Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ."

Transkript

1 ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid åt andra. Till vilka av följande saker skulle Du vilja ägna mer tid, till vilka skulle Du vilja ägna mindre tid, och till vilka skulle Du vilja ägna samma tid som nu? rad Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid a) Förvärvsarbete 3,4 6,5 32,9 35,4 13,8 8,0 b) Hushållsarbete 2,2 15,5 50,3 21,0 9,5 1,5 c) Familjen 26,6 41,6 29,0 1,0 0,5 1,4 d) Dina vänner 19,5 47,9 29,8 0,6 0,9 1,3 e) Fritidsaktiviteter 27,2 46,5 23,1 0,8 0,8 1,6 Fråga 2 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur mycket Du i från påståendet, när Du tänker på arbete i allmänhet. a) Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inget mer b) Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna 5,1 13,3 22,1 36,3 21,1 2,2 12,0 53,4 15,8 8,8 5,0 5,0 Fråga 3 Ange hur viktigt Du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. Hur viktigt är... Mycket viktigt Viktigt viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt a)..anställningstrygghet? 57,4 34,5 5,3 1,6 0,3 0,7 b)..hög inkomst? 17,6 56,3 20,5 4,7 0,4 0,5 c)..goda karriärmöjligheter? 11,6 37,0 34,9 12,2 3,4 1,0 d)..intressanta arbetsuppgifter? 50,8 43,7 4,0 0,9 0,1 0,4 e)..ett arbete där man får arbeta självständigt? f)..ett arbete där man kan hjälpa andra människor? g)..ett arbete som är nyttigt för samhället? h)..ett arbete där man kan styra sina arbetstider? 31,1 49,1 14,3 3,7 1,1 0,7 23,5 43,0 25,4 5,3 2,0 0,9 14,8 43,4 30,2 7,1 2,8 1,8 20,7 48,7 22,8 5,6 0,9 1,3

2 Fråga 4 Oavsett om Du är yrkesaktiv eller inte, föreställ Dig att Du kunde välja mellan olika sorters arbeten. Vilket av följande skulle Du personligen välja? a)jag skulle välja att vara... 64,3 anställd 27,0 egen företagare 8,7 b) Jag skulle välja att arbeta... 58,7...i ett litet företag 26,3...i ett stort företag 15,0 c) Jag skulle välja att arbeta... 62,5 i ett privat företag 19,7 inom den offentliga sektorn 17,8 Fråga 5 I vilken utsträckning Du i från följande påståenden? a) Anställda har större anställningstrygghet än egenföretagare b) Att vara anställd inkräktar mer på familjelivet än att vara egenföretagare 16,6 43,8 24,6 5,1 0,8 9,1 2,2 7,6 24,1 35,0 21,6 9,5 Fråga 6 I vilken utsträckning Du i från följande påståenden? a) Fackföreningar är mycket viktiga för anställdas anställningstrygghet b) Utan fackföreningar skulle arbetsvillkoren för anställda vara mycket sämre än de är 19,1 36,9 27,0 8,9 5,0 3,2 21,1 39,7 24,5 6,9 3,5 4,4 ISSP2005.doc 2 Copyright 2005 Sifo

3 Fråga 7 Anta att Du kunde bestämma över Din arbetssituation för närvarande. Vilket av följande skulle Du föredra? 45,4 Arbeta heltid 45,3 Arbeta deltid mer än 10 timmar per vecka 4,0 Arbeta mindre än 10 timmar per vecka 5,3 Inte ha något arbete alls Fråga 8 Förvärvsarbetar Du för närvarande? 64,1 JA --- GÅ TILL FRÅGA 9. 35,9 NEJ --- GÅ TILL FRÅGA 37. Frågorna 9-36 gäller Ditt huvudsakliga arbete Fråga 9 Tänk på Din arbetstid, inklusive normal övertid, och hur mycket Du tjänar. Om Du vore tvungen att välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle Du föredra? 16,4 Längre arbetstid och högre inkomst 62,0 Samma arbetstid och inkomst som nu 12,5 Kortare arbetstid och lägre inkomst 9,2 ISSP2005.doc 3 Copyright 2005 Sifo

4 Fråga 10 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl Du anser att de stämmer överens med Ditt arbete. a) Jag har en trygg anställning 18,0 44,8 20,5 8,8 5,3 2,5 b) Min inkomst är hög 2,3 16,2 33,3 28,0 18,1 2,1 c) Mina karriärmöjligheter är goda 1,1 18,9 40,1 24,4 12,1 3,4 d) Mitt arbete är intressant 18,6 53,9 17,4 5,7 2,6 1,8 24,0 53,1 14,4 4,5 2,5 1,4 e) Jag har möjlighet att arbeta självständigt f) I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor 23,1 42,8 20,6 6,7 4,9 2,0 g) Mitt arbete är nyttigt för samhället 25,1 39,2 22,6 7,3 3,5 2,3 h) Mitt arbete ger mig möjlighet att förbättra mina färdigheter 14,4 45,6 27,0 6,9 2,7 3,3 Fråga 11 Nu följer fler frågor om Dina arbetsvillkor. Ange för vart och ett av följande hur ofta det kännetecknar Ditt arbete. Hur ofta... Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig a) kommer Du hem utmattad från arbetet? b) måste Du utföra fysiskt ansträngande arbete? c) upplever Du ditt arbete som stressigt? d) arbetar Du under farliga arbetsförhållanden? 6,3 27,8 49,9 12,5 2,4 1,1 11,0 15,7 24,7 23,6 24,1 1,0 7,2 33,6 47,1 8,4 2,6 1,2 3,7 7,7 22,0 27,1 37,6 2,0 Fråga 12 Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider menar vi vilka tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden) 30,2 Tiderna vi börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra dem på egen hand 58,3 Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar 11,5 Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar ISSP2005.doc 4 Copyright 2005 Sifo

5 Fråga 13 Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Ditt dagliga arbete är organiserat? 24,8 Jag kan själv bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 56,9 Jag kan inom vissa gränser bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 15,9 Jag kan inte bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 2,4 Fråga 14 Hur svårt skulle det vara för Dig att ta ledigt en eller två timmar under arbetstid, för att ta hand om personliga angelägenheter eller familjeangelägenheter? 40,8 Inte alls svårt 35,7 Inte alltför svårt 12,9 Ganska svårt 8,2 Mycket svårt 2,4 Fråga 15 Hur ofta känner Du att... a)... kraven från Ditt arbete inkräktar på Ditt familjeliv? b)... familjelivets krav inkräktar på Ditt arbete? Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig 3,8 18,1 39,2 24,9 12,3 1,7 0,3 5,3 25,3 39,1 27,9 2,1 Fråga 16 Hur mycket av Dina samlade arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper kan Du använda i Ditt nuvarande arbete? 5,2 Nästan inget 11,4 Litegrann 37,7 En hel del 43,4 Nästan allt 2,4 ISSP2005.doc 5 Copyright 2005 Sifo

6 Fråga 17 Om Du skulle söka ett nytt arbete, till hur stor hjälp skulle Din nuvarande arbetslivserfarenhet och/eller Dina yrkeskunskaper vara? 35,2 Till mycket stor hjälp 42,2 Till ganska stor hjälp 14,8 Inte till så stor hjälp 1,7 Inte till någon hjälp alls 6,0 Fråga 18 Har Du under de senaste 12 månaderna genomgått någon fortbildning för att förbättra Dina yrkeskunskaper, antingen på arbetsplatsen eller någon annanstans? 46,7 Ja 52,2 Nej 1,2 Fråga 19 Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats... Mycket goda Ganska goda goda eller dåliga Ganska dåliga Mycket dåliga a)...mellan ledning och anställda? 25,1 38,7 20,8 8,5 3,2 3,8 b)...mellan arbetskamraterna/kollegorna? 43,1 41,1 9,8 2,9 0,5 2,6 Fråga 20 Hur nöjd är Du med Ditt arbete? 8,6 Helt nöjd 29,3 Mycket nöjd 40,1 Ganska nöjd 12,5 nöjd eller missnöjd 5,7 Ganska missnöjd 1,8 Mycket missnöjd 0,3 Helt missnöjd 1,6 ISSP2005.doc 6 Copyright 2005 Sifo

7 Fråga 21 I vilken utsträckning Du i från följande påståenden? a) Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt b) Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation c) Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min nuvarande organisation 9,1 32,1 38,3 12,5 5,2 2,8 11,3 46,0 31,4 6,4 2,5 2,3 3,6 8,7 25,5 25,0 25,4 11,8 Fråga 22 Hur svårt eller lätt tror Du att det skulle vara för Dig att hitta ett arbete som är minst lika bra som Ditt nuvarande? 2,3 Mycket lätt 15,7 Ganska lätt 25,8 lätt eller svårt 36,9 Ganska svårt 12,1 Mycket svårt 7,2 Fråga 23 Hur svårt eller lätt tror Du att det skulle vara för Ditt företag eller Din organisation att ersätta Dig om Du slutade? 11,1 Mycket lätt 24,2 Ganska lätt 27,2 lätt eller svårt 26,2 Ganska svårt 6,4 Mycket svårt 4,9 Fråga 24 Allt sammantaget, hur troligt är det att Du kommer att försöka få arbete hos annan arbetsgivare under det närmaste året? 10,2 Mycket troligt 13,3 Troligt 29,9 Inte särskilt troligt 41,5 Inte alls troligt 5,1 ISSP2005.doc 7 Copyright 2005 Sifo

8 Fråga 25 I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du skulle kunna förlora Ditt arbete? 5,0 Jag oroar mig en hel del 11,3 Jag oroar mig i viss utsträckning 24,2 Jag oroar mig lite grann 59,5 Jag oroar mig inte alls Fråga 26 I vilken utsträckning Du i från följande påståenden? För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd... a) att acceptera ett arbete som kräver nya färdigheter. b) att acceptera en befattning med lägre lön. 27,4 53,3 12,4 2,6 1,1 3,3 5,8 25,2 26,2 25,1 14,7 3,1 c) att acceptera tillfällig anställning. 12,8 48,7 18,8 11,8 5,2 2,8 d) att resa längre för att ta mig till arbetet. 9,0 34,5 19,1 19,9 13,9 3,6 Fråga 27 Utöver Ditt huvudsakliga arbete, utför Du något annat arbete för att få extra inkomster? 79,8 Nej 5,9 Ja, mestadels som anställd 5,4 Ja, mestadels som egenföretagare 8,9 Ja, annat Nu kommer några frågor om Din arbetsplats Fråga 28 Hur många år har Du arbetat på Din nuvarande arbetsplats?. år Fråga 29 Hur många år har Du arbetat med Dina nuvarande, eller liknande, arbetsuppgifter?. år ISSP2005.doc 8 Copyright 2005 Sifo

9 Fråga 30 Hur många är anställda på Din arbetsplats? 16,0 1-5 personer 12, personer 15, personer 13, personer 39,5 mer än 40 personer 2,5 Fråga 31 Hur ser könsfördelningen ut på Din arbetsplats? 34,6 Det finns betydligt fler män än kvinnor 8,0 Det finns något fler män än kvinnor 14,7 Det finns ungefär lika många män som kvinnor 8,9 Det finns något fler kvinnor än män 30,8 Det finns betydligt fler kvinnor än män 3,1 Fråga 32 Har andra på Din arbetsplats ungefär lika lång utbildning som Du har? 43,5 Ja, de flesta har ungefär lika lång utbildning som jag. 25,9 Nej, de flesta har kortare utbildning än vad jag har 13,3 Nej, de flesta har längre utbildning än vad jag har 17,3 Fråga 33 I vilken utsträckning Du i från följande påståenden? a) Jag kan självständigt utföra mina arbetsuppgifter b) Jag känner ofta att andra lägger sig i hur mina arbetsuppgifter ska utföras 43,1 46,5 6,5 2,1 0,7 1,2 2,1 8,7 24,8 40,2 22,2 2,0 ISSP2005.doc 9 Copyright 2005 Sifo

