 2

3 Systemet med student medarbetare innebär att studenter på teoretiska utbildningar anställs för att jobba timmar i veckan på ett kvalificerat jobb, parallellt med heltidsstudier. Vad är en studentmedarbetaranställning Studentmedarbetare har funnits i Danmark sedan 1940-talet. Systemet med student medarbetare innebär att studenter på teoretiska utbildningar anställs för att jobba timmar i veckan på ett kvalificerat jobb, parallellt med heltidsstudier. Studenten får en direkt koppling mellan sina studier och hur kunskaperna kan tilllämpas. Det innebär relevant arbetslivserfarenhet och insikter som kanske kan vara vägledande vid val av fortsatta studier. Studentmedarbetaranställningen ska inte förväxlas med praktik, utan ses som ett komplement. Att ordna praktikplatser är högskolornas ansvar. Att vara studentmedarbetare är en avlönad anställning och ingår inte i utbildningen. Därför ger den varken poäng eller kan ske inom ramen för studierna, men ger ändå samma möjlighet till arbetslivsanknytning som en praktikplats kan ge. För arbetsgivarna ger studentmedarbetaranställningar en chans att marknadsföra sig mot framtida medarbetare och stärka sitt varumärke. Samtidigt tillför studenterna kompetens till arbetsgivaren som får in nya idéer och färsk kunskap i organisationen. Det ger företagen möjlighet att bädda för framtida kompetensförsörjning. 3

4 Majoriteten jobbar Majoriteten, 52 procent av Juseks studerandemedlemmar jobbar vid sidan av sina studier. Det är fler kvinnor än män som jobbar och störst andel som jobbar vid sidan av studierna finns bland personalvetarna. De som inte arbetar svarar till störst del att de inte har tid/det skulle påverka studierna negativt. En femtedel anger att de inte behöver arbeta för att klara sig ekonomiskt och 12 procent har sökt men inte fått arbete. Arbetar du denna termin vid sidan av dina studier/din praktik? 48% 52% Arbetar Arbetar inte Arbetar du denna termin vid sidan av dina studier/din praktik? Jurister Ekonomer Systemvetare Personalvetare Samhällsvetare % Arbetar Arbetar inte Drygt hälften av studenterna anser inte att deras arbete är studierelevant. Ekonomerna och systemvetarna är de grupper som i störst utsträckning arbetar med något som är relevant för deras studier. 4

5 Anser du att ditt arbete är relevant för dina studier? Jurister Ekonomer Systemvetare Nej, mitt arbete är inte relevant för mina studier Ja, mitt arbete är relevant för mina studier Vet ej Personalvetare Samhällsvetare Totalt % Studentmedarbetaranställningar är ett bra komplement till praktik 5

6 Studentmedarbetaranställningar ger arbetslivserfarenhet Fördelarna med studentmedarbetare är uppenbara för såväl arbetsgivare som studenter. Studenterna har kompetens att erbjuda arbetsmarknaden och arbetet berikar studierna. 6

7 Jobbar för att dryga ut studiemedlet Den vanligaste orsaken till att studenterna jobbar extra är för att förbättra ekonomin. Vilket är det främsta skälet till att du arbetar vid sidan av studierna denna termin? 3% 1% 31% 65% Arbetslivserfarenhet Dryga ut studiemedlet Annan anledning Vet ej Det är fler bland de som varken tar bidrag eller studielån som jobbar av ekonomiska skäl. Men även bland de som både tar bidraget och fullt studielån är andelen som arbetar för att dryga ut studiemedlet hög, 68 procent. Vilket är det främsta skälet till att du arbetar vid sidan av studierna denna termin? Tar du studiebidrag och/eller studielån denna termin? Varken bidrag eller studielån Bidrag, men inte studielån Bidrag + delar av studielån Bidrag + fullt studielån % Dryga ut studiemedlet/ motsvarande Arbetslivserfarenhet Annan anledning Vet ej 7

8 Påverkas studierna av arbetet? Hur påverkas dina studier av att du arbetar vid sidan av dina studier? 3% 22% 53% 22% Positivt Negativt Inte alls Vet ej Studenterna som har ett studierelevant arbete anger i betydligt högre utsträckning att studierna påverkas positivt av arbetet än de studenter som har ett okvalificerat arbete. Hur påverkas dina studier av att du arbetar vid sidan av dina studier? Vet ej Inte alls Negativt Positivt Ja, mitt arbete är relevant för mina studier Nej, mitt arbete är inte relevant för mina studier Vet ej % De studenter som jobbar anger att de arbetar 32 timmar i snitt per månad. 8

9 Hur påverkas dina studier av att du arbetar vid sidan av dina studier? Antal arbetade timmar per månad % Mina studier påverkas positivt Mina studier påverkas negativt Mina studier påverkas inte alls Vet ej Studentmedarbetaranställningen ska inte förväxlas med praktik, utan ses som ett komplement. 9

10 Nio av tio vill bli studentmedarbetare Majoriteten av studentmedlemmarna svarar att de skulle vilja ha ett studierelevant arbete vid sidan av studierna om det var möjligt. Bland de som redan arbetar svarar 94 procent att de vill ha ett studierelevant arbete, motsvarande andel bland de som inte arbetar i dagsläget är 86 procent. Vill du ha ett studierelevant arbete vid sidan av studierna? Bas: samtliga personer som arbetar 6% 94% Ja Nej Vill du ha ett studierelevant arbete vid sidan av studierna? Bas: personer som inte arbetar 14% 86% Ja Nej 10

11 Jusek tycker Viktiga förutsättningar för studentmedarbetarsystemet Kvalificerade arbetsuppgifter med koppling till pågående studier. Flexibel arbetstid så att jobbet inte riskerar att inkräkta på studierna. Individuell och differentierad lön som sätts i proportion till arbetsuppgifterna och lönestrukturen på arbetsplatsen. Jusek anser att studentmedarbetaranställningar ska regleras i kollektivavtal. Om undersökningen I urvalet ingår jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare som är studentmedlemmar i Jusek och som innevarande termin läste heltid och helfart. Studenterna hade läst mellan 3 8 terminer vid undersökningstillfället. Den totala urvalsgruppen omfattar personer. Undersökningen genomfördes via telefonintervjuer av Exquiro Market Research på uppdrag av Jusek under april Resultaten som presenteras är viktade resultat som är representativa för hela gruppen studerandemedlemmar. Tillförlitligheten i statistiken är därmed mycket stor. 11

12 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg. Tel E-post Fotoskrift AB 1209

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Här finns framtidens chefer

Här finns framtidens chefer Statistik Här finns framtidens chefer Rapport om unga akademikers syn på chefskap Magnus Hedberg, vd på Jusek Här finns framtidens chefer Juseks arbetsmarknadsundersökning visar att det finns en god framtida

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker?

Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Statistik Är det lönsamt att satsa på kvalificerade insatser för invandrade akademiker? Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Sammanfattning Det

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden

PLUGGJOBB Kvalificerat arbete för akademiker under studietiden REKRYTERA FRAMTIDA MEDARBETARE REDAN UNDER STUDIETIDEN Studenter behöver relevana extrajobb på schyssta vilkor under studietiden Kommuner och landsting behöver rekrytera en halv miljon medarbetare inom

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Ge mer plats för invandrade akademiker

Ge mer plats för invandrade akademiker Statistik Ge mer plats för invandrade akademiker Akademiker förbundet för jurister, civilek ono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Ge mer plats för invandrade akademiker Rapport om invandrade

Läs mer

LJUS FRAMTI NYEXAMINE

LJUS FRAMTI NYEXAMINE #5/07 Nu har högkonjunkturen slagit igenom på allvar för nyexaminerade studenter. Dessutom är jobben mer kvalificerade och motsvarar utbildningen. Robert Lindholm är Jusekmedlem och har nyligen fått jobb

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015

Kompetens till förfogande. Personalchefsbarometern april 2015 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern april 2015 Personalchefsbarometern 2015 Version 150331 Kompetens till förfogande Personalchefsbarometern Inledning Nästan nio av tio personalchefer i Sveriges

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet

Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1. Chefers ledarskap påverkar resultatet Ledarnas Chefsbarometer 2008, delrapport 1 Chefers ledarskap påverkar resultatet Chefsbarometer 2008 Delrapport 1: Chefers ledarskap påverkar resultatet Det finns ett starkt samband mellan ledarskap och

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm.

Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. 28 oktober 2013 Praktikplats Jusek söker praktikant till sin kommunikationsavdelning i Stockholm. Jusek är ett akademikerförbund med runt 90 medarbetare på kontoret i Stockholm. På kommunikationsavdelningen

Läs mer

VALBEREDNINGENS UPPDRAG

VALBEREDNINGENS UPPDRAG VALBEREDNINGENS UPPDRAG Innehåll Uppdragsgivare.........................3 Huvuduppgifter.........................3 Förutsättningar.........................3 Arbetsprocessen........................5 Synliggörande

Läs mer

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014

Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter. Ekonomichefsrapport 2014 Ekonomichefernas nya utmaningar: Don t work harder work smarter Ekonomichefsrapport 2014 Inledning Att ta med det ekonomiska perspektivet och ekonomiska analyser vid verksamhetsförändringar borde vara

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

En rapport om bemannings anställda

En rapport om bemannings anställda www.svensktnaringsliv.se JUNI 2012 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Paulo Silva Johannes Hylander Bemanningsanställda på svensk arbetsmarknad En rapport om bemannings anställda Innehåll

Läs mer