Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation"

Transkript

1 Telefonundersökning bland svenska småföretagare Ekonomiska, administrativa och byråkratiska hinder för utveckling och tillväxt & Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013

2 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt och riksrepresentativt via SCB Undersökningsmålgrupp: Företagare som har 0-9 anställda (utöver sig själva) och som har en senast registrerad omsättning (2011) på minst kronor. Företagsformerna AB, HB/KB och enskild firma. OBS! Företagen kan ha utökat personalstyrkan efter att uppgifterna registrerades, varför en del av företagen i undersökningen har 10 eller fler anställda idag. Antal genomförda intervjuer: 500 st Genomförandeperiod: 14 februari 15 mars 2013 Genomförande av telefonintervjuer: PFM Research AB Projektansvarig: Fredrik Erfelt, Argument AB, Uppdragsgivare: Anders Karlström, Marginalen Bank

3 Bakgrundsfakta om de svarande och deras företag

4 Bakgrundsfakta kön Kön? 77% 23% Kvinnor Män

5 Bakgrundsfakta ålder Ålder? Snittålder: 51,5 år 29% 30% 24% 17% år år år 60 år eller äldre

6 Bakgrundsfakta geografi Geografisk del av Sverige? 53% 37% 10% Norrland Svealand Götaland

7 Bakgrundsfakta ortstorlek Ortstorlek (H-region)? 37% 32% 19% 6% 7% Storstäder Större städer Mellanbygden Tätbygden Glesbygden

8 Bakgrundsfakta bolagsform Företagets bolagsform? 48% 46% 5% AB HB/KB Enskild firma

9 Bakgrundsfakta antal anställda Hur många anställda har ditt företag? Räkna inte med dig själv 42% 45% 9% 5% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda eller fler

10 Bakgrundsfakta omsättning Ungefär vilken omsättning hade ditt företag förra året, d v s 2012? Upp till kronor 2% kronor 7% kronor 19% kronor 33% kronor kronor kronor kronor Mer än kronor 8% 6% 4% 2% 1% Osäker\vet inte\vill inte uppge 17%

11 Synen på det egna företaget

12 Endast tre av tio småföretag är nyetablerade eller i en tillväxtfas Vilken fas bedömer du att ditt företag är i? 58% 61% 24% 22% 8% 8% 11% 9% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling

13 Merparten av småföretagarna ser positivt på framtiden men 12% är pessimister Hur bra eller dåliga upplever du att framtidsutsikterna är för ditt företag de kommande tre åren? 37% Medelvärde 2011: 3,75 Medelvärde 2013: 3,67 29% 29% 33% 23% 24% 2% 4% 5% 8% 3% 2% Mycket dåliga (1) Mycket bra (5) Osäker/vet inte

14 Tillväxtföretagen är de mest optimistiska inför framtiden Hur bra eller dåliga upplever du att framtidsutsikterna är för ditt företag de kommande tre åren? Medelvärden på en skala 1-5 för olika undergrupper av småföretagare (1 = "mycket dåliga" och 5 = "mycket bra") 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 3,6 3,7 3,7 3,8 Kvinnor Män 3,6 3,8 Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 3,0 3,5 3,7 4,0 Norrland Svealand Götaland 3,6 3,6 3,8

15 Livet som företagare

16 62% av småföretagarna arbetar mer än 40-timmars arbetsvecka Hur mycket tid arbetar du med ditt företag en genomsnittlig arbetsvecka? Max 10 timmar 7% timmar timmar 1% 4% Medelvärde 2011: 44,8 tim/vecka Medelvärde 2013: 44,3 tim/vecka timmar 2% timmar 5% timmar 4% timmar 14% timmar 7% timmar 15% timmar 6% timmar 16% Mer än 60 timmar 18%

17 Ju fler anställda, desto längre arbetsdagar Hur mycket tid arbetar du med ditt företag en genomsnittlig arbetsvecka? Genomsnittlig arbetstid (timmar) i veckan för olika grupper av småföretagare Män 45,1 Kvinnor 41,6 0 anställda 40,1 1-4 anställda 46,5 5-9 anställda 10 anställda 49,1 49,0 Nyetablerat 40,1 Tillväxt 49,2 Väletablerat 44,8 Avveckling 32,6

18 En småföretagare ägnar 7,4 timmar i veckan åt ekonomi och administration Hur mycket tid lägger du ner på administration och ekonomi en genomsnittlig vecka? 26% 27% 29% 30% Medelvärde 2011: 10,1 tim/vecka Medelvärde 2013: 7,4 tim/vecka 22% 20% 21% 14% 3% 7% 0-2 timmar 3-5 timmar 6-10 timmar 11 timmar eller mer Osäker/vet inte

19 Ju större företag, desto mer tid lägger företagaren på ekonomi & administration Hur mycket tid lägger du ner på administration och ekonomi en genomsnittlig vecka? Genomsnittlig tid (timmar) i veckan för olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 5,0 7,3 11,3 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 5,2 7,8 11,4 15,5 Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 4,4 7,1 8,5 9,3

20 Hinder för utveckling och tillväxt

21 Var fjärde småföretagare tycker att de lägger för mycket tid på ekonomi och administration Om du tänker på en genomsnittlig arbetsvecka: hur mycket tid tar ekonomi och administration för dig jämfört med vad som vore bäst för företagets utveckling? Medelvärde 2011: 3,19 Medelvärde 2013: 3,31 69% 65% 5% 7% 2% 4% 11% 12% 12% 14% Alldeles för lite tid (1) 2 Lagom mycket tid (3) Alldeles för mycket tid (5)

22 Var tredje småföretagare upplever att ekonomi och administration bromsar företagets utveckling 69% Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? 66% 16% 16% 14% 17% Nej Ja, lite Ja, mycket

23 Ju större företag, desto mer bromsar hanteringen av ekonomi & administration företagets utveckling Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? Skillnader mellan olika företagsstorlekar (antal anställda) 14% 18% 23% 29% Ja, begränsar mycket Ja, begränsar lite 15% 18% 12% 17% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda eller fler

24 Särskilt tillväxtföretagen upplever att all ekonomi & administration bromsar företagets utveckling Upplever du att den tid du måste lägga ner på ekonomi och administration i ditt företag begränsar dina möjligheter att utveckla och utöka verksamheten? Skillnader mellan olika faser i företagets utveckling 24% 18% 17% 13% Ja, begränsar mycket Ja, begränsar lite 12% 22% 16% 7% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling

25 Juridik, myndighetskontakter, bokslut och deklaration bromsar företagets utveckling Arbetsuppgifter inom ekonomi & administration som företagaren upplever som problem och begränsningar för företagets utveckling Andelen som upplever att de olika arbetsuppgifterna är ett stort eller mycket stort problem för företagets utveckling Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal Myndighetskontakter, t ex kommunen och Skatteverket 12% 13% 15% 15% Bokslut och deklaration 11% 12% Hantering av skatter och moms Kvitton, bokföring & redovisning 9% 10% 10% 10% Hantering av försäkringar Krediter & finansiering Bevakning och indrivning av fordringar 7% 7% 7% 7% 8% 8% Kontakter med banken Personaladministration och löner 6% 6% 6% 7% Hantera och betala fakturor Fakturering, d v s hantera och skriva egna fakturor Kontakter med olika leverantörer 3% 4% 4% 5% 5% 6%

26 Juridik, myndighetskontakter, bokslut och deklaration bromsar företagets utveckling Vilka arbetsuppgifter inom ekonomi och administration upplever landets småföretagare som de största problemen och begränsningarna för utvecklingen av deras företag? Vi räknade upp 13 olika typer av arbetsuppgifter och nedan ser vi vilka av dessa som upplevs som de största problemen/begränsningarna (rankinglista från störst till minst problem): 1. Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal 2. Myndighetskontakter, t ex kontakter med kommunen och Skatteverket 3. Bokslut och deklaration 4. Hantering av skatter och moms 5. Kvitton, bokföring & redovisning 6. Hantering av försäkringar 7. Krediter & finansiering 8. Bevakning och indrivning av fordringar 9. Kontakter med banken 10. Personaladministration och löner 11. Hantera och betala fakturor 12. Fakturering, d v s hantera och skriva egna fakturor 13. Kontakter med olika leverantörer

27 Småföretagarnas kunskap och hantering av ekonomi och administration

28 Varierande kunskap om ekonomi och administration bland landets småföretagare Hur bra eller dålig kunskap anser du dig ha, totalt sett, om de delar av företagandet som handlar om administration och ekonomi? Medelvärde 2011: 3,58 Medelvärde 2013: 3,56 37% 33% 34% 32% 20% 19% 10% 8% 3% 3% 0% 1% Mycket dålig kunskap (1) Mycket bra kunskap (5) Ingen åsikt/ vet inte

29 Fyra av fem småföretagare köper professionell hjälp med ekonomi och administration Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster inom administration och ekonomi? 78% 79% 22% 21% Ja Nej

30 Nyetablerade företag köper inte mer professionell hjälp inom ekonomi & administration än andra företag Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster inom administration och ekonomi? Andelen som svarade "ja" bland olika undergrupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr 74% Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 81% 84% Nyetablerat 71% Tillväxt Väletablerat 83% 82% Avveckling 60% Har dålig kunskap om ek & adm Mar medelkunskap om ek & adm 85% 86% Har bra kunskap om ek & adm 73%

31 Allt ovanligare att köpa professionell hjälp med ekonomi och administration utöver bokföring & redovisning Anlitar ditt företag idag professionell hjälp, d v s köper några tjänster, inom administration och ekonomi? Andelen som svarade "ja" (köper olika typer av tjänster inom administration och ekonomi) Bokföring och redovisning 73% 77% Hantering av skatter och moms 22% 36% Juridik, d v s lagar, regler och olika avtal Hantering av försäkringar Personaladministration och löner Bevakning och indrivning av fordringar 14% 11% 10% 13% 9% 9% 8% 21% Fakturering Hantering och betalning av fakturor 8% 7% 7% 7%

32 Företagens risk- och försäkringssituation

33 13% av småföretagarna oroar sig över företagets framtid 36% Hur lite eller mycket oroar du dig över hur det ska gå för ditt företag de kommande åren? 29% Medelvärde: 2,25 20% 8% 5% 1% Oroar mig inte alls (1) Oroar mig mycket (5) Ingen uppfattning/ vet inte

34 Kvinnor och de som har dålig kunskap om ekonomi & administration oroar sig mest Hur lite eller mycket oroar du dig över hur det ska gå för ditt företag de kommande åren? Andelen som svarar att de oroar sig (svarsalternativ 4 eller 5) i olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 11% 14% 16% Kvinnor Män 12% 20% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 13% 14% 11% 17% 0-2 timmar ek & adm per vecka 3-5 timmar ek & adm per vecka 6-10 timmar ek & adm per vecka 11 timmar eller mer ek & adm per vecka 5% 13% 21% 20% Har dålig kunskap om ek & adm Mar medelkunskap om ek & adm Har bra kunskap om ek & adm 11% 16% 22%

35 Försäljning, kunder och lönsamhet småföretagarnas största orosmoln Vad är det du känner dig mest oroad över när det gäller ditt företag? OBS! Frågan besvarades endast av de 13% som tidigare uppgav att de oroar sig över sitt företag de kommande åren (svarade 4 eller 5 på den femgradiga skalan) Minskat kundunderlag, minskad försäljning, sämre betalt etc => sämre lönsamhet 52% Den allmänna konjunkturen, minskade arbetstillfällen, branschens utveckling etc 28% Samhällets utveckling, företagsklimat, valutakurser, lagar/regler, skatter, avdrag etc Privata aspekter (ålder, sjukdom, graviditet/ mammaledighet etc) 6% 18% OBS! Frågan var helt öppen och svaren har kategoriserats i efterhand. Några enstaka svarande uppgav mer än ett skäl till oro, varför summan av staplarna något överstiger 100%

36 Många fler än företagaren själv skulle drabbas om företaget började gå dåligt Om det skulle gå dåligt ekonomiskt för dig och ditt företag, skulle det då "bara" drabba dig själv, eller finns det andra som då också skulle drabbas ekonomiskt? 44% 37% 22% 30% Det skulle "bara" drabba mig själv Det skulle också drabba min make/ maka/sambo el likn Det skulle också drabba mina barn Det skulle också drabba anställda, samarbetspartners, underleverantörer etc

37 Extra många skulle drabbas om tillväxtföretag och lite större företag skulle gå dåligt ekonomiskt Om det skulle gå dåligt ekonomiskt för dig och ditt företag, skulle det då "bara" drabba dig själv, eller finns det andra som då också skulle drabbas ekonomiskt? Andelen som svarar att även andra skulle drabbas Omsättning max 1 miljon kr Omsättning 1-3 miljoner kr Omsättning mer än 3 miljoner kr 48% 58% 66% 0 anställda 1-4 anställda 5-9 anställda 10 anställda 45% 61% 79% 75% Kvinnor Män 49% 59% Nyetablerat Tillväxt Väletablerat Avveckling 36% 49% 63% 58% 0-2 timmar ek & adm per vecka 3-5 timmar ek & adm per vecka 6-10 timmar ek & adm per vecka 11 timmar eller mer ek & adm per vecka 45% 57% 62% 73%

38 43% av småföretagarna kan inte ens vara borta från arbetet en månad utan att företaget skulle lida stor skada eller helt gå under Tänk dig in i en situation där du själv måste vara helt borta från ditt företag i en månad, t ex på grund av sjukdom. Hur stor skada skulle verksamheten i ditt företag lida av detta? 32% 38% 24% 5% 2% Företaget skulle inte lida någon skada alls Företaget skulle lida viss skada Företaget skulle lida stor skada Företaget skulle helt gå under Osäker/vet inte

39 Ju färre anställda, desto mer beroende är företaget av företagarens närvaro Hur stor skada skulle verksamheten lida om du var helt borta från företaget i en månad, t ex på grund av egen sjukdom? Andelen som svarade att deras företag skulle lida stor skada eller helt gå under jämförelse mellan olika undergrupper av småföretagare 0 anställda 1-4 anställda 46% 46% 5-9 anställda 10 anställda eller fler 25% 31% Nyetablerat Tillväxt 49% 50% Väletablerat 42% Avveckling 35%

40 Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad De intervjupersoner som i den förra frågan uppgav att deras företag skulle lida viss eller stor skada eller helt gå under ifall de tvingades vara borta från företaget under en månad fick besvara en öppen följdfråga: Vilken typ av skada skulle ditt företag lida om du var borta helt från företaget under en månad? Vad skulle hända då? Många av svaren handlar om att arbetet helt enkelt inte skulle bli utfört. Denna typ av svar kommer främst från enmansföretagarna. De som har anställda medarbetare pekar istället på att arbetsbelastningen på dessa skulle öka radikalt. Det är ett enmansföretag, och ifall jag inte är där så är det ingen som kan göra jobbet och hålla kontakten med kunderna. Mina kollegor skulle bli utarbetade. Skulle inte funka helt enkelt, då jag är ensam i företaget. Ingen inkomst. Inget skulle bli gjort. Det skulle bli en större belastning på de andra som arbetar med företaget. Företaget skulle bli stillastående eftersom jag praktiskt taget är företaget.

41 Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Även en del av de företagare som har anställda menar att verksamheten skulle bli kraftigt lidande om företagaren själv skulle vara borta en månad. I vissa fall är företagaren specialist och hanterar arbetsmoment som ingen annan kan ta över. I andra fall är företagaren en utpräglad ledare och personalen skulle bli osäker på vad som ska göras om de inte hade denna arbetsledning. Det stora bekymret skulle i så fall vara att arbetarna inte hade haft någon som ledde dem. Så verksamheten hade försämrats. Administrationen skulle försämras. Jag har jobbat med det länge och det hade blivit svårt att hitta en ersättare. Arbetet skulle försämras eftersom man måste ta in ersättare som inte kan jobbet lika bra som jag. För många av företagen/företagarna skulle resultatet bli mycket negativt i vissa fall katastrofalt. Eftersom jag inte har några anställda så finns det ingen som kan hjälpa mig om jag blir sjuk. Alla mina uppdrag skulle crascha och verksamheten skulle inte fungera. Företaget hade gått i konkurs. Ingen kan arbeta utan mig. Vi hade fått stänga butiken.

42 Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Vissa småföretagare pekar på att de sannolikt hade behövt ta lån för att täcka det intäktsbortfall som skulle uppstå på grund av den egna frånvaron. Jag tror företaget skulle klara det, men det hade blivit svårt. Jag har byggt upp mitt företag helt utan skulder och om jag var tvungen att vara borta från företaget så hade vi behövt låna pengar. Den vanligaste förklaringen till varför en så förhållandevis kort frånvaro som en månad ändå skulle få så stora konsekvenser är att kundrelationerna skulle påverkas negativt. Om en kund inte kan köpa företagarens produkter eller tjänster när han/hon är borta, så kommer kunden vända sig till någon annan leverantör. Och det kan bli mycket svårt att locka tillbaka dessa kunder. Jag skulle bli tvungen att tacka nej till jobb, och då måste kunderna anlita någon annan. Och då finns det en risk att jag tappar mina kunder. Kunderna väntar inte. De går till något annat företag istället, så det skulle innebära katastrof för mitt företag. Vissa kunder hade försvunnit och jag hade blivit mindre attraktiv bland kunderna. Är man bort så länge så kan det hända att man förlorar kunder, att de vänder sig till någon annan och tycker att det samarbetet fungerar lika bra eller bättre kanske.

43 Typ av skada som företaget skulle lida om företagaren var borta en månad Vissa av småföretagarna ser en möjlighet att ta in extrapersonal i samband med den egna frånvaron, men sådan personal anses samtidigt vara dyr och inte alls lika produktiv som företagaren själv. Arbetet skulle bli försämrat eftersom man måste ta in en ersättare som inte kan jobbet lika bra som jag. Det är svårt att få någon ersättare att hoppa in med den extremt nischade verksamhet som vi har. Eftersom jag jobbar timmar i veckan så skulle jag hamna efter väldigt mycket. Och det är svårt att hitta en ersättare jag skulle inte ha råd att ta in en ersättare. Några av intervjupersonerna, t ex de som driver lantbruk, menar att skadans storlek skulle variera beroende på säsong. Under vissa delar av året skulle det gå förhållandevis bra medan det under andra perioder skulle vara katastrof. Vi skulle inte hinna med t ex skörden. Jag har ett lantbruk, så hur stor skadan blir och vilken sorts skada det skulle bli beror helt på vilken tid på året det handlar om. Det beror på i vilken årstid. På sommaren vore det katastrof, jag skulle tappa kunderna, men på vinter spelar det ingen roll.

44 Två av tre småföretagare vet inte vad sjukfrånvaro är 67% Om du tänker på hela förra året, d v s 2012: hur många dagar var du hemma och avstod från att arbeta på grund av egen sjukdom? (sjukfrånvaro) Medelvärde: 3,8 dagar 9% 10% 9% 5% 0 dagar 1-2 dagar 3-5 dagar 6 dagar eller mer Osäker/ vet inte

45 Hälften av småföretagarna arbetar även när de är sjuka och borde vara hemma Och hur många dagar under 2012 arbetade du, trots att du egentligen borde ha varit hemma på grund av egen sjukdom? ("sjuknärvaro") 42% Medelvärde: 6,3 dagar 15% 16% 11% 16% 0 dagar 1-5 dagar 6-10 dagar 11 dagar eller mer Osäker/ vet inte

46 Särskilt tillväxtföretagare och de som driver lite större företag känner att de inte kan vara hemma när de är sjuka Hur många dagar under 2012 arbetade du, trots att du egentligen borde ha varit hemma på grund av egen sjukdom? Genomsnittligt antal dagar "sjuknärvaro" inom olika grupper av småföretagare Omsättning max 1 miljon kr 5,8 Omsättning 1-3 miljoner kr 4,4 Omsättning mer än 3 miljoner kr 11,9 Kvinnor 4,7 Män 6,8 Nyetablerat 5,7 Tillväxt 9,0 Väletablerat 5,7 Avveckling 4,7

47 Olycksfallsförsäkring den vanligaste försäkringstypen för landets småföretagare Vilka olika typer av försäkringar har du som småföretagare? Olycksfallsförsäkring 86% 2% 11% Livförsäkring 76% 4% 20% Pensionsförsäkring 76% 2% 22% Sjukförsäkring 68% 4% 28% Sjukvårdsförsäkring 51% 5% 43% Stilleståndsförsäkring 42% 7% 51% Kompanjonsförsäkring 12% 4% 85% Ja Osäker/vet inte Nej

48 Ju högre omsättning, desto vanligare med försäkringar Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika omsättningsnivåer Olycksfallsförsäkring Livförsäkring 68% 81% 89% 88% 80% 80% Pensionsförsäkring 67% 78% 88% Sjukförsäkring 61% 75% 71% Sjukvårdsförsäkring 43% 55% 60% Omsättning max 1 miljon kr Stilleståndsförsäkring 38% 43% 48% Omsättning 1-3 miljoner kr Kompanjonförsäkring 6% 12% 19% Omsättning mer än 3 miljoner kr

49 De yngsta och de äldsta småföretagarna är de sämst försäkrade Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika åldrar Olycksfallsförsäkring 83% 90% 92% 79% Livförsäkring 68% 68% 82% 83% Pensionsförsäkring 63% 70% 79% 88% Sjukförsäkring 55% 67% 79% 74% Sjukvårdsförsäkring 38% 55% 62% 55% år Stilleståndsförsäkring Kompanjonförsäkring 13% 15% 10% 9% 37% 41% 42% 45% år år 60 år eller äldre

50 Nyetablerade företag är ofta sämre försäkrade medan tillväxtföretagen ofta har fler försäkringar Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika faser Olycksfallsförsäkring 78% 78% 91% 87% Livförsäkring 68% 62% 78% 78% Pensionsförsäkring 71% 77% 76% 80% Sjukförsäkring 53% 61% 70% 71% Sjukvårdsförsäkring 31% 51% 55% 53% Nyetablerat Stilleståndsförsäkring Kompanjonförsäkring 22% 7% 15% 11% 9% 33% 45% 45% Tillväxt Väletablerat Avveckling

51 Ju bättre framtidsutsikter, desto mer vill småföretagaren försäkra sig och sin verksamhet Har du idag någon av dessa försäkringar? Andelen som svarade ja jämförelser mellan olika framtidsutsikter Olycksfallsförsäkring Livförsäkring 65% 82% 82% 89% 75% 78% Pensionsförsäkring 68% 72% 80% Sjukförsäkring 62% 62% 72% Sjukvårdsförsäkring 40% 42% 58% Dåliga framtidsutsikter Stilleståndsförsäkring 30% 44% 43% Medel framtidsutsikter Kompanjonförsäkring 10% 9% 14% Bra framtidsutsikter

Företagens risk- och försäkringssituation

Företagens risk- och försäkringssituation Telefonundersökning bland svenska småföretagare Företagens risk- och försäkringssituation Marginalen Bank, februari-mars 2013 Fakta om undersökningen Metod: Telefonintervjuer Registerurval: Slumpmässigt

Läs mer

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI

SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI SEKTIONEN SVERIGES ARBETSMILJÖINSPEKTÖRER SSAI MEDLEMSENKÄT -2003 Vi har sedan några år tillbaka frågat våra medlemmar hur de upplever sin arbetssituation inom några områden. I sammanställningen har vissa

Läs mer

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning

Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning 1 Esbo stads ekonomiska rådgivning och skuldrådgivning Om du har problem med pengar, kan den ekonomiska rådgivningen och skuldrådgivningen hjälpa dig. Du kanske har problem med att betala dina räkningar,

Läs mer

Feriepraktik 2016. information till sökande

Feriepraktik 2016. information till sökande Arbetslivskontoret Feriepraktik 2016 information till sökande Kontaktuppgifter Mejl: feriepraktiken@sodertalje.se Telefon: 08-523 017 05 Besöksadress: Nygatan 22, 151 89 Södertälje Postadress: Södertälje

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28

2013:2. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 2013:2 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:2 Sveriges Företagshälsor 2013-11-28 Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 De anställdas syn

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014

HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 HUSHÅLLENS SPARANDE Maria Ahrengart Madelén Falkenhäll Swedbank Privatekonomi November 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 3 SAMMANFATTNING 4 RESULTAT 5 Hur stort sparande har du? 6 Varför sparar du? 7

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag

IT-chefen 2011 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag IT-chefen 211 Rapport om IT-chefens vardag på svenska företag J2246 Sofia Christiansson November 211 Sammanfattning Nästan tre fjärdedelar av IT-cheferna i undersökningen uppger att de lägger största delen

Läs mer

Enkät bemanning. juni 2014

Enkät bemanning. juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Enkät bemanning juni 2014 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Jämförelse med tidigare resultat 2011 Sjunkande svarsfrekvens Enkäten skickades till

Läs mer

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar

Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före 65 år. Undersökning av Länsförsäkringar Majoriteten av svenskarna vill gå i pension före år Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1() 7 procent av dem som inte redan gått i pension uppger att de vill gå i pension före års ålder. 0

Läs mer

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras.

Beskrivning av uppdraget Det är viktigt att uppdragets innehåll tydligt anges för att undvika onödiga diskussioner om vad som ska presteras. ATT SKRIVA AVTAL LATHUND för frilansande egenföretagare Avtalet Gör alltid skriftliga uppdragsavtal! Muntliga avtal är visserligen juridiskt bindande men det är svårt att bevisa vad ni kommit överens om.

Läs mer

Lokalbussen i Lycksele

Lokalbussen i Lycksele Lokalbussen i Lycksele 1. Kön A. Man 15 31,9 B. Kvinna 32 68,1 2. Ålder A. >12 0 0 B. 13-19 19 40,4 C. 20-29 3 6,4 D. 30-39 4 8,5 E. 40-49 3 6,4 F. 50-59 13 27,7 G. 60-69 2 4,3 H. 70< 3 6,4 3. Vilken är

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001

Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 LÅNA Rapporten LÅNA Institutet för privatekonomi Erika Pahne Juni 2001 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid Inledning 4 Syfte med undersökningen 4 Om undersökningen 5 Kapital 1 Hur lånebilden ser ut 6 Hur många

Läs mer

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare

Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Alla har vi drömmar! Generationsväxlingsdag 2.12.2015, Västankvarn, Ingå: Banktjänster för jordbrukare Carola Wester-Sundblad, Lantbruksexpert, Aktia Bank Abp Måste få ta tid Generationsväxling kontakta

Läs mer

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör

Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Projekt Västlänken 2015 Projektnummer: TRV 2013/45076 Markör Innehåll Bakgrund Syfte Metod och urval Resultat Kännedom Attityder till projektet Kontakter med Trafikverket Information Om Trafikverket Bakgrundsdata

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov

SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen. Del 2. Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov SKTFs undersökningsserie om den framtida äldreomsorgen Del 2 Kommunens ekonomi väger tyngre än de äldres behov September 2007 2 Förord SKTF organiserar ungefär 5000 medlemmar inom äldreomsorgen. Viktiga

Läs mer

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter

Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter Småföretagare i Västra Sverige tycker om skatter En undersökning om effekterna av regeringens skatteförslag för småföretagarna Öhrlings PricewaterhouseCoopers Stockholm, november 2006 www.pwc.com/se 2

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014

Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer. Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor och verklighet 2014 Regler som tillväxthinder och företagens kontakter med offentliga aktörer Företagens villkor

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn November 2013 Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Om jobbhälsobarometern...

Läs mer

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap

VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE. Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial för företagande i kompanjonskap VÅRT GEMENSAMMA FÖRETAGANDE Arbetsmaterial och diskussionsunderlag för kompanjoner som skall skriva kompanjonsavtal Att driva

Läs mer

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET?

OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? OM JAG INTE ORKAR, HUR SKA ANDRA GÖRA DET? En undersökning av anestesi- och intensivvårdssjuksköterskors arbetsvillkor Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Inledning... 3 2 Metod och urval...

Läs mer

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras

En Sifoundersökning om attityder kring att åldras En Sifoundersökning om attityder kring att åldras Innehållsförteckning Metod Introduktion Svenskarna om att åldras ATT ÅLDRAS Positiv syn på åldrandet LIVSGLÄDJE Äldre nöjdast med livet Familj och hälsa

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Hushållsbarometern våren 2007

Hushållsbarometern våren 2007 Hushållsbarometern våren 2007 Erika Pahne Institutet för Privatekonomi maj 2007 Sammanfattning Hushållsindex har sjunkit något från 50,8 hösten 2006 till 50,5. Trots en försumbar tillbakagång ligger index

Läs mer

Personalhandbok Lön & Förmåner

Personalhandbok Lön & Förmåner 1. Innehåll I det här avsnittet hittar du information om de villkor som gäller kring lön och förmåner. Lön (2) Månadslön (2.1) Lönerevision och lönepolicy (2.2) Timlön/timlöneavdrag (2.3) Daglön/daglöneavdrag

Läs mer

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012

Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Skatter och bokföring Starta-Eget-Kurs SU Innovation 15 februari 2012 Bokföring och redovisning behövs för Att kunna sköta betalning av skatter och avgifter enligt lag Att få kontroll på hur företaget

Läs mer

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund

Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga. Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Lärares arbetstid en arbetsmiljöfråga Rapport från Lärarnas Riksförbund Innehåll Undervisning 3 Förtroendearbetstid 5 Arbetstid

Läs mer

Blocket jobbkollen höst 2012

Blocket jobbkollen höst 2012 Sida 1 Kön Ålder Chef --------- ----------------------- ----------------------------------------------------------------- --------- Man Kvinna 18-24 år 25-34 år 35-44 år 45-54 år 55-65 år Chef ---------

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

Småföretagande i världsklass!

Småföretagande i världsklass! Småföretagande i världsklass! Vi vill att: det ska vara kul att driva företag fler vågar starta och livnära sig som företagare fler företag kan vara lönsamma och växa allt företagande ska bedrivas rättvist

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se.

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på kronofogden.se. Du kan också ringa till oss på telefon

Läs mer

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG:

ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: ANONYMA TENTAMINA (FÖRDELAR) ÅSIKTSTORG: SVAR: 1. En bra lärare kan inte favorisera 2. Kan vara bra för att förminska diskriminering 3. Att man inte kan bli orättvist bedömd 4. Alla blir lika behandlade

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland?

Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Barn- och utbildningsförvaltningen Utvecklingsavdelningen/GCN 2008-08-27 Skulle Du vara intresserad av vårdnadsbidrag om det införs på Gotland? Sammanställning av enkät till föräldrar om intresset för

Läs mer

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! /Ekonomer. Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! / Ungas krav STs förslag Bilaga till rapporten Fler drömjobb i staten! ungas krav - STs förslag Den här bilagan redovisar en nedbrytning av resultaten fokuserat på en specifik grupp

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets, SCUF:s medlemsföreningskassörer Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se Inledning

Läs mer

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15

TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 TCO GRANSKAR Brister i tryggheten vid sjukdom på den moderna arbetsmarknaden #2/15 Skillnader i sjukfrånvaro och trygghet bland egenföretagare, tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda resultat

Läs mer

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet

Bilaga till FoU-rapport 2014:2. PERSONALENS UPPLEVELSE AV HEMSJUKVÅRD. Tillgänglighet Bilaga 2. Samtliga kommentarer till frågorna om TILLGÄNGLIGHET Härnösands kommun -Varierar beroende på vilken person man kontaktar. -dsk svarar defenitivt inte på mobilen alla gånger. är naturligtvis upptagen

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:62 1 (4) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2002:8 av Lena-Maj Anding m fl (mp) om äldre personal inom landstinget Föredragande landstingsråd: Lars Dahlberg Ärendet Motionärerna

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831

POST & TELESTYRELSEN. Befolkningens post- och kassavanor T-23831 POST & TELESTYRELSEN Befolkningens post- och kassavanor T-23831 BAKGRUND/SYFTE Post- och Telestyrelsen genomför inom ramen för sin tillsynsverksamhet undersökningar om inverkan på den upplevda kvaliteten

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2015 De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn 1 Förord och sammanfattning Resultaten från Jobbhälsobarometern går

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Del 1. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren? 0 1 2 3 4 5 6

Del 1. Ett exempel: Hur rädd är du för att gå till tandläkaren? 0 1 2 3 4 5 6 Multidimensional Pain Inventory Med hjälp av frågorna, som ställs i följande tre delar, vill vi försöka kartlägga värkproblemen ur din egen synvinkel. Detta är viktigt, eftersom du naturligtvis är den

Läs mer

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk?

Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? Är det OK att sjukskriva sig fast man inte är sjuk? En undersökning om attityder till sjukskrivning bland 2.000 anställda och arbetsgivare inom privat och offentlig sektor Arne Modig Kristina Boberg T22785

Läs mer

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson.

Handledare för caset är Jaana Kurvinen och Pär Vilhelmsson. Inledning Titel: Revisionsfirman BM Det här caset är författat av Gunilla Andersson, Pia Ericsson, Catrine Edwardsson och Conny Melberg. Caset är skrivet som en del av kursen Organisationsteori B 5 poäng

Läs mer

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009

Invandrarföretagare i Sverige och Europa. Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Invandrarföretagare i Sverige och Europa Farbod Rezania, Ahmet Önal Oktober 2009 Sammanfattning 1 Sammanfattning I denna rapport har möjligheter och hinder för företagandet i Sverige jämförts med motsvarande

Läs mer

Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun

Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun Undersökningar om företagsklimatet i Avesta kommun Svenskt näringslivs rankning Rankingen består av 18 faktorer som viktas olika tungt. 1/3: Tyngst vägande är företagens bedömning av Det sammanfattande

Läs mer

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN

INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN INFORMATION OM FÖRSKOLAN, FRITIDSHEMMET OCH PEDAGOGISK OMSORG I MÖNSTERÅS KOMMUN Gäller från och med 2011-07-01 Fastställt av Barn- och utbildningsnämnden 2011-06-22, 91 www.monsteras.se 1 VÄLKOMMEN TILL

Läs mer

Pensionsbarometern Januari-februari 2005

Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Pensionsbarometern Januari-februari 2005 Projektnummer 1513219 2005-02-14 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

Klass 6B Guldhedsskolan

Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B Guldhedsskolan Klass 6B i Guldhedsskolan har gjort ett temaarbete i NO, svenska och bild. Vi gör alla avtryck i miljön. Hur mycket jag tar av naturens resurser och belastar miljön brukar kallas

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Från sömnlös till utsövd

Från sömnlös till utsövd SAMUEL LINDHOLM & FREDRIK HILLVESSON Från sömnlös till utsövd Ett sexveckorsprogram mot sömnproblem för bättre sömn, mer energi och högre livskvalitet BILAGOR Innehåll Bilaga A: Målsättning 3 Bilaga B:

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande

Smarta lösningar för dig med aktiebolag. program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande Program, böcker, e-kurser och mallar för ditt aktiebolag! Smarta lösningar för dig med aktiebolag program och kunskap för dig som vill få ut mer av ditt företagande 1 Lättanvända program för aktiebolagets

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010

Generation Gör det själv. Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén, Stefan Fölster Juli 2010 Generation Gör det själv Malin Sahlén Sammanfattning Arbetslösheten bland Sveriges ungdomar ligger fortsatt på oroande hög nivå. Under 2009

Läs mer

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005

Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Vad tycker norrbottningarna - Vårdbarometern, år 2005 Innehållsförteckning: Vad tycker norrbottningarna? Sammanfattning 1 Vårdbaromtern.2 De som besökt vården under 2005.. 2 Kontakt med vården Första kontakten.

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Nationella resultat 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte

Läs mer

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent

Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Ska ingångslön bli slutlön? Om löneökningar i kronor eller i procent Löneutveckling och fler jobb Löneutjämning och högre arbetslöshet 2 Lägre trösklar ger fler jobb LO-förbunden har inför 2013 års avtalsförhandlingar

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms?

S N A B B F A K T A O M S K A T T E R. Vad är moms? S N A B B F A K T A O M S K A T T E R Vad är moms? Här behandlas de vanligaste frågorna och begreppen. Det finns andra mer omfattande broschyrer om moms. Vi betalar alla moms (mervärdesskatt) när vi köper

Läs mer

Till alla som väntar eller just fått barn

Till alla som väntar eller just fått barn Till alla som väntar eller just fått barn Välkommen till Försäkringskassan När du får barn kommer du troligen att ha mer kontakt med Försäkringskassan än du har haft förut. Det är vi som har hand om och

Läs mer

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004

Här finns de flitigaste företagarna. Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 Här finns de flitigaste företagarna Stefan Fölster Agnes Palinski Göran Wikner augusti, 2004 1 Sammanfattning Företagare arbetar i snitt 48,3 timmar i veckan. Det finns dock stora skillnader mellan olika

Läs mer

Sammanställning av intervjuer med rådgivare

Sammanställning av intervjuer med rådgivare Bilaga 7 till Tre år med Mångfald på slätten (OVR306) Sammanställning av intervjuer med rådgivare I april 2011 har telefonintervjuer genomförts med 25 växtodlingsrådgivare från Skåne, Östergötland, Västergötland

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Välfärd på 1990-talet

Välfärd på 1990-talet Lättläst Välfärd på 1990-talet Lättläst En lättläst sammanfattning av SOU 2001:79 från Kommittén Välfärdsbokslut. Du beställer denna skrift från: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm telefon: 08-690 91

Läs mer

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring

Turismtermometern. en temperaturmätare av svensk besöksnäring Turismtermometern en temperaturmätare av svensk besöksnäring Tertial 2 212 Turismtermometern, Tertial 2 212 Stark turistsommar i antågande Turismtermometern mäter temperaturen i svensk besöksnäring Turismtermometern

Läs mer

Företagsförsäkring för fotografer

Företagsförsäkring för fotografer Foto: Emilia B. Jiménez/Söderberg Agentur Vår företagsförsäkring för fotografer passar din verksamhet oavsett storlek Gefvert har försäkrat fotografer i över 40 år. Genom åren har vi förfinat och utvecklat

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag?

FAQ till Kassören. Jag behöver göra ett inköp till mitt utskotts/sektionens verksamhet. Hur gör jag? FAQ till Kassören I detta dokument följer svaret på en rad frågor Kassören ofta får. Om du inte hittar svaret här är du självklart välkommen att kontakta Kassören! Kontaktuppgifter finns längst ner. Göra

Läs mer

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare

INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare 1 INTERVENIA Skatt och pensionskonsulter för egenföretagare Nästan alla ägare av aktiebolag betalar privat mera skatter och avgifter än vad de egentligen är skyldiga att göra. Pensionsförsäkring är det

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS

Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Barn på sjukhus FÖRBEREDELSETIPS FRÅN BARN- OCH UNGDOMSSJUKVÅRDEN, SUS Du är tryggheten Att vara ett stöd och en lugn, trygg punkt för ditt barn är om möjligt ännu viktigare när barnet hamnar på sjukhus.

Läs mer

Allmänt hälsotillstånd

Allmänt hälsotillstånd Allmänt hälsotillstånd Självrapporterat allmänt hälsotillstånd utgör ett grovt mått på individens hälsa. Hur en person upplever sitt allmänna hälsotillstånd har visat sig vara ett bra mått på den faktiska

Läs mer

Nu kommer solen 2014-03-31

Nu kommer solen 2014-03-31 Nu kommer solen 2014-03-31 Dagen har nu blivit längre än natten Solenergisäsongen har börjat och varar till och med oktober. Det är nu dags att installera solceller! Uppmätt energi från 5 kw solcellsanläggning

Läs mer

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M):

15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH SVANTESSON (M): 15 Svar på interpellation 2013/14:452 om arbetsvillkoren för vikarier Anf. 122 Arbetsmarknadsminister ELISABETH Herr talman! Kerstin Nilsson har frågat mig om jag kommer att vidta några åtgärder för att

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Resultat av enkät nr 2 Testresenären

Resultat av enkät nr 2 Testresenären Resultat av enkät nr Testresenären Maj 010 010-0-04 Innehållsförteckning Bakgrund...3 1. Hur ofta åkte du buss den första månaden?... 3. Vilka arbetstider har du?... 4 3. Vilket yrke har du?... 4 4. Vilken

Läs mer

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion

Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion 26 juni 2008 Näringsdepartementet Via E-post Ert diarenummer: N2008/1408/E Remissvar: SOU 2008:13, Bättre kontakt via nätet om anslutning av förnybar elproduktion Svensk Vindenergi, lämnar härmed följande

Läs mer

Den fria tidens pedagogik. Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet

Den fria tidens pedagogik. Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Den fria tidens pedagogik Maria Hjalmarsson, Lektor i pedagogiskt arbete vid Karlstads universitet Presentationens upplägg Historik Fritidshem lite fakta Fritidshemmets uppdrag Olika förståelser av begreppet

Läs mer

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet.

ADHD på jobbet. Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. ADHD på jobbet Denna rapport är ett led i Attentions arbete för att uppmärksamma och förbättra situationen för personer med ADHD i arbetslivet. Innehåll RESULTATET I KORTHET... 3 BAKGRUND... 4 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar

FÖRBUNDSINFO. Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 24 September 2009 Nya influensan förebyggande arbete och arbetsgivarens ansvar Spridningen av influensan A (H1N1) väntas ta fart under hösten och fler än vid

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och

De vanligast förekommande frågorna i det lokala. avtalet mellan SEKO och De vanligast förekommande frågorna i det lokala avtalet mellan SEKO och Sammanfattningar, förklaringar och exempel. Paragrafen i början av varje stycke hänvisar till originaltexten i det lokala avtalet

Läs mer

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26

Svenskt Näringsliv: ungdomsundersökning 2004 T- 110451. Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 T- 110451 Svenskt Näringsliv: Temo: Allan Åberg Arne Modig, David Ahlin Datum: 2004-08 - 26 Sida 2 Svenskt Näringslivs ungdomsundersökning 2004 Temo har på

Läs mer

Motivation för bättre hälsa

Motivation för bättre hälsa Motivation för bättre hälsa Felix qui potuit rerum cognoscere causas Lycklig den som inser sakers orsaker" Under min nu tjugoåriga tid som naturterapeut, har det funnits stunder då jag undrat särskilt

Läs mer

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat.

I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Bilaga 1 I vilket förhållande står du till din anhörige som har problem med alkohol/droger? make/maka son/dotter förälder syskon arbetskamrat annat. Ange: Hur många år har du känt till att din anhörige

Läs mer