Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012"

Transkript

1 Attityder lön YouGov Opinion Malmö April 2012

2 Om mäns och kvinnors löneattityd Kvinnor väljer oftare än män att jämföra sig med en lägre snittlön. Exempelvis så i en yrkesgrupp där män har 2000 kronor högre snittlön än kvinnor är det betydligt fler kvinnor som väljer att jämföra sig med den lägre snittlönen inom yrkesgruppen. Sju procent av kvinnorna väljer att jämföra sig med andra kvinnors snittlön som alltså låg 2000 kronor lägre än männens. Bland männen är det istället tydligt fler som jämför sig med den högre snittlönen. Kvinnor väljer alltså en referensram i löneförhandlingen som är till nackdel för dem. På frågan vilken lön man skulle begära om man själv vore chef för ett större företag är det stor skillnad mellan könen. Knappt en tredjedel av kvinnorna, 28 procent, skulle begära kronor i månadslön vilket endast tolv procent av männen skulle nöja sig med. Den begärda snittlönen som VD per månad bland män ligger på kronor medan kvinnor i snitt skulle begära kr. Männen skulle begära nästan 50 procent mer än kvinnor. På samma vis skiljer det i frågan om vilken årsbonus man skulle tycka var rimlig i samma befattning. Kvinnor begär ca kronor medan män drygt kronor. Dock är det lika många män som kvinnor som anser att en marknadsmässig lön skulle räcka, det vill säga inte begära någon årsbonus alls. Ansvaret för löneskillnader mellan män och kvinnor inom samma yrke är spritt mellan personalansvarig chef (48 procent) och hos fackförbund (42 procent) respektive arbetsgivarorganisationer (42 procent). Fler av kvinnorna än männen tycker att det är politikers ansvar (37 procent av kvinnorna vs 27 procent av männen). För löneskillnader mellan mansdominerade och kvinnodominerade yrken ligger ansvaret också relativt jämnt fördelat på dessa fyra grupper, dock är det färre som tycker ansvaret ligger hos personalansvarig chef och något fler som tycker det ligger hos politiker. April

3 Om yngres och äldres löner Att minska inkomstskillnaderna mellan yngre och äldre är inte en särskilt viktig samhällsfråga för svenskar, det är till och med fler som inte tycker det är viktigt, fyra av tio, än som faktiskt tycker att det är viktigt, 20 procent. Detta överensstämmer också med attityden att en god löneutveckling generellt bör prioriteras framför höga ingångslöner inom samma yrke. Sex av tio prioriterar en god löneutveckling mot endast fem procent som vill prioritera en hög ingångslön. Även bland yngre är prioriteringen tydligt likadan. Attityden är också oberoende av vilken partisympati man har, dock prioriterar alliansväljare en god löneutveckling högre än de rödgröna (69 procent respektive 50 procent). I hela den vuxna befolkningen är det något fler, 44 procent, som är positiva till ungdomslöner än som är negativa, 36 procent, men det är tydligt att inställningen är beroende på ålder. I åldrarna år är det lika många positiva som negativa medan bland de som är yngre är tydligt mer negativa. Bland de allra yngsta, alltså de som berörs av en eventuell ungdomslön, är 54 procent negativa och 25 procent positiva. Bland de äldre är inställningen den omvända, drygt hälften är positiva. Inställningen till ungdomslön är också kopplat till vilket parti man sympatiserar med just nu. De som skulle rösta på Moderaterna om det vore val i dag är betydligt mer positiva, i paritet med övriga allianspartiers väljare. I det rödgröna blocket är tydligt fler negativa, än positiva. Oberoende av partisympati så tycker nio av tio svenskar att det är viktigt att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Av tolv listade yrkesgrupperna inom offentlig sektor är vårdpersonalen i äldreomsorgen mest positiva till ett högre skatteuttag i syfte att höja lönen för sjuksköterskor och undersköterskor. Sex av tio är positiva till högre skatt för sig själv till förmån för dessa grupper, endast 15 procent är negativa. Framför allt kvinnor och de som sympatiserar med det rödgröna blocket är positiva till att själv betala en högre inkomstskatt, S och V-väljare i högre utsträckning än MPsympatisörer. Det kan också tilläggas att vad gäller personal inom vård/omsorg (ej läkare) samt lärare på grundskola/gymnasium är fler positiva än negativa också bland alliansväljarna. Johan Rosenqvist chef YouGov Malmö April

4 0 kr, månadslön är tillräckligt Om du vore VD för ett företag med 1000 anställda som säljer/levererar produkter för mer än 1 miljard kr per år, och har en marknadsmässig månadslön, vilken årsbonus före skatt skulle du tycka var rimlig för din egen del om företaget når sina uppsatta mål? kr kr kr kr kr kr kr kr kr Mer än kr Vet ej 1 1 9% 10% 9% 1 10% 6% 1 2% 2% 1 2 9% 36% 3 3 Bas: alla Alla (n=1011) Kvinnor (n=505) Män (n=506) Begärd månadslön i snitt bland de som angivit ett belopp: Alla kr Kvinnor kr Män kr April

5 Tänk dig att du skall förhandla din egen lön i ett yrke som har nedanstående lönebild, vilken lön skulle du då jämföra dig med i förhandlingen om din egen lön? Bas: alla 4 Snittlön yrket 3 49% Snittlön yrket, män Snittlön yrket, kvinnor 39% 4 5 Alla (n=1011) Kvinnor (n=505) Män (n=506) Vet ej 6% 6% Lönebild i yrket: Alla kr Kvinnor kr Män kr April

6 Tänk dig att du skall förhandla din egen lön i ett yrke som har nedanstående lönebild, vilken lön skulle du då jämföra dig med i förhandlingen om din egen lön? Bas: alla Snittlön yrket Snittlön yrket, ålder år 46% 72% Snittlön yrket, ålder år Snittlön yrket, ålder år % 3 6 Alla (n=1011) år (n=253) år (n=173) år (n=585) Vet ej 0 % 6 % 6 % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% April

7 Hur ser du generellt på lönebilden inom ett yrke vad gäller nivån på ingångslön som nyanställd i yrket och löneutvecklingen efter flera års anställning i yrket? Vad bör generellt prioriteras Bas: alla (n=1011) 1 = Hög ingångslön prioriteras helt 2% 2 3 = Lika prioritet 30% 4 20% 5 = God löneutveckling prioriteras helt 3 Vet ej 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100 April

8 Vårdpersonal i äldreomsorgen Vilken är din inställning till att själv betala en högre inkomstskatt för att ge högre lön till följande yrkesgrupper i offentlig sektor? Bas: Alla (n=1011) 32% 30% positiva minus negativa 4 Sjuksköterskor 32% 2 4 Undersköterskor 22% Grundskollärare 10% 9% Gymnasielärare 10% 9% 2 32% 1 30% Förskollärare % 29% 22% Polis % 12% Lärare på universitet/högskola 12% 3 22% Läkare 20% Tjänstemän i offentlig förvaltning % 6% -4 Riksdagsledamöter 56% 2 2% -72% Kommun-/Landstingspolitiker 5 22% 16% 2% -7 Mycket negativ (1) Ganska negativ (2) Varken eller (3) Ganska positiv (4) Mycket positiv (5) Vet ej April

9 Vilken är din inställning till att själv betala en högre inkomstskatt för att ge högre lön till följande yrkesgrupper i offentlig sektor? Bas: alla (n=1011) Vårdpersonal i äldreomsorgen Sjuksköterskor Undersköterskor 5 62% 6 Grundskollärare Gymnasielärare 49% 5 Förskollärare 4 Ganska/mycket positiv Polis 3 (4+5) Lärare på universitet/högskola 30% Läkare Tjänstemän i offentlig förvaltning 1 Riksdagsledamöter Kommun-/Landstingspolitiker April

10 April

11 Vilken är din inställning till s k ungdomslöner, dvs att ungdomar arbetar för en lön som motsvarar 7 av ordinarie lön? Bas: alla positiva minus negativa Alla (n=1011) 20% 16% % år (n=253) 26% 22% 1 22% 6% -20% år (n=173) 1 26% Hur viktigt är det för dig att få en så hög lön det bara är möjligt i en förhandling om lön och andra anställningsvillkor? Bas: alla (n=1011) 45år och 1 äldre = Helt (n=585) oviktigt 1 30% % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Mycket negativ (1) Ganska negativ (2) Varken eller (3) Ganska positiv (4) Mycket positiv (5) Vet ej % 5 = Mycket viktigt 2 Vet ej April

12 Hur viktiga anser du att följande samhällsfrågor är? Bas: alla (n=1011) Viktigt minus oviktigt Minska ungdomsarbetslösheten 2% 10% 30% 5 8 Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 2% 6% Minska klyftorna mellan hög- och låginkomsttagare 22% % Minska löneskillnader mellan yngre och äldre arbetstagare % Helt oviktigt Mycket viktigt 5 April

13 Hur viktiga anser du att följande samhällsfrågor är? Bas: alla (n=1011) Viktigt minus oviktigt Minska ungdomsarbetslösheten 2% 10% 30% 5 8 Öka jämställdheten mellan kvinnor och män 2% 6% Minska klyftorna mellan hög- och låginkomsttagare 22% % Minska löneskillnader mellan yngre och äldre arbetstagare % Helt oviktigt Mycket viktigt 5 April

14 Vem/vilka bär ansvar för de löneskillnader som finns mellan män och kvinnor i Sverige inom följande områden? Bas: alla (n=1011) Den enskilde löntagaren 16% Arbetsgivarorganisationer Fackförbund 42% 42% 4 42% Personalansvarig chef Politiker 36% 3 32% 4 Mansdominerade yrken jämfört med kvinnodominerade yrken Löneskillnader mellan män och kvinnor inom samma yrke Annan Ingen 6% 2% Vet ej 1 1 April

15 Anser du dig vara feminist? Bas: alla 3 Ja 42% Nej 42% 5 Alla (n=1011) Kvinnor (n=505) Män (n=506) 6 1 Vet ej 1 1 April

16 Hur nöjd är du med din nuvarande månadslön? Bas: arbetar hel- eller deltid (n=561) Mycket missnöjd (1) 10% Ganska missnöjd (2) Varken eller (3) 26% % Alla (n=561) Kvinnor (n=246) Män (n=315) Ganska nöjd (4) 32% 3 32% Mycket nöjd (5) 6% April

17 Information om undersökningen Undersökningen är genomförd i YouGovs onlinepanel i Sverige under perioden april har svarat på inbjudan. Målgrupp är kvinnor och män från 18 år och uppåt. Urvalet är representativt för Sverige vad gäller kön, ålder, region samt senaste riksdagsval. YouGovs onlinepanel i Sverige bestående av förrekryterade kvinnor och män i åldrarna 18+ som vill delta i undersökningar. Panelen är en så kallad accesspanel. Vägning av data April

Så sparar svenska folket

Så sparar svenska folket Så sparar svenska folket Undersökning om svenska folkets vanor och beteenden när de gäller sparande April 2011 SBAB Bank Box 27308 102 54 Stockholm Tel. 0771 45 30 00 www.sbab.se Inledning SBAB Bank har

Läs mer

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva!

Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Jämställda arbetsplatser har bättre stämning och är mer effektiva! Att som arbetsgivare aktivt försöka skapa jämställda möjligheter för kvinnor och män på arbetsplatsen tycks generera både en extra positiv

Läs mer

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hur sparsam är svensken? SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hur sparsam är svensken? Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 18-24 augusti 2011.

Läs mer

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE E-handeln 2012- miljarder riskerar gå upp i rök Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Denna undersökning är gjord av Silentium 1 7 mars

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap

Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Vem sjutton vill bli chef? Unga i Norden om chef- och ledarskap Ledarnas Chefsbarometer 2012 VEM SJUTTON VILL BLI CHEF? UNGA I NORDEN OM CHEF- OCH LEDARSKAP Vem vill bli chef? 2 Undersökningens resultat

Läs mer

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012

Väljaropinion i samarbete med Metro April 2012 Väljaropinion i samarbete med Metro April Löfven går hem, men inte Lööf Socialdemokraterna kan andas ut opinionen går åt deras håll igen. Dock ska man minnas att nu, så här i halvtid i en mandatperiod,

Läs mer

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011

Ungas syn på (o)fasta jobb. En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion 2011 Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av YouGov opinion Ungas syn på (o)fasta jobb En undersökning från Vision genomförd av Yougov opinion Inledning De tidsbegränsade anställningarna

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter

Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Villa- och bostadsrättsägare i Stockholms Län om flyttskatter Per Hörnsten, Demoskop 2014-01-28 Kort om undersökningen Syfte Att mäta attityderna till och konsekvenser av flyttskatter bland bostadsägare

Läs mer

Tonåringarna och deras pengar V

Tonåringarna och deras pengar V Tonåringarna och deras pengar V Maria Ahrengart Institutet för privatekonomi September 2008 Sammanfattning... 3 Månadspeng... 3 Köpkraftsförändring 1998-2008... 4 Sommarjobb... 4 Sammanlagda inkomster...

Läs mer

Röster om facket och jobbet

Röster om facket och jobbet 5 Röster om facket och jobbet Rapport 5 av 7 2007 Ungdomar och facket Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 7 2. Ungdomars arbetsmarknad 12 3. Facklig organisationsgrad för ungdomar 17 4. Tre huvudsakliga

Läs mer

Alltmer tid ägnas åt teknik

Alltmer tid ägnas åt teknik Alltmer tid ägnas åt teknik och teknikgapet minskar mellan yngre och äldre. Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord

Läs mer

Jobb som gör skillnad

Jobb som gör skillnad Jobb som gör skillnad VAD TYCKER UNGA OM VÄLFÄRDENS YRKEN? Jobb som gör skillnad 1 Förord Välfärdssektorn sysselsätter över en miljon människor. Det är nästan en fjärdedel av hela den svenska arbetsmarknaden.

Läs mer

Medarbetarundersökning 2009

Medarbetarundersökning 2009 Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Resultat och sammanfattning Förbättrat

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll

Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari 2010. 1519303 Karna Larsson-Toll TNS SIFO 114 78 Stockholm Sweden Visiting address Vasagatan 11 tel +46 (0)8 507 420 00 fax +46 (0)8 507 420 01 www.tns-sifo.se Prioritering av finansiellt sparande inför 2010 Konsumentklimatet januari

Läs mer

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor

Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Fokus på näringsliv och arbetsmarknad Löneskillnader Löneskillnader mellan offentlig och privat sektor Clara Ferdman 15 Sofia Nilsson 15 Av de cirka 3,5 miljoner anställda i Sverige år 2004 arbetade drygt

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001

Bilaga 2. Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige 2001 Bilaga 2 Tabellbilaga till opinionsundersökningen Reformopinionen i Sverige Tabell 1: Vad tycker Du? Hur stort är behovet av förändringar i dagens Sverige? Procent Mycket stort 18 Ganska stort 53 Ganska

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012

Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000 2012 Rapportserie 2013:7 Arbetsgivarverket Utvecklingen av löneskillnader mellan statsanställda kvinnor och män åren 2000

Läs mer

Nordeas börsbarometer Januari 2015

Nordeas börsbarometer Januari 2015 Nordeas börsbarometer Januari 2015 Ingela Gabrielsson, privatekonom Fredrik Wilander, chefstrateg Andelen börsoptimister minskar Vad tror du om Stockholmsbörsen kommande 12 månader? Genomsnitt: +6,82%

Läs mer

Vem bryr sig om civila samhället - och varför?

Vem bryr sig om civila samhället - och varför? Vem bryr sig om civila samhället och varför? En opinionsundersökning om svenskarnas kunskap, inställning, deltagande och förtroende vad gäller föreningsliv och ideellt engagemang. Den här rapporten ges

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media

Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Kultur Skåne Bibliotek, bildning och media Biblioteksundersökning Höör Användare Sammanställning 110106 Jema Kulturundersökningar Bakgrund Jema Kulturundersökningar har på uppdrag av Kultur Skåne under

Läs mer