Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011"

Transkript

1 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

2

3 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten De otrygga anställningarna ökar 4. 5 Inte ett ungdomsfenomen Ingen snabb väg till en fast anställning.7. 8 Visstidsanställningar ur ett jämställdhetsperspektiv Visstidsanställningar och utomeuropeiskt födda Att vara visstidsanställd innebär lägre lön sämre förutsättningar att planera sin arbetstid otrygghet inför att skaffa barn utanförskap på arbetsplatsen Vad gäller egentligen? Kommunals krav..23 Källor..24 Bilaga 1. Enkätfrågor

4 Sammanfattning Allt fler på den svenska arbetsmarknaden har visstidsanställningar olika former av vikariat och projektanställningar - och en betydande andel av alla visstidsanställda är kvinnor. Den här rapporten handlar om vilka konsekvenser det får för enskilda individer att arbeta som visstidsanställd. Rapporten visar att: Att vara visstidsanställd innebär lägre lön. I Kommunals branscher tjänar visstidsanställda i genomsnitt 12 procent mindre än tillsvidareanställda i grundlön för heltid. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i betydligt högre utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst 51 procent. Att vara visstidsanställd är inget ungdomsfenomen. På hela arbetsmarknaden är hälften av de visstidsanställda över 25 år. Medelåldern för visstidsanställda arbetare inom kommuner och landsting är 35 år. Att vara visstidsanställd är ingen snabb genväg till ett fast jobb. Bland Kommunals medlemmar är hälften av de visstidsanställda, som någon gång blir tillsvidareanställda, fortfarande visstidsanställda efter tre års anställning. Att vara visstidsanställd är betydligt vanligare bland kvinnor. År 2010 var antalet visstidsanställda kvinnor fler än antalet visstidsanställda män på hela arbetsmarknaden. Tre av fyra visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde är kvinnor. Att vara visstidsanställd innebär svårigheter att planera. Hälften av de timavlönade visstidsanställda på hela arbetsmarknaden uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka innan. Var tionde man och var femte kvinna uppger att deras beslut om att skaffa barn påverkas av anställningsformen. Att vara visstidsanställd är inget önsketillstånd. Sju av tio visstidsanställda på hela arbetsmarknaden vill ha en tillsvidareanställning med månadslön. 4

5 Om rapporten Om rapporten Rapporten bygger på Kommunals lönestatistik, statistik från Statistiska centralbyrån Rapporten (SCB) samt bygger en enkätundersökning. på Kommunals lönestatistik, statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) samt en enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes i september 2011 och besvarades av personer Enkätundersökningen med anställningsformen genomfördes visstidsanställd. i september För att få 2011 ett representativt och besvarades urval av 1 om 016 minst personer med visstidsanställda anställningsformen ställdes frågor visstidsanställd. till totalt 6 För 018 att personer. få ett representativt Enkätundersökningen urval om minst handlar visstidsanställda om ställdes på hela frågor arbetsmarknaden, till totalt personer. inte endast Enkätundersökningen inom Kommunals handlar om organisationsområde. visstidsanställda på Till hela gruppen arbetsmarknaden, timavlönade inte visstidsanställda, endast inom Kommunals 472 personer, ställdes organisationsområde. ett antal följdfrågor. Enkätundersökningen Till gruppen timavlönade är genomförd visstidsanställda, av Novus 472 Opinion. personer, ställdes ett antal följdfrågor. Enkätundersökningen är genomförd av Novus Opinion. För att analysera tidsperioden för en visstidsanställd att få en tillsvidareanställning har vi För använt att oss analysera av den tidsperioden statistiska metoden för en visstidsanställd överlevnadsanalys. att få Statistiken tillsvidareanställning innehåller data har om vi använt Kommunals oss av medlemmar den statistiska mellan metoden åren överlevnadsanalys Analysen Statistiken baseras på innehåller individer data som om under Kommunals olika episoder medlemmar ändrar anställningsform mellan åren från visstidsanställd Analysen baseras till tillsvidareanställd. på individer som under olika De som episoder i datamängden ändrar anställningsform aldrig går över från till tillsvidareanställd, visstidsanställd till till tillsvidareanställd. exempel på grund av De att de som inte i datamängden längre är medlemmar aldrig går i över Kommunal, till tillsvidareanställd, ingår alltså inte. till exempel på grund av att de inte längre är medlemmar i Kommunal, ingår alltså inte. Begrepp i rapporten Begrepp i rapporten I rapporten används genomgående begreppet visstidsanställning. Inom detta samlade I begrepp rapporten ingår används olika former genomgående av anställningar, begreppet som visstidsanställning. har det gemensamt Inom att de detta inte samlade är begrepp tillsvidareanställningar. ingår olika former Det av handlar anställningar, om anställningsformerna som har det gemensamt allmän att visstidsanställning de inte är tillsvidareanställningar. och vikariat med båda löneformerna Det handlar om månadsavlönad anställningsformerna och timavlönad. allmän visstidsanställning och vikariat med båda löneformerna månadsavlönad och timavlönad. De otrygga anställningarna ökar De otrygga anställningarna ökar Trenden på den svenska arbetsmarknaden under den senaste 20-årsperioden har varit Trenden ökning på av den antalet svenska visstidsanställningar. arbetsmarknaden Den under senaste den senaste 10-årsperioden 20-årsperioden har antalet har varit en visstidsanställda ökning av antalet ökat visstidsanställningar. med cirka personer. Den senaste 10-årsperioden har antalet visstidsanställda ökat med cirka personer. 5

6 Källa: SCB, SBC, Arbetskraftundersökningen år, De senaste tre åren har andelen visstidsanställningar inom Kommunals organisationsområde ökat från 25 procent till 28 procent. En förklaring kan vara den ekonomiska krisen och ökade besparingskrav inom offentlig sektor. Inom Kommunals organisationsområde har cirka personer någon form av visstidsanställning, vilket motsvarar 28 procent av alla anställda. Källa: Egen bearbetning, Kommunals lönestatistik 6

7 7

8 Källa: Egen bearbetning, Kommunals lönestatistik Ingen snabb väg till en fast anställning En annan myt om visstidsanställningar är att det rör sig om korta perioder. Inte heller detta visar sig stämma överens med verkligheten när det gäller Kommunals medlemmar. En genomgång av Kommunals medlemmar visar att det för majoriteten tar flera år att gå från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Genom att följa identiska individer över en längre tidsperiod, från 1994 till 2010, får vi fram hur lång tid det tar för de medlemmar som är visstidsanställda att få en fast anställning. Diagrammet nedan visar resultatet av denna analys. Efter tre år har cirka 50 procent av dem som är anställda på visstid, och som någon gång går över till en tillsvidareanställning, övergått till en tillsvidareanställning. Efter sex år har cirka 90 procent övergått ifrån en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Det innebär att hälften av Kommunals visstidsanställda medlemmar, inom till exempel äldreomsorgen, fortfarande var visstidsanställda efter tre år, och att var tionde fortfarande var det efter sex år. Även efter nio år är en liten andel kvar i visstidsanställningar men på grund av de små talen ser det i diagrammet ut som noll. 8

9 Källa: Egna beräkningar, individdata för Kommunals medlemmar Källa: Egna beräkningar, individdata för Kommunals medlemmar Bilden bekräftas även av den enkätundersökning vi har låtit genomföra bland visstidsanställda Bilden bekräftas även av den enkätundersökning vi har låtit genomföra bland visstidsanställda på hela arbetsmarknaden. I den uppger en dryg tredjedel av de visstidsanställda att de har på hela arbetsmarknaden. I den uppger en dryg tredjedel av de visstidsanställda att de har jobbat i fyra år eller längre som visstidsanställd under sitt arbetsliv. jobbat i fyra år eller längre som visstidsanställd under sitt arbetsliv. Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? 40% 40% 35% 35% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 11% 11% 9% 10% 8% 6% 9% 10% 8% 6% 5% 5% 0% 0% < 3 mån 3-6 mån 7-12 mån 1-2 år 2-4 år > 4 år Vet ej < 3 mån 3-6 mån 7-12 mån 1-2 år 2-4 år > 4 år Vet ej Källa: Enkätundersökning Källa: Enkätundersökning 9

10 10

11 Att minska andelen visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställningar kan innebära en ökad effektivitet med skattebetalarnas pengar. När Nynäshamns kommun 2006 tog tag i bemanningsfrågorna i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade lyckades de lösa en ekvation som tidigare hade antagits vara omöjlig att lösa: att både erbjuda sina anställda önskad sysselsättningsgrad och minska sina personalkostnader. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för berörda yrkesgrupper ökade från 74 procent 2006 till 87 procent Rapporten Nya tider ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun visar att förändringarna totalt ledde till besparingar på personalkostnaderna med 23 miljoner kronor I Nynäshamn motsvarade det cirka 10 procent av personalkostnaderna. En viktig orsak till besparingen var just minskningen av antalet timavlönade, som ledde till lägre overheadkostnader i form av mindre administration och internservice. Visstidsanställningar ur ett jämställdhetsperspektiv Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad; segregerad. De flesta sektorer är antingen starkt kvinnodominerade eller starkt mansdominerande. Yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken som i huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av lika värde med avseende på arbetets svårighetsgrad. Det innebär att det finns en värdediskriminering mot kvinnodominerade yrken. Denna diskriminering är riktad mot yrken, inte mot individer. Detta gäller både i gruppen arbetare och i gruppen tjänstemän, kvinnodominerade yrken betalas lägst inom varje grupp. Även män i kvinnodominerade yrken drabbas. Diagrammet nedan visar att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete inom olika sektorer i arbetaryrken. Det finns ett negativt samband mellan lönenivå och andelen kvinnor inom ett avtalsområde. Ju längre till höger i diagrammet, desto större andel kvinnor och desto lägre relativlön. Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och relativlön 11

12 Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och relativlön Sektorns relativlön Bygg 110 Papp Stål Trä.ind Verks.ind Partih. Transp Graf Stat Övr. ind Livs Företagstj. Hotel o rest Detaljhand. Skola Landsting Äldreoms Barnoms Andel kvinnor % Källa: LO, Lönerapport år 2011 Diagrammet nedan visar samma samband, men för tjänstemän. I tjänstemannagrupperna är sambandet ännu tydligare. För arbetare innebär en ökning av andelen kvinnor i sektorn med 10 procentenheter att relativlönen sänks med 2,5 procentenheter. För tjänstemän betyder en ökning av andelen kvinnor med 10 procentenheter en minskad relativlön med 5 procentenheter. 12

13 Samband andel kvinnor inom tjänstemannayrken och och relativlön relativlön Sektorns relativlön 130 Bank Verk.ind Stål Bygg Papp Övr. ind Livs Partih. Företagstj. Trä.ind Graf. Stat Detaljhand. Landsting 90 Transp Hotell o rest Skola Äldreoms Barnoms Andel kvinnor % Källa: LO, Lönerapport år 2011 Ytterligare en aspekt av värdediskrimineringen är att kvinnodominerade yrken ofta har sämre arbetsvillkor än mansdominerade, till exempel fler otrygga anställningsformer och fler deltidsjobb. Visstidsanställningar är betydligt vanligare i kvinnodominerade yrken än i mansdominerande på hela arbetsmarknaden. År 2010 hade drygt fler kvinnor anställningsformen visstidsanställning. 13

14 Antal visstidsanställda uppdelat på kön Antal visstidsanställda uppdelat på kön Antal visstidsanställda uppdelat på kön Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, män kvinnor män män kvinnor kvinnor Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, Tre av fyra visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde är kvinnor, men även här är skillnaden mellan mansdominerade yrken och kvinnodominerade yrken stor. Ju fler Tre kvinnor av fyra som visstidsanställda arbetar inom ett inom avtalsområde; Kommunals desto organisationsområde fler visstidsanställningar. är kvinnor, men även Tre här är av skillnaden fyra visstidsanställda mellan mansdominerade inom Kommunals yrken organisationsområde och kvinnodominerade är kvinnor, yrken stor. men Ju även fler här kvinnor är skillnaden som arbetar mellan inom mansdominerade ett avtalsområde; yrken desto och fler kvinnodominerade visstidsanställningar. yrken stor. Ju fler kvinnor som arbetar inom ett avtalsområde; desto fler visstidsanställningar. Yrke Andel kvinnor Andel visstidsanställda Barnskötare Yrke 93 % Andel kvinnor 36 % Andel visstidsanställda Yrke Vårdbiträde, Barnskötare äldreomsorg Andel % % kvinnor Andel % visstidsanställda 36 % Barnskötare 93 % 36 % Köks- Vårdbiträde, och måltidsarbete äldreomsorg 8490 % % % 43 % Vårdbiträde, äldreomsorg 90 % 43 % Köks- Personlig och assistent måltidsarbete % % % 45 % Köks- och måltidsarbete 84 % 61 % Personlig Fordonsförare assistent 797 % 7 % % 18 % Personlig assistent 79 % 45 % Fordonsförare Fastighetsskötare 75 % % Fastighetsskötare 5 % 11 % Fordonsförare 7 % 18 % Fastighetsskötare Tekniker 54 % 11 5 % Tekniker 4 % Fastighetsskötare 5 % 11 % Tekniker Brandman 43 % 58 % Tekniker Brandman 4 % 3 % 5 % 5 % 8 % Brandman Källa: Kommunals lönestatistik 3 % 8 % Brandman 3 % 8 % Källa: Kommunals lönestatistik Källa: Kommunals lönestatistik 14

15 Visstidsanställningar och utomeuropeiskt födda Invandrare är en överrepresenterad grupp bland visstidsanställda. I åldersgruppen år är det mer än bbelt så vanligt att en utomeuropeisk invandrare är visstidsanställd än en infödd svensk. Källa: Eurostat, 2010 Att vara visstidsanställd innebär... lägre lön Visstidsanställda har sämre grundlön än tillsvidareanställda, det vill säga lönen om man jobbar heltid. Enligt Kommunals lönestatistik var medellönen för visstidsanställda arbetare inom kommunsektorn kronor i månaden, medan medellönen för tillsvidareanställda var kronor i månaden. Det innebär att de visstidsanställdas löner i genomsnitt motsvarar 88 procent av de tillsvidareanställdas löner. Om hänsyn dessutom tas till att många 15

16 16

17 17

18 Källa: Enkätundersökningen Utöver att veckoarbetstiden för de allra flesta varierar, så lämnas också beskedet om när de ska arbeta mycket sent. Hälften av de timavlönade visstidsanställda i enkäten uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka i förväg. En av tio svarar de blir inkallade att jobba samma dag. Källa: Enkätundersökningen För de visstidsanställda som har småbarn kan den varierande arbetstiden skapa ytterligare problem. Det kan till exempel vara svårt för förskola och fritids att planera för rätt omsorgsbehov när beskedet om när man ska arbeta lämnas sent. Därutöver finns det inte alltid tillgång till barnomsorg när man väl får möjlighet att arbeta. Det gäller exempelvis på kvällar, helger och nätter, men det gäller också under sommaren. 18

19 Diagrammet nedan visar att antalet visstidsanställda ökar under sommarmånaderna när orarie personal har semester. Svårigheter att planera sitt arbete i kombination med ökad efterfrågan på arbete under sommaren är svår. Kommunal har i rapporten Sommarlovshetsen (2011) kartlagt förskolornas öppettider på sommaren. Det visade sig att var femte förskola stänger under en period på sommaren och att 17 procent av föräldrarna inte blivit erbjudna alternativ sommaromsorg. Något som alltså drabbar visstidsanställda föräldrar extra hårt. Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen otrygghet inför att skaffa barn Vi har valt att vänta med barn nummer två Jag skaffade barn när jag fick fast jobb. Det har påverkat beslutet för att det känts otryggt, men vi har ändå skaffat barn, vi har inte låtit bli. Det har varit knapert med pengar med det har gått. I enkäten bland visstidsanställda på hela arbetsmarknaden svarar var tionde man och var femte kvinna att deras anställningsform har påverkat beslutet om eller när de ska skaffa barn. 19

20 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? kvinna man Ja Källa: Enkätundersökning En indikation på att många väljer att vänta är att av dem som uppgett att anställningsformen har betydelse för när de bildar familj, uppger två tredjedelar att de valt att vänta med barn. utanförskap på arbetsplatsen Jag blir alltid den som inte får åka på konferenser, utbildningar, föreläsningar. Jag vågar inte riktigt säga vad jag tycker å tänker eftersom jag är rädd för att förlora en eventuell fast anställning. Man räknas som en tillfällig person och känner sig inte riktigt som en i gruppen. Man är lite mindre benägen att ställa krav, även om det är reglerat i lag och kollektivavtal. Enligt den enkätundersökning vi låtit göra svarar var fjärde visstidsanställd att anställningsformen har betydelse för relationen till chefen och kollegorna. Nära hälften uppger att de inte fått löneförhöjning och 45 procent har inte fått kompetensutveckling. 20

21 Källa: Enkätundersökning Källa: Enkätundersökning Vad gäller egentligen? Den här rapporten visar att visstidsanställda arbetare inom Kommunals organisationsområde har sämre lön och lägre sysselsättningsgrad än tillsvidareanställda. Rapporten visar också att många visstidsanställda på hela arbetsmarknaden har varit anställda på visstid under en längre tidsperiod. 21

22 Villkoren för visstidsanställda regleras av två lagar lagen om anställningsskydd (LAS) samt lagen om förbud mot diskriminering av deltidarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Enligt LAS (2007:391) finns det fyra typer av tidsbegränsade anställningar allmän visstidsanställning, vikariat, säsongarbete samt för arbetstagare som fyllt 67 år. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, har den anställde laglig rätt att låta anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Eftersom lagstiftningen skiljer på allmän visstidsanställning och vikarie är det, trots lagstiftningen, möjligt att arbeta som visstidsanställd längre än två år hos samma arbetsgivare. Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) syftar till att motverka diskriminering när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Enligt lagen är det förbjudet att tillämpa mindre förmånliga villkor för visstidsanställda än för tillsvidareanställda. Det innebär att den som är visstidsanställd och som upplever att den har fått sämre lön eller anställningsvillkor än tillsvidareanställda har möjlighet att pröva detta rättsligt. 22

23 Kommunals krav Lagstiftningen måste följas. Visstidsanställda ska inte diskrimineras med avseende på lön eller arbetsvillkor jämfört med tillsvidareanställda. Möjligheterna till visstidsanställningar under långa tidsperioder hos samma arbetsgivare måste begränsas. Inför årets avtalsrörelse kräver Kommunal att följande bestämmelser ersätter 5, andra stycket, lagen (1982:80) om anställningsskydd: 1. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas under sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. 2. Anställning på vikariat för viss angiven person får dock ske i sammanlagt två år under en femårsperiod. Om en arbetstagare varit anställd på vikariat, eller på vikariat och annan tidsbegränsad anställning, i sammanlagt två år under en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Motverka de orättvisa lönerna mellan kvinnor och män. Ett särskilt utrymme, en jämställdhetspott, ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor och lågavlönade. Det gynnar anställda i kvinnodominerade branscher, och det gynnar visstidsanställda. 23

24 Källor Kommunals lönestatistik, Statistiska Centralbyrån, Arbetskraftsundersökningen (AKU), Statistiska Centralbyrån, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), 2010 Eurostat, Arbetsmarknadsstatistik, 2010 Rapporten Lönerapport 2011, Mats Larsson, LO, 2011 Rapporten Nya tider ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun, Paula Liukkonen, Stockholms Universitet Företagsekonomiska Institutionen, 2009 Rapporten Alla andra hämtar tidigt, Ulrika Lorentzi, Kommunal, 2011 Sveriges rikes lag, Etthundratrettioandra upplagan, Nordstedts Juridik,

25 Bilaga 1. Enkätfrågor Bilaga 1. Enkätfrågor Har ett fast jobb (en tillsvidareanställning) med månadslön? Har Har ett ett fast fast jobb jobb (en (en tillsvidareanställning) tillsvidareanställning) med med månadslön? månadslön? Vilken av följande anställningsformer beskriver bäst nuvarande situation? Vilken Vilken av av följande följande anställningsformer anställningsformer beskriver beskriver bäst bäst nuvarande nuvarande situation? situation? Hur lång tid innan får veta när ska arbeta? Hur Hur lång lång tid tid innan innan får får veta veta när när ska ska arbeta? arbeta? Har tackat nej till jobb under tid som timanställd/springvikarie? Har Har tackat tackat nej nej till till jobb jobb under under tid tid som som timanställd/springvikarie? timanställd/springvikarie? Varierar veckoarbetstid? Varierar Varierar veckoarbetstid? veckoarbetstid? Hur mycket varierar veckoarbetstid? Hur Hur mycket mycket varierar varierar veckoarbetstid? veckoarbetstid? Är nuvarande visstidsanställning huvudsakliga sysselsättning? Är Är nuvarande nuvarande visstidsanställning visstidsanställning huvudsakliga huvudsakliga sysselsättning? sysselsättning? Har ett skriftligt anställningsavtal? Har Har ett ett skriftligt skriftligt anställningsavtal? anställningsavtal? Hur länge har varit visstidsanställd hos nuvarande arbetsgivare? Hur Hur länge länge har har varit varit visstidsanställd visstidsanställd hos hos nuvarande nuvarande arbetsgivare? arbetsgivare? Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? Hur Hur länge länge har har varit varit visstidsanställd visstidsanställd totalt totalt under under ditt ditt arbetsliv? arbetsliv? Är beroende av någon annans inkomst för att klara a utgifter för boende Är Är och mat beroende beroende för dig och av av någon någon a eventuella annans annans inkomst inkomst hemmavarande för för att att klara klara barn a a varje utgifter utgifter månad? för för boende boende och och mat mat för för dig dig och och a a eventuella eventuella hemmavarande hemmavarande barn barn varje varje månad? månad? Skulle vilja arbeta mer, till exempel fler timmar eller fler dagar i månaden? Skulle Skulle vilja vilja arbeta arbeta mer, mer, till till exempel exempel fler fler timmar timmar eller eller fler fler dagar dagar månaden? månaden? Har det under senaste 12 månaderna hänt att / ni kommit efter med betalningen Har av Har avgiften det det under under till bostadsrättsföreningen/ senaste senaste månaderna månaderna hänt hänt hyran att att för / / bostaden? ni ni kommit kommit efter efter med med betalningen betalningen av av avgiften avgiften till till bostadsrättsföreningen/ bostadsrättsföreningen/ hyran hyran för för bostaden? bostaden? Skulle / ditt hushåll inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på Skulle 8000 Skulle kronor / / ditt ditt utan hushåll hushåll att låna inom inom eller en en be månad månad om hjälp? klara klara av av att att betala betala en en oväntad oväntad utgift utgift på på kronor kronor utan utan att att låna låna eller eller be be om om hjälp? hjälp? Har anställningsform påverkat a möjligheter att göra följande: Har - Har teckna anställningsform anställningsform ett hyreskontrakt? påverkat påverkat a a möjligheter möjligheter att att göra göra följande: följande: - teckna få teckna lån för ett ett att hyreskontrakt? hyreskontrakt? köpa en bostadsrätt/villa? - få få lån lån för för att att köpa köpa en en bostadsrätt/villa? bostadsrätt/villa? Har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? Har Har anställningsform anställningsform påverkat påverkat ditt ditt beslut beslut om om eller eller när när vill vill skaffa skaffa barn? barn? Hur har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? Hur Hur har har anställningsform anställningsform påverkat påverkat ditt ditt beslut beslut om om eller eller när när vill vill skaffa skaffa barn? barn? Har, under tiden som visstidsanställd, fått något av följande: Har - Har löneförhöjning,, under under tiden tiden som som visstidsanställd, visstidsanställd, fått fått något något av av följande: följande: - löneförhöjning kompetensutveckling löneförhöjning - kompetensutveckling kompetensutveckling Påverkar anställningsform relation till chef eller a kollegor på jobbet? Påverkar Påverkar Påverkar anställningsform anställningsform anställningsform hur relation relation till utför till ditt chef arbete chef eller på eller a jobbet? a kollegor kollegor på på jobbet? jobbet? Skulle vilja ha en fast anställning med månadslön? 25

26

27

28 Art nr Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor, Emma Ölmebäck, Kommunal 2011.

Jämställda löner och avtalsrörelsen

Jämställda löner och avtalsrörelsen Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det ekonomiska livet. Prof. Eli Heckscher, 1914 Jämställda löner och avtalsrörelsen Konferens Polstjärnan,

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Hög tid för jämställda löner

Hög tid för jämställda löner Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET. Hög tid för jämställda löner En rapport

Läs mer

Hög tid för jämställda löner

Hög tid för jämställda löner Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET. Hög tid för jämställda löner En rapport

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013 Deltid i Norden NIIK 22 oktober 2013 Maria Hemström Hemmingsson Delegationen för jämställdhet i arbetslivet maria.hemstrom@regeringskansliet.se Part-time work, gender and economic distribution in the Nordic

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen LO-distriktet i Stockholms

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011

Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna. Johan Kreicbergs September 2011 Språngbräda eller återvändsgränd? Struktur och utveckling av de atypiska anställningsformerna Johan Kreicbergs September 2011 Förord 1 Förord Jobben är ständigt i fokus i den politiska debatten i Sverige.

Läs mer

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun

Lönekartläggning Upplands Väsby kommun Lönekartläggning Upplands Väsby kommun 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Lönekartläggning enligt lagen mot diskriminering... 3 Arbetsgrupp... 3 Granskning av lönepolitiken... 3 Kartläggning av medarbetares arbetsuppgifter...

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Anställningsformer år 2011

Anställningsformer år 2011 ARBETSMARKNAD Anställningsformer år 211 Fast och tidsbegränsat anställda efter klass och kön år 199 211 Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll = Sammanfattning...2 = 1 Inledning...4 2 Anställningsformer

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Varför har kvinnor lägre lön än män?

Varför har kvinnor lägre lön än män? februari 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? En rapport om strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Varför har kvinnor lägre lön än män? Lönerna är lägre i sektorer

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik

CIRKULÄR 07:72. Frågor och svar om LAS. Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem i Pacta Arbetsgivarpolitik 2007-12-14 1 (5) CIRKULÄR 07:72 Arbetsgivarpolitik: 07-2:23 Avdelningen för arbetsgivarpolitik Arbetsrättssektionen Christina Madfors Sara Kullgren Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Regionstyrelsen Medlem

Läs mer

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010

GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 GEMENSAMMA KRAV INFÖR AVTAL 2010 Samordnade förbundsförhandlingar LOs stadgar innehåller sedan kongressen 2008 tre former för samverkan mellan medlemsförbunden i en avtalsrörelse gemensamma förhandlingar,

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet RAPPORT 1 AV 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer

GR-kommunernas personal 2009

GR-kommunernas personal 2009 GR-kommunernas personal 2009 Anställda (A) därav helt lediga (B) Sysselsatta (C=A-B) Sysselsättningrad (D) Antal årsarbeten (D*C) Ledningsarbete 910 30 880 98,0% 870 Sjuksköterska 1 490 100 1 390 87,3%

Läs mer

Barn, kompetens och karriär

Barn, kompetens och karriär Barn, kompetens och karriär 1 2 Förord Ett föräldravänligt arbetsliv gynnar alla. Unionen har tidigare publicerat ett flertal rapporter för att kartlägga småbarnsföräldrars vardag och mäta föräldravänligheten

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009

Arbetstider år 2009. Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 1990 2009 FAKTAMATERIAL/STATISTIK Arbetstider år 9 Heltids- och deltidsarbete, vanligen arbetad tid och arbetstidens förläggning efter klass och kön år 199 9 Författare Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll =

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor

Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor Företagare på lika villkor? - En studie om arbetstider, arbetsvillkor och familjeförhållanden för företagande kvinnor Andreas Mångs Kort om projektet Med hjälp av enkät och registerdata har vi bl.a. studerat

Läs mer

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för Promemoria 2013-04-17 Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Historiska inkomster för personer som gör tidiga uttag av sin ålderspension - bearbetningar av uppgifter från Inkomst- och taxeringsregistret 1.

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb

Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Arbetsförmedlingen faktablad. Arbetsgivare, 2015-08. Lättläst svenska Särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb Du som är arbetsgivare kan få ett ekonomiskt stöd om du anställer en person som är

Läs mer

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång?

Ingenjören i kommun och landsting. kostnad eller tillgång? Ingenjören i kommun och landsting kostnad eller tillgång? Behovet av ingenjörer ökar i kommuner och landsting För ingenjörer är lönerna i kommuner och landsting mycket lägre än i den privata sektorn. Det

Läs mer

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun

Personalredovisning 1. Personalredovisning Ängelholms kommun Personalredovisning 1 2007 Personalredovisning Ängelholms kommun 2 Personalredovisning Personalredovisning för Ängelholms kommun Personalredovisningen ska utgöra underlag för vidare analys och uppföljning

Läs mer

TSL 2013:6 Hur gick det sen?

TSL 2013:6 Hur gick det sen? TSL :6 Hur gick det sen? Tre år efter jobbcoachning Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb.

Läs mer

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision

Ledarskap i äldreomsorgen. En rapport från Kommunal och Vision Ledarskap i äldreomsorgen En rapport från Kommunal och Vision Innehållsförteckning Förord 4 Inledning 5 Hur upplever cheferna förutsättningarna för ledarskap? 6 Vad anser medarbetarna? 7 Slutsatser och

Läs mer

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET

SAMORDNING ENLIGT INDUSTRIAVTALET 70 Löner, vinster och priser FÖRDJUPNING Diagram 146 BNP, sysselsättning och arbetsmarknadsgap Årlig procentuell förändring 6 6 4 2 0-2 -4-6 -8 95 97 99 01 Timlön i näringslivet Sysselsättning Arbetsmarknadsgap

Läs mer

Handlingsplan för jämställda löner

Handlingsplan för jämställda löner Handlingsplan för jämställda löner Jämställdhetsnätverket Avdelning 282 Vision 1. Samverkan Det är arbetsgivarens ansvar att genomföra lönekartläggningen, som ska ske i samverkan mellan arbetsgivaren och

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Otrygghet och flexibilitet

Otrygghet och flexibilitet Otrygghet och flexibilitet Om anställningsvillkor och konsekvenser av arbetsgivares bemanningspolitik i handeln Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Anton Strömbäck Maj 2014 Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 1 Röster om facket och jobbet Rapport 1 av 5 2011 Synen på löner och löneskillnader Innehåll Sammanfattning.3 1 Inledning...6 2 Rimlig lön för olika yrken..7 3 Synen på löneskillnader mellan yrken..22

Läs mer

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64)

LOs yttrande över Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2013:64) HANDLÄGGARE/ENHET DATUM DIARIENUMMER Ekonomisk politik och arbetsmarknad Ulrika Vedin 2014-03-31 20130514 ERT DATUM ER REFERENS 2013-12-18 A2013/3986A Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsenheten

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de?

Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Tjänstepensionsavsättningar hur vanliga är de? Bakgrund AMF har tillsammans med Kreicbergs Utredning och Opinion tagit fram en statistisk metod som beskriver hur stor andel av dagens förvärvsarbetare som

Läs mer

Fackliga aktiviteter

Fackliga aktiviteter Kapitel 4 Fackliga aktiviteter Inledning Åren 2000 och 2001 var i genomsnitt 58 procent av befolkningen i åldrarna mellan 16 och 84 år, ungefär 4 miljoner personer, medlemmar i någon facklig organisation

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen

Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014-2016 för teknik- och fastighetsförvaltningen Dnr TFN-2013-1773 Dpl 16 Bakgrund Syftet med jämställdhetsarbetet är att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret 204-07-24 (0) I lagen om anställningsskydd finns regler om anställning och uppsägning. Lagen syftar till att ge arbetstagarna ökad trygghet i anställningen. Lagen kompletteras med bestämmelser i kollektivavtal.

Läs mer

Om arbetslivet. Lgr 11

Om arbetslivet. Lgr 11 Om arbetslivet Centralt innehåll i samhällskunskap: Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, t ex arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt

Läs mer

Varsel och dess samband med arbetslösheten

Varsel och dess samband med arbetslösheten Fördjupning i Konjunkturläget december 28 (Konjunkturinstitutet) 16 Produktion och arbetsmarknad FÖRDJUPNING Diagram 15 Varsel Tusentals personer 2 2 Varsel och dess samband med arbetslösheten 15 1 15

Läs mer

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet

Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Lika lön ger olika pension! En pensionsprognos för kvinnor som är födda på 70-talet Sammanfattning Kvinnor som är födda på 70-talet kan inte räkna med att få samma pension som sina manliga kollegor trots

Läs mer

Anställningsformer och arbetstider 2005

Anställningsformer och arbetstider 2005 Anställningsformer och arbetstider 2005 Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 64 Löne- och välfärdsenheten, LO SVEN NELANDER och INGELA GODING Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ANSTÄLLNINGSFORMER...

Läs mer

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela.

Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009. Genusaspekter. Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. Region Dalarnas livsmiljöenkät 2008 2009 Genusaspekter Bilaga till huvudrapporten av Sven Lagerström och Johan Kostela. DALARNAS FORSKNINGSRÅD 2010 2 Noteringar kring genusaspekter på enkätresultatet I

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010

Vårdförbundet i siffror 2010. Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Vårdförbundet i siffror 2010 Statistik över medlemmar, löner, utbildning och arbetsmarknad 2010 Förord Denna skrift innehåller ett urval av den medlemsstatistik, arbetsmarknadsstatistik, utbildningsstatistik

Läs mer

Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh

Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Vem ska ta hand om mina föräldrar när de blir gamla? Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Innehållsförteckning Sammanfattning... 5 Stort fall i antalet söklande till vård och omsorgsprogrammet...6 Från högtryck

Läs mer

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män

Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Rön om lön och kön Lön och kön en studie av löneskillnader mellan kvinnor och män Sammanfattning Löneskillnader mellan kvinnor och män existerar i de flesta delar av arbetsmarknaden. Män har högre genomsnittliga

Läs mer

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning

Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Privatanställda chefer har mest att tjäna på en högskoleutbildning Staffan Brantingson 3 Bland tre undersökta yrkesgrupper har privatanställda chefer mest att tjäna på en högskoleutbildning. För denna

Läs mer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer

Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer en statistisk genomgång, februari 2011 Lön och karriär för utlandsfödda ingenjörer - en statistisk

Läs mer

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen

Diskussionsunderlag. Avtalsdiskussion på arbetsplatsen Diskussionsunderlag Avtalsdiskussion på arbetsplatsen AVTAL 2016 2 Ta chansen att påverka! Kollektivavtalen ger oss en gemensam bas för anställningsvillkoren. Kollektivavtalen skapar förutsättningar för

Läs mer

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14

Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Senaste datum för leverans till KFS är 2015-11-14 mall Anvisningar till KFS lönestatistik och till SCB med Excel- Arbetsgivaren skall samråda med arbetstagarorganisationerna om hur samarbetet med yrkesindelningen, klassificeringen, ska gå till. Arbetsgivaren

Läs mer

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet

De äldre på arbetsmarknaden i Sverige. En rapport till Finanspolitiska Rådet De äldre på arbetsmarknaden i Sverige En rapport till Finanspolitiska Rådet Gabriella Sjögren Lindquist och Eskil Wadensjö Institutet för social forskning, Stockholms universitet 1. Den demografiska utvecklingen

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Perspektiv på lärarlöner, del 3

Perspektiv på lärarlöner, del 3 Perspektiv på lärarlöner, del 3 en oroande framtidsspaning Rapport från Lärarförbundet 2010-03-05 Nu brådskar det! Kan det verkligen vara så att kvinnodominerade yrken idag, en bit in på 2000-talet, fortfarande

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels

Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Ett år med jämställdhetspotten En delrapport från Handels Sammanfattning Den partsgemensamma lönestatistiken för det privata detaljhandelsavtalet är insamlad. Denna visar att 2007 års avtalsrörelse resulterade

Läs mer

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor

Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Variabelbeskrivning och instruktioner för redovisning av Konjunkturstatistik löner och sysselsättning för landstingskommunal sektor Syfte Syftet med undersökningen är att månadsvis belysa utveckling av

Läs mer

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs

Mars 2010. Bemanningsföretagen behövs Mars 2010 Bemanningsföretagen behövs Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Majoriteten unga positiva till bemanningsföretag... 6 Många anser att bemanningsföretag förbättrar

Läs mer

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006

Psoriasisförbundet. Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö. September-oktober 2006 Psoriasisförbundet Enkätundersökning bland medlemmar i Malmö September-oktober 06 September-oktober 06 Bakgrund Psoriasis är en allvarlig kronisk sjukdom som drabbar hud och leder och ny forskning visar

Läs mer

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012

Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Medlemsbrev från Kommunal Vallentuna Juni 2012 Omorganisation av Vallentuna Kommun Kommunstyrelsen har beslutata att dra tillbaka den tänkta omorganisationen angående att inte tillsätta någon kommundirektör.

Läs mer

Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv. Februari 2010

Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv. Februari 2010 Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv Februari 2010 Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv 1 Kvinnors löner ett företags- och individperspektiv LO-förbundens lönekrav i avtalsrörelsen

Läs mer

Bra chefer gör företag attraktiva

Bra chefer gör företag attraktiva Bra chefer gör företag attraktiva Chefens roll är på många sätt avgörande för ett företags attraktionskraft och förmåga att behålla sin personal. Det visar den senaste Manpower Work Life-undersökningen

Läs mer

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006

Kvinnor och män Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Jämställdhetsprogram antaget av SEKOs kongress 2006 Vi är alla olika men har lika värde och rätt Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Alla människor har rätt att, oberoende av

Läs mer

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun

Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun 1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Kommunledningsförvaltningen Rekryteringsordning inom Övertorneå kommun Rekryteringsordning Rekryteringsordningen anger i vilken ordning olika kategorier och behov skall beaktas, innan

Läs mer

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2

LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD, LAS 2 TIDSBEGRÄNSADE ANSTÄLLNINGAR 2 ALLMÄN VISSTIDSANSTÄLLNING, AVA 2 VIKARIAT 3 SÄSONGSANSTÄLLNING 3 ANSTÄLLNING EFTER PENSIONERING 3 PROVANSTÄLLNING 3 KONVERTERING TILL TILLSVIDAREANSTÄLLNING

Läs mer

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr

Medellönen för Naturvetarnas chefer är 48 114 kr Löner för Naturvetarna genomför årligen en löneenkät riktad till samtliga medlemmar på arbetsmarknaden. Här har vi sammanställt en kortfattad redovisning av löner för Naturvetarnas chefer. Vi fokuserar

Läs mer