Nya företags utveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nya företags utveckling"

Transkript

1 Uppgifterna som lämnas till SCB är sekretesskyddade enligt 24 kap. 8 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Uppgifterna används endast till statistiska sammanställningar. Vid publicering kommer inga enskilda företag att kunna identifieras. Nya företags utveckling Löpnr Företagsuppgifter Blanketten skickas till Företagets namn Adress Postnr Ort Statistiska centralbyrån DFO/FU NFU ÖREBRO Organisationsnr Bakgrundsfrågor Generellt används ''du'' i den här blanketten. Vi är dock medvetna om att flera personer kan driva företaget tillsammans. Enligt våra uppgifter startades verksamheten i det här företaget Var du med då? Har du startat något ytterligare företag efter 2008? OBS! Avser ej ombildningar av företagets juridiska form., stycken Följande frågor avser den verksamhet som startade Hur bedrivs verksamheten/rörelsen i dag? Verksamheten fortgår i samma organisationsnummer som vid verksamhetsstarten Verksamheten fortgår i nytt/nya organisationsnummer Ange vilket/vilka organisationsnummer som verksamheten nu bedrivs i. Verksamheten/rörelsen är såld eller överlåten Ange årtal och till vilket organisationsnummer eller namn verksamheten är såld/överlåten Fortsätt med fråga 3 Verksamheten är sammanslagen med annat företag (fusion) Ange årtal och med vilket organisationsnummer eller namn företaget slagits samman År Månad SCB ES/NS 700 B Verksamheten/rörelsen är vilande sedan Verksamheten/rörelsen lades ned Verksamheten/rörelsen gick i konkurs Fortsätt med fråga 26 och 20 Postadress Telefon Fax E-post ÖREBRO

2 Fråga 2 besvaras endast om verksamheten/rörelsen är vilande, nedlagd eller har gått i konkurs. 2 Vilken är din huvudsakliga sysselsättning i dag? Driver ett annat företag Är anställd Driver ett annat företag och är anställd Studerar Är arbetslös eller deltar i arbetsmarknadspolitiskt program (åtgärd) 3 Hade du under det första året när du startade detta företag annat arbete förutom att driva verksamheten i detta företag?, jag drev även ett annat företag, jag hade även en anställning på heltid, jag hade även en anställning på deltid Fortsätt med fråga 5 4 Vad var den huvudsakliga anledningen till att du inte enbart drev företaget utan också hade en anställning? Ville inte enbart driva företaget, var nöjd med att kombinera företagande med anställning Kunde inte p.g.a. otillräcklig finansiering, lönsamhet eller efterfrågan Ville ha kvar det sociala skyddsnätet (vid t.ex. sjukdom eller arbetslöshet) som anställd Ville testa affärsidén eller prova på att driva företag 5 Skaffade du dig information om vilka regler i socialförsäkringssystemet som gäller för företagare innan du startade ditt företag? g visste redan vilka regler som gällde 6 Hade du någon erfarenhet från företagets verksamhetsområde innan du startade detta företag? Ingen erfarenhet Mindre än två års erfarenhet Mer än två års erfarenhet 2

3 För fråga 719 avses förhållandet under kalenderåret 2011 Om verksamheten/rörelsen var vilande, nedlagd eller hade gått i konkurs före den 31 december 2011, fortsätt med fråga Hur många personer var sysselsatta i verksamheten den 31 december 2011? Mindre än 10 timmar/vecka Antal kvinnor Antal män Räkna även med arbetande ägare. Mellan 1035 timmar/vecka Mer än 35 timmar/vecka 8 För vilken marknad producerar du huvudsakligen varor/tjänster? Lokal/regional marknad Nationell marknad (Sverige) Internationell marknad En kombination av nationell och internationell marknad 9 Har du annat arbete förutom att driva verksamheten i detta företag?, jag driver även ett annat företag, jag har även en anställning på heltid, jag har även en anställning på deltid Fortsätt med fråga Vad är den huvudsakliga anledningen till att du inte enbart driver företaget utan också har en anställning? Vill inte enbart driva företaget, är nöjd med att kombinera företagande med anställning Kan inte p.g.a. otillräcklig finansiering, lönsamhet/ efterfrågan Vill ha kvar det sociala skyddsnätet (vid t.ex. sjukdom eller arbetslöshet) som anställd Vill testa affärsidén eller prova på att driva företag 11 Är det din avsikt att på tre års sikt fortsätta kombinera företagande med anställning?, jag vill enbart vara anställd, jag vill enbart driva företag 3

4 12 Är du medlem i en arbetslöshetskassa?, vill inte vara det, vet inte att den möjligheten finns för företagare 13 Hur bedömer du företagets lönsamhet? Mycket god Ganska god Ganska dålig Mycket dålig 14 Kan du försörja dig på inkomsten från företaget?, företaget ger en god försörjning, men nätt och jämt 15 Hur bedömer du framtiden för ditt företag på tre års sikt? Vuxit Kvar i samma omfattning som nu Krympt Överlåtet Nedlagt Vet inte 16 Hur väl stämmer följande påstående med din egen åsikt? Markera ett alternativ på varje rad. a) g ökar gärna företagets lån för att göra det möjligt för företaget att växa Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Mycket dåligt b) g tar gärna in nya delägare för att göra det möjligt för företaget att växa c) g tar gärna ansvar för fler anställda om jag ser en möjlighet att öka företagets försäljning. d) g låter gärna företaget förbli litet, även om det skulle finnas möjlighet att växa

5 17a Har företaget haft behov av att anställa personal, men inte gjort det? Fortsätt med fråga 18 17b Vilka var skälen till att företaget inte anställde personal? Markera ett eller flera alternativ. Svårigheter att överblicka vad arbetsgivaransvaret innebär Kostnader p.g.a. eventuell framtida sjukfrånvaro Svårigheter att eventuellt säga upp personal Andra myndighetsregler Brist på lämplig arbetskraft Hade inte det ekonomiska utrymmet som behövs för lön och arbetsgivaravgift 18 I vilken utsträckning anser du att följande faktorer hindrar ditt företag från att växa mer? Markera ett alternativ på varje rad. a) Konkurrensen i branschen Inget alls Litet Ganska stort Mycket stort b) Begränsningar i marknadens efterfrågan.... c) Bristande lönsamhet d) Administration till följd av lagar, föreskrifter o.d. e) Avgifter och skatter f) Tillgång till banklån långfristiga krediter.... g) Tillgång till nytt, externt ägarkapital h) Tillgång till kortfristiga krediter i) Begränsad tillgång till lämplig arbetskraft.... j) Tillgång till företagets ledningskompetens.... k) Personalkostnader l) Svårigheter att kombinera familj och företag.. 5

6 19 Varifrån fick du information eller rådgivning vid företagsstarten? Markera ett eller flera alternativ. g hade inte tillgång till några användbara råd g behövde inga råd Familj, vänner eller affärsbekanta Myndigheter (t.ex. Skatteverket, Bolagsverket, Arbetsförmedlingen eller Tillväxtverket) Almi företagspartner AB (inklusive IFS) Privata icke vinstdrivande organisationer (t.ex. Nyföretagarcentrum, branschorganisationer) Kommersiella aktörer (t.ex. revisionsföretag, banker) 20 Hur lång tid tog det att ta fram uppgifterna och besvara blanketten? minuter Övriga upplysningar Företagets kontaktperson Namn (TEXTA) Telefon inkl. riktnr Mobil E-post Tack för din medverkan! 6

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG

ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG ATT FÖRBEREDA EGET FÖRETAG Arbetsmaterial Har du fått detta arbetsmaterial i din hand så funderar du förstås på att starta eget företag. Vi på ALMI Företagspartner ser som vår uppgift att ge dig verktygen

Läs mer

Invandrares företagande

Invandrares företagande September 2007 Invandrares företagande En statistisk beskrivning av utlandsföddas företagande i Sverige Fler exemplar av broschyren kan beställas via Nuteks publikationsservice på telefon 08-681 91 00

Läs mer

Är du ett med din företagsidé?

Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Är du ett med din företagsidé? Testa Dig själv 1 Varför vill Du starta företag? 2 Är det rätt tillfälle för dig? 3 Har du lämpliga erfarenheter och kunskaper? DINA SLUTSATSER

Läs mer

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta

Starta. företag 2015:1. Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta 2015:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Driva Jag

Läs mer

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel

Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Förenklingsjakten Resultat av studien inom handel Det ska vara enkelt att starta och driva företag och det är viktigt att de regler som finns är enkla och ändamålsenliga. 1 Företagare inom handel Det ska

Läs mer

Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? mling avs

Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? mling avs Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? mling avs Vad utmärker en framgångsrik entreprenör? Statistiska centralbyrån 2008 Factors of business success Statistics Sweden 2008 Producent Producer SCB, avdelningen

Läs mer

Unionens politik för egenföretagare

Unionens politik för egenföretagare Unionens politik för egenföretagare 1 2 Förord Fler och bättre jobb är en av Unionens hjärtefrågor och därför är näringspolitiken ett viktigt område att följa och påverka. Unionen vill att fler företag

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26

Etablering genom företagande. är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 riksrevisionen granskar: etablering och integration Etablering genom företagande är statens stöd till företagare effektiva för utrikes födda? rir 2012:26 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen

Läs mer

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag

Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Att välja företagsform för arbetsintegrerande sociala företag Innehåll Förord 1 Inledning 2 Företagsformer för 3 arbetsintegrerande sociala företag Några exempel 12 Mera hjälp 14 Ordförklaringar 16 Tillväxtverket

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start

S2003:005. Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start S2003:005 Uppföljning av 1998 års nystartade företag tre år efter start Innehållsförteckning Sida 2 Sammanfattning 3 Statistiken med kommentarer 42 Fakta om statistiken 52 Tabellförteckning 55 Tabeller

Läs mer

Fler nybyggare efterlyses

Fler nybyggare efterlyses Sida 1 I n s a m l i n g s s t i f t e l s e n I F S R å d g i v n i n g sc e n t r u m Fler nybyggare efterlyses Rapport om svårigheter för invandrare att starta företag i Sverige Stockholm 2007-03-15

Läs mer

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1

affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 UTVECKLING MÖJLIGHET IDÉ affärsplan en första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2006-10-06 1 Förbereda eget företag en utvecklingsprocess Du själv som företagare

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2013:2. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2013:2 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2010:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2010:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066

Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner. Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Vilka är företagen som erbjuder hemtjänst? Studie av företag i sex kommuner Rapport 0066 Tillväxtverkets publikationer

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK

EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD. Vill du. Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK AFFÄRSIDÉ FÖRETAGS- PROFIL MARKNAD EKONOMI BOKFÖRING SKATTE- KUNSKAP Vill du Starta eget företag SÄLJKUNSKAP KUND- PROCESSER JURIDIK Utgiven av Trygghetsstiftelsen maj 2010-1300 ex. Text N-G Kolfeldt,

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare www.verksamt.se Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning

Läs mer

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla

Starta företag 2011:1. Information och vägledning från myndigheterna. Fundera. Starta. Driva. Utveckla. Avveckla Starta företag Information och vägledning från myndigheterna 2011:1 Fundera Jag funderar på att starta företag. Vad ska jag tänka på? Starta Jag har bestämt mig för att starta företag. Hur gör jag? Driva

Läs mer

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på

Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på Skuldsanering Du som vill få ordning på din ekonomi behöver troligen mer information. Om du vill läsa mer om skuldsanering hittar du information på www.kronofogden.se. Du kan också ringa Kronofogden på

Läs mer

affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1

affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1 affärsplan En första skiss ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15 1 2 ALMI Företagspartner AB. Mångfaldigande får ske om denna textrad bibehålls. 2009-10-15

Läs mer

Affärsplan för Starta eget

Affärsplan för Starta eget Affärsplan för Starta eget Innan du skickar in affärsplanen måste du vara registrerad i Trygghetsfonden, det vill säga anmäld av din arbetsgivare och din registrering/enskilda ansökan vara insänd till

Läs mer

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst

Starta företag Information från myndigheterna Lättläst Starta företag Information från myndigheterna Lättläst 2011 3 Till läsaren Den här broschyren är för dig som vill starta företag. Här får du veta det viktigaste. Texten är skriven på lättläst svenska

Läs mer

Finansiering för nyföretagare

Finansiering för nyföretagare Finansiering för nyföretagare Innehåll Finansiering för nyföretagare 3 Svett och egna pengar 4 Banklån 6 Det här tittar banken på Vad kan banken hjälpa till med? Leasing eller avbetalning 7 Vad kan Almi

Läs mer

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013

Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 1 (11) Frågor och svar om regeländringarna inom assistansersättningen den 1 juli 2013 Uppdaterad: (se markering i marginal) 2013-06-11 2013-06-18 Innehåll Allmänna frågor...3 1. Vart ska man vända sig

Läs mer