Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal"

Transkript

1 Mall & guide inför Ditt företags utvecklingssamtal

2 Mall och guide inför utvecklingssamtal Utvecklingssamtalet är det ett av dina bästa verktyg som chef och ledare att förbättra både verksamhetens och medarbetarens prestation, även trivselfaktorn ökar, allt detta med en minimal insats och en stor förtjänst i form av en bättre kontakt med medarbetarna på både det professionella och det privata planet. Utvecklingssamtalet bör bestå av 3 delar nämligen 1 lönedialog, 2 personligt samtal och eventuellt och i så fall inledas med 3 grupputvecklingssamtal, givetvis beroende på hur stor verksamhet du driver. Dessa 3 delar bildar tillsammans utvecklingssamtalet. Likaså är det oerhört viktigt att dina samtal följer samma mall för dina samtliga medarbetare, dels för att du ska kunna göra en konstruktiv och mätbar uppföljning men även för att medarbetaren på sikt ska kunna känna sig hemma i samtalen från gång till gång. Lycka till med dina kommande utvecklingssamtal!! Jeanette Georgii

3 Mål & Resultat De olika delarna som nämndes i inledning, att utvecklingssamtalet bör bestå i ska jag här förklara lite närmare; 1 lönedialogen Kontrakt/spelregler Jag vill även trycka på vikten av att ni inför samtalet gör upp om när, och är tydliga med vilka spelregler som gäller, då menar jag såklart ett muntligt kontrakt. Samtalet har inga förutsättningar att bli så öppet och förtroligt som ni båda önskar, om inte vissa detaljer inledningsvis slås fast där frågan om omtanke, respekt och förtroende är grunden. Prata om och klarlägg detta redan från början så alla missförstånd, tvivel och farhågor från början undanröjs. Jag vill också passa på att påpeka att samtalet bör avslutas med vilka frågor som är öppna kan/ska föras vidare, om några alls. Det är visserligen inte alls säkert att ni kommer in på frågor av personlig eller känslig karaktär men vem avgör det i efterhand? Det är högst svårt att bedöma om en fråga som för chefen är en ren bagatell, som för medarbetaren kan vara en mycket viktig fråga och vice versa. Viktigt att påpeka att det är du som chef som har ansvaret att kalla/bjuda in till samtalet, leda samtalet framåt, och även sätta avgränsningar när så behövs. Viktigt att framhålla är att ni har båda ett ansvar för samtalet, ni bör även bli överens om att detta är ett samtal som kräver uppriktighet och ett ärligt intresse, att ni båda tar ansvar för, och tar samtalet på allvar. Själva samtalet bör styras av en samtalsguide/checklista eller vad man väljer att kalla det. Med en genomarbetad samtalsguide som grund åstadkommer du följande: 1. Chef och medarbetare förbereder sig utifrån samma förutsättningar. Om båda parter har samma guide under förberedelsetiden blir samtalet enklare att genomföra, dvs ni har förberett samma punkter 2. Ni träffas på lika villkor, idén blir helt förfelad om ni träffas för att genomföra samtalet utan att båda parter har haft möjlighet att förbereda samtalet. 3. Mot slutet är det bra att tillsammans kasta ett öga på samtalsguiden för att stämma av att alla punkter berörts. 4. Alla får samma grundförutsättningar för samtalet. Om vi utgår ifrån att grupputvecklingssamtalen utförs på ett bra och konstruktivt sätt, skulle samtalsguiden/mallen för det enskilda samtalet kunna se ut på följande sätt:

4 Personlig utvärdering Arbetet Hur ser du på ditt arbete i stort? Är din befattningsbeskrivning tillräckligt tydlig? Har din befattningsbeskrivning någon gång orsakat osäkerhet eller tvivel i ditt arbete? Ge en beskrivning av dina arbetsuppgifter! Vilka är de viktigaste? Vad har du gjort speciellt bra under året? Vad har gått mindre bra? Varför? Vilka arbetsuppgifter tycker du är roligast att arbeta med? Vilket stöd skulle du vilja ha, t.ex. av mig för att göra ett bättre arbete? Hur väl stämmer svaren in på frågor kopplat till din befattningsbeskrivning? Hur ser du på din arbetssituation framöver? Vilka ambitioner har du för den närmaste framtiden? Vilka är dina starka sidor? Hur använder du dem i arbetet? Vilka är dina svaga sidor? Vad kan vi göra åt dem? Hur ser du på din framtid i ett längre perspektiv? Vilka utvecklingsinsatser behöver du själv för den närmaste framtiden? Finns det några frågor eller tankar kring dina fritidsintressen som du vill berätta om som du kanske kan/vill använda dig av i arbetet? Är det någon eller något i övrigt i ditt privatliv som påverkar eller kan påverka ditt arbete, och som du vill berätta om?

5 Kryssfrågor, var möts vi? Om arbetet i stort Jag anser själv att jag gör ett bra jobb. Ja Nej Jag har en framtid i det här företaget. Ja Nej Jag visar i mitt arbete att jag har höga ambitioner Ja Nej Jag har de befogenheter som krävs för ett effektivt Ja Nej arbetssätt Jag använder mina befogenheter på ett konstruktivt Ja Nej sätt Jag har stort inflytande över mitt arbete Ja Nej Jag tillvaratar de påverkansmöjligheter jag har Ja Nej Jag har stort inflytande över beslut och riktlinjer som Ja Nej berör mitt arbete Jag tar ansvar i mitt arbete Ja Nej Livet i övrigt Min privata situation just nu påverkar arbetet positivt Ja Nej Jag har frågeställningar kring mitt privatliv som jag gärna Ja vill diskutera under samtalet Nej Lön Jag är nöjd med min löneutveckling hittills Ja Nej Min lön avspeglar mitt arbetsresultat Ja Nej Jag kan påverka min lön utifrån våra lönekriterier Ja Nej Så här skulle jag vilja påverka min lön under den kommande perioden:.. Vad ska göras? Vem ska göra? När ska det göras? Uppföljning är det gjort?

6 Tid att förbereda sig inför samtalet är självklart viktigt, likväl och minst lika viktigt är att bearbeta resultatet av samtalet, då menar jag både till eftertanke och till tid att renskriva sina anteckningar. Och om så krävs, boka ett nytt möte med den aktuella medarbetaren om vissa frågor inte blivit avslutade inom det första samtalet. Utvecklingssamtal i grupp (GUS) Bör föregå de individuella samtalen, en förutsättning för att utvecklingssamtal i grupp ska lyckas är att du i dag genomför arbetsplatsträffar i någon form. Vad jag menar med det är att det annars kan kännas som en väldigt konstruerad situation om du normalt inte samlar hela din arbetsgrupp och belyser företagets nuvarande situation, mål och framtida strategier, gör en mjukstart!! Hela idén med utvecklingssamtal i grupp är att sätta verksamheten och ditt team i fokus, och hur ni blir det absolut bästa & starkaste teamet! Även utvecklingssamtal i grupp tycker jag att man bör dela upp i 3 block inledningsvis. 1 Måldialog Som handlar om att alla dina medarbetare ska vara medvetna om verksamhetens huvudmål t.ex. att butiken sak vara de flestas topp 5 butik! Vi ska vara bäst på jeans, service, bäst på fest kläder eller bäst på 50+, eller vad det nu kan vara, sedan bryter vi ned detta i delmål exempelvis service - alla kunder får ett hej (en nick om du är upptagen) - du bygger ett kundregister, e-post av alla Inventering av arbetsuppgifter Vad pågår i butiken under en dag? En klart underskattad aktivitet som varje team bör fundera på, om inte annat så för att ge sig själva en rejäl tankeställare, vad sysslar vi egentligen med? Denna punkt genomförs enklast genom en sk brainstorming övning, alla i arbetsgruppen deltar och någon skriver, helst på whiteboard eller blädderblock, sedan går ni tillsammans igenom punkt för punkt, vad gör vi? Vad är aktuellt? Vad görs på rätt sätt? Jag garanterar att ni kommer att kunna ta bort en del till förmån för annat som kommer föra verksamheten framåt. Kompetensinventering, gör alla det man är bäst lämpad för? Med arbetsuppgiftsinventeringen som grund är det möjligt att göra en kompetensinventering. Sortera in arbetsuppgifterna i områden, undersök hur arbetsgruppens kompetens ser ut och motsvarar de uppgifter som ska utföras. Med lyhördhet och bra frågor kan du nu få fram motivationen och förutsättningarna för de uppgifter som ska utföras hos var och en av dina medarbetare, och även fått fram en grovskiss för hur kompetensplaneringen bör se ut som du kompletterar vidare i de individuella samtalen!

7 Chefsfeedback, ett mycket känsligt ämne. Sannolikheten för att du som chef ska få ärliga svar i de individuella samtalen är tämligen liten, men i grupputvecklingssamtalen är sannolikheten mycket större, försitt därför inte chansen till att låta arbetsgruppen uttrycka vad den vill. Denna punkt är synnerligen lämplig att låta gruppen förbereda före samtalet. Grupputvecklingssamtal är en relativ modern form av utvecklingssamtal ca 15 år, och inget jag har hittat på själv, däremot är det en metod och ett verktyg som jag av erfarenhet vet funkar, men du måste utveckla en egen metod som känns bra och rätt för dig och ditt företag.

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Sätta lön enligt Ledaravtalet

Sätta lön enligt Ledaravtalet Sätta lön enligt Ledaravtalet en vägledning för dig som är lönesättande chef 2. Att sätta lön Att sätta lön och genomföra lönesamtal är en uppgift som gör ditt chefskap väldigt påtagligt. Du ska bedöma,

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO

8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO 8. Rekrytering och anställning hos IOGT-NTO Inledning Vår rekryteringsprocess syftar till att säkerställa att vi finner de bästa medarbetarna för de tjänster vi söker. Vi ska alltid arbeta seriös med rekryteringar

Läs mer

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA En guide till dig som ska ha en LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA 1 INNEHÅLL 2 Hur guiden kan användas... 2 3 Mentorprogrammets upplägg... 3 3.1 Mål med mentorprogrammet... 3 3.2 Utformning av mentorprogrammets...

Läs mer

8-punkts strategi som ny arbetsledare

8-punkts strategi som ny arbetsledare 8-punkts strategi som ny arbetsledare HeadCom Education vägledning för Chefer & Arbetsledare Av Sven-Erik Nyberg HeadCom Education 2011 All rights reserved HeadCom Solutions Din 8-punkts strategi som ny

Läs mer

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION

SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION SOCIALDEMOKRATISKT LEDARSKAP ATT LEDA EN IDÉBÄRANDE ORGANISATION Studiehandledning Ledaren och gruppen Sverige har stora möjligheter. Där arbetslöshet och hopplöshet biter sig fast, kan vi istället skapa

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen

Samtal om lön. goda råd inför möten med chefen Samtal om lön goda råd inför möten med chefen ST, 2004. Produktion: STs informationsenhet/hellgren Grafisk Form. Text: Sara Bergqvist Månsson. Tryck: Strokirk-Landströms AB, oktober 2008. Upplaga: 5 000

Läs mer

Planera mötet. Checklista

Planera mötet. Checklista Engagerande MÖTEN 2 Engagerande möten Engagerade medlemmar som deltar aktivt i diskussioner och beslut är viktigt för ett framgångsrikt fackligt arbete. En av dina uppgifter som förtroendevald är att se

Läs mer

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen.

Man dömer sig själv efter situation, men andra dömer man bara efter handling - man vet inte situationen. När ska vi som kollegor ge varandra feedback? Generellt Det kan finnas naturliga orsaker till beteendet så man behöver kanske inte ge feedback till allt. Man måste också bedöma läget angående dagsformen

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

Safeminds Intervjuguide

Safeminds Intervjuguide Safeminds Intervjuguide Inledning En anställningsintervju är att jämställa med en säljares kundbesök. Det handlar om att marknadsföra sig själv på ett professionellt sätt under en mycket begränsad tid.

Läs mer

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se

Rekryteringsmanual. - För dig som behöver rekryteringsråd. roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se Rekryteringsmanual - För dig som behöver rekryteringsråd Kontakt: E-post: Utgivare: roi:recruit, 0770 110 177 info@roirecruit.se roi:recruit Innehållsförteckning 1. SKAPA EN GENOMARBETAD KRAVPROFIL...

Läs mer

De tre första månaderna på ett nytt jobb

De tre första månaderna på ett nytt jobb De tre första månaderna på ett nytt jobb När du börjar på ett nytt jobb är den första tiden viktig. Vad du gör och vem du är under dina första tre månader lägger grunden till om fortsättningen ska bli

Läs mer

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA

PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Slutrapport December 2008 PERSONALUTVECKLING FÖR LIVSKRAFTIG RIDSKOLA Ett pilotprojekt vid Trosa Ridskola med stöd av Jordbruksverkets satsning på livskraftigt hästföretagande 2008. Projektet har genomförts

Läs mer

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling

Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik KAMP Företagsutveckling Mötesteknik Allmänt... Fel! Bokmärket är inte definierat. Var förberedd... 4 Kallelse... 5 Agenda... 6 Tid... 9 Grundregler... 10 Protokoll, anteckningar mm... 11 Mall

Läs mer

Hålla igång ett samtal

Hålla igång ett samtal Hålla igång ett samtal Introduktion Detta avsnitt handlar om fyra olika samtalstekniker. Lär du dig att hantera dessa på ett ledigt sätt så kommer du att ha användning för dem i många olika sammanhang.

Läs mer

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015

Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Systematiskt jobbsök Per Norrman, Varberg 2015 Innehållsförteckning 1.Inledning...3 2.Steg 1 Kartlägg behov...5 2.1.Kontakt 1 - Mejla...6 2.2.Mall för mejlutskick...6 2.3.Respons...7 2.4.Kontakt 2 Ringa

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation

Anställningsintervju. Lunds universitet Karriärinformation Anställningsintervju Lunds universitet Karriärinformation 2 karriärinformation karriärinformation 3 Välkommen på anställningsintervju! Vanligtvis väljs 5-10 sökanden ut till intervju. Oftast är det 2-3

Läs mer

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter

Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Handledning handlingsplan för lågpresterarande säljare/konsulter Disposition 1. Inledning - Kort introduktion - Några små råd 2. Handlingsplan 1 - Definiera problemet - Analysschema - Lågpresterare, vad

Läs mer

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet

Lönesamtalet. - Tips och råd kring lönesamtalet Lönesamtalet - Tips och råd kring lönesamtalet Innehåll: Ditt lönesamtal 3 - Skilj lönesamtalet från utvecklingssamtalet 4 - Arbetsgivarens lönekultur 4 Förberedelsen 5 - Kartlägg din arbetsinsats 5 -

Läs mer

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet

Utvecklingssamtal. En introduktion för chefer. Kompetensforum vid Uppsala universitet Utvecklingssamtal En introduktion för chefer Kompetensforum vid Uppsala universitet Innehållsförteckning Inledning... 5 Syfte och innehåll... 5 Varför utvecklingssamtal?... 5 Utvecklingssamtal en del

Läs mer