Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras."

Transkript

1 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska handla om medarbetarens prestationer under det gångna året. Utvecklingssamtalet ska handla om framtiden och avslutas med att en resultatöverenskommelse upprättas. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtalets viktigaste mål är att chef och medarbetare diskuterar och tillsammans planerar för hur medarbetarens kompetens, idag och på sikt, bidrar till att uppnå avdelningen mål och FHS vision. Målen kan vara forskning, utbildning och olika administrativa mål. Det är ni som tillsammans definierar vad avdelningens mål är. Chef och medarbetare ska även komma överens om mål och framtida arbetsuppgifter för medarbetaren och definiera åtgärder för nästa period (kort och lång sikt). Utifrån nuvarande kompetens och uppgifter ska man gemensamt se över och komma överens om det kompetensbehov som föreligger för anställningen kommande period (kort och lång sikt). Utvecklingssamtalet skall vara ett underlag för individuell planering. Denna planering kan innehålla en plan för akademisk meritering eller planering för att genom kompetensutveckling kunna byta anställning eller få ett utökat ansvar inom nuvarande anställning. Vid samtalets slut skall chef och medarbetare vara överens om vad de pratat om och vad som har beslutats, samt hur och när uppföljning av aktiviteter skall ske. Resultatet av samtalet och aktiviteter som planeras skall dokumenteras och utgöra grunden för en resultatöverenskommelse. Denna resultatöverenskommelse ska chef och medarbetare gå igenom som en inledning vid nästa års utvecklingssamtal. Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. Genomförande Alla medarbetare ska ha utvecklingssamtal med sin chef senast 31 mars. Samtalet skall genomföras i en ostörd miljö på ordinarie arbetstid. Samtalets längd kan variera, men ca 1-2 timmar är normalt. Samtalet ska förberedas av såväl medarbetaren som närmaste chef. Vid samtalet ska nedanstående delar tas upp: Föregående samtal Medarbetarens arbete Medarbetarens kompetens Organisationen

2 2 (7) Övrigt De områden som ska tas upp finns i mallen nedan. Chefen och medarbetaren är fria att tolka vad de anser mest viktigt att diskutera inom varje område. Både chef och medarbetare ska förbereda samtalet genom att fundera igenom vad som är mest viktigt inom varje område. En sammanfattning ska skrivas i mallen för varje område. Tänk på att inte skriva för personlig information i sammanfattningen. Denna mall ska användas av både chef och medarbetare som förberedelse för samtalet. Chefen kan även förbereda samtalet genom att inhämta relevant underlag från annan personal som haft viktiga kontaktytor för medarbetaren. Därutöver ska samtalet förberedas genom att både chef och medarbetare fyller i föregående års resultatöverenskommelse enligt anvisningar. Dokumentation Samtalet ska dokumenteras dels genom att bifogad mall fylls i och undertecknas av chef och medarbetare, dels genom att en ny resultatöverenskommelse upprättas. Dokumenten ska sparas av chefen.

3 3 (7) Underlag för medarbetarsamtal Medarbetare Chef Plats Tid Samtalsområde Förra årets resultatöverenskommelse - Måluppfyllelse Ditt arbete - Arbetsuppgifter - Arbetsresultat - Ansvar - Befogenheter - Inflytande - Feedback Din kompetens - Rätt kompetens? - Utvecklingsområden? Sammanfattning Din organisation - Samarbete - Arbetsklimat Övrigt - Finns det något annat som du anser att jag som din chef borde känna till? - Har du någon feedback till mig som chef? - Har du någon bisyssla?

4 4 (7) Resultatöverenskommelse Medarbetarens namn: Instruktion för resultatöverenskommelse Utvecklingssamtalet ska resultera i en resultatöverenskommelse mellan medarbetare och chef. Antalet huvudarbetsuppgifter och mål ska dokumenteras samt kompetensutvecklig som ska genomföras under året. Överenskommelsen är tänkt att fungera som ett stöd vid diskussion om arbetsuppgifter och kompetensutveckling. Överenskommelsen kan justeras av chef eller medarbetare under året om behov finns. Medarbetarens mål för de kommande 12 månaderna Nedan följer mål kopplat till medarbetarens ansvarsområde. Målen ska vara individuella och stötta FHS vision och strategier. Lärare De tre mest prioriterade arbetsområdena inom utbildning

5 5 (7) De tre mest prioriterade arbetsområdena inom forskning De tre mest prioriterade arbetsområdena inom administration Kompetensutveckling på kort sikt 1 år Kompetensutveckling på lång sikt 3 år

6 6 (7) Medarbetare inom Tekniks/administrativt område De tre mest prioriterade arbetsområdena Kompetensutveckling på kort sikt 1 år Kompetensutveckling på lång sikt 3 år Denna resultatöverenskommelse har tagits fram i samband med utvecklingssamtalet mellan : Medarbetare Chef Jag samtycker till att ovanstående information lagras elektroniskt: Medarbetarens signatur Denna resultatöverenskommelse utgör grunden för nästa utvecklingssamtal.

7 7 (7) Medarbetarsamtalet - Exempel på frågor inom de olika områdena Samtalsområden Förra årets resultatöverenskommelse - Måluppfyllelse Ditt arbete - Arbetsuppgifter - Arbetsresultat - Ansvar - Befogenheter - Inflytande - Feedback Din kompetens - Rätt kompetens? - Utvecklingsområden? Din organisation - Samarbete - Arbetsklimat Övrigt - Feedback till chefen - Bisyssla Exempel på frågor Är de mål inom varje arbetsområde som sattes upp i förra resultatöverenskommelsen uppfyllda? Är den överenskomna kompetensutvecklingen genomförd? Inom vilket/vilka arbetsområden anser du att du gör bäst resultat? Vilka arbetsuppgifter trivs du bäst med? Finns det något du trivs mindre bra med? Anser du att du tar ansvar för dina arbetsuppgifter? Är det någon arbetsuppgift du skulle vilja bli av med om det var möjligt? Är du nöjd med möjligheten till inflytande över dina arbetsuppgifter? Upplever du att du har tillräckliga mandat? Tycker du att du får feedback på ditt arbete? Får du användning för dina kunskaper och färdigheter? Anser du att du har rätt kompetens för att kunna utföra dina arbetsuppgifter? Om inte, vad behöver du för att kompetensutveckling? Vilka är dina utvecklingsområden? Hur vill du vidareutvecklas? Hur anser du att du bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat på avdelningen/sektionen, exemplifiera Hur anser du att du bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat på FHS i stort? Exemplifiera. Hur anser du att du bidrar till ett bra samarbete inom avdelningen/sektionen? Hur tycker du att våra APT fungerar? Är det något du vill framföra till mig som chef som handlar om förbättringsmöjligheter för avdelningen/sektionen inom områdena samarbete och arbetsklimat? Kan du ge förslag på hur vi kan öka gemenskapen på avdelningen/sektionen? Finns det något annat som du anser att jag som din chef borde känna till? Har du någon feedback till mig som chef? Har du någon bisyssla?

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015

Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Riksbanken Medarbetarundersökning 2015 Genomförd av CMA Research AB April 2015 Riksbanken, Medarbetarundersökning 2015, sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna

Läs mer

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet

Du och din lön. Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Du och din lön Så fixar du lönesamtalet Lärares löner sätts individuellt. Om du har koll på hur systemet fungerar blir det lättare att få högre lön. Varje år ska

Läs mer

Medarbetarundersökning 2012

Medarbetarundersökning 2012 Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012 Barn & Skola 926 respondenter Mars 2012 Genomförd av CMA Research AB Lidköpings kommun Medarbetarundersökning 2012, sid 1 Innehållsförteckning Sammanfattning

Läs mer

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011

Gävle kommun. Medarbetarundersökning 2011 Gävle kommun Medarbetarundersökning 2011 Innehållsförteckning BEGREPPSFÖRKLARING 3 TOLKNINGSMALL FÖR STAPLAR 4 ELVA FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN OCH PRESTATIONSNIVÅ 4 BESKRIVNING AV FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN 5 ARBETSRELATERAD

Läs mer

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning

Ledaravtalet - från ord till handling. Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning Ledaravtalet - från ord till handling Möjligheternas avtal vägledning för en väl fungerande lokal lönebildning 2. Möjligheternas avtal Ledaravtalet kopplar ihop företagets affärsidé och mål med personlig

Läs mer

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012

Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Tjänsteskrivelse 2013-04-18 Handläggare: Sofie Norén, Folkhälsoförvaltningen 2013.0054 Folkhälsonämnden Handlingsplan, medarbetarundersökning 2012 Sammanfattning Förvaltningen hade totalt sett ett gott

Läs mer

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST

Du och din lön. - lathund för medlemmar i ST Du och din lön - lathund för medlemmar i ST Inledning Här är ett stödmaterial du kan använda i dina förberedelser inför ditt samtal om lön med din chef. Materialet baserar sig på STs syn på hur ett sådant

Läs mer

Chefen & Utvecklingssamtalen

Chefen & Utvecklingssamtalen Chefen & Utvecklingssamtalen INNEHÅLL Delat ansvar 4 Utvecklingssamtalet 5 Innan samtalet 6 Under samtalet 8 Utvecklingssamtal i grupp 15 Källor & Boktips 18 Ledarna maj 2011 2 På nästan alla arbetsplatser

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes

Tjänsteskrivelse. Medarbetarenkät 2014. 2008 genomfördes den andra och den senaste genomfördes 2011. I februari 2014 genomfördes Malmö stad 1 (1) Datum 2014-05-14 Handläggare Sara Mellander Planeringssekreterare Sara.Mellander@malmo.se Tjänsteskrivelse Medarbetarenkät 2014 FRI-2014-2099 Sammanfattning Sedan 2006 genomför Malmö stad

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun

medarbetarskap Riktlinje för Eskilstuna kommun Eskilstuna kommun Riktlinje för medarbetarskap Riktlinjen är antagen av kommunstyrelsen den 10 augusti 2011, 48 och ersätter Riktlinje för personal- och kompetensförsörjning. 2 RIKTLINJE FÖR MEDARBETARSKAP

Läs mer

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän)

Resultatrapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 1 (17) Medarbetarundersökning 2014 Arvika kommun rapport för Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) Stapel 1: svar på Kommunen (kommunförvaltning, bolag & deltidsbrandmän) 2014: 1857 av

Läs mer

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar

Man. 1-2 år. 3-5 år. 6-10 år. Mer än tio år. tim/vecka. tim/månad. kr/månad. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar. hela arbetsdagar Användare: testdfo Logga ut Sida 1 av 22 Avsnitt: Inledande frågor Nedan följer några frågor kring dig, dina arbetstider, lön och sjukfrånvaro. Med sjukskrivning (sjukanmälan) avses sjukanmälan med eller

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning Skellefteå kommun Medarbetarundersökning November 2008 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Medarbetarundersökning Skellefteå kommun, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen

Läs mer

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013

RESULTATGUIDE Frölunda Specialistsjukhus. Medarbetarundersökning 2013 Frölunda Specialistsjukhus Medarbetarundersökning 2013 Inledning Resultatguiden är utformad av Springlife och VGR. Den ger vägledning för hur resultatet från Springlifes medarbetarundersökning ska tolkas.

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna

DAGS ATT SÄTTA LÖN. Att sätta lön i det mindre företaget. Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna Att sätta lön i det mindre företaget Tillämpning av Ledaravtalet vid mindre företag inom bygg- och installationsbranscherna 1. Dags att sätta lön Lönebildningen enligt Ledaravtalet kräver att medarbetaren

Läs mer

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret

Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4. Personalkontoret Personalkontoret Lönebildning i Borlänge kommun - riktlinjer Kommunstyrelsen 2008-01-16 4 1 Inledning Kommunen är en arbetsgivare med en gemensam personal- och lönepolitik. Lönepolitiken är en del av kommunens

Läs mer

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011

Rapport till Halmstads kommun om medarbetarundersökning år 2011 Rapport till Halmstads kommun år 2011 SKOP har på uppdrag av Halmstads kommun genomfört en medarbetarundersökning bland stadens och dess bolags medarbetare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningen

Läs mer

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010

Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 Skellefteå kommun Medarbetarundersökning 2010 TOTALT 6230 respondenter November 2010 Skellefteå kommun, Medarbetarundersökning 2010, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN

LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN LÖNE- POLICY FÖR HÖGANÄS KOMMUN Ledarskapet har betydelse och medarbetarskapet gör skillnad. Höganäs kommun ska vara en attraktiv, framåt och utvecklande arbetsgivare som kännetecknas av delaktighet och

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014

Ängelholms kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. Oktober 2014 Ängelholms kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB Oktober 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 5 Fakta om respondenterna 7 Övergripande resultat 8

Läs mer

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan?

Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet Hur går det för ditt barn i skolan? Utvecklingssamtalet En gång varje termin ska du och ditt barn träffa läraren eller klassföre ståndaren för att ha ett utvecklingssamtal. Samtalet

Läs mer

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS

Riksgälden. Presentation. Medarbetarundersökning 2014 TNS Riksgälden Presentation Medarbetarundersökning 2014 TNS Syfte med medarbetarundersökningen Undersökningen är ett viktigt verktyg för att vi ska kunna utveckla och förbättra vår organisation, vårt sätt

Läs mer