PERSONALBAROMETER Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna , ,4. Man ,1 Bortfall 3,9 Total ,0.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PERSONALBAROMETER 2004-03-04. Frekvens Tabeller. 1 Kön. Frekvens Procent Kvinna 181 53,7 153 45,4. Man. 334 99,1 Bortfall 3,9 Total 337 100,0."

Transkript

1 1 PERSONALBAROMETER Frekvens Tabeller 1 Kön Kvinna ,7 Man ,4 Total ,1 Bortfall 3,9 2 Ålder , , ,5 Total ,1 Bortfall 3,9 3 Föseland Sverige ,3 Norden Europa Övrigt 7 2,1 13 3,9 14 4,2 Total ,4 Bortfall 2,6

2 2 4 Anställningstid på högskolan i Halmstad (HH) > 1år 41 12,2 1-5 år 6-10 år < 10 år , , ,5 Total ,4 Bortfall 2,6 5 Huvudsaklig srbetsplats Frekvens Procent SET 71 21,1 Hum HOS IDE ELU Omvärldskont 14 4, , ,9 14 4,2 15 4,5 CITE,EA,INFO,PA,RÄ,STUD HÄLSAN Bibliotek Tekniska avd 33 9,8 14 4,2 24 7,1 Internat. avd, stud avd Total 16 4, ,0

3 3 6 Huvudsaklig anställning Frekvens Procent Professor 7 2,1 Lektor Doktorand/ forskn.ing/-ass Adjunkt Teknisk pers Adm. pers Annat 58 17,2 25 7, ,4 33 9, ,8 30 8,9 Total ,6 Bortfall 8 2,4 7 Typ av anställning Frekvens Procent Tillsvidare ,4 Tidsbegränsad ,8 Total ,1 Bortfall 3,9 8 Anställningens omfattning Heltid ,7 Deltid 63 18,7 Total ,4 Bortfall 2,6

4 4 9 Har du någon chefsposition? Ja 56 16,6 Nej ,5 Total ,1 Bortfall 3,9 10 Arbetade timmar per vecka 8-19 tim 2, tim tim tim > 50 tim 47 13, , ,4 28 8,3 Total ,5 Bortfall 15 4,5 11 Har Du arbetat på helger det senaste halvåret? Ja ,7 Nej 81 24,0 Total ,7 Bortfall 11 3,3

5 5 11 Arbetat på helger hur många gånger? , > , , ,3 Total ,7 Bortfall 82 24,3 12 Har Du arbetat övertid/mertid senaste halvåret? Ja ,9 Nej 64 19,0 Total ,9 Bortfall 7 2,1 12 Har blivit beordrad att arbeta övertiden 19 5,6 Bortfall ,4 12 Har arbetat övertid för att klara vissa uppgifter ,7 Bortfall 92 27,3

6 6 12 Har arbetat övertid för att arbetet är roligt och intressant 86 25,5 Bortfall ,5 12 Har arbetat övertid p g a annat än ovanstående 13 3,9 Bortfall ,1 13 Tillåter verksamheten att övertid tas ut i ledighet? Ja ,4 Ibland Nej , ,4 Total ,5 Bortfall 32 9,5 14 Har Du gått till arbetet trots sjukdom? Aldrig 84 24,9 1 gång 2-5 ggr > 5 ggr 58 17, , ,8 Total ,6 Bortfall 8 2,4

7 7 15 Kan Ditt arbete göras m h a ersättare om du blir sjuk? Ja 42 12,5 Inga resurser Hjälpligt Nej 64 19, , ,9 Total ,1 Bortfall 20 5,9 16 ARBETSBELASTNING 16 a. Jag har så mycket att göra att jag drar in på luncher, arbetar över o s v Alltid 26 7,7 Ofta Ibland Sällan Aldrig , , ,1 15 4,5 Total ,5 Bortfall 5 1,5

8 8 16 b. Jag måste prioritera bland mina arbetsuppgifter Alltid 25 7,4 Ofta Ibland Sällan Aldrig , , ,3 15 4,5 Total ,2 Bortfall 6 1,8 16 c. Jag har tillräckligt med tid för att utföra arbetsuppgifterna Alltid 17 5,0 Ofta Ibland Sällan Aldrig 98 29, , ,5 14 4,2 Total ,5 Bortfall 5 1,5

9 9 16 d. Jag blir avbruten, så jag har svårt att avsluta uppgifter Alltid 14 4,2 Ofta Ibland Sällan Aldrig , , ,5 12 3,6 Total ,2 Bortfall 6 1,8 16 e. Jag försenas i arbetet p g a att jag måste vänta på andra Alltid 4 1,2 Ofta Ibland Sällan Aldrig 28 8, , , ,0 Total ,7 Bortfall 11 3,3

10 10 16 f. Har kraven på Dig förändrats jämfört med för två år sedan? 16 f Från studenterna: Ökat mycket 38 11,3 Ökat något Oförändrat Minskat något Minskat mkt Kan ej bedöma 89 26, ,3 7 2,1 4 1, ,0 Total ,2 Bortfall 33 9,8 16 f. Från arbetskamraterna: Ökat mycket 13 3,9 Ökat något Ingen förändring Minskat något Kan ej bedöma 94 27, ,8 4 1, ,8 Total ,5 Bortfall 32 9,5

11 11 forts. 16 f. Har kraven på Dig förändrats jämfört med för två år sedan? 16 f från ämnesföreträdare/studierektor: Ökat mycket 13 3,9 Ökat något 63 18,7 Ingen förändring ,7 Minskat något 1,3 Minskat mycket 1,3 Kan ej bedöma 84 24,9 Total ,8 Bortfall 48 14,2 16 f från sektions-/enhets-/avningsledning: Ökat mycket 26 7,7 Ökat något ,6 Ingen förändring ,6 Minskat något 3,9 Minskat mycket 1,3 Kan ej bedöma 62 18,4 Total ,5 Bortfall 32 9,5 16 a-e Arbetsbelastningsindex låg belastn. 11 3,3 ganska låg belastn 91 27,0 ganska hög belastn ,3 hög belastn 19 5,6 Total ,2 Bortfall 70 20,8

12 12 17 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER 17 a. Har du haft utvecklingssamtal med din chef under de senaste två åren? Ja ,9 Nej ,6 Total ,5 Bortfall 5 1,5 17 b. Jag upplever de återkommande utvecklingssamtalen som värdefulla för min utveckling Stämmer precis 33 9,8 stor 55 16,3 viss 65 19,3 liten 41 12,2 30 8,9 Har ej haft utvecklingssamtal 98 29,1 Total ,5 Bortfall 15 4,5 17 c. I mitt arbete har jag användning av mina idéer, kunskaper och färdigheter Stämmer precis ,9 stor ,7 viss 42 12,5 liten 2,6 4 1,2 Total ,8 Bortfall 14 4,2

13 13 17 d. Mitt arbete kräver att jag ständigt vidareutvecklar mig Stämmer precis ,8 stor ,3 viss 58 17,2 liten 18 5,3 5 1,5 Total ,1 Bortfall 13 3,9 17 e. Jag har möjlighet till den kompetensutveckling jag behöver Stämmer precis 26 7,7 stor 99 29,4 viss 97 28,8 liten 76 22,6 22 6,5 Total ,0 Bortfall 17 5,0 17 f. Jag lär mig nya saker i mitt arbete Stämmer precis ,7 stor ,3 viss 58 17,2 liten 14 4,2 7 2,1 Total ,4 Bortfall 12 3,6

14 14 17 g. Jag upplever mitt arbete som stimulerande Stämmer precis ,7 stor ,7 viss 50 14,8 liten 18 5,3 1,3 Total ,8 Bortfall 14 4,2 17 h. Jag är nöjd med mina utvecklingsmöjligheter Stämmer precis 51 15,1 stor 91 27,0 viss ,0 liten 46 13,6 33 9,8 Total ,5 Bortfall 15 4,5 17 i. Hur har dina utvecklingsmöjligheter i arbetet förändrats under de senaste två åren? Minskat mycket 8 2,4 Minskat något 30 8,9 Ef förändrats ,6 Ökat något 64 19,0 Ökat mycket 31 9,2 Ej tillämpligt 56 16,6 Total ,7 Bortfall 38 11,3

15 15 18 Påverkansmöjligheter a. Jag kan själv påverka hur mina arbetsuppgifter ska utföras Stämmer precis 75 22,3 stor ,1 viss 50 14,8 liten 7 2,1 Total ,2 Bortfall 6 1,8 18 b. Jag kan själv påverka hur min arbetstid ska förläggas Stämmer precis 50 14,8 stor ,0 viss ,8 liten 20 5,9 9 2,7 Total ,2 Bortfall System 6 1,8 18 c. Jag kan påverka beslut som rör min arbetsgrupp Stämmer precis 39 11,6 stor ,6 viss ,2 liten 37 11,0 9 2,7 Total ,0 Bortfall System 10 3,0

16 16 18 d. Jag kan påverka beslut som rör hela min sektion/enhet/avning Frekvens Procent Stämmer precis 16 4,7 stor 50 14,8 viss ,8 liten , ,2 Total ,6 Bortfall 8 2,4 18 e. Jag är nöjd med mina möjligheter att påverka Stämmer precis 39 11,6 stor ,5 viss ,6 liten 45 13,4 30 8,9 Total ,9 Bortfall System 7 2,1 18 f. Jag kan påverka kvalitetsarbetet i min arbetsgrupp Stämmer precis 32 9,5 stor ,2 viss ,6 liten 38 11,3 22 6,5 Total ,1 Bortfall 13 3,9

17 17 18 g. Hur har dina påverkansmöjligheter förändrats de senaste 2 åren? Minskat mycket 9 2,7 Minskat något 17 5,0 Ef förändrats ,5 Ökat något 70 20,8 Ökat mycket 24 7,1 Ej tillämpligt 58 17,2 Total ,3 Bortfall 9 2,7 18 a-e Påverkansmöjligheter - Index Påverkansmöjligheter Liten 7 2,1 Ganska liten 87 25,8 Ganska god ,0 God 24 7,1 Total ,0 Bortfall 74 22,0 19 INFORMATION a. Jag är nöjd med den info jag får från högskoleledningen Stämmer precis 47 13,9 stor ,9 viss ,9 liten 42 12,5 10 3,0 Total ,2 Bortfall 6 1,8

18 18 19 b. Jag är nöjd med den info jag får från min sektion/enhet/avd om vad som sker där Stämmer precis 60 17,8 stor ,1 viss 80 23,7 liten 29 8,6 20 5,9 Total ,2 Bortfall 6 1,8 19 c. Jag är nöjd med den info jag får från min närmaste arbetsgrupp Stämmer precis 97 28,8 stor ,9 viss 58 17,2 liten 15 4,5 12 3,6 Total ,9 Bortfall 7 2,1 19 d. Jag är nöjd med den info som rör mitt eget arbete som jag får från min sektion/enhet/avd Frekvens Procent Stämmer precis 70 20,8 stor ,0 viss 77 22,8 liten 30 8,9 7 2,1 Total ,9 Bortfall 7 2,1

19 19 19 e. Jag är nöjd med den info som rör mitt eget arbete som jag får från min närmaste arbetsgrupp Stämmer precis ,6 stor ,4 viss 51 15,1 liten 17 5,0 8 2,4 Total ,6 Bortfall 8 2,4 19 f. Hur har kvaliteten på informationen förändrats de senaste 2 åren? Blivit mycket bättre 11 3,3 Blivit lite bättre ,0 Ingen förändring ,2 Blivit lite sämre 18 5,3 Blivit mycket sämre 8 2,4 Ej tillämpligt 60 17,8 Total ,1 Bortfall 20 5,9 20 ARBETSKAMRATER a. Jag upplever att mina arbetskamrater bryr sig om mig Stämmer precis ,9 stor ,3 viss 56 16,6 liten 15 4,5 3,9 Total ,2 Bortfall 6 1,8

20 20 20 b. Jag känner mig trygg med mina arbetskamrater Stämmer precis ,2 stor ,9 viss 55 16,3 liten 11 3,3 5 1,5 Total ,2 Bortfall 6 1,8 20 c. Jag och mina arbetskamrater hjälps åt för att få arbetet gjort Stämmer precis 99 29,4 stor ,9 viss 88 26,1 liten 26 7,7 11 3,3 Total ,3 Bortfall 9 2,7 20 d. Jag känner att mina arbetskamrater respekterar min kompetens Stämmer precis ,6 stor ,8 viss 55 16,3 liten 10 3,0 5 1,5 Total ,2 Bortfall 6 1,8

21 21 20 e. Mina arbetskamrater fungerar som bollplank när jag har problem Stämmer precis 92 27,3 stor ,4 viss 83 24,6 liten 26 7,7 13 3,9 Total ,9 Bortfall 7 2,1 20 f. Jag upplever att det är högt i tak i min arbetsgrupp Stämmer precis ,9 stor ,1 viss 58 17,2 liten 21 6,2 14 4,2 Total ,6 Bortfall 8 2,4 20 g. Jag har aldrig känt mig mobbad av någon av mina nuvarande arbetskamrater Frekvens Procent Stämmer precis ,7 stor viss liten 52 15,4 27 8,0 15 4,5 19 5,6 Total ,2 Bortfall 6 1,8

22 22 20 h. Jag är nöjd med min nuvarande arbetsgrupp Stämmer precis ,3 stor ,4 viss 55 16,3 liten 11 3,3 8 2,4 Total ,6 Bortfall 8 2,4 20 i. Hur har samarbetet med dina arbetskamrater förändrats de senaste 2 åren? Blivit mycket bättre 23 6,8 Blivit lite bättre 74 22,0 Ingen förändring ,5 Blivit lite sämre 19 5,6 Blivit mycket sämre 9 2,7 Ej tillämpligt 62 18,4 Total ,0 Bortfall 17 5,0 20 a-h Arbetskamrater. Index dålig arb.klimat 7 2,1 ganska dåligt arb. klimat 35 10,4 ganska bra arb. klimat ,7 bra arb. klimat ,3 Total ,5 Bortfall 49 14,5

23 23 21 LEDNING a. Jag har stort förtroende för högskolestyrelsen Stämmer precis 47 13,9 stor ,0 viss 61 18,1 liten 11 3,3 12 3,6 Har ingen åsikt 80 23,7 Total ,6 Bortfall 8 2,4 21 b. Jag har stort förtroende för rektor Stämmer precis 97 28,8 stor ,6 viss 50 14,8 liten 12 3,6 6 1,8 Har ingen åsikt 46 13,6 Total ,2 Bortfall 6 1,8

24 24 21 c. Jag har stort förtroende för prorektor Stämmer precis 99 29,4 stor 90 26,7 viss 41 12,2 liten 5 1,5 5 1,5 Har ingen åsikt 89 26,4 Total ,6 Bortfall 8 2,4 21 d. Jag har stort förtroende för förvaltningschefen Stämmer precis 64 19,0 stor 80 23,7 viss 46 13,6 liten 11 3,3 6 1,8 Har ingen åsikt ,6 Total ,0 Bortfall 10 3,0 21 e. Jag har stort förtroende för min sektions-/enhets-/avningschef Stämmer precis 83 24,6 stor ,9 viss 68 20,2 liten 22 6,5 22 6,5 Total ,8 Bortfall 21 6,2

