Sifos Telefonbuss 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sifos Telefonbuss 2009"

Transkript

1 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1a Jag vill be dig svara på några påståenden som gäller svenskt bistånd för utveckling i fattiga länder. Du kan svara om du tycker att påståendet stämmer helt och hållet, ganska bra, stämmer ganska dåligt eller inte alls. Jag tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Totalt Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1b Sverige har nog med egna problem som borde lösas först, sedan kan vi börja tänka på andra länder. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Totalt

2 Sid 2 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1c Jag tror att det svenska biståndet g till de insatser som gör mest nytta. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Totalt Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1d Stöd från andra länder kan medverka till att ett fattigt land utvecklar sin förmåga att klara sig själv. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Totalt Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1e Om de fattiga länderna f en sämre ekonomisk utveckling så påverkas Sverige negativt av detta. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Totalt

3 Sid 3 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 2 Om du tänker på ditt engagemang och intresse för utvecklingen i fattiga länder, skulle du då säga att det har ökat eller minskat under det senaste et, eller är det ungefär som tidigare? Ökat mycket Ökat något Ungefär som förut Minskat något Minskat mycket Tveksam, vet ej \ kan ej svara Totalt Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 3 Varifrån f du framför allt din bild av det svenska biståndet till fattiga länder? Genom vänner, familj, bekanta, arbetskamrater Genom att själv söka information från organisationer och myndigheter Genom media (tidningar, radio TV) Annat svar, vad? Tveksam, vet ej Totalt

4 Sid 4 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 4 Har du själv aktivt sökt information för att få veta mer om det svenska biståndet i fattiga länder under det senaste halvet? Ja Nej Tveksam, vet ej Totalt Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 5 Är du intresserad av att veta mer om svenskt bistånd i fattiga länder? Ja Nej Tveksam, vet ej Totalt

5 Sid 5 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6a Vad är du intresserad av att veta mer om? Ange på en skala från 1 till 5, där 1 är mycket ointresserad och 5 är mycket intresserad. Hur intresserad är du av följande områden: Information om situationen i de länder där Sverige stöder utveckling. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,0 4,0 4,0 3,9 4,0 4,1 3,9 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0 4,1 3,9 Tveksam, vet ej Totalt Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6b Information om hur biståndet fungerar i praktiken. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,4 4,4 4,4 4,1 4,5 4,6 4,3 4,0 4,6 4,4 4,3 4,2 4,4 4,8 4,2 Tveksam, vet ej Totalt

6 Sid 6 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6c Information om vilka resultat som uppnås. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,5 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4 4,6 4,4 4,6 4,4 Tveksam, vet ej Totalt Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6d Information om kontroll och korruption 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,3 4,5 4,1 3,9 4,3 4,5 4,5 4,4 4,5 4,5 4,6 3,7 4,1 4,5 4,4 Tveksam, vet ej Totalt

7 Sid 7 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6e Information om olika utvecklingshinder. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,8 3,8 3,8 3,6 3,8 4,0 3,9 3,7 3,7 3,8 3,9 3,5 3,8 4,2 4,0 Tveksam, vet ej Totalt Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 7 Tycker du att Sverige, på grund av den ekonomiska krisen i världen, ska engagera sig mer i fattiga länder, mindre eller lika mycket som nu? Mer Mindre Lika mycket som nu Tveksam, vet ej Totalt

8 Sid 8 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 8 Hur tror du att denna ekonomiska kris påverkar fattiga länder? Påverkar den... Positivt Negativt Inte alls Tveksam, vet ej Totalt Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 9 Hur tror du att du själv kommer att påverkas av den ekonomiska krisen under de kommande tolv månaderna? Mycket positivt Ganska positivt Varken positivt eller negativt Ganska negativt Mycket negativt Tveksam, vet ej \ Kan ej ta ställning Totalt Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 10 Har du hört talas om Sida? Ja Nej Tveksam, vet ej Totalt

9 Sid 9 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Man Kvinna Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 10 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 11 Vad är det första du kommer att tänka på när jag säger Sida? Bistånd\bistånd till fattiga länder Afrika\afrikanska länder Hjälporganisation\biståndsorganisation Biståndsarbete\biståndsprojekt Dålig ekonomisk kontroll\höga administrativa kostnader Korruption\mygel\skandal Svenskt bistånd\biståndsarbete\hjälporganisation Annat Tänker inte på något Tveksam, vet ej Andel svar totalt Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 10 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 12 Är Sida en frivillig organisation, en myndighet eller ett privat företag? Frivillig organisation Myndighet Privat företag Tveksam, vet ej Totalt

10 Sid 10 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1a Jag vill be dig svara på några påståenden som gäller svenskt bistånd för utveckling i fattiga länder. Du kan svara om du tycker att påståendet stämmer helt och hållet, ganska bra, stämmer ganska dåligt eller inte alls. Jag tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1b Sverige har nog med egna problem som borde lösas först, sedan kan vi börja tänka på andra länder. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej

11 Sid 11 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1c Jag tror att det svenska biståndet g till de insatser som gör mest nytta. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1d Stöd från andra länder kan medverka till att ett fattigt land utvecklar sin förmåga att klara sig själv. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej

12 Sid 12 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1e Om de fattiga länderna f en sämre ekonomisk utveckling så påverkas Sverige negativt av detta. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 2 Om du tänker på ditt engagemang och intresse för utvecklingen i fattiga länder, skulle du då säga att det har ökat eller minskat under det senaste et, eller är det ungefär som tidigare? Ökat mycket Ökat något Ungefär som förut Minskat något Minskat mycket Tveksam, vet ej \ kan ej svara

13 Sid 13 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 3 Varifrån f du framför allt din bild av det svenska biståndet till fattiga länder? Genom vänner, familj, bekanta, arbetskamrater Genom att själv söka information från organisationer och myndigheter Genom media (tidningar, radio TV) Annat svar, vad? Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 4 Har du själv aktivt sökt information för att få veta mer om det svenska biståndet i fattiga länder under det senaste halvet? Ja Nej Tveksam, vet ej

14 Sid 14 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 5 Är du intresserad av att veta mer om svenskt bistånd i fattiga länder? Ja Nej Tveksam, vet ej Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6a Vad är du intresserad av att veta mer om? Ange på en skala från 1 till 5, där 1 är mycket ointresserad och 5 är mycket intresserad. Hur intresserad är du av följande områden: Information om situationen i de länder där Sverige stöder utveckling. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,0 4,0 4,1 4,1 3,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,1 3,9 4,1 3,9 3,9 4,0 3,9 Tveksam, vet ej

15 Sid 15 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6b Information om hur biståndet fungerar i praktiken. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,4 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5 4,7 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3 4,6 Tveksam, vet ej Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6c Information om vilka resultat som uppnås. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,5 4,6 4,5 4,6 4,1 4,4 4,6 4,5 4,5 4,5 4,3 4,5 4,5 4,4 4,5 4,6 Tveksam, vet ej

16 Sid 16 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6d Information om kontroll och korruption 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,3 4,4 4,2 4,3 3,9 4,3 4,3 4,3 4,1 4,3 3,9 4,4 4,2 4,4 4,2 4,3 Tveksam, vet ej Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6e Information om olika utvecklingshinder. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,8 3,8 3,7 3,8 3,8 3,6 3,9 4,0 3,8 3,8 3,4 3,8 3,9 3,8 3,8 3,7 Tveksam, vet ej

17 Sid 17 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 7 Tycker du att Sverige, på grund av den ekonomiska krisen i världen, ska engagera sig mer i fattiga länder, mindre eller lika mycket som nu? Mer Mindre Lika mycket som nu Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 8 Hur tror du att denna ekonomiska kris påverkar fattiga länder? Påverkar den... Positivt Negativt Inte alls Tveksam, vet ej

18 Sid 18 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 9 Hur tror du att du själv kommer att påverkas av den ekonomiska krisen under de kommande tolv månaderna? Mycket positivt Ganska positivt Varken positivt eller negativt Ganska negativt Mycket negativt Tveksam, vet ej \ Kan ej ta ställning Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 10 Har du hört talas om Sida? Ja Nej Tveksam, vet ej

19 Sid 19 Alla Sysselsättning Anställning i Medlem i Region Bostadsort Övriga Tätort Egen Norra Mell Södra städer <3000 Arbe Tjän- före Arbets Privat Off. Sve- Sverige rige städer >3000 bygd Sve- Stor- tätort lands tare steman tag lös tjänst tjänst LO TCO SACO rige Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 10 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 11 Vad är det första du kommer att tänka på när jag säger Sida? Bistånd\bistånd till fattiga länder Afrika\afrikanska länder Hjälporganisation\biståndsorganisation Biståndsarbete\biståndsprojekt Dålig ekonomisk kontroll\höga administrativa kostnader Korruption\mygel\skandal Svenskt bistånd\biståndsarbete\hjälporganisation Annat Tänker inte på något Tveksam, vet ej Andel svar totalt Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 10 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 12 Är Sida en frivillig organisation, en myndighet eller ett privat företag? Frivillig organisation Myndighet Privat företag Tveksam, vet ej

20 Sid 20 Alla Region Utbildning Hushållsinkomst Norra Norra Östra Stock- Göte- Småland Hög Under Över Sve- mellansverigsverige området sverige området öarna sverige området skol Gymn univ kr 999 kr kr mellan- holms Väst- borgs och Syd- Malmö- Grund skol rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1a Jag vill be dig svara på några påståenden som gäller svenskt bistånd för utveckling i fattiga länder. Du kan svara om du tycker att påståendet stämmer helt och hållet, ganska bra, stämmer ganska dåligt eller inte alls. Jag tycker att det är viktigt att Sverige bidrar till utveckling i de fattiga länderna. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1b Sverige har nog med egna problem som borde lösas först, sedan kan vi börja tänka på andra länder. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej

21 Sid 21 Alla Region Utbildning Hushållsinkomst Norra Norra Östra Stock- Göte- Småland Hög Under Över Sve- mellansverigsverige området sverige området öarna sverige området skol Gymn univ kr 999 kr kr mellan- holms Väst- borgs och Syd- Malmö- Grund skol rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1c Jag tror att det svenska biståndet g till de insatser som gör mest nytta. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1d Stöd från andra länder kan medverka till att ett fattigt land utvecklar sin förmåga att klara sig själv. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej

22 Sid 22 Alla Region Utbildning Hushållsinkomst Norra Norra Östra Stock- Göte- Småland Hög Under Över Sve- mellansverigsverige området sverige området öarna sverige området skol Gymn univ kr 999 kr kr mellan- holms Väst- borgs och Syd- Malmö- Grund skol rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 1e Om de fattiga länderna f en sämre ekonomisk utveckling så påverkas Sverige negativt av detta. Stämmer helt och hållet Stämmer ganska bra Stämmer ganska dåligt Stämmer inte alls Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 2 Om du tänker på ditt engagemang och intresse för utvecklingen i fattiga länder, skulle du då säga att det har ökat eller minskat under det senaste et, eller är det ungefär som tidigare? Ökat mycket Ökat något Ungefär som förut Minskat något Minskat mycket Tveksam, vet ej \ kan ej svara

23 Sid 23 Alla Region Utbildning Hushållsinkomst Norra Norra Östra Stock- Göte- Småland Hög Under Över Sve- mellansverigsverige området sverige området öarna sverige området skol Gymn univ kr 999 kr kr mellan- holms Väst- borgs och Syd- Malmö- Grund skol rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 3 Varifrån f du framför allt din bild av det svenska biståndet till fattiga länder? Genom vänner, familj, bekanta, arbetskamrater Genom att själv söka information från organisationer och myndigheter Genom media (tidningar, radio TV) Annat svar, vad? Tveksam, vet ej Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 4 Har du själv aktivt sökt information för att få veta mer om det svenska biståndet i fattiga länder under det senaste halvet? Ja Nej Tveksam, vet ej

24 Sid 24 Alla Region Utbildning Hushållsinkomst Norra Norra Östra Stock- Göte- Småland Hög Under Över Sve- mellansverigsverige området sverige området öarna sverige området skol Gymn univ kr 999 kr kr mellan- holms Väst- borgs och Syd- Malmö- Grund skol rige Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 5 Är du intresserad av att veta mer om svenskt bistånd i fattiga länder? Ja Nej Tveksam, vet ej Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6a Vad är du intresserad av att veta mer om? Ange på en skala från 1 till 5, där 1 är mycket ointresserad och 5 är mycket intresserad. Hur intresserad är du av följande områden: Information om situationen i de länder där Sverige stöder utveckling. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,0 3,9 4,1 4,3 3,8 3,9 3,9 3,7 4,2 3,7 3,7 4,0 4,1 3,8 3,9 4,1 Tveksam, vet ej

25 Sid 25 Alla Region Utbildning Hushållsinkomst Norra Norra Östra Stock- Göte- Småland Hög Under Över Sve- mellansverigsverige området sverige området öarna sverige området skol Gymn univ kr 999 kr kr mellan- holms Väst- borgs och Syd- Malmö- Grund skol rige Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6b Information om hur biståndet fungerar i praktiken. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,4 4,3 4,4 4,6 4,3 4,3 4,5 4,4 4,5 4,1 4,1 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4 Tveksam, vet ej Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6c Information om vilka resultat som uppnås. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,5 4,3 4,8 4,6 4,4 4,4 4,7 4,5 4,6 4,4 4,4 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5 Tveksam, vet ej

26 Sid 26 Alla Region Utbildning Hushållsinkomst Norra Norra Östra Stock- Göte- Småland Hög Under Över Sve- mellansverigsverige området sverige området öarna sverige området skol Gymn univ kr 999 kr kr mellan- holms Väst- borgs och Syd- Malmö- Grund skol rige Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6d Information om kontroll och korruption 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,3 3,9 4,5 4,4 4,3 3,9 4,2 4,4 4,1 4,4 4,1 4,4 4,2 4,5 4,4 4,2 Tveksam, vet ej Nytt bastal: OM JA PÅ FRÅGA 5 Antal intervjuer Vägt bastal Fråga 6e Information om olika utvecklingshinder. 1 Mycket ointresserad Mycket intresserad Medelvärde: ,8 3,4 3,9 3,9 3,7 3,8 3,8 3,9 3,7 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7 Tveksam, vet ej

Sifos Telefonbuss 2007

Sifos Telefonbuss 2007 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2001

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2001 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- ------------------ ------------------ ------------------ ------------------ 18-29 30-40 18-29 30-40 18-29 30-40 Man Kvinna år år år år år år -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2016

SIFOs Telefonbuss 2016 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-15-29

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2008

Sifos Telefonbuss 2008 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2012

SIFOs Telefonbuss 2012 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2014. 50-64 år 65- år. 30-49 år

SIFOs Telefonbuss 2014. 50-64 år 65- år. 30-49 år Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Procent. Totalt

Procent. Totalt Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 15-29 30-49 50-64 15-29 30-49 50-64 15-29

Läs mer

SIFOs Telefonbuss år 65- år år

SIFOs Telefonbuss år 65- år år Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2012

SIFOs Telefonbuss 2012 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2012

SIFOs Telefonbuss 2012 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss år 65- år år

SIFOs Telefonbuss år 65- år år Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2010

SIFOs Telefonbuss 2010 SIFOs Telefonbuss 2010 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65-

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2016

SIFOs Telefonbuss 2016 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Rapport till Visita. Resultat från undersökning allmänheten. Resultat från undersökning allmänheten Proj (SoCe) TNS 1

Rapport till Visita. Resultat från undersökning allmänheten. Resultat från undersökning allmänheten Proj (SoCe) TNS 1 Rapport till Visita 2014-05-22 Proj 1529999 (SoCe) 1 Om undersökningen Fältperiod 22-24 april 2014 Undersökning bland 1 000 respondenter via TNS Sifo:s telefonbuss Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Läs mer

SIFOs Telefonbuss år år 65- år

SIFOs Telefonbuss år år 65- år Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-15-29

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2005

Sifos Telefonbuss 2005 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2014

SIFOs Telefonbuss 2014 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Konkurrensutsättning av vård och omsorg ökad välfärd och valmöjligheter

Konkurrensutsättning av vård och omsorg ökad välfärd och valmöjligheter Konkurrensutsättning av vård och omsorg ökad välfärd och valmöjligheter Konkurrensverkets konferens den 21 februari 2007 I detta dokument kan du ta del av den opinionsundersökning som Konkurrensverket

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2012

SIFOs Telefonbuss 2012 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2014

SIFOs Telefonbuss 2014 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2003

Sifos Telefonbuss 2003 Sid 1 Förvärvsarbetande, 18 eller äldre Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------ -------------- ------------------------------ ------------------------------ ------------------------------ Man Kvinna

Läs mer

Mygg och fästingar är våra värsta sommarplågor

Mygg och fästingar är våra värsta sommarplågor Pressinformation 20 juni 2012 SIFO-undersökning inför midsommar: Mygg och fästingar är va värsta sommarplågor Svenskarnas värsta sommarplågor är mygg och knott. Näst värst är fästingar, särskilt för stockholmare.

Läs mer

Procent. Totalt

Procent. Totalt Sifo Research & Consulting, Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- 15-29 30-49

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2005

Sifos Telefonbuss 2005 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFO för Europaportalen

SIFO för Europaportalen Sid 12 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-15-29

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2005

Sifos Telefonbuss 2005 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

50-64 år 65- år ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

50-64 år 65- år ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2002

Sifos Telefonbuss 2002 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFO för Europaportalen år 65- år år

SIFO för Europaportalen år 65- år år Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-15-29

Läs mer

50-64 år 65- år ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

50-64 år 65- år ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

SIFOs Telefonbuss 2013

SIFOs Telefonbuss 2013 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder

Väljarbarometern CAWI Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Sid 1 Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder Anställning i Medlem i Utbildning Bostadsort ----- ----------- ----------------------- ----------------------- ----------------------- ----------- -----------------

Läs mer

SIFO 2012. 50-64 år 65- år ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

SIFO 2012. 50-64 år 65- år ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- Sid 1 Kön Ålder Ålder - Man Ålder - Kvinna ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Total Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2007

Sifos Telefonbuss 2007 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 15-29 30-49 50-64 65-15-29

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2002

Sifos Telefonbuss 2002 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- Fråga 1 Tycker

Läs mer

114127 Kärnkraftsopinionen maj 2007 (2-10/5 2007) Bortfallsvikt. Vertikal procent 10 maj 2007

114127 Kärnkraftsopinionen maj 2007 (2-10/5 2007) Bortfallsvikt. Vertikal procent 10 maj 2007 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2004

Sifos Telefonbuss 2004 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- Antal intervjuer

Läs mer

S Kvinnor om företagande (5-29/ )

S Kvinnor om företagande (5-29/ ) Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal 29 44 59 60+ und asiu

Läs mer

Sifo Research & Consulting Sid 1. Procent. vertikalt Sifo Research & Consultings Telefonbuss 1999

Sifo Research & Consulting Sid 1. Procent. vertikalt Sifo Research & Consultings Telefonbuss 1999 Sifo Research & Consulting Sid 1 vertikalt Sifo Research & Consultings Telefonbuss 1999 Procent Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- -------------------------------

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Vertikal procent 1 feb 2007

Vertikal procent 1 feb 2007 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Sifo IVL_FR14-FR16. Sida 1

Sifo IVL_FR14-FR16. Sida 1 Sida 1 Procent vertikalt Westander 2014 Totalt Kön Sifo IVL_FR14-FR16 Ålder --------- ------------------------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år ---------

Läs mer

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa)

Westander Westander, webbintervjuer TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Vertikal procent 31 aug 2006

Vertikal procent 31 aug 2006 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 18-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Vertikal procent 8 nov 2007

Vertikal procent 8 nov 2007 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

T-112183 Kärnkraftsopinionen - November 2005. T-112183 Kärnkraftsopinionen - November 2005

T-112183 Kärnkraftsopinionen - November 2005. T-112183 Kärnkraftsopinionen - November 2005 Kön Ålder Män ålder Kvinnor ålder ---------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- To Kvi 16-30- 45-16- 30-45- 16-30- 45- tal Man nna 29 44 59 60+ 29 44 59 60+ 29 44 59 60+

Läs mer

Vad förväntar sig svenskarna av år 2004?

Vad förväntar sig svenskarna av år 2004? Vad förväntar sig svenskarna av år 2004? T-25099 TEMO AB: Arne Modig Datum: 2003-12 - 18 Sida 2 Undersökningens genomförande Dagens Nyheter har gett Temo i uppdrag att genomföra en undersökning av allmänhetens

Läs mer

T Förvärsarbetande om jämställdhet & integration (25-28/9 2006)

T Förvärsarbetande om jämställdhet & integration (25-28/9 2006) Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om vad man stör sig på hos sin partner, 671 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % a) Att min partner snarkar Antal intervjuer --------------------- 671

Läs mer

Folkomröstning om försäljning av statens företag. David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S Datum:

Folkomröstning om försäljning av statens företag. David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S Datum: Folkomröstning om försäljning av statens företag SEKO: Lina Lidell Synovate: David Ahlin, Marika Lindgren Åsbrink Projektnummer: S-114729 Datum: 2007-11-21 Bakgrund Synovate har på uppdrag av SEKO genomfört

Läs mer

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år

Allmänheten om SAAB, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Antal intervjuer --------------------- 1000 506 492 228 250 238 278

Läs mer

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % %

TCO Höstbudget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Gymna- Man Kvinna år år år 60- år. sium Högskola % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning _ Grundskola Gymna- Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år sium Högskola % % % % % % % % % % Viktat antal intervjuer ------------- 1000 511 483 237 253 243 258

Läs mer

Allmänheten om klimatförändringar

Allmänheten om klimatförändringar Allmänheten om klimatförändringar Projektnummer 3806400 2000-11-11 Sifo Research & Consulting AB Linnégatan 87 Tel: +46 (0)8-507 420 00 Fax: +46 (0)8-507 420 01 SE-114 78 Stockholm E-mail: info@sifo.se

Läs mer

T-113514 Allmänheten om förslag till förändrad a-kassa (14-20/11 2006)

T-113514 Allmänheten om förslag till förändrad a-kassa (14-20/11 2006) Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Rapport. Kodbarometern för allmänheten 2005. Rapport till Kodkollegiet

Rapport. Kodbarometern för allmänheten 2005. Rapport till Kodkollegiet Rapport Kodbarometern för allmänheten 2005 Rapport till Kodkollegiet 7 december 2005 Rapport Teknisk beskrivning Population och urval Målgrupp för undersökningen är allmänheten, 16 år och äldre. Urvalet

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Allmänhetens förtroende för näringslivet

Allmänhetens förtroende för näringslivet Allmänhetens förtroende för näringslivet Februari 2004 T-110133 Temo: Arne Modig Datum: 2004-02 - 25 Undersökningens genomförande Svenskt Näringsliv har gett TEMO i uppdrag att ställa några frågor till

Läs mer

Sifo Research & Consulting Sid 1. Procent. vertikalt. Sifo Research & Consultings Telefonbuss Selection: år

Sifo Research & Consulting Sid 1. Procent. vertikalt. Sifo Research & Consultings Telefonbuss Selection: år Sid 1 Alla Kön Bostadsort Hushållsinkomst: ------ --------------- --------------- ------------------------ ------------------------ Övriga stä- Tä- Minder tort dre tä-

Läs mer

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum:

Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Projektnummer: S Datum: Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag? Synovate: Arne Modig Projektnummer: S-114614 Datum: 2008-02-05 Sammanfattning Hur många kvinnor är intresserade av att starta eget företag?

Läs mer

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Allmänheten om ROT-avdraget, 1000 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 16-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Tror du att ROT-avdraget gör att fler svenskar under det närmaste året kommer att reparera eller bygga om sina bostäder? _ Alla Kön Ålder Utbildning _ Man _ Kvinna _ 16-29 år _ 30-44 år _ 45-59

Läs mer

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa)

Westander 2014. 1530424 Westander, webbintervjuer 05.06.2014-12.06.2014 2014 TNS Sifo (DaKa) Sida 1 Totalt Kön Ålder --------- ----------------------- --------------------------------------------------- Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65+ år --------- --------- --------- --------- ---------

Läs mer

Sifos Telefonbuss Stress allmänhet

Sifos Telefonbuss Stress allmänhet Sid 21 Of- Of Nytt bastal: OM SJUKSKRIVEN Antal intervjuer ---------------- 19 6 1 1 6 1-2 - 3 7 Vägt bastal --------------------- 16 5 1 1 5 1-1 - 2 7 Fråga 1. Vi byter ämnesområde... Tror du att du kommer

Läs mer

Vem är bäst... 2015. Antal intervjuer ------------ 1625 866 759 92 477 497 558 Vägt bastal ----------------- 1625 812 813 250 597 391 386

Vem är bäst... 2015. Antal intervjuer ------------ 1625 866 759 92 477 497 558 Vägt bastal ----------------- 1625 812 813 250 597 391 386 Sid 1 Kön Ålder -------- --------------------- ----------------------------------------------- Total Man Kvinna 18-29 år 30-49 år 50-64 år 65- år -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

Läs mer

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion

MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN. Novus Opinion MEDBORGARNAS ATTITYDER TILL VÄLFÄRD OCH VINSTLÄCKAGE UR VÄLFÄRDEN Novus Opinion Katalys har gett Novus opinion i uppdrag att undersöka hur väljaropinionen ser ut i några centrala välfärdsfrågor och vilket

Läs mer

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1

PERSONVAL TEMO DIREKT 3-6 juni. Vertikal procent 14 jun 2002 PARTIVIKT 1 Kön Ålder Utbildning Ort Hushållsinkomst ---------- ---------------------- ---------------- ---------------- ---------------------- Sth/ To Kvi 16-30- 45- Gr Gymn Hö Gbg/ Stä Gles - 150'- 250'- > tal Man

Läs mer

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % %

Piratpartiet Total, 2566 intervjuer. Alla Kön Ålder Utbildning. Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år % % % % % % % % % % Sida 1 Alla Kön Ålder _ Utbildning Man Kvinna 18-29 år 30-44 år 45-59 år 60- år Grundskola Gymnasium Högskola % Vilka av följande partier kan du tänka dig att rösta på? Piratpartiet Viktat antal intervjuer

Läs mer

Allmänheten om reformer 7 Telefonintervjuer med allmänheten 21-2 maj 1997/7157 Copyright (c) 1997 Demoskop AB

Allmänheten om reformer 7 Telefonintervjuer med allmänheten 21-2 maj 1997/7157 Copyright (c) 1997 Demoskop AB Allmänheten om reformer 7 F1. Tycker du att politiker och myndigheter har ett förstahandsansvar för att den enskilde får en rimlig försörjning eller tycker du att detta i första hand är ett ansvar för

Läs mer

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287)

Antal intervjuer(1000) (344) (656) (159)(299)(284) (258) (528) (472) (198) (98) (443) (452) (202) (317)(287) Lantmännen - Hill & Knowlton, Hikn0003 1 ---Kön---- --------Ålder-------- -----Har barn------ ---Utbildning----- ----Inkomst---- Högsk Alla 36-46- 56- Under Under Folk/ Univ 350- % Man Kvinna -35 45 55

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt. Sömnvanor

Sid 1 Procent vertikalt. Sömnvanor Sid 1 Total Kön Ålder Region Bostadsort ------- ---------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- Övriga Tätort städer

Läs mer

Svenska folkets syn klimatfrågan och företagsansvar

Svenska folkets syn klimatfrågan och företagsansvar Svenska folkets syn klimatfrågan och företagsansvar Sifo undersökning, beställd av BLICC, om svenska folkets värderingar kring klimat och företag (april 2010) Bakgrund BLICC, Business Leaders Initiative

Läs mer

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige

Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige Kärnkraftsäkerhet och utbildning AB (KSU) Svenskarnas inställning till kärnkraftens användning i Sverige 2003-11-13 T- 24932 Kontaktpersoner: Kundföretaget AB: TEMO: Kontaktperson: Arne Modig TEMO AB,

Läs mer

SIFO 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sö- Kro- Kal-

SIFO 2010. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sö- Kro- Kal- Sid 1 Tveksam, vet ej -------------- 1-1 - 2 1 1 2 1-1 2 1-1 1 1 1 - - 2 Bastal ----------------------- 199 200 199 200 197 199 199 196 199 200 198 197 199 200 199 198 199 199 200 200 197 Fråga 4 Hur oroad

Läs mer

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620

Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Omega - 3 En undersökning bland allmänheten Projektnummer 3806620 Om undersökningen Ämne: Omega - 3 Projektnummer: 3806620 Uppdragsgivare: Pronova healthcare AS Kontaktperson: Ingrid Lindmark Tid för fältarbete:

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2000. Målgrupp:16-60 år

Sid 1 Procent vertikalt. Sifos Telefonbuss 2000. Målgrupp:16-60 år Sid 1 Alla Kön Ålder Utbildning Hushållsinkomst: ------ -------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- Mindre 250. Gymna- än 000-400. 16-29 30-49 50-60 Grund- sieni-

Läs mer

Allemansrätten. 1527496 April 2013. Jon Andersson

Allemansrätten. 1527496 April 2013. Jon Andersson Allemansrätten 1527496 April 2013 Jon Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte 03 2 Genomförande 04 3 Resultaten i sammandrag 05 4 Resultat 07 2 Bakgrund och syfte Håll Sverige Rent vill med

Läs mer

Sid 1 Procent vertikalt SIFO 2010. Boende i lägenhet

Sid 1 Procent vertikalt SIFO 2010. Boende i lägenhet Sid 1 Kön Ålder Ålder - Man Ålder - Kvinna ------ -------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 15-49 50-64 15-49 50-64 15-49 50-64 Total Man Kvinna år år 65- år år

Läs mer

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27

Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 Allmänhetsundersökning Jan Ekblom 2012-01-27 1 Mål och syfte Syftet och målet med undersökningen är att förstå allmänhetens inställning till golfen samt förstå vilket potential som golfen har mot allmänhet.

Läs mer

Skrotbilar En undersökning bland allmänheten

Skrotbilar En undersökning bland allmänheten Skrotbilar En undersökning bland allmänheten Projektnummer 1511436 2003-12-15 Sifo Research & Consulting SE-114 78 Stockholm Tel: +46 (0)8 507 420 00 Secondary name to Sweden Fax: +46 (0)8 507 420 01 Research

Läs mer

Allmänheten om den nya arbetsrätten 8 Copyright (c) 1996 Demoskop AB --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25-

Allmänheten om den nya arbetsrätten 8 Copyright (c) 1996 Demoskop AB --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25- Allmänheten om den nya arbetsrätten 7 --Kön--- ------ Ålder ------ --- Utbildning --- --- Inkomst --- Kvin- 15-25- 45-65- Grund Gymna- Hög- ALLA Män nor 24år 44år 64år 89år skola sium skola Hög Medel Låg

Läs mer

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012

Trelleborgs varumärke. Hösten 2012 Trelleborgs varumärke Hösten 2012 Bakgrund och syfte Kartläggning av Trelleborgs varumärke. Två centrala frågor: Vilken är bilden av Trelleborg? Vilka prioriteringar kan göras? Målgrupper A) Privatpersoner

