Blocket jobbkollen höst 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Blocket jobbkollen höst 2012"

Transkript

1 Sida 1 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef Bastal FR1 Har du yrkesarbetat någon gång de senaste fem åren? Räkna även med sommar- och/e ller extrajobb. Ja Nej Bastal FR2 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Yrkesarbetande Student Pensionär Arbetssökande Föräldraledig Sjukskriven Inget av ovanstående Bastal FR3 Välj tre (3) av följande egenskaper som du tycker att en bra chef skall ha. (OBS! välj max 3 egenskaper) Lyhörd Kunnig Bra på att fatta beslut Låter mig fatta egna beslut Ärlig Rättvis Snäll Tydlig Rolig Förtroendeingivande Pålitlig Andel svar totalt Bastal FR4 Vilken av följande egenskaper, hos en chef, tycker du sämst om? (Bara ett svar = SÄMST). Inkompetent Tråkig Orättvis Otydlig Självupptagen Elak Oseriös Opålitlig

2 Sida 2 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef Bastal FR5 Har du någon gång höjt rösten åt din nuvarande eller en tidigare chef? Ja Nej Vet ej Nytt bastal: FR5 Ja Bastal FR6 I vilket/vilka sammanhang eller av vilken anledning höjde du rösten åt din chef? Du kan markera flera svar. Diskussion om lön och villkor Diskussion om arbetsmiljö Diskussion om arbetsuppgifter Diskussion som inte rör jobbet Diskussion om ledighet eller semester Diskussion om samarbetet med andra kollegor Annat. Vad? Andel svar totalt Bastal FR7 Välj tre (3) av följande egenskaper som du tycker att bra kollegor skall ha. (OBS! välj max 3 egenskaper) Lyhörd Kunnig Bra på att fatta beslut Låter mig fatta egna beslut Ärlig Rättvis Snäll Tydlig Rolig Förtroendeingivande Pålitlig Andel svar totalt

3 Sida 3 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef Bastal FR8 Vilken av följande egenskaper tycker du sämst om hos en kollega? (Bara ett svar = SÄMST). Inkompetent Tråkig Orättvis Otydlig Självupptagen Elak Oseriös Opålitlig Bastal FR9 Har du någon gång tipsat någon annan om ett jobb via Facebook, Twitter och/eller Linkedin? Ja Nej Bastal FR10 Har du hittat något intressant jobb som du sedan sökt genom någon av följande kanaler? Du kan markera flera alternativ Facebook Twitter Linkedin Nej Andel svar totalt FR11 Har du något personalansvar på din arbetsplats? Ja Nej

4 Sida 4 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef FR12 Vad tycker du generellt om din närmaste chef på din nuvarande arbetsplats? 1 Mycket dåligt Mycket bra Jag har ingen chef Medelvärde: ,7 3,7 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 3,7 3,7 FR13 Har den rådande konjunkturen påverkat din arbetssituation? Ja Nej Vet ej/ingen uppfattning Nytt bastal: FR13 Ja Bastal FR13b Hur har din arbetssituation påverkats av den rådande konjunkturen? 1 Påverkats mycket negativt Påverkats mycket positivt Medelvärde: ,3 2,3 2,3 1,8 2,3 2,5 2,2 2,4 2,4 FR14 Är du mer eller mindre orolig över att förlora ditt jobb idag än vad du var för ett år sedan? Är mer orolig idag än för ett år sedan Är mindre orolig idag än för ett år sedan Ingen skillnad Hade inte ett jobb för ett år sedan Vet ej

5 Sida 5 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef FR15 Hur ofta har du gråtit på jobbet? Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen Nytt bastal: FR Bastal FR15b Vad är anledningen till att du gråtit på jobbet? Du kan markera flera svar För hög arbetsbelastning Konflikt med kollega/kollegor Konflikt med chefen Känt mig utanför Privata skäl Vet ej/annat skäl Andel svar totalt FR16 Skulle du vilja byta jobb? Ja Nej Nytt bastal: FR16 Ja Bastal FR16b Varför skulle du vilja byta jobb? Du kan markera flera alternativ För låg lön Missnöjd med chefen Missnöjd med kollegor Utvecklas inte För stressigt Uttråkad Praktiska skäl Vet ej/annat skäl Andel svar totalt

6 Sida 6 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef Nytt bastal: FR16 Ja Bastal FR16c Vad är anledningen till att du ännu inte bytt jobb? Du kan markera flera alternativ Hinner inte Får inte de jobb jag söker Det är för krävande/ansträngande att söka jobb Jag vet inte var jag ska vända mig Det finns inga jobb som passar mig Jag vet inte vad jag vill jobba med istället Jag vågar inte Vet ej/annat skäl Andel svar totalt FR17 Har du letat efter, eller sökt nytt jobb under arbetstid? Ja, det gör jag dagligen Ja, det gör jag ofta Ja, det gör jag ibland Ja, men sällan Nej, det har jag aldrig gjort och FR Bastal FR18 Om du hade din chefs tjänst, skulle du göra ett bättre jobb än honom/henne? Ja Nej Vet inte Nytt bastal: FR18 Ja Bastal FR18b På vilket sätt skulle du göra ett bättre jobb än din chef? Du kan markera flera alternativ Jag har en bättre ledarskapsförmåga Jag har större erfarenhet Jag är mer kunnig Jag har högre förtroende hos övriga anställda Jag har mer driv Annan anledning Andel svar totalt

7 Sida 7 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef Nytt bastal: FR2 Yrkesarbetande OR FR2 Föräldraledig Sjukskriven AND FR12 1 Mycket dåligt Mycket bra Bastal FR19 Får du tydliga mål av din chef? Ja Nej Vet inte och FR Bastal FR20 För du konstruktiv feedback/återkoppling av din chef? Ja Nej Vet inte FR21 Hur ställer du dig till följande påstående? Min arbetsgivare skapar en fungerande situation för småbarnsföräldrar? 1 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej FR22 Har män och kvinnor samma förutsättningar att göra karriär hos din arbetsgivare? Ja Nej, män har bättre förutsättningar Nej, kvinnor har bättre förutsättningar Vet ej

8 Sida 8 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef FR23 Värderas yngre och äldre medarbetares kompetens lika högt? Ja Nej, yngre personers kompetens är värd mer Nej, äldre personers kompetens är värd mer Vet ej FR24 Har du någon gång träffat kärleken på jobbet? Ja Nej Vet ej/inget svar FR25 Har du någon gång varit otrogen med en kollega? Ja Nej Vet ej/inget svar Nytt bastal: FR25 Ja Bastal FR26 I vilket sammanhang befann du och din kollega er då? På kontoret Utanför jobbet På konferens Någon annanstans Andel svar totalt FR27 Hur ofta kollar du din jobbmail innan du går och lägger dig? Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen Vet ej

9 Sida 9 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef FR28 Hur ofta kollar du jobbmailen det första du gör på morgonen? Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen Vet ej FR29 Hur ofta förväntas du att vara anträffbar/ tillgänglig utanför arbetstid? Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen Vet ej FR30 Anser du att du hinner med ditt jobb på arbetstid? Ja Nej Vet ej FR31 Brukar du få en julklapp av din arbetsgivare? Ja Nej Vet ej

10 Sida 10 Kön Ålder Chef Man Kvinna år år år år år Chef Nytt bastal: FR31 Ja Bastal FR31b Hur nöjd brukar du vara med julklappen från din arbetsgivare? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Medelvärde: ,6 3,5 3,7 4,1 3,7 3,6 3,7 3,6 3,7 FR32 Har du någon gång sålt din julklapp på Blocket? Ja Nej Vet ej FR33 Inom vilken/vilka av följande branscher verkar företaget/verksamheten där du arbetar? Det gäller din specifika enhet, alltså inte en eventuell koncern. Du kan markera flera svar. Tillverkningsindustrin Byggindustrin Energi-, värme och/eller vattenförsörjning Finansverksamhet Data/IT Telekom Forskning och utveckling Media/Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel/grosshandel Detaljhandel Motorfordon Fastighetsverksamhet Transporter Resor Sjukvård/omsorg Samhällsservice Utbildningsverksamhet Intresse-/branschorganisation Rekreation/Kultur/Sport Hotell/Restaurang/Turism Lant-/Skogsbruk Annan bransch/övriga branscher Andel svar totalt

11 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon Bastal FR1 Har du yrkesarbetat någon gång de senaste fem åren? Räkna även med sommar- och/e ller extrajobb. Ja Nej Bastal FR2 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Yrkesarbetande Student Pensionär Arbetssökande Föräldraledig Sjukskriven Inget av ovanstående Bastal FR3 Välj tre (3) av följande egenskaper som du tycker att en bra chef skall ha. (OBS! välj max 3 egenskaper) Lyhörd Kunnig Bra på att fatta beslut Låter mig fatta egna beslut Ärlig Rättvis Snäll Tydlig Rolig Förtroendeingivande Pålitlig Andel svar totalt

12 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon Bastal FR4 Vilken av följande egenskaper, hos en chef, tycker du sämst om? (Bara ett svar = SÄMST). Inkompetent Tråkig Orättvis Otydlig Självupptagen Elak Oseriös Opålitlig Bastal FR5 Har du någon gång höjt rösten åt din nuvarande eller en tidigare chef? Ja Nej Vet ej Nytt bastal: FR5 Ja Bastal FR6 I vilket/vilka sammanhang eller av vilken anledning höjde du rösten åt din chef? Du kan markera flera svar. Diskussion om lön och villkor Diskussion om arbetsmiljö Diskussion om arbetsuppgifter Diskussion som inte rör jobbet Diskussion om ledighet eller semester Diskussion om samarbetet med andra kollegor Annat. Vad? Andel svar totalt

13 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon Bastal FR7 Välj tre (3) av följande egenskaper som du tycker att bra kollegor skall ha. (OBS! välj max 3 egenskaper) Lyhörd Kunnig Bra på att fatta beslut Låter mig fatta egna beslut Ärlig Rättvis Snäll Tydlig Rolig Förtroendeingivande Pålitlig Andel svar totalt Bastal FR8 Vilken av följande egenskaper tycker du sämst om hos en kollega? (Bara ett svar = SÄMST). Inkompetent Tråkig Orättvis Otydlig Självupptagen Elak Oseriös Opålitlig Bastal FR9 Har du någon gång tipsat någon annan om ett jobb via Facebook, Twitter och/eller Linkedin? Ja Nej

14 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon Bastal FR10 Har du hittat något intressant jobb som du sedan sökt genom någon av följande kanaler? Du kan markera flera alternativ Facebook Twitter Linkedin Nej Andel svar totalt FR11 Har du något personalansvar på din arbetsplats? Ja Nej FR12 Vad tycker du generellt om din närmaste chef på din nuvarande arbetsplats? 1 Mycket dåligt Mycket bra Jag har ingen chef Medelvärde: ,7 3,5 3,9 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7 3,8 3,6 3,8

15 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon FR13 Har den rådande konjunkturen påverkat din arbetssituation? Ja Nej Vet ej/ingen uppfattning Nytt bastal: FR13 Ja Bastal FR13b Hur har din arbetssituation påverkats av den rådande konjunkturen? 1 Påverkats mycket negativt Påverkats mycket positivt Medelvärde: ,3 2,2 2,3 2,4 2,4 2,3 2,3 2,6 2,3 2,4 2,3 2,5 2,0 FR14 Är du mer eller mindre orolig över att förlora ditt jobb idag än vad du var för ett år sedan? Är mer orolig idag än för ett år sedan Är mindre orolig idag än för ett år sedan Ingen skillnad Hade inte ett jobb för ett år sedan Vet ej

16 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon FR15 Hur ofta har du gråtit på jobbet? Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen Nytt bastal: FR Bastal FR15b Vad är anledningen till att du gråtit på jobbet? Du kan markera flera svar För hög arbetsbelastning Konflikt med kollega/kollegor Konflikt med chefen Känt mig utanför Privata skäl Vet ej/annat skäl Andel svar totalt FR16 Skulle du vilja byta jobb? Ja Nej Nytt bastal: FR16 Ja Bastal FR16b Varför skulle du vilja byta jobb? Du kan markera flera alternativ För låg lön Missnöjd med chefen Missnöjd med kollegor Utvecklas inte För stressigt Uttråkad Praktiska skäl Vet ej/annat skäl Andel svar totalt

17 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon Nytt bastal: FR16 Ja Bastal FR16c Vad är anledningen till att du ännu inte bytt jobb? Du kan markera flera alternativ Hinner inte Får inte de jobb jag söker Det är för krävande/ansträngande att söka jobb Jag vet inte var jag ska vända mig Det finns inga jobb som passar mig Jag vet inte vad jag vill jobba med istället Jag vågar inte Vet ej/annat skäl Andel svar totalt FR17 Har du letat efter, eller sökt nytt jobb under arbetstid? Ja, det gör jag dagligen Ja, det gör jag ofta Ja, det gör jag ibland Ja, men sällan Nej, det har jag aldrig gjort och FR Bastal FR18 Om du hade din chefs tjänst, skulle du göra ett bättre jobb än honom/henne? Ja Nej Vet inte

18 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon Nytt bastal: FR18 Ja Bastal FR18b På vilket sätt skulle du göra ett bättre jobb än din chef? Du kan markera flera alternativ Jag har en bättre ledarskapsförmåga Jag har större erfarenhet Jag är mer kunnig Jag har högre förtroende hos övriga anställda Jag har mer driv Annan anledning Andel svar totalt Nytt bastal: FR2 Yrkesarbetande OR FR2 Föräldraledig Sjukskriven AND FR12 1 Mycket dåligt Mycket bra Bastal FR19 Får du tydliga mål av din chef? Ja Nej Vet inte och FR Bastal FR20 För du konstruktiv feedback/återkoppling av din chef? Ja Nej Vet inte

19 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon FR21 Hur ställer du dig till följande påstående? Min arbetsgivare skapar en fungerande situation för småbarnsföräldrar? 1 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej FR22 Har män och kvinnor samma förutsättningar att göra karriär hos din arbetsgivare? Ja Nej, män har bättre förutsättningar Nej, kvinnor har bättre förutsättningar Vet ej FR23 Värderas yngre och äldre medarbetares kompetens lika högt? Ja Nej, yngre personers kompetens är värd mer Nej, äldre personers kompetens är värd mer Vet ej

20 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon FR24 Har du någon gång träffat kärleken på jobbet? Ja Nej Vet ej/inget svar FR25 Har du någon gång varit otrogen med en kollega? Ja Nej Vet ej/inget svar Nytt bastal: FR25 Ja Bastal FR26 I vilket sammanhang befann du och din kollega er då? På kontoret Utanför jobbet På konferens Någon annanstans Andel svar totalt FR27 Hur ofta kollar du din jobbmail innan du går och lägger dig? Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen Vet ej

21 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon FR28 Hur ofta kollar du jobbmailen det första du gör på morgonen? Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen Vet ej FR29 Hur ofta förväntas du att vara anträffbar/ tillgänglig utanför arbetstid? Aldrig Sällan Ibland Ofta Dagligen Vet ej FR30 Anser du att du hinner med ditt jobb på arbetstid? Ja Nej Vet ej

22 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon FR31 Brukar du få en julklapp av din arbetsgivare? Ja Nej Vet ej Nytt bastal: FR31 Ja Bastal FR31b Hur nöjd brukar du vara med julklappen från din arbetsgivare? Mycket nöjd Ganska nöjd Varken nöjd eller missnöjd Ganska missnöjd Mycket missnöjd Medelvärde: ,6 3,8 3,7 3,7 4,5 3,6 3,8 3,8 3,7 3,9 3,8 3,6 3,8 FR32 Har du någon gång sålt din julklapp på Blocket? Ja Nej Vet ej

23 Sida Energi-, värme och/el Tillverkningsindustrin Byggindustrin ler vattenförsörjning Finansverksamhet Data/ IT Telekom Forskning och utveckling Media/ Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel /gross handel Detaljhandel Motorfordon FR33 Inom vilken/vilka av följande branscher verkar företaget/verksamheten där du arbetar? Det gäller din specifika enhet, alltså inte en eventuell koncern. Du kan markera flera svar. Tillverkningsindustrin Byggindustrin Energi-, värme och/eller vattenförsörjning Finansverksamhet Data/IT Telekom Forskning och utveckling Media/Reklam Uppdragsverksamhet Partihandel/grosshandel Detaljhandel Motorfordon Fastighetsverksamhet Transporter Resor Sjukvård/omsorg Samhällsservice Utbildningsverksamhet Intresse-/branschorganisation Rekreation/Kultur/Sport Hotell/Restaurang/Turism Lant-/Skogsbruk Annan bransch/övriga branscher Andel svar totalt

24 Sida Intresse-/ Annan Utbild- bransch bran- Rekreation/ Hotell/ / nings- sch- Restau- Övriga verk- organi- Kultur/ rang/tu bran- Fastighetsverksamhet Transporter Resor Sjukvård/om sorg Samhällsservicsamhesation Sport rism Lant-/ Skogsbruscher Bastal FR1 Har du yrkesarbetat någon gång de senaste fem åren? Räkna även med sommar- och/e ller extrajobb. Ja Nej Bastal FR2 Vilken är din nuvarande sysselsättning? Yrkesarbetande Student Pensionär Arbetssökande Föräldraledig Sjukskriven Inget av ovanstående Bastal FR3 Välj tre (3) av följande egenskaper som du tycker att en bra chef skall ha. (OBS! välj max 3 egenskaper) Lyhörd Kunnig Bra på att fatta beslut Låter mig fatta egna beslut Ärlig Rättvis Snäll Tydlig Rolig Förtroendeingivande Pålitlig Andel svar totalt

25 Sida Intresse-/ Annan Utbild- bransch bran- Rekreation/ Hotell/ / nings- sch- Restau- Övriga verk- organi- Kultur/ rang/tu bran- Fastighetsverksamhet Transporter Resor Sjukvård/om sorg Samhällsservicsamhesation Sport rism Lant-/ Skogsbruscher Bastal FR4 Vilken av följande egenskaper, hos en chef, tycker du sämst om? (Bara ett svar = SÄMST). Inkompetent Tråkig Orättvis Otydlig Självupptagen Elak Oseriös Opålitlig Bastal FR5 Har du någon gång höjt rösten åt din nuvarande eller en tidigare chef? Ja Nej Vet ej Nytt bastal: FR5 Ja Bastal FR6 I vilket/vilka sammanhang eller av vilken anledning höjde du rösten åt din chef? Du kan markera flera svar. Diskussion om lön och villkor Diskussion om arbetsmiljö Diskussion om arbetsuppgifter Diskussion som inte rör jobbet Diskussion om ledighet eller semester Diskussion om samarbetet med andra kollegor Annat. Vad? Andel svar totalt

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid utskrivning och uppföljning efter rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne

Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Frågeformulär för utvärdering av rehabiliteringsinsatser i Skåne Det här formuläret avser Din situation vid starten, avslutningen samt uppföljningen av rehabiliteringen Vi följer upp vården för att vara

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Skövde Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Skövde Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott.

Antal svarande i kommunen 32 Andel svarande i kommunen, procent 43 Kategorier ångest? Mycket dåligt Totalt Nej. Någorlunda. Mycket gott. Resultat för särskilt boende 203, per kön, åldersgrupp, hälsotillstånd, 863 Hällefors F Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? F2 Har du besvär av ängslan, oro eller ångest? gott gott Någorlunda

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade

www.workitsimple.se Lotta Carlberg, lotta@workitsimple.se, 070-204 19 07 2015 workitsimple Alla rättigheter reserverade 1 2 30 sätt att få flera kunder till ditt företag. En Gratis guide av Lotta Carlberg företagsrådgivare och mentor på 3 När jag arbetar med mina kunder så går vi tillsammans igenom hur de kan få in nya

Läs mer

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE

Folkoperan: Svenskarnas tabun SE Är du Man 50% 510 100% 0% 45% 5% 47% 54% Kvinna 50% 517 0% 100% 55% 47% 5% 46% Bas 1027 510 517 147 11 85 18 Summa 1027 510 517 147 11 85 18 Åldersgrupp 18-25 14% 147 1% 16% 100% 0% 0% 0% 26-45 0% 11 2%

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Arvika Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Arvika Hemtjänst Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s.

ELEVHJÄLP. Diskussion s. 2 Åsikter s. 3. Källkritik s. 11. Fördelar och nackdelar s. 4. Samarbete s. 10. Slutsatser s. 9. Konsekvenser s. Källkritik s. 11 Diskussion s. 2 Åsikter s. 3 Samarbete s. 10 Slutsatser s. 9 ELEVHJÄLP Fördelar och nackdelar s. 4 Konsekvenser s. 5 Lösningar s. 8 Perspektiv s. 7 Likheter och skillnader s. 6 1 Resonera/diskutera/samtala

Läs mer

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare

Haparanda Stad. Medarbetarundersökning hösten 2012 Chef/Medarbetare Haparanda Stad Medarbetarundersökning hösten 22 / Om undersökningen Förklaringar Resultat - Index - Per fråga Presentation Om undersökningen Metoden som använts är en kombination av webb och postala enkäter.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Stockholms län Resultat för Södermalm Hemtjänst Resultaten för er stadsdel Det här är en sammanställning av resultaten för er stadsdel från undersökningen Vad

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005

Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkät Göteborgs Stad oktober 2005 Ledarenkäten genomförs med syfte att ta reda på hur du upplever ditt arbete och förutsättningarna för att utöva ledarskapet. Enkäten innehåller också en del bakgrundsfrågor,

Läs mer

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen.

Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Hej! Vad roligt att ni har valt att bjuda varandra på den här timmen. Att prata med en ny person kan kännas nervöst även om man som ni redan har en hel del gemensamt. Därför finns den här guiden som ska

Läs mer

Chefen kollar dig på webben

Chefen kollar dig på webben Chefen kollar dig på webben Resultaten i Manpower Work Life visar att chefer letar upp information om arbetssökande på deras privata sociala nätverk på webben, bl.a. för att ta reda på om den arbetssökandes

Läs mer

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer

jenny svensson Svedjestråket12 lgh 517, 45172 Uddevalla 0739780883 8601jesv@gapp.uddevalla.se

jenny svensson Svedjestråket12 lgh 517, 45172 Uddevalla 0739780883 8601jesv@gapp.uddevalla.se jenny svensson Svedjestråket12 lgh 517, 45172 Uddevalla 0739780883 8601jesv@gapp.uddevalla.se Jenny Svensson heter jag och är en kvinna som brinner för service, främst i restaurangs och städnings bransch.

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON

DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON DRÖMTYDNING AV ROBERT NILSSON 2010-10-09 Dröm av NN, Översvämning En drömtolkning är inte bara en "liten rolig grej" utan ska ge vägledning i ditt Liv och berätta vad du kan göra för att må ännu bättre!

Läs mer

Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1

Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1 Målplanering för arbete/sysselsättning Exempel 2:1 Jag är nöjd med att arbeta 75 % med anpassade arbetsuppgifter. Många möten, omorganisation. Ingen vikarie, hinner inte med mina uppgifter, känner mig

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP OLA OLEFELDT OLA.OLEFELDT@MAH.SE STUDENTHÄLSAN

SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP OLA OLEFELDT OLA.OLEFELDT@MAH.SE STUDENTHÄLSAN SLUTA SKJUTA UPP OM UPPSKJUTARBETEENDE OCH KONSTEN ATT SLUTA SKJUTA UPP OLA OLEFELDT OLA.OLEFELDT@MAH.SE STUDENTHÄLSAN DAGENS AGENDA Vad är prokrastinering och varför skjuter vi upp? Uppskjutarbeteende

Läs mer

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb.

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb. Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb. Läs mer Förmånen och tryggheten som Omställningsfonden

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012

STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 STs Temperaturmätare Arbetsmiljön 2012 Fackförbundet ST 2012-05-15. Referens: Torbjörn Carlsson, Utredare 070/658 49 29 torbjorn.carlsson@st.org Förord Fackförbundet ST har tidigare år genomfört större

Läs mer

Sammanställning av enkätundersökning

Sammanställning av enkätundersökning Sammanställning av enkätundersökning Feriearbete sommaren 2015 Arbetsmarknadsenheten Nordanstigs kommun 2015-12-08 1 Arbetsmarknadsenheten skickade per brev ut totalt 60 enkäter, i samband med de två arbetsperiodernas

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Resultat från Folkhälsans. amningsenkät 2012

Resultat från Folkhälsans. amningsenkät 2012 Resultat från Folkhälsans amningsenkät 2012 Hur gamla var dina barn när de slutade ammas?uppge skilt för de fyra yngsta barnen. Ifall du ännu ammar yngsta barnet, kryssa då i barnets nuvarande ålder. Hur

Läs mer

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning.

Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. En del frågor ska besvaras ur två perspektiv: Så här var det för mig och Så här betydelsefullt var det för mig. Kryssa för de svarsalternativ som stämmer bäst överens med din uppfattning. OMT-studien,

Läs mer

Bilaga 1 Checklista för förberedelser

Bilaga 1 Checklista för förberedelser Bilaga 1 Checklista för förberedelser Har valberedningen fått ta del av verksamhetens: JA NEJ Värderingar Vad styrelsen vill uppnå under mandatperioden; affärsidé, visioner och mål Hur styrelsen förväntas

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Pensioner! - En studie om!

Pensioner! - En studie om! Pensioner! - En studie om! Pensioner om undersökningen! Undersökningen är gjord av Inizio på uppdrag av A7onbladet inom ramen för Schibsted/Inizios opinionspanel som speglar svenska folket. Undersökningen

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015

Enkät för Stockholms tingsrätt våren 2015 Är du A Man 38 28,8% B Kvinna 94 71,2% Hur gammal är du? A 18-34 56 42,4% B 35-49 28 21,2% C 50-48 36,4% Vilken personalkategori tillhör du? A Beredningsjurist 2 1,5% B Notarie 25 18,9% C Rådman 16 12,1%

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2014 Innehåll Tabeller, nationella resultat år 2014 i jämförelse med år 2013...5 Hemtjänst Samtliga svarande, hemtjänst...5 Resultat redovisade

Läs mer

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56

Medarbetarindex. 7 79 67 63 63. Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61. Samverkan och kunskapsdelning. 10 74 55 56 56 Sammanfattande mått (-5) 0 Medarbetarindex. 7 79 67 63 63 Förutsättningar i organisationen. 6 78 65 61 61 Samverkan och kunskapsdelning. 7 55 56 56 Personlig arbetssituation. 77 6 62 6 Stress. *) 25 6

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Vabb och Vobb Manpower Work Life Rapport 2014 VABB OCH VOBB Att vabba eller inte, det är frågan. Och om frågan varit snårig tidigare så är den

Läs mer

Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Gustavsbergs förskola

Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter. Gustavsbergs förskola Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Gustavsbergs förskola 2/24 Gustavsbergs förskola Brukarenkät inom Barn- och ungdomsnämndens verksamheter Antal som besvarat hela enkäten 18 2 0 Trivsel

Läs mer

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare

LIA handledarutbildning 22/10. Att vara handledare LIA handledarutbildning 22/10 Att vara handledare What s in it for me? Fundera över hur du kan se den studerande som resurs på din arbetsplats Studerande som resurs Reflektion Inspiration extra hand kan

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger

Strömbackaskolan läsåret 2015-2016. Handlingsplan mot droger Strömbackaskolan läsåret 2015-2016 Handlingsplan mot droger! Piteå maj 2015, Piteå kommun Strömbackaskolan. Handlingsplan mot droger I detta dokument avses med ordet drog, alkohol, narkotika, icke medicinsk

Läs mer

Våga Visa kultur- och musikskolor

Våga Visa kultur- och musikskolor Våga Visa kultur- och musikskolor Kundundersökning 04 Värmdö kommun Genomförd av CMA Research AB April 04 Kön Är du 37 6 34 65 39 60 3 69 0% 0% 40% 60% 0% 0% Kille Tjej Ej svar Våga Visa kultur- och musikskolor,

Läs mer

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR

SÄKERHETSVISAREN 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR 1. LEDNING OCH PRIORITERINGAR Ledningen har en nyckelroll för att företaget ska bli bättre på att förhindra olyckor och tillbud. Ord måste omsättas i handling och en viktig uppgift är att involvera alla

Läs mer

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses

Bilaga 9. Fråga 1 Bas: alla Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses Bilaga 9 Bilaga 9 1 (5) Statskontorets frågeformulär för konsumentundersökningen Del 1 Undersökningens frågor Fråga 1 Flera alternativ möjliga Alternativ 1-4 uppläses På vilka av följande försäljningsställen

Läs mer

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension

Frågor? Kontakta Rådgivningen: forhandling@sverigesingenjorer.se 08-613 80 00. FAQ om Flexpension FAQ om Flexpension 1. Vad är flexpension? 2 2. Varför driver Sveriges Ingenjörer krav på flexpension? 2 3. Vad tjänar jag på flexpension? 2 4. Varför är det viktigt med liknande pensionsvillkor för olika

Läs mer

Sociala medier för företag

Sociala medier för företag Sociala medier för företag EN INTRODUKTION Materialet tillhör Idenfors & Idenfors AB och får användas av dig som kursdeltagare eller prenumerant av vårt nyhetsbrev, men inte kopieras, säljas eller användas

Läs mer

Kursutvärderingsformulär

Kursutvärderingsformulär Enheten för Krisberedskap Kursutvärderingsformulär Kurs Vecka 1. Yrke 1. Läkare 2. Sjuksköterska 3. Undersköterska 4. Administratör 5. Annat. Vad? 2. Kön 1. Man 2. Kvinna 3. Ålder 1. 18 25 2. 26 35 3.

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Vad tycker du om sfi?

Vad tycker du om sfi? Oktober 2012 Vad tycker du om sfi? Skolverket gör under hösten en stor undersökning om vad elever tycker om sin utbildning. Det är första gången undersökningen görs och resultatet kommer att användas till

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Vad ska vi ha varandra till?

Vad ska vi ha varandra till? Vad ska vi ha varandra till? Om jag har sett längre, är det för att jag stått på jättars axlar Isaac Newton Du vet vad barn och ungdomar behöver för att växa och utvecklas. Vad behöver du? Vi behöver inte

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009

Lika eller olika? Hur företagare och unga ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 2009 Lika eller olika? Hur och ser på löner och anställning ELIN BENGTSSON DECEMBER, 9 Lika eller Olika? 1 Sammanfattning Lika eller olika? Ganska lika faktiskt. Unga kan inte bara tänka sig lägre ingångslön,

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 Klass vecka datum 9:3 39 26 sept 30 sept 9:2a, 9:2b 40 3 okt 7okt 9:4, 9:1 41 10 okt 14 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när din

Läs mer

Inlämningsuppgift. Med Vänlig Hälsning Jonas Nordström

Inlämningsuppgift. Med Vänlig Hälsning Jonas Nordström Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Anukka! Tack för dina kompletteringar. Nu är uppgiften godkänd! om du inte anmält dig till steg 2 och 3 så är det dags för det nu. Lycka till med ditt fackliga uppdrag!

Läs mer

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever

TILL DIG SOM ARBETSGIVARE. PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever TILL DIG SOM ARBETSGIVARE PRAO I PRAKTIKEN Tips och information för dig som tar emot prao-elever PRAO I PRAKTIKEN 1 Vägen till besöksnäringen börjar hos dig Dagens elever är framtidens medarbetare och

Läs mer

CIO Research Combitech

CIO Research Combitech CIO Research Combitech December 2011 1 This presentation and the information is based on research carried out by IDG and Combitech AB. This is property of Combitech AB and must not be used, disclosed or

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013

VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? - SÄRSKILT BOENDE I HÖGANÄS KOMMUN 2013 SÄRSKILT BOENDE - 2013 1 (13) VAD TYCKER DE ÄLDRE OM ÄLDREOMSORGEN? Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden.

Läs mer

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se

Brukarundersökning Äldreboende 2015. Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Brukarundersökning Äldreboende 2015 Mail: kommun@ostragoinge.se Webb: www.ostragoinge.se Socialstyrelsens Brukarundersökning 2015 Äldreboende Vad tycker du om äldreomsorgen? Mail: kommun@ostragoinge.se

Läs mer

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom

Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Boksammanfattning Tvärtom Hur du vinner framgång, blir lycklig och rik genom att göra precis tvärtom Tvärtom är skriven för dig som vill bli en vinnare i dina egna ögon, säger författaren Max Söderpalm

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31

KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31. KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 2/31 KiVa Skola situationskartläggningen 2016 sidan 1/31 Välkommen att besvara undersökningen! Skolans användarnamn: Kartläggningslösenordet: Logga in till undersökningen KiVa Skola situationskartläggningen

Läs mer

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare

Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Vanliga frågor och svar till dig som vårdnadshavare Ansökan och turordning till förskola, familjedaghem och fritidshem När kan jag göra en ansökan till förskola eller familjedaghem för mitt barn? Du kan

Läs mer

VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter. för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att

VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter. för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att VAD ÄR KÄRLEK? I mitt arbete med par har jag märkt att många får konflikter för att de uppfattar kärlek på olika sätt. Det är vanligt att tro att kärlek är lika med beroende eller satus tänkande. Vad är

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Oxelösund Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Oxelösund Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem.

nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. nivå 1 1. Du kan bli beroende av sociala medier. Det betyder att du hela tiden vill använda dem och att du inte kan sluta använda dem. Om för mycket av din tid går till att vara på internet hinner du inte

Läs mer

Information vår passion. UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade

Information vår passion. UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade UC:s årliga enkät till bedrägerispärrade 1 UC Bedrägerispärr utveckling 2006-2015 2 675 st bedrägerispärrar 2015 Q1 2 290 st bedrägerispärrar 2014 Q1 160 st bedrägerispärrar 2006 Q1 Antalet bedrägerispärrar

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten

För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten För dig som arbetar inom LSS Leksands Kommun Varmt välkomna till LSS-enheten LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: Brukaren ges valfrihet i sin vardag Personalen arbetar på ett professionellt

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 TS

Medarbetarundersökning 2015 TS Medarbetarundersökning 2015 TS Nedan presenteras en sammanställning av medarbetarundersökningen som genomfördes på TS innan sommaren. Enkäten skickades ut till alla som får nyhetsbrevet på TS, 122 personer.

Läs mer

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang

Nyckelfaktorer Ledarskap Organisationsklimat Engagemang Nyckelfaktorer Denna bild visar faktorer som används som nyckeltal, Key Performance Indicators (KPI) i AHA-metoden. KPI ger en snabb överblick på övergripande nivå av arbetsmiljö och hälsa. KPI består

Läs mer