Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet?"

Transkript

1 Original Swedish questionnaire [anvisning till fråga 4 felaktig] Vilka är Dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna från folk i andra länder? I den här undersökningen som utförs i ett trettiotal länder frågar vi människor vad de anser om sådana saker. I Sverige är det cirka 2000 personer från hela landet som slumpmässigt valts ut till undersökningen. Det är Sociologiska institutionen vid Umeå universitet som står för undersökningen och Sifo samlar in uppgifterna. Vi hoppas att Du som fått enkäten hjälper oss genom att besvara frågorna och skicka tillbaka den i det portofria svarskuvertet. När vi fått Din enkät noterar vi att Du svarat. Sedan kommer Ditt namn samt streckkoden att rivas bort från blanketten för att ingen ska kunna veta vem som fyllt i den. Därefter finns inget som kan visa vem som svarat vad. Vare sig Du bryr Dig mycket eller väldigt litet om sådana här frågor, är Dina svar alltid lika viktiga för oss. Det är helt frivilligt att svara, men varje uteblivet svar minskar undersökningens värde och möjligheterna att på ett bra sätt beskriva allmänhetens uppfattningar. Eftersom detta är en undersökning som görs gemensamt med många länder kan det kanske ibland tyckas att en del av frågorna stämmer dåligt med svenska förhållanden. Gör ändå så gott Du kan när Du svarar och påpeka gärna i rutan på sista sidan om Du tyckt någon fråga varit konstigt formulerad eller svår att svara på. Om Du vill fråga om något, ring gärna Ingemar Boklund på Sifo eller Jonas Edlund, Umeå universitet. Om Du är intresserad av att ta del av de första resultaten kan Du fylla i bifogad talong och skicka in den tillsammans med enkäten. De första resultaten beräknas bli klara under senare delen av Med vänliga hälsningar Ingemar Boklund Sifo Jonas Edlund Sociologiska institutionen Umeå universitet (direkt nr) (direkt nr) (växel) (växel)

2 2 Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker och mindre tid åt andra. Till vilka av följande saker skulle Du vilja ägna mer tid, till vilka skulle Du vilja ägna mindre tid, och till vilka skulle Du vilja ägna samma tid som nu? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad Mycket mer tid Något mer tid Samma tid som nu Lite mindre tid Mycket mindre tid a) Förvärvsarbete b) Hushållsarbete c) Familjen d) Dina vänner e) Fritidsaktiviteter Fråga 2 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur mycket Du instämmer i eller tar från påståendet, när Du tänker på arbete i allmänhet. Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) Ett arbete är bara ett sätt att tjäna pengar - inget mer b) Jag skulle uppskatta att ha ett arbete även om jag inte behövde pengarna Fråga 3 Ange hur viktigt Du själv anser att vart och ett av följande är i ett arbete. Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. Hur viktigt är... Mycket viktigt Viktigt Varken viktigt eller oviktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt a)..anställningstrygghet? b)..hög inkomst? c)..goda karriärmöjligheter? d)..intressanta arbetsuppgifter? e)..ett arbete där man får arbeta självständigt? f)..ett arbete där man kan hjälpa andra människor? g)..ett arbete som är nyttigt för samhället? h)..ett arbete där man kan styra sina arbetstider?

3 3 Fråga 4 Oavsett om Du är yrkesaktiv eller inte, föreställ Dig att Du kunde välja mellan olika sorters arbeten. Vilket av följande skulle Du personligen välja? a)jag skulle välja att vara... Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 1 anställd 2 egen företagare 3 b) Jag skulle välja att arbeta... Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 1...i ett litet företag 2...i ett stort företag 3 c) Jag skulle välja att arbeta... Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. 1 i ett privat företag 2 inom den offentliga sektorn 3 Fråga 5 I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar från följande påståenden? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. a) Anställda har större anställningstrygghet än egenföretagare b) Att vara anställd inkräktar mer på familjelivet än att vara egenföretagare starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt Fråga 6 I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar från följande påståenden? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. a) Fackföreningar är mycket viktiga för anställdas anställningstrygghet b) Utan fackföreningar skulle arbetsvillkoren för anställda vara mycket sämre än de är starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt

4 4 Fråga 7 Anta att Du kunde bestämma över Din arbetssituation för närvarande. Vilket av följande skulle Du föredra? 1 Arbeta heltid 2 Arbeta deltid mer än 10 timmar per vecka 3 Arbeta mindre än 10 timmar per vecka 4 Inte ha något arbete alls Fråga 8 Förvärvsarbetar Du för närvarande? 1 JA --- GÅ TILL FRÅGA 9. 2 NEJ --- GÅ TILL FRÅGA 37. Frågorna 9-36 gäller Ditt huvudsakliga arbete Fråga 9 Tänk på Din arbetstid, inklusive normal övertid, och hur mycket Du tjänar. Om Du vore tvungen att välja mellan följande tre alternativ, vilket skulle Du föredra? 1 Längre arbetstid och högre inkomst 2 Samma arbetstid och inkomst som nu 3 Kortare arbetstid och lägre inkomst 4

5 5 Fråga 10 Ange för vart och ett av påståendena nedan hur väl Du anser att de stämmer överens med Ditt arbete. Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) Jag har en trygg anställning b) Min inkomst är hög c) Mina karriärmöjligheter är goda d) Mitt arbete är intressant e) Jag har möjlighet att arbeta självständigt f) I mitt arbete kan jag hjälpa andra människor g) Mitt arbete är nyttigt för samhället h) Mitt arbete ger mig möjlighet att förbättra mina färdigheter Fråga 11 Nu följer fler frågor om Dina arbetsvillkor. Ange för vart och ett av följande hur ofta det kännetecknar Ditt arbete. Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. Hur ofta... Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig a) kommer Du hem utmattad från arbetet? b) måste Du utföra fysiskt ansträngande arbete? c) upplever Du ditt arbete som stressigt? d) arbetar Du under farliga arbetsförhållanden? Fråga 12 Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Dina arbetstider bestäms? (Med arbetstider menar vi vilka tider på dagen Du börjar och slutar, inte den totala veckoarbetstiden) 1 Tiderna vi börjar och slutar bestäms helt av min arbetsgivare och jag kan inte ändra dem på egen hand 2 Jag kan inom vissa gränser bestämma när jag börjar och slutar 3 Jag kan fritt bestämma när jag börjar och slutar

6 6 Fråga 13 Vilket av följande påståenden beskriver bäst hur Ditt dagliga arbete är organiserat? 1 Jag kan själv bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 2 Jag kan inom vissa gränser bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 3 Jag kan inte bestämma hur mitt dagliga arbete är organiserat 4 Fråga 14 Hur svårt skulle det vara för Dig att ta ledigt en eller två timmar under arbetstid, för att ta hand om personliga angelägenheter eller familjeangelägenheter? 1 Inte alls svårt 2 Inte alltför svårt 3 Ganska svårt 4 Mycket svårt 5 Fråga 15 Hur ofta känner Du att... Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. a)... kraven från Ditt arbete inkräktar på Ditt familjeliv? b)... familjelivets krav inkräktar på Ditt arbete? Alltid Ofta Ibland Nästan aldrig Aldrig Fråga 16 Hur mycket av Dina samlade arbetslivserfarenheter och yrkeskunskaper kan Du använda i Ditt nuvarande arbete? 1 Nästan inget 2 Litegrann 3 En hel del 4 Nästan allt 5 Fråga 17 Om Du skulle söka ett nytt arbete, till hur stor hjälp skulle Din nuvarande arbetslivserfarenhet och/eller Dina yrkeskunskaper vara? 1 Till mycket stor hjälp 2 Till ganska stor hjälp 3 Inte till så stor hjälp 4 Inte till någon hjälp alls 5

7 7 Fråga 18 Har Du under de senaste 12 månaderna genomgått någon fortbildning för att förbättra Dina yrkeskunskaper, antingen på arbetsplatsen eller någon annanstans? 1 Ja 2 Nej 3 Fråga 19 Hur skulle Du i allmänhet vilja beskriva relationerna på Din arbetsplats... Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. Mycket goda Ganska goda Varken goda eller dåliga Ganska dåliga Mycket dåliga a)...mellan ledning och anställda? b)...mellan arbetskamraterna/kollegorna? Fråga 20 Hur nöjd är Du med Ditt arbete? 1 Helt nöjd 2 Mycket nöjd 3 Ganska nöjd 4 Varken nöjd eller missnöjd 5 Ganska missnöjd 6 Mycket missnöjd 7 Helt missnöjd 8 Fråga 21 I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar från följande påståenden? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) Jag är villig att arbeta hårdare än jag behöver, för att hjälpa det företag eller den organisation där jag arbetar att bli framgångsrikt b) Jag är stolt över att arbeta för mitt företag/min organisation c) Om jag erbjöds ett annat arbete med avsevärt högre lön, skulle jag tacka nej och fortsätta arbeta för min nuvarande organisation

8 8 Fråga 22 Hur svårt eller lätt tror Du att det skulle vara för Dig att hitta ett arbete som är minst lika bra som Ditt nuvarande? 1 Mycket lätt 2 Ganska lätt 3 Varken lätt eller svårt 4 Ganska svårt 5 Mycket svårt 6 Fråga 23 Hur svårt eller lätt tror Du att det skulle vara för Ditt företag eller Din organisation att ersätta Dig om Du slutade? 1 Mycket lätt 2 Ganska lätt 3 Varken lätt eller svårt 4 Ganska svårt 5 Mycket svårt 6 Fråga 24 Allt sammantaget, hur troligt är det att Du kommer att försöka få arbete hos annan arbetsgivare under det närmaste året? 1 Mycket troligt 2 Troligt 3 Inte särskilt troligt 4 Inte alls troligt 5 Fråga 25 I vilken utsträckning, om alls, oroar Du Dig för att Du skulle kunna förlora Ditt arbete? 1 Jag oroar mig en hel del 2 Jag oroar mig i viss utsträckning 3 Jag oroar mig lite grann 4 Jag oroar mig inte alls

9 9 Fråga 26 I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar från följande påståenden? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. För att undvika arbetslöshet skulle jag vara beredd... starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt a) att acceptera ett arbete som kräver nya färdigheter. b) att acceptera en befattning med lägre lön. c) att acceptera tillfällig anställning. d) att resa längre för att ta mig till arbetet. Fråga 27 Utöver Ditt huvudsakliga arbete, utför Du något annat arbete för att få extra inkomster? 1 Nej 2 Ja, mestadels som anställd 3 Ja, mestadels som egenföretagare 4 Ja, annat Nu kommer några frågor om Din arbetsplats Fråga 28 Hur många år har Du arbetat på Din nuvarande arbetsplats?. år Fråga 29 Hur många år har Du arbetat med Dina nuvarande, eller liknande, arbetsuppgifter?. år Fråga 30 Hur många är anställda på Din arbetsplats? personer personer personer personer 5 mer än 40 personer 6

10 10 Fråga 31 Hur ser könsfördelningen ut på Din arbetsplats? 1 Det finns betydligt fler män än kvinnor 2 Det finns något fler män än kvinnor 3 Det finns ungefär lika många män som kvinnor 4 Det finns något fler kvinnor än män 5 Det finns betydligt fler kvinnor än män 6 Fråga 32 Har andra på Din arbetsplats ungefär lika lång utbildning som Du har? 1 Ja, de flesta har ungefär lika lång utbildning som jag. 2 Nej, de flesta har kortare utbildning än vad jag har 3 Nej, de flesta har längre utbildning än vad jag har 4 Fråga 33 I vilken utsträckning instämmer Du i eller tar från följande påståenden? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. a) Jag kan självständigt utföra mina arbetsuppgifter b) Jag känner ofta att andra lägger sig i hur mina arbetsuppgifter ska utföras starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt Fråga 34 Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med hur arbetet på Din arbetsplats utförs? På min arbetsplats samarbetar olika yrkesgrupper med varandra och utför vissa arbetsuppgifter tillsammans 2...arbetar olika yrkesgrupper relativt åtskilda från varandra och utför sina egna arbetsuppgifter 3 tillhör alla eller nästan alla samma yrkesgrupp 4 Fråga 35 Vilket av följande alternativ stämmer bäst överens med Din egen uppfattning? Om jag fick välja skulle jag föredra att arbeta på en arbetsplats där olika yrkesgrupper samarbetar med varandra och utför vissa arbetsuppgifter tillsammans 2...olika yrkesgrupper arbetar relativt åtskilda från varandra och utför sina egna arbetsuppgifter 3

11 11 Fråga 36 Pensionssystemet och pensionsålder diskuteras ju ganska ofta i vårt samhälle. Ange för vart och ett av påståendena nedan i vilken utsträckning Du instämmer i eller tar från dessa. Var vänlig och kryssa i en ruta på varje rad. a) Jag kan tänka mig att fortsätta arbeta med mina nuvarande arbetsuppgifter några år längre än vad jag behöver enligt gällande pensionsregler b) Jag kan tänka mig att arbeta några år längre än vad jag behöver om jag får byta arbetsuppgifter c) Jag kan tänka mig att arbeta några år längre än vad jag behöver om jag får mer flexibla arbetstider d) Jag vill gå i pension så tidigt som möjligt även om det medför en något sämre ekonomi starkt Varken instämmer eller tar Tar Tar starkt VAR VÄNLIG FORTSÄTT MED FRÅGA 46! Frågorna besvaras av Dig som för närvarande inte har förvärvsarbete. Fråga 37 Har Du någonsin haft ett förvärvsarbete som varat minst ett år? 1 JA ---- FORTSÄTT MED FRÅGA 38 2 NEJ GÅ TILL FRÅGA 40 Fråga 38 När slutade Du Ditt senaste förvärvsarbete? Fyll i vilket år Du slutade Ditt senaste förvärvsarbete (årtal med fyra siffror). Fråga 39 Vad var den huvudsakliga anledningen till att Du slutade? 1 Jag gick i pension 2 Jag blev frivilligt förtidspensionerad 3 Jag blev ofrivilligt förtidspensionerad 4 Jag blev varaktigt arbetsoförmögen 5 Min arbetsplats lades ner 6 Jag blev uppsagd 7 Mitt anställningskontrakt löpte ut 8 Familjeskäl 9 Jag gifte mig

12 12 Fråga 40 Skulle Du nu eller i framtiden vilja ha ett förvärvsarbete? 1 Ja 2 Nej Fråga 41 Hur sannolikt tror Du det är att Du skulle kunna få ett arbete? 1 Mycket sannolikt 2 Sannolikt 3 Osannolikt 4 Mycket osannolikt 5 Fråga 42 Söker Du för närvarande arbete? 1 Ja 2 Nej Fråga 43 Har Du under det senaste året gjort något av följande för att få ett arbete? Var vänlig kryssa i en ruta på varje rad. Nej Ja, en eller två gånger Ja, fler än två gånger a) Anmält Dig till en offentlig arbetsförmedling b) Anmält Dig till en privat arbetsförmedling c) Besvarat platsannonser d) Annonserat i tidningar efter arbete e) Tagit direkt kontakt med arbetsgivare f) Frågat släktingar, vänner eller arbetskamrater om hjälp för att hitta ett arbete Fråga 44 Har Du under de senaste 12 månaderna genomgått någon fortbildning för att förbättra Dina yrkeskunskaper? 1 Ja 2 Nej 3

13 13 Fråga 45 Vilken är Din huvudsakliga försörjningskälla? 1 Pension (privat eller statlig) 2 Arbetslöshetsersättning 3 Make/maka/sambo 4 Andra familjemedlemmar 5 Socialbidrag 6 Tillfälliga arbeten 7 Annan Så kommer några frågor om Dig själv Fråga 46 Vilken av följande grupper tillhör Du? Om Du just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om Du arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 1 Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 2 Arbetar deltid timmar/vecka 3 Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 4 Medhjälpande familjemedlem 5 Arbetslös 6 Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 7 Studerande 8 Ålderspensionär 9 Hemarbetande 10 Förtidspensionär 11 Gör värnplikten Fråga 47 Vilken är Din normala veckoarbetstid?. timmar Fråga 48 a) Vilket yrke har Du? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke Du hade senast. Ange så noggrant som möjligt. b) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe Du arbetar, eller arbetade senast?

14 14 Fråga 49. Är Du företagare eller anställd? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var företagare eller anställd i Ditt förra arbete. 1 Egen företagare utan anställda 2 Egen företagare med anställda. Hur många anställda?. personer 3 Anställd 4 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 50. Har Du någon arbetsledande funktion? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Du var arbetsledare på ditt förra arbete. 1 Ja 2 Nej 3 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 51. Arbetar Du huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om Du är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om Ditt förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 1 Arbetar i offentlig tjänst 2 Arbetar i statligt företag 3 Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 4 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 52. Har Du någon gång varit medlem i en facklig organisation? 1 Ja 2 Nej, fortsätt med fråga 54 Fråga 53. Är Du medlem i någon facklig organisation just nu? 1 Ja, ett LO-förbund 2 Ja, ett TCO-förbund 3 Ja, ett SACO-förbund 4 Ja, annan facklig organisation 5 Nej

15 15 Fråga 54. Vilken är Din nuvarande högsta utbildning? Var vänlig och ange endast ett alternativ 1 Folkskola eller grundskola 2 2-årig gymnasielinje 3 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 4 Yrkesskola 5 Folkhögskola 6 Realskola 7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 9 Studentexamen 10 Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 11 Examen från universitet eller högskola Fråga 55. Hur många år har Du sammanlagt gått i heltidsutbildning?. År. Räkna från skolans lågstadium! Fråga 56. Vilken är Din ungefärliga månadsinkomst före skatt?. kronor i månaden Fråga 57. Är Du gift, sammanboende eller ensamstående? 1 Gift 2 Sammanboende 3 Frånskild---- FORTSÄTT MED FRÅGA 65 4 Änka/änkling---- FORTSÄTT MED FRÅGA 65 5 Ensamstående---- FORTSÄTT MED FRÅGA 65 Fråga 58. Vilken av följande grupper tillhör Din make/maka/sambo? Om han/hon just nu är föräldraledig eller sjukskriven, ange om han/hon arbetade heltid eller deltid innan föräldraledigheten eller sjukskrivningen. 1 Arbetar heltid (mer än 35 timmar per vecka) 2 Arbetar deltid timmar/vecka 3 Arbetar deltid mindre än 15 timmar/vecka 4 Medhjälpande familjemedlem 5 Arbetslös 6 Har beredskapsarbete, genomgår arbetsmarknadsutbildning eller har ALU-anställning 7 Studerande 8 Ålderspensionär 9 Hemarbetande 10 Förtidspensionär 11 Gör värnplikten

16 16 Fråga 59. Vilken är hans/hennes normala veckoarbetstid?. timmar Fråga 60. a) Vilket yrke har Din make/maka/sambo? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange vilket yrke han/hon hade senast. Ange så noggrant som möjligt. b) Vad slags produktion/verksamhet finns på det ställe han/hon arbetar, eller arbetade senast? Fråga 61. Är Din make/maka/sambo företagare eller anställd? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var företagare eller anställd i sitt förra arbete. 1 Egen företagare utan anställda 2 Egen företagare med anställda. Hur många anställda?. personer 3 Anställd 4 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 62. Har Din make/maka/sambo någon arbetsledande funktion? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om han/hon var arbetsledare på sitt förra arbete 1 Ja 2 Nej 3 Har aldrig förvärvsarbetat Fråga 63. Arbetar Din make/maka/sambo huvudsakligen i privat eller offentlig tjänst? Om han/hon är pensionär eller inte arbetar just nu, ange om hans/hennes förra arbete var i privat eller offentlig tjänst. 1 Arbetar i offentlig tjänst 2 Arbetar i statligt företag 3 Arbetar privat (inkl facklig eller kooperativ) 4 Har aldrig förvärvsarbetat

17 17 Fråga 64. Vilken är hans/hennes nuvarande högsta utbildning? Var vänlig och ange endast ett alternativ 1 Folkskola eller grundskola 2 2-årig gymnasielinje 3 Yrkesinriktat gymnasieprogram (efter 1992) 4 Yrkesskola 5 Folkhögskola 6 Realskola 7 3- eller 4-årig gymnasielinje (före 1995) 8 Samhällsvetarprogrammet eller naturvetarprogrammet (efter 1992) 9 Studentexamen 10 Universitets- eller högskoleutbildning utan examen 11 Examen från universitet eller högskola Fråga 65. Vilken är Ditt hushålls ungefärliga sammanräknade månadsinkomst före skatt?. kronor per månad Fråga 66. a) Hur många personer ingår i Ditt hushåll? (Räkna med Dig själv!). personer b) Hur många personer i Ditt hushåll är mellan 7 och 17 år?. personer i mitt hushåll är mellan 7 och 17 år c) Hur många personer i Ditt hushåll är under 7 år?. personer i mitt hushåll är under 7 år Fråga 67. Vilket politiskt parti sympatiserar Du mest med? Var vänlig kryssa bara i en ruta! 1 Centerpartiet 2 Folkpartiet liberalerna 3 Kristdemokraterna 4 Miljöpartiet - de gröna 5 Moderata samlingspartiet 6 Socialdemokratiska arbetarpartiet 7 Vänsterpartiet 8 Annat parti Fråga 68. Röstade Du i senaste Riksdagsvalet? 1 Ja 2 Nej

18 18 Fråga 69. Man talar ju ibland om att det finns olika socialgrupper eller samhällsklasser. Om Du själv skulle placera dig i en sådan samhällsklass, vilken av dessa skulle det vara? 1 Underklassen 2 Arbetarklassen 3 Medelklassen 4 Övre medelklassen 5 Överklassen 6 Vet inte Fråga 70. I vårt samhälle finns det vissa grupper som uppfattas som högre och andra grupper som lägre. Här finner Du en skala från topp till botten. Var skulle Du placera Dig själv på denna skala? Var vänlig kryssa bara i en ruta! 1 TOPPEN BOTTEN Fråga 71. Var båda Dina föräldrar svenska medborgare när Du föddes? 1 Ja, båda var svenska medborgare 2 Nej, en var utländsk medborgare 3 Nej, båda var utländska medborgare Fråga 72. Tillhör Du själv någon kyrka eller religiös församling? 1 Ja (fortsätt med fråga 73) 2 Nej (fortsätt med fråga 74)

19 19 Fråga 73. Vilken kyrka, församling, samfund eller religion är det? 1 Svenska kyrkan 2 Katolska kyrkan 3 Ortodoxa kyrkan 4 Kristen frikyrka 5 Annan kristen församling 6 Judisk församling 7 Islamisk församling 8 Buddhistiskt samfund 9 Hinduistiskt samfund 10 Annan kyrka, religiös församling eller religion 11 Vet inte Fråga 74. Hur ofta brukar Du delta i gudstjänster eller andra religiösa möten? 1 Flera gånger i veckan 2 En gång i veckan 3 Två till tre gånger i månaden 4 En gång i månaden 5 Flera gånger om året 6 En gång om året 7 Mindre ofta 8 Aldrig 9 Vet inte Fråga 75. Är stället Du bor på... Var vänlig kryssa bara i en ruta! 1 En storstad 2 En förort till eller i närheten av en storstad 3 En liten stad 4 En by eller mindre samhälle 5 En gård eller enskilt hus på landet Fråga 76. Hur gammal är Du?. år

20 20 Fråga 77 Om Du har några andra synpunkter med anledning av enkäten eller synpunkter på enskilda frågor kan Du skriva dem här: TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Posta formuläret i det bifogade svarskuvertet. Portot är betalt. Sifo Research & Consulting, Box 513, Ronneby. Tel

21 21

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2005 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. Först några frågor om arbete i allmänhet Fråga 1 Föreställ Dig att Du kunde förändra hur Du använder Din tid, och ägna mer tid åt vissa saker

Läs mer

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden?

Frågeformuläret. Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du avstånd från följande påståenden? Frågeformuläret Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA I EN RUTA FÖR VARJE DELFRÅGA (a - f) a) En mamma som

Läs mer

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire

Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire Sweden ISSP 2002 Family and Changing Gender Roles III Questionnaire 60 Fråga 1 Till att börja med har vi några frågor om kvinnor. Håller Du med om eller tar Du från följande påståenden? VAR VÄNLIG KRYSSA

Läs mer

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire

Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire Sweden ISSP 2008 Religion III Questionnaire SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2008 Religion Vad är dina åsikter om religion? Religion tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire

Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Sweden ISSP 2003 National Identity II Questionnaire Fråga 1 Alla tillhör vi olika grupper. Vissa är mer viktiga för oss än andra i vår syn på oss själva. Vilket i följande lista är i allmänhet viktigast

Läs mer

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet?

Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Vilka är dina åsikter om jobben och arbetslivet? Jobb och arbetsliv hör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

ISSP 2007 Idrott och fritid

ISSP 2007 Idrott och fritid SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2007 Idrott och fritid Vad är dina åsikter om idrott och fritid? Idrott och andra fritidsaktiviteter tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ.

Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP2004frekv.doc 1 Copyright 2004 Siffrorna anger svarsandel i % för varje alternativ. ISSP 2004 Först några inledande frågor Fråga 1 Det finns olika åsikter om vad som krävs för att vara en god medborgare.

Läs mer

Åsikter om miljön ISSP2000

Åsikter om miljön ISSP2000 ISSP2000 Åsikter om miljön Enkät till I den här undersökningen som utförs i ett tjugotal länder frågar vi 2 000 personer människor om deras åsikter och värderingar ifråga om miljön och andra samhällsfrågor.

Läs mer

ISSP 2012 Familjeliv och arbete

ISSP 2012 Familjeliv och arbete TNS SIFO 11478 Stockholm Projekt: 1524242 ISSP 2012 Familjeliv och arbete Vad är dina åsikter i frågor som rör familjeliv och arbete? Familjeliv och arbete tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle.

Läs mer

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire

Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire Sweden ISSP 2013 National Identity III Questionnaire ISSP 2013 Vad är dina åsikter om det svenska samhället och människor från andra länder? Svenskarnas relationer till människor från andra länder tillhör

Läs mer

Sweden ISSP Health Questionnaire

Sweden ISSP Health Questionnaire Sweden ISSP 2011- Health Questionnaire ISSP 2011 Hälsa Vad är dina åsikter i frågor som rör hälsa? Hälsofrågor tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar

Läs mer

ISSP 2010 Åsikter om miljön

ISSP 2010 Åsikter om miljön ISSP 2010 Åsikter om miljön Vad är dina åsikter i frågor som rör miljön? Miljöfrågor diskuteras ganska ofta i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar i dessa frågor? Och skiljer sig svenskarna

Läs mer

Välfärdsstatsundersökningen 2010

Välfärdsstatsundersökningen 2010 Välfärdsstatsundersökningen 2010 1519583 Om undersökningen Undersökningen är helt konfidentiell och ditt svar kommer endast att redovisas i olika tabellsammanställningar där de enskilda svaren inte kan

Läs mer

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire

Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire Sweden ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire ISSP 2014 Vad är dina åsikter om människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati? Människors rättigheter och skyldigheter i en demokrati tillhör ju

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2002 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto

FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2133 ISSP 2005 : työorientaatiot III : Suomen aineisto Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Läs mer

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6

ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY. Visningskort Runda 6 ESS DOCUMENT DATE: 30.03.12 ALERTS TAKEN ON BOARD: 01 EUROPEAN SOCIAL SURVEY Visningskort Runda 6 2012 SVARSKORT 1 Ingen tid alls Mindre än 1/2 timme 1/2 timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT 2010 KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 1( 6) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 120531 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0.

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär

LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 2000 Partnerformulär INSTITUTET FÖR SOCIAL FORSKNING IVE-nummer 0 9 STOCKHOLM (08 0 00) STATISTISKA CENTRALBYRÅN 70 89 ÖREBRO (09 7 0 00) UB-nummer Boxnummer LEVNADSNIVÅUNDERSÖKNINGEN ÅR 000 Partnerformulär Din make/maka/sambo

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2008 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering

Patientenkät. Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Patientenkät Det här formuläret avser Din situation vid inskrivning för rehabilitering Vi följer upp vården för att vara säkra på att Du får en vård med hög kvalitet. För att kunna göra det på bästa sätt

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2004 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2014 Citizenship II Questionnaire (Swedish) LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. Undersökning om medborgarpåverkan En internationell forskargrupp gör en undersökning

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT

EUROPEAN SOCIAL SURVEY SVARSKORT EUROPEAN SOCIAL SURVEY 2006 SVARSKORT KORT 1 Ingen tid alls Mindre än ½ timme ½ timme, till 1 timme Mer än 1 timme, upp till 1½ timme Mer än 1½ timme, upp till 2 timmar Mer än 2 timmar, upp till 2½ timme

Läs mer

SYNEN PÅ STUDIERNA. Göteborgsakademiker 2010 Rapport

SYNEN PÅ STUDIERNA. Göteborgsakademiker 2010 Rapport SYNEN PÅ STUDIERNA Göteborgsakademiker 2010 Rapport 1 Avdelningen för analys och utvärdering 2011-04-14 Positiv bedömning av grundutbildning i avseende Mycket bra Ganska bra Har ej erfarenhet undervisningen

Läs mer

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär. Första besök. Tack för din medverkan! Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------ INTRODUCTION 12580 - EES v1.1 ------------------------------------------------------------------ QUESTION 7 Formulärets IDNUMMER NUMBER 12580 NIPO Amsterdam 10/11/2013 1 QUESTION 77 Country QUESTION 8

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT!

STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! STARTTID VAD ÄR KLOCKAN NÄR INTERVJUN STARTAR (NU!)? ANGE I DIGITAL FORM I FYRA POSITIONER, T.EX 1337 ELLER 1400. ANGE SÅ EXAKT TID SOM MÖJLIGT! SVAR0600; INTRO Som du fått veta i den information

Läs mer

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish)

Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Finland ISSP 2013 National Identity III Questionnaire (Swedish) Bästa mottagare LÖSGÖR PÄRMBLADET FRÅN FRÅGEDELEN LÄNGS DEN STRECKADE LINJEN. En internationell forskargrupp gör en omfattande undersökning

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM

FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Ifyllandedatum (år,mån,dag) Namn (efter, före) Personnummer (6 4) Adress, postnummer, ort Telelefonnr (även riktnr).,, Akt sjskr. datum,, [ 9 ] Ej sjskr, FRÅGEFORMULÄR OM SMÄRTPROBLEM Här följer några

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR

INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR INLEDANDE BAKGRUNDSFRÅGOR 1. Kön? 189 205 Kvinna Man 2. Vilket år är du född? Mellan 1928 och 1984 Medelvärde: 195. Vilket år vann du? 1994 1995 8 199 8 199 11 1998 5 1999 45 2000 41 2001 4 2002 52 200

Läs mer

SYNEN PÅ STUDIERNA. Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 2010 Rapport

SYNEN PÅ STUDIERNA. Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 2010 Rapport SYNEN PÅ STUDIERNA Utbildningsvetenskapliga fakultetens alumner Göteborgsakademiker 200 Rapport Avdelningen för analys och utvärdering 20-04-2 Positiv bedömning av grundutbildning i avseende Mycket bra

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3106 ISSP 2015: TYÖORIENTAATIOT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3106 ISSP 2015: WORK ORIENTATIONS IV: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT

A3682. Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT A3682 Intervjutjänster ESS 2012 FINLAND I EUROPA SVARSKORT KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO

KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 2012: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO KYSELYLOMAKE: FSD2820 ISSP 202: PERHE, TYÖ JA SUKUPUOLIROOLIT IV: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD2820 ISSP 202: FAMILY, WORK AND GENDER ROLES IV: FIN- NISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua

Läs mer

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003

CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 CSES2, 2003 Questionnaire FINLAND (lang: Swedish) RIKSDAGSVALSUNDERSÖKNING 2003 FRÅGEFORMULÄR 13.03.2003 V1. Det var nyligen riksdagsval i Finland. Hur ofta under valkampanjen diskuterade Ni saker, som

Läs mer

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016

Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 -research Rapport till Företagarombudsmannen vid Den Nya Välfärden om attityder till migranter oktober 2016 SKOP gör regelbundna undersökningar bland personer bosatta i hela Sverige. Mellan den 5 och den

Läs mer

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1

J RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 J13345 - RIKSSKATTEVERKET - GÄLDENÄRER Sida 1 FILTER - PRIVATPERSON/ENSKILD NÄRINGSIDKARE BAS: SAMTLIGA 4085 887 388 305 336 579 674 265 264 183 206 4085 22 9 7 8 14 16 6 6 4 5 BAS: SAMTLIGA OVÄGT 4195

Läs mer

Valdeltagande i Sverige

Valdeltagande i Sverige Valdeltagande i Sverige Analyser av sociala och politiska faktorers betydelse för valdeltagandet i riksdagsvalen 1976-2006 Tabellsammanställning Arbetsversion Per Hedberg Statsvetenskapliga institutionen

Läs mer

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige

Survey 2010 En frågeundersökning om befolkningen i Sverige Detta nummer är endast till för att inkomna svar ska kunna prickas av vid datorns optiska läsning. Då slipper du få påminnelse i onödan och vi kan sända trisslotten till dig. Survey 2010 En frågeundersökning

Läs mer

ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP

ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP ALUMNER MED EXAMEN I STATSVETENSKAP ELLER EUROPAKUNSKAP Göteborgsakademiker 00 Rapport Kommentar: Statsvetenskap+Europakunskap n=66; Samhällsvetenskapliga fakulteten n=4; Göteborgsuniversitet n=40. Avdelningen

Läs mer

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet

ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP. En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSKONTORET ANALYS OCH UTVÄRDERING ALUMN2015 KOST IDROTTSVETENSKAP En enkät till dig som studerat kost- eller idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet INSTITUTIONEN FÖR KOST-

Läs mer

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros

Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Patientformulär Bättre Omhändertagande av patienter med Artros Första besök Tack för att du tar dig tid att svara på samtliga frågor! All information du lämnar kommer att behandlas konfidentiellt och sparas

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången

Familj och arbetsliv på 2000-talet. Till dig som är med för första gången Familj och arbetsliv på 2000-talet Till dig som är med för första gången 1 Fråga 1. När är du född? Skriv januari som 01, februari som 02 etc Födelseår Födelsemånad Är du 19 Man Kvinna Fråga 2. Inledningsvis

Läs mer

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002

FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 FINLAND I EUROPA -UNDERSÖKNING European Social Survey 2002 KORT 1 0 Ingen tid alls 1 Under en ½ timme 2 Från en ½ timme till 1 timme 3 Mer än 1 timme, men högst 1½ timme 4 Mer än 1½ timme, men högst 2

Läs mer

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA

KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA KYSELYLOMAKE: FSD3149 ISSP 2016: VALTION TEHTÄVÄT V: SUOMEN AINEISTO QUESTIONNAIRE: FSD3149 ISSP 2016: ROLE OF GOVERNMENT V: FINNISH DATA Tämä kyselylomake on osa yllä mainittua Yhteiskuntatieteelliseen

Läs mer

Roche AB. Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom. Bröstcancer och övriga cancerformer. Juni 2010

Roche AB. Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom. Bröstcancer och övriga cancerformer. Juni 2010 Roche AB Sociala och ekonomiska konsekvenser av cancersjukdom Bröstcancer och övriga cancerformer Juni 1 Bakgrund och syfte Roche har tillsammans med BRO genomfört en undersökning bland personer som har

Läs mer

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen

+ + ESS 2002 A K. Den europeiska socialundersökningen ESS 2002 A K Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta formulär. Det är viktigt att frågorna

Läs mer

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen.

Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Lösgör pärmbladet från frågedelen längs den streckade linjen. Ytterligare information om innehållet i undersökningen: Mirkka Danielsbacka vid Helsingfors universitet tfn 09 1912 4537 eller e-post: mirkka.danielsbacka@helsinki.fi

Läs mer

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1).

[KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). A1 [KORT 1] Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet (KORT 1). 0. Ingen tid alls 1. Mindre än 1/2 timme 2. 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE.

Instruktion: Med den tid UP ägnar åt TV-tittande avses den tid han/hon AKTIVT tittar eller lyssnar. Att t.ex. ha TV:n på i bakgrunden räknas INTE. A1 VISA SVARSKORT 1 Hur mycket tid ägnar du totalt åt att titta på TV en vanlig vardag? Titta på svarsalternativen på det här kortet. :: 0 Ingen tid alls 1 Mindre än 1/2 timme 2 1/2 timme, till 1 timme

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Vad är Dina åsikter om politik och den offentliga sektorn?

Vad är Dina åsikter om politik och den offentliga sektorn? ISSP 2006 Vad är Dina åsikter om politik och den offentliga sektorn? Politik och den offentliga sektorn tillhör ju till det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen vanliga svenskar

Läs mer

Intervjuinstruktioner

Intervjuinstruktioner Intervjuinstruktioner Generellt Det är möjligt att IP vill ha ytterligare förklaring på flera av frågorna. Till exempel kanske man vill veta vad som avses med i ditt bostadsområde. Avsikten är dock i de

Läs mer

Procent. Totalt

Procent. Totalt Sifo Research & Consulting, Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 15-29 30-49

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet

Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet VÅRDFÖRBUNDET Samtal om framtiden mot ny vision för Vårdförbundet Förslag på frågor för dialog med medlemmar Hej förtroendevald! I Vårdförbundet arbetar vi tillsammans för att påverka hur våra yrken, vården

Läs mer

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING

FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING A FINLAND I EUROPA 2004 UNDERSÖKNING GS1. Här beskrivs kortfattat några personers egenskaper. Läs varje beskrivning och ringa in det alternativ på varje rad som visar hur mycket varje person liknar eller

Läs mer

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär

Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Arbetsförmåga efter höft- eller knäledsplastik Baseline frågeformulär Projekt ID- nummer Formuläret besvarades den Behandlande sjukgymnast 1. Bakgrundsinformation 1.1 Vilken operation planeras för dig?

Läs mer

Att försörja sig och utvecklas

Att försörja sig och utvecklas Att försörja sig och utvecklas i Sverige Utbildningsmöjligheter en utbildning obligatorisk gratis en grundskola en gymnasieskola frivillig komvux en vuxen en folkhögskola att studera en yrkeshögskola en

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Den europeiska socialundersökningen

Den europeiska socialundersökningen Supplementary questionnaire A Ubnr ESS 2006 SC A Den europeiska socialundersökningen Du har blivit intervjuad av en av SCB:s intervjuare. Vi är mycket tacksamma om du även vill besvara frågorna i detta

Läs mer

Gå på avslut gå med i Säljarnas!

Gå på avslut gå med i Säljarnas! Gå på avslut gå med i Säljarnas! Yrkesförbundet för dig som jobbar med försäljning. Att vara säljare är världens bästa jobb. I alla fall om du frågar oss. Friheten, utmaningen och den individuella prestationen

Läs mer

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen

Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen Enkätundersökning bland HTF:s medlemmar i Bemanningsbranschen 1. Kön? Man Kvinna 2. Ålder? < 20 36-40 21-25 41-45 26-30 46-50 31-35 51< 3. Är Du av utomnordiskt ursprung? 4. Civilstånd? Lever ensam / ensamstående

Läs mer

8. Att åldras i Sverige

8. Att åldras i Sverige Foto: Colourbox 8. Att åldras i Sverige Innehåll Pensioner Äldreomsorg Begravning Arvsrätt Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands län Om Sverige 165 Pensioner Pension är pengar du får när du

Läs mer

Enkät till vårdnadshavare

Enkät till vårdnadshavare Enkät till vårdnadshavare Så här fyller du i enkäten Enkätsvaren registreras maskinellt, därför är det viktigt att de är ifyllda på rätt sätt. Använd en bra penna med svart eller mörkblå färg. Undvik blyertspenna.

Läs mer

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67

Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 3 Hur ser du på framtiden för egen del? Pessimistiskt (1-) Optimistiskt (4-5) Hur ser du på framtiden för egen del? 9 67 03-05-13 16: data.pdf 78 3 RADAR 03 78 A1 Studerar du på gymnasiet eller gör du

Läs mer

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete

Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen. ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Edlund, Jonas, Umeå universitet, Sociologiska institutionen ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete Metadataproduktion Metadataproducent Svensk nationell datatjänst (SND), Göteborgs universitet, Distributör

Läs mer

Avdelningen för analys och utvärdering

Avdelningen för analys och utvärdering HUVUDÄMNE SOCIOLOGI Göteborgsakademiker utifrån BLUE/HSV:s kvalitetsgranskning Avdelningen för analys och utvärdering Avdelningen för analys och utvärdering -- Sociologi. Alumners etablering inom relevant

Läs mer

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen

Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen Så fungerar det: Arbetslöshet och ersättningen TRANSPORTS A-KASSA Det här är arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen är en försäkring som gäller för alla personer som arbetar eller har arbetat

Läs mer

Välkommen till Kommunal

Välkommen till Kommunal Välkommen till Kommunal BLANKETT FÖR ANSÖKAN OM MEDLEMSKAP I KOMMUNAL OCH I KOMMUNALS A-KASSA Som medlem i Kommunal får du styrkan att påverka Du och Kommunal Ett medlemskap i Kommunal ger dig verktygen

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen

Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen På väg mot valrörelse Förutsättningarna, agendan och mobiliseringen 7 juli 2010 Arne Modig David Ahlin Ny situation med två regeringsalternativ 1. Utgångsläget och förutsättningarna 2. Kampen om den politiska

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish)

ZA5161. European Parliament Election Study 2014, Voter Study, Second Post-Election Survey. Country Questionnaire Finland (Swedish) ZA European Parliament Election Study 0, Voter Study, Second Post-Election Survey Country Questionnaire Finland (Swedish COUNTRY Land INTER Intervjunummer (löpnummer SPLIT NAT ROTERAS (OBS DETTA STYR VILKA

Läs mer

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas

METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN. Patientenkät - Bas METABOL INTERVENTION (MINT) DEN SVENSKA IMPACT-STUDIEN Patientenkät - Bas Namn: Personnummer: Datum: Att tänka på när du fyller i enkäten: Det finns inga svar som är rätt eller fel, det är din personliga

Läs mer

Bilaga 3. Svara genom att sätta en ring runt den siffra som står framför det alternativ du väljer.

Bilaga 3. Svara genom att sätta en ring runt den siffra som står framför det alternativ du väljer. Bilaga 3 FRÅGEFORMULÄR TILL ANHÖRIGVÅRDARE Detta frågeformulär innehåller dels frågor om dig själv och din situation som anhörigvårdare just nu (våren 1993), dels frågor om den du vårdar. Vissa frågor

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

ISSP 2009 Ojämlikhet i Sverige

ISSP 2009 Ojämlikhet i Sverige SIFO RESEARCH INTERNATIONAL ISSP 2009 Ojämlikhet i Sverige Vad är dina åsikter i frågor som rör ojämlikhet? Ojämlikhet i olika former tillhör ju det som ofta diskuteras i vårt samhälle. Men vad anser egentligen

Läs mer

Först några inledande frågor

Först några inledande frågor ISSP 2006 Siffrorna anger svarsfördelning i %. Först några inledande frågor Fråga 1 Anser Du att människor bör följa lagen utan undantag, eller finns det vissa tillfällen då människor bör följa sitt samvete

Läs mer

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4566. European Election Study 2004. Country Specific Questionnaire Sweden ZA4566 European Election Study 2004 Country Specific Questionnaire Sweden EU-PARLAMENTS- VALUNDERSÖKNING 2004 FRÅGEFORMULÄR För frågor och information om 2004 år EU-parlamentsvalundersökning vänd Dig till

Läs mer

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP UNGDOMSENKÄTEN LUPP ÅLDER 19 25 1 X ÅLDER 19 25 UNGDOMSENKÄTEN LUPP Årtal (skriv hela årtalet t.ex. 2010) 2 0 1 0 FRÅGOR OM: FRITID POLITIK INFLYTANDE TRYGGHET HÄLSA ARBETE FRAMTID 2 UNGDOMSENKÄTEN LUPP

Läs mer

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen

ISSP 2012 - Åsikter om familjeliv och arbete. Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Edlund, Jonas Umeå universitet, Sociologiska institutionen Metadataproduktion Metadataproducent: Svensk nationell datatjänst Produktionsdatum: Juni 11 2013 Identifikation: SND0921-001 Innehållsförteckning

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen

Anställda i staten. Planer och önskemål kring pensioneringen Anställda i staten Planer och önskemål kring pensioneringen INLEDNING Vi har skaffat oss bättre kunskap om vilka planer och önskemål anställda i staten har vad gäller sin pensionering genom att låta SIFO

Läs mer