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3%

Vill inte välja 5% 5% 4% 5% 4% 3% 6% 2% 4% 5% Vet ej 4% 2% 6%s 6% 4% 4% 5% 5% 6%s 3% Om du måste välja mellan ett femte jobbskatteavdrag på ca 250 kr i sänkt inkomstskatt per månad eller att motsvarande pengar istället används till att satsa på Kön Ålder Utbildning Totalt Man Kvinna 18-29

Läs mer

KÄRNKRAFTSOPINIONEN 22529 PARTIVIKT 1. Vertikal procent. 14 dec 2001

KÄRNKRAFTSOPINIONEN 22529 PARTIVIKT 1. Vertikal procent. 14 dec 2001 22529 14 dec 2001 KÄRNKRAFTSOPINIONEN Kön Ålder Män ålder Kvinnor ålder Åsikt om kärn- ---------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- kraftens användning -------------------

Läs mer

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014

Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Svenska folkets åsikter om olika energikällor 1999-2013 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg Juni 2014 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är en frågeundersökning som sedan

Läs mer

Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 Telefonintervjuer allmänheten 18-89 år, 26 november - 3 december 2008 Copyright (c) 2008 Demoskop AB

Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 Telefonintervjuer allmänheten 18-89 år, 26 november - 3 december 2008 Copyright (c) 2008 Demoskop AB Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 ---Kön--- ------ Ålder ------ -------- Anställda ---------- -------- Övriga---------- Of- Ar- Tjän- Före- ALLA Kvin- 18-25- 50-66- Pri- fent- be- ste- To- Män nor 24år 49år

Läs mer

Allmänheten om kollektivavtal

Allmänheten om kollektivavtal Akademikerförbundet SSR Allmänheten om kollektivavtal Rapport från opinionsundersökning 24 april 2009 Arne Modig 1 Sammanfattning Allmänheten om kollektivavtal Många svenskar har en positiv inställning

Läs mer

Antal intervjuer (772) (393)(379) (33)(341)(236) (162) (253) (170) (176) (248) (424) (56) (32) (205) (53)

Antal intervjuer (772) (393)(379) (33)(341)(236) (162) (253) (170) (176) (248) (424) (56) (32) (205) (53) Villa-Bostadsrätt, Sebb1005 7 ---Kön--- ------ Ålder ------ -------- Anställda ---------- -------- Övriga---------- Of- Ar- Tjän- Före- Kvin- 18-25- 50-66- Pri- fent- be- ste- To- tag- Pen- ALLA Män nor

Läs mer

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010

Lärares attityd till skolan. En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 2010 Lärares attityd till skolan En undersökning genomförd bland lärare i grundskolan. Oktober 00 Om undersökningen Markör Marknad och Kommunikation AB har på uppdrag av SKL genomfört en undersökning bland

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg april 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

23 Allmänhetens attityder till KFM

23 Allmänhetens attityder till KFM 23 Allmänhetens attityder till KFM 23.1 Inledning Tabell 228. Påstående: Totalt sett: I Sverige har vi ett väl fungerande system för indrivning av obetalda skulder, procent. 1996 1998 2001 2002 Instämmer

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets bedömning av risken för en större reaktorolycka i Sverige 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM) är

Läs mer

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015

Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka via Södermalm. Nollmätning januari 2015 Förvaltning för utbyggd tunnelbana Kunskap och attityder till nya tunnelbanan från Kungsträdgården till via Nollmätning januari 2015 När, var och hur Undersökningen genomfördes under de två sista veckorna

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport

Familj och arbetsliv på 2000-talet - Deskriptiv rapport Familj och arbetsliv på 2-talet - Deskriptiv rapport Denna rapport redovisar utvalda resultat från undersökningen Familj och arbetsliv på 2- talet som genomfördes under 29. Undersökningen har tidigare

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2007 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg maj 2008 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

Research International Sweden AB 2

Research International Sweden AB 2 Research International Sweden AB 2 Inställning till livbolagen AMF Pension 2004-06-09, 1512132 Fakta om undersökningen Metod: Research International/SIFOs telefonomnibus med riksrepresentativt urval Fältarbete:

Läs mer

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE

ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Svenska folkets åsikter om en slutgiltig förvaring av det använda kärnbränslet 1986-2008 Forskningsprojektet ENERGIOPINIONEN I SVERIGE Per Hedberg Sören Holmberg juni 2009 Samhälle Opinion Massmedia (SOM)

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer