Avtalsrörelsen Februari 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtalsrörelsen Februari 2012"

Transkript

1 Avtalsrörelsen Februari 2012!

2 Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är viktigt i val av ny arbetsplats förvånar mer. Många anser att facket behövs i förhandlingar men var femte person tycker att det är upp till arbetsgivaren att bestämma hur mycket man är värd i lön. Nästan hälften av alla tillfrågade, 45 procent, är ganska eller mycket intresserade av avtalsrörelsen, men man kan se att de som är fackligt anslutna är i större utsträckning intresserade än de som inte är medlemmar i facket. Två tredjedelar av de tillfrågade är medlemmar i facket. Nästan var tredje tillfrågad vill själv förhandla utan några regler eller insatser från fackförbund. Men en majoritet vill det inte. Minst viktigt är möjligheten att göra karriär, kollektivavtal och anställningsform. Men samtidigt uppger en överväldigande majoritet att de hellre vill ha fast anställning, så kallad tillsvidareanställning, än tidsbegränsade anställningar. 53 procent är beredda att avstå löneökningar till förmån för de så kallade jämställdhetspotterna, men om det handlar om andra eftersatta grupper inom den egna arbetsplatsen är en minoritet, 45 procent, villiga att avstå lön. Däremot anser 64 procent att lönen ska vara beroende av konjunkturläget, alltså att lönen går upp mer i goda tider och mindre i sämre tider. Solidariteten med kollegor är också hög, 57 procent uppger att de kan tänka sig att avstå löneökningar om dessa ökningar riskerar att antalet anställda blir färre på arbetsplatsen. Stina Morian analyschef YouGov Opinion!! 2

3 Vad är viktigt? 100% 90% 80% 70% 60% 6. Föreställ dig att du skulle få ett nytt jobb. Rangordna de tre saker som är viktigast för dig i valet av nytt jobb, där det viktigaste hamnar överst. Bas: Anställd/studerande/arbetssökand (n=1007) Rang 1 Rang 2 Rang 3 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% 8% 25% 12% 6% 9% 17% 22% 20% 13% 11% 8% 10% 7% 5% 9% 7% 6% 7% 6% 4% 8% 6% 6% 4% 5% 5% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2%!! 3

4 Medlem i facket 7. Är du medlem i facket? Bas: Anställd/studerande/arbetssökand (n=1007) Vill inte svara; 2% Nej; 32% Ja; 66%!! 4

5 Varför medlem i facket! Här är en sammanställning av de öppna svaren i ett så kallat ordmoln. Vid sidan av trygghet svarar de flesta någon variant av vet inte.!! 5

6 Vilket förbund 9. Vilket fackförbund är du medlem i? Bas: Medlem i facket (n=666) Unionen 21% Kommunalarbetarförbundet 13% Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer Industrifacket Metall Vision Handelsanställdasförbund Ledarna Jusek Lärarnas Riksförbund Transportarbetarförbundet Seko Akademikerförbundet SSR Vårdförbundet Naturvetarna 6% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Övriga på en procent: Fackförbundet ST Byggnadasarbetarförbundet Civilekonomerna Livsmedelsarbetarförbundet DIK GD: facket för Skogs- träd och grafisk bransch Elektrikerförbundet Hotell och Restaurang facket Sveriges Psykologförbund Finansförbundet SRAT Polisförbundet!! 6

7 Varför inte med i facket Här har vi frågat de som inte är medlemmar varför inte och sammanställt det i ett ordmoln. Ekonomi och att man just nu inte arbetar är de som flest svarar.!! 7

8 Intresse för avtalsrörelsen 11. Just nu pågår den så kallade avtalsrörelsen, där nya kollektivavtal avtalas mellan arbetsmarknadens parter fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna. Hur intresserad är du av avtalsrörelsen? Bas: Anställd/studerande/arbetssökand (n=1007) Vet ej; 7% Inte alls intresserad (1); 14% Mycket intresserad (4); 12% Inte särskilt intresserad (2); 34% Ganska intresserad (3); 33%!! 8

9 Påståenden Instämmer inte (NET) För mig är villkor som semester, arbetsmiljö och arbetstider minst lika viktigt som lön. 5% Jag vill ha lönesamtal med min närmsta chef 11% Instämmer (NET) 72% 65% Vet ej 5% 8% Det är bra att facket förhandlar fram lägstalöner. 10% 62% 7% Vikarier ska få rätt till samma löneökningar som fast anställda. 17% 50% 8% Avtalsrörelsen angår mig. 19% 48% 12% Jag tycker att möjligheten att få kompetensutveckling är lika viktigt som lön. 15% 46% 5% Jag förstår vad avtalsrörelsens handlar om. 19% 45% 9% Jag anser att facket behövs för en positiv löneutveckling för mig. Jag tycker det är bra att facket förhandlar fram potter för lön, för att jag därefter med det som! 26% 22% 42% 40% 8% 10% Jag anser att jag kan påverka min egen löneutveckling. 32% 35% 7% Min arbetsgivare ger mig möjlighet att påverka min egen lön Jag skulle hellre förhandla helt själv med min arbetsgivare - utan några regler och! Jag tycker arbetsgivarna själva ska bestämma hur mycket min arbetsinsatts är värd i lön. Jag föredrar tidsbegränsade anställningar 34% 41% 53% 78% 29% 28% 18% 6% 12% 9% 6% 6% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Här har vi bett att folk ska svara på hur mycket de håller med om påståenden, och rangordnat dem efter svaren, inte efter ämnen.!! 9

10 Lönefrågor Q13: Tycker du det är rimligt... Q14: Är du beredd att... Q15: Anser du att... Q16: Är du beredd att... Bas: Anställd/studerande/arbetssökand (n=1007) Q13: Jämställdhetspott 15% 15% 32% 31% 7% Q14: Avstå löneökning till pott för andra hos arbetsgivare 19% 29% 32% 13% 7% Q15: Löneökningar beroende av konjunkturläge 11% 17% 42% 22% 9% Q16: Avstå löneökning i solidaritet med kollegor 11% 24% 43% 14% 8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Nej, absolut inte (1) Nej, troligen inte (2) Ja, kanske (3) Ja, definitivt (4) Vet inte!! 10

11 Bakgrundsfrågor: Sysselsättning Egna företagare och annan sysselsättning utgår ur studien. Anställning fast eller ofast 2. Har du ett fast jobb (så kallad tillsvidareanställning)? Bas: Anställd (n=787) 3. Vill du ha ett fast jobb? Bas: Anställd utan fast jobb (n=81) Nej, det är inte nödvändigt 2% Ja 90% Nej 10% Ja 8%!! 11

12 Sektor 4. Inom vilken sektor jobbar du/har du jobbat senast du hade arbete? Bas: Anställd/arbetssökande (n=867) Privat 56% Statlig 13% Landsting 5% Kommun 20% Ideell organisation/stiftelse 4% Vet ej 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%!! 12

13 Privat bransch 5a. Inom vilken bransch jobbar/jobbade du? Bas: Anställd/arbetssökande inom privat sektor (n=489) Industri 20% IT Handel Transport Bygg Vård och omsorg Administration Finans Hotell + restaurang Media Försäkring Kultur 13% 10% 8% 6% 6% 5% 4% 3% 3% 1% 1% Annan bransch 20% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%!! 13

14 Offentligt arbetsområde 5b. Vilket område arbetar/arbetade du inom? Bas: Anställd/arbetssökande inom kommun/landsting (n=219) Förskola/skola 33% Hälso-/sjukvård 28% Socialtjänst (inkl äldreomsorg och individ- och familjeomsorg) 18% Annat område 21% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%!! 14

15 Yrkesgrupp 5c. Vilken yrkesgrupp tillhör du / tillhörde du? Bas: Anställd/arbetssökande (n=867) Vill ej uppge; 2% Annan; 17% Arbetare (inom LO's avtalsområde); 31% Tjänsteman (inom TCO/SACO's avtalsområde); 50%!! 15

16 Chef/arbetsledare 5d. Är du chef/arbetsledare på din nuvarande arbetsplats? Bas: Anställd (n=787) Jag är mellanchef/arbetsledare; 19% Jag har högre chefsbefattning (sitter ev. med i ledningsgruppen); 5% Jag har inte chefs/arbetsledare-ansvar; 76%!! 16

17 Frågeformulär: Har du någon form av sysselsättning? Har du ett fast jobb (så kallad tillsvidareanställning)? Inom vilken sektor jobbar du/har du jobbat senast du hade arbete? - Inom vilken bransch jobbar/jobbade du? - Vilket område arbetar du inom? - Vilken yrkesgrupp tillhör du / tillhörde du? - Är du chef/arbetsledare på din nuvarande arbetsplats? Föreställ dig att du skulle få ett nytt jobb. Rangordna de tre saker som är viktigast för dig i valet av nytt jobb, där det viktigaste hamnar överst. Är du medlem i facket? Varför?/Varför inte? Vilket fackförbund är du medlem i? Varför är du inte medlem i facket? Just nu pågår den så kallade avtalsrörelsen, där nya kollektivavtal avtalas mellan arbetsmarknadens parter fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna. Hur intresserad är av avtalsrörelsen? [om inte intresserad!] Varför är du inte intresserad av avtalsrörelsen?!! 17

18 I vilken utsträckning instämmer du i nedan påståenden? Jag anser att jag kan påverka min egen löneutveckling. Min arbetsgivare ger mig möjlighet att påverka min egen lön Jag tycker att möjligheten att få kompetensutveckling är lika viktigt som lön. Jag förstår vad avtalsrörelsens handlar om. Jag anser att facket behövs för en positiv löneutveckling för mig. Jag tycker det är bra att facket förhandlar fram potter för lön, för att jag därefter med det som grund har ett lönesamtal med min chef Jag skulle hellre förhandla helt själv med min arbetsgivare utan några regler och potter som först förhandlades fram av facket. Jag vill ha lönesamtal med min närmsta chef För mig är villkor som semester, arbetsmiljö och arbetstider minst lika viktigt som lön. Det är bra att facket förhandlar fram lägstalöner. Avtalsrörelsen angår mig. Jag tycker arbetsgivarna själva ska bestämma hur mycket min arbetsinsatts är värd i lön. Vikarier ska få rätt till samma löneökningar som fast anställda. Jag föredrar en trygg fast anställning framför vikariat och andra begränsade anställningar. Jag föredrar tidsbegränsade anställningar Ibland talas det om jämställdhetspotter i avtalsrörelsen, alltså pengapotter för att kompensera att de som arbetar i kvinnodominerade branscher ofta tjänar mindre än de som arbetar i mansdominerade branscher. Tycker du det är rimligt att anställda i mansdominerade branscher med hög lön ska avstå ett visst löneutrymme för att lönerna ska bli mer jämställda, det vill säga de som arbetar i kvinnodominerade branscher med låga löner ska få större löneökningar? Är du beredd att avstå löneökningar till andra grupper hos din arbetsgivare (företaget, kommunen etc) som relativt sett har halkat efter i löneutvecklingen. Anser du att löneökningarna ska vara beroende av konjunkturläget, det vill säga lägre löneökningar i lågkonjunktur och högre löneökningar i högkonjunktur? Är du beredd att avstå en del av din löneökning om din arbetsgivare säger att man med högre löneökningar eventuellt måste minska antalet anställda?!! 18

19 Metod: Fältperiod Undersökningen är genomförd under perioden januari 2012 via YouGov Sveriges internetpanel. Internetpanelen består av förrekryterade personer som vill delta i undersökningar från YouGov, en så kallad accesspanel. Urval/omfattning Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor i åldern år i Sverige. En inbjudan till undersökningen har skickats ut via till personer som uppfyller beskrivningen. Dessa utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen vad gäller kön, ålder och region personer har besvarat inbjudan, av dessa tillhör 1007 målgruppen som är de som har en anställning, studerar eller är arbetslösa. Vägning av data: Bas Bas Bas Bas Ovägt Ovägt % Vägt Vägt% Total % % Kön Kvinna % % Man % % Ålder år % % år % % år % % Region Norra Sverige % % Norra mellersta Sverige % % Stockholm % % Södra mellersta Sverige % % Skåne, Halland och Blekinge % %!! 19

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

TCO Arbetsklivet Maj 2013

TCO Arbetsklivet Maj 2013 TCO Arbetsklivet Maj 2013 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial

Läs mer

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten...4. 5 De otrygga anställningarna

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet

MAJ 2015. Lönesättning för motivation och produktivitet MAJ 2015 Lönesättning för motivation och produktivitet Författare: Edel Karlsson Håål och Jonatan Hedin, Svenskt Näringsliv. Förord I den här undersökningen kommer medarbetare på svensk arbetsmarknad till

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar

2011 Eva Löfbom. Akademiker som företagare. Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar 2011 Eva Löfbom Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Akademiker som företagare Rapport från en enkätundersökning bland Sacoförbundens medlemmar Eva

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 2 Röster om facket och jobbet Rapport 2 av 7 2007 Synen på lönesättning och löneskillnader Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 6 2. Vad anses som rimlig lön för olika yrken 9 3. Synen på löneskillnader

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Kristian Örnelius Institutet för Privatekonomi November 2009 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Ersättning från den allmänna arbetslöshets-försäkringen...

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa

Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Ledarskapets betydelse för de Anställdas hälsa Rapporten i sin helhet finns på www.civilekonomerna.se 1937-2012 Förbundet för Sveriges ekonomer 2 Ledarskapets betydelse för anställdas hälsa En civilekonom

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer