Inlämningsuppgift. Fråga 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Inlämningsuppgift. Fråga 1"

Transkript

1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och b) behandlar just förhandlingstekniken i MBL. Ta reda på vilka som berörs i vilken fråga! Lycka till! Så rätt blev det nu! Godkänd och lycka till med nästa steg! Fråga 1 a) Analysfråga: ST är ett vertikalt förbund och vi hälsar alla välkomna till ST. Vilka är fördelarna med att vi är arbetsplatsfacket för alla? ST kan jobba på bredare front, få med så många som möjligt på tåget. Tidigare svar: ST kan jobba på bredare front, få med så många som möjligt på tåget. Visst, alla på arbetsplatsen, oavsett utbildning eller befattning är välkomna i vårt förbund. b) Analysfråga: Vilka av STs värderingar, som tex. goda arbetsvillkor, demokrati, humanism, solidaritet och partipolitisk obundenhet, tycker du är viktigast och varför? Goda arbetsvillkor tycker jag är viktigast. Utan goda arbetsvillkor så får man en dålig arbetsmiljö, och då ökar riskerna för utbrändhet och andra arbetsmiljörelaterade sjukdomar. Tidigare svar: Goda arbetsvillkor tycker jag är viktigast. Utan goda arbetsvillkor så får man en dålig arbetsmiljö, och då ökar riskerna för utbrändhet och andra arbetsmiljörelaterade sjukdomar. Så kan det vara! Fråga 2 a) Analysfråga: Varför är det bra med fackföreningar? Facket bidrar till många saker såsom jämställdhet, bättre arbetsmiljö, håller koll på skillnader i löner, etc. Tidigare svar: Facket bidrar till många saker såsom jämställdhet, bättre arbetsmiljö, håller koll på skillnader i löner, etc., med den styrka som vi har om vi är många! b) Analysfråga: Beskriv hur du tror att det skulle se ut om facket inte fanns. Arbetsgivaren skulle nog misshandla personalen mer när det kommer till sämre arbetsvillkor och lönesättningen för att maximera sin egen vinst. Tidigare svar: Arbetsgivaren skulle nog misshandla personalen mer när det kommer till sämre arbetsvillkor och lönesättningen för att maximera sin egen vinst.

2 Du vet, den svenska modellen, med kollektivavtal... Fråga 3 För dig som förtroendevald kan det vara bra att veta hur din egen avdelning är uppbyggd, det är också bra att vet vem man kan kontakta i olika frågor, ta därför reda på hur din avdelning ser ut! a) Avdelning Vem är avdelningsordförande? STs avdelningar är uppbyggda på lite olika sätt, till exempel har några sektioner och andra inte. För dig som förtroendevald kan det vara bra att veta hur din egen avdelning är uppbyggd, det är också bra att vet vem man kan kontakta i olika frågor, ta därför reda på: Annika Aronsson Tidigare svar: Annika Aronsson Så heter hon. b) Sektioner Hur många sektioner har din avdelning? Vilken sektion tillhör du? Vem är sektionsordförande? 34 avdelningar som det står kontaktuppgifter till. g tillhör sektionen Mittuniversitetet. Sektionsordförande är Lollo Ljuslin. Tidigare svar: 34 avdelningar som det står kontaktuppgifter till. g tillhör sektionen Mittuniversitetet. Sektionsordförande är Lollo Ljuslin. Du har så rätt. g har kollat och egentligen är det 41, men troligen är det några som är sk "vilande". Du har så rätt, vi får nog "väcka upp" de andra. c) Klubbar Finns det klubbar i din sektion? Hur många i så fall? Vem är klubbordförande? Nej Tidigare svar: Nej Avdelningarna i ST ser olika ut i sin uppbyggnad. Det beror på hur arbetsgivaren har sin org. d) Arbetsplatsombud Finns det arbetsplatsombud på din arbetsplats?

3 Det är den närmaste länken till medlemmar/blivande medlemmar och ett mycket viktigt uppdrag. Fråga 4 a) Vilka är dina uppgifter som förtroendevald? g är ansvarig för arbetsmiljö och lika villkor. g är ansvarig för arbetsmiljö och lika villkor. Låter som ljuv musik i mina öron. g jobbar mycket med arbetsmiljö och har så gjort under många år. Den psykosociala miljön tycks vara den som är svårast att hantera på våra arbetsplatser idag. b) Hur löser du dessa uppgifter? g är huvudskyddsombud i Sundsvall på Mittuniversitetet. I och med det så sitter jag med i skyddskommittén. Inför varje skyddskommitté så har jag möten med alla lokala skyddsombud och framför deras talan sedan under skyddskommittén. g återrapporterar till sektionsstyrelsen. Som lika villkors-ansvarig så sitter jag med i strategigruppen för lika villkor på Mittuniversitetet. g återrapporterar det som sägs i strategigruppen till sektionsstyrelsen. g är huvudskyddsombud i Sundsvall på Mittuniversitetet. I och med det så sitter jag med i skyddskommittén. Inför varje skyddskommitté så har jag möten med alla lokala skyddsombud och framför deras talan sedan under skyddskommittén. g återrapporterar till sektionsstyrelsen. Som lika villkors-ansvarig så sitter jag med i strategigruppen för lika villkor på Mittuniversitetet. g återrapporterar det som sägs i strategigruppen till sektionsstyrelsen. Du fixar dina uppdrag precis som man ska! Grattis till gott arbete! Fråga 5 a) Vilka andra fackförbund än ST finns det på din arbetsplats? SACO, Största förbundet vid Mittuniversitetet är SULF. Det finns vissa som tillhör Lärarnas riksförbund. Tidigare svar: SACO, SACO består av ett antal fackföreningar, precis som TCO gör. ST tillhör TCO. Kan du ge exempel på SACO-föreningar på din arbetsplats? b) Vilken arbetsgivarorganisation är din arbetsgivare medlem i? Arbetsgivarverket Tidigare svar: Arbetsgivarverket Helt rätt!

4 Fråga 6 a) Vilka två förutsättningar måste vara uppfyllda för att förtroendemannalagen (FML) ska gälla? I vilken paragraf står det? Arbetsplatsen ska ha ett kollektivavtal. Arbetsgivaren måste bli underrättad vilka som är förtroendevalda. Detta står i paragraf 1. Tidigare svar: Arbetsplatsen ska ha ett kollektivavtal. Arbetsgivaren måste bli underrättad vilka som är förtroendevalda. Detta står i paragraf 1. Alldeles rätt! b) Har en facklig förtroendeman något skydd för att inte få försämrade arbetsförhållanden och anställningsvillkor i FML? I vilken paragraf hittar du det i så fall?, i paragraf 4., i paragraf 4. Visst! Fråga 7 a) I vilken paragraf i Lagen om medbestämmande (MBL) står det om arbetsgivarens informationsskyldighet? Paragraf 19. Tidigare svar: Paragraf 1 Om arbetsgivarens informationsskyldighet när det gäller verksamhet och budget står i en längre fram. VIlken? b) I MBL har arbetsgivaren en skyldighet att förhandla med berörd arbetstagarorganisation vid viktigare förändring av arbets- och/eller anställningsförhållanden för arbetstagaren som tillhör organisationen. I vilken paragraf hittar du denna regel?, i paragraf 11., i paragraf 4. Den sk primära förhandlingsskyldigheten som arbetsgivaren har står att läsa om under rubriken förhandling i MBL, vilken? Fråga 8 a) Vem har juridiskt det yttersta ansvaret för arbetsmiljön? I vilket kapitel och i vilken paragraf i arbetsmiljölagen står det? Arbetsgivaren har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Detta står i kapitel 3, paragraf 2

5 Tidigare svar: Arbetsgivaren har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Detta står i kapitel 3, paragraf 2 Helt rätt! b) Vad har du som arbetstagare för skyldigheter? I vilka paragrafer i arbetsmiljölagen hittar du dem? Man skall medverka arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet för att förbättra arbetsmiljön. Man skall använda skyddsanordningar, och finns det någon risk för ohälsa så ska detta anmälas till skyddsombudet. Detta står i kapitel 3,paragraf 4 Tidigare svar: Man skall medverka arbetsmiljöarbetet och delta i genomförandet för att förbättra arbetsmiljön. Man skall använda skyddsanordningar, och finns det någon risk för ohälsa så ska detta anmälas till skyddsombudet. Detta står i kapitel 3,paragraf 4 Klockrent c) Vem är skyddsombud på din arbetsplats? Mittuniversitetet har ett skyddsombud per avdelning samt ett huvudskyddsombud per ort. Huvudskyddsombuden är Andreas Lind (jag) i Sundsvall, Jokka Flamming i Östersund och net Harling i Härnösand. Tidigare svar: Mittuniversitetet har ett skyddsombud per avdelning samt ett huvudskyddsombud per ort. Huvudskyddsombuden är Andreas Lind (jag) i Sundsvall, Jokka Flamming i Östersund och net Harling i Härnösand. Verkar klokt med ett Huvudskyddsombud/ort. Det är viktigt också att vi har tillräckligt med skyddsombud på arbetsplatserna också! Fråga 9 a) Finns det samverkansavtal på din arbetsplats eller tillämpas MBL? Samverkansavtal Tidigare svar: Samverkansavtal Vanligt nu för tiden! b) Analysfråga: Vad är skillnaden för den anställda när det gäller inflytande om du jämför möjligheterna i MBL och i Samverkan? g anser att Samverkan är en utvecklad version av MBL där MBL och AML förenas och där man skapar en större delaktighet för respektive anställd att få känna ett större inflytande. g anser att Samverkan är en utvecklad version av MBL där MBL och AML förenas och där man skapar en större delaktighet för respektive anställd att få känna ett större inflytande. Absolut! c) Analysfråga: Vilka tre fördelar ser du med samverkansavtal och vilka tre fördelar ser du med MBL (när du jämför dem)?

6 Samverkan får med alla anställda, medan MBL blir en mer facklig angelägenhet. Samverkan ger mer öppenhet gentemot MBL. I samverkansavtalet så kan man avtala fram de bästa bitarna i MBL. Tidigare svar: Samverkan får med alla anställda, medan MBL blir en mer facklig angelägenhet. Samverkan ger mer öppenhet gentemot MBL. I samverkansavtalet så kan man avtala fram de bästa bitarna i MBL. Absolut! Och det är värt att veta att vi alltid har MBL som en "bottenplatta" att gå tillbaka till! d) Har ni Medarbetarsamtal/Utvecklingssamtal på er arbetsplats? Hur upplever du att dessa fungerar? Vi har medarbetarsamtal, och de funkar sådär, eftersom man har dem så sällan. Tidigare svar: Vi har medarbetarsamtal, och de funkar sådär, eftersom man har dem så sällan. Det är tyvärr ett vanligt svar. Fråga 10 Om en medlem kommer till dig och redovisar ett arbetsmiljöproblem hur bör du då agera? Läs gärna avsnitt 6. Du ska först uppmuntra medlemmen att gå till sin chef, eftersom chefen har arbetsmiljöansvaret. Annars får man hänvisa till skyddsombudet, som kan ta hjälp av huvudskyddsombudet eller gå till arbetsmiljöverket. Tidigare svar: Du ska först uppmuntra medlemmen att gå till sin chef, eftersom chefen har arbetsmiljöansvaret. Annars får man hänvisa till skyddsombudet, som kan ta hjälp av huvudskyddsombudet eller gå till arbetsmiljöverket. Visst! Fråga 11 ST har ett antal servicemål som det är viktigt att vi alla jobbar med. Hur ser det ut hos dig? g har träffat en representant från min sektions-/avdelningsstyrelse Bra g hälsar nyanställda på arbetsplatsen välkomna till ST Bra g hälsar nya medlemmar välkomna till ST

7 Bra g gör ST synligt på arbetsplatsen Bra!

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej igen Thomas, Nu har jag rättat dina kompletteringar och det var i stort sett rätt. Det som kvarstår som ett litet frågetecken är SACO frågan som jag har försökt

Läs mer

Projekt privata 2012-06-15

Projekt privata 2012-06-15 VÅRDFÖRBUNDET Samverkansavtal Ett stöd vid framtagande Projekt privata 2012-06-15 Medbestämmande för de anställda i företagen är en självklarhet i dagens samhälle. De anställda ska har rätt och möjlighet

Läs mer

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD

Facklig handbok. för förtroendevalda inom kommuner och landsting DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD Facklig handbok DATAVETARE FÖRTROENDEVALD DIETIST FÖRTROENDEVALD MOLEKYLÄRB IOLOGI STUDERANDE FÖRTROENDEVALD för förtroendevalda inom kommuner och landsting Innehåll Inledning... 4 Kapitel 1 Den svenska

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet

Syns du finns vi. Att vara ombud i Lärarförbundet Syns du finns vi Att vara ombud i Lärarförbundet Välkommen som ombud! Du som är ombud på arbetsplatsen är en viktig person i Lärarförbundet både för medlemmarna på din arbetsplats och för hela förbundet.

Läs mer

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet

En handbok för nya styrelser. Att komma igång. med lokal facklig verksamhet En handbok för nya styrelser Att komma igång med lokal facklig verksamhet 1 2 ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Print, september 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet

Fackförbundet ST. STs jobbsökarguide. tips och råd på vägen mot drömjobbet Fackförbundet ST STs jobbsökarguide tips och råd på vägen mot drömjobbet 1 Rätt jobb för dig Äntligen! Du har hittat drömjobbet och allt verkar stämma! Med de kvalifikationer du har borde det inte vara

Läs mer

Vägledning för fackligt förtroendevalda

Vägledning för fackligt förtroendevalda Jens Ellingsen, fackligt förtroendevald, Uppsala. Vägledning för fackligt förtroendevalda Välkommen som förtroendevald i Läkarförbundet! Innehåll LÄKARFÖRBUNDET Läkarförbundets organisation 4 UPPDRAGET

Läs mer

Framgångsrik organisering

Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering Framgångsrik organisering för arbetsplatsklubbar Till dig som är förtroendevald Ialla tider har människan sökt gemenskap. För att lättare ta sig genom svårigheter, men också för

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Skyddsombuden erfarenheter 2012

Skyddsombuden erfarenheter 2012 LO Arbetsmiljö Skyddsombuden erfarenheter 2012 Skyddsombuden 100 år Författare: Sten Gellerstedt, Arbetslivsenheten Landsorganisationen i Sverige 1 Förord Skyddsombudet fyller 100 år 2012. LO gör därför

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö

FACKLIG HANDBOK. om arbetsmiljö FACKLIG HANDBOK om arbetsmiljö Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig handbok om arbetsmiljö 1.

Läs mer

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare

Välkommen till Lärarnas Riksförbund. Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Välkommen till Lärarnas Riksförbund Fackförbundet för behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare Lärarnas Riksförbund är förbundet för dig som är eller studerar till lärare eller studie- och yrkesvägledare.

Läs mer

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön

Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön Ansvar och befogenhet i arbetsmiljön 2 Arbetsgivaren ansvarar för arbetsmiljön Det är alltid arbetsgivaren som ansvarar för att arbetstagarna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter utan att bli skadade

Läs mer

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders

Jusek. Box 5167, 102 44 Stockholm Tel 08-665 29 00. E-post jusek@jusek.se www.jusek.se. Fotoskrift AB T0035 0901 2 000 ex Lenanders Jusek i korthet Jusek är akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personal vetare och samhällsvetare. Jusek är medlem i Saco och partipolitiskt obundet. Jusek har cirka 78 000 medlemmar

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor

Handbok. för förtroendevalda inom kommunal sektor Handbok för förtroendevalda inom kommunal sektor Innehåll Innehållsförteckning 3-6 Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal

FACKLIG HANDBOK. om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal FACKLIG HANDBOK om förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter enligt lag och avtal Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges

Läs mer

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor

Handbok. för förtroendevalda inom privat sektor Handbok för förtroendevalda inom privat sektor Innehållsförteckning Välkommen som förtroendevald 7 Din roll och dina uppgifter 8 Varför lokalavdelning 8 Avdelningens ansvar/grundläggande principer 9 När

Läs mer

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012

Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 «tillbaka Rapport - STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Rapport STs temperaturmätare arbetsmiljön 2012 Fråga 1 - Jobbar du heltid eller deltid? A Heltid 84 87,5% 134 90,5% 175 90,2% 91 86,7% 122 84,1%

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF

ARBETSMILJÖAVTAL. Gäller från och med 2006-12-01. Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR. Hotell och Restaurang Facket, HRF Gäller från och med 2006-12-01 ARBETSMILJÖAVTAL Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, SHR Hotell och Restaurang Facket, HRF Tjänstemannaförbundet HTF 1 Innehåll: Arbetsmiljöavtal.....................................

Läs mer

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar

Kursbok till deltagarna som går utbildningen. om forsakringar Kursbok till deltagarna som går utbildningen om forsakringar 1 2 innehåll 4 Facket försäkrar 6 Lagstadgade försäkringar 7 Avtals försäkringar 8 Medlems försäkringar 10 Ar bet slös 12 Sjuk 15 Arbet sskada

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Framgångsrik rekrytering

Framgångsrik rekrytering Framgångsrik rekrytering ST, 2005. Produktion: STs informationsenhet. Andra upplagan. Tryck: NRS Tryckeri AB, november 2005. Upplaga: 3 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. E-post: bestall@st.org.

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Satsa på dig själv med fler i facket

Satsa på dig själv med fler i facket Satsa på dig själv med fler i facket Du är viktigast! Du har det viktigaste fackliga uppdraget av alla. Så sträck på dig och var stolt! Som medlemsvärvare är du med och ser till att vi tillsammans blir

Läs mer