TCO Arbetsklivet Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO Arbetsklivet Maj 2013"

Transkript

1 TCO Arbetsklivet Maj 2013

2 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2

3 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial utbildning agerar för att etablera sig i arbetslivet. Förbunden behöver göra extra insatser just mot denna målgrupp, så att de utnyttjar sitt fackliga medlemskap och blir bemötta relevant av facket när de befinner sig i denna avgörande livsfas, för det är just då frågan om ett fackligt medlemskap är aktuellt. Många av de är studerandemedlemmar och ska välja om de ska bli "aktiva" medlemmar. Många i målgrupper är visstidsanställda och gentemot den gruppen arbetar TCO förbunden att bli ännu mer synliga. Andra är arbetslösa och kanske kompletterar sin utbildning ytterligare och det är just då facket behöver stötta och visa på arbetslivets möjligheter. Undersökningen syftar till att ge svar på: Vad gör målgruppen som är påväg ut och etablera sig i arbetslivet. Inom denna grupp finns de som studerar, arbetar eller är arbetslösa. Studien är viktig för ringa in, lära känna denna målgrupp och att få en bättre bild om hur denna målgrupp ser ut, hur de beter sig för att etablera sig på arbetsmarknaden, vad de har för kännedom om facket gällande tjänster som hjälper en att ta Arbetsklivet, klivet ut i arbetslivet. Några frågor om sommarjobb kommer även rymmas i undersökningen. Dessa syftar till att bygga pressmeddelanden i samband med opinionsbildning kring TCO sommarjobbsexpert. TCO har behov av att veta mer om denna grupp för att se hur man kan hitta åtgärder som förbättrar matchningen, då det är av stor vikt att de kommer ut snabbt i arbete.. Sida 3

4 Metod Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomförs under perioden april via internet med utgångspunkt i -panelen i Sverige. Målgrupp Undersökningen genomförs bland åringar som studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning. I början av frågeformuläret ställs en rad screeningfrågor i syfte att ta fram målgruppen. Det skickas ut inbjudningar via e-post till personer som uppfyller dessa krav i -panelen. Data samlas in på sådant sätt att de utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen med utgångspunkt i målgruppen. Sammanlagt genomförs 1226 intervjuer, varav 1017 görs inom målgruppen. Publicering av resultaten Om resultaten publiceras ska alltid tydligt uppges som källa. Innan undersökningens resultat publiceras bör få del av och godkänna användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text bör inkluderas: Undersökningen har genomförts av analysinstitutet. Under perioden april har sammanlagt 1017 CAWI-intervjuer genomförts med åringar som studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor. Sida 4

5 Sammanfattning Sysselsättning och utbildningsbakgrund I målgruppen är 3 av 4 i arbete. Något fler män och betydligt fler personer i åldersgruppen år. Teknik och Ekonomi är de mest populära utbildningarna. Mer populärt bland män. Medicin och Utbildning lockar fler kvinnor. 1 av 4 har kandidatexamen eller motsvarande, något fler kvinnor. Drygt 3 av 10 har minst magisterexamen. Stockholm och Göteborg är där de flesta studerar. Arbetsmarknaden 3 av 4 har arbete i linje med sin utbildning. Fler kvinnor har det. 85 procent av de som arbetar har en tillsvidareanställning, Fler i den äldre gruppen har det. De som är i arbete är överlag inte oroliga för att bli arbetslösa. 1 av 4 som arbetar har dock svårt att få jobb i linje med sin utbildning. 1 av 4 som studerar är orolig för att inte få jobb efter studierna. 2 av 10 av de som studerar säger sig ha svårt att få jobb i linje med sin utbildning. En majoritet av de arbetslösa har svårt att hitta jobb som motsvarar sin utbildning. Som ekonomiskt skydd vid eventuell arbetslöshet nämns A-kassan främst, hälften av de som arbetar/är arbetslösa är med där. Många tar sig an nya arbetsuppgifter på sitt jobb i syfte att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kontakter anser man vara det absolut främsta sättet att erhålla nytt jobb. Kännedom fackförbund och centralorganisationer Unionen har den högsta kännedomen bland fackförbund. Spontant kan drygt hälften ange förbundet och vid påmind erinran 3 av 4. Överlag är de flesta förbund okända. Förväxling mellan centralorganisationer och förbund är vanligt. Fackliga frågor 65 procent är medlemmar i facket. De främsta skälen är trygghet, inkomstförsäkring och kollektivavtal. De främsta skälen till varför man inte är med är dyrt och brist på synliga resultat. 6 av 10 vet inte att facket erbjuder karriärrådgivning. 9 av 10 säger sig veta vad kollektivavtal är och 6 av 10 tycker att kollektivavtal är viktigt. Semester, tjänstepension och försäkringar är frågor som förknippas med kollektivavtal. Övrigt Bra lön och villkor är viktigast på jobbet. 7 av 10 (oavsett kön) tycker att föräldraledigheten ska delas utifrån familjens situation. Knappt 6 av 10 föredrar anställning i privata företag. Kvinnor är överlag mer osäkra kring detta. Kontakter anses vara det absolut mest effektiva sättet till nytt jobb. Arbetskopplingen under studietiden anses dålig av betydligt fler än de som anser den bra. Sommarjobb Drygt 9 av 10 har haft sommarjobb. 6 av 10 anser att det var meriterande. Fler kvinnor och de yngre anser det. En klar majoritet, 8 av 10, tog ej hjälp av facket vid sommarjobb. Extrapengar starkaste motivet till sommarjobb. En fot in på arbetsmarknaden kommer härnäst. Kvinnor anser det senare i större utsträckning. Kontakter och eget initiativ är sättet att få sommarjobb. Män anger det första, kvinnor det andra, i större utsträckning. Sida 5

6 Frågor i undersökningen Deltagarna fick följande frågor: S1. Hur gammal är du.? S2. Studerar du eller har du studerat på eftergymnasial utbildning (universitet/högskola eller yrkeshögskola/ky)? F1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? F2. Inom vilket område/vilka områden studerar du/har du studerat? F3. Vilket av följande gäller dina tidigare studier? Notera att en högskolepoäng (p) enligt gamla systemet motsvarar 1,5 (hp) enligt det nya. Det innebär att 120 p utbildning tidigare nu motsvarar 180 hp. F3b. Vilken är eller var din huvudsakliga studieort? F4. Vilket av följande stämmer in på ditt arbete idag F5. Vilken anställställningsform har du F6. Känner du oro för att bli arbetslös inom det kommande året? F7. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F8. Känner du oro för att inte få jobb efter avslutade studier? F9. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F10. Känner du oro för att inte få jobb? F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F12. Om du skulle bli eller är arbetslös, vad har du för ekonomiskt skydd? (Du kan ange flera svar) F13. Gör du något för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? (Du kan ange flera svar) F14. Vid eventuell arbetslöshet, hur troligt skulle det vara för dig att.? F15. Vilka kanaler anser du/tror du är bäst för att hitta nytt jobb? (Du kan ange flera svar) F16. Vilka fackförbund känner du till? F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? F17B. Vilka fackliga centralorganisationer känner du till? F18. Vilka eller vilka av dessa är fackliga centralorganisationer? F19. Är du medlem i ett fackförbund idag? F20. Varför är du medlem? Ange max tre alternativ F21. Varför är du inte medlem? Ange max tre alternativ F22. Känner du till att fackförbunden har karriärrådgivning? F23. Vet du vad ett kollektivavtal är? F24. Är kollektivavtal viktigt för dig när du börjar/har börjat att jobba? F25. Vilka av följande punkter har något med kollektivavtal att göra? F26. Vilka värden/profilfrågor är det viktigt att en arbetsgivare där du arbetar står för? F27. Hur ser du på uttag av föräldraledighet? F28. Vilken/vilka av följande arbetsgivare föredrar du? F29. Vad tror du är viktigast för att kunna få ett bra jobb? F30. Vilken är en rimlig månadslön som skulle få dig att känna dig nöjd med lönen? F30B. Hur upplevde/upplever du arbetslivskopplingen under din studietid? F31. Har du/har du haft sommarjobb? F32. Har sommarjobben/jobbet varit en merit i ditt nuvarande eller tidigare arbetsliv? F33. När du sökte sommarjobb, tog du hjälp av ditt fackförbund? F34. Varför har du/ har du haft sommarjobb? (Du kan ange flera svar) F35. Hur fick du ditt senaste sommarjobb? F36. Vilket skulle vara ditt drömsommarjobb? F37. Vilket skulle vara ditt mardrömssommarjobb? F38. Vilket område är du född i? F39. Är någon av dina föräldrar född eller uppvuxen utomlands? F40. Vilket område är din förälder/dina föräldrar född/födda i? F41. Vilken är dina föräldrars högsta utbildningsnivå? (Du kan ange flera svar) F42: Hur försörjer sig dina föräldrar idag? Sida 6

7 Bakgrundsvariabler Undersökningen ger möjlighet att få inblick i eventuella skillnader mellan olika befolkningsurval som tillfrågas utifrån följande bakgrundsvariabler, som alla frågor i undersökningen korsas med. Bakgrundsvariabler Kön Kvinna Man Ålder Region Sysselsättning (F1) Typ av examen (F3a) Storstad Övriga Sverige Arbetar Studerar Arbetslös Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen eller högre Enstaka kurser, men ej någon examen Yrkesexamen Studerar nu och ej klar med mina studier än Sida 7

8 Screeningfråga studerar eftergymnasialt S2. Studerar du eller har du studerat på eftergymnasial utbildning (universitet/högskola eller yrkeshögskola/ky)? Bas: alla (n=1223) Screenas ut Nej 17% Ja 83% Sida 8

9 Huvudsaklig sysselsättning: 3 av 4 är i arbete. Något fler män och betydligt fler i åldern i arbete. F1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Arbetar (inkl tjänstledig eller föräldraledig) 76% Studerar (inkl föräldraledig eller lärling) 15% Arbetslös (inkl föräldraledig och kurser inom Arbetsförmedlingen) 7% Annat 2% Sida 9

10 Teknik och Ekonomi mest populärt. Fler män än kvinnor inom dessa, främst inom Teknik. Fler kvinnor inom Medicin och Utbildning F2. Inom vilket område/vilka områden studerar du/har du studerat? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Teknik Ekonomi Yrkesinriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskap/statsvetenskap Utbildning Medicin Marknadsföring Kultur Psykologi/personalvetenskap/HR Hälsa/Motion/Idrott Juridik Sociologi Historia Journalistik Arkitektur Annat 23% 20% 12% 12% 1 10% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 2% 15% Sida 10

11 1 av 4 har kandidatexamen eller motsvarande, fler kvinnor än män. Drygt 3 av 10 har magisterexamen eller högre utbildning. F3a. Vilket av följande gäller dina tidigare studier? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kandidatexamen (180 hp enl nya systemet) 26% Magisterexamen (180 hp plus 60 hp enl nya systemet) 16% Masterexamen eller högre (180 hp plus 120 hp enl nya systemet) 15% Yrkesexamen (Examen som uppnås efter högskoleutbildning med yrkesinriktning och som fastställts i högskoleförordningen) 12% Högskoleexamen (120 hp enl nya systemet) 1 Enstaka kurser, men ej någon examen 9% Studerar nu och ej klar med med mina studier än 7% Annat 3% Sida 11

12 Stockholm och Göteborg är de mest förekommande studieorterna Stockholm Göteborg Lund Uppsala Linköping Umeå Malmö Växjö Örebro Kalmar Jönköping Karlstad Kristianstad Luleå Borås Halmstad Gävle Norrköping Östersund Eskilstuna Visby Trollhättan Falun Sundsvall Helsingborg Skövde Västerås Härnösand Skellefteå Karlskrona 7% 7% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 14% 12% F3b. Vilken är eller var din huvudsakliga studieort? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Sida 12

13 3 av 4 arbetar med det de har utbildat sig till. Fler kvinnor än män. F4. Vilket av följande stämmer in på ditt arbete idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) Jag arbetar huvudsakligen med det jag har utbildat mig inom 74% Jag arbetar huvudsakligen inte med det jag har utbildat mig inom 26% Sida 13

14 En klar majoritet (85%) av de som arbetar har en tillsvidareanställning. Mer förekommande i åldern F5. Vilken anställställningsform har du? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) Tidsbegränsat anställning (vikariat, projektanställning etc) 15% Tillsvidareanställning (fast anställning inkl provtjänstgöring) 85% Sida 14

15 De i arbete är överlag inte oroliga för att bli arbetslös inom det närmaste året. De i åldern är något mer oroade. F6. Känner du oro för att bli arbetslös inom det kommande året? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) 1 Mycket orolig 5% Orolig (1+2): 13% 2 8% 3 14% 4 22% Medelvärde: 4,08 Inte orolig (4+5): 74% 5 Inte alls orolig 52% Sida 15

16 Av de som arbetar, anser 1 av 4 att de har svårt att få jobb i linje med sin utbildning. F7. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) 1 Mycket svårt 8% Svårt (1+2): 25% 2 16% 3 32% Medelvärde: 3, % Lätt (4+5): 43% 5 Mycket lätt 16% Sida 16

17 Av de som studerar är det 1 av 4 som är oroliga att inte få jobb efter studierna F8. Känner du oro för att inte få jobb efter avslutade studier? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är student (n=156) 1 Mycket orolig 12% Orolig (1+2): 28% 2 16% 3 28% Medelvärde: 3, % Inte orolig (4+5): 44% 5 Inte alls orolig 24% Sida 17

18 Drygt 2 av 10 av de som studerar anser sig ha svårt att få jobb i linje med sin utbildning. F9. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är student (n=156) 1 Mycket svårt 5% Svårt (1+2): 22% 2 17% 3 33% Medelvärde: 3, % Lätt (4+5): 46% 5 Mycket lätt 18% Sida 18

19 7 av 10 bland arbetslösa är oroliga för att inte få jobb F10. Känner du oro för att inte få jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är arbetslös (n=70) 1 Mycket orolig 33% Orolig (1+2): 69% 2 36% Medelvärde: 2, % 4 10% Inte orolig (4+5): 16% 5 Inte alls orolig 6% Sida 19

20 En majoritet av de arbetslösa har svårt att få arbete i linje med sin utbildning F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är arbetslös (n=70) 1 Mycket svårt 36% Svårt (1+2): 57% 2 2 Medelvärde: 2, % 4 10% Lätt (4+5): 16% 5 Mycket lätt 6% Sida 20

21 De i arbete är minst oroliga att förlora jobbet/ inte få jobb. F6+F8+F10. Känner du oro för att förlora sitt jobb / för att inte få jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning 1 Mycket orolig 5% 12% 33% Orolig (1+2): 13% 28% 69% Arbetar (n=771) Studerar (n=156) Arbetslösa (n=70) 8% 2 16% 36% 3 14% 16% 28% Medelvärde: % 4 10% 19% Inte orolig (4+5): 74% 44% 16% 52% 5 Inte alls orolig 6% 24% Sida 21

22 Jämnt mellan de i arbete och de som studerar om hur lätt/svårt det är att få jobb i linje med sin utbildning F7+F9+F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning 1 Mycket svårt 5% 8% 36% Svårt (1+2): 25% 22% 57% Arbetar (n=771) Studerar (n=156) Arbetslösa (n=70) 16% 2 17% % 32% 33% Medelvärde: % 4 10% 28% Lätt (4+5): 43% 46% 16% 16% 5 Mycket lätt 6% 18% Sida 22

23 Hälften av de som arbetar/är arbetslös är medlem i A-kassan. Fler kvinnor än män samt fler i åldern F12. Om du skulle bli eller är arbetslös, vad har du för ekonomiskt skydd? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete eller arbetslös (n=841) Är medlem i A-kassan 50% Får leva på mina besparingar 4 Jag får ta ströjobb/extrajobb 34% Är medlem i A-kassan inklusive inkomstförsäkring 34% Min partner kan försörja mig 27% Mina föräldrar kan försörja mig 9% Försörjningsstöd (fd socialbidrag) 5% Annat 2% Sida 23

24 Många söker nya arbetsuppgifter inom sitt arbete för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. F13. Gör du något för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete eller arbetslös (n=841) Tar på mig nya arbetsuppgifter som är utvecklande 55% Nätverkar och knyter kontakter på arbetsmarknaden 36% Vidareutbildar mig genom kurser och utbildningar som arbetsgivaren betalar 33% Vidareutbildar mig genom kurser och utbildningar som jag själv betalar 17% Jobbar med mitt personliga varumärke 16% Annat 2% Inget av dessa 20% Sida 24

25 Att jobba på annan ort i Sverige är något som många kan tänka sig, särskilt bland personer utanför storstad. F14. Vid eventuell arbetslöshet, hur troligt skulle det vara för dig att...? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Troligt Medelvärde Dag- eller veckopendla dit arbeten finns 12% 18% 28% 27% 14% 4 3,14 Flytta till annan ort för att få arbete 22% 25% 20% 16% 15% 2% 3 2,77 Skola om mig till något annat där det finns arbete 13% 27% 28% 20% 10% 3% 30% 2,86 Starta eget företag 20% 28% 25% 13% 10% 2% 24% 2,64 Flytta utomlands 35% 20% 19% 13% 1 2% 24% 2,42 Helt otänkbart Mycket troligt 5 Vet ej Sida 25

26 Kontakter överlägset bästa sättet till nytt jobb F15. Vilka kanaler anser du/tror du är bäst för att hitta nytt jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kontakter Platsannonser på nätet Spontanansökningar Internrekrytering Arbetsförmedlingen Bemanningsföretag Praktik Rekryteringsföretag/headhunters Platsannonser i tryckt media Starta eget företag Linkedin Traineeprogram Facebook Twitter Annat Inget/vet ej 4% 2% 16% 16% 1 9% 37% 35% 32% 28% 26% 25% 43% 85% Sida 26

27 Unionen spontant mest känt. Unionen Kommunalarbetareförbundet Industrifacket Metall LO SACO Handelsanställdas förbund Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer Seko - Facket för Service och Lärarnas Riksförbund TCO Byggnadsarbetareförbundet Vårdförbundet Transportarbetareförbundet Akademikerförbundet SSR Vision Ledarna Jusek Hotell och Restaurang Facket Sveriges Tandläkarförbund Naturvetarna F16. Vilka fackförbund känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 12% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% SPONTAN KÄNNEDOM 5% 16% 19% 19% 24% 30% 30% 53% Sida 27

28 De flesta fackförbund är okända. Endast 10 fackförbund (inkl sammanblandning med centralorganisationer) kan spontant anges av 1 av 10 personer Civilekonomerna DIK GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Livsmedelsarbetareförbundet Finansförbundet Pappersindustriarbetareförbundet SAC Sveriges universitetslärarförbund, SULF Elektrikerförbundet SAC-Syndikalisterna Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ Officersförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Farmaciförbundet Sveriges Farmaceuter Polisförbundet Journalistförbundet Fastighetsanställdas Förbund Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Kyrkans Akademikerförbund Annat Inget/vet ej F16. Vilka fackförbund känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 4% 4% 2% SPONTAN KÄNNEDOM <5% 6% 14% Sida 28

29 Unionen fortfarande i topp. En stort gap mellan spontan och påmind erinran för många förbund. Unionen LO SACO Industrifacket Metall Hotell och Restaurang Facket Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund TCO Handelsanställdas förbund Kommunalarbetareförbundet Vårdförbundet Akademikerförbundet SSR Jusek Civilekonomerna Ledarna Seko - Facket för Service och Byggnadsarbetareförbundet Transportarbetareförbundet Sveriges Ingenjörer Saco-förbundet Trafik och Elektrikerförbundet Journalistförbundet Fackförbundet ST Sveriges läkarförbund Vision SAC-Syndikalisterna Naturvetarna SAC Sveriges Tandläkarförbund Polisförbundet F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) PÅMIND ERINRAN >10% 18% 18% 18% 17% 13% 13% 12% 1 40% 38% 36% 35% 35% 3 30% 29% 27% 26% 25% 24% 63% 6 57% 56% 55% 5 50% 49% 74% 72% Sida 29

30 Överlag en låg kännedom för flertalet förbund. F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) PÅMIND ERINRAN/<10% DIK Livsmedelsarbetareförbundet Sveriges psykologförbund Farmaciförbundet Pappersindustriarbetareförbundet Musikerförbundet Sveriges Arkitekter Målareförbundet GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Finansförbundet Officersförbundet Fastighetsanställdas Förbund Teaterförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sveriges Farmaceuter Försvarsförbundet Sveriges universitetslärarförbund, SULF Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Reservofficerarna Kyrkans Akademikerförbund Sveriges Veterinärförbund Sveriges Skolledarförbund FTF Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf) SRAT TULL-KUST SFL Ingen av ovanstående/vet ej 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Sida 30

31 De 3 centralorganisationerna i topp, positivt! Men, drygt 4 av tio känner inte till något spontant. F17B. Vilka fackliga centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) SPONTAN KÄNNEDOM LO 38% SACO TCO 17% 16% Unionen 6% Kommunal Industrifacket metall Seko Lärarförbundet Handelsanställdas förbundet Vårdförbundet 2% 2% Annat 7% Vet ej/ inget 43% Sida 31

32 De 3 centralorganisationerna i topp. Men en rätt stor andel förväxlar andra med centralorganisationer. Män och år har bäst koll. F18. Vilken eller vilka av dessa är fackliga centralorganisationer? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) LO 6 SACO 46% TCO 40% Kommunal 35% Unionen 32% Jusek 1 Almega 9% Vet ej 27% Sida 32

33 65 % är facklig medlem F19. Är du medlem i ett fackförbund idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 35% Ja, studerandemedlem 9% Ja, ordinarie medlem 56% Sida 33

34 Trygghet, inkomstförsäkring och kollektivavtal är de främsta skälen för fackligt medlemskap. F20. Varför är du medlem? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är medlem i ett fackförbund (n=661) Ökad trygghet i anställningen 52% Inkomstförsäkringen Kollektivavtalet 4 40% De driver mina frågor på arbetsplatsen 2 Ökat inflytande på jobbet Fick förmånligt erbjudande (ex bankkund etc) Karriärrådgivningen För att få kunskap om arbetslivet De andra på arbetsplatsen är med För att få ett kontaktnät i arbetslivet Annat 1 10% 9% 8% 7% 4% 14% Sida 34

35 Dyrt och brist på synliga resultat är de främsta skälen för varför man inte är medlem i facket. F21. Varför är du inte medlem? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och inte är medlem i ett fackförbund (n=356) För dyrt 44% Har inte sett några resultat av det fackliga arbetet 33% De för inte min talan/de driver inte mina frågor 26% Facket är okänt för mig/vet inte nyttan För partipolitiskt Dålig löneutveckling Kan inte hävda sig mot arbetsgivaren Saknat fackets stöd 17% 15% 10% 10% 8% De andra är inte med Missnöjd med förtroendevalda på arbetsplatsen 4% 4% Annat 2 Sida 35

36 6 av 10 känner inte till att fackförbund har karriärrådgivning. F22. Känner du till att fackförbunden har karriärrådgivning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Ja 40% Nej 60% Sida 36

37 Drygt 9 av 10 säger sig veta vad ett kollektivavtal är. F23. Vet du vad ett kollektivavtal är? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 8% Ja 92% Sida 37

38 För 6 av 10 är kollektivavtal viktigt på ett arbete. F24. Är kollektivavtal viktigt för dig när du börjar/har börjat att jobba? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och vet vad kollektivavtal är (n=938) Vet ej 15% Nej 25% Ja 59% Sida 38

39 Semester, tjänstepension och försäkringar är det man främst förknippar med kollektivavtal. Individuell lön också högt upp. F25. Vilka av följande punkter har något med kollektivavtal att göra? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och vet vad kollektivavtal är (n=938) Semester 74% Tjänstepension 69% Försäkringar 55% Individuell lön 44% Friskvårdsbidrag 34% Kompetensutveckling A-kassa 24% 28% Karriärrådgivning 8% Tidningsprenumerationer Annat 4% 5% Vet ej 9% Sida 39

40 Bra lön och villkor i särklass viktigast på jobbet. F26. Vilka värden/profilfrågor är det viktigt att en arbetsgivare där du arbetar står för? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Bra lön och villkor 90% Karriärmöjligheter 58% Jämställdhet 56% Förändring/utveckling 52% Lönsamhet 3 Klimatengagemang/miljö 3 Etnisk mångfald 19% Internationellt samarbete 12% Annat 2% Sida 40

41 7 av 10 tycker att föräldraledigheten ska delas utifrån familjesituation. Ingen skillnad mellan kön. F27. Hur ser du på uttag av föräldraledighet? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Delas lika 20% Mamman tar merparten 7% Pappan tar merparten Delas utifrån familjesituationen 69% Vet ej 2% Sida 41

42 Knappt 6 av 10 föredrar privata företag. Betydligt färre kvinnor än män gör det. Kvinnor är mer osäkra på typ av arbetsgivare. F28. Vilken/vilka av följande arbetsgivare föredrar du? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Privat företag 58% Stat 29% Kommun 2 Eget företag 18% Landsting 13% Utlandsägt privat företag 10% Vet ej 22% Sida 42

43 Kontakter viktigast för att kunna få ett bra jobb. F29. Vad tror du är viktigast för att kunna få ett bra jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kontakter 38% Social kompetens 2 Tur och tajming 14% Utbildningsnivå 13% Att man har erfarenhet från flera olika jobb 10% Att man har jobbat länge på en tidigare arbetsplats Annat 2% Vet ej 2% Sida 43

44 25 tkr,30 tkr respektive 35 tkr sticker ut. Den första är överrepresenterad av kvinnor och åringar. De senare av åringar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Mer än kr. 4% 6% 6% 5% 7% 4% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 4% 2% F30. Vilken är en rimlig månadslön som skulle få dig att känna dig nöjd med lönen? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 8% 13% 13% Sida 44

45 Betydligt fler upplever arbetslivskopplingen under studietiden som dålig istället för bra. F30B. Hur upplevde/upplever du arbetslivskopplingen under din studietid? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 1 Mycket dålig 19% Dålig (1+2): 45% 2 26% 3 30% Medelvärde: 2, % Bra (4+5): 24% 5 Mycket bra 8% Sida 45

46 Drygt 9 av 10 har haft sommarjobb. Störst andel sommarjobbare finns bland de som har magisterexamen där 96% har eller har haft sommarjobb. F31. Har du/har du haft sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 9% Ja 9 Sida 46

47 Knappt 6 av 10 anser att sommarjobbet var meriterande. Kvinnor och åringarna anser det i större grad. F32. Har sommarjobben/jobbet varit en merit i ditt nuvarande eller tidigare arbetsliv? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Nej 43% Ja 57% Sida 47

48 Drygt 8 av 10 tog inte hjälp av facket. F33. När du sökte sommarjobb, tog du hjälp av ditt fackförbund? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Ja Ej aktuellt, ej medlem 17% Nej 8 Sida 48

49 Extrapengar det klart starkaste skälet till sommarjobb. Därefter en fot in på arbetsmarknaden. Kvinnor anger det senare i högre utsträckning. F34. Varför har du/ har du haft sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Extrapengar 93% Fot in på arbetsmarknaden/erfarenhet 6 Praktik inom min utbildning 15% Tidsfördriv 12% Annat 4% Sida 49

50 Kontakter och eget initiativ är sättet att få sommarjobb. Fler män anger kontakter och fler kvinnor anger eget initiativ. F35. Hur fick du ditt senaste sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Kontakter 42% Eget initiativ (sökt upp arbetsgivare) 4 Annonser 13% Annat 5% Sida 50

51 Drygt en av 10 är född utanför Sverige. F38. Vilket område är du född i? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nordiskt land 88% Europeiskt land 8% Utomeuropeiskt land 4% Sida 51

Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala

Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala Nollmätning: Varumärket Uppsala Uppsala Kommun /Destination Uppsala Innehållsförteckning 2014-02-25 Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov Sida

Läs mer

Akademikerrapport 2005

Akademikerrapport 2005 Akademikerrapport 2005 Förord SACO har ett tydligt mandat från förbunden och medlemmarna att driva samhällsfrågor som är viktiga för medlemmarna. Utgångspunkten är medlemsintresset och samhällsintresset;

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet

En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015. Vägen till det första jobbet En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen 2015 Vägen till det första jobbet 1. Förord Rapporten En spikrak karriär - ekonomer tre år efter examen ger svar på frågor om vilken väg som ekonomer utexaminerade

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer

Akademikerbarometer 3-2005

Akademikerbarometer 3-2005 Akademikerbarometer 3-2005 "Sveriges akademiker om arbete..." Jonas Bengtsson November 2005 Innehåll Sammanfattning 1. Akademikerbarometern om undersökningen 2. Sveriges akademiker om arbete 3. Sveriges

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen. Lättläst Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Lättläst Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Här vill studenterna jobba och bo

Här vill studenterna jobba och bo Där de härliga lagrarna gro Här vill studenterna jobba och bo juni 2014 Rapporten i punktform Handelskammaren har genomfört två undersökningar: en bland 390 sydsvenska studenter (varav 277 civilekonom-

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare

Här skapas jobben. småföretagen som nyanställer. En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Här skapas jobben småföretagen som nyanställer En rapport från FöretagarFörbundet baserad på en undersökning bland landets verkliga småföretagare Innehåll Småföretagen Sveriges jobbskapare 3 Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad

Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier. Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Stärkt medlemsrekrytering gemensamma strategier Slutrapport från utredningen inom det förbundsgemensamma projektet Högre organisationsgrad Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 5 Bakgrund... 6 Arbetsvillkor

Läs mer

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002

Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 STATISTIK& ANALYS Lars Brandell och Per Gillström 2002-09-04 Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden våren 2002 Innehållsförteckning Studenternas bostadssituation och ekonomiska förhållanden

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

På väg till arbetslivet i Sverige

På väg till arbetslivet i Sverige På väg till arbetslivet i Sverige om fackligt fadderskap för integration En förstudie inom projektet Lika värde Lika rätt, skriven av Anna Holmgren, arbetslivsjournalist Landsorganisationen i Sverige 2006

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa

Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Ersättning vid arbetslöshet mer än a-kassa Maria Ahrengart Institutet för Privatekonomi Maj 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 Inledning... 5 Ersättning från den allmänna arbetslöshetsförsäkringen...

Läs mer

Kollektivavtalet försäkrar!

Kollektivavtalet försäkrar! Kollektivavtalet försäkrar! 2014 1 Kollektivavtalet försäkrar Den här broschyren vänder sig till dig som är privatanställd tjänsteman inom PTKs områden och anställd på ett företag som har kollektivavtal

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga jobb

Läs mer

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen

Arbetslivet. Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Arbetslivet Om arbetsmarknaden i Sverige och världen Förord Det här materialet är producerat av Arena Skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal fackförbund. Syftet är att

Läs mer

www.saco.se/valjayrke

www.saco.se/valjayrke Välja yrke och högskoleutbildning 2011/2012 www.saco.se/valjayrke SISTA ANSÖKNINGSDAG 27 APRIL 2012 Naprapater utför 1,5 miljoner behandlingar varje år Behovet av naprapater är stort. Nästan alla människor

Läs mer

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb

Öka dina chanser att få jobbet. Råd och tips när du ska söka jobb Öka dina chanser att få jobbet Råd och tips när du ska söka jobb 1 Innehåll Att söka jobb Ta reda på vad du vill 3 Kompetenskartläggning 3 Omvärldsbevaka 3 Personlig marknadsföring 3 Vägar till lediga

Läs mer

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se

Rapport 2010:20 R. Eurostudent. om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009. www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 www.hsv.se Rapport 2010:20 R Eurostudent om svenska studenter i en europeisk undersökning, hösten 2009 Högskoleverket

Läs mer