Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter"

Transkript

1 Vad hände sedan? En uppföljning av 2012 års examensstudenter

2 På Handelshögskolan utbildas morgondagens ekonomer och jurister

3 Handelshögskolan - i ständig utveckling Handelshögskolan vid Göteborgs universitet har försett näringsliv och samhälle med välutbildade medarbetare sedan Med en ständig strävan efter att utveckla verksamheten i takt med tiden anpassar vi våra utbildningar till dagens och morgondagens arbetsmarknad. Som ett led i detta följer Handelshögskolan upp hur det går för skolans studenter efter examen. Denna sammanfattning handlar om 2012 års examensstudenter. Var arbetar studenterna någonstans idag? Hur gick det till när de fick sitt första jobb? Inom vilka branscher är de verksamma? Vad tjänar de på sitt första arbete? Enligt undersökningen går det bra för 2012 års examensstudenter: 91% av de som valt att söka jobb efter avslutade studier fick arbete inom sex månader efter examen 50% hade tackat ja till ett jobberbjudande redan innan utbildningen var avslutad 81% examensstudenterna ansåg sig ha mycket eller ganska kvalificerade arbetsuppgifter på sitt första arbete efter examen 93% av de tillfrågade skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter 61% av examensstudenterna hade internationell erfarenhet när de avslutade sin utbildning 90% av de tillfrågade ansåg att deras arbete var helt eller delvis relaterat till deras utbildning

4 Om undersökningen Handelshögskolan erbjuder inom sina kärnämnen ekonomi och juridik fyra utbildningsprogram på grundnivå, fristående kurser på grund- och avancerad nivå samt nio masterprogram på avancerad nivå. Urvalsgruppen för denna undersökning, som genomfördes hösten 2013, omfattar 674* personer och har en svarsfrekvens på 61 procent. Resultatet är främst uppdelat på två grupper: jurister och ekonomer. Gruppen jurister består av studenter från juristprogrammet med en juristexamen. I gruppen ekonomer ingår respondenter med en ekonomie kandidatexamen och/eller en ekonomie magisterexamen från Handelshögskolans ekonomprogram, Handelshögskolans logistikprogram, Samhällsvetenskapligt miljövetarprogram eller fristående kurser. Fördelning respondenter per program Ekonomprogrammet 36% Fristående kurser 35% Juristprogrammet 19% Logistikprogrammet 7% Samhällsv. miljövetarprogram 2% Typ av examen Ek. kand. 38% Ek. mag. 43% Jur. kand. 19% studentprofil Social bakgrund ekonomer** jurister Kvinnor 60% Män 40% Medianålder 27 år Båda föräldrar har akademisk examen 39% 46% En förälder har akademisk examen 28% 21% Ingen förälder har akademisk examen 33% 33% * Examinerade från Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingår ej i undersökningen, examinerade med en filosofie magisterexamen eller filosofie kandidatexamen presenteras ej i denna broschyr. ** Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

5 61% av Handelshögskolans examensstudenter 2012 inom ekonomi och juridik deltog i undersökningen

6 Hur snabbt får de jobb? Sedan införandet av tvååriga masterprogram väljer allt fler av skolans studenter att komplettera sin grundutbildning med en masterexamen *. Detta medför att de väntar ytterligare en tid med sitt inträde på arbetsmarknaden. För dem som valt att söka arbete har det gått snabbt 91% av examensstudenterna i undersökningen hade ett arbete redan innan eller inom sex månader efter examen. Tid till att få första jobbet ekonomer** jurister Tackat ja till ett arbete innan avslutad utbildning 39% 38% Fick arbete 0-6 månader efter avslutad utbildning 29% 49% Fick arbete 7 månader eller mer efter avslutad utbildning 4% 9% Valt att läsa vidare efter examen 23% 3% Arbetssökande 3% - Annan sysselsättning (t ex förädraledighet) 2% 1% kontaktväg till första arbetet efter examen Annons på företags/organisations hemsida 27% Bekanta eller andra kontakter 14% Rekryteringssajt 13% Tidigare anställning eller sommarjobb 11% Gadden eller andra arbetsmarknadsdagar 7% Arbetsförmedlingen 6% Förfrågan från arbetsgivare direkt/headhunting 4% Exjobb/uppsats 4% Spontanansökan/förfrågan hos arbetsgivare 4% Annons via Career Service 3% Platsannons i tidning 2% Startat eget 1% Övrigt 4% * Examinerade från Handelshögskolans masterprogram inom Graduate School ingår ej i undersökningen, examinerade med en filosofie magisterexamen eller filosofie kandidatexamen presenteras ej i denna broschyr. ** Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

7 98% av examensstudenterna hade sysselsättning i form av arbete eller studier ett år efter examen

8 Var jobbar de? Handelshögskolan erbjuder utbildningar med stor bredd. Det visar sig bland annat genom att skolans examensstudenter återfinns i en mängd olika branscher, hos ett stort antal arbetsgivare och inom både privat och offentlig sektor. Vanligast för Handelshögskolans juridikstudenter är att de på sitt första jobb arbetar inom någon myndighet, inom rättsväsendet eller på advokatbyrå. De studenter med en ekonomexamen arbetar oftast inom områdena revision, industrin eller bank och finans. de fem vanligaste branscherna ekonomer* De fem vanligaste branscherna jurister Redovisnings/revisionsbyrå 14% Industriföretag 14% Bank och finans 13% Bemanning (anställd eller uthyrd) 8% Handel, tjänst- eller service 7% Myndigheter 35% Rättsväsendet 24% Advokatbyrå 20% Försäkringsbolag 4% Bank och finansbolag 3% Åtta vanliga arbetsgivare ekonomer* AB Volvo Ernst & Young Exportrådet Deloitte PwC SEB SKF Volvo Cars Sex vanliga arbetsgivare jurister Domstolsverket Försäkringskassan Kronofogdemyndigheten Mannheimer Swartling advokatbyrå Polismyndigheten Skatteverket * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

9

10 Hur mycket tjänar de? Ingångslönerna har ökat något från föregående års undersökning. De flesta kommer in på en lön mellan kr i månaden. De högsta lönerna för 2012 års examensstudenter återfinns i branscherna managementkonsulting, bank och finans samt it & telekom. ingångslön Ekonomer* jurister kvinnor män < % 9% 8% 8% % 6% 9% 14% % 14% 20% 8% % 52% 33% 22% % 14% 18% 16% % 2% 6% 10% > % 3% 6% 22% lön uppdelat på bransch Bank/Finans Revision Industri handel Rättsväsende advokatbyrå MYNDIGHETER < % - 6% 13% - 25% 9% % 6% 10% 13% % % 15% 23% 7% 12% 13% 9% % 56% 6% 33% 82% 25% 52% % 20% 23% 14% - 37% 15% % 7% 6% - 3% > % 3% 13% 13% * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

11 Den vanligaste ingångslönen för 2012 års examensstudenter var mellan och kr

12 Är jobbet relaterat till utbildningen? I hela 81% upplevde studenterna att deras examen från Handelshögskolan ledde till ett kvalificerat arbete. Merparten av de tillfrågade var nöjda med sitt första jobb efter examen vad gällde arbetsuppgifter, arbetsmiljö och geografiskt läge medan lönen var något mindre tillfredställande, även om de flesta även här var nöjda eller ganska nöjda. kvalificerade arbetsuppgifter på första jobbet? ekonomer* jurister Mycket kvalificerade 28% 37% Ganska kvalificerade 52% 45% Ganska okvalificerade 17% 16% Helt okvalificerade 3% 2% Var arbetsuppgifterna relaterade till utbildningen? ekonomer* jurister Ja, helt och hållet 31% 60% Ja, delvis 58% 34% Nej 11% 6% nöjdhet med första arbetet efter examen vad gäller följande Nöjd ganska Nöjd inte Nöjd Arbetsuppgifter 61% 30% 9% Lön 40% 33% 27% Arbetsmiljö 69% 20% 11% Geografiskt läge 72% 19% 9% * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

13 89% av ekonomerna och 94% av juristerna upplevde att arbetsuppgifterna på deras första arbete var relaterade till deras utbildning

14 Vad jobbar de med? Utbildningarna på Handelshögskolan öppnar möjligheter till många olika yrkesroller och karriärer, vilket 2012 års examensstudenter bevisar. Ekonomerna arbetar med allt från personalarbete till marknadsföring, logistik eller redovisning medan juristerna oftast arbetar med någon form av juridiskt arbete. Även inom området juridiskt arbete finns en bredd och vanliga arbetsuppgifter för nyutexaminerade jurister är bland annat rättsutredningar, rådgivning och avtalsskrivande. vanliga arbetsområden: ekonomer* Administrativt arbete Ekonomifunktion, budgetering, redovisning Finansarbete Försäljning Logistik Marknadsföring Personalarbete/HR Projektledning Revision Verksamhetsutveckling jurister Avtalsskrivning Förhandlingar Konkurshantering Rådgivning Rättsutredningar Skadereglering Taxeringsarbete Utredningsarbete * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

15 Hur lätt/svårt var det att få jobb? ekonomer* jurister arbetstimmar per vecka ekonomer* jurister Mycket lätt 16% 17% Lätt 21% 31% Varken lätt eller svårt 34% 32% Svårt 25% 13% Mycket svårt 4% 7% < 35 3% 2% % 11% % 69% % 14% % 3% > 55 6% 1% exempel på ingångspositioner ekonomer* Account Manager Affärsutvecklare Analytiker Associate Banksäljare Controller Ekonom Ekonomiansvarig Ekonomiassistent Export Area Manager Finansiell analytiker Företagsrådgivare HR specialist Inköpare Investment analyst Konsult Logistikansvarig Managementkonsult Marknadsansvarig Privatrådgivare Projektledare Redovisningsekonom Revisorsassistent Sales Manager Speditör Trainee exempel på ingångspositioner jurister Associate Biträdande jurist Handläggare Notarie Nämndsekreterare Rådgivare Skadereglerare Skattehandläggare Tingsnotarie Upphandlare Utredare Varumärkesjurist

16 Internationell erfarenhet Handelshögskolan präglas av en internationell miljö med studenter och lärare från hela världen. Många av skolans studenter skaffar sig dessutom internationell erfarenhet både före, under och efter studietiden. Flera av de tillfrågade arbetar utomlands redan på sitt första jobb efter examen, detta gäller framförallt studenter från ekonomprogrammet där andelen är 10%. Antalet utlandsarbetande examensstudenter är möjligen ännu högre än undersökningen visar, då personer som lämnat landet inte är folkbokförda i Sverige och då svåra att få korrekta kontaktuppgifter till. geografisk placering ekonomer* jurister Göteborg 62% 63% Stockholm 17% 2% Övriga Sverige 11% 34% Utomlands 10% 1% utlandserfarenhet FÖRE EXAMEN ekonomer* jurister Från utlandsstudier 48% 42% Från praktik/arbete 36% 21% Ingen 36% 49% Exempel på Länder examensstudenterna arbetar i Thailand Österrike Holland Polen Irland Storbritannien Spanien Norge Luxemburg Bolivia * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

17

18 Ambitiösa studenter De flesta av Handelshögskolans studenter skaffar sig meriterande erfarenheter utöver sina studier majoriteten av studenterna har både arbetat extra under terminerna samt arbetat under somrarna. En del av examensstudenterna hade även arbetslivserfarenhet redan innan de började sin utbildning på Handelshögskolan. 37% har dessutom ytterligare akademiska meriter utöver sin examen från Handelshögskolan. erfarenhet utöver studierna ekonomer* jurister Sommarjobb 85% 79% Extrajobb 83% 70% Kårarbete/ideellt arbete 42% 24% Ingen 3% 7% akademiska meriter utöver examen från handelshögskolan ekonomer* jurister Ytterligare universitetskurser 24% 30% Ytterligare akademisk examen 15% 11% Ingen 63% 62% * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

19 96 % har erfarenhet från t ex kårarbete och sommarjobb parallellt med studierna

20 Nöjda med sin utbildning Merparten av examensstudenterna är nöjda med sin utbildning och skulle välja samma program på Handelshögskolan om de valde utbildning idag. Flera har också efter sin grundutbildning valt att fortsätta läsa till en masterexamen på Handelshögskolan på något av skolans nio internationella masterprogram. Nästan alla av 2012 års examensstudenter, 92% av ekonomerna och 95% av juristerna, skulle rekommendera Handelshögskolan till blivande studenter ett kvitto på att de är mycket nöjda med sin tid på skolan. NEJ JA 93 procent av 2012 års examensstudenter skulle rekommendera Handelshögskolan till nya studenter. * Med ekonomer avses alla med en ekonomie kandidat eller ekonomie magisterexamen från skolans utbildningsprogram eller fristående kurser

21

22 Röster ur undersökningen Jag är mest nöjd över statusen på utbildningen, möjligheterna att studera utomlands, de vackra studiemiljöerna och att man hade många inspierade lärare. Utbildningen var väl anpassad till arbetsmarknaden. Jag är verkligen jättenöjd med hela min utbildning. Tycker det är fantastiskt att det finns språkinriktningat! Lokalerna är jättefina, många bra lärare och jag har träffat vänner för livet Skolans varumärke väger tungt när man ska söka jobb Karriärsamtalen som skolan erbjuder hjälpte mig oerhört mycket i val kring eventuellt fortsatta studier, jobbsökande men även personliga val i livet. Jag blev klar i vad jag ville. Förutom utbildningen så är jag mest nöjd med att jag arbetade extra på ett av studentföretagen. Det gav mig självförtroende och en trygghet i att jag verkligen kunde det jag förväntades veta. Även fast jag hade andra meriterande arbeten vid sidan av studierna så gav det mig mycket och det stärkte mitt cv.

23 Layout: Fredrik Hedström Text och produktion: Hannah Larsson, Anna Backman och Daniel Karlsson Foto: Carina Gran, Shutterstock

24 Handelshögskolan vid Göteborgs universitet