Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät. Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015"

Transkript

1 Hur offentlig verksamhet arbetar med extern webb och intranät Kartläggning genomförd av AQ Analys 2015

2 INLEDNING AQ Analys genomförde som oberoende undersökningsföretag våren 2015 en kartläggning över hur offentlig verksamhet arbetar med digitala kanaler såsom extern webb och intranät. Syftet var att få kunskap om användning av publiceringsverktyg inom offentlig verksamhet, bl a genom att kartlägga vilka faktorer som var viktiga vid val av publiceringsverktyg samt nöjdhet respektive missnöjdhet med respektive verktyg. Målgruppen för kartläggningen var Sveriges samtliga kommuner och landsting/regioner, samt myndigheter med minst 100 årsanställda. En webbenkät skickades ut till 409 kontaktpersoner och 228 svar erhölls. Flera av frågorna var påståenden som besvarades med en skala enligt 1 (instämmer inte alls) till 5 (instämmer mycket väl). I rapporten beskrivs Nöjda som den andel respondenter som svarat betyg 4 och 5 på den 5-gradiga skalan, och Missnöjda som den andel respondenter som svarat betyg 1 och 2. Olika svar kan ha angivits för webbplats (externwebb) och intranät (internwebb), då man i en organisation kan använda sig av olika verktyg för webbplats och intranät. I rapporten presenteras dock resultatet sammanslaget. Resultat visas i vissa bilder uppdelade per publiceringsverktyg. I gruppen Övrigt ingår de verktyg som fått för få svar för att kunna redovisas separat.

3 VIKTIGASTE FAKTORERNA VID VAL AV PUBLICERINGSVERKTYG Att det är enkelt för webbredaktörerna att publicera information (96% instämmer) Att den inbyggda funktionaliteten uppfyller era behov (92% instämmer) Att det går snabbt att lära sig (87% instämmer) Att det är enkelt att förändra och lägga till funktionalitet på webbplatsen/intranätet (84% instämmer) När man väljer publiceringsverktyg anser 96% av respondenterna att det är ganska viktigt eller mycket viktigt (betyg 4+5 på en femgradig skala) Att det är enkelt för webbredaktörerna att publicera information. Detta gör det till den viktigaste faktorn att ta hänsyn till när man väljer publiceringsverktyg. Därefter följer Att den inbyggda funktionaliteten uppfyller era behov med 92% viktighet. Att det finns en väl fungerande support och online-dokumentation (80% instämmer) Att ni själva kan utföra det ni vill utan behov av externa konsulter (71% instämmer)

4 KOMMENTARER OM VAD SOM ÄR VIKTIGT VID VAL AV PUBLICERINGSVERKTYG Vi har precis utrett om vi skulle gå över till en open source-lösning istället, för att inte sitta fast i avtal med extern leverantör och vara beroende av externa konsulter. Det vi kom fram till var ändå att eftersom vi är en så liten kommun kommer vi aldrig att själva kunna tillhandahålla den kompetens och utveckling som en open source-lösning kräver och våra webbplattformar är alldeles för betydelsefulla för att göras så sårbara. Att många andra kommuner också har det verktyget. Att det är framtidssäkrat, vi siktar på en hållbar lösning där vi jobbar med agil utveckling Att det är ett säkert system, att det är välbeprövat, att det möjligt att bygga bra enligt tillgänglighetsstandarderna, att det finns bra och kunniga leverantörer som kan offentlig verksamhet och de krav vi har på oss.

5 VILKET PUBLICERINGSVERKTYG ANVÄNDER NI IDAG? De flesta i kartläggningen använder publiceringsverktygen EPiServer (43%), SiteVision (33%) och SharePoint (15%). I Övrigt ingår de publiceringsverktyg som ej fick mer än 3% vardera, dvs för få för att redovisas separat. Notera att olika svar kan ha angivits för webbplats (externwebb) och intranät (internwebb).

6 HELHETSINTRYCK AV DET EGNA PUBLICERINGSVERKTYGET Hur väl instämmer du i följande påstående om ert publiceringsverktyg: Helhetsintrycket av vårt publiceringsverktyg är mycket bra. (1=Inte alls, 5=Mycket väl) Oberoende av verktyg anser sig totalt 67% vara nöjda (betyg 4+5) med sitt nuvarande publiceringsverktyg. 13% av respondenterna arbetar idag i ett verktyg som man anser sig vara missnöjd med (betyg 1+2).

7 HELHETSINTRYCK PER PUBLICERINGSVERKTYG Hur väl instämmer du i följande påstående om ert publiceringsverktyg: Helhetsintrycket av vårt publiceringsverktyg är mycket bra. (1=Inte alls, 5=Mycket väl) Bryter man ner den totala nöjdheten per verktyg är nöjdheten störst hos användare av SiteVision, där andelen nöjda (betyg 4+5) är 94%. EPiServer kommer därefter med 68% nöjda användare. Minst andel nöjda användare har SharePoint med 21%. Mest missnöjda användare har SharePoint med 41% som svarat betyg 1+2, och minst missnöjda användare har SiteVision med endast 2%.

8 PÅSTÅENDEN OM DET EGNA PUBLICERINGSVERKTYGET Det är enkelt för webbredaktörerna att publicera information (71% instämmer) Det går snabbt att lära sig (70% instämmer) Det finns en väl fungerande support och online-dokumentation (60% instämmer) Den inbyggda funktionaliteten uppfyller mina behov (56% instämmer) Det är enkelt att förändra och lägga till funktionalitet på webbplatsen (48% instämmer) Totalt sett instämmer 71% (betyg 4+5 på en femgradig skala) av respondenterna att Det är enkelt för webbredaktörerna att publicera information i deras egna verktyg. Det var även den faktorn som man tyckte var den viktigaste när man väljer publiceringsverktyg. Nästan lika stor andel (70%) tycker att det går snabbt att lära sig sitt verktyg. 92% ansåg att det var viktigt att Den inbyggda funktionaliteten uppfyller mina behov, men endast 56% instämmer att så är fallet med sitt nuvarande verktyg. Endast 4 av 10 anser att man själva kan utföra det man vill i sitt verktyg utan behov av externa konsulter. Vi kan själva utföra det vi vill utan behov av externa konsulter (40% instämmer)

9 PÅSTÅENDEN PER PUBLICERINGSVERKTYG Hur väl instämmer du i följande påstående om ert publiceringsverktyg? (1=Inte alls, 5=Mycket väl) När man tittar på varje påstående och bryter ner svaren per publiceringsverktyg ser man att SiteVision har högst medelbetyg (skala 1-5) på samtliga faktorer. Rangordningen är tydlig i alla påståenden; SiteVision har högst betyg, därefter EPiServer och som trea Övrigt. SharePoint får lägst medelbetyg på samtliga faktorer. Störst skillnad mellan högsta och lägsta betyg ser man i påståendet Det går snabbt att lära sig. Där skiljer det sig 1,9 skalenheter mellan SiteVision och SharePoint.

10 ÖVRIGA KOMMENTARER Ett strategiskt beslut innebär att vi köper all utveckling av vår webbplats från upphandlade konsulter. Vår version är så gammal så det är mycket "stenålder" över det hela. Intranätet är från 2004 och har aldrig uppgraderats. Vi är i startgroparna med vårt sociala intranät och ser hela tiden över hur vi använder det och försöker utveckla det. Verktyget upplevs som komplicerat, vilket gör att vi nog måste se över vilken plattform vi ska använda i framtiden.

11 SUMMERING Den viktigaste faktorn när man väljer publiceringsverktyg är Att det är enkelt för webbredaktörerna att publicera information. Tätt därefter följer Att den inbyggda funktionaliteten uppfyller era behov. 2 av 3 verksamheter har ett bra helhetsintryck av sitt nuvarande publiceringsverktyg. 13% är dock missnöjda med sitt publiceringsverktyg. Bäst helhetsintryck av sitt verktyg har användare av SiteVision, med hela 94% nöjda användare. Därefter återfinns EPiServer med 68%. Minst nöjda användare har SharePoint med en andel på endast 21%. Nöjdheten visas även bland SiteVisions användare om man tittar på separata påståenden om verktyget. Där får SiteVision högst medelbetyg på samtliga påståenden. Högst betyg fick Att det är enkelt för webbredaktörerna att publicera information och Att det går snabbt att lära sig. Precis därefter finner vi Det finns en väl fungerande support och online-dokumentation. Tittar man på en gemensam bild för samtliga verktyg, ser man att respondenterna är mest nöjda med Att det är enkelt för webbredaktörerna att publicera information och minst nöjda med Att ni själva kan utföra det ni vill utan behov av externa konsulter. Dessa placeringar följer även viktigheten. Störst andel användare bland kartläggningens respondenter har EPiServer, följt av SiteVision. Vi ser att de flesta organisationer använder sig av EPiServer, SiteVision eller SharePoint. Övriga verktyg har så liten andel att deras resultat ej kan redovisas separat.

12 OM KARTLÄGGNINGEN Metod: Kartläggningen genomfördes genom att först samla in kontaktuppgifter till ansvariga för intranät, extern webb eller både och. Därefter skickades ett e-post med en unik länk till en webbenkät till samtliga kontaktpersoner inklusive två påminnelser (datainsamling under perioden v ). Målgrupp: Sveriges samtliga kommuner och landsting/regioner, samt myndigheter med minst 100 årsanställda. Totalt skickades webbenkäten ut till 409 kontaktpersoner. 228 svar erhölls vilket ger en svarsfrekvens på 56%. Fördelningen såg ut som följer: Kommun: 154 svar av 270 kontaktpersoner, 57% (svar från 139 olika kommuner) Landsting/regioner: 10 svar av 18 kontaktpersoner, 56% (svar från 9 olika regioner/landsting) Myndigheter: 64 svar av 119 kontaktpersoner, 54% (svar från 52 olika myndigheter) Av de respondenter som ville uppge vilket publiceringsverktyg organisationen använder (221 st), uppgav totalt: 96 kontaktpersoner att de använder EPiServer för intranät och/eller webbplats. 74 kontaktpersoner att de använder SiteVision för intranät och/eller webbplats. 33 kontaktpersoner att de använder SharePoint för intranät och/eller webbplats. 5 kontaktpersoner att de använder WordPress för intranät och/eller webbplats. 3 kontaktpersoner att de använder Drupal för intranät och/eller webbplats. 38 kontaktpersoner uppgav ett Annat verktyg än de som var förkategoriserade I rapporten har WordPress och Drupal slagits samman med övriga nämnda verktyg under Annat, då antalet svar för dessa två verktyg var för litet för att kunna redovisas separat. Inget av de publiceringsverktyg nämnda i kategorin Övrigt fick mer än 3% vardera. Tillförlitlighet: Konfidensintervallet i denna kartläggning är med 95 % säkerhet som mest +/- 4,3% (baserat på det totala resultatet med 228 svar i målgruppen på 409 kontaktpersoner). Uppdragsgivare till kartläggningen var SiteVision AB. Vid frågor kring kartläggningen eller om du önskar ta del av ytterligare information, kontakta: AQ Analys AB, Kristina Nilsson, , SiteVision AB, ,

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2014 2 (107) INLEDNING Web Service Award är ett undersöknings- och analysföretag som specialiserat sig på webbplatser, intranät och mobilsajter/appar.

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2015 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2014 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och bemötande samt den information som vi ger om den statliga tjänstepensionen. Resultatet

Läs mer

Undersökningen. Naturvårdsverkets kunder/intressenter. Se respektive leverans. Steg 1: E-postutskick innehållandes länk till enkät.

Undersökningen. Naturvårdsverkets kunder/intressenter. Se respektive leverans. Steg 1: E-postutskick innehållandes länk till enkät. Image och NKI Inledning Professional Management har under november 2017 genomfört kundundersökningar för att mäta image, NKI och följande fem leveranser: Klimatklivet Vägledning om tillståndsprövning för

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges intranät?

Rapport. Hur mår Sveriges intranät? Rapport Hur mår Sveriges intranät? Trendundersökning 2 (56) INLEDNING Denna rapport belyser intranäten och är en årlig undersökning som Web Service Award (WSA) genomför med syfte att ta reda på hur intranätansvariga

Läs mer

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011. Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad Rapport: Vux Studerandeundersökning, våren 2011 Juni 2011, Markör Marknad och Kommunikation AB 1 Uppdrag: Beställare: Kontaktperson: Projektledare Markör: Kvalitetsundersökning

Läs mer

Din guide till rätt publiceringsverktyg

Din guide till rätt publiceringsverktyg Särtryck ur InternetWorld nr 5 år 2007 Publikation utgiven av IDG världens största utgivare av datarelaterad fackpress. Sidan 1 Sidan 2 Sidan 3 Sidan 4 Sidan 5 Din guide till rätt publiceringsverktyg Alla

Läs mer

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013

Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Hur nöjda är våra kunder med SPV? Sammanfattning av nöjdkundmätning 2013 Varje år gör vi undersökningar om hur våra kunder upplever de tjänster, den service och den information som vi ger om den statliga

Läs mer

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705

VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 VARA KOMMUN PLAN- OCH MILJÖKONTORET BRUKARUNDERSÖKNING VINTERN 2005/ 2006 ARS P0705 ARS RESEARCH AB Bastugatan 2, Box 38027, 100 64 STOCKHOLM Tel 08-462 95 05, Fax 08-462 95 20, e-post: info@ars.se www.ars.se

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser Funktionsstöd i Karlstads kommun, totalt tolv olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2015. Kontaktperson på Karlstads kommun

Läs mer

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare

Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 2014. 2014-06-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare Kundundersökning för Ljungby kommun miljö-och byggförvaltning 14 14-6-16 Lisa Eriksson, studentmedarbetare 1. Inledning Under våren 14 har Ljungby kommuns miljö- och byggförvaltning genomfört en servicemätning

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 1 Om undersökningen Syfte: Uppföljning av hur företagen under tillsyn uppfattar Finansinspektionens verksamhet. Uppföljningen

Läs mer

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad. Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 20 Haparanda stad Invånarenkät 20 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser fritidshemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser familjedaghemmen i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Föräldrar elever åk 2 fritidshem 2018

Föräldrar elever åk 2 fritidshem 2018 Föräldrar elever åk 2 fritidshem 2018 Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till elever i årskurs 2 på fritidshem (kommunal och fristående regi) Fakta om undersökningen Undersökningen

Läs mer

Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning

Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning Kundundersökning inom handikappomsorgen, Karlstads kommun 2012 Kundundersökning ATTITYD I KARLSTAD AB Attityd i Karlstad AB 2012 1 Sammanfattning Den nu föreliggande undersökningen inom LSS-området (LSS:

Läs mer

Curriculum Vitae Maria Sognefors

Curriculum Vitae Maria Sognefors Curriculum Vitae Maria Sognefors Kompetensområde/Roller Beställarstöd/Rådgivning EPiServerexpert Kravställning av redaktörsgränssnitt Produktägare Redaktionell organisation Kursledare Seniorkonsult och

Läs mer

Resultat - Totalt. Kundundersökning vår För Robustus Wear Components. Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015

Resultat - Totalt. Kundundersökning vår För Robustus Wear Components. Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015 Resultat - Totalt Kundundersökning vår 2015 För Robustus Wear Components Rapport skapad av AQ Analys AB juni 2015 1 Fakta Syfte & mål: Målgrupp: Datainsamling: Att ta reda på hur nöjda existerande kunder

Läs mer

KBU Gymnasiet åk 1 TOTALRAPPORT

KBU Gymnasiet åk 1 TOTALRAPPORT KBU Gymnasiet åk 1 TOTALRAPPORT SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Stadsövergripande resultat 2014 stockholm.se 2 Enkätundersökning ekonomiskt bistånd 2014 Publikationsnummer: Dnr:dnr ISBN: Utgivningsdatum: Utgivare: Kontaktperson:

Läs mer

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING

GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING GUIDE FÖR EN BRA MEDARBETARUNDERSÖKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 INLEDNING... 3 INTERN FÖRANKRING... 4 EN STOR ELLER MÅNGA SMÅ... 5 TIMING... 6 INFORMATION INFÖR OCH UNDER GENOMFÖRANDET...

Läs mer

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun

Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Halmstads kommun Socialförvaltningen Funktionshinderomsorgen Undersökning av kvaliteten inom bostad med särskild service i Halmstads kommun Rapport från personalenkät 2014 För undersökning och rapport

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2017 Bilaga Dnr 4.1-142/218 Februari 217 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 217 stockholm.se Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 217 Februari 217 Utgivare: Äldreförvaltningen

Läs mer

Undersökningen är genomförd våren 2014.

Undersökningen är genomförd våren 2014. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser tre insatser inom Funktionsstöd i Karlstads kommun. Dessa tre insatser är: Gruppbostad Servicebostad Daglig verksamhet Undersökningen

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads

Läs mer

Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster invånare 2017 Region Uppsala. April 2017

Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster invånare 2017 Region Uppsala. April 2017 Nöjdhetsmätning 1177 Vårdguidens e-tjänster invånare Region Uppsala April Sammanfattning NKI har ökat från 73 till 77 vilket innebär att NKI nu ligger över gränsen för vad som kan betraktas om mycket nöjd.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning, Åkershus 28 (2010-04-15) Bilaga 1. 1(3) Bilaga 1 Enkät till anhöriga/gode män - resultat NKI (Nöjd-Kund-Index) NKI (Nöjd-Kund-Index) är ett sammanfattande mått på hur nöjda kunderna

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser förskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport

IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport IT-ramavtalsundersökningen 2005 Resultatrapport Postadress Besöksadress Telefon Telefax Box 24 300, 104 51 STOCKHOLM Karlavägen 100 08-506 940 00 08-661 52 61 701 89 ÖREBRO Klostergatan 23 019-17 60 00

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser gymnasieskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser gymnasieskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser gymnasieskolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads kommun är Urban Karlsson. Undersökningen

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd

Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Enkätundersökning ekonomiskt bistånd s resultat stockholm.se Enkätundersökning ekonomiskt bistånd Konsult: Enkätfabriken AB 2 Innehåll Staden 4 6 Metod 7 Målgrupp och bortfall 8 Resultat 8 Resultatens

Läs mer

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017

Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare. Arbetsmiljöverket, Osund konkurrens 2017 Arbetsmiljöverket Osund konkurrens 2017 Utländska arbetsgivare Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Förklaring av diagram Fakta om respondenterna Resultat Uppdragsgivare Regler Information Beteende

Läs mer

Uppdaterad Riktlinjer för intranät och extern webbplats

Uppdaterad Riktlinjer för intranät och extern webbplats Uppdaterad 2018-10-01 Riktlinjer för intranät och extern webbplats Innehåll Syfte...3 Intranät...3 Extern webbplats...3 Organisation och ansvar...4 Kvalitetskrav...4 Tillgänglighet...5 Lagar och regler...5

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Sammanfattande rapport från undersökningar av kvaliteten inom boenden med särskild service år 2008, 2010, 2012 och 2014

Sammanfattande rapport från undersökningar av kvaliteten inom boenden med särskild service år 2008, 2010, 2012 och 2014 Sammanfattande rapport från undersökningar av kvaliteten inom boenden med särskild service år 2008, 2010, 2012 och 2014 - enkät till anhöriga/gode män - intervjuer med boende - intervjuer med boende företrädda

Läs mer

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät

Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät Haparanda stad Invånarenkät 1 Innehåll Sammanfattning Om undersökningen Genomförande Förklaringar av diagram Resultat Övergripande index Index per frågeområde Per fråga Respondentprofil

Läs mer

Föräldrar barn förskoleklass Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till elever i förskoleklass (kommunal och fristående regi)

Föräldrar barn förskoleklass Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till elever i förskoleklass (kommunal och fristående regi) Föräldrar barn förskoleklass 2018 Rapporten innehåller totalresultatet för vårdnadshavare till elever i förskoleklass (kommunal och fristående regi) Fakta om undersökningen Undersökningen inom skolan har

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 MEDARBETARUNDERSÖKNING 2014 OP ASSISTANS ANTAL SVARANDE 225 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Förbättring Helhet Ledarskap Konflikthantering Utvecklingssamtal

Läs mer

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015

Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 2015 Finansinspektionen Aktörer under tillsyn Attityder till Finansinspektionen 215 1 Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Intervjufördelning Definitioner Kontakter med Finansinspektionen

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser?

Rapport. Hur mår Sveriges webbplatser? Rapport Hur mår Sveriges webbplatser? Trendundersökning 2 (74) INLEDNING Denna rapport redovisar resultaten från den årliga undersökning som Web Service Award (WSA) genomför med syfte att bland annat ta

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

Webbprojektledare och beställarstöd

Webbprojektledare och beställarstöd Webbprojektledare och beställarstöd Namn: Födelseår: 1976 Telefon: 070-632 00 51 Adress: E-post: Styrmansgatan 19, 114 54 Stockholm karin@7minds.se Sammanfattning Karin arbetar som projektledare och beställarstöd

Läs mer

Hur mår Sveriges universitets och

Hur mår Sveriges universitets och Hur mår Sveriges universitets och högskolors webbplatser?...och organisationen bakom? VAD FINNS BAKOM MASKEN? Hur mår Sveriges Universitets och högskolors webbplatser? Trendundersökning Erfarenheter från

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads kommun är Johan Sjövall. Undersökningen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

Hur ser företagare på Skövde som ort?

Hur ser företagare på Skövde som ort? Hur ser företagare på Skövde som ort? Attitydundersökning bland företagare, december 2017-januari 2018 Inledning Inledning Syfte Syftet med denna attitydundersökning är att: - Kartlägga hur företagen upplever

Läs mer

Elever årskurs 2, 5, 8

Elever årskurs 2, 5, 8 Elever årskurs 2, 5, 8 Åk 2-9005 svar, 84% Åk 5-7629 svar, 85% Åk 8-5945 svar, 78% Genomförd av Origo Group på uppdrag av Stockholms stad Sammanfattning Av elevenkäterna är det elever i årskurs 2 som är

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Nöjdkundundersökning

Nöjdkundundersökning Sammanfattande resultat från Nöjdkundundersökning Privatkunder & Arbetsgivare 2016 Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129, SE-400 93 Göteborg I Tel: 031-730 31 00 I E-mail: info@indikator.org

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads kommun är Johan Sjövall. Undersökningen

Läs mer

Rapport. Hur mår Sveriges intranät?

Rapport. Hur mår Sveriges intranät? Rapport Hur mår Sveriges intranät? Trendundersökning 2017 2 (114) INLEDNING Web Service Award är digitala strateger som undersöker, analyserar och hjälper sina kunder att lyfta webbplatser, intranät, mobilsajter/appar

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2015

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2015 Dnr 41-639/215 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 215 stockholm.se Brukarundersökning 215 3 (42) Innehållsförteckning Om undersökningen 4 Sammanfattning av årets resultat 4 Vård och omsorgsboende

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 27 Kommunrapport - Inledning Under maj-juni

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm

Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Totalrapport April 2013, Markör Marknad och Kommunikation Foto: Magnus Selander Markör AB 1 (30) Uppdrag: Brukarundersökning Jobbtorg Stockholm Beställare: Arbetsmarknadsförvaltningen

Läs mer

Nacka Kommun Boendestöd

Nacka Kommun Boendestöd Nacka Kommun Boendestöd Totalresultat Oktober Innehåll Sammanfattning 3 Om undersökningen 4 Resultat 5 Slutsats 16 Kontakt 17 Sammanfattning Målgrupp och Metod Undersökningen har genomförts som en postal

Läs mer

Curriculum Vitae Camilla Sandell

Curriculum Vitae Camilla Sandell Curriculum Vitae Camilla Sandell Konsultchef och konsult SAP Kompetensområde/Roller Utbildare Coach Inspiratör Support Skribent Kravställning av redaktörsgränssnitt Konsult och utbildare Camilla är konsultchef

Läs mer

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010

Rapport till Götene kommun skolundersökning år 2010 skolundersökning år 2010 SKOP har på uppdrag av Götene kommun genomfört en undersökning bland föräldrar vars barn går i årskurserna 2, 5 och 8 i Götene kommun. Huvudresultaten redovisas i denna rapport.

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om fritidsgårdsundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en fritidsgårdsundersökning bland besökare på kommunens fritidsgårdar. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga.

Läs mer

ENKÄTPANELEN 1.0. Utvärderingsringen Fiskaregatan 17, Halmstad

ENKÄTPANELEN 1.0. Utvärderingsringen Fiskaregatan 17, Halmstad ENKÄTPANELEN 1.0 Utvärderingsringen Fiskaregatan 17, 302 90 Halmstad info@utvarderingsringen.se www.utvarderingsringen.se Enkätpanelen 1.0 Enkätpanelen 1.0 är vårt nya webbaserade enkätverktyg som kan

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE 2015 TOTALRAPPORT SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP Målgruppen

Läs mer

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2012 OP ASSISTANS

MEDARBETARUNDERSÖKNING 2012 OP ASSISTANS MEDARBETARUNDERSÖKNING 2012 OP ASSISTANS Innehållsförteckning Nöjd Medarbetar Index (NMI) Frågeområden Helhet Arbetssituation Arbetsmiljö Hälsa Kompetens och utveckling Information Information - ReKoH

Läs mer

Organisation, roller och attityder resultat från en enkät om upphandlingens strategiska betydelse

Organisation, roller och attityder resultat från en enkät om upphandlingens strategiska betydelse Organisation, roller och attityder resultat från en enkät om upphandlingens strategiska betydelse Innehållsförteckning På den strategiska agendan hos upphandlande myndigheter sid 4 Upphandling som strategiskt

Läs mer

Webbenkät för Lunds universitet

Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät för Lunds universitet Webbenkät Utlösare: Del 1: Besök på webbplatsen Del 2: Spenderat 2 minuter på webbplatsen. Visas bara till dem som har valt att svara på del 1. Data insamlad under 24 dagar

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT SÖDERMALM Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Bilaga 2 Enkät till lärare

Bilaga 2 Enkät till lärare riksrevisionen granskar: statens insatser på skolområdet Bilaga 2 Enkät till lärare I denna bilaga presenteras genomförandet av Riksrevisionens enkät till lärare samt svarsfrekvens och analys av bortfall.

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BARNBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Järfälla kommun Skolundersökning 01 Elever grundskola Engelska skolan, Järfälla årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 1 Svarsfrekvens:

Läs mer

Att skriva för webbplatsen. Stöd för webbredaktörer

Att skriva för webbplatsen. Stöd för webbredaktörer Att skriva för webbplatsen Stöd för webbredaktörer Innehåll Riktlinjer för högskolans webbplats... 3 Webbplatsen ska göra det den gör bäst... Fel! Bokmärket är inte definierat. Användarens behov styr hur

Läs mer

EN JÄMFÖRELSE MELLAN ENKÄTER 2017 OCH 2018

EN JÄMFÖRELSE MELLAN ENKÄTER 2017 OCH 2018 Bilaga 7 EN JÄMFÖRELSE MELLAN ENKÄTER 0 OCH 018 Utredning av det totala stödet till föreningar i Eskilstuna kommun 0 För rapport svarar Utvärderingsringen Fiskaregatan, 0 0 Halmstad info@utvarderingsringen.se

Läs mer

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2016 Enkätundersökning inom pedagogisk omsorg, förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2016-05-04 Beställare: Järfälla kommun, Sigtuna

Läs mer

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016

Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 2016 Dnr 41-766/16 November 16 Redovisning av brukarundersökning inom äldreomsorgen 16 stockholm.se November 16 Utgivare: Äldreförvaltningen Kontaktperson: Elisabeth Landström Dnr 41-766/16 Innehåll Innehåll

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten

Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten Brukarundersökning Individ- och familjeomsorgen Introduktionsenheten 2008 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 01 Föräldrar grundskola Råsundaskolan Antal svar för aktuell skola: 10 Antal svar för alla grundskolor i kommunen: 36 Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens: 3 % Presentation Om undersökningen

Läs mer

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com

Det enkla är det smarta. Administrativa program direkt i din webbläsare. www.artologik.com Tidredovisning Enkäthantering E-posthantering HelpDesk Publiceringsverktyg Projekthantering Bokningssystem Det enkla är det smarta Administrativa program direkt i din webbläsare www.artologik.com » Enkla

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar grundskola Ekensbergsskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 28 Svarsfrekvens: 48 % Antal svar för aktuell skola: 43 Svarsfrekvens: 39 % Antal svar

Läs mer

Resultatrapport om kompletterande aktörer samt intern coachning

Resultatrapport om kompletterande aktörer samt intern coachning Rapport Sida: 1 av 5 Datum: 2010-08-30 Resultatrapport om kompletterande aktörer samt intern coachning Arbetsförmedlingen erbjuder sedan 2009 jobbcoaching i egen regi samt upphandlar tjänsten extern coachning

Läs mer

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING

NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING NATURVÅRDSVERKET KUNDUNDERSÖKNING Vägledning om miljökvalitetsnormer för utomhusluft Trivector Information AB Jimmie Hansson, Elin Josefson & Frida Lindström DEL 1: UNDERSÖKNINGEN 2 INLEDNING Trivector

Läs mer

Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn Bilaga 4 Uppföljning av upphandlingsärenden RAPPORT 2019:1

Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn Bilaga 4 Uppföljning av upphandlingsärenden RAPPORT 2019:1 Konkurrensverkets konkurrens- och upphandlingstillsyn 2018 Bilaga 4 Uppföljning av upphandlingsärenden RAPPORT 2019:1 181 Bilaga 4 Uppföljning av upphandlingsärenden I den här bilagan beskrivs resultaten

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Granbackaskolan årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 7 Svarsfrekvens: % Antal svar för aktuell skola: 34 Svarsfrekvens: % Antal svar för alla grundskolor

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Solna kommun Skolundersökning 2 Föräldrar grundskola Bergshamraskolan årskurs 3 Antal svar för aktuell årskurs: 17 Svarsfrekvens: 34 % Antal svar för aktuell skola: 37 Svarsfrekvens: 28 % Antal svar för

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 14 Föräldrar förskola Hälsans förskola Antal svar för aktuell förskola: Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 43 % Svarsfrekvens: 4 % Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Elever grundskola

Skolundersökning 2014 Elever grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 1 Elever grundskola St Pers skola årskurs Antal svar för aktuell årskurs: Antal svar för aktuell skola: Antal svar för alla grundskolor i kommunen: Svarsfrekvens: % Svarsfrekvens:

Läs mer

Digitala kommunikationskanaler

Digitala kommunikationskanaler Riktlinjer Digitala kommunikationskanaler 1 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinje Digitala kommunikationskanaler 2018-03-27 2020-12-31 Dokumentansvarig Senast reviderad Beslutsinstans

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Graniten förskola Antal svar för aktuell förskola: 18 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 147 Svarsfrekvens: 55 % Svarsfrekvens: 54 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA- Göran Perssons väg Antal svar för aktuell förskola: 3 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 5 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Kyrkans förskola - Näckrosgård Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 96 % Svarsfrekvens: 59

Läs mer

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning

Brukarundersökning. Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning Brukarundersökning Jobbcoaching ett projekt för sysselsättning 009 Bakgrund Sedan 003 arbetar socialförvaltningen i Tingsryd med Balanserad styrning som metod att styra sin verksamhet. I den Balanserad

Läs mer

KBU Gymnasiet Fria Läroverken

KBU Gymnasiet Fria Läroverken KBU Gymnasiet 019 BAKGRUND OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är genomförd som en webbenkät för elever i gymnasieklass årskurs 1. Eleverna genomförde enkäten under lektionstid genom att logga in på enkäten

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

3. Krav på uppdraget. 3.1 Mål för uppdraget. 3.2 Beskrivning av uppdraget. Upphandlingsdokument Upphandling. Upphandlande organisation

3. Krav på uppdraget. 3.1 Mål för uppdraget. 3.2 Beskrivning av uppdraget. Upphandlingsdokument Upphandling. Upphandlande organisation Upphandlingsdokument 2017-06-01 Upphandlande organisation Socialstyrelsen Caroline Paues Upphandling Avrop av IT-resurskonsulter till projekt för utveckling av Socialstyrelsens digitala kanaler 2.7-4890/217

Läs mer