Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ständigt standby. - en rapport om visstidsanställdas villkor. Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011"

Transkript

1 Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor Rapport av Emma Ölmebäck, Kommunal 2011

2

3 Innehåll Sammanfattning 3. 4 Om rapporten 4. 5 Begrepp i rapporten De otrygga anställningarna ökar 4. 5 Inte ett ungdomsfenomen Ingen snabb väg till en fast anställning.7. 8 Visstidsanställningar ur ett jämställdhetsperspektiv Visstidsanställningar och utomeuropeiskt födda Att vara visstidsanställd innebär lägre lön sämre förutsättningar att planera sin arbetstid otrygghet inför att skaffa barn utanförskap på arbetsplatsen Vad gäller egentligen? Kommunals krav..23 Källor..24 Bilaga 1. Enkätfrågor

4 Sammanfattning Allt fler på den svenska arbetsmarknaden har visstidsanställningar olika former av vikariat och projektanställningar - och en betydande andel av alla visstidsanställda är kvinnor. Den här rapporten handlar om vilka konsekvenser det får för enskilda individer att arbeta som visstidsanställd. Rapporten visar att: Att vara visstidsanställd innebär lägre lön. I Kommunals branscher tjänar visstidsanställda i genomsnitt 12 procent mindre än tillsvidareanställda i grundlön för heltid. Om hänsyn tas till att visstidsanställda i betydligt högre utsträckning arbetar deltid är skillnaden i faktisk arbetsinkomst 51 procent. Att vara visstidsanställd är inget ungdomsfenomen. På hela arbetsmarknaden är hälften av de visstidsanställda över 25 år. Medelåldern för visstidsanställda arbetare inom kommuner och landsting är 35 år. Att vara visstidsanställd är ingen snabb genväg till ett fast jobb. Bland Kommunals medlemmar är hälften av de visstidsanställda, som någon gång blir tillsvidareanställda, fortfarande visstidsanställda efter tre års anställning. Att vara visstidsanställd är betydligt vanligare bland kvinnor. År 2010 var antalet visstidsanställda kvinnor fler än antalet visstidsanställda män på hela arbetsmarknaden. Tre av fyra visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde är kvinnor. Att vara visstidsanställd innebär svårigheter att planera. Hälften av de timavlönade visstidsanställda på hela arbetsmarknaden uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka innan. Var tionde man och var femte kvinna uppger att deras beslut om att skaffa barn påverkas av anställningsformen. Att vara visstidsanställd är inget önsketillstånd. Sju av tio visstidsanställda på hela arbetsmarknaden vill ha en tillsvidareanställning med månadslön. 4

5 Om rapporten Om rapporten Rapporten bygger på Kommunals lönestatistik, statistik från Statistiska centralbyrån Rapporten (SCB) samt bygger en enkätundersökning. på Kommunals lönestatistik, statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) samt en enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes i september 2011 och besvarades av personer Enkätundersökningen med anställningsformen genomfördes visstidsanställd. i september För att få 2011 ett representativt och besvarades urval av 1 om 016 minst personer med visstidsanställda anställningsformen ställdes frågor visstidsanställd. till totalt 6 För 018 att personer. få ett representativt Enkätundersökningen urval om minst handlar visstidsanställda om ställdes på hela frågor arbetsmarknaden, till totalt personer. inte endast Enkätundersökningen inom Kommunals handlar om organisationsområde. visstidsanställda på Till hela gruppen arbetsmarknaden, timavlönade inte visstidsanställda, endast inom Kommunals 472 personer, ställdes organisationsområde. ett antal följdfrågor. Enkätundersökningen Till gruppen timavlönade är genomförd visstidsanställda, av Novus 472 Opinion. personer, ställdes ett antal följdfrågor. Enkätundersökningen är genomförd av Novus Opinion. För att analysera tidsperioden för en visstidsanställd att få en tillsvidareanställning har vi För använt att oss analysera av den tidsperioden statistiska metoden för en visstidsanställd överlevnadsanalys. att få Statistiken tillsvidareanställning innehåller data har om vi använt Kommunals oss av medlemmar den statistiska mellan metoden åren överlevnadsanalys Analysen Statistiken baseras på innehåller individer data som om under Kommunals olika episoder medlemmar ändrar anställningsform mellan åren från visstidsanställd Analysen baseras till tillsvidareanställd. på individer som under olika De som episoder i datamängden ändrar anställningsform aldrig går över från till tillsvidareanställd, visstidsanställd till till tillsvidareanställd. exempel på grund av De att de som inte i datamängden längre är medlemmar aldrig går i över Kommunal, till tillsvidareanställd, ingår alltså inte. till exempel på grund av att de inte längre är medlemmar i Kommunal, ingår alltså inte. Begrepp i rapporten Begrepp i rapporten I rapporten används genomgående begreppet visstidsanställning. Inom detta samlade I begrepp rapporten ingår används olika former genomgående av anställningar, begreppet som visstidsanställning. har det gemensamt Inom att de detta inte samlade är begrepp tillsvidareanställningar. ingår olika former Det av handlar anställningar, om anställningsformerna som har det gemensamt allmän att visstidsanställning de inte är tillsvidareanställningar. och vikariat med båda löneformerna Det handlar om månadsavlönad anställningsformerna och timavlönad. allmän visstidsanställning och vikariat med båda löneformerna månadsavlönad och timavlönad. De otrygga anställningarna ökar De otrygga anställningarna ökar Trenden på den svenska arbetsmarknaden under den senaste 20-årsperioden har varit Trenden ökning på av den antalet svenska visstidsanställningar. arbetsmarknaden Den under senaste den senaste 10-årsperioden 20-årsperioden har antalet har varit en visstidsanställda ökning av antalet ökat visstidsanställningar. med cirka personer. Den senaste 10-årsperioden har antalet visstidsanställda ökat med cirka personer. 5

6 Källa: SCB, SBC, Arbetskraftundersökningen år, De senaste tre åren har andelen visstidsanställningar inom Kommunals organisationsområde ökat från 25 procent till 28 procent. En förklaring kan vara den ekonomiska krisen och ökade besparingskrav inom offentlig sektor. Inom Kommunals organisationsområde har cirka personer någon form av visstidsanställning, vilket motsvarar 28 procent av alla anställda. Källa: Egen bearbetning, Kommunals lönestatistik 6

7 7

8 Källa: Egen bearbetning, Kommunals lönestatistik Ingen snabb väg till en fast anställning En annan myt om visstidsanställningar är att det rör sig om korta perioder. Inte heller detta visar sig stämma överens med verkligheten när det gäller Kommunals medlemmar. En genomgång av Kommunals medlemmar visar att det för majoriteten tar flera år att gå från en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Genom att följa identiska individer över en längre tidsperiod, från 1994 till 2010, får vi fram hur lång tid det tar för de medlemmar som är visstidsanställda att få en fast anställning. Diagrammet nedan visar resultatet av denna analys. Efter tre år har cirka 50 procent av dem som är anställda på visstid, och som någon gång går över till en tillsvidareanställning, övergått till en tillsvidareanställning. Efter sex år har cirka 90 procent övergått ifrån en visstidsanställning till en tillsvidareanställning. Det innebär att hälften av Kommunals visstidsanställda medlemmar, inom till exempel äldreomsorgen, fortfarande var visstidsanställda efter tre år, och att var tionde fortfarande var det efter sex år. Även efter nio år är en liten andel kvar i visstidsanställningar men på grund av de små talen ser det i diagrammet ut som noll. 8

9 Källa: Egna beräkningar, individdata för Kommunals medlemmar Källa: Egna beräkningar, individdata för Kommunals medlemmar Bilden bekräftas även av den enkätundersökning vi har låtit genomföra bland visstidsanställda Bilden bekräftas även av den enkätundersökning vi har låtit genomföra bland visstidsanställda på hela arbetsmarknaden. I den uppger en dryg tredjedel av de visstidsanställda att de har på hela arbetsmarknaden. I den uppger en dryg tredjedel av de visstidsanställda att de har jobbat i fyra år eller längre som visstidsanställd under sitt arbetsliv. jobbat i fyra år eller längre som visstidsanställd under sitt arbetsliv. Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? 40% 40% 35% 35% 35% 35% 30% 30% 25% 25% 20% 20% 16% 16% 15% 15% 15% 15% 11% 11% 9% 10% 8% 6% 9% 10% 8% 6% 5% 5% 0% 0% < 3 mån 3-6 mån 7-12 mån 1-2 år 2-4 år > 4 år Vet ej < 3 mån 3-6 mån 7-12 mån 1-2 år 2-4 år > 4 år Vet ej Källa: Enkätundersökning Källa: Enkätundersökning 9

10 10

11 Att minska andelen visstidsanställningar till förmån för tillsvidareanställningar kan innebära en ökad effektivitet med skattebetalarnas pengar. När Nynäshamns kommun 2006 tog tag i bemanningsfrågorna i äldreomsorgen och omsorgen om funktionshindrade lyckades de lösa en ekvation som tidigare hade antagits vara omöjlig att lösa: att både erbjuda sina anställda önskad sysselsättningsgrad och minska sina personalkostnader. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för berörda yrkesgrupper ökade från 74 procent 2006 till 87 procent Rapporten Nya tider ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun visar att förändringarna totalt ledde till besparingar på personalkostnaderna med 23 miljoner kronor I Nynäshamn motsvarade det cirka 10 procent av personalkostnaderna. En viktig orsak till besparingen var just minskningen av antalet timavlönade, som ledde till lägre overheadkostnader i form av mindre administration och internservice. Visstidsanställningar ur ett jämställdhetsperspektiv Den svenska arbetsmarknaden är tydligt könsuppdelad; segregerad. De flesta sektorer är antingen starkt kvinnodominerade eller starkt mansdominerande. Yrken som i huvudsak innehas av kvinnor värderas systematiskt lägre än likvärdiga yrken som i huvudsak innehas av män, trots att yrkena kan antas vara av lika värde med avseende på arbetets svårighetsgrad. Det innebär att det finns en värdediskriminering mot kvinnodominerade yrken. Denna diskriminering är riktad mot yrken, inte mot individer. Detta gäller både i gruppen arbetare och i gruppen tjänstemän, kvinnodominerade yrken betalas lägst inom varje grupp. Även män i kvinnodominerade yrken drabbas. Diagrammet nedan visar att kvinnors arbete värderas lägre än mäns arbete inom olika sektorer i arbetaryrken. Det finns ett negativt samband mellan lönenivå och andelen kvinnor inom ett avtalsområde. Ju längre till höger i diagrammet, desto större andel kvinnor och desto lägre relativlön. Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och relativlön 11

12 Samband andel kvinnor inom arbetaryrken och relativlön Sektorns relativlön Bygg 110 Papp Stål Trä.ind Verks.ind Partih. Transp Graf Stat Övr. ind Livs Företagstj. Hotel o rest Detaljhand. Skola Landsting Äldreoms Barnoms Andel kvinnor % Källa: LO, Lönerapport år 2011 Diagrammet nedan visar samma samband, men för tjänstemän. I tjänstemannagrupperna är sambandet ännu tydligare. För arbetare innebär en ökning av andelen kvinnor i sektorn med 10 procentenheter att relativlönen sänks med 2,5 procentenheter. För tjänstemän betyder en ökning av andelen kvinnor med 10 procentenheter en minskad relativlön med 5 procentenheter. 12

13 Samband andel kvinnor inom tjänstemannayrken och och relativlön relativlön Sektorns relativlön 130 Bank Verk.ind Stål Bygg Papp Övr. ind Livs Partih. Företagstj. Trä.ind Graf. Stat Detaljhand. Landsting 90 Transp Hotell o rest Skola Äldreoms Barnoms Andel kvinnor % Källa: LO, Lönerapport år 2011 Ytterligare en aspekt av värdediskrimineringen är att kvinnodominerade yrken ofta har sämre arbetsvillkor än mansdominerade, till exempel fler otrygga anställningsformer och fler deltidsjobb. Visstidsanställningar är betydligt vanligare i kvinnodominerade yrken än i mansdominerande på hela arbetsmarknaden. År 2010 hade drygt fler kvinnor anställningsformen visstidsanställning. 13

14 Antal visstidsanställda uppdelat på kön Antal visstidsanställda uppdelat på kön Antal visstidsanställda uppdelat på kön Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, män kvinnor män män kvinnor kvinnor Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen, år, Tre av fyra visstidsanställda inom Kommunals organisationsområde är kvinnor, men även här är skillnaden mellan mansdominerade yrken och kvinnodominerade yrken stor. Ju fler Tre kvinnor av fyra som visstidsanställda arbetar inom ett inom avtalsområde; Kommunals desto organisationsområde fler visstidsanställningar. är kvinnor, men även Tre här är av skillnaden fyra visstidsanställda mellan mansdominerade inom Kommunals yrken organisationsområde och kvinnodominerade är kvinnor, yrken stor. men Ju även fler här kvinnor är skillnaden som arbetar mellan inom mansdominerade ett avtalsområde; yrken desto och fler kvinnodominerade visstidsanställningar. yrken stor. Ju fler kvinnor som arbetar inom ett avtalsområde; desto fler visstidsanställningar. Yrke Andel kvinnor Andel visstidsanställda Barnskötare Yrke 93 % Andel kvinnor 36 % Andel visstidsanställda Yrke Vårdbiträde, Barnskötare äldreomsorg Andel % % kvinnor Andel % visstidsanställda 36 % Barnskötare 93 % 36 % Köks- Vårdbiträde, och måltidsarbete äldreomsorg 8490 % % % 43 % Vårdbiträde, äldreomsorg 90 % 43 % Köks- Personlig och assistent måltidsarbete % % % 45 % Köks- och måltidsarbete 84 % 61 % Personlig Fordonsförare assistent 797 % 7 % % 18 % Personlig assistent 79 % 45 % Fordonsförare Fastighetsskötare 75 % % Fastighetsskötare 5 % 11 % Fordonsförare 7 % 18 % Fastighetsskötare Tekniker 54 % 11 5 % Tekniker 4 % Fastighetsskötare 5 % 11 % Tekniker Brandman 43 % 58 % Tekniker Brandman 4 % 3 % 5 % 5 % 8 % Brandman Källa: Kommunals lönestatistik 3 % 8 % Brandman 3 % 8 % Källa: Kommunals lönestatistik Källa: Kommunals lönestatistik 14

15 Visstidsanställningar och utomeuropeiskt födda Invandrare är en överrepresenterad grupp bland visstidsanställda. I åldersgruppen år är det mer än bbelt så vanligt att en utomeuropeisk invandrare är visstidsanställd än en infödd svensk. Källa: Eurostat, 2010 Att vara visstidsanställd innebär... lägre lön Visstidsanställda har sämre grundlön än tillsvidareanställda, det vill säga lönen om man jobbar heltid. Enligt Kommunals lönestatistik var medellönen för visstidsanställda arbetare inom kommunsektorn kronor i månaden, medan medellönen för tillsvidareanställda var kronor i månaden. Det innebär att de visstidsanställdas löner i genomsnitt motsvarar 88 procent av de tillsvidareanställdas löner. Om hänsyn dessutom tas till att många 15

16 16

17 17

18 Källa: Enkätundersökningen Utöver att veckoarbetstiden för de allra flesta varierar, så lämnas också beskedet om när de ska arbeta mycket sent. Hälften av de timavlönade visstidsanställda i enkäten uppger att de får veta när de ska jobba mindre än en vecka i förväg. En av tio svarar de blir inkallade att jobba samma dag. Källa: Enkätundersökningen För de visstidsanställda som har småbarn kan den varierande arbetstiden skapa ytterligare problem. Det kan till exempel vara svårt för förskola och fritids att planera för rätt omsorgsbehov när beskedet om när man ska arbeta lämnas sent. Därutöver finns det inte alltid tillgång till barnomsorg när man väl får möjlighet att arbeta. Det gäller exempelvis på kvällar, helger och nätter, men det gäller också under sommaren. 18

19 Diagrammet nedan visar att antalet visstidsanställda ökar under sommarmånaderna när orarie personal har semester. Svårigheter att planera sitt arbete i kombination med ökad efterfrågan på arbete under sommaren är svår. Kommunal har i rapporten Sommarlovshetsen (2011) kartlagt förskolornas öppettider på sommaren. Det visade sig att var femte förskola stänger under en period på sommaren och att 17 procent av föräldrarna inte blivit erbjudna alternativ sommaromsorg. Något som alltså drabbar visstidsanställda föräldrar extra hårt. Källa: SCB, Arbetskraftundersökningen otrygghet inför att skaffa barn Vi har valt att vänta med barn nummer två Jag skaffade barn när jag fick fast jobb. Det har påverkat beslutet för att det känts otryggt, men vi har ändå skaffat barn, vi har inte låtit bli. Det har varit knapert med pengar med det har gått. I enkäten bland visstidsanställda på hela arbetsmarknaden svarar var tionde man och var femte kvinna att deras anställningsform har påverkat beslutet om eller när de ska skaffa barn. 19

20 20% 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? kvinna man Ja Källa: Enkätundersökning En indikation på att många väljer att vänta är att av dem som uppgett att anställningsformen har betydelse för när de bildar familj, uppger två tredjedelar att de valt att vänta med barn. utanförskap på arbetsplatsen Jag blir alltid den som inte får åka på konferenser, utbildningar, föreläsningar. Jag vågar inte riktigt säga vad jag tycker å tänker eftersom jag är rädd för att förlora en eventuell fast anställning. Man räknas som en tillfällig person och känner sig inte riktigt som en i gruppen. Man är lite mindre benägen att ställa krav, även om det är reglerat i lag och kollektivavtal. Enligt den enkätundersökning vi låtit göra svarar var fjärde visstidsanställd att anställningsformen har betydelse för relationen till chefen och kollegorna. Nära hälften uppger att de inte fått löneförhöjning och 45 procent har inte fått kompetensutveckling. 20

21 Källa: Enkätundersökning Källa: Enkätundersökning Vad gäller egentligen? Den här rapporten visar att visstidsanställda arbetare inom Kommunals organisationsområde har sämre lön och lägre sysselsättningsgrad än tillsvidareanställda. Rapporten visar också att många visstidsanställda på hela arbetsmarknaden har varit anställda på visstid under en längre tidsperiod. 21

22 Villkoren för visstidsanställda regleras av två lagar lagen om anställningsskydd (LAS) samt lagen om förbud mot diskriminering av deltidarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning. Enligt LAS (2007:391) finns det fyra typer av tidsbegränsade anställningar allmän visstidsanställning, vikariat, säsongarbete samt för arbetstagare som fyllt 67 år. Om en arbetstagare under en femårsperiod har varit anställd hos arbetsgivaren antingen i allmän visstidsanställning i sammanlagt mer än två år, eller som vikarie i sammanlagt mer än två år, har den anställde laglig rätt att låta anställningen övergå till en tillsvidareanställning. Eftersom lagstiftningen skiljer på allmän visstidsanställning och vikarie är det, trots lagstiftningen, möjligt att arbeta som visstidsanställd längre än två år hos samma arbetsgivare. Lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (2002:293) syftar till att motverka diskriminering när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Enligt lagen är det förbjudet att tillämpa mindre förmånliga villkor för visstidsanställda än för tillsvidareanställda. Det innebär att den som är visstidsanställd och som upplever att den har fått sämre lön eller anställningsvillkor än tillsvidareanställda har möjlighet att pröva detta rättsligt. 22

23 Kommunals krav Lagstiftningen måste följas. Visstidsanställda ska inte diskrimineras med avseende på lön eller arbetsvillkor jämfört med tillsvidareanställda. Möjligheterna till visstidsanställningar under långa tidsperioder hos samma arbetsgivare måste begränsas. Inför årets avtalsrörelse kräver Kommunal att följande bestämmelser ersätter 5, andra stycket, lagen (1982:80) om anställningsskydd: 1. Avtal om tidsbegränsad anställning får träffas under sammanlagt 12 månader under en femårsperiod. Därefter övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. 2. Anställning på vikariat för viss angiven person får dock ske i sammanlagt två år under en femårsperiod. Om en arbetstagare varit anställd på vikariat, eller på vikariat och annan tidsbegränsad anställning, i sammanlagt två år under en femårsperiod övergår anställningen automatiskt i en tillsvidareanställning. Motverka de orättvisa lönerna mellan kvinnor och män. Ett särskilt utrymme, en jämställdhetspott, ska tilldelas avtalsområden med stor andel kvinnor och lågavlönade. Det gynnar anställda i kvinnodominerade branscher, och det gynnar visstidsanställda. 23

24 Källor Kommunals lönestatistik, Statistiska Centralbyrån, Arbetskraftsundersökningen (AKU), Statistiska Centralbyrån, Undersökningar av levnadsförhållanden (ULF), 2010 Eurostat, Arbetsmarknadsstatistik, 2010 Rapporten Lönerapport 2011, Mats Larsson, LO, 2011 Rapporten Nya tider ekonomisk utvärdering av projektet Nya tider i Nynäshamns kommun, Paula Liukkonen, Stockholms Universitet Företagsekonomiska Institutionen, 2009 Rapporten Alla andra hämtar tidigt, Ulrika Lorentzi, Kommunal, 2011 Sveriges rikes lag, Etthundratrettioandra upplagan, Nordstedts Juridik,

25 Bilaga 1. Enkätfrågor Bilaga 1. Enkätfrågor Har ett fast jobb (en tillsvidareanställning) med månadslön? Har Har ett ett fast fast jobb jobb (en (en tillsvidareanställning) tillsvidareanställning) med med månadslön? månadslön? Vilken av följande anställningsformer beskriver bäst nuvarande situation? Vilken Vilken av av följande följande anställningsformer anställningsformer beskriver beskriver bäst bäst nuvarande nuvarande situation? situation? Hur lång tid innan får veta när ska arbeta? Hur Hur lång lång tid tid innan innan får får veta veta när när ska ska arbeta? arbeta? Har tackat nej till jobb under tid som timanställd/springvikarie? Har Har tackat tackat nej nej till till jobb jobb under under tid tid som som timanställd/springvikarie? timanställd/springvikarie? Varierar veckoarbetstid? Varierar Varierar veckoarbetstid? veckoarbetstid? Hur mycket varierar veckoarbetstid? Hur Hur mycket mycket varierar varierar veckoarbetstid? veckoarbetstid? Är nuvarande visstidsanställning huvudsakliga sysselsättning? Är Är nuvarande nuvarande visstidsanställning visstidsanställning huvudsakliga huvudsakliga sysselsättning? sysselsättning? Har ett skriftligt anställningsavtal? Har Har ett ett skriftligt skriftligt anställningsavtal? anställningsavtal? Hur länge har varit visstidsanställd hos nuvarande arbetsgivare? Hur Hur länge länge har har varit varit visstidsanställd visstidsanställd hos hos nuvarande nuvarande arbetsgivare? arbetsgivare? Hur länge har varit visstidsanställd totalt under ditt arbetsliv? Hur Hur länge länge har har varit varit visstidsanställd visstidsanställd totalt totalt under under ditt ditt arbetsliv? arbetsliv? Är beroende av någon annans inkomst för att klara a utgifter för boende Är Är och mat beroende beroende för dig och av av någon någon a eventuella annans annans inkomst inkomst hemmavarande för för att att klara klara barn a a varje utgifter utgifter månad? för för boende boende och och mat mat för för dig dig och och a a eventuella eventuella hemmavarande hemmavarande barn barn varje varje månad? månad? Skulle vilja arbeta mer, till exempel fler timmar eller fler dagar i månaden? Skulle Skulle vilja vilja arbeta arbeta mer, mer, till till exempel exempel fler fler timmar timmar eller eller fler fler dagar dagar månaden? månaden? Har det under senaste 12 månaderna hänt att / ni kommit efter med betalningen Har av Har avgiften det det under under till bostadsrättsföreningen/ senaste senaste månaderna månaderna hänt hänt hyran att att för / / bostaden? ni ni kommit kommit efter efter med med betalningen betalningen av av avgiften avgiften till till bostadsrättsföreningen/ bostadsrättsföreningen/ hyran hyran för för bostaden? bostaden? Skulle / ditt hushåll inom en månad klara av att betala en oväntad utgift på Skulle 8000 Skulle kronor / / ditt ditt utan hushåll hushåll att låna inom inom eller en en be månad månad om hjälp? klara klara av av att att betala betala en en oväntad oväntad utgift utgift på på kronor kronor utan utan att att låna låna eller eller be be om om hjälp? hjälp? Har anställningsform påverkat a möjligheter att göra följande: Har - Har teckna anställningsform anställningsform ett hyreskontrakt? påverkat påverkat a a möjligheter möjligheter att att göra göra följande: följande: - teckna få teckna lån för ett ett att hyreskontrakt? hyreskontrakt? köpa en bostadsrätt/villa? - få få lån lån för för att att köpa köpa en en bostadsrätt/villa? bostadsrätt/villa? Har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? Har Har anställningsform anställningsform påverkat påverkat ditt ditt beslut beslut om om eller eller när när vill vill skaffa skaffa barn? barn? Hur har anställningsform påverkat ditt beslut om eller när vill skaffa barn? Hur Hur har har anställningsform anställningsform påverkat påverkat ditt ditt beslut beslut om om eller eller när när vill vill skaffa skaffa barn? barn? Har, under tiden som visstidsanställd, fått något av följande: Har - Har löneförhöjning,, under under tiden tiden som som visstidsanställd, visstidsanställd, fått fått något något av av följande: följande: - löneförhöjning kompetensutveckling löneförhöjning - kompetensutveckling kompetensutveckling Påverkar anställningsform relation till chef eller a kollegor på jobbet? Påverkar Påverkar Påverkar anställningsform anställningsform anställningsform hur relation relation till utför till ditt chef arbete chef eller på eller a jobbet? a kollegor kollegor på på jobbet? jobbet? Skulle vilja ha en fast anställning med månadslön? 25

26

27

28 Art nr Ständigt standby - en rapport om visstidsanställdas villkor, Emma Ölmebäck, Kommunal 2011.

Jämställda löner och avtalsrörelsen

Jämställda löner och avtalsrörelsen Kvinnors lägre avlöning i förhållande till män hör till de mest konstanta lagbundenheterna inom det ekonomiska livet. Prof. Eli Heckscher, 1914 Jämställda löner och avtalsrörelsen Konferens Polstjärnan,

Läs mer

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda.

Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här okej? en rapport om villkoren för visstidsoch timanställda. Är det här ok? - en rapport om de visstids- och timanställdas verklighet av Annakarin Wall, Kommunal 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Mångfald i äldreomsorgen

Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen Mångfald i äldreomsorgen - Om anställningsvillkor för utlandsfödda medlemmar i Kommunal Rapport av: Yeshiwork Wondmeneh Kommunal 2013 Innehåll Sammanfattning 5 Inledning 6 Födelsebakgrund

Läs mer

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner

Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner Inget stöd bland svenska folket för Anders Borgs sänkta lägstalöner - En undersökning av svenska folkets inställning till lägstalöner

Läs mer

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Full sysselsättning i Stockholmsregionen. Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Den otrygga flexibiliteten Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen För LO är full sysselsättning

Läs mer

Avtalsrörelsen Februari 2012

Avtalsrörelsen Februari 2012 Avtalsrörelsen Februari 2012! Avtalsrörelsen ur löntagarnas perspektiv Att lön är det viktigaste när man söker nytt jobb är kanske inte förvånande, men att bara fyra procent tycker att kollektivavtal är

Läs mer

Hög tid för jämställda löner

Hög tid för jämställda löner Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET. Hög tid för jämställda löner En rapport

Läs mer

Hög tid för jämställda löner

Hög tid för jämställda löner Hög tid för jämställda löner EN GEMENSAM RAPPORT FRÅN KOMMUNAL, LEGITIMERADE SJUKGYMNASTERS RIKSFÖRBUND LSR, AKADEMIKERFÖRBUNDET SSR, VISION, OCH VÅRDFÖRBUNDET. Hög tid för jämställda löner En rapport

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009

Kommunalarnas arbetsmarknad. Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Kommunalarnas arbetsmarknad Helåret 2009 Innehåll Sammanfattning 7 Stor variation av antalet anställda inom välfärdstjänster under 1990-2009 8 Många av välfärdsarbetarna

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun

JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014. för. Valdemarsviks kommun Sida 1 av 10 JÄMSTÄLLDHETSPLAN 2012-2014 för Valdemarsviks kommun Sida 2 av 3 Ordlista... 3 Nulägesbeskrivning Bakgrund... 4 Kommunpolicy:... 4 Personalstruktur... 5 Hälsa... 5 Sjukfrånvaro... 5 Jämställda

Läs mer

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005

En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Bilaga Dnr a06-1969 En statistisk analys av personliga assistenters löne- och anställningsvillkor under perioden 2003-2005 Från januari 2004 till oktober 2006 har antalet medlemmar som arbetar som personlig

Läs mer

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003

Lönerelationer mellan kvinnor och män 2003 mellan kvinnor och män 2003 Sofia Nilsson 17 Löneutvecklingen 2002-2003 Mellan 2002 och 2003 ökade de genomsnittliga lönerna 18 mest i landstingskommunal sektor, där de ökade med 4,4 procent, och med en

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013

Deltid i Norden. NIIK 22 oktober 2013 Deltid i Norden NIIK 22 oktober 2013 Maria Hemström Hemmingsson Delegationen för jämställdhet i arbetslivet maria.hemstrom@regeringskansliet.se Part-time work, gender and economic distribution in the Nordic

Läs mer

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona

maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona maj 2012 Orimliga löneskillnader i Blekinge Foto: Birger Lallo Karlskrona Orimliga löneskillnader i Blekinge 2012 Inledning För 50 år sedan avskaffades de särskilda lönelistor som gällde för kvinnor. Kvinnolönerna

Läs mer

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits

De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits De anställdas möjligheter till semester den tidigare negativa trenden verkar ha brutits Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 67 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander och Ingela Goding

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

Fler anställda och fler som arbetar heltid

Fler anställda och fler som arbetar heltid PM 2016-03-30 1 (6) Fler anställda och fler som arbetar heltid Uppgifterna är hämtade ur personalstatistiken för kommuner och landsting 2015. Antalet anställda ökar i kommuner och landsting Antalet månadsavlönade

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016

STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen. Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 STÄNG LÖNEGAPET Kompetens och inte kön ska styra lönen Rapport om ojämställda löner i Sundsvall 28 september 2016 Innehåll Sammanfattning... 3 Lågt löneläge för akademiker anställda av Sundsvalls kommun...

Läs mer

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader.

februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. februari 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Tre exempel på yrken med strukturella löneskillnader. Varför har kvinnor lägre lön än män? 2012 Slut på rean i kommuner och landsting Vision fortsätter

Läs mer

Fakta om tidsbegränsade anställningar

Fakta om tidsbegränsade anställningar Fakta om tidsbegränsade anställningar Flera former av tidsbegränsade anställningar Som tidsbegränsat anställda räknas personer med allmän visstidsanställning (AVA), vikariat och säsongsanställning. Tidsbegränsade

Läs mer

LÖNER/AVTAL. Lönerapport år 2011. Löner och löneutveckling år 2000 2010 efter klass och kön. Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten

LÖNER/AVTAL. Lönerapport år 2011. Löner och löneutveckling år 2000 2010 efter klass och kön. Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten LÖNER/AVTAL Lönerapport år 2011 Löner och löneutveckling år 2000 2010 efter klass och kön Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll Sammanfattning...2 1 Löner och löneutveckling år 2010....4

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda november 2015 och oktober 2016 2015-11-01 2016-10-31 987 83,9 % 930 82,7 % 190 16,1 % 195 17,3 % Totalt 1177 1125 Antalet anställda har

Läs mer

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007

Lönerapport år 2008. Löner och löneutveckling år 1997 2007 Lönerapport år 2008 Lönerna ökade i genomsnitt med 3,8 procent för arbetare och 3,6 procent för tjänstemän år 2007. Det är första gången på tio år som lönerna ökat mer för arbetare än för tjänstemän. Löneskillnaden

Läs mer

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE?

VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? ARBETSLIV VAD ÄR VIKTIGAST NÄR DET GÄLLER ARBETE? 1. Vilka yrken ska ha hög respektive låg lön enligt dig? 2. Vilken funktion har lönen förutom som inkomst? 3. Vad tror du är den främsta orsaken till att

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 16 december 2011 FRÅGA LAS OCH MBL Hösten 2004 får Tomas en provanställning i en butik som tillhör en detaljhandelskedja i

Läs mer

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen!

Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! GÖR SOM NYNÄSHAMNS KOMMUN Spara kraft och kronor med ett nytt sätt att lösa bemanningen! Nya tider i Nynäshamns kommun Lägre arbetskraftskostnader, fler tills vidareanställda och färre timavlönade. Det

Läs mer

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet...

Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 2 Tidsredovisning... 20 3 Sjukfrånvaro... 27 4 Personalrörlighet... Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning... 3 1 Bemanningsstruktur... 4 1.1 Tillsvidareanställda antal personer och årsarbetare... 4 1.2 Tillsvidareanställda sysselsättningsgrader... 6 1.3 Tillsvidareanställda

Läs mer

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut

Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Ett arbetsliv som utvecklar inte sliter ut Inledning För oss socialdemokrater är det en självklarhet att såväl kvinnor som män ska ha samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter på alla nivåer i samhället.

Läs mer

Omfattning, utveckling och flöden av tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda

Omfattning, utveckling och flöden av tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda DECEMBER 2016 Allt fler får ett fast jobb Omfattning, utveckling och flöden av tidsbegränsat anställda och tillsvidareanställda Författare: Malin Sahlén Sammanfattning Antalet tillsvidareanställda växer

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM

ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM ANSTÄLLNINGSFORMER, LEDIGHETSREGLER, MM Gunvor Axelsson Karlstads universitet 11 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt

Läs mer

Så mycket bättre? 2016

Så mycket bättre? 2016 Så m yctt Så mbyc? ke t bä e keret?b r t t ä t e k c ättre Så my? En jä m i priv förelse a En jämförelse av anstaällni va t chngsv ner illko tällnlöner or ocholö kom nrsoch svillkmun g ingsv i priva in

Läs mer

Personalekonomisk redovisning

Personalekonomisk redovisning Personalekonomisk redovisning Årsredovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1 31/12 respektive år

Läs mer

Anställning och anställningsförhållanden

Anställning och anställningsförhållanden Anställning och anställningsförhållanden Tabell 1: Antal anställda nov 2013 okt 2014 Tillsvidareanställda 2013-11-01 2014-10-31 Kvinnor 986 85 % 992 85 % Män 175 15 % 177 15 % Totalt 1161 1169 Ett mått

Läs mer

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission

SKTFs rapport. Slut på rean i kommuner och landsting. dags för en jämställdhetskommission SKTFs rapport Slut på rean i kommuner och landsting dags för en jämställdhetskommission Mars 2011 Inledning SKTF fortsätter sitt arbete med att påvisa hur ojämställd den svenska arbetsmarknaden är och

Läs mer

Byt lön. dags för jämställda löner

Byt lön. dags för jämställda löner Byt lön dags för jämställda löner Byt lön Hög dags tid för jämställda löner löner Innehåll Inledning... 5 Historisk tillbakablick... 5 Löneskillnaden idag... 6 Olika mått på löneskillnader... 8 Individuell

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor

Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Avtalsyrkanden 2013 Sveriges Kommuner och Landsting samt Arbetsgivarförbundet Pacta - samtliga avtal med bilagor Innehållsförteckning Inledning...2 HÖK 12 med bilagor Lön och ersättningar...4 Anställningsvillkor...6

Läs mer

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning

Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Hur gick det sen? Uppföljning tre år efter omställning Den största förändringen efter tre år för de som genomgått ett omställningsprogram inom TSLsystemet, är att 70 procent av de deltagare som fick en

Läs mer

Personal inom vård och omsorg

Personal inom vård och omsorg Personal inom vård och omsorg Antal anställda I november år 20081 fanns totalt 252 200 anställda (månadsavlönade) inom vård och omsorg i kommunerna vilket framgår av tabell 1. Det är en minskning med 1

Läs mer

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län

Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län Ökad jämställdhet ger fler jobb i Stockholms län December 2013 Innehåll Inledning... 2 Sysselsättningsgrad och deltidsarbete... 2 Uttag av föräldrapenning bland kvinnor och män... 5 Fungerande välfärd

Läs mer

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning

Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning 25 januari 2007 a06-2406 YT/gih Näringsdepartementet Jakobsgatan 26 103 33 Stockholm Yttrande över Bättre möjligheter till tidsbegränsad anställning Svenska Kommunalarbetareförbundet har givits möjlighet

Läs mer

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun

Jämställdhetsplan för Värmdö kommun Jämställdhetsplan för Värmdö kommun 1 Inledning Värmdö kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med jämställda arbetsplatser och gott medarbetarskap där vi möter varandra med respekt och öppenhet. Ett

Läs mer

Löner/avtal. Lönerapport år Löner och löneutveckling år efter klass och kön. Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten

Löner/avtal. Lönerapport år Löner och löneutveckling år efter klass och kön. Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Löner/avtal Lönerapport år 2013 Löner och löneutveckling år 2000 2012 efter klass och kön Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 2013 Omslagsfoto: Lars Forsstedt Grafisk

Läs mer

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 "8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5 " 1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 "8 4#/=7&>#&(

1 1!2 #&#'(/&'( 3 +.(4(/(,-4/4(& 56!&#.#&(7)&#(#&(/ 56 1 1 1 8!!1 9 #&/&('/ 5: #&#.-&/&+/& 5  1 8;8!!9 ;/&#&##. 5* #&#$%+/&#.#& 50 8 4#/=7&>#&( 2 #$%) * +#,-./ 0 1 1 2 ##/ 3 +.4/,-4/4 56 #.#7)##/ 56 1 1 1 81 9 #// 5: ##.-/+/ 5 1 8;89 ;/###. 5* ##$%+/#.# 50 7-./#..# 5 8 4#/=7># >=?@- @ A.>++,->7-%/A %=6- A8#$%>#....A 1 /=*?- 5? A#.>#>#,#A =/B06-5@

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling om ändring i lagen (98:80) om anställningsskydd; SFS 007:389 den 3 juni 007 utfärdad den 3 maj 007. Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3, 6 f, och 39 lagen (98:80) om anställningsskydd skall ha följande

Läs mer

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136.

Jämställdhetsplan Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober Dnr 2016/1136. Jämställdhetsplan 2016 Fastställd i Kommunfullmäktige den 25 oktober 2016. Dnr 2016/1136. 1(7) Innehåll Vad säger diskrimineringslagen om jämställdhet?... 2 Arbetsförhållanden... 2 Rekrytering... 2 Lönefrågor...

Läs mer

LÖNER/AVTAL. Lönerapport år Löner och löneutveckling år efter klass och kön. Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten

LÖNER/AVTAL. Lönerapport år Löner och löneutveckling år efter klass och kön. Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten LÖNER/AVTAL Lönerapport år 2012 Löner och löneutveckling år 2001 2011 efter klass och kön Författare: Mats Larsson, Arbetslivsenheten Innehåll Sammanfattning...2 1 Löner år 2011.....4 2 Löneutveckling

Läs mer

Halva arbetstiden, hela ansvaret

Halva arbetstiden, hela ansvaret Halva arbetstiden, hela ansvaret En rapport om kvinnors deltidsarbete Omslag s 1 Innehåll 1. Kort sammanfattning... 4 2. Inledning... 5 3. Begrepp... 6 4. Källor... 7 5. Omfattande deltidsarbete i kommunsektorn...

Läs mer

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys

Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys 1 (8) Bilaga 6 Resultat av 2016 års löneanalys Sammanfattning Det finns höga förväntningar på Uppsala kommuns arbete med normkritiskt jämställdhetsarbete, inte minst ur ett arbetsgivarperspektiv. Även

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn

Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern 2014. De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Sveriges Företagshälsor och Svenskt Kvalitetsindex: Jobbhälsobarometern De anställdas syn på jobbet inom vård- och omsorgssektorn Innehåll 1 Förord och sammanfattning... 3 2 Attityd till arbetet... 5 3

Läs mer

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014

Pensionsavgångar inom statsförvaltningen. Statistikrapport 2014 Pensionsavgångar inom statsförvaltningen Statistikrapport 2014 Innehållsförteckning Förord sid 5 1. Pensionsavgångar inom statsförvaltningen sid 7 1.1 Förutsättningar för statistikuppgifterna sid 7 1.2

Läs mer

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet

Kommunalarnas arbetsmarknad. Deltidsarbetslöshet Kommunalarnas arbetsmarknad Deltidsarbetslöshet 1 Bakgrund Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket

Läs mer

Vem kan rädda den svenska välfärden?

Vem kan rädda den svenska välfärden? Fokus på arbetsmarknad och utbildning Den svenska välfärden Vem kan rädda den svenska välfärden? Johan Jönsson 7 Kan vi bevara den svenska välfärden? Hur ska det i så fall gå till? Alla vet vi att välfärd

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR!

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR! I det här dokumentet finner du exempel på frågor vi ofta får och hur vi brukar svara på dem. Först kommer frågor och svar om vårt Arbetsvillkorindex, AVI, därefter följer frågor

Läs mer

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016

Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Avtal för VÄG & BAN 2013-2016 Huvudsakliga förändringar 37 månaders avtal, 2013 04 01 till 2016-04-30» Uppsägningsbart sista år Utgående lön för yrkesarbetare höjs totalt

Läs mer

Arbetsmarknadsstatistik

Arbetsmarknadsstatistik ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Åström Sinisalo Tobias Datum 2017-05-18 Diarienummer AMN-2017-0181 Arbetsmarknadsnämnden Arbetsmarknadsstatistik Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden föreslås

Läs mer

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU)

Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda. Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Förekomsten och utvecklingen av tidsbegränsat anställda Gabrielle Larsson Arbetskraftsundersökningarna (AKU) Tidsbegränsade anställningar Arbetskraftsundersökningarna Utveckling av antalet och andelen

Läs mer

Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD

Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD Unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet ARBETSMARKNAD Sammanfattning Rapporten redovisar resultatet av en kartläggning av unga vuxnas arbetsvillkor och syn på arbetslivet. Underlaget till rapporten

Läs mer

Naturvetarnas chefer inom skogen

Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarnas chefer inom skogen Naturvetarna genomförde under ett par veckor under våren 2012 en enkät riktad till chefer i skogsbranschen. Syftet med enkäten var att fånga upp hur det ser ut för chefer

Läs mer

Personalstatistik 2015

Personalstatistik 2015 Personalstatistik 2015 Susanne P Höglander Tillsvidareanställda per verksamhet Borgholm Energi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Administration 3 2 2 3 Fastighet 23 25 25

Läs mer

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU.

Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Sammanställning av Funktionsnedsattas situation på arbetsmarknaden 4:e kvartalet 2008. En tilläggsundersökning till arbetskraftsundersökningen, AKU. Publikation 2009:3, utgiven av Arbetsförmedlingen och

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Stabil andel visstidsanställda

Stabil andel visstidsanställda MARS 2014 PATRIK KARLSSON Stabil andel visstidsanställda på växande arbetsmarknad Innehåll 1. Bakgrund...2 2. Sammanfattande fakta...3 3. En växande arbetsmarknad....4 4. Utvecklingen av tillsvidareanställningar

Läs mer

ANSTÄLLNINGSFORMER. Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012

ANSTÄLLNINGSFORMER. Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Gunvor Axelsson Karlstads universitet 10 maj 2012 ANSTÄLLNINGSFORMER Tillsvidareanställning 4 LAS Tidsbegränsad anställning 4 o 5 LAS Provanställning 6 LAS Fullmakt (domare etc.) LAG

Läs mer

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor

Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Analysavdelningen Marwin Nilsson 2011-03-07 Utveckling av sysselsättningsgrad mellan män och kvinnor Lågkonjunkturen drabbade männen hårdast Den globala recessionen som drabbade Sverige 2008 påverkade

Läs mer

Lönerapport år 2007 Löner och löneutveckling år 1996 2006

Lönerapport år 2007 Löner och löneutveckling år 1996 2006 Lönerapport år 2007 Löner och löneutveckling år 1996 2006 Rapporten har utarbetats av LOs löne- och välfärdsenhet. För ytterligare information, kontakta Mats Larsson, telefon 08-796 28 11. Landsorganisationen

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010

Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst. Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Trygghet i arbete sysselsättning och inkomst Preliminära resultat från en enkätundersökning till anställda hösten 2010 Sociologiska institutionen, Göteborgs universitet 1 Inledning Hösten 2009 fick Sociologiska

Läs mer

Pensionen en kvinnofälla

Pensionen en kvinnofälla Pensionen en kvinnofälla En rapport om kommunalares pensioner Omslag s 1 2015 4680_Rapport_Pension_A4_150113.indd 1 2015-01-13 10:29 Sammanfattning av Pensionen - en kvinnofälla Av Annakarin Wall, Kommunal

Läs mer

Arbetsförmedlingen Kultur Media. Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011

Arbetsförmedlingen Kultur Media. Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011 Arbetsförmedlingen Kultur Media Arbetsmarknadsprognos för kultur och media 2011 Prognos för kultur och media 2011 Arbetsmarknadsprognosen för kultur och media bygger på Arbetsförmedlingen Kultur och Media:s

Läs mer

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet

Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Bemanningsavtalet Medieföretagen Svenska Journalistförbundet Gemensam kommentar Anställning av journalister i bemanningsföretag Anställningsavtal Varken lag eller kollektivavtal innehåller regler för hur

Läs mer

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27

Trivsel på jobbet en åldersfråga? Jobbhälsobarometern, Delrapport 2012:2, Sveriges Företagshälsor 2013-02-27 Trivsel på jobbet en åldersfråga? 2 Om Jobbhälsobarometern Jobbhälsobarometern bygger på telefonintervjuer med ett representativt urval av svenskar i åldern 20 65 år som arbetar minst halvtid. Jobbhälsobarometern

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013

Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare. juni 2013 Ungas förväntningar på en jämställd arbetsgivare juni 2013 Hur står det till med jämställdheten egentligen? Unga välutbildade kvinnor och män ser en jämställd arbetsmarknad som något självklart. Men vad

Läs mer

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av

Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010. 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden. En lön att leva av Förbundskrav utväxlade den 5 februari 2010 2010 års avtalsrörelse med yrkanden inom SHR-s kollektivavtalsområden En lön att leva av Utvecklingen för svensk besöksnäring har under de senaste tio åren varit

Läs mer

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN

DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN DAGS FÖR ETT FEMINISTISKT SYSTEMSKIFTE I VÄLFÄRDEN Dags för ett feministiskt systemskifte i välfärden Det drar en feministisk våg över Sverige. Den feministiska rörelsen är starkare än på mycket länge

Läs mer

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb

Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb 2015-11-13 Redogörelsetext för Bestämmelser för traineejobb Redogörelsen omfattar Överenskommelse om Bestämmelser för traineejobb och gäller fr.o.m. 2015-11-12. Parter i överenskommelsen är Sveriges Kommuner

Läs mer

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken

Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Kvinnor, män och lön. Vilka olika perspektiv ger den officiella lönestatistiken Sofia Löfgren, SCB John Ekberg, Medlingsinstitutet Almedalen 3 juli 2014 Statistikens betydelse och nytta för samhället SCB

Läs mer

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12

Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Redogörelse för överenskommelse om personlig assistent och anhörigvårdare PAN 12 Inledning Denna redogörelse omfattar Överenskommelse om Lön och anställningsvillkor för personlig assistent och anhörigvårdare.

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

JÄMSTÄLLDHETPLAN

JÄMSTÄLLDHETPLAN Administrativa enheten NOK 671-2010 JÄMSTÄLLDHETPLAN 2010-2011 JÄMIX Jämställdhetsdelen i Likabehandlingsplanen för 2010-2011 utgår i huvudsak ifrån NyckeltalsInstitutet AB:s jämställdhetsindex JÄMIX men

Läs mer

Enkät bemanning. november 2011

Enkät bemanning. november 2011 Enkät bemanning november 2011 Enkät bemanning november 2011 Syfte Generell kartläggning av de bemanningsanställdas situation Ge bemanningsanställda möjlighet att med egna ord berätta om hur de ser på sin

Läs mer

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för

kalenderår när inkomsterna från sjukförsäkringen för Promemoria 2013-04-17 Pensionsåldersutredningen S 2011:05 Historiska inkomster för personer som gör tidiga uttag av sin ålderspension - bearbetningar av uppgifter från Inkomst- och taxeringsregistret 1.

Läs mer

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet?

Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Lönekarriär ett sätt att nå jämställdhet? Marie Söderqvist och Emma Hernell November, 2001 En analys av europeisk lönestatistik Förord I Frankrike finns tre gånger så många kvinnor med höga löner som i

Läs mer

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850

295 (236 Kvinnor 61 Män) Undersköterskor 23 291 23 289 23 577 23 425 21 350 21 030 24 600 24 850 sid 1 (10) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Vård- och omsorgsförvaltningens jämställdhetsoch mångfaldsplan 2014-2016 Dnr VON-2014-19 Dpl 08 Inledning och bakgrund Jämställdhet och mångfald är en förutsättning

Läs mer

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare

Statistik. Synen på karriären. Akademikerförbundet. jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Statistik Synen på karriären Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare 2 Att kompetensutveckla sin personal är både en väg för arbetsgivaren att nå bättre

Läs mer

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män.

Tabellen nedan visar förvaltningens tillsvidareanställda fördelat på respektive avdelning och kvinnor/män. IDROTTSFÖRVALTNINGEN ADMINISTRATIVA AVDEL NINGEN PERSONALENHETEN BILAGA 5 PERSONALREDOVISNING 2009 Antal anställda Tillsvidareanställda Idrottsförvaltningen hade i slutet av 2009 totalt 420 tillsvidareanställda.

Läs mer

Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda

Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda Facklig organisationsgrad bland utlandsfödda Ett faktamaterial om välfärdsutvecklingen Nummer 69 Löne- och välfärdsenheten, LO Sven Nelander, Maria-Paz Acchiardo och Ingela Goding Högst facklig organisationsgrad

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län april månad 2015 Arbetslöshet minskar inte längre Arbetslösheten har minskat sedan början av 2014.

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Löneadministration för nybörjare.

Löneadministration för nybörjare. Löneadministration för nybörjare. BEHÖVER DU ANSTÄLLA? DÅ KAN DET VARA BRA ATT KÄNNA TILL VILKA LAGAR SOM GÄLLER. HÄR ÄR GUIDEN FÖR DIG! Vi tar ditt företagande personligt Regelverket för löneadministratören

Läs mer

Missgynnar pensionssystemet kvinnor?

Missgynnar pensionssystemet kvinnor? Missgynnar pensionssystemet kvinnor? 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 9 år år+ 4 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år 67-69 år 70-74 år Kronor per månad Kronor per månad 40 000 35 000 30 000 25 000 20 40000

Läs mer

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005

Utrikes födda anställda. i kommuner 2005 Utrikes födda anställda i kommuner 2005 Förord Mångfald och integration i arbetslivet inom verksamheterna inom kommuner, landsting och regioner är ytterst en kvalitetsfråga. En viktig förutsättning för

Läs mer

Sysselsättning inom hotell och restaurang

Sysselsättning inom hotell och restaurang Sysselsättning inom hotell och restaurang I det här avsnittet ser vi på dem som lagar den mat vi äter ute: på restaurang och i storkök. I Jordbruksstatistisk årsbok 2010 kan man ta del av statistik från

Läs mer