Inlämningsuppgift. Fråga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlämningsuppgift. Fråga 1"

Transkript

1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt förklara ännu lite till. Om du fortfarande tycker att det är knepigt föreslår jag att du ber någon av dina mer erfarna kollegor förklara eller också lyfter du det på steg 2. Jag vill också påpeka att du inte är ensam om att tycka den här frågan är svår, förmodligen har SACO lyckats bra i sin marknadsföring! Du är i alla fall godkänd! Grattis! Glöm nu inte att anmäla dig till steg 2 och 3 om du inte redan har gjort det. Lycka till i ditt nya uppdrag Susanne Linde Husbom Hej Thomas, jag har nu rättat dina svar och jag skulle vilja att du kompletterar dina svar ytterligare för att jag ska kunna godkänna inlämningsuppgiften. Gå igenom mina kommentarer så ser du var jag vill att du utvecklar eller rättar dina svar. Jag ser fram emot att du snart återkommer så att vi får godkänna dig. Hälsningar Susanne Linde Husbom Fråga 1 a) Analysfråga: ST är ett vertikalt förbund och vi hälsar alla välkomna till ST. Vilka är fördelarna med att vi är arbetsplatsfacket för alla? Vi får medlemmar som tillsammans har en bred förståelse av verksamheten och olika perspektiv på arbetet. Ju fler medlemmar desto större möjligheter att påverka. Tidigare svar: Vi får medlemmar som tillsammans har en bred förståelse av verksamheten och olika perspektiv på arbetet. Ju fler medlemmar desto större möjligheter att påverka. Javisst, alla får ju vara med hos oss och verksamheten är i fokus inte vilken utbildningsbakgrund man har. b) Analysfråga: Vilka av STs värderingar, som tex. goda arbetsvillkor, demokrati, humanism, solidaritet och partipolitisk obundenhet, tycker du är viktigast och varför? För mig är det viktigt att det är möjligt att hålla balansen mellan arbete och fritid. Livet hemma måste kunna gå att kombinera med ett ambitiöst engagemang på arbetet. Det bygger på att man har inflytande och att arbetsvillkoren är schyssta. Med trygghet kommer utrymmet att engagera sig för andra i form av internationell solidaritet och demokratiprojekt osv. Tidigare svar: För mig är det viktigt att det är möjligt att hålla balansen mellan arbete och fritid. Livet hemma måste kunna gå att kombinera med ett ambitiöst engagemang på arbetet. Det bygger på att man har inflytande och att arbetsvillkoren är schyssta. Med trygghet kommer utrymmet att engagera sig för andra i form av internationell solidaritet och demokratiprojekt osv. Mycket bra reflekterat! Fråga 2

2 a) Analysfråga: Varför är det bra med fackföreningar? Facket utgör en motpart till arbetsgivarna och tack vare medlemsantalet kan vi sätta ner foten när det sker saker som inte är okej. När det bara handlar om besparingar och "sista raden" måste vi värna om medlemmens försörjning och livskvalitet. Tidigare svar: Facket utgör en motpart till arbetsgivarna och tack vare medlemsantalet kan vi sätta ner foten när det sker saker som inte är okej. När det bara handlar om besparingar och "sista raden" måste vi värna om medlemmens försörjning och livskvalitet. Jag håller med dig b) Analysfråga: Beskriv hur du tror att det skulle se ut om facket inte fanns. Om facket inte fanns skulle vi ha en arbetsmarknad styrd av arbetsgivarnas intressen och godtyckliga beslut. Jag ser tecken på att vi går en tuffare tid till mötes i form av försvagat anställningsskydd och starka krafter som vill ha en svag arbetskraft. Det vill inte jag ha. Tidigare svar: Om facket inte fanns skulle vi ha en arbetsmarknad styrd av arbetsgivarnas intressen och godtyckliga beslut. Jag ser tecken på att vi går en tuffare tid till mötes i form av försvagat anställningsskydd och starka krafter som vill ha en svag arbetskraft. Det vill inte jag ha. Håller med dig även här men för att vi ska kunna stå emot arbetsgivaren så måste vi bli fler, ännu fler! Fråga 3 För dig som förtroendevald kan det vara bra att veta hur din egen avdelning är uppbyggd, det är också bra att vet vem man kan kontakta i olika frågor, ta därför reda på hur din avdelning ser ut! a) Avdelning Vem är avdelningsordförande? STs avdelningar är uppbyggda på lite olika sätt, till exempel har några sektioner och andra inte. För dig som förtroendevald kan det vara bra att veta hur din egen avdelning är uppbyggd, det är också bra att vet vem man kan kontakta i olika frågor, ta därför reda på: Helena Perlerot Tidigare svar: Helena Perlerot Rätt! b) Sektioner Hur många sektioner har din avdelning? Vilken sektion tillhör du? Vem är sektionsordförande?

3 Avdelningen ST inom Arbetsförmedlingen har 13 sektioner, jag tillhör Södra Norrland. Sektionsordförande är Mia Karlsson. Tidigare svar: Avdelningen ST inom Arbetsförmedlingen har 13 sektioner, jag tillhör Södra Norrland. Sektionsordförande är Mia Karlsson. Ok, jag ser att uppdragsregistret inte är uppdaterat, Birgitta Karlsson står ff som ordförande men du har säkert rätt. Om du träffar på Mia så be henne att uppdatera registret, hon är nämligen registeransvarig också. c) Klubbar Finns det klubbar i din sektion? Hur många i så fall? Vem är klubbordförande? Ja. Vet ej. Roger Linde i Hudiksvall. Tidigare svar: Ja. Vet ej. Roger Linde i Hudiksvall. Jo, det stämmer att det finns klubbar, i alla fall finns det 4 klubbar registrerade men det är samma sak här, dessa behöver uppdateras. Så jag kan inte säga om du har rätt namn eller inte. Mia står som ordförande även hä,r men som sagt det är inte uppdaterat och då kan inte jag ge dig ett korrekt svar. d) Arbetsplatsombud Finns det arbetsplatsombud på din arbetsplats? Ja. Tidigare svar: Ja. Ok så bra! Fråga 4 a) Vilka är dina uppgifter som förtroendevald? Vi fångar upp åsikter och synpunkter från våra medlemmar och är kontaktytan mot arbetsgivaren och andra aktörer. Vi stöttar och engagerar våra medlemmar. Tidigare svar: Vi fångar upp åsikter och synpunkter från våra medlemmar och är kontaktytan mot arbetsgivaren och andra aktörer. Vi stöttar och engagerar våra medlemmar. Det låter bra men glöm inte att ett mycket viktigt uppdrag är att vi ska bli nya medlemmar under 2014 vilket innebär att alla måste också värva nya medlemmar! b) Hur löser du dessa uppgifter? Vi har en arbetsplatskommitte som träffas mellan APT och samverkan vi går igenom det som är aktuellt just nu. Jag sitter med i samverkan som ersättare. I samband med möten har vi ordnat fika typ skinkmacka till jul och fått chans att höra hur folk tänker. Tidigare svar: Vi har en arbetsplatskommitte som träffas mellan APT och samverkan vi går igenom det som är aktuellt just nu. Jag sitter med i samverkan som ersättare. I samband med möten har vi ordnat fika typ

4 skinkmacka till jul och fått chans att höra hur folk tänker. Det låter bra, medlemsdialogen är mycket viktig. Fråga 5 a) Vilka andra fackförbund än ST finns det på din arbetsplats? SACO Uppdatering: Vi pratar alltså SACO-S. Nej, inte SACO-S det är centralorganisationen, fast endast de medlemsförbund som har staten som sitt arbetsområde. SACOs medlemsförbund består ju av ett antal fackförbund som var och en är inriktade mot ett utbildningsområde inom universitet och högskolor. Jag nämnde tidigare JUSEk, där finns oftast dina kollegor som har gått en utbildning med inriktning mot juridik, DI är inriktat på information och SSR är socionomerna ofta organiserade inom. Det är alltså dessa som är själva fackförbunden inte SACO. Man bör alltså ha koll på hur många som är med i respektive SACO förbund. Tänk så här, om vi pratar om vårt fackförbund så pratar vi inte om vårt fack TCO utan vi pratar om ST och när vi räknar hur stora vi (ST) är så räknar vi bara med de som är medlemmar i fackförbundet ST, om du har kollegor som av någon anledning är medlemmar i Vision så räknar vi dem för sig. Tidigare svar: SACO SACO är en centralorganisation som organiserar ett flertal olika fackförbund t e x JUSEK, DI och SSR. Det är viktigt att känna till att när man pratar om SACO så använder man ett samlingsnamn för flera olika fackförbund. TCO är den centralorganisation som ST tillhör tillsammans med Unionen, Vision mfl. Vi ska inte jämföra äpplen och päron, därför rekommenderar jag att du faktiskt kollar vilka fackförbund som dina kollegor tillhör. b) Vilken arbetsgivarorganisation är din arbetsgivare medlem i? Arbetsgivarverket Tidigare svar: Arbetsgivarverket Rätt Fråga 6 a) Vilka två förutsättningar måste vara uppfyllda för att förtroendemannalagen (FML) ska gälla? I vilken paragraf står det? Att arbetsplatsen har kollektivavtal och att facket anmält till arbetsgivaren vilka som är förtroendevalda. Det står i paragraf 1 i Förtroendemannalagen. Tidigare svar: Att arbetsplatsen har kollektivavtal och att facket anmält till arbetsgivaren vilka som är förtroendevalda. Det står i paragraf 1 i Förtroendemannalagen. Rätt, anmälan ska göras skriftligen. b) Har en facklig förtroendeman något skydd för att inte få försämrade arbetsförhållanden och anställningsvillkor i FML? I vilken paragraf hittar du det i så fall? Ja, i paragraferna 3-8.

5 Tidigare svar: Ja, i paragraferna 3-8. Ja, du har rätt men den viktigaste paragrafen är 4. Fråga 7 a) I vilken paragraf i Lagen om medbestämmande (MBL) står det om arbetsgivarens informationsskyldighet? Paragraf 18. Uppdatering: Paragraf 19. Nu blev det rätt! Tidigare svar: Paragraf 18. Fel, det är inte den paragrafen vi efterfrågar b) I MBL har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med berörd arbetstagarorganisation vid viktigare förändring av arbets- och/eller anställningsförhållanden för arbetstagaren som tillhör organisationen. I vilken paragraf hittar du denna regel? Paragraf Uppdatering: 11. Nu blev det rätt! Tidigare svar: Paragraf Här har du garderat dig, när vi talar om viktigare förändringar är det endast en av paragraferna, vilken? Fråga 8 a) Vem har juridiskt det yttersta ansvaret för arbetsmiljön? I vilket kapitel och i vilken paragraf i arbetsmiljölagen står det? Arbetsgivaren. Kapitel 3, paragraf 2-3 Tidigare svar: Arbetsgivaren. Kapitel 3, paragraf 2-3 Det är rätt men det räcker med 3 kap 2 b) Vad har du som arbetstagare för skyldigheter? I vilka paragrafer i arbetsmiljölagen hittar du dem? Vi ska medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en god arbetsmiljö. Föreskrifter ska följas och skyddsanordningar användas. (Kapitel 3 paragraf 4) Uppdatering: 1a Just så! Tidigare svar: Vi ska medverka i arbetsmiljöarbetet och bidra till en god arbetsmiljö. Föreskrifter ska följas och skyddsanordningar användas. (Kapitel 3 paragraf 4) Ja och en paragraf till. c) Vem är skyddsombud på din arbetsplats? Tina Johansson och Anders Moberg ersättare.

6 Tidigare svar: Tina Johansson och Anders Moberg ersättare. Ok, dessa är bra att samarbeta med. Fråga 9 a) Finns det samverkansavtal på din arbetsplats eller tillämpas MBL? Samverkan. Tidigare svar: Samverkan. Rätt b) Analysfråga: Vad är skillnaden för den anställda när det gäller inflytande om du jämför möjligheterna i MBL och i Samverkan? Vi kommer in tidigare och får ta del av hur arbetsgivaren tänker, vilket är bra. Samtidigt kan det bli luddigt vad som är informerat om och vad som är beslutat, till exempel på en APT. I det stora hela är skillnaden större inflytande med samverkan jämfört med MBL, anser jag. Uppdatering: Med vi menar jag vi medarbetare, och att vi med samverkan får en chans vara med och påverka olika förslag på förändringar till exempel. Med MBL så blir utrymmet för samarbete och delaktighet mindre och facket har bara möjlighet att reservera sig. Å andra sidan så kan den mer formella formen med MBL göra det tydligare för medarbetarna vad arbetsgivaren vill göra och hur facken ställer sig till det. Bra, för visst är det medarbetarna. Och förhoppningsvis kan facket vid MBL först innan reserveringen också förhandla! Tidigare svar: Vi kommer in tidigare och får ta del av hur arbetsgivaren tänker, vilket är bra. Samtidigt kan det bli luddigt vad som är informerat om och vad som är beslutat, till exempel på en APT. I det stora hela är skillnaden större inflytande med samverkan jämfört med MBL, anser jag. Jo, det du skriver stämmer men vilka är "vi" tänker jag, menar du facket eller medarbetarna? och på vilket sätt blir inflytandet större med samverkan menar du? c) Analysfråga: Vilka tre fördelar ser du med samverkansavtal och vilka tre fördelar ser du med MBL (när du jämför dem)? Uppdatering: Samverkan: Man får inblick tidigt i saker i och med att de lyfts på APT och har en möjlighet att påverka eller åtminstone lufta åsikter på vägen mot beslut. Dessutom kan frågorna som kommer upp på APT redan ha beretts i samverkansgruppen. MBL: Parternas ståndpunkter blir tydliga och huruvida man är överens eller inte. Sen kan jag som nybörjare inte hitta några fler fördelar med MBL. Ok, med tiden får du förhoppningsvis mer insikt om de olika systemen Tidigare svar: Man får inblick tidigt i saker som lyfts på APT och har en möjlighet att påverka eller åtminstone lufta åsikter på vägen mot beslut. Min personliga utveckling tas tillvara. Ja,det var samverkan men vilka fördelar finns med MBL? d) Har ni Medarbetarsamtal/Utvecklingssamtal på er arbetsplats? Hur upplever du att dessa fungerar? Ja det har vi och min erfarenhet hittills är att de fungerar mycket bra.

7 Tidigare svar: Ja det har vi och min erfarenhet hittills är att de fungerar mycket bra. Så bra Fråga 10 Om en medlem kommer till dig och redovisar ett arbetsmiljöproblem hur bör du då agera? Läs gärna avsnitt 6. Jag tar det med med chefen, och om inget händer går vidare till skyddsombudet. Uppdatering: Vid nästa samverkan tar jag upp det under lämplig punkt och får det protokollfört. Om inget händer så påminner jag skyddsombudet, nästa steg blir för s-ombudet att ta det med huvudskyddsombudet, och till sist kan hen anmäla det till Arbetsmiljöverket. Det låter som ett utmärkt förslag! Tidigare svar: Jag tar det med med chefen, och om inget händer går vidare till skyddsombudet. Här vill jag ha ett mer fylligt svar, vad gör man om det ff inte händer något? Fråga 11 ST har ett antal servicemål som det är viktigt att vi alla jobbar med. Hur ser det ut hos dig? Jag har träffat en representant från min sektions-/avdelningsstyrelse Ja Tidigare svar: Ja Bra Jag hälsar nyanställda på arbetsplatsen välkomna till ST Ja Tidigare svar: Ja Bra Jag hälsar nya medlemmar välkomna till ST Ja Tidigare svar: Ja Bra Jag gör ST synligt på arbetsplatsen Ja Tidigare svar: Ja Bra

8

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb

Framgångsrik organisering. Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering Arbetsplatsklubb Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter,

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer

Citat från arbetet med Värdegrundsboken

Citat från arbetet med Värdegrundsboken Värdegrundsboken Mars 2015, 5,000 ex För att kunna förändra något, behöver jag börja med mig själv. För att kunna förändra en helhet behöver jag börja med en liten del. Förändring startar med insikt. Insikt

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här foldern ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver nyanställningar

Läs mer

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det?

Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? Skyddsombud i Byggnads hur fungerar det? En säker arbetsmiljö kommer inte av sig själv, den måste skapas och underhållas. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete är

Läs mer

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman

MB-ledamoten. en facklig förtroendeman MB-ledamoten en facklig förtroendeman Den här skriften ger en inblick i hur MB-verksamheten är tänkt att fungera i företagen och i Byggnads som organisation. Hur ser företagets orderingång ut framöver

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet

FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER. ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet FÖRHANDLINGENS REGLER & FORMER ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Svenska Elektrikerförbundet INNEHÅLL ÄR DU EN SKICKLIG FÖRHANDLARE? Inledning Förhandlingens regler och former Hur man förbereder sig Checklista

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess

Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Februari 2012 Stöd till förtroendevalda i anställningsprocess Det här materialet har tagits fram för dig som är förtroendevald och som medverkar i en anställningsprocess. Det ska vara ett stöd i din roll,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30

Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30 Hjälp oss att göra ST bättre - Nya medlemmar 2006-01-01--06-30 Published from 31.01.2007 to 05.03.2007 928 responses (928 unique) 2 Varför valde du att bli medlem i ST? 1 Mina arbetskamrater är med i ST.

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar

Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Nya medlemmar under perioden 2005-01-01 2005-06 30 01.02.2006 12:39:21 Enkät Utskickad Avslutad Antal svar Hjälp oss att göra ST bättre 05.12.2005 31.01.2006 744 (42,2%) Nya medlemmar under perioden 2005-01-01

Läs mer

Handbok för rekrytering

Handbok för rekrytering Handbok för rekrytering Till dig som förtroendevald ST inom Arbetsförmedlingen Avdelningsstyrelsen maj 2013 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Organisation... 4 TCO (Tjänstemännens Central Organisation)...

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer