Det flexibla arbetslivets möjligheter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Det flexibla arbetslivets möjligheter"

Transkript

1 Statistik Det flexibla arbetslivets möjligheter Ett arbetsliv med individen i fokus

2 Ett arbetsliv med individen i fokus Förutsättningarna i arbetslivet har förändrats. Med moderna tekniska lösningar kan arbetstiden bli mer flexibel och medarbetare får större makt över sin egen tid. Juseks undersökning visar att många medlemmar värdesätter flexibiliteten i att själv kunna bestämma var man arbetar och ser det som en möjlighet, snarare än som en stressfaktor. Men det flexibla arbetslivet skapar nya utmaningar. Dagens teknik gör att gränsen mellan arbete och fritid suddas ut. Det kan leda till svårigheter att koppla bort jobbet under ledighet, med ökad stress som följd. Att arbeta flexibelt ska inte vara detsamma som att arbeta jämt. Det flexibla arbetslivet kräver en ny typ av ledarskap med fokus på att sätta upp tydliga mål och gränser för arbetet. Tyvärr finns fortfarande allt för många arbetsgivare som tror att kontroll och styrning består av att reglera när medarbetaren sitter på kontoret. Medlemmar i Jusek är kompetenta, engagerade och självständiga och bidrar till verksamhetens mål och utveckling. Arbetsgivare måste tänka om. Att vara på kontoret är ingen garanti för att medarbetaren gör ett bättre jobb. Fokus måste istället ligga på resultat. När det flexibla arbetslivet hanteras klokt, blir både medarbetare och arbetsgivare vinnare. Magnus Hedberg Vd Jusek Fokus på resultat inte tid 2

3 Undersökningen visar att Juseks medlemmar i stor utsträckning har möjlighet att kunna arbeta hemifrån eller från annan plats än arbetsplatsen. Det flexibla arbetslivets möjligheter Novus har på uppdrag av Jusek ställt frågor till medlemmarna angående deras möjligheter och inställning till att arbeta flexibelt. Med flexibelt arbete menar vi till exempel möjligheten att utföra sitt arbete hemifrån, eller från någon annan plats än arbetsplatsen, kanske med hjälp av mobilen som verktyg, inte bara för telefonsamtal utan också för att kunna läsa mejl och koppla upp sig. Undersökningen visar att Juseks medlemmar i stor utsträckning har möjlighet att kunna arbeta hemifrån eller från annan plats än arbetsplatsen. Denna möjlighet anses viktig. Särskilt viktigt är det för kvinnliga chefer. De svarar i högre utsträckning än sina manliga chefskollegor att det är mycket viktigt med möjligheten att själva styra om de ska jobba hemifrån eller från annan plats. Dagens teknik gör att gränsen mellan arbetstid och fritid blir mindre tydlig. Juseks medlemmar ser detta i första hand som en möjlighet som underlättar arbetet. 3

4 Möjlighet till flexibelt arbete viktigt Har du möjlighet idag att arbeta flexibelt, till exempel hemifrån eller från någon annan plats än din arbetsplats? 13% 20% 67% Ja Nej Oklart/otydligt Bas: förvärvarbetande En stor majoritet av Juseks medlemmar har möjlighet att arbeta flexibelt. Hela två tredjedelar uppger att de kan arbeta hemifrån eller från någon annan plats än arbetsplatsen. En femtedel svarar att de inte har möjlighet till flexibelt arbete. Hur viktigt är det att du har möjlighet att arbeta flexibelt, hemifrån eller från någon annan plats än din arbetsplats? 4% 2% 22% 36% Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Vet ej 36% Bas: förvärvarbetande 4

5 Sju av tio Jusekmedlemmar svarar att det är ganska eller mycket viktigt att ha möjligheten att arbeta flexibelt. Endast 4 procent svarar att det inte alls är viktigt. Chefer som är kvinnor utmärker sig. Nära hälften svarar att det är mycket viktigt att kunna jobba flexibelt, att jämföra med 39 procent av deras manliga chefskollegor. Hur viktigt är det att du har möjlighet att arbeta flexibelt, hemifrån eller från någon annan plats än din arbetsplats? Mycket viktigt Ganska viktigt Inte särskilt viktigt Inte alls viktigt Kvinna Man Vet ej % Bas: chefer Bland chefer är det en större andel kvinnor än män som anser att möjligheten till flexibelt arbete är mycket viktigt. 5

6 Modern teknik underlättar Upplever du att följande främst underlättar eller främst leder till ökad stress? Möjligheten att bli nådd och nå andra utanför arbetstid Jobba och samtidigt vara hemma med sjukt barn (kallas vobba) Läsa jobbmejl i mobilen Vara hemma med lättare sjukdom och samtidigt jobba i den takt som känns rimlig Underlättar främst mitt arbete Leder främst till ökad stress Vill inte ta ställning Vet ej Kunna jobba hemifrån % Bas: samtliga Dagens teknik gör att gränsen mellan arbetstid och fritid blir mindre tydlig. Bland Juseks medlemmar upplevs dock tekniken i första hand som något som underlättar arbetet. Drygt åtta av tio svarar att deras arbete underlättas av att kunna jobba hemifrån och sex av tio svarar att arbetet underlättas av att läsa jobbmejl i mobilen. Möjlig heten att bli nådd och nå andra utanför arbetstid ses däremot till största delen som stressande. Nära hälften svarar att detta främst leder till ökad stress. 6

7 Undersökningen visar också att kvinnliga chefer generellt värdesätter tekniken i större utsträckning än sina manliga kollegor. Av cheferna som är kvinnor svarar till exempel 77 procent att deras arbete underlättas av att kunna jobba och samtidigt vara hemma med sjukt barn. Motsvarande andel för cheferna som är män är 73 procent. Det är också vanligare att gruppen kvinnliga chefer svarar att arbetet underlättas av att kunna vara hemma med lättare sjukdom och samtidigt jobba i den takt som känns rimlig. Bland cheferna svarar också majoriteten att arbetet underlättas av att kunna bli nådd och nå andra utanför arbetstid. Upplever du att följande främst underlättar eller leder till ökad stress? Vara hemma med lättare sjukdom och samtidigt jobba i den takt som känns rimlig. Underlättar främst mitt arbete Leder främst till ökad stress Kvinna och chef Man och chef Vill inte ta ställning Vet ej % Bas: chefer Om undersökningen Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Jusek under perioden 13 mars 16 april Undersökningen genomfördes i form av webbintervjuer och respondenterna valdes ut genom ett slumpmässigt urval ur Juseks medlemsregister. Den totala urvalsgruppen omfattar jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Svarsfrekvensen var 34,2 procent. Undersökningsresultatet har viktats för att kompensera skillnader i svarsfrekvens när det gäller kön, ålder, medlemsgrupp och om medlemmen har ett förtroendeuppdrag eller inte. Tillförlitligheten i statistiken är därmed hög. 7

8 Om Jusek Jusek är förbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhälls vetare. Vi driver frågor som påverkar medlemmarnas utbildning, karriär, trygghet och villkor. Med drygt medlemmar är vi ett av de största akademikerförbunden. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Stockholm: Nybrogatan 30, Box 5167, Stockholm. Malmö: Carlsgatan 12 A, Malmö. Göteborg: Lennart Torstenssonsgatan 7, Göteborg. Tel E-post Fotoskrift AB T ex Typografiska Atlején

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor

En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor Statistik En föräldraförsäkring för karriär på lika villkor En reformerad föräldraförsäkring Sofia Larsen, ordförande i Jusek Kvinnor och män ska kunna göra karriär på lika villkor Löneskillnader förklaras

Läs mer

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Statistik Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv Undersökning bland nyexaminerade jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Effektivare vägar mellan studier och arbetsliv

Läs mer

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet

Allt att vinna. Juseks arbetslivspolitiska program. Akademikerförbundet Allt att vinna Juseks arbetslivspolitiska program Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare När arbetslivet präglas av förändringar är

Läs mer

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet

Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Statistik Hot, våld och trakasserier inom rättsväsendet Hot och våld måste bekämpas, nolltolerans gäller Få drabbas av våld eller skadegörelse Bristande trygghet bland anställda inom rättskedjan är i förlängningen

Läs mer

Att ha kontoret i mobilen

Att ha kontoret i mobilen Att ha kontoret i mobilen En undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet Att ha kontoret i mobiltelefonen en undersökning om gränslöshet och mobiltelefonanvändning i arbetslivet

Läs mer

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb

Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Statistik Svårt för invandrarakademiker att få kvalificerade jobb Den första undersökningen i sitt slag Juseks undersökningar visar stora skillnader beroende på etnisk bakgrund Svårt för invandrarakademiker

Läs mer

Valberedningens uppdrag

Valberedningens uppdrag Valberedningens uppdrag Vilka kandidater kan företräda medlemmarna bäst i föreningens styrelse? Innehåll Uppdragsgivare... 3 Huvuduppgifter... 3 Förutsättningar... 4 Arbetsprocess... 5 Synliggörande av

Läs mer

Invandrade akademiker hur tufft är det?

Invandrade akademiker hur tufft är det? Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och är partipolitiskt obundet. Jusek har 80 000 medlemmar

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö

Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö Fackförbundet ST HUR MÅR DOKTORANDEN? - en rapport från Fackförbundet ST, SFS och TCO om forskarstuderandes psykosociala arbetsmiljö ST 2012. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald

Ledarnas Chefsbarometer 2011. Chefen och mångfald Ledarnas Chefsbarometer 2011 Chefen och mångfald Innehåll Innehåll... 1 Inledning... 2 Sammanfattning... 3 Så jobbar chefen med mångfald... 4 Chefen och de sju diskrimineringsgrunderna... 8 Mångfald och

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga

Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö. Psykisk ohälsa. mer än en arbetsmiljöfråga Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö Psykisk ohälsa mer än en arbetsmiljöfråga Författare: Anna Bergsten, Carin Hedström, Robert Thorburn Detta är en del i serien Förändring för en ännu bättre arbetsmiljö.

Läs mer

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då?

En rapportserie om skolledaryrket del 1. Ansvar som en vd men lönen då? En rapportserie om skolledaryrket del 1 Ansvar som en vd men lönen då? Dags att satsa på skolledares löner! Att vara skolledare är som att vara vd för ett medelstort svenskt företag, säger rektorn Lena

Läs mer

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR

Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Hos oss blir du en bättre chef. CHEFEN I SIFFROR Värdefullt vetande om chefer För tredje gången sedan 2008 presenterar Sveriges chefsorganisation Ledarna skriften Chefen i siffror. Med Chefen i siffror

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher

Mönster som bryts. Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Mönster som bryts Fler kvinnor tar chefsjobb i mansdominerade branscher Författare: Anna Rennéus Guthrie Statistik: Krister B Andersson Svenskt Näringslivs vision är: Företagsamma människor och konkurrenskraftiga

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1

EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND. Rätt utbildad fel använd. Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS RIKSFÖRBUND 1 Rätt utbildad fel använd Att vara ny i läraryrket EN RAPPORT FRÅN LÄRARNAS

Läs mer

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN

EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN EN CHEFSROLL FÖR FRAMTIDEN LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 ALLA VINNER PÅ ETT BRA LEDARSKAP VI ARBETAR FÖR ATT SVERIGE SKA HA VÄRLDENS BÄSTA CHEFER LEDARNAS FRAMTIDSBAROMETER 2014 DAGS ATT ANTA UTMANINGEN

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag

Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag Fler drömjobb i staten! Ungas krav STs förslag SEMINARIEUPPLAGA. Fackförbundet ST 2008-04-09. Referens: Inger Ehn Knobblock, utredare: 070-663 51 44 inger@st.org Roger Syrén, utredare: 070-600 51 24 roger.syren@st.org

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013

TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas chefsbarometer 2013 TID FÖR LEDARSKAP Ledarnas Chefsbarometer 2013 Tid för ledarskap om chefers förutsättningar Sveriges chefer ägnar nästan en dag per vecka åt uppgifter som inte känns meningsfulla eller till och med onödiga.

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Så vill unga bo. Sammanfattning

Så vill unga bo. Sammanfattning Så vill unga bo - Bosparandet bland unga har ökat - Sju av åtta 18-åringar vill inte bo hos sina föräldrar - Det egna länet lockar mest när unga väljer bostadsort SÅ VILL UNGA BO 1 SBAB PRIVATEKONOMI 28

Läs mer

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010.

Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. Karriär hur då? En rapport om kvinnors och mäns syn på karriär och eventuella hinder på vägen. Sveriges Ingenjörer år 2010. En rapport och enkätundersökning av Sveriges Ingenjörer under 2010. 1 Karriär

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma

Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma PRESSMEDDELANDE Färre tar miljöhänsyn på jobbet jämfört med hemma Svenskarna är inte lika miljö- och klimatsmarta på kontoret som hemma. Enligt senaste Kontorsbarometern svarar bara 7 procent att de agerar

Läs mer