Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unga på arbetsmarknaden om lönebildning"

Transkript

1 Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin

2 Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Ledarna och Almega. Intervjuerna med unga förvärvsarbetande har genomförts inom ramen för Novus webbpanel under perioden 8 18 maj Målgruppen är unga förvärvsarbetande år (arbetar heltid eller deltid, ej egenföretagare) Undersökningen omfattar totalt intervjuer i hela Sverige med unga förvärvsarbetande samt knappt 200 intervjuer med företrädare för arbetsmarknadens parter. Intervjuerna med fackliga ombudsmän och Svenskt Näringslivs representanter har genomförts per telefon under samma tidsperiod.

3 Unga på arbetsmarknaden stödjer inte dagens lönemodell Många unga på arbetsmarknaden (25 30 år) är missnöjda med hur det går till när deras lön bestäms. Mest missnöjda är de unga som idag omfattas av centrala avtal eller där lönen bestäms genom lokala förhandlingar mellan facket och arbetsgivarna. Endast 1 av 10 uppger att man i mycket hög utsträckning kan påverka sin lön genom sin insats och sin personliga kompetens. Fler än hälften svarar att man endast i låg utsträckning kan påverka sin lön genom sin insats och kompetens. Unga som omfattas av centralt förhandlade avtal uppger oftare än andra, 7 av 10, att man endast i låg utsträckning kan påverka sin lön. Medlemmar i facket är sällan nöjda med fackets insats i samband med att lönen bestäms. Majoriteten svarar vet ej eller varken nöjd eller missnöjd vilket tyder på att facket har en otydlig eller osynlig roll för de unga på arbetsmarknaden. Många upplever vidare att de löneskillnader som finns på arbetsplatsen är dåligt motiverade. Endast 3 av 10 svarar att löneskillnaderna på arbetsplatsen är tydligt motiverade. Även bland arbetsmarknadens parter, fackliga ombud och Svenskt Näringslivs representanter, finns ett utbrett missnöje med hur lönebildningen fungerar. En majoritet på arbetsgivarsidan uppger att lönebildningen på arbetsmarknaden fungerar dåligt och bland fackombuden uppger var tredje att lönebildningen fungerar dåligt.

4 Unga vill ha större inslag av individuell lönesättning På frågan hur man helst skulle vilja att ens lön bestämdes svarar 33 procent genom individuella samtal. Ytterligare 43 procent svarar genom kombination av individuella samtal och fackliga förhandlingar. Även bland de som idag omfattas av centrala fackliga avtal är stödet för mer individuell lönesättning stort. 57 procent uppger att man vill se en utveckling på arbetsmarknaden mot mer individuell lönesättning. Arbetsmarknadens parter har delvis olika syn på vad som krävs av utvecklingen framåt. Av tjänstemannafackens ombud svarar knappt hälften att det behövs mer av individuell lönesättning men även bland LO:s ombud uppger 30 procent att man vill se en utveckling mot mer individuella löner. 60 procent av LO:s ombud anser dock att den modell som gäller idag är bra. På arbetsgivarsidan är stödet för individuella löner mycket starkt. Undersökningen visar att unga, liksom arbetsmarknadens parter, ger sitt stöd till löneskillnader så länge de är grundade på skäl som upplevs som rimliga. Större ansvar, prestation, kompetens för jobbet och vidareutbildning är skäl som anses starka och rimliga för löneskillnader. Att någon haft ett chefsjobb tidigare, ålder och antal år på arbetsplatsen anses inte som starka skäl till löneskillnader.

5 1. Många unga missnöjda med hur det går till när lönen bestäms

6 Unga förvärvsarbetande Modell för lönesättning som gäller idag Vilket av följande beskriver bäst hur din lön bestäms på din arbetsplats? 16% 23% 19% 13% 38% Individuella samtal mellan mig och min chef Kombination av individuella samtal och fackliga förhandlingar Annat/ vet ej Lokala fackliga förhandlingar mellan arbetsgivaren och det lokala facket Centrala fackliga förhandlingar

7 Unga förvärvsarbetande Få nöjda med hur det går till när lönen bestäms Känner du dig nöjd eller missnöjd med hur det går till när din lön bestäms på din arbetsplats? 7% 7% 19% 29% 38% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken eller/vet ej Ganska missnöjd Mycket missnöjd

8 Unga förvärvsarbetande Unga som idag har individuell lönesättning är oftare nöjda med lönesättningen Känner du dig nöjd eller missnöjd med hur det går till när din lön bestäms på din arbetsplats? Lön bestäms idag genom centrala fackliga förhandlingar 3% 26% 39% 22% 9% Lön bestäms genom lokala fackliga förhandlingar 5% 20% 39% 27% 10% Kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal 8% 29% 34% 22% 6% Lön bestäms idag genom individuella samtal 12% 43% 33% 10% 2% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken eller / Vet ej Ganska missnöjd Mycket missnöjd

9 2. Vad är unga på arbetsmarknaden missnöjda med?

10 Unga förvärvsarbetande Få känner att man kan påverka lön genom sin insats och sin kompetens I vilken utsträckning kan du, genom din personliga kompetens och insats på jobbet, påverka din egen lön? Unga förvärvsarbetande, hela riket 10% 30% 7% 37% 17% Lön bestäms idag genom centrala fackliga förhandlingar 3% 17% 7% 34% 38% Lön bestäms idag genom lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare 2% 22% 7% 51% 17% Kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal 11% 36% 3% 41% 10% Lön bestäms idag genom individuella samtal 16% 44% 5% 31% 3% I mycket hög utsträckning I ganska hög utsträckning Osäker/ vet ej I ganska liten utsträckning I mycket liten utsträckning

11 Unga förvärvsarbetande Få nöjda med fackets insats vid lönesättningen majoriteten svarar vet ej Känner du dig nöjd eller missnöjd med ditt fackförbunds insatser i samband med att din lön bestäms? Unga förvärvsarbetande, hela riket 5% 17% 51% 17% 11% Mycket nöjd Ganska nöjd Varken eller / Vet ej Ganska missnöjd Mycket missnöjd Bas: Medlem i facket

12 Unga förvärvsarbetande Löneskillnader ofta dåligt motiverade Tycker du att de löneskillnader som finns på din arbetsplats är tydligt motiverade? Unga förvärvsarbetande, hela riket 30% 27% 43% Lön bestäms idag genom centrala fackliga förhandlingar 28% 21% 52% Lön bestäms idag genom lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare 24% 17% 59% Kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal 22% 26% 51% Lön bestäms idag genom individuella samtal 50% 24% 26% Ja, tydligt motiverade Vet ej/ ingen uppfattning Nej, inte tydligt motiverade

13 3. Hur tycker arbetsmarknadens parter att lönebildningen fungerar?

14 Fackliga ombudsmän TCO:s ombudsmän oftast missnöjda Tycker du att lönebildningen på arbetsmarknaden generellt fungerar bra eller dåligt? LO 10% 20% 45% 18% 8% TCO 3% 28% 33% 28% 10% SACO 40% 28% 30% 3% Mycket bra Ganska bra Varken eller/vet ej Ganska dåligt Mycket dåligt

15 Ombudsmän och Svenskt Näringsliv Majoritet på arbetsgivarsidan anser att lönebildningen fungerar dåligt Tycker du att lönebildningen på arbetsmarknaden generellt fungerar bra eller dåligt? Fackliga ombudsmän 4% 29% 35% 25% 7% Svenskt Näringsliv 2% 15% 30% 45% 8% Mycket bra Ganska bra Varken eller/vet ej Ganska dåligt Mycket dåligt

16 4. Missnöje på många håll vad bör göras?

17 Unga förvärvsarbetande Opinion för individuell lönesättning Hur skulle du helst vilja att din lön bestämdes på din arbetsplats? 9% 8% 33% 7% 43% Genom individuella samtal Genom kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal Genom lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare Genom centrala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare Vet ej

18 Unga förvärvsarbetande Stöd för individuella löner även bland de som idag har fackligt förhandlade löner Hur skulle du helst vilja att din lön bestämdes på din arbetsplats? Lön bestäms idag genom centrala fackliga förhandlingar 21% 41% 7% 24% 7% Lön bestäms idag genom lokala fackliga förhandlingar 20% 39% 24% 7% 10% Kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal 23% 65% 4% 6% 3% Lön bestäms idag genom individuella samtal 64% 27% 1% 2% 6% Genom individuella samtal Genom kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal Genom lokala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare Genom centrala förhandlingar mellan fack och arbetsgivare Vet ej

19 Unga förvärvsarbetande Majoritet vill se utveckling mot mer individuell lönesättning på arbetsmarknaden Skulle du vilja se en utveckling på arbetsmarknaden mot mer individuell lönesättning, mindre individuell lönesättning eller är det bra som det är idag? Unga förvärvsarbetande, hela riket 55% 26% 11% 8% Lön bestäms idag genom centrala fackliga förhandlingar 57% 19% 9% 16% Lön bestäms idag genom lokala fackliga förhandlingar 61% 22% 10% 7% Kombination av fackliga förhandlingar och individuella samtal 54% 28% 10% 8% Lön bestäms idag genom individuella samtal 60% 28% 6% 6% Mer individuell lönesättning Bra som det är idag Vet ej Mindre individuell lönesättning

20 Fackliga ombudsmän Stöd för mer individuell lönesättning också inom facket Skulle du vilja se en utveckling på arbetsmarknaden mot mer individuell lönesättning, mindre individuell lönesättning eller är det bra som det är idag? LO 30% 60% 10% TCO 45% 30% 25% SACO 48% 43% 3% 8% Mer individuell lönesättning Bra som det är idag Vet ej Mindre individuell lönesättning

21 Kompakt stöd för individuell lönesättning på arbetsgivarsidan Skulle du vilja se en utveckling på arbetsmarknaden mot mer individuell lönesättning, mindre individuell lönesättning eller är det bra som det är idag? Fackliga ombudsmän 41% 44% 1% 14% Svenskt Näringsliv 92% 7% 2% Mer individuell lönesättning Bra som det är idag Vet ej Mindre individuell lönesättning

22 Unga förvärvsarbetande Stöd för löneskillnader om det finns bra skäl Tänk dig en situation där du och en kollega har helt jämförbara arbetsuppgifter. Hur starka eller svaga är följande skäl för att din kollega bör ha högre lön än du själv? Har ett större ansvar 50% 42% 2% 3% 2% Presterar bättre resultat 52% 36% 2% 7% 3% Har högre kompetens för jobbet 38% 43% 3% 12% 4% Har kompetensutvecklats sig mer 26% 52% 3% 14% 5% Har högre utbildning 21% 45% 2% 19% 12% Har arbetat längre på arbetsplatsen 12% 51% 2% 22% 12% Är äldre 4% 19% 2% 31% 44% Har haft ett chefsjobb tidigare 5% 13% 2% 43% 38% Mycket starkt skäl Ganska starkt skäl Vet ej Ganska svagt skäl Mycket svagt skäl/inget skäl alls

23 Fackliga ombudsmän Attityder till löneskillnader i linje med ungas Tänk dig en situation där du och en kollega har helt jämförbara arbetsuppgifter. Hur starka eller svaga är följande skäl för att din kollega bör ha högre lön än du själv? Har ett större ansvar 51% 38% 1% 8% 4% Presterar bättre resultat 43% 32% 1% 17% 8% Har högre kompetens för jobbet 41% 33% 1% 15% 11% Har kompetensutvecklats sig mer 38% 37% 1% 15% 11% Har högre utbildning 20% 24% 28% 28% Har arbetat längre på arbetsplatsen 13% 22% 2% 28% 37% Är äldre 3% 12% 1% 17% 58% Har haft ett chefsjobb tidigare 3% 7% 1% 13% 77% Mycket starkt skäl Ganska starkt skäl Vet ej Ganska svagt skäl Mycket svagt skäl/inget skäl alls

24 Svenskt Näringslivs representanter Attityder till löneskillnader Tänk dig en situation där du och en kollega har helt jämförbara arbetsuppgifter. Hur starka eller svaga är följande skäl för att din kollega bör ha högre lön än du själv? Har ett större ansvar 50% 47% 2% 1% Presterar bättre resultat 75% 25% Har högre kompetens för jobbet 45% 35% 13% 7% Har kompetensutvecklats sig mer 27% 48% 20% 5% Har högre utbildning 5% 37% 2% 35% 22% Har arbetat längre på arbetsplatsen 2% 8% 18% 72% Är äldre 5% 8% 86% Har haft ett chefsjobb tidigare 10% 2% 15% 73% Mycket starkt skäl Ganska starkt skäl Vet ej Ganska svagt skäl Mycket svagt skäl/inget skäl alls

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal

Lön är Ersättning KontaKta oss E-post: Webb: telefon: Utan fack och Utan avtal Löneladda! Du har rätt att få en lön som motsvarar din prestation på jobbet. Gör du ett bra jobb ska det synas i lönekuvertet, helt enkelt. Det står i kollektivavtalet. Där står också att det är det lokala

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg

Att sätta lön. Guide till dig som är chef. 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Att sätta lön Guide till dig som är chef 2015 Karin Karlström och Anna Kopparberg Alla kan inte vara nöjda med sin lön, men målet är att alla, inklusive du som chef, ska vara nöjda med hur lönesättningen

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB

Växjö kommunkoncern. Oktober 5216 respondenter. Genomförd av CMA Research AB Växjö kommunkoncern Medarbetarundersökning 2011 Oktober 5216 respondenter 2011 Genomförd av CMA Research AB Växjö kommun Medarbetarundersökning 2011, sid 1 Disposition iti och läsanvisning i I denna rapport

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013

Medarbetarundersökning 2013 Rapport 1(23) Medarbetarundersökning 2013 2(23) Innehållsförteckning 3(23) 1 Bakgrund I Kramfors kommuns styrmodell har fokusområdet medarbetare det övergripande målet attraktiv arbetsgivare och ett av

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna.

Om Vivida Assistans. Vivida har kollektivavtal och är medlem i Vårdföretagarna. Sedan 2007 har Vivida Assistans årligen genomfört en medarbetarundersökning för att få vägledning i hur organisationen och våra medarbetare mår. Undersökningen, som totalt omfattar 47 frågor, berör olika

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Stress och små marginaler

Stress och små marginaler Stress och små marginaler Arbetsmiljön på arbetsplatser i Linköping 2012-2013 En rapport från Linköpings fackliga nätverk oktober 2013 Framtagen av Linköpings fackliga nätverk, en samverkan mellan: 1 Innehåll

Läs mer

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården

Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Attityder och erfarenheter till chefskap i vården Sammanställning av kartläggningen Chef i vården som genomfördes av Sveriges läkarförbund 2009. Kartläggning av läkares chefsskap Läkarförbundet anser att

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer