Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Enkätundersökning. riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen 2014"

Transkript

1 Enkätundersökning riktad till enskilda inom handikapp- och psykiatriomsorgen

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 SYFTE... 3 UTFORMNING AV ENKÄTEN... 3 ÅRETS UNDERLAG... 4 MÅLVÄRDET... 4 RESULTAT PER ENHET KORTTIDSVISTELSE & KORTTIDSTILLSYN LSS SOLSTRÅLEN BOSTAD MED SÄRSKILT STÖD OCH SERVICE LSS VÄSTERGATANS GRUPPBOENDE SERVICELÄGENHETER LSS KONTAKTPERSON DAGLIG VERKSAMHET LSS (INKL. UTLOKALISERAD VERKSAMHET) BOENDESTÖD FÖR DIG MED PSYKISKT FUNKTIONSHINDER PERSONLIG ASSISTANS DAGLIG SYSSELSÄTTNING TRÄFFPUNKT 24:AN ENHETERNAS MEDELVÄRDE UTVECKLING OCH ÅTGÄRDER

3 Inledning Enkätundersökning inom handikapp- och psykiatriomsorgens verksamheter genomfördes under hösten 2014 för tredje gången. Enkätundersökningen sändes till de kommuninvånare som beviljats en eller flera insatser från någon av handikapp- och psykiatriomsorgens verksamheter: o Daglig sysselsättning Träffpunkt 24:an o Boendestöd SoL o Särskilt boende LSS Västergatans gruppbostad o Servicelägenhet LSS o Daglig verksamhet LSS o Korttidstillsyn och eller korttidsvistelse LSS Solstrålen o Personlig assistans LSS o Kontaktperson SoL/LSS o Särskilt boende psykiatri SoL (Ekoxen) + Satellit lägenheter Syfte Syftet med enkätundersökningen är att ta reda på hur kommuninvånarna upplever kvaliteten av de insatser som de tar del av. Utformning av enkäten Förvaltningen har utformat frågor som i möjligaste mån ska ge svar på i vilken utsträckning den enskilde som tar del av insatserna upplever att handikapp- och psykiatriomsorgens verksamheter når upp till lagstiftarens kvalitetskrav. Resultatet av enkätundersökningar används som underlag för Vård- och omsorgsnämnden och berörd verksamheter att systematiskt kvalitetssäkra och utveckla verksamheten. Enkätfrågorna baseras på kvalitetskrav ur lagstiftningen så som Socialtjänstlagen (SoL) och/eller Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Vård- och omsorgsnämndens fastställda kvalitetsmål. 3

4 Årets underlag Inför enkätundersökningen sändes det ut totalt 172 enkäter och efter svarsperioden inklusive en påminnelse hade det kommit in totalt 98 besvarade enkäter, vilket ger en svarsfrekvens på 7%. Det är något lägre än det var vid senaste mätningen 2012 då svarsfrekvensen var 61%. Utifrån bortfallsanalyser och svarsfrekvenser av enkätundersökningar brukar en acceptabel svarsfrekvens ligga mellan 0 och 7 %. 1 I analysen av svarsfrekvensen finns det faktorer inom ett verksamhetsområde som innebär att de enskilda som besvarar enkäten har en mycket varierande förmåga att kunna delta av olika anledningar. Målvärdet Den medverkande har fått värdera sitt svar utifrån en - gradig skala där betyget 1 innebär att påståendet inte alls stämmer med enskildes uppfattning och där betyget innebär att den enskilde instämmer helt i påståendet. I tidigare mätningar har medelvärdet legat en bra bit över medelvärdet 4. Målet för verksamheterna har varit att behålla respektive höga medelvärde. Sammanställning av verksamheternas medelvärde års summering av alla frågors medelvärde gav Handikapp- och psykiatriomsorgen ett totalt medelvärde på 4,6 vilket är en ökning jämför med 2012 då medelvärdet var 4,42. Enheter inom HoP Medelvärde 2014 Medelvärde 2011 Medelvärde Korttidsvistelse & korttidstillsyn LSS 3,8 4,66 4,28 2. Bostad med särskilt stöd och service LSS 4,72 4,6 4,30 3. Kontaktperson 4,6 4,6 4,37 4. Daglig verksamhet LSS (inkl. utlokaliserad 4,49 4,33 3,84 verksamhet). Boendestöd för dig med psykiskt funktionshinder 4,67 4,28 4,34 6. Personlig assistans 4,81 4,24 4,06 7. Daglig sysselsättning för dig med psykiskt 4,42 4,22 4,49 funktionshinder 8. Servicelägenheter LSS 4,88 9. Särskilt boende psykiatri SoL + Satellit lägenheter TOTALA MEDELVÄRDET 4,6 4,42 4,24 För första gången har en enkät sänts ut till kommuninvånare som bor på särskilt boende för psykiskt funktionshindrade och s.k. satellitlägenheter. 2 Dock har det ej inkommit några besvarade enkäter från dessa invånare. Åtgärden blir att på ett annat sätt än enkät, ta reda på hur dessa invånare upplever sitt boende. 1 Trost, Jan Enkätboken s Mätningen har ej gjorts tidigare pga. av så få invånare som tar del av insatsen. Men i år har man beslutat att ej redogöra för svarsfrekvensen och antalet deltagare per insats, därmed kan sekretessen säkras. 4

5 Resultat per enhet Här följer en presentation av respektive enhets enkätresultat. Resultaten presenteras i procenttal utifrån hur andelen av de medverkande värdera sitt svar på den en - gradig skala. Deltagarna har värderat sitt svar utifrån den siffra/ansikte som man tycker passar bäst in på frågan. I diagrammet finns stapel för nollor det innebär att deltagare ej har besvarat frågan Ja, alltid För det mesta Ibland Sällan Nej Varje insatsområde inleds med en resultattabell med bakgrundsvariabler, därefter visas resultatet för respektive fråga i form av ett diagram. Som nämndes inledningsvis har enkäter även skickats ut till kommuninvånare med särskilt boende för psykiskt funktionshindrade (Ekoxen) och s.k. satellitlägenheter. Dock har det ej inkommit några besvarade enkäter från dessa invånare, därmed kan något resultat inte presenteras här. 1. Korttidsvistelse & korttidstillsyn LSS Solstrålen Bakgrundsvariabler Svarsfrekvens: 33% Totalt medelvärde för enheten: 3,8 Vem har besvarat enkäten? Besvarade enkäten själv: Jag själv, men med hjälp: Anhörig: Annan person 1. Känner du dig trygg på Solstrålen? 7% 2. Är personalen trevlig och har ett bra bemötande?

6 3. Förstår personalen dina behov och ger dig bra hjälp? 7% 4. Finns personalen där för dig när du behöver hjälp? 7%. Är du delaktig i planeringen av dina insatser? 6. Är personalen bra på att lyssna? 6

7 7. Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? 7% 8. Är du nöjd med aktiviteterna på Solstrålen? 9. Smakar maten bra? 10. Är du nöjd med Solstrålen? 7

8 2. Bostad med särskilt stöd och service LSS Västergatans gruppboende Bakgrundsvariabler Svarsfrekvens: 67% Totalt medelvärde för enheten: 4,72 Vem har besvarat enkäten? Besvarade enkäten själv: 33% Jag själv, men med hjälp: 33% Anhörig: 33% Annan person 1. Känner du dig trygg i ditt boende? Är personalen trevlig och har ett bra bemötande? Förstår personalen dina behov och ger dig bra hjälp? 33% 67% 8

9 4. Finns personalen där för dig när du behöver hjälp? 33% 67%. Är du delaktig i planeringen av dina insatser? 17% 17% 66% 6. Är personalen bra på att lyssna? Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? 17% 83% 8. Är du nöjd med de gemensamma aktiviteterna? 33% 67% 9

10 9. Är du delaktig i planeringen av dina aktiviteter? 33% 67% 10. Är du delaktig i planeringen av de gemensamma sysslorna och aktiviteterna? 33% 67% 11. Smakar maten bra? 17% 17% 66% 12. Är du nöjd med ditt boende i gruppbostaden? 10 10

11 3. Servicelägenheter LSS Bakgrundsvariabler Svarsfrekvens: 10 Totalt medelvärde för enheten: 4,88 Vem har besvarat enkäten? Besvarade enkäten själv: Jag själv, men med hjälp: Anhörig: Annan person 1. Känner du dig trygg i din lägenhet? Är personalen trevlig och har ett bra bemötande? Förstår personalen dina behov och ger dig bra hjälp? 17% 83% 11

12 4. Finns personalen där för dig när du behöver hjälp? 17% 83%. Är du delaktig i planeringen av dina insatser? 17% 17% 66% 6. Är personalen bra på att lyssna? 17% 83% 7. Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? Är du nöjd med stödet och hjälpen du får? 10 12

13 4. Kontaktperson Bakgrundsvariabler Svarsfrekvens: 67% Totalt medelvärde för enheten: 4,6 Vem har besvarat enkäten? Besvarade enkäten själv: 67% Jag själv, men med hjälp: 33% Anhörig: Annan person 1. Känner du dig trygg med din kontaktperson? 92% 2. Är kontaktpersonen trevlig och har ett bra bemötande? 92% 3. Förstår kontaktpersonen dina behov och ger dig bra hjälp? 92% 13

14 4. Finns kontaktpersonen där för dig när du behöver hjälp? 7% 19% 7. Är du delaktig i planeringen av dina insatser? 22% 7 6. Är kontaktpersonen bra på att lyssna? 92% 7. Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? 1% 11% 7 8. Är du nöjd med din kontaktperson? 92% 14

15 . Daglig verksamhet LSS (inkl. utlokaliserad verksamhet) Bakgrundsvariabler Svarsfrekvens: 62% Totalt medelvärde för enheten: 4,49 Vem har besvarat enkäten? Besvarade enkäten själv: 3 Jag själv, men med hjälp: 8% Anhörig: 8% Annan person 1. Känner du dig trygg på daglig verksamhet? 29% 67% 2. Är personalen trevlig och har ett bra bemötande? 12% 63% 3. Förstår personalen dina behov och ger dig bra hjälp? 29% 63% 1

16 4. Finns personalen där för dig när du behöver hjälp? 8% 21% 67%. Är du delaktig i planeringen av dina aktiviteter/arbetsuppgifter? 8% 3 6. Är personalen bra på att lyssna? 8% 9% 7. Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? 8% 92% 8. Är du nöjd med din dagliga verksamhet? 8% 17% 71% 16

17 6. Boendestöd för dig med psykiskt funktionshinder Bakgrundsvariabler Svarsfrekvens: 4% Totalt medelvärde för enheten: 4,67 Vem har besvarat enkäten? Besvarade enkäten själv: 9 Jag själv, men med hjälp: 1 Anhörig: Annan person 1. Känner du dig trygg med boendestödet? 22% 78% 2. Är personalen trevlig och har ett bra bemötande? 11% 11% 78% 3. Förstår personalen dina behov och ger dig bra hjälp? 12%

18 4. Finns personalen där för dig när du behöver hjälp? 11% 89%. Är du delaktig i planeringen av dina insatser? 11% 11% 33% 4% 6. Är personalen bra på att lyssna? 22% 78% 7. Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? 22% 78% 8. Är du nöjd med ditt boendestöd? 22% 78% 18

19 7. Personlig assistans Bakgrundsvariabler Svarsfrekvens: 3% Totalt medelvärde för enheten: 4,81 Vem har besvarat enkäten? Besvarade enkäten själv: 12% Jag själv, men med hjälp: 6 Anhörig: 12% Annan person 12% 1. Känner du dig trygg med din/dina personliga assistenter? 7% 2. Är din/dina personliga assistenter trevliga och har ett bra bemötande? Förstår din/dina personliga assistenter dina behov och ger dig bra hjälp? 12% 88% 19

20 4. Finns din assistent där för dig när du behöver hjälp? 10. Är du delaktig och har inflytande i planeringen av dina insatser? 13% 13% 7 6. Är din/dina personliga assistenter bra på att lyssna? 37% 63% 7. Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? 12% 63% 8. Är du nöjd med din personliga assistans? 12% 88% 20

21 8. Daglig sysselsättning Träffpunkt 24:an Bakgrundsvariabler Svarsfrekvens: % Totalt medelvärde för enheten: 4,42 Vem har besvarat enkäten? Besvarade enkäten själv: 10 Jag själv, men med hjälp: Anhörig: Annan person 1. Känner du dig trygg på Träffpunkt 24:an? 9% 27% 6 2. Är personalen trevlig och har ett bra bemötande? 27% 73% 3. Förstår personalen dina behov och ger dig bra hjälp? 18% 9% 73% 21

22 4. Finns personalen där för dig när du behöver hjälp? 9% 18% 73%. Är du delaktig i planeringen på Träffpunkt 24:an 1 18% 36% 36% 6. Är personalen bra på att lyssna? 9% 9% 82% 7. Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? 9% 27% 6 22

23 8. Trivs du med aktiviteterna och gemenskapen på Träffpunkt 24:an? 18% 36% 46% 9. Hjälper Träffpunkt 24:an till så att du känner dig mer självständig i din vardag? 9% 18% 18% % 10. Är du nöjd med din vistelse på Träffpunkt 24:an? 27% 9% 6 23

24 Enheternas medelvärde Här presenteras stapeldiagram över respektive enhets medelvärde per enkätfråga. På så vis får vi en översiktlig jämförelse mellan enheternas olika kvalitetsmedelvärde. De flesta enkäter innehåller samma frågor, i slutet redovisas några frågor som bara berör ett fåtal verksamheter. Medelvärdet baseras på en -gradig skala. Där medelvärdet är högsta möjliga års summering av alla frågors medelvärde gav Handikapp- och psykiatriomsorgen ett totalt medelvärde på 4,6 vilket är en ökning jämför med 2012 då medelvärdet var 4,42. Känner du dig trygg med din insats? 4,78 4,63 4,78 4,7 4,7 4 3, , Är personalen trevlig och har ett bra bemötande? 4,81 4, 4,67 4, Korttidsvist/tills Gruppbostad Kontaktpers Daglig vht Boendestöd Per. Ass. Daglig syss Service lgh 24

25 4,2 Förstår personalen dina behov? 4,67 4,78 4, 4,33 4,88 4, 4, Korttidsvist/tills Gruppbostad Kontaktpers Daglig vht Boendestöd Per. Ass. Daglig syss Service lgh 4,2 4,67 Finns personalen där för dig när du behöver hjälp? 4,89 4,44 4,46 4,64 4, Korttidsvist/tills Gruppbostad Kontaktpers Daglig vht Boendestöd Per. Ass. Daglig syss Service lgh 2

26 Är du delaktig i planeringen av dina insatser? 4 3,2 4,17 4,6 4,17 4,38 4,63 3,73 4, Korttidsvist/tills Gruppbostad Kontaktpers Daglig vht Boendestöd Per. Ass. Daglig syss Service lgh 4,7 4,33 Vet du vem du ska prata med om något inte är bra? 4,92 4,78 4,71 4,19 4, Korttidsvist/tills Gruppbostad Kontaktpers Daglig vht Boendestöd Per. Ass. Daglig syss Service lgh 4, Är personalen bra på att lyssna? 4,81 4,78 4,29 4,63 4,73 4, Korttidsvist/tills Gruppbostad Kontaktpers Daglig vht Boendestöd Per. Ass. Daglig syss Service lgh 26

27 Är du nöjd med den insatsen du får? 4,81 4,78 4,88 4, 4, Korttidsvist/tills Gruppbostad Kontaktpers Daglig vht Boendestöd Per. Ass. Daglig syss Service lgh Smakar maten bra? 4, Korttidsvist/tills Gruppbostad 27

28 4, 4 3, 3 2, 2 1, 1 0, 0 3, Aktiviteter 4,67 4,67 4,67 4,27 Korttidsvist/tills Daglig syss Gruppbostad Är du nöjd med aktiviteterna som erbjuds? Är du nöjd med planeringen av dina egna aktivteter? Är du delaktig i planeringen av gemensamma Sysslor/aktiviteter? 4 Hjälper Träffpunkten till så att du känner dig mer självständig i din vardag? 4, Daglig syss 28

29 Utveckling och åtgärder Nästan alla enheter har ett medelvärde långt över 4,0. Målet för verksamheterna inför nästa mätning blir att bibehålla respektive höga medelvärde över 4,0. Utvecklingsområden Dock finns det förbättrings- och utvecklingsområden som verksamheten bör arbeta med. Det handlar främst om att Handikapp- och psykiatriomsorgen under 201 ska skapa sig ett mer kvalitetssäkrat och heltäckande resultatunderlag som underlag för analys inför sitt utvecklingsoch förbättringsarbete. Utifrån att verksamheterna inom handikapp- och psykiatriomsorgen saknar nationella jämförelser finns enkom kommunens egna lokal mätningar och resultat till förfogande. Utifrån det blir uppdraget till ansvariga inom handikapp- och psykiatriomsorgen 201 att: o Omvärldsbevaka hur andra kommuner mäter och får fram resultat för sina verksamheter. o Ta fram förslag på hur vi kan mäta kvaliteten inom verksamheter som idag ej ingår i någon mätning och därmed inte har några resultat för. o Ta fram förslag på hur vi kan mäta och får resultat i de verksamheter där vi inte har svarsfrekvens eller en väldigt låg svarsfrekvens under. 29

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012

Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 www.ljungby.se Rapport Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Brukarundersökning personer med funktionsnedsättning (LSS) 2012...3

Läs mer

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24

KOMPASSEN. Flens kommun. Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. 2011-08-24 KOMPASSEN Verktyg för brukarrelaterad kostnads- och resultatuppföljning. Flens kommun 2011-08-24 Upplägg/Metod Enkäter från personal och brukare samlas in av utredare och registreras i ITverktyget Dialog

Läs mer

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd

Resultat av brukarenkäter 2012. Funktionsstöd Resultat av brukarenkäter 2012 Funktionsstöd Svarsfrekvens Brukarenkät 2012 Enkätt Lagrum Vem Utskickade enkäter Inkomna svar % Avlösarservice LSS o SoL Företrädare 37 13 35% Bostad barn LSS Företrädare

Läs mer

Resultat brukarundersökning LSS boende

Resultat brukarundersökning LSS boende Brukarundersökning LSS boende () 22--9 Verksamhetsavdelningen Resultat brukarundersökning LSS boende Antal enkäter som lämnats ut var 2 st, antal svarande var 4 st vilket ger en svarsfrekvens på 6 % De

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2012. Oktober 2012 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes under

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= ippjü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí îåáåöéå Innehållsförteckning

Läs mer

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst

byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst byggstenar för att forma ett samhälle för alla 4Handikappnämndens målprogram i Karlskrona kommun Lättläst Målprogram för handikappnämnden i Karlskrona Det här vill handikappnämnden och så här ska vi arbeta

Läs mer

Utvärdering av Näregården 2008

Utvärdering av Näregården 2008 Utvärdering av Näregården 008 Utvärdering av Näregården Om Näregården Gruppbostaden Näregården som tidigare var en länsresurs ligger på Mössebergskanten i Falköping. Sedan 00 är Näregården ett kobminerat

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

Enkät brukare oktober/november 2013

Enkät brukare oktober/november 2013 1 Socialförvaltningen 2013-12-03 Anette Österberg/Utvecklingsledare/TÖS Enkät brukare oktober/november 2013 Bakgrund 2011 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom äldreomsorg, socialpsykiatri,

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014

BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 BRUKARUNDERSÖKNING INOM OMSORGEN FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Genomlysning av samtliga LSS-verksamheter samt boendestöd med undantag av daglig verksamhet Sammanställd juni 2014 Sammanfattning

Läs mer

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är:

Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: Nöjdhet hos brukare med Arvika kommun som assistentanordnare 1. Jag som fyller i enkäten är: 2. Jag kan bestämma hur jag vill bli hjälpt 3. Personalen kommer på överenskommen tid 4. Jag får information

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014

Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Resultat av brukarundersökning inom LSS 2014 Metod Ingen nationell brukarundersökning görs inom området LSS och det finns inga kommuner att jämföra sig med. Vård och omsorg har under 2014 gjort en egen

Läs mer

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning

Rapport till Vara kommun om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning om undersökning inom omsorgen om personer med funktionsnedsättning personlig assistent år 29/21 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en undersökning bland personer inom kommunens omsorg om personer

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun

Brukarundersökning Järfälla kommun Brukarundersökning 2009 Socialförvaltningen Utvärdering Psykiskt funktionshindrade Gruppbostad/ Serviceboende inom Handikappomsorgen (HO) Januari 2010 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN 20100129 NORDISKA UNDERSÖKNINGSGRUPPEN

Läs mer

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016

Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Resultat av brukarundersökning Funktionshinder 2016 Rapport Mölndals stad 1 Innehåll 1. Om undersökningen.. 3 2. Syfte.. 3 3. Enkäten. 3 4. Svarsfrekvens.. 4 5. Vård- och omsorgsnämndens mål... 5 6. Resultat.

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Uppdrag enligt styrkort

Uppdrag enligt styrkort Uppdrag enligt styrkort - genomföra brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare värderar oss och upplever

Läs mer

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022

STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 STÖD OCH SERVICE ENLIGT LSS 2013-2022 En sammanfattande redogörelse för Plan för stöd och service enligt LSS 2013-2022 Fastställd av socialnämnden 2013-02-20 U D D E V A L L A K O M M U N Socialnämnden

Läs mer

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013.

Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd. En brukarundersökning genomförd mars 2013. Så tycker brukarna med bostad med särskild service, personlig assistans samt boendestöd En brukarundersökning genomförd mars 2013. Hultsfred Maj 2013 2 Sammanfattning Brukarundersökningen som genomfördes

Läs mer

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson på Karlstads kommun är Pia Adenmark, utvecklingsledare på Vård- och omsorgsförvaltningen. Denna undersökning är en kund- och brukarundersökning (KBU) som avser handikappomsorgen i Karlstads kommun, totalt 12 olika insatser. Undersökningen är genomförd våren 2013. Kontaktperson på Karlstads

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE

SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE 2015 TOTALRAPPORT SYFTE OCH BAKGRUND SYFTE Syftet med undersökningen är: att ge information om kvaliteten inom verksamheten att ge underlag för val att ge underlag för utvecklingsarbete MÅLGRUPP Målgruppen

Läs mer

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

- höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare Brukarundersökning 2012 Uppdrag - enligt styrkortet Genomföra - brukarundersökning årligen - höja svarsfrekvensen - minst 90 % skall vara nöjda Syfte En temperaturmätning som signalerar hur våra brukare

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22

OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE. Utbildning socialnämnden 2015-01-22 OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE Utbildning socialnämnden 2015-01-22 Administrativa enheten Administration Bemanningspool Biståndshandläggare LSS, SoL o färdtjänst, 5,0 tjänst OoF Avd chef Utvecklingsenhet

Läs mer

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1

Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Brukarundersökning 2013 Daglig g verksamhet/boende med särskild service/personlig assistans Mariann G Luthman 1 Syfte mäta utifrån brukarperspektivet i styrkortet Brukarna/kunderna upplever att de får

Läs mer

att jobba på socialförvaltningen

att jobba på socialförvaltningen att jobba på socialförvaltningen Socialförvaltningen Socialförvaltningen ansvarar för insatser till barn, ungdomar, familjer samt personer med funktionsnedsättning eller någon form av beroende. Socialförvaltningen

Läs mer

Lättläst LSS för vuxna

Lättläst LSS för vuxna Stöd för dig som har en funktionsnedsättning och är mellan 18 och 65 år Lättläst LSS för vuxna Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS lagen Det finns en lag som heter Lagen om stöd

Läs mer

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008

Brukarundersökning. Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Brukarundersökning Personlig assistans Handikappomsorgen 2008 Januari 2009 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Stöd och service Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Stöd och service Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att vi arbetar efter

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS

Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-08-17 18 Sn 123 Ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Beslut Godkänna statistikrapport över ej verkställda gynnande beslut enligt

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2015 Boendestöd Spanga Tensta Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

Brukarundersökningen 2008

Brukarundersökningen 2008 MÖLNDALS STAD RAPPORT 1(8) Vård- och omsorgsnämnden Brukarundersökningen 2008 Under senhösten 2008 genomfördes den första gemensamma brukarundersökningen inom Vård och omsorg, där vi skickade enkäter till

Läs mer

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun

För dig som har en funktionsnedsättning. LSS-insatser. Enköpings kommun För dig som har en funktionsnedsättning LSS-insatser Enköpings kommun Det här kan vi erbjuda dig som har en funktionsnedsättning I den här broschyren kan du läsa om alla insatser som kommunen har att erbjuda

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008

Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 Kvalitetsmätning inom äldreboende i Ale kommun 2008 November 2008 2 Innehåll Sammanfattning... 4 1 Inledning... 5 2 Metod... 5 3 Redovisning av resultat... 5 4 Resultat... 6 4.1 Svarsfrekvens... 6 4.2

Läs mer

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder

Helhetsbild enkätresultat område funktionshinder Uppföljning av insatser inom område funktionshinder Biståndshandläggarna genomför kontinuerligt en enkel enkät i samband med ordinarie uppföljning av biståndsbeslut- hur brukaren upplever utförandet av

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service

Brukarundersökning Bostad med särskild service Brukarundersökning Bostad med särskild service 2016-01-14 KS 2016.356-1 UNDERRUBRIK Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

Information om hjälp i hemmet och valfrihet

Information om hjälp i hemmet och valfrihet Information om hjälp i hemmet och valfrihet Version 9.0 20150203 Vård- och omsorg Information om hemtjänst Vad är hemtjänst? Hemtjänst är ett samlat begrepp för olika former av stöd, service och omvårdnad

Läs mer

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= Äáëí åçëü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= çã=üéãíà åëíi= äçêéäçéåçé=éääéê= Ç~ÖîÉêâë~ãÜÉí=

_êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= Äáëí åçëü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= çã=üéãíà åëíi= äçêéäçéåçé=éääéê= Ç~ÖîÉêâë~ãÜÉí= _êìâ~êé=çã=ëáå=çéä~âíáöüéí=á= Äáëí åçëü~åçä ÖÖ~êå~ë=ìíêÉÇåáåÖ= çã=üéãíà åëíi= äçêéäçéåçé=éääéê= Ç~ÖîÉêâë~ãÜÉí= båâ íìåçéêë âåáåö=ü ëíéå=omnm båâ íìåçéêë âåáåöéå= ê=öéåçãñ êç=~î= `~í~êáå~=hìäääéêöi=ìíêéçåáåöë~ëëáëíéåí=ãóåçáöüéíëìí

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

Utvärdering av Ällagatan

Utvärdering av Ällagatan Utvärdering av Ällagatan 20 2008 Utvärdering av Ällagatan Om Ällagatan Ällagatans Barnboende är centralt beläget i tre hyreslägenheter mitt emot Folkets Park. Här finns sex platser i hemlik miljö enligt

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2011 i fritidshem Stockholm Stad Vasastans Montessoriskola Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006

Brukarundersökning. Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 Brukarundersökning Socialpsykiatrins boendestöd Handikappomsorgen 2006 sept 2006 Bakgrund Från 2003 har socialförvaltningen i Tingsryd påbörjat ett arbete med s.k. Balanserad styrning. Det innebär att

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Brukarundersökning 2014 Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet inom Äldreomsorgen (ÄO) Januari 2015 Nordiska Undersökningsgruppen 2015-01-30 Titel: Socialförvaltningen Utvärdering dagverksamhet

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Sodermalm Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen Insatsen kontaktperson enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av omsorgsnämnden 2011-12-15, 148. Övertagen av socialnämnden 2012-09-01.

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad

Brukarundersökning inom socialpsykiatrin Stockholm Stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom socialpsykiatrin 2016 Stödboende Kungsholmen Enkätfabriken undersökningar 2 Presentation Om undersökningen

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012.

Brukarundersökning individ- och familjeomsorgen perioden september t.o.m november 2012. SMEDJEBACKENS KOMMUN 2013-02-04 Familje- och utbildningsförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Familje- och utbildningsnämnden Brukarundersökning

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet.

För varje redovisning finns jämförelse fråga för fråga med Stockholm som helhet. Enkät i fritidshem Undersökning genomförd våren 2012 i fritidshem Stockholm Sjuling 6 Södermalmsskolan Rapporten innehåller resultaten för ditt fritidshem. Resultaten är uppdelade efter de olika frågeområdena;

Läs mer

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt

Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS 2016 Gruppboende totalt Nacka kommun Kvalitetsbarometern LSS Gruppboende totalt Innehåll Om undersökningen Bakgrund och syfte Genomförande Svarsfrekvenser Förklaring av kvalitetsindex Resultat Per fråga jämfört med år och där

Läs mer

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun

Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin. i Danderyds kommun Stöd till dig som söker Socialpsykiatrin i Danderyds kommun 1 Individ- och familjeomsorgens vuxenavdelning Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppledare som beslutar om bistånd till personer

Läs mer

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller.

LÄTTLÄST OM LSS. Det är kommunen och landstinget som ska ge den hjälp som behövs. Här får du veta mera om vad som gäller. Stöd och service till vissa funktionshindrade Den här texten är lättläst. Det betyder att det inte finns svåra ord men allt som är viktigt finns med. Texten handlar om LSS. LSS betyder lagen om stöd och

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad

Brukarundersökning inom funktionsnedsättning Stockholm Stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Stockholm Stad Stockholm stad Brukarundersökning inom funktionsnedsättning 2015 Gruppboende Ullevidevägen gruppbostad, Attendo LSS A Enkätfabriken undersökningar

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Brukarenkät hemtjänsten 2011

Brukarenkät hemtjänsten 2011 Rapport 0-0-0 (5) Handläggare Johan Norbelie Planeringssamordnare 0-5 90 johan.norbelie@bollebygd.se Brukarenkät hemtjänsten 0 Omsorgsförvaltningen i Bollebygd genomför varje år en enkätundersökning bland

Läs mer

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd till dig som har en funktionsnedsättning Stöd till dig som har en funktionsnedsättning norrkoping.se facebook.com/norrkopingskommun 1 Stöd för ett självständigt liv Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är svåra

Läs mer

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016

Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 Södertörns nyckeltal Funktionshinder 2016 SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR 2017-09-10 Sammankallande Ann-Christine Mohlin verksamhetsstrateg Södertälje E-post: ann-christine.molin@sodertalje.se Tel: 08-523

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Baskunskaper om LSS. Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Baskunskaper om LSS Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Presenteras av: Lena Gustafsson, enhetschef LSS gruppbostad Anna-Lena

Läs mer

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS

Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS Brukarundersökning Bostad med särskild service LSS 2017-02-09 KS2017.0497 U N D E R R U B R I K Brukarundersökning Finspångs 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: @finspang.se Webbplats:

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO)

Brukarundersökning Järfälla kommun. Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Brukarundersökning 2013 Socialförvaltningen Utvärdering LSS Gruppbostad/ Serviceboende inom Funktionshinderomsorgen (FO) Januari 2014 Nordiska Undersökningsgruppen 2014-01-31 Titel: Socialförvaltningen

Läs mer

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen,

Lättläst. lagen LSS. service. Det kan. med nstlagen, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lättläst LSS lagen LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger särskilda rättigheter till en del

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2010-01-19 Socialförvaltningen Handikappomsorgen LÄTT-LÄST LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS finns för att: Göra det lättare för dig med funktionshinder att göra saker som

Läs mer