10 Fråga 34 Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med hur arbetet på Din arbetsplats utförs? På min arbetsplats... 41,4...samarbetar olika yrkesgrupper med varandra och utför vissa arbetsuppgifter tillsammans 19,6...arbetar olika yrkesgrupper relativt åtskilda från varandra och utför sina egna arbetsuppgifter 32,1 tillhör alla eller nästan alla samma yrkesgrupp 6,8 Fråga 35 Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med Din egen uppfattning? Om jag fick välja skulle jag föredra att arbeta på en arbetsplats där... 67,0...olika yrkesgrupper samarbetar med varandra och utför vissa arbetsuppgifter tillsammans 12,2...olika yrkesgrupper arbetar relativt åtskilda från varandra och utför sina egna arbetsuppgifter 20,9 Fråga 36 Pensionssystemet och pensionsålder diskuteras ju ganska ofta i vårt samhälle. Ange för vart och ett av påståendena nedan i vilken utsträckning Du i från dessa. Var vänlig och kryssa i en ruta på varje a) Jag kan tänka mig att fortsätta arbeta med mina nuvarande arbetsuppgifter några år längre än vad jag behöver enligt gällande pensionsregler b) Jag kan tänka mig att arbeta några år längre än vad jag behöver om jag får byta arbetsuppgifter c) Jag kan tänka mig att arbeta några år längre än vad jag behöver om jag får mer flexibla arbetstider d) Jag vill gå i pension så tidigt som möjligt även om det medför en något sämre ekonomi 4,3 12,1 15,2 23,6 38,4 6,5 1,6 11,4 20,8 24,3 35,0 6,8 3,5 17,6 21,4 20,1 30,6 6,9 11,7 24,8 24,0 22,2 10,5 6,8 VAR VÄNLIG FORTSÄTT MED FRÅGA 46! Frågorna besvaras av Dig som för närvarande inte har förvärvsarbete. Fråga 37 Har Du någonsin haft ett förvärvsarbete som varat minst ett år? 72,3 JA ---- FORTSÄTT MED FRÅGA 38 27,7 NEJ GÅ TILL FRÅGA 40 ISSP2005.doc 10 Copyright 2005 Sifo

11 Fråga 38 När slutade Du Ditt senaste förvärvsarbete? Fyll i vilket år Du slutade Ditt senaste förvärvsarbete (årtal med fyra siffror). Fråga 39 Vad var den huvudsakliga anledningen till att Du slutade? 32,1 Jag gick i pension 9,7 Jag blev frivilligt förtidspensionerad 6,0 Jag blev ofrivilligt förtidspensionerad 13,8 Jag blev varaktigt arbetsoförmögen 6,8 Min arbetsplats lades ner 10,4 Jag blev uppsagd 10,9 Mitt anställningskontrakt löpte ut 7,5 Familjeskäl 2,9 Jag gifte mig Fråga 40 Skulle Du nu eller i framtiden vilja ha ett förvärvsarbete? 54,1 Ja 45,9 Nej Fråga 41 Hur sannolikt tror Du det är att Du skulle kunna få ett arbete? 23,0 Mycket sannolikt 24,6 Sannolikt 14,3 Osannolikt 26,0 Mycket osannolikt 12,2 Fråga 42 Söker Du för närvarande arbete? 21,0 Ja 79,0 Nej ISSP2005.doc 11 Copyright 2005 Sifo

12 Fråga 43 Har Du under det senaste året gjort något av följande för att få ett arbete? Nej Ja, en eller två gånger Ja, fler än två gånger a) Anmält Dig till en offentlig arbetsförmedling b) Anmält Dig till en privat arbetsförmedling 77,3 14,8 7,9 95,3 3,4 1,3 c) Besvarat platsannonser 76,4 10,7 12,9 d) Annonserat i tidningar efter arbete 97,7 1,1 1,1 e) Tagit direkt kontakt med arbetsgivare 69,2 19,8 11,0 f) Frågat släktingar, vänner eller arbetskamrater om hjälp för att hitta ett arbete 73,1 16,2 10,6 Fråga 44 Har Du under de senaste 12 månaderna genomgått någon fortbildning för att förbättra Dina yrkeskunskaper? 18,2 Ja 78,7 Nej 3,1 Fråga 45 Vilken är Din huvudsakliga försörjningskälla? 49,6 Pension (privat eller statlig) 8,2 Arbetslöshetsersättning 4,3 Make/maka/sambo 3,9 Andra familjemedlemmar 1,4 Socialbidrag 4,5 Tillfälliga arbeten 28,2 Annan ISSP2005.doc 12 Copyright 2005 Sifo

