Statens tandvårdsstöd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Statens tandvårdsstöd"

Transkript

1 Statens tandvårdsstöd Maria Pettersson Cheftandläkare

2 Ersättningssystem Hälso- och sjukvårdsavgift F Landstingen Nödvändig tandvård Tandvård till vissa sjukdomsgrupper Oral kirurgi som kräver sjukhusresurs Tandvård som led i sjukdomsbehandling Asylsökand e

3 Statliga tandvårdsstödet Administreras av Försäkringskassan. Omfattar alla bosatta i Sverige, 20 år och äldre.

4 Allmänt tandvårdsbidrag (ATB) Tillgodohavande hos FK 1 juli varje år 150 kr /år för åringar 300 kr /år för åringar och 75+ Kan användas till all ersättningsberättigad tandvård Sparas maximalt 2 år, hela bidraget måste tas ut

5 Högkostnadsskyddet Karens kr kr: 50 % ersättning (ref.pris!) > kr: 85 % ersättning 1 års ersättningsperiod Referenspris grund för ersättningen Regler för ersättningsberättigad vård

6 Särskilt tandvårdsbidrag (STB) Stöd till förebyggande tandvård åt personer som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning riskerar att få försämrad tandhälsa och stora tandvårdsbehov, vilka kan minskas genom förebyggande tandvård. Målgruppen är personer som behöver stimulans till regelbundna besök i förebyggande syfte.

7 Särskilt tandvårdsbidrag (STB) Regleras i Lagen om statligt tandvårdsstöd (2008:145) Förordningen om statligt tandvårdsstöd (2008:193) Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag (SOSFS 2012:16)

8 Särskilt tandvårdsbidrag (STB) 600 kr per halvår kan inte sparas. Använda flera gånger under samma halvår, dela upp bidraget. Tillgodohavande hos Försäkringskassan. Vissa diagnoser, sjukdomar. Rätt till särskilt tandvårdsbidrag antingen under 4 år i taget eller hela livet. Kan användas för betalning av Frisktandvård

9 Särskilt tandvårdsbidrag (STB) ca svenskar beräknas omfattas varav i Norrbotten svenskar nyttjade stödet 2014, ca 560 norrbottningar

10 Sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas av STB Muntorrhet pga. långvarig läkemedelsbehandling Muntorrhet pga. strålbehandling i öron-, näs-,mun eller halsregionen Sjögrens syndrom Svårinställd diabetes Kronisk obstruktiv lungsjukdom med ordinerad syrgas eller näringsdryck

11 Sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas av STB Cystisk fibros Ulcerös kolit Crohns sjukdom Tarmsvikt Frätskador på tänderna och anorexia nervosa eller bulimia nervosa

12 Sjukdomar och funktionsnedsättningar som omfattas av STB Frätskador på tänderna och gastroesofageal refluxsjukdom Dialysbehandling Immunosuppression pga. läkemedelsbehandling Organtransplantation

13 Socialstyrelsens föreskrifter om särskilt tandvårdsbidrag

14

15 Medicinsk bedömning Vem ska göra vad? Läkare gör medicinsk bedömning om patienten har sjukdom/funktionsnedsättning som kan ge rätt till STB, intyg Tandläkare/tandhygienist kontrollerar så att patienten har de underlag som krävs enligt föreskrifterna Odontologisk bedömning Tandläkare/tandhygienist : salivprov, frätskador

16 Försäkringskassan vårdguiden 1177

17 Frisktandvård en Tandvård efter behov, till en fast kostnad! Bastandvård ingår: us, förebyggande & sjukdomsbehandlande åtgärder, reparativ vård (lagning, rotfyllning, krona). ATB/STB nyttjas vid betaln. Betalning årligen eller varje månad (autogiro) Akuttandvård ingår (inom en Sverige) Kan ta med avtalet vid flytt till annat landsting

18 Tack för uppmärksamheten!