Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter"

Transkript

1 Vad hände sedan? En uppföljning av 2011 års examensstudenter

2 På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Layout och grafisk form: Daniel Karlsson, Johanna Haglund Flemström Text och produktion: Hannah Larsson, Sophie Song och Daniel Karlsson Foto: Carina Gran, Jeffrey Johns, Johannes Berner, Shutterstock Tryck: Elanders Sweden 2012

3 Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade medarbetare sedan Med en ständig strävan efter att utveckla verksamheten i takt med tiden anpassar vi våra utbildningar till dagens och morgondagens arbetsmarknad. Som ett led i detta följer Handelshögskolan upp hur det går för skolans studenter efter examen. Denna sammanfattning handlar om 2011 års examensstudenter. Var arbetar studenterna någonstans idag? Hur gick det till när de fick sitt första jobb? Inom vilka branscher är de verksamma? Vad tjänar de på sitt första arbete? Enligt undersökningen går det bra för 2011 års examensstudenter: 91% av de som valt att söka jobb efter avslutade studier fick arbete inom sex månader efter examen 89% av juriststudenterna och 78% av ekonomstudenterna ansåg sig ha mycket eller ganska kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete efter examen 92% av de tillfrågade skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter 62% av examensstudenterna hade internationell erfarenhet när de avslutade sin utbildning 91% av de tillfrågade ansåg att deras arbete var helt eller delvis relaterat till deras utbildning

4 Om undersökningen Handelshögskolan erbjuder inom sina kärnämnen ekonomi och juridik fyra utbildningsprogram på grundnivå, fristående kurser på grund- och avancerad nivå samt nio masterprogram på avancerad nivå. Urvalsgruppen för denna undersökning, som genomfördes hösten 2012, omfattar 559* personer och har en svarsfrekvens på 71 procent. Resultatet är främst uppdelat på två grupper: jurister och ekonomer. Gruppen jurister består av studenter från juristprogrammet med en juristexamen. I gruppen ekonomer ingår respondenter med en ekonomie kandidatexamen och/eller en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolans ekonomprogram, Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram eller fristående kurser. Fördelning respondenter per program Fristående kurser 34% Juristprogrammet 15% Ekonomprogrammet 42% Samhällsv. miljövetarprogram 3% Logistikprogrammet 6% Typ av examen Ek. kand. 37% Ek. mag. 48% Jur. kand. 15% studentprofil Social bakgrund ekonomer** jurister Kvinnor 55% Män 45% Medianålder 25 år Båda föräldrar har akademisk examen 38% 45% En förälder har akademisk examen 32% 29% Ingen förälder har akademisk examen 30% 26% * Examinerade från Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingår ej i undersökningen, examinerade med en filosofie magisterexamen eller filosofie kandidatexamen presenteras ej i denna broschyr. ** Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

5 71% av Handelshögskolans examensstudenter 2011 inom ekonomi och juridik deltog i undersökningen

6 Hur snabbt får de jobb? Sedan införandet av tvååriga masterprogram väljer allt fler av skolans studenter att komplettera sin grundutbildning med en masterexamen *. Detta medför att de väntar ytterligare en tid med sitt inträde på arbetsmarknaden. För dem som valt att söka arbete har det gått snabbt 91 procent av examensstudenterna i undersökningen hade ett arbete redan innan eller inom sex månader efter examen. Tid till att få första jobbet ekonomer** jurister Tackat ja till ett arbete innan avslutad utbildning 45% 38% Fick arbete 0-6 månader efter avslutad utbildning 31% 53% Fick arbete 7 månader eller mer efter avslutad utbildning 5% 7% Valt att läsa vidare efter examen 17% 2% Arbetssökande 2% - Annan sysselsättning (t ex förädraledighet) - - kontaktväg till första arbetet efter examen Annons på företags/organisations hemsida 24% Bekanta eller andra kontakter 18% Tidigare anställning eller sommarjobb 12% Rekryteringssajt 12% Gadden eller andra arbetsmarknadsdagar 7% Arbetsförmedlingen 5% Förfrågan från arbetsgivare direkt/headhunting 4% Exjobb/uppsats 4% Annons via Career Service 3% Spontanansökan/förfrågan hos arbetsgivare 3% Platsannons i tidning 2% Startat eget 2% Övrigt 4% * Examinerade från Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingår ej i undersökningen, examinerade med en filosofie magisterexamen eller filosofie kandidatexamen presenteras ej i denna broschyr. ** Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

7 98% av examensstudenterna hade sysselsättning i form av arbete eller studier ett år efter examen

8 Var jobbar de? Handelshögskolan erbjuder utbildningar med stor bredd. Det visar sig bland annat genom att skolans examensstudenter återfinns i en mängd olika branscher, hos ett stort antal arbetsgivare och inom både privat och offentlig sektor. Vanligast för Handelshögskolans juridikstudenter är att de på sitt första jobb arbetar på advokatbyrå, inom rättsväsendet eller andra myndigheter, medan de som tagit en ekonomexamen ofta hamnar inom revision, bank och finans eller inom industrin. de fem vanligaste branscherna ekonomer* Redovisnings/revisionsbyrå 16% Bank och finans 11% Industriföretag 11% Handel, tjänst- eller service 11% Detaljhandel, mode, konfektion 7% De fem vanligaste branscherna jurister Myndigheter 28% Rättsväsendet 23% Advokatbyrå 23% Bank och finansbolag 5% Revision/konsultbyrå 4% Åtta vanliga arbetsgivare ekonomer* AB Volvo Ernst & Young Exportrådet Lindex PwC SEB SKF Volvo Cars Sex vanliga arbetsgivare jurister Domstolsverket Försäkringskassan Kronofogdemyndigheten Mannheimer Swartling advokatbyrå Polismyndigheten Skatteverket * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

9

10 Hur mycket tjänar de? Ingångslönerna har ökat något från föregående års undersökning. De flesta kommer in på en lön mellan kr i månaden. De högsta lönerna för 2011 års examensstudenter återfinns i branscherna bank och finans, managementkonsulter, industriföretag och advokatbyråer. ingångslön Ekonomer* jurister kvinnor män < % 4% 13% 12% % 5% 14% 9% % 21% 19% 14% % 43% 31% 26% % 4% 9% 17% % 9% 5% 9% > % 5% 8% 13% lön uppdelat på bransch Bank/Finans Revision Industri handel Rättsväsende advokatbyrå MYNDIGHETER < % 5% 11% 5% - - 7% % 5% 4% 5% 8% - 15% % 20% 18% 20% 46% 21% 19% % 52% 25% 52% 46% 21% 48% % 14% 29% 14% 4% 21% 4% % 5% 7% 5% - 7% - > % - 7% % 7% * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

11 Den vanligaste ingångslönen för 2011 års examensstudenter var mellan och kr

12 Är jobbet relaterat till utbildningen? I hela 80 procent upplevde studenterna att deras examen från Handelshögskolan ledde till ett kvalificerat arbete. Merparten av de tillfrågade var nöjda med sitt första jobb efter examen vad gällde arbetsuppgifter, arbetsmiljö och geografiskt läge medan lönen var något mindre tillfredställande, även om de flesta även här var nöjda eller ganska nöjda. kvalificerade arbetsuppgifter på första jobbet? ekonomer* jurister Mycket kvalificerade 34% 46% Ganska kvalificerade 43% 44% Ganska okvalificerade 20% 9% Okvalificerade 2% 2% Var arbetsuppgifterna relaterade till utbildningen? ekonomer* jurister Ja, helt och hållet 32% 61% Ja, delvis 59% 33% Nej 9% 5% nöjdhet med första arbetet efter examen vad gäller följande Nöjd ganska Nöjd inte Nöjd Arbetsuppgifter 60% 29% 11% Lön 37% 35% 29% Arbetsmiljö 74% 18% 8% Geografiskt läge 76% 17% 7% * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

13 91% av ekonomerna och 94% av juristerna upplevde att arbetsuppgifterna på deras första arbete var relaterade till deras utbildning

14 Vad jobbar de med? Utbildningarna på Handelshögskolan öppnar möjligheter till många olika yrkesroller och karriärer, vilket 2011 års examensstudenter bevisar. Ekonomerna arbetar med allt från personalarbete till marknadsföring, logistik eller redovisning medan juristerna oftast arbetar med någon form av juridiskt arbete. Även inom området juridiskt arbete finns en bredd och vanliga arbetsuppgifter för nyutexaminerade jurister är bland annat rättsutredningar, rådgivning och avtalsskrivande. vanliga arbetsområden: ekonomer* Administrativt arbete Ekonomifunktion, budgetering, redovisning Finansarbete Försäljning Logistik Marknadsföring Personalarbete/HR Projektledning Revision Verksamhetsutveckling jurister Avtalsskrivning Förhandlingar Konkurshantering Rådgivning Rättsutredningar Skadereglering Taxeringsarbete Utredningsarbete * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

15 Hur lätt/svårt var det att få jobb? ekonomer* jurister arbetstimmar per vecka ekonomer* jurister Mycket lätt 23% 26% Lätt 26% 21% Varken lätt eller svårt 25% 26% Svårt 22% 19% Mycket svårt 3% 7% < 35 4% % 14% % 56% % 14% % 7% > 55 5% 9% exempel på ingångspositioner ekonomer* Account Manager Affärsutvecklare Analytiker Associate Banksäljare Controller Ekonom Ekonomiansvarig Ekonomiassistent Export Area Manager Finansiell analytiker Företagsrådgivare HR specialist Inköpare Investment analyst Konsult Logistikansvarig Managementkonsult Marknadsansvarig Privatrådgivare Projektledare Redovisningsekonom Revisorsassistent Sales Manager Speditör Trainee exempel på ingångspositioner jurister Associate Biträdande jurist Handläggare Notarie Nämndsekreterare Rådgivare Skadereglerare Skattehandläggare Tingsnotarie Upphandlare Utredare Varumärkesjurist

16 Internationell erfarenhet Handelshögskolan präglas av en internationell miljö med studenter och lärare från hela världen. Många av skolans studenter skaffar sig dessutom internationell erfarenhet både före, under och efter studietiden. Flera av de tillfrågade arbetar utomlands redan på sitt första jobb efter examen, detta gäller framförallt studenter från ekonomprogrammet där andelen är 16 procent. Antalet utlandsarbetande examensstudenter är möjligen ännu högre än undersökningen visar, då personer som lämnat landet inte är folkbokförda i Sverige och då svåra att få korrekta kontaktuppgifter till. geografisk placering ekonomer* jurister Göteborg 59% 63% Stockholm 15% 14% Övriga Sverige 14% 23% Utomlands 12% - utlandserfarenhet FÖRE EXAMEN ekonomer* jurister Från utlandsstudier 53% 41% Från praktik/arbete 32% 26% Ingen 36% 45% Exempel på Länder examensstudenterna arbetar i Australien Frankrike Holland Hongkong Irland Italien Kina Norge Tyskland USA * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

17

18 Ambitiösa studenter De flesta av Handelshögskolans studenter skaffar sig meriterande erfarenheter utöver sina studier majoriteten av studenterna har både arbetat extra under terminerna samt arbetat under somrarna. En del av examensstudenterna hade även arbetslivserfarenhet redan innan de började sin utbildning på Handelshögskolan. 34 procent har dessutom ytterligare akademiska meriter utöver sin examen från Handelshögskolan. erfarenhet utöver studierna ekonomer* jurister Sommarjobb 87% 83% Extrajobb 78% 60% Kårarbete/ideellt arbete 31% 21% Ingen 4% 5% akademiska meriter utöver examen från handelshögskolan ekonomer* jurister Ytterligare universitetskurser 17% 33% Ytterligare akademisk examen 17% 23% Ingen 69% 51% * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

19 96 % har erfarenhet från t ex kårarbete och sommarjobb parallellt med studierna

20 Nöjda med sin utbildning Merparten av examensstudenterna är nöjda med sin utbildning och skulle välja samma program på Handelshögskolan om de valde utbildning idag. Flera har också efter sin grundutbildning valt att fortsätta läsa till en masterexamen på Handelshögskolan på något av skolans nio internationella masterprogram. Nästan alla av 2011 års examensstudenter, 91 procent av ekonomerna och 95 procent av jursiterna, skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter ett kvitto på att de är mycket nöjda med sin tid på skolan. NEJ JA 92 procent av 2011 års examensstudenter skulle rekommendera Handelshögskolan till nya studenter. * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

21

22 Röster ur undersökningen Juristutbildningen på Handels var den bästa tiden i mitt liv. Så mycket att lära sig, så många vänner, så mycket skratt och så många minnen för livet. Handelshögskolan erbjuder en bra gemenskap och bra lärare som skapar möjligheter till utveckling Mycket grupparbeten och case på kurserna hjälpte också i arbetssökandet, där det ofta var case när jag sökte jobb. Märkte att jag hade visst övertag mot folk från andra skolor Mycket erfarna lärare och intressanta föreläsare Karriärsamtalen som skolan erbjöd gav mig både mer insikt om mig själv och vad för typ av arbete jag är intresserad av Jag har märkt att man har en väldigt bred förståelse för ekonomiområdet när man har en examen från Handelshögskolan. Jag upplever att jag har ett helhetstänk i mitt arbete och kan applicera mina kunskaper för att förbättra mitt jobb

23

24 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Ekonomer. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Ekonomer utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s register

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi

Svenska Akademiska. Ekonomutbildningar. www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi Svenska Akademiska Ekonomutbildningar www.civilekonomerna.se/plugga-ekonomi 2015 studera.nu Förord Vad roligt att du är intresserad av att läsa ekonomi! Civilekonomerna och Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation

Läs mer

XXXprogrammet. Innehåll

XXXprogrammet. Innehåll Ekonomi XXXprogrammet Innehåll Ekonomer växer här 3 Framtidens ekonomutbildning 4 Civilekonomprogrammet 6 Detaljhandel och Service Management 8 Ekonomprogrammet 10 Enterprising & Business Development 12

Läs mer

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling

Karriäruppföljning 2015. Per-Anders Östling Karriäruppföljning 2015 Per-Anders Östling 1 Innehåll Inledning... 3 Metod... 4 Arbetsliv... 7 Inträde på arbetsmarknaden... 7 Meriter vid tjänstetillsättning... 9 Nuvarande sysselsättning... 11 Egenföretagande...

Läs mer

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Personalvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Personalvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter

LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter LINKÖPINGS UNIVERSITET IEI/Avd. för Affärsrätt Professor Ingrid Arnesdotter Första anställningen efter avslutad utbildning 1. Vilka av respondenterna ing i denna delstudie? Ett viktigt syfte med denna

Läs mer

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Jurist. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Jurist utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är främst utdrag från SCB:s

Läs mer

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN

HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS September 2011 No. 3 / Febr. 08 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus Nr. 1 DEN FRAMTIDA CIVILEKONOMEN 3TIPS FOTO: (BARBRO

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron.

Miljöbron. - Effektstudie 2005. Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. Miljöbron - Effektstudie 2005 Detta är en undersökning utförd av Infokus Business Intelligence AB på uppdrag av Miljöbron. För frågor kontakta Infokus: Telefon: 031-711 45 80 E-post: info@infokus.se www.infokus.se

Läs mer

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag

Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas krav? En analys utifrån tio företag MÄLARDALENS HÖGSKOLA Västerås 2009-06-02 Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling Magisteruppsats i ekonomistyrning (EFO019) Vårterminen 2009 Motsvarar ekonomerna från Mälardalens Högskola arbetsgivarnas

Läs mer

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola

Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Ekonomi och företagande på Södertörns högskola Bredare utbud av ekonomiprogram än någon annan högskola Ekonomi, teknik och design Ekonomie kandidatprogrammet Entreprenörskap, innovation och marknad Internationella

Läs mer

Människorna och möjligheterna

Människorna och möjligheterna Människorna och möjligheterna Vi anställer inte invandrare. Vårt bidrag till ett mer integrerat samhälle. Vi anställer inte personer med svensk bakgrund heller, vi anställer individer. Hos oss är ambition

Läs mer

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken

Din lön. Lönestatistik. Dags för lönesamtal? Använd statistiken Din lön Lönestatistik Dags för lönesamtal? Använd statistiken Innehåll Om statistiken 3 Samtal om lön 4 Lönesamtalet steg för steg 7 Använd Saco Lönesök 8 Hela arbetsmarknaden 10 Lön och löneutveckling

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Systemvetare. utbildning, arbete och lön. Akademikerförbundet. jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Systemvetare utbildning, arbete och lön Akademikerförbundet för jurister, ekono mer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om siffrorna i rapporten Underlaget till rapporten är SCB:s sysselsättningsregister

Läs mer

&finans. Finansbranschen. >Framtid. Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet

&finans. Finansbranschen. >Framtid. Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet Framtid &finans En guide till studier inom finansområdet / 2008 Mitt i karriären Vi träffar folk ute i arbetslivet Finansbranschen Ljusa framtidsutsikter för den välutbildade Vad tycker studenterna? Röster

Läs mer

Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager

Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager Institutionen för mat, hälsa och miljö, MHM Uppföljningsundersökning av kostekonomer kost- och friskvårdspedagoger samt restaurangmanager Kerstin Bergström Barbara Rosengren Augusti, 2007 INLEDNING...

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES

EKONOMER KATARINA WIDOFF. EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9. civilekonomen som skapar kommunikation sidan 6 SVERIGES Annons Hela denna tematidning är en annons från Civilekonomerna och Provisa Information AB Annons SVERIGES EKONOMER EMPLOYER BRANDING nyckeln till framgång sidan 9 KATARINA WIDOFF civilekonomen som skapar

Läs mer

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle

Framtidens Karriär. Ekonomer medskapar morgondagens samhälle Foto: SEB I en fullservicebank finns enormt varierande uppgifter för civilekonomer. Vi ser gärna att man vågar byta uppgift när man söker sig vidare och på så sätt breddar sin kompetens. Annika Falkengren,

Läs mer

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska

Högskolestudier i Sverige. Lätt svenska Högskolestudier i Sverige Lätt svenska HÖGSKOLESTUDIER I SVERIGE utgiven av Universitets- och högskolerådet 2014, Hylte tryck FOTON: Erik Lundback (omslag, s. 5, 6, 7, 11, 13, 18) Eva Dalin (s. 8-9, 12,

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan

Redovisning av beviljat stöd till projektet Rättighetsverkstan Projektnamn och projektnummer: (Uppgifter som Sören Berglund i Haninge kommun har) Huvudman för projektet Rättighetsverkstan: Carina Hult, Sigtuna Kommun och Maja Frankel, konsult Sökande förvaltnings

Läs mer

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad

Rapport 2006:4 R. Jurister utbildning och arbetsmarknad Rapport 2006:4 R Jurister utbildning och arbetsmarknad Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Rapportnamn Utgiven av

Läs mer

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X)

Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Alumnstudie: Civilingenjörsutbildningen i molekylär bioteknik och bioinformatik (X) Enkätundersökning riktad till de med godkänt examensarbete i Molekylär bioteknik eller Bioinformatik under åren 11 Institutionen

Läs mer