25 25 21 f. Vem anser du vara din närmaste chef? Rektor 9 2,7 Förvaltn.chef 4 1,2 Sektionschef ,3 Enhetschef 27 8,0 Avd.chef 67 19,9 Labledare 26 7,7 Studierektor/pro -gramansvarig 19 5,6 Ämnesföretr 10 3,0 Vet ej 4 1,2 Annan 34 10,1 Total ,7 Bortfall 18 5,3 21 g. Jag upplever att min närmaste chef tar sig tid att lyssna när jag har problem Stämmer precis ,9 stor ,1 viss 56 16,6 liten 33 9,8 10 3,0 Total ,3 Bortfall 9 2,7

26 26 21 h. Min närmaste chef ger mig nödvändig återkoppling för att jag ska veta att jag gör ett bra jobb Stämmer precis 59 17,5 stor 90 26,7 viss 93 27,6 liten 58 17,2 26 7,7 Total ,7 Bortfall 11 3,3 21 i. Jag diskuterar gärna mina arbetsförhållanden med min närmaste chef Stämmer precis 75 22,3 stor 93 27,6 viss 92 27,3 liten 47 13,9 21 6,2 Total ,3 Bortfall 9 2,7 21 j. Min närmaste chef uppmuntrar mig att utveckla min kompetens Stämmer precis 72 21,4 stor 81 24,0 viss 91 27,0 liten 56 16,6 27 8,0 Total ,0 Bortfall 10 3,0

27 27 21 k. Min närmaste chef uppmuntrar mig att ta egna initiativ för att lösa problem som uppstår Stämmer precis 91 27,0 stor ,7 viss 67 19,9 liten 30 8,9 17 5,0 Total ,5 Bortfall 15 4,5 21 l. Min närmaste chef frågar mig om mina åsikter i frågor som rör arbetet Stämmer precis 79 23,4 stor ,2 viss 74 22,0 liten 40 11,9 19 5,6 Total ,1 Bortfall 13 3,9 21 m. Jag känner mig rättvist behandlad av min närmaste chef Stämmer precis ,3 stor ,6 viss 52 15,4 liten 22 6,5 14 4,2 Total ,0 Bortfall 10 3,0

28 28 21 n. Jag har aldrig känt mig mobbad/trakasserad av min närmaste chef Stämmer precis ,2 stor 39 11,6 viss 20 5,9 liten 11 3,3 8 2,4 Total ,3 Bortfall 9 2,7 21 o. Jag är nöjd med min närmaste chef Stämmer precis ,7 stor ,0 viss 50 14,8 liten 20 5,9 18 5,3 Total ,7 Bortfall 11 3,3 21 p. Hur har ditt samarbete med din närmaste chef förändrats de senaste 2 åren? Blivit mycket bättre 24 7,1 Blivit lite bättre 56 16,6 Ingen förändring ,0 Blivit lite sämre 19 5,6 Blivit mycket sämre 9 2,7 Ej Tillämpligt 65 19,3 Total ,4 Bortfall 19 5,6

29 29 21 g-o Förhållande till närmaste chef. Index dålig arbetsledning 20 5,9 ganska dålig arbetsledning 35 10,4 ganska bra arbetsledning 94 27,9 bra arbetsledning ,2 Total ,4 Bortfall 83 24,6 22 JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD a. Jag känner till innehållet i högskolans jämställdhetspolicy Stämmer precis 39 11,6 stor 92 27,3 viss ,3 liten 54 16, ,7 Total ,9 Bortfall 7 2,1 22 b. Jag känner till innehållet i högskolans åtgärdsplan för sexuella trakasserier Stämmer precis 33 9,8 stor 82 24,3 viss 95 28,2 liten 68 20, ,4 Total ,9 Bortfall 7 2,1

30 30 22 c. Jag anser att kvinnor och män har lika stora möjligheter till intressanta arbetsuppgifter m m Stämmer precis 71 21,1 stor ,4 viss 62 18,4 liten 21 6,2 11 3,3 Ingen åsikt 50 14,8 Total ,2 Bortfall 6 1,8 22 d. Jag anser att kvinnor vid högskolan har samma möjligheter att göra karriär som män Stämmer precis 77 22,8 stor ,0 viss 48 14,2 liten 29 8,6 14 4,2 Ingen åsikt 54 16,0 Total ,9 Bortfall 7 2,1 22 e. Jag anser att kvinnor och män vid högskolan har lika stora påverkansmöjligheter Stämmer precis 82 24,3 stor ,2 viss 50 14,8 liten 31 9,2 10 3,0 Ingen åsikt 51 15,1 Total ,6 Bortfall 8 2,4

31 31 22 f. Jag anser att högskolan verkar för att löneskillnader inte beror på kön, etnisk bakgrund etc. Stämmer precis 71 21,1 stor 86 25,5 viss 53 15,7 liten 16 4,7 12 3,6 Ingen åsikt 91 27,0 Total ,6 Bortfall 8 2,4 22 g. Jag anser att högskolan vid rekrytering aktivt verkar för att uppnå en jämn könsförning Stämmer precis 47 13,9 stor ,2 viss 59 17,5 liten 23 6,8 14 4,2 Ingen åsikt 79 23,4 Total ,0 Bortfall 10 3,0 22 h. Jag anser att det förekommer att anställda vid högskolan diskrimineras/mobbas p g a kön Stämmer precis 4 1,2 stor 9 2,7 viss 24 7,1 liten 34 10, ,8 Ingen åsikt ,0 Total ,9 Bortfall 7 2,1

32 32 22 i. Jag upplever att jag personligen blivit diskriminerad p g a kön Stämmer precis 4 1,2 stor 5 1,5 viss 11 3,3 liten 16 4, ,1 Total ,7 Bortfall 11 3,3 22 j. Jag anser att det förekommer att anställda diskrimineras/mobbas p g a etnisk bakgrund etc. Stämmer precis 2,6 stor 4 1,2 viss 9 2,7 liten 24 7, ,0 Ingen åsikt ,4 Total ,9 Bortfall 7 2,1 22 k. Jag upplever att jag personligen diskriminerats p g a etnisk bakgrund etc. Stämmer precis 2,6 stor 1,3 viss 3,9 liten 5 1, ,8 Total ,0 Bortfall 10 3,0

33 33 22 l. Jag anser att det förekommer att anställda på högskolan utsätts för sexuella trakasserier Stämmer precis 3,9 stor 3,9 viss 8 2,4 liten 29 8, ,9 Ingen åsikt ,0 Total ,6 Bortfall 8 2,4 22 m. Jag upplever att jag personligen utsatts för sexuella trakasserier Stämmer precis 1,3 stor 1,3 viss 1,3 liten 7 2, ,1 Total ,0 Bortfall 10 3,0

34 34 23 KVALITETSARBETE a. Jag ställer mig bakom högskolans vision Stämmer precis 61 18,1 stor ,5 viss 85 25,2 liten 19 5,6 8 2,4 Känner ej till 41 12,2 Total ,0 Bortfall 10 3,0 23 b. Jag ställer mig bakom min sektions/enhets/avnings mål Stämmer precis 85 25,2 stor ,9 viss 41 12,2 liten 15 4,5 3,9 Känner ej till 53 15,7 Total ,3 Bortfall 9 2,7

35 35 23 c. Jag känner till min sektions/enhets/avnings kvalitetsprogram Stämmer precis 67 19,9 stor ,7 viss 72 21,4 liten 47 13, ,2 Total ,0 Bortfall 10 3,0 23 d. Jag känner mig aktig i min sektions/enhets/avnings kvalitetsarbete Stämmer precis 65 19,3 stor 83 24,6 viss 88 26,1 liten 42 12, ,1 Total ,6 Bortfall 8 2,4 23 e. Jag tror att studentbarometern leder till åtgärder som förbättrar kvaliteten i verksamheten Stämmer precis 27 8,0 stor ,3 viss ,5 liten 37 11,0 12 3,6 Total ,4 Bortfall 19 5,6

36 36 23 f. Jag tror att personalbarometern kommer att leda till åtgärder som förbättrar arbetsmiljön Stämmer precis 27 8,0 stor 86 25,5 viss ,9 liten 47 13,9 22 6,5 Total ,0 Bortfall 17 5,0 23 g. Jag är nöjd med servicen från högskolebiblioteket Stämmer precis ,1 stor ,0 viss 29 8,6 liten 6 1,8 2,6 Har ej kontakt 63 18,7 Total ,8 Bortfall 4 1,2 23 g Jag är nöjd med servicen från CITE Stämmer precis 72 21,4 stor ,9 viss 78 23,1 liten 19 5,6 14 4,2 Har ej kontakt 40 11,9 Total ,1 Bortfall 3,9

37 37 23 g Jag är nöjd med servicen från Ekonomiadministrativa avningen Stämmer precis 59 17,5 stor ,7 viss 37 11,0 liten 16 4,7 5 1,5 Har ej kontakt ,4 Total ,8 Bortfall 4 1,2 23 g Jag är nöjd med servicen från Enheten för omvärldskontakter Stämmer precis 27 8,0 stor 44 13,1 viss 21 6,2 liten 6 1,8 7 2,1 Har ej kontakt ,2 Total ,3 Bortfall 9 2,7 23 g Jag är nöjd med servicen från Informationsavningen Stämmer precis 45 13,4 stor 99 29,4 viss 50 14,8 liten 19 5,6 9 2,7 Har ej kontakt ,6 Total ,5 Bortfall 5 1,5

38 38 23 g Jag är nöjd med servicen från Internationella avningen Stämmer precis 38 11,3 stor 55 16,3 viss 36 10,7 liten 11 3,3 5 1,5 Har ej kontakt ,2 Total ,2 Bortfall 6 1,8 23 g Jag är nöjd med servicen från Personalavningen Stämmer precis 88 26,1 stor ,4 viss 53 15,7 liten 15 4,5 11 3,3 Har ej kontakt 29 8,6 Total ,5 Bortfall 5 1,5 23 g Jag är nöjd med servicen från studerandeavningen Stämmer precis 53 15,7 stor ,5 viss 40 11,9 liten 7 2,1 3,9 Har ej kontakt ,6 Total ,6 Bortfall 8 2,4

39 39 23 g Jag är nöjd med servicen från tekniska avningen Stämmer precis 72 21,4 stor ,8 viss 47 13,9 liten 7 2,1 4 1,2 Har ej kontakt 66 19,6 Total ,9 Bortfall 7 2,1 23 h. Jag anser att kursvärderingar leder till kvalitetsförbättringar i de kurser som jag medverkat Stämmer precis 41 12,2 stor 90 26,7 viss 52 15,4 liten 27 8,0 4 1,2 Ej tillämpligt ,1 Total ,6 Bortfall 8 2,4 23 i. Studenterna får feedback på kursvärderingar för de kurser jag varit aktig i. Stämmer precis 46 13,6 stor 56 16,6 viss 64 19,0 liten 18 5,3 9 2,7 Ej tillämpligt ,5 Total ,7 Bortfall 11 3,3

40 40 23 j. Jag får tillräcklig information om forskningsnämndernas arbete Stämmer precis 34 10,1 stor 68 20,2 viss 86 25,5 liten 44 13,1 19 5,6 Ej tillämpligt 80 23,7 Total ,2 Bortfall 6 1,8 23 k. Jag har stort förtroende för forskningsnämndernas arbete Stämmer precis 30 8,9 stor 94 27,9 viss 77 22,8 liten 23 6,8 15 4,5 Ej tillämpligt 92 27,3 Total ,2 Bortfall 6 1,8 23 l. Jag får tillräcklig information om utbildningsnämndens arbete Stämmer precis 22 6,5 stor 63 18,7 viss 99 29,4 liten 47 13,9 32 9,5 Ej tillämpligt 68 20,2 Total ,2 Bortfall 6 1,8

41 41 23 m. Jag har stort förtroende för utbildningsnämndens arbete Frekvens Procent Stämmer precis 24 7,1 stor 87 25,8 viss ,3 liten 30 8,9 13 3,9 Ej tillämpligt 73 21,7 Total ,2 Missing System 6 1,8 24 VÄLBEFINNANDE OCH HÄLSA Har du på arbetet under det senaste halvåret: 24 a. Känt dig engagerad? Alltid 88 26,1 Ofta ,8 Ibland 44 13,1 Sällan 2,6 Aldrig 4 1,2 Total ,7 Bortfall 1,3 24 b. Känt Dig koncentrerad? Alltid 50 14,8 Ofta ,9 Ibland 53 15,7 Sällan 8 2,4 Aldrig 2,6 Total ,4 Bortfall 2,6

42 42 24 c. Känt Dig avspänd? Alltid 18 5,3 Ofta ,7 Ibland ,6 Sällan 47 13,9 Aldrig 4 1,2 Total ,7 Bortfall 1,3 24 d. Känt Dig nöjd med arbetet? Alltid 30 8,9 Ofta ,9 Ibland 97 28,8 Sällan 12 3,6 Aldrig 2,6 Total ,7 Bortfall 1,3 24 e. Känt Dig trött? Alltid 20 5,9 Ofta ,2 Ibland ,2 Sällan 30 8,9 Aldrig 5 1,5 Total ,7 Bortfall 1,3

43 43 24 f. Känt Dig otålig? Alltid 10 3,0 Ofta 82 24,3 Ibland ,3 Sällan 68 20,2 Aldrig 8 2,4 Total ,1 Bortfall 3,9 24 g. Känt Dig frustrerad? Alltid 9 2,7 Ofta 91 27,0 Ibland ,5 Sällan 72 21,4 Aldrig 10 3,0 Total ,5 Bortfall 5 1,5 24 h. Känt Dig ineffektiv? Alltid 3,9 Ofta 50 14,8 Ibland ,7 Sällan ,9 Aldrig 22 6,5 Total ,8 Bortfall 4 1,2

44 44 24 i. Känt Dig ledsen och nedstämd p g a arbetet? Alltid 4 1,2 Ofta 35 10,4 Ibland 90 26,7 Sällan ,3 Aldrig 58 17,2 Total ,1 Bortfall 3,9 24 j. Känt Dig så trött efter arbetet att Du har svårt att ta dig för med någonting? Alltid 12 3,6 Ofta 79 23,4 Ibland ,4 Sällan 82 24,3 Aldrig 35 10,4 Total ,4 Bortfall 2,6 24 k. Känt Dig utvilad och återhämtad på morgonen? Alltid 33 9,8 Ofta ,0 Ibland ,8 Sällan 35 10,4 Aldrig 3,9 Total ,8 Bortfall 4 1,2

45 45 24 l. Känt Dig utvilad och återhämtad efter helgledighet? Alltid 50 14,8 Ofta ,6 Ibland 90 26,7 Sällan 22 6,5 Aldrig 5 1,5 Total ,1 Bortfall 3,9 24 m. Haft huvudvärk? Alltid 1,3 Ofta 38 11,3 Ibland ,7 Sällan ,4 Aldrig 70 20,8 Total ,7 Bortfall 1,3 24 n. Haft svårt att sova p g a tankar på arbetet? Alltid 4 1,2 Ofta 57 16,9 Ibland ,5 Sällan ,9 Aldrig 57 16,9 Total ,4 Bortfall 2,6

46 46 24 o. Haft halsbränna, sura uppstötningar, sveda i maggropen eller orolig mage? Alltid 8 2,4 Ofta 37 11,0 Ibland 67 19,9 Sällan 98 29,1 Aldrig ,1 Total ,7 Bortfall 1,3 24 p. Haft ont i rygg eller nacke? Alltid 14 4,2 Ofta 75 22,3 Ibland 90 26,7 Sällan 81 24,0 Aldrig 74 22,0 Total ,4 Bortfall 2,6 24 q. Känt att du ger mer i arbetat än Du får tillbaka? Alltid 17 5,0 Ofta 79 23,4 Ibland ,1 Sällan 90 26,7 Aldrig 23 6,8 Total ,1 Bortfall 3,9

47 47 24 r. Känt att Du gör onödigt arbete? Alltid 2,6 Ofta 30 8,9 Ibland ,6 Sällan ,2 Aldrig 52 15,4 Total ,8 Bortfall 4 1,2 24 s. Känt att Du utför arbete som inte ingår i Dina arbetsuppgifter? Alltid 5 1,5 Ofta 57 16,9 Ibland ,3 Sällan ,0 Aldrig 36 10,7 Total ,4 Bortfall 2,6 24 t. Sett fram emot dagens arbetsuppgifter när Du stiger upp på morgonen? Alltid 29 8,6 Ofta ,6 Ibland ,9 Sällan 26 7,7 Aldrig 8 2,4 Total ,1 Bortfall 3,9

48 48 24 u. Upplevt Ditt arbete som viktigt och meningsfullt? Alltid 76 22,6 Ofta ,6 Ibland 56 16,6 Sällan 7 2,1 Aldrig 1,3 Total ,1 Bortfall 3,9 25 STUDENTKONTAKTER 25 a. Jag upplever studenterna som alltför krävande Alltid 2,6 Ofta 38 11,3 Ibland ,3 Sällan 89 26,4 Aldrig 16 4,7 Total ,3 Bortfall 73 21,7 25 b. Jag känner en längtan att arbeta med saker i stället för med människor Alltid 2,6 Ofta 11 3,3 Ibland 68 20,2 Sällan ,7 Aldrig 67 19,9 Total ,6 Bortfall 72 21,4

49 49 25 c. Jag känner olust inför att möta många av mina studenter Ofta 4 1,2 Ibland 17 5,0 Sällan ,4 Aldrig ,4 Total ,0 Bortfall 74 22,0 25 d. Jag känner att mitt arbete gjort mig känslokall Ofta 1,3 Ibland 16 4,7 Sällan 72 21,4 Aldrig ,3 Total ,7 Bortfall 75 22,3 25 e. De flesta av mina studenter verkar uppskatta det arbete jag utför Alltid 26 7,7 Ofta ,3 Ibland 39 11,6 Sällan 1,3 Total ,9 Bortfall 78 23,1

50 50 25 f. Jag upplever det som en stimulerande utmaning att möta nya studenter Alltid 64 19,0 Ofta ,8 Ibland 38 11,3 Sällan 10 3,0 Total ,0 Bortfall 74 22,0 25 g. Jag upplever att jag har ett positivt inflytande över mina studenter Alltid 35 10,4 Ofta ,7 Ibland 66 19,6 Sällan 5 1,5 Aldrig 2,6 Total ,7 Bortfall 75 22,3 25 h. Jag känner mig mobbad/trakasserad av studenter Ofta 1,3 Ibland 4 1,2 Sällan 47 13,9 Aldrig ,6 Total ,0 Bortfall 74 22,0

51 51 UNDERVISNING 26 Skulle Du vilja ägna mer resp mindre tid åt nedanstående aktiviteter? 26 a. Undervisning Mer tid 24 7,1 Ingen förändring 84 24,9 Mindre tid 68 20,2 Total ,2 Bortfall ,8 26 b. Forskning Mer tid ,9 Ingen förändring 43 12,8 Mindre tid 3,9 Total ,5 Bortfall ,5 26 c. Administration Mer tid 5 1,5 Ingen förändring 70 20,8 Mindre tid 99 29,4 Total ,6 Bortfall ,4

52 52 26 d. Förbereser för undervisning Mer tid 91 27,0 Ingen förändring 58 17,2 Mindre tid 29 8,6 Total ,8 Bortfall ,2 26 e. Följa med i ämnets utveckling Mer tid ,8 Ingen förändring 24 7,1 Mindre tid 4 1,2 Total ,1 Bortfall ,9 26 f. Högskolans övergripande utvecklingsarbete Mer tid 27 8,0 Ingen förändring ,8 Mindre tid 24 7,1 Total ,9 Bortfall ,1 26 g. Sektionens/enhetens interna utvecklingsarbete Mer tid 41 12,2 Ingen förändring ,8 Mindre tid 22 6,5 Total ,5 Bortfall ,5

53 53 26 h. Pedagogiskt utvecklingsarbete Mer tid ,7 Ingen förändring 69 20,5 Mindre tid 9 2,7 Total ,8 Bortfall ,2 26 i. Annat Mer tid 8 2,4 Ingen förändring 1,3 Mindre tid 2,6 Total 11 3,3 Bortfall ,7 27 Har undervisningen förändrats för Din i nedanstående avseenden jfrt med för två år sedan? 27 a. Antal kurser Många fler 12 3,6 Några fler 60 17,8 Ingen förändring 47 13,9 Något färre 21 6,2 Mycket färre 9 2,7 Ej tillämpligt 27 8,0 Total ,2 Bortfall ,8

54 54 27 b. Antal studenter per kurs Många fler 39 11,6 Några fler 37 11,0 Ingen förändring 42 12,5 Något färre 26 7,7 Mycket färre 5 1,5 Total ,2 Bortfall ,8 27 c. Antal timmar per kurs Många fler 4 1,2 Några fler 23 6,8 Ingen förändring 44 13,1 Något färre 58 17,2 Mycket färre 19 5,6 Total ,2 Bortfall ,8 27 d. Antal föreläsningar per kurs Många fler 5 1,5 Några fler 21 6,2 Ingen förändring 66 19,6 Något färre 49 14,5 Mycket färre 7 2,1 Total ,2 Bortfall ,8

55 55 27 e. Antal seminarier/laborationer per kurs Många fler 3,9 Några fler 21 6,2 Ingen förändring 85 25,2 Något färre 31 9,2 Mycket färre 4 1,2 Total ,7 Bortfall ,3 27 f. Antal uppsatshandledningar Många fler 19 5,6 Några fler 53 15,7 Ingen förändring 59 17,5 Något färre 10 3,0 Mycket färre 5 1,5 Total ,3 Bortfall ,7 27 g. Antal handledningstimmar per uppsats Många fler 7 2,1 Några fler 18 5,3 Ingen förändring 77 22,8 Något färre 35 10,4 Mycket färre 6 1,8 Total ,4 Bortfall ,6

56 56 27 h. Antal examinationer Många fler 17 5,0 Några fler 48 14,2 Ingen förändring 67 19,9 Något färre 13 3,9 Mycket färre 4 1,2 Total ,2 Bortfall ,8 27 i. Antal timmar för administrativt arbete Många fler 30 8,9 Några fler 47 13,9 Ingen förändring 59 17,5 Något färre 11 3,3 Mycket färre 2,6 Total ,2 Bortfall ,8 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 28 Hur nära den perfekta arbetsplatsen är din arbetsplats på HH? Mycket nära 18 5,3 Ganska nära ,3 Mittemellan ,4 Ganska långt ifrån 37 11,0 Mycket långt ifrån 16 4,7 Total ,8 Bortfall 14 4,2

57 57 29 Om Du väger samman all Din erfarenhet av HH, hur nöjd är Du då? Mycket nöjd 72 21,4 Ganska nöjd ,8 Mittemellan 70 20,8 Ganska missnöjd 20 5,9 Mycket missnöjd 2,6 Total ,4 Bortfall 12 3,6 UTVÄRDERING AV DEN NYA ORGANISATIONEN Besvaras endast av de som varit anställda vid HH sedan 1999 eller tidigare (195 personer) 31 a. Jag ställer mig bakom syftet att befrämja integrering av utbildning och forskning Stämmer precis 85 43,6 stor 64 32,8 viss 29 14,9 liten 5 2,5 7 3,6 Total ,4 Bortfall 5 2,6 Total ,0

58 58 31 b. Jag anser att syftet att integrera utbildning och forskning har blivit uppfyllt för högskolan som helhet Stämmer precis 5 2,6 stor 25 12,8 viss 57 29,2 liten 34 17, ,8 Ingen åsikt 46 23,6 Total ,5 Bortfall 3 1,5 Total ,0 31 c. Jag anser att syftet att integrera utbildning och forskning har uppnåtts i mitt eget ämne Stämmer precis 7 3,6 stor 18 9,2 viss 44 22,6 liten 32 16, ,9 Ingen åsikt 57 29,2 Total ,9 Bortfall 4 2,1 Total ,0 32 a. Jag ställer mig bakom syftet att underlätta tvärvetenskapliga arbetssätt Stämmer precis 73 37,4 stor 61 31,3 viss 37 19,0 liten 12 6,2 9 4,6 Total ,5 Bortfall 3 1,5 Total ,0

59 59 32 b. Jag anser att syftet att underlätta tvärvetenskapliga arbetssätt blivit uppfyllt för HH som helhet Stämmer precis 2 1,0 stor 10 5,1 viss 41 21,0 liten 45 23, ,0 Ingen åsikt 58 29,8 Total ,0 Bortfall 0 0 Total ,0 32 c. Jag anser att syftet att underlätta tvärvetenskapliga arbetssätt blivit uppfyllt inom min egen sektion/enhet Stämmer precis 4 2,1 stor 18 9,2 viss 38 19,5 liten 40 20, ,1 Ingen åsikt 45 23,1 Total ,5 Bortfall 3 1,5 Total ,0 33 a. Hur bedriver Din sektion/enhet utbildningen nu jämfört med före omorganisationen? Mycket bättre 5 2,5 Lite bättre 24 12,3 Lika bra 75 38,4 Lite sämre 28 14,4 Mycket sämre 6 3,1 Arbetar ej på sekt/enhet 44 22,6 Total ,3 Bortfall 13 6,7 Total ,0

60 60 33 b. Hur bedriver Din sektion/enhet forskningen nu jämfört med före omorganisationen? Mycket bättre 17 8,7 Lite bättre 42 21,5 Lika bra 52 26,7 Lite sämre 16 8,2 Mycket sämre 7 3,6 Arbetar ej på sekt/enhet 45 23,1 Total Bortfall 16 8,2 Total ,0 33 c. Hur bedriver Din sektion(enhet tredje uppgiften nu jämfört med före omorganisationen? Mycket bättre Lite bättre 19 9,7 Lika bra 87 44,6 Lite sämre 17 8,7 Mycket sämre 7 3,6 Arbetar ej på sekt/enhet 45 23,1 Total Bortfall 16 8,2 Total ,0 33 d. Hur bedrivs samverkan över ämnesgränser på Din sektion/enhet nu jämfört med före omorganisationen? Mycket bättre 4 2,1 Lite bättre 35 18,0 Lika bra 57 29,2 Lite sämre 25 12,8 Mycket sämre 20 10,3 Arbetar ej på sekt/enhet 44 22,6 Total ,0 Bortfall 10 5,0 Total ,0

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011

ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 ELNU Arbetsmiljöenkät 2011 Period: 17/6-19/9 Antal respondenter totalt LNU: 1060 (1933) Svarsfrekvens totalt LNU: 55% (59% påbörjat) Antal respondenter som påbörjat svara från ELNU: 107 Metod: Mer information:

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72.

Medarbetarindex 15 67. Förutsättningar i organisationen 25 53. Personlig arbetssituation 17 64. Samverkan och kunskapsdelning 12 72. Sammanfattande mått Medarbetarindex 15 67 64 Förutsättningar i organisationen 25 53 52 Personlig arbetssituation 17 64 61 Samverkan och kunskapsdelning 12 72 63 Ledarskap 18 61 61 Handlingskraft 6 82 77

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <> <> <> <> <> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning.

HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. HF kapitel 2 2 / / Vidare ska styrelsen själv besluta / / om en anställningsordning. 1 Undantag kan förekomma, exempelvis vid tillämpning av bestämmelserna i Lagen om anställningsskydd (LAS). 2 Undantaget

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Jubell Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Winmar AB Träffgatan 4, 136 44 Handen Tel: 08-120 244 00 info@winmar.se, www.winmar.se 2010 (9)

Läs mer

Innehållsförteckning ! "! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0 " % 10 " 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 ".!

Innehållsförteckning ! ! #$! ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ 0  % 10  1 #.. %$$ 3. 3,$ %& 3. $& 3,./ 6, $,%0 6, $.%0 .! Innehållsförteckning! "! #$! %%& ' $( ) * * * % $+,- $,.- % / $ " % 1 " $$% 2% 1 #.. %$$ 3. 3",$ %& 3. $& %( * #"+$.%* %- 41$,,5-3,./ 6, $,% 6, $.% 7, 18,9$: ".! ;,%(,$( 1%%( * 6, $,%* % $$* 1%%* 6, $,%-

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Personalenkät 2010 2/2/2011

Personalenkät 2010 2/2/2011 Personalenkät 2010 1. Jag trivs bra med... helt delvis inte alls min närmaste chef 1386 (52%) 630 (24%) 478 (18%) 125 (5%) 51 (2%) 79,73 mina arbetskamrater 1593 (60%) 703 (26%) 322 (12%) 46 (2%) 6 (0%)

Läs mer

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt.

Samtliga värden i Ja eller 6+5 är positiva (goda, bra) värden även om påståendet är negativt. Faktorer - diagram 1 Faktorer - procent 2 Faktor 6+5 4+3 2+1 Bortfall Mottagare Arbetsbelastning 38,5% 30,5% 30,3% 0,7% 3,67 Arbetskamrater 84,5% 12,0% 2,8% 0,7% 5,33 Arbetsrelaterade besvär 43,9% 28,1%

Läs mer

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014

Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Arbetsförhållande Utveckling och lönefrågor Plan för lika rättigheter & möjligheter 2012-2014 Föräldraskap Rekrytering Trakasserier Antagen av kommunfullmäktige 80 2012-05-24 Ystads kommun ska tillämpa

Läs mer

Medarbetarenkät 2010

Medarbetarenkät 2010 Medarbetarenkät 2010 Kön Kön 1.Man 11(8%) 2.Kvinna 133(92%) Enhet 1.Vård och Omsorg 144(100%) Enhet Vård och Omsorg 1.Nybog/brandkårsg 5(3%) 2.Pers. assistans 13(9%) 3.Skogsdungen/Solglänta Daglig verk.

Läs mer

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03 04 smc@profdoc.se, www.profdocwork.se Referens AP (1045) -

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Jämställdhetsplan 2012-2014

Jämställdhetsplan 2012-2014 Jämställdhetsplan 2012-2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 Institutionen för data- och systemvetenskap Jämställdhetsplan 2012-14 Enligt högskolelagen

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är helt anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Hur fyller du i enkäten?

Hur fyller du i enkäten? Hur fyller du i enkäten? Svara spontant och snabbt på frågorna, du bör inte lägga ner mer tid än 5-10 minuter. Fyll gärna i frågorna på arbetsplatsen. Enkäten är anonym. BAAB sammanställer resultatet av

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten

VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten VÄRMDÖ KOMMUN KLK/Personalenheten Tjänsteskrivelse 2005-02-16 Dnr 05KS/0139 Handläggare: Jonas Rydberg Tel: 08/570 383 38 Kommunstyrelsen Jämställdhetspolicy respektive jämställdhetsplan 2005 vid Värmdö

Läs mer

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet

Tabell 1 Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Sthlm:s polismyndighet Tabell 1 Betygsindex, medel och sfördelning Sthlm:s polismyndighet Antal ande: 4 323 ande : 73 n och sfördelning för frågorna i Polisens medarbetarundersökning. På en skala 1-10 har medarbetarna för varje

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013

Riksbanken. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB. September 2013 Riksbanken Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB September 2013 Fakta om undersökningen Bakgrund och syfte Riksbanken beslutade att 2011 genomföra en medarbetarundersökning. Målgrupp

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 50% 40% 30% 20% 10% 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Samtliga kategorier Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Återkoppling Samtliga kategorier Arbetsplatsutveckling Tid för planering Ledarskap Trivsel Jag trivs

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress:

Jämställdhetsplan. Företagets verksamhet. Företagets jämställdhetspolicy. Planen gäller för. Infranord AB avdelning etc.: Besöksadress: Boxadress: Strategiskt dokument Dokumentnummer 2958 Version 1.0 Jämställdhetsplan Fastställd av: Torgny Johnsson Granskad av: Lena Wikman Handläggare: Åsa Dunér Enhet: P Planen gäller för Arbetsställe, huvudkontor,

Läs mer

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08

Jämställdhetsplan. för anställda 2008-2009. Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 Jämställdhetsplan för anställda 2008-2009 Personalavdelningen, Bengt Wirbäck 2008-12-22 Dnr 10-1900/08 1(4) 2008-12-22 JÄMSTÄLLDHETSPLAN för anställda 2008-2009 INLEDNING Högskolan i Gävle ser jämställdhet

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Övergripande jämförelse

Övergripande jämförelse Övergripande jämförelse 10 9 8 7 6 5 3 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplats Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Information Melleruds Kommun höst 2009 Samtliga

Läs mer

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011

Lednings- och styrdokument PERSONAL. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 Lednings- och styrdokument PERSONAL Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 8 Nya möjligheter av egen kraft... 2 Förväntningar... 2 Förväntningar på Dig som chef

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 Antaget av kommunfullmäktige 2013-10-30 2 0 1 4-2 0 1 6 Jämställdhets- och mångfaldsplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017

Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Plan för jämställdhet och mångfald 2015-2017 Innehållsförteckning Inledning... 2 Mål och åtgärder 2015-2017... 4 Arbetsförhållanden...4 Underlätta förvärvsarbete och föräldraskap...5 Trakasserier och sexuella

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stad Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 15 oktober 1998, reviderat den 18 augusti 2011 För

Läs mer

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt

VOICE 2010. Finansinspektionen. FI totalt VOICE 2010 Finansinspektionen Finansinspektionen 2010 VOICE index Antal svar: 209 Extern benchmark Kompetens Motivation Ansvar & Initiativ Befogenheter Samarbete Organisatorisk effektivitet Lärande Förnyelseklimat

Läs mer

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet.

Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. Kapitel: Fel! Ingen text med angivet format i dokumentet. 1 Inledning IOGT-NTO-rörelsens personalpolicy har fyra övergripande syften: 1. Alla medarbetare ska väl känna till IOGT-NTO-rörelsens och det egna

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun

LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014. Karlstads kommun LMU, Ledar- och medarbetarbetarundersökning 2014 Karlstads kommun Genomförd av CMA Research AB Mars 2014 Fakta om undersökningen Syfte Metod Att utveckla styrning, ledning och ge de förtroendevalda bra

Läs mer

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10%

Samtliga kategorier. Instämmer. Helt. Nästan helt. Knappast. Inte alls 100% 90% 80% 70% 60% Resultat Betydelse Angelägenhet 40% 30% 20% 10% Samtliga kategorier 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Trivsel Ledarskap Tid för planering Arbetsplatsutveckling Verksamhetsmål Utveckling Inflytande Uppskattning Engagemang Energi Medarbetarundersökning Höst 2005 Samtliga

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014

Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Miljö- och byggnadskontoret jämställdhetsplan 2012 2014 Inledning och bakgrund Syftet med Sollentuna kommuns jämställdhetsplan är att främja kvinnor och mäns lika rätt ifråga om arbete, anställnings- och

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN

JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLAN FÖR REGIONKANSLIET, REGIONUTVECKLINGSSEKRETARIATET, KULTURSEKRETARIATET, MILJÖSEKRETARIATET, PATIENTNÄMNDERNAS KANSLIER OCH REVISIONSENHETEN 2006-2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012

Nacka kommun - medarbetarenkät. Resultatrapport - Oktober 2012 Nacka kommun - medarbetarenkät rapport - Oktober 2012 Antal svar på Modersmålet 2012: 34 av 39 (87%) Antal svar på Modersmålet 2011: 21 Antal svar på Vilans skola och förskola 2012: 78 av 92 (85%) Antal

Läs mer

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014

Rapport till Landstinget Blekinge om medarbetarundersökning år 2014 Rapport till Landstinget Blekinge SKOP har på uppdrag av Landstinget Blekinge genomfört en medarbetarundersökning bland landstingets medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport, i vilken jämförelser

Läs mer

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM

LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM LINKÖPINGS PERSONALPOLITISKA PROGRAM 2 >> Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb >> Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland

Läs mer

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen.

Verksamhetsidé, mål, inriktning och strategier är kända och accepterade i organisationen. Lokalt kollektivavtal för lärare vid NHV Dnr A15/05:335 Parterna enas om följande grund för arbetstider för universitetslärare vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap (NHV). Detta avtal ersätter

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle

Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle HÖGSKOLAN I GÄVLE 2000-08-29 Lokalt kollektivavtal om arbetstid och arbetstidsberoende ersättningar för lärare vid Högskolan i Gävle 1 Bemyndigande Avtalet sluts med stöd av 1 kap 3 ALFA samt bilaga 5

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga

Kongressprotokoll 5 maj 27 28 september 2011 Medlemsundersökning 2011 - tabellbilaga Kongressprotokoll maj september Medlemsundersökning - tabellbilaga ( Bilaga. Medlemsundersökning antal (%) antal (%) Biomedicinsk analytiker antal (%) Röntgen sjuksköterska antal (%) antal (%) Anställning

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Personalpolitik Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2005-06-16, Kf 39/05 Ansvar Personalchef Personalpolitik Kävlinge

Läs mer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer

Stress, varningsklockor och friskfaktorer Stress, varningsklockor och friskfaktorer LSF-kongress 11 maj 2012 Göteborg Annemarie Hultberg Utvecklingsledare Hälsofrämjande arbetsplatser www.vgregion.se/stressmedicin Institutet för stressmedicin

Läs mer

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128

MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015. 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen. Dnr 2012:128 MÅNGFALDSOCH JÄMSTÄLLDHETSPLAN FÖR SIGTUNA KOMMUN PLANEN AVSER 2012 2015 Dnr 2012:128 2012-05-10 Arbetsgivardelegationen 2 Förord Kommunens mångfalds- och jämställdhetsplan 2012 2015 beskriver inriktningen

