Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:"

Transkript

1 Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

2 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på hur tjänstemän i privat sektor med yngre barn (0-11 år) upplever arbetslivet utifrån ett föräldraperspektiv. Undersökningen bygger på två delar där den ena delen syftar till att ta reda på hur man uppfattar sin egen arbetsplats och ser på arbetslivet i stort utifrån ett föräldraperspektiv. Den andra delen berör frågor om vobbning (arbeta när man är hemma med sjukt barn utan ersättning från Försäkringskassan) och vabbning. I denna rapport presenteras resultatet för frågor kring vobbning och vabbning. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är tjänstemän inom privat sektor som har barn i åldrarna 0-11 år. Intervjuerna har genomförts med webbintervjuer med ett slumpmässigt riksrepresentativt urval bland personer som arbetar som tjänstemän i privat sektor och som har barn i åldern 0-11 år. Undersökningen har genomförts som webbenkät under perioden november Totalt omfattar undersökningen 2046 intervjuer med en deltagarfrekvens om 59 procent. KORT OM RAPPORTEN I rapporten presenteras resultatet i diagramform. Signifikanta större skillnader mot kön, ålder, befattning (chef/ej chef), om man är medlem i en facklig organisation och om man är medlem i Unionen eller övrigt TCO-förbund kommenteras i rapporten. Vid vissa frågor kommenteras även signifikant större skillnader för de som fått barn under de senaste tre åren och de som varit föräldralediga under de senaste tre åren. Se tabell för kompletta resultat nedbrutna i delmålgrupper. Felmarginalen: Vid intervjuer: Vid intervjuer: Vid 500 intervjuer: Vid utfall 20/80: +/- 1,8% Vid utfall 20/80: +/- 2,5% Vid utfall 20/80: +/- 3,6% Vid utfall 50/50: +/- 2,2% Vid utfall 50/50: +/- 3,2% Vid utfall 50/50: +/- 4,5% 2 Unionen

3 Sammanfattning kort om deltagarna 3 Unionen

4 Sammanfattning kort om deltagarna Drygt hälften av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldern 0-11 år har varit på en anställningsintervju under de senaste tre åren. Närmare en tredjedel av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldern 0-11 år har fått barn under de senaste tre åren. Närmare två tredjedelar av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldern 0-11 år har varit föräldralediga under de senaste tre åren. Närmare nio av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år uppger att de har möjlighet att utföra hela eller delar av arbetet på distans. 4 Unionen

5 Sammanfattning vobba 5 Unionen

6 Sammanfattning - vobba Tre av fyra tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gifta/samboende/särboende försöker turas om med sin partner om att vara hemma när barnet är sjukt. Drygt fyra av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gifta/samboende/särboende där ena partnern är hemma med sjukt barn oftare än den andra uppger att ekonomiska skäl och/eller arbetsbelastning avgör vem som är hemma när barnet är sjukt. Närmare fyra av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gifta/samboende/särboende där ena partnern är hemma med sjukt barn oftare än den andra uppger att löneutfyllnad vid VAB skulle kunna få dem att vara hemma med sjukt barn i lika stor utsträckning. Fyra av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år brukar alltid eller ofta vobba istället för att vabba. Drygt sju av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vobbar gör det för att hinna med sina arbetsuppgifter. Åtta av tio kvinnliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter. 6 Unionen

7 Sammanfattning vobba En av tre av de tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som inte vobbar skulle vilja ha möjlighet att vobba. Fyra av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vobbar skulle helst slippa vobba. Närmare varannan kvinnlig tjänsteman i privat sektor med barn i åldern 0-11 år skulle helst vilja slippa vobba. Närmare sex av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år uppger att de alltid eller ofta är tillgängliga för jobbet samtidigt som de är hemma för vård av sjukt barn, med tillfällig föräldrapenning. Närmare två av tre tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vabbar känner att de har stöd från sin chef när de vabbar. Varannan kvinnlig tjänsteman i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vabbar känner sig stressade över att få arbetsliv och privatliv att gå ihop när de vabbar. 7 Unionen

8 Om deltagarna 8 Unionen

9 Om deltagarna Kön Ålder Män 64% år 22% Kvinnor 36% år 28% Annat 0% år 31% Vill ej definiera/vill ej uppge 0% 46 år eller äldre 19% BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) 9 Unionen

10 Om deltagarna Bransch Befattning Industri & teknik 26% IT & telekom 17% Konsult & finans Service & tjänster 12% 8% Har chefsbefattning 32% Bygg & fastighet 7% Handel 7% Farmaci & hälsa 4% Transport & logistik 4% Media & kommunikation Organisationer & föreningar 3% 2% Har ej chefsbefattning 68% Energi & miljö 1% Annat 9% BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) 10 Unionen

11 Om deltagarna Är du medlem i någon facklig organisation? Vilket TCO-förbund är du medlem i? Nej, inte medlem 22% Unionen 77% Ja, medlem i ett LO-förbund 4% FTF - facket för försäkring och finans 3% Ja, medlem i ett TCO-förbund 29% Finansförbundet 3% Ja, medlem i ett SACO-förbund Ja, medlem i annan facklig organisation Vet ej 2% 24% 18% Vision Lärarförbundet Journalistförbundet Fackförbundet ST Vet ej 1% 1% 1% 1% 10% TCO-förbund som nämnts av 0% Vårdförbundet TULL-KUST Sveriges yrkesmusikerförbund Teaterförbundet Skogs- och lantbrukstjänstemannaförbundet Polisförbundet Försvarsförbundet Farmaciförbundet BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) BAS: medlem i TCO förbund (n=603) 11 Unionen

12 Drygt hälften av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldern 0-11 år har varit på en anställningsintervju under de senaste tre åren Har du varit på anställningsintervju under de senaste tre åren? Signifikanta skillnader Ja år (59%) Kvinnor (58%) 46% 54% Nej Män (49%) 46+ år (52%) Ja Nej BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) 12 Unionen

13 Närmare en tredjedel av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldern 0-11 år har fått barn under de senaste tre åren Har du fått barn under de senaste tre åren? Signifikanta skillnader (större än totalen) 30% Ja år (67%) Nej år (84%) 46+ år (94%) 70% Ja Nej BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) 13 Unionen

14 Närmare två tredjedelar av tjänstemännen i privat sektor med barn i åldern 0-11 år har varit föräldralediga under de senaste tre åren Har du varit föräldraledig under de senaste 3 åren? Signifikanta skillnader Ja, kortare än tre månader 39% Ja, kortare än 3 månader Män (45%) år (45%) år (43%) Ja, mellan tre och sex månader Ja, längre än sex månader Nej 9% 17% 35% 65% Ja, mellan 3-6 månader år (15%) år (12%) Ja, längre än 6 månader Kvinnor (30%) år (42%) Har ej chefsbefattning (20%) Nej år (43%) 46+ år (61%) Har chefsbefattning (41%) BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) 14 Unionen

15 Närmare nio av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år uppger att de har möjlighet att utföra hela eller delar av arbetet på distans Har du möjlighet att utföra ditt arbete på distans? Ja, allt/nästan allt 17% Signifikanta skillnader Ja, till stor del Medlem i Unionen (28%) Ja, till stor del 24% 85% Ja, till viss del Har chefsbefattning (50%) Medlem i övrigt TCO-förbund (55%) Ja, vill viss del 44% Nej, inget Kvinnor (20%) Har ej chefsbefattning (18%) Medlem i övrigt TCO-förbund (22%) Nej, inget 15% BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) 15 Unionen

16 Resultat - Vobba 16 Unionen

17 Tre av fyra tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gifta/samboende/särboende försöker turas om med sin partner om att vara hemma när barnet är sjukt Turas du och din partner om att vara hemma när barnet är sjukt? Ja, vi försöker turas om Nej, det är oftast jag som är hemma Nej, det är oftast min partner som är hemma Nej, annan lösning 3% 9% 11% 75% Signifikanta skillnader Försöker turas om Kvinnor (78%) år (79%) Har varit föräldraledig under de senaste 3 åren (78%) Oftast jag som är hemma Kvinnor (13%) 46+ år (12%) Medlem i övrigt TCO-förbund (14%) Oftast min partner som är hemma Män (15%) Har chefsbefattning (16%) 46+ år (16%) Har inte varit föräldraledig under de senaste 3 åren (15%) Vet inte 2% BAS: Tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gift, samboende eller särboende (n=1918) 17 Unionen

18 Drygt fyra av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gifta/samboende/särboende där ena partnern är hemma med sjukt barn oftare än den andra uppger att ekonomiska skäl och/eller arbetsbelastning avgör vem som är hemma när barnet är sjukt Vad är i huvudsak avgörande för vem av er som är hemma när barnet är sjukt? Flera svar möjliga. Ekonomiska skäl Arbetsbelastning Möjlighet att kunna jobba hemifrån Vem som vill vara hemma Arbetsgivarens inställning 9% 17% 28% 36% 43% Signifikanta skillnader Möjlighet att kunna jobba hemifrån 46+ år (39%) Har inte fått barn under de senaste 3 åren (31%) Andras förväntningar Har chefsbefattning (7%) Tillfällighet/Inget speciellt 6% Andras förväntningar 4% Egna förväntningar 4% Den vars tur det är 2% Annat: 9% Vet ej 1% BAS: tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gifta /samboende/särboende där ena partnern är hemma oftare med sjukt barn (n=390) 18 Unionen

19 Närmare fyra av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gifta/samboende/särboende där ena partnern är hemma med sjukt barn oftare än den andra uppger att löneutfyllnad vid VAB skulle kunna få dem att vara hemma med sjukt barn i lika stor utsträckning Vad, om något, skulle kunna få er att vara hemma med sjukt barn i lika stor utsträckning? Flera svar möjliga. Löneutfyllnad vid VAB 38% Förändrad arbetssituation för mig själv eller min partner Ingenting, det är bra som det är 22% 33% Signifikanta skillnader Löneutfyllnad vid VAB Medlem i Unionen (47%) Större möjligheter att jobba hemifrån Tydligare rutiner för vem som utför de arbetsuppgifter som jag/min partner ansvarar för när någon av oss är frånvarande En positivare inställning från arbetsgivarens sida 8% 7% 12% Annat: 2% Vet ej 5% BAS: tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som är gifta /samboende/särboende där ena partnern är hemma oftare med sjukt barn (n=390) 19 Unionen

20 Fyra av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år brukar alltid eller ofta vobba istället för att vabba Hur ofta brukar du vobba istället för att vabba? Alltid 14% Respondenterna har fått följande förklaring: Allt fler jobbar samtidigt som de är hemma med sjukt barn, vilket har föranlett ett nytt uttryck: vobba. Med vobba menas att man jobbar hemifrån med bibehållen lön samtidigt som man är hemma med sjukt barn. Ofta 27% 41% Signifikanta skillnader Alltid eller ofta (topbox) Har chefsbefattning (51%) Har inte fått barn under de senaste 3 åren (45%) Har inte varit föräldraledig under de senaste 3 åren (46%) Sällan Aldrig 30% 29% 59% Sällan eller aldrig (bottombox) Har ej chefsbefattning (64%) år (67%) Har fått barn under de senaste 3 åren (69%) Har varit föräldraledig under de senaste 3 åren (62%) BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) 20 Unionen

21 Drygt sju av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vobbar gör det för att hinna med sina arbetsuppgifter Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag vobbar för att Instämmer (topbox) Instämmer inte (bottombox)..hinna med mina arbetsuppgifter 38% 34% 18% 6% 3% 1% 72% 9%..jag inte har någon att lämna över mitt arbete till 39% 29% 17% 9% 5% 1% 68% 14%..underlätta för mina kollegor 19% 33% 26% 11% 9% 1% 53% 21%..hålla mig uppdaterad om vad som händer på jobbet 16% 26% 29% 17% 12% 1% 41% 29%..jag inte vill få den lägre ersättningen från Försäkringskassan 21% 19% 15% 13% 30% 2% 40% 43%..kunder/klienter förväntar sig att jag gör det 9% 15% 22% 21% 30% 3% 24% 51%..mina kollegor vobbar 7% 13% 21% 18% 30% 12% 20% 47%..det är krångligt att begära ersättning från Försäkringskassan 10% 11% 14% 18% 45% 2% 20% 63%..jag upplever det som ett krav från arbetsgivaren att jag gör det 4% 8% 16% 24% 47% 2% 12% 70% BAS: Tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vobbar (n=1445) 21 Unionen 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej

22 Åtta av tio kvinnliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag vobbar för att hinna med mina arbetsuppgifter jag inte har någon att lämna över mitt arbete till underlätta för mina kollegor hålla mig uppdaterad om vad som händer på jobbet jag inte vill få den lägre ersättningen från Försäkringskassan kunder/klienter förväntar sig att jag gör det mina kollegor vobbar det är krångligt att begära ersättning från Försäkringskassan jag upplever det som ett krav från arbetsgivaren att jag gör det Instämmer (topbox, andel 4+5) 12% 24% 20% 20% 41% 40% 53% BAS: Tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vobbar (n=1445) 72% 68% Signifikanta skillnader (Större än totalen) Hinna med mina arbetsuppgifter Kvinnor (79%) Har ingen att lämna över mitt arbete till Kvinnor (73%) Har chefsbefattning (75%) Underlätta för mina kollegor Har chefsbefattning (57%) Hålla mig uppdaterad om vad som händer på jobbet år (50%) Har chefsbefattning (51%) Vill inte få den lägre ersättningen från Försäkringskassan år (46%) Medlem i Unionen (45%) Kunder/klienter förväntar sig det Har chefsbefattning (29%) Det är krångligt att begära ersättning från Försäkringskassan Män (23%) 46+ år (25%) Har chefsbefattning (26%) Upplever det som ett krav från arbetsgivaren Kvinnor (15%) Har chefsbefattning (16%) 22 Unionen

23 En av tre av de tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som inte vobbar skulle vilja ha möjlighet att vobba Skulle du vilja ha möjligheten att vobba? Signifikanta skillnader Ja, jag skulle vilja ha möjlighet att vobba 32% Vill inte ha möjlighet att vobba 46+ år (53%) Har ej chefsbefattning (47%) Medlem i facklig organisation (46%) Medlem i Unionen (54%) Nej, jag vill inte ha möjlighet att vobba 44% Har möjlighet att vobba idag men vobbar inte Har chefsbefattning (36%) Har möjlighet att vobba idag men vobbar inte 25% BAS: Tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som inte vobbar (n=601) 23 Unionen

24 Fyra av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vobbar skulle helst slippa vobba Hur väl instämmer du i följande påståenden? Instämmer (topbox) Instämmer inte (bottombox) Jag skulle helst slippa vobba 25% 16% 23% 19% 15% 2% 40% 34% Jag känner mig otillräcklig gentemot mitt barn när jag vobbar 14% 21% 26% 18% 19% 2% 35% 37% När mitt barn är sjukt visar barnet att det ogillar att jag vobbar 7% 12% 23% 25% 28% 5% 19% 53% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej BAS: Tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vobbar (n=1445) 24 Unionen

25 Närmare varannan kvinnlig tjänsteman i privat sektor med barn i åldern 0-11 år skulle helst vilja slippa vobba Hur väl instämmer du i följande påståenden? Instämmer (topbox: andel 4+5) Signifikanta skillnader (större än totalen) Jag skulle helst slippa vobba Jag känner mig otillräcklig gentemot mitt barn när jag vobbar 40% 35% Jag skulle helst slippa vobba Kvinnor (46%) Har ej chefsbefattning (43%) Har fått barn under de senaste 3 åren (47%) Jag känner mig otillräcklig gentemot mitt barn när jag vobbar Kvinnor (44%) Har fått barn under de senaste 3 åren (40%) När mitt barn är sjukt visar barnet att det ogillar att jag vobbar Kvinnor (26%) När mitt barn är sjukt visar barnet att det ogillar att jag vobbar 19% BAS: Tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vobbar (n=1445) 25 Unionen

26 Närmare sex av tio tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år uppger att de alltid eller ofta är tillgängliga för jobbet samtidigt som de är hemma för vård av sjukt barn, med tillfällig föräldrapenning Hur ofta är du tillgänglig för jobbet samtidigt som du är hemma för vård av sjukt barn, med tillfällig föräldrapenning (VAB)? Alltid 25% 58% Signifikanta skillnader Alltid eller ofta (topbox) Har chefsbefattning (65%) Ofta 33% Sällan eller aldrig (bottombox) Har ej chefsbefattning (39%) Sällan 22% Vabbar inte år (9%) Har inte varit föräldraledig under de senaste 3 åren (10%) 35% Aldrig 13% Vabbar inte 6% BAS: Samtliga tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år (n=2046) 26 Unionen

27 Närmare två av tre tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vabbar känner att de har stöd från sin chef när de vabbar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Instämmer (topbox) Instämmer inte (bottombox) Jag känner att jag har stöd från min chef när jag vabbar 35% 29% 21% 6% 4% 5% 64% 10% Jag känner mig stressad att få ihop arbetsliv och privatliv när jag är hemma och vabbar 17% 23% 27% 16% 15% 2% 40% 31% Jag känner att jag måste arbeta under vab för att slippa hög belastning efteråt 17% 24% 23% 17% 18% 2% 40% 35% Jag känner att jag får dåligt samvete för att jag inte kan vara på jobbet när jag vabbar 13% 20% 24% 19% 22% 1% 34% 41% Jag känner att jag kan koppla ifrån arbetet när jag vabbar 13% 18% 24% 24% 19% 2% 30% 44% 5 Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej BAS: Tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vabbar (n= 1921) 27 Unionen

28 Varannan kvinnlig tjänsteman i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vabbar känner sig stressade över att få arbetsliv och privatliv att gå ihop när de vabbar Hur väl instämmer du i följande påståenden? Jag känner att jag har stöd från min chef när jag vabbar Jag känner mig stressad att få ihop arbetsliv och privatliv när jag hemma och vabbar Jag känner att jag måste arbeta under vab för att slippa hög belastning efteråt Jag känner att jag får dåligt samvete för att jag inte kan vara på jobbet när jag vabbar Jag känner att jag kan koppla ifrån arbetet när jag vabbar Instämmer (topbox: andel 4+5) 34% 30% 40% 40% 64% Signifikanta skillnader Jag känner mig stressad för att få ihop arbetsliv och privatliv när jag vabbar Kvinnor (50%) Har chefsbefattning (44%) Jag känner att jag måste arbeta under vab för att slippa hög belastning efteråt år (44%) Har chefsbefattning (52%) Jag känner att jag får dåligt samvete för att jag inte kan vara på jobbet när jag vabbar Kvinnor (45%) Har chefsbefattning (38%) Singel/ensamstående (43%) Jag känner att jag kan koppla ifrån arbetet när jag vabbar Har ej chefsbefattning (34%) BAS: Tjänstemän i privat sektor med barn i åldern 0-11 år som vabbar (n=1921) 28 Unionen

29 Frågor? Välkommen att kontakta oss på Novus! Mats Elzén Tel: Freja Blomdahl Tel: Unionen

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Unionen Vobba 2018 Totalrapport hela riket. Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 6:e december 2017

Unionen Vobba 2018 Totalrapport hela riket. Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 6:e december 2017 Unionen Vobba 2018 Totalrapport hela riket Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 6:e december 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv

Föräldravänligt arbetsliv Föräldravänligt arbetsliv - 2018 Jag har ställt krav när jag sökt nytt jobb, att mitt föräldraskap/privatliv måste fungera med hämtningar och lämningar. Min fru är egenföretagare och rent ekonomiskt är

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

Stressundersökningen. Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: Novus All rights reserved.

Stressundersökningen. Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: Novus All rights reserved. Stressundersökningen 2019 x x Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: 2019-01-23 11 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson & Freja Blomdahl Datum: 160610 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

EU-reglering av snusförsäljning

EU-reglering av snusförsäljning EU-reglering av snusförsäljning Kund: Svenska Snustillverkarföreningen Kontaktperson: Patrik Strömer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Stressundersökningen. Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: Novus All rights reserved.

Stressundersökningen. Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: Novus All rights reserved. Stressundersökningen 2019 x x Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: 2019-01-23 11 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Demokratiundersökning. Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Demokratiundersökning. Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 151222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Scouterna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Stressundersökningen 2019: 2 frågor redovisade per län. 1 Novus All rights reserved.

Stressundersökningen 2019: 2 frågor redovisade per län. 1 Novus All rights reserved. Stressundersökningen 2019: 2 frågor redovisade per län x x Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: 2019-01-23 1 Bakgrund & genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2016 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Om rapporten... 4 Om undersökningen... 5 Sammanfattning av undersökningsresultaten...

Läs mer

RAPPORT TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2013

RAPPORT TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2013 RAPPORT TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2013 Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand 10 juni 2013 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, +46 720 700 410 jenny.andersson@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning

Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Siffror och diagram om medlemsantal, organisationsgrad och kollektivavtalstäckning Facklig organisationsgrad för arbetare, tjänstemän och anställda totalt samt per bransch och sektor 2006- A. Arbetare

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

Stressundersökningen 2019: 1 Novus All rights reserved. Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum:

Stressundersökningen 2019: 1 Novus All rights reserved.   Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: Stressundersökningen 2019: x x Kontakt Novus: Kajsa Bergvall & Katarina Hajdu Datum: 2019-01-23 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 2016-10-01 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet samt att se

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013

RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013 RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013 Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand 27 november 2013 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, 0720 700 410 jenny.andersson@novus.se Genomförande Metod: Webbaserade

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN Kund: Vårdföretagarna Datum: 2014-06-02 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Om undersökningen MÅLGRUPP Män och kvinnor 18-79 år, (dvs ca

Läs mer

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning Socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för socialsekreterare.

Läs mer

Konstruktiv feedback kring undervisning

Konstruktiv feedback kring undervisning Kontakt: Mats Rosenkvist Kontakt Novus: Anna Ragnarsson anna.ragnarsson@novus.se Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND OCH SYFTE Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Successfull School.

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Kartläggning inför löneförhandling Har jobbat deltid 35%

Kartläggning inför löneförhandling Har jobbat deltid 35% Kartläggning inför löneförhandling Har jobbat deltid 35% Kontakt: Anna-kari Modin Kontakt på Novus: Per Fernström Datum: 13 februari 2019 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia. Syftet med undersökningen är kartlägga svenska allmänhetens upplevda hälsa och syn på ekonomisk trygghet och

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden

Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Novus Opinion Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden Rapport från opinionsundersökning oktober 2009 Arne Modig 2009-11-04 1 Allmänheten om rörlighet och trygghet på arbetsmarknaden I

Läs mer

Ljusskyltar i Stockholm. Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ljusskyltar i Stockholm. Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka Stockholmarnas inställning till ljusskyltar i Stockholm. MÅLGRUPP

Läs mer

Grafrapport - Undersökning om bränder. Kontakt ICA Försäkringar: Jessica Carlsson Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Grafrapport - Undersökning om bränder. Kontakt ICA Försäkringar: Jessica Carlsson Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Grafrapport - Kontakt ICA Försäkringar: Jessica Carlsson Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160329 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ICA Försäkringar.

Läs mer

Ideella julklappar Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jon Jakobsson/Peter Blid Datum: 17 november 2017

Ideella julklappar Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jon Jakobsson/Peter Blid Datum: 17 november 2017 2017 Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jon Jakobsson/Peter Blid Datum: 17 november 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Vabb och Vobb Manpower Work Life Rapport 2014 VABB OCH VOBB Att vabba eller inte, det är frågan. Och om frågan varit snårig tidigare så är den

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

PTK Förtroende för pensionsrådgivning. Kontakt: Emilia Emtell Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 30:e januari 2018

PTK Förtroende för pensionsrådgivning. Kontakt: Emilia Emtell Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 30:e januari 2018 PTK Förtroende för pensionsrådgivning Kontakt: Emilia Emtell Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 30:e januari 2018 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av PTK

Läs mer

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling Datum: 11 december 2017 IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling 1 Novus projekt: 14405 1 Om undersökningen Fältperiod: 2-14 november 2017 Antal genomförda intervjuer: 3 771 genomförda webbintervjuer

Läs mer

Sveriges Läkarförbund Allmänhetsundersökning: Fast läkarkontakt

Sveriges Läkarförbund Allmänhetsundersökning: Fast läkarkontakt Sveriges Läkarförbund Allmänhetsundersökning: Fast läkarkontakt 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Sveriges Läkarförbund. Syftet med undersökningen

Läs mer

Ideella julklappar Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 18 November 2016

Ideella julklappar Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 18 November 2016 2016 Kontakt: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 18 November 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Ska du vara föräldraledig?

Ska du vara föräldraledig? Ska du vara föräldraledig? Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Ska du vara föräldraledig? När du är föräldraledig sänks din medlemsavgift till Handels gäller inte avgiften

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den tredje rapporten. Facklig aktivitet och fackligt arbete. kort om R apport 3 av Kort om: kort om R apport 3 av 7 27 3 RappoRt 3 av 7 27 En sammanfattning av den tredje rapporten Omkring 157 LO-medlemmar har ett eller flera fackliga förtroende. Det fackliga arbetet bygger mycket på

Läs mer

Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007

Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007 Rapportserien Röster om facket och jobbet januari september 2007 Rapport 1 Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Rapport 2 Synen på lönesättning och löneskillnader Rapport Facklig aktivitet

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört

Läs mer

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Frågor om Bolån. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Frågor om Bolån Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Landshypotek och Springtime. Undersökningen syftar till

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

DSO om GDPR. 1 1 Novus All rights reserved. En Novusundersökning på uppdrag av:

DSO om GDPR. 1 1 Novus All rights reserved.   En Novusundersökning på uppdrag av: DSO om GDPR En Novusundersökning på uppdrag av: Kontakt på Datainspektionen: Christina Torell, Analytiker Kontakt på Novus: Per Fernström & Annelie Önnerud Datum: 29 mars 2019 1 1 Novus 2019. All rights

Läs mer

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum:

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: 2017-03-17 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket.

Läs mer

Allmänheten om reklam

Allmänheten om reklam Allmänheten om reklam Kontakt: Tomas Hedenius Kontakt på Novus: Helena Björck Datum: 2019-06-03 1 1 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Matsvinn och livsmedelsförpackningar Livsmedelsföretagen. Kontakt: Patrik Strömer Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 15 juni 2018

Matsvinn och livsmedelsförpackningar Livsmedelsföretagen. Kontakt: Patrik Strömer Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 15 juni 2018 Matsvinn och livsmedelsförpackningar Livsmedelsföretagen Kontakt: Patrik Strömer Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 15 juni 2018 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Bibi och Kristofer, medlemmar i Handels

Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Bibi och Kristofer, medlemmar i Handels Information om vad man ska tänka på när man ska vara föräldraledig Bibi och Kristofer, medlemmar i Handels Ska du vara föräldraledig? För dig som ska vara föräldraledig När du är föräldraledig sänks din

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Undersökning om privatanställda arbetares attityder

Undersökning om privatanställda arbetares attityder Undersökning om privatanställda arbetares attityder Kort beskrivning av målgruppen privatanställda arbetare (övergripande) Ålder 21-35 år 36-50 år 40% 39% 51-64 år 22% Man 66% Kön Kvinna 34% 0% 20% 40%

Läs mer

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den första rapporten. Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter

Kort om: Röster om facket och jobbet. En sammanfattning av den första rapporten. Synen på fackligt medlemskap och fackets uppgifter Kort om: kort om Rapport 1 av 7 007 1 RappoRt 1 av 7 007 En sammanfattning av den första rapporten Oavsett facklig Diagram.1 Vilka anses vara de viktigaste fackliga områdena? LO-medlemmar tillhörighet

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Chefsbarometern December 2018 Vård och Omsorg

Chefsbarometern December 2018 Vård och Omsorg Chefsbarometern December 2018 Vård och Omsorg Kontakt på Novus: Per Fernström, Annelie Önnerud Datum: 24 april 2019 Har jobbat deltid 35% 11 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Vänsterpartiet Om arbetstid

Vänsterpartiet Om arbetstid Om arbetstid Kontakt: Jonas Wikström Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 2018-08-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av (V). Syftet med undersökningen

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2015 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet

SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ. En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM+OSA= BRA ARBETSMILJÖ En LATHUND för hur man inkluderar organisatoriska och sociala perspektiv i det systematiska arbetsmiljöarbetet Med den här lathunden vill din fackliga organisation informera om

Läs mer

VISITA - JULBORDSFRÅGOR. Kontakt Visita: Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 24 november 2017

VISITA - JULBORDSFRÅGOR. Kontakt Visita: Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 24 november 2017 VISITA - JULBORDSFRÅGOR Kontakt : Björn Arnek Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 24 november 2017 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av. Syftet med undersökningen

Läs mer

Djurens rätt Opinionsfrågor hösten Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum:

Djurens rätt Opinionsfrågor hösten Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: Djurens rätt Opinionsfrågor hösten 2018 Kontakt: Peter Nilsson Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 2018-10-26 1 2018-10-26 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Förståelse för fem politiska begrepp som är vanligt förekommande i valrörelsen. Kontakt Novus: Mats Elzén & Liza Pettersson Datum:

Förståelse för fem politiska begrepp som är vanligt förekommande i valrörelsen. Kontakt Novus: Mats Elzén & Liza Pettersson Datum: Förståelse för fem politiska begrepp som är vanligt förekommande i valrörelsen Kontakt Novus: Mats Elzén & Liza Pettersson Datum: 2018-08-03 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

Undersökning bland skolbarnsföräldrar. Kontakt Svenskt Friluftsliv: Ulf Silvander Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Undersökning bland skolbarnsföräldrar. Kontakt Svenskt Friluftsliv: Ulf Silvander Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Undersökning bland skolbarnsföräldrar Kontakt Svenskt Friluftsliv: Ulf Silvander Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 2017-04-21 1 BAKGRUND Syftet är att ta reda på hur föräldrarna som har barn i skolåldern

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 26 maj 2014 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, +46 720 700 410 jenny.andersson@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Undersökning kring PPM 2019

Undersökning kring PPM 2019 Undersökning kring PPM 2019 Kontakt: Pontus Haag Kontakt på Novus: Ieva Englund Datum: 2019-01-17 Har jobbat deltid 35% 11 Novus 2019. All rights reserved. www.novus.se Bakgrund & Genomförande BAKGRUND

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 Har du barn? Metod: Webbenkät via RAM Målgrupp: Mammor Urval/Paneler: Läsare av MAMA som har barn Fältperiod: 21/3-25/3 2016

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning Har du hört talas om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 193 377 208 222 98 516 384 Nej, jag har aldrig

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Förord och sammanfattning Välfärdssektorn står inför stora framtidsutmaningar.

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Delrapport: Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen

Läs mer

Undersökning av Frilans Finans aktiva och passiva egenanställda. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 25/

Undersökning av Frilans Finans aktiva och passiva egenanställda. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 25/ Undersökning av Frilans Finans aktiva och passiva egenanställda Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 25/01-2017 1 2018-05-02 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på

Läs mer

Mellan jobb. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös?

Mellan jobb. Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? Mellan jobb Är du mellan jobb eller riskerar du att bli arbetslös? 2019 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 Ersättning från a-kassan 5 Inkomstförsäkring via facket 6 Avgångsersättning genom kollektivavtalet

Läs mer

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET

RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET RÖSTER OM FACKET OCH JOBBET Rapport 3 av 5 Friheter och förmåner i arbetet 2003 Landsorganisationen i Sverige ISBN 91 566 1959 6 LO 03.03 100 satser Fem rapporter Rapport 1 Synen på fackligt medlemskap

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer