SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET"

Transkript

1 SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

2 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag, hur de ser på TLV:s arbete och hur informationen och regelverket fungerar i praktiken med mera. Undersökningen kommer att användas som underlag för att under de kommande åren utveckla stöd och information kring tandvårdsstödets regelverk till tandvården. MÅLGRUPP Målgruppen är tandläkare och/eller vårdgivare inom tandvården. Urvalet kommer från Tjänstetandläkarna och Sveriges Privattandläkarförening. GENOMFÖRANDE Undersökningen har genomförts som en webbenkät under perioden 28/ / Totalt omfattar undersökningen 1149 intervjuer med en deltagarfrekvens på 31 procent. DETALJRESULTAT Signifikanta skillnader mot delmålgrupper är kommenterade i rapporten. Se även tabell för kompletta resultat nedbrutna i delmålgrupper. Notera också att resultaten har viktats för att spegla den verkliga fördelningen mellan privat- och tjänstetandläkare. 2

3 SAMMANFATTNING 3

4 Sammanfattande kommentarer (1/3) INSTÄLLNING TILL TANDVÅRDSSTÖDET En majoritet av Sveriges tandläkare (71%) anser att det statliga tandvårdstödet fungerar bra.. Mer än hälften (60%) anser att de har bra kunskap om reglerna kring tandvårdsstödet är uppbyggt. Klinikschefer inom Folktandvården i högre utsträckning och tandläkare inom Folktandvården i lägre utsträckning. Det tandläkare oftast söker information är vilket tillstånd de ska tillämpa, tjänstetandläkare något oftare än privattandläkare. Två tredjedelar (68%) anser att det går bra att ge patienten information om tandvårdsstödet. Ju mindre specialistkompetens och ju fler patienter man har desto bättre går det att ge information. BEDÖMNING AV TLV Färre än hälften (43%) anser sig känna bra till vilket uppdrag TLV har när det gäller tandvård. Störst kännedom anser sig överlägset klinikchefer inom Folktandvården (hela 70%) ha men även till viss del privattandläkare. Kännedomen ökar ju längre man varit i branschen och med åldern. Även Norra Mellansverige sticker ut med högre kännedom. 4

5 Sammanfattande kommentarer (2/3) BEDÖMNING AV TLV forts. Drygt hälften (53%) är positiva till TLV:s insatser gällande högkostnadsskyddet och ersättning och en sjundedel är negativa. Minst negativa är yngre som varit verksamma kort tid. Mest negativa är de med specialistkompetens (närmare en tredjedel negativa). Vad gäller TLV:s insatser för referenspriser är nära två femtedelar positiva och en femtedel negativ. Mest negativa är även här de med specialistkompetens men även i viss mån privattandläkare. Nära två tredjedelar upplever TLV som trovärdiga och kompetenta, knappt hälften som öppna och endast en tredje del som kostnadseffektiva. Nära hälften har ingen insikt i om TLV är kostnadseffektiva eller ej. Privattandläkarna upplever i högre utsträckning än tjänstetandläkarna att TLV är öppna. Knappt hälften instämmer i att TLV gör genomtänkta analyser av tandvård och är tydliga i sin kommunikation av beslut och analysresultat. Ca en fjärdedel instämmer inte i detta. Endast två femtedelar anser att TLV har en god förståelse för tandvårdens villkor och behov och en tredjedel anser det motsatta. Endast 37% instämmer i att TLV:s beslut bidrar till en bättre tandhälsa, Privattandläkare i något högre grad än tjänstetandläkarna och 29% tar avstånd från detta. 5

6 Sammanfattande kommentarer (3/3) INFORMATIONSFRÅGOR Drygt hälften vet oftast vart de ska vända sig om de har frågor om tandvårdsstödets regelverk. Klinikchefer inom Folktandvården i betydligt högre utsträckning än anställda tandläkare inom Folktandvården. Drygt hälften hämtar information om tandvårdsstödets regelverk via kollegor, tjänstetandläkare i betydligt högre utsträckning än privattandläkare. Nästan lika många hämtar info från TLVs: föreskrift och TLV:s handbok. Även här tjänstetandläkare i betydligt högre utsträckning än privattandläkare. Privattandläkare använder sig i sin tur mer ofta av kundtjänst för partners på Försäkringskassan än tjänstetandläkare. Ovan nämnda kanaler är de som tandläkarna upplever att de får svar på sina frågor genom och har information som är lättillgänglig och lätt att förstå. Utbildningar och branschmedia inkl Försäkringskassans webbplats upplevs i lägre utsträckning ge svar på frågor eller vara lättförståelig/lättillgänglig. 6

7 INSTÄLLNING TILL TANDVÅRDSSTÖDET 7

8 7 av 10 anser att det statliga tandvårdsstödet fungerar bra Det nuvarande tandvårdsstödet infördes i Sverige den 1 juli Det består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ett särskilt tandvårdsbidrag och ett skydd mot höga kostnader. Rent allmänt, vilken är din övergripande bedömning av hur det statliga tandvårdsstödet fungerar? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt 14% 14% 57% 71% Privattandläkare 82% Driver eget/vd 80% Stockholm 80% -45 år 7 Anställd Folktandvården 66% Tjänstetandläkare 6 Har specialistkompetens 54% Klinikchef Folktandvården 53% Norra Mellansverige 52% Ganska dåligt 12% 1 Mycket dåligt 3% Vet ej: 1% BAS: Besvarat 8

9 6 av 10 anser att de har bra kunskap om hur reglerna kring tandvårdsstödet är uppbyggt Vilken kunskap anser du att du själv har om hur reglerna kring tandvårdsstödet är uppbyggt (tillstånd, åtgärd, villkor etc)? Mycket bra Ganska bra 16% 43% 60% Klinikchef Folktandvården 72% Stockholm 6 Anställd Folktandvården 57% Verksam 0-5 år 52% Genomsnittliga 33% Ganska dåliga Mycket dåliga 1% 6% Vet ej 1% BAS: Samtliga (n=1149) 9

10 Oftast söks information om vilka tillstånd som ska tillämpas Ungefär hur ofta behöver du söka information om följande vad gäller tandvårdsstödet? Markera det svarsalternativ som du anser ligger närmast din uppfattning! 10:e behand eller oftare Varanna n/varje behand Var 4:e- 10:e behand Vilket tillstånd som jag ska tillämpa 6% 52% 20% 10% 3% 7% 2% 40% 10% 30% Vilka åtgärder som är ersättningsberättigande 6% 60% 16% 7% 3% 6% 2% 32% 8% 24% Regler för tillstånden 3% 56% 21% 8% 4% 6% 3% 38% 9% 29% Vad som ingår i beräkningen av referenspriserna 21% 48% 11% 6% 2% 4% 8% 23% 6% 17% Vad som ska rapporteras in till Försäkringskassan 29% 47% 7% 4% 1% 6% 18% 6% 12% Aldrig Mer sällan än var tionde behandling Ungefär var tionde behandling Ungefär var fjärde behandling Ungefär varannan behandling Nästan varje behandling Vet ej BAS: Samtliga (n=1149) 10

11 Drygt 2 av 3 anser att det går bra att ge patienten information om tandvårdsstödet Hur upplever du att det fungerar för dig som tandläkare att ge patienten information om tandvårdsstödet och vilken rätt till ersättning de har? Mycket bra Ganska bra Varken bra eller dåligt 18% 16% 50% 68% patienter 74% Har ej specialistkompetens 71% Västsverige 60% patienter 60% patienter 57% Har specialistkompetens 54% Ganska dåligt 12% Mycket dåligt 2% 1 Vet ej 1% BAS: Samtliga (n=1149) 11

12 BEDÖMNING AV TLV 12

13 Drygt 4 av 10 känner bra till vilket uppdrag TLV har när det gäller tandvård Hur väl känner du som tandläkare till vilket uppdrag Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) har när det gäller tandvård? Känner till mycket bra Känner till ganska bra Känner till lite 38% 42% 43% Klinikchef Folktandvården 70% 60 år + 5 Norra Mellansverige 5 Verksam21 år + 52% år 49% Privattandläkare 48% Deltidsanställda 37% Anställd Folktandvården 34% -45 år 28% Verksam 0-5 år 20% Känner knappast till någonting Känner inte till någonting 2% 12% 14% BAS: Samtliga (n=1149) 13

14 Drygt hälften är positiva till TLV:s insatser gällande högkostnadsskyddet och ersättning TLVs uppdrag är att besluta om vilka tandvårdsbehandlingar som ska ingå i högkostnadsskyddet och vad som krävs för att ersättning kan lämnas. Rent allmänt, vilket är din bedömning av TLV:s insatser när det gäller dessa områden? Mycket positiv 6% 53% I huvudsak positiv 48% Varken positiv eller negativ 33% I huvudsak negativ Mycket negativ 3% 11% 14% Har specialistkompetens 30% patienter 21% Män 18% -45 år 9% Verksam 0-5 år 6% Vet ej BAS: Besvarat 14

15 Nästan 4 av 10 är positiva till TLV:s insatser gällande referenspriser TLV:s uppdrag är att besluta om vilka referenspriser som ska gälla. Rent allmänt, vilket är din bedömning av TLV:s insatser när det gäller detta område? Mycket positiv 3% 38% I huvudsak positiv 3 Varken positiv eller negativ 44% I huvudsak negativ Mycket negativ 4% 14% 18% Har specialistkompetens 31% Privattandläkare 22% Man 21% Driver eget/vd 21% Kvinna 14% Anställd Folktandvården 13% Vet ej: 6% BAS: Besvarat 15

16 TLV:s kännetecken Nära hälften vet inte om TLV är kostnadseffektiva Hur väl tycker du att följande kännetecken stämmer in på TLV? Top box Bottom Box Vet ej Trovärdig 17% 49% 26% 6% 2% 6 9% 16% Kompetent 14% 49% 2 9% 3% 63% 12% 18% Öppen 9% % 44% 21% 27% Kostnadseffektiv 7% 26% 44% 1 7% 33% 23% 4 Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls BAS: Besvarat 16

17 En tredjedel anser inte att TLV har god förståelse för tandvårdens villkor/behov Hur väl tycker du att följande beskrivningar stämmer in på TLV? Top box Bottom Box Vet ej TLV gör väl genomtänkta analyser av tandvård 6% 39% 30% 18% 7% % TLV är tydliga i sin kommunikation av beslut och analysresultat 7% 37% 30% 20% 7% 44% 27% 17% TLV har en god förståelse av tandvårdens villkor och behov 4% 36% 26% 2 9% 40% 34% 16% TLVs beslut bidrar till bättre tandhälsa 32% 34% 21% 8% 37% 29% 18% Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Varken eller Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls BAS: Besvarat 17

18 INFORMATIONSFRÅGOR 18

19 Drygt hälften vet oftast var de ska vända sig om de har frågor om tandvårdsstödets regelverk Flera myndigheter bland annat TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket samverkar när det gäller tandvårdsstödet. Hur ofta vet du vart du ska vända dig när du har frågor om tandvårdsstödets regelverk? Alltid Ofta 10% 4 54% Klinikchef Folktandvården 68% Anställd Folktandvården 49% Verksam 0-5 år 41% Ibland 26% Sällan 12% Aldrig Söker aldrig information från myndigheter Vet ej 2% 3% 4% BAS: Samtliga (n=1149) 19

20 Hälften hämtar information om tandvårdsstödets regelverk via TLV:s föreskrift och TLV:s handbok Information till tandvården om tandvårdsstödets regelverk sker via olika kanaler. Hur ofta hämtar du information via följande informationskanaler? Från kollegor 6% 48% 36% 8% 2% 0% Alltid/ Ofta Sällan/ Aldrig 54% 10% TLV:s föreskrift 16% 37% 29% 13% 4% 2% 53% 17% TLV:s handbok 13% 36% 29% 1 6% 1% 49% 21% Utbildning via min arbetsgivare 1 29% 21% 27% 4% 20% 47% Kundtjänst för partners på Försäkringskassan 2% 8% 30% 29% 30% 1% 10% 59% Utbildning i mitt landsting 3% 7% 19% 21% 46% 4% 10% 67% Försäkringskassans webbplats 1% 8% 31% 32% 27% 1% 9% 59% Branschmedia 1% 6% 27% 21% 40% 7% 62% Utbildning genom lokalavdelning inom Privattandläkarna 1% 2% 11% 12% 69% 4% 4% 74% Annan utbildning 1% 3% 16% 19% 56% 6% 3% 82% Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej BAS: Samtliga (n=1149) 20

21 Närmare 2 av 3 tandläkare får alltid/ofta svar på sina frågor i TLV:s handbok eller föreskrift Hur ofta tycker du att du får svar på dina frågor när du använder följande informationskanaler? Kundtjänst för partners på Försäkringskassan (n=799) 23% 39% 21% 7% 1% 9% Alltid/ Ofta Sällan/ Aldrig 62% 8% TLV:s handbok (n=1078) 12% 53% 2 6% 1% 3% 6 7% TLV:s föreskrift (n=1104) 12% 53% 23% 7% 1% 4% 6 7% Från kollegor (n=1122) 9% 52% 32% 1% 61% 6% Utbildning via min arbetsgivare (n=844) 8% 33% 29% 14% 10% 41% 19% Utbildning i mitt landsting (n=618) 27% 32% 19% 12% 32% 24% Försäkringskassans webbplats (n=840) 3% 28% 37% 16% 3% 13% 31% 19% Utbildning lokalavd. inom Privattandläkarna (n=353) 3% 22% 29% 21% 8% 17% 2 29% Branschmedia (n=686) 1% 1 40% 22% 16% 17% 28% Annan utbildning (n=511) 2% 1 31% 20% 8% 24% 17% 28% Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej BAS: Hämtar information om tandvårdstödets regelverk 21

22 Drygt hälften anser att TLV:s handbok och TLV:s föreskrift har lättillgänglig info som är lätt att förstå Hur ofta tycker du generellt sett att informationen i följande informationskanaler är lätt att förstå och lättillgänglig? Från kollegor (n=1122) 18% 52% 24% 3% 1% 2% Allltid/ Ofta Sällan/ Aldrig 70% 4% TLV:s handbok (n=1078) 10% 46% 31% 9% 2% 3% 56% 10% Kundtjänst för partners på Försäkringskassan (n=799) 12% 41% 24% 11% 2% 10% 54% 13% TLV:s föreskrift (n=1104) 8% 43% 33% 9% 2% 52% 11% Utbildning via min arbetsgivare (n=844) 10% 3 27% 11% 12% 46% 16% Utbildning i mitt landsting (n=618) 7% 31% 29% 16% 3% 14% 37% 19% Försäkringskassans webbplats (n=840) 4% 30% 36% 17% 2% 12% 33% 19% Utbildning genom lokalavdelning inom Privattandläkarna 6% % 21% 31% 23% Branschmedia (n=686) 4% 22% 32% 19% 3% 20% 26% 22% Annan utbildning (n=511) 21% 2 16% 28% 2 22% Alltid Ofta Ibland Sällan Aldrig Vet ej BAS: Hämtar information om tandvårdstödets regelverk 22

23 2 av 3 anser att TLV m.fl. fortsättningsvis ska ha gemensam monter och seminarier TLV, Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Läkemedelsverket medverkar på Odontologisk Riksstämma och Swedental med gemensam monter och seminarier. Anser du att TLV även fortsättningsvis ska göra det? 28% 67% Ja Nej Vet ej BAS: Samtliga (n=1149) 23

24 BAKGRUNDSFRÅGOR 24

25 Bakgrundsfrågor Kön och ålder Man 44% Kvinna 56% - 45 år 33% år år 22% BAS: Samtliga (n=1149) 25

26 Bakgrundsfrågor Sysselsättning och arbetstid Anställd som tandläkare inom Folktandvården 4 Anställd som tandläkare av privat tandvårdsföretag Kostnadsställeansvarig i Praktikertjänst 6% Driver egen verksamhet/vd för företag 28% Klinikchef inom Folktandvården Annat: 9% 7% Heltid 68% Deltid - 50 procent eller mer 28% Deltid - mindre än 50 procent 3% BAS: Samtliga (n=1149) 26

27 Antal patienter som behandlas inom statliga tandvårdsstödet Fråga: Ungefär hur många vuxna patienter behandlar du per år inom det statliga tandvårdsstödet? patienter 13% patienter 11% patienter 32% patienter 27% eller fler patienter 17% Behandlar inga patienter inom det statliga tandvårdsstödet 0% BAS: Samtliga (n=1149) 27

28 Bakgrundsfrågor Antal år som verksam tandläkare och antal tandläkare på arbetsplatsen Mindre än 1 år 1% 1-5 år 6-10 år år 11% 10% 16% 21 år eller längre 62% 1-2 tandläkare 32% 3-10 tandläkare 5 11 tandläkare eller fler 13% BAS: Samtliga (n=1149) 28

29 Specialistkompetenser Fråga: Har du någon/några av följande specialistkompetenser? Nej 8 Ja 1 Endodonti Klinisk oral fysiologi (bettfysiologi) Odontologisk radiologi Oral kirurgi Oral protetik Ortodonti Pedodonti Parodontologi 1% 1% 1% 3% 4% 1% 2% BAS: Samtliga (n=1149) 29

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Regelverket för tandvården

Regelverket för tandvården Regelverket för tandvården Det finns flera olika tandvårdsstöd Högkostnadsskyddet för tandvård För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnadsskyddet finns ett referenspris som ersättningen i högkostnadsskyddet

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (5) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

Tandläkarsiffror 2013

Tandläkarsiffror 2013 8000 Tandläkarsiffror 2013 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1995 2000 2005 2010 I din hand håller du en presentation av

Läs mer

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik.

Valet av rubrik känns lite väl massmedial, och det är vår uppfattning att de fakta som redovisas i rapporten inte ger stöd för en sådan rubrik. Riksrevisionen 2012-03-28 Synpunkter på Riksrevisionens utkast till rapport En tandlös reform? Privattandläkarna tackar för visat förtroende och lämnar följande synpunkter på utkastet till rapporten En

Läs mer

Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet. Rapportering av regeringsuppdrag

Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet. Rapportering av regeringsuppdrag Utveckla Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets roll inom tandvårdsområdet Rapportering av regeringsuppdrag 2 (25) Citera gärna Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets rapporter, men glöm inte att uppge

Läs mer

Privattandläkarna. Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården

Privattandläkarna. Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården Privattandläkarna Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation för hela den privata tandvården Privattandläkarna arbetar för Fri prissättning Fri etablering Patientens fria val

Läs mer

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...

Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014... Bakgrund... 3 TLV:s metod för att fastställa referenspriset för en åtgärd... 3 Större förändringar i referenspriset 1 september 2014...4 Övergångsbestämmelser... 5 Privattandläkarnas synpunkter under arbetets

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar kortfattat upp vilka förmåner som finns från socialförsäkringen när det gäller tandvård. Bland annat kan du läsa om tandvårdsbidragen,

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar i Sverige.

Läs mer

Statens tandvårdsstöd

Statens tandvårdsstöd Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs

Läs mer

Lättläst. Om du behöver tandvård

Lättläst. Om du behöver tandvård Lättläst Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller i stort sett alla som bor eller arbetar

Läs mer

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN Kund: Vårdföretagarna Datum: 2014-06-02 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Om undersökningen MÅLGRUPP Män och kvinnor 18-79 år, (dvs ca

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning för behandlare inom det statliga tandvårdsstödet Sid 1 Månad 20xx Presentationstitel

Försäkringskassans kundundersökning för behandlare inom det statliga tandvårdsstödet Sid 1 Månad 20xx Presentationstitel Försäkringskassans kundundersökning för behandlare inom det statliga tandvårdsstödet 2015 Sid 1 Månad 20xx Presentationstitel Om undersökningen Den första kundundersökningen riktad enbart mot behandlare-

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Det statliga tandvårdsstödet

Det statliga tandvårdsstödet Det statliga tandvårdsstödet Tandvårdsstödet omfattar alla som bor i Sverige från och med den 1 juli det år hon eller han den fyller 20 år. Det innehåller ett allmänt tandvårdsbidrag och ett skydd mot

Läs mer

Om du behöver tandvård

Om du behöver tandvård Om du behöver tandvård Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla som bor eller arbetar i Sverige. Den ger

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Regeringens proposition 2007/08:145

Regeringens proposition 2007/08:145 Regeringens proposition 2007/08:145 Byte av namn på Läkemedelsförmånsnämnden Prop. 2007/08:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 april 2008 Fredrik Reinfeldt Göran

Läs mer

Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet

Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet Social Insurance Report Analys av kvaliteten i rapporteringen till Försäkringskassan inom det statliga tandvårdsstödet ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos

Läs mer

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76)

Yttrande över Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter (SOU 2015:76) Regelrådet är ett särskilt beslutsorgan inom Tillväxtverket vars ledamöter utses av regeringen. Regelrådet ansvarar för sina egna beslut. Regelrådets uppgifter är att granska och yttra sig över kvaliteten

Läs mer

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister

Tandläkarsiffror. Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård. Varav antal specialister 8000 Tandläkarsiffror 7000 6000 Totalt antal tandläkare sysselsatta i svensk tandvård 5000 4000 3000 2000 1000 Varav antal specialister 1997 2002 2007 2012 I din hand håller du en presentation av hur Tandläkarsverige

Läs mer

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter

Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård. YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42. Allmänna synpunkter 1 Landstingsstyrelsens förvaltning Noomi Näsström Områdeschef Medicinsk tandvård YTTRANDE 2011-02-11 1 (6) Ds 2010:42 Yttrande över departementspromemorian Friskare tänder till rimliga kostnader även för

Läs mer

Folktandvården söker: Övertandläkare

Folktandvården söker: Övertandläkare Folktandvården söker: Övertandläkare Vi söker nu övertandläkare till Folktandvården Skåne i Helsingborg, Kristianstad, Lund och Malmö. Vi söker specialister till följande orter: Oral protetik, Helsingborg,

Läs mer

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Riksförbundet Sällsynta diagnoser - Fokus på vården Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 2017-01-18 1 Kort om genomförandet Webbenkät Medlemmar med en sällsynt diagnos eller som har barn/anhörig med en

Läs mer

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 Kund: na Kontakt: Caroline Thunved, Anton Landehag Datum: 2014-02-06 Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Om genomförandet

Läs mer

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6

Inledning... 3. Patienternas syn på tandvården... 4. Omsättning inom tandvården... 6 Inledning... 3 Patienternas syn på tandvården... 4 Omsättning inom tandvården... 6 Företag inom tandvården...6 Nettoomsättning... 8 Anställda och löner inom tandvården...9 Omsättningsförändring... 11 Rörelsemarginal

Läs mer

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09

Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Sammanfattning av Socialförsäkringsrapport 2011:09 Populationen i föreliggande undersökning består av de 5,13 miljoner individer, 20 år och äldre, som besökt tandvården en eller flera gånger under perioden

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken

punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken punkter för att laga hålen i 5tandvårdspolitiken Svensk tandvård i världsklass Att vårda sina tänder är ett livsprojekt. Den tandhälsa som du har i dag är till stor del ett resultat av hur du tidigare

Läs mer

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter

Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter BESLUTSUNDERLAG 1/1 Regionstyrelsen Remissvar Ett tandvårdsstöd för alla fler och starkare patienter Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet Ett tandvårdsstöd för alla

Läs mer

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013

Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tandvårdsstöd Förändringar 1 januari 2013 Tredje steget i tandvårdsreformen Patient- och Medborgarservice/Tandvård cheftandläkare Tandvårdsstöden Gäller från 2013 Alla som bor i Sverige har rätt till ett

Läs mer

Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI

Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI ES/PR Henrik Björk PM till Nämnden för KPI 2015-05-18 1(6) Hantering av högkostnadsskyddet för tandläkarvård i KPI För beslut Prisenheten föreslår en förbättring av prismätningen av tandvård i konsumentprisindex.

Läs mer

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan

Det tredje steget i tandvårdsreformen. Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Det tredje steget i tandvårdsreformen Mariana Näslund Blixt Socialstyrelsen Anna-Lena Rosendahl Försäkringskassan Nytt tandvårdsstöd för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar Bakgrund

Läs mer

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare

Framtidens tandläkare. En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Framtidens tandläkare En enkät om grundutbildningen till 709 nyutexaminerade tandläkare Inledning Sveriges Tandläkarförbund genomförde under våren 2016 en enkätundersökning som omfattar tandläkare som

Läs mer

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet

PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer. Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Kortrapport av: PSORIASIS en hud- och ledsjukdom som begränsar arbetsförmågan och sociala relationer Stor enkätundersökning bland 2000 medlemmar i Psoriasisförbundet Fakta om undersökningen BAKGRUND Psoriasisförbundet

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län

Folktandvården. Landstinget i Kalmar län Folktandvården Landstinget i Kalmar län Tandvårdslagen 2 Målet för tandvården är en god tandhälsa och en tandvård på lika villkor för hela befolkningen 5 (Landstingets ansvar) Varje landsting skall erbjuda

Läs mer

Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41)

Yttrande över departementspromemorian Statligt tandvårdsstöd och utbildningstandvård (Ds 2010:41) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (2) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-02-15 P 20 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-01-13 HSN 1012-1399 Handläggare: Bo Persson Yttrande över departementspromemorian Statligt

Läs mer

Datum HK (4100) Dnr

Datum HK (4100) Dnr Wimi 2005 FK90010_003_G Datum 1 (5) Plan för efterhandskontroller gällande det statliga tandvårdsstödet för år 2012 1. Inriktning för efterhandskontrollerna Syftet med efterhandskontrollerna är att utreda

Läs mer

Programutvärdering Tandläkarprogrammet T10, Ht 2015

Programutvärdering Tandläkarprogrammet T10, Ht 2015 Programutvärdering Tandläkarprogrammet T, Ht 0 Termin, HT0 Results of survey Startade: den december 0 Avslutad: den januari 0 Svarsfrekvens: % ( / ) Elektroniskt utvärderingssystem Programutvärdering Tandläkarprogrammet

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Klara Västra Kyrkogata

Postadress Besöksadress Telefon Stockholm Klara Västra Kyrkogata 1 (43) Analys av besöksfrekvenser för tandvårdsbesök i förebyggande syfte och effekterna av skyddet mot höga kostnader i det tandvårdsstöd som infördes den 1 juli 2008 Postadress Besöksadress Telefon 103

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Arbetsmiljöundersökning

Arbetsmiljöundersökning Arbetsmiljöundersökning 1 INNEHÅLL Sammanfattning 3 Uppdraget 4 Bakgrund och syfte 4 Undersöknings omfattning och gomförande 4 Svarsfrekvs och bortfall 4 Resultatet av datainsamling 4 Jämförelser Resultat

Läs mer

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 2016-10-01 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet samt att se

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Vilken ort? Medlemmar i föreningen

Vilken ort? Medlemmar i föreningen Kursutvärdering Kompetenta Anordnare - omgång 3 De flesta deltagarna kommer från Blekinge och från Värmland. Diagram (n=45) Vilken ort? 2 6 7 6 Blekinge Umeå Vara Värmland Västerås Det är i huvudsak större

Läs mer

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna

Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna Utan kvalificerat administrativt stöd utarmas verksamheterna En undersökning om vilka konsekvenser det får om stadshusledningens förslag att ta bort 5-7 administrativa tjänster verkställs. 7 februari 27

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 28 april 2015 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 3 februari 2014

Läs mer

Konstruktiv feedback kring undervisning

Konstruktiv feedback kring undervisning Kontakt: Mats Rosenkvist Kontakt Novus: Anna Ragnarsson anna.ragnarsson@novus.se Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND OCH SYFTE Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Successfull School.

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört

Läs mer

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd

Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Ds 2010:2 Ändring av övergångsbestämmelserna till lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017

Särskilt tandvårdsstöd Augusti 2017 Särskilt tandvårdsstöd Augusti 217 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Regionens särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Regionens särskilda tandvårdsstödtandvårdsstöd omfattar tre olika delar; Tandvård till personer

Läs mer

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20 UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING Datum: 2013-12-20 Genomförande MÅLGRUPP Allmänheten Sverige 18-79 år. GENOMFÖRANDE Webbintervjuer i Novus Sverigepanel under perioden 12-18 december 2013 Undersökningen baseras

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna

Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell. En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna. Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna Rör inte min lön! Unga ratar dagens lönemodell En rapport om lönebildning från Almega och Ledarna Rör inte min lön 2009, Almega och Ledarna 1 Innehåll Om undersökningen 4 Sammanfattning 5 Få unga är nöjda

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING (ST) ORTODONTI STV ORTODONTI LINKÖPING FOLKTANDVÅRDEN LANDSTINGET I ÖSTERGÖTLAND Två platser godkända av Socialstyrelsen 1995-01-26 Dnr: 524-7071/94 Tredje

Läs mer

Prislista. Stina Hellman

Prislista. Stina Hellman Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Göteborg September-oktober 2006 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar att psoriasis

Läs mer

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval

Särskilt tandvårdsstöd Juli Tandvårdsenheten Vårdval Särskilt tandvårdsstöd Juli 216 Tandvårdsenheten Vårdval 2 Landstingets särskilda tandvårdsstöd Bakgrund Den 1 januari 213 infördes det så kallade Tredje steget som medförde att nya grupper erhåller stöd,

Läs mer

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010

Framtidens Tandläkare. En enkätundersökning genomförd av Sveriges Tandläkarförbund 2010 Framtidens Tandläkare En enkätundersökning genomförd av Om undersökningen har för fjärde gången sedan 1 genomfört en enkätundersökning riktad till nylegitimerade tandläkare. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Stina Hellman. Prislista

Stina Hellman. Prislista Prislista Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder Pris Referenspris *) 101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 820 775 103 Akut eller kompletterande undersökning, utförd

Läs mer

EU-reglering av snusförsäljning

EU-reglering av snusförsäljning EU-reglering av snusförsäljning Kund: Svenska Snustillverkarföreningen Kontaktperson: Patrik Strömer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Hälsoekonomiska konsekvenser av tandvårdsstödets utformning

Hälsoekonomiska konsekvenser av tandvårdsstödets utformning Hälsoekonomiska konsekvenser av tandvårdsstödets utformning Thomas Davidson, Fil.dr. hälsoekonomi CMT - Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi, Linköpings Universitet 16 oktober 2014 Innehåll Vad

Läs mer

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner

Barn-och ungdomstandvård och övriga tandvårdsstöd för vuxna administreras via landsting och regioner Sveriges Tandvårdsstöd 2014 Inger Wårdh, ötdl och docent i Gerodonti vid institutionen för odontologi, Karolinska institutet Alla som bor i Sverige har rätt till ett statligt tandvårdsstöd från och med

Läs mer

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens

Kompetensförsörjningsplan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens splan 2015 Rätt bemanning och rätt kompetens Anneli Bernhardsson 2015-03-23 Uppskatta rekryteringssituationen idag och bedöm balansen om 5 respektive 8 år (8 år gäller endast specialist-/specialtandläkare

Läs mer

2009-10-19 S2009/7920/HS

2009-10-19 S2009/7920/HS Promemoria 2009-10-19 S2009/7920/HS Socialdepartementet Sekretess för vissa uppgifter hos Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Sammanfattning Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) avser att inhämta

Läs mer

Förklaring av centrala begrepp

Förklaring av centrala begrepp 2014-03-18 Guide garantiåtagandet Denna guide är framtagen av branschorganisationen Privattandläkarna för att ge stöd till medlemmar i tillämpningen av garantiåtagandet för protetiska behandlingar i tandvården.

Läs mer

Undersökning av i vilken utsträckning information om det statliga tandvårdsstödet nått befolkningen

Undersökning av i vilken utsträckning information om det statliga tandvårdsstödet nått befolkningen 1 (34) Bilaga 5. Undersökning av i vilken utsträckning information om det statliga tandvårdsstödet nått befolkningen Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Klara Västra Kyrkogata 11 08-786 90

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd;

Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets författningssamling Föreskrifter om ändring i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd; TLVFS

Läs mer

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi

FRISKTANDVÅRD. En ny betalningsmodell. Magnus Hakeberg. Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi FRISKTANDVÅRD En ny betalningsmodell Magnus Hakeberg Odontologisk psykologi och folkhälsa Institutionen för odontologi Abonnemangstandvård -1991 Göteborg -1998 Värmland -2007 Västra Götalandsregionen -2009

Läs mer

BILAGA 1 Datum 2012-03-13

BILAGA 1 Datum 2012-03-13 BILAGA 1 Datum 2012-03-13 Dnr Avtalsvillkor för tandvård m.m. För en vårdgivare som är medlem i Privattandläkarna (Sveriges Privattandläkarförening) och för en tandläkare eller tandhygienist som är verksam

Läs mer

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist

Frilansande journalister (SJF) - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter. 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist - arbetsvillkor, förändringar och framtidsutsikter 24 september 2015 Sonja von Lochow & Martin Ahlqvist Om undersökningen Fältperiod: 10 augusti 16 september 2015 Omfattning och urval: Totalundersökning

Läs mer

Rapport kontroller inom

Rapport kontroller inom 1 (12) Rapport kontroller inom statligt tandvårdsstöd 2014 2 (12) Inledning I den här rapporten återges resultatet från de efterhandskontroller som genomförts enligt produktionsplan 2014, utförda kontrollutredningar

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018 DNR 10/2921 2010-06-15 1 (11) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Jenny O Connor Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2018 Sammanfattning

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19)

Hälso- och sjukvårdsnämnden. Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Ledningsstaben Klas Lindström 2007-05-03 LiÖ 2007-299 Hälso- och sjukvårdsnämnden Yttrande över slutbetänkandet Friskare tänder till rimliga kostnader (SOU 2007:19) Regeringen tillsatte under 2005 en utredning

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken

Lagrum: 3 kap. 3 2 lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring; 40 kap. 11 första stycket 2 socialförsäkringsbalken HFD 2015 ref 18 Kostnad för tandvård har ansetts nödvändig enligt arbetsskadeförsäkringen trots att den överstigit referenspriset i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter. Lagrum: 3 kap.

Läs mer

Privattandläkarna. Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag

Privattandläkarna. Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag Privattandläkarna Branschorganisationen för privata tandvårdsföretag Privattandläkarna - en aktör som påverkar Privattandläkarna är en medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt obunden branschorganisation

Läs mer

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport

Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport 1 (7) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Åtgärdsplan för tandvårdsreformen - månadsrapport Inledning Regeringen har begärt månatlig rapportering om de åtgärder Försäkringskassan vidtar för att säkerställa

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016

Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn 2016 Attitydmätning Tvärförbindelse Södertörn Kännedom Årets totala kännedom på ungefär samma nivå som närboende vilket antyder att totala kännedomen ökat. Kännedomen är störst i Huddinge (fyra av tio) och

Läs mer

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10)

RAPPORT. PTP-enkät 2009 1(10) RAPPORT PTP-enkät 2009 1(10) INLEDNING Bakgrund 1995 genomförde Psykologförbundet för första gången en undersökning till dem som tagit psykologexamen mellan två tidpunkter för att bland annat få en bild

Läs mer

Ljusskyltar i Stockholm. Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ljusskyltar i Stockholm. Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka Stockholmarnas inställning till ljusskyltar i Stockholm. MÅLGRUPP

Läs mer

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård

Prislista. Tandvårdsteam Framtidens Tandvård Prislista Välkommen till vår mottagning! Här kan du läsa om våra priser och det statliga tandvårdsstödet. Fråga gärna oss i tandvårdsteamet om du vill veta mera. Vi kallar dig till undersökning med jämna

Läs mer

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006

Rapport till Marks kommun - attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOPresearch AB attityder bland representanter för företag juni/juli 2006 SKOP, Skandinavisk opinion ab, har på uppdrag Marks kommun intervjuat 154 företagare och andra representanter för företag om hur

Läs mer

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2015

Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år 2015 DNR 08/0100 2008-02-18 1 (12) Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för vård och socialtjänst Håkan Vestergren Tfn 08 452 77 03 Planeringsunderlag avseende specialisttandvårdens utveckling till år

Läs mer

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013

Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Stockholm 2014-04-25 Till Läkarförbundets yrkes- och lokalföreningar Nr 3 2014 Företagsläkarnas och skolläkarnas lönestatistik november 2013 Bakgrund och svarsfrekvens Läkarförbundet skickade i januari

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling

Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling Myndigheten för yrkeshögskolans författningssamling ISSN 2000-6802 Myndigheten för yrkeshögskolans föreskrifter för att utbildningar med inriktning tandsköterska ska ha nationellt likvärdigt innehåll;

Läs mer