Läs mer

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild

Det här står vi för. Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar 1 (7) Ur Elevers tankar i ord och bild Det här står vi för Kultur- och fritidsförvaltningens värderingar Ur Elevers tankar i ord och bild 1 (7) Den mätta dagen, den är aldrig störst. Den bästa dagen är en dag av törst. Nog finns det mål och

Läs mer

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra

DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra DIALOGEN Ett stöd för dig som vill vidareutveckla din arbetsplats tillsammans med andra 1 Personalpolitiken angår oss alla Personalpolitiken leder till en god service Personalpolitiken är både en förutsättning

Läs mer

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07

Likabehandlingsplan. Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle. Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för Högskolan i Gävle Beslutat av rektor 2007.01.11 Dnr 10-27/07 Bakgrund Studenter och sökande till högskolan skyddas av Lagen om likabehandling av studenter vid

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Linköpings personalpolitiska program

Linköpings personalpolitiska program Linköpings personalpolitiska program Fastställd av kommunfullmäktige i april 2012 Linköping där idéer blir verklighet Linköpings kommun är en av regionens största arbetsgivare och har en bredd bland både

Läs mer

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL

Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011. Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling 2009-2011 Storleksförhållanden och placeringen av logotyp/vapen får inte ändras MÅL Handlingsplan för mångfald och likabehandling I din hand har du Polismyndigheten

Läs mer

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD

Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD Moveri AB HANDLINGSPLAN FÖR ETNISK MÅNGFALD INNEHÅLL Inledning och bakgrund 3 Mångfaldspolicy för Moveri AB 3 Nulägesbeskrivning 3 Moveri AB s mål för etnisk mångfald 4 Handlingsplan 5 Ansvarsfördelning

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23

Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Likabehandlingsplan för Åklagarmyndigheten 2012-2014 ÅM-A 2012-0296 Reviderad 2012-04-23 Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 3 2 ORGANISATION... 3 3 DEFINITIONER... 3 3.1 Definition av mångfald... 3 3.2

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12

Innehållsförteckning. Anvisningar 5. Arbetsförhållanden 6. Föräldraskap 7. Trakasserier 9. Rekrytering 10. Jämställdhetsanalys av löner 12 Grundbok Enkätmall JämO Grundbok Enkätmall Innehållsförteckning Anvisningar 5 Arbetsförhållanden 6 Föräldraskap 7 Trakasserier 9 Rekrytering 10 Jämställdhetsanalys av löner 12 JämO reviderad november

Läs mer

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter

Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter Punkt 12 Medlemsberättelser Medlemmar i Vårdförbundet 6 personligheter 12. Medlemsberättelser Kongress 2011 1 (7) Lena, Sjuksköterska öppenvård Jobbet är utvecklande men stressigt. Den viktigaste orsaken

Läs mer

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03

2013:1. Jobbhälsobarometern. Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 2013:1 Jobbhälsobarometern Delrapport 2013:1 Sveriges Företagshälsor 2013-11-03 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Om Jobbhälsobarometern... 4 Om Sveriges Företagshälsor... 4 Bara 2 av 10 kvinnor

Läs mer

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion

Jämställdhets och mångfaldsplan. Kortversion Jämställdhets och mångfaldsplan 2011 2013 Kortversion 2(8) Övergripande mål är att alla medarbetare ska ha kunskap om Staffanstorps kommuns arbete med jämställdhet och mångfald samt att detta arbete ska

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Arbetsmiljön i staten år 2005

Arbetsmiljön i staten år 2005 Arbetsmiljön i staten år 2005 2006-12-19 0612-0813-33 2 Innehåll Innehåll 3 Förord 4 Arbetsmiljöundersökningen 4 Statsanställda är mycket nöjda med sitt arbete och sina arbetstider 5 Statsanställda har

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet.

Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. Partsgemensamt arbete kring framtagande av frågor och svar kring avtalet. De centrala parterna vill understödja tillämpningen av lärarnas arbetstid utifrån HÖK 12 (framförallt reglerat i AB och Bilaga

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

1 Hantering av individärenden

1 Hantering av individärenden Sida 1 av 5 HÖGSKOLAN I BORÅS BESLUT fattat av rektor 25 maj 2010 Dnr 290-10-92 RUTINER VID DISKRIMINERING, SEXUELLA TRAKASSERIER OCH ANDRA TRAKASSERIER AV ANSTÄLLDA VID HÖGSKOLAN I BORÅS 1 Hantering av

Läs mer

Riskbedömning genom friskfaktorer

Riskbedömning genom friskfaktorer Januari 2012 Sida 1 Riskbedömning genom friskfaktorer 8 Arbetsgivaren skall regelbundet undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för att någon kan komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014

Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Handlingsplan för jämställdhet och mångfald 2013-2014 Antagen av Kommunstyrelsen 2013-09-04, KS/2013:377 Innehållsförteckning Inledning... 3 Diskrimineringsgrunderna... 3 Mål och aktiva åtgärder... 3 Arbetsförhållanden...

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD

KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Dnr. 19-2005-76 Kvalitetspolicy för Högskolan i Halmstad KVALITETSPOLICY FÖR HÖGSKOLAN I HALMSTAD Fastställd av styrelsen för Högskolan i Halmstad, juni 2011 Högskolan i Halmstad För utveckling av verksamhet,

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande:

Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013. Under perioden 2010-2013 gäller följande: Jämställdhetsplan för Eslövs kommun 2010-2013 Denna plan är ett stöd och ett verktyg för ökad jämställdhet. Planen är främst avsedd för arbetsledare och medarbetare i organisationen och den förtydligar

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17

Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan 2009 Antagen i Kommunfullmäktige 2009-06-17 Jämställdhetsplan för Perstorps kommun Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Jämställdhet

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Jämställdhetsplan 2007 Antagen av xxxxxxx Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 4 Organisation 4 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Sexuella

Läs mer

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31

Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Handlingsplan för främjande av mångfald i arbetslivet för tiden 2015-03-01 till 2015-12-31 Beslut: Rektor 2015-02-23 Revidering: - Dnr: DUC 2015/347/10 Gäller fr o m: 2015-03-01 Ersätter: Handlingsplan

Läs mer

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24

Jämställdhetspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Antagen av kommunfullmäktige 2007-10-15, 95 Rev. 2008-04-17, 24 Inledning Jämställdhetslagen 1991:433 har till ändamål att främja kvinnors och mäns lika rätt i arbetslivet. Jämställdhet i arbetslivet innebär

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för stadsbyggnadsförvaltningens Bakgrund Stadsbyggnadsförvaltningens jämställdhets- och mångfaldsplan har sin utgångspunkt i Diskrimineringslagen (2008:567) och

Läs mer

Jämställdhetsplan 2013-2015

Jämställdhetsplan 2013-2015 Jämställdhetsplan 2013-2015 I jämställdhetsplanen beskrivs Tyresö kommuns övergripande mål för jämställdhetsarbetet samt de aktiva åtgärder som kommunen som arbetsgivare planerar att vidta för att främja

Läs mer

Jobbhälsobarometern Skola

Jobbhälsobarometern Skola 8 september 2014 Sveriges Företagshälsor och Svensk Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern Skola De anställdas syn på jobbet inom utbildningssektorn Innehållsförteckning Förord... 2 Om undersökningen... 3

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete Systematiskt arbetsmiljöarbete Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Personalpolitik Ägare/ansvarig Personalchef Antagen av Personalenheten 2005-03-31 Revisions datum Förvaltning KSF, stab Dnr Giltig fr.o.m.

Läs mer