Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015"

Transkript

1 Privata tjänstemän om att vobba / Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: Unionen

2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Bakgrund och genomförande 3 Sammanfattning 4 Resultat Hemma med sjukt barn 8 Vobba 13 Vabba 19 Kontaktuppgifter 23 2

3 Rapport Privata tjänstemän Hållbarhetsundersökning om att vobba2015 xx/01 27/ Bakgrund & Genomförande BAKGRUND OCH SYFTE Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur tjänstemän med barn i åldern 0-16 år ser på vobba och vabba. Undersökningen genomfördes även under 2013 och MÅLGRUPP Målgruppen för undersökningen är privata tjänstemän med barn i åldern 0-16 år. Undersökningen har genomförts som webbintervju i slumpmässigt rekryterad webbpanel. Totalt har 2136 intervjuer genomförts med en deltagarfrekvens om 45 procent. DETALJRESULTAT Signifikanta skillnader mot kön, ålder och befattning är kommenterade i rapporten. I vissa fall har även signifikanta skillnader sett till andra bakgrundsvariabler såsom ort, barnens ålder och utbildningsnivå kommenterats. Se tabell för kompletta resultat nedbrutna i delmålgrupper. Felmarginalen: Vid intervjuer: Vid 500 intervjuer: Vid utfall 20/80: +/- 2,5% Vid utfall 20/80: +/- 3,6% Vid utfall 50/50: +/- 3,2% Vid utfall 50/50: +/- 4,5% 3 AMF Unionen

4 Rapport Privata tjänstemän Hållbarhetsundersökning om att vobba2015 xx/01 27/ SAMMANFATTNING 4 AMF Unionen

5 Privata tjänstemän om att vobba / Hemma med sjukt barn Hemma med sjukt barn Sju av tio samboende eller gifta tjänstemän med barn 0-16 år uppger att de brukar turas om vem som är hemma när barnen är sjuka. Arbetsbelastning styr i hög grad vem som stannar hemma med barnen, särskilt bland kvinnor och personer med yngre barn (0-7 år). En femtedel uppger att ekonomiska skäl är avgörande, däribland en större andel män, personer boende i medelstora orter och personer med yngre barn (0-7 år). Chefer uppger i högre utsträckning än personer utan chefsbefattning att möjligheten att jobba hemifrån avgör vem som stannar hemma med sjukt barn. Föräldravänlig attityd Tre av fyra anser att det finns en föräldravänlig attityd på deras arbetsplats, varav 43 procent instämmer mycket väl i att arbetsplatsen har en föräldravänlig attityd. Bland dem som instämmer helt (5 på en skala mellan 1-5) i att arbetsplatsen har en föräldravänlig attityd är andelen män och personer boende storstäder större. Jobba på distans Närmare 9 av 10 tjänstemän med barn i åldern 0-16 år har möjlighet att utföra hela eller delar av arbetet på distans. Män, chefer och tjänstemän boende i storstäder har i högre grad möjlighet att jobba på distans. 5

6 Privata tjänstemän om att vobba / Vobba Vobba Tre av fem tjänstemän vobbar. Chefer och personer i åldern år uppger i högre utsträckning att de alltid vabbar istället för att vobba. Bland dem som aldrig vobbar är andelen kvinnor, personer utan chefsposition, personer i åldern 35 år och yngre eller 46 år och äldre större. De vanligaste orsakerna till att man väljer att vobba istället för att vabba är för att hinna med sina arbetsuppgifter eller för att det inte finns någon att lämna över arbetsuppgifterna till. Chefer vobbar i högre utsträckning av flera skäl, bland annat för att hinna med sina arbetsuppgifter och att de känner de inte har någon att lämna över sitt arbete till...hinna med mina arbetsuppgifter / Jag vobbar för att? / Tre vanligaste orsakerna till att vobba TOPBOX (ANDEL 4 + 5)..jag inte har någon att lämna över mitt arbete till 70% 64% Drygt en tredjedel uppger att de väljer att vobba istället för att vabba på grund av att de inte vill ha den lägre ersättningen från Försäkringskassan. Kvinnor (13 procent) upplever i högre utsträckning vobbning som ett krav från arbetsgivaren än män (9 procent). Kvinnor svarar även i högre grad att de vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter. Män (38 procent) vobbar i högre utsträckning än kvinnor (31 procent) för att inte få den lägre ersättningen från Försäkringskassan...underlätta för mina kollegor 48% Bland dem som vobbar skulle drygt var tredje helst vilja slippa vobba, det gäller i högre grad kvinnor än män. En tredjedel känner sig också otillräckliga gentemot sitt barn, i högre utsträckning kvinnor och föräldrar till små barn (0-7 år). Av de som inte vobbar skulle en dryg fjärdedel vilja ha möjlighet att vobba, framförallt yngre personer. 6

7 Privata tjänstemän om att vobba / Vabba Tillgänglighet under vab Tre av fyra tjänstemän med barn i åldern 0-16 år är tillgängliga för jobbet när det vabbar, varav fler än hälften uppger att de alltid eller ofta är tillgängliga för jobbet under vab. Män och chefer uppger i särskilt hög utsträckning att de alltid är tillgängliga för jobbet när de är hemma för vård av sjukt barn med tillfällig föräldrapenning. Sju av tio tjänstemän upplever att de har stöd från sin chef när de vabbar. Samtidigt upplever endast en tredjedel att de kan koppla ifrån arbetet när under vab. Kvinnor och chefer känner i lägre utsträckning att de har stöd från sin chef när de vabbar och känner i mindre grad att de kan koppla ifrån arbetet när de vabbar. Föräldravänlig attityd Fyra av tio känner att måste arbeta under vabbning för att slippa hög arbetsbelastning efteråt. Ungefär lika många blir stressade av att få ihop privatliv och arbetsliv när de är hemma och vabbar. En knapp tredjedel får dåligt samvete för att de inte kan vara på jobbet när de vabbar. Kvinnor och småbarnsföräldrar med barn i åldern 0-7 år är i högre grad stressade över att få ihop privatliv och arbetsliv och känner i högre grad att de får dåligt samvete över att de inte är på jobbet. Kvinnor och chefer känner i högre grad att det måste arbeta för att slippa hög arbetsbelastning. 7

8 Rapport Privata tjänstemän Hållbarhetsundersökning om att vobba2015 xx/01 27/ RESULTAT HEMMA MED SJUKT BARN 8 AMF Unionen

9 7 av 10 samboende/gifta tjänstemän med barn 0-16 år försöker turas om med sin partner om att vara hemma när barnet är sjukt Turas du och din partner om att vara hemma när barnet är sjukt? 8% 1% Män Kvinnor 8% 1% 6% 6% 1% 13% 16% 15% 7% 10% 67% 73% Ja, vi försöker turas om Nej, det är oftast jag som är hemma Nej, det är oftast min partner som är hemma Nej, annan lösning Vet ej 69% Signifikanta skillnader: Kvinnliga tjänstemän (15%) svarar i högre grad än manliga (7%) att det oftast är de som är hemma. Chefer (16%) svarar i högre grad än icke-chefer (10%) att det oftast är deras partner som är hemma BAS: Tjänstemän som är gifta/sambo (n=1919) 9

10 6 av 10 uppger att arbetsbelastningen avgör vem som stannar hemma Vad är i huvudsak avgörande för vem av er som är hemma när barnet är sjukt? Flera svar möjliga Signifikanta skillnader: Arbetsbelastning Möjlighet att kunna jobba hemifrån Tillfällighet/Inget speciellt 21% 22% 39% 38% 61% 60% Arbetsbelastning (61%) -35 år (69%) Kvinnor (67%) år (66%) Högskola/universitet (65%) Har barn 0-7 år (65%) Män (57%) Gymnasium (56%) 46+ år (53%) Barn år (53%) Ekonomiska skäl (19%) Män (23%) Mellanbygd (21%) Har barn 0-7 år (21%) 46+ år (15%) Kvinnor (12%) Ekonomiska skäl Vilja Arbetsgivarens inställning Vet ej 19% 17% 11% 10% 7% 5% 1% 1% Möjlighet att jobba hemifrån (39%) Storstäder (47%) Har barn 8-11 år (45%) Har barn år (44%) år (44%) Chef (43%) 46+ år (43%) Högskola/Universitet (41%) Ej chef (37%) Har barn 0-7 år (35%) Gymnasium (34%) Mellanbygd (32%) -35 år (27%) Glesbygd (26%) BAS: Tjänstemän som är gifta/sambo och turas om att vara hemma när barnet är sjuk (n=1753) 10

11 Närmare 9 av 10 tjänstemän har möjlighet att utföra sitt arbete på distans Har du möjlighet att utföra ditt arbete på distans? Signifikanta skillnader: Män (90%) kan i högre utsträckning än kvinnor (83%) arbeta på distans % (86%) Chefer (94%) kan i högre utsträckning än icke-chefer (84%) utföra sitt arbete på distans Boende i storstäder (90%) kan i högre utsträckning utföra sitt arbete på distans. 23% 21% 29% 31% 35% 34% 13% 13% Ja, allt/nästan allt Ja, till stor del Ja, vill viss del Nej, inget BAS: Samtliga (n=2136) 11

12 3 av 4 upplever att det finns en föräldravänlig attityd på deras arbetsplats I vilken utsträckning instämmer du i följande..? På min arbetsplats finns det en föräldravänlig attityd 5. Instämmer helt 4. 43% 43% 34% 33% 77% (76%) Signifikanta skillnader: Insämmer helt (43%) Storstad (45%) Män (45%) Kvinnor (38%) -35 år (37%) 3. 15% 16% Instämmer inte alls Vet ej 4% 5% 2% 1% 2% 2% BAS: Samtliga (n=2136) 12

13 Rapport Privata tjänstemän Hållbarhetsundersökning om att vobba2015 xx/01 27/ VOBBA 13 AMF Unionen

14 En av tre vobbar ofta eller alltid istället för att vabba Allt fler jobbar samtidigt som de är hemma med sjukt barn, vilket har föranlett ett nytt uttryck: vobba. Med vobba menar vi att man jobbar hemifrån med bibehållen lön samtidigt som man är hemma med sjukt barn. Hur ofta brukar du vobba istället för att vabba? Signifikanta skillnader: Vobbar alltid (12%) år (15%) Chef (20%) -35 år (3%) Ej chef (8%) Vobbar ofta (21%) år (26%) 46+ år (17%) 12% 61% (63%) 33% (31%) 21% 20% 11% 28% 32% 39% 37% Vobbar aldrig (39%) Kvinnor (43%) -35 år (45%) 46+ år (44%) Ej chef (44%) Har bara barn år (55%) Män (36%) år (31%) år (33%) Chef (29%) Alltid Ofta Sällan Aldrig BAS: Samtliga (n=2136) 14

15 Sju av tio vobbar för att hinna med sina arbetsuppgifter Hur väl instämmer du följande påståenden? Jag vobbar för att Topbox (Andel 4+5) hinna med mina arbetsuppgifter 41% 29% 17% 8% 4% 1% 70% 71%..jag inte har någon att lämna över mitt arbete till 37% 27% 18% 8% 8% 2% 64% 67%..underlätta för mina kollegor 18% 30% 27% 12% 12% 1% 48% 47%..hålla mig uppdaterad om vad som händer på jobbet 16% 22% 24% 19% 18% 1% 38% 40%..jag inte vill få den lägre ersättningen från Försäkringskassan 19% 17% 14% 13% 34% 4% 36% 33%..kunder/klienter förväntar sig att jag gör det 10% 13% 18% 20% 35% 3% 23% 25%..det är krångligt att begära ersättning från Försäkringskassan 11% 11% 12% 15% 45% 5% 22% 22%..mina kollegor vobbar 5% 9% 17% 19% 38% 12% 15% 15%..jag upplever det som ett krav från arbetsgivaren att jag gör det 3% 7% 13% 24% 51% 2% 10% 12% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5. Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej BAS: Tjänstemän som vobbar (n=1313) 15

16 Fler än var tredje man vobbar för att slippa få den lägre ersättningen från Försäkringskassan Hur väl instämmer du följande påståenden? Jag vobbar för att Signifikanta skillnader topbox (andel 4+5) Topbox (andel 4+5) Män Jag vill inte få den lägre ersättningen från Försäkringskassan (38%) Kvinnor Hinna med mina arbetsuppgifter (76%) Jag upplever som ett krav från arbetsgivaren att göra det (13%) Chefer Hinna med mina arbetsuppgifter (75%) Ingen att lämna över arbetsuppgifter till (73%) Underlätta för kollegorna (52%) Hålla mig uppdaterad om vad som händer på jobbet (47%) Kunder/klienter förväntar sig att jag gör det (31%) Krångligt att begära ersättning från Försäkringskassan (28%) Jag upplever som ett krav från arbetsgivaren att göra det (13%)..hinna med mina arbetsuppgifter..jag inte har någon att lämna över mitt arbete till..underlätta för mina kollegor..hålla mig uppdaterad om vad som händer på jobbet..jag inte vill få den lägre ersättningen från Försäkringskassan..kunder/klienter förväntar sig att jag gör det..det är krångligt att begära ersättning från Försäkringskassan 48% 38% 36% 23% 22% 64% 70%..mina kollegor vobbar 14%..jag upplever det som ett krav från arbetsgivaren att jag gör det 10% 16 BAS: Tjänstemän som vobbar (n=1313)

17 Drygt en av fyra som inte vobbar skulle vilja ha möjlighet att vobba Skulle du vilja ha möjlighet att vobba? Signifikanta skillnader: Ja, jag skulle vilja ha möjlighet att vobba 27% 27% Vill ha möjlighet att vobba (27%) -35 år (36%) Barn 0-7 år (33%) 46+ år (22%) Vill inte ha möjlighet att vobba (44%) Ej chef (47%) -35 år (37%) Chef (39%) Nej, jag vill inte ha möjlighet att vobba 44% 50% Har möjlighet men vobbar inte (29%) Män (32%) Chef (39%) Har bara barn i åldern (35%) Kvinnor (25%) Ej chef (25%) Har möjlighet att vobba idag men vobbar inte 29% 24% BAS: Tjänstemän som inte vobbar (n=823) 17

18 En tredjedel av de tjänstemän som vobbar skulle helst vilja slippa att vobba Hur väl instämmer du följande påståenden? Jag skulle helst slippa vobba 20% 14% 23% 19% 22% 3% Topbox (Andel 4+5) % 35% Signifikanta skillnader: Kvinnor skulle i högre utsträckning slippa vobba (40%), känner sig otillräckliga mot sitt barn (43%) och ser att barnet visar ogillande (19%) när de vobbar Jag känner mig otillräcklig gentemot mitt barn när jag vobbar 15% 17% 22% 22% 22% 2% 32% 34% Föräldrar till småbarn (0-7 år) skulle i högre utsträckning vilja slippa vobba (40%), känner sig i högre grad otillräckliga mot sitt barn (40%) och ser att barnet visar ogillande (18%) när de vobbar. När mitt barn är sjukt visar barnet att det ogillar att jag vobbar 6% 8% 18% 27% 37% 4% 14% 16% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5. Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej BAS: Tjänstemän som vobbar (n=1313) 18

19 Rapport Privata tjänstemän Hållbarhetsundersökning om att vobba2015 xx/01 27/ VABBA 19 AMF Unionen

20 Fler än hälften av tjänstemännen är ofta eller alltid tillgänglig för jobbet samtidigt som de vabbar Hur ofta är du tillgänglig för jobbet samtidigt som du är hemma för vård av sjukt barn, med tillfällig föräldrapenning? Signifikanta skillnader: % (78%) Alltid (27%) Män (28%) Chef (36%) Kvinnor (24%) Ej chef (21%) Ofta (26%) -35 år (31%) år (32%) 46+ år (22%) 27% 53% (56%) 30% 26% 26% 23% 22% 24% 22% Aldrig (24%) 46+ år (33%) -35 år (19%) år (15%) Alltid Ofta Sällan Aldrig BAS: Samtliga (n=2136) 20

21 Många känner stöd från sin chef när man vabbar men endast en av tre känner att det kan koppla ifrån arbetet när man vabbar Hur väl instämmer du följande påståenden? Jag känner att jag har stöd från min chef när jag vabbar 43% 27% 15% 6% 3% 6% Topbox (Andel 4+5) % 68% Signifikanta skillnader: Kvinnor och chefer känner i lägre utsträckning att de har stöd från sin chef när de vabbar (kvinnor 65%; chefer 65%) och att de kan koppla ifrån jobbet när de vabbar (kvinnor 28%; 24%) Jag känner att jag kan koppla ifrån arbetet när jag vabbar 13% 20% 23% 21% 19% 4% 32% 31% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5. Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej BAS: Tjänstemän som vabbar (n=1626) 21

22 Fyra av tio känner att de måste arbeta under vab för att slippa en hög belastning efteråt Hur väl instämmer du följande påståenden? Jag känner att jag måste arbeta under vab för att slippa hög belastning efteråt 18% 22% 24% 18% 16% 2% Topbox (Andel 4+5) % 42% Signifikanta skillnader: Kvinnor känner sig i högre utsträckning stressade att få ihop arbetsliv och privatliv (49%), känner att de måste arbeta under vab (47%) och får dåligt samvete när de vabbar (40%) Jag känner mig stressad att få ihop arbetsliv och privatliv när jag är hemma och vabbar 16% 23% 25% 20% 14% 2% 39% 44% Chefer känner i högre utsträckning att de måste arbeta under vab för att slippa en hög belastning efteråt (49%) Jag känner att jag får dåligt samvete för att jag inte kan vara på jobbet när jag vabbar 10% 21% 21% 24% 23% 1% 31% 31% Föräldrar till småbarn (0-7 år) känner sig i högre utsträckning stressade (42%) och att de får dåligt samvete (34%) när de vabbar 0% 20% 40% 60% 80% 100% 5. Instämmer helt Instämmer inte alls Vet ej BAS: Tjänstemän som vabbar (n=1626) 22

23 Rapport Privata tjänstemän Hållbarhetsundersökning om att vobba2015 xx/01 27/ Frågor? Välkommen att kontakta oss på Novus! Freja Blomdahl Tel: AMF Unionen

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513

Flexibel pension. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150513 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar bl a till att ta reda

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov

Föräldravänligt arbetsliv en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov Föräldravänligt arbetsliv 2016 - en rapport om framgångsfaktorer och förbättringsbehov 1 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Om rapporten... 4 Om undersökningen... 5 Sammanfattning av undersökningsresultaten...

Läs mer

RAPPORT TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2013

RAPPORT TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2013 RAPPORT TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2013 Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand 10 juni 2013 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, +46 720 700 410 jenny.andersson@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Konstruktiv feedback kring undervisning

Konstruktiv feedback kring undervisning Kontakt: Mats Rosenkvist Kontakt Novus: Anna Ragnarsson anna.ragnarsson@novus.se Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND OCH SYFTE Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Successfull School.

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2015 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 28 maj 2015 Kontakt på Novus: Freja Blomdahl +46 76 262 04 53 freja.blomdahl@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE

UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE UNIONEN ALLMÄNHETEN OM EGET FÖRETAGANDE MINDRE MÄTNING I SYFTE ATT TITTA PÅ INTRESSET FÖR MENTORSKAP VID START AV FÖRETAG Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs Datum: 2014-09-18 Kontakt på Novus: Mats Elzén

Läs mer

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624

Egenföretagare om semester. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 150624 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen syftar till att ta reda på

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson & Freja Blomdahl Datum: 160610 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016

Frågor om självmord. Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 Kontakt Mind: Helena Mehra Kontakt Novus: Freja Blomdahl Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Mind. Syftet med undersökningen

Läs mer

EU-reglering av snusförsäljning

EU-reglering av snusförsäljning EU-reglering av snusförsäljning Kund: Svenska Snustillverkarföreningen Kontaktperson: Patrik Strömer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts

Läs mer

Det flexibla arbetslivets möjligheter

Det flexibla arbetslivets möjligheter Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013

RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013 RAPPORT: TJÄNSTEMÄNNENS JULSTRESS 2013 Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand 27 november 2013 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, 0720 700 410 jenny.andersson@novus.se Genomförande Metod: Webbaserade

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011

FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 FÖRÄLDRARS ATTITYDER TILL SKOLAN 2011 Kund: Lärarförbundet Kontakt: Kristina Stutterheim, Matilda Westerman Datum: 21 juni, 2011 Anna Ragnarsson Senior Research Consultant Tel: +46 8 535 25 892 anna.ragnarsson@novusgroup.se

Läs mer

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN

GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN GRAFRAPPORT: FRÅGOR OM VÅRD-OCH OMSORGSSEKTORN Kund: Vårdföretagarna Datum: 2014-06-02 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Om undersökningen MÅLGRUPP Män och kvinnor 18-79 år, (dvs ca

Läs mer

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb

Manpower Work Life: 2014:1. Manpower Work Life. Rapport 2014. Vabb och Vobb Manpower Work Life: 2014:1 Manpower Work Life Rapport 2014 Vabb och Vobb Manpower Work Life Rapport 2014 VABB OCH VOBB Att vabba eller inte, det är frågan. Och om frågan varit snårig tidigare så är den

Läs mer

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning

Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning Hur väl instämmer du i följande påståenden? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 190 353 257 201 107

Läs mer

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ofrivilligt ensamhet. Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Andrea Hilzensauer Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 2016-10-01 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka allmänhetens inställning till ensamhet samt att se

Läs mer

Bakgrund & Genomförande

Bakgrund & Genomförande Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Skandia. Syftet med undersökningen är kartlägga svenska allmänhetens upplevda hälsa och syn på ekonomisk trygghet och

Läs mer

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN

RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN RAPPORT INSTÄLLNING TILL ATT ARBETA EFTER 65-ÅRSÅLDERN UPPFÖLJANDE MÄTNING PRIVATANSTÄLLDA ARBETARE (SAF-LO) Beställare: AMF Kontakt AMF: Emelie Ericson (emelie.ericson@amf.se) Kontaktperson Novus: Anna

Läs mer

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET

SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET SPRINGTIME/TLV TANDLÄKARE OM TANDVÅRDSSTÖDET Bakgrund & Genomförande BAKGRUND & SYFTE Syftet med undersökningen är att kartlägga landets tandläkare och vårdgivare bedömer att tandvårdsstödet fungerar idag,

Läs mer

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20

UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING. Datum: 2013-12-20 UNDERSÖKNING OM KLÄDFÖRVARING Datum: 2013-12-20 Genomförande MÅLGRUPP Allmänheten Sverige 18-79 år. GENOMFÖRANDE Webbintervjuer i Novus Sverigepanel under perioden 12-18 december 2013 Undersökningen baseras

Läs mer

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015

SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 SÖNDAGSÅNGEST.SE 23 MARS 2015 BAKGRUND & GENOMFÖRANDE BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Nackademin. Syftet med undersökningen är att ta reda på hur allmänheten upplever söndagsångest.

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015

Innehållsförteckning. Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu December 2015 Innehållsförteckning Svenska folket om matsvinn - Vad tyckte man 2009/2010, vad tycker man nu 2015 December 2015 1 Sammanfattning 11 procent fler har uppmärksammat matsvinnsdebatten (2009 vs 2015) 90 procent

Läs mer

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen.

Läs mer

Ljusskyltar i Stockholm. Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum:

Ljusskyltar i Stockholm. Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: Kontakt: Lars Lindberg Kontakt Novus: Ieva Englund Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med undersökningen är att undersöka Stockholmarnas inställning till ljusskyltar i Stockholm. MÅLGRUPP

Läs mer

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet

Arbetsgivares attityder till föräldraledighet. Arbetsgivares attityder till föräldraledighet Moderatorn har ordet Dagens hålltider: 14.00 14.55 Informationspass 14.55 15.00 kort paus inför pass II 14.55 16 00 paneldiskussion Första passet: 1. Inledning. Jan Andersson chef för Barn och Familj har

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet

Ledarnas Chefsbarometer 2012. Chefen och jämställdhet Ledarnas Chefsbarometer 2012 Chefen och jämställdhet Innehåll Inledning... 2 Rapporten i korthet... 3 Jämställda arbetsplatser?... 4 Chefens chef är en man såväl i privat som offentlig sektor... 5 En chef,

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Arbetsgivares syn på föräldraledighet Sid 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet Bakgrund och syfte Attitydundersökning för att kartlägga arbetsgivares inställning till de anställdas föräldraledighet

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616

Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring. Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 Undersökning om pensioner och traditionell pensionsförsäkring Kontakt AMF: Ulrika Sundbom Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 160616 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar

Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Bilaga 10 Föräldrars och arbetsgivares syn på föräldraledighet två enkätundersökningar Teknisk beskrivning Föräldraförsäkringsutredningen har låtit genomföra undersökningar riktade till föräldrar och chefer.

Läs mer

Demokratiundersökning. Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

Demokratiundersökning. Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: Kontakt Scouterna: Caroline Thunved Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 151222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Scouterna. Syftet med undersökningen

Läs mer

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning

Är du orolig för att privata företag kan sälja vidare personliga uppgifter om dig som finns tillgängliga via internet? Kön Ålder Utbildning Tycker du att din privata kommunikation via telefon, e-post och internet skall vara fri från avlyssning, såvida det inte föreligger någon brottsmisstanke? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år

Läs mer

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom

Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom Finns det tid att vara sjuk? - En undersökning av arbete vid sjukdom 1 Innehållsförteckning Förord sid 3 Sammanfattning och slutsatser sid 4 Resultat av Unionens undersökning av arbete vid sjukdom sid

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 2016-03- 31 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO

UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO UNDERSÖKNING OM PENSIONSORO Kund: AMF Kontakt: Ulrika Sundbom Datum: 23 mars, 2014 Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Genomförande Bakgrund & Syfte Novus har på uppdrag av AMF

Läs mer

Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen

Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen Frågor om mörkret under vinterhalvåret Belysningsbranschen Kund kontakt: Kristin Wester Novus kontakt: Annelie Önnerud Åström Datum: 13 november 2015 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014

Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 Rapport - Kunskapsmätning 23/12 2014 Rapport - Kunskapsmätning Kund: Norges Ambassad Kontakt: Anders Ruud Sørli Datum: 23 december 2014 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Syftet med mätningen är mäta den

Läs mer

Undersökning om solskydd

Undersökning om solskydd Undersökning om solskydd 1 17-06-27 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Synoptik. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Målgruppen för undersökningen är den svenska allmänheten

Läs mer

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016

Hela Sverige ska leva Nationell mätning Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 Hela Sverige ska leva Nationell mätning 2016 Kontakt: Terese Bengard Kontakt Novus: Mats Elzén Datum: 10 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1

Arbetsgivares syn på föräldraledighet. Sida 1 Arbetsgivares syn på föräldraledighet 20140624 Sida 1 Innehåll Om studien Bakgrund, syfte och mål Metod Om de svarande Resultatredovisning Inställning till föräldraledighet Bilaga 1 Inbjudningsmail Sida

Läs mer

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014

UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014 UNIONEN - TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN 2014 Kund: Unionen Kontakt: Åsa Märs 26 maj 2014 Kontakt på Novus: Jenny Andersson, +46 720 700 410 jenny.andersson@novus.se Om undersökningen Metod: Webbaserade

Läs mer

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell

Novus Unga om vården. Vårdförbundet. 2010-05-10 Lina Lidell Novus Unga om vården Vårdförbundet 2010-05-10 Lina Lidell 1718 Om undersökningen Undersökningen har genomförts av Novus Opinion på uppdrag av Vårdförbundet. Intervjuerna har genomförts inom ramen för Novus

Läs mer

Undersökning om Stureplanerna

Undersökning om Stureplanerna Undersökning om Stureplanerna 18 september 2017 Johan Orbe Om undersökningen Undersökningen genomfördes under perioden 8-15 september 2017 i Sifos webbpanel. Totalt tillfrågades 1003 personer boende i

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014

GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 GRAFRAPPORT NOVUS UNDERSÖKNING OM MÅNGFALD 2014 Kund: na Kontakt: Caroline Thunved, Anton Landehag Datum: 2014-02-06 Kontakt på Novus: Anna Ragnarsson Mobil: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se Om genomförandet

Läs mer

Föräldravänligt arbetsliv?

Föräldravänligt arbetsliv? Föräldravänligt arbetsliv? en studie i skillnader mellan män och kvinnor, chefer och andra anställda Vi har tittat närmare på likheter och skillnader mellan mäns och kvinnors, chefers och anställdas situation

Läs mer

Bemötande inom Dagligvaruhandeln

Bemötande inom Dagligvaruhandeln Bemötande inom Dagligvaruhandeln Myndigheten för delaktighet Annie Persson / Monica Rydén Kontakt Novus: Viktor Wemminger Datum: 1 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus

Läs mer

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN

RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN RAPPORT: TJÄNSTEMÄN I PRIVAT SEKTOR OM TILLGÄNGLIGHET UNDER SEMESTERN Kund: Unionen Kontakt: Daniel Gullstrand Datum: 20 maj, 2011 Novus: Jenny Franzén, Tel: +46 739 40 39 14, jenny.franzén@novusgroup.se

Läs mer

Chefskap och föräldraskap

Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefskap och föräldraskap Chefer spelar en stor roll på en arbetsplats. Deras agerande skapar riktlinjer och normer för vad som är gångbart. Unionen har, genom följande undersökning,

Läs mer

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning

du hört talas om Palmolja? Kön Ålder Utbildning Har du hört talas om? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal intervjuer 1000 503 497 193 377 208 222 98 516 384 Nej, jag har aldrig

Läs mer

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum:

Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre. Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: Apotekets Hälsorapport 2017:Vi lever sundare men mår sämre Kontakt: Freja Annamatz, Apoteket Datum: 2017-03-17 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Apoteket.

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört

Läs mer

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet

STATISTIK FÖRÄLDRA ARBETS PLATSER. Familjen i det flexibla arbetslivet STATISTIK FÖRÄLDRA VÄNLIGA ARBETS PLATSER Familjen i det flexibla arbetslivet Flexibilitet är viktigt för många kvinnors karriär Sverige är långt ifrån jämställt. Trots stora framsteg tjänar kvinnor fort

Läs mer

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016

mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 mama-kvinnorna om deras karriär, vardag och drivkrafter! Frukostseminarium 2016 Har du barn? Metod: Webbenkät via RAM Målgrupp: Mammor Urval/Paneler: Läsare av MAMA som har barn Fältperiod: 21/3-25/3 2016

Läs mer

Föräldraledighetsguide. för chef och medarbetare

Föräldraledighetsguide. för chef och medarbetare Föräldraledighetsguide för chef och medarbetare Förord När någon på ens arbetsplats ska bli förälder är det mycket som behöver tänkas igenom; ska vikarie anställas, eller ska arbetsuppgifter fördelas

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Delrapport: Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation Innehållsförteckning Är gränsen nådd?.........................................................................................

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Allmänheten om spellicens. Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Andreas Drufva och Jenny Nilzon Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 2016-06-23 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Postkodlotteriet. Syftet

Läs mer

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005.

Kids och karriär. En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Kids och karriär En rapport och enkät om föräldraledighet för ingenjörer från Sveriges Ingenjörer, 2005. Rapporten Kids och Karriär publicerades första gången av Civilingenjörsförbundet (CF) 2005-02-11.

Läs mer

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN

RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN RAPPORT FÖRÄLDRAR OM FÖRKYLDA BARN Bakgrund och genomförande Bakgrund Medivir / BioPhausia önskade genomföra en undersökning med 1 000 föräldrar med barn upp till 12 år om deras barns förkylning, hosta

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Undersökning om obalans i magen

Undersökning om obalans i magen Undersökning om obalans i magen Kontakt: Åsa Asplund, Apoteket Datum: 2016-09-21 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av

Läs mer

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet

Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015. Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet Folkhälsomyndigheten Attityder till och kunskap om hiv Nollmätning Hösten 2015 Kontakt: Monica Ideström, Hälsa och sexualitet 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har på uppdrag av Folkhälsomyndigheten

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum:

Vita käppen. Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: Kontakt: Kari Agger Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av SFR. Syftet med undersökningen är att undersöka hur allmänhetens

Läs mer

Bosparande - Startlån

Bosparande - Startlån Kontakt: Björn Wellhagen Datum: 2 november 2015 Mats Elzén Tel: 0720 700329 mats.elzen@novus.se Viktor Wemminger Tel: 0739 403918 viktor.wemminger@novus.se 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen

Läs mer

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid

Gränslösa föräldrar. en studie om föräldraskap och arbetstid Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid 1 2 Gränslösa föräldrar en studie om föräldraskap och arbetstid Alla, oavsett kön, bör ha samma möjligheter att delta på lika villkor i arbetslivet.

Läs mer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer

Omnibussmätning för Sveriges Annonsörer mätning för Sveriges Annonsörer Kontakt: Jannice Borekull Kontakt Novus: Annelie Önnerud Åström Datum: 12 februari 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016

Insamlingsforum Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 Kontakt FRII: Annika Prine Kontakt Novus: Jessica Åkerström Datum: 8 april 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av FRII. Syftet med undersökningen är

Läs mer

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning

Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Hur bra tror du att följande är på att leverera kvalitet på sin vård och sociala omsorg? Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65-79 år Grundskola Gymnasium Universitet Antal

Läs mer

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär

Föräldra ledighet. En guide för anställda och chefer. och karriär Föräldra ledighet En guide för anställda och chefer och karriär Citat. Medlemmar om föräldraledighet: Det är svårt att vara föräldraledig på deltid för att arbetsuppgifterna inte reduceras utan man förväntas

Läs mer

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum:

KPMG:s Småföretagarbarometer Våren Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: KPMG:s Småföretagarbarometer Våren 2015 Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Den gränslösa arbetsplatsen

Den gränslösa arbetsplatsen Manpower Work life Rapport 2011 Den gränslösa arbetsplatsen Tidigare Work Life studier visar att gränsen mellan privat och professionellt liv suddas ut på arbetsmarknaden, mycket tack vare sociala mediers

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013

RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 RAPPORT ÖGONSJUKDOMAR, DECEMBER 2013 Helena Björck Tel: 0720 700418 helena.bjorck@novus.se Annelie Önnerud Åström Tel: 0739 403761 annelie.astrom@novus.se Målgrupp, genomförande och nedbrytningar MÅLGRUPP

Läs mer

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv

Jobbet alltid närvarande. en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv Jobbet alltid närvarande en studie om tjänstemännens gränslösa arbetsliv 1 2 Innehåll Förord... 4 Bakgrund...5 Syfte med undersökningen...5 Det gränslösa arbetslivet...5 Information om undersökningen...6

Läs mer

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017

Opinionsundersökning - uppföljning TULL-KUST. Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 - uppföljning TULL-KUST Kontakt: Johan Lindgren TULL-KUST Kontakt Novus: Liza Pettersson Datum: 30 juni 2017 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av TULL-KUST.

Läs mer

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling

IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling Datum: 15 november 2017 IF Metalls medlemmar om kompetensutveckling 1 Novus projekt: 14405 1 Om undersökningen Fältperiod: 2-14 november 2017 Antal genomförda intervjuer: 3771 genomförda webbintervjuer

Läs mer

Kompetensutveckling under din föräldraledighet

Kompetensutveckling under din föräldraledighet Kompetensutveckling under din föräldraledighet NATURVETARNA INLEDNING Att få barn är något av det största som händer i en människas liv. Förutom den stora förändringen som föräldraskapet innebär för dig

Läs mer

Föräldraledighet, ekonomi och pension

Föräldraledighet, ekonomi och pension Föräldraledighet, ekonomi och pension En undersökning genomförd inom ramen för DemoskopPanelen AMF 2--3 Om DemoskopPanelen 2 Metod Sedan 22 gör Demoskop kontinuerliga mätningar kring svenska folkets värderingar,

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport 2017 Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 2017-02-21 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Chefernas ojämlika arbetsmarknad

Chefernas ojämlika arbetsmarknad Tema jämställdhet/mångfald: Bilder för presentation Chefernas ojämlika arbetsmarknad Ledarna: Temo AB: Olle Hernborg David Ahlin, Anna-Karin Bärjed Datum: 2006-03 - 17 Sida 2 Ledarnas Chefsbarometer 2006

Läs mer

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13

Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 Resultat från opinionundersökning om psykisk ohälsa i arbetslivet januari -13 En studie om psykisk ohälsa på jobbet Arbetsgivare likaväl som anställda har mycket att vinna på att arbeta förebyggande och

Läs mer

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011.

Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. Enkät om IT-stress 600 yrkesarbetande svenskar om psykisk belastning på grund av IT. Genomförd oktober 2011. 600 svenskar tillfrågade om IT-stress I en unik enkät har 600 yrkesarbetande svenskar svarat

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer