Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011"

Transkript

1 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

2

3 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten De otrygga anställningarna ökar 4. 5 Inte ett ungdomsfenomen Ingen snabb väg till en fast anställning.7. 8 Visstidsanställningar ur ett jämställdhetsperspektiv Visstidsanställningar och utomeuropeiskt födda Att vara visstidsanställd innebär lägre lön sämre förutsättningar att planera sin arbetstid otrygghet inför att skaffa barn utanförskap på arbetsplatsen Vad gäller egentligen? Kommunals krav..23 Källor..24 Bilaga 1. Enkätfrågor

4 Sammanfattning Allt fler på den svenska arbetsmarknaden har visstidsanställningar olika former av vikariat och projektanställningar - och en betydande andel av alla visstidsanställda är kvinnor. Den här rapporten handlar om vilka konsekvenser det får för enskilda individer att arbeta som visstidsanställd. Rapporten visar att: Att vara visstidsanställd innebär lägre lön. I Kommunals branscher tjänar visstidsanställda i genomsnitt 12 procent mindre än tillsvidareanställda i grundlön för heltid. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i betydligt högre utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst 51 procent. Att vara visstidsanställd är inget ungdomsfenomen. På hela arbetsmarknaden är hälften av de visstidsanställda över 25 år. Medelåldern för visstidsanställda arbetare inom kommuner och landsting är 35 år. Att vara visstidsanställd är ingen snabb genväg till ett fast jobb. Bland Kommunals medlemmar är hälften av de visstidsanställda, som någon gång blir tillsvidareanställda, fortfarande visstidsanställda efter tre års anställning. Att vara visstidsanställd är betydligt vanligare bland kvinnor. År 2010 var antalet visstidsanställda kvinnor fler än antalet visstidsanställda män på hela arbetsmarknaden. Tre av fyra visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde är kvinnor. Att vara visstidsanställd innebär svårigheter att planera. Hälften av de timavlönade visstidsanställda på hela arbetsmarknaden uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka innan. Var tionde man och var femte kvinna uppger att deras beslut om att skaffa barn påverkas av anställningsformen. Att vara visstidsanställd är inget önsketillstånd. Sju av tio visstidsanställda på hela arbetsmarknaden vill ha en tillsvidareanställning med månadslön. 4

5 Om rapporten Om rapporten Rapporten bygger på Kommunals lönestatistik, statistik från Statistiska centralbyrån Rapporten (SCB) samt bygger en enkätundersökning. på Kommunals lönestatistik, statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) samt en enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes i september 2011 och besvarades av personer Enkätundersökningen med anställningsformen genomfördes visstidsanställd. i september För att få 2011 ett representativt och besvarades urval av 1 om 016 minst personer med visstidsanställda anställningsformen ställdes frågor visstidsanställd. till totalt 6 För 018 att personer. få ett representativt Enkätundersökningen urval om minst handlar visstidsanställda om ställdes på hela frågor arbetsmarknaden, till totalt personer. inte endast Enkätundersökningen inom Kommunals handlar om organisationsområde. visstidsanställda på Till hela gruppen arbetsmarknaden, timavlönade inte visstidsanställda, endast inom Kommunals 472 personer, ställdes organisationsområde. ett antal följdfrågor. Enkätundersökningen Till gruppen timavlönade är genomförd visstidsanställda, av Novus 472 Opinion. personer, ställdes ett antal följdfrågor. Enkätundersökningen är genomförd av Novus Opinion. För att analysera tidsperioden för en visstidsanställd att få en tillsvidareanställning har vi För använt att oss analysera av den tidsperioden statistiska metoden för en visstidsanställd överlevnadsanalys. att få Statistiken tillsvidareanställning innehåller data har om vi använt Kommunals oss av medlemmar den statistiska mellan metoden åren överlevnadsanalys Analysen Statistiken baseras på innehåller individer data som om under Kommunals olika episoder medlemmar ändrar anställningsform mellan åren från visstidsanställd Analysen baseras till tillsvidareanställd. på individer som under olika De som episoder i datamängden ändrar anställningsform aldrig går över från till tillsvidareanställd, visstidsanställd till till tillsvidareanställd. exempel på grund av De att de som inte i datamängden längre är medlemmar aldrig går i över Kommunal, till tillsvidareanställd, ingår alltså inte. till exempel på grund av att de inte längre är medlemmar i Kommunal, ingår alltså inte. Begrepp i rapporten Begrepp i rapporten I rapporten används genomgående begreppet visstidsanställning. Inom detta samlade I begrepp rapporten ingår används olika former genomgående av anställningar, begreppet som visstidsanställning. har det gemensamt Inom att de detta inte samlade är begrepp tillsvidareanställningar. ingår olika former Det av handlar anställningar, om anställningsformerna som har det gemensamt allmän att visstidsanställning de inte är tillsvidareanställningar. och vikariat med båda löneformerna Det handlar om månadsavlönad anställningsformerna och timavlönad. allmän visstidsanställning och vikariat med båda löneformerna månadsavlönad och timavlönad. De otrygga anställningarna ökar De otrygga anställningarna ökar Trenden på den svenska arbetsmarknaden under den senaste 20-årsperioden har varit Trenden ökning på av den antalet svenska visstidsanställningar. arbetsmarknaden Den under senaste den senaste 10-årsperioden 20-årsperioden har antalet har varit en visstidsanställda ökning av antalet ökat visstidsanställningar. med cirka personer. Den senaste 10-årsperioden har antalet visstidsanställda ökat med cirka personer. 5

6 Källa: SCB, SBC, Arbetskraftundersökningen år, De senaste tre åren har andelen visstidsanställningar inom Kommunals organisationsområde ökat från 25 procent till 28 procent. En förklaring kan vara den ekonomiska krisen och ökade besparingskrav inom offentlig sektor. Inom Kommunals organisationsområde har cirka personer någon form av visstidsanställning, vilket motsvarar 28 procent av alla anställda. Källa: Egen bearbetning, Kommunals lönestatistik 6

7 7

8 Källa: Egen bearbetning, Kommunals lönestatistik Ingen snabb väg till en fast anställning En annan myt om visstidsanställningar är att det rör sig om korta perioder. Inte heller detta visar sig stämma överens med verkligheten när det gäller Kommunals medlemmar. En genomgång av Kommunals medlemmar visar att det för majoriteten tar flera år att gå från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Genom att följa identiska individer över en längre tidsperiod, från 1994 till 2010, får vi fram hur lång tid det tar för de medlemmar som är visstidsanställda att få en fast anställning. Diagrammet nedan visar resultatet av denna analys. Efter tre år har cirka 50 procent av dem som är anställda på visstid, och som någon gång går över till en tillsvidareanställning, övergått till en tillsvidareanställning. Efter sex år har cirka 90 procent övergått ifrån en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Det innebär att hälften av Kommunals visstidsanställda medlemmar, inom till exempel äldreomsorgen, fortfarande var visstidsanställda efter tre år, och att var tionde fortfarande var det efter sex år. Även efter nio år är en liten andel kvar i visstidsanställningar men på grund av de små talen ser det i diagrammet ut som noll. 8

9 Källa: Egna beräkningar, individdata för Kommunals medlemmar Källa: Egna beräkningar, individdata för Kommunals medlemmar Bilden bekräftas även av den enkätundersökning vi har låtit genomföra bland visstidsanställda Bilden bekräftas även av den enkätundersökning vi har låtit genomföra bland visstidsanställda på hela arbetsmarknaden. I den uppger en dryg tredjedel av de visstidsanställda att de har på hela arbetsmarknaden. I den uppger en dryg tredjedel av de visstidsanställda att de har jobbat i fyra år eller längre som visstidsanställd under sitt arbetsliv. jobbat i fyra år eller längre som visstidsanställd under sitt arbetsliv. Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? 40% 40% 35% 35% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 11% 11% 9% 10% 8% 6% 9% 10% 8% 6% 5% 5% 0% 0% < 3 mån 3-6 mån 7-12 mån 1-2 år 2-4 år > 4 år Vet ej < 3 mån 3-6 mån 7-12 mån 1-2 år 2-4 år > 4 år Vet ej Källa: Enkätundersökning Källa: Enkätundersökning 9

10 10

11 Att minska andelen visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställningar kan innebära en ökad effektivitet med skattebetalarnas pengar. När Nynäshamns kommun 2006 tog tag i bemanningsfrågorna i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade lyckades de lösa en ekvation som tidigare hade antagits vara omöjlig att lösa: att både erbjuda sina anställda önskad sysselsättningsgrad och minska sina personalkostnader. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för berörda yrkesgrupper ökade från 74 procent 2006 till 87 procent Rapporten Nya tider ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun visar att förändringarna totalt ledde till besparingar på personalkostnaderna med 23 miljoner kronor I Nynäshamn motsvarade det cirka 10 procent av personalkostnaderna. En viktig orsak till besparingen var just minskningen av antalet timavlönade, som ledde till lägre overheadkostnader i form av mindre administration och internservice. Visstidsanställningar ur ett jämställdhetsperspektiv Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad; segregerad. De flesta sektorer är antingen starkt kvinnodominerade eller starkt mansdominerande. Yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken som i huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av lika värde med avseende på arbetets svårighetsgrad. Det innebär att det finns en värdediskriminering mot kvinnodominerade yrken. Denna diskriminering är riktad mot yrken, inte mot individer. Detta gäller både i gruppen arbetare och i gruppen tjänstemän, kvinnodominerade yrken betalas lägst inom varje grupp. Även män i kvinnodominerade yrken drabbas. Diagrammet nedan visar att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete inom olika sektorer i arbetaryrken. Det finns ett negativt samband mellan lönenivå och andelen kvinnor inom ett avtalsområde. Ju längre till höger i diagrammet, desto större andel kvinnor och desto lägre relativlön. Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och relativlön 11

12 Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och relativlön Sektorns relativlön Bygg 110 Papp Stål Trä.ind Verks.ind Partih. Transp Graf Stat Övr. ind Livs Företagstj. Hotel o rest Detaljhand. Skola Landsting Äldreoms Barnoms Andel kvinnor % Källa: LO, Lönerapport år 2011 Diagrammet nedan visar samma samband, men för tjänstemän. I tjänstemannagrupperna är sambandet ännu tydligare. För arbetare innebär en ökning av andelen kvinnor i sektorn med 10 procentenheter att relativlönen sänks med 2,5 procentenheter. För tjänstemän betyder en ökning av andelen kvinnor med 10 procentenheter en minskad relativlön med 5 procentenheter. 12

13 Samband andel kvinnor inom tjänstemannayrken och och relativlön relativlön Sektorns relativlön 130 Bank Verk.ind Stål Bygg Papp Övr. ind Livs Partih. Företagstj. Trä.ind Graf. Stat Detaljhand. Landsting 90 Transp Hotell o rest Skola Äldreoms Barnoms Andel kvinnor % Källa: LO, Lönerapport år 2011 Ytterligare en aspekt av värdediskrimineringen är att kvinnodominerade yrken ofta har sämre arbetsvillkor än mansdominerade, till exempel fler otrygga anställningsformer och fler deltidsjobb. Visstidsanställningar är betydligt vanligare i kvinnodominerade yrken än i mansdominerande på hela arbetsmarknaden. År 2010 hade drygt fler kvinnor anställningsformen visstidsanställning. 13

14 Antal visstidsanställda uppdelat på kön Antal visstidsanställda uppdelat på kön Antal visstidsanställda uppdelat på kön Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, män kvinnor män män kvinnor kvinnor Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, Tre av fyra visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde är kvinnor, men även här är skillnaden mellan mansdominerade yrken och kvinnodominerade yrken stor. Ju fler Tre kvinnor av fyra som visstidsanställda arbetar inom ett inom avtalsområde; Kommunals desto organisationsområde fler visstidsanställningar. är kvinnor, men även Tre här är av skillnaden fyra visstidsanställda mellan mansdominerade inom Kommunals yrken organisationsområde och kvinnodominerade är kvinnor, yrken stor. men Ju även fler här kvinnor är skillnaden som arbetar mellan inom mansdominerade ett avtalsområde; yrken desto och fler kvinnodominerade visstidsanställningar. yrken stor. Ju fler kvinnor som arbetar inom ett avtalsområde; desto fler visstidsanställningar. Yrke Andel kvinnor Andel visstidsanställda Barnskötare Yrke 93 % Andel kvinnor 36 % Andel visstidsanställda Yrke Vårdbiträde, Barnskötare äldreomsorg Andel % % kvinnor Andel % visstidsanställda 36 % Barnskötare 93 % 36 % Köks- Vårdbiträde, och måltidsarbete äldreomsorg 8490 % % % 43 % Vårdbiträde, äldreomsorg 90 % 43 % Köks- Personlig och assistent måltidsarbete % % % 45 % Köks- och måltidsarbete 84 % 61 % Personlig Fordonsförare assistent 797 % 7 % % 18 % Personlig assistent 79 % 45 % Fordonsförare Fastighetsskötare 75 % % Fastighetsskötare 5 % 11 % Fordonsförare 7 % 18 % Fastighetsskötare Tekniker 54 % 11 5 % Tekniker 4 % Fastighetsskötare 5 % 11 % Tekniker Brandman 43 % 58 % Tekniker Brandman 4 % 3 % 5 % 5 % 8 % Brandman Källa: Kommunals lönestatistik 3 % 8 % Brandman 3 % 8 % Källa: Kommunals lönestatistik Källa: Kommunals lönestatistik 14

15 Visstidsanställningar och utomeuropeiskt födda Invandrare är en överrepresenterad grupp bland visstidsanställda. I åldersgruppen år är det mer än bbelt så vanligt att en utomeuropeisk invandrare är visstidsanställd än en infödd svensk. Källa: Eurostat, 2010 Att vara visstidsanställd innebär... lägre lön Visstidsanställda har sämre grundlön än tillsvidareanställda, det vill säga lönen om man jobbar heltid. Enligt Kommunals lönestatistik var medellönen för visstidsanställda arbetare inom kommunsektorn kronor i månaden, medan medellönen för tillsvidareanställda var kronor i månaden. Det innebär att de visstidsanställdas löner i genomsnitt motsvarar 88 procent av de tillsvidareanställdas löner. Om hänsyn dessutom tas till att många 15

16 16

17 17

18 Källa: Enkätundersökningen Utöver att veckoarbetstiden för de allra flesta varierar, så lämnas också beskedet om när de ska arbeta mycket sent. Hälften av de timavlönade visstidsanställda i enkäten uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka i förväg. En av tio svarar de blir inkallade att jobba samma dag. Källa: Enkätundersökningen För de visstidsanställda som har småbarn kan den varierande arbetstiden skapa ytterligare problem. Det kan till exempel vara svårt för förskola och fritids att planera för rätt omsorgsbehov när beskedet om när man ska arbeta lämnas sent. Därutöver finns det inte alltid tillgång till barnomsorg när man väl får möjlighet att arbeta. Det gäller exempelvis på kvällar, helger och nätter, men det gäller också under sommaren. 18

19 Diagrammet nedan visar att antalet visstidsanställda ökar under sommarmånaderna när orarie personal har semester. Svårigheter att planera sitt arbete i kombination med ökad efterfrågan på arbete under sommaren är svår. Kommunal har i rapporten Sommarlovshetsen (2011) kartlagt förskolornas öppettider på sommaren. Det visade sig att var femte förskola stänger under en period på sommaren och att 17 procent av föräldrarna inte blivit erbjudna alternativ sommaromsorg. Något som alltså drabbar visstidsanställda föräldrar extra hårt. Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen otrygghet inför att skaffa barn Vi har valt att vänta med barn nummer två Jag skaffade barn när jag fick fast jobb. Det har påverkat beslutet för att det känts otryggt, men vi har ändå skaffat barn, vi har inte låtit bli. Det har varit knapert med pengar med det har gått. I enkäten bland visstidsanställda på hela arbetsmarknaden svarar var tionde man och var femte kvinna att deras anställningsform har påverkat beslutet om eller när de ska skaffa barn. 19

20 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? kvinna man Ja Källa: Enkätundersökning En indikation på att många väljer att vänta är att av dem som uppgett att anställningsformen har betydelse för när de bildar familj, uppger två tredjedelar att de valt att vänta med barn. utanförskap på arbetsplatsen Jag blir alltid den som inte får åka på konferenser, utbildningar, föreläsningar. Jag vågar inte riktigt säga vad jag tycker å tänker eftersom jag är rädd för att förlora en eventuell fast anställning. Man räknas som en tillfällig person och känner sig inte riktigt som en i gruppen. Man är lite mindre benägen att ställa krav, även om det är reglerat i lag och kollektivavtal. Enligt den enkätundersökning vi låtit göra svarar var fjärde visstidsanställd att anställningsformen har betydelse för relationen till chefen och kollegorna. Nära hälften uppger att de inte fått löneförhöjning och 45 procent har inte fått kompetensutveckling. 20

21 Källa: Enkätundersökning Källa: Enkätundersökning Vad gäller egentligen? Den här rapporten visar att visstidsanställda arbetare inom Kommunals organisationsområde har sämre lön och lägre sysselsättningsgrad än tillsvidareanställda. Rapporten visar också att många visstidsanställda på hela arbetsmarknaden har varit anställda på visstid under en längre tidsperiod. 21

22 Villkoren för visstidsanställda regleras av två lagar lagen om anställningsskydd (LAS) samt lagen om förbud mot diskriminering av deltidarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Enligt LAS (2007:391) finns det fyra typer av tidsbegränsade anställningar allmän visstidsanställning, vikariat, säsongarbete samt för arbetstagare som fyllt 67 år. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, har den anställde laglig rätt att låta anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Eftersom lagstiftningen skiljer på allmän visstidsanställning och vikarie är det, trots lagstiftningen, möjligt att arbeta som visstidsanställd längre än två år hos samma arbetsgivare. Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) syftar till att motverka diskriminering när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Enligt lagen är det förbjudet att tillämpa mindre förmånliga villkor för visstidsanställda än för tillsvidareanställda. Det innebär att den som är visstidsanställd och som upplever att den har fått sämre lön eller anställningsvillkor än tillsvidareanställda har möjlighet att pröva detta rättsligt. 22

23 Kommunals krav Lagstiftningen måste följas. Visstidsanställda ska inte diskrimineras med avseende på lön eller arbetsvillkor jämfört med tillsvidareanställda. Möjligheterna till visstidsanställningar under långa tidsperioder hos samma arbetsgivare måste begränsas. Inför årets avtalsrörelse kräver Kommunal att följande bestämmelser ersätter 5, andra stycket, lagen (1982:80) om anställningsskydd: 1. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas under sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. 2. Anställning på vikariat för viss angiven person får dock ske i sammanlagt två år under en femårsperiod. Om en arbetstagare varit anställd på vikariat, eller på vikariat och annan tidsbegränsad anställning, i sammanlagt två år under en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Motverka de orättvisa lönerna mellan kvinnor och män. Ett särskilt utrymme, en jämställdhetspott, ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor och lågavlönade. Det gynnar anställda i kvinnodominerade branscher, och det gynnar visstidsanställda. 23

24 Källor Kommunals lönestatistik, Statistiska Centralbyrån, Arbetskraftsundersökningen (AKU), Statistiska Centralbyrån, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), 2010 Eurostat, Arbetsmarknadsstatistik, 2010 Rapporten Lönerapport 2011, Mats Larsson, LO, 2011 Rapporten Nya tider ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun, Paula Liukkonen, Stockholms Universitet Företagsekonomiska Institutionen, 2009 Rapporten Alla andra hämtar tidigt, Ulrika Lorentzi, Kommunal, 2011 Sveriges rikes lag, Etthundratrettioandra upplagan, Nordstedts Juridik,

25 Bilaga 1. Enkätfrågor Bilaga 1. Enkätfrågor Har ett fast jobb (en tillsvidareanställning) med månadslön? Har Har ett ett fast fast jobb jobb (en (en tillsvidareanställning) tillsvidareanställning) med med månadslön? månadslön? Vilken av följande anställningsformer beskriver bäst nuvarande situation? Vilken Vilken av av följande följande anställningsformer anställningsformer beskriver beskriver bäst bäst nuvarande nuvarande situation? situation? Hur lång tid innan får veta när ska arbeta? Hur Hur lång lång tid tid innan innan får får veta veta när när ska ska arbeta? arbeta? Har tackat nej till jobb under tid som timanställd/springvikarie? Har Har tackat tackat nej nej till till jobb jobb under under tid tid som som timanställd/springvikarie? timanställd/springvikarie? Varierar veckoarbetstid? Varierar Varierar veckoarbetstid? veckoarbetstid? Hur mycket varierar veckoarbetstid? Hur Hur mycket mycket varierar varierar veckoarbetstid? veckoarbetstid? Är nuvarande visstidsanställning huvudsakliga sysselsättning? Är Är nuvarande nuvarande visstidsanställning visstidsanställning huvudsakliga huvudsakliga sysselsättning? sysselsättning? Har ett skriftligt anställningsavtal? Har Har ett ett skriftligt skriftligt anställningsavtal? anställningsavtal? Hur länge har varit visstidsanställd hos nuvarande arbetsgivare? Hur Hur länge länge har har varit varit visstidsanställd visstidsanställd hos hos nuvarande nuvarande arbetsgivare? arbetsgivare? Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? Hur Hur länge länge har har varit varit visstidsanställd visstidsanställd totalt totalt under under ditt ditt arbetsliv? arbetsliv? Är beroende av någon annans inkomst för att klara a utgifter för boende Är Är och mat beroende beroende för dig och av av någon någon a eventuella annans annans inkomst inkomst hemmavarande för för att att klara klara barn a a varje utgifter utgifter månad? för för boende boende och och mat mat för för dig dig och och a a eventuella eventuella hemmavarande hemmavarande barn barn varje varje månad? månad? Skulle vilja arbeta mer, till exempel fler timmar eller fler dagar i månaden? Skulle Skulle vilja vilja arbeta arbeta mer, mer, till till exempel exempel fler fler timmar timmar eller eller fler fler dagar dagar månaden? månaden? Har det under senaste 12 månaderna hänt att / ni kommit efter med betalningen Har av Har avgiften det det under under till bostadsrättsföreningen/ senaste senaste månaderna månaderna hänt hänt hyran att att för / / bostaden? ni ni kommit kommit efter efter med med betalningen betalningen av av avgiften avgiften till till bostadsrättsföreningen/ bostadsrättsföreningen/ hyran hyran för för bostaden? bostaden? Skulle / ditt hushåll inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på Skulle 8000 Skulle kronor / / ditt ditt utan hushåll hushåll att låna inom inom eller en en be månad månad om hjälp? klara klara av av att att betala betala en en oväntad oväntad utgift utgift på på kronor kronor utan utan att att låna låna eller eller be be om om hjälp? hjälp? Har anställningsform påverkat a möjligheter att göra följande: Har - Har teckna anställningsform anställningsform ett hyreskontrakt? påverkat påverkat a a möjligheter möjligheter att att göra göra följande: följande: - teckna få teckna lån för ett ett att hyreskontrakt? hyreskontrakt? köpa en bostadsrätt/villa? - få få lån lån för för att att köpa köpa en en bostadsrätt/villa? bostadsrätt/villa? Har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? Har Har anställningsform anställningsform påverkat påverkat ditt ditt beslut beslut om om eller eller när när vill vill skaffa skaffa barn? barn? Hur har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? Hur Hur har har anställningsform anställningsform påverkat påverkat ditt ditt beslut beslut om om eller eller när när vill vill skaffa skaffa barn? barn? Har, under tiden som visstidsanställd, fått något av följande: Har - Har löneförhöjning,, under under tiden tiden som som visstidsanställd, visstidsanställd, fått fått något något av av följande: följande: - löneförhöjning kompetensutveckling löneförhöjning - kompetensutveckling kompetensutveckling Påverkar anställningsform relation till chef eller a kollegor på jobbet? Påverkar Påverkar Påverkar anställningsform anställningsform anställningsform hur relation relation till utför till ditt chef arbete chef eller på eller a jobbet? a kollegor kollegor på på jobbet? jobbet? Skulle vilja ha en fast anställning med månadslön? 25

26

27

28 Art nr Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor, Emma Ölmebäck, Kommunal 2011.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen

Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Otrygga anställningar En genomlysning av yrkesgrupper inom post-, telekom- och spårtrafikbranschen Annika Ödebrink 2013 SEKO Facket för Service och Kommunikation Omslagsillustration: Max Gustafson Original:

Läs mer

Hög tid för jämställda löner

Hög tid för jämställda löner Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET. Hög tid för jämställda löner En rapport

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar

Löneskillnader mellan kvinnor och män. En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar Löneskillnader mellan kvinnor och män En rapport om löneskillnader mellan Kommunals medlemmar 1 Löneskillnader mellan kvinnor och män www.kommunal.se 2 Produktion: Kommunals press-och informationsenhet

Läs mer

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad

Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik. om en jämlik arbetsmarknad Hit men inte längre? En rapport om deltider, välfärdspolitik och målet om en jämlik arbetsmarknad Handels utredningsgrupp Josefine Boman & Agneta Berge Oktober 2013 Innehåll Sammanfattning 1. Inledning

Läs mer

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD

JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD 6 JAG TAR VÄRKTABLETTER MEN DET HJÄLPER INTE EN ANALYS AV ARBETARKVINNORS ARBETSMARKNAD RAPPORTFÖRFATTARE: REBECKA BOHLIN, VICTOR BERNHARDTZ & ANNA NORELL Katalys - Institut för facklig idéutveckling

Läs mer

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg.

Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven äldreomsorg. Så mycket bättre? En jämförelse av anställningsvillkor och löner i privat och kommunalt driven

Läs mer

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast

Bättre betalt. Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre. Smartast Sverige. Smartast Bättre betalt Tips om hur du kan få löneavtalet att bli ännu bättre Smartast Smartast i i Sverige Sverige Smar Sma i i Sve Sve TILLHÖR: Innehåll Bättre betalt 3 Lönekampen 5 Lönematchen slutade 2 1 till

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd

Fler arbetade timmar. för en bättre välfärd Fler arbetade timmar för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Fler arbetade timmar - för en bättre välfärd Författare: Anna Werkelin Ahlin och Simon Vinge Kommunal 2013-03-19

Läs mer

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning?

Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Att ge omsorg mitt i livet: hur påverkar det arbete och försörjning? Marta Szebehely, Petra Ulmanen & Ann-Britt Sand Arbetsrapport/Institutionen för socialt arbete, 2014:1 Working Paper/Department of Social

Läs mer

Personliga assistenters arbetssituation

Personliga assistenters arbetssituation 1 Personliga assistenters arbetssituation www.kommunal.se 2 Fakta och debatt De senaste rapporterna: De äldre och sjukvården. Av Tor Hatlevoll. Äldreomsorgen en lägesbeskrivning. Av Hans Öman. Anställningskostnad.

Läs mer

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar

Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Hänger din mammas trygghet på dig? Att kombinera jobb med omsorg om föräldrar Rapport av Ulrika Lorentzi November 2011 Statistiken

Läs mer

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN

OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN OM FLER JOBBAR MER HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Om fler jobbar mer HELTIDSFRÅGAN I VÄLFÄRDEN Upplysningar om innehållet: Bodil Umegård, bodil.umegard@skl.se Redaktör: Helena Färnsten Skribent: Jeanette Neij

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2013? Swedish National Mediation Office Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011?

Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? Vad säger den officiella lönestatistiken om löneskillnaden mellan kvinnor och män 2011? 2 Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet

Läs mer

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1

förord Stockholm i november 2013 Claes Stråth Generaldirektör lön för mödan 1 förord Det kan vara svårt att veta vad som gäller när man får sitt första jobb. Vilken lön ska jag ha? Hur mycket semester har jag rätt till? Vilka försäkringar har jag om jag blir skadad? Frågorna kan

Läs mer

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal

Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige. 10 Starka. kollektivavtal Utan SEKOs medlemmar stannar Sverige 10 Starka kollektivavtal Kongress 2013 Starka kollektivavtal Innehåll Inledning...3 Enlångsiktigstabillönebildning...4 Vårakollektivavtal...5 Jämställdalöner...8 Individuellalönesättningssystem...10

Läs mer

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet

LÖN FÖR MÖDAN. Medlingsinstitutet LÖN FÖR MÖDAN Medlingsinstitutet innehall: förord...1 1. VAD ÄR ETT ARBETE VÄRT?...3 2. OLIKA INTRESSEN gemensam lösning...9 3. Arbetslivets regelbok -kollektivavtalet...14 4. förhandlingar och konflikter...20

Läs mer

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang

Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang maj 2015 Visstidsanställningar i detaljhandeln och hotell- och restaurang Varierande efterfrågan ger stort behov av visstidsanställda medarbetare Författare: Clara Wiklund, Svensk Handel, Andreas Ahlén,

Läs mer

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för

Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels rapporterar Kampen mot all form av diskriminering är av central betydelse för Handels Underlag för utarbetande av handlingsplan syftande till att stärka Handels arbete mot diskriminering En rapport

Läs mer

Arbetad tid och frånvaro

Arbetad tid och frånvaro Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006 2009 Rapportserie 2011:1 Arbetsgivarverket Arbetad tid och frånvaro Tidsanvändningsstatistik 2006-2009 2011-01-26 Dnr 1101-0034 Innehåll Om arbetad

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

Unga byter jobb äldre stannar kvar

Unga byter jobb äldre stannar kvar Välfärd Unga byter jobb äldre stannar kvar Barnfattigdom ökar eller minskar den? 1,4 miljoner arbetspendlar över kommungräns Världens befolkning kan minska på sikt Nr 3 21 Nr 3 21 Välfärd sedan 1981 utges

Läs mer

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014

MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie av Alliansregeringen politik 2006-2014 RAPPORTFÖRFATTARE: ERIK HEGELUND OCH DANIEL SUHONEN Katalys Institut för facklig idéutveckling No: 12 MEST ÅT DE RIKA Fördelningsstudie

Läs mer

Medlemskapets värde Visstidsanställda

Medlemskapets värde Visstidsanställda 2008-02-15 Medlemskapets värde Visstidsanställda slutrapport Inledning På uppdrag av styrgruppen för Medlemskapets värde har en projektgrupp bildats för att analysera och finna lösningar på problemet med

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun

2005:14. Lånedatorsystemet. Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun 2005:14 Lånedatorsystemet Gratis för arbetsgivare dyrt för stat och kommun MISSIV DATUM DIARIENR 2005-06-10 2004/442-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-09-02 Fi2004/3940 Regeringen Finansdepartementet 103

Läs mer