Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister"

Transkript

1 1

2 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population individer varav besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 2

3 Attraktiva arbetsplatser SAMTLIGA SVARANDE 1. Sveriges domstolar 2. Utrikesdepartementet 3. Justitiedepartementet 4. Åklagarmyndigheten 5. Mannheimer Swartling 6. Regeringskansliet 7. EU-institutioner 8. FN 9. Rikspolisen 10. Vinge KVINNOR 1. Sveriges domstolar 2. Utrikesdepartementet 3. Justitiedepartementet 4. Åklagarmyndigheten 5. EU-institutioner 6. FN 7. Regeringskansliet 8. Mannheimer Swartling 9. Rikspolisen 10. Amnesty International MÄN 1. Sveriges domstolar 2. Mannheimer Swartling 3. Utrikesdepartementet 4. Justitiedepartementet 5. Regeringskansliet 6. Åklagarmyndigheten 7. Vinge 8. Google 9. EU-institutioner 10. Lindahl Sveriges domstolar åter i topp Statliga institutioner och FN populära Tre advokatbryråer på topp-tio 3

4 Vilka egenskaper ser du som viktigast hos din chef/blivande chef? 2008 Feedback och konstruktiv kritik i topp 2013 Engagemang och respekt i topp 2013 Engagemang Respekt Visat förtroende Tydliga direktiv Konstruktiv kritik Feedback 72,6% 67,8% 63,2% 58,4% 57,8% 57,7% Uppmuntran Inspiration Beröm/uppskattning 36,7% 40,8% 44,9% Driftighet 18,6% Annat 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4

5 Antal arbetstimmar studenten förväntar sig arbeta på första arbetet TRENDER 17 % förväntar sig arbeta mer än 50 timmar 34 % förväntar sig arbeta mer än 50 timmar Andelen som kan tänka sig arbeta mer än 50 timmar har minskat med 5 procentenheter från 2012 Totalt % 60% 62,8% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,7% 12,9% 0,6% Mindre än 30 timmar i veckan timmar i veckan timmar i veckan Mer än 50 timmar i veckan 5

6 Antal arbetstimmar studenten skulle vilja arbeta på första arbetet TRENDER 50 % vill arbeta högst 40 timmar i veckan 66 % vill arbeta minst 41 timmar i veckan Totalt 2010 till 2013 Efter en nedåtgående trend mellan 2010 och 2012 vill studenter i högre utstreckning återigen arbeta minst 41 timmar i veckan 60% 50% 40% 41,0% 42,1% 48,6% 46,7% 44,2% 44,5% 42,3% 47,1% 30% 20% 10% 0% 8,4% 9,2% 8,8% 8,8% 2,0% 2,0% 2,5% 1,8% Mindre än 30 timmar i veckan timmar i veckan timmar i veckan Mer än 50 timmar i veckan

7 Är du beredd att jobba på en arbetsplats som kräver att du arbetar mer än du skulle vilja? 60% 50% 55,5% 47,1% 40% 30% 20% 16,1% 26,9% 18,7% 17,1% 10% 0% Ja, det får man räkna med i juristbranschen Ja, periodvis är jag beredd Ja, under mina första år efter att göra det, men inte alltid examen, under förutsättning att det blir bättre senare 4,8% 4,4% 4,2% 4,0% Nej, men jag har inget val och gör det ändå Nej, jag skulle inte acceptera en arbetsplats som inte stämmer överens med mina krav 0,7% Annat 0,6% Kvinna Man 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,4% 19,4% 17,2% Ja, det får man räkna med i juristbranschen 46,6% 59,9% 65,0% Ja, periodvis är jag beredd att göra det, men inte alltid 23,1% 10,5% 7,1% Ja, under mina första år efter examen, under förutsättning att det blir bättre senare 4,9% 5,3% 3,7% 3,1% 4,9% 6,6% 0,9% Nej, men jag har inget val och gör det ändå Nej, jag skulle inte acceptera en arbetsplats som inte stämmer överens med mina krav 0,0% Annat 0,3% Studerar vid någon juristlinje Notarietjänstgöring Arbetar som biträdande jurist 7

8 Skulle du välja att gå ner i lön för att få mer fritid om du blev erbjuden det? Totalt 52% 51,7% 51,6% 51% 50,5% 50,1% 50% 49% 48% 48,3% 48,4% 49,5% 49,9% 47% 46% Ja Nej En allt större andel skulle välja att gå ner i lön för att få mer fritid. Det beror förstås på hur stor lönen är och hur mycket arbetstid jag måste lägga ner för att få den. Målet är 40-timmarsveckan och en lön runt , men jag vet inte om det är en rimlig tanke. 8

9 Trivs du på din nuvarande arbetsplats? Notarier Biträdande jurister 1,9% 18,6% 3,6% 19,8% 79,5% 76,5% Ja Nej Det är ok Ja Nej Det är ok Nej-sägare: Nej-sägare: För att det är en dålig För gubbigt. Det är fint tal om att kvinnor och män ska organisation som uppmuntrar behandlas lika men i praktikten är det inte så, utan kvinnor dåliga egenskaper och missgynnas generellt till följd av inbyggda förutfattande presterar halvdana resultat. meningar. 9

10 Detta krävs för att ett företag/organisation ska vara attraktiv 1. Inspirerande och motiverande arbetskollegor 2. Varierande arbetsuppgifter 3. Trygg anställning (ny trea!) 4. Goda referenser för framtiden 5. Flexibel arbetstid TRENDER Allt viktigare med en trygg anställning på arbetsplatsen Få övertidstimmar ej en topprioritering Inspirerande och bra företag som får mig att känna stolthet över min arbetsplats. Aktivt jämställdhetsarbete. Roligt på jobbet. 10

11 Detta krävs för att ett företag/organisation ska vara attraktiv Studenter Notarier Biträdande jurister Utmärker sig genom: Utmärker sig genom: Utmärker sig genom: Vill ha en trygg anställning Internationella karriärmöjligheter Traineeprogram Inspirerande och motiverande arbetskollegor Varierande arbetsuppgifter Intern vidareutbildning Goda referenser Flexibla arbetstider Medbestämmande i företags strategier 11

12 Vad är viktigt att bli förknippad med av kollegor och ledning? 1. Presterar väl 2. Tar ansvar 3. Visar respekt 4. Är ärlig 5. Håller deadlines 12

13 Hur viktigt anser du det vara att lyfta upp/ förändra följande på din arbetsplats? ,5 2,9 3,6 3,6 3,0 3,3 4,2 3,2 4,1 4,1 3,8 3,9 Jämställdhetsfrågor i topp Miljömedvetenhet Corporate Social Responsibility Medbestämmande i företagets strategier Inställningen i frågor som jämställdhet, integration och arbetsmiljö Möjlighet till större flexibilitet Löneutveckling Löneutveckling i topp Kvinna Man Sifforna representerar ett medeltal 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt 13

14 Vilka inriktningar intresserar mest? Dessa inriktningar kan vi tänka oss FLEST ANTAL SVAR STUDENTER 1. Advokat 2. Bolagsjurist 3. Domstol 4. Delägare på affärsjuridisk byrå 5. FN NOTARIER 1. Domstol 2. Advokat 3. Bolagsjurist 4. Åklagare 5. Riksdag och regering BITRÄDANDE JURISTER 1. Advokat 2. Bolagsjurist 3. Delägare på affärsjuridisk byrå 4. Chefsjurist 5. Domstol Dessa inriktningar brinner vi för mest MEST POPULÄRA STUDENTER 1. Advokat 2. FN 3. Åklagare 4. Delägare på affärsjuridisk byrå 5. Skattejurist NOTARIER 1. Åklagare 2. Domstol 3. Advokat 4. FN 5. Delägare på affärsjuridisk byrå BITRÄDANDE JURISTER 1. Advokat 2. Delägare på affärsjuridisk byrå 3. Chefsjurist 4. Bolagsjurist 5. Åklagare Många kan tänka sig att bli bolagsjurist, men det är mer sällan förstahandsvalet. Advokatyrket fortsätter att locka. 14

15 Syn på delägarskap Skulle du vilja bli delägare? TRENDER 33,7% 66,3% Stärkt vilja att bli delägare Nedgången 2012 är återhämtad. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Totalt 66,3% 66,4% 61,7% 38,3% 33,7% 33,6% Biträdande jurister vill inte bli delägare i samma grad som Ja Nej

16 Syn på delägarskap Nej-svar Chanserna är minimala, för alla. Är inte beredd att offra så pass mycket av mitt liv för ett yrke och vad som krävs för att bli delägare. Ja-svar Jag är driven, duktig och har mycket god arbetsmoral. Inte rädd för stora utmaningar. För att jag är intresserad av ett specifikt område som jag kommer vilja arbeta inom länge. Jag är beredd att arbeta hårt och tror därför att jag så småningom kommer bli delägare. Tror du att du kommer bli delägare? 57,4% Ja 42,6% Nej TRENDER Fler notarier tror de kommer bli delägare Fler kvinnor tror sig kunna bli delägare Efter svacka 2012 trenden pekar uppåt

17 Dessa karriärmål är viktigast att uppnå de första åren efter examen 1. Arbete som innebär större utmaningar 2. Bygga upp en god ekonomi 3. Få specialkompetens 4. Avancera inom företaget 5. Bidra till samhällsutvecklingen TRENDER De karriärmål som var viktiga för fem år sedan är också viktiga idag Helst vill jag ha ett så gott Att förvalta min tid på bästa sätt genom att välja arbetsplatser där samvete som möjligt jag lär mig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. 17

18 Hur viktigt är det för dig att din arbetsgivare, förutom grundlön, erbjuder dig följande? 1. Pensionsförsäkring 2. Goda förutsättningar för föräldraledighet 3. Flexibilitet i arbetstider 4. Betald övertid 5. Betald vidareutbildning TRENDER Det mesta är sig likt vid en tillbakablick på tidigare undersökningar. Kanske inte fredagsöl, men däremot Möjliggör att kunna utföra mitt arbete gärna andra träffar där teamet med kvalitet och utan stress. umgås för att förbättra relationer, gemenskap samt samarbete. 18

19 Var ser du dig själv om 10 år? Advokat Delägare på advokatbyrå Bolagsjurist Statligt verk eller kommun Domstolsväsendet Åklagare Biträdande jurist Chefsjurist Jag sysslar inte med juridik Egen byrå 3,7% 4,5% 3,2% 4,6% 4,6% 3,3% 3,8% 3,8% 6,0% 6,2% 6,7% 8,7% 8,8% 10,6% 11,0% 11,3% 13,4% 18,4% 21,2% 28,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Internationellt arbete Om ni frågar mig var jag vill se mig; domare först, delägare sen. Man Kvinna Diplomat, eller annat jobb på ambassad 19

20 Var ser du dig själv om 10 år? Advokat Delägare på advokatbyrå Bolagsjurist Statligt verk eller kommun Domstolsväsendet Åklagare Biträdande jurist Chefsjurist Jag sysslar inte med juridik Egen byrå 0,9% 0,3% 0,0% 3,0% 4,1% 8,1% 6,8% 6,1% 7,3% 6,6% 4,5% 3,1% 3,8% 4,0% 3,8% 4,9% 2,0% 3,6% 7,7% 8,2% 9,7% 11,2% 12,7% 13,4% 24,3% 25,5% Internationellt arbete Om ni frågar mig var jag vill se mig; Diplomat, eller annat jobb på domare först, delägare sen. ambassad 17,9% 19,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 19,8% Arbetar som biträdande jurist Notarietjänstgöring Studerar vid någon juristlinje 34,3% 20

21 På vilket sätt föredrar du att samla information om potentiella arbetsgivare? Google. Gästföreläsare och framför allt lärare för längre seminarieverksamhet i grupp. Letar inte än. 42,7% Företags/organisationers hemsida 56,8% 53,4% 57,8% Genom bekanta som arbetar på företaget 63,1% 35,9% 9,3% Arbetsmarknadsdagar 14,4% 53,8% 33,4% Artiklar i dagstidningar och magasin 41,5% 32,3% 43,4% Profilannonser i branschmedia 44,1% 27,1% 18,3% Genom kurskamrater 28,8% 36,9% 28,3% Platsannonser i tidningar 34,3% 24,8% 5,1% Praktikplats/examensarbete 12,3% 33,0% 5,8% Karriärguider 16,9% 23,1% 6,3% Besök på företaget/organisationen 20,3% 21,0% 4,7% Rekryteringsbroschyrer från företag/organisationer 10,6% 19,2% 6,0% Företagspresentationer 10,2% 16,2% 0,4% Karriärcenter på universitet/högskolor 2,5% 17,3% 15,6% LinkedIn 11,0% 7,8% 2,6% Facebook 3,8% 13,6% 3,3% TV/radio 4,2% 7,6% 1,8% Tryckt information om produkter och tjänster 3,8% 8,0% Youtube 0,8% 1,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Arbetar som biträdande jurist Notarietjänstgöring Studerar vid någon juristlinje 21

22 Vilka rekryteringsvägar brukar du använda då du söker nytt arbete? Besöker olika arbetsplatser och förlitar mig på mitt kontaktnät. Företagets/organisationens hemsida Arbetsförmedlingen Dagens Juridik/Juristpoolen 33,7% 43,4% 50,9% Academic Work Infotorg Juridik Dagens Nyheter 11,8% 25,8% Dagens Industri 10,5% Spontanansöker direkt till företaget LinkedIn Monster Svenska Dagbladet 8,4% 7,8% 9,4% Tar kontakt med arbetsplatsen personligen, söker 14,7% chef eller liknande. Manpower 6,4% Facebook 6,3% Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 22

23 Vilka rekryteringsvägar brukar du använda då du söker nytt arbete? Besöker olika arbetsplatser och förlitar mig på mitt kontaktnät. Academic Work Spontanansöker direkt till företaget Tar kontakt med arbetsplatsen personligen, söker chef eller liknande. Företagets/organisationens hemsida 49,6% 51,7% Arbetsförmedlingen 35,6% 48,0% Dagens Juridik/Juristpoolen 35,4% 32,6% Infotorg Juridik 26,7% 25,2% Dagens Nyheter 12,1% 11,7% Dagens Industri 14,0% 8,4% LinkedIn 11,9% 7,9% Monster 7,9% 8,7% Svenska Dagbladet 9,8% 6,6% Manpower 6,0% 6,7% Facebook 7,5% 5,6% Annat 16,2% 13,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Man Kvinna 23

24 Vilka rekryteringsvägar brukar du använda då du söker nytt arbete? Besöker olika arbetsplatser och förlitar mig på mitt kontaktnät. Academic Work Spontanansöker direkt till företaget 15,4% Tar kontakt med arbetsplatsen personligen, söker chef eller liknande. Företagets/organisationens hemsida 49,4% 55,3% 50,8% Arbetsförmedlingen 21,3% 40,7% 51,5% Dagens Juridik/Juristpoolen 50,8% 53,5% 24,8% Infotorg Juridik 43,6% 48,2% 16,3% Dagens Nyheter 12,5% 15,5% 11,1% Dagens Industri 15,1% 11,1% 8,8% LinkedIn 15,8% 9,7% 7,1% Monster 9,4% 9,7% 7,8% Svenska Dagbladet 8,1% 6,6% 7,8% Manpower 2,6% 4,0% Facebook 2,5% 2,7% Annat 8,1% 8,2% 14,7% 10,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Arbetar som biträdande jurist Notarietjänstgöring Studerar vid någon juristlinje 24

25 Hur viktigt är följande i ditt liv just nu? 1. Skapa god privatekonomi 2. Skapa balans mellan arbete och fritid 3. Umgås med familj 4. Vänner och bekanta 5. Fritidsintressen TRENDER Inga större ändringar i frågan de senaste tre åren. Träning. Mycket viktigt! Det viktigaste just nu, jämte familjen Att börja på en arbetsplats med och vännerna, är att klara av möjlighet till utveckling och studierna på ett bra sätt. omsättning av teoretiska kunskaper till praktiska. 25

26 Sammanfattning Tre av fyra biträdande jurister trivs bra på sin arbetsplats Rätt kunskap Rätt energi Rätt attityd Kollegor Balans Utmaning Fler vill gå ner i lön för att få mer fritid Färre kan tänka sig att jobba mer än 50 timmar i veckan Nöjda medarbetare Nöjda klienter Advokatyrket är populäraste inriktningen Populära karriärvägar: Bolagsjurist, Domare, Åklagare Attraktiva arbetsplatser: Sveriges Domstolar, Utrikes- och Justitiedepartementen, Åklagarmyndigheten, Mannheimer Swartling De mest eftertraktade byråerna är även de största Ökad vinst 26

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats

Sammanfattning av 2012 års resultat. Rätt talang på rätt plats Sammanfattning av 2012 års resultat Rätt talang på rätt plats BAKGRUND JURISTBAROMETERN 2012 är den nionde upplagan av BG Researchs årligen återkommande attityd- och kunskapsundersökning som kartlägger

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen?

Här redovisar vi en kort sammanfattning av resultatet. Har du frågor om undersökningen? MEDARBETARBAROMETERN RESULTAT 2014 Hej! I slutet av år 2014 fick alla våra medarbetare med månadslön möjlighet att fylla i den årliga medarbetarenkäten. Syftet med undersökningen är att man anonymt ska

Läs mer

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN

AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys AGENDA Värderingsskillnader mellan generationer Trenderna som omformar arbetsmarknaden Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Pressrelease: KarriärIndex 2007

Pressrelease: KarriärIndex 2007 Pressrelease: KarriärIndex 2007 Ericsson, IKEA och Sony Ericsson är Sveriges hetaste arbetsgivare bland både högskolestudenter och unga yrkesverksamma akademiker. Nu är resultatet från den årliga undersökningen

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Vad vill du? Innehåll. Jag vill

Vad vill du? Innehåll. Jag vill Jag vill. Jag vill Innehåll veta mer 3 vara delaktig 4 5 utvecklas 6 7 ha mer tid för ungarna, och för annat än jobbet 8 11 göra karriär och ha ett gott ledarskap 12 13 Vad vill du? I den här broschyren

Läs mer

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE?

ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Dale Carnegie Trainings ledarskapsguide: ÄR DINA MEDARBETARE MOTIVERADE? Lär dig motivera olika typer av medarbetare och bygg relationer som skapar entusiasm, motivation och engagemang på arbetsplatsen.

Läs mer

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång.

Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Våra värderingar Våra kunniga och kompetenta medarbetare skapar och möjliggör vår framgång. Vi vill att de ska fortsätta se oss som sin framtida arbetsgivare. Vi vill också att vårt varumärke ska locka

Läs mer

Välkommen till Hammarskiöld & Co

Välkommen till Hammarskiöld & Co Välkommen till Hammarskiöld & Co På 1700-talet låg näringslivets centrum inte på Stureplan utan i Gamla Stan. Till stor del ligger det fortfarande här, närmare bestämt hos Hammarskiöld & Co på Skeppsbron

Läs mer

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare

1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare 1100 högskolestudenters syn på statliga myndigheter som arbetsgivare Ekonomi, IT, juridik, samhällsvetenskap samt teknik Hösten 2008 Vad är viktigast vid valet av din framtida arbetsplats? Stimulerande

Läs mer

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats

Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats 9 dec 2013 Framtidens medarbetare, framtidens arbetsplats Anna lägger till samma bild som i inbjudan. Om undersökningen 2 Undersökning i två delar Online

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1

INTERVJUGUIDE ARBETE. Bilaga 1 Bilaga 1 INTERVJUGUIDE Bakgrund - Namn - Ålder - Uppväxtort - Syskon - Föräldrars yrke - Har du någon partner? Gift, sambo - Hur länge har ni varit tillsammans? - Vad arbetar hon med? - Har du barn? -

Läs mer

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE

1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE HUR HAR ARBETSMARKNADEN FÖRÄNDRATS OCH VAD BETYDER DET FÖR UNGA OCH ARBETSGIVARE? 1. NYA KRAV PÅ MEDARBETARE OCH LEDARE Tankearbete Automation Specialisering Sofia Rasmussen Grundare av Rasmussen Analys

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68

Samlingsbild. Medarbetarindex 5 78 80 69 68. Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71. Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 kommun Samlingsbild 09 08 09 09 Medarbetarindex 5 78 69 68 Attraktiv arbetsgivare 4 75 75 73 71 Drivande medarbetare 4 83 79 69 68 Personlig arbetssituation 15 72 78 73 73 Arbetsförutsättningar 5 74 81

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN

MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN MEDARBETARUNDESÖKNING 2012 MAGELUNGEN Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Mål och visioner Medarbetarsamtal

Läs mer

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt

Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Där du kan välja vad och var. www.glimstedt.se www.facebook.com/advokatfirmanglimstedt Var vill du jobba? Vi har 14 kontor i Sverige, tre i Baltikum och ett i Vitryssland. Vi är en av Sveriges största

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV. Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden. Arbetslivsvärderingar bland morgondagens medarbetare

OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV. Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden. Arbetslivsvärderingar bland morgondagens medarbetare OMVÄRLDSTRENDERNA SOM FORMAR FRAMTIDENS ARBETSLIV AGENDA Sex skiften som förändrar arbetsmarknaden straff till självförverkligande kroppsarbete till tankearbete människa till maskin flexibelt till gränslöst

Läs mer

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2014 års löner för bolagsjurister i Sverige

HR Commitment presenterar. Statistik gällande 2014 års löner för bolagsjurister i Sverige HR Commitment presenterar Statistik gällande 214 års löner för bolagsjurister i Sverige 2 Inledning HR Commitment har sedan 28 i samarbete med Bolagsjuristernas Förening tagit fram lönestatistik för bolagsjurister

Läs mer

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB.

ANALYS LEDARSKAP. Kvoturvalssystem samt viktning av resultatet med avseende på kön, ålder och NUTS2-region baserat på siffror från SCB. @ungdomsb ANALYS LEDARSKAP Intervjumetod: Fältperiod: Målgrupp: Totala respondentantalet: Online, kvantitativ 18 september 20 oktober 2014 Individer i Sverige, 15-25 år 20 973 st. (av vilka 5185 st. har

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna?

Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? Arbetsgivarvarumärke vad tycker kandidaterna? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval

Läs mer

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1

H A M M A R S K I Ö L D & CO 1 HAMMARSKIÖLD & CO 1 Välkommen till Hammarskiöld & Co! Hammarskiöld & Co är en av Sveriges ledande advokatbyråer inom affärsjuridik. I den här broschyren kan du läsa om vår inriktning, hur vi arbetar och

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Frågor till dig som söker arbete hos oss

Frågor till dig som söker arbete hos oss Frågor till dig som söker arbete hos oss För att vi ska få en mer utförlig bild av dig och dina förväntningar på oss, samtidigt som du får en bild av oss och våra förväntningar, vill jag be dig läsa igenom

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Var med och arbeta för en säkrare värld

Var med och arbeta för en säkrare värld Var med och arbeta för en säkrare värld människorna gör företaget Urban Karlström Generaldirektör Välkommen till en fascinerande arbetsplats Fortifikationsverket är en av Sveriges största fastighetsägare

Läs mer

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014

Glädjerapporten 2014. Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Glädjerapporten 2014 Om skratt och glädje på svenska arbetsplatser September 2014 Så här kul har vi det på jobbet just nu. I genomsnitt skrattar vi 5,1 ggr/dag på svenska arbetsplatser. Vård och Omsorg

Läs mer

MEDARBETARBAROMETER 2012

MEDARBETARBAROMETER 2012 MEDARBETARBAROMETER 2012 1 Medarbetarbarometer 2012 Innehåll sid 3 sid 4 sid 8 sid 18 2 Återkommande mätning av arbetsmiljön Hagfors kommun genomför en återkommande mätning för att: Ge alla medarbetare

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarenkät 2013

Medarbetarenkät 2013 Medarbetarenkät 2013 Medarbetarundersökning 2013 Resultatet från den medarbetarenkät som skickades ut under förra året är nu sammanställt och klart. Här kan ni se resultatet för hela kommunen. Medarbetarenkäten

Läs mer

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger?

Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? Vad krävs för att attrahera dagens och framtidens talanger? En undersökning bland dagens talanger om arbetsgivare, karriärval och värderingar i yrkeslivet. Hur attraherar vi dagens och framtidens medarbetare?

Läs mer

Medarbetarenkät 2014

Medarbetarenkät 2014 Medarbetarenkät 2014 kommun och kommun Bakgrundsinformation (%) (%) Svarsfrekvens 83,5 76,5 Kön Män 16 15,7 Kvinnor 84 84,3 Ålder 15-29 år 8,6 5,7 30-39 år 17,3 18,6 40-49 år 30,6 29,7 50-59 28,9 31,2

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft.

Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Välj energi för livet. Så är det att jobba på Skellefteå Kraft. Varför Skellefteå Kraft? Här får jag arbeta med hållbar utveckling, som är viktig både för Sverige och resten av världen. Det många kopplar

Läs mer

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete

AttraktivtArbete. Anställda vill göra ett bra arbete AttraktivtArbete En kompetensmiljö för attraktivt arbete 2010 #1 Anställda vill göra ett bra arbete Det är viktigt att känna att man gör ett bra arbete och att det man gör är viktigt. Dessa två saker är

Läs mer

Medarbetarundersökning NMU 2005

Medarbetarundersökning NMU 2005 Medarbetarundersökning NMU 25 SAMMANFATTNING 3 1 har svarat på enkäten (71% kvinnor, 2% män). 7 2 löner fanns registrerade vid tidpunkten vilken ger en svarsfrekvens på 42% (23 19,4%, 21 29,7%). De flesta

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet.

Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Enkätformulär: Kvinnor på ledande poster i näringslivet. Ämnet för den här enkäten är könsfördelning och jämställdhetsarbete på företaget/organisationen. För att få en så korrekt bild av svenskt näringsliv

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST

PROGRAM FÖR ÖKAD ARBETSLUST ARBETSGLÄDJE ARBETSGLÄDJE 1. Systematiskt arbetsglädjearbete 2. Att skapa och uppmärksamma framgångar 3. Ge uppskattning, uppmuntran 4. Utvecklande och meningsfulla arbetsuppgifter kompetensutveckling

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013

Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Undersökning bland deltagare i Volvosteget 2013 Innehåll 1 Om undersökningen 2 Sammanfattning 3 Ungdomarnas utvärdering av Volvosteget 18 4 Ungdomarnas syn på arbetslivet 03 08 22 2 Om undersökningen 3

Läs mer

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1

Resultat Medarbetarenkäten 2014. Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Resultat Medarbetarenkäten 2014 Kommunkontoret HR-avdelningen 1502101 Rev 1 Medarbetarenkäten 2014 Medarbetarenkäten utgår ifrån Lunds kommuns medarbetarpolicy. Enkäten består av frågor om verksamheten,

Läs mer

Handlingskraft på plats

Handlingskraft på plats Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med cirka 80 000

Läs mer

Anställningsintervju

Anställningsintervju Anställningsintervju När du kommit så långt som till anställningsintervjun så har du kommit långt i rekryteringsprocessen. Det är det första tillfället där du och arbetsgivaren, alternativt rekryteringsföretaget,

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Antagen av kommunfullmäktige: 2011-09-12 Kf 127 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Vision 2 Svedala kommuns personalpolitiska program 2.1 En jämlik arbetsgivare 2.2 En flexibel arbetsgivare

Läs mer

Konkreta tips inför anställningsintervjun

Konkreta tips inför anställningsintervjun Konkreta tips inför anställningsintervjun Ofta är det intervjun som till slut avgör om du får jobbet och därför är det viktigt att du förbereder dig. Gör du ett gott intryck och lyckas presentera dig på

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN

TRE SKIFTEN SOM OMFORMAR ARBETSMARKNADEN AGENDA KONSTEN ATT ATTRAHERA, BEHÅLLA OCH LEDA DEN UNGA GENERATIONEN Sofia Rasmussen VD, Rasmussen Analys AB Tre skiften som omformar arbetsmarknaden Värderingsskiftet bland dagens unga Arbetslivsvärderingar

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012

Arvika kommun medarbetarundersökning. Resultatrapport - 2012 1 Arvika kommun medarbetarundersökning rapport - 2012 Antal svar på Kommunen (kommunförvaltning o bolag) 2012: 1739 av 2385 (73%) Skala 1-5: (1=instämmer inte alls... 5=instämmer helt) 4-5 grön stapel

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju!

Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! Allt du behöver veta inför en anställningsintervju! LNU Karriär Lite konkreta tips inför anställningsintervjun. Att förbereda sig inför intervjun är A och O. Ta reda på så mycket som möjligt om företaget

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Nova Futura - Bosse Angelöw

Nova Futura - Bosse Angelöw ARBETSGLÄDJE Nova Futura - Bosse Angelöw Föreläsningar och utbildningar Individ-, grupp- och arbetsplatsutveckling Handledning och rådgivning Böcker, cd och webbaserade program www.novafutura.se www.friskverktyget.se

Läs mer

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan?

Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Juriststudent vid Umeå universitet och sedan? Sammanställning av en enkätundersökning gjord Juridiska institutionen 2 3 Inledning Åren, och genomförde juridiska institutionen enkätundersökningar med dem

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats)

Medarbetarundersökning 2015 KS. Hur stor del av din arbetstid i genomsnitt det senaste året har du ägnat åt (ange uppskattad procentsats) Medarbetarundersökning 2015 KS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på KS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på KS, 301 personer.

Läs mer

En bransch att må bra i

En bransch att må bra i En sammanfattning av slutsatser och åtgärder 2012 2013 Lotta Linderson 2013-10-18 1 Bakgrund och syfte I december 2011 gjordes en medlemsundersökning med fokus på stress. Nära hälften av medlemmarna, 6019

Läs mer

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke?

Lars Andrén. Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? Lars Andrén Behöver staten ett gemensamt arbetsgivarvarumärke? En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner, privat

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö

Arbetsmiljöenkät. Psykosocial arbetsmiljö Arbetsmiljöenkät Psykosocial arbetsmiljö 13 aug 2015 KC Gävle Försäkringskassan Inledning Denna enkät består av 31 frågor som besvarats anonymt via enkät på internet. Enkäten är framarbetad av Prevent;

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället.

den professionella identiteten och förändra värderingen av yrket i samhället. Redo för framtiden Grattis, snart tar du examen och lämnar livet som student för att arbeta i ditt nya yrke. Du har ett spännande arbetsliv framför dig inom ett fantastiskt yrke som är självständigt, ansvarsfullt

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för

En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Regional kompetensdag 2013 Från samverkan till samhandling 18 december, 2013 En bättre matchning mellan utbud och efterfrågan vad krävs? Anna Dyhre för Copyright Comborama Text & Layout 2010 Intresse,

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR

RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR RAPPORT TJÄNSTMÄN 25-45 ÅR INOM PRIVAT SEKTOR Kund: Conmore Ingenjörsbyrå Kontakt: Joakim Olsson / Anders Svensson Datum: 15 Maj, 2012 Helena Björck Tel: 0720 70 04 18 Helena.björck@novusgroup.se Annelie

Läs mer

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009

Sammanställning av. Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan. November 2009 Sammanställning av Hälso- och arbetsmiljöenkäten AFA för Södermöre kommundelsförvaltning, Södermöreskolan November 29 1 7. Var du med och besvarade AFA-enkäten i "En frisk satsning" 25-26? A. Ja B. Nej

Läs mer

Guide till bättre balans i livet.

Guide till bättre balans i livet. Guide till bättre balans i livet. En praktisk handledning för både arbetsgivare och anställda. Balans i livet kan betyda mycket. Hur ska vi alla kunna kombinera arbete med privatliv utan att det kostar

Läs mer

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA

71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA 71 PROCENT GRANSKAR EN POTENTIELL ARBETSGIVARE NÄR DE SÖKER JOBB OCH SÖKER INFORMATION OM VAD REDAN ANSTÄLLDA TYCKER. - EN TRENDRAPPORT FRÅN LERNIA FÖRORD Varje dag möter vi människor som tillhör, eller

Läs mer

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016.

statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. 6st statliga arbetsgivare finns med på listan över de tio arbetsgivare som juridikstudenter rankar som mest attraktiva. Källa: Universum, 2016. statliga myndigheter är med och arrangerar Hack for Sweden,

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga

STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING. Flexibelt arbetsliv viktigt för unga STATISTIK ARBETS MARKNADS UNDER SÖKNING Flexibelt arbetsliv viktigt för unga Ökad dialog krävs i det flexibla arbetslivet Majoriteten av de nyexaminerade inom Juseks medlemsgrupper har möjlighet att påverka

Läs mer

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE.

BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. BYGGRITNING FÖR VÅRT VARUMÄRKE. Vårt varumärke är så mycket mer än en logotyp och det vi bygger. Det är summan av de förväntningar och känslor som väcks när man tänker på oss vad som förväntas av oss,

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer

Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Hälsa & Friskvård Friskfaktorer Enligt Arbetsmiljöpolicyn 1 ska alla verksamheter ha ett hälsofrämjande synsätt. Det innebär att vi utgår från det friska och förstärker det. I policyn och handlingsplanen

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II. Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön COPSOQ SVERIGE Den mellanlånga versionen av COPSOQ II Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Frågor om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön Organisationens egen inledande text Instruktion

Läs mer

Stressbarometern 2013

Stressbarometern 2013 Stressbarometern 2013 1,2 miljoner löntagare och 15 förbund i samverkan Stressbarometern 2013 Konflikter: 21 Trygghet: 21 Personligt stöd: 22 Förutsättningar: 31 Arbetsbelastning: 33 Uppskattning: 35 Kontroll:

Läs mer