Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kartläggning socialsekreterare Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:"

Transkript

1 Kartläggning socialsekreterare 2016 Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

2 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen för Socialsekreterare. Novus genomför denna mätning för tredje gången. Undersökningen är en totalundersökning, dvs. alla socialsekreterare med anställning eller nyexaminerade har bjudits in till undersökningen. MÅLGRUPP/GENOMFÖRANDE Undersökningen har genomförts med hjälp av webbintervjuer. Totalt omfattar undersökningen intervjuer, svarsfrekvens 50%. Undersökningen har genomförts under perioden 19 februari 23 mars RESULTAT Detta är en totalrapport och vi har därför inga felmarginaler. I de fall det är möjligt jämför vi med tidigare mätningar från 2014 (totalundersökning) och 2012 (urvalsundersökning och därmed felmarginaler) Undersökningen 2014: 22 oktober - 24 november, intervjuer Undersökningen 2012: 3 23 september 2012, 478 intervjuer 2 Akademikerförbundet, SSR

3 Merparten arbetar med barn och ungdomar Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar Ekonomiskt bistånd 25% 30% 27% 54% 57% 55% Män svarar något oftare än kvinnor vuxna (27%) och/eller missbruk (22%). Vuxna Missbruk Ensamkommande barn Socialpsykiatrin LSS 4% 5% 2% 2% 2 22% 24% 16% 17% 2 15% Vi ser lite olika ärenden beroende på när man tog examen;; : Missbruk (20%) : Barn och ungdom (58%) :Ekonomiskt bistånd (30%) Socialsekreterare i mindre kommuner svarar oftare att de arbetar med ensamkommande barn (-8 inv 35%, 8-15 inv 20%). Annat /ej svar 0% 0% 0% 1 8% 13% Akademikerförbundet, SSR

4 Arbetssituation 4 Akademikerförbundet, SSR

5 Vad är det bästa med att arbeta som socialsekreterare? Öppen fråga med svar direkt ur hjärtat. Ju större ord, ju mer frekvent förekommande Citat 5 Akademikerförbundet, SSR

6 Urval av citat Vad är det bästa med att arbeta som socialsekreterare? Att få jobba med barn och ungdomar och hjälpa dem att få ett bättre liv Utmanande och utvecklande. Möjlighet att hjälpa... Arbetar som familjehemssekreterare. Att hitta ett nytt hem, tillfälligt eller permanent, med varma och kloka vuxna till ett barn känns bra. Att stödja, informera och hjälpa människor i utsatta situationer Att möta människor i samtal och förhoppningsvis göra skillnad på ett positivt sätt. Känns meningsfullt när jag kan göra skillnad och förändra någonting negativt till att bli en bättre situation för någon Kunna göra en stor skillnad med små medel, genom samtal och hänvisningar, till familjer. Man får träffa mycket olika typer av människor och det är utmanande Omväxlande arbetsuppgifter, lär sig nytt varje dag Ibland kan man åstadkomma social förändring - det är häftigt! Möjligheten att påverka till det bättre samt friheten i arbetet att komma fram till det målet. Att man känner att man gör nytta för människor och för samhället. Att få göra skillnad för barn och ungdomar i Sverige. Varierande arbetsuppgifter och att arbeta med människor. Att få arbeta med människor och att få se en förändring till det bättre. Spännande möten med olika människor, varierande arbetsuppgifter, stor möjlighet att styra upp sin arbetsdag/vecka. Väldigt lite är bra Att man inte blir uttråkad Att arbeta förebyggande. Lär sig alltid något nytt Variationen på arbetsuppgifter och att man ständigt behöver utveckla sig i sin yrkesroll, man blir aldrig fullärd utan står hela tiden inför nya utmaningar. Att bygga relationer och se människor växa. Att arbetet är varierat och att jag har stort handlingsutrymme. Roligt att träffa barn och ungdomar. Träffa människor, få perspektiv på livet och lära sig nya saker. Att få hjälpa till att göra skillnad i människors liv. Möta människor. Möta många olika människor, träffa barn, i bästa fall bidra till förändringar och förbättringar för barn och familjer! Möjlighet att göra skillnad Frihet under ansvar, "eget företagande", planera sin arbetstid själv. Att få möjligheten att hjälpa andra Möten med människor Göra nytta, hjälpa utsatta. Att få vara människor till stöd och hjälp. Variationsrik jobb med fart och fläkt. Dagtidsarbete 6 Akademikerförbundet, SSR

7 Hög arbetsbelastning största problemet Fråga: Om du tänker på arbetssituationen på socialförvaltningen, finns det något som du är missnöjd med? Arbetsbelastningen Bristande organisation Bristande resurser Bristande samordning Status och omvärldens bild Svåra möten med klienter Annat, ange gärna vad... Nej, är inte missnöjd med något 48% 37% 28% 22% 24% 23% 10% 13% 17% 6% 7% 8% 6% 7% 9% 2% 6% 7% 2% 2% 6% 2% 2% 2% Kvinnor svarar något oftare än männen arbetsbelastning (49% mot 40%). Män svarar istället oftare status (10% mot 6%). De som har tagit en examen nyligen, efter 2011 eller arbetat som socialsekreterare i upp till 1 år oftare än övriga arbetsbelastningen (52% respektive 59%). När vi ser till vilka ärenden man arbetar med ser vi att en högre andel av de som arbetar med barn och ungdomar alternativt ensamkommande barn svarar arbetsbelastningen (53% respektive 52%). Medan de som har ärenden inom ekonomiskt bistånd och/eller socialpsykiatrin oftare svarar bristande organisation (26% respektive 3). Bland de som inte är nöjda med sin nuvarande arbetssituation svarar nästan sex av tio arbetsbelastning (58%) och/eller bristande organisation (27%). Under annat ser vi bl.a. svar om bristande ledning låga resurser, arbetsmiljön, personalomsättning och låg lön. 7 Akademikerförbundet, SSR

8 Åtta av tio har en hög arbetsbelastning Fråga: Hur upplever du arbetsbelastningen generellt bland socialsekreterarna på din arbetsplats? Vi har en för hög arbetsbelastning och hinner inte med våra arbetsuppgifter Vi har en hög arbetsbelastning och hinner knappt med våra arbetsuppgifter 40% 44% 32% 42% 42% 45% 83% 86% 77% Vi ser att det är framför allt de som arbetar med ärenden inom barn och ungdom som svarar att de har en för hög arbetsbelastning (48%). Vi har en precis lagom arbetsbelastning Även om arbetsbelastningen skulle öka en del så skulle vi klara våra 12% 10% 18% 3% 3% 4% Bland de som inte är nöjda med sin nuvarande arbetssituation svarar nästan samtliga att de har en hög eller för hög arbetsbelastning (96%), två av tre svarar för hög (65%). Bland de nöjda svarar var fjärde för hög arbetsbelastning (24%) och tre av fyra hög eller för hög (73%). Har ingen uppfattning 2% Akademikerförbundet, SSR

9 Allt svårare att få tag på erfaren personal och tillsätta tjänster Fråga: Du svarade att arbetsbelastningen är hög på din arbetsplats, har ni kunnat se något av följande som resultat av den höga arbetsbelastningen? Ökad stress Svårt att få erfaren personal Svårt att tillsätta tjänster Svårigheter att göra ett bra jobb Fler som slutar Sjukskrivningarna har ökat Bristande administrativt stöd Ökning av hot och våld Annat: Nej, inget av ovanstående 7% 7% 8% 5% 7% 7% 0% 3% 2% 9 Akademikerförbundet, SSR 22% 26% 46% 45% 45% 42% 52% 69% 75% 75% 76% 73% 64% 57% 84% 88% 83% 8 BAS: Hög arbetsbelastning (n=2 618) Under öppna svarsalternativet annat ser vi ganska skiftande svar om bl.a. lite stöttning, bristande ledarskap, minskad rättssäkerhet, konflikter, ökad belastning etc. Det är framför allt de yngre, upp till 34 år och/eller med examen från efter 2011 som svara oftare flera av alternativen och ligger därmed generellt några procentenheter högre på nästan samtliga svarsalternativ. Bland de som svarar att de har en för hög arbetsbelastning ser vi skillnader på de flesta påståenden, störst skillnader för att sjukskrivningarna har ökat (56%) och svårigheter göra ett bra jobb (86%).

10 Sju av tio anser att arbetsbelastningen har ökat senaste året Fråga: Om du ser till din egen arbetsplats, upplever du att socialsekreterarnas arbetsbelastning har förändrats det senaste året? Ja, ökat 55% 64% 70% Vi ser att det framför allt är de äldre socialsekreterarna, över 50 år som svarar att arbetsbelastningen ökat (78%). Nej, oförändrat Ja, minskat 18% 19% 27% 5% 5% 5% 7% 12% 13% Vi ser också att det är vanligare att socialsekreterare i mindre kommuner svarar att den ökat (t.ex. tre av fyra i kommuner med 8-15 samt invånare, 76%). Bland de som idag inte är nöjda med sin arbetssituation svarar åtta av tio att belastningen ökat (79%) Akademikerförbundet, SSR

11 Åtta av tio upplever en hög personalomsättning på sin arbetsplats Fråga: Upplever du att ni har hög personalomsättning på socialsekreterare på din arbetsplats? Ja 70% 78% En högre andel av de yngre, upp till 34 år upplever en hög personalomsättning (83%). Vi ser även att en högre andel i kommuner med 15 till 40 invånare upplever en hög personalomsättning (83-84%). Nej 19% 26% Vi ser att de socialsekreterare som arbetar med följande ärenden oftare inte upplever en hög personalomsättning;; vuxna (26%), missbruk (25%) och/eller ensamkommande barn (26%). 3% 4% Bland de som idag inte är nöjda med sin arbetssituation svarar nästan nio av tio att de har en hög personalomsättning (88%). I ser också att de som har funderat på att söka arbeta utanför socialtjänsten oftare upplever en hög personalomsättning (84%). 11 Akademikerförbundet, SSR

12 Nästan varannan upplever att man inte klarar kvaliteten och rättssäkerheten Fråga: Upplever du att ni klarar kvaliteten och rättssäkerheten, på din arbetsplats, enligt lagens intentioner? Ja Nej 14% 16% 18% 38% 36% 37% 45% 12 Akademikerförbundet, SSR 48% 49% En högre andel män än kvinnor upplever att man klarar rättssäkerheten på sin arbetsplats (45% mot 38%). Socialsekreterare i större kommuner, över 100 invånare svarar oftare än övriga att de klarar rättssäkerheten (43%). Vi ser återigen skillnader när vi jämför socialsekreterarna beroende på vilken typ av ärende;; Barn och ungdom svarar oftare nej (55%, ja 32%) Vuxna svarar oftare ja (47%, nej 37%) Ekonomiskt bistånd oftare ja (53%, nej 32%) Missbruk oftare ja (45%, nej 40%) Ensamkommande barn oftare nej (64%, ja 26%) Sju av tio som inte är nöjda med sin nuvarande arbetssituation svarar nej (69%). Mer än varannan som är nöjd svarar ja (53%). Bland de som upplever en för hög arbetsbelastning svarar nästan tre av fyra att man inte klarar rättssäkerheten (73%). En högre andel av de som övervägt söka arbete utanför socialtjänsten svarar att man inte upplever att man klarar rättssäkerheten (54%).

13 Mer än hälften känner inte att de har tillräckligt administrativt stöd Fråga: Har du tillräckligt administrativt stöd i ditt arbete? Män svarar oftare än kvinnor att de har tillräckligt stöd (44%). Ja 39% Vi ser att socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar oftare svarar att de inte har tillräckligt administrativt stöd (58%). De som istället arbetar följande ärenden upplever i högre grad att de har stödet vuxna (45%), ekonomiskt bistånd (45%) och missbruk (46%). Nej 54% Vi ser även att mer än varannan som är nöjd med sin arbetssituation har tillräckligt med stöd (5). Medan sju av tio som inte är nöjda saknar detta (70%). Vi ser även ett samband till de som har en för hög arbetsbelastning, dessa anser att stödet inte är tillräckligt (66%). vet ej 8% Vi ser även att bland de som inte övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten har mer än varannan ett tillräckligt stöd (52%). Medan vara tredje bland de som överväger 0% 20% 40% 60% 80% söka nytt arbete har det (34%). 100% 13 Akademikerförbundet, SSR

14 Tre av fyra upplever att deras chef har en hög arbetsbelastning Fråga: Hur upplever du din chefs arbetsbelastning? Har en för hög arbetsbelastning Har en hög arbetsbelastning 35% 4 76% Vi ser framför allt att chefen bedöms ha en för hög arbetsbelastning oftare i mindre kommuner, med upp till 25 invånare (-8 inv 54%, 8-15 inv 4 och inv 42%). Medan man i större kommunerna, med över 100 invånare oftare svarar hög belastning (44%). Vi ser att chefer till socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn oftare svarar för hög arbetsbelastning (44%). Har en precis lagom arbetsbelastning 8% Vi ser även att de som idag inte är nöjda med sin egna arbetssituation oftare svarar att deras chef har en för hög arbetsbelastning (45%). Har en låg arbetsbelastning Har ingen uppfattning 14% Varannan som säger sig själv ha en för hög arbetsbelastning anser även att sin egna chef har det (48%). Bland de som anser att de inte har tillräckligt administrativt stöd ser vi samtidigt att de anser att deras chef har för hög arbetsbelastning (42%). Även de som anser att de inte får tillräckligt stöd från sin chef svarar att denna har en för hög arbetsbelastning (48%). 14 Akademikerförbundet, SSR

15 Recept för nyrekrytering: Erbjud högre lön och ökad grundbemanning Fråga: Vad tycker du att din arbetsgivare borde göra för att underlätta rekryteringar? Högre lön Ökad grundbemanning/fler tjänster 66% 82% Socialsekreterare i mindre kommuner, upp till 40 invånare svarar alla oftare förmåner som pendling, bostad (28%-42%). Ökat administrativt stöd 44% Bland de som idag inte är nöjda med sin arbetssituation svarar främst oftare ökad bemanning (77%). Erbjuda specialisttjänster Förmåner för pendling, bostad etc. 23% 3 Även bland de som idag har en för hög arbetsbelastning ser vi oftare svar om främst ökad bemanning (80%). Annat, nämligen Inget av ovanstående 7% 4% De som svarar att de övervägt söka tjänst utanför socialtjänsten ser vi något högre värden genomgående. Under annat ser vi bl.a. svar om kortare arbetstid, lägre arbetsbelastning, friskvårdstimme, bättre introduktion för nyanställda och bättre lokaler. 15 Akademikerförbundet, SSR

16 Hälften tveksamma till om arbetsgivaren gjort allt för att underlätta rekryteringar Fråga: Vad har din arbetsgivare gjort för att underlätta rekryteringar? Ökad grundbemanning/ fler tjänster Högre lön 27% 24% I kommuner med invånare ser vi något högre andel svar på ökad grundbemanning (34%). Ökat administrativt stöd Erbjuda specialisttjänster 8% 8% Även socialsekreterare som arbetar med barn och ungdomar samt ensamkommande barn svarar oftare ökad grundbemanning (32% respektive 38%). Förmåner för pendling, bostad etc. 2% Bland de som arbetar med ekonomiskt bistånd samt missbruk är det istället vanligare med svaret inget (38% respektive 36%). Annat, nämligen Inget av ovanstående 4% 30% Vi ser att de som arbetar på arbetsplatser där man använt sig av bemanningsföretag svarar i något högre grad på samtliga åtgärder 2 Under annat ser vi bl.a. svar om anställt konsulter, höjt inångslönen, lägre krav (bl.a. ej socionomer).. 16 Akademikerförbundet, SSR

17 Mer än varannan uppger att bemanningsföretag anlitats på arbetsplatsen de senaste 12 månaderna Fråga: Har bemanningsföretag anlitats på din arbetsplats de senaste 12 månaderna? Ja 55% Bemanningsföretag svara en högre andel i kommuner med 8-25 invånare (73%). En högre andel i de största kommunerna, över 100 invånare svarar nej (52%). Nej 38% Det är framför allt vanligare bland socialsekreterare som arbetar med ärenden rörande barn och ungdomar (63%). Även socialsekreterare som säger sig ha en för hög arbetsbelastning svarar oftare att man anlitat bemanningsföretag (63%). 7% Bland de som inte anser man klarar rättssäkerheten ser vi en högre andel som använt bemanningsföretag (64%). 17 Akademikerförbundet, SSR

18 Bara en fjärdedel anser att nyanställda får en bra introduktion på arbetsplatsen Fråga: Om du tänker på nyanställda socialsekreterare hos er, tycker du att de får en bra eller dålig introduktion på din arbetsplats? Bra Varken eller 25% 23% 30% 30% Det är framför allt de yngre, upp till 34 år som svarar dålig (43%). Vi er även högre andel om svarar dåligt i mindre kommuner sen minskar denna andel desto större kommun (T.ex. ca % för kommuner upp till 15 invånare, invånare har 43-46% och kommuner har 3). Dålig 7% 6% 38% 40% Vi ser även vissa skillnader beroende på vilka ärenden man arbetar med. De som arbetar med ekonomiska bistånd svarar oftare bra (32%). Samtidigt som de som arbetar med ensamkommande barn istället svarar oftare dåligt (48%) Akademikerförbundet, SSR

19 Hög andel socialsekreterare med sömnproblem på grund av arbetet Fråga: Hur ofta händer det att du har svårt att sova för att du känner dig orolig för ditt arbete? Flera gånger i veckan Någon gång per vecka Någon gång per månad Någon gång per år Mer sällan Aldrig 13% 14% 10% 19% 23% 18% 12% 12% 15% 13% 1 16% 13% 10% 14% 28% 29% 25% 32% 37% 28% 60% 66% 53% Det är vanligare bland de äldre, 50 år eller mer att ha sömnproblem varje vecka eller oftare (36%). Det är även vanligare bland de socialsekreterare som arbetar med ensamkommande barn att ha svårt sova pga arbetet varje vecka eller oftare (38%). Bland de som inte är nöjda med sin arbetssituation uppger mer än varannan att de har sömnsvårigheter varje vecka (54%) och åtta av tio varje månad (78%). Nästan varannan med för hög arbetsbelastning känner även de av sömnsvårigheter varje vecka (47%). Nästan varannan som inte känner tillräckligt stöd från sin chef har svårt sova någon gång varje vecka (46%). Fyra av tio bland de som övervägt söka annat arbete har sömnsvårigheter minst varje vecka pga arbetet (39%), Akademikerförbundet, SSR

20 Sju av tio socialsekreterare har övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten Fråga: Har du under de senaste två åren någon gång allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten? Ja 70% 72% Vi ser en högre andel bland de under 50 år som svarar att de övervägt annat arbete (-34 år 77%, år 73%). 28% 70% Bland de som inte är nöjd med sin arbetssituation svarar nästan nio av tio ja (88%). Även drygt varannan som ändå är nöjd svarar ja (57%). Nej 25% 26% Åtta av tio som anser sig ha en för hög arbetsbelastning svarar att de övervägt byta (8). 3% 4% Vi ser en högre andel som övervägt byta som inte anser sig ha tillräckligt med administrativt stöd (76%) eller stöd från sin chef (83%) Akademikerförbundet, SSR

21 Högre lön viktigaste för att inte lämna socialtjänsten Fråga: Du svarade att du allvarligt övervägt att söka arbete utanför socialtjänsten, finns det något som din arbetsgivare kan göra för att du inte ska fundera på att lämna socialtjänsten? Högre lön Förbättra mina arbetsvillkor rent generellt Kompetensutveckling Ge mig möjlighet att utvecklas i yrket Lägre personalomsättning Möjlighet att ägna mer tid med klienter Kortare arbetstid Färre timmar med administration Möjlighet till tjänst som specialist Möjlighet att ägna mindre tid med Annat, nämligen Inget 4% 3% 6% 9% 2% 2% 80% 66% 55% 58% 50% 44% 49% 43% 49% 38% 49% 45% 40% 22% 40% 34% 25% 18% BAS: Övervägt byta arbete (n=2 227) Under annat ser vi ofta svar som lägre belastning, mer personal, bättre organisation/ledarskap och fler semesterdagar. De yngre, upp till 34 år svarar oftare än övriga förbättra arbetsvillkoren generellt (6). Även bland de som idag inte är nöjda med sin arbetssituation ser vi en högre andel som svarar förbättrade arbetsvillkor generellt (67%). 21 Akademikerförbundet, SSR

22 Var fjärde har blivit utsatt för hot och våld pga arbetet under de senaste två åren Fråga: Har du själv, eller någon dig närstående, varit utsatt för hot och våld pga ditt arbete som socialsekreterare under de senaste två åren? Ja, jag själv 26% Ja, närstående 20% 53% Vi ser att fler yngre, upp till 34 år svarar att de eller närstående utsatts för hot och våld pga sitt arbete som socialsekreterare (60%). Ja, både jag själv och närstående 7% Socialsekreterare som arbetar med ekonomiskt bistånd svarar oftare än övriga att de eller närstående utsatts (64%). Nej 43% 4% 22 Akademikerförbundet, SSR

23 Var fjärde anser att problemen med hot och våld ökat de senaste två åren Fråga: Anser du att problemen med hot och våld på arbetet har ökat eller minskat under de senaste två åren? Ökat mycket 4% 26% Ökat något 22% Varken ökat eller minskat 44% Minskat något Minskat mycket 0% Var tredje som arbetar med ärenden inom ekonomiskt bistånd svarar att det har ökat med hot och våld (32%). 29% 23 Akademikerförbundet, SSR

24 Två av tre uppger att det finns fungerande rutiner för hur man agerar vid hot och våld Fråga: Finns det fungerande rutiner för hur man agerar vid hot och våld? De äldre socialsekreterarna, 35 år eller äldre svarar oftare att det finns fungerande rutiner (35-49 år 68%, %). Ja 64% De som arbetar i kommuner med mindre än 15 invånare svarar oftare att det inte finns (8-15 invånare 24%). Nej 18% Vi ser att socialsekreterare som arbetar med vissa ärendetyper oftare svarar att det finns fungerande rutiner;; vuxna (69%), ekonomiskt bistånd (69%) och missbruk (68%). Vi ser att de som idag är nöjda med sin arbetssituation svarar oftare ja (7 jmf med de som inte är nöjda 55%). 18% Bland de som upplever att rättssäkerheten uppfylls svarar också en högre andel att det finns fungerande rutiner (76%). Drygt sex av tio som själva eller närstående drabbats av hot och våld pga arbetet svarar att det finns fungerande rutiner (62%). 24 Akademikerförbundet, SSR

25 Tre av tio känner sig inte trygga med att arbetsgivaren gör vad som krävs för att förebygga hot och våld Fråga: Känner du dig trygg med arbetsgivaren gör vad som kan göras för att förebygga hot och våld? Ja 5 Socialsekreterare som arbetar med vuxna och/eller missbruk svarar oftare att de känner sig trygga (54% respektive 55%). Nej 29% Även de som idag är nöjda med sin arbetssituation svarar oftare att de känner sig trygga (60%, jmf med de som inte är nöjda 38%). 20% 25 Akademikerförbundet, SSR

26 Vilken är idag den mest diskuterade frågan eller ämnet på fikarasten (kopplat till jobbet)? 26 Akademikerförbundet, SSR

27 Bakgrundsfrågor Kön, ålder och examensår Män 10% Kvinnor 90% -34 år 42% år 36% 50- år 22% % 15% % % 27 Akademikerförbundet, SSR

28 Bakgrundsfrågor Fråga: Hur många invånare har din kommun där du jobbar? Upp till 8000 inv 3% inv 10% inv 9% inv 12% inv 3 Mer än inv 3 /ej svar 4% 28 Akademikerförbundet, SSR

29 Bakgrundsfrågor Fråga: Hur länge har du arbetat som socialsekreterare? 1 år 3% 2-3 år 16% 3-5 år 18% 5-7 år 12% 7-10 år 14% 10 år eller mer 38% 29 Akademikerförbundet, SSR

30 Bakgrundsfrågor Fråga: Hur vill du beskriva det du arbetar med? Myndighetsutövning 92% Förebyggande 4% Övrigt 5% 30 Akademikerförbundet, SSR

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum:

Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län. Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: Kartläggning socialsekreterare 2016 Värmlands län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Jönköping Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Malmö Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 NORRBOTTENS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Västerbottens län Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för

Läs mer

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg

Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kartläggning socialsekreterare 2016 Diagramrapport: Göteborg Kontakt: Margareta Bosved Kontakt Novus: Gun Pettersson & Viktor Wemminger Datum: 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 VÄRMLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 JÖNKÖPINGS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 STOCKHOLMS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 MALMÖ KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö

Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Malmö Novus Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i tre stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de tre stadsdelarna

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Stockholm Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-04-21 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 SKÅNE LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg

Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Göteborg Novus Socialsekreterare i två stora stadsdelar i 2010-05-05 Arne Modig 1597 1 Undersökningen Socialsekreterare i två stora stadsdelar i Målgrupp för undersökningen är socialsekreterare i de två stadsdelarna

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Västra Götaland Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 DALARNAS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 DALARNAS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 DALARNAS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 24 September 2012 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖREBRO LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 ÖSTERGÖTLANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 V:A GÖTALANDS LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 V:A GÖTALANDS LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 V:A GÖTALANDS LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 GÖTEBORGS KOMMUN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 GÖTEBORGS KOMMUN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 GÖTEBORGS KOMMUN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN)

BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) BILAGA KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE STOCKHOLM (MELLAN) Arbetssituation 2 Typ av ärenden Fråga: Vilken typ av ärenden arbetar du med? Är det? Barn och ungdomar 43% 55% Ekonomiskt bistånd Vuxna 3 27% 19%

Läs mer

Socialsekreterare om sin arbetssituation

Socialsekreterare om sin arbetssituation Socialsekreterare om sin arbetssituation SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig Marika Lindgren Åsbrink 2008-04-01 S-114862 Synovate 2008 1 Om undersökningen Synovate har på uppdrag av Akademikerförbundet

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 UPPSALA LÄN Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 Januari 2015 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Kartläggning Skolkuratorer Totalrapport 2017 Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 2017-02-21 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s

Läs mer

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012

KARTLÄGGNING SKOLKURATORER. Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 KARTLÄGGNING SKOLKURATORER Kontakt: Stina Andersson Datum: 27 november 2012 Gun Pettersson gun.pettersson@novus.se Viktor Wemminger viktor.wemminger@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Kartläggning Skolkuratorer 2017 Delrapport: Dalarna med omnejd. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Delrapport: Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en kartläggning om arbetssituationen

Läs mer

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16

Chefer inom individ och familjeomsorg. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 Chefer inom individ och familjeomsorg Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-03-16 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning

Läs mer

Kartläggning samhällsvetare. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10

Kartläggning samhällsvetare. Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10 Kontakt: Stina Andersson Novus: Gun Pettersson/Viktor Wemminger Datum: 2015-04-10 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört en uppdatering på kartläggningen

Läs mer

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE

RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE RAPPORT UNDERSÖKNING - SOCIALSEKRETERARE Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson/Anna Ihrfors-Wikström Datum: 6 oktober, 2011 Per Fernström Tel: 0739-403919 per.fernstrom@novusgroup.se Pnr

Läs mer

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011

Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 Undersökning bland Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Anna Ihrfors Wikström Oktober 2011 1 Sammanfattning Sju av tio biståndshandläggare anser att antalet arbetsuppgifter har ökat Sex av tio biståndshandläggare

Läs mer

RAPPORT KARTLÄGGNING SAMHÄLLSVETARE

RAPPORT KARTLÄGGNING SAMHÄLLSVETARE RAPPORT KARTLÄGGNING SAMHÄLLSVETARE Kontakt: Stina Andersson Datum: 3 maj 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet

Läs mer

Socialtjänsten. December 2010 Anna Ihrfors Wikström

Socialtjänsten. December 2010 Anna Ihrfors Wikström Socialtjänsten December 2010 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning 9 av 10 tycker att socialsekreterarnas arbetsbelastning ökat Tre fjärdedelar anser att tyngden i enskilda ärenden ökat Två tredjedelar

Läs mer

KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN

KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN KARTLÄGGNING REKTORERS SYN PÅ SKOLKURATOR- FUNKTIONEN Kontakt: Stina Andersson Datum: 6 mars 2014 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E- post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte Bakgrund

Läs mer

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF

KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF KARTLÄGGNING CHEFER INOM IOF Kund: SSR Akademikerförbundet Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 September 2013 Konsult: Gun Pettersson Tel: 0739 40 39 16 E-post: gun.pettersson@novus.se Bakgrund och syfte

Läs mer

Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSR Akademikerförbundet SSR Socialsekreterare om hot och våld i arbetet T-110192 Akademikerförbundet SSR: TEMO AB: Stina Andersson Titti Fränkel Arne Modig Per Grenert Datum: 7 maj 2004 Sida 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad. Novus Group 2008-11-20 Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialsekreterare i Stockholms stad Novus Group 2008-11-20 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International

Läs mer

Enkät om situationen i socialtjänsten

Enkät om situationen i socialtjänsten Enkät om situationen i socialtjänsten Enkätnamn Situationen I socialtjänsten hösten 2015 Respondenter Förtroendevalda, SSR- ordförande eller motsvarande, i 229 kommuner varav 144 har deltagit Enkätperiod

Läs mer

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum:

Biståndshandläggare inom äldreomsorgen. Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: Biståndshandläggare inom äldreomsorgen Kontakt: Margareta Bosved Novus: Viktor Wemminger/Gun Pettersson Datum: 1 Bakgrund & Genomförande Bakgrund Novus har för Akademikerförbundet SSR:s räkning genomfört

Läs mer

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014

KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 KARTLÄGGNING SOCIALSEKRETERARE 2014 Kontakt: Stina Andersson Datum: 19 januari 2015 Gun Pe'ersson Viktor Wemminger 0739 40 39 16 0739 403918 E- post: gun.pe'ersson@novus.se viktor.wemminger@novus.se Bakgrund

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet. Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 Tjänstemän om stress och press i arbetslivet Kontakt: Åsa Märs Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 150930 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor

Enkätresultat, Medarbetare - Övrig personal, gymnasieskolor Tom 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att det är roligt att gå till

Läs mer

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se

Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård. Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Stabilitet som kompetensstrategi för social barn- och ungdomsvård Göteborg 2014-10-28 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén i socialt barnavårdsarbete Framför allt

Läs mer

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad

BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR. En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad BISTÅNDSHANDLÄGGARNAS FÖRUTSÄTTNINGAR En rapport från Vision Göteborg om arbetsmiljön för biståndshandläggarna i Göteborgs Stad 1 INNEHÅLL Sid 3 - Sammanfattning Sid 4 - Visions förslag för en bättre arbetsmiljö

Läs mer

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda

Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Medarbetarenkät 2013 Vårgårda Instämmer inte Instämmer helt 1 2 3 4 Medel Svarande Inget svar Jag är insatt i min arbetsplats mål 1,5% 7,2% 37,8% 53,6% 3,4 685 0 Min arbetsplats mål följs upp och utvärderas

Läs mer

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF

Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen. En rapport från SKTF Om chefers förutsättningar att skapa en god arbetsmiljö och hur de upplever sin egen En rapport från SKTF Maj 3 Inledning SKTF har genomfört en medlemsundersökning med telefonintervjuer bland ett slumpmässigt

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3

Medarbetarenkät 2014. / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 Medarbetarenkät 2014 / Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Svarsfrekvens: 74,3 1 2 Totalrapport Lycksele kommun (ej bolag) Mål och uppdrag 59,8% 27,2% 10,4% 2,7% 4,6 Kompetens och utveckling 62,5%

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2017 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 161222 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum:

Vobbning Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: Vobbning 2016 Kontakt: Peter Tai Christensen Kontakt Novus: Mats Elzén & Freja Blomdahl Datum: 151215 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Unionen. Undersökningen

Läs mer

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan

Enkätresultat, Medarbetare - Lärare i gymnasieskolan 1. TRIVSEL 1.1 Jag upplever att det råder en positiv stämning på min arbetsplats 3,94 4,15 3,80 4,17 3,25 4,64 1.2 Jag upplever att vi kan föra en öppen diskussion på min arbetsplats 1.3 Jag upplever att

Läs mer

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård

Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård Hög personalomsättning som hot mot kvalitén i social barn- och ungdomsvård PLUS-föreläsning socionomprogrammet Norrköping 2014-03-25 Anna-Lena.Lindquist@socarb.su.se Hög personalomsättning äventyrar kvalitén

Läs mer

januari 2015 Vision om en god introduktion

januari 2015 Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Vision om en god introduktion januari 2015 Vision om en god introduktion Inledning Under hösten 2014 genomförde Vision en enkät till drygt 10 000 av våra medlemar

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8)

Region Gotland. Medarbetarenkät, Resultat (8) Resultat 2011-12-12 1(8) Medarbetarenkät, 2009-2011 Region Gotland Region Gotland År Antal Svarat % Resultat 2009 6132 5160 84,1% 3,90 2010 5816 4947 85,1% 3,89 2011 5820 4912 84,4% 3,91 Fråga Reg. 2009

Läs mer

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna?

Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? Vad betyder den ekonomiska krisen för individoch familjeomsorgen i kommunerna? En undersökning bland chefer inom individ och familjeomsorgen 10 juni 2009 Arne Modig 1 Individ- och familjeomsorgen i den

Läs mer

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren

SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs socialsekreterarundersökning Tuffare klimat på socialkontoren SKTFs medlemmar inom socialtjänsten upplever en försämrad arbetsmiljö med en större arbetsbörda och mer psykiskt press. Augusti 2009

Läs mer

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström

RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström RAPPORT FÖRSTA LINJENS CHEFER ARBETE, UTVECKLING OCH ORO Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: Stina Andersson, Anna Ihrfors-Wikström Datum: 8 mars, 2012 Kicki Molin Tel: 0709-957015 Kicki.molin@novusgroup.se

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg?

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Frukostseminarium Äldrecentrum 16 maj 2017 Marta Szebehely, Anneli Stranz & Rebecka Strandell Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet Vem ska arbeta

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

ekonomichef i kommunen

ekonomichef i kommunen Med viktigt uppdrag ekonomichef i kommunen T-111958 SSR: Stina Andersson Temo AB: David Ahlin, Arne Modig Datum: 2005-10 - 14 Sida 2 Undersökningen Temo har på uppdrag av Akademikerförbundet SSR genomfört

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2013. Genomförd av CMA Research AB November 2013 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2013 Genomförd av CMA Research AB November 2013 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2013. För varje

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7

Medarbetarenkät 2014. / Piteå. Svarsfrekvens: 80,7 Medarbetarenkät 2014 / Piteå Svarsfrekvens: 80,7 1 2 Piteå Mål och uppdrag 66,5% 24,2% 6,8% 2,5% 4,8 Kompetens och utveckling 71% 22,3% 5,4% 1,3% 4,9 Information 80,7% 16,7% 2,3% 0,3% 5,1 Medarbetarskap

Läs mer

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan

Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Medarbetarenkäten 2012 Kalmar kommun Södermöreskolan Antal svar: 30 Antal medarbetare: 47 Svarsfrekvens: 63,8% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund och syfte 2 Svarsfrekvens

Läs mer

Ekonomichefer i kommuner i förändring

Ekonomichefer i kommuner i förändring Ekonomichefer i kommuner i förändring Intervjuundersökning hösten 2007 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114417 Datum: 2007-10-09 Bakgrund

Läs mer

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen

Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Tjänstemän om stress och press i arbetslivet 2016 Unionen Kontakt: Tobias Brännemo Kontakt Novus: Mats Elzén & Anita Bergsveen Datum: 17 oktober 2016 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har

Läs mer

Chefer och föräldraskap

Chefer och föräldraskap Chefer och föräldraskap T-113865 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig Datum: 2007-04-24 Sammanfattning Chefer och föräldraskap 8 av 10 chefer har bra balans mellan privatliv

Läs mer

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar

januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Upphandlares villkor och förutsättningar Januari 2015 Upphandlares villkor och förutsättningar Inledning Upphandlare har en nyckelposition inom offentlig

Läs mer

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten

Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Kön Ålder Fackligt uppdrag Abetat inom Posten Känner du stress över att inte hinna med dina arbetsuppgifter? Ja 72% 70% 76% 78% 70% 67% 77% 70% 76% 74% 67% Nej 27% 30% 23% 21% 30% 30% 22% 29% 24% 25% 31% Vet ej 1% 1% 1% 1% - 2% 1% 1% 1% 1% 2% Känner

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group

Kontaktperson på SSR: Stina Andersson ( ) Undersökning bland socialnämndspolitiker. Novus Group Kontaktperson på SSR: Stina Andersson (070-618 44 87) Undersökning bland socialnämndspolitiker Novus Group 2008-11-24 1 INLEDNING METOD & UTFÖRANDE FAKTARUTA Novus Group Novus Group International AB (publ)

Läs mer

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014

RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 RAPPORT: PRIVATA TJÄNSTEMÄN OM ATT VOBBA & VABBA 2014 Kund: Unionen Kontakt: Hanna Wallinder Datum: 11 FEBRUARI 2014 Kontakter på Novus: Jenny Andersson jenny.andersson@novus.se Mats Elzén mats.elzen@novus.se

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Anställda inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hot och våld i arbetet

Anställda inom Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan om hot och våld i arbetet Anställda inom och om hot och våld i arbetet T-113216 Akademikerförbundet SSR: Stina Andersson Synovate Temo: Arne Modig, John Almering Datum: 2006-12-13 Sammanfattning Anställda om hot och våld i arbetet

Läs mer

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM)

CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) CHECKLISTA för systematiskt, organisatoriskt och socialt arbetsmiljöarbete (OSA+SAM) Fokus för checklistan är den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Checklistan är tänkt att fungera som ett stöd

Läs mer

Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom den sociala barn- och

Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom den sociala barn- och 2016-03-14 Dnr 9.2-1939/2016 1(6) Regler och behörighet Therese Falén therese.falen@socialstyrelsen.se Uppdrag att utforma en satsning på ökad bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården Uppdragsbeskrivning

Läs mer

Framtid för akademiker i offentlig sektor?

Framtid för akademiker i offentlig sektor? Akademikerförbundet SSR Framtid för akademiker i offentlig sektor? T - 111581 Akademikerförbundet SSR: Temo: Stina Andersson Arne Modig Datum: 2005-08 - 23 Sida 2 SSR:s medlemmar om offentlig sektor i

Läs mer

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016

Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 Schysta städvillkor? Hotell- och restaurangfackets undersökning om hotellstädares arbetsmiljö 2016 2 Inledning Hotell- och restaurangfacket ställde frågor till flera hundra anställda inom hotellstäd om

Läs mer

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014

Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommuns medarbetarenkät 2014 Kalmar kommun Barn-och ungdomsförvaltningen Antal svar: 1210 Antal medarbetare: 1409 Svarsfrekvens: 85,9% Innehållsförteckning Sida Läsanvisning 1 Sammanfattning 2 Bakgrund

Läs mer

Stolthet och profession

Stolthet och profession maj 2013 Stolthet och profession En rapport om arbetsvillkoren för socialsekreterare och biståndshandläggare i socialtjänsten. Stolthet och profession 2013 Stolthet och profession Rapport om arbetsvillkoren

Läs mer

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005

Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Sammanställning GK 2006-03-23 1(1) Sammanställning Medarbetarenkät, 2005 Förvaltning Attraktiv arbetsgivare Arbetets värde och trivsel Arbetsmiljö Utveckling i arbetet Inflytande och delaktighet Ledarskap

Läs mer

Tio frågor på temat #LagaVälfärden

Tio frågor på temat #LagaVälfärden Tio frågor på temat #LagaVälfärden En frågesport om välfärden Vi har förberett tio frågor om välfärden. Ni kan så klart ändra, lägga till eller ta bort efter behag. Efter frågorna finns en sida med svarstalong

Läs mer

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2

Medarbetarenkät Robertsfors / BOU. Svarsfrekvens: 87,2 Medarbetarenkät 2016 Robertsfors / BOU Svarsfrekvens: 87,2 1 2 BOU Robertsfors Mål och uppdrag 71,6% 20,8% 4,1% 3,5% 4,9 4,8 Kompetens och utveckling 76,6% 19,3% 2,7% 1,3% 5 5 Information 79,5% 17,4% 2,5%

Läs mer

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap.

CHEFEN SÄGER SITT. Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap. CHEFEN SÄGER SITT Sveriges Ingenjörers Chefsbarometer en undersökning om ingenjörschefernas arbetsmiljö, karriär och ledarskap Februari 2014 Innehåll Sammanfattning Sveriges Ingenjörers chefsmedlemmar

Läs mer

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation.

Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. Är gränsen nådd? En temperaturmätning av tjänstemännens gränslösa arbetssituation. 1 Inledning Unionen har i tidigare studier sett att arbetslivet har förändrats för tjänstemännen. Tjänstemannaarbetet

Läs mer

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015

Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Privata tjänstemän om att vobba 2015 27/01 2015 Unionen Privata tjänstemän om att vobba 2015 Kund: Unionen Kontakt: Peter Tai Christensen Datum: 2015-01-27 1 Unionen Innehållsförteckning Innehållsförteckning

Läs mer

Datum: 10 juni, Per Fernström Tel:

Datum: 10 juni, Per Fernström Tel: RAPPORT FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR CHEFSKAP HINDER & MÖJLIGHETER KVANTITATIV UNDERSÖKNING VÅREN 2011 Kund: Akademikerförbundet SSR Kontakt: S9na Andersson/Linus Isaksson Datum: 10 juni, 2011 Per Fernström Tel:

Läs mer

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100

Medarbetarenkät 2014. Lycksele / MSF. Svarsfrekvens: 100 Medarbetarenkät 2014 Lycksele / MSF Svarsfrekvens: 100 1 2 MSF Lycksele Mål och uppdrag 50,6% 36,4% 13% 0% 4,1 4,6 Kompetens och utveckling 80% 14,3% 5,7% 0% 5 4,7 Information 90,5% 9,5% 0% 0% 5,2 4,9

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 1. Arbetssätt och uppdrag 1. Jag är insatt i målen för min grupp/enhet/avdelning. c c c c c c 2. Jag vet vad som förväntas av mig i mitt arbete. c c c c c c 3....

Läs mer

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström

Kuratorer inom hälso- och sjukvården. 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström Kuratorer inom hälso- och sjukvården 2010-08-16 Anna Ihrfors Wikström 1 Sammanfattning - Kuratorer inom hälso- och sjukvården Åtta av tio kuratorer tycker att antalet arbetsuppgifter, stressen i jobbet

Läs mer

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning

Unga på arbetsmarknaden om lönebildning Novus Opinion Unga på arbetsmarknaden om lönebildning 28 maj 2009 David Ahlin Undersökning bland unga på arbetsmarknaden och bland arbetsmarknadens parter Undersökningen har genomförts av Novus Opinion

Läs mer

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen

Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Vem ska arbeta i framtidens äldreomsorg? Konsekvenser av förändrade arbetsvillkor i äldreomsorgen Äldreforskardagen 22 mars 2017 Marta Szebehely Professor Institutionen för socialt arbete Stockholms universitet

Läs mer

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad

Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB. Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress Management Center AB Karlstad Certifierad konsult: Birgitta Malmström-Nore n Faluhälsan AB Utvecklad av: Docent Sven Setterlind Stress AB Karlstad Profdoc Work AB Frykdalsbacken 12-14, 123 43 Farsta Tel: 08-606 35 40, Fax: 08-741 03

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

januari 2015 Kostnader för personalomsättning

januari 2015 Kostnader för personalomsättning januari 2015 Kostnader för personalomsättning Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell janurai 2015 Kostnader för personalomsättning en beräkningsmodell Inledning Kommuner och landsting står

Läs mer

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63

Medarbetarindex 7 78 76 68. Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57. Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Sammanfattande mått 08 Medarbetarindex 7 78 76 68 Förutsättningar i organisationen 13 65 63 57 Personlig arbetssituation 13 69 73 63 Samverkan och kunskapsdelning 5 83 79 69 Ledarskap 5 83 77 69 Handlingskraft/medverkande

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer