SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE"

Transkript

1 2015 TOTALRAPPORT

2 SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP Målgruppen är omsorgstagare inom Funktionsstöd i Karlstads kommun. Mätningen inkluderar samtliga 12 insatser: Gruppbostad, servicebostad, daglig verksamhet, kontaktperson, ledsagarservice, avlösarservice, korttidsboende, korttidsfamilj, personlig assistans, boendestöd, barn- och ungdomsboende samt elevhem 2015

3 BAKGRUND GENOMFÖRANDE Under perioden 24 april 25 maj 2015 genomfördes en undersökning per post. Samtliga omsorgstagare inom Funktionsstöd har fått svara på enkäten via post eller genom en webenkät. Attityd har skött bearbetning av svar, resultatframtagning samt analys. Total svarsfrekvens Funktionsstöd: 63 procent. 2015

4 LÄSARINSTRUKTION RESULTATET BESTÅR AV Ett samlat totalindex för samtliga insatser, totalt och per insats Fyra gemensamma frågor resultat på totalnivå samt per enhet Resultat per insats Medelvärde per fråga DIAGRAMMEN VISAR Medelvärde Skalan är femgradig från 1 (Instämmer inte alls) till 5 (Instämmer helt). 2015

5 SVARSFREKVENS Brutto Har ej tjänsten Netto Tomma Vill ej delta Kan ej delta Har ej svarat Svarat Frekvens Gruppbostad % Servicebostad % Daglig verksamhet % Personlig assistans % Avlösarservice % Boendestöd % Kontaktperson % Korttidsboende % Korttidsfamilj % Ledsagare % Barn- och ungdomsboende % Elevhem % Totalt % 2015

6 SVARSFREKVENS PER INSATS OCH ENHET Daglig verksamhet Antal utskickade Antal svar Svarsfrekvens Intern regi % Extern regi % Total svarsfrekvens % Servicebostad Antal utskickade Antal svar Svarsfrekvens Enhet % Enhet % Enhet % Enhet % Enhet % Total svarsfrekvens % 2015

7 SVARSFREKVENS PER INSATS OCH ENHET Gruppbostad Antal utskickade Antal svar Svarsfrekvens Enhet % Enhet % Enhet % Enhet % Enhet % Frösunda Skattkärr % Frösunda Vålberg % Total svarsfrekvens % 2015

8 SVARSFREKVENS Andel svar Andel svar Antal enkäter NETTO Antal svar Andel svar i % vårdnadshavare/god vårdnadshavare och man i % kund i % Servicebostad % 15% 39% Flicka/kvinna Pojke/man Gruppbostad % 51% 35% Flicka/kvinna Pojke/man Daglig verksamhet % 24% 34% Flicka/kvinna Pojke/man Personlig assistans % 38% 29% Flicka/kvinna Pojke/man Avlösarservice % 50% 45% Flicka/kvinna Pojke/man 21 8 Boendestöd % 3% 7% Flicka/kvinna Pojke/man Kontaktperson % 15% 26% Flicka/kvinna Pojke/man Korttidsboende % 57% 38% Flicka/kvinna 12 8 Pojke/man Korttidsfamilj % 0% 50% Flicka/kvinna 5 1 Pojke/man 12 3 Ledsagare % 9% 33% Flicka/kvinna Pojke/man Barn- och ungdomsboende % 100% 0% Flicka/kvinna 1 0 Pojke/man 3 2 Elevhem % 0% 29% Flicka/kvinna 8 5 Pojke/man 5 2

9 RESPONDENTERNAS ÅLDER Gruppbostad Servicebostad Daglig verksamhet Personlig assistans Avlösarservice Boendestöd Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0-20 år 1 1% 2 3% 3 2% 1 4% 18 90% år 20 29% 35 44% % 5 15% 19 61% år 29 42% 27 34% 55 32% 12 36% 2 10% 9 29% 61 år % 13 16% 9 5% 15 45% 3 10% Ej angivit 2 3% 3 4% 2 1% 1 Totalt % % % % % % Kontaktperson Korttidsboende Korttidsfamilj Ledsagare Barn- och ungdomsboende Elevhem Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent 0-20 år 16 12% 14 67% 4 100% 28 48% 2 100% 5 71% år 62 45% 5 24% 23 40% 2 29% år 37 27% 2 10% 4 7% 61 år % 2 3% Ej angivit 1 1% 1 2% Totalt % % 4 100% % 2 100% 7 100% 2015

10 2015 RESULTAT TOTALNIVÅ TOTALINDEX

11 LSS TOTALT 2015 Totalt Karlstad Avlösarservice 4,7 Boendestöd Daglig Verksamhet Elevhem Gruppbostad Kontaktperson Korttidsboende Ledsagare Personlig Assistans Servicebostad 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2015

12 MEDELVÄRDE SAMTLIGA INSATSER (1/2) Totalt LSS Daglig verksamhet Gruppbostad Serviceboende 4,2 4,2 4,2 1,0 2,0 3,0 4,0 5, gjordes undersökningen endast på tre insatser; Gruppbostad, Servicebostad och Daglig verksamhet.

13 MEDELVÄRDE SAMTLIGA INSATSER (2/2) Avlösarservice 4,7 Boendestöd 4,2 Elevhem Kontaktperson Korttidsboende 4,1 Ledsagare Personlig assistans 1,0 2,0 3,0 4,0 5, *2014 gjordes undersökningen endast på tre insatser; Gruppbostad, Servicebostad och Daglig verksamhet.

14 KBU LSS 2015 RESULTAT FYRA GEMENSAMMA FRÅGOR TOTALINDEX 2015

15 JAG FÅR HJÄLP AV MIN PERSONAL MED DET JAG INTE KLARAR AV SJÄLV Totalt Karlstad Avlösarservice Boendestöd Daglig Verksamhet Elevhem 4,1 Gruppbostad 4,7 Kontaktperson Korttidsboende 4,7 Ledsagare Personlig Assistans 4,7 Servicebostad 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2015

16 JAG FÅR VARA MED OCH BESTÄMMA VAD MIN PERSONAL SKA HJÄLPA MIG MED Totalt Karlstad Avlösarservice Boendestöd Daglig Verksamhet Elevhem 4,7 Gruppbostad 4,2 Kontaktperson Korttidsboende Ledsagare Personlig Assistans Servicebostad 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2015

17 JAG ÄR NÖJD MED DEN HJÄLP JAG FÅR AV MIN PERSONAL Totalt Karlstad Avlösarservice 4,8 Boendestöd 4,2 Daglig Verksamhet Elevhem Gruppbostad Kontaktperson Korttidsboende Ledsagare Personlig Assistans Servicebostad 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2015

18 MIN PERSONAL ÄR SNÄLL OCH TREVLIG Totalt Karlstad 4,7 Avlösarservice 4,9 Boendestöd Daglig Verksamhet Elevhem Gruppbostad 4,7 Kontaktperson 4,8 Korttidsboende 4,9 Ledsagare 4,8 Personlig Assistans 4,7 Servicebostad 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2015

19 LSS TOTALT Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv Jag får vara med och bestämma vad min personal ska hjälpa mig med Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal 4,7 Min personal är snäll och trevlig 4,7 4,7 Totalt Kvinna Man 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 2015

20 KBU LSS 2015 RESULTAT PER INSATS MEDELVÄRDE 2015

21 AVLÖSARSERVICE Jag får hjälp av min avlösare med det jag inte klarar av själv Jag och min familj får vara med och bestämma vad min avlösare ska hjälpa mig med Jag och min familj får vara med och bestämma när avlösaren ska komma 4,8 Jag och min familj är nöjda med den hjälp jag får av avlösaren 4,8 Min avlösare är snäll och trevlig 4,8 4,8 Min avlösare kommer så ofta som det är bestämt 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

22 BOENDESTÖD Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv Jag får vara med och bestämma vad min personal ska hjälpa mig med Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp 3,6 4,0 Jag vet vilken personal som ska hjälpa mig 4,1 Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal 4,2 Min personal är snäll och trevlig 4,7 Personalen kommer så ofta som det är bestämt 4,7 4,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

23 DAGLIG VERKSAMHET Jag får hjälp av personal på daglig verksamhet med det jag inte klarar själv Jag får vara med och bestämma vad personalen på daglig verksamhet ska hjälpa mig med Jag vet vilken personal på daglig verksamhet som ska hjälpa mig Jag är nöjd med den hjälp jag får av personalen på daglig verksamhet Personalen på daglig verksamhet är snäll och trevlig Jag trivs på min dagliga verksamhet Jag får vara med och bestämma vilka av arbetsuppgifterna på min dagliga verksamhet som jag vill göra 4,2 4,7 4,2 4,0 4,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

24 ELEVHEM Jag får hjälp av personalen på elevhemmet med det jag inte klarar av själv 4,1 Jag får vara med och bestämma vad personalen på elevhemmet ska hjälpa mig med Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp Jag vet vilken personal på elevhemmet som ska hjälpa mig Jag är nöjd med den hjälp jag får av personalen på elevhemmet 4,2 4,7 Personalen på elevhemmet är snäll och trevlig Jag trivs på mitt elevhem Jag får vara med och bestämma vilken mat jag vill ha Jag har möjligheten att få egen aktivitet en gång i veckan 4,2 4,2 4,7 4,8 4,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

25 GRUPPBOSTAD Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv 4,7 Jag får vara med och bestämma vad min personal ska hjälpa mig med Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp Jag vet vilken personal som ska hjälpa mig Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8 Min personal är snäll och trevlig Jag trivs i min bostad 4,7 4,7 4,7 Jag får vara med och bestämma vilken mat jag vill ha 3,9 4,0 4,2 Jag har möjligheten att få egen aktivitet en gång i veckan 3,9 4,2 4,2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

26 KONTAKTPERSON Jag får hjälp av min kontaktperson med det jag inte klarar själv 4,2 Jag får vara med och bestämma vad min kontaktperson ska hjälpa mig med Jag får vara med och bestämma när jag ska träffa min kontaktperson 4,1 Jag är nöjd med den hjälp jag får av min kontaktperson Min kontaktperson är snäll och trevlig 4,8 4,8 Jag träffar min kontaktperson så ofta som det är bestämt 4,2 Jag får vara med och bestämma vad jag och min kontaktperson ska göra 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

27 KORTTIDSBOENDE Jag får hjälp av personalen på korttidsboendet med det jag inte klarar av själv 4,2 4,7 Jag och min familj får vara med och bestämma vad personalen på korttidsboendet ska hjälpa mig mig 4,0 Jag och min familj får vara med och bestämma när jag ska vara på mitt korttidsboende 3,8 3,9 Jag vet vilken personal som ska hjälpa mig 3,7 Jag och min familj är nöjda med den hjälp jag får av personalen på korttidsboendet 3,9 Personalen är snäll och trevlig 4,9 Jag trivs i mitt korttidsboende Jag får var med och bestämma vilken mat jag ska ha 3,9 3,9 Jag bor på mitt korttidsboende så ofta som det är bestämt 4,9 4,8 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

28 LEDSAGARE Jag får hjälp av min ledsagare med det jag inte klarar av själv Jag får vara med och bestämma vad min ledsagare ska hjälpa mig med Jag får vara med och bestämma när jag ska träffa min ledsagare Jag är nöjd med den hjälp jag får av min ledsagare 4,8 Min ledsagare är snäll och trevlig 4,8 4,9 Jag träffar min ledsagare så ofta som det är bestämt Jag får vara med och bestämma vad jag och min ledsagare ska göra 4,8 4,7 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

29 PERSONLIG ASSISTANS Jag får hjälp av min personliga assistent/mina personliga assistenter med det jag inte klarar av själv 4,7 4,8 Jag får vara med och bestämma vad min personliga assistent/mina personliga assistenter ska hjälpa mig med Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp 4,1 Jag vet vilken personlig assistent/vilka personliga assistenter som ska hjälpa mig Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personliga assistent/mina personliga assistenter 4,7 Min personliga assistent/mina personliga assistenter är snälla och trevliga 4,7 4,9 Jag får vara med och bestämma vem eller vilka som ska hjälpa mig 4,0 4,2 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

30 SERVICEBOSTAD Jag får hjälp av min personal med det jag inte klarar av själv Jag får vara med och bestämma vad min personal ska hjälpa mig med Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp 3,7 3,8 4,2 4,2 4,1 Jag vet vilken personal som ska hjälpa mig 4 4,2 Jag är nöjd med den hjälp jag får av min personal Min personal är snäll och trevlig Jag trivs i min bostad 4,1 4,2 Jag får vara med och bestämma vilken mat jag ska ha Jag har möjlighet att få egen aktivitet en gång i veckan 4,0 3,7 3,9 1,0 2,0 3,0 4,0 5,

31 KBU LSS 2015 ANALYS 2015

32 MEDELVÄRDE SAMTLIGA INSATSER (1/2) Totalt LSS Daglig verksamhet Gruppbostad Serviceboende 4,2 4,2 4,2 1,0 2,0 3,0 4,0 5, gjordes undersökningen endast på tre insatser; Gruppbostad, Servicebostad och Daglig verksamhet.

33 MEDELVÄRDE SAMTLIGA INSATSER (2/2) Avlösarservice 4,7 Boendestöd 4,2 Elevhem Kontaktperson Korttidsboende 4,1 Ledsagare Personlig assistans 1,0 2,0 3,0 4,0 5, *2014 gjordes undersökningen endast på tre insatser; Gruppbostad, Servicebostad och Daglig verksamhet.

34 ANALYS Inflytandet ökar igen För samtliga LSS-insatser ökar andelen brukare som anser att de får vara med och bestämma vad personalen ska hjälpa dem med samt när de får hjälp från 73% (2013) till 76% i år. (2012: 70%) På påståendet Jag får vara med och bestämma vad personalen ska hjälpa mig med ökar två insatser med 0,5 enheter: Elevhem 4,7 (2013: 4,2), vilket är högst medelvärde av alla insatser. Korttidsboende (2013: 4,0) Har det skett förändringar i verksamheterna avseende medbestämmandet? Om ja, i så fall vilka förändringar? Vilka orsaker kan ligga bakom denna förändring? 2015

35 ANALYS Resultat att notera på insatserna Avlösarservice ökar medelvärdena på samtliga påståenden utom ett, där de har samma värde som senast. De har, liksom tidigare, genomgående höga värden. Vad gör Avlösarservice som andra kan dra fördel av? Boendestöd minskar sitt medelvärde på påståendet Jag får vara med och bestämma vilken tid jag får hjälp från 4,0 till 3,6. I övrigt är alla medelvärden över 4,0. Har det gjorts någon justering i medbestämmandet när det gäller tid? Korttidsboende ökar väsentligt i medelvärde på flertalet påståenden. Det är dock två påståenden som hamnar lite efter och har värden under 4,0; Jag och min familj får vara med och bestämma när jag ska vara på mitt korttidsboende och Jag får vara med och bestämma vilken mat jag ska ha. Hur kan Korttidsboende arbeta för att öka även dessa värden? 2015

36 KVALITETSMÅTT LSS Totalt LSS Totalt LSS Totalt LSS NÖJDHET TRYGGHET INFLYTANDE

37 ANALYS ATT ARBETA VIDARE MED MATERIALET Ger underlag för val Tillsammans med andra publicerade fakta ger undersökningen underlag för val på Jämför Service Det är nu det börjar förbättringsarbetet! Vad kan utläsas av resultaten? Vilka kompletterande svar behövs för att göra en fullständig analys? Vilka slutsatser kan dras? Vilka aktiviteter planeras för att förbättra verksamheten? 2013

38 KBU LSS 2015 BILAGOR DAGLIG VERKSAMHET 2015

39 2015 TOTALINDEX 2015 FÖR DAGLIG VERKSAMHET

40 FÅR HJÄLP MED DET JAG INTE KLARAR AV SJÄLV DAGLIG VERKSAMHET

41 FÅR VARA MED OCH BESTÄMMA VILKEN HJÄLP DAGLIG VERKSAMHET

42 VET VILKEN PERSONAL SOM SKA HJÄLPA MIG DAGLIG VERKSAMHET

43 JAG ÄR NÖJD MED HJÄLPEN DAGLIG VERKSAMHET

44 PERSONALEN ÄR SNÄLL OCH TREVLIG DAGLIG VERKSAMHET

45 JAG TRIVS PÅ MIN DAGLIGA VERKSAMHET DAGLIG VERKSAMHET

46 VARA MED OCH BESTÄMMA ARBETSUPPGIFTERNA DAGLIG VERKSAMHET

47 KBU LSS 2015 BILAGOR GRUPPBOSTAD 2015

48 TOTALINDEX 2015 FÖR GRUPPBOSTAD

49 FÅR HJÄLP MED DET JAG INTE KLARAR AV SJÄLV GRUPPBOSTAD

50 FÅR VARA MED OCH BESTÄMMA VILKEN HJÄLP GRUPPBOSTAD

51 FÅR VARA MED OCH BESTÄMMA VILKEN TID GRUPPBOSTAD

52 VET VILKEN PERSONAL SOM SKA HJÄLPA MIG GRUPPBOSTAD

53 JAG ÄR NÖJD MED HJÄLPEN GRUPPBOSTAD

54 MIN PERSONAL ÄR SNÄLL OCH TREVLIG GRUPPBOSTAD

55 JAG TRIVS I MIN BOSTAD GRUPPBOSTAD

56 VARA MED OCH BESTÄMMA VILKEN MAT GRUPPBOSTAD

57 MÖJLIGHET ATT FÅ EN EGEN AKTIVITET GRUPPBOSTAD

58 KBU LSS 2015 BILAGOR SERVICEBOSTAD 2015

59 TOTALINDEX 2015 FÖR SERVICEBOSTAD

60 FÅR HJÄLP MED DET JAG INTE KLARAR AV SJÄLV SERVICEBOSTAD

61 FÅR VARA MED OCH BESTÄMMA VILKEN HJÄLP SERVICEBOSTAD

62 FÅR VARA MED OCH BESTÄMMA VILKEN TID SERVICEBOSTAD

63 VET VILKEN PERSONAL SOM SKA HJÄLPA MIG SERVICEBOSTAD

64 JAG ÄR NÖJD MED HJÄLPEN SERVICEBOSTAD

65 MIN PERSONAL ÄR SNÄLL OCH TREVLIG SERVICEBOSTAD

66 JAG TRIVS I MIN BOSTAD SERVICEBOSTAD

67 VARA MED OCH BESTÄMMA VILKEN MAT SERVICEBOSTAD

68 MÖJLIGHET ATT FÅ EN EGEN AKTIVITET SERVICEBOSTAD

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Resultat av Brukarenkäten 2014

Resultat av Brukarenkäten 2014 Resultat av Brukarenkäten 2014 Förvaltningen för Funktionsstöd Utredare Karolina Naij och Enhetschef Linnea Schölander Svars - frekvens Utskickat Inkommit Svarsfrekvens Sysselsättning 49 34 69,4% Personlig

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT

Läs mer

Vård och omsorgs system med kundenkäter

Vård och omsorgs system med kundenkäter 2013-05-17 1 (13) Vård och omsorgs system med kundenkäter Kundernas synpunkter på beviljad insats är en betydelsefull komponent i arbetet med att utveckla kvaliteten i kundens insatser. Genom kundenkäterna

Läs mer

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona Det här vill handikappnämnden och så här ska vi arbeta

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2012. Kontaktperson på Karlstads kommun är Sofia Nylander. Undersökningen

Läs mer

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter

Norrbackaskolan. Elever År 5 - Våren 2011. Genomsnitt Sigtuna kommuns kommunala verksamheter Elever År 5 - Våren Kunskaper och bedömning 9 9 svar, % Medelvärde 7 0,. Jag vet vad jag ska kunna för att nå målen i de olika ämnena. 5 9 0, 00 9 5, 55,. Jag tycker att lärarna förklarar så att jag förstår.,

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

LÄTTLÄST LSS. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LÄTTLÄST LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade 1 Här skriver vi om den hjälp du kan få enligt LSS. Kommunerna och regionens hälso- och sjukvård ger hjälpen. Den här texten är lättläst.

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lättläst Stöd och service till vissa funktionshindrade Det finns en särskild lag som kan ge personer med funktionshinder rätt till stöd, hjälp och

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100%

Saltsjöbadens Montessorifsk Pyramiden Föräldrar Förskola - Våren 2012 22 svar, 100% Föräldrar Förskola - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn verkar trivas i förskolan. 78 77 0 3 0 3. Verksamheten är stimulerande för mitt barn. 66. Personalen är engagerad i mitt barns utveckling.

Läs mer

Att arbeta på avdelningen Stöd och service

Att arbeta på avdelningen Stöd och service Att arbeta på avdelningen Stöd och service Stöd och service är en avdelning på socialkontoret. På Stöd och service arbetar vi med stöd till personer med funktionsnedsättningar. En funktionsnedsättning

Läs mer

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun.

Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser skolorna i Karlstads kommun. Undersökningen är genomförd våren 2014. Kontaktperson på Karlstads kommun är Staffan Skoglund, planeringschef

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade.

LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. LSS LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder har rätt till hjälp. Det står också att människor som

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Socialförvaltningen Insatsen ledsagarservice enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148 Övertagen av socialnämnden 2012-09-01

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100%

Solbacken Föräldrar Förskoleklass - Våren 2012 14 svar, 100% Föräldrar Förskoleklass - Våren svar, % Utveckling och lärande. Mitt barn tycker det är roligt att gå i skolan. Solbacken föregående år 9,. Skolarbetet är stimulerande för mitt barn. 9,. Lärarna är bra

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se

Leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. www.ronneby.se Leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade www.ronneby.se Innehåll Vad är LSS? 3 Leva som andra 3 För vem gäller lagen? 4 Alla insatser i LSS är gratis 5

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje

Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys. Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje Rätt stöd till rätt kostnad? En fördjupad analys Annica Åström och Päivi Pannula, Södertälje 1 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Personlig assistans Ledsagarservice Kontaktperson

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Varberg Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Uppföljning. Enheten för personligt stöd

Uppföljning. Enheten för personligt stöd Uppföljning Enheten för personligt stöd Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Uppföljning... 3 2.1 Organisation och ledning... 3 2.2 Personal... 4 2.3 Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 20:9...

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011

Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Medarbetarenkäter i entreprenadverksamheter LSS april 2011 Boenden: Humana Omsorg AB och Carema Care AB Daglig verksamhet: Carema Care AB

Läs mer

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS

Brukarundersökningar 2014 Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Brukarundersökningar Boendestöd, bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse och ledsagarservice enligt LSS sida () Bakgrund Att genomföra brukarundersökningar för att följa

Läs mer

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen

Att leva som andra. Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Handikappomsorgen Att leva som andra Information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Handikappomsorgen Innehåll Vad är LSS?... sid 3 Leva som andra... sid 3 För vem gäller lagen?... sid 4 Alla

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor 2009 Halmstad Frida Forsberg & Per Albinsson 2009-07-06 Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Enkät om länets Miljö- och hälsoskyddskontor

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla människor är olika. Vissa klarar sig helt själva. Människor med funktionshinder kan behöva hjälp för att kunna leva ett bra liv. Ordet funktionshinder

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Information om LSS LÄTTLÄST

Information om LSS LÄTTLÄST Information om LSS LÄTTLÄST Version 5 2015-08-04 Här skriver vi om den hjälpen som du kan få enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. VAD ÄR LSS? LSS är en lag. LSS betyder Lagen

Läs mer

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011

Sammanfattning på lättläst svenska. Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning på lättläst svenska Upplevd kvalitet i bostad med särskild service och i daglig verksamhet Solna och Sollentuna kommun 2011 Sammanfattning till lättläst svenska har gjorts av Centrum för

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013

Brukarundersökning 2013. Nacka kommun. Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen. December 2013 Brukarundersökning 2013 Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering mottagningsgruppen December 2013 Nordiska Undersökningsgruppen 2013-12-20 Titel: Nacka kommun Social- och äldrenämnden Utvärdering

Läs mer

Kostnad per brukare (KPB)

Kostnad per brukare (KPB) 2015-09-01 1 (10) Kostnad per brukare (KPB) Nyckeltalsdefinitioner Nyckeltalen är utvecklingsnyckeltal. För mer information kotakta Jan.Mohammad@skl.se eller gå in på www.kolada.se Sveriges Kommuner och

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder Uppföljning av insatser inom område funktionshinder Biståndshandläggarna genomför kontinuerligt en enkel enkät i samband med ordinarie uppföljning av biståndsbeslut- hur brukaren upplever utförandet av

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008

Förskolan Kotten. Föräldrar / Förskola - Våren 2008 Föräldrar / Förskola - Våren 00 svar, % Normer och värden. Mitt barn känner sig tryggt i förskolan. 00 00 0,,. Det är arbetsro i verksamheten. 00 00,. Personalen bryr sig om mitt barn. 00 00 6 0 0. Personalen

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Växjö kommun. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Läsanvisning och innehållsförteckning I denna rapport redovisas resultatet från medarbetarundersökningen 2014. För varje

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 143867 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 Gläntan Pysslingen AB Enskede-Årsta-Vantör stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2

Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Enkät i gymnasiet Undersökning genomförd våren 2013 i åk 2 Stockholms län Stockholm Elektrikergymnasiet Rapporten innehåller resultaten för din klass/skola. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

VÄRDIGHETSGARANTIER VÅRA LÖFTEN TILL DIG SOM KUND VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN

VÄRDIGHETSGARANTIER VÅRA LÖFTEN TILL DIG SOM KUND VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN VÄRDIGHETSGARANTIER VÅRA LÖFTEN TILL DIG SOM KUND VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN VÅRA LÖFTEN TILL DIG SOM KUND! För att du som kund ska veta vad du kan förvänta dig av oss har vi värdighetsgarantier för

Läs mer

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun

Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Foto: Janne Hasselqvist, Vimmerby kommun Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp för att så långt som det är möjligt kunna leva som andra. När dina behov av tillsyn, trygghet och omsorg

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Medarbetarenkät 2008

Medarbetarenkät 2008 SIDAN Medarbetarenkät 00 (medelvärden) Om undersökningen USK har på uppdrag av stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning genomfört enkäter med stadens medarbetare. Undersökningen är genomförd

Läs mer

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola

Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola Sollentuna kommun Montessoriförskolan Pärlugglan - Föräldrar Förskola 29 respondenter Kundundersökning Pilen Marknadsundersökningar Mars 214 Om undersökningen Bakgrund Flera kommuner genomför årligen en

Läs mer