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet

ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816. Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet ISSP 2005 - ÅSIKTER OM JOBBEN OCH ARBETSLIVET SSD 0816 Primärforskare Jonas Edlund Stefan Svallfors Sociologiska institutionen Umeå universitet Svensk Samhällsvetenskaplig Datatjänst Pilgatan 19A S-411

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com

Kommunikatören 2007. www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2007 www.hammerhanborg.com 1 Innehållsförteckning Förändring för framtiden 3 Om 3 Kommunikatören 4 Om undersökningen 5 Målgrupp 7 Upplägg & Genomförande 7 Svarsfrekvens 7 Resultatredovisning

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2010

FINLAND I EUROPA 2010 FINLAND I EUROPA 2010 INTERVJUFORMULÄR De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant och ganska snabbt enligt det alternativ som först känns rätt. A1. Kort

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Sommarjobb, tips och idéer

Sommarjobb, tips och idéer Sommarjobb, tips och idéer Vill du tjäna extra pengar under sommaren och samtidigt få ut det mesta av lovet? Då är det ett perfekt tillfälle att söka jobb under sommaren! Vem vet, kanske leder sommarjobbet

Läs mer

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande

Svenska gymnasieungdomars syn på entreprenörskap och företagande Svenska gymnasieungdomars syn på Slutgiltiga resultat från allmänhetsundersökning Maj FUTURE 2014 STRATEGY ACTION Research- Future- Strategy based foresight based strategy enforcement 1 Svenska ungdomars

Läs mer

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29

Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP HJTF29 X Unga 16-19 år UNGDOMSENKÄTEN LUPP 2 0 1 5 HJTF29 Ungdomsenkäten Lupp Unga 16-19 år Till dig som ska fylla i enkäten Den här enkätundersökningen genomförs för att din NN ska få bättre kunskap om hur unga

Läs mer

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent

en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Engagera sig lagom en enkätundersökning om att arbeta som personlig assistent Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator för personlig assistans

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2682 EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2010: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon

Läs mer

Akademikerrapport 2003

Akademikerrapport 2003 Akademikerrapport 2003 Förord Akademikerna blir allt fler. Nästan var tredje invånare i Sverige i åldern 25 64 år har i dag någon form av högskoleutbildning. Det efterfrågas ofta kunskaper om akademikerna

Läs mer

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år

I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år I fokus: Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2004-05-03 VÅRDFÖRBUNDET RAPPORT NR 2004:4UR Susanna Hammarberg I fokus Vårdförbundets yrkesverksamma medlemmar över 55 år 2 Sammanfattning 17,2

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR

FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR FINLAND I EUROPA 2008 -INTERVJUFORMULÄR MEDIA Intro. De första frågorna gäller hur man följer med media. Försök under hela intervjun svara spontant (utan att fundera för mycket) och ganska snabbt enligt

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015-16-19 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor

Unga röster om facket. Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Unga röster om facket Undersökning om ungas inställning till fackförbund och fackliga frågor Lars Wennberg, Öhrlings PricewaterhouseCoopers och Lars Ericson, Swedbank September 2009 Innehåll INNEHÅLL...

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto

FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2118 World Values Survey 2005 : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee viitata

Läs mer

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning

Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare. Kairos Future & WES Maj 2014. Stjärnkraft en sammanfattning Stjärnkraft En sammanfattning av en studie om kvinnliga ledare Kairos Future & WES Maj 2014 Stjärnkraft en sammanfattning stjarnkraft_a4_20s.indd 1 1 2014-04-30 09:32 Kompetenta ledare morgondagens bristvara

Läs mer

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år

Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Skillnader mellan Luppenkäterna 2014 och 2015 19-25 år Här har vi sammanställt vilka förändringar som gjorts i Lupp-enkäten 2015 jämfört med enkäten som gällde 2014. I vänster kolumn finns 2014 års enkät

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer