Om mikroarbete och restid

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Om mikroarbete och restid"

Transkript

1 Om mikroarbete och restid Undersökning om svenskarnas inställning till mikroarbete vad gör man med sin restid till och från jobbet Hösten 2012 Claremont 1

2 Innehållsförteckning Inledning 3 Sammanfattning av huvudresultat..6 Undersökningens resultat 8 Hur lång restid uppskattar du att du har tur och retur till din arbetsplats en vanlig dag? Hur reser du vanligen till jobbet en vanlig dag? Vad använder du mobilen mest till på väg till/från jobbet? Varför jobbar du när du reser till/från ditt jobb? Om du inte redan kan det, skulle du vilja jobba online mot din arbetsplats? Vilka är de främsta skälen till att du inte jobbar till och från din arbetsplats? Vilken typ av utrustning använder du i jobbet? 2

3 Inledning Claremont har låtit genomföra denna undersökning om hur vi spenderar vår tid till och från arbetet varje dag. Vad använder man sin smartphone till och varför är utgångspunkten för de frågor som ställts. Frågeområden som tas upp i undersökningen är bland annat: Hur reser man till jobbet? Hur spenderar man tiden när man reser till jobbet? Om man arbetar, hur och vad ägnar man sig åt då? Varför just dessa uppgifter? Undersökningen är genomförd som en internetenkät via undersökningsföretaget PFM Research under september personer i åldrarna år har svarat på enkäten. De som svarat utgör ett representativt urval ur befolkningen i avseende på kön, ålder och geografi. När undersökningen hänvisar till kollektivresenärer avser det de som åker lokalbuss, tunnelbana, pendeltåg och regionaltåg. Ålders- och könsfördelning 66+ år år 15% 48% 52% 85% Kvinna Man år 46% 54% år 52% 48% år 4 57% Total 50% 50% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Figur 1: Ålder- och könsfördelning av respondenter 3

4 Geografisk fördelning Södra Sverige 17% Västsverige 20% Småland med öarna Östra Mellansverige Stockholm 18% 19% Norra Mellansverige 8% Mellersta Norrland Övre Norrland 5% 0% 5% 15% 20% 25% Figur 2: Geografisk fördelning av respondenter Geografisk fördelning och resesätt Södra Sverige Västsverige Småland med öarna 2% 12% 16% 1 19% Reser kollektivt Totalt Östra Mellansverige 14% 15% Stockholm (Stockholms län) 22% 52% Norra Mellansverige 8% Mellersta Norrland 0% 5% Övre Norrland 4% 5% 0% 20% 30% 40% 50% Figur 3: Geografisk fördelning och resesätt 60% Om Claremont Claremont kombinerar IT- och affärskompetens för att driva förbättringar genom innovativa förändringar. Claremont hjälper sina kunder att utveckla nya lösningar, system och metoder som effektiviserar deras verksamheter och stärker deras konkurrenskraft. Claremont jobbar med mobila lösningar, kundanpassning av affärssystem, systemarkitektur, projektledning och effektiv testning. Claremont har nu över 100 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. 4

5 Claremonts vd, Peter Lundström, sammanfattar undersökningen: Att bara fem procent får tillgodoräkna sig restid som arbetstid skulle kunna vara mycket högre. Till stor del är arbetsgivarnas attityd som styr. De måste förstå att många arbetsuppgifter faktisk kan utföras på andra ställen än vid skrivbordet. Tekniken finns och andelen svenskar som använder mobilt internet är redan idag över 50 procent Om bara fler arbetsgivare erbjöd möjligheten att räkna restid som arbetstid och de rätta tekniska förutsättningarna, skulle än fler tycka det vara intressant att mikroarbeta. Inte minst skulle den höga andel med kort restid som idag väljer bilen kunna motiveras att åka kollektivt i stället. Här finns en enorm effektiviseringspotential, en möjlighet att attrahera medarbetare och skapa en miljövinst som många företag missar 5

6 Sammanfattning av huvudresultat 7 av 10 kollektivresenärer har upp till två timmars restid varje dag till och från jobbet 43 procent av svenskarna har mellan 30 minuter och två timmars resväg varje dag till och från jobbet. Bland dem som reser kollektivt är siffran 73 procent. Tendensen är att ju längre resväg, desto fler väljer att resa kollektivt. 38 procent av kollektivresenärerna har mellan en och två timmars resväg varje dag. 70 procent av alla som tar bilen till och från jobbet har en restid på upp till en timme varje dag. Bilen populärast, men närmare var femte åker kollektivt Att åka bil är det vanligaste färdsättet att ta sig till och från jobbet, särskilt bland män där fler än 6 av 10 åker bil. Närmare var femte, 17 procent, åker kollektivt. Något fler kvinnor än män. Samtal och mejl vanligaste användningen av mobilen Bland alla som reser till och från jobbet, oavsett resesätt, använder nära en tredjedel (30 procent) mobilen till att prata med vänner och familj och en dryg femtedel att prata jobbärenden. Bland de som åker kollektivt till och från jobbet ser fördelningen lite annorlunda ut. Fortfarande kommer vanliga samtal högt på listan (39 procent pratar med vänner och familj; 23 procent pratar jobbärenden). Men var tionde, 10 procent, jobbar online med affärsinformation (3 procent för alla svarande). Var tionde vill undvika att behöva jobba hemma och jobbar därför mobilt 82 procent av svenskarna säger att man inte jobbar till och från jobbet (69 procent av de som åker kollektivt). Av kollektivåkarna uppger en dryg femtedel, 21 procent, att de tvingas arbeta till och från jobbet för att hinna med allt och inte behöva jobba ikapp hemma. Bara fem procent uppger att de väljer att jobba till och från jobbet för att de kan tillgodoräkna sig det som arbetstid. Fler män än kvinnor har möjlighet att jobba online Nästan tre gånger fler män än kvinnor, 24 procent respektive 9 procent, har redan möjlighet att jobba online. Rent generellt finns en tydlig korrelation mellan den restid man har till och från jobbet och möjligheten och viljan att jobba online. För dem med en restid på över två timmar har redan 39 procent (16 procent i snitt) den möjligheten och 15 procent skulle vilja ha det (2 procent i snitt). Fler än var tionde, 13 procent, uppger att man kanske skulle vilja detta. De som svarar entydigt ja bland dem som inte kan jobba online menar att det skulle effektivisera deras dag, spara tid, göra att de kan komma hem tidigare och att de kunde lämna bilen hemma. 6

7 Varva ner främsta skälet att inte jobba under restid var tredje uppger att man ändå inte får räkna det som arbetstid Varva ner är ett viktigt skäl att inte jobba till och från arbetsplatsen menar 61 procent av svenskarna som reser kollektivt. Men en hög andel av kollektivåkarna, 29 procent, jobbar inte för att de ändå inte kan räkna det som arbetstid. Trots att 73 procent av kollektivåkarna har mellan 30 minuter och två timmars resväg till jobbet (se figur 4), anser 26 procent att man har för kort resväg för att hinna jobba något. Bara hälften av svenskarna som använder smartphone i jobbet får den betald av arbetsgivaren En ganska hög andel av smartphone som arbetsverktyg bekostas privat. Drygt var femte, 21 procent, uppger att man använder sin privata smartphone i jobbet. 7

8 Undersökningsresultat 7 av 10 kollektivresenärer har upp till två timmars restid varje dag till och från jobbet Frågan: Hur lång restid uppskattar du att du har tur och retur till din arbetsplats en vanlig dag? 43 procent av svenskarna har mellan 30 minuter och två timmars resväg varje dag till och från jobbet. Bland dem som reser kollektivt är siffran 73 procent. Tendensen är att ju längre resväg, desto fler väljer att resa kollektivt. 38 procent av kollektivresenärerna har mellan en och två timmars resväg varje dag. 70 procent av alla som tar bilen till och från jobbet har en restid på upp till en timme varje dag. 7 av 10 kollektivresande har upp till två timmars restid varje dag Mer än två timmar Mellan en och två timmar 5% 17% 15% 38% Reser kollektivt Totalt Mellan 30 min och en timme 28% 35% Mindre än 30 min 5 0% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4: Hur lång restid uppskattar du att du har tur och retur till din arbetsplats en vanlig dag? 8

9 Bilen populärast, men närmare var femte åker kollektivt Frågan: Hur reser du huvudsakligen till jobbet en vanlig dag? Att åka bil är det vanligaste färdsättet att ta sig till och från jobbet, särskilt bland män där fler än 6 av 10 åker bil. Närmare var femte, 17 procent, åker kollektivt. Något fler kvinnor än män. Närmare var femte åker kollektivt Bil 51% 56% 61% Cykel Kollektivt Promenerar 20% 1 16% 18% 14% 17% 11% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Kvinna Man Total Figur 5: Hur reser du huvudsakligen till jobbet en vanlig dag? 9

10 Samtal och mejl vanligaste användningen av mobilen Frågan: Vad använder du mobilen mest till på väg till och från jobbet? Bland alla som reser till och från jobbet, oavsett resesätt, använder nära en tredjedel (30 procent) mobilen till att prata med vänner och familj och en dryg femtedel att prata jobbärenden. Bland de som åker kollektivt till och från jobbet ser fördelningen lite annorlunda ut. Fortfarande kommer vanliga samtal högt på listan (39 procent pratar med vänner och familj; 23 procent pratar jobbärenden). Men var tionde, 10 procent, jobbar online med affärsinformation (3 procent för alla svarande). Samtal och mejl vanligaste användning av mobil när man reser kollektivt Videosamtal Chattar 1% 2% 9% Läser nyheter 30% Totalt Lyssnar på musik/radio 16% 30% Reser kollektivt Tittar på film/teve/video 2% 6% Pratar med vänner och familj 30% 39% Pratar jobbärenden 19% 2 Läser och svarar på mejl 15% 37% Jobbar online med affärsinformation Jobbar offline med affärsinformation 1% 4% Sociala medier 8% 25% Spela spel 4% 16% 0% 5% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 6: Vad använder du mobilen mest till på väg till/från jobbet? 10

11 Var tionde vill undvika att behöva jobba hemma och jobbar därför mobilt Frågan: Varför jobbar du när du reser till/från ditt jobb? 82 procent av svenskarna säger att man inte jobbar till och från jobbet (69 procent av de som åker kollektivt). Av kollektivåkarna uppger en dryg femtedel, 21 procent, att de tvingas arbeta till och från jobbet för att hinna med allt och inte behöva jobba ikapp hemma. Bara fem procent uppger att de väljer att jobba till och från jobbet för att de kan tillgodoräkna sig det som arbetstid. Var femte tvingas jobba under restid för att hinna med Perfekt tid att göra tidrapportering, fakturaattestering, orderläggning, 8% Reser kollektivt Kunderna kräver det 4% 5% Totalt Gör det ENDAST när jag behöver gå hem tidigare någon dag 2% 4% Kan tillgodoräkna det som arbetstid (kortare arbetsdagar) 5% För att slippa jobba hemma 4% 8% För att hinna med mitt jobb 7% 1 0% 2% 4% 6% 8% 12% 14% Figur 7: Varför jobbar du när du reser till/från ditt jobb? (Flera möjliga alternativ) 11

12 Fler män än kvinnor har möjlighet att jobba online Fråga: Om du inte redan kan det, skulle du vilja kunna jobba online mot din arbetsplats och dess system och program när du åker till/från jobbet? Det finns en tydlig korrelation mellan restiden till och från jobbet och möjligheten och viljan att jobba online. För dem med en restid på över två timmar har redan 39 procent (16 procent i snitt) den möjligheten och 15 procent (2 procent i snitt) skulle vilja ha det. Nästan tre gånger fler män än kvinnor, 24 procent respektive 9 procent, har redan möjlighet att jobba online. Fler än var tionde, 13 procent, uppger att man kanske skulle vilja detta. De som svarar entydigt ja bland dem som inte kan jobba online menar att det skulle effektivisera deras dag, spara tid, göra att de kan komma hem tidigare och att de kunde lämna bilen hemma. Fler män än kvinnor har möjlighet att jobba online Kvinna 2% 9% 1 75% Man 12% 24% 61% Ja, därför att Har redan den möjligheten Vet ej/kanske Total 2% 16% 1 68% Nej 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 8: Om du inte redan kan det, skulle du vilja kunna jobba online mot din arbetsplats när du åker till/från jobbet? 12

13 Varva ner främsta skälet att inte jobba under restid var tredje uppger att man ändå inte får räkna det som arbetstid Frågan: Vilka är de främsta skälen till att du inte jobbar ToR jobbet? Varva ner är ett viktigt skäl att inte jobba till och från arbetsplatsen menar 61 procent av svenskarna som reser kollektivt. Men en hög andel av kollektivåkarna, 29 procent, jobbar inte för att de ändå inte kan räkna det som arbetstid. Trots att 73 procent av kollektivåkarna har mellan 30 minuter och två timmars resväg till jobbet (se figur 4), anser 26 procent att man har för kort resväg för att hinna jobba något. Främsta skälen till att inte jobba på väg till jobbet Har för kort restid för att hinna göra något vettigt Behöver inte hinner med allt ändå 26% 42% 39% 32% Reser kollektivt Totalt Vill varva ner 28% 61% Annat Får/kan inte tillgodogöra mig restiden som arbetstid ändå 16% 20% 17% 29% Kör bil Säkerhetsaspekten gör att jag inte kan/får för min arbetsgivare % Dålig teknik/utrustning Uppkopplingen mot arbetsplatsen krånglar alltför ofta (tex. dålig täckning) 5% 9% 16% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 9: Vilka är de främsta skälen till att du inte jobbar ToR jobbet? (underlag: 82 procent som uppgett att man inte arbetar till och från sin arbetsplats) 13

14 Bara hälften av svenskarna som använder smartphone i jobbet får den betald av arbetsgivaren Frågan: Vilken typ av utrustning använder du i jobbet? En ganska hög andel av smartphone som arbetsverktyg bekostas privat. Drygt var femte, 21 procent, uppger att man använder sin privata smartphone i jobbet. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 0% Smartphone och bärbar dator vanlig jobbutrustning 92% Privatägd Köpt av arbetsgivaren 64% 54% 51% Använder ej denna utrustning i jobbet 42% 27% 25% 21% 12% 8% 4% 5% Smartphone Vanlig mobil Läsplatta Bärbar dator Figur 10: Vilken typ av utrustning använder du i jobbet? 14

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Svenskarnas användning av telefoni och internet

Svenskarnas användning av telefoni och internet Rapportnummer PTS-ER-:20 Datum Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning Rapportnummer PTS-ER-:20 Diarienummer 13-10702 ISSN 1650-9862 Författare Projektledare på PTS: Karin

Läs mer

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter

SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Rapport 2007:17 SMS-lån En kartläggning av unga vuxnas erfarenheter Förord Kronofogdemyndigheten och Konsumentverket har under det senaste året noga följt utvecklingen samt uppmärksammat olika problem

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet

Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Netigates Medarbetarrapport 2013 Svenska medarbetare efterfrågar lyhördhet Inledning Fixa ventilationen!, Ledningen bryr sig inte eller Varför lyssnar vi alltid på samma radiokanal?. Kommentarerna från

Läs mer

Elever och lärare online

Elever och lärare online En rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Rapport från Lärarnas Riksförbund Elever och lärare online var går gränsen? Förord Den snabba utvecklingen av användandet

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Kvinnor och män utan barn

Kvinnor och män utan barn 18 och män utan barn Många av dem som ännu inte hade fått något barn räknade med att bli förälder så småningom. Orsaken till att man inte hade fått barn än varierade med respondentens ålder och familjesituation.

Läs mer

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering

Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Så blir de gyllene åren om sparande, boende och ekonomisk planering Ingela Gabrielsson, privatekonom Nordea 2014-11-20 Sammanfattning Närmare fyra av tio känner oro för att pensionen i framtiden inte ska

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

E-handeln i Norden 2015

E-handeln i Norden 2015 E-handeln i Norden 2015 Innehåll Om rapporten...2 Norden, en e-handelsmarknad i framkant...3 Tillgänglighet och valfrihet allt viktigare... 4 Norden... 6 E-handel för drygt 140 miljarder kronor...6 Det

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014

GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 GENERATION JOBB Ungas syn på jobb och arbetsmarknaden 2014 Bakgrund Unga och jobb är ett ämne som debatteras flitigt, på arbetsplatser, i politiken och inte minst i media. Problemet med debatten är att

Läs mer