Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Juristbarometern. Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister"

Transkript

1 1

2 Juristbarometern Totalundersökning Sveriges juridikstudenter, tingsnotarier och biträdande jurister Population individer varav besvarade enkäten Svarsfrekvens på 31 % 66,4 % juridikstudenter 9,4 % tingsnotarier 24,3 % biträdande jurister 2

3 Attraktiva arbetsplatser SAMTLIGA SVARANDE 1. Sveriges domstolar 2. Utrikesdepartementet 3. Justitiedepartementet 4. Åklagarmyndigheten 5. Mannheimer Swartling 6. Regeringskansliet 7. EU-institutioner 8. FN 9. Rikspolisen 10. Vinge KVINNOR 1. Sveriges domstolar 2. Utrikesdepartementet 3. Justitiedepartementet 4. Åklagarmyndigheten 5. EU-institutioner 6. FN 7. Regeringskansliet 8. Mannheimer Swartling 9. Rikspolisen 10. Amnesty International MÄN 1. Sveriges domstolar 2. Mannheimer Swartling 3. Utrikesdepartementet 4. Justitiedepartementet 5. Regeringskansliet 6. Åklagarmyndigheten 7. Vinge 8. Google 9. EU-institutioner 10. Lindahl Sveriges domstolar åter i topp Statliga institutioner och FN populära Tre advokatbryråer på topp-tio 3

4 Vilka egenskaper ser du som viktigast hos din chef/blivande chef? 2008 Feedback och konstruktiv kritik i topp 2013 Engagemang och respekt i topp 2013 Engagemang Respekt Visat förtroende Tydliga direktiv Konstruktiv kritik Feedback 72,6% 67,8% 63,2% 58,4% 57,8% 57,7% Uppmuntran Inspiration Beröm/uppskattning 36,7% 40,8% 44,9% Driftighet 18,6% Annat 0,9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 4

5 Antal arbetstimmar studenten förväntar sig arbeta på första arbetet TRENDER 17 % förväntar sig arbeta mer än 50 timmar 34 % förväntar sig arbeta mer än 50 timmar Andelen som kan tänka sig arbeta mer än 50 timmar har minskat med 5 procentenheter från 2012 Totalt % 60% 62,8% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 23,7% 12,9% 0,6% Mindre än 30 timmar i veckan timmar i veckan timmar i veckan Mer än 50 timmar i veckan 5

6 Antal arbetstimmar studenten skulle vilja arbeta på första arbetet TRENDER 50 % vill arbeta högst 40 timmar i veckan 66 % vill arbeta minst 41 timmar i veckan Totalt 2010 till 2013 Efter en nedåtgående trend mellan 2010 och 2012 vill studenter i högre utstreckning återigen arbeta minst 41 timmar i veckan 60% 50% 40% 41,0% 42,1% 48,6% 46,7% 44,2% 44,5% 42,3% 47,1% 30% 20% 10% 0% 8,4% 9,2% 8,8% 8,8% 2,0% 2,0% 2,5% 1,8% Mindre än 30 timmar i veckan timmar i veckan timmar i veckan Mer än 50 timmar i veckan

7 Är du beredd att jobba på en arbetsplats som kräver att du arbetar mer än du skulle vilja? 60% 50% 55,5% 47,1% 40% 30% 20% 16,1% 26,9% 18,7% 17,1% 10% 0% Ja, det får man räkna med i juristbranschen Ja, periodvis är jag beredd Ja, under mina första år efter att göra det, men inte alltid examen, under förutsättning att det blir bättre senare 4,8% 4,4% 4,2% 4,0% Nej, men jag har inget val och gör det ändå Nej, jag skulle inte acceptera en arbetsplats som inte stämmer överens med mina krav 0,7% Annat 0,6% Kvinna Man 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 21,4% 19,4% 17,2% Ja, det får man räkna med i juristbranschen 46,6% 59,9% 65,0% Ja, periodvis är jag beredd att göra det, men inte alltid 23,1% 10,5% 7,1% Ja, under mina första år efter examen, under förutsättning att det blir bättre senare 4,9% 5,3% 3,7% 3,1% 4,9% 6,6% 0,9% Nej, men jag har inget val och gör det ändå Nej, jag skulle inte acceptera en arbetsplats som inte stämmer överens med mina krav 0,0% Annat 0,3% Studerar vid någon juristlinje Notarietjänstgöring Arbetar som biträdande jurist 7

8 Skulle du välja att gå ner i lön för att få mer fritid om du blev erbjuden det? Totalt 52% 51,7% 51,6% 51% 50,5% 50,1% 50% 49% 48% 48,3% 48,4% 49,5% 49,9% 47% 46% Ja Nej En allt större andel skulle välja att gå ner i lön för att få mer fritid. Det beror förstås på hur stor lönen är och hur mycket arbetstid jag måste lägga ner för att få den. Målet är 40-timmarsveckan och en lön runt , men jag vet inte om det är en rimlig tanke. 8

9 Trivs du på din nuvarande arbetsplats? Notarier Biträdande jurister 1,9% 18,6% 3,6% 19,8% 79,5% 76,5% Ja Nej Det är ok Ja Nej Det är ok Nej-sägare: Nej-sägare: För att det är en dålig För gubbigt. Det är fint tal om att kvinnor och män ska organisation som uppmuntrar behandlas lika men i praktikten är det inte så, utan kvinnor dåliga egenskaper och missgynnas generellt till följd av inbyggda förutfattande presterar halvdana resultat. meningar. 9

10 Detta krävs för att ett företag/organisation ska vara attraktiv 1. Inspirerande och motiverande arbetskollegor 2. Varierande arbetsuppgifter 3. Trygg anställning (ny trea!) 4. Goda referenser för framtiden 5. Flexibel arbetstid TRENDER Allt viktigare med en trygg anställning på arbetsplatsen Få övertidstimmar ej en topprioritering Inspirerande och bra företag som får mig att känna stolthet över min arbetsplats. Aktivt jämställdhetsarbete. Roligt på jobbet. 10

11 Detta krävs för att ett företag/organisation ska vara attraktiv Studenter Notarier Biträdande jurister Utmärker sig genom: Utmärker sig genom: Utmärker sig genom: Vill ha en trygg anställning Internationella karriärmöjligheter Traineeprogram Inspirerande och motiverande arbetskollegor Varierande arbetsuppgifter Intern vidareutbildning Goda referenser Flexibla arbetstider Medbestämmande i företags strategier 11

12 Vad är viktigt att bli förknippad med av kollegor och ledning? 1. Presterar väl 2. Tar ansvar 3. Visar respekt 4. Är ärlig 5. Håller deadlines 12

13 Hur viktigt anser du det vara att lyfta upp/ förändra följande på din arbetsplats? ,5 2,9 3,6 3,6 3,0 3,3 4,2 3,2 4,1 4,1 3,8 3,9 Jämställdhetsfrågor i topp Miljömedvetenhet Corporate Social Responsibility Medbestämmande i företagets strategier Inställningen i frågor som jämställdhet, integration och arbetsmiljö Möjlighet till större flexibilitet Löneutveckling Löneutveckling i topp Kvinna Man Sifforna representerar ett medeltal 1 är inte alls viktigt och 5 är mycket viktigt 13

14 Vilka inriktningar intresserar mest? Dessa inriktningar kan vi tänka oss FLEST ANTAL SVAR STUDENTER 1. Advokat 2. Bolagsjurist 3. Domstol 4. Delägare på affärsjuridisk byrå 5. FN NOTARIER 1. Domstol 2. Advokat 3. Bolagsjurist 4. Åklagare 5. Riksdag och regering BITRÄDANDE JURISTER 1. Advokat 2. Bolagsjurist 3. Delägare på affärsjuridisk byrå 4. Chefsjurist 5. Domstol Dessa inriktningar brinner vi för mest MEST POPULÄRA STUDENTER 1. Advokat 2. FN 3. Åklagare 4. Delägare på affärsjuridisk byrå 5. Skattejurist NOTARIER 1. Åklagare 2. Domstol 3. Advokat 4. FN 5. Delägare på affärsjuridisk byrå BITRÄDANDE JURISTER 1. Advokat 2. Delägare på affärsjuridisk byrå 3. Chefsjurist 4. Bolagsjurist 5. Åklagare Många kan tänka sig att bli bolagsjurist, men det är mer sällan förstahandsvalet. Advokatyrket fortsätter att locka. 14

15 Syn på delägarskap Skulle du vilja bli delägare? TRENDER 33,7% 66,3% Stärkt vilja att bli delägare Nedgången 2012 är återhämtad. 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Ja Nej Totalt 66,3% 66,4% 61,7% 38,3% 33,7% 33,6% Biträdande jurister vill inte bli delägare i samma grad som Ja Nej

16 Syn på delägarskap Nej-svar Chanserna är minimala, för alla. Är inte beredd att offra så pass mycket av mitt liv för ett yrke och vad som krävs för att bli delägare. Ja-svar Jag är driven, duktig och har mycket god arbetsmoral. Inte rädd för stora utmaningar. För att jag är intresserad av ett specifikt område som jag kommer vilja arbeta inom länge. Jag är beredd att arbeta hårt och tror därför att jag så småningom kommer bli delägare. Tror du att du kommer bli delägare? 57,4% Ja 42,6% Nej TRENDER Fler notarier tror de kommer bli delägare Fler kvinnor tror sig kunna bli delägare Efter svacka 2012 trenden pekar uppåt

17 Dessa karriärmål är viktigast att uppnå de första åren efter examen 1. Arbete som innebär större utmaningar 2. Bygga upp en god ekonomi 3. Få specialkompetens 4. Avancera inom företaget 5. Bidra till samhällsutvecklingen TRENDER De karriärmål som var viktiga för fem år sedan är också viktiga idag Helst vill jag ha ett så gott Att förvalta min tid på bästa sätt genom att välja arbetsplatser där samvete som möjligt jag lär mig så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. 17

18 Hur viktigt är det för dig att din arbetsgivare, förutom grundlön, erbjuder dig följande? 1. Pensionsförsäkring 2. Goda förutsättningar för föräldraledighet 3. Flexibilitet i arbetstider 4. Betald övertid 5. Betald vidareutbildning TRENDER Det mesta är sig likt vid en tillbakablick på tidigare undersökningar. Kanske inte fredagsöl, men däremot Möjliggör att kunna utföra mitt arbete gärna andra träffar där teamet med kvalitet och utan stress. umgås för att förbättra relationer, gemenskap samt samarbete. 18

19 Var ser du dig själv om 10 år? Advokat Delägare på advokatbyrå Bolagsjurist Statligt verk eller kommun Domstolsväsendet Åklagare Biträdande jurist Chefsjurist Jag sysslar inte med juridik Egen byrå 3,7% 4,5% 3,2% 4,6% 4,6% 3,3% 3,8% 3,8% 6,0% 6,2% 6,7% 8,7% 8,8% 10,6% 11,0% 11,3% 13,4% 18,4% 21,2% 28,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Internationellt arbete Om ni frågar mig var jag vill se mig; domare först, delägare sen. Man Kvinna Diplomat, eller annat jobb på ambassad 19

20 Var ser du dig själv om 10 år? Advokat Delägare på advokatbyrå Bolagsjurist Statligt verk eller kommun Domstolsväsendet Åklagare Biträdande jurist Chefsjurist Jag sysslar inte med juridik Egen byrå 0,9% 0,3% 0,0% 3,0% 4,1% 8,1% 6,8% 6,1% 7,3% 6,6% 4,5% 3,1% 3,8% 4,0% 3,8% 4,9% 2,0% 3,6% 7,7% 8,2% 9,7% 11,2% 12,7% 13,4% 24,3% 25,5% Internationellt arbete Om ni frågar mig var jag vill se mig; Diplomat, eller annat jobb på domare först, delägare sen. ambassad 17,9% 19,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 19,8% Arbetar som biträdande jurist Notarietjänstgöring Studerar vid någon juristlinje 34,3% 20

21 På vilket sätt föredrar du att samla information om potentiella arbetsgivare? Google. Gästföreläsare och framför allt lärare för längre seminarieverksamhet i grupp. Letar inte än. 42,7% Företags/organisationers hemsida 56,8% 53,4% 57,8% Genom bekanta som arbetar på företaget 63,1% 35,9% 9,3% Arbetsmarknadsdagar 14,4% 53,8% 33,4% Artiklar i dagstidningar och magasin 41,5% 32,3% 43,4% Profilannonser i branschmedia 44,1% 27,1% 18,3% Genom kurskamrater 28,8% 36,9% 28,3% Platsannonser i tidningar 34,3% 24,8% 5,1% Praktikplats/examensarbete 12,3% 33,0% 5,8% Karriärguider 16,9% 23,1% 6,3% Besök på företaget/organisationen 20,3% 21,0% 4,7% Rekryteringsbroschyrer från företag/organisationer 10,6% 19,2% 6,0% Företagspresentationer 10,2% 16,2% 0,4% Karriärcenter på universitet/högskolor 2,5% 17,3% 15,6% LinkedIn 11,0% 7,8% 2,6% Facebook 3,8% 13,6% 3,3% TV/radio 4,2% 7,6% 1,8% Tryckt information om produkter och tjänster 3,8% 8,0% Youtube 0,8% 1,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Arbetar som biträdande jurist Notarietjänstgöring Studerar vid någon juristlinje 21

22 Vilka rekryteringsvägar brukar du använda då du söker nytt arbete? Besöker olika arbetsplatser och förlitar mig på mitt kontaktnät. Företagets/organisationens hemsida Arbetsförmedlingen Dagens Juridik/Juristpoolen 33,7% 43,4% 50,9% Academic Work Infotorg Juridik Dagens Nyheter 11,8% 25,8% Dagens Industri 10,5% Spontanansöker direkt till företaget LinkedIn Monster Svenska Dagbladet 8,4% 7,8% 9,4% Tar kontakt med arbetsplatsen personligen, söker 14,7% chef eller liknande. Manpower 6,4% Facebook 6,3% Annat 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 22

23 Vilka rekryteringsvägar brukar du använda då du söker nytt arbete? Besöker olika arbetsplatser och förlitar mig på mitt kontaktnät. Academic Work Spontanansöker direkt till företaget Tar kontakt med arbetsplatsen personligen, söker chef eller liknande. Företagets/organisationens hemsida 49,6% 51,7% Arbetsförmedlingen 35,6% 48,0% Dagens Juridik/Juristpoolen 35,4% 32,6% Infotorg Juridik 26,7% 25,2% Dagens Nyheter 12,1% 11,7% Dagens Industri 14,0% 8,4% LinkedIn 11,9% 7,9% Monster 7,9% 8,7% Svenska Dagbladet 9,8% 6,6% Manpower 6,0% 6,7% Facebook 7,5% 5,6% Annat 16,2% 13,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Man Kvinna 23

24 Vilka rekryteringsvägar brukar du använda då du söker nytt arbete? Besöker olika arbetsplatser och förlitar mig på mitt kontaktnät. Academic Work Spontanansöker direkt till företaget 15,4% Tar kontakt med arbetsplatsen personligen, söker chef eller liknande. Företagets/organisationens hemsida 49,4% 55,3% 50,8% Arbetsförmedlingen 21,3% 40,7% 51,5% Dagens Juridik/Juristpoolen 50,8% 53,5% 24,8% Infotorg Juridik 43,6% 48,2% 16,3% Dagens Nyheter 12,5% 15,5% 11,1% Dagens Industri 15,1% 11,1% 8,8% LinkedIn 15,8% 9,7% 7,1% Monster 9,4% 9,7% 7,8% Svenska Dagbladet 8,1% 6,6% 7,8% Manpower 2,6% 4,0% Facebook 2,5% 2,7% Annat 8,1% 8,2% 14,7% 10,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Arbetar som biträdande jurist Notarietjänstgöring Studerar vid någon juristlinje 24

25 Hur viktigt är följande i ditt liv just nu? 1. Skapa god privatekonomi 2. Skapa balans mellan arbete och fritid 3. Umgås med familj 4. Vänner och bekanta 5. Fritidsintressen TRENDER Inga större ändringar i frågan de senaste tre åren. Träning. Mycket viktigt! Det viktigaste just nu, jämte familjen Att börja på en arbetsplats med och vännerna, är att klara av möjlighet till utveckling och studierna på ett bra sätt. omsättning av teoretiska kunskaper till praktiska. 25

26 Sammanfattning Tre av fyra biträdande jurister trivs bra på sin arbetsplats Rätt kunskap Rätt energi Rätt attityd Kollegor Balans Utmaning Fler vill gå ner i lön för att få mer fritid Färre kan tänka sig att jobba mer än 50 timmar i veckan Nöjda medarbetare Nöjda klienter Advokatyrket är populäraste inriktningen Populära karriärvägar: Bolagsjurist, Domare, Åklagare Attraktiva arbetsplatser: Sveriges Domstolar, Utrikes- och Justitiedepartementen, Åklagarmyndigheten, Mannheimer Swartling De mest eftertraktade byråerna är även de största Ökad vinst 26