TCO Arbetsklivet Maj 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TCO Arbetsklivet Maj 2013"

Transkript

1 TCO Arbetsklivet Maj 2013

2 Innehållsförteckning Metod Frågeformulär Sammanfattning Grafer Sida 2

3 Metod Bakgrund och syfte TCO och förbunden behöver veta mer om hur unga akademiker och personer med eftergymnasial utbildning agerar för att etablera sig i arbetslivet. Förbunden behöver göra extra insatser just mot denna målgrupp, så att de utnyttjar sitt fackliga medlemskap och blir bemötta relevant av facket när de befinner sig i denna avgörande livsfas, för det är just då frågan om ett fackligt medlemskap är aktuellt. Många av de är studerandemedlemmar och ska välja om de ska bli "aktiva" medlemmar. Många i målgrupper är visstidsanställda och gentemot den gruppen arbetar TCO förbunden att bli ännu mer synliga. Andra är arbetslösa och kanske kompletterar sin utbildning ytterligare och det är just då facket behöver stötta och visa på arbetslivets möjligheter. Undersökningen syftar till att ge svar på: Vad gör målgruppen som är påväg ut och etablera sig i arbetslivet. Inom denna grupp finns de som studerar, arbetar eller är arbetslösa. Studien är viktig för ringa in, lära känna denna målgrupp och att få en bättre bild om hur denna målgrupp ser ut, hur de beter sig för att etablera sig på arbetsmarknaden, vad de har för kännedom om facket gällande tjänster som hjälper en att ta Arbetsklivet, klivet ut i arbetslivet. Några frågor om sommarjobb kommer även rymmas i undersökningen. Dessa syftar till att bygga pressmeddelanden i samband med opinionsbildning kring TCO sommarjobbsexpert. TCO har behov av att veta mer om denna grupp för att se hur man kan hitta åtgärder som förbättrar matchningen, då det är av stor vikt att de kommer ut snabbt i arbete.. Sida 3

4 Metod Intervjuperiod och datainsamlingsmetod Undersökningen genomförs under perioden april via internet med utgångspunkt i -panelen i Sverige. Målgrupp Undersökningen genomförs bland åringar som studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning. I början av frågeformuläret ställs en rad screeningfrågor i syfte att ta fram målgruppen. Det skickas ut inbjudningar via e-post till personer som uppfyller dessa krav i -panelen. Data samlas in på sådant sätt att de utgör ett representativt urval av den svenska befolkningen med utgångspunkt i målgruppen. Sammanlagt genomförs 1226 intervjuer, varav 1017 görs inom målgruppen. Publicering av resultaten Om resultaten publiceras ska alltid tydligt uppges som källa. Innan undersökningens resultat publiceras bör få del av och godkänna användning av resultaten. Det enda syftet med detta är att säkerställa att vi rent analystekniskt kan stå för användningen av resultaten. Pressmeddelanden ska utformas i enlighet med ESOMAR:s regler, varför följande text bör inkluderas: Undersökningen har genomförts av analysinstitutet. Under perioden april har sammanlagt 1017 CAWI-intervjuer genomförts med åringar som studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning. För övrigt hänvisar vi till våra allmänna försäljningsvillkor. Sida 4

5 Sammanfattning Sysselsättning och utbildningsbakgrund I målgruppen är 3 av 4 i arbete. Något fler män och betydligt fler personer i åldersgruppen år. Teknik och Ekonomi är de mest populära utbildningarna. Mer populärt bland män. Medicin och Utbildning lockar fler kvinnor. 1 av 4 har kandidatexamen eller motsvarande, något fler kvinnor. Drygt 3 av 10 har minst magisterexamen. Stockholm och Göteborg är där de flesta studerar. Arbetsmarknaden 3 av 4 har arbete i linje med sin utbildning. Fler kvinnor har det. 85 procent av de som arbetar har en tillsvidareanställning, Fler i den äldre gruppen har det. De som är i arbete är överlag inte oroliga för att bli arbetslösa. 1 av 4 som arbetar har dock svårt att få jobb i linje med sin utbildning. 1 av 4 som studerar är orolig för att inte få jobb efter studierna. 2 av 10 av de som studerar säger sig ha svårt att få jobb i linje med sin utbildning. En majoritet av de arbetslösa har svårt att hitta jobb som motsvarar sin utbildning. Som ekonomiskt skydd vid eventuell arbetslöshet nämns A-kassan främst, hälften av de som arbetar/är arbetslösa är med där. Många tar sig an nya arbetsuppgifter på sitt jobb i syfte att bli mer attraktiva på arbetsmarknaden. Kontakter anser man vara det absolut främsta sättet att erhålla nytt jobb. Kännedom fackförbund och centralorganisationer Unionen har den högsta kännedomen bland fackförbund. Spontant kan drygt hälften ange förbundet och vid påmind erinran 3 av 4. Överlag är de flesta förbund okända. Förväxling mellan centralorganisationer och förbund är vanligt. Fackliga frågor 65 procent är medlemmar i facket. De främsta skälen är trygghet, inkomstförsäkring och kollektivavtal. De främsta skälen till varför man inte är med är dyrt och brist på synliga resultat. 6 av 10 vet inte att facket erbjuder karriärrådgivning. 9 av 10 säger sig veta vad kollektivavtal är och 6 av 10 tycker att kollektivavtal är viktigt. Semester, tjänstepension och försäkringar är frågor som förknippas med kollektivavtal. Övrigt Bra lön och villkor är viktigast på jobbet. 7 av 10 (oavsett kön) tycker att föräldraledigheten ska delas utifrån familjens situation. Knappt 6 av 10 föredrar anställning i privata företag. Kvinnor är överlag mer osäkra kring detta. Kontakter anses vara det absolut mest effektiva sättet till nytt jobb. Arbetskopplingen under studietiden anses dålig av betydligt fler än de som anser den bra. Sommarjobb Drygt 9 av 10 har haft sommarjobb. 6 av 10 anser att det var meriterande. Fler kvinnor och de yngre anser det. En klar majoritet, 8 av 10, tog ej hjälp av facket vid sommarjobb. Extrapengar starkaste motivet till sommarjobb. En fot in på arbetsmarknaden kommer härnäst. Kvinnor anser det senare i större utsträckning. Kontakter och eget initiativ är sättet att få sommarjobb. Män anger det första, kvinnor det andra, i större utsträckning. Sida 5

6 Frågor i undersökningen Deltagarna fick följande frågor: S1. Hur gammal är du.? S2. Studerar du eller har du studerat på eftergymnasial utbildning (universitet/högskola eller yrkeshögskola/ky)? F1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? F2. Inom vilket område/vilka områden studerar du/har du studerat? F3. Vilket av följande gäller dina tidigare studier? Notera att en högskolepoäng (p) enligt gamla systemet motsvarar 1,5 (hp) enligt det nya. Det innebär att 120 p utbildning tidigare nu motsvarar 180 hp. F3b. Vilken är eller var din huvudsakliga studieort? F4. Vilket av följande stämmer in på ditt arbete idag F5. Vilken anställställningsform har du F6. Känner du oro för att bli arbetslös inom det kommande året? F7. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F8. Känner du oro för att inte få jobb efter avslutade studier? F9. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F10. Känner du oro för att inte få jobb? F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? F12. Om du skulle bli eller är arbetslös, vad har du för ekonomiskt skydd? (Du kan ange flera svar) F13. Gör du något för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? (Du kan ange flera svar) F14. Vid eventuell arbetslöshet, hur troligt skulle det vara för dig att.? F15. Vilka kanaler anser du/tror du är bäst för att hitta nytt jobb? (Du kan ange flera svar) F16. Vilka fackförbund känner du till? F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? F17B. Vilka fackliga centralorganisationer känner du till? F18. Vilka eller vilka av dessa är fackliga centralorganisationer? F19. Är du medlem i ett fackförbund idag? F20. Varför är du medlem? Ange max tre alternativ F21. Varför är du inte medlem? Ange max tre alternativ F22. Känner du till att fackförbunden har karriärrådgivning? F23. Vet du vad ett kollektivavtal är? F24. Är kollektivavtal viktigt för dig när du börjar/har börjat att jobba? F25. Vilka av följande punkter har något med kollektivavtal att göra? F26. Vilka värden/profilfrågor är det viktigt att en arbetsgivare där du arbetar står för? F27. Hur ser du på uttag av föräldraledighet? F28. Vilken/vilka av följande arbetsgivare föredrar du? F29. Vad tror du är viktigast för att kunna få ett bra jobb? F30. Vilken är en rimlig månadslön som skulle få dig att känna dig nöjd med lönen? F30B. Hur upplevde/upplever du arbetslivskopplingen under din studietid? F31. Har du/har du haft sommarjobb? F32. Har sommarjobben/jobbet varit en merit i ditt nuvarande eller tidigare arbetsliv? F33. När du sökte sommarjobb, tog du hjälp av ditt fackförbund? F34. Varför har du/ har du haft sommarjobb? (Du kan ange flera svar) F35. Hur fick du ditt senaste sommarjobb? F36. Vilket skulle vara ditt drömsommarjobb? F37. Vilket skulle vara ditt mardrömssommarjobb? F38. Vilket område är du född i? F39. Är någon av dina föräldrar född eller uppvuxen utomlands? F40. Vilket område är din förälder/dina föräldrar född/födda i? F41. Vilken är dina föräldrars högsta utbildningsnivå? (Du kan ange flera svar) F42: Hur försörjer sig dina föräldrar idag? Sida 6

7 Bakgrundsvariabler Undersökningen ger möjlighet att få inblick i eventuella skillnader mellan olika befolkningsurval som tillfrågas utifrån följande bakgrundsvariabler, som alla frågor i undersökningen korsas med. Bakgrundsvariabler Kön Kvinna Man Ålder Region Sysselsättning (F1) Typ av examen (F3a) Storstad Övriga Sverige Arbetar Studerar Arbetslös Högskoleexamen Kandidatexamen Magisterexamen Masterexamen eller högre Enstaka kurser, men ej någon examen Yrkesexamen Studerar nu och ej klar med mina studier än Sida 7

8 Screeningfråga studerar eftergymnasialt S2. Studerar du eller har du studerat på eftergymnasial utbildning (universitet/högskola eller yrkeshögskola/ky)? Bas: alla (n=1223) Screenas ut Nej 17% Ja 83% Sida 8

9 Huvudsaklig sysselsättning: 3 av 4 är i arbete. Något fler män och betydligt fler i åldern i arbete. F1. Vilken är din huvudsakliga sysselsättning idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Arbetar (inkl tjänstledig eller föräldraledig) 76% Studerar (inkl föräldraledig eller lärling) 15% Arbetslös (inkl föräldraledig och kurser inom Arbetsförmedlingen) 7% Annat 2% Sida 9

10 Teknik och Ekonomi mest populärt. Fler män än kvinnor inom dessa, främst inom Teknik. Fler kvinnor inom Medicin och Utbildning F2. Inom vilket område/vilka områden studerar du/har du studerat? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Teknik Ekonomi Yrkesinriktning Naturvetenskap Samhällsvetenskap/statsvetenskap Utbildning Medicin Marknadsföring Kultur Psykologi/personalvetenskap/HR Hälsa/Motion/Idrott Juridik Sociologi Historia Journalistik Arkitektur Annat 23% 20% 12% 12% 1 10% 10% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% 3% 2% 15% Sida 10

11 1 av 4 har kandidatexamen eller motsvarande, fler kvinnor än män. Drygt 3 av 10 har magisterexamen eller högre utbildning. F3a. Vilket av följande gäller dina tidigare studier? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kandidatexamen (180 hp enl nya systemet) 26% Magisterexamen (180 hp plus 60 hp enl nya systemet) 16% Masterexamen eller högre (180 hp plus 120 hp enl nya systemet) 15% Yrkesexamen (Examen som uppnås efter högskoleutbildning med yrkesinriktning och som fastställts i högskoleförordningen) 12% Högskoleexamen (120 hp enl nya systemet) 1 Enstaka kurser, men ej någon examen 9% Studerar nu och ej klar med med mina studier än 7% Annat 3% Sida 11

12 Stockholm och Göteborg är de mest förekommande studieorterna Stockholm Göteborg Lund Uppsala Linköping Umeå Malmö Växjö Örebro Kalmar Jönköping Karlstad Kristianstad Luleå Borås Halmstad Gävle Norrköping Östersund Eskilstuna Visby Trollhättan Falun Sundsvall Helsingborg Skövde Västerås Härnösand Skellefteå Karlskrona 7% 7% 6% 5% 5% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 14% 12% F3b. Vilken är eller var din huvudsakliga studieort? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Sida 12

13 3 av 4 arbetar med det de har utbildat sig till. Fler kvinnor än män. F4. Vilket av följande stämmer in på ditt arbete idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) Jag arbetar huvudsakligen med det jag har utbildat mig inom 74% Jag arbetar huvudsakligen inte med det jag har utbildat mig inom 26% Sida 13

14 En klar majoritet (85%) av de som arbetar har en tillsvidareanställning. Mer förekommande i åldern F5. Vilken anställställningsform har du? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) Tidsbegränsat anställning (vikariat, projektanställning etc) 15% Tillsvidareanställning (fast anställning inkl provtjänstgöring) 85% Sida 14

15 De i arbete är överlag inte oroliga för att bli arbetslös inom det närmaste året. De i åldern är något mer oroade. F6. Känner du oro för att bli arbetslös inom det kommande året? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) 1 Mycket orolig 5% Orolig (1+2): 13% 2 8% 3 14% 4 22% Medelvärde: 4,08 Inte orolig (4+5): 74% 5 Inte alls orolig 52% Sida 15

16 Av de som arbetar, anser 1 av 4 att de har svårt att få jobb i linje med sin utbildning. F7. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete (n=771) 1 Mycket svårt 8% Svårt (1+2): 25% 2 16% 3 32% Medelvärde: 3, % Lätt (4+5): 43% 5 Mycket lätt 16% Sida 16

17 Av de som studerar är det 1 av 4 som är oroliga att inte få jobb efter studierna F8. Känner du oro för att inte få jobb efter avslutade studier? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är student (n=156) 1 Mycket orolig 12% Orolig (1+2): 28% 2 16% 3 28% Medelvärde: 3, % Inte orolig (4+5): 44% 5 Inte alls orolig 24% Sida 17

18 Drygt 2 av 10 av de som studerar anser sig ha svårt att få jobb i linje med sin utbildning. F9. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är student (n=156) 1 Mycket svårt 5% Svårt (1+2): 22% 2 17% 3 33% Medelvärde: 3, % Lätt (4+5): 46% 5 Mycket lätt 18% Sida 18

19 7 av 10 bland arbetslösa är oroliga för att inte få jobb F10. Känner du oro för att inte få jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är arbetslös (n=70) 1 Mycket orolig 33% Orolig (1+2): 69% 2 36% Medelvärde: 2, % 4 10% Inte orolig (4+5): 16% 5 Inte alls orolig 6% Sida 19

20 En majoritet av de arbetslösa har svårt att få arbete i linje med sin utbildning F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är arbetslös (n=70) 1 Mycket svårt 36% Svårt (1+2): 57% 2 2 Medelvärde: 2, % 4 10% Lätt (4+5): 16% 5 Mycket lätt 6% Sida 20

21 De i arbete är minst oroliga att förlora jobbet/ inte få jobb. F6+F8+F10. Känner du oro för att förlora sitt jobb / för att inte få jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning 1 Mycket orolig 5% 12% 33% Orolig (1+2): 13% 28% 69% Arbetar (n=771) Studerar (n=156) Arbetslösa (n=70) 8% 2 16% 36% 3 14% 16% 28% Medelvärde: % 4 10% 19% Inte orolig (4+5): 74% 44% 16% 52% 5 Inte alls orolig 6% 24% Sida 21

22 Jämnt mellan de i arbete och de som studerar om hur lätt/svårt det är att få jobb i linje med sin utbildning F7+F9+F11. Givet din utbildningsbakgrund, känner du dig attraktiv på arbetsmarknaden, dvs har du lätt eller svårt att få arbete som är i linje med din utbildning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning 1 Mycket svårt 5% 8% 36% Svårt (1+2): 25% 22% 57% Arbetar (n=771) Studerar (n=156) Arbetslösa (n=70) 16% 2 17% % 32% 33% Medelvärde: % 4 10% 28% Lätt (4+5): 43% 46% 16% 16% 5 Mycket lätt 6% 18% Sida 22

23 Hälften av de som arbetar/är arbetslös är medlem i A-kassan. Fler kvinnor än män samt fler i åldern F12. Om du skulle bli eller är arbetslös, vad har du för ekonomiskt skydd? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete eller arbetslös (n=841) Är medlem i A-kassan 50% Får leva på mina besparingar 4 Jag får ta ströjobb/extrajobb 34% Är medlem i A-kassan inklusive inkomstförsäkring 34% Min partner kan försörja mig 27% Mina föräldrar kan försörja mig 9% Försörjningsstöd (fd socialbidrag) 5% Annat 2% Sida 23

24 Många söker nya arbetsuppgifter inom sitt arbete för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. F13. Gör du något för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är i arbete eller arbetslös (n=841) Tar på mig nya arbetsuppgifter som är utvecklande 55% Nätverkar och knyter kontakter på arbetsmarknaden 36% Vidareutbildar mig genom kurser och utbildningar som arbetsgivaren betalar 33% Vidareutbildar mig genom kurser och utbildningar som jag själv betalar 17% Jobbar med mitt personliga varumärke 16% Annat 2% Inget av dessa 20% Sida 24

25 Att jobba på annan ort i Sverige är något som många kan tänka sig, särskilt bland personer utanför storstad. F14. Vid eventuell arbetslöshet, hur troligt skulle det vara för dig att...? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Troligt Medelvärde Dag- eller veckopendla dit arbeten finns 12% 18% 28% 27% 14% 4 3,14 Flytta till annan ort för att få arbete 22% 25% 20% 16% 15% 2% 3 2,77 Skola om mig till något annat där det finns arbete 13% 27% 28% 20% 10% 3% 30% 2,86 Starta eget företag 20% 28% 25% 13% 10% 2% 24% 2,64 Flytta utomlands 35% 20% 19% 13% 1 2% 24% 2,42 Helt otänkbart Mycket troligt 5 Vet ej Sida 25

26 Kontakter överlägset bästa sättet till nytt jobb F15. Vilka kanaler anser du/tror du är bäst för att hitta nytt jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kontakter Platsannonser på nätet Spontanansökningar Internrekrytering Arbetsförmedlingen Bemanningsföretag Praktik Rekryteringsföretag/headhunters Platsannonser i tryckt media Starta eget företag Linkedin Traineeprogram Facebook Twitter Annat Inget/vet ej 4% 2% 16% 16% 1 9% 37% 35% 32% 28% 26% 25% 43% 85% Sida 26

27 Unionen spontant mest känt. Unionen Kommunalarbetareförbundet Industrifacket Metall LO SACO Handelsanställdas förbund Lärarförbundet Sveriges Ingenjörer Seko - Facket för Service och Lärarnas Riksförbund TCO Byggnadsarbetareförbundet Vårdförbundet Transportarbetareförbundet Akademikerförbundet SSR Vision Ledarna Jusek Hotell och Restaurang Facket Sveriges Tandläkarförbund Naturvetarna F16. Vilka fackförbund känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 12% 10% 10% 9% 8% 8% 8% 8% 8% 7% 7% 6% 5% 5% SPONTAN KÄNNEDOM 5% 16% 19% 19% 24% 30% 30% 53% Sida 27

28 De flesta fackförbund är okända. Endast 10 fackförbund (inkl sammanblandning med centralorganisationer) kan spontant anges av 1 av 10 personer Civilekonomerna DIK GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Livsmedelsarbetareförbundet Finansförbundet Pappersindustriarbetareförbundet SAC Sveriges universitetslärarförbund, SULF Elektrikerförbundet SAC-Syndikalisterna Saco-förbundet Trafik och Järnväg, TJ Officersförbundet Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Farmaciförbundet Sveriges Farmaceuter Polisförbundet Journalistförbundet Fastighetsanställdas Förbund Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Kyrkans Akademikerförbund Annat Inget/vet ej F16. Vilka fackförbund känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 4% 4% 2% SPONTAN KÄNNEDOM <5% 6% 14% Sida 28

29 Unionen fortfarande i topp. En stort gap mellan spontan och påmind erinran för många förbund. Unionen LO SACO Industrifacket Metall Hotell och Restaurang Facket Lärarförbundet Lärarnas Riksförbund TCO Handelsanställdas förbund Kommunalarbetareförbundet Vårdförbundet Akademikerförbundet SSR Jusek Civilekonomerna Ledarna Seko - Facket för Service och Byggnadsarbetareförbundet Transportarbetareförbundet Sveriges Ingenjörer Saco-förbundet Trafik och Elektrikerförbundet Journalistförbundet Fackförbundet ST Sveriges läkarförbund Vision SAC-Syndikalisterna Naturvetarna SAC Sveriges Tandläkarförbund Polisförbundet F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) PÅMIND ERINRAN >10% 18% 18% 18% 17% 13% 13% 12% 1 40% 38% 36% 35% 35% 3 30% 29% 27% 26% 25% 24% 63% 6 57% 56% 55% 5 50% 49% 74% 72% Sida 29

30 Överlag en låg kännedom för flertalet förbund. F17. Oavsett vad du svarat på föregående fråga, vilka av följande fackförbund och centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) PÅMIND ERINRAN/<10% DIK Livsmedelsarbetareförbundet Sveriges psykologförbund Farmaciförbundet Pappersindustriarbetareförbundet Musikerförbundet Sveriges Arkitekter Målareförbundet GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch Finansförbundet Officersförbundet Fastighetsanställdas Förbund Teaterförbundet Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund Sveriges Farmaceuter Försvarsförbundet Sveriges universitetslärarförbund, SULF Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) Reservofficerarna Kyrkans Akademikerförbund Sveriges Veterinärförbund Sveriges Skolledarförbund FTF Sveriges yrkesmusikerförbund (Symf) SRAT TULL-KUST SFL Ingen av ovanstående/vet ej 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 6% 6% 6% 5% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% Sida 30

31 De 3 centralorganisationerna i topp, positivt! Men, drygt 4 av tio känner inte till något spontant. F17B. Vilka fackliga centralorganisationer känner du till? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) SPONTAN KÄNNEDOM LO 38% SACO TCO 17% 16% Unionen 6% Kommunal Industrifacket metall Seko Lärarförbundet Handelsanställdas förbundet Vårdförbundet 2% 2% Annat 7% Vet ej/ inget 43% Sida 31

32 De 3 centralorganisationerna i topp. Men en rätt stor andel förväxlar andra med centralorganisationer. Män och år har bäst koll. F18. Vilken eller vilka av dessa är fackliga centralorganisationer? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) LO 6 SACO 46% TCO 40% Kommunal 35% Unionen 32% Jusek 1 Almega 9% Vet ej 27% Sida 32

33 65 % är facklig medlem F19. Är du medlem i ett fackförbund idag? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 35% Ja, studerandemedlem 9% Ja, ordinarie medlem 56% Sida 33

34 Trygghet, inkomstförsäkring och kollektivavtal är de främsta skälen för fackligt medlemskap. F20. Varför är du medlem? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och är medlem i ett fackförbund (n=661) Ökad trygghet i anställningen 52% Inkomstförsäkringen Kollektivavtalet 4 40% De driver mina frågor på arbetsplatsen 2 Ökat inflytande på jobbet Fick förmånligt erbjudande (ex bankkund etc) Karriärrådgivningen För att få kunskap om arbetslivet De andra på arbetsplatsen är med För att få ett kontaktnät i arbetslivet Annat 1 10% 9% 8% 7% 4% 14% Sida 34

35 Dyrt och brist på synliga resultat är de främsta skälen för varför man inte är medlem i facket. F21. Varför är du inte medlem? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och inte är medlem i ett fackförbund (n=356) För dyrt 44% Har inte sett några resultat av det fackliga arbetet 33% De för inte min talan/de driver inte mina frågor 26% Facket är okänt för mig/vet inte nyttan För partipolitiskt Dålig löneutveckling Kan inte hävda sig mot arbetsgivaren Saknat fackets stöd 17% 15% 10% 10% 8% De andra är inte med Missnöjd med förtroendevalda på arbetsplatsen 4% 4% Annat 2 Sida 35

36 6 av 10 känner inte till att fackförbund har karriärrådgivning. F22. Känner du till att fackförbunden har karriärrådgivning? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Ja 40% Nej 60% Sida 36

37 Drygt 9 av 10 säger sig veta vad ett kollektivavtal är. F23. Vet du vad ett kollektivavtal är? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 8% Ja 92% Sida 37

38 För 6 av 10 är kollektivavtal viktigt på ett arbete. F24. Är kollektivavtal viktigt för dig när du börjar/har börjat att jobba? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och vet vad kollektivavtal är (n=938) Vet ej 15% Nej 25% Ja 59% Sida 38

39 Semester, tjänstepension och försäkringar är det man främst förknippar med kollektivavtal. Individuell lön också högt upp. F25. Vilka av följande punkter har något med kollektivavtal att göra? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och vet vad kollektivavtal är (n=938) Semester 74% Tjänstepension 69% Försäkringar 55% Individuell lön 44% Friskvårdsbidrag 34% Kompetensutveckling A-kassa 24% 28% Karriärrådgivning 8% Tidningsprenumerationer Annat 4% 5% Vet ej 9% Sida 39

40 Bra lön och villkor i särklass viktigast på jobbet. F26. Vilka värden/profilfrågor är det viktigt att en arbetsgivare där du arbetar står för? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Bra lön och villkor 90% Karriärmöjligheter 58% Jämställdhet 56% Förändring/utveckling 52% Lönsamhet 3 Klimatengagemang/miljö 3 Etnisk mångfald 19% Internationellt samarbete 12% Annat 2% Sida 40

41 7 av 10 tycker att föräldraledigheten ska delas utifrån familjesituation. Ingen skillnad mellan kön. F27. Hur ser du på uttag av föräldraledighet? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Delas lika 20% Mamman tar merparten 7% Pappan tar merparten Delas utifrån familjesituationen 69% Vet ej 2% Sida 41

42 Knappt 6 av 10 föredrar privata företag. Betydligt färre kvinnor än män gör det. Kvinnor är mer osäkra på typ av arbetsgivare. F28. Vilken/vilka av följande arbetsgivare föredrar du? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Privat företag 58% Stat 29% Kommun 2 Eget företag 18% Landsting 13% Utlandsägt privat företag 10% Vet ej 22% Sida 42

43 Kontakter viktigast för att kunna få ett bra jobb. F29. Vad tror du är viktigast för att kunna få ett bra jobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Kontakter 38% Social kompetens 2 Tur och tajming 14% Utbildningsnivå 13% Att man har erfarenhet från flera olika jobb 10% Att man har jobbat länge på en tidigare arbetsplats Annat 2% Vet ej 2% Sida 43

44 25 tkr,30 tkr respektive 35 tkr sticker ut. Den första är överrepresenterad av kvinnor och åringar. De senare av åringar kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Mer än kr. 4% 6% 6% 5% 7% 4% 3% 4% 2% 3% 2% 2% 4% 2% F30. Vilken är en rimlig månadslön som skulle få dig att känna dig nöjd med lönen? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 8% 13% 13% Sida 44

45 Betydligt fler upplever arbetslivskopplingen under studietiden som dålig istället för bra. F30B. Hur upplevde/upplever du arbetslivskopplingen under din studietid? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) 1 Mycket dålig 19% Dålig (1+2): 45% 2 26% 3 30% Medelvärde: 2, % Bra (4+5): 24% 5 Mycket bra 8% Sida 45

46 Drygt 9 av 10 har haft sommarjobb. Störst andel sommarjobbare finns bland de som har magisterexamen där 96% har eller har haft sommarjobb. F31. Har du/har du haft sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nej 9% Ja 9 Sida 46

47 Knappt 6 av 10 anser att sommarjobbet var meriterande. Kvinnor och åringarna anser det i större grad. F32. Har sommarjobben/jobbet varit en merit i ditt nuvarande eller tidigare arbetsliv? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Nej 43% Ja 57% Sida 47

48 Drygt 8 av 10 tog inte hjälp av facket. F33. När du sökte sommarjobb, tog du hjälp av ditt fackförbund? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Ja Ej aktuellt, ej medlem 17% Nej 8 Sida 48

49 Extrapengar det klart starkaste skälet till sommarjobb. Därefter en fot in på arbetsmarknaden. Kvinnor anger det senare i högre utsträckning. F34. Varför har du/ har du haft sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Extrapengar 93% Fot in på arbetsmarknaden/erfarenhet 6 Praktik inom min utbildning 15% Tidsfördriv 12% Annat 4% Sida 49

50 Kontakter och eget initiativ är sättet att få sommarjobb. Fler män anger kontakter och fler kvinnor anger eget initiativ. F35. Hur fick du ditt senaste sommarjobb? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning och har haft sommarjobb (n=928) Kontakter 42% Eget initiativ (sökt upp arbetsgivare) 4 Annonser 13% Annat 5% Sida 50

51 Drygt en av 10 är född utanför Sverige. F38. Vilket område är du född i? Bas: studerar eller har studerat på eftergymnasial utbildning (n=1017) Nordiskt land 88% Europeiskt land 8% Utomeuropeiskt land 4% Sida 51

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park

Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Malmöpanelen 9 Malmö Folkets Park Innehållsförteckning Metod Sammanfattning Resultat Frågeformulär s3 s4 s10 s31 Sida 2 Metod Bakgrund och syfte Denna rapport rymmer resultaten från en undersökning i Malmöpanelen,

Läs mer

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13

TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 TCO GRANSKAR: ARBETSLÖSHETSTID OCH INKOMSTFÖRSÄKRINGAR #1/13 Driver fackens inkomstförsäkringar upp arbetslösheten? 2013-01-30 Författare Mats Essemyr Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO epost:

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala

Nollmätning: Varumärket Uppsala. Uppsala Kommun /Destination Uppsala Nollmätning: Varumärket Uppsala Uppsala Kommun /Destination Uppsala Innehållsförteckning 2014-02-25 Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov Sida

Läs mer

Bra villkor på jobbet

Bra villkor på jobbet Bra villkor på jobbet Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Bli medlem i ett Sacoförbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av livet. Du tillbringar den största delen av din vakna tid på arbetet

Läs mer

Beslutsunderlag Malmöpanelen 10 presentation Produktblad påverka Tjänsteskrivelse Information om Malmöpanelen efter AU 2014-02-12

Beslutsunderlag Malmöpanelen 10 presentation Produktblad påverka Tjänsteskrivelse Information om Malmöpanelen efter AU 2014-02-12 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (2) Datum 2014-02-13 Vår referens Sara Mellander Planeringssekreterare Tjänsteskrivelse Sara.Mellander@malmo.se Malmöpanelen 2014 FRI-2014-367 Sammanfattning Malmöpanelen

Läs mer

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring

Saco SalusAnsvar Försäkrings AB. Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Saco SalusAnsvar Försäkrings AB Gemensam inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco Inkomstförsäkring Agenda Företaget bakom försäkringen Allmän a-kassa Gemensam Inkomstförsäkring Tilläggsförsäkring Saco

Läs mer

Välkommen till Handels!

Välkommen till Handels! Välkommen till Handels! Välkommen till Handelsanställdas förbund, eller Handels som vi brukar säga. I den här broschyren vill vi berätta lite mer om förbundet och vad ditt medlemskap innebär och vad vi

Läs mer

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Augusti. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: KONTAKTA OSS. Antal arbetslösa: AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: Ersättningstagare: Deltagare i program: Antal arbetslösa: AEA kommenterar: ick var var Har du frågor om statistiken? KONTAKTA OSS 08-412 33 89 statistik@aea.se Medlemmar

Läs mer

Medlemsstatistik februari 2011

Medlemsstatistik februari 2011 Medlemsstatistik februari 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-02-28 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 629062 627334 1728 0,28 % s:a direktaviserade 296610 294929 1681 0,57 % s:a

Läs mer

Medlemsstatistik juni 2011

Medlemsstatistik juni 2011 Medlemsstatistik juni 2011 Distrikt/förbund Antal Antal Ändring Ändring 2011-06-30 2010-12-31 antal procent Summa samtliga 633677 627334 6343 1,01 % s:a direktaviserade 299969 294929 5040 1,71 % s:a förbundsaviserade

Läs mer

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2012 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 26 medlemsförbund med cirka 700 000 medlemmar

Läs mer

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se

Maj. Månadens statistik från AEA. Medlemmar: 669 910 (+0,8%) KONTAKTA OSS. AEA kommenterar: 08-412 33 89 statistik@aea.se Månadens statistik från AEA Medlemmar: 669 910 (+0,8%) Ersättningstagare: 9 008 (1,3%) Deltagare i program: 4 685 (0,7%) Antal arbetslösa: 13 693 (2,0%) AEA kommenterar: Antalet medlemmar i AEA fortsätter

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: februari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: november 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: september 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: juni och juli 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken

Läs mer

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad.

Månadsstatistiken publiceras den tredje måndagen i varje månad och avser föregående månad. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: augusti 2011 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik.

Arbetslöshetsstatistik Den som varit arbetslös och fått minst en dags arbetslöshetsersättning utbetald räknas som arbetslös i kassans statistik. Månadsstatistik från Akademikernas A-kassa: januari 2012 Akademikernas a-kassa presenterar varje månad statistik över antalet a-kassemedlemmar och antalet arbetslösa medlemmar i kassan. Statistiken hämtas

Läs mer

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO.

Din pension enligt det nya KTP-avtalet. För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. Din pension enligt det nya KTP-avtalet För dig som är född 1980 eller tidigare och arbetar på ett företag som är medlem i KFO. 2011 OM PTK PTK är en samarbetspartner för 27 medlemsförbund med cirka 700

Läs mer

Vi samlar Sveriges. akademiker!

Vi samlar Sveriges. akademiker! Vi samlar Sveriges akademiker! 2 Vi samlar Sveriges akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, är en sammanslutning av 22 självständiga fack- och yrkesförbund. Tillsammans

Läs mer

Frågor och svar om Flexpension

Frågor och svar om Flexpension Frågor och svar om Flexpension Varför Flexpension? Vi lever längre. I takt med att medellivslängden ökar så blir utmaningarna för individen och välfärden allt större. Bristen på flexibilitet i slutet

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund

Bra villkor för. akademiker i staten. Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bra villkor för akademiker i staten Bli medlem i ett Saco-S-förbund Bli medlem i ett Saco-S-förbund det tjänar du på Arbetet är en stor del av ditt liv. Du tillbringar den största delen av din vakna tid

Läs mer

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker!

Vi samlar Sveriges framtida. akademiker! Vi samlar Sveriges framtida akademiker! 2 Vi samlar Sveriges framtida akademiker 3 Detta är Saco Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, består av 22 självständiga fackförbund och yrkesförbund.

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1

Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 Till dig som har tjänstepensionen ITP 1 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 1 när du går i pension 6 ITP-valet är ditt 8 ITP till din familj 10 ITP

Läs mer

Saco driver akademikernas frågor

Saco driver akademikernas frågor s e g i r e v S r a l! r m e a k s mi i V ade ak 2 Vi samlar Sveriges akademiker Saco driver akademikernas frågor Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, driver akademikernas intressen. Genom opinionsbildning,

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet

Facklig introduktion. du, facket och kollektivavtalet Facklig introduktion du, facket och kollektivavtalet Landsorganisationen i Sverige 2010 Illustrationer: Pontus Fürst, Pipistrello AB Grafisk form: LO Original: MacGunnar Information & Media Tryck: LO-Tryckeriet,

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet

Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005. Civilingenjörsförbundet Arbetsmarknadsinformation nr 3 / 2005 Civilingenjörsförbundet Antal arbetslösa CF-medlemmar med ersättning från AEA per månad 2002-2005 3000 2500 2000 1500 1922 1000 500 0 2002 2003 2004 2005 Jan Feb Mars

Läs mer

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se

Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056. Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se Kollektivavtalet skyddar din lön! 020-560056 Fråga facket om medlemskap. Kolla dina rättigheter på www.lo.se 2 Avtalet är befrielse Kollektivavtalet handlar om löner, arbetstider och ersättningar. Men

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning

Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning SOCIOLOGISKA INSTITUTIONEN UPPSALA UNIVERSITET SAMHÄLLSKUNSKAP AB HEDVIG EKERWALD Socioanalysenkäten Din bakgrund i sociologisk belysning 1 Socioanalys Enkäten utgör en förberedelse för ett seminarium.

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet.

Din pension enligt det nya ITP-avtalet. Din pension enligt det nya ITP-avtalet. För dig som är född 979 eller senare. 2008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 26 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande!

6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! 6 av 10 medlemmar i facket har kvinnlig ordförande! en rapport om sammansättningen av fackförbundsstyrelser 2014-02- 18 Med reservation för ev. ändringar. 2 Inledning Att kvinnor har ledande funktioner

Läs mer

Högskoleverket DTK 2006-04-01

Högskoleverket DTK 2006-04-01 Högskoleverket DTK 2006-04-01 2 UNIVERSITET OCH HÖGSKOLOR Ekonomiskt resultat för några lärosäten 2001, angivet för organisationen totalt respektive för grundutbildningen. Dessutom redovisas antalet helårsstudenter

Läs mer

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb

Unionens inkomstförsäkring. Trygg även utan jobb Unionens inkomstförsäkring Trygg även utan jobb SNABBFAKTA Den obligatoriska inkomstförsäkringen ingår i avgiften och gäller dig som: är yrkesverksam medlem eller egenföretagare är med i svensk a-kassa

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Din pension enligt det nya ITP-avtalet

Din pension enligt det nya ITP-avtalet Din pension enligt det nya ITP-avtalet För dig som är född 1978 eller tidigare. 008/mars Reviderad 6:e upplaga! PTK (Förhandlings- och samverkansrådet PTK) består av 6 tjänstemannaförbund med cirka 700

Läs mer

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge

TRRs metodik för uppsagda baseras på: Nuläge Vad gör TRR? Hur står det till idag då? Då och då uppstår situationer då ändrade förutsättningar tvingar företagsledningen att förändra företagets organisation. Vissa gånger med expansion och nyrekrytering

Läs mer

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743

Bli medlem du också! På unionen.se eller 0771-743 743 Unionen nära dig Bergslagen 019-17 46 00 Dalarna 0243-21 35 50 Gävleborg 026-64 76 00 Göteborg 031-701 28 00 Mellannorrland 060-55 31 00 Mälardalen 021-40 48 00 Norrbotten 0920-23 35 00 SjuHall 033-20

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor

Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Statistik Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Lösningar för att attrahera rätt kompetens 2 Sofia Larsen, ordförande i Jusek Säkra kompetensförsörjningen i offentlig sektor Generationsväxlingen

Läs mer

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE

HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE HÖGSKOLESTUDENTER OM STATEN SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE Om undersökningen Onlineundersökning i Universums regi mellan 13 maj och 4 juni 2014. Cirka 1100 svarande. Utgångspunkt är motsvarande undersökning

Läs mer

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din

Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din Få ut mer av ditt arbetsliv! Bli medlem i Unionen Sveriges största fackförbund för dig i det privata arbetslivet. Tillsammans ökar vi både din trygghet och dina utvecklingsmöjligheter på jobbet. Investera

Läs mer

Bli hållbarhetscoach på riktigt

Bli hållbarhetscoach på riktigt Bli hållbarhetscoach på riktigt Nu kan Du som student bli hållbarhetscoach för ditt egna hotell! Vi söker 60 coacher som under ett drygt år vill vara med och förbättra hållbarhetsarbetet på Nordic Choice

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen

Efter examen. En uppföljning av 2010 års examensstudenter. Företagsekonomiska institutionen Efter examen En uppföljning av 2010 års examensstudenter Företagsekonomiska institutionen Utbildning som ger arbete Företagsekonomiska institutionen erbjuder utbildningar för framtidens kvalificerade ekonomer

Läs mer

Kvinnors pensioner år 2012

Kvinnors pensioner år 2012 Kvinnors pensioner år 2012 Innehåll Inledning 3 Kvinnors pension 4 Regionala skillnader 5 Tjänstepensionens betydelse 7 ITP-systemets betydelse 8 Utbetalningar från tjänstepensionen 11 Utbetalningar från

Läs mer

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen

Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen 2009 Ossian Wennström Verksam samverkan Sacoförbunden om samverkan med arbetsförmedlingen Verksam samverkan. Sacoförbunden om samverkan med Arbetsförmedlingen Ossian Wennström Citera gärna ur skriften,

Läs mer

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn

Lars Andrén. Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn Lars Andrén Samhällsnyttan säkrar kompetensen i den statliga sektorn En liten sektor med kända verksamheter Sveriges minsta arbetsmarknadssektor 250 000 anställda (kommunoch landsting ca 1,1 miljoner,

Läs mer

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet

Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet 2010-05-06 Dnr 2010/528 2010:7 Kompletterande försäkringar mot inkomstbortfall vid arbetslöshet En kartläggning 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn

Läs mer

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade

Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Statistik Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Bra arbetsmarknad för Juseks nyexaminerade Att

Läs mer

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter

En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter JOBBA! En liten broschyr om ditt jobb och dina rättigheter 23 sidor som ger dig bättre koll på ditt jobb och på oss 05 välkommen till ditt arbetsliv! Om att jobba och varför vi ger dig den här broschyren.

Läs mer

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen

Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Fackmedlemmars uppfattningar om diskriminering på grund av sexuell läggning på arbetsplatsen Carina Bildt arbetslivsrapport nr 2004:10 issn 1401-2928 Temaforskning Arbetsliv i storstad Temaledare Ewa Gunnarsson

Läs mer

Kraftladda inför drömjobbet.

Kraftladda inför drömjobbet. Kraftladda inför drömjobbet. Unionen Direkt 0770-870 870 Vi svarar på alla dina frågor om arbetslivet mån-fre 08.15-17.00 bli medlem 0771-743 743 Inkomstförsäkring 0771-27 28 00 Unionens A-KASSA 0770-77

Läs mer

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst

Din guide till. PTK Rådgivningstjänst 1 Din guide till PTK Rådgivningstjänst Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 6 Fakta om ersättningar vid sjukdom

Läs mer

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011

Förrådsundersökning 2011 B Locket AB Februari 2011 SE011-0069 - Förrådsundersökning Förrådsundersökning 011 B Locket AB Februari 011 Stockholm, februari 011 1 Blocket AB 011 YouGov Innehållsförteckning Information om undersökningen Resultat Vägning Presentation

Läs mer

Att använda Saco Lönesök

Att använda Saco Lönesök Manual Saco Lönesök 2010 Att använda Saco Lönesök - presentation av funktionerna. Vad är Saco Lönesök? Saco Lönesök är en webbapplikation kopplad till Sveriges största databas för akademikerlöner. Den

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar till jobb! Vägen till det första jobbet går oftast via

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12

Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar. redovisning av läget 2000-12-12 Demokratiklausul i SACO-förbundens stadgar redovisning av läget 2000-12-12 SACO:s ordförandekonferens, bestående av ledande företrädare för de 26 SACOförbunden, beslöt i mars 2000 att ge SACO-styrelsen

Läs mer

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet

Välfärdstendens 2014. Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet Välfärdstendens 2014 Delrapport 2: Trygghet vid arbetslöshet 1 Inledning Folksam har sedan år 2007 publicerat en årlig uppdatering av rapporten Välfärdstendens. Syftet med Välfärdstendens är att beskriva

Läs mer

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011

SE2011-0772 Julundersökning. Julundersökning 2011. Blocket AB. Oktober 2011. Stockholm oktober 2011 SE2011-0772 Julundersökning Julundersökning 2011 Blocket Oktober 2011 Stockholm oktober 2011 1 Blocket AB 2011 YouGov Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen 2. Resultat 3. Vägning 4. Presentation

Läs mer

Landrapport)) Sverige)) april)2013) ) )

Landrapport)) Sverige)) april)2013) ) ) 1 Landrapport Sverige april2013 2 SEFSverige VK-28 VK-15 Region Nord Sundsvall VK-21 Region Väst Göteborg VK-16 VK-9 Region Mitt Solna VK-1 VK-2 VK-10 VK-31 VK-26 Region Syd Malmö VK-8 3 LägetElektrikerna

Läs mer

Nollmätning: Varumärket Falkenberg. Des$na$on Falkenberg

Nollmätning: Varumärket Falkenberg. Des$na$on Falkenberg Nollmätning: Varumärket Falkenberg Des$na$on Falkenberg Innehållsförteckning Sammanfattning och reflektioner Kort om undersökningen Resultat Mer om undersökningen Om YouGov 2 Sammanfa6ning och reflek:oner

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Studenters sommarekonomi

Studenters sommarekonomi Studenters sommarekonomi 1 Studenter förväntas att i första hand klara sin försörjning genom de allmänna studiemedlen. Under sommaren utgår inget studiemedel och det är då upp till studenterna själva att

Läs mer

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet

Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet Välkommen till Sverige! Din väg till jobbet VI hjälper dig hitta din väg till jobbet Eductus hjälper personer att få jobb och företag att hitta medarbetare. Om du saknar utbildning så hjälper vi dig med

Läs mer

När du är föräldraledig

När du är föräldraledig När du är föräldraledig När du är föräldraledig Härligt att vara föräldraledig? Just jobbet kanske du inte tänker på nu. Men det är inte bara när du arbetar som du har nytta av att vara medlem i Unionen.

Läs mer

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672

Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan. Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 Gladare måndagar. Innehåller medlemsanmälan Just nu kan du prova oss utan kostnad i tre månader.* Sms:a Vision till 72672 *Om du är under 30 betalar du endast 100 kr för hela första året Vi är fackförbundet

Läs mer

Akademikerförbundens löneprocess

Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbundens löneprocess Akademikerförbunden består av Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, DIK, Fysioterapeuterna, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Jusek, Naturvetarna, Sveriges Farmaceuter,

Läs mer

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring

Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Hjälp till nytt jobb - via Trygghetsfonden TSL omställningsförsäkring Vi har bara ett mål - att hjälpa dig fram till ett nytt arbete! Vi vet att för de allra flesta är det är oerhört tungt att bli uppsagd

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Intäktsredovisning 2013

Intäktsredovisning 2013 Stockholm 2013-04-01 Intäktsredovisning 2013 enligt partigemensam överenskommelse 2 (5) Gemensam intäktsredovisning för riksdagspartiernas centrala verksamhet De politiska partierna i Sveriges Riksdag

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet

Efter examen. Jobb och löner för nyexaminerade 2013. Akademikerförbundet Efter examen Jobb och löner för nyexaminerade 2013 Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare Juseks arbetsmarknadsundersökning Sedan slutet

Läs mer

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst

Goda råd behöver inte vara dyra. så använder du PTK Rådgivningstjänst Goda råd behöver inte vara dyra så använder du PTK Rådgivningstjänst 1 Innehåll Inledning 3 Det här innehåller PTK Rådgivningstjänst 4 Kom igång med PTK Rådgivningstjänst 5 Din ersättning vid sjukdom 8

Läs mer

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG

ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG När du är arbetslös ARBETSLÖS? SÅ HÄR GÖR DU STEG FÖR STEG 1. Anmäl dig på arbetsförmedlingen din första arbetslösa dag 2. Inom 10 dagar får du ett brev med information samt dina första kassakort 3. Fyll

Läs mer

Sverige behöver studentmedarbetare

Sverige behöver studentmedarbetare Statistik Sverige behöver studentmedarbetare Steget mellan studier och arbete måste bli bättre Sveriges studenter behöver fler och effektivare vägar! Jusek jobbar för att det danska systemet med studentmedarbetare

Läs mer

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2

Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 Till dig som har tjänstepensionen ITP 2 1 Innehåll Vi har ordnat en riktigt bra pension åt dig 3 Varifrån kommer pensionen? 4 ITP 2 när du går i pension 6 ITPK en kompletterande pension som du själv rår

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmarknadens parter och avtalsområden FACKLIG HANDBOK om arbetsmarknadens parter och avtalsområden Innehåll 1. Inledning... 3 2. Arbetsmarknadssektorer/avtalsområden... 3 Kommunal sektor 3 Statlig sektor 3 Privat sektor 3 3. Arbetsmarknadens

Läs mer

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA

Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA Till dig som råkat ut för en ARBETSSKADA 1 Innehåll Du får hjälp om du råkar ut för en arbetsskada 3 Vilka försäkringar har du? 4 Vad är en arbetsskada? 5 Olycksfall i arbetet 6 Färdolycksfall 8 Arbetssjukdom

Läs mer

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13

Socialhögskolan 2015-05-04. Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan 2015-05-04 Dolf Tops Arbetsmarknadsundersökning bland studenter som var förstagångsregistrerade på termin 7 HT13 Socialhögskolan följer upp studenternas situation på arbetsmarknaden ca

Läs mer

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015

PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE 2015 PENDLINGSBARA SVERIGE LIKA STORT SOM HELA DANMARK För andra året i rad kartlägger vi på Samtrafiken hur pendlingsbara svenska städer är. I år har vi tittat närmare på Sveriges

Läs mer

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar

Radioundersökningar. Rapport II 2015. TNS Sifo. Radioundersökningar Radioundersökningar Rapport II 2015 TNS Sifo Radioundersökningar TNS Sifo 2015 1531602 TNS Sifo Radioundersökningar Rapport II 2015, lokala områden Denna rapport omfattar data avseende radiolyssnandet

Läs mer

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar

Att synas och bli flera. En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar Att synas och bli flera En lathund i att marknadsföra Akademikerföreningen och att rekrytera nya medlemmar 1 Att synas och bli flera Det går bra nu. Sacoförbunden växer och får kontinuerligt fler medlemmar.

Läs mer

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor

Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Välkommen till SCB:s frukostseminarium om grönytor Hur gröna är våra städer? Foto: Stefan Svanström Stefan Svanström & Jerker Moström Avdelningen för Regioner och Miljö Statistiska centralbyrån facebook.com/statisticssweden

Läs mer

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv

Unionens Karriär & utvecklingstjänster. Din väg till ett rikare arbetsliv Unionens Karriär & utvecklingstjänster Din väg till ett rikare arbetsliv 2 Alltför sällan ställer vi oss frågan om vi jobbar med det vi är bra på eller om vi bara jobbar för jobbandets skull. Det är lätt

Läs mer

Demokratisk process i Officersförbundet

Demokratisk process i Officersförbundet Demokratisk process i Officersförbundet Medlemmar Officersförening Kansli Förbundsstyrelse rättshjälp ledighet arbetsvillkor arbetsmiljö förmåner löner pensioner försäkringar Lars Fresker Officersförbundets

Läs mer

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening

FÖRENINGSINFO. Svensk Perfusionistförening FÖRENINGSINFO Svensk Perfusionistförening Varför ska man vara med i ett fackförbund? Det finns många anledningar till att vara medlem i facket. Det kan vara trygghet i form av försäkringar vid arbetslöshet

Läs mer

Kommunal avtalspension KAP-KL

Kommunal avtalspension KAP-KL Kommunal avtalspension KAP-KL tjänstepensionen för dig som arbetar i kommun, landsting, region, kommunalt företag eller inom svenska kyrkan i samarbete med I den här broschyren kan du läsa om din tjänstepension.

Läs mer