TCO Arbetsklivet Maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO Arbetsklivet Maj 2013"

Transkript

1 TCO Arbetsklivet Maj 2013

2 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2

3 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial utbildning agerar för att etablera sig i arbetslivet. Förbunden behöver göra extra insatser just mot denna målgrupp, så att de utnyttjar sitt fackliga medlemskap och blir bemötta relevant av facket när de befinner sig i denna avgörande livsfas, för det är just då frågan om ett fackligt medlemskap är aktuellt. Många av de är studerandemedlemmar och ska välja om de ska bli "aktiva" medlemmar. Många i målgrupper är visstidsanställda och gentemot den gruppen arbetar TCO förbunden att bli ännu mer synliga. Andra är arbetslösa och kanske kompletterar sin utbildning ytterligare och det är just då facket behöver stötta och visa på arbetslivets möjligheter. Undersökningen syftar till att ge svar på: Vad gör målgruppen som är påväg ut och etablera sig i arbetslivet. Inom denna grupp finns de som studerar, arbetar eller är arbetslösa. Studien är viktig för ringa in, lära känna denna målgrupp och att få en bättre bild om hur denna målgrupp ser ut, hur de beter sig för att etablera sig på arbetsmarknaden, vad de har för kännedom om facket gällande tjänster som hjälper en att ta Arbetsklivet, klivet ut i arbetslivet. Några frågor om sommarjobb kommer även rymmas i undersökningen. Dessa syftar till att bygga pressmeddelanden i samband med opinionsbildning kring TCO sommarjobbsexpert. TCO har behov av att veta mer om denna grupp för att se hur man kan hitta åtgärder som förbättrar matchningen, då det är av stor vikt att de kommer ut snabbt i arbete.. Sida 3

4 Metod Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomförs under perioden april via internet med utgångspunkt i -panelen i Sverige. Målgrupp Undersökningen genomförs bland åringar som studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning. I början av frågeformuläret ställs en rad screeningfrågor i syfte att ta fram målgruppen. Det skickas ut inbjudningar via e-post till personer som uppfyller dessa krav i -panelen. Data samlas in på sådant sätt att de utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen med utgångspunkt i målgruppen. Sammanlagt genomförs 1226 intervjuer, varav 1017 görs inom målgruppen. Publicering av resultaten Om resultaten publiceras ska alltid tydligt uppges som källa. Innan undersökningens resultat publiceras bör få del av och godkänna användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text bör inkluderas: Undersökningen har genomförts av analysinstitutet. Under perioden april har sammanlagt 1017 CAWI-intervjuer genomförts med åringar som studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor. Sida 4

5 Sammanfattning Sysselsättning och utbildningsbakgrund I målgruppen är 3 av 4 i arbete. Något fler män och betydligt fler personer i åldersgruppen år. Teknik och Ekonomi är de mest populära utbildningarna. Mer populärt bland män. Medicin och Utbildning lockar fler kvinnor. 1 av 4 har kandidatexamen eller motsvarande, något fler kvinnor. Drygt 3 av 10 har minst magisterexamen. Stockholm och Göteborg är där de flesta studerar. Arbetsmarknaden 3 av 4 har arbete i linje med sin utbildning. Fler kvinnor har det. 85 procent av de som arbetar har en tillsvidareanställning, Fler i den äldre gruppen har det. De som är i arbete är överlag inte oroliga för att bli arbetslösa. 1 av 4 som arbetar har dock svårt att få jobb i linje med sin utbildning. 1 av 4 som studerar är orolig för att inte få jobb efter studierna. 2 av 10 av de som studerar säger sig ha svårt att få jobb i linje med sin utbildning. En majoritet av de arbetslösa har svårt att hitta jobb som motsvarar sin utbildning. Som ekonomiskt skydd vid eventuell arbetslöshet nämns A-kassan främst, hälften av de som arbetar/är arbetslösa är med där. Många tar sig an nya arbetsuppgifter på sitt jobb i syfte att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kontakter anser man vara det absolut främsta sättet att erhålla nytt jobb. Kännedom fackförbund och centralorganisationer Unionen har den högsta kännedomen bland fackförbund. Spontant kan drygt hälften ange förbundet och vid påmind erinran 3 av 4. Överlag är de flesta förbund okända. Förväxling mellan centralorganisationer och förbund är vanligt. Fackliga frågor 65 procent är medlemmar i facket. De främsta skälen är trygghet, inkomstförsäkring och kollektivavtal. De främsta skälen till varför man inte är med är dyrt och brist på synliga resultat. 6 av 10 vet inte att facket erbjuder karriärrådgivning. 9 av 10 säger sig veta vad kollektivavtal är och 6 av 10 tycker att kollektivavtal är viktigt. Semester, tjänstepension och försäkringar är frågor som förknippas med kollektivavtal. Övrigt Bra lön och villkor är viktigast på jobbet. 7 av 10 (oavsett kön) tycker att föräldraledigheten ska delas utifrån familjens situation. Knappt 6 av 10 föredrar anställning i privata företag. Kvinnor är överlag mer osäkra kring detta. Kontakter anses vara det absolut mest effektiva sättet till nytt jobb. Arbetskopplingen under studietiden anses dålig av betydligt fler än de som anser den bra. Sommarjobb Drygt 9 av 10 har haft sommarjobb. 6 av 10 anser att det var meriterande. Fler kvinnor och de yngre anser det. En klar majoritet, 8 av 10, tog ej hjälp av facket vid sommarjobb. Extrapengar starkaste motivet till sommarjobb. En fot in på arbetsmarknaden kommer härnäst. Kvinnor anser det senare i större utsträckning. Kontakter och eget initiativ är sättet att få sommarjobb. Män anger det första, kvinnor det andra, i större utsträckning. Sida 5

6 Frågor i undersökningen Deltagarna fick följande frågor: S1. Hur gammal är du.? S2. Studerar du eller har du studerat på eftergymnasial utbildning (universitet/högskola eller yrkeshögskola/ky)? F1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? F2. Inom vilket område/vilka områden studerar du/har du studerat? F3. Vilket av följande gäller dina tidigare studier? Notera att en högskolepoäng (p) enligt gamla systemet motsvarar 1,5 (hp) enligt det nya. Det innebär att 120 p utbildning tidigare nu motsvarar 180 hp. F3b. Vilken är eller var din huvudsakliga studieort? F4. Vilket av följande stämmer in på ditt arbete idag F5. Vilken anställställningsform har du F6. Känner du oro för att bli arbetslös inom det kommande året? F7. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F8. Känner du oro för att inte få jobb efter avslutade studier? F9. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F10. Känner du oro för att inte få jobb? F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F12. Om du skulle bli eller är arbetslös, vad har du för ekonomiskt skydd? (Du kan ange flera svar) F13. Gör du något för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? (Du kan ange flera svar) F14. Vid eventuell arbetslöshet, hur troligt skulle det vara för dig att.? F15. Vilka kanaler anser du/tror du är bäst för att hitta nytt jobb? (Du kan ange flera svar) F16. Vilka fackförbund känner du till? F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? F17B. Vilka fackliga centralorganisationer känner du till? F18. Vilka eller vilka av dessa är fackliga centralorganisationer? F19. Är du medlem i ett fackförbund idag? F20. Varför är du medlem? Ange max tre alternativ F21. Varför är du inte medlem? Ange max tre alternativ F22. Känner du till att fackförbunden har karriärrådgivning? F23. Vet du vad ett kollektivavtal är? F24. Är kollektivavtal viktigt för dig när du börjar/har börjat att jobba? F25. Vilka av följande punkter har något med kollektivavtal att göra? F26. Vilka värden/profilfrågor är det viktigt att en arbetsgivare där du arbetar står för? F27. Hur ser du på uttag av föräldraledighet? F28. Vilken/vilka av följande arbetsgivare föredrar du? F29. Vad tror du är viktigast för att kunna få ett bra jobb? F30. Vilken är en rimlig månadslön som skulle få dig att känna dig nöjd med lönen? F30B. Hur upplevde/upplever du arbetslivskopplingen under din studietid? F31. Har du/har du haft sommarjobb? F32. Har sommarjobben/jobbet varit en merit i ditt nuvarande eller tidigare arbetsliv? F33. När du sökte sommarjobb, tog du hjälp av ditt fackförbund? F34. Varför har du/ har du haft sommarjobb? (Du kan ange flera svar) F35. Hur fick du ditt senaste sommarjobb? F36. Vilket skulle vara ditt drömsommarjobb? F37. Vilket skulle vara ditt mardrömssommarjobb? F38. Vilket område är du född i? F39. Är någon av dina föräldrar född eller uppvuxen utomlands? F40. Vilket område är din förälder/dina föräldrar född/födda i? F41. Vilken är dina föräldrars högsta utbildningsnivå? (Du kan ange flera svar) F42: Hur försörjer sig dina föräldrar idag? Sida 6

7 Bakgrundsvariabler Undersökningen ger möjlighet att få inblick i eventuella skillnader mellan olika befolkningsurval som tillfrågas utifrån följande bakgrundsvariabler, som alla frågor i undersökningen korsas med. Bakgrundsvariabler Kön Kvinna Man Ålder Region Sysselsättning (F1) Typ av examen (F3a) Storstad Övriga Sverige Arbetar Studerar Arbetslös Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen eller högre Enstaka kurser, men ej någon examen Yrkesexamen Studerar nu och ej klar med mina studier än Sida 7

8 Screeningfråga studerar eftergymnasialt S2. Studerar du eller har du studerat på eftergymnasial utbildning (universitet/högskola eller yrkeshögskola/ky)? Bas: alla (n=1223) Screenas ut Nej 17% Ja 83% Sida 8

9 Huvudsaklig sysselsättning: 3 av 4 är i arbete. Något fler män och betydligt fler i åldern i arbete. F1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Arbetar (inkl tjänstledig eller föräldraledig) 76% Studerar (inkl föräldraledig eller lärling) 15% Arbetslös (inkl föräldraledig och kurser inom Arbetsförmedlingen) 7% Annat 2% Sida 9

10 Teknik och Ekonomi mest populärt. Fler män än kvinnor inom dessa, främst inom Teknik. Fler kvinnor inom Medicin och Utbildning F2. Inom vilket område/vilka områden studerar du/har du studerat? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Teknik Ekonomi Yrkesinriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskap/statsvetenskap Utbildning Medicin Marknadsföring Kultur Psykologi/personalvetenskap/HR Hälsa/Motion/Idrott Juridik Sociologi Historia Journalistik Arkitektur Annat 23% 20% 12% 12% 1 10% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 2% 15% Sida 10

11 1 av 4 har kandidatexamen eller motsvarande, fler kvinnor än män. Drygt 3 av 10 har magisterexamen eller högre utbildning. F3a. Vilket av följande gäller dina tidigare studier? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kandidatexamen (180 hp enl nya systemet) 26% Magisterexamen (180 hp plus 60 hp enl nya systemet) 16% Masterexamen eller högre (180 hp plus 120 hp enl nya systemet) 15% Yrkesexamen (Examen som uppnås efter högskoleutbildning med yrkesinriktning och som fastställts i högskoleförordningen) 12% Högskoleexamen (120 hp enl nya systemet) 1 Enstaka kurser, men ej någon examen 9% Studerar nu och ej klar med med mina studier än 7% Annat 3% Sida 11

12 Stockholm och Göteborg är de mest förekommande studieorterna Stockholm Göteborg Lund Uppsala Linköping Umeå Malmö Växjö Örebro Kalmar Jönköping Karlstad Kristianstad Luleå Borås Halmstad Gävle Norrköping Östersund Eskilstuna Visby Trollhättan Falun Sundsvall Helsingborg Skövde Västerås Härnösand Skellefteå Karlskrona 7% 7% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 14% 12% F3b. Vilken är eller var din huvudsakliga studieort? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Sida 12

13 3 av 4 arbetar med det de har utbildat sig till. Fler kvinnor än män. F4. Vilket av följande stämmer in på ditt arbete idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) Jag arbetar huvudsakligen med det jag har utbildat mig inom 74% Jag arbetar huvudsakligen inte med det jag har utbildat mig inom 26% Sida 13

14 En klar majoritet (85%) av de som arbetar har en tillsvidareanställning. Mer förekommande i åldern F5. Vilken anställställningsform har du? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) Tidsbegränsat anställning (vikariat, projektanställning etc) 15% Tillsvidareanställning (fast anställning inkl provtjänstgöring) 85% Sida 14

15 De i arbete är överlag inte oroliga för att bli arbetslös inom det närmaste året. De i åldern är något mer oroade. F6. Känner du oro för att bli arbetslös inom det kommande året? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) 1 Mycket orolig 5% Orolig (1+2): 13% 2 8% 3 14% 4 22% Medelvärde: 4,08 Inte orolig (4+5): 74% 5 Inte alls orolig 52% Sida 15

16 Av de som arbetar, anser 1 av 4 att de har svårt att få jobb i linje med sin utbildning. F7. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) 1 Mycket svårt 8% Svårt (1+2): 25% 2 16% 3 32% Medelvärde: 3, % Lätt (4+5): 43% 5 Mycket lätt 16% Sida 16

17 Av de som studerar är det 1 av 4 som är oroliga att inte få jobb efter studierna F8. Känner du oro för att inte få jobb efter avslutade studier? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är student (n=156) 1 Mycket orolig 12% Orolig (1+2): 28% 2 16% 3 28% Medelvärde: 3, % Inte orolig (4+5): 44% 5 Inte alls orolig 24% Sida 17

18 Drygt 2 av 10 av de som studerar anser sig ha svårt att få jobb i linje med sin utbildning. F9. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är student (n=156) 1 Mycket svårt 5% Svårt (1+2): 22% 2 17% 3 33% Medelvärde: 3, % Lätt (4+5): 46% 5 Mycket lätt 18% Sida 18

19 7 av 10 bland arbetslösa är oroliga för att inte få jobb F10. Känner du oro för att inte få jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är arbetslös (n=70) 1 Mycket orolig 33% Orolig (1+2): 69% 2 36% Medelvärde: 2, % 4 10% Inte orolig (4+5): 16% 5 Inte alls orolig 6% Sida 19

20 En majoritet av de arbetslösa har svårt att få arbete i linje med sin utbildning F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är arbetslös (n=70) 1 Mycket svårt 36% Svårt (1+2): 57% 2 2 Medelvärde: 2, % 4 10% Lätt (4+5): 16% 5 Mycket lätt 6% Sida 20

21 De i arbete är minst oroliga att förlora jobbet/ inte få jobb. F6+F8+F10. Känner du oro för att förlora sitt jobb / för att inte få jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning 1 Mycket orolig 5% 12% 33% Orolig (1+2): 13% 28% 69% Arbetar (n=771) Studerar (n=156) Arbetslösa (n=70) 8% 2 16% 36% 3 14% 16% 28% Medelvärde: % 4 10% 19% Inte orolig (4+5): 74% 44% 16% 52% 5 Inte alls orolig 6% 24% Sida 21

22 Jämnt mellan de i arbete och de som studerar om hur lätt/svårt det är att få jobb i linje med sin utbildning F7+F9+F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning 1 Mycket svårt 5% 8% 36% Svårt (1+2): 25% 22% 57% Arbetar (n=771) Studerar (n=156) Arbetslösa (n=70) 16% 2 17% % 32% 33% Medelvärde: % 4 10% 28% Lätt (4+5): 43% 46% 16% 16% 5 Mycket lätt 6% 18% Sida 22

23 Hälften av de som arbetar/är arbetslös är medlem i A-kassan. Fler kvinnor än män samt fler i åldern F12. Om du skulle bli eller är arbetslös, vad har du för ekonomiskt skydd? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete eller arbetslös (n=841) Är medlem i A-kassan 50% Får leva på mina besparingar 4 Jag får ta ströjobb/extrajobb 34% Är medlem i A-kassan inklusive inkomstförsäkring 34% Min partner kan försörja mig 27% Mina föräldrar kan försörja mig 9% Försörjningsstöd (fd socialbidrag) 5% Annat 2% Sida 23

24 Många söker nya arbetsuppgifter inom sitt arbete för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. F13. Gör du något för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete eller arbetslös (n=841) Tar på mig nya arbetsuppgifter som är utvecklande 55% Nätverkar och knyter kontakter på arbetsmarknaden 36% Vidareutbildar mig genom kurser och utbildningar som arbetsgivaren betalar 33% Vidareutbildar mig genom kurser och utbildningar som jag själv betalar 17% Jobbar med mitt personliga varumärke 16% Annat 2% Inget av dessa 20% Sida 24

25 Att jobba på annan ort i Sverige är något som många kan tänka sig, särskilt bland personer utanför storstad. F14. Vid eventuell arbetslöshet, hur troligt skulle det vara för dig att...? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Troligt Medelvärde Dag- eller veckopendla dit arbeten finns 12% 18% 28% 27% 14% 4 3,14 Flytta till annan ort för att få arbete 22% 25% 20% 16% 15% 2% 3 2,77 Skola om mig till något annat där det finns arbete 13% 27% 28% 20% 10% 3% 30% 2,86 Starta eget företag 20% 28% 25% 13% 10% 2% 24% 2,64 Flytta utomlands 35% 20% 19% 13% 1 2% 24% 2,42 Helt otänkbart Mycket troligt 5 Vet ej Sida 25

26 Kontakter överlägset bästa sättet till nytt jobb F15. Vilka kanaler anser du/tror du är bäst för att hitta nytt jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kontakter Platsannonser på nätet Spontanansökningar Internrekrytering Arbetsförmedlingen Bemanningsföretag Praktik Rekryteringsföretag/headhunters Platsannonser i tryckt media Starta eget företag Linkedin Traineeprogram Facebook Twitter Annat Inget/vet ej 4% 2% 16% 16% 1 9% 37% 35% 32% 28% 26% 25% 43% 85% Sida 26

27 Unionen spontant mest känt. Unionen Kommunalarbetareförbundet Industrifacket Metall LO SACO Handelsanställdas förbund Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer Seko - Facket för Service och Lärarnas Riksförbund TCO Byggnadsarbetareförbundet Vårdförbundet Transportarbetareförbundet Akademikerförbundet SSR Vision Ledarna Jusek Hotell och Restaurang Facket Sveriges Tandläkarförbund Naturvetarna F16. Vilka fackförbund känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 12% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% SPONTAN KÄNNEDOM 5% 16% 19% 19% 24% 30% 30% 53% Sida 27

28 De flesta fackförbund är okända. Endast 10 fackförbund (inkl sammanblandning med centralorganisationer) kan spontant anges av 1 av 10 personer Civilekonomerna DIK GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Livsmedelsarbetareförbundet Finansförbundet Pappersindustriarbetareförbundet SAC Sveriges universitetslärarförbund, SULF Elektrikerförbundet SAC-Syndikalisterna Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ Officersförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Farmaciförbundet Sveriges Farmaceuter Polisförbundet Journalistförbundet Fastighetsanställdas Förbund Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Kyrkans Akademikerförbund Annat Inget/vet ej F16. Vilka fackförbund känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 4% 4% 2% SPONTAN KÄNNEDOM <5% 6% 14% Sida 28

29 Unionen fortfarande i topp. En stort gap mellan spontan och påmind erinran för många förbund. Unionen LO SACO Industrifacket Metall Hotell och Restaurang Facket Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund TCO Handelsanställdas förbund Kommunalarbetareförbundet Vårdförbundet Akademikerförbundet SSR Jusek Civilekonomerna Ledarna Seko - Facket för Service och Byggnadsarbetareförbundet Transportarbetareförbundet Sveriges Ingenjörer Saco-förbundet Trafik och Elektrikerförbundet Journalistförbundet Fackförbundet ST Sveriges läkarförbund Vision SAC-Syndikalisterna Naturvetarna SAC Sveriges Tandläkarförbund Polisförbundet F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) PÅMIND ERINRAN >10% 18% 18% 18% 17% 13% 13% 12% 1 40% 38% 36% 35% 35% 3 30% 29% 27% 26% 25% 24% 63% 6 57% 56% 55% 5 50% 49% 74% 72% Sida 29

30 Överlag en låg kännedom för flertalet förbund. F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) PÅMIND ERINRAN/<10% DIK Livsmedelsarbetareförbundet Sveriges psykologförbund Farmaciförbundet Pappersindustriarbetareförbundet Musikerförbundet Sveriges Arkitekter Målareförbundet GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Finansförbundet Officersförbundet Fastighetsanställdas Förbund Teaterförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sveriges Farmaceuter Försvarsförbundet Sveriges universitetslärarförbund, SULF Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Reservofficerarna Kyrkans Akademikerförbund Sveriges Veterinärförbund Sveriges Skolledarförbund FTF Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf) SRAT TULL-KUST SFL Ingen av ovanstående/vet ej 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Sida 30

31 De 3 centralorganisationerna i topp, positivt! Men, drygt 4 av tio känner inte till något spontant. F17B. Vilka fackliga centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) SPONTAN KÄNNEDOM LO 38% SACO TCO 17% 16% Unionen 6% Kommunal Industrifacket metall Seko Lärarförbundet Handelsanställdas förbundet Vårdförbundet 2% 2% Annat 7% Vet ej/ inget 43% Sida 31

32 De 3 centralorganisationerna i topp. Men en rätt stor andel förväxlar andra med centralorganisationer. Män och år har bäst koll. F18. Vilken eller vilka av dessa är fackliga centralorganisationer? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) LO 6 SACO 46% TCO 40% Kommunal 35% Unionen 32% Jusek 1 Almega 9% Vet ej 27% Sida 32

33 65 % är facklig medlem F19. Är du medlem i ett fackförbund idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 35% Ja, studerandemedlem 9% Ja, ordinarie medlem 56% Sida 33

34 Trygghet, inkomstförsäkring och kollektivavtal är de främsta skälen för fackligt medlemskap. F20. Varför är du medlem? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är medlem i ett fackförbund (n=661) Ökad trygghet i anställningen 52% Inkomstförsäkringen Kollektivavtalet 4 40% De driver mina frågor på arbetsplatsen 2 Ökat inflytande på jobbet Fick förmånligt erbjudande (ex bankkund etc) Karriärrådgivningen För att få kunskap om arbetslivet De andra på arbetsplatsen är med För att få ett kontaktnät i arbetslivet Annat 1 10% 9% 8% 7% 4% 14% Sida 34

35 Dyrt och brist på synliga resultat är de främsta skälen för varför man inte är medlem i facket. F21. Varför är du inte medlem? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och inte är medlem i ett fackförbund (n=356) För dyrt 44% Har inte sett några resultat av det fackliga arbetet 33% De för inte min talan/de driver inte mina frågor 26% Facket är okänt för mig/vet inte nyttan För partipolitiskt Dålig löneutveckling Kan inte hävda sig mot arbetsgivaren Saknat fackets stöd 17% 15% 10% 10% 8% De andra är inte med Missnöjd med förtroendevalda på arbetsplatsen 4% 4% Annat 2 Sida 35

36 6 av 10 känner inte till att fackförbund har karriärrådgivning. F22. Känner du till att fackförbunden har karriärrådgivning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Ja 40% Nej 60% Sida 36

37 Drygt 9 av 10 säger sig veta vad ett kollektivavtal är. F23. Vet du vad ett kollektivavtal är? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 8% Ja 92% Sida 37

38 För 6 av 10 är kollektivavtal viktigt på ett arbete. F24. Är kollektivavtal viktigt för dig när du börjar/har börjat att jobba? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och vet vad kollektivavtal är (n=938) Vet ej 15% Nej 25% Ja 59% Sida 38

39 Semester, tjänstepension och försäkringar är det man främst förknippar med kollektivavtal. Individuell lön också högt upp. F25. Vilka av följande punkter har något med kollektivavtal att göra? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och vet vad kollektivavtal är (n=938) Semester 74% Tjänstepension 69% Försäkringar 55% Individuell lön 44% Friskvårdsbidrag 34% Kompetensutveckling A-kassa 24% 28% Karriärrådgivning 8% Tidningsprenumerationer Annat 4% 5% Vet ej 9% Sida 39

40 Bra lön och villkor i särklass viktigast på jobbet. F26. Vilka värden/profilfrågor är det viktigt att en arbetsgivare där du arbetar står för? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Bra lön och villkor 90% Karriärmöjligheter 58% Jämställdhet 56% Förändring/utveckling 52% Lönsamhet 3 Klimatengagemang/miljö 3 Etnisk mångfald 19% Internationellt samarbete 12% Annat 2% Sida 40

41 7 av 10 tycker att föräldraledigheten ska delas utifrån familjesituation. Ingen skillnad mellan kön. F27. Hur ser du på uttag av föräldraledighet? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Delas lika 20% Mamman tar merparten 7% Pappan tar merparten Delas utifrån familjesituationen 69% Vet ej 2% Sida 41

42 Knappt 6 av 10 föredrar privata företag. Betydligt färre kvinnor än män gör det. Kvinnor är mer osäkra på typ av arbetsgivare. F28. Vilken/vilka av följande arbetsgivare föredrar du? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Privat företag 58% Stat 29% Kommun 2 Eget företag 18% Landsting 13% Utlandsägt privat företag 10% Vet ej 22% Sida 42

43 Kontakter viktigast för att kunna få ett bra jobb. F29. Vad tror du är viktigast för att kunna få ett bra jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kontakter 38% Social kompetens 2 Tur och tajming 14% Utbildningsnivå 13% Att man har erfarenhet från flera olika jobb 10% Att man har jobbat länge på en tidigare arbetsplats Annat 2% Vet ej 2% Sida 43

44 25 tkr,30 tkr respektive 35 tkr sticker ut. Den första är överrepresenterad av kvinnor och åringar. De senare av åringar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Mer än kr. 4% 6% 6% 5% 7% 4% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 4% 2% F30. Vilken är en rimlig månadslön som skulle få dig att känna dig nöjd med lönen? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 8% 13% 13% Sida 44

45 Betydligt fler upplever arbetslivskopplingen under studietiden som dålig istället för bra. F30B. Hur upplevde/upplever du arbetslivskopplingen under din studietid? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 1 Mycket dålig 19% Dålig (1+2): 45% 2 26% 3 30% Medelvärde: 2, % Bra (4+5): 24% 5 Mycket bra 8% Sida 45

46 Drygt 9 av 10 har haft sommarjobb. Störst andel sommarjobbare finns bland de som har magisterexamen där 96% har eller har haft sommarjobb. F31. Har du/har du haft sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 9% Ja 9 Sida 46

47 Knappt 6 av 10 anser att sommarjobbet var meriterande. Kvinnor och åringarna anser det i större grad. F32. Har sommarjobben/jobbet varit en merit i ditt nuvarande eller tidigare arbetsliv? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Nej 43% Ja 57% Sida 47

48 Drygt 8 av 10 tog inte hjälp av facket. F33. När du sökte sommarjobb, tog du hjälp av ditt fackförbund? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Ja Ej aktuellt, ej medlem 17% Nej 8 Sida 48

49 Extrapengar det klart starkaste skälet till sommarjobb. Därefter en fot in på arbetsmarknaden. Kvinnor anger det senare i högre utsträckning. F34. Varför har du/ har du haft sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Extrapengar 93% Fot in på arbetsmarknaden/erfarenhet 6 Praktik inom min utbildning 15% Tidsfördriv 12% Annat 4% Sida 49

50 Kontakter och eget initiativ är sättet att få sommarjobb. Fler män anger kontakter och fler kvinnor anger eget initiativ. F35. Hur fick du ditt senaste sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Kontakter 42% Eget initiativ (sökt upp arbetsgivare) 4 Annonser 13% Annat 5% Sida 50

51 Drygt en av 10 är född utanför Sverige. F38. Vilket område är du född i? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nordiskt land 88% Europeiskt land 8% Utomeuropeiskt land 4% Sida 51

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer

Folkuniversitetet i Stockholm. Mitt i karriären-barometer Folkuniversitetet i Stockholm Mitt i karriären-barometer Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Grafer Om undersökningen Sida 2 Metod Urval: Undersökningen är genomförd bland män och kvinnor 40-55 år

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Beslutsunderlag Rapport Malmöpanelen 11 Nordiskt Forum Fritidsexpressen juli 2014 G-Tjänsteskrivelse resultat från Malmöpanelen Fritidsexpressen

Beslutsunderlag Rapport Malmöpanelen 11 Nordiskt Forum Fritidsexpressen juli 2014 G-Tjänsteskrivelse resultat från Malmöpanelen Fritidsexpressen Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Malmöpanelen 2014 FRI-2014-367 Sammanfattning Vid nämndens sammanträde

Läs mer

IKEA Alla stunder räknas. Malmö, juni 2013

IKEA Alla stunder räknas. Malmö, juni 2013 IKEA Alla stunder räknas Malmö, juni 2013 Innehållsförteckning Intervjuperiod, metod och målgrupp Resultat Bakgrundsvariabler, vägning, presentation och tolkning av data, frågeformulär samt publicering

Läs mer

Mi# i karriären- barometer 2014. Folkuniversitetet Stockholm

Mi# i karriären- barometer 2014. Folkuniversitetet Stockholm Mi# i karriären- barometer 2014 Folkuniversitetet Stockholm Innehållsförteckning Sammanfa4ning Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler Resultat Slutsatser och rekommenda:oner A4 läsa rapporten o

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern

Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern Fackföreningsrörelsens digitala omvandling. Att bevara organisationsmaterial i den digitala tidsåldern RJ-finansierat infrastrukturprojekt Jenny Jansson Statsvetenskapliga institutionen Vad händer med

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Medlemsstatistik års forsknings-h

Medlemsstatistik års forsknings-h Medlemsstatistik 2013-12-31 2012 års forsknings-h Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2003-2013 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2003 556 473 18 985 3,5 2004 569 308 12 835 2,3 2005

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Innehållsförteckning Metod Sammanfattning Resultat Frågeformulär s3 s4 s10 s31 Sida 2 Metod Bakgrund och syfte Denna rapport rymmer resultaten från en undersökning i Malmöpanelen,

Läs mer

Sacos medlemsstatistik

Sacos medlemsstatistik Sacos medlemsstatistik 2014 12 31 Tabell 1 Medlemsutveckling Sacomedlemmar 2004-2014 År Antal medlemmar Förändring Proc. förändring 2004 569 308 12 835 2,3 2005 580 566 11 258 2,0 2006 585 776 5 210 0,9

Läs mer

Malmöpanelen 13. Malmö november-december 2015

Malmöpanelen 13. Malmö november-december 2015 Malmöpanelen 13 Malmö november-december 2015 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 2. Resultat 3. Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Urvalets sammansättning

Läs mer

Badrumsundersökning Villeroy & Boch Gustavsberg

Badrumsundersökning Villeroy & Boch Gustavsberg Badrumsundersökning 2012 Villeroy & Boch Gustavsberg Information om undersökningen Innehållsförteckning 2013-02-11 Information om undersökningen Resultat: > Bakgrundsfrågor > Badrum generellt sett > Trend

Läs mer

Besökare InnoCarnival 2014

Besökare InnoCarnival 2014 Besökare InnoCarnival 2014 Malmö November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler Resultat Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Urvalets sammansättning

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala

Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala Nollmätning: Varumärket Uppsala Uppsala Kommun /Destination Uppsala Innehållsförteckning 2014-02-25 Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov Sida

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Postbeskrivning. Sjukanmälan

Postbeskrivning. Sjukanmälan Postbeskrivning Sjukanmälan Innehållsförteckning Filspecifikation för Sjukanmälan AGS... 3 Översättningstabeller... 5 Sjuklön/SickPayID... 5 Anställningsform/ EmploymentTypeID... 6 Yrkeskategori/JobCategoryID...

Läs mer

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017

MELLAN JOBB. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 MELLAN JOBB Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2017 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från

Läs mer

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet

Kvartalsrapport KVARTAL Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet Akademikernas a-kassa ger dig färska siffror om arbetslösheten det senaste kvartalet. Kvartalsrapport KVARTAL 1 2017 08-412 33 89 statistik@aea.se aea.se/statistik Vi ger dig det senaste om arbetsmarknaden

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Attraktionsindex Avesta november 2013

Attraktionsindex Avesta november 2013 Attraktionsindex Avesta november 2013 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 3 2. Resultatredovisning 5 3. Sammanfattning 25 4. Fakta om Attraktionsindex 27 2. Information om undersökningen

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Månadsrapport. Juni 2016

Månadsrapport. Juni 2016 statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 689 326 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,1% (juni 2015) ARBETSLÖSHET 11 618 personer (1,7%) Med ersättning 64% (7

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken?

Oktober. Månadens statistik från AEA (+1,2%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. Kommentar: Har du frågor om statistiken? Månadens statistik från AEA Medlemmar: 685 388 (+1,2%) Ersättningstagare: 8 164 (1,2%) Deltagare i program: 4 701 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 865 (1,9%) Kommentar: I oktober hade antalet medlemmar i Akademikernas

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Beslutsunderlag Malmöpanelen 10 presentation Produktblad påverka Tjänsteskrivelse Information om Malmöpanelen efter AU 2014-02-12

Beslutsunderlag Malmöpanelen 10 presentation Produktblad påverka Tjänsteskrivelse Information om Malmöpanelen efter AU 2014-02-12 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-02-13 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Malmöpanelen 2014 FRI-2014-367 Sammanfattning Malmöpanelen

Läs mer

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Mars. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 668 696 (+0,6%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA 2013 Medlemmar: 668 696 (+0,6%) Ersättningstagare: 9 259 (1,4%) Deltagare i program: 4 732 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 991 (2,1%) AEA kommenterar: Det tre inledande månaderna

Läs mer

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

April. Månadens statistik från AEA (+0,4%) Medlemmar: KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 680 485 (+0,4%) Ersättningstagare: 8 405 (1,2%) Deltagare i program: 4 812 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 217 (1,9%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar ligger

Läs mer

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök

Guide till Saco Lönesök. Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide till Saco Lönesök Guide för att komma igång med Saco Lönesök Du når Saco Lönesök genom att logga in på ditt förbunds medlemssidor. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Medlemsstatistik maj 2011

Medlemsstatistik maj 2011 Medlemsstatistik maj 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-05-31 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 632467 627334 5133 0,82 % s:a direktaviserade 299113 294929 4184 1,42 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Malmöpanelen 12. Malmö april-maj 2015

Malmöpanelen 12. Malmö april-maj 2015 Malmöpanelen 12 Malmö april-maj 2015 Innehållsförteckning 1. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 2. Resultat 3. Att läsa rapporten o Frågor i undersökningen o Urvalets sammansättning o Regionsfördelning

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ,5 ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport JANUARI 28% direktanslutna 72% i förbund 37% programdeltagare 63% ersättningstagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 694 355 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (11 383 personer) 8 389 var heltidsarbetslösa 2 579 var

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET

Månadsrapport. Maj 2016 MEDLEMMAR personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj 2016) ARBETSLÖSHET statistik@aea.se 08 4123389 www.aea.se/statistik Månadsrapport MEDLEMMAR 688 827 personer (71% i förbund, 28% direktanslutna) +1,2% (maj ) ARBETSLÖSHET 11 439 personer (1,7%) Med ersättning 62% (7 114)

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017

Attitydmätning ursprung. Malmö februari 2017 Attitydmätning ursprung Malmö februari 2017 2 Om undersökningen Metod Bakgrund och syfte I april 2016 lanserades den nya frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige som är avsedd för livsmedel, råvaror

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport AUGUSTI 28% direktanslutna 72% i förbund 35% programtagare 65% ersättningsdeltagare +1,1% VÅRA MEDLEMMAR: 690 277 ARBETSLÖSHET: 1,7 % (11 954 personer) 8 926 var heltidsarbetslösa 2 456 var

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7

Innehåll. Löneväxling sid 3. Varför löneväxla? sid 4. Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4. Exempel sid 6. Checklista för löneväxling sid 7 LÖNEVÄXLING 2017 1 Innehåll Löneväxling sid 3 Varför löneväxla? sid 4 Att tänka på ifall man vill löneväxla sid 4 Exempel sid 6 Checklista för löneväxling sid 7 2 Löneväxling Löneväxling, eller löneavstående,

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv

Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv Arbetsplatsdemokrati ur ett historiskt perspektiv hanne.randle@kau.se Egen forskning om fackligt utvecklingsarbete MALM män i vården Flexibla gymnasiet och Lärcentrum på lasarett samt kompetensstegen Hälsofrämjande

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Antalet medlemmar som fått ersättning ökade med knappt personer över årsskiftet. I januari 2013 var antalet högre än i januari 2011 och 2012.

Antalet medlemmar som fått ersättning ökade med knappt personer över årsskiftet. I januari 2013 var antalet högre än i januari 2011 och 2012. Månadens statistik från AEA 201 Medlemmar: 654 674 (+0,00%) Ersättningstagare: 9 218 (1,40%) Deltagare i program: 4 872 (0,74%) Antal arbetslösa: 14 090 (2,15%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar som fått

Läs mer

Antalet arbetslösa medlemmar i januari ökade något jämfört med december Arbetslösheten i januari är trots det lägre än i januari

Antalet arbetslösa medlemmar i januari ökade något jämfört med december Arbetslösheten i januari är trots det lägre än i januari Månadens statistik från AEA Medlemmar: 687 767 (+0,0%) Ersättningstagare: 7 952 (1,2%) Deltagare i program: 4 693 (0,7%) Antal arbetslösa: 12 645 (1,8%) AEA kommenterar: Antalet arbetslösa medlemmar i

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Medlemsstatistik april 2011

Medlemsstatistik april 2011 Medlemsstatistik april 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-04-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 631707 627334 4373 0,70 % s:a direktaviserade 298553 294929 3624 1,23 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar

Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar :00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar Kursnamn Kurstid Datum och starttid Ort Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-02-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-03-02 09:00:00 Alingsås Brandskyddsutbildning 3 timmar 2015-04-07

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

December. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,90%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

December. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,90%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 653 327 (+1,90%) Ersättningstagare: 8 265 (1,27%) Deltagare i program: 4 811 (0,74%) Antal arbetslösa: 13 076 (2,00%) AEA kommenterar: Under har 23 599 medlemmar

Läs mer

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012

SE2012-0248 Internationella Familjedagen. Internationella Familjedagen SOS Barnbyar April 2012 Internationella Familjedagen April 2012 Stockholm maj 2012 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation YouGov 2 1 Information om undersökningen 3 1 Information

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016

Väljaropinion i samarbete med Metro. December 2016 Väljaropinion i samarbete med Metro ember Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med november 24, 24, 24, 19,0% 22, 21, 10% 0% 8, 7, 7, 8,0% 4,9% 5,9% 4, 3, 3, 3, 2, 2, 1,1% M C

Läs mer

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa

Månadsrapport kronor betalades ut i ersättning ersättningsdagar betalades ut var deltidsarbetslösa Månadsrapport OKTOBER 28% direktanslutna 72% i förbund 42% programtagare 58% ersättningsdeltagare +1,0% VÅRA MEDLEMMAR: 690 300 ARBETSLÖSHET: 1,6 % (12 184 personer) 8 085 var heltidsarbetslösa 2 462 var

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet

Blivande akademiker har rätt till jämförbar information och bättre vägledning till arbetslivet Juseks undersökning bland nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare år 2007! Bara hälften av alla nyexaminerade upplevde att de fick tillräcklig information

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Oktober. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,51%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar:

Oktober. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: (+1,51%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: Månadens statistik från AEA Medlemmar: 650 761 (+1,51%) Ersättningstagare: 8 606 (1,32%) Deltagare i program: 4 719 (0,73%) Antal arbetslösa: 13 325 (2,05%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar fortsätter

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Endast det bästa det är du värd!

Endast det bästa det är du värd! Endast det bästa det är du värd! 1 "Min kompetens garanterar din säkerhet. Jag är stolt över mina yrkeskunskaper och vill ha bra betalt för dem. 2 Ensam eller gemensamt det finns olika sätt att hantera

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. Augusti 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro Augusti Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Var femte akademiker utan jobb. ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Var femte akademiker utan jobb ARBETSMARKNADSUNDERSÖKNING 2006 Nyexaminerade jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Om undersökningen Målgrupp: Juseks undersökning genomförs

Läs mer

Högskoleverket DTK 2006-04-01

Högskoleverket DTK 2006-04-01 Högskoleverket DTK 2006-04-01 2 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Ekonomiskt resultat för några lärosäten 2001, angivet för organisationen totalt respektive för grundutbildningen. Dessutom redovisas antalet helårsstudenter

Läs mer

Partipolitiska aktiviteter

Partipolitiska aktiviteter Kapitel 3 Partipolitiska aktiviteter Medlemskap och aktivitet i politiska partier 1980-81 2000-01 (Diagram 3.1 3.4) I diagram 3.1 framgår att medlemsandelen i politiska partier har halverats sedan början

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

De viktigaste valen 2010

De viktigaste valen 2010 SKTF undersöker De viktigaste valen 2010 - Medborgarnas syn på lokalt politiskt inflytande i den största kommunen i alla län och regioner Augusti 2010 Inledning I september i år är det val. Välfärden och

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

Bild: Nordic Modular Group. Svenska folkets attityder till friskolor och skolval. David Ahlin, Ipsos Stockholm,

Bild: Nordic Modular Group. Svenska folkets attityder till friskolor och skolval. David Ahlin, Ipsos Stockholm, Bild: Nordic Modular Group Svenska folkets attityder till friskolor och skolval David Ahlin, Ipsos Stockholm, 2017-03-13 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte... 3 Metod... 3 Sammanfattning av resultat...

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

Inrapporterade tecknade avtal till och med

Inrapporterade tecknade avtal till och med Inrapporterade tecknade avtal till och med 2017-06-02 Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Avtalsnamn Avtal_slöts Löneavtal_från Löneavtal_till Arbetsgivaralliansen Svenska Kommunalarbetareförbundet Liseberg

Läs mer

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP

ITP 1. Till dig som har tjänstepensionen ITP ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 2017 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. Januari 2017

Väljaropinion i samarbete med Metro. Januari 2017 Väljaropinion i samarbete med Metro uari 2017 Hur skulle du rösta om det vore riksdagsval i dag? Jämförelse med december 30% 24, 24, 24,2% 21, 21, 19,0% 10% 8,9% 8, 4, 4,9% 2, 4,2% 3,9% 3,2% 8,1% 7,2%

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015

Väljaropinion i samarbete med Metro. September 2015 Väljaropinion i samarbete med Metro September Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Om undersökningen o Metod o Bakgrundsvariabler 3. Resultat 4. Slutsatser och rekommendationer 5. Att läsa rapporten

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer